You are on page 1of 21

POEZII CU ANIMALE

ANIMALELE
Câinele pufos
Latră mânios
Mâţa-ncetişor

Cere lăptişor
Un gânsac vioi
Fuge după noi.
ALBINUŢA ZUM
Eu sunt albinuţa um
toată !iua sunt pe drum"
Căci culeg din #oricele
polen galben pentru miere.
um-!um-!um$
ALBINIŢA
%n grădina de #ori plină
&esel !boară o albină"
um!ăie din #oare 'n #oare
%spitită de culoare.
Florile râd 'n lumină"
Cântă 'ntreaga grădină"
Ea culege migălos
(olenul cel preţios.
ARICIUL
Un arici pogonici
stă ascuns 'n tufe mici
şi pândeşte din ur!ici
un bondar şi trei furnici.
ARICIUL ŞI VULPEA
Un arici nici mic" nici mare
) pornit-o la plimbare.
* vulpiţă stă la pândă
+ub o tufă mai plăpândă.
&rea să-l prindă" să-l 'nşface"
,ar ariciul g-em se face
)scun!ându-se sub ace.
ice vulpea speriată.
/-Ce di-anie ciudată$/
BARZA
0ar!a" bar!a"
Ce-ai 'n cioc1
Un boboc$
,ar 'n guşă1
* căpuşă$
,ă-n picioare1
2ăşc-itoare$
,ar 'n pene1
3ândurile mele$
,u-te-n nouă ţări
cu ele$
BONDARUL
* furnică mititică"
Cât un grăuncior de mei"
,uce-n spate-o greutate
,e trei ori cât botul ei.
(e cărare-n 4ale mare
(lânge un bondar ciapcân.
- /Mor de foame
5i n-am poame
5i-aş munci
,ar n-am stapân$/ ...
- /6ai şi-mi cară din povară
5i sunt gata să-ţi plătesc./
- /Cum n-aş merge$ ,ar pe lege
7ur că nu pot să muncesc$/ ...
- /&ai de tine$ Ce ruşine"
Leneşule cerşetor"
8ici de milă" nici de silă
8u ţi-aş da un a4utor$/ ...
BROSCUŢA
)seară a plouat mult
(utinica s-a umplut
* broscuţă mititică
) sărit 'n putinică
+-a ascuns după capac
5i a făcut oac" oac" oac.
- - -
E bolnavă rău broscuţa"
merge-n câr4e sărăcuţa.
*are ştiţi ce boală are1
2eumatismul la picioare.
,ar" la vara care vine
are să se faca bine"
că merge la 9ec-irg-iol"
la băile de nămol.
BUBURUZA
(e un :r de margaretă
buburu!a cea coc-etă
+e suceşte" se 'nclină
Ca o mică balerină.
- %a te uite ce-ndră!neală"
M-ai călcat pe o petală$
Ce-ar : vântul să te-apuce
5i 'n trestii să te-arunce1
- 8u : tristă" margaretă"
C-am făcut o piruetă.
)!i m-am 'nnoit" ve!i bine.
Fusta roşie cu buline$
CĂŢELUŞUL
Căţeluşul face 6)M
,e mâncare nu mai am.
C-am avut un pic de os
5i l-am terminat de ros.
,aţi-mi" daţi-mi de mâncare"
+ă mă fac voinic si mare.
Casa să vi-o pă!esc"
,e duşmani să vă feresc.
- - -
Căţeluşule" să-mi spui
Unde-i laptele că nu-i1
Cine-a căutat 'n oale
,e le-am găsit toate goale1
Cine-i -oţul1 8u eşti tu1
,ai din coadă" !ici că nu$
,ar pe labe şi pe bot
Eşti murdar de lapte" tot$
COCOŞELUL
Cocoşelul meu isteţ
Cocoţat pe un coteţ
Face mare tărăboi
,e se-aude pân;la noi.
Cucuriguuuuu$
- - -
Cocoşel cu creastă creaţă
Cântă dis-de-dimineaţă.
E-ncălţat cu ciuboţele
<n urec-i poartă inele
5i pe cap un pieptăn ros"
5tim şi noi c-avem cocoş.
ELEFANTUL TROMPIŞOR
Elefantul 9rompişor
Este foarte silitor
E-un copil atent şi bun
5i-nţelege tot ce-i spun.
- - -
Elefantul" sub o frun!ă
) !ărit o buburu!ă.
- Ce te-ascun!i tu" gâ!ă mică1
- 9e-am vă!ut şi-mi este frică.
- =ine-ţi calea 'nainte$
Eu sunt mare" dar cuminte.

FLAMINGO
Flamingo" pasăre ciudată
(e două beţe cocoţată
Cu gât de lebădă frumos
Cu ciocul cam 'ntors pe dos.
,e ce eşti tu atât de rară
5i nu te-arăţi la noi 'n ţară1
FURNICA
* furnică duce-n spate
Un grăunte 4umătate.
<ncotro fugi" surioară1
%a" mă duc şi eu la moară
5i-s grăbită" şi-s grăbită"
Că m-i casa ne-ngri4ită
5i mi-s rufele la soare
5i copiii-mi cer mâncare.
Că la noi 'n muşuroi
8u e timp pentru !ăbavă"
Că de n-am : de ispravă
)r : vai şi-amar de noi$
GREIERELE ŞI FURNICA
Ea muncea> el" din vioară
%-a cântat 'ntreaga vară
Lacomă cum e furnica"
8u i-a plătit mai nimica
5i vă!ând cât e de rea
3reieraşul mic plângea.
-*f" of" dar-ar să dea
%n cine ţi-o mai cânta
Că eu unu-s lecuit
,upă câte mi-ai plătit
(entr-un bob de grâu stricat
M-ai făcut de râs 'n sat
Lasă" lasă că la nuntă
)m să văd eu cine-ţi cântă$
FLU9U2)5%%
Fluturi albi şi roşii"
5i pestriţi" frumoşii"
Eu 'i prind 'n plasă"
Când mama mă lasă.
Eu 'i prind din !bor"
<nsă nu-i omor>
Ci mă uit la ei"
Că sunt mititei"
5i frumoşi" şi-mi plac"
,ar eu nu le fac
8ici un rău" deloc>
5i dacă mă 4oc
Cu vreunul" ştiu
0inişor să-l ţiu
5i pe toţi" din plasă"
<i a4ut să iasă"
5i să plece-n !bor"
,upă voia lor.
GĂINA
<n ogradă la mamaie
+-a ascuns găina-n paie
Fir cu :r a adunat
Cuibul pân? l-a terminat
Capul ea şi l-a 'ntors
Ca să strige la cocoş.
Cotcodac$ Cotcodac$
&ino oul să ţi-l fac.
GÂNDĂCELUL
%eri" am prins un gândăcel
cât o gămălie"
el stătea pe-un :r subţire
alb de păpădie.
(ână către seară m-am 4ucat cu acel pui
şi l-am pus apoi 'n iarbă
+ă-l găsească mama lui.
GÂSCA
,oamna 3âscă cea coc-etă
)!i s-a dus la prăvălie
Ca să-şi cumpere umbrelă"
3-ete noi şi pălărie.
&ai" vai" vai" cât e de mândră$
)re g-ete 'n picioare"
%ar pe cioc" nu-ţi vine a crede"
5i-a pus oc-elari de soare.
-Un-te duci1 *-ntreabă-o raţă.
-Unde să mă duc1 La piaţă.
IEPURAŞUL
%epuraşul meu iubit
Cin;te-ntrece la fugit1
)i lăbuţe mititele
*c-işori" două mărgele"
Mustăcioară la guriţă
5i un petec de codiţă.
MOŞ ANDRUŞCA
Moş )ndruşca" iepuraş
) pornit-o spre oraş"
Cu c-itara la spinare"
Ca să facă o cântare.
,ar vulpoiul vânător
+tă cu puşca la picior.
Uite-l că ridică puşca
5i-l 'mpuşcă pe )ndruşca$
(if-(af$ Măi puşcaş"
Unde-i bietul iepuraş1...
LICURICI
Cu aripi mici
+i cu lampă de pitici"
Ce tot vrei pe câmp" aici1
,e te-oi prinde prin vâlcele"
Când e noaptea grea de stele"
Mi te-oi pune 'n fereastră"
<n căsuţa cu perdele.
5i-ai să :i tu" licurici"
Lampa păpuşilor mele mici.

LUPUL
Lupul cel cu blană sură
+e avântă după pradă"
Urlă-apoi sub clar de lună
9ăvălindu-se-n !ăpadă.
(rada sare-apoi 'n apă
Ca să i se piardă urma"
Lupului 'nsă nu-i pasă
Căci la stână-i toată turma$
MAIMUŢA
Maimuţica cu cercei
7oacă noaptea pân@ la trei"
,e la trei şi 4umătate
Maimuţica nu mai poate...
MELCUL
)re casa 'n spinare
5i tot vine pe cărare
(rintre frun!e foşnitoare
Ca o mică arătare.
*c-ii sunt nişte antene
Mici" micuţe" subţirele
El se mişcă foarte-ncet
5i 'l c-eamă ,omnul Melc.
- - -
Urcă melcul codobelcul
'ncetuc pe dealul mare
şi răsu#ă cu greu tare.
-3rea-i căsuţa din spinare$
5i ce !ăpuşeală mare...
OAIA
*aia e mare cucoană"
8ici nu se vede din blană.
%arna" pe !ăpada groasă"
+e plimbă cum vrea" nu-i pasă"
5i se simte slobodă
Ca &odă prin lobodă.
%-ar : buni niste cipici
,ar i-s picioarele mici
5i subţiri ca nişte beţe"
5i n-au vreme să 'ng-eţe.
<mbrăcată 'n co4oc"
8u simte frigul deloc.
&ine vara cu !ăduful"
5i-atunci 'ncepe năduful"
Căci co4oaca de pe ea
E din ce 'n ce mai grea.
+-o lase pe arătură"
)r cam vrea şi nu se-ndură.
5i-apoi" dac-o iei aşa
8ici n-o poate de!brăca.
3roasă blană" grea arşiţă"
+u#ă greu biata oiţă"
%ar de n-ar tunde-o ciobanul
8-ar mai apuca nici anul.
- - -
Miei gingaşi şi blân!i" ce !burdă.
5tie bine :ecare"
Cât e de folositoare.
,e-i ţurcană ori ţigaie
5i că se numeşteAoaie.
PINGUINUL
APOLODOR
La circ" 'n 9ârgul Moşilor"
(e g-eaţa unui răcitor"
9răia voios şi !âmbitor
Un pinguin din Labrador.
/- Cum se numea1/
/-)polodor./
/-5i ce făcea1/
/-Cânta la cor./
,eci nu era nici scamator"
8ici acrobat" nici dansator
Făcea şi el ce-i mai uşor.
Cânta la cor.
Era tenor.
3răsuţ" curat" atrăgător
<n fracul lui strălucitor
)şa era )polodor.
5i" 'ntr-o !i" )polodor"
+pre de!năde4dea tuturor"
) spus aşa. Mi-e dor$ Mi-e dor...
,e fraţii mei din Labrador$
*" de-aş putea un ceas măcar
să stau cu ei pe un g-eţar...
5i a plecat )polodor
Către ţinutul Labrador.
(ăsărică albă-n cioc"
+ubţirică la mi4loc"
9ragi cu puşca"
8u ia foc"
(ăsărica-i cu noroc.
PISICA
ŞOŞONELUL
8u-mi găsesc un şoşonel
Ce să : făcut cu el1$
Cine" cine să-l : luat
,oar aseară i-am lăsat
Laolaltă amândoi
Ei" sub pat n-am căutat
%a te uită$ +-a culcat
+forăind 'n şoşonel
Cine credeţi1 Motănel.
- - -
PISICA TRISTĂ
)!i pisica mea e tristă
Că nu are o batistă
+ă-şi şteargă cu ea mustaţa
Că i-a murdărit-o raţa
(isicuţă" stai niţel"
+ă-ţi aduc un prosopel"
,ar până mă-ntorc cu el
)i gri4ă de şoricel$
- - -
PĂŢANIA PISOIULUI
8inge. 9otu-i luminos
)lb e sus şi alb e 4os
%ar pisoiul" dimineaţă
+e 'ntreabă sub mustaţă.
-Cum1 ,in cerul mo-orât
Mări de lapte-au i!vorât1
%n !ăpada cea pufoasă"
+trănută şi A ţuşti 'n casă$
- - -
PISICA
Miorlăilă" pisicuţa"
9are-i tristă" sărăcuţa"
Ce-i cu ea1 ,e-o săptămână
8-are nici un g-em de lână
+ă-l arunce şi să-l dea
,ura" dura pe podea.
PISICEL
%artă-mă" te rog" pardon$
)m cre!ut că ai palton$
5i-am vrut" dragă pisicel"
+ă-ţi pun blana 'n cuier$
- - -
PISICUŢA
(isicuţa noastră -oaţă
) făcut o boroboaţă
(e furiş" 'n cămară a intrat
5i-o bucată de friptură a luat
Mama nu ştia că fură$
6ei" de-ar prinde-o vreodată"
&ai de coada ei tărcată$
PUIŞORUL CAFENIU
) ieşit din ou" la soare"
Cel din urmă puişor.
+e usucă pe-aripioare
5i-o porneşte binişor.
+tă găina la-ndoială"
Că din sapte puişori"
5ase-s galbeni-gălbiori
B3-emotoace de betealăC"
8umai cel de la sfârşit
) ieşit
Mai ponosit$
5i se-ntreabă speriată.
- 8u cumva-i de ciocolată1...
RĂCUŞORUL
Un;te duci tu" răcuşor1
%aca" broască" să măDnsor$
%a-mă" răcuşor" pe mine$
Măi broscuţă te-aş lua"
(opa nu ne-o cununa"
8-ai nici cap nici legătură"
8ici mi4loc de-ncingătură
8ici picior de pus papuc
La ce" dom;le" să mă-ncurc$
RAŢA
2aţă" raţă" răţişoară
Ce te plimbi pe ulicioară1
Mi-ai promis că-mi faci un ou$
+ă mi-l dai mie cadou.
,acă nu te ţii de vorbă
9e tai şi te pun 'n ciorbă.
- - -
2aţa" dis de dimineaţă"
) sărit 'n baltă. ţop$
5i acum nu vrea să iasă"
Fiindcă nu are prosop.

RĂŢOIUL BUCĂTAR
La vagonul restaurant
+tă răţoiul elegant
Cu un şorţ legat la guşă
+coate capul grav pe uşă.
- (entru prân! am să vă fac
Co!onac cu mac" mac" mac$
RĂŢUŞCA HARNICĂ
&ine raţa de la baltă
Cu codiţa ridicată
5i se urcă-n foişor
Ca să facă un ouşor
(entru domnul 8icuşor
8icuşor 'i mulţumeşte
(entru oul ce-l primeşte.
RÂNDUNICA
Coada ca o furculiţă
2oşioară sub bărbiţă
%arna plec de-aici" din ţară"
(rimăvara mă-ntorc iară.
Lângă voi stau fără frică
5i mă c-eamă rândunică.
- - -
+ub streaşina de la casă"
2ândunica inimoasă
Face cuib rotund din lut
(entru pui şi-un aşternut
,e puf moale pregăteşte.
Când e gata" ea cloceşte
*uă mici cât o alună.
,in vă!du- gâ!e adună.
)re roşu sub bărbiţă"
Coada ca o furculiţă"
(ieptul alb ca de mireasă"
+pate negru de mătasă.
9oamna se duce din ţară"
(rimăvara vine iară.
ŞOARECII
Unde-i mâţa să ne vadă"
+ă ne vadă" să nu creadă1
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
Mâţa-i dusă de acasă"
5oarecii 4oacă pe masă.
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
Unde-i mâţa să ne vadă
Că am luat casa 'n pradă1
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
Mâţa-i dusă 'n cămară"
8oi suntem stăpâni 'n ţară$
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
C-iţ-c-iţ-c-iţ$
ŞORICELUL CHIŢ-CHIŢ-CHIŢ
C-iţ-c-iţ-c-iţ e-un şoricel
Mic" s:os şi cuminţel.
+tă 'n casă la bunica"
E prieten cu pisica.
Eu nu-l cert că seara vine
5i se 4oacă-n pat cu mine$
5i la baie mă-nsoţeşte
Că-i din plastic şi pluteşte$
ŞARPELE
+âsâila cel voios
E un şarpe mic şi gros
+tă la soare" se-ncăl!eşte
(ână iarăşi #ămân!eşte.
URSUL ŞI ALBINA
Umblă ursul prin pădure
,upă fragi şi după mure
* albină l-a-nţepat
Ursul fuge supărat.
URSULEŢUL
Ursuleţul meu nu ştie
8ici măcar o poe!ie
,ar eu spun câte pofteşti
5i le spun dacă doreşti
Ursu-i tare mititel
Le 'nvăţ eu pentru el$
URSULEŢUL MARTINEL
Ursuleţul Martinel
)-nvăţat un cântecel"
5i 'i place că-i uşor.
Mor" mor" mor
5i iarăşi mor.
- - -
Ursuleţul Martinel
) găsit un borcănel
Era galben" cu capac
5i 'şi !ise. /să-l
desfac/.
<năuntru era miere.
Ce 'ncântare" ce plăcere$
0agă lăbuţele toate
5i mâncă pe săturate.
)poi toată !iulica
<l duru tare burtica
C-a mâncat cu lăcomie.
)sta orişicine ştie.
VEVERIŢA
&everiţa din revistă
+u#ă nasul 'n batistă
+e va duce la spital
la un doctor papagal.
(apagalul este foarte
*cupat 'n altă parte.
La spital dacă te duci
0ei precis sirop de nuci.
)li:ile sunt bune
,acă-s dulci şi cu alune.
VRĂBIUŢA
&răbiuţa se dă uţa
Uţa" uţa cu crenguţa
5i priveşte găinuţa
Ciugulind mămăliguţa.
)r dori şi ea" draguţa"
,ar se teme" sărăcuţa"
Că mi-o vede pisicuţa
5i mi-o-n-aţă cu lăbuţa...
VRABIA ŞI PISICA
&rabie" unde ierne!i1
%a" colea" pe unde ve!i.
,ar cu cine stai la masă1
Cu găini de lângă casă.
,ar pe unde odi-neşti1
- Ei$ ,ar multe mai pofteşti.
+pune" noaptea dormi tu bine1
&rei să pui laba pe mine1
VULPEA CIZMĂRIŢĂ
Umblă vulpea prin pădure .
Ce să fure1 Ce să fure1
Fură coa4a de pe tei"
5i-mpleteşte papucei.
(entru dânsa o perec-e"
Că şi-a rupt-o pe cea vec-e
(entru soţ -7upân &ulpoi-
* perec-e mai de soi"
(entru puişorii ei"
(apucei mai mititei
+ă-i rupă mai cu temei.
VULPEA ŞIREATĂ
Cât e vulpea de şireată
+-a-nşelat şi ea odată.
C-a furat dintr-o grădină
Un cocoş de plastilină.
ZEBRA
,upă câte se aude"
ebra s-a vopsit cu dude.
3eaba-ncearcă să se spele"
%-au intrat dungile-n piele.
E un cal mai albicios"
(oartă dungi de sus 'n 4os
5i trăieşte 'n savane.
<l mănâncă leul oare1