‫שתי בתי נירין‬

‫שבת קה ש‬

‫בס"ד‬
‫רוס חייב‬
‫עושה שתי בתי ננירין בנירין בקיר‬
‫הע‬
‫תא‪.‬‬
‫ס‪ .‬מאי בקירוס? אמר רב‪ :‬מצובית‬
‫דא בנירא‪ .‬בקירוס‬
‫מאי בנירין? אמר אביי‪ :‬תרתי בבתי נירא‪ ,‬וחד‬
‫פיצ"א‬
‫קצה חוט השתי‬
‫עליון‬
‫שנקשר לכובד הע‬

‫כובד העליון‬

‫עליון‬

‫עמודים‬

‫עמודים‬

‫מצוביתא‬

‫‪3‬‬

‫?‪2‬‬

‫?‪1‬‬
‫?‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫?‪1? 3? 2‬‬
‫כובד‬
‫התחתון‬

‫ליצ"א‬

‫קועים בארץ‬
‫עמודים שק‬

‫עשה אורג‬
‫ספר מע‬

‫ספר מעשה אורג‬

‫תחתון‬

‫מאפשר מלאכת מדקדק‬
‫ביריעת גרדין‬
‫והיא במקום הקננה העולה ויורד‬
‫האורגין ברגל א‬
‫הוא‬
‫ביריעת ארייגת נשים‬
‫וקורין ליאיי"ש = נול גב‬
‫פריש"א = נול נשים‬
‫א‬
‫ברים שקורין‬

‫רש"י מסכת שבת דף קה עמוד א‬
‫בד העליון(‪.+‬‬
‫שתי שנקשר לכוב‬
‫‪ pie‬קצה חוט הש‬
‫בס"א פיצ"א ‪ece‬‬
‫בתי נירין ‪ -‬שנתן שני חוטין של שתי בנירה‪ ,‬שקורין לליצ"א ‪)+ lice‬או ב‬
‫שתי‪.+‬‬
‫רין ליצ"א ‪+‬חוט כפול הקשור לנול‪ ,,‬המשמש להכניס בו את חוטי הש‬
‫שני פעמים מרכיב לחוט של שתי בבת נירא )‪ ,(1 & 2‬דהיינו שקור‬
‫תי בבתי נירא ווחדא בנירא ‪ -‬ש‬
‫תרת‬
‫בו על חוט הנירא )‪ ,(3‬שקורין ליצ""א‪ ,‬המורכב על ה‬
‫ם שלישית מרכיב‬
‫ואחת בנירא ‪ -‬ופעם‬
‫ת‬
‫הקנה‪.‬‬
‫מוט העולה ויורד בננולי נשים‪.+‬‬
‫פריש"א ‪+presse‬ה ט‬
‫א‬
‫ם‪ ,‬שקורין‬
‫ריעת אריגת נשים‬
‫רגל הוא‪ ,‬וקורין לליאיי"ש ‪ ,lieis‬והייא במקום הקנה העולה ויורד ביר‬
‫ביתא ‪ -‬ביריעת גרדין האורגין בר‬
‫מצוב‬
‫‪www.swdaaf.com‬‬
‫‪1‬‬