LAMPIRAN

Alat-alat yang digunakan di Ruang Hematologi.

Alat Sysmex XE-5000 untuk
Hematoogi Rutin
Alat auto ESR Analyzer untuk
Pemeriksaan LED
Alat Rotator untuk
menghomogenkan sampel
Alat Sentirifuge digunakan
untuk memisahkan plasma
Alat Start stago untuk
pemeriksaan Hemostasis
Alat in2it HbA1C untuk
pemeriksaan HbA1C
Pewarnaan Apusan
Darah Tepi
LAMPIRAN


Alat-alat yang digunakan di Ruang Kimia KlinikAlat Pentra ABX 400 untuk
pemeriksaan Kimia darah
Alat AVL 9180 untuk
pemeriksaan Elektrolit darah
Alat Mini Vidas untuk
Pemerikasan Imunologi Darah
Alat Uriscan Optima+ untuk
pemeriksaan urin
Alat Sentrifus untuk pemisahan
serum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful