MIKRO - 2.

kolokvij
• morfologija, razporeditev (koki v skupinah, diplokoki,
bacili, …)

• barvanje (gram pozitivni, gram negativni, Metilensko modrilo,
Ziehl-Neelsen, …)

• kultura/kužnina

• rod, vrsta
Pomembnosti + “nam je bilo rečeno” (kar pa
še ne velja, da to velja za vse asistente):
• vsi streptokoki so Gram +
• vsi sporogeni bacili so Gram +

• katera vrsta/rod pride v poštev - eno od variant napišemo

• vedno lahko napišeš samo rod po imenu, vrsto pa s “spp.”

• Escherichio, Klebsiello in Haemophilus lahko zamešamo in bo prav, ker se jih težko med seboj loči

• Mycobacterium tuberculosis – pri kužnini NI cord formacije

• pri Treponemi pallidum lahko napišeš namesto “bacili - spiralni” tudi “bacili - zaviti” (ampak ne “ukrivljeni”, ker je to
rezervirano za Vibrio spp.) + pri barvanju lahko pustiš prazno ali pa narediš črtico ali kaj takega, ker barvanje ni
opredeljeno

• Treponeme se ne da kultivirati in je na preparatu direktna kužnina, odvzeta iz kakšnega ulkusa – zato lahko
namesto “kultura” kar prazno pustiš ali pa napišeš zraven komentar, da je direkten vzorec iz kužnine, saj se je ne
da kultivirati

• za Bacillus anthracis nisem prepričan, če je se prav, ker z asistentko nismo šli čez ta dva preparata, saj je rekla,
da nam jih ne bo dala na kolokvij

• Clostridijev med seboj ni treba prepoznati – napišeš samo “Clostridium spp.”