P. 1
Soalselidik Expert

Soalselidik Expert

|Views: 1|Likes:
Published by Peminggir Kota
Soalselidik Expert
Soalselidik Expert

More info:

Published by: Peminggir Kota on Aug 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 1

Objektif Kajian
1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penglibatan masjid dan gereja dalam dialog antara agama.
2. Menganalisis faktor-faktor tersebut dalam memahami dialog antara agama di antara masyarakat Muslim dan Kristian.
3. Menganalisis persamaan dan perbezaan penglibatan masjid dan gereja bagi memahami aspek dialog antara agama.
4. Menganalisis potensi masjid dan gereja sebagai wadah penyelesai konflik dalam masyarakat
5. Menganalisis jurang antara pengamalan dan potensi masjid dan gereja

MOHON KOMEN DAN PENAMBAHBAIKAN

BAHAGIAN A HINGGA E:
1-SANGAT TAK SETUJU(STS) 2-TIDAK SETUJU(TS) 3-SETUJU(S) 3-SANGAT SETUJU(SS)

BAHAGIAN F: (KEKERAPAN AKTIVITI)
1- TIADA 2- MINGGUAN 3-BULANAN 4-TAHUNAN


BAHAGIAN (A): KEFAHAMAN TERHADAP DIALOG ANTARA AGAMA

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen
B01

Agama Islam tidak ada mengajar tentang
berdialog dengan agama lain

B02 Agama Kristian tidak ada mengajar tentang
berdialog dengan agama lain


B03
Rasa hormat terhadap penganut agama lain
adalah asas dalam dialog antara agama.


B04
Dialog antara agama membuang masa sahaja

B05
Saya hadir jemputan majlis hari jadi jiran yang
berlainan agama


B06

Di dalam Islam tidak ada konsep
tasamuh(toleransi)


B07

Saya hadir jemputan perayaan agama lain

B08 Saya tidak tahu dasar hubungan masyarakat
Kristian dengan bukan kristian terdapat dalam
dokumen nostra aetate

B09 Sifat kesederhanaan dalam hubungan dengan
penganut agama lain adalah penting

B10 Fungsi masjid/gereja hanyalah untuk
sembahyang sahaja

B11 Tujuan dialog antara agama untuk memupuk
rasa harmoni dalam masyarakat majmuk

B12 Dialog antara agama tidak diperlukan di
Malaysia

B13 Dialog antara agama tidak diperlukan di
Sarawak

B14 Jawatankuasa masjid dan gereja tidak perlu
berbincang dan berdialog

B15 Masjid/gereja hanya berperanan kepada
penganut masing-masing sahaja

B16 Dialog antara agama boleh membantu
mengurangkan gejala sosial dalam
masyarakat

B17 Masjid/gereja boleh berperanan menangani
konflik agama dalam masyarakat

Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 2

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen
B18 Penganut agama lain tidak boleh masuk ke
rumah ibadat agama saya

B19 Tujuan dialog antara agama adalah untuk
menyamaratakan agama.

B20 Tujuan dialog antara agama adalah supaya
peserta menukarkan agama.
B21 Membaca kitab agama lain (Al-Qur’an/Bible)
adalah satu kesalahan

B22 Menghina tuhan agama lain adalah dilarang
dalam agama saya


BAHAGIAN (B): PENGAMALAN DIALOG ANTARA AGAMA

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
Komen

C01
Saya selalu mengikuti dialog antara agama
dengan penganut agama lain.


C02
Saya ada mencadangkan aktiviti dialog antara
agama dalam mesyuarat jawatankuasa
masjid/gereja

C03

Saya tidak selesa membincangkan tentang
ajaran agama saya dengan penganut agama lain


C04
Saya tidak suka jika ada penganut agama lain
bertanya tentang agama saya


C05
Apabila dijemput oleh kenalan berlainan
agama, saya menghadiri majlis sambutan hari
lahir


C06
saya selalu menasihati kawan-kawan berlainan
agama agar taat kepada ajaran agama masing-
masing

C07 Apabila dijemput oleh kenalan berlainan
agama, saya menghadiri jemputan Hari
Krismas/Hari Raya

C08 Saya dapat menyesuaikan diri apabila bergaul
dengan rakan berlainan agama.

C09 Saya sedia berbincang tentang persoalan agama
dengan rakan yang berlainan agama

C10 Bergaul dan berkomunikasi dengan rakan
berlainan agama dapat mewujudkan toleransi
beragama

C11 Saya menghadiri jemputan majlis perkahwinan
rakan-rakan/ahli keluarga yang berlainan
agama.

Saya menghadiri majlis pengkebumian rakan-
rakan/ahli keluarga yang berlainan agamaSoalselidik_pilot1_xpert validiti Page 3

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
Komen
C12 Saya berminat membaca bahan-bahan bacaan
tentang agama lain

C13 Saya berminat menonton dokumentari tentang
agama lain

C14 Saya bersedia membantu rakan berlainan
agama dalam urusan seharian.


C15
Saya tidak selesa bergaul dengan rakan
berlainan agama.

C16 Masjid/gereja saya ada menganjurkan program
perbandingan agama dengan pertubuhan bukan
kerajaan (NGO)

C17 Saya pernah melawat rumah ibadat agama lain
C18 Jawatankuasa masjid/gereja pernah dijemput
berbincang tentang masala gejala sosial yang
berlaku di dalamm kominuti

C19 Saya ada menyimpan no telefon jawatankuasa
rumah ibadat agama lain yang berdekatan
dengan masjid/gereja saya

C20 Masjid/Gereja saya ada menjemput penganut
agama lain terlibat dengan aktiviti sukan yang
dianjurkan oleh masjid/gereja

C21 Saya ada menjemput jiran berlainan agama ke
majlis sambutan Hari Raya/Krismas di
masjid/gereja sayaBAHAGIAN (C): ISU-ISU DIALOG ANTARA AGAMA

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen

D01
Kedudukan masjid dan gereja yang berdekatan
boleh menimbulkan konflik agama.


D02
Perpaduan kaum dapat ditingkatkan melalui
dialog antara agama.


D03
Penganut agama lain perlu dilarang masuk ke
dalam masjid


D04
Penganut agama lain perlu dilarang masuk ke
dalam gereja


D05
Aktiviti hari terbuka masjid/gereja kepada
penganut agama lain adalah baik


D06
Jawatankuasa masjid/gereja perlu memantau
penceramah agar tidak menimbulkan sensitiviti
agama lain dalam ceramah mereka

D07 Jawatan kuasa masjid dan gereja hanya perlu
menyusun program melibatkan penganut
agama sendiri sahaja

D08 Arahan mencetak no siri pada bible adalah
arahan yang wajar

Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 4

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen
D09 Jawatankuasa masjid/gereja perlu memantau
bahan bercetak yang ada sensitiviti kepada
agama lain

D10 Kalimah Allah boleh digunakan oleh orang
bukan Islam

D11 Isu Bible dalam Bahasa Melayu menjejaskan
hubungan antara masyarakat Muslim dan
Kristian

D12 Jawatankuasa Masjid dan gereja yang
berhampiran perlu ada hubungan rangkaian
(networking) antara satu sama lain

D13 Media cetak lebih banyak mempromosikan
konflik antara agama dibandingkan dengan
dialog antara agama

D14 Penghinaan ke atas tokoh agama lain dalam
ceramah di masjid/gereja boleh menimbulkan
konflik antara agama

D15 Masjid/gereja boleh membantu mengurangkan
konflik agama dalam masyarakat

D16 Masjid/gereja tidak ada peranan dalam
menyelesaikan isu gejala sosial dalam
masyaraka

D17 Isu rumah ibadat dirosakkan oleh orang yang
tidak bertanggungjawab perlu ditangani oleh
pihak polis sahaja

D18 Ahli politik perlu kurang bercakap mengenai
isu antara agama di dalam masjid/gereja

D19 Jemputan menghadiri aktiviti masjid/gereja
kepada penganut agama lain boleh
menimbulkan kemarahan ahli masyarakat

D20 Isu masjid dilontar dengan kepala babi boleh
menjejaskan hubungan antara agama

D22 Proses Islamisasi menjejaskan kebebasan
agama non-muslim

D23 Undang-undang murtad terhadap orang Islam
bercanggah dengan perlembagaan Malaysia

Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 5

BAHAGIAN (D): DASAR/POLISI KERAJAAN

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen
E01 Keputusan kerajaan melarang penggunaan
kalimah Allah di kalangan masyarakat Kristian
adalah wajar

E02 Kerajaan menggalakkan aktiviti dialog antara
agama


E03
Saya bersetuju dengan penubuhan
Jawatankuasa Keharmonian Antara Agama


E04
Aktiviti Minggu Keharmonian Antara Agama
tidak membawa apa-apa kebaikan

E05 Saya selalu menyertai sambutan perayaan
agama lain yang dianjurkan oleh kerajaan

E06 Arahan kerajaan mencetak no siri pada bible
adalah untuk menjaga keharmonian antara
agama

E07 Kerajaan berlaku adil kepada semua adama
dalam pembinaan rumah ibadat

E08 Kerajaan membantu pertubuhan bukan kerajaan
(NGO) yang aktif mempromosikan dialog
antara agama

E09 Wakil rakyat kawasan saya menggalakkan
aktiviti dialog antara agama kepada
masjid/gereja

E10 Objektif Gerakan Kesederhanaan Global
(Global Moderate Movement) yang dilancarkan
oleh kerajaan boleh dijayakan dalam
masyarakat melalui institusi masjid dan gereja

E11 Kebenaran oleh kerajaan mencetak bible dalam
Bahsa Malaysia adalah betul

E12 Kerajaan telah mengambil tindakan kepada
akhbar yang memainkan isu sensitif antara
agama

E13 Kerajaan telah mengambil tindakan kepada
laman web yang memainkan isu sensitif antara
agama

E14 Kerajaan telah mengambil tindakan kepada
individu yang memainkan isu sensitif antara
agama

E15 Kerajaan telah mengambil tindakan kepada
badan bukan kerajaan (NGO) yang memainkan
isu sensitif antara agama

E16 Komitmen kerajaan untuk menangani isu-isu
antara agama adalah positif

E17 Jabatan kerajaan menyokong aktiviti dialog
antara agama

E18 Kerajaan berlaku adil dengan semua penganut
agama di Malaysia

E19 Kerajaan memberi bantuan kepakaran kepada
masjid/gereja yang ingin menganjurkan aktiviti
dialog antara agama

E20 Kerajaan perlu membantu segi kewangan
kepada masjid/gereja yang ingin menganjurkan
aktiviti dialog antara agama

E21 Penguatkuasaan undang-undang berkaitan
aspek hubungan agama oleh kerajaan
bertujuan menjaga keharmonian antara agama


Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 6

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen

BAHAGIAN (E): POTENSI MASJID DAN GEREJA

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
Komen

G01
Saya akan melawat rumah ibadat agama lain
jika dijemput


G02
Saya ingin mempelajari ttg peraturan dalam
agama lain bagi memudahkan saya bergaul
dengan mereka


G03
Saya akan mencadangkan kepada jawatankuasa
masjid/gereja saya agar menjemput penganut
agama lain dalam program hari terbuka
masjid/gereja


G04
Saya rasa masjid dan gereja boleh berperanan
sebagai flatform penyelesai konflik dalam
masyarakat

G05 Saya mencadangkan khutbah berbentuk
hubungan agama disampaikan secara berkala

G06 Saya harap latihan berkaitan kaedah dialok
berkesan boleh diberikan kepada jawatan kuasa
masjid/gereja

G07 Saya berharap perjumpaan antara j/k masjid
dan gereja lebih kerap

G08 Saya akan melawat jawatankuasa rumah ibadat
lain jika mereka ditimpa musibah

G09 Media lebih banyak menyebarkan maklumat
positif berkaitan dengan hubungan Muslim -
Kristian

G10 Imam dan paderi boleh memainkan peranan
membantu menyelesaikan konflik dalam
masyarakat

G11 Saya akan menggalakkan masjid/gereja saya
untuk terlibat dalam dialog antara agama

G12 Saya bersedia memanggil penganut agama lain
untuk memberi ceramah tentang agama mereka

G13 Saya bersedia memohon bantuan kepakaran
dalam idang dialog anatra agama bagi
menganjurkan aktiviti dialog di masjid/gereja
saya

G14 Masjid/gereja boleh membantu kerajaan
mengurangkan masalah sosial dalam
masyarakat

G15 Masjid/gereja boleh membantu kerajaan
menyelesaikan konflik agama dalam
masyarakat

G16 Masjid/gereja boleh mendidik komuniti
menjadi lebih bertolak ansur dalam hubungan
antara agama

Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 7

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen
G17 Masjid/gereja boleh mengelakkan penganut
mereka tepengaruh budaya agama yang
ekstreme

G18 Masjid/gereja boleh membantu kerajaan
mewujudkan budaya kesederhanaan dalam
masyarakat

G19 masjid/gereja lebih diyakini oleh masyarakat
dalam membudayakan dialog antara agama
dalam masyarakat

G20 ahli politik lebih diterima oleh masyarakat
untuk membudayakan dialog antara agama
dalam masyarakat

BAHAGIAN (F): KEKERAPAN PROGRAM DIALOG ANTARA AGAMA

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen

F01

Khutbah berkaitan hubungan antara agama


F02

Menganjur ceramah berkaitan agama lain


F03
Menjemput penganut agama lain menghadiri
ramah tamah idil fitri di masjid/krismas di
gereja

F04 Jawatankuasa masjid/gereja melawat rumah
ibadat agama lain


F05

Menerima lawatan penganut agama lain di
rumah ibadat anda


F06
Jawatankuasa masjid/gereja melawat jiran-jiran
berlainan agama


F07

Mengadakan Hari Terbuka Masjid/Gereja

F08 Mengadakan perbincangan isu kemasyarakatan
dengan penganut agama lain

F09 Mengajurkan pameran tentang hubungan antara
agama/perbandingan agama

F10 Mengadakan mesyuarat JKKK di masjid/gereja
F11 Jawatankuasa menjemput jiran berlainan agama
menghadiri program sosial di masjid/gereja

F12 Mengadakan program derma darah di
masjid/gereja

F13 Perbincangan konflik antara agama
F14 Perbincangan di masjid/gereja dengan pihak
berkuasa polis berkaitan gejala sosial di
kawasan kampung/taman perumahan

F15 Mengajurkan sukan di perkarangan
masjid/gereja

Soalselidik_pilot1_xpert validiti Page 8

BIL PERKARA kekal buang ubah
suai
komen
F16 Mesyuarat parti politik diadakan di
masjid/gerejaF17 Menganjurkan kempen menderma darah di
masjid/gereja


Komentar keseluruhan:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Tanda tangan :___________________________

Nama :___________________________

Jawatan : __________________________

Institusi :___________________________

Tarikh :___________________________


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->