You are on page 1of 1

Cari setiap alatan dan bahan yang tersembunyi berdasarkan fungsinya.

P

E

N

J

A

L

U

R

W

A

Y

A

R

B

B

K

N

P

L

E

O

A

C

G

K

R

J

A

J

N

A

G

U

N

L

E

A

P

E

N

Y

A

M

B

U

N

G

B

A

T

E

R

I

M

Y

E

O

E

Z

N

U

O

S

B

G

F

U

U

G

A

R

U

A

M

K

O

K

R

L

N

G

L

U

S

E

N

T

U

H

T

R

E

N

H

D

A

H

G

S

R

I

I

A

T

S

R

R

A

M

G

P

U

N

G

P

K

N

Y

U

M

B

A

T

F

S

R

U

A

U

J

M

E

O

A

I

P

A

P

A

N

M

V

K

S

N

N

N

U

T

U

R

H

U

M

I

S

S

R

U

D

P

K

C

G

R

G

A

J

I

P

E

N

G

K

U

N

G

S

Q

R

U

B

A

M

L

A

N

E

O

K

O

P

S

B

I

X

Z

U

N

A

N

Y

V

Z

G

N

N

N

A

T

L

A

M

W

L

K

G

T

I

A

D

N

J

Y

K

O

K

O

P

T

U

A

M

E

T

E

M

B

R

I

S

A

U

R

U

S

T

E

L

I

V

C

I

R

K

U

L

W

A

M

R

I

N

G

T

R

N

O

C

I

R

I

A

B

D

Y

O

B

E

Q

R

U

O

I

P

E

F

L

U

Q

A

H

E

L

P

U

E

Q

D

U

V

K

E

S

C

F

S

I

N

J

W

M

M

N

E

S

F

T

C

N

W

A

Z

H

P

L

V

D

T

M

V

G

W

A

Y

Y

I

N

Q

A

X

J

W

A

Y

A

R

T

E

R

A

S

T

U

N

G

G

A

L

P


1. Untuk memotong dan menjalur wayar.
2. Untuk mengetat dan melonggarkan skru kecil yang terdapat pada peralatan
elektronik.
3. Untuk melekatkan litar projek pada tapak bod keras untuk melengkapkan sesuatu
projek.
4. Untuk menempatkan bateri.
5. Untuk memegang benda-benda kecil, membentuk kaki komponen dan memotong
wayar.
6. Membekalkan arus elektrik secara tindakan kimia dan digunakan untuk menguji
litar projek.
7. Untuk menyambung litar kepada bateri.
8. Untuk menempatkan litar projek yang telah siap dipasang.
9. Untuk membuat pendawaian mudah seperti pada radio dan litar projek elektronik.
10. Sebagai penyambung wayar komponen elektronik dalam pemasangan litar projek.