You are on page 1of 16

WSRW RAPPORT JUNI 201 4

Den svenska
oljetransporten till det
ockuperade Vstsahara
Det svenska bolaget Wisby Tankers AB r
ledande i en kontroversiell handel: man frser
det ockuperade Vstsahara med oljeprodukter.
GE INTE BRNSLE

T

OCKUPATIONEN
Wisby Cedar observerad i El Aaiun, det ockuperade Vstsahara, februari 2010.
Fartyget gjorde tv resor till El Aaiun den mnaden.
PUBLICERAD:
STOCKHOLM
DEN 19 JUNI 2014
FOTON:
LENA THUNBERG (S1,10)
MARINETRAFFIC (S2-3)
WSRW.ORG (S7, 13)
RICK VINCE (S9)
FRAMSIDESSFOTO:
Atlas Saharas oljedep i El Aaiun,
det ockuperade Vstsahara.
ISBN: 978-82-999672-4-2
DESIGN:
LARS HIE
Rapporten kan anvndas fritt i tryck
eller online. Fr kommentarer eller
frgor om denna rapport, kontakta
coordinator@wsrw.org
Western Sahara Resource Watch
(WSRW) r en internationell
organisation baserad i Bryssel.
WSRW arbetar i solidaritet med den
vstsahariska befolkningen och
undersker och bedriver kampanjer
mot Marockos naturresursplundring
av det vstsahariska territoriet.
www.wsrw.org
www.twitter.com/wsrw
www.facebook.com/wsrw.org
Fr att strka vr forskning och
intensifiera vra internationella
kampanjer behver WSRW er hjlp.
Mer detaljer fr att stdja WSRW
finns p www.wsrw.org.
Emmaus Stockholm r en
organisation som arbetar i
solidaritet med den vstsahariska
befolkningen.
www.emmausstockholm.se
Denna rapport publiceras med
generst std frn Emmaus
Stockholm.
CEPSA Compaia Espaola de Petrleos S.A.U
DWT Deadweight tonnes
FN Frenta Nationerna
LPG Liquid propane gas
MINURSO United Nations Mission for a
Referendum in Western Sahara
US $ United States Dollar
Det svenska rederiet Wisby Tankers AB
r den ledande transportren av olja till
Vstsahara, ett omrde under marockansk
ockupation. Det kontro versiella transport-
fretaget styrs av Casablanca Tankers
AB, ett svenskregistrerat gemen samt
fretag fr Wisby Tankers AB och dess
marockanska partner.
Western Sahara Resource Watch (WSRW) har analyserat de tv
gemensamma oljetankfartygen Wisby Argan och Wisby Cedars
rrelser. Vr forskning visar att sedan Wisby Tankers tv fartyg
kom in i verksamheten r 2010 har de kt till ockuperat omrde i
genomsnitt var tolfte dag.
Volymen r hpnadsvckande: fartygen frser det ockupe-
rade omrdet med i genomsnitt ver en halv miljon liter olja
varje dag, dag ut och dag in. WSRW uppskattar att Wisby
Tankers tv tankfartyg rligen transporterar totalt 194 miljoner
liter oljeprodukter in i Vstsahara till ett troligt vrde av 106
miljoner euro. Det utgr majoriteten av de frmodade 250280
miljoner liter olja som levereras till omrdet rligen.
Wisby Tankers har utfrt denna handel i ett decennium och
oljan anvnds fr att upprtthlla ockupationen. De vst saharier
som bor i Vstsahara behver sklart oljeprodukter i sin
vardag men oljan anvnds huvudsakligen av den marockanska
administrationen, armn, bosttare och fr att plundra omr-
dets rika naturtillgngar. Utan oljeimporten skulle den illegala
ockupationen vara praktiskt taget omjlig att upprtthlla.
SAMMANFATTNING
LI STA VER FRKORTNI NGAR
3
Vstsahara r enligt FN Afrikas sista koloni. Den vstsahariska
befolkningen var den enda som bebodde omrdet som var
knt som Spanska Sahara tills det invaderades av Mauretanien
och Marocko 1975. Vstsahariernas rtt till sjlvbestmmande
erknns av mer n 100 FN-resolu tioner och av den interna-
tionella domstolen i Haag . Domstolen har ocks slagit fast
att ingen annan stat kan gra ansprk p Vstsahara
1
. Drfr
erknns inte Marockos krav p suvernitet i detta omrde av
ngon stat eller av FN.
Sedan 1975 har frgan om naturresurser i Vstsahara
utgjort ett problem fr FN och det internationella samfundet.
Naturresurserna inkluderar fosfatmineralmalm, fisket p
mellanatlantkusten och mjligen olja. r 2002 uttalade FN:s
rttschef att om vidare utforskande och utnyttjande av olja i
Vstsahara skulle fortstta utan att beakta folkets intressen
och nskningar s skulle det bryta mot de internationella
lagliga principerna.
2
Mauretanien lmnade Vstsahara efter att ha erknt
att dess invasion var felaktig och efter att ha slutit ett
fredsfrdrag med det vstsahariska folket. nd ockuperar
Marocko fortfarande ungefr tre fjrdedelar av omrdet. Sedan
1991 har FN lett en process med syfte att ta det vstsahariska
folket mot en omrstning dr de sjlva skulle f besluta om sin
framtid. Denna process har nu stannat av eftersom Marocko
vgrar att acceptera en omrstning som skulle kunna innebra
att det vstsahariska folket vljer sjlvstndighet.
Fr att trygga sin nrvaro i Vstsahara har Marocko
gjort tre saker. Fr det frsta har man konstruerat en av
vrldens lngsta militra murar som strcker sig ungefr 2 400
kilometer genom hela omrdet. Muren r kantad av runt fem
miljoner landminor och bemannad av tiotusentals bevpnade
marockanska soldater, till en hg kostnad fr kungariket
Marocko.
Fr det andra driver Marocko en aktiv bosttarpolitik som
gr ut p att flytta in marockanska invnare till det ockuperade
Vstsahara. Detta r olagligt enligt internationell rtt. Nr
det gller en militr ockupation anses det dessutom vara ett
brott enligt Romstadgan frn 1998 och den fjrde Genve-
konventionen frn 1949. Bosttarpolitiken har lett till att det
idag finns dubbelt s mnga marockaner som vstsaharier i
det ockuperade omrdet. Bosttarna lockas dit med hjlp av
ett antal frmner, bland annat subventionerade oljeprodukter.
Fr det tredje har Marocko utvecklat en ekonomi i omrdet
som befster deras nrvaro genom industrier och arbets-
tillfllen till marockaner . En stor del av denna ekonomi handlar
om utvinnandet av natur resurser. Fiskeflottor har byggts upp
ENERGI TILL
OCKUPATIONEN
4
vid tre kusthamnar och en gruva i Bu Craa producerar rligen
tv miljoner ton fosfatmalm fr export. Dessa fosfater hade r
2013 ett marknadsvrde p 330 miljoner amerikanska dollar.
3

Omrdets ekonomi ger inte heller ngra frdelar till de 160 000
vstsaharier som bor i flyktinglger p andra sidan grnsen i
Algeriet.
Ockupationen av Vstsahara drivs av olja. F andra energi-
kllor r tillgngliga fr militren och fr civilbefolkningen.
Solenergi och vindkraft finns i mycket begrnsad skala.
4
Oljan
anvnds direkt i maskinerier, ssom gruvutrustning vid Bu
Craa och militrfordon stationerade lngs muren. Den anvnds
ocks indirekt i stora kvantiteter till elkraftsproduktion. Utan
olja skulle Marocko inte kunna upprtthlla sin ockupation.
Dieselolja, bensin och LPG kommer till Vstsahara med
lastfartyg via omrdets tv huvudhamnar. Mindre mngder av
oljeprodukter kommer ven landvgen frn Marocko.
Bensin som levereras till det ockuperade Vstsahara
lagras i tankdeper, huvudsakligen i El Aaiun och i en mindre
anlggning i hamnomrdet i Dakhla, och det finns inget
rrsystem i omrdet fr fortsatt distribution av olja. Den
marockanska armn har tillgng till ett flertal sm brnsle lager
lngs hela muren. Det verkar inte finnas ngon allmn lagrings-
kapacitet i omrdet fr mer n 30 dagars reguljr frbrukning.
Marockanska militr- och polisfordon
r alltid nrvarande under
vstsahariernas demonstrationer
i Vstsahara
ca 60 %
dieselbrnsle
fr anvndning
vid elektriska
generator-
stationer,
motorfordon och
i begrnsade
mngder fr
eldning i fasta
vrmeanlgg-
ningar. Detta
brnsle kallas
ocks gasoi och
destillat.
ca 19 %
flytande
propangas
(LPG) fr
matlagning och
uppvrmnings-
anlggningar,
bde i hemmet
och vid
institutioner.
ca 2 %
andra special-
oljeprodukter,
vanligen
levererade
i frpackad
form, ssom
smrjmedel till
maskiner och, i
mindre bulk-
kvantiteter, till
flygbrnsle.
ca 19 %
bensin fr
motorfordon.
Oljan som importeras till Vstsahara r av
fyra sorter. Den procentuella frdelningen
r en uppskattning.
ca 30 %
militrfordon
ca 10 %
marina fordon
(srskilt
fiskebtar) och
industriella
aktiviteter.
ca 35 %
civil anvnd-
ning , men mest
som brnsle till
motorfordon.
ca 25 %
elkrafts-
produktion
Frdelningen av dieselbrnsle som
kommer in i Vstsahara. Endast en
uppskattning.
5
Man kan inte verskatta det svenska
rederiet Wisby Tankers AB:s inblandning.
Minst tv tredjedelar, kanske s mycket
som tre fjrdedelar, av all bensin och
dieselolja i det ockuperade omrdet
kommer frn rederiets tv oljetankbtar,
motorfartygen Wisby Argan och Wisby
Cedar. Dessa fartyg gr i skytteltrafik
mellan det spanska fastlandet och
Vstsahara. Det mesta av importen till
Vstsahara gr lngs denna rutt. En
del olja avsedd fr omrdet skeppas
ocks frn Marocko och Kanariearna.
Ingen olja kommer frn Mauretanien
och mycket litet kommer landvgen in i
Vstsahara.
De tv Wisby-fartygen r utrustade
med den absolut senaste tekniken. De r
registrerade i Norge och byggdes r 2009
och 2010 vid Penglai Zhongbai Jinglu-var-
vet i Kina.
6
Vart och ett av de 100 meter
lnga tankfartygen har en kapacitet p
runt 7 100 kubikmeter 7 100 000 liter i
nio tankar. Nr de levererar olja r far-
tygens tankar fyllda till cirka 95 procent;
precis ver 6 400 000 liter.
Oljan lastas normalt ombord p
Wisby Argan och Wisby Cedar vid Carteya
Guadarranque i sdra Spanien, nra
Gibraltar. Exportfretaget r troligen
det multinationella Compaia Espaola
de Petrleos S.A.U. (CEPSA), som driver
ett raffinaderi dr. Sedan 2011 har
majoriteten i CEPSA kontrollerats av Abu
Dhabi's International Petroleum Invest-
ment Company. WSRW frgade CEPSA om
dess tillfrsel av olja till det ockuperade
Vstsahara men har inte ftt ngot svar
vid tidpunkten fr publiceringen av denna
rapport.
7
Leveranser av Wisby Argan och
Wisby Cedar r schemalagda fr att mta
oljebehovet vid de strsta befolknings-
och regeringscentren i det ockuperade
omrdet. El Aaiun har en strre civil
befolkning n resten av det omrde
Marocko ockuperar. Slunda levereras
cirka tv tredjedelar av allt dieselbrnsle
och bensin till Vstsahara via El Aaiun.
Wisby Argan r det mest anvnda
fartyget. Fartyget brjade ka rutten
mellan Spanien och Vstsahara den 13
mars 2010 och fram till den 1 maj 2014 har
WSRW noterat 68 turer till El Aaiun och 12
Hamnarna i El Aaiun och Dakhla tar emot i
genomsnitt ver en halv miljon liter olja
531 000 liter varje dag, dag ut och dag in
frn de bda Wisby Tankers-fartygen.
SVENSKARNA
KOMMER
6
till Dakhla. Den 16 augusti 2010 togs ven
Wisby Cedar i bruk fr oljetransporter till
Vstsahara. Fram till den 1 maj 2014 hade
fartyget gjort 44 besk i El Aaiun och 5 i
Dakhla.
De bda Wisby-fartygen beskte
allts en hamn i Vstsahara totalt 129
gnger. Vid tio tillfllen beskte fartygen
bde Dakhla och El Aaiun p samma resa,
den ena hamnen efter den andra. Detta
betyder att ngot av rederiets fartyg
beskte omrdet, frmodligen fullastat
med olja, 119 gnger under denna period.
Det blir i snitt ett besk var tolfte dag.
De bda tankfartygen har rligen
frsett omrdet med 194 miljoner liter
dieselolja och bensin. Med andra ord tar
hamnarna i El Aaiun och Dakhla emot
ett genomsnitt p ver en halv miljon
liter olja varje dag frn de bda Wisby
Tankers-fartygen.
8
WSRW uppskattar att
den totala oljeleveransen till omrdet
r runt 250280 miljoner liter per r.
Wisby Tankers AB r allts ansvariga fr
huvudparten av oljetransporten.
Handeln mste vara vrdefull fr
CEPSA och Wisby Tankers AB. En blygsam
uppskattning av priset fr levererad olja
(berknat som ett genomsnitt mellan
priset p bensin och dieselolja fre
skatt) r 0.55 euro per liter. Vid en sdan
uppskattning vrderas Wisby Argans
och Wisby Cedars rliga oljeleveranser
till runt 106 miljoner euro. Wisby Tankers
AB har frut deklarerat att man tjnar
mycket lite p denna handel.
9
Under de senaste fyra ren har
den totala oljevolymen som levereras
till Vst sahara kat, fast leveransen
frn Wisby Argan och Wisby Cedar har
frblivit densamma. Det strre behovet r
ett resultat av en strre civilbefolkning
och av ngra infrastrukturprojekt i den
ockuperade delen av omrdet. Militrens
behov verkar vara ofrndrat precis
som deras nrvaro och aktivitetsgrad.
Uppskattningsvis har oljebehovet i det
ockuperade Vstsahara rligen kat
frn tv till fem procent under denna
fyrarsperiod.
Wisby Barbados skeppade tidigare
olja mellan CEPSA:s oljeraffinaderi p
Teneriffa och de ockuperade omrdena.
Denna bild r frn Teneriffas hamn r
2008. Fartyget sldes senare och r
inte lngre i bruk i vstsahariskt vatten.
Nu har tv andra tankfartyg frn detta
bolag tagit hennes plats och de spelar
en stor roll i att frse omrdet med olja.
5
7
Huelva
Las Palmas
Dakhla
El Aaiun
Jorf Lasfar
Mohammedia
Anza
Agadir
Tenerife
Gibraltar
Ceuta
Nador
Cartagena
Barcelona
Sarroch
Tarragona
OLJERUTTEN
De bda Wisby Tankers-
fartygens rutter mellan
Spanien och Marocko/
Vstsahara.
Huelva
Las Palmas
Dakhla
El Aaiun
Jorf Lasfar
Mohammedia
Anza
Agadir
Tenerife
Gibraltar
Ceuta
Nador
Cartagena
Barcelona
Sarroch
Tarragona
WISBY CEDAR
Wisby Cedar lastar stndigt olja i Carteya
Guadarranque i sdra Spanien, belget intill Gibraltar,
frmodligen vid CEPSA:s raffinaderi. Hr r fartygets
rutt den 2 juni 2014. Grafik: Marinetraffic
Frdigbyggt i Kina i juni 2010.
I juli 2010 lmnade fartyget kinesiska vatten och
gick igenom Malackasundet, Suez och Gibraltar
innan det plockade upp sin frsta oljelast i
Spanien. Sedan begav det sig direkt till Agadir och
Dakhla den 16 augusti 2010.
Fram till den 1 maj 2014 hade fartyget beskt
hamnen i El Aaiun 44 gnger och Dakhla 5 gnger.
WISBY ARGAN
Frdigbyggt i Kina i november 2009 tog det samma
rutt till Gibraltar som Wisby Cedar. Det brjade
omedelbart skeppa olja till Dakhla och El Aaiun. Den
frsta lasten levererades den 13 mars 2010.
Fram till den 1 maj 2014 hade fartyget beskt hamnen
i El Aaiun 68 gnger och Dakhla 12 gnger.
Hr fotograferas Wisby Argan nr det repareras i
Las Palmas den 1 mars 2013. Bara tre dagar tidigare
hade det lastat av spansk olja i El Aaiun.
Wisby Tankers grundades r 2000 av en kvartett svenska
affrsmn. Sedan dess har fretaget snabbt expanderat.
10

Ngra r efter starten inledde Wisby Tankers ett partnerskap
med ett marockanskt bolag fr transport av spansk raffinerad
olja till Marocko/Vstsahara.
Partnerskapet, som tog namnet Casablanca Tankers
AB, grundades den 25 juli 2004 och registrerades i Sverige i
oktober samma r.
11
Frsta gngen WSRW observerade Wisby Tankers
inblandning i Vstsahara var r 2005. Bolaget hade d
anskaffat ett ldre svenskt tankfartyg Stena och dpt
om det till Wisby Barbados. Vid denna tidpunkt bekrftade
Wisby sin inblandning fr svenska Freningen Vstsahara och
hvdade att leveranserna gjordes p uppdrag av det spanska
oljebolaget CEPSA. Det 6 330 ton tunga fartyget transporte-
rade oljeprodukter frn CEPSA:s raffinaderi p Teneriffa. Det
bemannades med en svensk-filippinsk besttning.
Emellertid kunde inte tankfartyget Wisby Barbados tcka
behovet. De behvde tillrcklig kapacitet och vi visste hur
vi skulle bygga det t dem, sade Peter Rubinstein, Wisby
Tankers AB:s tekniska direktr.
12
S det gjorde de. Casablanca Tankers AB anlitade ett
rederi i Kina fr att bygga de bda tankfartygen med avsikt
att trafikera rutten mellan Spanien och Marocko/Vstsahara.
13

De bda fartygen Wisby Cedar och Wisby Argan r de enda
tv fartygen som Casablanca Tankers AB ger. Den gamla
Barbados sldes.
Affrsmodellen frblir densamma: Casablanca Tankers
partnerskap ger fartygen, Wisby Tankers AB skter dem.
Slutligen chartras fartygen av Atlas Sahara, som bestmmer
vart de ker, enligt verkstllande direktren Jonas Engstrm,
r 2013.
14 15
Atlas Sahara har nra nog monopol p oljedistribution i
Vstsahara, dr gruppen sgs kontrollera 47 bensinstationer.
PROBLEMATISK
PARTNER
10
Atlas Sahara r Wisby
Tankers samarbetspartner
och har praktiskt taget
monopol vad gller import
och distribution av olja i det
ockuperade Vstsahara.
Under perioden 20142015 planerar investeringsbolaget
Derhemgruppen att bygga nnu ett lager i El Aaiun. Enligt
tidigare rapporter ger gruppen redan en dep i Dakhla och
en i El Aaiun-hamnen.
16
Den senast tillgngliga rsrapporten visar att Casa blanca
Tankers AB gs till 50 procent av Wisby Tankers AB, till 45
procent av Derhem Holding, till 2,7 procent av en av dess
styrelsemedlemmar, Es-Said Choufani, och till de terstende
2,3 procenten av den marockanske medborgaren Abdelillah
El Mezouar.
17
Fastn Derhem Holding r den huvudsakliga
marockanska partnern i svenska bolagsregister beskrivs
partnerskapet i allmnhet som ett 5050-samarbete mellan
Wisby Tankers och Atlas Sahara.
18
Derhem Holding r ocks
gare till Atlas Sahara.
Wisby Tankers frsta partner i detta samarbete, r 2004,
var Hassan Derhem, en av de rikaste mnnen i Vstsahara.
Derhem r en hgljudd supporter av den marockanska ocku-
pationen. Han utsgs r 2006 av den marockanske kungen till
medlem av the Royal Consultative Council for Sahara Affairs,
vars huvudagenda r att hjlpa den marockanska regeringen
att skapa legitimitet fr annekteringen av omrdet.
19
Derhems
handel med oljeprodukter i Vstsahara sgs ha startat redan
1977, tv r efter den marockanska invasionen.
20
Samma
affrsman r ocks aktiv i fiskerinring och jordbruk.
21
Hassan
Derhem har inte lngre en styrelseplats i Casablanca Tankers,
men han r bror till en av bolagets fyra styrelsemedlemmar,
Dahman Derhem.
Casablanca Tankers AB har en kontaktadress i Norge, hos
M Hannestad AS i staden Halden, frmodligen fr hanteringen
av det norska skeppsregistret.
11
Wisby Tankers AB, det mest betydande bolaget som
frser det ockuperade omrdet med olja, r baserat
i centrum av Visby, p Gotland.
WISBY
TANKERS
STNDPUNKT
Tv av vra fartyg anvnds fr transport av brnsle (bensin
och diesel) till regionen, som i nulget inte r under ngra
sanktioner frn vare sig EU eller FN. Brnslet transporteras
ombord p vra fartyg frn stora europeiska oljebolag och
distribueras till flera hamnar, vilket inkluderar Vstsahara.
ven om det kan hvdas att brnslet vi levererar
underlttar aktiviteterna i regionen vore det problematiskt
fr ett fretag som transporterar brnsle vrlden ver
att inte verka i omrden dr det finns motsatta politiska
intressen.
Jonas Engstrm, Wisby Tankers
Uttalandet gjordes som ett svar p frgor som WSRW
stllt till fretaget i juni 2014.
22
REKOMMENDATIONER
TILL WISBY TANKERS AB OCH DESS SAMFRETAG
CASABLANCA TANKERS AB:
Att beakta de politiska och etiska konsekvenserna av
oljetransporten till det ockuperade Vstsahara och
omedelbart avbryta sdana transporter tills en lsning p
konflikten har ntts.
TILL DE SPANSKA OLJEEXPORTRERNA SOM
FRSER VSTSAHARA MED OLJA:
Att beakta de politiska och etiska konsekvenserna av
oljeexporten och omedelbart avbryta den tills en lsning p
konflikten har ntts.
TILL SVERIGES REGERING:
Att uppmana svenska fretag att inte verka i det
ockuperade Vstsahara.
TILL MAROCKOS REGERING:
Att omedelbart sluta ockupera Vstsahara och lta
befolkningen fritt vlja sin politiska status i enlighet med
internationell rtt.
TILL SPANIENS REGERING:
Att se till att oljeprodukter som raffineras i Spanien inte
exporteras till Vstsahara.
Att aktivt frsvara vstsahariernas rtt till
sjlv bestmmande, vilket Spanien r skyldigt att gra
enligt internationell rtt.
TILL FN:
Att rekommendera tgrder som kan garantera att
importen av olja till det ockuperade Vstsahara sker i
enlighet med den av FN sanktionerade vapenvilan mellan
Polisario och Marocko och referendumplanen frn 1990-91.
Att implementera tgrder som skerstller att importen
av olja till det ockuperade Vstsahara inte bryter mot
folkrtten och vstsahariernas rttigheter. Sdana
tgrder borde specifikt betona de skyldigheter som fljer
av den fjrde Genvekonventionen frn 1949 och den
internationella brottmlsdomstolens Romstadga frn 1998.
De slr bland annat fast att olja inte fr anvndas fr att
fra en bosttningspolitik i Vstsahara eller fr att utvinna
omrdets naturresurser.
14
KLLOR
1. ICJ, rdgivande yttrande, 16 oktober 1975, Vst-
sahara , http://www.icj-cij.org/docket/index.
php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5
2. FN:s kontor fr rttsliga frgor, S/2002/161, brev daterat den
29 januari 2002 frn undergeneralsekreteraren fr rttsliga
frgor, FN:s rd fr rttsliga frgor, stllt till Skerhets-
rdets ordfrande. http://www.un.org/Docs/journal/asp/
ws.asp?m=S/2002/161
3. Western Sahara Resource Watch, rapport, juni 2014, P for
Plunder Moroccos exports of phosphates from occupied
Western Sahara, 2012 & 2013. http://www.wsrw.org/a105x2905
4. Western Sahara Resource Watch, rapport, augusti 2013, Dirty
Green March Moroccos controversial renewable energy
projects in occupied Western Sahara http://www.wsrw.org/
a106x2638
5. Fartyget som tidigare hette Barbados transporterar fr
nrvarande olja i Guineabukten. Det har tagits ver av Brila
Energy, som dpt om fartyget till Itri. 2013 fick Itri uppmrk-
samhet i internationella medier nr hon bordades av pirater
utanfr Elfenbenskusten. BBC, 22 januari 2013, Ivory Coast:
Hijackers free ITRI fuel tanker, http://www.bbc.com/news/
world-africa-21159939
6. Det r betydligt billigare och enklare att registrera i NIS
[Norskt Internationellt Sjfartsregister], kostnaden fr
vervakningen av nybyggnationen r frutsgbar. Nr man
gr i trafik lngt ifrn Sverige fungerar inte inspektions-
verksamheten tillrckligt smidigt med svensk flagg och
kostnaden blir hgre. NIS verlter betydligt mer inspektioner
till klassningssllskapen, sade fretaget som frklaring till
att bda fartygen seglar under norsk flagg. Svensk sjfarts-
tidning, 11 februari 2011, Wisby Tankers frsta Kina-bygge
p vg hem, http://www.landgangen.se/forumsmf10/index.
php?topic=10302.180;wap2
7. Brev frn WSRW till CEPSA, 2 juni 2014, http://www.wsrw.org/
files/dated/2014-06-06/wsrw-cepsa_02.06.2014.jpg
8. Wisby Argan anvndes under 1 511 dagar, Wisby Cedar under
1 354 dagar. Det ger ett genomsnitt p 1 432,5 dagar per fartyg.
De tv tankfartygen transporterade totalt 6 400 000 119 dagar
= 761,6 miljoner liter vid dessa 119 tillfllen. Wisby Tankers
transporterade (761 600 000/1 432,5 =) 531 657 liter om dagen.
9. Vstsahara, 2/2013, Wisby Tankers ger brnsle t ocku-
pationen, http://www.vastsahara.net/owncontent/
pdfmags/2013_2.pdf
10. Hela Gotland, 26 februari 2011, Wisby Tankers bara
vxer, http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.
aspx?ArticleId=4884967
11. Casablanca Tankers AB, e-certifikat, http://www.wsrw.org/
files/dated/2014-06-07/casablanca_tankers_e-certificate.pdf
12. Tanker Shipping & Trade, April/Maj 2012. http://content.yudu.
com/Library/A1wm1l/TankerShippingandTra/resources/con-
tent/18.swf
13. Information om byggcertifikaten fr de tv fartygen finns
i Norskt Internationellt Sjfartsregister,
http://www.sjofartsdir.no/shipsearch/
14. Vstsahara, 2/2013, Wisby Tankers ger brnsle t
ockupationen, http://www.vastsahara.net/owncontent/
pdfmags/2013_2.pdf
15. Tanker Shipping & Trade, April/Maj 2012. http://content.yudu.
com/Library/A1wm1l/TankerShippingandTra/resources/
content/18.swf
16. Les ECO, 25 november 2013, Atlas Sahara met le paquet, http://
www.leseco.ma/business/16176-atlas-sahara-met-le-paquet
17. Casablanca Tankers AB, rsrapport 2012, daterad den 30 maj
2013. http://www.wsrw.org/files/dated/2014-06-07/
casablanca_tankers_annual-report_2012.pdf
18. Tanker Shipping & Trade, April/Maj 2012.
http://content.yudu.com/Library/A1wm1l/TankerShippingandTra/
resources/content/18.swf
19. Les membres du CORCAS, http://www.corcas.com/fr/
SearchResults/LesMembresduCORCAS.aspx
20. Casablanca Tankers AB, Annual Report 2004,
http://www.wsrw.org/files/dated/2014-06-02/annual_
report_2004_casablanca_tankers_ab.pdf
Vstsahara, 2/2013, Wisby Tankers ger brnsle t ockupationen,
http://www.vastsahara.net/owncontent/pdfmags/2013_2.pdf
21. WSRW.org, 19.06.2012, The tomato barons of the occupied
Western Sahara, http://www.wsrw.org/a214x2312
WSRW har stllt fljande frgor till Wisby Tankers med
anledning av denna rapport:
1. Vad, om ngot, har Wisby Tankers gjort fr att bedma de
mjliga negativa effekter som handeln har p konflikten i
Vstsahara?
2. Har Wisby Tankers anskt om tillstnd fr sina oljetrans-
porter hos representanter fr det vstsahariska folket, det vill
sga hos vstsaharierna sjlva (och inte bosttare som frts
in i omrdet av Marocko)? Om ja, hur och nr?
3. Tror Wisby Tankers att sdana transporter skulle kunna f
negativa konsekvenser fr lsningen av konflikten i omrdet?
Om ja, vilka? Vad har Wisby Tankers gjort fr att hantera de
farhgor som frts fram?
The Court's conclusion is that the materials
and information presented to it do not
establish any tie of territorial sovereignty
between the territory of Western Sahara
and the Kingdom of Morocco or the
Mauritanian entity. Thus the Court has not
found legal ties of such a nature as might
affect the application of General Assembly
resolution 1514 (XV) in the decolonization of
Western Sahara and, in particular, of the
principle of self-determination through the
free and genuine expression of the will of
the peoples of the Territory.
Internationella brottmlsdomstolen, 16 oktober 1975
ISBN: 978-82-999672-4-2