P. 1
IIT của ABB

IIT của ABB

|Views: 376|Likes:
Published by lecongthi

More info:

Published by: lecongthi on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

AC 800M ñư c dùng trong các h th ng ng d ng quan tr ng. C u hình chính
c a m t h th ng PM865, SM810, SS823 và h th ng d phòng S800 I/O High
Integrity, ch y m t phiên b n High Integrity c a ph n m m ñi u khi n (Control
Software). ðơn v x lý PM865 có th ch u ñư c các l i HW. Ch c năng ñư c thêm
vào trên PM865 bao g m:
B o v ch ng xâm nh p ñi n áp cao.
M t thi t b ñ nh th i Watchdog ñưa vào ñư c c p nh t cùng d li u t

SM810.

Giám sát b t o dao ñ ng thêm vào.
H tr cho h th ng S800 I/O High Integrity.

ð ÁN T T NGHI P 47 GVHD: PGS – TS PH M THƯ NG HÀN

SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUY N HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN

H tr cho SM810.
Tăng thêm h th ng chu n ñoán và ki m tra tr c tuy n cùng lo i.
Ch c năng chính c a SM810 là ho t ñ ng như m t Monitor cho HW và th c
hi n SW và hai Module cùng là m t h th ng tương h p SIL2 theo IEC61508 và ch t
lư ng TUV là chưa gi i quy t. SM810 ñang ch y m t SMSIL2 ch ng nh n h th ng
ñang ho t ñ ng và có m t m c ñ rât cao c a s t chu n ñoán bao g m:
B nh o.
B o v quá áp ñ u vào.
Hai b ñ nh th i Watchdog ñ c l p
Giám sát b t o dao ñ ng.
H tr cho h th ng S800 I/O High Integrity.
M t tin t c l i n ng trên nh ng chu n ñoán bên trong.
Nh ng b c ñi n ModuleBus ñư c dùng trong m t h th ng High Integrity dùng
khái ni m c a các c u trúc. Nh ng c u trúc dài là các b c ñi n ModuleBus là s m
r ng cùng m t c góp High Integrity bao g m d li u và CRC32. Nh ng b c ñi n
S800 Module g i ñ n nh ng h th ng S800 I/O High Integrity s d ng d li u t
PM865 và CRC32 ngh ch t SM810. Nh ng s ki m tra Module CRC32 I/O là ñúng.
D li u nh n ñư c t h th ng S800 I/O High Integrity qua ModuleBus có CRC32 ñ c
l p ñư c xác ñ nh b i c hai SM810 và PM865. M t vài CRC32 ho c nh ng l i khác
trong b c ñi n s là k t qu trong m t s truy n th l i và n u ñư c l p l i, m t h
th ng Shutdown và nh ng ph n t ñ u ra h th ng S800 I/O High Integrity s ñi ñ n
tr ng thái an toàn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->