You are on page 1of 2

Mga Salik Pangheograpiya ng Asya

HEOGRAPIYA
- Pag-aaral ng mga katangiang
pisikal ng daigdig,
pinagkukunang yaman at klima,
at ang aspetong pisikal ng
populasyon nito
- Nagmula sa salitang GEO at
GRAPHIEN
ASYA
• 1/3 ng kabuuang lupain ng
daigdig
• 49,694,700 km
2

• ASU (Assyrian)
• Mga Hangganan (Arctic Ocean-
Hilaga; Pacific Ocean-Silangan;
Indian Ocean-Timog;Ural
Mountains-Kanluran)
PAGHAHATING HEOGRAPIKAL NG
ASYA
• Kanluraning Pananaw
- Near East
- Middle East
- Far East
• Asyanong Pananaw
- Silangang Asya
- Timog Silangang Asya
- Timog Asya
- Kanlurang Asya (Middle East)
- Hilagang Asya (Gitnang Asya)
ANYONG LUPA
• Hilagang bahagi ng Timog Asya
- Kabundukan ng Pamirs
- Himalaya
- Mount Everest
- Pacific Ring of Fire
- Circum-Pacific Seismic Belt
TALAMPAS
• Tibet
• India
• Turkey
• Arabia at Iran
KAPATAGAN AT LAMBAK
• ¼ ng Asya ay kapatagan
• Huang Ho, Tigris at Euphrates at
Indus (lambak)
TANGWAY
• Sri Lanka at Singapore
• Borneo at Sumatra (malalaking
pulo)
• Indonesia
• Japan at Philippines
DISYERTO
• Mainit na disyerto ay nasa
Kanluran at Timog
- Rub’al Khali / Empty Quarter
(Saudi Arabia)
- Turkestan (Turkey)
- Karakum / Black Sand
(Turkmenistan)
- Kyzylkum / Red Sand
(Uzbekistan)
- Thar / Great Indian Desert
(India)

GOBI AT TAKLIMAKAN
- Nalilimliman ng Himalaya
- Nasa Arctic Circle
Talampas (3,000 – 5,000 ft above sea
level)

Silangang Siberia (Russia)
- Permafrost
- Klimang Continental

ANYONG TUBIG

• Ilog
Timog Asya – Indus, Ganges at
Brahmaputra
Silangang Asya – Huang Ho, Yangtze at
Yalu, Mekong, Salween at Irrawady
Kanlurang Asya – Tigris at Euphrates

• Lawa
Caspian Sea
Lake Baikal
Dead Sea