You are on page 1of 2

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI) PRA-SARINGAN

NAMA MURID: _______________________________ TAHUN : _______________KONSTRUK
PRA-SARINGAN 2 PENGUASAAN PRA-SARINGAN 2
MEMBACA MENULIS KUASAI TIDAK KUASAI
1. a.
b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI) PRA-SARINGAN
NAMA MURID: _______________________________ TAHUN : _______________

KONSTRUK
PRA-SARINGAN 2 PENGUASAAN PRA-SARINGAN 2
MEMBACA MENULIS KUASAI TIDAK KUASAI
1. a.
b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.