You are on page 1of 1

Jumaat Bahasa Malaysia 14 Mac

2014
1. bergotong-royong
Gambar ini menun jukkan suasana bergotong-royong
membersihkan bilik darjah.
2. menyapu sampah
Laili dan kawannya sedang menyapu sampah dengan
menggunakan penyapu.
. menyusun kerusi dan meja
!icky dan "hin #e$ng sedang menyusun kerusi dan meja
sehingga kelihatan teratur.
4. mengelap cermin tingkap
%ai&ul sedang mengelap cermin tingkap dengan
menggunakan
kain buruk.
'. memadam papan hitam
Mala sedang memadam papan hitam dengan
menggunakan
pemadam papan hitam sehingga bersih.