Osnovi vidova saobraćaja i Osnovi tehnologije transporta Februar 2009 Rezultati MODULA 4

Prezime i ime LO Ajder Rade Bacić Milan Bjelić Marko Jeftić Bojan Mikašević Nikola Pešić Saša Radovanović Đina Stanković Miloš Taušanović Marko Cvetković Ana Vranić Miloš Subotić Milica PS Brkušanin Dušan Milutinović Ivan Ristić Miroslav Tomić Aleksandra Caković Nena Škundrić Vladimir

index LO 070202 LO 070032 LO 070056 LO 070308 LO 060355 LO 070077 LO 070083 LO 070172 LO 060266 LO 070181 LO 2003-1-394 LO 070018 PS 050049 PS 070162 PS 070128 PS 070218 PS 070155 PS 050167

broj bodova 5 15 8 15 16 14 11 19 13 11 14 16 13 17 14 18 15 11

ocena

5 6 5 6 7 6 5 8 6 5 6 7

6 7 6 7 6 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful