You are on page 1of 755

CUPRINS

1. Monografia profesional - Administrator baze de date 1


2.
Monografia profesional - Administrator de cont 13
3. Monografia profesional - Agent burs 23
4. Monografia profesional - Agent paz 30
5. Monografia profesional - Agent asigurare 37
6 Monografia profesional - Agent imobiliar (Broker imobiliar) 51
7. Monografia profesional - Agent contractri #i achizi&ii (Broker mrfuri) 62
8. Monografia profesional - Agricultor 68
9.
Monografia profesional - Alpinist utilitar 75
10. Monografia profesional - Asistent farmacist 81
11. Monografia profesional - Asistent medical generalist 87
12. Monografia profesional - Asistent social nivel mediu 93
13. Monografia profesional - Brutar 99
14.
Monografia profesional - Casier 105
15. Monografia profesional - Cercettor economist n gestiune economic 111
16.
Monografia profesional - Cercettor n microelectronic 128
17. Monografia profesional - Chimist 133
18. Monografia profesional - Comentator politic 140
19.
Monografia profesional - Consilier institu&ie public (Consilier eparhial) 149
20. Monografia profesional - Consilier nv&mnt 155
21. Monografia profesional - Confec&ioner articole din piele #i nlocuitori 161
22. Monografia profesional - Consilier ndrumare #i orientare profesional 168
23. Monografia profesional - Consilier orientare privind cariera 177
24. Monografia profesional - Consultant de management 186
25. Monografia profesional - Contabil 194
26. Monografia profesional - Contabil #ef 200
27. Monografia profesional - Corespondent de pres 209
28. Monografia profesional - Controlor de calitate 217
29. Monografia profesional - Creator, modelier mase plastice 223
30. Monografia profesional - Croitor 228

31. Monografia profesional - Director de program 235
32. Monografia profesional - Expert actuar 241
33. Monografia profesional - Femeia de serviciu 247
34. Monografia profesional - Fierar betonist 252
35. Monografia profesional - Inginer automatist 259
36. Monografia profesional - Inginer cercetare n electrotehnic 265
37. Monografia profesional - Inginer electromecanic 273
38. Monografia profesional - Inginer industrie alimentar 281
29.
Monografia profesional - Inginer tehnolog: elaborare, turnare,
formare piese de schimb #i aliaje neferoase 288
40. Monografia profesional - Inginer re&ele electrice 294
41.
Monografia profesional - Inspector de specialitate n administra&ia public
(inspector contabil) 298
42. Monografia profesional - Inspector de asisten& social 306
43. Monografia profesional - Inspector de pensii 315
44. Monografia profesional - Inspector de resurse umane 321
45. Monografia profesional - Inspector/preparator formare 328
46. Monografia profesional - ngrijitor btrni la domiciliu 334
47. Monografia profesional - ngrijitor la unit&i de ocrotire social #i sanitar 338
48. Monografia profesional - ngrijitor spa&ii verzi 342
49. Monografia profesional - nv&tor 350
50. Monografia profesional - Kinetoterapeut 360
51. Monografia profesional - Laminator srm 369
52. Monografia profesional - Lctu# mecanic 377
53.
Monografia profesional - Lctu# montator pentru utilaje
industriale, de construc&ii #i agricole 385
54. Monografia profesional - Legumicultor 391
55. Monografia profesional - Lider sindical 398
56. Monografia profesional - Magaziner 411
57. Monografia profesional - Maistru n industria textil, pielrie 418
58. Monografia profesional - Maistru instructor 425
59. Monografia profesional - Maistru mecanic auto 433
60. Monografia profesional - Mcelar 441
61. Monografia profesional - Mecanic auto 447

62. Monografia profesional - Medic medicin de familie 456
63. Monografia profesional - Montator pere&i #i plafoane ghips carton 465
64. Monografia profesional - Muncitor necalificat n agricultur 470
65. Monografia profesional - Operator calculator electronic #i re&ele 475
66. Monografia profesional - Operator extrac&ie &i&ei 490
67. Monografia profesional - Operator mercerizator textile 496
68. Monografia profesional - Operatorpunct termic 500
69. Monografia profesional - Optician 506
70. Monografia profesional - Osptar 515
71.
Monografia profesional - Conductor de ntreprindere mic
(patron)n prestri servicii 521
72. Monografia profesional - Profesor in invatamantul gimnazial 528
73. Monografia profesional - Programator produc&ie 537
74. Monografia profesional - Proiectant sisteme informatice 544
75. Monografia profesional - Psiholog 551
76.
Monografia profesional - Recep&ioner 558
77. Monografia profesional - Sptor manual 565
78. Monografia profesional - Secretar 569
79. Monografia profesional - Sociolog 579
80. Monografia profesional - Sor medical 590
81. Monografia profesional - Specialist rela&ii publice 596
82. Monografia profesional - Strungar produse ceramice 603
83. Monografia profesional - Sudor autogen 607
84. Monografia profesional - 'ef birou Calificare-Recalificare 613
85. Monografia profesional - 'ef Centru Repara&ii 620
86. Monografia profesional - 'ef Complex Hotelier 626
87. Monografia profesional - 'ef Laborator Industria Prelucrtoare 632
88.
Monografia profesional - 'ef de Sec&ie Industria Extractiv #i
Prelucrtoare 639
89. Monografia profesional - 'ef Serviciu Marketing 645
90. Monografia profesional - 'ef Serviciu Resurse Umane 654
91. Monografia profesional - 'ofer de autoturisme #i Camioane 661
92. Monografia profesional - Tmplar universal 671

93. Monografia profesional - Tehnician ecolog 677
94. Monografia profesional - Tehnician industria sticlei #i ceramicii 687
95. Monografia profesional - Tehnician chimist 694
96. Monografia profesional - Tehnician electromecanic 702
97. Monografia profesional - Tehnician n industria celulozei #i hrtiei 709
98. Monografia profesional - )estor 719
99. Monografia profesional - Traductor 726
100. Monografia profesional - Zidar-Pietrar 735
101. Monografia profesional - Vnztor 742

Monografie profesional


Administrator baze de date

1. Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit#ilor specifice ocupa#iei
Administratorul baze de date proceseaz documente, introduce #i valideaz date, prelucreaz
date: efectueaz opera&ii de calcul avnd la baz datele introduse, interogheaz, sorteaz,
filtreaz date, gestioneaz suporturile magnetice, transpune pe supor&i de stocare datele
introduse, salveaz periodic #i n situa&ii critice datele introduse; pstreaz copiile de siguran&
ale datelor salvate; restaureaz la nevoie datele salvate #i i ajut pe utilizatori s-#i recupereze
informa&iile. Pentru a desf#ura activit&ile presupuse de ocupa&ie, administratorul de baze de
date comunic eficient cu beneficiarii, cu persoanele din structurile ierarhice de la locul de
munc #i are o permanent preocupare pentru perfec&ionarea propriilor performan&e. Trebuie s-
#i ndeplineasc atribu&iile n ceea ce prive#te sistemul informatic, asigur administrarea re&elelor
de calculatoare, asigur administrarea re&elei de comunica&ii date la nivelul firmei, asigur
administrarea, ntre&inerea #i securizarea bazelor de date; execut actualizarea aplica&iilor
utilizate n cadrul firmei; execut interogri ale bazelor de date n vederea elaborrii de rapoarte
la cerere; urmre#te respectarea specifica&iilor tehnice pentru procurarea de echipamente de
tehnic de calcul #i comunica&ii de date, sisteme #i servicii pentru firm; asigur respectarea
standardelor pentru asigurarea securit&ii datelor n cazul utilizrii facilit&ilor proprii sau ale
ter&ilor; asigur rela&iile de colaborare cu furnizorii contracta&i de serviciile informatice; asigur
testarea aplica&iilor achizi&ionate sau n curs de achizi&ionare nainte de a fi implementate;
contribuie la elaborarea cerin&elor tehnice pentru echipamente #i aplica&ii ce urmeaz a fi
utilizate; asigura prin resurse proprii sau mpreun cu furnizorii de servicii instruirea
personalului firmei pentru folosirea tehnologiilor informa&iei (echipamente #i aplica&ii);
actualizeaz site-ului cu informa&iile primite de la compartimente; instaleaz #i configureaz
sisteme de operare #i aplica&ii, folosind proceduri standardizate; urmre#te folosirea corect a
aplica&iilor de ctre utilizatori; pune la dispozi&ia utilizatorilor resursele sistemului sau pe cele ale
re&elei n limita privilegiilor acestora; verific respectarea regulilor de securitate a accesului la
echipamente; semnaleaz abaterile de la aceste reguli #i contribuie la aplicarea procedurilor de
corectare; i asist pe utilizatori n rezolvarea sarcinilor de serviciu care implic folosirea
calculatoarelor; i corecteaz pe utilizatori atunci cnd ace#tia nu respect procedurile standard

de lucru. Pentru a desf#ura activit&ile presupuse de ocupa&ie, administratorul de baze de date
trebuie s comunice eficient cu utilizatorii #i s fie ntr-o permanent preocupare pentru
perfec&ionarea propriilor performan&e. Pornirea #i oprirea func&ionrii calculatorului,
echipamentelor periferice componentelor de conectare n re&ea se face potrivit procedurilor
specifice, urmnd procedurile standard aferente echipamentelor implicate. Monitorizarea
ncrcrii #i startrii corecte a sistemului de operare se face atent, analiznd eventualele mesaje
de eroare. Mesajele de eroare sau de nefunc&ionare la parametrii sunt interpretate rapid #i corect.
Eventualele defecte identificate sunt nlturate operativ. Func&ionarea serviciilor din re&ea #i
accesul utilizatorilor la servicii sunt atent monitorizate. Interconectarea re&elelor, inclusiv
conectarea la re&eaua Internet este supravegheat cu responsabilitate. Erorile care fac dificil
conectarea utilizatorilor n re&ea sau la resursele re&elei sunt identificate, analizate #i remediate
rapid. Dispozitivele de stocare ale datelor sunt montate sau demontate conform instruc&iunilor
specifice de lucru. Salvrile periodice sau n situa&ii critice (backup) sunt efectuate corect #i
complet. Copiile datelor salvate sunt pstrate n condi&ii de siguran&. Datele salvate anterior sunt
restaurate la nevoie #i utilizatorii sunt asista&i pentru recuperarea integral a datelor. Procedurile
de salvare/restaurare corespunztoare strategiei de securitate a datelor sunt respectate cu stricte&e.
Sistemele de operare #i aplica&iile sunt instalate sau reinstalate, modernizate sau upgradate,
configurate folosind proceduri standardizate. Modul de func&ionare al echipamentelor, al
sistemelor de operare #i al aplica&iilor folosite de utilizatori este verificat periodic. Erorile #i
incidentele aprute sunt remediate operativ sau sunt comunicate persoanei responsabile.
Asigurarea securit&ii datelor #i echipamentelor presupune asistarea #i monitorizarea opera&iilor
efectuate de utilizatori, cunoscnd punctele vulnerabile referitoare la securitatea datelor, a
accesului la date #i la echipamente #i semnalnd prompt existen&a vulnerabilit&ilor #i
implicndu-se n mod deosebit n neprovocarea acestora. Func&ionarea serverelor, a altor puncte
vitale sau critice, ca #i cea a sistemelor care asigur duplicarea sau redundan&a datelor, este
permanent #i atent monitorizat. Accesul utilizatorilor la echipamente #i la suporturi de date este
realizat numai n limita permisiunilor cerute de efectuarea sarcinilor curente. Administratorul de
baze de date asigur securitatea software. Accesul la calculator, la folosirea resurselor locale #i
ale celor din re&ea este realizat prin conturi #i parole asociate fiecrui utilizator, cu asigurarea
caracterului de confiden&ialitate. Parolele sunt schimbate periodic, respectnd regulile de
complexitate impuse de exigen&ele locului de munc. Permisiunile sau drepturile efective ale
utilizatorilor sunt verificate periodic, n vederea conformit&ii cu sarcinile ce revin acestora.
Permisiunile curente de acces la resursele partajate sunt atent verificate, n vederea conformit&ii
cu regulile de securitate impuse
2

locului de munc. Tratarea directoarele #i fi#ierele cu caracter secret se face corespunztor
reglementrilor interne. Arhivarea sau duplicarea datelor este realizat adecvat importan&ei
acestora #i cu frecven&a impus de prevederile #i reglementrile de operare de la locul de munc.
Administrator baze de date asigur protec&ia antivirus. Viru#ii sunt detecta&i #i nltura&i prin
utilizarea de produse software specializate performante. Procedurile de scanare #i eliminare ale
viru#ilor sunt lansate periodic n execu&ie. Administratorul de baze de date asigur securitatea
dispozitivelor de stocare a datelor. Dispozitivele de stocare ale datelor sunt pstrate n condi&ii de
securitate, pentru a evita distrugerea fizic, pierderea sau modificarea con&inutului. Condi&iile de
pstrare sunt verificate periodic #i mbunt&ite, dup caz. Produsele software sunt instalate,
reinstalate #i configurate conform documenta&iilor #i indica&iilor persoanei responsabile.
Func&ionarea sistemului de operare #i a aplica&iilor este verificat periodic prin lansarea n
execu&ie a instrumentelor de testare specializate.


1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea imporan#ei lor.
Toate activit&ile administratorului de baze de date au o importan& bine definit, astfel nct n
acest tip de ocupa&ie atribu&iile sunt urmroarele:
introduce #i valideaz baza de date
administreaz #i gestioneaz baza de date
prelucreaz baza de date;
verific consisten&a #i corecteaz baza de date;
transpune #i securizeaz baza de date pe suport;
transmite baza de date;
asigur buna func&ionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum #i a
echipamentelor de conectare sau interconectare n re&ea;
salveaz periodic #i n situa&ii critice datele de lucru ale utilizatorilor;
pstreaz copiile de siguran& ale datelor salvate;
restaureaz la nevoie datele salvate #i i ajut pe utilizatori s-#i recupereze informa&iile.
Administratorul de baze de date poate efectua urmtoarele opera&ii cu baza de date: modific
structura unei baze de date; schimb valorile de configurare pentru securitatea sistemului; adaug
drepturi utilizatorilor asupra bazei de date; interogheaz o baz de date; actualizeaz con&inutul
unei baze de date. n ceea ce prive#te comunicarea la locul de munc, aceasta este o competen&
necesar comunicrii eficiente, n vederea desf#urrii activit&ilor la nivelul de performan&
solicitat de locul de munc. Mai trebuie amintit #i despre dezvoltarea profesional continu la
locul de munc care este o competen& necesar autoevalurii performan&elor profesionale, n
3

vederea asigurrii unei pregtiri corespunztoare mbunt&irii acestora, n raport cu modificrile
ce apar n evolu&ia echipamentelor, a componentelor hardware, dar #i n cea a sistemelor de
operare #i a programelor de aplica&ii. Calculatorul personal se utilizeaz ca instrument de lucru n
activitatea curent.

2. Tipologia solicitrilor

2.1. Tipurile de activit#i $i importan#a lor n practicarea ocupa#iei
Munca de administrator de baze de date se realizeaz ntr-un complex de activit&i de
comunicare, activit&i desf#urate n toate planurile de lucru ale acestei ocupa&ii, de la asigurarea
func&ionrii calculatorului, pn la administratrea bazei de date. Metoda de comunicare este
utilizat conform situa&iei date #i a interlocutorului, pentru transmiterea #i primirea corect #i
rapid a informa&iilor. Transmiterea #i primirea informa&iilor este efectuat cu respectarea
permanent a raporturilor ierarhice #i func&ionale. Limbajul utilizat este specific locului de
munc pentru primirea #i transmiterea informa&iilor cu corectitudine, iar modul de adresare este
concis #i politicos. ntrebrile sunt formulate pertinent #i logic pentru ob&inerea de informa&ii
suplimentare #i
de clarificri. Comunicarea cu interlocutorii se realizeaz n scopul asigurrii bunei desf#urri a
activit&ilor de la locul de munc. Problemele ce pot aprea sunt discutate #i rezolvate ntr-un
mod agreat #i acceptat de to&i membrii grupului. Opiniile #i punctele de vedere proprii sunt
comunicate deschis, pentru clarificarea problemelor ce pot aprea. Opiniile proprii sunt sus&inute
cu argumente clare, prin interven&ii prompte #i logice. Participarea la discu&ii n grup este
efectuat cu respectarea opiniilor #i a drepturilor celorlal&i colegi. Divergen&ele aprute sunt
comunicate deschis #efului direct, pentru rezolvarea acestora cu promptitudine, n vederea
asigurrii unei activit&i fluente. Navigarea pe Internet se face prin utilizarea adecvat a
motoarelor de cutare. Primirea #i trimiterea de mesaje se face n conformitate cu software-ul de
po#t electronic folosit. Comunicarea poate avea diferite forme: oral, scris, prin mijloace de
comunica&ii moderne (e-mail, SMS, telefonie fix sau mobil, sisteme de semnalizare de orice
fel, avertizri, alerte). Interlocutori pot fi: inginerul de sistem, administratorul de re&ea sau
utilizatorii de aplica&ii. Exprimarea trebuie s fie: clar, concis, corect #i s foloseasc termenii
tehnici cei mai adecva&i. Problemele ce pot aprea sunt prevenirea #i solu&ionarea erorilor n
func&ionarea calculatorului #i a altor echipamente, mbunt&irea performan&elor calculatorului #i
ale altor echipamente, aplica&iile nu ruleaz conform cerin&elor. Activit&ile desf#urate la locul
de munc care presupun comunicare eficient sunt func&ionarea calculatorului, echipamentelor, a
re&elei de calculatoare, rularea aplica&iilor utilizatorilor conform cerin&elor, prevenirea erorilor n
4

func&ionarea calculatorului/re&elei de calculatoare. Cuno#tin&ele necesare sunt nsu#irea #i
n&elegerea terminologiei de lucru #i a termenilor tehnici folosi&i n manuale, documenta&ii de
specialitate, ghiduri de utilizare, comunicare #i informare. Administratorul baze de date trebuie
s aib capacitatea de sintetizare #i redare (oral #i n scris) a evenimentelor privind func&ionarea
calculatorului sau a re&elei; capacitatea de comunicare corect, concis #i eficient cu diferi&i
interlocutori; capacitatea de a asculta cu aten&ie #i rbdare partenerii de dialog #i de a
prentmpina eventuale divergen&e; demonstrarea unor atitudini precum aten&ie, fermitate n
luarea deciziilor, aplicarea prompt a deciziilor ierarhic superioare; redarea prin cuvinte #i
formulri simple a situa&iilor ntlnite n activitatea zilnic, mai ales cea de asistare #i ndrumare
a utilizatorilor. Activitatea fizic nu implic un efort fizic intens, dar este nevoie de ndemnare
pentru a face fa& activit&ilor de operare, reparare #i ntre&inere a echipamentelor. Obiectivele
principale ale activit&ii administratorului de baze de date sunt: securitatea informaiilor, care
presupune pstrarea nealterat a informa&iei existente prin realizarea de protocoale care s
limiteze numrul operatorilor care pot modifica fi#ierele existente, protec&ia mpotriva viru#ilor
informatici, precum #i rigoarea #i corectitudinea actualizrii bazelor de date #i rapiditatea
obinerii informaiilor cerute, obiectiv ce &ine de proiectantul bazei de date, de interogrile
fcute, de criteriile de cutare. Exist astzi posibilitatea s se asigure accesul facil #i interogarea
rapid de la distan& a bazei de date.

2.2. Abilit#ile necesare practicrii ocupa#iei
n practicarea ocupa&iei de administrator de baze de date sunt solicitate ntr-o foarte mare
msur abilit&ile intelectuale de tip cognitiv pentru n&elegerea problemelor aprute n vederea
rezolvrii lor, de exprimare oral clar necesar comunicrii cu clien&ii, de rapiditate n gndire
pentru rezolvarea situa&iilor aprute #i adoptare decizional a strategiei ideale pentru
solu&ionarea problemei. Este greu de presupus c administratorul de baze de date #i poate
desf#ura cu succes activitatea fr disponibilit&i intelectuale, fizice #i senzoriale (acuitatea viz
ual #i auditiv), fr abilitatea de comunicare. Este nevoie ca administratorul de baze de date s
aib capacitatea de a lua rapid decizii n condi&ii de stres, n interpretarea #i solu&ionarea
mesajelor de eroare cnd interogheaz baza de date, de aten&ie distributiv, interpretarea rapid #i
corect a informa&iilor, de monitorizare; de rbdarea, conlucrarea cu utilizatorii, abilitatea de a
comunica eficient; de disponibilitatea de a se autoperfec&iona pentru o performan& sporit n
administrarea bazei de date.5

2.3. Competen#ele necesare practicrii ocupa#iei
Pentru practicarea ocupa&iei de administrator de baze de date sunt necesare urmtoarele
competen&e: competen&e fundamentale (comunicarea la locul de munc #i dezvoltarea
profesional), competen&e generale pe domeniul de activitate (utilizarea calculatorului personal,
aplicarea normelor de tehnica securit&ii muncii #i de prevenire #i stingere a incendiilor, aplicarea
procedurilor de calitate, gestionarea bazei de date, organizarea activit&ii proprii), de competen&e
specifice ocupa&iei (administreaz #i gestioneaz baza de date, asigur func&ionarea
calculatorului, re&elei de calculatoare, asigur securitatea bazei de date #i echipamentelor,
ntre&ine calculatorul #i echipamentele, prelucreaz baza de date, transpune #i transmite baza de
date pe suport ). Pentru realizarea activit&ilor zilnice administratorul de baze de date trebuie s
aib: spirit de ini&iativ, operativitate, concentrare, responsabilitate, abilit&i practice n instalarea
calculatorului, sta&iilor de lucru, elementelor de conectare n re&ea; capacitatea de a lucra n
echip #i de a respecta standardele #i recomandrile din documenta&iile tehnice; capacitatea de
identificare #i semnalare a neconcordan&elor #i erorilor ce pot aprea n timpul instalrii #i
configurrii calculatoarelor sau re&elei de calculatoare; aten&ie la detalii, abilitatea de a lucra sub
stres, respectarea termenelor; responsabilitatea cu care efectueaz lucrrile individual (nu numai
n echip), puterea de concentrare; capacitatea de n&elegere #i interpretare rapid a mesajelor #i
a modificrilor intervenite n exploatarea bazei de date; capacitatea de solu&ionare operativ a
problemelor identificate n operarea bazei de date; abilitatea practic n monitorizarea activit&ii
utilizatorilor; capacitatea de a interpreta #i rezolva disfunc&ionalit&ile semnalate; promptitudinea
#i seriozitatea n rela&ia cu utilizatorii; comunicare civilizat cu utilizatorii, disponibilitatea de a
coopera; capacitatea de decizie; capacitatea de a se documenta riguros pentru corectarea erorilor,
spirit de observa&ie la identificarea vulnerabilit&ilor; capacitatea de a reac&iona n situa&ii
neobi#nuite; discernmntul, capacitatea de concentrare la asigurarea securit&ii datelor; viteza de
reac&ie la apari&ia de incidente: nclcarea regulilor de securitate, apari&ia viru#ilor; rapiditate n
modul de interpretare #i de rspuns la toate mesajele aprute pe monitor; conlucrarea cu colegii
de echip la asigurarea securit&ii datelor #i a echipamentelor trebuie s fie deplin; incoruptibil
#i intransigent; capacitatea de a lua rapid decizii n condi&ii de stres, n interpretarea #i
solu&ionarea mesajelor de eroare sau de nefunc&ionare la parametrii stabili&i; aten&ia distributiv,
interpretarea rapid #i corect a informa&iilor de monitorizare; rbdarea, conlucrarea cu
utilizatorii, abilitatea de a comunica eficient; disponibilitatea de a se autoperfec&iona pentru
asigurarea func&ionrii calculatorului #i a re&elei n condi&ii de performan& sporit; ordinea #i
rigurozitatea cu care instaleaz #i configureaz sisteme de operare #i aplicaⅈ respectarea
standardelor #i a procedurilor standardizate; responsabilitatea, flexibilitatea cu care
6

supravegheaz comunicarea n re&ea; nsu#irea corect a no&iunilor de baz #i capacitatea de
autoinstruire privind utilizarea
calculatorului ca instrument de lucru; dexteritate digital, coordonare manual.

2.4. Condi#iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al administratorului de baze de date este de luni pn vineri, iar cnd se cere
chiar #i smbta sau dup orele de program. Timpul de lucru afectat activit&ilor specifice acestei
ocupa&ii este n cadrul celor 8 ore normale de lucru.
Nu sunt necesare delega&iile sau deplasrile n interes de serviciu, deoarece dezvoltarea re&elei
informatice permite preluarea #i interogarea unei baze de date de la distan&. De obicei sunt
angajate persoane cu program complet de lucru pe perioad nedeterminat. Cele mai multe
dintre activit&ile acestei ocupa&ii impun munc de birou, deci cu sediu fix. Activitatea implic
anumite opera&ii repetitive de exemplu lucrul cu anumite programe care interogheaz baza de
date. Munca poate fi stersant din punct de vedere psihic datorit faptului c necesit rapiditate
n efectuarea #i luarea unei decizii. Din punct de vedere fizic munca nu este obositoare deoarece
nu implic un efort fizic deosebit.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au suferit modificri majore.
Condi&iile de munc s-au mbunt&it foarte mult deoarece sediile ofer condi&ii civilizate de
munc, calculatoarele din punct de vedere hardware #i software au evoluat foarte mult, n cazul
unor erori exist posibilitatea aten&ionrii #i corectrii lor ct mai rapide. Investigarea aspectelor
legate de posibila existen& a unor boli profesionale scoate n eviden& posibilitatea ca acestor
persoane s le fie afectat vederea, datorit radia&iilor emise de monitor. O alt problem care se
ridic este legat de faptul c statul mai mult timp pe un scaun duce la deformri #i dureri ale
coloanei vertebrale. n ultimii 10 ani inciden&a apari&iei acestor boli profesionale a sczut n mare
msur datorit evolu&iei tehnologice: monitoare cu radia&ii sczute, scaune ergonomice,
reducerea zgomotului fcut de calculatoare. Nu conteaz sexul persoanelor care au aceast
ocupa&ie.

3. Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani $i cauzele care le-au
generat
n ultima perioad de timp, pentru aceast ocupa&ie s-au semnalat schimbri majore n con&inutul
muncii datorit evolu&iei componentelor de calculator #i a programelor care se folosesc. n
general este vorba de o u#urare a activit&ilor de informare, n sensul accesului rapid #i facil la
7

bazele de date sau la alte sisteme de informare puse la dispozi&ie de creatorii de soft. Datorit
cre#terii performan&elor calculatorului (s-a mrit frecven&a procesorului, a memoriei, capacitatea
de stocare a datelor) s-a mic#orat timpul de acces #i de rezolvare a unor sarcini sau probleme,
astfel nct de exemplu o sarcin de serviciu cum ar fi salvarea unei baze de date se face mult
mai repede, timpul s-a redus de la aproximativ 30-40 de minute la maxim 5 minute. Programele,
softul care se folosesc acum au evoluat foarte mult, acestea sunt mult mai eficiente #i mai rapide,
utilizatorul avnd tot felul de facilit&i precum verificarea #i corec&ia n timp real a gre#elilor
aprute n operarea pe calculator. S-au dezvoltat noi aplica&ii de exemplu cea numit
Client/Server, deoarece procesarea este separat ntre calculatoarele client #i un server de baze de
date, acest tip nou de aplica&ie are urmtoarele avantaje: reduce costurile de ntre&inere; reduce
ncrcarea re&elei; interoperativitatea sistemelor de operare prin utilizarea unui protocol de re&ea
comun; cre#terea integrit&ii datelor datorit plasrii lor centralizate.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con#inutului activit#ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani s-au produs schimbri majore ale con&inutului acestei ocupa&ii. Evolu&ia
tehnologiilor informatice a determinat schimbarea cadrului de organizare a eviden&ei
informa&iilor n baze de date u#or accesibile #i sistematizate. Cadrul legislativ nu a suferit
modificri importante. Din punct de vedere managerial, au evoluat strategiile adoptate pentru a
satisface competi&ia n domeniu, n sensul adaptrii la exigen&ele clien&ilor, la evolu&ia
tehnologic. Folosind SQL #i o conexiune la re&ea, aplica&ia poate realiza interfa&a cu o baz de
date existent pe un server situat la distan&, pentru c SQL este un limbaj pentru platforme
combinate.

3.3. Poten#ialele schimbri ale con#inutului muncii n urmtorii 5 ani $i motiva#ia acestora
Perfec&ionarea resurselor informatice hardware (memorii interne #i externe, microprocesoare),
precum #i a celor software (aplica&ii mai rapide, medii mai eficiente sub raportul utilizrii
memoriei) conduc la cre#terea performan&ei aplica&iilor bazei de date, la miniaturizare,
contabilizare #i descentralizare. Nu se pune problema sclaviei intelectuale a administratorului
bazei de date, a dominrii sale de tehnic, ci dimpotriv, faptul c o mare parte a timpului pierdut
n cutri #i activit&i rutiniere nu mai este irosit, imagina&ia, spiritul critic #i capacitatea de crea&ie
vor spori. 'innd cont de schimbrile din ultimii ani, se ntrevede o evolu&ie rapid din punct de
vedere tehnologic, va trebui s se fac investi&ii majore n achizi&ia de calculatoare performante
#i softuri noi #i actualizate. Datorit noilor cerin&e ale pie&ei #i dezvoltarea rapid a internetului se
crede c n urmtorii ani meseria de administrator baze de date se va restrnge ca numr, aceasta
va fi preluat de cea de inginer de sistem sau operator calculator. ntr-un interval de timp relativ
8

scurt, firmele cu acest profil vor trebui s-#i perfec&ioneze dotarea cu softuri specifice pentru
crearea bazei de date, sistematizarea #i protec&ia informa&iilor corespunztor noilor standarde
tehnice #i legislative.

4. Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1. Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa#ie
Persoanele care practic ocupa&ia de administrator baze de date trebuie s aib specializare n
acest domeniu pentru a duce la bun sfr#it sarcinile de serviciu. Cu siguran&, dezvoltarea
sistemului concuren&ial #i n acest domeniu a condus #i va conduce la selectarea persoanelor cu
abilit&i specifice practicrii acestei ocupa&ii, pentru a face fa& exigen&elor cerute de ob&inerea
succesului n aceast activitate. De obicei sunt de profesie anali#ti programatori, ingineri de
sistem, ingineri automatizri #i calculatoare, operatori calculatoare.

4.2. Cuno$tin#ele specifice necesare practicrii ocupa#iei
Administratorul de baze de date trebuie s cunoasc procedurile de pornire sau repornire a
calculatorului care se refer la: verificarea conectrii corecte la sursa de alimentare, folosirea
unit&ii nentreruptibile de putere UPS, respectarea specifica&iilor din documenta&ia aferent
fiecrui echipament. Cuno#tin&ele necesare administratorului de baze de date de calculator sunt:
no&iuni de baz despre sisteme de operare, conectarea n re&ea, standarde de conectare,
protocoale, servicii, rela&ii client/server; proceduri standardizate; instalarea #i configurarea
sistemelor de operare #i a aplica&iilor; instalarea #i configurarea echipamentelor periferice;
gestiunea echipamentelor #i a opera&iilor de tiprire; conectarea la internet; folosirea #i
func&ionarea serviciilor standard n re&eaua internet. Administratorul de baze de date
monitorizeaz permisiunile #i drepturile de acces care se refer la opera&iile pe care utilizatorii
sunt n drept sau nu s le efectueze folosind calculatorul. Administratorul de baz de date trebuie
s cunoasc structura logic a bazei de date cu care lucreaz. Schema bazei de date este o
colec&ie de tabele care descriu complet o anumit activitate, aceasta descrie cmpurile fiecrui
tabel din punct de vedere al tipului datelor, dimensiunii, numelui #i gamei valorilor posibile,
precum #i rela&iile dintre tabele. Fiecare tabel din cadrul unei baze de date trebuie s fie
normalizat, adic fiecare intersec&ie dintre un rnd #i o coloan trebuie s aib o singur valoare,
denumit valoare atomic. Algebra rela&ional cere ca tabelele s fie normalizate, dar ea nu
presupune o ordine anume nici pentru rnduri (nregistrri), nici pentru coloane (cmpuri). Din
acest unghi de vedere, tabelul reprezint o mul&ime neordonat de date. Orice tabel cuprinde, n
mod natural, unul sau mai multe cmpuri, care intr n componen&a unei chei primare, utilizat
9

pentru diferen&ierea unei nregistrri de toate celelalte. Dintre cmpurile unei nregistrri, mai
multe pot fi alese drept chei primare, dar ntr-o aplica&ie doar una poate fi cheie primar, celelalte
sunt chei alternative. Asocierea a dou tabele (tabel printe #i tabel copil) se face printr-un cmp
special cu o trimitere la cheia primar a tabelului subordonat (tabelul copil). Integritatea datelor
presupune: integritatea existen&ial care impune ca n nici o mprejurare cheia primar s nu fie
nul; integritatea referen&ial care impune ca orice cheie strin s corespund unei chei
primare din tabelul asociat #i integritatea domeniului care impune definirea cu claritate a tipului
domeniului. Domeniul reprezint mul&imea tuturor valorilor posibile pentru un tip de cmp dat.
Algebra rela&ional este un set de opera&ii care preia unul sau dou tabele ca operanzi #i produce
un tabel drept rezultat. Produsul cartezian extins rezult din combinarea a dou tabele astfel nct
rezultatul s aib un numr de coloane egal cu cel al ambelor tabele puse mpreun #i un numr
suficient de rnduri pentru a exprima orice combina&ie posibil a celor dou tabele. Selec&ia
reprezint un subset orizontal al unui tabel n care sunt alese numai anumite nregistrri.
Proiec&ia reprezint un subset vertical al unui tabel, din care sunt afi#ate numai anumite cmpuri
(coloane). mbinarea este similar unui produs cartezian, cu excep&ia faptului c tabelul rezultat
cuprinde din fiecare tabel numai nregistrrile care ndeplinesc o anumit condi&ie. Reuniunea a
dou tabele (AB=C) este un tabel format din mul&imea nregistrrilor comune #i necomune din
cele dou tabele; opera&ia corespunde conjunc&iei logice SAU. Intersec&ia a dou tabele
(AB=C) este un tabel format din mul&imea nregistrrilor care apar&in ambelor tabele; opera&ia
corespunde conjunc&iei logice (I. Diferen&a a dou tabele (A\B = C) este un tabel format din
mul&imea tuturor nregistrrilor care apar&in tabelului A #i nu apar&in tabelului B. mpr&irea
tabelului A prin tabelul B este un tabel format din coloanele din A care nu exist n B #i
nregistrrile din tabelul A care sunt identice cu cele din tabelul B, n ceea ce prive#te coloanele
comune. Toate acestea trebuie #tiute de administratorul de baz de date, dar munca lui este mult
simplificat de limbajul SQL, dezvoltat de D. D. Chamberlin n laboratoarele IBM din San Jos
dup anii 1970, care include att comenzi de definire a datelor (DDL), cum ar fi CREATE
TABLE (creeaz un tabel), GRANT (permite) #i REVOKE (revoc), ct #i comenzi de
manipulare a datelor (DML), ca SELECT (selecteaz), INSERT (insereaz), DELETE (#terge) #i
UPDATE (actualizeaz). Deoarece diferitele date pot fi grupate dup rela&ii evidente (cum ar fi
rela&ia dintre numele studentului #i media de admitere), MBDR (modelul de baze de date
rela&ionale) ofer proiectantului un grad mare de flexibilitate n descrierea rela&iilor dintre aceste
date. Prin conceptele matematice de JOIN (jonc&iune) #i UNION (reuniune), bazele de date
rela&ionale pot returna utilizatorului o colec&ie combinat de date (informa&ii). Limbajul SQL
(Structurat, Interogare, Limbaj) interogheaz baza de date, creeaz tabele, adaug, #terge #i
combin date, declan#eaz ac&iuni n func&ie de modificrile aduse bazei de date, memoreaz
10

interogrile n program. n concluzie, SQL nseamn un limbaj structurat pentru adugare,
modificare, #tergere, jonc&iune, memorare, declan#are #i interogare. Cu ajutorul limbajului SQL,
un administrator de baze de date poate efectua urmtoarele opera&iuni: modific structura unei
baze de date; schimb valorile de configurare pentru securitatea sistemului; adaug drepturi
utilizatorilor asupra bazei de date; interogheaz o baz de date; actualizeaz con&inutul unei baze
de date. Dintre SGBD-uri care utilizeaz limbajul SQL, urmtoarele sunt reprezentative: Microsoft
Access este un SGBD proiectat pentru calculatoare PC; Microsoft Query este un instrument
puternic de interogare, care utilizeaz standardul ODBC, care permite independen&a proiectului
program de baza de date; Personal Oracle, mpreun cu un set de instrumente de dezvoltare care
include o bibliotec de limbaj C++ #i Visual Basic. ODBC este o bibliotec de func&ii proiectat
pentru a furniza o interfa& de programare a aplica&iilor (API), care s asigure suportul pentru
sistemele de baze de date. ODBC s-a dezvoltat ntr-un standard adoptat de mai multe produse:
Visual Basic, Visual C
++
, Fox Pro, Visual Fox, Billand Delphi, Power Builder.

4.3. Nivelul de educa#ie necesar practicrii ocupa#iei $i evolu#ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie necesar practicrii acestei ocupa&ii este situat la nivelul liceului tehnic
de specialitate, adic operator calculator. Se ntlnesc cazuri cnd administratorul de baze de date
are studii superioare, adic este de profesie inginer de sistem sau administrator de re&ea. Fa& de
anii 1990 nivelul minim de educa&ie putem spune c a crescut spre cel superior, datorit faptului
c con&inutul muncii a devenit tot mai complex astfel nct sunt necesare tot mai multe
competen&e specifice pentru ndeplinirea cu bine a acestei activit&i.

4.4. Necesit#i de pregtire/specializare
Din analiza evolu&iei nivelului minim educa&ional rezult c se manifest o tendin& de trecere
de la cuno#tin&ele medii generale ctre cele superioare. Datorit progresului tehnologic foarte
rapid este necesar specializarea persoanelor care au aceast ocupa&ie n cursuri de scurt durat
privind tehnici de administrare baze de date #i de nsu#ire a cuno#tin&elor despre noile tehnologii,
componente de calculator #i programe noi aprute care s duc la cre#terea eficien&ei activit&ilor
desf#urate de ctre administratorul de baze de date. n acela#i timp cursurile de limbi strine
precum engleza sunt binevenite deoarece majoritatea softurilor, a specifica&iilor componentelor
de calculator, a instruc&iunilor de folosire sunt n limba englez.
11

5. Ocupa#ii nrudite

Rela#ii ntre ocupa#ii lan#uri ocupa#ionale
n exercitarea atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii, administratorul de baze de date are nevoie de
inginerul de sistem sau administratorul de re&ea, precum #i de operatorii de introducere, validare
#i prelucrare de date. Fr ajutorul acestora, administratorul de baze de date nu poate duce la bun
sfr#it sarcinile de serviciu. Ocupa&iile din avalul activit&ii administratorului bazei de date sunt
utilizatorii bazei de date. Dintre ocupa&ii nrudite cu administratorul de baze de date pot fi
men&ionate: inginerul de sistem, administratorul de re&ea, operatorul de calculator, operatorii de
introducere, validare #i prelucrare date.

6. Concluzii

Ocupa&ia de administrator baze de date este ncadrat n COR cu codul 213903. Sectorul de
activitate n care se practic aceast ocupa&ie este foarte divers. Investiga&ia s-a realizat la
Agen&ia pentru Ocuparea For&ei de Munc, o agen&ie cu mare experien&, nfiin&at n 1997, are
form de proprietate public, este de mrime mare. Cea mai folosit denumire a acestei ocupa&ii
este cea de administrator baz de date. Ca domeniu standard al ocupa&iei acesta este
electrotehnic, automatic, electronic, informatic/tehnologia informa&iei. Putem spune c
acest meserie se va restrnge ca numr datorit dezvoltrii tehnologice, n viitor aceasta va fi
treptat integrat ntr-una din urmtoarele meserii: administrator re&ea, administrator de aplica&ie
sau operator calculator. Deoarece n acest domeniu schimbrile #i nout&ile apar aproape zilnic
este nevoie de specializare continuu pentru a fi n pas cu noile tehnologii. Tehnologia
client/server este modelul de procesare n care o singur aplica&ie este folosit n comun de mai
multe procesoare, care coopereaz pentru terminarea procesrii ca pe un singur task unificat. Un
produs client/server combin mpreun procesoarele pentru a asigura o singur imagine a
sistemului. Resursele partajabile sunt pozi&ionate la clien&ii care au cereri care acceseaz servicii
autorizate. Aceast tehnologie este total recursiv; pe rnd, serverele pot deveni clien&i #i pot
cere servicii de la alte servere din re&ea. Folosind SQL #i o conexiune la re&ea, aplica&ia poate
realiza interfa&a cu o baz de date existent pe un server situat la distan&, pentru c SQL este un
limbaj pentru platforme combinate. Se observ mai ales n rndul institu&iilor publice o
externalizare a serviciului informatic, care va fi preluat de firme specializate, deoarece datorit
dezvoltrii tehnologice administrarea bazei de date se va putea face de la distan&. Inclusiv
programarea #i instalarea softurilor se poate face de la distan& este nevoie doar de o conexiune
la re&ea #i o aplica&ie numit Radmin.
12

Monografie profesional


Administrator de cont

1. Natura activit#ii

1.1 Descrierea activit#ilor specifice ocupa#iei
Aplicarea normelor interne #i a reglementrilor legale se realizeaz prin n&elegerea
documentelor bancare, posednd cuno#tin&e corespunztoare de contabilitate. Administratorul de
cont trebuie s se preocupe de actualizarea cuno#tin&elor profesionale corespunztoare locului de
munc s #i nsu#easc normelor bancare. El are acces la toate normele bncii privitoare la
activitatea ce o desf#oar #i trebuie s respecte normele interne. Administratorul de cont aplic
cu competen& #i profesionalitate reglementrile bncii #i #i adapteaz corespunztor programul
de lucru pentru respectarea #i corectitudinea aplicrii reglementrilor. Pentru buna desf#urare a
activit&ii, administratorul de cont trebuie s comunice interactiv la locul de munc n legtur cu
diferite opera&iuni, s pstreze cu aten&ie sporit confiden&ialitatea opera&iunilor, s comunice
informa&iile altor compartimente pentru rezolvarea unor neclarit&i, s participarea la discu&ii n
grup la #edin&e asupra problemelor curente de serviciu, s se exprime corect despre condi&iile de
oferire a serviciilor bancare. Administratorul de cont trebuie s n&eleag opiniile colegilor #i ale
directivelor nivelului ierarhic superior #i s #i exprime opiniile cu claritate #i oportunitate.
Administratorul de cont trebuie s #tie s aplice opera&iuni procentuale precum #i formule
matematice de calcul specific activit&ii. Tot timpul administratorul de cont trebuie s #i
mbunt&easc calitatea activit&ii personale prin pregtire profesional activ, s aplice cu
competen& cuno#tin&ele nsu#ite, s #i revizuiasc comportamentul fa& de client, s fie receptiv
la semnalele primite de la clien&ii bncii, s prezinte rigurozitate #i competen& n rezolvarea
sarcinilor de serviciu, s #i urmreasc performan&ele, s #i actualizeze n permanen&
cuno#tin&ele pentru a fi n conformitate cu regulamentele legisla&iei n vigoare, s aplice operativ
#i corect normele bancare #i s urmreasc strict respectarea termenelor lucrrilor de efectuat.
Administratorul de cont trebuie s #tie s utilizeze tehnica de calcul, s posede cuno#tin&e
necesare n&elegerii documenta&iei, s fie la curent cu toate instruc&iunile emise de
compartimentul de specialitate, s realizeze activitatea pe computer, s pregteasc aparatura de
calcul corespunztoare prelurii documentelor, s execute orice aplica&ie care i se solicit, s
asigure securitatea echipamentului #i s le ntre&in conform normelor tehnice. Administratorul
de cont trebuie s urmreasc modul de calcul al dobnzilor #i comisioanelor, s aplice cu
13

rigurozitate tehnicile de calcul specifice, s comunice cu amabilitate clien&ilor orice informa&ie
privind nivelul dobnzilor #i al comisioanelor, s verifice calculul dobnzilor #i s aplice cu
aten&ie modalit&ile de calcul corespunztoare, s corecteze rezultatele eronate conform
procedurii bancare, s respecte strict orice reglementare privind calculul dobnzilor #i de aplicare
al comisioanelor bancare, s urmreasc corecta nregistrare a dobnzilor #i comisioanelor
calculate privind ncasarea sau bonificarea de dobnzi, conform procedurii bancare, s aplice
#tampila #i semntura corespunztoare pe documentele de ncasare a comisioanelor, n
conformitate cu norma bancar, s prezinte la supervizare documentele privind calculul #i
decontarea dobnzilor #i comisioanelor, s urmreasc ncasarea #i bonificarea dobnzilor #i
comisioanelor. Urmrirea modului de efectuare al opera&iunilor de decontare se face de ctre
administratorul de cont prin cunoa#terea modalit&ilor de decontare ale documentelor de plat din
Regulamentul de decontare #i folose#te modalit&ile de decontare n func&ie de cerin&ele
clientului, grupeaz documentele de plat n func&ie de modalitatea de decontare, transmite
documentele sortate ctre compartimentul de decontare, reac&ioneaz corespunztor cunoscnd #i
nsu#indu-#i temeinic circuitele intrabancare #i interbancare, prime#te documentele de plata n
favoarea clien&ilor si de la compartimentul de decontri, redirijeaz sumelor eronat dirijate,
identific cu aten&ie motivul neexecutrii documentelor de plat, ntocme#te documenta&ia
specific de refuz, redirijeaz documentele ce nu apar&in clien&ilor si. Facilitarea de eliberare a
imprimatelor tip se realizeaz de ctre administratorul de cont prin identificarea necesarului de
imprimate tip conform normelor bancare, cunoa#terea numrului de opera&iuni de decontare ale
clien&ilor si, comunic n maniera specific cu clientul su asupra necesarului de imprimate
pentru perioada urmtoare, totalizeaz necesarul de imprimate ale clien&ilor si, comunic
necesarul de tipizate compartimentului care se ocup de aprovizionare, asigur ncasarea
contravalorii imprimatelor vndute procedurii bancare, recep&ioneaz documentele de plat ale
tipizatelor, autentific, accept #i execut plata tipizatelor, conform normelor. Administratorul de
cont informeaz clien&ii bncii asupra tuturor modificrilor impuse de reglementrile bncii, #i
nsu#e#te operativ orice modificare survenit prin normele interne, comunic n timp util
clien&ilor modificrile intervenite, asigur fluen&a opera&iunilor bancare. Promovarea imaginii
bncii se face de ctre administratorul de cont prin promovarea aspectelor ce ofer imaginea
bncii, adic desf#oar activitatea de promovare n conformitate cu politica Bncii, cunoscnd
principalele orientri ale politicii Bncii, #i adapteaz stilul de munc cerin&elor politicii Bncii,
aplic cu profesionalism metodele conform normelor care duc la nfptuirea politicii Bncii,
particip la activitatea promo&ional #i informeaz corect #i clar clien&ii Bncii asupra noilor
produse #i servicii bancare, se implic activ n promovarea cu succes a noilor produse bancare,
comunic eficient cu celelalte compartimente implicate pentru ridicarea prestigiului bncii,
14

identific cu aten&ie aspectele ce pot conduce la ridicarea prestigiului Bncii, adreseaz ntrebri
pertinente clien&ilor Bncii privind identificarea nemul&umirilor acestora, comunic n maniera
corespunztoare concluziile sale e#alonului superior, rezolv operativ problemele de competen&a
sa. Testarea cererii de produse bancare se face de ctre administratorul de cont prin cunoa#terea
gamei de produse #i nsu#irea cu con#tiinciozitate a metodelor tehnice de aplicare ale serviciilor
#i produselor bancare, prin oferirea de alternative de servicii n func&ie de cerin&ele clientului,
prin expunerea cu competen& a avantajelor serviciilor oferite, prin perceperea #i transmiterea
e#alonului superior a opiniilor clien&ilor. Acceptarea documentelor de decontare se face de ctre
administratorul de cont prin recep&ionarea documentelor de plat depuse de client, prime#te pe
ghi#eu actele de decontare emise de clien&ii Bncii, verific respectarea condi&iilor de form #i
fond prevzute de Regulamentele #i Normele B.N.R. n ntocmirea documentelor de plat,
autentific documentele, confrunt semnturile nscrise n documentele de plat cu cele din fi#ele
specimenelor de semnturi, verific autenticitatea semnturilor persoanelor mputernicite prin
procur autentic, accept documentele de plat, recunoa#te valabilitatea documentelor de plat,
verific existen&a disponibilului n contul pltitorului conform procedurii de lucru, se oblig s
transfere fondurile bne#ti conform procedurii bancare, aplic pe documentele de plat
caracteristicile corespunztoare : #tampila, data #i semntura, execut documentele de plat,
debiteaz contul pltitorului n termenele reglementate, remite documentele de plat n scopul
transferrii fondurilor bne#ti la beneficiar, ntocme#te refuzul de plat, solicit emitentului
instruc&iuni suplimentare pentru finalizarea decontrii, ntocme#te documenta&ia de justificare de
refuz sau refuz de executare. Eliberarea extraselor de cont se face de ctre administratorul de
cont prin &inerea eviden&ei conturilor curente, de disponibilitate, prin ntocmirea de fi#e manuale
de cont, se urmre#te gruparea conturilor pe titulari, se nregistreaz documentele, se asigur
preluarea datelor din document n conturile corespunztoare, se pregte#te documente n vederea
prelucrrii lor, se nregistreaz zilnic n conturile analitice corespunztoare pe baza documentelor
primite de la titularii de cont, se verific exactitatea nregistrrilor contabile, se confrunt datele
din documentele de plat cu datele din extrasul contabil, se verific corectitudinea soldurilor #i
rulajelor eviden&iate n extrasul de cont, se execut corec&iile ce se impun conform procedurii
bancare, se pred extrasul de cont titularilor, se aplic n maniera corespunztoare semntura #i
#tampila pe extrasele de cont, se anexeaz copii ale documentelor care au generat opera&iunile la
extrasul de cont conform procedurii bancare, se remite la ghi#eu titularului de cont extrasul de
cont respectiv, se prime#te (cere) confirmarea de predare a extrasului de cont. Oferirea serviciilor
#i produselor bancare ctre client se face de ctre administratorul de cont prin ntmpinarea
politicoas a clientului, se ofer asisten& clientului conform reglementrilor bncii, se identific
nevoile de servicii prin ntrebri adecvate, ascultare, se dirijeaz clientul ctre compartimentele
15

care pot satisface diverse alte solicitri de specialitate, se ofer informa&ii clare asupra serviciilor
bancare, se ofer detalii asupra modalit&ilor de decontare, asupra nivelului dobnzilor #i
comisioanelor practicate de banc, se respect cu stricte&e principiul confiden&ialit&ii.
Rezolvarea reclama&iilor clientului se face de ctre administratorul de cont prin identificarea
con&inutului reclama&iei scrise, prin identificarea reglementrilor n vigoare referitoare la cauz #i
se urmre#te rezolvarea reclama&iilor n timp corespunztor, se verific exactitatea informa&iei, se
identific existen&a elementelor informative exacte ale reclama&iei, se solicit dac este nevoie
date suplimentare, se rspunde reclama&iei prin respectarea termenul de clarificare prevzut, se
redacteaz clar, concis rezultatele analizei, se aduce la cuno#tin&a e#alonului superior rezultatele
ob&inute din analiza ntreprins. Rezolvarea solicitrilor clientului se face de ctre
administratorul de cont prin identificarea solicitrilor clientului. Astfel se apreciaz dac
solicitrile clientului pot fi rezolvate de administratorul de cont respectnd reglementrile Bncii.
Dac solicitrile se ncadreaz n reglementrile legale se solicit date suplimentare dac este
nevoie, se ndrum solicitantul asupra manierei de satisfacere a solicitrii, se elibereaz copii
dup extrasele de cont, se prime#te cererea scris #i motivat a titularului de cont, se identific n
arhiva bncii extrasele #i documentele ale cror copii au fost solicitate.

1.2 Sarcinile de serviciu n ordinea imporan#ei lor.
Toate activit&ile administratorului de cont au o importan& bine definit, astfel nct n acest tip
de ocupa&ie atribu&iile sunt urmroarele:
Deschideri #i nchideri de conturi
Depozite n lei #i valut
Preiau #i verific ordinele de plat
Transferuri intrabancare #i interbancare (Western Union)
Eliberarea extraselor de cont
Opera&iuni de decontare
Vnzarea de produse bancare (abonamentul bancar)
Rezolvarea reclama&iilor clientului
Rezolvarea solicitrilor clientului
n ceea ce prive#te comunicarea la locul de munc, aceasta este o competen& necesar n
cre#terea eficien&ei, n vederea desf#urrii activit&ilor la nivelul de performan& solicitat de
locul de munc. Mai trebuie amintit #i despre dezvoltarea profesional continu la locul de
munc care este o competen& necesar autoevalurii performan&elor profesionale, n vederea
asigurrii unei pregtiri corespunztoare #i mbunt&irii acestora, n raport cu modificrile ce
apar n evolu&ia echipamentelor de calcul, ale noilor reglementri intrate n vigoare. Datorit
16

sarcinilor de serviciu care necesit o mare responsabilitate #i rapiditate este nevoie de control #i
verificare continu pentru a elimina erorile din activit&ile specifice administratorului de cont.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit#i $i importan#a lor n practicarea ocupa#iei
Munca de administrator de cont se realizeaz ntr-un complex de activit&i de comunicare,
activit&i desf#urate n toate planurile de lucru ale acestei ocupa&ii. Metoda de comunicare este
utilizat conform situa&iei date #i a interlocutorului, pentru transmiterea #i primirea corect #i
rapid a informa&iilor. Transmiterea #i primirea informa&iilor este efectuat cu respectarea
permanent a raporturilor ierarhice #i func&ionale. Limbajul utilizat este specific locului de
munc pentru primirea #i transmiterea informa&iilor cu corectitudine, iar modul de adresare este
concis #i politicos. ntrebrile sunt formulate pertinent #i logic pentru ob&inerea de informa&ii
suplimentare #i
de clarificri. Comunicarea cu interlocutorii se realizeaz n scopul asigurrii bunei desf#urri a
activit&ilor de la locul de munc. Problemele ce pot aprea sunt discutate #i rezolvate ntr-un
mod agreat #i acceptat de to&i membrii grupului. Opiniile #i punctele de vedere proprii sunt
comunicate deschis, pentru clarificarea problemelor ce pot aprea. Opiniile proprii sunt sus&inute
cu argumente clare, prin interven&ii prompte #i logice. Participarea la discu&ii n grup este
efectuat cu respectarea opiniilor #i drepturilor celorlal&i colegi. Divergen&ele aprute sunt
comunicate deschis #efului direct, pentru rezolvarea acestora cu promptitudine, n vederea
asigurrii unei activit&i fluente. Oferirea serviciilor #i produselor bancare ctre client se face de
ctre administratorul de cont prin ntmpinarea politicoas a clientului, se ofer asisten&
clientului conform reglementrilor bncii, se identific nevoile de servicii prin ntrebri adecvate,
ascultare, rbdare, se dirijeaz clientul ctre compartimentele care pot satisface diverse alte
solicitri de specialitate, se ofer informa&ii clare asupra serviciilor bancare, se ofer detalii
asupra modalit&ilor de decontare, asupra nivelului dobnzilor #i comisioanelor practicate de
banc, se respect cu stricte&e principiul confiden&ialit&ii. Activitatea fizic nu implic un efort
fizic intens.

2.2. Abilit#ile necesare practicrii ocupa#iei
n practicarea ocupa&iei de administrator de cont sunt solicitate ntr-o foarte mare msur
abilit&ile intelectuale de tip cognitiv pentru n&elegerea problemelor aprute n vederea rezolvrii
lor, de exprimare oral clar necesar comunicrii cu clien&ii, de rapiditate n gndire pentru
rezolvarea situa&iilor aprute #i adoptare decizional a strategiei ideale pentru solu&ionarea
17

problemei. Este greu de presupus c administratorul de cont #i poate desf#ura cu succes
activitatea fr disponibilit&i intelectuale, fizice #i senzoriale (acuitatea vederii #i auditiv) #i
fr abilitatea de comunicare. Este nevoie ca administratorul de cont s aib capacitatea de a lua
rapid decizii n condi&ii de stres, n interpretarea #i solu&ionarea problemelor aprute, de aten&ie
distributiv, interpretare rapid #i corect a informa&iilor de monitorizare, de rbdare, conlucrare
cu utilizatorii, abilitatea de a comunica eficient, de disponibilitatea de a se autoperfec&iona, de
ordine #i rigurozitate, de respectarea standardelor #i a procedurilor standardizate; de
responsabilitate #i flexibilitate pentru rezolvarea solicitrilor clientului. Administratorul de cont
trebuie s utilizeze un limbaj adecvat, univoc, accesibil clientului #i s de&in abilit&i de utilizare
ale diferitelor forme de argumentare #i persuasiune.

2.3. Competen#ele necesare practicrii ocupa#iei.
Pentru practicarea ocupa&iei de administrator de cont sunt necesare urmtoarele competen&e:
competen&e fundamentale (aplicarea normelor interne #i a reglementrilor legale, asigurarea
respectrii normelor de protec&ia muncii, comunicarea interactiv la locul de munc, efectuarea
opera&iilor matematice de baz, mbunt&irea calit&ii activit&ii personale, utilizarea tehnicii de
calcul), competen&e de control #i verificare (urmrirea modului de calcul al dobnzilor #i
comisioanelor, urmrirea modului de efectuare al opera&iunilor de decontare), competen&e de
promovare (facilitarea de eliberare a imprimatelor tip, promovarea imaginii bncii, testarea
cererii de produse bancare), competen&e de rela&ii cu clientela (acceptarea documentelor de
decontare, eliberarea extraselor de cont, oferirea serviciilor #i produselor bancare ctre client,
rezolvarea reclama&iilor clientului, rezolvarea solicitrilor clientului). De asemenea
administratorul de cont trebuie s cunoasc #i s n&eleag documentele bancare #i ale normelor
care reglementeaz aceast activitate, s foloseasc oportunit&ile #i s selecteze activit&ile care
contribuie la perfec&ionarea performan&elor, s introduc corect datele, conform cerin&elor #i
conven&iilor privind etichetarea (rubrica&ia), formatul #i locul n fi#ier sau n nregistrare, s
extrag eficient #i corect informa&iile din resursele originale din banca de date, s cunoasc
modul de calcul al dobnzilor #i comisioanelor, s cunoasc tehnicile de calcul specifice, s
cunoasc modalit&ile de decontare #i de realizare ale acestora, s posede cuno#tin&e privind
re&eaua intrabancar, cuno#tin&e privind re&eaua celorlalte societ&i bancare, cunoa#terea
Reglementrilor B.N.R. privind circuitele #i termenele obligatorii de decontare, s cunoasc
strategia adoptat de banc, politica promo&ional a bncii, volumul #i varietatea produselor #i
serviciilor bancare, s fie abil n comunicarea interpersonal oral, s cunoasc reglementrile
referitoare la modalit&ile de decontare intra #i interbancare #i Norma tehnic de arhivare.

18

2.4. Condi#iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al administratorului de cont este de luni pn vineri cteodat chiar #i
smbta. Timpul de lucru afectat activit&ilor specifice acestei ocupa&ii dep#e#te, ns, cadrul
celor 8 ore normale de lucru datorit cre#terii volumului de munc, deoarece numrul clien&ilor
este din ce n ce mai numeros. Nu sunt necesare delega&iile sau deplasrile n interes de serviciu,
deoarece administratorul de cont trebuie s fie doar la dispozi&ia clientului pe durata celor 8 ore
de lucru n biroul su. Contractele de munc se ncheie pe perioad nedeterminat, cu program
de 8 ore n dou schimburi. Activit&ile acestei ocupa&ii impun munc de birou, deci cu sediu
fix. Activitatea implic anumite opera&ii repetitive de exemplu lucrul cu anumite programe.
Munca poate fi stersant din punct de vedere psihic datorit faptului c necesit rapiditate #i
implic mult rspundere. Din punct de vedere fizic munca nu este obositoare deoarece nu
implic un efort fizic deosebit.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au suferit modificri majore.
Condi&iile de munc s-au mbunt&it foarte mult deoarece sediile ofer condi&ii de munc la
standarde foarte ridicate. Calculatoarele din punct de vedere hardware #i software au evoluat
foarte mult, n cazul unor erori exist posibilitatea aten&ionrii #i corectrii lor ct mai rapide.
Investigarea aspectelor legate de posibila existen& a unor boli profesionale scoate n eviden& c
acestor persoane le este afectat vederea datorit #ederii ndelungate n fa&a monitorului #i s
apar probleme ale coloanei vertebrale datorate statului prea mult timp pe scaun. n ultimii 10
ani inciden&a apari&iei acestor boli profesionale a sczut n mare msur datorit evolu&iei
tehnologice: monitoare cu radia&ii sczute, scaune ergonomice. n acest meserie nu conteaz
sexul persoanelor care o practic.

3. Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani $i cauzele care le-au
generat
n ultima perioad de timp, pentru aceast ocupa&ie s-au semnalat schimbri majore n con&inutul
muncii datorit evolu&iei componentelor de calculator #i a programelor care se folosesc, precum
#i cre#terea nivelului de pregtire. n general este vorba de o u#urare a activit&ilor de informare,
n sensul accesului rapid #i facil la bazele de date sau la alte sisteme de informare puse la
dispozi&ie de creatorii de soft. Datorit cre#terii performan&elor calculatorului (s-a mrit
frecven&a procesorului, a memoriei, capacitatea de stocare a datelor) s-a mic#orat timpul de acces
#i de rezolvare a unor sarcini sau probleme. Programele care se folosesc acum au evoluat foarte
mult, acestea sunt mult mai eficiente #i mai rapide, sistemul informatic online permite
19

administrarea #i verificarea conturilor ntr-un timp foarte scurt. Tot sistemul informatic online a
permis realzarea unei re&ele cu circuit nchis pentru comunicarea mai rapid ntre angaja&ii
bncii, astfel orice modificare de orice tip, n orice problem este adus la cuno#tin& de
superiori, n acela#i timp, tuturor angaja&ilor, economisindu-se timp pre&ios. Denumirea meseriei
s-a schimbat de la referent de conturi care lucra att cu persoane fizice, ct #i cu cele juridice, n
administaror de cont pentru persoane fizice #i separat pentru persoanele juridice.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con#inutului activit#ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani s-au produs schimbri majore ale con&inutului acestei ocupa&ii. Evolu&ia
tehnologiilor informatice a determinat schimbarea cadrului de organizare al eviden&ei
informa&iilor n baze de date u#or accesibile #i sistematizate. Cadrul legislativ nu a suferit
modificri importante. Din punct de vedere managerial, au evoluat strategiile adoptate pentru a
satisface competi&ia n domeniu, n sensul adaptrii la exigen&ele clien&ilor, la evolu&ia
tehnologic. Odat cu apari&ia sistemului informatic online, programul #i modul de operare s-a
modificat n bine, opera&iile bancare fiind mult mai u#or de fcut. S-a mpr&it munca n Front
Office #i Back Office #i s-a definitivat specificul activit&ii deoarece numrul clien&ilor a crescut,
totodat #i volumul de munc #i cerin&ele clien&ilor care s-au obi#nuit cu modul de a fi servi&i
rapid.

3.3. Poten#ialele schimbri ale con#inutului muncii n urmtorii 5 ani $i motiva#ia acestora
'innd cont de schimbrile din ultimii ani, deoarece se ntrevede o evolu&ie rapid din punct de
vedere tehnologic, vor trebui fcute investi&ii majore n achizi&ia de calculatoare performante #i
softuri noi #i actualizate. Datorit noilor cerin&e ale pie&ei #i dezvoltarea economiei romne#ti n
urmtorii ani, numrul administratorilor de cont se va mri. Acest trend este dat #i de extinderea
continuu a bncii. ntr-un interval de timp relativ scurt, bncile vor trebui s-#i perfec&ioneze
dotarea cu softuri specifice pentru crearea bazei de date, sistematizarea #i protec&ia informa&iilor
corespunztor noilor standarde tehnice #i legislative.

4. Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1. Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa#ie
Persoanele care practic ocupa&ia de administrator de cont au de obicei specializare n domeniul
economic cum ar fi contabili sau economi#ti, dar #i din domeniul informatic. Cu siguran&,
dezvoltarea sistemului concuren&ial, #i n acest domeniu, a condus #i va conduce la selectarea
20

persoanelor cu abilit&i specifice practicrii acestei ocupa&ii, pentru a face fa& exigen&elor cerute
de ob&inerea succesului n aceast activitate.

4.2.Cuno$tin#ele specifice necesare practicrii ocupa#iei
Administratorul de cont trebuie s stpnesc #i s cunoasc foarte bine programele cu care
lucreaz pe calculator pentru a efectua corect #i rapid opera&iile necesare n desf#urarea
activit&ii sale. Trebuie s de&in abilit&i de utilizare ale conceptelor #i opera&iunilor matematice
potrivit cererii #i ofertei bncii precum #i deprinderi viznd interpretarea #i prezentarea datelor
matematice. Receptarea, n&elegerea #i acceptarea mesajului de ctre client, particularit&ile
comunicrii interactive (verbal, scris, nonverbal, telefonic, prin fax), tipurile de configura&ii
informa&ionale n comunicarea interactiv (stelar, circular, radial) toate acestea cer ac&ionarea
eficient prin utilizarea unui limbaj adecvat, univoc, accesibil clientului pe care administratorul
de cont trebuie s l utilizeze mpreun cu diferitele forme de argumentare #i persuasiune. Este
nevoie de cunoa#terea unei limbi strine, de obicei engleza. n rela&ia cu clientul, administratorul
de cont trebuie s cunoasc strategia bncii, produsele #i serviciile oferite clien&ilor de ctre
banc, s utilizeze comunicarea pentru aducerea bncii n consonan& cu atitudinea publicului, s
fie abil n comunicarea interpersonal oral.

4.3. Nivelul de educa#ie necesar practicrii ocupa#iei $i evolu#ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie necesar practicrii acestei ocupa&ii este situat la nivelul liceului tehnic
de specialitate. Fa& de anii 1990 nivelul minim de educa&ie a crescut de la mediu spre cel
superior. Acesta se datoreaz n primul rnd faptului c exigen&ele bncii au crescut tot mai mult,
iar n al doilea rnd datorit faptului c n aceast meserie este nevoie de perfec&ionare continu
angaja&ii bncii care aveau studii medii au absolvit deja o facultate de #tiin&e economice.

4.4. Necesit#i de pregtire/specializare
Din analiza evolu&iei nivelului minim educa&ional rezult c se manifest o tendin& de trecere
de la cuno#tin&ele medii generale ctre cele superioare. Datorit progresului tehnologic foarte
rapid este necesar specializarea persoanelor care au aceast ocupa&ie n cursuri de scurt durat
privind tehnici de operare PC, de norme de cunoa#tere a clientului, de cursuri despre rela&ia cu
clientul. Cursurile de limbi strine, precum engleza, de asemenea sunt necesare pentru o ct mai
bun comunicare cu clien&ii bncii &innd cont de faptul c Romnia va intra n UE.
Evolu&ia acestei meserii indic faptul c sunt necesare #i cursuri de lung durat cum ar fi
urmarea unei specializri la facultatea de #tiin&e economice.

21

5. Ocupa#ii nrudite
Rela#ii ntre ocupa#ii lan#uri ocupa#ionale
n exercitarea atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii, administratorul de cont coopereaz n
amonte cu casierii, iar n avalul activit&ii cu cei de la backoffice cum ar fi cei de la contabilitate-
compensare. Dintre ocupa&ii nrudite cu administratorul de cont putem aminti pe cea de contabil,
economist, gestionar.

6.Concluzii
Ocupa&ia de administrator de cont este ncadrat n COR cu codul 421203. Sectorul de activitate
n care se practic aceast ocupa&ie este financiar, bancar, de asigurare. Banca la care s-a fcut
investiga&ia este Banca Transilvania, o banc cu mare experien&, nfiin&at n 1994. Este o banc
privat de mrime mare #i cu capital mixt. Cea mai folosit denumire a acestei ocupa&ii este cea
de administrator de cont. Fa& de anii 1990 nivelul minim de educa&ie a crescut de la mediu spre
cel superior. Acesta se datoreaz n primul rnd faptului c exigen&ele bncii au crescut tot mai
mult, iar n al doilea rnd datorit faptului c n aceast meserie este nevoie de perfec&ionare
continu. Persoanele care practic ocupa&ia de administrator de cont au de obicei specializare n
domeniul economic cum ar fi contabili sau economi#ti, dar #i din domeniul informatic. n ultimii
10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au suferit modificri majore. Condi&iile de
munc s-au mbunt&it foarte mult deoarece sediile ofer condi&ii de munc la standarde foarte
ridicate. Clien&ii bncii devin tot mai civiliza&i, respect de exemplu distan&a minim fa& de
clientul aflat n fa&a sa. Acest msur se impune pentru respectarea confiden&ialit&ii client
casier, pstratrea #i siguran&a secretului, siguran&a clientului la ghi#eu.


22

Monografie profesional
Agent burs

1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Agentul de burs #i desf#oar activitatea pe teren n scopul atragerii de boi clien&i, prin
identificarea acestora #i promovarea imaginii bursei #i a serviciilor bursiere. Agentul de burs
este mputernicit de ctre o persoan juridic sau fizic s negocieze oferte, s efectueze
tranzac&ii #i s ncheie contracte n numele #i n contul persoanei care l-a mputernicit.
Activit&ile ntreprinse n cadrul acestei ocupa&ii se refer la:
ntocmirea #i administrarea documentelor de tip bursier, activitate care se refer lla
respectarea termenelor de ntocmire, respectarea regulamentelor privind circuitele
bursiere, urmrirea responsabil a circula&iei documentelor sau retragerea acestora n
conformitate cu deciziile adoptate de client #i respectnd regulamentele bursiere
Negocierea condi&iilor din precontractul de reprezentare, n care sunt analizate #i
interpretate solicitrile clientului, sunt formulate op&iuni/propuneri cu respectarea
regulamentelor bursiere, corelarea propunerilor cu solicitrile clientului
ncheierea precontractelor de reprezentare respectnd metodologi, termenele #i
fcnd nregistrrile
Culegerea #i organizarea informa&iilor
Elaborarea ofertelor, care cuprinde analiza cererii de ofert #i elaborarea propriu-zis
a ofertei
Planificarea activit&ii, care cuprinde etapa de identificare a obiectivelor, ntocmirea
programului n derulare, verificarea #i revizuirea programului
Identificarea noilor clien&i prin stabilirea unei strategii de ac&iune #i utiliznd
mijloacele puse la dispozi&ie de agen&ie, contactarea clien&ilor, colectarea ofertelor de
clien&i
Promovarea serviciilor bursiere conform strategiilor de promovare, prezentarea clar
#i coerent a serviciilor respectnd terminologia bursier, cu obiectivitate #i n sensul
promovrii imaginii bursei #i cre#terii interesului fa# de burs.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
23

n exercitarea atribu&iilor sale, agentul de burs acord prioritate actualizrii #i utilizrii
cuno#tin&elor relevant. Aceasta presupune cutarea #i ob&inerea informa&iilor de ultim or,
evaluarea acestor informa&ii.
O alt activitatea important se refer la stabilirea #i ntre&inerea rela&iilor cu clien&ii, conform
acestei rela&ii trebuind s-#i proganizeze #i s-#i planifice riguros priorit&ile, s ia decizii
privind rezolvarea problemelor
Foarte importante sunt apoi activit&ile administrative, ntocmirea rapoartelor, a
precontractelor, urmrirea circula&iei documentelor conform metodologiilor bursiere
ntr-o exprimare sintetic, toate aceste activit&i pot fi grupate n urmtoarele categorii de
probleme:
cumprare-vnzare de ac&iuni
gestionarea portofoliului clien&ilor
urmrirea evolu&iei ac&iunilor bursiere
informarea permanent a clientului

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Din categoria de activit&i informative, sunt considerate ca foarte inportante activit&ile care
se refer la colectarea continu #i asimilarea informa&iilor privind evolu&ia ac&iunilor bursiere
#i informarea clentului cu privire la aceast evolu&ie.
n egal msur sunt considerate ca foarte importante activit&ile de interac&iune #i
comunicare interpersonal, care se refer la comunicarea cu clien&ii #i colegii. Comunicarea
se face utiliznd mijloacele cerute #i convenite cu clientul, dup o prealabil selectare a
informa&iilor. Un alt aspect al comunicrii prive#teacordarea de consultan& prin sus&inerea
argumentat a propunerilor apelnd la abilitatea de persuasiune.
Tipul dominant de activitate este intelectual, o permanent prelucrare #i evaluare a
informa&iilor, activit&i de planificare, actualizare de cuno#tin&e, elaborare de strategii.
Munca agentului de burs nu poate fi conceput fr utilizarea cuno#tin&elor de operare #i
lucru cu computerul. Cea mai mare parte a activit&ilor de monitorizare #i control este
urmrit pe display cu abilitate, rapid #i eficient. Mai mult, vizualizarea rapid a informa&iilor
trebuie s fie urmat de o interpretare pe loc a datelor, de adaptarea lor la nivelul de
n&elegere al clien&ilor #i de transmitere a acstor informa&ii.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
24

Principalele abilit&i necesare muncii agentului de burs sunt din categoria celor intelectuale
de tip cognitiv, dar #i de u#urin& de lucru cu cifrele, rapiditatea gndirii, gndirea deductiv,
capacitatea de memorare, aten&ia selectiv #i distributiv. disponibilit&ile de exprimare
verbal
Dintre abilit&ile senzoriale, esen&iale sunt vederea (de aproape #i de departe) #i acuitatea
auditiv

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Din categoria competen&elor generale, pentru munca agentului de burs sunt de men&ionat
cele referitoare la efectuarea calculelor, analiza critic a informa&iilor, monitorizarea evolu&iei
pie&ei bursiere
Din categoria competen&elor de abordare sistemic, sunt de men&ionat cele referitoare la
analiza cauzal, evaluarea deciziilor #i estimarea prognozelor
n categoria competen&elor sociale specifice acestei ocupa&ii sunt cuprinse cele de
coordonare, convingere (persuasiune), cele referitoare la furnizarea de servicii
O categorie aparte de competen&e se refer la identificarea problemelor, gsirea de solu&ii #i
evaluarea lor, precum #i procesul de implementare a solu&iilor propuse.
Competen&ele manageriale sunt foarte importante n munca agentului de burs. Ele privesc
organizarea timpului de lucru, managementul resurselor financiare, materiale #i umane.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Agentul de burs are programul de lucru n zilele lucrtoare. Rezolvarea atribu&iilor muncii
sale implic dese deplasri pentru contactatea #i comunicarea cu clien&ii.
Agentul de burs lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat.
Cea mai mare parte a activit&ilor sale se desf#oar la unitate cu sediu fix, care are condi&iile
de microclimat controlat. Loca&ia poate fi caracterizat prin expunerea la zgomote care
distrag aten&ia #i proximitate fizic
Din punct de vedere psihic, munca agentului de burs este stresant, specific
responsabilit&ii mari cu privire la aspecte financiare. Dar alte surse de stres sunt reprezentate
de presiunea timpului #i exigen&ele care decurg din rapiditatea deciziei.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare
msur, factorii care au contribuit la aceast schimbare fiind dotarea tehnic #i ambientul de
lucru.
Nu exist boli profesionale specifice acestei ocupa&ii.
Munca de agent de burs poate fi practicat #i de brba&i #i de femei n egal msur.
25

Echipamentele cu care lucreaz agentul de burs sunt cele de birou (telefon fix #i mobil, fax,
scaner, copiator, calculator, laptop, DPA Personal Digital Assistant.
Agentul de burs are acces la informa&ii confiden&iale, la documentele departamentului din
care face parte, la informa&ii despre clien&i

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii nu s-a schimbat n ultimii 5 ani.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani sunt
reprezenta&i de adaptarea la nevoile clien&ilor, cre#terea competi&iei n domeniu, dar #i de
schimbarea organizrii locului de munc #i dotarea corespunztoare tehnic.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Se estimeaz c n urmtoarea perioad de timp va fi necesar rezolvarea foarte rapid a
problemelor n care este implicat agentul de burs. Acest lucru va determina simplificarea
soft-ului opera&ional. Aceast accelerare va fi influen&at n mare msur de integrarea n
U.E.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Pentru practicarea acestei profesii sunt necesari agen&i de burs. Ace#tia pot fi de alte
profesii, dar trebuie s fi urmat cursurile de formare n acest domeniu.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea activit&ilor necesare acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e
de nivel elementar din domeniul utilizrii soft-ului #i operatoriei
de nivel mediu privind cuno#tin&ele matematice, sociologie #i resurse umane
de nvel superior privind aspectele de comunicare rela&ionale #i de comunicare, lucrul
cu clien&ii #i publicul, limbi strine, psihologie. legisla&ie n domeniu, afaceri #i
management, vnzri #i marketing, administra&ie.
Agentul de burs trebuie s aib o experien& minim de 6 luni pe pia&a de capital.
26


4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul de instruire ini&ial cerut de practicarea acestei ocupa&ii este reprezentat de studiile
superioare. Este acela#i nivel din 1990 pn n prezent

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Persoanele care au studii superioare #i abilit&ile necesare acestei ocupa&ii trebuie s
dobndeasc cuno#tin&ele necesare practicrii prin cursuri de lung durat #i specializri de
scurt durat
n acest moment, cursurile de lung durat sunt organizate de Bursa Romn sau firme
private de consultan& financiar #i n afaceri care s-au specializat #i n pregtirea cadrelor
(Centrul de Pregtire Millenium).
Cursurile de specializare de scurt durat sunt necesare pentru actualizarea permanent a
cuno#tin&elor n domeniu.
Angaja&ii ca agen&i de burs particip la cursuri periodice #i neperiodice de pregtire n
domenii conexe activit&ii de servicii de investi&ii financiare, cum ar fi agent de burs (n
cazul n care a urmat doar cursuri de servicii #i investi&ii financiare), trader RASDAQ,
cursuri de consultant n plasament, cursuri de agent BMFMS, cursuri de marketing,
management financiar, comunicare, managementul timpului, legisla&ie n domeniu.

5.Ocupa#ii nrudite
Broker #i agent de valori imobiliare
Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Brokerul prime#te informa&ii #i este investit cu puterea de a opera din partea ac&ionarilor
n aval sunt clien&ii

6.Concluzii
Ocupa&ia de agent de burs este foarte nou. Ea face parte din categoria ocupa&iilor de
strpungere cod COR 412205
Activit&ile cuprinse n acest ocupa&ie se refer la:
cumprare-vnzare de ac&iuni
gestionarea portofoliului clien&ilor
urmrirea evolu&iei ac&iunilor bursiere
informarea permanent a clientului
27

Tipul dominant de activitate este intelectual, o permanent prelucrare #i evaluare a
informa&iilor, activit&i de planificare, actualizare de cuno#tin&e, elaborare de strategii.
Munca agentului de burs nu poate fi conceput fr utilizarea cuno#tin&elor de operare #i
lucru cu computerul. Cea mai mare parte a activit&ilor de monitorizare #i control este
urmrit pe display cu abilitate, rapid #i eficient. Mai mult, vizualizarea rapid a informa&iilor
trebuie s fie urmat de o interpretare pe loc a datelor, de adaptarea lor la nivelul de
n&elegere al clien&ilor #i de transmitere a acstor informa&ii.
Principalele abilit&i necesare muncii agentului de burs sunt din categoria celor intelectuale
de tip cognitiv, dar #i de u#urin& de lucru cu cifrele, rapiditatea gndirii, gndirea deductiv,
capacitatea de memorare, aten&ia selectiv #i distributiv. disponibilit&ile de exprimare
verbal
Din categoria competen&elor generale, pentru munca agentului de burs sunt de men&ionat
cele referitoare la efectuarea calculelor, analiza critic a informa&iilor, monitorizarea evolu&iei
pie&ei bursiere
Din categoria competen&elor de abordare sistemic, sunt de men&ionat cele referitoare la
analiza cauzal, evaluarea deciziilor #i estimarea prognozelor
n categoria competen&elor sociale specifice acestei ocupa&ii sunt cuprinse cele de
coordonare, convingere (persuasiune), cele referitoare la furnizarea de servicii
O categorie aparte de competen&e se refer la identificarea problemelor, gsirea de solu&ii #i
evaluarea lor, precum #i procesul de implementare a solu&iilor propuse.
Competen&ele manageriale sunt foarte importante n munca agentului de burs. Ele privesc
organizarea timpului de lucru, managementul resurselor financiare, materiale #i umane.
Agentul de burs lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat.
Cea mai mare parte a activit&ilor sale se desf#oar la unitate cu sediu fix, care are condi&iile
de microclimat controlat. Loca&ia poate fi caracterizat prin expunerea la zgomote care
distrag aten&ia #i proximitate fizic
Din punct de vedere psihic, munca agentului de burs este stresant, specific
responsabilit&ii mari cu privire la aspecte financiare. Dar alte surse de stres sunt reprezentate
de presiunea timpului #i exigen&ele care decurg din rapiditatea deciziei.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare
msur, factorii care au contribuit la aceast schimbare fiind dotarea tehnic #i ambientul de
lucru.
Nu exist boli profesionale specifice acestei ocupa&ii.
Echipamentele cu care lucreaz agentul de burs sunt cele de birou (telefon fix #i mobil, fax,
scaner, copiator, calculator, laptop, DPA Personal Digital Assistant.
28

Agentul de burs are acces la informa&ii confiden&iale, la documentele departamentului din
care face parte, la informa&ii despre clien&i
Nivelul de instruire ini&ial cerut de practicarea acestei ocupa&ii este reprezentat de studiile
superioare. Persoanele care au studii superioare #i abilit&ile necesare acestei ocupa&ii trebuie
s dobndeasc cuno#tin&ele necesare practicrii prin cursuri de lung durat #i specializri
de scurt durat
n acest moment, cursurile de lung durat sunt organizate de Bursa Romn sau firme
private de consultan& financiar #i n afaceri care s-au specializat #i n pregtirea cadrelor
(Centrul de Pregtire Millenium).
Cursurile de specializare de scurt durat sunt necesare pentru actualizarea permanent a
cuno#tin&elor n domeniu.
29

Monografie profesional

Agent paz


1.Natura activit#ii
La data investiga&iei, denumirea ocupa&iei este de agent de paz, fostele denumiri fiind de
gardian public sau poli&ist comunitar.

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activit&ile specifice acestei ocupa&ii sunt cuprinse n reglementrile legii 323/2003 #i se
refer la:
supravegherea obiectivului pentru care a primit sarcina de asigurare a pazei , pentru
asigurarea integrit&ii acestui obiectiv #i a bunurilor cuprinse n acel perimetru
identificarea locurilor #i punctelor vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru
prevenirea producerii oricror fapte de natur s aduc prejudicii unit&ilor pzite
permite accesul n incinta obiectivului pzit numai n conformitate cu reglementrile
legale #i dispozi&iile interne
opre#te #i legitimeaz persoane despre care exist date sau indicii c au svr&it
infrac&iuni sau alte fapte ilicite n obiectivul pzit, pe cele care ncalc normele
interne stabilite prin regulamentele proprii, iar, n cazul infrac&iunilor flagrante, re&ine
#i pred poli&iei pe fptuitori, bunurile sau valirile care fac obiectul infrac&iunilor sau
al altor fapte ilicite, lund msuri pentru conservarea ori paza lor.
ntocme#te procese verbale n legtur cu faptele sau evenimentele legate de re&inerea
unor persoane, bunuri sau valori care constituie obiectul infrac&iunilor.
ncuno#tiin&eaz #eful ierarhic #i conducerea unit&ii beneficiare despre producerea
oricrui eveniment n timpul executrii serviciului #i despre msurile luate
n caz de avarii produse la instala&ii, conducte sau rezervoare de ap, combustibili ori
de substan&e chimice, la re&ele electrice sau de telefonie #i n orice mprejurri care
sunt de natur s produc pagube, s aduc de ndat la cuno#tin&a celor n drept
asemenea evenimente #i s ia primele msuri pentru limitarea evenimentelor
n caz de incendii, s ia msuri de stingere sau de salvare a persoanelor, a bunurilor #i
a valorilor, s sesizeze pompierii #i s anun&e conducerea unit&ii #i poli&ia
ia primele msuri pentru salvarea persoanelor #i evacuarea bunurilor #i a valorilor n
caz de dezastre
30

sesizeaz poli&ia n legtur cu orice fapt de natur a prejudicia patrimoniul unit&ii
#i #i d concursul pentru ndeplinirea misiunilor ce revin poli&iei pentru prinderea
infractorilor
pstreaz secretul de stat #i de serviciu, dac, dup caz, are acces la asemenea date #i
informa&ii
poart numai n timpul serviciului mijloacele de aprare #i protec&ie #i armamentul cu
care este dotat #i face uz de arm numai n cazurile #i n condi&iile prevzute de lege
poart uniforma #i insemnele distinctive numai n timpul serviciului, cu excep&ia
locurilor de munc unde se impune o alt &inut
execut sarcinile care i-au fost ncredin&ate potrivit specificului obiectivului #i
planurilor de paz
respect consemnul general #i particular al postului

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n exercitarea atribu&iilor care revin agentului de paz, toate activit&ile men&ionate n
normele legale n vigoare #i regulamentele interne sau dispozi&iile exprese ale superiorilor #i
beneficiarilor au caracter de obligativitate, deci nu se poate face o ierarhizare a importan&ei
lor.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Tipul dominant de activitate se refer la &inerea sub control a obiectivului avut n sarcin,
supravegherea #i observarea oricror elemente ar putea reprezenta abateri #i infrac&iuni,
avarii, incendii sau dezastre.
n marea majoritate a cazurilor, agentul de paz comunic cu ceilal&i agen&i sa, dup caz, cu
poli&ia, pompierii #i alte persoane abilitate pentru interven&ii. n activitatea de paz a
obiectivelor, agentul conlucreaz cu ceilal&i membri ai echipaei, cu sefii ierarhici #i cu
beneficiarii. Comunicarea se refer nu numai la ac&iunile concertate legate de sarcinile de
lucru, ci #i la nsu#irea atribu&iilor #i sarcinilor care decurg din instruirea special legat de
paza obiectivului.
Evaluarea informa&iilor, analizarea lor #i luarea deciziilor sunt principalele categori de
activit&i intelectuale implicate n exercitarea acestei ocupa&ii. Agentul de paz trebuie s
evalueze orice indiciu ar conduce ctre ideea unei posibile infrac&iuni sa abatere de la
normele ce trebuie respectate sau orice fapt comis n mod evident #i s ia decizia
31

interven&iei care s asigure starea de normalitate, apelnd, dup caz, la colegi #i raportnd
strile de fapt la persoanele din posturi ierarhic superioare #i beneficiarului.
n munca sa, agentul de paz desf#oar activit&i de tip fizic, care, dup caz, au caracter
moderat sau intens.
n situa&ia unor obiective n care zonele critice sunt monitorizate cu camere de luat vederi,
agen&ii de paz care monitorizeaz incinta trebuie s se asigure de buna func&ionare a
sistemelor video #i de inregistrare #i s se concentreze asupra imaginilor n vederea depistrii
situa&iilor de criz, caz n care alerteaz echipele de interven&ie.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Aten&ia #i rapiditatea gndirii sunt principalele abilit&i intelectuale ale agentului de paz.
Este destul de important #i capacitatea de memorare, util n demersul de identificare a
situa&iilor #i persoanelor pentru rezolvarea anumitor situa&ii #i evenimente.
Dintre abilit&ile senzoriale, vederea de aproape, de departe, pe timp de noapte #i acuitatea
auditiv sunt esen&iale pentru exercitarea sarcinilor de serviciu.
Din categoria abilit&ilor fizice, viteza de reac&ie, deci reactivitatea motorie n timp redus este
principala abilitate absolut necesara situa&iilor de interven&ie n care este implicat, dup caz,
agentul de paz. n exercitarea atribu&iilor sale, viteza sa de reac&ie, mobilitatea #i rezisten&a
la efor fizic sunt elementele esen&iale necesare rezolvrii diferitelor situa&ii care pot interveni
pentru paza #i protec&ia obiectivelor.
Nu n ultimul rnd, n munca agentului de paz intervin situa&ii n care sunt solicitate
dexteritatea, ndemnarea, #i coordonarea mi#crilor. Acestea sunt abilit&ile absolut necesare
dep#irii situa&iilor n care trebuie folosite echipamantele sau armamentul din dotare, abilit&i
care trebuie ntre&inute prin instruire #i exerci&ii sistematice.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Nivelul de competen&e de tip general se refer la monitorizare #i cuno#tin&ele de baz
necesare ntocmirii rapoartelor de lucru.
Alte competen&e specifice practicrii acestei ocupa&ii se refer la identificarea problemelor n
teritoriu, evaluarea situa&iilor conjuncturale #i gsirea rapid de solu&ii de rezolvare.
Modul n care este organizat #i respectat timpul aferent exercitrii sarcinilor de paz #i
protec&ie &ine, de asemenea, de latura managerial a competen&elor acestei profesii.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
32

Programul de lucru al agentului de paz se desf#oar n toate zilele sptmnii, n
schimburi. Agentul de paz lucreaz n cele mai multe cazuri pe baz de contract de munc
pe perioad nedeterminat, dar sunt #i situa&ii n care pot lucra n program complet #i pe
perioade determinate.
Munca sa se desf#oar n locuri foarte variate, acolo unde sunt obiectivele stabilite de
beneficiar pentru asigurarea pazei #i protec&iei. Agentul de paz poate lucra #i la sediul fix,
dac este angajatul firmei respective pentru asigurarea pazei acestuia.
Munca agentului de paz este obositoare din punct de vedere fizic #i stresant din punct de
vedere psihic. Condi&iile n care #i poate desf#ura activitatea sunt foarte variate #i uneori
extreme, de frig sau cldur excesive, umiditate, aer poluat, praf, zgomot sau condi&ii care
caracterizeaz disconfortul fizic sporit. Aceste sunt condi&iile specifice sezonului, condi&iilor
topografice de amplasare a obiectivului de paz, caracteristicilor microclimatului spa&iilor
avute n supraveghere #i a materialelor adpostite n acele spa&ii (care, uneori, ridic gradul
de periculozitate al condi&iilor de munc).
n ultimii 10 ani se apreciaz c s-au mbunt&it ntr-o oarecare msur condi&iile de munc
ale agentului de paz, n msura n care obiectivul pentru care se solicit serviciul de paz
poate dispune de iluminat, nclzit, acces la instala&ii de ap sau dotri igienice. Sunt #i
situa&ii n care obiectivele se gsesc n afara perimetrului locuibil al localit&ilor, caz n care
accesul la aceste facilit&i nu poate fi realizat dect par&ial. Cele mai bune condi&ii de lucru
sunt asigurate la sediile fixe ale firmelor, mai ales cnd serviciul de paz prive#te
monitorizarea video a obiectivului.
Nu exist boli profesionale la persoanele care au aceast ocupa&ie. De#i practicarea acestei
meserii poate fi fcut #i de brba&i #i de femei, n marea majoritate a cazurilor sunt solicita&i
brba&ii. Sunt #i situa&ii n care firmele beneficiare angajeaz ca agen&i de paz femei. n cele
mai multe situa&ii, ns, acolo unde obiectivul de paz este caracterizat prin risc #i
periculozitate, iar paza este narmat, chiar poli&ia solicit colaborarea cu paznici brba&i.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mic msur.
Chiar dac ocupa&ia s-a numit gardian public sau agent comunitar, atribu&iile #i sarcinile de
serviciu se refereau la acela#i con&inut al muncii #i serveau aceluia#i scop asigurarea pazei
#i ordinii. S-au schimbat doar elementele formale care &in de firma n subordinea creia #i
33

desf#oar activitatea, au trecut din subordinea poli&iei n cea a administra&iilor locale sau
sunt firme private care au angaja&i agen&i de paz.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, atribu&iile specifice acestei ocupa&ii au devent mai clar exprimate pe de o
parte ca urmare a perfec&ionrii cadrului legislativ, iar, pe de alt parte, ca rezultat al
adaptrilor la nevoile beneficiarilor. n esen&, schimbrile nu se refer la con&inutul muncii,
ci la perfectionarea cadrului de organizare a muncii agentului de paz. Cre#terea solicitrilor
privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor #i persoanelor a condus la apari&ia #i
dezvoltarea firmelor private de paz #i protec&ie, care respect legisla&ia care guverneaz
aceast activitate, dar se organizeaz conform exigen&elor proprii manageriale.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Sub rezerva modificrii cadrului legislativ, n urmtorii 5 ani nu se ntrevd a se produce
schimbri semnificative ale con&inutului muncii

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Ocupa&ia de agent de paz este practicat de oameni cu instruc&ie #colar foarte diferit #i cu
calificri diverse. Sunt absolven&i de #coli profesionale #i liceu teoretic sau industrial, oameni
cu profesia de strungar ,prelucrtor prin a#chiere, lctu#i sau persoane care nu au dobndit
vreo calificare dup #colarizare #i au ales aceast ocupa&ie pentru asigurarea primului loc de
munc. n rare situa&ii sunt #i absolven&i cu studii superioare care au abordat aceast ocupa&ie
cu caracter temporar, n anumite situa&ii conjuncturale. Foarte mul&i practican&i ai acestei
ocupa&ii sunt persoane disponibilizate #i reorientate spre domenii unde a existat o ofert de
for& de munc.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea ocupa&iei de agent de paz sunt necesare cono#tin&e de nivel elementar n
ceea ce prive#te operarea pe calculator #i utilizarea echipamentelor electronice #i cuno#tin&e
de nivel mediu privind comunicarea #i lucrul cu publicul, precum #i din domeniul legislativ
referitor la siguran&a #i securitatea public #i jurispruden&.
Trebuie men&ionat c acestor cuno#tin&e trebuie s li se asocieze cele referitoare la
regulamentele #i dispozi&iile specifice firmelor de paz referitoare la asigurarea elementelor
34

de securitate, pstrarea confiden&ialit&ii, tehnica mnuirii dotrilor personale #i a
armamentului din dotare, cuno#tin&e privind regimul de utilizare a armelor #i muni&iilor.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim necesar de instruc&ie #colar pentru exercitarea ocupa&iei de agent de paz este
#coala profesional. n anul 2006 a devenit manifest interesul firmelor de paz pentru
selectarea #i specializarea personalului cu nivel mediu de instruc&ie #colar.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Pentru pregtirea #i specializarea agen&ilor de paz se consider c sunt necesare cursuri de
2-3 luni cu titulatura Curs pentru atestarea agen&ilor de paz, organizate de firme
specializate, cu avizul #i sub controlul IGP. n cadrul acestora trebuie dobndite cuno#tin&ele
legislative specifice domeniului, instruirea privind mijloacele de autoaprare #i de mnuire a
mijloacelor din dotare. De asemenea, n aceste cursuri trebuie incluse #i programe de
pregtire #i ntre&inere fizic.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Dintre ocupa&iile nrudite cu agentul de paz pot fi enumerate: subofi&er, gardian n
penitenciar, poli&ist comunitar, paznic.
n amontele acestei ocup&ii este (eful de paz, de grup sau de obiectiv, unele sarcini #i
dispozi&ii fiind date chiar de beneficiar, iar, n aval, sunt agen&ii n pregtire.

6.Concluzii

Ocupa&ia de agent de paz conform COR nr. 516904 - este o ocupa&ie care n mic msur
#i-a schimbat con&inutul, cu referire la modul de subordonare a activit&ilor #i de organizare.
Ea se refer la activit&ile care &in de asigurarea pazei unor obiective, bunuri #i persoane,
precum #i la interven&ii menite s asigure securitatea bunurilor publice n situa&ii de avarii,
accidente, incendii sau catastrofe naturale.
Agentul de paz trebuie s fie o persoan cu integritate mental, fizic #i moral, care s se
supun legilor n vigoare #i regulamentelor specifice ocupa&iei #i firmei pe care o reprezint,
vare s poarte echipamentul specific n timpul exercitrii atribu&iilor , care s aib un
comportament civilizat, s nu fac uz de for& dact pentru ndeplinirea atribu&iilor n situa&ii
35

speciale, s nu fie consumator de alcool #i droguri, s inspire ncredere #i siguran& rin ns#i
prezen&a sa.
Oamenii care presteaz aceast ocupa&ie sunt cu diverse pregtiri #colare #i au profesii foarte
diferite #i, de cele mai multe ori au ales aceasta n situa&iile conjuncturale ale
disponibilizrilor sau pentru ocuparea unui loc de munc fr a avea o anumit calificare.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii este, ns nevoie de cursuri de pregtire de cteva luni,
cursuri n care trebuie s se dobndeasc cuno#tin&ele necesare de legisla&ie #i jurispruden&,
precum #i cele de mnuirea dotrilor specifice activitp&ii de paz.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt mai des prefera&i brba&ii dect femeile, din cauza
condi&iilor n care este desf#urat munca #i gradului de risc major al acestei ocupa&ii.
Importan&a acestei ocupa&ii nu este nc perceput la nivelul real. Dezvoltarea obiectivelor
economice de interes general #i particular face tot mai necesar perfec&ionarea mijloacelor de
asigurare a securit&ii bunurilor #i persoanelor. Condi&iile de munc #i riscul asumat n
practicarea acestei ocupa&ii ar trebui s constutuie argumentele unei salarizri
corespunztoare pentru cei care au aceast ocupa&ie. Din pcate, ns, valoarea relativ mic a
contractelor pentru prestarea serviciului de paz, determin firmele cu acest profil s
negocieze cu salaria&ii contracte de munc n care salariile se situeaz la limita salariului
minim pe economie.
36

Monografie profesional


Agent asigurare

1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de agent asigurare se refer n principal la acordarea de asisten& privind
managementul de risc, evaluarea #i rezolvarea daunelor; acordarea de consultan& privind
asigurrile, promovarea produselor #i serviciilor oferite; stabilirea profilului de risc al clientului.
Exercitarea activit&ilor specifice acestei ocupa&ii este precedat de o intens planificare a
activit&ii pe termen mediu #i lung, acesta nsemnnd o alegere a strategiei de abordare #i
defalcarea activit&ilor n cadrul strategiei, astfel nct s se vad dac condi&iile specifice
existente pe pia&a de asigurri sunt corect identificate n vederea elaborrii unei strategii realiste.
Alegerea strategiei de abordare a poten&ialilor clien&i se face n func&ie de strategia general a
societ&ii de brokeraj de asigurri #i de condi&iile identificate. Alegerea obiectivelor se face
concret #i &ine cont de capacitatea de acoperire a angajamentelor asumate astfel nct defalcarea
activit&ilor se face pe termene realiste, concrete #i controlabile. Termenele de analiz #i evaluare
se stabilesc pe parcurs, care sunt bine determinate n timp, corelate cu ciclul de desf#urare a
activit&ii. Evaluarea pe parcurs se face cu obiectivitate. Ajustarea obiectivelor #i termenelor se
face ca urmare a varia&iei condi&iilor de pe pia& sau ca urmare a apari&iei unor situa&ii
excep&ionale. Gama de variabile este n func&ie de strategiile generale sau specifice domeniilor
de activitate ale clien&ilor: convorbiri telefonice, prezentri personalizate, prezentri generale
pentru anumite domenii de activitate (ex.: prezentri pentru clien&ii din domeniul auto).
Condi&iile de pe pia&a sunt alctuite din produsele disponibile, cota&ii de prim. Acordarea de
asisten& privind managementul de risc, evaluarea #i rezolvarea daunelor se face prin evaluarea
nevoilor clientului. Aceast evaluare a nevoilor clientului privind asisten&a pentru managementul
de risc &ine cont de domeniul specific de activitate al acestuia astfel nct se identific #i
cuantific riscurile folosind metode #i instrumente specializate. Dup aceast evaluare se
elaboreaz programul de management de risc. n func&ie de rezultatele identificrii #i
cuantificrii riscurilor se recomand cele mai adecvate metode de control a riscurilor. Metodele
de finan&are a riscurilor se aleg n func&ie de tipul riscurilor #i de capacitatea financiar a
clientului. Rezultatele implementrii programului de management de risc se monitorizeaz cu
consecven& pentru ajustarea acestuia. Se acord asisten& n rezolvarea daunelor pentru a avea o
37

reac&ie prompt #i corect n cazul unei daune, instruirea clientului cu privire la ndatoririle #i
drepturile sale n momentul apari&iei unei daune se face la nceputul contractului de asigurare.
Pentru eliminarea neclarit&ilor #i nen&elegerilor privind procedura de rezolvare a daunelor se
intervine, dup caz, n rela&ia dintre client #i asigurtor, pentru precizri #i clarificri.
Administrarea financiar a daunelor se face cu respectarea normelor n vigoare. Gama de
variabile este alctuit din profilul de risc al clientului: domeniul de activitate, gradul de
expunere la pericole tehnologice, naturale #i legate de factorul uman; din metodele de
identificare #i cuantificare a riscurilor: chestionare, analiza fluxurilor de produc&ie, analiza
istoricului de daune; din metodele de control a riscurilor: evitarea riscurilor, reducerea riscurilor,
limitarea daunelor, transfer prin contract; din metodele de finan&are a riscurilor: re&inere,
asigurri cu cost fix, asigurri cotate retroactiv, folosirea de societ&i de asigurare captive,
folosirea de instrumente ale pie&elor de capital; din metodologia de rezolvare a daunelor folosit
de asigurtori: expertize interne sau cu exper&i independen&i, pl&i. Acordarea de consultan&
privind asigurrile se face prin identificarea situa&iilor care necesit consultan& (serviciile de
consultan& se ofer asigura&ilor din portofoliu, ori de cte ori se constat c pe aceast cale se
clarific situa&ii noi sau deosebite aprute). Serviciile de consultan& se ofer, n forme adecvate,
atunci cnd se identific anumite nevoi n mediul economico-social. n acel moment se ofer sau
se propune solu&ii. Solu&iile se proiecteaz n conformitate cu specifica&iile clientului #i n func&ie
de termenii de referin&. Solu&iile #i recomandrile sunt individualizate, clare, precise #i sunt
oferite cu promptitudine. Solu&iile sunt elaborate cu obiectivitate #i au caracter confiden&ial
folosind standarde, tehnologii #i instrumente specifice. Monitorizarea rezultatelor #i raportrile
se fac cu acurate&e #i consecven&. Gama de variabile este alctuit din situa&ii care necesit
consultan&: solicitri exprese, nevoi identificate la clien&i sau la colaboratori, nevoi pentru
produse #i servicii noi identificate n mediul economico-social; din metode de oferire a
consultan&ei: discu&ii, elaborarea #i publicarea de articole #i lucrri de specialitate, elaborarea de
studii, proiectarea sau adaptarea de produse de asigurare, seminarii, conferin&e; din termenii de
referin&: profilul clientului, con&inutul serviciilor solicitate, rezultatele a#teptate, termene de
realizare, costuri, resurse. Administrarea portofoliului de clien&i se face prin &inerea eviden&ei
poli&elor ncheiate. Eviden&a poli&elor ncheiate se &ine conform procedurilor interne ale societ&ii
astfel nct s se reduc timpul de acces, volumul de munc administrativ #i probabilitatea de
apari&ie a erorilor. nregistrrile referitoare la poli&ele ncheiate sunt complete, corecte #i permit o
identificare unic a clientului #i a poli&ei de asigurare corespunztoare. Se face o actualizarea pe
parcurs a documenta&iei aferente poli&ei. Documenta&ia se actualizeaz ori de cte ori apar
modificri semnificative n structura #i natura riscului sau n mediul legislativ. Actualizarea se
face n conformitate cu procedurile interne ale societ&ii #i reglementrile asigurtorilor.
38

Modificrile operate se comunic cu promptitudine #i n mod clar clientului, sau asigurtorului,
dup caz. Notificarea serviciului de contabilitate cu privire la opera&iunile contabile aferente
poli&ei se face n timp util pentru ncadrarea n termenele limit specificate n poli&. Informa&iile
trimise serviciului de contabilitate con&in toate datele de identificare a clientului #i a contractului
de asigurare la care se refer opera&iunea. Elaborarea rapoartelor cu privire la portofoliul de
clien&i sunt ntocmite pe baza unor criterii de selec&ie relevante pentru scopul n care au fost
ntocmite. Rapoartele sunt corecte, concise #i dau o imagine complet asupra portofoliului de
clien&i. Rapoartele oficiale sunt complete #i respect criteriile de prezentare #i con&inut impuse de
autorit&i. Gama de variabile este alctuit din procedurile interne de lucru: fi#a de identificare a
clientului, con&inutul dosarului de client, procedura de notificare a modificrilor; din modificri
n structura #i natura riscului: modificarea sumei asigurate, modificarea obiectului asigurrii,
modificarea gradului de expunere la diverse pericole; din criterii de selec&ie pentru ntocmirea
rapoartelor: clasa de asigurri, domeniul de activitate al clien&ilor, sume asigurate, volum de
prim subscris, comision. Alegerea ofertei optime se face prin ob&inerea ofertelor de la
asigurtori. Alegerea asigurtorilor crora li se cer oferte se face pe baza capacit&ii acestora de
a oferi gama de produse #i servicii necesare clientului, respectndu-se criteriile de securitate
financiar a asigurtorilor. Ob&inerea ofertelor privind condi&iile #i pre&urile de asigurare se face
n urma prezentrii profilului de risc al clientului. Se analizeaz toate ofertele asigurtorilor care
se face cu obiectivitate profesional &inndu-se cont #i de restric&iile impuse de client. Analiza
ofertelor se face n func&ie de criteriile de selec&ie dup care urmeaz sus&inerea ofertelor n fa&a
clientului. Rezultatele analizei ofertelor sunt sintetizate #i sunt prezentate clientului cu
argumente. Pe baza punctelor forte #i slabe ale fiecrei oferte se indic cu obiectivitate ofertele
care satisfac cel mai bine cerin&ele clientului. Stabilirea ofertei optime se face pe baza condi&iilor
finale care se negociaz cu asigurtorul sau asigurtorii ale#i, pe baza preferin&elor exprimate de
client, astfel nct s se ob&in condi&iile optime de acoperire #i de pre&. Definitivarea
programului de asigurare pe baza ofertei optime se face cu acordul clientului. Gama de variabile
este alctuit din: profilul de risc al clientului: expunerea la pericole tehnologice, expunerea la
pericole naturale, riscuri legate de factorul uman; din criteriile de selec&ie a ofertelor de asigurare
de pe pia&: diferen&e n condi&iile de asigurare, diferen&e n cota&iile de prim, gama #i calitatea
serviciilor; din restric&iile impuse de client restric&ii financiare, preferin&e de lucru cu asigurtori
locali sau strini. Comunicarea cu institu&ii implicate n activitatea de asigurri se refer la
contactarea institu&iilor implicate n activitatea de asigurri (societ&i de asigurare #i reasigurare,
brokeri de asigurare si reasigurare din &ar si strintate, autoritatea de supraveghere a activit&ii
de asigurare si reasigurare din Romnia) n conformitate cu prevederile fiecrei companii si la
schimbul de informa&ii necesare acestora. Contactarea institu&iilor implicate n activitatea de
39

asigurri se realizeaz n conformitate cu regulamentele interne ale fiecrei companii.
Asigurarea schimbului de informa&ii cu institu&iile implicate n activitatea de asigurri se face
succint, clar #i concis. Schimbul informa&iilor cu institu&iile direct implicate n activitatea de
asigurri are un caracter confiden&ial #i se face verbal sau n scris. Gama de variabile este
alctuit din faptul c informarea se face verbal sau n scris; din date, informa&ii: informa&ii
referitoare la profilul de risc al clientului, informa&ii referitoare la poli&ele de asigurare, date de
bilan& ale brokerului de asigurri. Culegerea datelor #i a informa&iilor se face prin identificarea
surselor de informare care se realizeaz n conformitate cu cerin&ele #i standardele companiei.
Sursele de informare sunt alese &innd cont de credibilitatea acestora. Datele #i informa&iile
necesare activit&ii se ob&in n urma analizrii #i selectrii celor mai pertinente surse de informare
#i sunt relevante pentru obiectivul propus. Datele #i informa&iile se selecteaz n func&ie de
utilitatea lor, completarea #i actualizarea informa&iilor se face n mod consecvent mai ales n ceea
ce prive#te informa&iile cu privire la clien&ii afla&i n portofoliu pentru validarea crora se
apeleaz la ct mai multe verificri. Gama de variabile este alctuit din sursele de informare
care pot fi studii de pia&, interviuri, chestionare, diverse referin&e, publica&ii de specialitate #i
generale, alte medii de informare; din obiectivele urmrite: identificarea nevoilor clientului sau
poten&ialului client, definirea profilului de risc a clientului sau poten&ialului client, completarea
dosarului de client, identificarea unor noi oportunit&i, validarea unor informa&ii din alte surse;
din date #i informa&ii: informa&ii cu privire la pia&a asigurrilor, informa&ii generale de natur
economic, informa&ii despre domeniul de activitate al clientului. Plasarea programului de
asigurare se face prin prezentarea ctre asigurtori a programului de asigurare convenit cu
clientul pentru emiterea poli&elor de asigurare acesta se face cu respectarea standardelor de lucru
ale asigurtorilor fcnd referire att la asigurrile standard ct #i la condi&iile pentru emiterea
poli&elor speciale #i generale aplicabile fiecrui client. Prezentarea este clar, precis #i complet.
Verificarea concordan&ei con&inutul documentelor de asigurare emise de asigurtor sau
asigurtori cu programul de asigurare stabilit se face cu aten&ie pentru verificarea conformit&ii
cu programul de asigurare stabilit. n cazul apari&iei unor neconcordan&e, asigurtorul este
notificat #i
se urmre#te operarea corect a modificrilor necesare. Transmiterea #i prezentarea
documentelor de asigurare ctre client se va face cu promptitudine n a#a fel nct clientul s
n&eleag drepturile #i obliga&iile care i revin conform acestora. Gama de variabile este alctuit
din setul de condi&ii speciale #i generale aplicabile fiecrui client: pericole acoperite, plata primei
de asigurare, acordarea despgubirilor, limite de acoperire, extinderi, excluderi; din produse de
asigurare standard: asigurri standard de incendiu (FLEXA), asigurri standard de ntrerupere a
activit&ii sau pierderi de profit, asigurri de accidente de persoane, asigurri auto CASCO #i din
40

asigurri speciale: asigurarea all risks pentru echipamente electronice, asigurri specifice
pentru bnci #i institu&ii financiare, asigurri de ntrerupere a activit&ii #i pierderi de profit
pentru ferme de psri, asigurarea datoriilor nerecuperabile datorit pierderii nregistrrilor.
Prelucrarea datelor #i a informa&iilor se face prin sortarea lor n func&ie de obiectivele #i
priorit&ile de realizat. n sortarea datelor #i informa&iilor se &ine cont de utilitatea #i credibilitatea
acestora #i se realizeaz &innd cont de standardele companiei #i de domeniul de utilizare.
Sistematizarea datelor #i a informa&iilor se realizeaz n mod concret, concis #i realist, n urma
evalurii informa&iilor ob&inute, acestea se grupeaz pe domenii, prin alctuirea unor baze de
date. Bazele de date se structureaz n func&ie de utilizarea ulterioar a informa&iilor, astfel nct
s fie utile, clare #i eficiente. Gama de variabile este alctuit din obiectivele urmrite: definirea
profilului de risc a clientului sau poten&ialului client, rennoirea unei poli&e de asigurare, acordare
de consultan&, asistarea clientului n rezolvarea daunelor; din domeniile de utilizare:
nregistrrile interne ale societ&ii de brokeraj de asigurri, prezentri fcute clien&ilor sau
poten&ialilor clien&i, prezentri fcute asigurtorilor, acordarea de consultan&. Promovarea
imaginii societ&ii #i a produselor #i serviciilor oferite se face prin identificarea segmentului de
pia& #i a auditoriului &int. Segmentarea pie&ei se face ct mai exact pentru o bun direc&ionare a
mesajului materialelor de promovare #i se urmre#te omogenitatea segmentelor de pia&
identificate. Materialele promo&ionale sunt clare, iar gradul de detaliu al informa&iilor furnizate
de ele se alege n func&ie de scopul urmrit, nu dau informa&ii false sau de natur s induc n
eroare auditoriul. Forma materialelor promo&ionale este atractiv pentru public distribu&ia se face
prin medii de informare adecvate scopului urmrit. Participarea la activit&ile de promovare a
imaginii firmei #i a serviciilor acesteia se face n limitele prevzute de standardele societ&ii.
Gama de variabile este alctuit din criteriile de segmentare a pie&ei: nevoile, disponibilit&ile,
obiceiurile poten&ialilor clien&i; din mediile de informare folosite pentru promovarea imaginii #i
serviciilor societ&ii de brokeraj de asigurri: televiziune, radio, ziare de larg circula&ie,
publica&ii de specialitate; din materiale promo&ionale: prospecte, bro#uri, agende personalizate,
materiale video #i audio; din activit&i de promovare a imaginii firmei #i a serviciilor acesteia:
organizarea de campanii publicitare, participarea la trguri, seminarii, simpozioane,
sponsorizarea unor activit&i culturale #i sportive. Stabilirea profilului de risc al clientului se face
prin identificarea #i inventarierea nevoilor clientului care se face concret #i complet. Nevoile
clientului sunt analizate cu obiectivitate pentru ncadrarea corect n tipul de servicii prestate.
Alegerea instrumentelor #i procedurilor specifice pentru determinarea profilului de risc se face n
func&ie de nevoile identificate. Instrumentele alese sunt validate sau, dup caz, create pentru
situa&ii speciale, acestea se aleg n a#a fel nct s se ob&in o caracterizare ct mai fidel a
clientului. Instrumentele se pot combina sau ajusta pentru ob&inerea eficien&ei maxime.
41

Rezultatele ob&inute prin folosirea instrumentelor #i a altor surse de informare se organizeaz #i
sistematizeaz n func&ie de standardele de prezentare ale companiei pentru descrierea profilului
de risc care are un caracter obiectiv #i impar&ial #i reflect n mod realist gradul de expunere la
risc. Profilul de risc se va structura n func&ie de categoriile de riscuri identificate. Materialele de
prezentare a profilului de risc se elaboreaz cu obiectivitate #i se prezint fiecruia dintre
asigurtori n aceea#i form.
Gama de variabile este alctuit din nevoile clientului: asigurri pentru bunuri, asigurri pentru
persoane, asigurri de rspundere; din categoriile de riscuri: tehnologice, naturale, de mediu,
asociate factorului uman; din instrumentele #i metodele de determinare a profilului de risc:
chestionare, inspec&ii, interviuri, evaluri; din con&inutul #i structura prezentrii profilului de risc:
rapoarte ntocmite de broker, chestionare, statistici, istoric de daune, fotografii, schi&e, planuri.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor.
Toate activit&ile agentului de asigurare #i au importan&a lor bine definit. Din acest punct de
vedere, n acest tip de ocupa&ie atribu&iile pot fi grupate n succesiunea lor logic :
contactul cu clientul pentru acordarea de asisten& privind managementul de risc,
evaluarea #i rezolvarea daunelor, acordarea de consultan& privind asigurrile
stabilirea profilului de risc al clientului
alegerea celei mai bune oferte de asigurare mpreun cu clientul
convingerea clientului c este cea mai bun ofert de asigurare de pe pia&a de asigurri n
momentul de fa&
ncheierea poli&ei de asigurare
administrarea portofoliului de asigurri

Una din cele mai importante activit&i este aceea de contactare a poten&ialilor clien&i, aici se
folosesc tehnici de marketing. Datorit invadrii acestei pie&e de asigurri a unui numr mare
de agen&i fr experien&, este posibil ca din start s te love#ti de un refuz categoric. Odat
trecut acest mare pas (al contactului cu clientul) este necesar o cunoa#tere temeinic a
serviciilor oferite pentru a putea acorda consultan&. O mare importan& o are tehnica
prezentrii portofoliului de asigurri, aici intervenind #i tot felul de facilit&i #i reduceri
oferite clien&ilor pentru a-i convinge c au ales oferta cea mai bun.
Apare ca foarte necesar, de asemenea, analiza tuturor elementelor care s-au constituit n
puncte negative intervenite n comunicarea cu clientul, pentru evitarea repetrii lor n
ac&iunile sau strategiile viitoare. Se fac cursuri lunar, unde e#ti testat pentru a-&i verifica
cuno#tin&ele n diverse domenii.
42

ncheierea poli&ei de asigurare este etapa care nu ridic mari probleme, fiind bine explicitat
din punctul de vedere legal. Prerea specialistului care are aceast ocupa&ie este c cea mai
important n nln&uirea atribu&iilor este comunicarea, exercitat n planuri diferite: cu
clientul
#i cu sursele de informare #i totodat men&inerea legturilor cu clien&ii care au ncheiat deja
poli&e de asigurare. Acestea determin felul n care agentul de asigurare va avea sau nu
succes n func&ie de abilit&ile, cuno#tin&ele #i rela&iile sale.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Munca de agent de asigurare se realizeaz ntr-un complex de activit&i de comunicare, activit&i
desf#urate n toate planurile de lucru ale acestei ocupa&ii, de la culegerea informa&iei, la
comunicarea cu clien&ii #i pn la rela&ia cu institu&iile abilitate n reglementarea legal a actelor
rezultate din ncheierea poli&ei de asigurare. De#i pare o ocupa&ie n care succesul #i valorificarea
abilit&ilor &in preponderent de efortul individual al agentului de asigurare, nu sunt de neglijat
nici elementele de interac&iune cu colegii de lucru. Colectarea, evaluarea #i asimilarea de
informa&ii #i date necesare pentru realizarea sarcinilor specifice, modul n care reu#e#te s
comunice eficient, clar cu fiecare client, modul n care reu#e#te s ob&in informa&iile necesare #i
capacitatea acestuia de a le sintetiza, modul n care discerne n legtur cu confiden&ialitatea
informa&iilor cu care opereaz, toate acestea au o foarte mare importan&. Capacitatea de
autoanaliz n identificarea nevoilor proprii de instruire, capacitatea de sintez n procesul de
autoinstruire, dorin&a de a se men&ine la curent cu evolu&iile din domeniul su de activitate,
capacitatea de concentrare #i analiz dovedit n timpul participrii la cursuri toate acestea
mresc gradul de reu#it n activitatea sa al agentului de asigurare. Stabilirea graficului de
contactare a clien&ilor sau a poten&ialilor clien&i se ntocme#te n func&ie de stadiul rela&iei cu
clientul. ntocmirea agendei zilnice de lucru se face &innd cont de priorit&ile determinate de
strategia general a societ&ii de brokeraj de asigurri, de restric&iile referitoare la disponibilitatea
clien&ilor #i la resursele accesibile
brokerului #i de disponibilitatea produselor de asigurri pe pia&, de disponibilitatea clientului:
din punct de vedere financiar, din punct de vedere al timpului. Stadiul rela&iei cu clientul poate fi
primul contact, revenire ca urmare a unui refuz anterior sau rennoire a contactului. Spiritul
organizatoric n ntocmirea agendei zilnice, precizie n definirea elementelor fi#elor de urmrire,
n completarea #i actualizarea lor, capacitatea de analiz #i sinteza, dovedite n alegerea strategiei
de abordare #i alegerea obiectivelor, spiritul organizatoric dovedit n modul n care face
43

defalcarea activit&ilor #i urmrirea respectrii termenelor, flexibilitatea n ajustarea obiectivelor
#i termenelor, capacitatea de a analiza, n mod realist, clar #i corect o situa&ie dat, capacitatea de
a identifica n mod corect solu&ia optim #i solu&ii alternative, n func&ie de situa&ia dat,
creativitatea demonstrat n proiectarea solu&iei, capacitatea de adaptare la restric&iile impuse de
resursele disponibile #i adaptarea comunicrii verbale #i non-verbale la situa&ia dat asigur o
reu#it deplin a agentului de asigurare. Spirit de organizare n &inerea eviden&ei poli&elor,
consecven& #i acurate&e n actualizarea pe parcurs a documenta&iei aferente poli&ei, eficien&a
modului de prelucrare a informa&iilor #i capacitatea de analiz #i sintez n sistematizarea datelor
#i informa&iilor toate aceste nlesnesc capacitatea de identificare corect a segmentelor de pia&,
folosind proceduri specifice.
n prezentarea tipurilor de activit&i desf#urate de agentul de asigurare nu poate fi neglijat
precizarea c o mare parte a contactelor cu clien&ii se realizat prin munc de teren, deci cu efort
fizic moderat.
Cea mai intens solicitant activitate este cea de comunicare, discu&iile premergtoare subscrierii
poli&elor fiind esen&iale pentru buna desf#urare a contractului

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de agent de asigurare sunt solicitate ntr-o foarte mare msur abilit&ile
intelectuale de tip cognitiv pentru n&elegerea situa&iilor #i oferirea de solu&ii avantajoase , de
exprimare oral clar necesar comunicrii cu clien&ii, de rapiditate n gndire pentru evaluarea
situa&iilor #i adoptare decizional a strategiei ideale pentru solu&ionarea cazurilor de asigurare
(cu satisfacerea exigen&elor tuturor pr&ilor implicate). Mai sunt necesare disponibilit&i fizice,
care
sunt necesare pentru ntlnirile #i contactele nemijlocite cu clien&ii.
Sunt necesare #i disponibilit&i intelectuale, fizice #i senzoriale (acuitatea vederii #i auditiv),
abilitatea de comunicare #i, mai ales, de persuasiune fr de care nu poate desf#ura cu succes
activitatea. Puterea de convingere a clien&ilor c ceea ce brokerul le sugereaz coincide cu
dorin&a acestora este un element al succesului n practicarea acestei ocupa&ii.
Nu n ultimul rnd trebuie men&ionat tenacitatea de care trebuie s dea dovad brokerul de
asigurare n gsirea solu&iilor de rezolvare a cererilor #i moralitatea acestuia.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei.
Practicarea ocupa&iei de agent de asigurare presupune exercitarea acesteia de ctre persoane care
au cuno#tin&e generale medii #i cu disponibilit&i pentru nv&area activ.
44

Sunt necesare #i cuno#tin&e de comunicare verbal #i non-verbal, cuno#tin&e de baz din
domeniul psihologiei, bun cunoa#tere a limbii romne, cuno#tin&e de cultur general,
cuno#tin&e despre profilul profesional, cuno#tin&e generale de asigurri, cuno#tin&e despre
evolu&ia mediului social economic, cuno#tin&e generale de organizare, cuno#tin&e despre tipuri de
organizare intern a societ&ilor, cunoa#terea procedurilor de lucru n activitatea de brokeraj de
asigurri, cunoa#terea pie&ei asigurrilor din Romnia #i din strintate, cunoa#terea metodelor #i
tehnicilor de management de risc, cunoa#terea procedurilor de rezolvare a daunelor, cuno#tin&e
tehnice specifice domeniului / ramurii de activitate a clientului, cunoa#terea tehnicilor de
negociere, cunoa#terea legisla&iei din domeniu #i din domenii conexe, cuno#tin&e de tehnica
conducerii proiectelor, cuno#tin&e de cultur organiza&ional, cunoa#terea tehnicilor de
prezentare, cuno#tin&e de contabilitate primar, operare PC (tehnoredactare, utilizare baze de
date), cunoa#terea standardelor de prezentare specifice societ&ii, cuno#tin&e generale de cultur
economic.
Din categoria competen&elor sociale, puterea de convingere, persuasiunea reprezint
disponibilitate care poate transforma un agent obi#nuit ntr-un broker de succes.
Din categoria competen&elor manageriale, modul de organizare a timpului de lucru #i strategia n
abordarea clien&ilor sunt elementele necesare succesului acestei ocupa&ii.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al agentului de asigurare ocup zilele de lucru (luni-vineri), dar se poate
ncadra #i n tipul de program cu orar variabil/sezonier. Timpul de lucru afectat activit&ilor
specifice acestei ocupa&ii dep#e#te, ns, cadrul celor 8 ore normale de lucru. n func&ie de
anumite oportunit&i, agentul de asigurare poate aloca #i n afara orelor de program #i chiar n
zilele de week-end timp pentru stabilirea unor rela&ii cu clien&ii, ntlniri de consultan& privind
asigurrile #i chiar ncheierea de poli&e de asigurare, este deschis non-stop, iar agenda de lucru a
acestuia este adesea completat n afara orelor normale de lucru.
Cele mai multe dintre activit&ile acestei ocupa&ii impun foarte dese deplasri n teritoriu.
Ponderea activit&ilor de birou este aproape egal cu munca de teren. Pentru posturile n care se
practic aceast ocupa&ie se pot ncheia att contracte de lucru pe perioad nedeterminat ct #i
pe perioad determinat, att n program complet ct #i cu program par&ial de lucru.
Locul de desf#urare a activit&ii agentului de asigurare este att la sediul firmei ct #i la sediile
posibililor clien&i sau acolo unde sunt date ntlnirile, de obicei la o cafea. Condi&iile n care se
desf#oar munca de teren sunt, din punct de vedere climatic, cele specifice sezonului. Pe de alt
parte, incertitudinea care planeaz pn n faza final a ncheierii poli&ei de asigurare conduc la
aprecierea c aceast ocupa&ie este stresant din punct de vedere psihic.
45

n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it. Sediile
agen&iilor ofer condi&ii civilizate de munc, iar deplasarea n teritoriu a devenit acceptabil
datorit transportului urban mult mbunt&it sau oferirea de mijloace de transport proprii. Criza
permanent de timp reprezint o problem stresant a agentului.
Investigarea aspectelor legate de posibila existen& a unor boli profesionale nu scoate n eviden&
o inciden& a unor tipologii patologice la cei care au aceast ocupa&ie.
Nu conteaz sexul persoanelor care au aceast ocupa&ie.

3.Evalri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Pia&a romneasc a asigurrilor a nregistrat o cre#tere spectaculoas n ultimii ani, att n
ceea ce prive#te gana #i numrul asigurrilor, ct #i n ceea ce prive#te calitatea agen&ilor de
asigurare. n ultima perioad poate fi vorba n general de o u#urare a activit&ilor de informare, n
sensul accesului rapid #i facil la bazele de date sau la alte sisteme de informare puse la dispozi&ie
de creatorii de soft, de evolu&ia sistemelor informatice #i a internetului.
Spectrul asigurrilor este foarte larg de la asigurrile obligatorii auto, aici vine lumea s
#i le fac deoarece sunt obligatorii pn la asigurrile de risc financiar, de sntate, de via& #i
mai nou asigurrile agricole (pe care lumea le ncheie cnd sunt strn#i cu u#a, deoarece cred c
cost foarte mult cnd acolo asigurrile agricole sunt extrem de ieftine). De exemplu, de multe
ori vin #i te pun n impas, vreau s-mi asigur piciorul c jos tenis, noi nu am ajuns cu asigurrile
la nivelul respectiv, dar se pune deja problema unor astfel de asigurri. Una din asigurrile mai
ciudate este cea de risc financiar n care firma de leasing #i face asigure prin care dac nu
plte#te clientul n ultim instan& plte#te firma. Clien&ii ncep s fie mai citi&i n domeniu, #tiu
ce anume s ntrebe, unde sunt riscurile acoperite, unde sunt excluderile, se vede c lumea este
mai interesat, deoarece n urm cu c&iva ani veneau #i spuneau f-mi #i mie asigurare, nici nu i
interesa ce scrie pe ea, ce riscuri acoper. Constant ntlne#ti tot felul de clien&i mai dificil #i i&i
trebuie nervi de o&el. Trebuie sa-&i mul&ume#ti clien&ii, deoarece un client mul&umit &i aduce cel
pu&in nc un client.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani nu s-au produs schimbri majore ale cadrului legislativ, care s genereze
modificarea con&inutului acestei ocupa&ii. Evolu&ia tehnologiilor informatice a determinat
schimbarea cadrului de organizare a eviden&ei informa&iilor n baze de date u#or accesibile #i
sistematizate. Chiar putem spune c datorit internetului informa&iile ajung mai repede #i mai
46

sigur de la o agen&ie de asigurare la alta, sau la clien&i, deci o mai bun comunicare, se folosesc
programe de comunicare on-line precum yahoo messenger.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Datorit influen&ei Uniunii Europene, intrarea pe pia&a romneasc a unor firme de asigurare din
strintate #i a unei cereri tot mai mari #i diversificate, deci datorit competitivit&ii s-au nmul&it
serviciile oferite pe pia&a de asigurri, n sensul c aceast pia& evolueaz oferind servicii de
calitate #i pachete de asigurri tot mai complexe. ntr-un interval de timp relativ scurt firmele cu
acest profil vor trebui s-#i achizi&ioneze soft specific pentru crearea unei baze de date
asemntoare cu cea din exterior. Se va pune un accent deosebit pe securizarea informa&iilor
corespunztor noilor standarde tehnice #i legislative.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care practic ocupa&ia de agent de asigurare au profesii diverse, preponderent tehnice
datorit vechiului sistem de nv&mnt. Sunt ingineri de diverse specialit&i, profesori, psihologi,
matematicieni, studen&i #i persoane cu studii medii care nu au a anumit forma&iune profesional.
Fiind o ocupa&ie aprut dup 1989, ntr-un domeniu nou aprut n sfera serviciilor, pentru care
nu au existat n trecut preocupri institu&ionalizate #i organizate n sistemul educa&ional, n
practicarea ocupa&iei de agent de asigurare au fost atrase toate aceste categorii profesionale, din
ra&iuni specifice pie&ei for&ei de munc din perioada ultimilor 15 ani.
Dezvoltarea pie&ei asigurrilor #i a serviciilor de brokeraj specifice acesteia a facilitat atragerea
unei pr&i din for&a de munc disponibilizat de restrngerea activit&ii n domenii considerate
pn nu demult dominante #i perfec&ionarea n activit&i noi aprute, de strpungere. Cu
siguran&, dezvoltarea sistemului concuren&ial #i n acest domeniu a condus #i va conduce la
selectarea persoanelor cu abilit&i specifice practicrii acestei ocupa&ii, indiferent de forma&iunea
lor profesional, pentru a face fa& exigen&elor cerute de ob&inerea succesului n aceast
activitate.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea cu succes a acestei ocupa&ii este necesar n general un nivel mediu al
cuno#tin&elor de afaceri #i management, cu referire n special la aspecte legate de contabilitate,
vnzri #i marketing. Cuno#tin&e de comunicare verbal #i non-verbal, cuno#tin&e de baz din
domeniul psihologiei, buna cunoa#tere a limbii romne, cuno#tin&e de cultur general,
47

cuno#tin&e despre profilul profesional, cuno#tin&e generale de asigurri, cuno#tin&e despre
evolu&ia mediului social economic, cuno#tin&e generale de organizare, cuno#tin&e despre tipuri de
organizare intern a societ&ilor, cunoa#terea procedurilor de lucru n activitatea de brokeraj de
asigurri, cuno#tin&e generale de organizare, cunoa#terea pie&ei asigurrilor din Romnia #i din
strintate, cunoa#terea metodelor #i tehnicilor de management de risc, cunoa#terea procedurilor
de rezolvare a daunelor, cuno#tin&e tehnice specifice domeniului / ramurii de activitate a
clientului, cunoa#terea tehnicilor de negociere, cunoa#terea legisla&iei din domeniu #i din
domenii conexe, cuno#tin&e de tehnica conducerii proiectelor, cuno#tin&e de cultur
organiza&ional, cunoa#terea tehnicilor de prezentare, cuno#tin&e de contabilitate primar, operare
PC (tehnoredactare, utilizare baze de date, etc.), cunoa#terea standardelor de redactare #i
prezentare a rapoartelor, cunoa#terea standardelor de prezentare specifice societ&ii, cunoa#terea
tehnicilor de negociere, cuno#tin&e de limbi strine, cuno#tin&e de marketing, cuno#tin&e generale
de cultur economic, cuno#tin&e specifice domeniului de asigurri, cunoa#terea standardelor de
redactare a materialelor promo&ionale.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie necesar practicrii acestei ocupa&ii nu a evoluat de la apari&ia acestei
ocupa&ii pn n prezent . Nivelul minim acceptat de educa&ie se situeaz la acela de liceu teoretic

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
ntruct profesiile celor care practic aceast ocupa&ie sunt foarte diverse, cu bagaj no&ional #i de
con&inut mai pu&in apropiat de cerin&ele activit&ilor de brokeraj asigurri, este necesar
specializarea persoanelor care au aceast ocupa&ie n cursuri de scurt durat privind marketingul
elementar, operare PC #i ar fi chiar oportun ob&inerea calificrii de agent de asigurare, prin
program cu o structur curricular cuprinznd cursuri de marketing - cu nsu#irea cuno#tin&elor
de psihologia asiguratului #i tehnici de negociere, cursuri pentru nsu#irea elementelor de operare
PC pentru baze de date #i stocarea informa&iilor.
Nevoile de instruire sunt distincte n func&ie de pregtirea ini&ial, de strategia societ&ii, de
politica de promovare n cadrul societ&ii, de aspira&iile personale, de evolu&iile #i restric&iile din
domeniul asigurrilor. Agentul de asigurare particip la cursuri de formare periodic n domeniul
asigurrilor, negocierii #i vnzrilor. Modulele de curs vizeaz tehnici de negociere #i de
vnzare, persuasiune, comunicare asertiv, module de produse de asigurare.48

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n exercitarea atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii, agentul de asigurare colaboreaz cu ceilal&i
angaja&i din sucursala n care #i desf#oar activitatea, precum #i cu angaja&ii direc&iilor de
specialitate din centrala de care apar&in. Agentul de asigurare prime#te informa&ii #i transmite
date de la #i ctre #eful direct, adic inspectorul coordonator sau #eful de serviciu de asigurri.
Lan&ul ocupa&ional este : primirea documentelor n gestiune, instruire, contactare clien&i,
negociere, subscrierea poli&elor, ntocmirea borderourilor, depunerea documentelor #i a
ncasrilor. Astfel, agentul de asigurri trebuie s lucreze cu cei din compartimentul de
contabilitate, deci cu economi#tii #i contabili, cu speciali#tii din diferite domenii care ii ajut la
stabilirea nivelului de risc #i daunele care trebuie rezolvate. Ocupa&iile din amonte ale activit&ii
agentului de asigurare sunt speciali#tii din diferite domenii, de exemplu financiar, economic sau
tehnic, contabili, iar din aval este autoritatea de supraveghere a activit&ii de asigurare. Trebuie
precizat c poli&a de asigurare are regim de factur fiscal fiind de fapt plata unui produs.
Dintre ocupa&ii nrudite cu agentul de asigurare pot fi men&ionate cea a brokerului imobiliar.

6.Concluzii

Ocupa&ia de agent/broker de asigurare este ncadrat n COR cu codul 341301 #i este
cuprins n categoria ocupa&iilor de strpungere.
Agentul de asigurare ncheie contracte de asigurare, men&ine rela&iile ci clien&ii, vinde
poli&e care protejeaz persoane #i afaceri mpotriva pierderilor #i daunelor. Acord consultan&
clien&ilor asupra modului #i posibilit&ilor de protejare a bunurilor #i afacerilor.
Sectorul de activitate n care se practic aceast ocupa&ie este definit ca #i sector de
asigurare #i reasigurare.
Persoanele care practic ocupa&ia de agent de asigurare au profesii diverse, preponderent
tehnice datorit vechiului sistem de nv&mnt. Sunt ingineri de diverse specialit&i, profesori,
psihologi, matematicieni, studen&i #i persoane cu studii medii care nu au a anumit forma&iune
profesional. Fiind o ocupa&ie aprut dup 1989, ntr-un domeniu nou aprut n sfera serviciilor,
pentru care nu au existat n trecut preocupri institu&ionalizate #i organizate n sistemul
educa&ional, n practicarea ocupa&iei de agent de asigurare au fost atrase toate aceste categorii
profesionale, din ra&iuni specifice pie&ei for&ei de munc din perioada ultimilor 15 ani.
Nivelul lui de instruc&ie #colar este situat cel pu&in la nivelul liceului. Nivelul minim de educa&ie
necesar practicrii acestei ocupa&ii nu a evoluat de la apari&ia acestei ocupa&ii pn n prezent.
49

Principalele abilit&i necesare practicrii acestei ocupa&ii cu succes sunt comunicarea
interpersonal, abilit&ile de negociere, lucru n echip, creativitatea, seriozitatea #i
corectitudinea.
Nevoile clientului sunt analizate cu obiectivitate pentru ncadrarea corect n tipul de servicii
prestate. Alegerea instrumentelor #i procedurilor specifice pentru determinarea profilului de risc
se face n func&ie de nevoile identificate. Instrumentele alese sunt validate sau, dup caz, create
pentru situa&ii speciale, acestea se aleg n a#a fel nct s se ob&in o caracterizare ct mai fidel a
clientului. Instrumentele se pot combina sau ajusta pentru ob&inerea eficien&ei maxime.
Un agent bun nu este acela care st la birou sau merge tot timpul pe teren ci acela care
ncheie ct mai multe contracte. Telefonul este unealta de baz n aceast meserie.
Ar fi de dorit ca tipul ideal de practicant al acestei ocupa&ii s fie caracterizat de anumite
competen&e, cuno#tin&e,aptitudini #i comportamente:
adaptabilitate / flexibilitate
aten&ie la detalii
concentrare asupra climatului #i orientare ctre servicii adresate clientului
angajament fa& de responsabilitatea de serviciu
respectarea termenelor limit
abilit&i rela&ionale
comunicare verbal
persuasiune
rezisten& la stress
rapiditatea decizional
abilit&i de negociere

Mijlocul stimulativ utilizat deja este posibilitatea ob&inerii veniturilor propor&ional cu volumul
vnzrilor realizate.
Strategiile de personal sunt stabilite la nivelul companiilor de asigurare.50

Monografie profesional


Agent imobiliar (Broker imobiliar)


1.Natura activit#ii

1.3. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de agentul (broker) imobiliar se refer n principal la facilitarea opera&iunilor de
vnzare-cumprare imobile #i terenuri, ac&iunile intreprinse pentru realizarea acestui scop
sitund persoana sau firma cu un astfel de profil n postura de intermediar ntre vnztorul #i
cumprtorul de imobile #i terenuri. Agentul imobiliar mai poate cuprinde n sfera sa de
activitate #i opera&iuni de facilitare a inchirierilor de imobile.
Exercitarea activit&ilor specifice acestei ocupa&ii este precedat de o intens informare
pentru a cunoa#te, pe de o parte, caracteristicile ofertei partenerului care vinde #i care
constituie o baz de date privind cadrul legal al ofertei, datele tehnice privind siguran&a
construc&iilor, calitate a finisajelor #i a dotrilor, amplasarea n teritoriu #i pre&ul ofertei, iar,
pe de alt parte, studiul pie&ei de cerere a partenerului care dore#te s cumpere - a
motiva&iilor #i strategiilor investitorilor, precum #i a limitelor de pre& , corespunztor
exigen&elor de zon, parametrilor tehnici #i de calitate a construc&iilor #i scopului investi&iei.
Am numi aceast necesitate de cunoa#tere a pie&ei drept argumentarea tehnic a bazei de
date, absolut indispensabil exercitrii atribu&iilor de broker imobiliar.
A doua categorie de probleme pe care trebuie s le rezolve agentul imobiliar este
reprezentat de cumulul de ac&iuni menite s defineasc poten&ialul de vandabilitate al
imobilelor sau terenurilor. Argumentele care stabilesc acest poten&ial sunt reprezentate , pe
de o parte, de caracteristicile produselor imobiliare inserate n baza tehnic de date, iar, pe de
alt parte, de cunoa#terea perspectivelor de dezvoltare a zonelor topografice. n linii mari,
succesul ca profitabilitate a acestei ocupa&ii &ine de acest din urm aspect. Este un dublu joc
al cererii #i ofertei. Persoana care vinde solicit un pre& motivat de calit&ile tehnice #i zona
de amplasament, iar persoana care cumpr &ine seama de acestea, dar estimarea pre&ului su
are n vedere #i un cumul al elementelor care &in de strategia investi&iei, din care esen&ial de
men&ionat este scopul cumprrii, satisfacerea unor nevoi imediate de ocupare sau investi&ia
pe termen lung &innd seama de evolu&ia pre&ului zonei dictat de poten&ialul viitor de
dezvoltare.
51

Sursele de informare privind baza tehnic de date sunt la indemna tuturor celor care practic
aceast ocupa&ie #i sunt reprezentate de schi&e, imagini foto sau video, date cadastrale, liste
ale finisajelor #i dotrilor. ns cunoa#terea poten&ialului de dezvoltare a zonelor #i deci
anticiparea evolu&iei pre&urilor imobiliare, &ine de abilitatea celui care practic acest
ocupa&ie. Informa&iile utile acestei estimri pot fi deduse din studii cu caracter de prognoz,
dar, cel mai adesea sunt oferite de pia&a cald a informa&iilor (cuno#tin&e, rela&ii, ter&i
implica&i, informa&ii cu caracter de confiden&ialitate etc) #i, deci, de abilitatea brokerului n
a-#i cultiva asemenea rela&ii.
Odat ncheiat informarea (sub toate aspectele mai sus amintite), agentul imobiliar trebuie
s incadreze n limite de pre& cererea /oferta, &innd seama de poten&ialul de vandabilitate #i
adopt fa& de client o anumit strategie de prezentare a pie&ei (cumulul de informa&ii din
baza sa de date). De cele mai multe ori, strategia adoptat fa& de client, fie el vnztor fie
cumprtor, este rodul abilit&ii brokerului n a re&ine cuvintele cheie ale solicitantului
alegnd din complexul informa&iilor sale setul de oferte care corespund exigen&elor
clientului. Succesul n aceast ocupa&ie depinde n mare msur de ct de repede reu#e#te
agentul imobiliar s n&eleag care sunt cerin&ele cumprtorului pentru a-i oferi n timp util
loca&ia de care acesta are nevoie.
De multe ori, cererii nu i se poate prezenta imediat un set corespunztor de oferte pe care
agentul imobiliar le are in baza sa de date. Este nevoie ca brokerul s ntocmeasc un dosar
cu schi&e,imagini,liste de dotri etc, n care vor fi adugate exigen&ele de amplasament n
teritoriu #i pre& estimativ, care vor mbog&i baza de date #i vor servi,la momentul oportun la
identificarea oportunit&ilor. Publicitatea n ziare #i internet va contribui de asemenea la
gsirea oportunit&ilor de rezolvare a cererii.
Cnd cererea este satisfcut de ofert, agentul imobiliar perfecteaz tranzac&ia, care
cuprinde: elaborarea antecontractului la nivelul agen&iei imobiliare sau n cadrul unui notariat
#i stabilirea termenului de perfectare a actelor necesare tranzac&iei. Elaborarea actului
notarial al tranzac&iei este etapa dup care beneficiarii tranzac&iilor fac plata comisionului
agen&iei. Ultima atribu&ie a agentului imobiliar se refer la deschiderea de rol la
administra&ia financiar, dar numai dup ce reprezentantul notarului a realizat ntabularea.
n acest lan& de activit&i pe care le implic activitatea de brokeraj imobiliar exist momente
de nesiguran& n realizarea tranzac&iilor. Prima faz, de informare #i ofertare este cea mai
labil, cea n care agentul imobiliar #i etaleaz abilit&ile pentru a realiza tranzac&ia, dar,
rateaz acest obiectiv din cauza concuren&ei neloiale. Imperfec&iunile legislative creaz n
acest domeniu o adevrat jungl imobiliar, ceea ce a generat apari&ia unei activit&i
suplimentare contractul de n&elegere ntre agen&ie #i client, a crei respectare nltur
52

posibilitatea amestecului unor ter&i. n aceast faz de activitate, imperfec&iunile legislative
&in sub presiune ac&iunile ntreprinse de agen&i #i agen&ii pn n momentul ncheierii
tarnzac&iei #i achitatrii comisionului.


1.4. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor.
Toate activit&ile agentului imobiliar #i au importan&a lor bine definit. Din acest punct de
vedere, n acest tip de ocupa&ie atribu&iile pot fi grupate n succesiunea lor logic :
contactul cu clientul (fie el vnztor sau cumprtor) pentru a decela cererea/oferta #i
ntocmirea dosarului cu detalii,schi&e,imagini,pre& etc #i completarea bazei de date
comunicarea cu clientul pentru gsirea coresponden&ei ntre cerere #i ofert
ncheierea precontractului
realizarea tranzac&iei #i ncasarea comisionului
deschiderea de rol la administra&ia financiar

n ceea ce prive#te accesibilitatea informa&iei, este evident c tranzac&iile nu se pot realiza
fr cunoa#terea pie&ei #i existen&a bazei de date privind cererea #i oferta #i, din acest punct
de vedere, este foarte important activitatea de prospectare a pie&ei #i realizare a bazei de
date.
Din punctul de vedere al punerii de acord a cererii cu oferta, este esen&ial comunicarea
agentului imobiliar cu clientul, abordarea unei strategii de vizionare a imobilelor sau
terenurilor ofertate, de vizitare a poten&ialilor clien&i, corelarea cu cererile clien&ilor de
portofoliu, ndrumarea ctre alte &inte poten&iale, discu&iile de reglare a pre&ului, strategia
abordat n prezentarea ofertelor.
Apare ca foarte necesar, de asemenea, analiza tuturor elementelor care s-au constituit n
puncte negative intervenite n aceast comunicare, pentru evitarea repetrii lor n ac&iunile
sau strategiile viitoare.
n sfr#it, perfectarea tranzac&iei pare a fi etapa care nu ridic mari probleme, fiind bine
explicitat din punctul de vedere legal.
Prerea specialistului care are aceast ocupa&ie este c veriga cea mai important n
nln&uirea atribu&iilor este comunicarea, exercitat n planuri diferite: cu clientul #i cu sursele
de informare. Este veriga n care agentul imobiliar are sau nu succes n func&ie de abilit&ile,
cuno#tin&ele #i rela&iile sale.


53

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Munca de agent imobiliar se realizeaz ntr-un complex de activit&i de comunicare, activit&i
desf#urate n toate planurile de lucru ale acestei ocupa&ii, de la culegerea informa&iei, la
comunicarea cu clien&ii #i pn la rela&ia cu institu&ia notarial sau cu alte institu&ii abilitate n
reglementarea legal a actelor rezultate din tranzac&iile imobiliare.
De#i pare o ocupa&ie n care succesul #i valorificarea abilit&ilor &in preponderent de efortul
individual al agentului imobiliar, nu sunt de neglijat nici elementele de interac&iune cu colegii
de lucru, cu secretara #i directorul. n realizarea operativ a contactelor cu clien&i sau ter&i,
secretariatul este considerat un turn de dirijare #i control pentru ceea ce intreprinde
agentul imobiliar. Prin secretariat se inregistreaz cererile #i ofertele, se stocheaz
informa&iile n baze de date, sunt realizate majoritatea contactelor cu clien&ii sau ter&ii
implica&i, este informat conducerea firmei despre strategiile antamate #i se realizeaz
consilierea, sunt intocmite actele #i dosarele tranzac&iilor #i se realizeaz transferul
documentelor notariale sau financiare. Directorul agen&iei imobiliare are obliga&ii de natur
organiza&ional/managerial #i logistic (asigurarea programelor performante de soft). Dac
activit&ile de comunicare din secretariat sunt reprezentate preponderent de intermedierea
rela&iilor firmei fr implicarea decizional, aproape toate ac&iunile brokerului imobiliar sunt
cu o ncrctur decizional mare. Reac&ia decizional de acceptare/respingere, de stimulare,
de gsire a unor solu&ii prompte de rezolvare, de antamare a unor piste noi n demersul de
solu&ionare sunt elemente care caracterizeaz ntreaga gama de activit&i ntreprinse de
agentul imobiliar. Analiznd informa&iile de care dispune, el decide care sunt utile, cum
trebuie clasificate, care sunt posibilit&ile lor de valorificare imediat sau n perspectiv,
cumulnd aceste informa&ii din surse multiple #i hotrnd asupra utilit&ii lor. Activitatea
intelectual a analiz a informa&iilor este completat de elementele de organizare #i
planificare a contactelor, de identificare a solu&iilor de necesare a fi abordate #i de elaborarea
strategiei optime pentru realizarea tranzac&iilor. n activitatea agentului imobiliar, ntregul
lan& al interac&iunilor de comunicare este dominat de puterea de lua decizii care s satisfac
interesele clien&ilor #i ale firmei pe care o reprezint. Singurele verigi slabe ale comunicrii
se refer la antrenarea #i motivarea altor persoane care pot interveni n activitatea de
informare #i rezolvare operativ a documenta&iilor necesare, realitate care nu este cauzat de
lipsa de disponibilit&ii, ci de caren&ele legislative #i de educa&ie, care nu permit, uneori,
conlucrarea ntr-un cadru strict de legalitate.
54

n prezentatea tipurilor de activit&i desf#urate de agentul imobiliar nu poate fi neglijat
precizarea c marea majoritate a contactelor cu clien&ii este realizat prin munc de teren,
deci cu efort fizic. Frecven&a ntlnirilor de expertizare #i condi&iile fizice de realizare a
acestora reprezint elementele care pot ncadra activitatea de brokeraj imobiliar n tipul
activit&ilor ocupa&ionale care implic efort fizic moderat sau intens.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de agent imibiliar sunt solicitate ntr-o foarte mare msur abilit&ile
intelectuale de tip cognitiv pentru n&elegerea situa&iilor #i spe&elor expertizate n vederea
evalurii lor, de exprimare oral clar necesar comunicrii cu clien&ii, de rapiditate n
gndire pentru evaluarea situa&iilor #i adoptare decizional a strategiei ideale pentru
solu&ionarea tranzac&iilor (cu satisfacerea exigen&elor tuturor pr&ilor implicate).
Mai sunt necesare disponibilit&i fizice, rezisten&a la efortul foarte deselor deplasri n
teritoriu necesare pentru identificarea obiectelor supuse tranzactionarii #i a contactelor
nemijlocite cu clien&ii.
Este greu de presupus c agentul imobiliar #i poate desf#ura cu succes activitatea fr
disponibilit&i intelectuale, fizice #i senzoriale (acuitatea vederii #i auditiv), fr abilitatea
de comunicare #i, mai ales, de persuasiune. Puterea de convingere a clien&ilor c ceea ce
brokerul etaleaz coincide cu dorin&a acestora este, ca n toate cazurile actului de
vnzare/cumprare un element al succesului n practicarea acestei ocupa&ii.
Nu n ultimul rnd trebuie men&ionat tenacitatea de care trebuie s dea dovad brokerul
imobiliar n gsirea solu&iilor de rezolvare a cererilor #i moralitatea acestuia. A#a-zisa
jungl imobiliar care cum poate fi caracterizat la un moment dat o astfel de pia&, alturi
de strategii #i politici lipsite de etic, are n spate agen&i imobiliari implica&i n concuren&a
neloial sau care pun interesele personale #i/sau ale firmelor pe care le reprezint mai presus
dect pe cele ale clien&ilor.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei.
Practicarea ocupa&iei de agent imobiliar presupune exercitarea acesteia de ctre persoane
care au cuno#tin&e generale medii #i cu u#urin& n calculul matematic rapid, cu
disponibilit&i pentru nv&area activ. Brokerul imobiliar trebuie s evalueze rapid situa&iile
cu care se confrunt #i s ia deciziile care s satisfac pr&ile implicate n tranzac&ii #i, n
actul decizional, s nu omit ra&iunile cu caracter de prognoz, pentru c n aceast ocupa&ie
succesul este evaluat nu numai prin eficien&a imediat, ci #i prin realizarea unor opera&iuni
tranzac&ionare cu profit considerabil n timp. Evaluarea poten&ialului de dezvoltare a zonelor
55

incluse n pia&a imobiliar ghideaz ntregul complex al strategiilor adoptate de firmele cu
un astfel de obiect de activitate . Un broker cu astfel de informa&ii, poate convinge clientul, n
func&ie de scopul urmrit de solicitant, dac un teren sau o construc&ie reprezint o poten&ial
surs de profit n timp sau un c#tig imediat n momentul realizrii tranzac&iei.
Din categoria competen&elor sociale, puterea de convingere, persuasiunea reprezint
disponibilitate care poate transorma un agent obi#nuit ntr-un broker de succes.
Din categoria competen&elor manageriale, modul de organizare a timpului de lucru #i
strategia n abordarea clien&ilor sunt elementele necesare succesului acestei ocupa&ii.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al agentului imobiliar ocup zilele de lucru (luni-vineri), dar se poate
ncadra #i n tipul de program cu orar variabil/sezonier. Timpul de lucru afectat activit&ilor
specifice acestei ocupa&ii dep#e#te, ns, cadrul celor 8 ore normale de lucru. n func&ie de
anumite oportunit&i, agentul imobiliar poate aloca #i n afara orelor de program #i chiar n
zilele de week-end timp pentru stabilirea unor rela&ii cu clien&ii, ntlniri de expertizare,
stabilirea unei strategii de abordare a unor tranzac&ii etc. Telefonul agentului imobiliar este
deschis non-stop, iar agenda de lucru a acestuia este adesea completat n afara orelor
normale de lucru.
Cele mai multe dintre activit&ile acestei ocupa&ii impun foarte dese deplasri n teritoriu.
Activitatea agentului imobiliar nseamn contacte permanente cu clien&i sau ter&i, vizionarea
#i expertizarea obiectelor poten&ial tranzac&ionabile, schimbarea loca&iilor de ofert sau cerere
n func&ie de op&iunile clien&ilor, contactarea altor surse pentru completarea informrii etc.
Ponderea activit&ilor de birou este redus la minimum necesar n raport cu munca de teren.
Pentru posturile n care se practic aceast ocupa&ie se pot ncheia att contracte de lucru pe
perioad nedeterminat ct #i pe perioad determinat, att n program complet ct #i cu
program par&ial de lucru.
Locul de desf#urare a activit&ii agentului imobiliar este att la sediul firmei ct #i la
domiciliile clien&ilor sau acolo unde sunt loca&iile obiectelor supuse tranzac&iilor (terenuri #i
imobile oferite spre vnzare sau cerute pentru a fi cumprate). Arealul muncii de teren poate
dep#i zona de re#edin& a sediului agen&iei. Condi&iile n care se desf#oar munca de teren
sunt, din punct de vedere climatic, cele specifice sezonului. Adesea, disconfortului climatic
excesiv, i se adaug cel al deplasrilor la loca&ii uneori cu condi&ii de #antier, murdrie, praf
sau noroi. Din acest punct de vedere, munca agentului imobiliar poate fi considerat
obositoare ca solicitare fizic. Pe de alt parte, incertitudinea care planeaz pn n faza
final a tranzac&ionrii privind realizarea ei, #oviala clien&ilor #i lupta continu (adesea
56

neloial) n plan concuren&ial, conduc la aprecierea c aceast ocupa&ie este stresant din
punct de vedere psihic.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au suferit ameliorri evidente.
Sediile agen&iilor ofer condi&ii civilizate de munc, iar deplasarea n teritoriu a devenit
acceptabil datorit transportului urban mult nbunt&it, de#i utilizarea mijloacelor de
transport n comun este considerat adesea cronofag. (i criza permanent de timp reprezint
o problem stresant agentului imobiliar n extrem de frecventele lui deplasri n teritoriu.
Investigarea aspectelor legate de posibila existen& a unor boli profesionale nu scoate n
eviden& o inciden& a unor tipologii patologice la cei care au aceast ocupa&ie.
Nu conteaz sexul persoanelor care au aceast ocupa&ie. Calit&ile native, pregtirea general
#i disponibilitatea la o munc cu deplasri frecvente #i ntr-o atmosfer uneori stresant, sunt
doar unele dintre criteriile op&ionale pentru exercitarea atribu&iilor n munca agentului
imobiliar.

3.Evalri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultima perioad de timp, pentru aceast ocupa&ie nu s-au semnalat schimbri majore n
con&inutul muncii. Totu#i, poate fi vorba n general de o u#urare a activit&ilor de informare,
n sensul accesului rapid #i facil la bazele de date sau la alte sisteme de informare puse la
dispozi&ie de creatorii de soft. Din punct de vedere organiza&ional, schimbrile nu s-au produs
#i din cauze care &in de insuficienta dezvoltare a legisla&iei n domeniu. Comportamentul fr
discernmnt al unor clien&i #i vntoarea de informa&ie a unor firme fantom (grefat pe
imperfec&iunile legislative) i determin pe agen&ii imobiliari s aloce timp pentru a activitate
care pn n ultima vreme nu exista ca preocupare major #i anume grija pentru protec&ia
propriilor informa&ii.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani nu s-au produs schimbri majore ale cadrului legislativ, care s genereze
modificarea con&inutului acestei ocupa&ii. Evolu&ia tehnologiilor informatice a determinat
schimbarea cadrului de organizare a eviden&ei informa&iilor n baze de date u#or accesibile #i
sistematizate. Din punct de vedere managerial, au evoluat strategiile adoptate pentru a
satisface competi&ia n domeniu, n sensul adaptrii la exigen&ele clien&ilor.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
57

Pierderea informa&iilor n cadrul conjunctural al concuren&ei neloiale aduce prejudicii majore
activit&ii de brokeraj imobiliar, putnd pune n pericol viabilitatea unor firme cu acest profil.
Din acest motiv, se estimeaz c n imediat urmtoarea perioad de timp, cnd aderarea la
structurile europene va deschide o nou perspectiv de pia& pentru tranzac&iile imobiliare, va
deveni obligatorie perfec&ionarea cadrului legislativ cu privire la protec&ia informa&iilor,
acordarea de consultan&, ndrumarea #i motivarea persoanelor care de&in informa&ii n acest
domeniu, ntr-un proces paralel cu ridicarea standardului educa&ional al popula&iei.
ntr-un interval de timp relativ scurt, firmele cu acest profil vor trebui s-#i perfec&ioneze
dotarea cu softuri specifice pentru crearea bazei de date, sistematizarea #i protec&ia
informa&iilor corespunztor noilor standarde tehnice #i legislative.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care practic ocupa&ia de agent imobiliar au profesii diverse. Sunt ingineri de
diverse specialit&i, profesori, psihologi, matematicieni, studen&i #i persoane cu studii medii
care nu au a animit forma&iune profesional. Fiind o ocupa&ie aprut dup 1989, ntr-un
domeniu nou aprut n sfera serviciilor, pentru care nu au existat n trecut preocupri
institu&ionalizate #i organizate n sistemul educa&ional, n practicarea ocupa&iei de agent
imobiliar au fost atrase toate aceste categorii profesionale, din ra&iuni specifice pie&ei for&ei
de munc din perioada ultimilor 15 ani. Dezvoltarea pie&ei imobiliare #i a serviciilor de
brokeraj specifice acesteia a facilitat atragerea unei pr&i din for&a de munc disponibilizat
de restrngerea activit&ii n domenii considerate pn nu demult dominante #i
perfec&ionarea n activit&i noi aprute, de strpungere. Cu siguran&, dezvoltarea sistemului
concuren&ial #i n acest domeniu a condus #i va conduce la selectarea persoanelor cu abilit&i
specifice practicrii acestei ocupa&ii, indiferent de forma&iunea lor profesional, pentru a face
fa& exigen&elor cerute de ob&inerea succesului n aceast activitate.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea cu succes a acestei ocupa&ii este necesar n general un nivel mediu al
cuno#tin&elor de afaceri #i management, cu referire n special la aspecte legate de
contabilitate, vnzri #i marketing. Tot un nivel mediu de cuno#tin&e este necesar #i n ceea
ce prive#te caracteristicile globale ale unei construc&ii, n special cele referitoare la rezisten&a
cldirilor #i aspectele care &in de finisarea lor. De asemenea sunt necesare cuno#tin&e de nivel
mediu n domeniul legisla&iei. Exigen&e speciale sunt impuse de aspectele de comunicare, de
58

lucrul cu clien&i #i ter&e persoane implicate n activit&ile de tranzac&ionare imobiliar.
U#urin&a de a n&elege cazuistica prezentat n cerere sau ofert, modul agreabil de a
abordare a discu&iilor #i modul explicit al prezentrii situa&iilor solicitate, amabilitatea n a
furniza clien&ilor detaliile solicitate, respectarea ntlnirilor programate cu clien&ii #i
valorificarea abilit&ii de persuasiune sunt considerate ca fiind necesare la un nivel superior
de pregtire.


4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie necesar practicrii acestei ocupa&ii a evoluat destul de rapid,de la
apari&ia acestei ocupa&ii pn n prezent . Dac n anul 1990 nivelul minim acceptat de
educa&ie se situa la acela al liceului teoretic, n anul 2000 s-a estimat c nivelul minim a fost
acela al studiilor postliceale #i, n prezent, este situat la nivelul #colilor tehnice de
specialitate.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Din analiza evolu&iei nivelului minim educa&ional rezult c este manifest o tendin& de
trecere de la cuno#tin&ele medii generale ctre cele postliceale de specialitate. ntruct
profesiile celor care practic aceast ocupa&ie sunt foarte diverse, cu bagaj no&ional #i de
con&inut mai pu&in apropiat de cerin&ele activit&ilor de brokeraj imobiliar, este necesar
specializarea persoanelor care au aceast ocupa&ie n cursuri de scurt durat privind
marketingul elementar, elemente de tehnica construc&iilor, operare PC #i ar fi chiar oportun
ob&inerea calificrii de agent imobiliar, prin organizarea de specialitate, ci program cu o
structur curricular cuprinznd cursuri de marketing - cu nsu#irea cuno#tin&elor de
psihologia cumprtorului #i tehnici de negociere, de tehnologia construc&iilor cursuri
pentru nsu#irea cuno#tin&elor elementare de structuri de cldiri #i materiale de construc&ii #i
finisaje exterioare #i interioare, cursuri pentru nsu#irea elementelor de operare PC pentru
baze de date #i stocarea informa&iilor.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n exercitarea atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii, agentul imobiliar preia informa&ii de la
persoane specializate n cadastru #i de la evaluatori de imobile. Fr informa&iile acestora,
agentul imobiliar nu poate face corect o ncadrare n pre& (fie el de vnzare, fie de cumprare) ,
59

nu-#i poate stoca n baza de date informa&iile obiective #i nici nu-#i poate construi mental o
strategie cu caracter prognostic privind evolu&ia sau dezvoltarea unor zone construite sau
terenuri. Ocupa&iile din avalul activit&ilor de agent imobiliar sunt notarul #i func&ionarul public
din administra&iile financiare, cu care desvr#e#te tranzac&iile, legalizndu-le #i nscriindu-le n
rol.
Dintre ocupa&ii nrudite cu brokerul imobiliar pot fi men&ionate: directorul de marketing, de
publicitate #i de vnzri.

6.Concluzii

Ocupa&ia de agent/broker imobiliar este ncadrat n COR cu codul 341301 #i este
cuprins n categoria ocupa&iilor de strpungere.
Sectorul de activitate n care se practic aceast ocupa&ie este definit ca intermedieri
vnzri-cumprri de imobile #i terenuri.
Persoanele care practic aceast ocupa&ie sunt cu profesii ,calificri #i nivele de
#colaritate foarte diferite. Sunt ingineri de diverse specialit&i, profesori, psihologi,
matematicieni, studen&i #i persoane cu studii medii care nu au a animit forma&iune profesional.
Fiind o ocupa&ie aprut dup 1989, ntr-un domeniu nou din sfera serviciilor, pentru care nu au
existat n trecut preocupri institu&ionalizate #i organizate n sistemul educa&ional, n practicarea
ocupa&iei de agent imobiliar au fost atrase toate aceste categorii profesionale, din ra&iuni
specifice pie&ei for&ei de munc din perioada ultimilor 15 ani.
Brokerul imobiliar trebuie s realizeze tranzac&ii cu acest profil . Nivelul lui de instruc&ie
#colar este situat cel pu&in la nivelul liceului. De la apari&ia acestei ocupa&ii pn n prezent,
exigen&ele fa& de nivelul de #colaritate au evoluat #i, n perspectiva exigen&elor impuse de
evolu&ia pie&ei imobiliare dup aderarea la Uniunea European, va fi necesar pregtirea pentru
ob&inerea calificrii ntr-un cadru institu&ional, n care con&inutul curricular s &in seama de
necesitatea dobndirii unor cuno#tin&e specifice de legisla&ie, de rela&ii #i comunicare, de
marketing. Agentul imobiliar trebuie s fie o persoana care ncearc s satisfac exigen&ele
clien&ilor (vnztori sau cumprtori de imobile sau terenuri), cu o mare putere de convingere
(persuasiune) care s-i induc clientului satisfac&ia cumprrii produsului promovat de egen&ia
pe care o reprezint.
Locul n care #i desf#oar activitatea agentul imobiliar este sediul agen&iei, dar cea mai
mare parte din activit&ile de contactare a clien&ilor #i de expertizare a imobilelor se desf#oar
prin deplasri n teritoriu.
60

Munca agentului imobiliar dep#e#te cadrul unui program strict de lucru, extinzndu-se #i n
zilele de smbt #i duminic, n func&ie de disponibilit&ile de timp ale clien&ilor solicitan&i.
n prezent, imperfec&iunile legislative n sfera activit&ilor de brokeraj imobiliar, las loc
concuren&ei neloiale. Aceasta cu att mai mult este agravat de o goan acerb dup profit, n
condi&iile n care volumul tranzac&iilor #i valoarea lor decid mrimea comisioanelor #i, de aici,
coresponden&a ntre volumul de munc #i recompensele de stimulare.


61

Monografie profesional


Agent contarctri #i achizi&ii
(broker mrfuri)


1.Natura activit#ii

1.2. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea agen&ilor de contractri #i achizi&ii se refer la negocierea #i ncheierea de
contracte pentru cumprarea de materii prime, materiale #i produse pentru unit&i industriale,
firme comerciale #i institu&ii.
Pentru ndeplinirea acestor atribu&ii, brokerul de mrfuri ntreprinde urmtoarele activit&i:
identific furnizorii de materii prime, materiale #i produse
se informeaz asupra pre&urilor, calit&ilor #i altor facilit&i
negociaz pre&ul cu furnizorul
se deplaseaz la furnizor #i ridic marfa nso&i& de factur #i certificate de calitate,
avize de expedi&ie
colaboreaz cu compartimentele de aprovizionare #i planificare a produc&iei pentru
asigurarea la timp a produselor necesare
colaboreaz cu serviciul comercial n ceea ce prive#te regimul finan&rii #i
documentele financiar-contabile, precum #i pentru stabilirea priorit&ilor firmei n
contractarea #i achizi&ionarea unor produse
aduce la cuno#tin&a #efilor ierarhici modul de ndeplinire a asarcinilor de
achizi&ionare
respect reglementrile #i normativele firmei

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Sarcina principal a agentului de contractri-achizi&ii este de a identifica furnizorii de
materiale, de a se asigura de calitatea cerut a produselor #i de a negocia pre&ul de achizi&ie
sau contractare
Apoi trebuie s se consulte cu factorii de decizie asupra accesibilit&ii produsului conform
intereselor firmei
62

Face deplasarea la furnizor, efectueaz plata conform celor convenite n prealabil, se asigur
de facturare,certificat de calitate #i aviz de expedi&ie, dup care aduce marfa la firma din care
face parte #i informeaz superiorii ierahhici asupra ndeplinirii sarcinilor de serviciu.
O alt sarcin important este aceea de a se consulta cu factorii responsabili din firma pe care
o reprezint asupra necesarului de produse #i priorit&ilor de achizi&ie #i #i organizeaz
timpul #i mijloacele de transport astfel nct s satisfac asigurarea la momentul necesar a
acelor produse.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
n exercitarea atribu&iilor specifice acesteo ocupa&ii, brokerul de mrfuri se informeaz
asupra produselor necesar a fi achizi&ionate #i asupra pie&ei de desfacere a acelor produse.
Este o activitate foarte important pentru c de aceasta depinde pre&ul, calitatea #i rapiditatea
achizi&ionrii. ntr-un sistem concuren&ial exist o diversitate a gamei produselor #i serviciilor
.
Activitatea lui de tip intelectual se refer la punerea n balan& a ofertei #i cererii, pentru a
achizi&iona acele produse care s satisfac att gana tipului de produs, ct #i calitatea #i
criteriile de rentabilizarea activit&ii prin reducerea cheltuielilor.
Alte activit&i de tip intelectual se refer la organizarea modului de achizi&ionare, de
planificare a deplasrilor de contactare, achizi&ie #i transport, utiliznd mijloacele pe care
firma i le pune la dispozi&ie sau alte mijloace, dupcaz.
In interac&iune acu cel care livreaz marfa el ntreprinde activit&i de negociere, #i utiliseaz
aptitudinile de convingere #i se implic n activit&ile administrative de circuala&ie a
documentelor.
Uneori, dip caz, particip la unele activit&i care implic efort fizic, deplasri pe platforme
de depozitare, manipulri de ambalaje cu produse.
Este foarte important ca brokerul de mrfuri s lucreze cu computerul pentru a accesa rapid
furnizorii, a le cunoa#te adresele, telefoanele sau pantru a-i contacta prin E-mail. Este necesar
s aib o baz de date privind pia&a furnizorilor pentru produsele pe care le contracteaz sau
achizi&ioneaz.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
63

Principalele abilit&i necesarea agentului de contractri achizi&ii se refer la disponibilit&ile
sale intelecuale legate rapiditatea gndirii, exprimare, u#urin&a de lucru cu cifrele, aten&ie de
tip selectiv #i distributiv.
Practicantul acestei ocupa&ii trebuie s aib spirit comercial (s fie un abil negustor), s aib
putere de convingere, s nu accepte orice propunere sau ofert, s fac toate demersurile
pentru reducerea cheltuielilor, dnd dovad de loialitate pentru firma n care lucreaz.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Principalele sale competen&e se refer la :
persuasiune
negociere
furnizarea de servicii
organizarea timpului pentru satisfacerea exigen&ei de ncadrare n termenul de
achizi&ie
lucrul cu computerul pentr stabilirea rela&iilor rapide

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Agentul de contractri-achizi&ii mrfuri #i produse are programul de lucru normal n zilele
lucrtoare. El lucreaz la unitatea cu sediul fix, dar face foarte dese deplasri n teritoriu,
acolo unde sunt depozitele furnizorilor si. Muna sa este stresant doar n msura n care
activit&ile sale trebuie s se ncadreze n timpi limit, cum este cazul asigurrii necesarului
de materii prime pentru produc&ie.
Condi&iile sale de munc sunt cele oferite de depozite #i mijloacele de transport. Prezen&a sa
la unitatea cu sediul fix este legat doar de depozitarea produselor achizi&ionate #i de rela&iile
administrative. Aceste condi&ii de lucru nu s-au modificat n timp.
Nu exist boli profesionale.
Practicarea acestei ocupa&ii poate fi fcut deopotriv de brba&i #i femei, dar sunt mai
degrab prefera&i brba&ii, pentru c este o munc considerat obositoare.
Nu se cunosc strategii de stimulare #i motivare a muncii.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Con&inutul muncii nu s-a schimbat n ultimii 5 ani.

64

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mare msur
datorit diversificrii pie&ei, amijloacelor de depozitare #i de transport, precum #i datorit
dotrii cu computere. Cre#terea competi&iei n domeniul vnzrilor #i diversificarea pie&ei de
desfacere corespunztor exigen&elor beneficiarilor, au determinat modificarea acivit&ilor de
brokeraj n sensul adaptrii la diversitatea solu&iilor necesar a fi adoptate, cre#terea
posibilit&ilor de negociere.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
n urmtorii 5 ani, odat cu lrgirea pie&ei de mrfuri #i cre#terea accesibilit&ii la produse
strine, este posibil ca activitatea agentului de contractri #i achizi&ii s se modifice, aceast
modificare fiind n sensul nevoii de lrgire a bazei de date #i de cre#tere a posibilit&ilor de
negocoere, contractare #i achizi&ionare on-line, pentru care brokerul va fi nevoit s-#i
completeze cuno#tin&ele #i deprindere de utilizare a calculatorului.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Mercelologi, agen&i vnzri, agen&i cintractri-achizi&ie

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu privind
comunicarea, rela&iile cu publicul, negocierea, legisla&ia, precum #i din domeniul
managementului administrativ #i al vnzrilor.
Un aspect tot mai important legat de munca agentului de vnzri se refer la cuno#tin&ele
necesare operatoriei pe computer #i necesit&ii ca, ntr-un viitor foarte apropiat s aib nevoie
de cuno#tin&e de limbi strine.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim de #colaritate necesar pentru practicarea acestei ocupa&ii au
rmas nemodificate din 1990 pn n prezent : studii medii liceu industrial sau de alt
specialitate.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
65

Pentru practicarea acestei ocupa&ii este nevoie de specializare teoretic prin cursuri de scurt
durat n care s fie transmise cuno#tin&ele noi privind marketingul, precum #i completarea
deprinderilor de a lucra cu computerul.

5.Ocupa#ii nrudite
Merceolog
Func&ionar aprovizionare

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: #ef serviciu aprovizionare; Director comercial
n aval: ncrctori-descrctori, personal necalificat

6.Concluzii
Activitatea agen&ilor de contractri #i achizi&ii COR 341601 - se refer la negocierea #i
ncheierea de contracte pentru cumprarea de materii prime, materiale #i produse pentru
unit&i industriale, firme comerciale #i institu&ii.
Sarcina principal a agentului de contractri-achizi&ii este de a identifica furnizorii de
materiale, de a se asigura de calitatea cerut a produselor #i de a negocia pre&ul de achizi&ie
sau contractare
Apoi trebuie s se consulte cu factorii de decizie asupra accesibilit&ii produsului conform
intereselor firmei
Face deplasarea la furnizor, efectueaz plata conform celor convenite n prealabil, se asigur
de facturare,certificat de calitate #i aviz de expedi&ie, dup care aduce marfa la firma din care
face parte #i informeaz superiorii ierahhici asupra ndeplinirii sarcinilor de serviciu.
Principalele abilit&i necesarea agentului de contractri achizi&ii se refer la disponibilit&ile
sale intelecuale legate rapiditatea gndirii, exprimare, u#urin&a de lucru cu cifrele, aten&ie de
tip selectiv #i distributiv.
Practicantul acestei ocupa&ii trebuie s aib spirit comercial (s fie un abil negustor), s aib
putere de convingere, s nu accepte orice propunere sau ofert, s fac toate demersurile
pentru reducerea cheltuielilor, dnd dovad de loialitate pentru firma n care lucreaz.
Agentul de contractri-achizi&ii mrfuri #i produse are programul de lucru normal n zilele
lucrtoare. El lucreaz la unitatea cu sediul fix, dar face foarte dese deplasri n teritoriu,
acolo unde sunt depozitele furnizorilor si. Muna sa este stresant doar n msura n care
activit&ile sale trebuie s se ncadreze n timpi limit, cum este cazul asigurrii necesarului
de materii prime pentru produc&ie.
66

Condi&iile sale de munc sunt cele oferite de depozite #i mijloacele de transport. Prezen&a sa
la unitatea cu sediul fix este legat doar de depozitarea produselor achizi&ionate #i de rela&iile
administrative. Aceste condi&ii de lucru nu s-au modificat n timp.
Nu exist boli profesionale.
Practicarea acestei ocupa&ii poate fi fcut deopotriv de brba&i #i femei, dar sunt mai
degrab prefera&i brba&ii, pentru c este o munc considerat obositoare.
Nu se cunosc strategii de stimulare #i motivare a muncii.

Profil propus :
brbat
studii medii
spirit comercial
bun negociator
disponibilit&i de deplasare (s nu fie comod)
operare pe computer
rezisten& la oboseal
bun organizator

67

Monografie profesional


Agricultor


1.Natura activit#ii

1.3. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de agricultor include activit&i multiple din domenii agricole diferite cum ar fi:
legumicultura, pomicultura, horticultura, viticultura, floricultura, cultivarea cerealelor #i a
plantelor pentru nutre&, cultivarea plantelor agricole industriale. Altfel spus, agricultor este #i
cultivatorul de gru sau porumb, #i cultivatorul de legume #i fructe, #i cultivatorul de trifoi
sau de floarea soarelui sau soia.
Oricare ar fi tipul de cultur agricol, agricultorul trebuie s parcurg un set de activit&i
specifice n urmtoarea nln&uire :
arat
mrun&irea pmntului
semnat
pr#it
irigare
recoltare
transport #i depozitare
Acestor activit&i cu caracter general li se adaug unele cu caracter specific diverselor tipuri
de culturi. Spre exemplu:
la pomicultori plantri, tierile sezoniere #i fasonarea coroanelor
la viticultori altoiri, arcire, stropiri, copilit
la legumicultori: copilit, repicat
la cultura cerealelor pra#ile
Activit&ile realizate mecanizat difer n func&ie de culturi #i dotarea cu mijloacele mecanice
specifice.
Nu se poate spune, ns, c agricultorul care la un moment dat cultiv cereale nu #tie la ce
se refer cultura legumelor, a pomilor sau a vi&ei de vie. n propria gospodrie sau n
gospodriile mari organizate ca ferme, agricultorul execut activit&i specifice tuturor
68

acestor culturi. Mai mult, el rote#te culturile (tehnica asolamentelor) #tiind care este
succesiunea culturilor pentru ob&inerea rezultatelor a#teptate ca produc&ie #i calitate.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Orict de mrunt #i aparent nesemnificativ ar fi o opera&iune executat de agricultor, ea #i
are importan&a ei pentru vegeta&ia culturii pe care o realizeaz. Astfel, o tiere la pomi sau un
copilit la tomate sau la vi&a de vie, contribuie la ameliorarea modului de dirijare a
substan&elor hrnitoare ctre frunze, o mai bun hrnire a plantelor #i o rodire mai abundent.
Nu exist lucrare neimportant. Solicitanta fizic pra#il executat manual sau mecanizat,
duce la fertilizarea solului, nlturarea buruienilor #i asigurarea condi&iilor de hrnire.
Completarea resurselor de ap din sol prin irigare are rolul su decisiv n perioadele de
secet. Deci nu se poate spune c n munca agricultorului sunt activit&i mai importante dect
altele. Ceea ce se poate spune este c sunt anumite lucrri considerate decisive. n aceast
categorie intr aratul, care trebuie fcut la timp #i n condi&ii de calitate. Tot aici intr #i
recoltatul, care nu poate fi fcut nici mai devreme nici mai trziu dect perioada optim de
coacere #i recoltare. Indiferent de alte ra&iuni de organizare, asigurarea lucrrilor conform
calendarului agricol este principala sarcin a agricultorului.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Principalul tip de activitate intelectual implicat n activitatea agricultorului este organizarea
lucrrilor #i planificarea lor. n acest tip de activitate sunt cuprinse nu numai ra&iunile
gospodre#ti ale organizrii muncilor agricole, ci #i anticiparea succesiunii culturilor de la un
an la altul, mbinarea acestor ac&iuni cu ra&iunile de pia& (interesul pentru vanadabilitatea
anumitor produse).
Cele mai solicitante sunt activit&ile de tip fizic, n care este implicat efortul fizic intens #i de
durat, manevrarea de obiecte #i ustensile, activit&i de operare pe ma#ini de cultivat,
semnat,recoltat, opera&iuni privind controlul modului de func&ionare a acestor echipamente.
n ceea ce prive#te tipul rela&ional al activit&ilor implicare #i comunicarea, este de men&ionat
c n cele mai multe cazuri munca agricultorului se desf#oar n echip. Mrimea
suprafe&elor pe care se desf#oar activit&ile #i bugetul de timp alocat anumitor activit&i fac
posibil respectarea calendarului lucrrilor numai dac se lucreaz n echip. Practicarea
agriculturii individuale, pe suprafe&e mici #i fr mijloace mecanizate nu asigur randament,
productivitate #i profitabilitate acestei activit&i.
692.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Activitatea agricultorului este intemeiat pe nivelul minim necesar de cuno#tin&e specifice
din domeniu. De multe ori, numai cuno#tin&ele empirice sau experien&ele anterioare nu sunt
suficiente pentru a face fa& noilor exigen&e privind dezvoltarea agriculturii moderne.
Agricultorul are nevoie de o vedere suficient de bun pentru a realiza n condi&ii de calitate
anumite lucrri de ntre&inere a culturilor #i, n cea mai mare msur are nevoie de rezisten&a
fizic #i starea de sntate care s permit efortul fizic sus&inut #i de durat.
Pentru anumite opera&ii de ntre&inere a culturilor este nevoie de dexteritate #i acurate&e a
mi#crilor.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Agricultorul #i ntemeiaz activitatea pe cunoa#terea tehnicii culturii plantelor agricole. n
cele mai frecvente cazuri, aceste cuno#tin&e nu sunt dobndite prin #colarizare, n #coli de
profil. Dar sunt #i situa&ii n care agricultorii sunt persoane care au absolvit #coli cu profil
agricol.
Unele competen&e ale agricultorului vizeaz activit&i de prognoz #i analiz cauzal.
Agricultorul poate prevedea succesul unei produc&ii n func&ie de caracterul repetitiv al
culturilor #i nln&uirea acestora.
Un alt nivel de competen& se refer la monitorizarea evolu&iei culturilor, urmrirea lor
pentru a interveni cu lucrri de ntre&inere dup caz.
Organizarea timpului de lucru #i a echipelor este un nivel de competen& foarte necesar
pentru respectarea calendarului lucrrilor agricole.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
n agricultur, programul de lucru este zi-lumin, n cadrul unui program sezonier. Nu se
lucreaz pe baz de contract, iar locul de lucru este dat de amplasamentul suprafe&ei agricole
n teritoriu. Agricultorul poate lucra n propria gospodrie, n asocia&ie sau la alte persoane
unde este solicitat. Poate lucra pe baz de contract doar n unit&i privatizate de mari
dimensiuni, n ferme agricole, n unit&i agricole pomicole sau viticole, n sere cu profil
horticol sau floricol, deci n unit&i care opereaz cu suprafe&e mari, cu un volum mare al
lucrrilor #i cu o produc&ie mare destinat pie&elor interne #i externe.
70

Munca agricultorului este obositoare din punct de vedere fizic, se desf#oar n condi&ii
climatice sezoniere extreme, fie cldur excesiv, fie frig, n condi&ii cu disconfort fizic
sporit, praf, noroi, substan&e chimice care trebuie mpr#tiate pe culturi.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc ale agricultorului au rmas aproape neschimbate. Au
evoluat n sens pozitiv numai n situa&iile n care este practicat agricultur sistematic, pe
suprafe&e mari #i cu mijloace tehnice specifice. n micile gospodrii &rne#ti, condi&iile de
munc au rmas nemodificate n timp.
Nu exist boli profesionale n cadrul acestei ocupa&ii. Totu#i, dat fiind desf#urarea
preponderent a activit&ilor n aer liber, indiferent de temperatur, umiditate sau vnt, exist
o inciden& mai mare a bolilor reumatismale n r-ndul persoanelor care practic aceast
ocupa&ie.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic aceast ocupa&ie.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mic msur, iar
modificrile, acolo unde sunt, sunt legate de mecanizarea anumitor lucrri.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au determinat schimbri ale con&inutului muncii n cadrul acestei ocupa&ii au
fost determina&i n mare sur de cre#terea competi&iei n domeniu #i adaptarea la nevoile
pie&ei, #i, ntr-o oarecare msur de schimbrile de natur tehnic.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
n urmtorii 5 ani este estimat o restrngere a activit&ilor agricole practicate pe suprafe&e
mici #i cu mijloace tehnice precare. Practicarea agriculturii de ctre agricultori individuali, pe
suprafe&e mici,dispersate, va deveni tot mai puctual. Aceasta va face loc practicrii
agriculturii sistematice, pe suprafe&e foarte mari, utiliznd preponderent mijloace mecanice #i
for& de munc redus. Motivele care vor genera aceste schimbri &in de ra&iunile de pia&, de
cre#terea productivit&ii agricole #i rentabilizarea produc&iilor.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
71

Ocupa&ia de agricultor este practicat de oameni fr calificare, de ctre absolven&i ai unor
#coli cu alt profil, dar care stau n mediul rural #i dispun de suprafe&e agricole, de ctre
absolven&i ai liceelor agricole,#colilor tehnice agricole sau absolven&i de nv&mnt siperior
agricol.
Devin agricultori persoane cu profesii foarte diferite, care n condi&iile unor disponibilizri
sau restrngeri de activitate n domeniile lor de baz, dispun de suprafe&e agricole #i le
exploateaz n func&ie de disponibilit&i sau necesit&i, pentru asigurarea mijloacelor de
subsisten&.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Agricultorul are nevoie de cuno#tin&e privind tehnica cultivrii plantelor agricole
(agrofitotehnie). Agricultura empiric #i cu rezultate care s satisfac noar nevoile proprii de
consum nu cere neaprat o #colarizare superioar. Cu ct nevoile de realizare a produc&iilor
sunt mai mari, cu att cuno#tin&ele n domeniu trebuie s fie mai aprofundate. Pentru marii
productori agricoli sunt necesare alturi de cuno#tin&e agrofitotehnice #i cuno#tin&e din
domeniul meteorologiei #i prognozei meteo, cuno#tin&e privind manageriatul n domeniu,
cuno#tin&e mecanice #i tehnice, cuno#tin&e de marketing.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nu se poate spune c practicarea acestei ocupa&ii este legat neaprat de un nivel minim de
#colaritate. O pot practica #i oameni fr instruc&ie #colar, dar #i persoane care au absolvit
institu&ii de nv&mnt cu profil agricol. Ceea ce este ns sigur este c experien&a nu este
suficient pentru a fi considerat mare productor. Micii agricultori care produc pentru
satisfacerea nevoilor personale #i care vnd surplusul de produse pe pia& pot fi #i oameni cu
un minim de pregtire. Dar, este evident c marile produc&ii, destinate marilor pie&e, trebuie
s fie profesioni#tii acestei ocupa&ii , cu un suport solid #i elevat de cuno#tin&e n domeniul
produc&iei #i comercializrii.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Pentru practicarea agriculturii individuale, n propria gospodrie, nu sunt necesare
specializri. Pentru lucrul n ferme agricole sau n unit&i pomicole, cerealiere, legumicole
sau viticole sunt necesare specializri pe acele domenii. Cuno#tin&ele necesare acestor
specializri sunt din domeniul tehnicii respectivelor culturi, precum #i cuno#tin&e din
domeniul operrii cu ma#inile agricole folosite.

72

5.Ocupa#ii nrudite
Ocupa&iile nrudite cu agricultorul sunt legumicultorul, viticultorul, pomicultorul,
horticultorul, cresctorul de animale
Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amontele acestei ocupa&ii este inginerul agronom #i tehnicianul agronom, iat n aval sunt
lucrtorii agricoli fr calificare.

6.Concluzii
Ocupa&ia de agricultor face parte din categoria ocupa&iilor dominante, cod COR 611101, care
nu #i-au schimbat dect n foarte mic msur con&inutul.
Ocupa&ia de agricultor include activit&i multiple din domenii agricole diferite cum ar fi:
legumicultura, pomicultura, horticultura, viticultura, floricultura, cultivarea cerealelor #i a
plantelor pentru nutre&, cultivarea plantelor agricole industriale. Altfel spus, agricultor este #i
cultivatorul de gru sau porumb, #i cultivatorul de legume #i fructe, #i cultivatorul de trifoi sau
de floarea soarelui sau soia.
Nu se poate spune, ns, c agricultorul care la un moment dat cultiv cereale nu #tie la ce se
refer cultura legumelor, a pomilor sau a vi&ei de vie. n propria gospodrie sau n gospodriile
mari organizate ca ferme, agricultorul execut activit&i specifice tuturor acestor culturi. Mai
mult, el rote#te culturile (tehnica asolamentelor) #tiind care este succesiunea culturilor pentru
ob&inerea rezultatelor a#teptate ca produc&ie #i calitate.
Principalul tip de activitate intelectual implicat n activitatea agricultorului este organizarea
lucrrilor #i planificarea lor. n acest tip de activitate sunt cuprinse nu numai ra&iunile
gospodre#ti ale organizrii muncilor agricole, ci #i anticiparea succesiunii culturilor de la un
an la altul, mbinarea acestor ac&iuni cu ra&iunile de pia& (interesul pentru vanadabilitatea
anumitor produse).
Agricultorul are nevoie de cuno#tin&e privind tehnica cultivrii plantelor agricole
(agrofitotehnie). Agricultura empiric #i cu rezultate care s satisfac noar nevoile proprii de
consum nu cere neaprat o #colarizare superioar. Cu ct nevoile de realizare a produc&iilor
sunt mai mari, cu att cuno#tin&ele n domeniu trebuie s fie mai aprofundate. Pentru marii
productori agricoli sunt necesare alturi de cuno#tin&e agrofitotehnice #i cuno#tin&e din
domeniul meteorologiei #i prognozei meteo, cuno#tin&e privind manageriatul n domeniu,
cuno#tin&e mecanice #i tehnice, cuno#tin&e de marketing.
n munca agricultorului programul de lucru este zi lumin #i are un pronun&at caracter sezonier.
Pentru exercitarea acestei ocupa&ii nu se ncheie contract de munc.
73

Locul de desf#urarea a muncii este la domiciliul practicantului acestei ocupa&ii #i la punct fix,
acolo unde este solarul, sera, pepiniera, via sau terenul pe care se cultiv legumele sau plantele
tehnice.
Munca este considerat obositoare din punct de vedere fizic #i stresant din punct de vedere
psihic. Stresul este cauzat de variabilitatea climatic, nesiguran&a viabilit&ii materialelor
biologice, posibilitatea producerii unor evenimente climatice extreme (vnt,grindin, ploi
toren&iale) , nesiguran&a ob&inerii unor produse conform standardelor de calitate prognozate,
nesiguran&a desfacerii produselor, oscila&iile pre&urilor pe pia&a produselor agricole etc.
Munca agricultorului se desf#oar pe cldur excesiv sau frig, n condi&ii de secet sau
umiditate, n condi&ii de murdrie, uneori condi&ii penibile (asigurarea patului germinativ cald
prin utilizarea materialelor biologice degradabile).
Modalitatea de stimulare a muncii n domeniul agriculturii ar trebui s fie o preocupare majori
a politicii economice. Revitalizarea acestui mare poten&ial economic se poate face prin
investi&ii masive n dotarea tehnic #i schimbarea opticii privind trecerea de la agricultura
individual, pe suprafe&e mici, dispersate #i fr dotare tehnic, la agricultura pe suprafe&e mari
#i compacte, cu minim de for& de munc #i mijloace mecanice de mare randament.


74

Monografie profesional


Alpinist utilitar


1.Natura activit#ii

1.4. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de alpinist utilitar este o ocupa&ie nou pe pia&a for&ei de munc din&ara noastr.
Aceast ocupa&ie a aprut pe pia&a serviciilor care pot fi prestate n locuri greu accesibile #i
un mare risc de periculozitate, dintre care men&ionm :
renovri de fa&ade
vopsitorii industriale
ntre&inerea fa&adelor exterioare
construc&ii-montaj
lucrri de service pentru spa&ii publicitare
toaletri de arbori
filmri speciale
consolidarea zonelor stncoase
fixri de teren
instalri ie#iri de salvare
demolarea structurilor metalice
revizii #i inspec&ii la antene, piloni de sus&inere
liftare de echipamente grele
repara&ii #i drenaje la conducte
lucrri la platformele petroliere
Personalul care asigur asemenea lucrri este organizat n echipe de lucru formate din
personal calificat n meseria de alpinist utilitar #i din speciali#ti n domeniul construc&iilor.
Echipamentele de lucru la nl&ime sunt furnizate de productori autoriza&i, iar uneltele #i
sculele cu care se lucreaz au performan&a necesar care s permit realizarea lucrrilor cu
grad mare de dificultate #i la standarde de calitate.
Modalitatea de asigurare n timpul lucrului este specific accesului la coard care ofer
avantaje, din care men&ionm :
nu este nevoie de autoriza&ie a opririi traficului, fapt care nseamn economii
75

accesul la coard confer mai mare securitate #i folose#te mai pu&in personel dect
utiliznd modelele de acces cu schele de sus&inere
corzile se demonteaz la sfr#itul zilei, nu pot fi vandalizate
sistemele cu corzi nu mpiedic vizibilitatea obiectivului
activitatea la sol fiind neafectat, accesul la coard permite ca al&i executan&i s-#i
continue activitatea

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Exist o ordine obligatorie a activit&ilor implicate n aceast ocupa&ie#i anume:
studierea tipului opera&iei care trebuie executate
pregtirea echipamentului de asigurare #i de protec&ie a muncii
ac&iunea propriu-zis de acces la zonele de lucru
efectuarea opera&iunilor care constituie sarcin de lucru, folosind sculele #i
dispozitivele din dotare
coborrea la sfr#itul lucrului #i recuperarea echipamentului de c&rare #i de lucru
Alte activit&i privesc colaborarea ntre echipele de interven&ie #i nsu#irea regulilor de
protec&ie #i securitate a muncii

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Tipul principal de activitate de care depind toate etapele de lucru este reprezentat de
identificarea #i evaluarea particularit&ilor interven&iei. Din aceast evaluare decurg msurile
de interven&ie #i de securitate care trebuie organizate. Aceast activitate de tip intelectual
include #i msurile de organizare #i planificare a muncii. adoptarea solu&iilor optime de
interven&ie, inovarea #i folosirea ingenioas a procedurilor #i tehnicilor de acces.
Activitatea propriu-zis de interven&ie este de tip fizic, care implic efort intens, activit&i
manuale, manevre de obiecte, lucru cu echipamente #i acestea toate n condi&ii de risc, la
mare nl&ime.
Specificul activit&ilor ocupa&iei de alpinist utilitar presupune lucrul n echip #i cooperarea
ntre echipe, acordarea de consultan& #i sprijin efectiv pentru dep#irea unor situa&ii critice..

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
76

Dexteritatea, for&a motrice #i rezisten&a la efort sunt principalele abilit&i fizice de care are
nevoie alpinistul utilitar. Acestea sunt completate de viteza de reac&ie n timp redus, de
coordonarea motorie a segmentelor corpului.
De#i munca este preponderent fizic, realizarea sarcinilor de lucru nu se poate face n condi&ii
de calitate #i de eliminare a riscului, dect dac este ntemeiat pe un suport intelectual n
care domin rapiditatea gndirii, originalitatea, gndirea inductiv #i deductiv, aten&ia
selectiv #i distributiv.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele tehnice sunt dominante. Ele se refer la tehnicile de c&rare #i acces, la modul
n care este utilizat echipamentul de asigurare #i de lucru
Este foarte important #i competen&a care se refer la modul de organizare a timpului, de
etapizare #i de realizare a activit&ilor.
De o importan& de nivel doi sunt competen&ele de evaluare a solu&iilor #i de implementare a
lor.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Alpinistul utilitar nu are un program fix. El lucreaz atunci cnd este solicitat, zii sau noapte,
n zile de lucru sau n zile de repaus, atunci cnd este nevoie de interven&ia sa.
Munca sa este o deplasare continu, la locurile unde se intervine.
El lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad determinat.
Este o munc foarte solicitant din punct de vedere fizic #i desf#urat n condi&ii de risc.
Condi&iile de munc sunt cu disconfort fizic sporit, chiar extreme.
Condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare msur n ultimii 10
ani prin utilizarea unui echipament cu grad mare de securitate.
Se consider c aceast ocupa&ie este indicat a fi practicat de brba&i, pentru c necesiti efort
fizic deosebit, concentrare maxim #i n unele cazuri ac&ionare rapid.
Nu se cunosc preocupri pentru motivarea #i stimularea muncii

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii acestei ocupa&ii s-a schimbat n mare msur prin apari&ia
de echipamente de asigurare cu performan&e de ac&ionare rapid.

77

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au condi&ionat ntr-o msur destul de mare schimbarea con&inutului
activit&ilor n aceast ocupa&ie au fost reprezenta&i de cre#terea concuren&ei n domeniu,
apari&ia multor firme cu acest profil #i dorin&a de acaparare a unor segmente mari de pia&,
precum #i adaptarea la cerin&ele beneficiarilor. Nu sunt de neglijat factorii care &in de dotarea
tehnic a echipamentului, din ce n ce mai sigur #i mai performant.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
n acest domeniu se prognozeaz o cre#tere a gradului de industrializare #i de diversificare a
specializrilor pentru ducrri de ntre&inere #i interven&ii de salvare. Acestea vor fi motivate
de cre#terea gradului de profesionalizare, de rapiditate #i eficien& n ac&iune.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Foarte diverse. Orice tip de profesiuni.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Cuno#tin&e de nivel elementar din domeniile : ingineriei #i tehnologiei,managementul
resurselor umane.
Cono#tin&e de nivel mediu din domeniul proiectrii #i construc&iilor,
psihologiei,comunicrii,siguran&ei #i securit&ii, medicinei de urgen&

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare studii medii

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Pregtirea de lung durat trebuie s se asigure n licee sportive.
Specializarea prin cursuri de scurt durat trebuie fcut n SALVAMONT.
Pentru practicarea acestei meserii este necesar instruirea special n conformitate cu
standardul na&ional de lucru la coard, care atest calificarea n meseria de alpinist utilitar.
Mai mult, exist firme cu acest profil care ai aderat la standarde interna&ionale de pregtire,
cum este IRATA Industrial Rope Acces Trade Association - organism care specializeaz #i
instructori pe anumite nivele de calificare.

78

5.Ocupa#ii nrudite
Salvamontist

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: #ef de grup

6.Concluzii
Ocupa&ia de alpinist utilitar - COR 712920 - este o ocupa&ie nou pe pia&a for&ei de munc
din&ara noastr, care a aprut pentru prestaterea serviciilor n locuri greu accesibile #i cu un
mare risc de periculozitate.
Personalul care asigur asemenea lucrri este organizat n echipe de lucru formate din personal
calificat n meseria de alpinist utilitar #i din speciali#ti n domeniul construc&iilor.
Echipamentele de lucru la nl&ime sunt furnizate de productori autoriza&i, iar uneltele #i sculele
cu care se lucreaz au performan&a necesar care s permit realizarea lucrrilor cu grad mare de
dificultate #i la standarde de calitate.
Alpinistul utilitar nu are un program fix. El lucreaz atunci cnd este solicitat, zii sau noapte, n
zile de lucru sau n zile de repaus, atunci cnd este nevoie de interven&ia sa.
Munca sa este o deplasare continu, la locurile unde se intervine.
El lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad determinat.
Este o munc foarte solicitant din punct de vedere fizic #i desf#urat n condi&ii de risc.
Condi&iile de munc sunt cu disconfort fizic sporit, chiar extreme.
Condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare msur n ultimii 10 ani
prin utilizarea unui echipament cu grad mare de securitate.
Se consider c aceast ocupa&ie este indicat a fi practicat de brba&i, pentru c necesiti efort
fizic deosebit, concentrare maxim #i n unele cazuri ac&ionare rapid.
Nu se cunosc preocupri pentru motivarea #i stimularea muncii

Elemente de profil :
brba&i
curaj
s nu aib ru de nl&ime
rapiditate n gndire
for& fizic
rezisten& la efort
dexteritate, ndemnare
79

aten&ie selectiv #i distributiv
rezisten& la lucru n condi&ii de periculozitate #i risc
disponibilitate la efort n condi&ii de microclimat extrem
putere mare de concentrare
echilibru psihic
via& ordonat
antrenament sistematic

80

Monografie profesional

Asistent farmacist


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de asistent farmacist face parte din categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat
con&inutul activit&ilor.
Activit&ile cuprinse n aceast ocupa&ie sunt:
Eliberarea medicamentelor
Vnzarea medicamentelor
ntocmirea documenta&iilor necesare pentru Casele de Asigurri de Sntatea
Activit&i de receptur
Sftuie#te clien&ii n legtur cu modul de utilizare a anumitor medicamente
ntocme#te necesarul de marf #i comenzile
O parte nsemnat a activit&ilor asistentului farmacist se refer la administrarea stocurilor de
medicamente, ntocmirea necesarului pentru comenzi, a#ezarea medicamentelor n standuri
conform metodologiilor farmaceutice #i ntocmirea documenta&iilor necesare Caselor de
Asigurri de Sntate.
Aceste activit&i de gestionare #i administrare degreveaz munca farmacistului care #i poate
exercita atribu&iile de preparare a re&etelor #i de eliberare a medicamentelor conform
prescrip&iilor medicale.
Solicitrile pentru aceste munci auxiliare din activit&ile farmaciilor decurg din adaptarea la
directivele #i normativele regimului medicamentelor compensate #i gratuite, a cror eviden&
scriptic este strict controlat #i pentru care Casele de Asigurri de Sntate solicitz
eviden&e periodice.
Aceste eviden&e, coroborate cu costurile medicamentelor cu regim special #i v-nzrile acestor
produse prebuie s reprezinte unitatea de inventar #i gestiune din farmacie. Mare parte din
aceste atribu&ii trec n responsabilitatea asistentului farmacist.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Cea mai mare parte din timp este alocat vnzrii #i eleberrii de medicamente. Trebuie
men&ionat,ns, c assitentul farmavist nu se implic n eliberarea medicamentelor cu regim
81

special, acestea intrnd n competenla farmacistului care asigur coresponden&a ntre
exigen&ele medicale n ceea ce prive#te compozi&ia farmaco-cjhimic a produselor #i
pre&urile minime la care sunt cotate produsele farmaceutice compensate.
Capitolul cel mai laborios al muncii asistentului farmacist este legat de ntocmirea
documenta&iilor pentru CAS, urmat de gestionarea stocurilor de materiale, pstrarea rela&iei
cu furnizorul pentru completarea stocurilor de marf.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
'inerea eviden&ei stocurilor #i ntocmirea eviden&elor pentru CAS presupun activit&i de
colectare a informa&iilor, evaluarea lor #i elaborarea deciziei privind completarea stocurilor,
precum #i alegerea furnizorilor. Acest din urm aspect trebuie s fie concordant cu criteriile
strategice ale farmaciei, ntruct, la momentul redactrii prezentului material, pia&a de
medicamente are o diversitate de fornizori, caracteristici #i pre&uri, ceea ce ngreuneaz nu
numai munca farmacistului care trebuie s satisfac exigen&a medical specific fiecrui
pacient, dar #i gestiunea, vandabilitatea #i profitul comercial al unit&ii farmaceutice.
Un alt tip de activitate este implicat de procesul de comercializare a produselor farmaceutice
#i se refer la rela&ia cu clien&ii, comunicarea, persuasiunea, acordarea de consultan&
conform solicitrilor clien&ilor.
n munca asistentelui farmacist sunt implicate activit&i de tip intelectual de analizare a
informa&iilor venite de la clien&i, de evaluare a acestora #i de adoptare a unei solu&ii care s
satisfac cererea. Aceste activit&i presupun cuno#tin&e n domeniul farmaceutic, a cror
actualizare perm,anent este necesar.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Exercitarea atribu&iilor specifice muncii de asistent farmacist presupune abilit&i de tip
intelectual, de tip cognitiv, de exprimare oral, de rapiditate a gndirii, de gndire deductiv,
de u#urin& a lucrului cu cifrele #i efectuarea de calcule rapide, de aten&ie de tip selectiv #i
distributiv.
Vederea #i acuitatea auditiv sunt foarte importante n practicarea acestei ocupa&ii.
Abilit&ile fizice sunt solicitate n mai mic msur- Totu#i sunt apreciate ca necesare
dexteritatea, coordonarea motorie, precizia #i acurate&ea mi#crilor.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
82

Din categoria competen&elor generale legate de practicarea acestei ocupa&ii men&ionm cele
legate de calcule matematice #i cuno#tin&e de baz din domeniul farmaceutic.
ntr-o oarecare msur nivelul competen&elor acestei ocupa&ii se refer #i la persuasiune,
convingerea clientului asupra calit&ilor unui anumit produs n raport cu pre&ul altor produse,
precum #i competen&ele de utilizare a computerului #i echipamentului soft specific.
Alte nivele de competen&e sunt cele din domeniul managerial, de organizare a timpului, a
materialelor #i gestiunilor.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Munca asistentului farmacist este n regim diferen&iat organizat. Sunt unit&i farmaceutice
care func&ioneaz numai n zilele lucrtoare, ntre anumite ore. Sunt altele cu program
prelungit smbta sau duminica #i sunt altele care lucreaz non+stop, n regimul farmaciilor
de urgen&.
Asistentul farmacist lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat. Lucrul
su se desf#oar la unitate cu punct fix, la sediul farmaciei.
Munca nu este considerat obositoare fizic, este stresant din cauza diversit&ii solicitrilor #i
lucrul cu publicul care nu #i poate formula de cale mai multe ori cereri clare sau care nu este
la curent cu prea desele modificri n regimul comercializrii produselor farmaceutice.
Condi&iile de munc sunt caracteristice microclimatului controlat. Exigen&ele fa& de
condi&iile de lucru specifice acestei ocupa&ii nu s-au modificat n timp.
De#i nu pot fi fcute precizri legate de anumite boli profesionale n inciden& cu aceast
ocupa&ie, trebuie men&ionat c cei care comercializeaz produse farmaceutice se expun
contactului direct cu persoane afectate de boli contagioase, care dau asistentului farmacist
formulare de re&et #i bancnote n contact direct, deci n risc maxiim de contaminare. ns#i
prezen&a acestora n incinta farmaciilor reprezint un risc de mbolnvire.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic aceast ocupa&ie.
n domeniul stimulrii #i motiva&iei n practicarea acestei ocupa&ii, trebuie gsite mijloacele
legale de atribuire a sporurilor de ore suplimentare #i lucru n zile de srbtoare, precum #i
sporului salariale pantru munca n schimburi, acolo unde se practic acest program de lucru.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specifice acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mic
msur.
83

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Adaptarea la nevoile #i exigen&ile clien&ilor, modificarea cadrului legislativ privind regimul
medicamentelor n regim compensat #i gratuit, precum #i cre#terea competi&iei n domeniu,
au reprezentat principalii factori ai schimbrilor de con&inut al activit&ilor n ocupa&ia
asistentului farmacist. Activit&ile de eviden&, raportare ca CAS, eviden&a stocurilor la
medicamentele cu regim special, gestiunea separat a medicamentelor cu acest regim sunt
activit&i de noutate n ultimii 10 ani.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
n linii generale, se estimeaz c n urmtoarea perioad de timp nu vor interveni schimbri
majore n activit&ile acestei ocupa&ii. Posibilele schimbri ar decurge din modificarea
cadrului legislativ #i al reglementrilor privind regimul produselor farmaceutice.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Practican&ii acestei ocupa&ii sunt de profesie asisten& farmaci#ti

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul
farmaceutic, al medicinei #i farmacoterapeuticii, precum #i din domeniul auxiliar al terapiei
#i consilierii.
Sunt suficiente cuno#tin&ele de nivel elementar din domeniile matematicii, fizicii, chimiei,
biologiei, cono#tin&ele de comunicare #i lucrul cu publicul #i al legisla&iei.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
n cazul ocupa&iei de asistent farmacist, exigen&ele privind nivelul minim de instruc&ie ini&ial
au evoluat de la liceul teoretic n 1990 la studii postliceale ncepnd cu anul 2000.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Specializarea pentru aceast ocupa&ie ar fi necesar doar n cazul n care s-ar produce
modificri ale programelor de operare pe calculator sau ar interveni schimbri metodologice
privind regimul anumitor categorii de medicamente.


84

5.Ocupa#ii nrudite
Farmacist, asistent medical
Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n munca din farmacie, n amonte este farmacistul, iar n aval personalul de ntre&inere.

6.Concluzii

Ocupa&ia de asistent farmacist COR 322801 #i-a schimbat con&inutul activit&ilor ca urmare a
cre#terii competi&iei n domeniu #i ca urmare la alinierea noilor reglementri privind regimul
medicamentelor compensate #i gratuite. Acestea au generat activit&i noi de eviden& #i raportare.
Alte activit&i aferente acestei ocupa&ii sunt reprezentate de comercializarea produselor
farmaceutice, de &inerea eviden&elor de stoc #i de aprovizinare.
Exercitarea atribu&iilor specifice muncii de asistent farmacist presupune abilit&i de tip
intelectual, de tip cognitiv, de exprimare oral, de rapiditate a gndirii, de gndire deductiv, de
u#urin& a lucrului cu cifrele #i efectuarea de calcule rapide, de aten&ie de tip selectiv #i
distributiv.
Vederea #i acuitatea auditiv sunt foarte importante n practicarea acestei ocupa&ii.
Abilit&ile fizice sunt solicitate n mai mic msur- Totu#i sunt apreciate ca necesare
dexteritatea, coordonarea motorie, precizia #i acurate&ea mi#crilor.
Munca asistentului farmacist este n regim diferen&iat organizat. Sunt unit&i farmaceutice
care func&ioneaz numai n zilele lucrtoare, ntre anumite ore. Sunt altele cu program
prelungit smbta sau duminica #i sunt altele care lucreaz non+stop, n regimul farmaciilor
de urgen&.
Asistentul farmacist lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat. Lucrul
su se desf#oar la unitate cu punct fix, la sediul farmaciei.
Munca nu este considerat obositoare fizic, este stresant din cauza diversit&ii solicitrilor #i
lucrul cu publicul care nu #i poate formula de cale mai multe ori cereri clare sau care nu este
la curent cu prea desele modificri n regimul comercializrii produselor farmaceutice.
Condi&iile de munc sunt caracteristice microclimatului controlat. Exigen&ele fa& de
condi&iile de lucru specifice acestei ocupa&ii nu s-au modificat n timp.
De#i nu pot fi fcute precizri legate de anumite boli profesionale n inciden& cu aceast
ocupa&ie, trebuie men&ionat c cei care comercializeaz produse farmaceutice se expun
contactului direct cu persoane afectate de boli contagioase, care dau asistentului farmacist
formulare de re&et #i bancnote n contact direct, deci n risc maxiim de contaminare. ns#i
prezen&a acestora n incinta farmaciilor reprezint un risc de mbolnvire.
85

Nu conteaz sexul persoanelor care practic aceast ocupa&ie.
n domeniul stimulrii #i motivrii n practicarea acestei ocupa&ii, trebuie gsite mijloacele
legale de atribuire a sporurilor de ore suplimentare #i lucru n zile de srbtoare, precum #i
sporului salariale pantru munca n schimburi, acolo unde se practic acest program de lucru.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul
farmaceutic, al medicinei #i farmacoterapeuticii, precum #i din domeniul auxiliar al terapiei
#i consilierii.
n cazul ocupa&iei de asistent farmacist, exigen&ele privind nivelul minim de instruc&ie ini&ial
au evoluat de la liceul teoretic n 1990 la studii postliceale ncepnd cu anul 2000.
Profilul tipului ideal de asistent farmacist s-ar caracteriza prin:
Nivel mediu de cuno#tin&e din domeniul farmaco-terapeutic
Abilit&i de comunicare #i lucrul cu publicul
Disponibilit&i privind programul prelungit de lucru
Rezisten& la boli #i mbolnviri
U#urin& n operarea pe computer
U#urin& n operarea cu cifre
Memorare

86

Monografie profesional


Asistent medical generalist


1.Natura activit#ii

1.2. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de asistent medical generalist face parte din categoria de ocupa&ii diminante
Domeniul medicin #i asisten& social
Activit&ile cuprinse n acest ocupa&ie sunt cuprinse n dou categorii #i anume:
administrative
de asistare a medicului
Din categoria activit&ilor de tip administrativ men&ionm:
completarea fi#elor de observa&ie ale pacien&ilor
completarea registrului de eviden& a bolnavilor care apeleaz la servicii
medicale
completeaz bilete de trimitere ctre alte unit&i sanitare sau alte specialit&i
medicale
scrie re&etele prescrise de medic, precum #i programele de administrare a
medicamentelor
completeaz documenta&iile pentru Casa de Asigurri de Sntate
face programri pentru vizite
Din categoria activit&ilor de asistare a medicului:
sterilizeaz instrumentalul medical de tratamente #i interven&ii
face msurtori ale indicilor somatici
efectueaz tratamentele prescrise de medic
msoar tensiunea arterial
msoar temperatura #i pulsul
recolteaz probe bilogice pentru analiz
ia msuri de prim ajutor, dup caz
se deplaseaz la domiciliul pacien&ilor pentru tratamente ambulatorii
Asistentul medical generalist poate lucra n unit&i spitalice#ti, n dispensare #i policlinici de
stat sau private, asistnd cadre medicale de medicin general sau de alte specialit&i, pe
87

care le degreveaz de marea majoritate a documentelor #i formularelor, dar fr a avea drept
drept de semntur #i parafare.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Principalele activit&i ale asistentului medical generalist se refr la :
&inerea eviden&elor primare
efectuarea de tratamente ambulatorii
centralizarea documentelor pentru Casa de Asigurri de Sntate

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Principalul tip de activit&i al acestei ocupa&ii se refer la interac&iune #i comunicarea cu
pacien&ii, cu medicii n subordinea crora este angajat, cu alte cadre medicale implicate n
actul terapeutic, asistarea pacien&ilor
Activitatea sa de tip intelectual se refer preponderent la elementele de organizare,
planificare (programri de vizite, scrirea programelor de tratament, evaluarea primar a
informa&iilor pe care le furnizeaz solicitantul #i pentru care apeleaz actul medical

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea atribu&iilor sale, asistentului medical generalist i sunt necesare n msur
destul de mare att abilit&i intelectuale, ct #i fizice #i senzoriale.
Din categoria abilit&ilor intelectuale, sunt necesare cele cognitive care se refer la
n&elegerea global a actului de control #i tratament medical, exprimarea oral, rapiditatea n
gndire, gndirea deductiv, aten&ie de tip selectiv
Abilit&ile de care are nevoie asistentul generalist sunt dexteritatea, precizia #i acurate&ea
mi#crilor, coordoanarea fizic
Din categoria abilit&ilor senzoriale sunt necesare vederea de aproape #i acuitatea auditiv

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Din categoria competen&elor generale, n foarte mare msur sunt necesare calculele
elementare, cunoa#terea elementelor #tiin&ifice de baz la nivelul instruc&iei sale.
Competen&ele sale se extind #i asupra identificrii problemelor de cazuistic, evaluarea unor
posibile solu&ii de tratament, convingerea (persuasiunea) pacien&ilor asupra necesit&ii
acordrii asisten&ei medicale #i n legtur cu perspectivele de vindecare.
88

O categorie aparte de competen&e &in de tipul administrativ al muncii, anume de a organiza
timpul , de a planifica consulta&iile, de a face programri, de a &ine seama de programul
medicilor, de a&ine eviden&a medicamentelor sau produselor farmaceutice cu care se fac
tratamentele.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul asistentului medical generalist este cel al cabinetului sau unit&ii de asisten&
medical n care lucreaz. Poate fi un program permanent fix, desf#urat n zilele de lucru,
dar poate #i un program prelungit, adaptat muncii din spital, policlinic.
Deplasrile sale n teritoriu sunt legate de eventualele vizite la domiciliu #i pentru anumite
tratamente.
Contractul de munc pe baza cruia lucreaz este ncheiat pe perioad nedeterminat #i
vizeaz un program complet.
Locul n care #i desf#oar activitatea este la punct fix, la unitatea de asisten& n care este
angajat, sau la domiciliul clientului
Munca nu este obositoare fizic, dar este stresant #i cu o anume ncrctur de
responsabilitate #i solicitudine.
Condi&iile de munc sunt specifice unit&ilor medicale. n ultimii 10 ani, condi&iile de munc
ale acstei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare msur prin perfec&ionarea instrumentalului,
materialelor de unic folosin& #i datorit preocuprii n special a unit&ilor medicale private
de a oferi condi&ii speciale de asisten& #i tratament.
Nu se poate vorbi de boli profesionale n practicarea acestei ocupa&ii, ci de riscul major de
contaminare prin contactul cu persoanele afectate de boli contagioase, pentru care se iau
msurile profilactice, inclusiv administrarea de vaccinuri.
n strategiile de motivare a muncii specifice acestei ocupa&ii nu sunt uzitate formele de
acordare a stimulentelor bne#ti, dar atractivitatea #i interesul fa& de practicarea acestei
meserii sunt sus&inute de efortul manageruilor din unit&ile medicale de a le suplini cu un
microclimat la parametri de confort #i un climat de munc adecvat.
Nu conteaz sexul celor care practic aceast ocupa&ie

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii n acest ocupa&ie s-a schimbat n mic msur

89

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au generat schimbri n ultimii 10 ani n schimbarea con&inutului muncii au
fost de natur legislativ, dar #i de adptare la bevoile solicitan&ilor de asisten& #i de cre#tere a
competi&iei n domeniu. Apari&ia #i dezvoltarea sectorului privat n domeniul asisten&ei
medicale a reprezentat un catalizator al acestor activit&i, inclusiv cu privire la doratea cu
instrumental #i materiale de unic folosin&, dotarea cu aparatur de investiga&ii performant

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Posibilele schimbri ale continutului activit&ilor n urmtorii 5 ani nu vor fi spectaculoase,
dar se vor resim&i prin cre#terea performan&elor de asisten& n ceea ce reprezint calitatea
serviciilor medicale, o dotare cu ustensile #i aparatur tot mai performant #i condi&ii tot
mai bune de microclimat, exigen&e care vor decurge din satisfacerea necesit&ilor
concuren&iale n domeniu.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Asistent medical generalist
Sor medical

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel elementar de comunicare
#i lucrul cu publicul, #i cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul psihologiei, sociologiei,
legisla&iei #i siguran&ei #i securit&ii publice
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e peste nivel mediu din domeniul
fizicii #i chimiei, biologiei, medicinei, terapiei #i consilierii.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim de instruc&ie ini&ial necesar practicrii acestei ocupa&ii au
evoluat. La nivelul anului 1990 mai existau persoane calificate n #coli medii sanitare. La
nivelul anului 2000, instruc&ia de specialitate se fcea n licee sanitare, iar n acest moment,
instruc&ia #colar pentru asistentul medical generalist se face n colegii medicale, unit&i
echivalente studiilor postliceale.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
90

Neviole de specializare devin necesare numai n cazul asistentul mediac generalist lucreaz
n clinici cu un anumit profil #i pentru o anumit specialitate medical, pentru a se familiariza
cu aparatuta #i tehnicile terapeutice ale acelor specialit&i.

5.Ocupa#ii nrudite
Sor medical

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: medic
n aval: infirmier, ngrijitoare

6.Concluzii
Ocupa&ia de asistent medical generalist COR 322101 - face parte din categoria de ocupa&ii
diminante
Domeniul medicin #i asisten& social
Activit&ile cuprinse n acest ocupa&ie sunt cuprinse n dou categorii #i anume:
administrative
de asistare a medicului
Din categoria activit&ilor de tip administrativ men&ionm: completarea fi#elor de observa&ie ale
pacien&ilor; completarea registrului de eviden& a bolnavilor care apeleaz la servicii medicale;
completeaz bilete de trimitere ctre alte unit&i sanitare sau alte specialit&i medicale; scrie
re&etele prescrise de medic, precum #i programele de administrare a medicamentelor;
completeaz documenta&iile pentru Casa de Asigurri de Sntate;face programri pentru vizite;
Din categoria activit&ilor de asistare a medicului: sterilizeaz instrumentalul medical de
tratamente #i intervenⅈ face msurtori ale indicilor somatici; efectueaz tratamentele prescrise
de medic; msoar tensiunea arterial; msoar temperatura #i pulsul.
Pentru exercitarea atribu&iilor sale, asistentului medical generalist i sunt necesare n msur
destul de mare att abilit&i intelectuale, ct #i fizice #i senzoriale.
Din categoria abilit&ilor intelectuale, sunt necesare cele cognitive care se refer la n&elegerea
global a actului de control #i tratament medical, exprimarea oral, rapiditatea n gndire,
gndirea deductiv, aten&ie de tip selectiv
Abilit&ile de care are nevoie asistentul generalist sunt dexteritatea, precizia #i acurate&ea
mi#crilor, coordoanarea fizic
Din categoria abilit&ilor senzoriale sunt necesare vederea de aproape #i acuitatea auditiv
91

Programul asistentului medical generalist este cel al cabinetului sau unit&ii de asisten& medical
n care lucreaz. Poate fi un program permanent fix, desf#urat n zilele de lucru, dar poate #i un
program prelungit, adaptat muncii din spital, policlinic.
Deplasrile sale n teritoriu sunt legate de eventualele vizite la domiciliu #i pentru anumite
tratamente.
Contractul de munc pe baza cruia lucreaz este ncheiat pe perioad nedeterminat #i vizeaz
un program complet.
Locul n care #i desf#oar activitatea este la punct fix, la unitatea de asisten& n care este
angajat, sau la domiciliul clientului
Condi&iile de munc sunt specifice unit&ilor medicale. n ultimii 10 ani, condi&iile de munc ale
acstei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare msur prin perfec&ionarea instrumentalului,
materialelor de unic folosin& #i datorit preocuprii n special a unit&ilor medicale private de a
oferi condi&ii speciale de asisten& #i tratament.
Nu se poate vorbi de boli profesionale n practicarea acestei ocupa&ii, ci de riscul major de
contaminare prin contactul cu persoanele afectate de boli contagioase, pentru care se iau
msurile profilactice, inclusiv administrarea de vaccinuri.
n strategiile de motivare a muncii specifice acestei ocupa&ii nu sunt uzitate formele de acordare
a stimulentelor bne#ti, dar atractivitatea #i interesul fa& de practicarea acestei meserii sunt
sus&inute de efortul manageruilor din unit&ile medicale de a le suplini cu un microclimat la
parametri de confort #i un climat de munc adecvat.
Nu conteaz sexul celor care practic aceast ocupa&ie

92

Monografie profesional

Asistent social nivel mediu

1.Natura activit#ii

1.5. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia Asistent Social face parte din categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul
activit&ilor.
Asisten&ii sociali sunt lucrtorii din domeniul social a cror atribu&ii se refr la ajutorul
acordat oamenilor n rezolvarea problemelor lor legate de situa&ia social sau de via&a
personal.
Activit&ile asistentului social se refer la :
identificarea problemelor de context al vie&ii sociale din anumite zone defavorizate
identificarea spectelor care &in de via&a real a familiilor care au probleme din cauza
modului de via& nesatisfctor (datorii, alcoolism,consum de droguri, persoane
vrstnice fr ajutor)
acordarea de ajutor persoanelor cu handicap - cu sfaturi #i ajutor n completarea unor
formulare
s se pun la dispozi&ia serviciilor comunitare privind asisten&a social
s fac investiga&iile sociale n cazul copiilor abandona&i, abuza&i sau supu#i la
tratamente necorespunztoare
s se implice n procedura de plasare a copiilor #i tinerilor n institu&ii de ocrotire
social, protec&ie #i reziden& sau n familii adoptive, n conformitate cu hotrrile
luate de instan&ele judectore#ti
s presteze activit&i n folosul refugia&ilor, a oamenilor fr adpost sau a grupurilor
cu probleme speciale (dependen&i de droguri)
s reprezinte persoane n procedurile juridice #i administrative.

ntr-un context mai larg, asistentul social acord asisten& specializat persoanelor, familiilor,
grupurilor #i comunit&ilor aflate temporar n dificultate, pentru ameliorarea situa&iei lor
sociale #i a bunstrii individuale.
El #i desf#oar activitatea n institu&ii publice, private sau ONG-uri.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
93

Cele mai importante sarcini ale asistentului social sunt legate de :
asisten& #i protec&ie a copilului din centre de plasament, asisten& maternal, adop&ii
sprijin pentru persoanele vrstnice
sprijin pentru persoanele afectate de violen&a domestic
prevenirea #i tratarea dependen&ei de droguri #i alcool
sprijinirea copiilor delincven&i pentru corectarea abaterilor de la normele sociale
consiliere familial pentru dep#irea unor situa&ii de criz
sprijinirea tinerelor mame singure aflate n situa&ii dificile
sprijinirea #i integrarea n familii a persoanelor din adposturile sociale
ajutor specializat pentru sraci, #omeri, tineri proveni&i din case de copii, copiii
strzii
Cazurile cu frecven&a cea mai mare de interven&ie a asistentului social sunt problemele legate
de ocrotirea minorilor. n aceste situa&ii, asistentul social trebuie s efectueze vizite la
domiciliul beneficiarului, s evalueze fiecare caz n func&ie de cele observate #i s stabileasc
nevoile,du caz.
O a doua activitate important prive#te exigen&a fa& de actualizarea dosarelor personale ale
beneficiarilor #i completarea datelor din fi#ele de lucru. De asemenea, efectueaz rapoarte
pentru fiecare caz n parte #i reprezint interesele beneficiarilor n fa&a institu&iilor publice.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Asisten&a social acoper urmtoarele tipuri de activit&i: diagnoz, prevenire, interven&ie
direct, monitorizare, consultan&, expertiz n colaborare cu institu&ii publice, private,
ONG-uri.
Indiferent care sunt beneficiarii asisten&ei sociale, activitatea ini&ial este de colectare prin
investigare direct a informa&iilor, asimilarea acestora #i definirea, dup caz, a necesit&ilor
de interven&ie.
n exercitarea atribu&iilor sale, asistentul social conlucreaz cu alte persoane din institu&iile
publice sau de ocrotire, cu beneficiarii acestui tip de asisten& pentru a cunoa#te n mod
nemijlocit condi&iile care au generat starea de disconfort social, culege informa&ii legate de
cazurile respective din imediata vecintate a reziden&ei. Interac&iunea #i comunicarea
reprezint tipul dominant al activit&ilor asistentului social.
Acivitatea de tip intelectual se refer n cadrul acestei ocupa&ii la prelucrarea #i analiza
informa&iilor culese din investiga&ii sociale, evaluarea acestora #i identificare solu&iilor de
94

rezolvare a respectivelor stri de fapt. Nu de pu&ine ori, asistentul social trebuie reflecteze #i
s ia decizii imediate n interesul beneficiarilor asisten&ei sociale.
Pentru crerea bazei de date, redactarea materialelor #i sistematizarea lor, asistentul social
trebuie s opereze cu computerul.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
n cea mai mare msur, n munca asistentului social sunt solicitate abilit&ile sale
intelectuale, valorificate n procesul de culegere a informa&iilor. Asistentul social trebuie s
cunoasc elementele necesare tehnicii de investigare pentru a ob&ine ct mai multe informa&ii,
s se foloseasc de abilit&ile sale privind modul de exprimare, s stimuleze dezbaterea
pentru a ob&ine informa&ii suplimentare, s-#i foloseasc originalitatea #i spontaneitatea,
rapiditatea gndirii, n anumite situa&ii cu care se confrunt.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Principalul nivel de competen& se refer la evaluarea situa&iilor #i luarea deciziilor conforme
cu situa&ia din teren.
Asistentul social trebuie s identifice n mod direct problemele #i, potrivit evalurii situa&iilor
reale, s propun #i s aduc la ndelinire solu&ii operative.
Confiden&ialitatea datelor este o exigen& deontologic a acestei ocupa&ii.
Organizarea timpului pentru etapele de culegere a datelor din teren, ntocmirea papoartelor
de evaluare #i a dosarelor de caz, legturile interinstitu&ionale n rezolvarea situa&iilor cu care
se confrunt, reprezint o foarte important competen& managerial.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Asistentul social lucreaz n institu&ii publice, private sau ONG-uri. Programul su obi#nuit
de lucru cuprinde zilele lucrtoare, dar n anumite situa&ii poate face investiga&ii #i interven&ii
chiar #i n zilele libere. Deplasrile sale n teritoriu sunt foarte dese, legate de contactul direct
cu anumite situa&ii. Investigarea direct l aduce pe asistentul social n situa&ii de dificultate,
chiar agresivitate din partea unor persoane deranjate de interven&ia sa. Situa&iile conflictuale
pe care trebuie s le investigheze #i s le rezolve reprezint elementele de stres din munca
asistentului social.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare
msur datorit schimbrii cadrului legislativ care confer acestei ocupa&ii prestigiu #i
autoritate. n statutul profesiei de asistent social aprut sub egida Federa&iei na&ionale a
Asistn&ilor, la articolul 9 este fcut men&iunea ...Institu&iile abilitate au obliga&ia de a
95

ac&iona prin toate mijloacele legale pentru protec&ia profesiei #i a drepturilor profesionale ale
asisten&ilor sociali.
n egal msur, brba&ii #i femeile pot practica acest ocupa&ie. Conteaz prestigiul,
autoritatea #i abilit&ile de a-#i exercita atribu&iile la nivelul competen&elor acestei profesii.


3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii s-a schimbat n mic msur.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au generat schimbarea con&inutului muncii n ultimii 10 ani au fost reprezenta&i
de schimbarea cadrului legislativ privind atribu&iile #i competen&ele institu&iilor abilitate
pentru protec&ia social, extinderea acestor competen&e #i la nivelul unor institu&ii ale
societ&ii civile, perfec&ionarea #i adoptarea statutului profesiei de asistent social.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Posibilele schimbri ale cadrului legislativ legat de exercitarea acestei profesii, n sensul
consolidrii acestei legisla&iei #i alinierii ei la legisla&ia european vor constitui motivele
poten&ialelor schimbri n con&inutul activit&ilor pentru aceast ocupa&ie.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Asisten&i sociali

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul
sociologiei #i psihologiei, comunicrii #i lucrului cu publicul, legisla&iei #i administra&ie
timpului, precum #i din domeniul utilizrii computerului.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
(coli postliceale de asisten& social care #i-au ncetat de mult timp func&ionarea.
n prezent, colegiul universitar de asisten&i, forma descurt durat de 3 ani.
96


4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Pregtirea de lung durat se refer la studii universitare
Pregtirea de scurt durat vizeaz cunoa#terea legisla&iei.

5.Ocupa#ii nrudite
Sociolog
Psiholog
Jurist

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: consiliere psihologic
n aval: func&ionari n poli&ie, executori judectore#ti, func&ionari publici,agent de angajri

6.Concluzii

Asisten&ii sociali COR 646001 - sunt lucrtorii din domeniul social a cror atribu&ii se
refr la ajutorul acordat oamenilor n rezolvarea problemelor lor legate de situa&ia social
sau de via&a personal.
ntr-un context mai larg, asistentul social acord asisten& specializat persoanelor, familiilor,
grupurilor #i comunit&ilor aflate temporar n dificultate, pentru ameliorarea situa&iei lor
sociale #i a bunstrii individuale.
El #i desf#oar activitatea n institu&ii publice, private sau ONG-uri.
Cele mai importante sarcini ale asistentului social sunt legate de :
asisten& #i protec&ie a copilului din centre de plasament, asisten& maternal, adop&ii
sprijin pentru persoanele vrstnice
sprijin pentru persoanele afectate de violen&a domestic
prevenirea #i tratarea dependen&ei de droguri #i alcool
sprijinirea copiilor delincven&i pentru corectarea abaterilor de la normele sociale
consiliere familial pentru dep#irea unor situa&ii de criz
sprijinirea tinerelor mame singure aflate n situa&ii dificile
sprijinirea #i integrarea n familii a persoanelor din adposturile sociale
ajutor specializat pentru sraci, #omeri, tineri proveni&i din case de copii, copiii
strzii
97

Cazurile cu frecven&a cea mai mare de interven&ie a asistentului social sunt problemele legate
de ocrotirea minorilor. n aceste situa&ii, asistentul social trebuie s efectueze vizite la
domiciliul beneficiarului, s evalueze fiecare caz n func&ie de cele observate #i s stabileasc
nevoile,du caz.
Asisten&a social acoper urmtoarele tipuri de activit&i: diagnoz, prevenire, interven&ie
direct, monitorizare, consultan&, expertiz n colaborare cu institu&ii publice, private,
ONG-uri.
Asistentul social lucreaz n institu&ii publice, private sau ONG-uri. Programul su obi#nuit
de lucru cuprinde zilele lucrtoare, dar n anumite situa&ii poate face investiga&ii #i interven&ii
chiar #i n zilele libere. Deplasrile sale n teritoriu sunt foarte dese, legate de contactul direct
cu anumite situa&ii. Investigarea direct l aduce pe asistentul social n situa&ii de dificultate,
chiar agresivitate din partea unor persoane deranjate de interven&ia sa. Situa&iile conflictuale
pe care trebuie s le investigheze #i s le rezolve reprezint elementele de stres din munca
asistentului social.
Factorii care au generat schimbarea con&inutului muncii n ultimii 10 ani au fost reprezenta&i
de schimbarea cadrului legislativ privind atribu&iile #i competen&ele institu&iilor abilitate
pentru protec&ia social, extinderea acestor competen&e #i la nivelul unor institu&ii ale
societ&ii civile, perfec&ionarea #i adoptarea statutului profesiei de asistent social.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul
sociologiei #i psihologiei, comunicrii #i lucrului cu publicul, legisla&iei #i administra&ie
timpului, precum #i din domeniul utilizrii computerului.
Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia:
(coli postliceale de asisten& social care #i-au ncetat de mult timp func&ionarea.
n prezent, colegiul universitar de asisten&i, forma descurt durat de 3 ani.

Profil:
- studii medii
- aptitudini de comunicare #i rela&ionale
- cuno#tin&e privind tehnicile de investigare social
- spirit de observa&ie
- rapiditate n gndire
- atitudine pozitiv fa& de oameni #i problemele lor
- rbdare #i calm
- &inut #i conduit cultivat

98

Monografie profesional


Brutar


1.Natura activit#ii

1.6. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de brutar face parte din categoria ocupa&iilor dominante. Practican&ii acesteia
lucreaz la fabricarea produselor de panifica&ie n unit&i mari din industria morritului #i
panifica&iei, sau un firme mici, cu produc&ii mici de anumite specialit&i de fabrica&ie.
Oricare ar fi locul de munc al brutarului, activit&ile lui se refer la :
pregtirea materiilor prime pentru fabrica&ie : fin, drojdii fermantative, sare, ap,
alte ingrediente n func&ie de re&etele de fabrica&ie
pregtirea suportului fermentativ (plmdeala)
frmntarea sau malaxarea ingredientelor
modelarea produselor de panifica&ie
supravegherea etapei de dospire dezvoltare a drojdiilor n cazul fabricrii pinii
coacerea
ambalarea produselor
Practicarea acestei ocupa&ii n fabricile mari de panifica&ie presupune neimplicarea n multe
opera&ii care se realizeaz mecanizat. Astfel, prepararea materiilor prime #i a materialelor de
suport de fermenta&ie (drojdie de panifica&ie) se face n sec&iile pregtitoare, prin aplicarea
re&etelor de fabrica&ie #i sub controlul dozrilor fcute de inginerul tehnolog de panifica&ie,
frmntarea se face n malaxoare mari, mecanice, un fel de robo&i de mari dimensiuni care
au timpii de malaxare regla&i conform parametrilor tehnologici de fabrica&ie. Coca frmntat
este automat trecut pe benzi transportoare la terminalul crora este fcut por&ionarea #i
modelarea mecanic, de unde, pe alte benzi transportoare produsele sunt duse ctre
cuptoarele de coacere. Benzile au deplasarea reglat astfel nct la intrarea n cuptoare,
materialele s fi parcurs stadiul de evolu&ie a drojdiilor (dospit). Benzile care transport coca
modelat #i crescut din cuptoarelor electrice sunt astfel reglate ca vitez de deplasare nct
la ie#irea din cuptor procesul de coacere s fie ncheiat. Este de fapt un proces pe finie
tehnologic de fabrica&ie n care brutarul este transformat n operator care supravegheaz
acest proces.
99

Re&etele fabrica&iei industriale con&in solu&ii de drojdii cu fermenta&ie accelerat, cuptoarele
au nclzirea cu arc electric #i de la intrarea ingredientelor n malaxor pn la ie#irea din
cuptor a produselor coapte nu se mai face nici o interven&ie manual, dect de oprire a liniilor
pentru remedierea unor eventuale disfunc&ionalit&i.
n fabricarea tradi&ional a pinii, toate procesele pregtitoare se desf#oar manual, se
folose#te drojdia de bere n cantit&i de re&et tradi&ional, timpii de cre#tere sunt mai mari,
pot fi introduse #i etape de refrmntare, iar coacerea se realizeaz n cuptoare speciale
aduse la temperatura de coacere prin arderea combustibililor naturali (n fabricile
tradi&ionale, meseria de coctor era considerat post cheie, de maxim importan& n
asigurarea produselor de calitate; pinea era mi#cat #i manipulat n cuptor cu lope&i lungi
de lemn).
Produsul este acela#i doar ca spect. Calit&ile gustative sunt net deosebite, n favoarea celor
tradi&ionale.
n fabricile de produse de panifica&ie de mici dimensiuni (aprute n ultimii ani n regim
privatizat), dozrile de materii prime se fac manual conform re&etelor de fabrica&ie,
frmntarea se face n malaxoare mecanice de mici dimensiuni, modelarea se face manual,
iar procesul de coacere se realizeaz n cuptoare electrice cu reglaj automatizat, fr benzi
transportoare. Produsele modelate se introduc manual n rastelele cuptorului #i dup
semnalul de terminare a coacerii sunt scoase tot manual #i puse n co#uri sau navete.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
respectarea dozajelor conform re&etelor de fabrica&ie
frmntarea/malaxarea
por&ionarea
modelarea
coacerea
ambalarea
Respectarea NTSM #i PSI

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Prima activitate a brutarului se refer la informarea asupra tipului #i sortimentului de produs
care trebuie fabricat, forma, dimensiunile #i gramajul acestora pentru a adopta re&eta
standardizat, corespunztoare acelui produs.
100

Face dozajul ingredientelor #i supravegheaz introducerea acestora n malaxoare de mare
capacitate.
Un tip aparte de comunicare se refer la rela&ia pe care brutarul o stabile#te cu specialistul
tehnolog #i maistrul brutar, n care informa&iile privind detalii ale re&etelor #i exigen&e ale
compozi&iilor vin s completeze datele necesare realizrii sarcinilor de lucru.
n activitatea brutarului din micile unit&i, sunt cuprinse o serie de alte activit&i pe care
trebuie s le realizeze #i care privesc gestuinea de materii prime #i ingrediente utilizate,
ncadrarea n normele specifice de consum, organizarea timpului de lucru pentru etapizarea
activit&ilor, astfel nct, respectnd timpii de lucru #i coacere s se poat asigura o desfacere
ritmic a produc&iei.
n fabricile mari, n cazul n care se face fabricarea simultan a mai multor sortimente,
mecanicii #i reglorii asambleaz liniile tehnologice, malaxoarele #i benzile transportoare #i
masinile de por&ionat #i modelat conforn tipurilor de produs.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii sunt necesare abilit&i intelectuale
legate de aspectele cognitive ale tehnologiei, rapiditatea n gndire, u#urin&a lucrului cu
cifrele, aten&ie selectiv #i distributiv.
Din categoria abilit&ilor fizice,este necesar dexteritatea/ndemnarea, precizia n mi#cri,
coordonarea mi#crilor.
Dintre abilit&ile senzoriale, importante pentru practicarea acestei cupa&ii sunt vederea de
aproape #i de departe #i acuitatea auditiv.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Principalele competen&e ale brutarului sunt de natur tehnic #i de rezolbare a sarcinilor de
lucru
Din categoria competen&elor tehnice sunt de men&ionat cele care se refer la lucrul cu
echipamente (dozatoare, malaxoare, benzi transportoare, instala&ii de fragmentare #i
modelare), de supraveghere a modului n care acestea lucreaz, de monitorizare a produselor
n circula&ie pe acest flux, de inspectare a produselor pe fiecare etap #i de interven&ie atunci
cnd se produc disfunc&ionalit&i.
Competen&ele de rezolvare a sarcinilor de lucru se refer la identificarea problemelor legate
de impunerile tehno#ogice, de adoptarea solu&iilor adecvate #i plicarea lor fr ntreruperea
procesului tehnologic.
101

n cazul produc&iilor n unit&i mici este de competen&a brutarului s organizeze munca astfel
nc-t timpii tehnologic impu#i s fie corela&i cu exigen&ele de productivitate a muncii.2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
n brutrii, munca este organizat n schimburi, inclusiv n zilele libere #i srbtorile legale
Este ceea ce se cheam foc continuu.
Brutarii sunt angaja&i pe baz de contract pe perioad nedeterminat.
Se lucreaz n unit&i cu sediul fix.
Munca este considerat monoton #i repetitiv
Condi&iile de microclimat sunt caracterizate prin temperaturi excesive. Se lucreaz n
preajma cuptoarelor de coacere. n aer sunt pulberi de fin.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc ale acestei meserii s-au mbunt&it n ceea ce prve#te
diminuarea efortului fizic, prin adoptarea unor tehno#ogii mecanizate. Cea mai obositoare
activitate, frmntarea, se face numai cu malaxoare.
Nu exist boli profesionale.
Pot practica aceast ocupa&ie #i brba&ii #i femeile n egal msur.
n firmele cu acest profil, ca mijloc de stimulare #i motivare a muncii se practic primele de
produc&ie #i se dau bonuri de mas. n sezonul cald, cnd cldurii exterioare excesive i se
adaug #i cldura din preajma cuptoarelor de coacere, se administraz apa mineral
carbogazoas pentru evitarea dezechilibrelor hidrice ale organismului.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mic msur
datorit utilizrii unor utilaje noi.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n acest domeniu de activitate, n ultimii 10 ani a crescut foarte mult competi&ia. Nu exist
cartier n care s nu func&ioneze cteva brutrii. Adaptarea la exigen&ele clien&ilor privind
accesul la aceste produse, calitatea #i pre&ul lor, au determinat schimbri de adaptare a
programelor de lucru, adoptarea unor tehnologii #i utilaje rapide.

102

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Se estimeaz c n viitorii ani factorul care va determina schimbri n con&inutul activit&ilor
va fi cre#terea exige&elor de pia&, de satisfacere a cererilor pe produse diversificate ca
re&et, form #i greutate, mod de ambalare #i pre& stabilit n regimul sistemului concuren&ial,

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Brutari, patiseri,cofetari

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel elementar de matematic
#i chimie, mod de comunicare cu publicul #i jurispruden&, precum #i cino#tin&e de nivel
mediu din domeniul securit&ii publice #i igienei produselor alimentare de larg consum.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim necesar de instruc&ie #colar pentru practicarea acestei
ocupa&ii se refer la #coala profesional. Acest nivel nu s-a modificat n intervalul de timp
din 1990 pn n prezent.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Se consider c este nevoie de specializare doar dac se schimb utilajele tehnologice, pentru
nsu#irea modului de operare cu acestea

5.Ocupa#ii nrudite
Patiser
Cofetar

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: inginer tehnolog, maistru tehnolog
n aval: distribuitori, vnztori
103

6.Concluzii
Ocupa&ia de brutar COR 741201 - face parte din categoria ocupa&iilor dominante. Practican&ii
acesteia lucreaz la fabricarea produselor de panifica&ie n unit&i mari din industria morritului
#i panifica&iei, sau un firme mici, cu produc&ii mici de anumite specialit&i de fabrica&ie.
Oricare ar fi locul de munc al brutarului, activit&ile lui se refer la pregtirea materiilor prime
pentru fabrica&ie; pregtirea suportului fermentativ (plmdeala); frmntarea sau malaxarea
ingredientelor; modelarea produselor de panifica&ie; supravegherea etapei de dospire
dezvoltare a drojdiilor n cazul fabricrii pinii; coacerea.
Pentru exercitarea atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii sunt necesare abilit&i intelectuale legate
de aspectele cognitive ale tehnologiei, rapiditatea n gndire, u#urin&a lucrului cu cifrele, aten&ie
selectiv #i distributiv.
n brutrii, munca este organizat n schimburi, inclusiv n zilele libere #i srbtorile legale.
Brutarii sunt angaja&i pe baz de contract pe perioad nedeterminat.Se lucreaz n unit&i cu
sediul fix. Munca este considerat monoton #i repetitiv.
Condi&iile de microclimat sunt caracterizate prin temperaturi excesive. Se lucreaz n preajma
cuptoarelor de coacere. n aer sunt pulberi de fin.
Nu exist boli profesionale.
Pot practica aceast ocupa&ie #i brba&ii #i femeile n egal msur.
n firmele cu acest profil, ca mijloc de stimulare #i motivare a muncii se practic primele de
produc&ie #i se dau bonuri de mas. n sezonul cald, cnd cldurii exterioare excesive i se adaug
#i cldura din preajma cuptoarelor de coacere, se administraz apa mineral carbogazoas pentru
evitarea dezechilibrelor hidrice ale organismului.


Elemente de profil:
#coal profesional
ndemnare
coordonare motorie
inegritatea strii de sntate
rezisten& la cldur extrem
disponibilitatea de a lucra n regim de munc continuu
104

Monografie profesional


Casier1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Activit&ile cele mai frecvente ale ocupa&iei de casier sunt cele de efectuare a ncasrilor #i
a pl&ilor, n numerar fie lei, fie valut. De asemenea casierul/casiera realizeaz nregistrri
n baza de date a bncii dup efectuarea opera&iunilor de schimb valutar, de pl&i #i
transferuri n diversele conturi bancare, calculeaz schimbul valutar, rata echivalrilor
pentru cursul leu-alte monede strine. O alt activitate des ntlnit este ceea de alimentarea
cu numerar de la Banca Na&ional pentru efectuarea pl&ilor, a schimburilor, dar #i
depunerile sumelor ncasate prin schimb, depuneri de conturi. Eviden&a tuturor acestor
opera&iuni este realizat prin intermediul unui jurnal zilnic, rapoarte zilnice ale ncasrilor,
pl&ilor efectuate, sumelor schimbate. Toate aceste rapoarte sunt trimise lunar la Banca
Na&ional. De asemenea, casierul realizeaz gestionare #i redistribuire de numerar,
ntocme#te documente justificative de gestiune.
Toate aceste ac&iuni sunt completate de dezvoltarea abilit&ilor de rela&ii bune cu clien&ii,
amabilitate, efectuarea opera&iunilor n timp util, eficient. Aceste servicii de relatii cu
clien&ii devin foarte importante n activit&ile ocupa&iei de casier deoarece serviciile oferite
de o banc clien&ilor ei devin din ce n ce mai importante pentru pstrarea clien&ilor, pentru
atragerea de noi clien&i.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Stabilirea #i calcularea cursului valutar pentru ziua respectiv
Efectuarea de pl&i, schimburi valutare, opera&iuni n baza de date a bncii
Redactarea jurnalelor operatorii #i ntocmirea rapoartelor zilnice n privin&a pl&ilor efectuate, a
cantit&ii de bani tranzac&iona&i, modifica&i: pl&i efectuate, schimburi, ncasri
Desf#urarea activit&ii de deservire a clien&ilor bncii n cele mai bune condi&ii, dezvoltarea unor
rela&ii armonioase, plcute cu ace#tia
Opera&iuni n numerar n moneda na&ional #i valut privind primirea, nmnarea #i schimbarea
banilor
Verificarea autenticit&ii, valabilit&ii #i strii fizice a monedei acceptate
Depozitarea valorilor #i documentelor conform prevederilor
105


2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

Interac&iunea cu clien&ii #i beneficiarii serviciilor bncii, negocierea, gestionarea #i rezolvarea
unor conflicte care pot aprea n interac&iunea cu clien&ii, #i, n general, orice activitate care
presupune interac&iune cu clien&ii #i lucru cu publicul reprezint activit&i foarte importante
pentru ocupa&ia de casier. Prelucrarea, evaluarea #i organizarea, planificarea informa&iilor
reprezint #i ele activit&i importante n desf#urarea muncii de zi cu zi a ocupa&iei de casier.
Dintre activit&ile fizice foarte importante pentru ocupa&ia de casier se numr lucrul cu
computerul #i abilit&i necesare pentru a controla modul de func&ionare a echipamentelor,
computerul cu precdere. Alte activit&i men&ionate ca fiind importante pentru desf#urarea
activit&ii de zi cu zi a ocupa&iei de casier sunt interac&iunea cu colegii de munc, administrarea #i
organizarea timpului, planificarea, desf#urarea unor activit&i administrative precum raporatrea,
ntocmirea eviden&elor pl&ilor #i ncasrilor realizate ntr-o zi.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

Abilit&ile necesare n foarte mare msur desf#urrii ocupa&iei de casier &in de exprimarea
oral, rapiditate n gndire, u#urin& n munca cu cifre, memorare #i aten&ia distributiv. Este
nevoie ntr-o foarte mare msur de dexteritate manual, de precizie n mi#cri, #i deapid n
timp scurt pentru a putea desf#ura activit&ile necesare ocupa&iei de casier. O alt serie de
abilit&i, dar ntr-o msur mai redus dect cele enumerate anterior, precum abilit&ile cognitive,
de efort fizic intens pentru o perioad redus de timp, coordonare fizic, #i acuitate auditiv sunt
necesare ocupa&iei de casier.
Este nevoie de putere de concentrare, precizie, abilitati de lucru cu cifre, #i, poate cel mai
important, sa fie persoane de ncredere.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

Una dintre cele mai importante competen&e pentru desf#urarea activit&ilor ocupa&iei de casier
este aceea de utilizare a computerului, iar apoi cele care &in de zona rezolvrii problemelor:
identificarea acestora, identificarea solu&iilor posibile, evaluarea solu&iilor #i rezolvarea
problemelor prin implementarea solu&iilor. Abilit&ile sociale percum cele care &in de orice
ocupa&ie n care furnizarea serviciilor este important #i munca cu oamenii, cuu clien&ii, este
deosebit de important, aceste abilit&i sunt #i ele relevante #i necesare ntr-o foarte mare msur.
Apoi, necesare, dar ntr-o msur mai mic, sunt competen&ele care &in de cuno#tin&ele generale,
scris, citit, calcule matematice elementare, #i cele care su&in un proces de nv&are rapid de noi
106

cuno#tiin&e, informa&ii, dobndire de noi abilit&i. Organizarea timpului #i capacitatea de a
convinge sunt alte competen&e necesare ntr-o mare msur desf#urrilor activit&ilor de zi cu zi
ale ocupa&iei de casier.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

Locul unde se desf#oar majoritatea activit&ilor casierului este la un ghi#eu. Programul de
activitate pentru acest ocupa&ie este unul monoton, care presupune activit&i repetate, se
desf#oar n programul normal de 8 ore pe zi, de luni pn vineri, nu presupune deplasare
n afara locului unde se desf#oar activitatea, dect foarte rar #i n condi&ii excep&ionale,
sediul unde se desf&oar acest activitate fiind unul fix, #i n general, pentru desf#urarea
acestei ocupa&ii, unitatea unde se desf#oar este o unitate cu sediu fix. Contractul de
prestare a activit&ilor presupuse de ctre acest ocupa&ie este unul pe durat nedeterminat,
putnd fi totu#i ntrerupt la cerere. Este o munc monoton #i stresant din punct de vedere
psihic deoarece se desf#oar n zgomot, agita&ie, uneori n caldur excesiv #i n aer
poluat, praf. Condi&iile n care acest ocupa&ie se exercit s-au modificat n perioada
ultimilor 5 ani, fiind mbunt&ite ntr-o foarte mare msur, iar acesta se datoreaz, n cea
mai mare parte dotrilor tehnice dezvoltate #i achizi&ionate: programul pentru stocarea
bazelor de date pe calculator, ma#inile de numrat bani #i cele de verificat bani, mai ales
monedele strine. De asemenea, datorit contactului frecvent cu bani, monezi, numerar, #i
contact direct cu foarte multe persoane, zilnic, exist riscul apari&iei unor boli profesionale,
precum alergii, infec&ii ale pielii. Inciden&a apari&iei acestor boli profesionale a rma
neschimbat. n ceea ce prive#te genul persoanei care poate desf#ura acest ocupa&ie el nu
este foarte relevant pentru competen&ele, abilit&ile necesare desf#urrii activit&ilor de zi
cu zi: att femeile, ct #i brba&ii pot realiza acest ocupa&ie. Activit&ile specifice acestei
ocupa&ii se desf#oar n bnci #i birouri de schimb valutar, n oficii de schimb valutar,
unde func&ionarul lucreaz n spatele unui ghi#eu #i unde este protejat de un geam. Munca
nu implic probleme deosebite, cu excep&ia posibilit&ii lucrului n schimburi. Uneori, n
perioade aglomerate, poate deveni stresant. Mai exist situa&iile de risc fizic, dac unitatea
nu este protejat, pzit, mai ales c se lucreaz cu sume importante de bani, informa&ii
protejate, conturi, transferuri bancare.


3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

107

n ultimii 5 ani, con&inutul muncii ocupa&iei de casier s-a modificat ntr-o msur destul de mare,
mai ales datorit dotrilor tehnice, introducerii calculatorului #i a programelor de calculator de
colectare #i nregistrare de date, deci datorit dezvoltrilor tehnologice. n acela#i timp,
diversificarea serviciilor dezvoltate de banc, munca cu clien&ii n fiecare zi, a adus modificri n
con&inutul muncii de casier. A crescut volumul de lucru #i diversitatea activit&ilor realizate, iar
acesta #i datorit economisirii timpului desf#urrii unor ac&iuni preluate sau efectuate mai
repede cu ajutorul tehnologiei: ma#ina de numrta bani, de verificat monedele, autenticitatea
acestora, etc. n acela#i timp, s-au modificat a#teptrile clien&ilor, care se a#teapt la servicii mai
bune, mai eficiente, n timp mai scurt, cu un personal amabil #i foarte serviabil. Toate aceste
modificri presupun ridicarea nivelului de stres, rapiditate n efectuarea opera&iunilor, amabilitate
#i flexibilitate n munca cu clien&ii.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

n primul rnd au fost schimbrile de natur tehnologic, de dotare cu aparatur performant
capabil s efectueze unele opera&iuni efectuate manual de ctre casier, #i programele soft de
calculator care au facilitat efectuarea opera&iunilor de contabilitate, redactare de rapoarte,
efectuare de pl&i #i ncasri. Apoi factorii care &in de schimbarea n organizarea activit&ii la
locul de munc, organizarea pe departamente, interac&iunea cu clien&ii, desrevirea acestora.
Cre#terea competi&iei n domeniu este un alt factor considerat ca fiind important pentru
modificrile aprute n ocupa&ia de casier, modificrile legislative #i a#teptrile la nivelul
clien&ilor n cadrul serviciilor oferite de bnci.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Pentru viitor, nu se prevd modificri esen&iale n activit&ile curente realizate de ctre un/o
casier. Modificarea programelor de soft utilizate pentru analiza #i prelucrarea datelor bancare
poate determina perfec&ionarea n acest domeniu. De asemenea, serviciile bncilor se pot
modifica, ceea ce poate determina fie modificarea activit&ilor casierului, fie diversificarea
activit&ilor realiazate de ctre acesta. Dar, activit&ile de baz ale unuicasier nu se prevede a se
modifica n viitor.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

Studiile medii n domeniul economic #i/sau contabil reprezint nivelul minim de pregtire
necesar pentru practicarea acestei ocupa&ii. Persoanele cu studii superioare, n domeniul
108

economic sau contabilitate, pot, de asemenea, s aibe acest ocupa&ie, dar, n general, nu e
necesar pregtirea de studii pe durat lung pentru a avea acest ocupa&ie.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

Pentru a putea practica ocupa&ia de casier, sunt necesare cuno#tiin&e de calculator, sau utilizarea
programelor de calculator, cuno#tiin&e de matematic #i din domeniul vnzri #i pia&, acestea la
nivelul elementar #i mediu. Ceea ce trebuie cunoscut foarte bine, la nivelul nalt, sunt cuno#tiin&e
din domeniul economic #i de contabilitate, al muncii cu clien&ii #i dezvoltarea rela&iilor cu
ace#tia, din comunicare #i psihologie.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Pentru a putea avea ocupa&ia de casier sunt necesare cel pu&in studiile liceale, fie n licee
specializate, licele cu profil economic, fie n licee de alte specialit&i. Nu e necesar s fie un liceu
teoretic. Studii postliceale sunt de ajutor, din nou specializate n domeniul economic, #i, dac e
cazul, studiile superioare.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare

Sunt necesare cursuri specializate pentru desf#urarea activit&ilor ocupa&iei de casier. Sunt bine-
venite cursurile de lung durat, de profesionalizare n domeniul pie&elor financiare, a legisla&iei
financiare #i cursuri de comunicare #i dezvoltarea rela&iilor cu publicul, clien&ii.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Ocupa&ii similare celei de casier sunt cea de gestionar #i cea de contabil, de#i activit&ile celor
trei difer destul de mult la un moment dat. Operator la ghi#eu, casier la oficiul de schimb
valutar.
Alte ocupa&ii care implic cuno#tiin&e similare: vnztor de bilete de tren, func&ionar la ghi#eul
po#tal, asistent vnzri.

Pentru realizarea n bune condi&ii a activit&ilor necesare ocupa&iei de acsier, cooperarea cu
personalul care realizeaz decontrile este necesar, fiind vorba tot de ocupa&ia de casier, n
amonte, #i cu clien&ii, n aval.109

6.Concluzii

Activit&ile descrise sunt foarte apropiate ocupa&iei de operator la ghi#eu sau casier la oficiul de
schimb valutar, mai ales c lucreaz ntr-o banc.

Codul COR: 421101: ncaseaz #i verific pl&ile n numerar, prin cecuri sau cr&i de credit n
magazine, birouri, ntocmesc monetarul #i elibereaz chitan&e,
efectueaz pl&i n numerar, n bnci, pe baz de cr&i de credit, &in contabilitatea #i verific
concordan&a cu soldul de cas, ncaseaz numerar n contul unei ntreprinderi #i verific
concordan&a cu listele de vnzri #i alte documente #i pregtesc fonduri pentru depounerea n
banc, pltesc salariile personalului ntreprinderii.

Unitatea unde ocupa&ia de casier prezentat se desf#oar este o firm privat, cu capital
majoritar romnesc, din domeniul financiar-bancar, filiala unei bnci, n fapt, care are un
personal de peste 250 de angaja&i, deci este o firm mare. A fost nfiin&at n 1994, iar persoana
care are aceast ocupa&ie n acest firm lucreaz din 1998, de 8 ani, pe acest post, cu acest
ocupa&ie.

Nici o alt ocupa&ie din cadrul firmei nu efectueaz activit&ile realizate de casier. Este o cupa&ie
care #i-a schimbat activit&ile destul de mult pe parcursul ultimilor 5 ani, datorit mbunt&irii
tehnologiei #i apari&iei unor aparete---cele de numrat bani #i cele de verificat baniicare a
mbunt&it condi&iile de munc, rapiditatea efecturii opera&iunilor. n acela#i timp ns a crescut
volumul de munc, iar opera&iunile realizate s-au diversificat fiindc bncile #i-au diversificat
serviciile oferite clien&ilor. Este o ocupa&ie stresant din punct de vedere psihic fiindc presupune
zilnic contact direct, constant cu oamenii, de oferire de servicii #i furnizare a lor n timp scurt,
eficient. n acela#i timp are mult activitate monoton care poate impune un tip de stres #i rodare
a unor abilit&i.
110

Monografie profesional


Cercettor economist n gestiune economic

1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Orice munc de cercetare presupune: documentarea (culegerea materialului), prelucrarea,
analiza datelor, formularea de concluzii #i furnizarea de propuneri astfel nct, din punct de
vedere al cercetrii fundamentale sau al celei aplicative, s se aduc ceva nou. Acesta este
obiectul de activitate al oricrei activit&i de cercetare. Cercetarea n gestiunea financiar
presupune, binen&eles, particularizare, partea documentar fiind pe problema gestiune
financiar sau mai bine zis management financiar. Gestiunea economic, n cteva cuvinte, e
un fel de administrare. Aceast no&iune ar corespunde cel mai bine gestiunii economice. Mai
ales francezii au fcut diferen&a aceasta ntre gestion #i managementul anglo-saxon. Romnii
au folosit no&iunea conducere. Ulterior, mai ales dup 89, a nceput s fie nlocuit aceast
no&iune cu termenul administrare. Fiecare a sim&it nevoia de a inventa cuvinte pentru un
pachet, un domeniu, un set de activit&i pentru a delimita. n principal este o delimitare pe
plan interna&ional ntre gestion #i management. Managementul, pe lng gestiunea efectiv,
are #i o particularitate de risc legat de decizie. Sfera no&iunii este mult mai ampl dect la
gestiune. No&iunea gestiune economic poate fi apropiat mai mult de administrare pentru
c ceea ce se ntmpl n acest domeniu, ntr-o formulare brut, se apropie mai mult de
activitatea unui magazioner. n gestiunea economic exist un patrimoniu #i trebuie avut
grij ca acesta s nu se modifice, s nu se deterioreze ca structur, calitate, numr, valoare
etc., deci cu accent pe conservare. (i aici este similitudinea cu activitatea administratorului.
Pe cnd n cazul managementului se are grij de a schimba structura, de a aduce ceva n plus,
de a nnoi,de a mbunt&i calitatea acelui patrimoniu, nu doar de a-l pstra. (i intervine
riscul, care nu exist n cazul administrrii.
Drept urmare, domeniul acesta, definit prin no&iunea gestiune financiar sau gestiune
economic este mai mult impus, mai potrivit fiind no&iunea de management financiar, de
management n general, care le acoper cu totul, indiferent de momentul #i tipul de activitate;
deci #i de pstrare a patrimoniului dar #i de mbunt&ire a lui, n condi&ii de risc.
111

Obiectul muncii de cercetare e foarte restrns n cazul n care sensul atribuit este cel de
administrare. Cercettorul trebuie s aduc ceva nou. Or, dac cercettotul face faza de
documentare, vede c s-a spus aproape tot #i apoi st s se gndeasc ce s mai aduc ceva
nou aici? Dac intervine n condi&ii de risc iese din domeniul administrrii, ptrunznd n
domeniul managementului. Nu se vorbe#te de administrare n condi&ii de risc, ci de
managementul de risc sau n condi&ii de risc. Nicieri nu se spune despre administrare sau de
gestiune de risc. Sau apare n cteva domenii stricte - spre exemplu n domeniul bancar,
unde chiar patrimoniul lui n esen& e de risc.
Ca urmare, cercettor n domeniul gestiune economic este o sintagm mai mult for&at
pentru c domeniul lui de activitate ar trebui s aduc ceva nou n domeniul administrrii
unui patrimoniu economic. Administrarea unui patrimoniu economic nseamn conservarea,
pstrarea lui, ori ca s aduci fundamental ceva nou po&i s aduci pe linie de analiz, pe
metode de a comensura, ns aici e din ce n ce mai pu&in domeniu de cercetare. Din anchete
#i chestionare sociologice ce poten&ial de cercetare reiese c exist n domeniul acesta? C&i
oameni din Romnia se ocup de treaba asta? O astfel de analiz ar eviden&ia faptul c mai
mult se public cursuri de gestiune financiar, de gestiune n general #i mai pu&in se
desf#oar lucrri de cercetare. Foarte pu&ine cercetri de acest gen sunt, care s aduc ceva
nou prin acea publica&ie de exemplu, pn acum s-a folosit metoda X #i prin aceast
cercetare vin cu ceva extraordinar.


1.5. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Sarcinile unui cercettor economist sunt acelea#i ca n orice cercetare. Nu poate fi particularizat
un cercettor la gestiune financiar sau gestiune economic (n domeniul microeconomiei, spre
exemplu).
Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor sunt: documentare, prelucrare, analiz,
formularea de concluzii #i solu&ii. n cercetare, nu neaprat n gestiune, n prezent (#i fa& de cum
era nainte de 89), s-a redus foarte mult perioada de documentare. Pentru c accesul este foarte
rapid la surse din ce n ce mai multe. Pe de o parte s-a redus timpul de documentare, pe de alt
parte a crescut timpul de prelucrare. Acum nu mai este problema procurrii surselor de
informare, nu se mai pierde timp cutnd aceste surse, ci a aprut problema selectrii surselor pe
care s le parcurgi. Asta e problema cea mai grea la ora actual. Dar pe total perioada de
documentare se reduce. ns un cercettor nu face 12 luni numai o cercetare pe o anumit tem,
ci este angrenat n diverse proiecte. n cercetarea din domeniul gestiune economic nu s-a mers
pe specializare, probabil din cauza poten&ialului, adic poten&ialul de cercetare s-a erodat pe
112

parcurs datorit faptului c cercettorul nu este motivat #i atunci el nu studiaz numai o tem de
cercetare - spre exemplu Metode moderne de gestiune financiar la o societate pe ac&iune (un
titlu destul de vag) #i el s nu fac altceva tot anul dect a#a ceva. El, datorit mai multor factori,
are mai multe teme de cercetare n acela#i timp. Particip la mai multe contracte - fie contract
extrabugetar, fie contract pe PS 7, alturi de contractul de cercetare. Sunt mai multe direc&ii de
cercetare pe care trebuie s le fac n acela#i timp. (i atunci cercettorul #i face o partajare a
bugetului de timp astfel nct s le acopere pe toate. Sunt domenii pe care le cerceteaz n fiecare
an, n care se afl n faza de documentare. Sunt alte teme, proiecte de cercetare n care el a
dep#it faza de documentare #i a ajuns la cutarea de solu&ii, cu toate c e n cursul aceluia#i an.
ns fiecare cercettor are o experien& n spate, experien& pe care poate s-o aduc #i n
documentare, #i la prelucrare #i n formularea de solu&ii.
(i interesant e de ce a crescut perioada de prelucrare a informa&iilor. Pentru c tot aparatul de
prelucrare, cel pu&in n ultimii ani, s-a perfec&ionat extraordinar, a devenit mult mai fin. n primul
rnd se lucreaz cu un aparat matematic foarte elaborat, care ca metodologie de prelucrare, cu
modele , cu instrumente e din ce n ce mai rafinat; dar n al doilea rnd tehnica de calcul care este
pus la dispozi&ie este tot mai performant (softul e opac pentru cercettor; acesta introduce
datele ini&iale #i are rezultatele care sunt iar date ini&iale #amd, astfel nct acesta lucreaz non
stop). Aceasta este explica&ia pentru cre#terea perioadei de prelucrare a datelor. (i n partea de
documentare n-a crescut numai numrul de informa&ii existente pentru o anumit gestiune, dar
sunt mult mai numeroase #i informa&iile despre cum se face cercetarea, prin ce aparat matematic,
nematematic, filozofic, de analiz sau de alt natur. Timpul de prelucrare a informa&iilor a
crescut pentru c modalitatile prin care cercettorul este obligat prin rigoare #tiin&ific s le
foloseasc s-au diversificat #i au devenit mult mai rafinate.
Urmeaz partea de analiz #i de furnizare de solu&ii #i de concluzii - comparabil cu un teren
minat pentru c depinde de cuno#tin&ele, de abilitatea, de experien&a omului. Dac nu exist un
cercettor de calitate, tot ce a fost fcut fcut e sortit e#ecului. Dup prerea unui cercettor
economist, ntr-un an de zile, partea privind analiza, interpretarea #i furnizarea de concluzii #i
propuneri, ar trebui s dureze cel pu&in 2 luni, n care specialistul s nu fac altceva, dect asta.
Ce se ntmpl n realitate n cercetarea economic? Se ob&in rapid ni#te date, se introduc ntr-o
cutie neagr calculator se ob&in ni#te prelucrri, se trece repede la o analiz, dar nu se ajunge
la rezultatul dorit. Se ia de la capt. Poate de aceea ar fi mai indicat ca documentarea s fie la
sfr#it, s fie fcut cu seriozitate, astfel nct la sfr#itul parcurgerii etapelor s fie chiar finalul,
s nu se mai reia. Deocamdat se practic forma interactiv. (i datorit faptului c se lucreaz la
n contracte, dar #i faptului c nu se parcurg etapele cum trebuie. Cercettorul se documenteaz
113

#i prelucreaz datele n 2 zile , se uit la rezultatele din prelucrare, face o analiz scurt, #i o ia de
la capt pentru c descoper c a omis ceva. Este o modalitate de lucru interactiv.
Ipotezele pe care cercettorul le trece de la nceput pe hrtie nu rmn acelea#i. De fapt asta
depinde de fiecare, depinde de ce metod de cercetare e folosit, metoda deductiv sau inductiv.
Sunt situa&ii n care se porne#te n cercetare #tiind de la nceput rezultatele #i se dore#te ca mediul
din jurul si verifice metodele de lucru. Asta e o variant. Dar exist #i a doua variant: exist un
obiectiv de cercetare, se face o cercetare empiric (cu documentare, prelucrare, se analizeaz
rezultate #i se formuleaz concluziile); vis-a-vis de starea mediului, aceasta se modific. Dar sunt
metode diferite. Un exemplu n gestiunea financiar: se propune ca prin cercetare - dar din start
se stabile#te acest lucru - s se ob&in o cre#tere a valorii patrimoniului existent prin utilizarea
unor metode noi de evaluare. (i atunci trebuie s fie gsit o metod care s nu fie nici valoarea
de pia&, nici valoarea activului, ci o alt valoare. Dar obiectivul e clar formulat de la nceput. (i
dup aceea ncepe documentarea #amd. Se poate ca la sfr#itul cercetrii s fie o surpriz
neplcut, s nu fie gsit nicio metod sau s nu se inventeze nimic. (i acesta este un rezultat:
un e#ec. Dar se poate proceda #i altfel: se formuleaz tema de cercetare - noi metode de
evaluare, ncepe cercetarea, dar nu se stabile#te din start problema ca valoarea pe care s-o ob&in
s fie mai mare, prin metoda ce va fi descoperit.
Pentru cercetarea economic mai potrivit este metoda de lucru interactiv. Pentru cei din Vest
parc era un avantaj la un moment dat.Acum nu mai e. Pentru c economia nu mai evolueaz
cum evolua acum 40, 50 de ani. E mult mai dinamic. (i parc acum cei din Vest ar trebui s se
ntoarc dup modelul romnesc, de cercetare interactiv. S fie fcute prelucrri dup
ntocmirea analizei datelor, s fie fcut documentarea, s fie formulate ni#te concluzii #i dac
acestea nu convin s fie reluat proiectul de cercetare.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
114

Datorit faptului c obiectul muncii e n continu mi#care, cercettorul n domeniul acesta ar
trebui permanent s ob&in informa&ii din mediu - mediul care este bun cercetrii. Cercettorul se
afl n institut, n mediul su, acolo-#i face cercetarea. Deci el ar trebui s comunice, ar trebui n
primul rnd s aib un sistem de rela&ii. Ar trebui s existe rela&ii personale #i rela&ii
institu&ionale, adic cu verigi organizatorice din care s fie absorbite informa&iile. Nu este
suficient numai documentarea livresc, de pe internet sau din bibliotec. Sunt necesare date de
la agen&i economici, de la Ministerul Finan&elor, de la alte institu&ii din administra&ia central, de
la persoane fizice. Cercettorul ar trebui s-#i aloce n bugetul de timp o bun bucat, un procent
semnificativ, pentru pstrarea acestor rela&ii. Nu numai cnd are nevoie cercettorul. Adic
cercettorul are un proiect, merge cu chestionarul sau cu ancheta #i persoanele respective sunt
obligate s rspund. Permanent ar trebui s fie ntre&inute aceste rela&ii, mai ales c n unele
cazuri cercettorul are n spate 1, 3, 5, 10 cercetri terminate #i pe care ar vrea s le valorifice. (i
atunci, n func&ie de momentul n care persoana din mediu are nevoie de rezultatele
cercettorului economist acesta s i le furnizeze, astfel nct va deveni util #i la un moment dat
va putea s solicite #i el informa&ii. Atunci e un schimb de amabilit&i (n ghilimele), schimb
bilateral de informa&ii. Dac cercettorul nu d nicio informa&ie, persoana din mediu de ce ar da?
Va da o dat, de dou ori, dar a treia va invoca un motiv #i nu va mai da datele solicitate. Sau
cercettorul solicitant de informa&ii va fi lsat la nivelul secretarei sau la un nivel foarte
nesemnificativ n structura organiza&ional din cadrul institu&iei. Pentru pstrarea rela&iilor ar
trebui ca cercettorul s acorde din bugetul de timp o pondere semnificativ. (i nu numai pentru
rela&iile cu exteriorul. Sunt importante discu&iile ntre colegi. Trebuie pornit de la premisa c
cercettorul nu este singurul n veriga de cercetare respectiv care se ocup de o anumit
problem. Dac este singur, e o tragedie pentru c ar nsemna c n acel institut sunt numai
speciali#ti care nu se n&eleg ntre ei. Dar dac de exemplu n cadrul gestionrii economico
financiare e un colectiv (sunt 2,3,4 cercettori) constituit la nivelul microeconomiei, mcar
exist o punte de dialog, de discu&ii. Mai mult dect att, dac sunt cercettori care particip la
acela#i proiect de cercetare n cadrul documentrii, prelucrrii trebuie s schimb informa&ii ntre
ei ca s vad la ce nivel s-a ajuns pe total proiect #i fiecare. Cercetarea nu nseamn numai
documentarea aceea livreasc, ci nseamn informa&ia din sistem. Mai ales c e informa&ia
proaspt. Iar cercettorul ofer solu&iile #i propunerile tot acestui mediu, mai rar le folose#te
pentru a le publica ntr-o carte. Domeniul de gestiune economico-financiar se refer mai mult la
cercetarea aplicativ #i mai pu&in de fundamental.
Referitor la tipul de activitate intelectual pe care o presupune aceast ocupa&ie - e un alt
domeniu, care &ine de modul cum #i organizeaz activitatea n trei momente diferite: la nceput,
n faza de proiectare a fi#ei temei de cercetare, n etapa de realizare efectiv #i dup ce a fost
115

realizat. n faza de proiectare, partea de strategie, abilitatea cercettorului de a-#i face un
program, un buget de cheltuieli pentru proiectul respectiv, flerul lui de a negocia pre&ul cu
utilizatoul final al proiectului sunt importante. Este mai mult o faz de management comercial.
Managementul comercial nseamn - legat de cercetarea n domeniul analizat - n faza aceasta
dinaintea demarrii proiectului de cercetare primeaz modul n care #i poate c#tiga finan&area.
Din punct de vedere financiar, trebuie s se demonstreze c acest proiect este util astfel nct
cineva s-l plteasc. Pentru c nu face munc patriotic, chiar #i n institu&iile publice
cercettorii din centrele afiliate Academiei Romne sunt plti&i. Sunt plti&i prin bugetul
Academiei pentru ce fac, tot negociat cu Academia Romn, numai c nu prea se vede pentru c
sunt plti&i n regie orice ar face. Ne ntoarcem la metoda inductiv; cam la ce solu&ii se dore#te a
se ajunge. Cam a#a se practic, cum se poate observa #i prin analiza fi#ei unui proiect de
cercetare. Pn la buget se ajunge. Este important abilitatea de a-#i vinde marfa care nu e nc.
n bugetul financiar trebuie s prevad at&ia bani, nici mai mult nici mai pu&in, suficien&i, astfel
nct s-#i realizeze toate obiectivele. Altfel ori face munc patriotic, ori irose#te resurse
financiare. Dac sunt mai mul&i indivizi care particip la acela#i proiect de cercetare, importante
sunt abilit&ile coordonatorului #i ale fiecrui cercettor. Coordonatorul trebuie s aib abilitatea,
chiar dac nu a fost o echip nainte, s-i constituie ntr-o echip de cercetare. Ce ar trebui s
fac conductorul? Ar trebui s fac #i cercetare #i coordonare, astfel nct obiectivele
proiectului de cercetare la sfr#it s fie realizate. Exist #i riscul s nu fac nimeni nimic, #i la
sfr#it conductorul proiectului s nu aib ce pune pe mas. Abilitatea profesional a
cercettorului e s fac treab pe documentare, pe prelucrare, pe pstrarea rela&iilor. Pentru
cercettor important este abilitatea oral n sensul de a vorbi, de a interac&iona, o abilitate
deosebit n materie de rapiditate n gndire, de a face corela&ii unde ceilal&i nu le sesizeaz.


2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei.
Competen&ele ar trbuie discutate n mai multe etape. De exemplu, competen&a de management al
resurselor, s #tii s-&i gestionezi. Sau pe alt etap de exemplu: cercettorul nu face proiectul
de unul singur. Este angajat undeva (fie un SRL, o SA, fie o institu&ie public). Primul pas unde
este verificat #i testat competen&a sa e la angajare. Acolo e ntrebat ce se pricepe s fac. E un
moment foarte delicat mai ales pentru persoana juridic. Pentru c din ce se solicit de la cel care
vrea s se angajeze, prin interviu nu se surprinde dect vreo 60% din vectorul de competen& al
omului. (i dup aproape un an de zile n care ncepe efectiv s lucreze (depinde dac a mai fcut
sau nu cercetri nainte, vine de la facultate) se descoper dac 40% din celelalte calit&i sunt
utile pentru persoana juridic respectiv. Persoana angajat poate avea competen&e, dar nu n
116

gestiunea financiar, ci n datoria de pl&i externe. Poate s aib pe altceva competen&. Dar
ini&ial angajatorul s nu le descopere. n primul an de zile, dup ce va lucra ntr-un colectiv de
cercetare se pot descoperi celelalte 40%. n al doilea an, acest 40% poate s determine trecerea la
alte tipuri de proiecte de cercetare, din alte domenii, astfel c pentru persoana juridic respectiv
s se reduc riscul de a nu utiliza eficient resursa uman. Sunt n institut absolven&i de ASE care
au terminat Facultatea de Finan&e, care au masterat sau postuniversitare pe probleme de audit. (i
dup primul an de cercetare, n institut s-a practicat #i a#a se practic n fiecare an astfel: se
lanseaz un program de cercetare #i personalul, fr niciun fel de restric&ii, se angajeaz la o
tem x,y. Au fost #i surprize ca asisten&i de cercetare care vin de pe bncile ASE-ului, care au #i
specializare pe audit, s nu vrea s participe la proiecte de cercetare de microeconomie. Pentru
c cercettorul respectiv #i-a fcut o evaluare #i #i-a spus c el e mai mult pe alt domeniu din raza
de ac&iune #i din planul de cercetare al institului. Competen&ele acestea, n timp, pot s fie
erodate sau mbunt&ite. Asta nu mai depinde neaprat de de#teptciunea lui, mai depinde #i de
institut, de modul cum e motivat sau nemotivat pentru domeniul pentru care este competent. Un
exemplu: cei de la cercetare financiar-monatar din cadrul Academiei Romne nu ar trebui s fie
cei mai buni speciali#ti din Romnia? Sunt model, au avantajul c sunt neutri, fac cercetri n
domeniul financiar-monetar, (n domeniul acesta foarte pu&ini mai fac cercetri n Romnia, iar
institu&iile din administra&ia central, local #amd, colectivele care ar trebui s fac sunt
desfiin&ate ncet-ncet, ca #i cele de la Ministerul Finan&elor #i de la alte verigi sunt desfiin&ate).
(i atunci au rmas singuri pe o buc&ic, #i din cauza aceasta ar trebui s fie cei mai buni
speciali#ti. (i sunt invita&i la o discu&ie, la Ministerul Finan&elor pe problema realizrii bugetului
de stat; din partea institutului ar trebui s se duc specialistul care se ocup de buget. Nu se duce
#i nu pentru c-i interzice cineva ci pentru c s-ar putea s ajung acolo #i s spun prostii. (i
atunci este trimis omul care are idei despre buget, de#i nu-i chiar n zona lui de competen&, dar
face fa& la o discu&ie. Suma specializrilor dintr-un institut nui acoper de cele mai multe ori
domeniul de activitate al institutului. (i sunt mul&i cercettori competen&i ntr-un domeniu care ar
trebuie s treac n alt domeniu.
Institutul, ca persoan juridic, lsnd la o parte faptul c prime#te o structur func&ional, un
buget, dac gre#e#te la selectarea a 2,3, persoane, pn cnd va angaja? (i angajarea se face cu
carte de munc pe perioad nedeterminat. Pn cnd va angaja? (i cu cei angaja&i ce poate face?
n ce condi&ii i d afar? Nu-i chiar a#a simplu. (i competen&a respectiv este legat #i de
procesul de evaluare. Exist, cel pu&in la persoanele juridice-institu&ii publice, conform cadrului
legal demarat n 2003 - n 2003 era statutul cercettorului #i a cercetrii, dar #i legea 154 care e
din 1996 , n care pune bazele evalurii personalului de cercetare. Evaluarea personalului de
cercetare poate fi legat de competen&e Dar, #i aici e o problem: institutul se a#teapt ca cel care
117

este evaluat s fie competent n ce face. Dar ce face obiectul muncii n fiecare an se schimb
datorit mediului. Evaluarea ar trebui s reflecte competen&a. Dar competen&a n fiecare an se
schimb, adic necesarul de competen&, pentru c mediul se schimb #i nevoile mediului se
schimb. (i mai e #i un alt argument: dac institutul a fcut anul acesta o cercetare pe o tem #i
a ajuns la ni#te concluzii, la anul nu mai plte#te nimeni s ob&in acelea#i concluzii. Poate s
mai plteasc peste 5 ani s refac cercetarea. (i atunci, se schimb domeniul cercetrii. (i
evaluarea se schimb n fiecare an, ca s reflecte ct mai bine competen&ele. Ori schimbi
evaluarea n fiecare an, ori faci evaluarea att de integratoare nct indiferent cum se schimb
necesarul #i efectivul de competen&e evaluarea s surprind tot. (i mai degrab se tinde spre o
evaluare integratoare. Fiind o evaluare integratoare nu reu#e#te s surprind ct e de competent
omul #i ct efectiv a muncit pentru institu&ie. De exemplu: n evaluare se include numrul de
articole publicate ntr-un an. Nu este concludent. C numrul de articole poate s fie 50 #i fiecare
dintre articolele s fie numai n domeniul TVA-ului. Sau poate s fie 50 n 50 de domenii
diferite. Sau poate s fie articole n Rcnetul Carpa&ilor sau s fie ntr-o revist de specialitate. n
evaluare nu se spune dect numrul de articole #i att. Punct. Nu este un criteriu calitativ la
acesta cantitativ. S-a ncercat la nivelul institutului #i la nivelul Academiei sa se diferen&ieze:
numrul de articole publicate n Romnia la reviste de specialitate, recunoscute de Academie.
Cea mai bun evaluare o d studiul fcut. Evaluarea studiului d suma competen&elor aplicate a
echipei de cercetare, nu a fiecruia. Dac se stabile#te la nceputul anului: fiecare face cte un
capitol - ar fi o solu&ie, pentru c este evaluat capitolul. Dar sunt destule proiecte de cercetare n
care lucrarea nu poate fi spart n capitole. De exemplu se dore#te realizarea unui model,
modelul financiar al Romniei; nu poate fi trecut ecua&ia nr 1 la cercettorul x, ecua&ia nr 2 la alt
cercettor. Trebuie s lucreze mpreun. (i evaluarea este a echipei, nu a fiecruia. Pentru
evaluarea competen&elor individuale nu se poate merge pe lucrare. S-a gsit solu&ia cu multe
criterii numerice, dar exist riscul ca s nu se surprind chiar 100% competen&ele efective care ar
fi fost implementate n rezultate, n proiecte de cercetare finalizate #amd. O alt cale prin care
trebuie definit competen&a este fi#a postului n care, la cercetare, pe lng atribu&ii, competen&e,
rspunderi, se precizeaz: cercettorul trebuie s ia la sfr#itul anului o not cuprins ntre 3,75 #i
4,25 la evaluare. Este men&ionat o condi&ie, ceea ce nseamn c competen&a trebuie s fie de o
anumit valoare, estimat prin nota final. Sunt unele fi#e ale postului unde se men&ioneaz c
fiind CS2 trebuie s participe la 3 capitole din proiectele de cercetare, trebuie s scrie 10 articole
#i eventual o carte. Se impun direct n fi#a postului. Trebuie s fie ndeplinite aceste cerin&e. Se
mai poate defini competen&a prin notele care se acord. Orice fi# de evaluare are autoevaluarea,
dar mai exist #i a doua coloan din tabelul respectiv sintetic unde este nota acordat de #eful
echipei de cercetare. A treia not este cea acordat de un colectiv de evaluare numit de director #i
118

a patra not este nota directorului institutului. Deci, pn la urm sunt ni#te filtre care aduc
competen&a efectiv fa& de nevoile persoanei juridice. Competen&a pus n aplicare.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
n ultimul timp se pune tot mai acut problema condi&iilor psiho, adic s fii ntreg la minte. Ar
trebui fi# medical la angajare, ca la permis auto, s fie fcut testul psihologic. Ceea ce se
ntmpl n parlament se poate ntmpla #i n cercetare. Oameni care nu sunt ntregi la minte,
handicapa&i pot intra n cercetare. Au fost cazuri de oameni care au fost n cercetare #i au fost
handicapa&i. La nceput a fost bine, dar ulterior au fost probleme, mai ales la rela&ia persoanei
juridice cu ei. Nu pot fi trimise astfel de persoane cu un handicap de exemplu la Ministerul
Finan&elor. n rela&iile cu mediul ei reprezint persoana juridic #i mai ales c asta e, trim n
Romnia. Cu toate c pot fi extraordinari. Sunt handicapuri vizibile #i care nu se vd. Una e s
aib un picior cu probleme #i alta e s aib ticuri nervoase, s aib ie#iri necontrolate, s
vorbeasc cu anumite accente aiurea #i s ncepi s fii bulversat. Persoana sufer o erodare n
timp, capt foarte mult experien&, dar apare #i uzarea creierului. Trecerea n vrst se
compenseaz prin concediul de odihn. Dar asta-i numai teoretic. n cercetere se dau pn la 28
de zile lucrtoare ntr-un an, cuiva care poate avea 25 de ani vechime de cercetare. Dar sunt
cazuri cnd persoana nu-#i ia concediul. Pentru c un om cu experien& se ntoarce, pentru c
este atras n diverse activit&i ale institutului, la diverse proiecte de cercetare #i concediul se
reduce sau se ia frac&ionat (5 zile acum, 5 zile peste 3 luni). n acest fel, aceast metod legal de
a te calma, de a te odihni nu mai are efect. Sau, trecnd dintr-un an n altul, o persoan poate
ajunge s aib 60 de zile de concediu de odihn. Adunnd #i zilele nelucrtoare, dac #i ia
concediu de odihn, fiind un cercettor de nivel CS1 poate periclita cercetarea n institut. S-a
ncercat n institut ca n iulie #i august to&i salaria&ii s-#i ia concediu. Sunt totu#i persoane care
nu pot n perioada asta, pentru c sunt anumite termene. Fiecare, cnd se angajeaz, nu cunoa#te
la persoana juridic toate amnuntele. C s-ar putea la unele persoanele juridice s fie o
concuren& pe post la angajare extraordinar, iar la altele deloc.Cnd ajungi efectiv la locul de
munc vei vedea c nu e chiar a#a. Cum e climatul de munc, dac n interior se fac workshop-
uri profesionale, dac ai o rela&ie cu Internetul, dac ai o re&ea proprie de calculatoare , dac este
o baz profesional adecvat. Condi&iile acestea nu pot fi cunoscute dect dup cangajare, atunci
sunt cunoscute toate amnuntele. Fiecare persoan juridic tinde ctre mai bine. Cel pu&in
teoretic. (i n cercetarese dore#te o baz material din ce n ce mai bun, pentru c atunci pot fi
fcute cercetri din ce n ce mai bune #i calitativ #i cantitativ. E important s existe o rela&ie sau
o vizibilitate n mediul economic din ce n ce mai bun. O bun parte din cercetarea economic
se face n Academia Romn, care este restric&ionat de bugetul de stat ca venituri. Nu se poate
119

face exact ce se dore#te. Nu pot fi cumprate, de exemplu, acum, cr&i de 50 000 de europentru
c nu se acord prin buget. (i deplasrile n strintate cu bani din bugetul public pentru
documentare se aprob n condi&ii foarte restrictive. Adic fie cazarea o plte#te cercettorul #i
Academia plte#te avionul, fie invers. (i trebuie s fie CS1 eventual sau academician ca s
primeasc aprobarea. Schimburile interacademice ar trebui s fie pentru tineri cu o condi&ie:
tinerii din institutele de cercetare care au plecat pe bani publici s se ntoarc mai de#tep&i tot n
cercetarea economic din Romnia. Tnrul nu are de unde s plteasc cazarea sau avionulre de
unde. (i atunci poate fi motivat s rmn la Institut printr-o plecare n strintate. Ori plecrile
n strintate de tineri din Academia Romn le numeri pe degetele de la dou mini. Din 1000
de cercettori, cca 200 sunt cercettori sub 35 de ani. Din ace#ti 200 ar trebui mcar unsfert s
plece n &rile Uniunii Europene n fiecare an, pentru c asta nseamn rela&ia cu exteriorul.
Pentru c ar aduce informa&ii, un sistem de rela&ii, o limb vorbit. Pentru c noi o s intrm n
2007 n Uniune, dar tot restric&ii vor fi din punct de vedere al cercetrii, pentru c cheltuielile de
transport tot acelea vor fi, fie c se merge cu pa#aport sau fr pa#aport la Oxford tot este necesar
avionul, tot trebuie bani.
n institut se lucreaz n majoritate pe contract pe perioad nedeterminat #i e un program care
merge pe 8 ore. Cercettorul lucreaz 24 din 24 de ore. Exact ca la salvare sau ca la pompieri,
dac arde. Cercettorul dac i vine vreo idee, indiferent dac este la serviciu sau acas, normal
este s #i-o scrie pe hrtie.
Cercettorul economist din Romnia are un salariu mediu de 15 milioane. Asta se leag de
nivelul de trai material #i spiritual, profesional al cercettorului, n limbajul de lemn dinainte de
89. Dac cercettorul are cas, undeva pe malul lacului, este cuplat la internet, are lini#te, de
copii se ocup bona #amd, face acas cercetarea. (i numai anumite etape din cercetare le face
acas, n faza de analiz, de concluzii, de propuneri. Nu poate LUCRA faza de documentare
acas, doar eventual segmentul de cutat pe internet. Cei care nu au aceste condi&ii acas, fac #i
etapa #i asta la institut. Dar sunt etape obligatorii - ex.culegerea de date #i informa&ii din legea
economic cnd cercettorul trebuie s mearg n locul acela, la locul agentului economic #i s
ia informa&ii. Perioada de documentare efectiv ar trebui fcut n teren. Prelucrarea ar trebui, cel
pu&in n domeniul economic, s utilizeze tehnici adecvate, tehnicile de calcul. Dar dac
cercettorul nu are acas niciun calculator, trebuie s stea tot la institut. Mai mult dect att, sunt
institute unde sunt 3,4 oameni la un calculator. Eu sunt 60 de oameni #i au zece calculatoare.
Cam 2,3 la un calculator #i ncepe conflictul: astzi lucrez eu, mine lucrezi tu. (i sunt situa&ii
cnd nici calculatorul nu este performant. Dotrile cu tehnic de calcul ar trebui s urmeze, nu
numai la cei care sunt din mediul privat, dar #i la cei din mediul academic, n institu&iile publice,
dotarea ar trebui s urmeze durata moral, de uzur moral a utilajului pe care lucrezi. Eu vreau
120

s scot ce se poate dintr-un calculator. Dar dac eu lucrez pe un Pentium 386 acum c sunt n
2006 va trebui s stau n fa&a lui 3 ore pn mi prelucreaz nu #tiu ce. Dar ca s am dotri de
ultim or ar trebui o dat la 6 luni, la un an s le schimb. Or astfel de cheltuieli nu sunt
prevzute. Academia nu d nici mcar cheltuielile de telefon ale institutului dect n anumite
condi&iidup cum nu deconteaz cheltuieli de deplasare. Pentru acestea din urm institutul
trebuie s ob&in sponsorizri, contracte cu societ&ile comerciale. Pentru deplasrile la sesiuni de
comunicri cercettorul scoate bani din buzunar, cu toate c n programul de cercetare #i n fi#a
postului sunt prevzu&i bani. (i dac cercettorul merge la o sesiune de comunicri s valorifice,
s prezint rezultatele Academia nu include n buget cheltuielile de deplasare. Cercettorul cnd
proiecteaz fi#a proiectului de cercetare, pune n cheltuieli #i cele de deplasare, dar n niciun an
nu au fost aprobate aprobat. (i nu numai la Institutul Economic, care e o structur de cercetare n
cadrul Institutului Na&ional de Cercetri. Este valabil #i pentru sec&ia de #tiin&e economice,
juridice #i sociologia a Academiei Romne #i pentru prezidiul Academiei. -

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
-6 si 6a

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani -24

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora -25,26

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n primul rnd s-a schimbat legea. Nu se poate spune c e mai bine sau mai ru, dar dup
prerea cercettorului n domeniu acum se ofer mai multe #anse. n primul rnd posibilitatea
de a ob&ine finan&are difersificat. Este un buget alocat Academiei Romne, dar este #i o parte
din extrabugetar, diversificat. Pot fi fcute contracte cu Ministerul Cercetrii, cu alte
ministere din administra&ia central, pot fi pe PC 7 sau cu PC 6, pot fi #i microeconomic, pot
fi finan&ri de la privat. Sistemul de fina&are prin granturi, prin contracte fcute de Ministerul
Cercetrii nu-i demarat n ultimii 20 de ani. n ultima perioad s-a reglementat mai bine #i
chiar mecanismul de func&ionare ntre cel care acord grantul #i cel care-l pune n aplicare s-a
perfectat. Deci, apare o cre#tere a calit&ii n aceast direc&ie. ns exist un risc. Mediul se
mbunt&e#te pe finan&ar, dar vine Academia Romn #i poate s zic la un moment dat c
nu mai finan&eaz cercetrile, acordnd, de exemplu, dect cu 20% fa& de anul trecut. (i
atunci care e solu&ia? Pentru c sursele din extrabugetar nu sunt permanente. Anul acesta pot
s fie, dar la anul pot s nu fie. Or, salaria&ii sunt angaja&icu carte de munc. S zicem c prin
restructurare, a#a cum s-a fcut n domeniul privatizrii, oamenii sunt da&i afar. Dup aia ce
121

se poate face, ca utilitate a activit&ii de cercetare economic? Nu este nevoie de cercetare
financiar n Romnia n perioada urmtoare? Dar pot fi gsite motive pentru a se reduce
bugetul de stat alocat pentru cercetarea financiar la un moment dat un argument ar putea fi
c s-au extins sursele extrabugetare (poate s nu mai existe finan&are sau fie a#a de pu&in
nct s fie nesemnificativ). (i exist riscul s fie oprit cercetarea financiar fcut ca
institu&ie public, ca utilitate public, pentru economie, societate, pe considerentul
diversificrii surselor de finan&are. Aici e riscul. Cresc sursele #i ca numr #i ca valoare, dar
institutul trebuie s aib o re&inere legat de accesarea lui. Un exemplu foarte bun acum -
fondurile comunitare care, probabil, nu vor fi folosite 100% pentru c exist #i o re&inere a
celui care ar trebui s implementeze programul acela. Firma #i face un program de investi&ii,
de modernizare, de ce-o mai fi; poate primi 200 000 euro, statul mai contribuie cu 50 000 de
euro, de exemplu, dar firma mai trebuie s mai pun nc ceva. Face un mprumut la banc.
Dar e o sum a#a de mare #i trebuie s aib #i o re&inere. Trebuie s porneasc de la premisa
c exist un risc s nu aib succes. De unde se napoiaz banii? A#a c exist o re&inere. C
dac Academia nu m sus&ine proiectul, care e solu&ia?

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n primul rnd a fost cadrul normativ. n ultimii 10 ani s-au schimbat unele lucruri: au
aprut statutul cercetrii #i statutul cercettorului, s-a pus problema evalurii, a aprut grantul ca
instrument de stimulare de ctre Ministerul Educa&iei #i Cercetrii a cercetrii n Romnia. n al
doilea rnd, cadrul impus de Uniunea European reprezint cadru normativ #i nu. Intrnd n
UE se zice c se duce ctre o societate informa&ional, informatizat, informa&ional. Ca s se
ajung acolo ar trebuie ca s se aloce pentru cercetare-dezvoltare pn la 20% din PIB pe an. La
noi se acord 0,3%. n ultimii 10 ani acesta a fost un factor de rmnere n urm. Primul factor
men&ionat a fost pozitiv, al doilea este factor negativ, cel de finan&are. Nefinan&area sau
subfinan&area domeniului este factorul negativ care a schimbat con&inutul activit&ii. Stimularea
prin bani nu mai e, motivarea prin publicarea unei lucrri nu mai este (acum regula este dac vrei
s public o carte trebuie s plte#ti cheltuielile).

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Ar fi solu&ia ca n cadrul persoanei juridice s se dezvolte un sector comercial, care permanent s
caute noi contracte pentru a echilibra nevoile de cercetare cu poten&ialul pe care-l are persoana
respectiv #i cu bugetul . Dar deocamdat acesta nu exist, n-are rela&ii cu mediul. Exist rela&ii
cu mediul, dar profesionale, nu comerciale. Aceste rela&ii comerciale nu sunt dezvoltate, mai ales
la institu&iile publice.Deocamdat nu se poate dezvolta sectorul comercial, pentru c sunt
122

necesare alte mijloace, instrumente, mecanisme. Sunt diverse activit&i pe care le face un institut
de cercetri care se pot grupa n cadrul unei afaceri. De exempu, institutul economic scoate
Starea financiar a Romniei, un anuar care ar putea s fie afacere. (i institutul s func&ioneze ca
o editur, s fie un colectiv care s pregreasc acest anuar. Dar cercetarea este fcut la institut
nainte, sunt stabili&i indicatorii, este cunoscut metodologia. n fiecare an trebuie adunate numai
datele #i fcut o analiz. Nu e att de cercetare fundamental ct recalculare n fiecare an. (i
dac exist un soft bine pus la punct nu mai trebuie dect o analiz, cum face Banca Na&ional
prin raportul ei anual. Dar institutul ar putea s promoveze n fiecare an publica&ia, cu conferin&
de pres #i din 500 000 de agen&i economici, 200 000 ar putea s cumpere acest anuar stastistic,
Starea Financiar, n care sunt multe date despre microeconomie, sunt to&i indicatorii financiari
de la nivel macro pn la nivel micro. Pentru c sunt ni#te situa&ii anacronice acum n Romnia
care ar trebui prezentate. Aceste date se gsesc la Registrul Comer&ului, la Ministerul Finan&elor,
la Institutul de Statistic, dar nu le public nimeni. Dac un agent economic vrea s fac o
investi&ie ntr-un domeniu, nu #tie performan&ele medii ale domeniului respectiv. Care este
eficien&a investi&iilor n domeniul confec&iilor? 15%, 17%20%? E mai profitabil dect
prelucrarea metalelor sau nu? n acest anuar este prezentat eficien&a economic, to&i indicatorii
de eficien&. Este un proiect al institutului, un exemplu n pregtire. Exist #i varianta de a face
un proiect de cercetare multianual care ajunge ntr-un ce poate fi dat la o editur s-l publice.
Cealalt variant, mai ales c e nregistrat la OSIM, este s o publice institutul. Pe copert va fi
trecut institutul #i trebuie parcurse toate etapele, pn cnd anuarul ajunge la microeconomic, pe
baz de comand ferm, cu facturi. Pentru c editura poate oferi pentru carte 20 milioane #i att
dar poate s ob&in 3 miliarde dintr-un numr de vnzri; varianta aceasta poate aduce
institutului cele 3 miliarde. Ar fi o afacere, dar institutele de cercetri nu fac afaceri. Afacerea ar
trebui s fie mai ales de acest tip: contractele extrabugetare duse mai departe #i transformate n
afaceri, mai ales cu mediul economic privat, cu asocia&iile profesionale, cu sindicatele, cu
patronatele, cu SA-urile, cu SRl-urile; este un cmp extraordinar, mai ales pentru cercetare. Este
re&inerea aceasta: institutul nu poate face afacerea respectiv pentru c apoi vine Academia #i
reduce bugetul. E de rs #i de plns. Acum mediul se schimb, se mre#te. Mai ales c vom intra
n Uniunea European va trebui s ntre&inem, c vrem, c nu vrem, ni#te rela&ii cu organismele
UE #i cu organismele #i institu&iile de profil din diverse &ri ale Uniunii Europene, mai strnse
dect pn acum. Dar pentru aceasta angaja&ii ar trebui s cunoasc mai bine limbile strine, s
plece n strintate. Ar trebui un buget de deplasri, care acum nu exist; ar trebui s fie un
personal care s #tie s #i vorbeasc bine, nu numai s scrie bine genul sta; mai mult accent n
domeniul public relation, de ntre&inere a rela&iilor.

123

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare
4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Cercettorii din acest domeniu nc nu sunt cala&i pe ideea de specialist, s #tie totul despre
nimic. ntr-un an au o anumit tem de cercetare, anul viitor fac altceva,care nu are legtur cu
ceea ce au fcut anul trecut. (i aceasta pentru c cercetarea fundamental, cel pu&in n domeniul
economic, trebuie legat de o economie care e n continu mi#care; e apropiat de social, #i dac
asta e n continu mi#care #i cercettorul economist trebuie s fie n continu mi#care. Pe cnd la
fizica cuantic, 20 de ani cercettorul poate s studieze numai particula x. Aia nu s-a schimbat, e
tot acolo. Ea nu se schimb, modul nostru de a vedea, imaginea noastr despre aceea particul se
schimb. Pentru c niciodat n-o s fie definit realitatea dect prin cele 5 sim&uri. Noi tindem
ctre a cunoa#te ct mai bine realitatea, niciodat nu o s-o cunoa#tem cum trebuie. n domeniul
economic, dup ce c nu cunosc realitatea, ci o imagine a ei, mai intervine #i n economie #i n
social unde n fiecare moment se schimb condi&iile, #i modul de manifestare, #i cauze, #i efecte,
deci tot timpul e o bulversare. (i se vine cu cercetarea.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Abilitatea profesional a cercettorului e s fac treab pe documentare, pe prelucrare, pe
pstrarea rela&iilor. E interesant c sunt modalit&i diferite de organizare n cadrul unui proiect
de cercetare. Spre exemplu, la un proiect de cercetare poate s participe 1, 2, 3 oameni care au
dezvoltat sistemul de rala&ii cu alte verigi. Dac din echipa de cercetare face parte un fost
ministru, un fost membru n Consiliul de administra&ie undeva, sigur c acea persoan are alte
124

rela&ii mai bune dect orice alt cercettor care nici nu a trecut pe acolo. Din echip poate s fac
parte #i un altul care are abilit&i n cercetarea fundamental, cunoa#te foarte bine aparatul
matematic, #tie ce e o probabilitate, cum se calculeaz o derivat de ordinul 2 #amd este un alt
tip de cercettor. Este foarte bine ca ntr-o echip s existe tipuri de cercettori diferi&i, pentru c
atunci riscul de a nu realiza nimic, de a nu ob&ine niciun fel de rezultat e mult mai mic. Dect s
fie numai cercettori fundamentali#ti, care se ocup numai de cercetarea fundamental, #i
eventual vor a#tepta de nu #tiu unde datele, dintr-un mediu bulversat. Se poate spune c n
domeniul economic, n domeniul gestiunii economico-financiare, nici nu exist cercetare
fundamental (n sensul a ceea ce n&elegem prin cercetare fundamental) - este legat de
economie, de situa&ii, de tot ce este acume. De fapt este #i o discu&ie la nivele nalte cum s faci
cercetare fundamental n domeniul economic, n acest domeniu foarte ancorat de practic.
Cercettorul percepe realitatea, fa& de lumea din jurul lui, ntr-un alt fel. El are avantajul c este
oarecum din afara procesului. Dac intr ntr-o ntreprindere, el va fi din afara ntreprinderii. Cei
dinuntru au gradul de iner&ialitate n activitatea pe care o fac mult mai mare dect o are
cercettorul, care vine prima oar. (i sta e avantajul cercettorului, c poate s sesizeze ceva ce
nu merge bine, pe rela&ii, pe sistem informa&ional, pe activit&i, ca mecanism sau ca management.
Deci el fiind din afar poate s sesizeze ni#te probleme. Dezavantajul e c s-ar putea s nu
surprind toate elementele.
Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale -3,3.1
n partea de documentare este o parte livreasc, dar o parte din informa&ii trebuie luat din
mediu. Dac exist rela&ii permanente cu mediul, cercettorul va ob&ine ntr-un timp foarte scurt
informa&iile de acolo #i chiar le va avea n baza de date. Dac institutul nu ar avea n acest
moment nicio rela&ie n mediu, ar trebui - pentru a ob&ine informa&ii de la o persoan juridic -
s fac o adres oficial, s mearg la persoana respectiv juridic, s fie aprobat cererea, s fie
stabilit persoana de contact de unde s fie luate informa&iile, trebuie mers la persoana
respectiv, stat o anumit perioad de timp acolo, apoi date decla&ii c informa&iile pe care mi le
divulg nu vor fi date #i altora #amd. Or, toate etapele acestea sunt scurtcircuitate dac eu am
ncrede, el are ncredere n mine #i discutm n 5 minute am rezolvat o problem care ar trebui pe
parea birocratic s se rezolve n 2 sptmni.


125

6.Concluzii

Ocupa&ia de cercettor economist n gestiune economic este ncadrat n COR cu codul
258113. #i face parte din categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul activit&ilor.
Obiectul de activitate al oricrei activit&i de cercetare presupune: documentarea (culegerea
materialului), prelucrarea, analiza datelor, formularea de concluzii #i furnizarea de propuneri
astfel nct, din punct de vedere al cercetrii fundamentale sau al celei aplicative, s se aduc
ceva nou. Cercetarea n gestiunea financiar presupune particularizare, partea documentar fiind
pe problema gestiune financiar.
Sarcinile unui cercettor economist sunt acelea#i ca n orice cercetare. Nu poate fi particularizat
un cercettor la gestiune financiar sau gestiune economic (n domeniul microeconomiei, spre
exemplu).Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor sunt: documentare, prelucrare, analiz,
formularea de concluzii #i solu&ii. n cercetare, nu neaprat n gestiune, n prezent (#i fa& de cum
era nainte de 89), s-a redus foarte mult perioada de documentare, pe de alt parte a crescut
timpul de prelucrare. Urmeaz partea de analiz #i de furnizare de solu&ii #i de concluzii -
comparabil cu un teren minat pentru c depinde de cuno#tin&ele, de abilitatea, de experien&a
omului. Dac nu exist un cercettor de calitate, tot ce a fost fcut fcut e sortit e#ecului.
Datorit faptului c obiectul muncii e n continu mi#care, cercettorul n domeniul acesta ar
trebui permanent s ob&in informa&ii din mediu. Cercettorul se afl n institut, acolo-#i face
cercetarea, dar ar trebui s comunice, s aib un sistem de rela&ii. Ar trebui s existe rela&ii
personale #i rela&ii institu&ionale, adic cu verigi organizatorice din care s fie absorbite
informa&iile. Nu este suficient numai documentarea livresc, de pe internet sau din bibliotec.
Sunt necesare date de la agen&i economici, de la Ministerul Finan&elor, de la alte institu&ii din
administra&ia central, de la persoane fizice. Cercettorul ar trebui s-#i aloce n bugetul de timp
o bun bucat, un procent semnificativ, pentru pstrarea acestor rela&ii
n faza de proiectare, partea de strategie, abilitatea cercettorului de a-#i face un program, un
buget de cheltuieli pentru proiectul respectiv este important. Abilitatea profesional a
cercettorului e s fac treab pe documentare, pe prelucrare, pe pstrarea rela&iilor. Pentru
cercettor important este #i abilitatea oral n sensul de a vorbi, de a interac&iona, o abilitate
deosebit n materie de rapiditate n gndire, de a face corela&ii unde ceilal&i nu le sesizeaz.
n ultimul timp se pune tot mai acut problema condi&iilor psiho, adic s fie ntreg la minte. Ar
trebui fi# medical la angajare, s fie fcut testul psihologic.
n continutul muncii cercettorului n ultimii 5 ani au intervenit schimbri impuse n primul rnd
de legisla&ie. Nu se poate spune c e mai bine sau mai ru, dar dup prerea cercettorului n
domeniu acum se ofer mai multe #anse. n primul rnd posibilitatea de a ob&ine finan&are
126

diversificat. Este un buget alocat Academiei Romne, dar este #i o parte din extrabugetar,
diversificat. Pot fi fcute contracte cu Ministerul Cercetrii, cu alte ministere din administra&ia
central, pot fi pe PC 7 sau cu PC 6, pot fi #i microeconomic, pot fi finan&ri de la privat.
Sistemul de fina&are prin granturi, prin contracte fcute de Ministerul Cercetrii s-a reglementat.
n ultimii 10 ani s-au schimbat unele lucruri: au aprut statutul cercetrii #i statutul
cercettorului, s-a pus problema evalurii, a aprut grantul ca instrument de stimulare de ctre
Ministerul Educa&iei #i Cercetrii a cercetrii n Romnia. n al doilea rnd, cadrul impus de
Uniunea European pentru a se ajunge acolo ar trebuie ca s se aloce pentru cercetare-dezvoltare
pn la 20% din PIB pe an. La noi se acord 0,3%. n ultimii 10 ani acesta a fost un factor de
rmnere n urm. O solu&ie pentru rezolvarea problemelor de finan&are ar fi dezvoltarea n
cadrul persoanei juridice a unui sector comercial, care permanent s caute noi contracte pentru a
echilibra nevoile de cercetare cu poten&ialul pe care-l are persoana respectiv #i cu bugetul . Dar
deocamdat acesta nu exist, n-are rela&ii cu mediul.


127

Monografie profesional

Cercettor n microelectronic


1.Natura activit#ii

1.7. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Cercettorul n microelectronic este un specialist cu o nalt calificare #i specializare ntr-un
domeniu de avangard.
Cercetrile n acest domeniu servesc celor mai nalte tehnologii #i aduc mbunt&iri
continue de performan& pentru cele mai diverse domenii de activitate n care se folosesc
echipamente electronice cu componente a cror tehnologie este de domeniul micro #i
nanotehnologiilor.
Activit&ile de cercetare din acest domeniu se refer la :
cercetarea micro #i nanostructurilor
transferul de cuno#tin&e n nanoinginerie
cercetarea structurilor test de micro #i nanoelectrozi
simulri asistate pentru pentru componente microfotonice pasive #i active
msurtori elipsometrice analiza straturilor sub&iri ale conductorilor #i
semiconductorilor
caracterizarea electrotermic a micro #i nanostructurilor
proiectarea sistemelor de ncercri pentru produse ale microtehnologiilor
analize de depistarea defectelor la dispozitive #i senzori
spectrofotometrie
diagnoze de fiabilitate de produse ale microtehnologiilor
activit&i de realizare a prototipurilor (inclusiv a documenta&iei pentru omologare)
servicii #i asisten& tehnologic (structuri circuite integrate, microdetectoare de
radia&ii, comptibilizri tehnologice)

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Activit&ile sunt legate strict de munca de cercetare ntr-un domeniu de activitate considerat
de importan& strategic.
Cele mai multe dintre activit&i se refer la :
128

colaborarea la proiecte europene n derulare, n care este parte #i cercetarea
romneasc n domeniu
contribu&ii privind accesul la nalte tehnologii pentru asistarea firmelor beneficiare
activit&i legate de transferul de cuno#tin&e de la nanotehnologie la nanoinginerie
activit&i de analiz a defectelor diagnosticarea, fiabilitatea produselor
microscopie electronic de baleaj
servicii de aisten& tehnologic

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Mai mult dect n alte domenii, activit&ile de tip intelectual reprezint tipul dominant pentru
aceast ocupa&ie. Acestea se refer la colectarea de informa&ii din surse accesibile numai
speciali#tilor #i persoanelor avizate, analiza #i evaluarea acestor informa&ii, a gradului lor ne
noutate, a corsponden&ei acestora cu obiectivele propuse pentru cercetare, clasificarea lor #i
stocarea n baza de date de cercetare. Conform scopului #i obiectivelor cercetrii, informa&iile
sunt supuse unei analize de evaluare care s defineasc msura n care servesc scopului #i
obiectivelor de studiu, procese n care sunt definite #i unele solu&ii, se ia decizia verificrii lor
practice #i se planific activitatea de cercetare. n majoritatea cazurilor, fiind o activitate de
cercetare cu scop creativ #i de aplicabilitate tehnic, n ra&ionamentele #i opotezele de lucru
sunt ncorporate laturile de originalitate ale solu&iilor propuse.
Este un domeniu de cercetare n care se analizeaz studiile prognozice de evolu&ie tehnic #i
tehnologic #i , pe baza lor, se ntocmesc obiective #i strategii de dezvoltare a acestui sector
pentru adaptarea studiilor la probabilele exigen&e ale noilor tehnologii.
Alte tipuri de activit&i specifice acestei ocupa&ii se refer la intercomunicare, la rela&ia cu al&i
speciali#ti n domeniu #i colegi de lucru, la consultan&a acordat beneficiarilor cercetrilor
din acest domeniu.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Suportul cunoa#terii #tiin&ifice a acestei specialit&i reprezint latura esen&ial a abilit&ilor
intelectuale necesare practicrii aceste ocupa&ii. Munca de cercetare n acest domeniu
presupune o alert continu pentru acumularea de noi cuno#tin&e, o preocupare permanent
esen&ial pentru aceast munc n care noutatea este elementul de baz. Activit&ile propriu-
zise de cercetare solicit rapiditate n gndire, originalitate, gdire inductiv #i deductiv,
memorare, u#urin&a calculelor, aten&ie de tip selectiv #i distributiv, vedere foarte bun.
129


2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Sunt trei nivele de competen& specifice acestei ocupa&ii:
- competen&ele de abordare sistemic, de prognoz, de analiz cauzal, de evaluare a
informa&iilor culese sau monitorizate #i de luare a deciziilor cu privire la actul de
cercetare, metode utilizate;
- competen&e tehnice legate de utilizarea computerelor, a aparatelor de mare
rezolu&ie, de analiz tehnic a proceselor, de monitorizare, de inspec&ie de produs
- competen&e de tip social, de comunicare #i rela&ionare specifice acordriide
consultan& pentru beneficiari.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al cercettorului n microelectronic este normal #i cuprinde zilele
lucrtoare. Acesta lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat.
Activit&ile sunt preponderent des#urate la unitatea de cercetare cu sediul fix, dar, uneori, n
func&ie de solicitri face #i deplasri pentru testri, acordarea de consultan& sau
monitorizarea unor procese asistate de echipamente microelectronice.
Condi&iile de munc sunt la parametri optimi, impu#i de specificul acestei munci. Spa&iile n
care sunt echipamentele specifice microelectronicii sunt cu microclimat controlat.
Tehnologiile de lucru din microelectronic nu admit abateri de temperatur, umiditate,
cur&enie, curen&i de aer, vibra&ii, zgomot, care pot influen&a decisiv procesul de munc,
msurtorile, interven&iile, testrile etc. Limitele de toleran& ale microtehnologiilor sunt
extrem de mici. Cum era #i normal n acest domeniu, aceste cerin&e au fost respectate, deci
condi&iile de munc au rmas neschimbate.
Ca strategie de stimulare a muncii n acest domeniu este men&ionat facilitarea accesului la
informa&ia strin, contactul direct cu speciali#ii strini, deplasrile la institutele de profil din
strintate pentru specializare.
Aceast ocupa&ie poate fi practicat n egal msur de brba&i #i de femei.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mare
msur, cauzele acestor schimbri fiind reprezentate de dotarea tehnic cu echipamente
microelectronice de mare rezolu&ie, de ineteresul manifestat de industrie pentru dezvoltarea
130

acestui tip de cercetare, de faptul c aceasta este stimulat prin coparticipare la programele
europene de cercetare n domeniu.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, cei mai importan&i factori care au generat schimbarea con&inutului
activit&ilor n acest tip de cercetare au fost reprezenta&i se evolu&ia rapid a
microtehnologiilor, de adaptarea la exigen&ele cererilor formulate de clien&ii proiectelor n
care sunt implicate aceste studii #i cercetri. Diversificarea domeniilor de derere a reprezentat
preocupri n planul organizrii activit&ilor specifice.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Dotarea cu cele mai performate achipamente #i utilit&i va afecta n viitor con&inutul
activit&ilor de cercetare din acest domeniu. Aceast superdotare va trebui s satisfac
exigen&elor de colaborare la programele europene.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Ingineri electroni#ti

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e la cel mai nalt nivel din
domeniile electronicii #i microelectronicii, proiectrii #i construc&iei de ma#ini, o foarte bun
cunoa#tere a limbilor strine de circula&ie interna&ional, precum #i jurispruden&ei
Solide cuno#tin&e n domeniul computerelor.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Studii superioare n domeniul electronicii #i studii postuniversitare

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Este necesar specializarea n microelectronic, prin cursuri de cteva luni organizate n
strintate

5.Ocupa#ii nrudite
Cercettor n electronic/electrotehnic
131


Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: (ef Laborator, (ef de lucrri/coordontor programe cercetare
n aval : asisten&i de cercetare

6.Concluzii
Cercettorul n microelectronic COR 251407 - este un specialist cu o nalt calificare #i
specializare ntr-un domeniu de avangard. Cercetrile n acest domeniu servesc celor mai
nalte tehnologii #i aduc mbunt&iri continue de performan& pentru cele mai diverse
domenii de activitate n care se folosesc echipamente electronice cu componente a cror
tehnologie este de domeniul micro #i nanotehnologiilor.
Este un domeniu de cercetare n care se analizeaz studiile prognozice de evolu&ie tehnic #i
tehnologic #i , pe baza lor, se ntocmesc obiective #i strategii de dezvoltare a acestui sector
pentru adaptarea studiilor la probabilele exigen&e ale noilor tehnologii.
Suportul cunoa#terii #tiin&ifice a acestei specialit&i reprezint latura esen&ial a abilit&ilor
intelectuale necesare practicrii aceste ocupa&ii. Munca de cercetare n acest domeniu
presupune o alert continu pentru acumularea de noi cuno#tin&e, o preocupare permanent
esen&ial pentru aceast munc n care noutatea este elementul de baz. Activit&ile propriu-
zise de cercetare solicit rapiditate n gndire, originalitate, gdire inductiv #i deductiv,
memorare, u#urin&a calculelor, aten&ie de tip selectiv #i distributiv, vedere foarte bun.
Condi&iile de munc sunt la parametri optimi, impu#i de specificul acestei munci. Spa&iile n
care sunt echipamentele specifice microelectronicii sunt cu microclimat controlat.
Tehnologiile de lucru din microelectronic nu admit abateri de temperatur, umiditate,
cur&enie, curen&i de aer, vibra&ii, zgomot, care pot influen&a decisiv procesul de munc,
msurtorile, interven&iile, testrile etc. Limitele de toleran& ale microtehnologiilor sunt
extrem de mici. Cum era #i normal n acest domeniu, aceste cerin&e au fost respectate, deci
condi&iile de munc au rmas neschimbate.
Ca strategie de stimulare a muncii n acest domeniu este men&ionat facilitarea accesului la
informa&ia strin, contactul direct cu speciali#ii strini, deplasrile la institutele de profil din
strintate pentru specializare.
Aceast ocupa&ie poate fi practicat n egal msur de brba&i #i de femei.
132

Monografie profesional

Chimist


1.Natura activit#ii

1.8. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocua&ia de chimist face parte din categoria ocupa&iilor dominante. Domeniile n care se
poate practica aceast ocupa&ie sunt extrem de variate, aceast specialitate fiind solicitat n
institutele cu profil biologic #i medical, medicin legal, fabrici de medicamente, diverse
domenii industriale, de la fabricarea cauciucului #i a maselor plastice pn la fabricarea
muni&iei pentru armament. Sunt #i extrem de multe specializri pentru domeniile de lucru
ale chimistului : biochimie, chimie alimentar, chimie sanitar, chimie industrial,
petrochimie #.a.
Oricare ar fi domeniul n care este practicat aceast ocupa&ie, activit&ile generale ale
acestei profesii se refer la aplicarea de metode #i procedee de separare sau combinare a
substan&elor chimice, identificarea componentelor chimice ale obiectelor analizate,
determinarea prin procedee specifice a concentra&iilor de substan&e n probele analizate,
depistarea #i identificarea unor elemente sau substan&e care compun probele analizate.
Dac munca se desf#oar n institu&ii de cercetare, chimistul se implic n programe de
descoperire a unor noi procedee, metode #i fenomene chimice, noi sisteme de produc&ie
industrial a unor produse.
n exercitarea acestei ocupa&ii sunt cuprinse nu numai activit&i de analiz sau cercetare, ci #i
activit&i colaterale #i care includ eviden&a #i administrarea substan&elor, ustensilelor de
laborator, a materialelor consumabile, a reactivilor #i substan&elor periculoase, precum #i
securizarea substan&elor nocive sau toxice.
n desf#urarea activit&ilor sale, chimistul trebuie s &in seama de normele de tehna
securit&ii muncii #i paza contra incendiilor atunci cnd se lucreaz cu substan&e chimice, iar
chimistul, singurul cunosctor al propriet&ilor substan&elor, trebuie s #i asume
responsabilitatea utilizrii acestor substan&e.
Dup caz, chimistul execut analize fizicochimice #i toxicologice din probe bilogice
recoltate, analize de control al calit&ii apei, determinarea impurificrii aerului #i mediului
nconjurtor, determinri ale noxelor n mediile industriale, face evaluarea obiectiv a
calit&ii produselor alimentare.
133

Indiferent de solicitarea #i locul desf#urrii muncii sale, chimistul trebuie s se asigure de
respectarea metodologiilor de recoltare a probelor pe care le va supune analizei, trebuie s
conserve aceste probe, prebuie s le analizeze respectnd cu profesionalism etapele de
analiz, trebuie s testeze puritatea substan&elor identificate #i s le determine caracteristicile
prinprocedee fizico-cjimice.
n plus, trebuie s &in registrul de laborator, cu men&iunea analizelor #i determinrilor
fcute #i a rezultatelor ob&inute, trebuie s ntocmeasc sau s redacteze buletine de analiz
n conformitate cu normele #i normativele domeniului n care lucreaz, trebuie s rspund
de pstrarea n condi&ii de securitate a substan&elor toxice sau periculoase (inflamabile,
explozive).
Rspunde de cantit&ile de substan&e utilizate n procesul muncii #i &ine eviden&a stocurilor
acestora.
Ocupa&ia de chimist poate fi practicat #i n domeniul artelor sau arhivisticii, pentru
determinarea msurii n care sunt degradate documente rare sau opere de art, care sunt
sursele chimice ale acesteor degradri, elaboreaz metode de tratamente de ntre&inere #i
execut tratamente n acest sens.
Este greu de imaginat existen&a unui domeniu n care s nu-#i gseasc utilitate ocupa&ia de
chimist.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Principalele sarcini ale chimistului decurg din atribu&iile men&ionate n fi#a postului pentru
domeniul n care lucreaz. Spre exemplu, dac lucreaz n chimia medical, face determinri
toxicologice #i analize de laboratur menite s identifice, conform solicitrilor medicate,
substan&ele poten&ial generatoare ale strilor patologice; dac lucreaz n domeniul chimiei
alimentare face analize de msurare a substan&elor degradate #i degradabile din compozi&ia
alimentelor; dac lucreaz n domeniul conservrii #i restaurrii obiectelor ntocme#te
buletinele de analiz #i face recomandri de tratament etc.
Alturi de aceste activit&i specifice domeniului, chimistul se preocup de actualizarea
cuno#tin&elor din domeniu, ntocme#te rapoarte periodice, asigur gestionarea #i func&ionarea
aparatelor #i instala&iilor din dotare, respect normativele de protec&ie #i paz.
Este o ocupa&ie n care trebuie s se specializeze permanent, s pstreze rela&iile cu ceilal&i
speciali#ti pentru informarea necesar, s participe la cursuri de perfec&ionare, simpozioane #i
alte manifestri legate de preocuprile sale


134

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Sunt apeciate ca foarte importante n activitatea chimistului activit&ile de colectare, evaluare
#i asimilare a informa&iilor necesare pentru realizarea sarcinilor din fi#a postului. n ceea ce
prive#te interac&iunea #i cominicarea, sunt considerate ca importante aspectele care &in de
comunicarea cu colegii, interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii studiilor chimice.
Aproape toate aspectele legate de activit&ile intelectuale sunt implicate: prelucrarea #i
analiza informa&iilor, evaluarea informa&iilor, palnificarea, identificarea cailor #i solu&iilor de
rezolvare a sarcinilor de lucru, reflectarea #i luarea deciziilor, actualizarea cuno#tin&elor,
precum #i elaborarea unor noi obiective #i strategii
Multe dintre activit&ile specifice muncii chimistului sunt legate de utilizarea computerului #i
a aparaturii #i echipamentelor moderne de determinare #i msurare.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Practicarea ocupa&iei de chimist presupune n primul rnd abilit&i intelectuate cognitive #i
de gndire deductiv, dar #i lucrul cu cifrele, memorare, aten&ie selectiv.
Dintre abilit&ile fizice, sunt necesare cere care se refer la precizia #i acurate&ea mi#corilor,
dexteritatea.
Dintre abilit&ile senzoriale, este de men&ionat exigen&a privind vederea de aproape.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele generale decurg din suportul #tiin&ific al activit&ilor cuprinse n aceast
ocupa&ie. Acestora trebuie s li se asocieze competen&ele de abordare sistemic, de prognoz
#i analiz cauzal pe care sunt elaborate studiile de tip cauz-efect.
n exercitarea atribu&iilor specifice muncii sale, chimistul se confrunt cu situa&ii n care
trebuie s identifice problemele #i s evalueze n ce msur solu&iile disponibile satisfac
cererile formulate n sarcinile de lucru.
ntr-o msur destul de mare sunt solicitate competen&e privind organizarea sarcinilor de
lucru #i managementul resurselor materiale #i umane.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al chimistului se desf#oar n zilele lucrtoare, cu foarte rarae deplasri.
Acesta lucreaz pe baz de contract ncheiat pe durat nedeterminat.
Locul de munc al chimistului este n laborator, la unitatea cu punct fix.
135

Munca sa nu este nici monoton, nici solicitant fizic, dar este stresant din punct de vedere
psihic.
Condi&iile n care #i desf#oat munca sunt cele de laborator, n aer poluat cu solven&i,
reactivi #i substan&e chimice care se degaj n timpul analizelor.
n ultimii 10 ani au existat preocupri de ameliorare a condi&iilor de lucru, ca urmare a
utilizrii aparaturilor de dezumidificare #i montarea de exhaustoare.
Exist o inciden& a afec&iunilor pulmonare, ale ficatului #i ale vederii n munca de chimist,
inciden&a acestor boli rmnnd neschimbat n ultimii 10 ani.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic aceast ocupa&ie.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Con&inutul muncii de chimist s-a schimbat n mic msur n ultimii 5 ani

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, factorii care au generat schimbri n con&inutul activit&ilor sunt cei
organizatorici schimbri n organizarea activit&ii la locul de munc

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
n urmtorii 5 ani se va extinde colaborarea cu institute de cercetare #i institute de nv&mnt
superior, oferind o perspectiv nou de perfec&ionate #i acumulare de noi cuno#tin&e.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care practic aceast ocupa&ie sunt chimi#ti, biologi, fizicieni, ingineri chimi#ti

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel superior din domeniul
chimiei, precum #i cunoa#terea cel pu&in a unei limbi strine.
ntr-o oarecare msur sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul legisla&iei #i
jurispruden&ei, precum #i din domeniile colaterale ale beneficiarilor : fizic, biologie, igiena
produselor alimentare, igiena mediului, medicina muncii.

136

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Pentru practicarea ocupa&iei de chimist sunt necesare studii superioare. Din 1990 pn n
prezent s-au fcut sim&ite ca necesare studiile postuniversitare (masterat, doctorat).

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
n practicarea acestei ocupa&ii este nevoie de o intens specializare pe domeniile n care
chimistul este angajat. Aceasta se poate face prin cursuri de scurt durat, de cteva luni, n
condi&iile unei de reparticipare la anumite intervale de timp, n func&ie de particularit&ile
domeniului, evolu&ia dotrilor tehnice #i apari&iei unor noi exigen&e.
n anumite domenii, cum ar fi cel al restaurrilor, chimistul are nevoie de un curs de
specializare n domeniul investiga&iilor, cursuri cu durata de c&iva ani.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n munca sa, chimistul colaboreaz cu biologi,fizicieni, medici, speciali#ti n studiul mediului,
igieni#ti, ingineri sau al&i speciali#i din diferite domenii industriale
Chimistul este subordonatul #efului de laborator sau de sec&ie de cercetare #i are n subordine,
tehnicieni #i operatori chimi#ti, precum #i personal necalizicat pentru asigurarea ntre&ineri #i
cur&eniei locului de munc.

6.Concluzii
Ocupa&ia de chimist - COR 211301 - este ncadrat n categoria ocupa&iilor dominante.
activit&ile generale ale acestei profesii se refer la aplicarea de metode #i procedee de
separare sau combinare a substan&elor chimice, identificarea componentelor chimice ale
obiectelor analizate, determinarea prin procedee specifice a concentra&iilor de substan&e n
probele analizate, depistarea #i identificarea unor elemente sau substan&e care compun probele
analizate.
Dac munca se desf#oar n institu&ii de cercetare, chimistul se implic n programe de
descoperire a unor noi procedee, metode #i fenomene chimice, noi sisteme de produc&ie
industrial a unor produse.
Domeniile n care se poate practica aceast ocupa&ie sunt extrem de variate, aceast
specialitate fiind solicitat n institutele cu profil biologic #i medical, medicin legal, fabrici
de medicamente, diverse domenii industriale, de la fabricarea cauciucului #i a maselor plastice
pn la fabricarea muni&iei pentru armament. Sunt #i extrem de multe specializri pentru
137

domeniile de lucru ale chimistului : biochimie, chimie alimentar, chimie sanitar, chimie
industrial, petrochimie.
Sunt apeciate ca foarte importante n activitatea chimistului activit&ile de colectare, evaluare
#i asimilare a informa&iilor necesare pentru realizarea sarcinilor din fi#a postului. n ceea ce
prive#te interac&iunea #i cominicarea, sunt considerate ca importante aspectele care &in de
comunicarea cu colegii, interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii studiilor chimice.
Aproape toate aspectele legate de activit&ile intelectuale sunt implicate: prelucrarea #i
analiza informa&iilor, evaluarea informa&iilor, palnificarea, identificarea cailor #i solu&iilor de
rezolvare a sarcinilor de lucru, reflectarea #i luarea deciziilor, actualizarea cuno#tin&elor,
precum #i elaborarea unor noi obiective #i strategii
Multe dintre activit&ile specifice muncii chimistului sunt legate de utilizarea computerului #i
a aparaturii #i echipamentelor moderne de determinare #i msurare.
Practicarea ocupa&iei de chimist presupune n primul rnd abilit&i intelectuate cognitive #i
de gndire deductiv, dar #i lucrul cu cifrele, memorare, aten&ie selectiv.
Dintre abilit&ile fizice, sunt necesare cere care se refer la precizia #i acurate&ea mi#corilor,
dexteritatea.
Dintre abilit&ile senzoriale, este de men&ionat exigen&a privind vederea de aproape.
Pentru exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel superior din domeniul
chimiei, precum #i cunoa#terea cel pu&in a unei limbi strine.
ntr-o oarecare msur sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul legisla&iei #i
jurispruden&ei, precum #i din domeniile colaterale ale beneficiarilor : fizic, biologie, igiena
produselor alimentare, igiena mediului, medicina muncii.
n practicarea acestei ocupa&ii este nevoie de o intens specializare pe domeniile n care
chimistul este angajat. Aceasta se poate face prin cursuri de scurt durat, de cteva luni, n
condi&iile unei de reparticipare la anumite intervale de timp, n func&ie de particularit&ile
domeniului, evolu&ia dotrilor tehnice #i apari&iei unor noi exigen&e.
Tipul ideal pentru ocupa&ia de chimist poate fi definit ca apar&innd unei persoane cu un
nivel intelectual deosebit, absolvent al facultp&ii d specialitate, cu o pronun&at predispozi&ie
spre latura abstract-analitic, dornic de o continu perfec&ionare. Un tip cu o mare fine&e #i
precizie a mi#crilor #i bun coordonare manual, cu aten&ie selectiv, cu vedere bun,
cunosctor al ctorva limbi de circula&ie interna&ional, avid de informa&ie #i cu abilit&i de
operare pe computer.
Aceste elemente de profil ar satisface n cea mai mare msur exigen&ele unei ocupa&ii n
care trebuie pstrat foarte ridicat nivelul cuno#tin&elor de specialitate #i n care dotarea
tehnic #i tehnologic va influen&a calitatea muncii.
138

Sunt mai dificil de gsit mijloacele de motivare #i stimulare pentru o astfel de profesie, dar
alinierea la standardele de exigen& ale Uniunii Europene va determina majorarea cererii
acesteia pe pia&a for&ei de munc #i, implicit, gsirea mijloacelor de stimulare a muncii.
139

Monografie profesional

COMENTATOR POLITIC


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de comentator politic face parte din categoria ocupa&iilor care n timp #i-au
schimbat con&inutul #i pentru care nu au existat preocupri de investigare a datelor cu
caracter monografic. n acest context, este oarecum dificil de definit cu mare precizie n ce
const munca de comentator politic, de vreme ce comentarii de acest gen mai fac #i alte
persoane implicate n mass-media cum ar fi anali#tii politici, realizatorii de programe,
redactorii, moderatorii, ziari#tii. Oarecum, activit&ile comentatorului politic #i ale
analistului politic se suprapun. Ambele au un anumit specific #i pentru amndou este
nevoie de o anumit specializare. Din pcate, n Romnia, aceast specializare a fost
realizat la locul de munc.
Comentatorul politic #i prezint materialele n media n cadrul unor emisiuni speciale cu
caracter permanent, realizate cu o anumit periodicitate, sau n cadrul unor dezbateri
ocazionale, prilejuite de declan#area anumitor situa&ii politice, cel mai ades dezbtute n
cadrul unor emisiuni televizate, dar #i n presa scris #i n emisiunile de radio.
Caracteristicile muncii comentatorului politic trebuie s se deosebeasc de cele generale ale
formatorilor de opinie prin componenta pregnant educa&ional a modului n care este
realizat #i prezentat o analiz politic, prin contribu&ia sa la construc&ia culturii politice a
popula&iei creia se adreseaz. Dat fiind precaritatea culturii politice a unei insemnate pr&i
din popula&ie, n special din categoria persoanelor tinere, munca sa trebuie s fie dominat
de responsabilitatea transmiterii unor preri pertinente, rezultate dintr-o corect informare #i
nso&ite de o argumentare fcut cu profesionalism. Modul n care este realizat #i prezentat
comentariul politic, din acest punct de vedere, trebuie s aib aceea#i ncrctur de
responsabilitate ca #i munca unui cadru didactic, impactul informa&iilor venite din media
asupra popula&iei fiind de cele mai multe ori mai puternic dect din alte surse de informare
#i datorit accesului direct #i facil la acest tip de informa&ie, ct mai ales al impactului
psihologic al informa&iilor venite din aceste surse de informare (A#a este, pentru c a#a a
spus la televizor/la radio/a scris n ziar).
140

Comentatorul politic este o persoan care #i alege cu discernmnt tema abordat #i
interlocutorii participan&i la dezbaterea evenimentelor. El #i pregte#te materialul necesar
dezbaterii ntr-o manier #i ntr-un limbaj elevat, dar accesibile popula&iei creia se adreseaz
.
Modul n care este realizat comentariul trebuie s ndeplineasc condi&iile de obiectivitate,
ceea ce presupune o intens #i atent munc de informare asupra evenimentelor politice,
asupra situa&iilor conjuncturale n care au devenit manifeste anumite stri conflictuale
propuse ca tem a dezbaterilor, o detaliere a cauzelor care au generat aceste stri, pentru a
cror remediere trebuie gsite solu&ii ra&ionale, eficiente #i bine argumentate.

1.2. Activit&ile specifice realizrii comentariului politic
Pentru asigurarea calit&ii comentariului politic este esen&ial modul n care realizatorul
acestuia se pregte#te, #i culege informa&iile.
Comentatorul politic trebuie s #i pregteasc materialul pe care vrea s-l expun public.
Pregtirea comentariului politic are #i caracterul unei informri continue #i diverse, dar #i un
caracter specific, adecvat temelor abordate.
n informarea continu intr lectura cr&ilor #i materialelor de specialitate, publicate n &ar
sau strintate, studiul evenimentelor semnalate pe posturile de radio, televiziune, aprute n
ziare, precum #i urmrirea atent a dezbaterilor politice. Un comentator politic trebuie s
urmreasc #i celelalte realizri de acest gen, alegnd canalul sau emisiunea/programul n
care invitatul este de marc, un personaj interesant. Sau dac sunt invitati reprezentan&ii
unor partide, intereseaz motiva&iile lor, argumentrile #i interpretrile datele contextuale ale
disputelor care reprezint tema discu&iilor.
Pentru comentatorul politic o surs important de informare o reprezint sondajele de opinie.
El trebuie s fie un mare consumator al informa&iilor furnizate de acestea, pentru a cunoa#te
modul n care sunt percepute la nivelul popula&iei evenimentele politice, economice #i
sociale care definesc la un moment dat contextul frmntrilor politice pe care dore#te s le
comenteze.
Comentatorul politic nu trebuie s neglijeze contactele direct, periodice #i sistematice cu
liderii politici, pentru a cunoa#te opiniile tuturor pr&ilor implicate ntr-o dezbatere.
Un alt mod de informare se refer #i la rela&ia cu func&ionari publici, personal al
ambasadelor, persoane acreditate n Romnia #i cu reprezentan&i ai unor companii romne #i
strine.
Nu trebuie neglijat nici modul direct de informare prin discu&ii cu oamenii obi#nui&i. Opiniile
acestora dovedesc de cele mai multe ori c ace#ti pameni sunt conecta&i la ceea ce se
141

ntmpl n plan politic, iar previziunea acestora a fost de cele mai multe ori corect. Este un
barometru destul de important, de care trebuie s se &in seam.
Contactul cu prerea publicului larg este util #i pentru a studia reac&ia fa& de persoana
comentatorului politic. Este un mod de a msura felul cum este receptat comentariul su
politic, dac #i-a pstrat nota de neutralitate #i obiectivitate n analizele pe care le-a transmis
n media.
Pentru informarea comentatorului politic este interesant #i studiul evenimentelor din anii
electorali ai altor &ri. Dintr-o astfel de surs se pot trage nv&mintele, deci pr&ile pozitive
care pot fi extrapolate.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Ocupa&ia comentatorului politic este puternic intelectualizat, dominat de analiza #i
prelucrarea informa&iilor din surse multiple, evaluarea lor, ra&ionamente de analiz cauzal
menite s explice #i s argumenteze o stare care define#te la un moment dat cadrul contextual
al desf#urrii unor evenimente supuse dezbaterilor politice.
Un alt aspect definitoriu pentru activitatea comentatorului politic se refer la rela&ia cu
persoanele implicate n actul mediat, al&i formatori de opinie, cu persoane institu&ii publice,
cu reprezentan&i ai partidelor cu care pstreaz contactul necesar cunoa#terii problemelor
politice #i apunctelor divergente de opinie. ntrega activitate a comentatorului politic este
dominat de interac&iunea #i comnicarea cu alte persoane, ntr-un dublu sens: ctre
comentator dac se refer la culegerea informa&iilor #i ctre auditoriu dac se refer la
mediatizarea comentariului su.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Comentator politic nu poate fi dect o persoan inteligent, cu un fin spirit de observa&ie a
fenomenelor economico-sociale #i politice, cu o mare capacitate de analiz #i sintez a
informa&iilor sociale. El trebuie s fie un tip echilibrat psihic, capabil s fac analize
pertinente de pe pozi&ii echidistante, pe care s le poat prezenta, conform abilit&ilor sale de
exprimare, ntr-o manier inteligibil #i utiliznd un limbaj accesibil popula&iei creia se
adreseaz.
Munca sa trebuie s fie dominat de spirit de discernmnt n tratarea evenimentelor politice #i
maniera lor de prezentare. Materialele sale de analiz, care urmeaz s fie prezentate n
142

media trebuie pregtite foarte bine. Nu trebuie mers pe ideea ntmplrii cnd se discut
despre un fenomen politic sau o disput politic.
Un lucru bun trebuie s rzbat din modul n care sunt realizate comentariile politice #i
anume calmul, lipsa de precipitare, stpnirea de sine #i decen&a acestora. Discu&iile politice
chiar ntre personalit&i situate pe pozi&ii evident diferite trebuie s abordeze subiectele
discu&iilor cu calm, cu argumente, s fie pertinente #i neagresive, nici n form, nici n
con&inut, ntr-un limbaj urban, decent #i politicos, fr expresii jignitoare sau exprimri
brutale. Aceasta ar trebui s fie o pild pentru politicienii no#tri, a cror exprimare este uneori
periferic, care tensioneaz discu&iile dintre partenerii dialogului, lsnd impresia c disputa
politic nu are loc ntre pr&i ale aceleia#i entit&i, &ri, ci ntre pr&i aflate pe alte meleaguri,
n situa&ii beligerante, n stare de rzboi de secole.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Exist o anumit aten&ie care se ndreapt ctre comentatorii #i anali#tii politici, ceea ce-i
deosebe#te de modul n care sunt privi&i fa& de al&ii din media. Asupra zonei lor de activitate
plute#te totu#i o anumit nebuloas, pe de o parte din cauz c impresia general este c la
analiza politic pare c se pricepe toat lumea, indiferent de domeniul abordat, iar, pe de alt
parte, c n acest domeniu se implic oameni care pot fi foarte buni n meseria lor, dar care
nu au competen&a necesar pentru aceasta. Din ceea ce se cunoa#te consultnd literatura de
specialitate, precum #i din uzan&ele altor state, rezult c este foarte greu s faci comentariu
politic sau analiz cu o tent ct mai mare de obiectivitate fr ncrctura de cultur politic
necesar. Din pcate, cultura politic a unor persoane care #i asum statutul de analist sau
comentator politic n Romnia este uneori precar, ca #i a unor moderatori implica&i n actul
mediatic prilejuit de comentariul politic. Dar, ceea ce este mai agravant este c n chiar
mediul politicienilor cultura politic uneori lipse#te. Este ca #i cum ai vrea s nve&i o limb
strin fr s #tii bine limba romn, iar, n cazul politicienilor (chiar mai sus pe scara
ierarhiei) s vrei s ai cultur politic fr s ai un anumit nivel de cultur. Obi#nuin&ele de a
utiliza calculatorul pentru editarea unor texte #i pentru coresponden& pe e-mail &in de cultur
general, dar nu sunt suficiente pentru a fi un om cult. Poate fi n&eles un anumit rabat n
ceea ce prive#te nivelul de cultur general, dar este greu de imaginat c persoanele care nu
au asimilat o baz de cuno#tin&e din domeniile literaturii #i istoriei pot dep#i barierele care
s permit n&elegerea anumitor aspecte conjuncturale. Cum nu pot fi acceptate
pseudoculturile etalate n media de persoane care stiu un citat dintr-un filosof #i cred c acest
lucru este suficient pentru a se erija n comentator. Din pcate, la persoanele implicate n
media, utilizarea mijloacelor moderne de comunicare reduce din timpul alocat cititului.
143

Cartea nu poate fi scoas din mijloacele de pregtire ale unor persoane care se consider
intelectuali sau formatori de opinie.#i, mai mult, formatori de opinii politice.
Uneori este confundat moderatorul cu comentatorul politic. Moderatorull poate avea
capacitatea analizei politice, dar, n calitate sa de moderator trebuie s nbrace o hain croit
anume oriunde n lume #i anume s creeze climatul propice exprimrii opiniilor de ctre
comentator, ca specialist .
Un comentator care-#i respect competen&a nu trebuie s accepte s fac comentariu asupra
oricrei teme, pentru c indiferent ct este de cultivat #i informat nu poate avea preten&ia c
c se pricepe la orice. Este greu de n&eles c anumite persoane #i permit s-#i exprime cu
lejeritate opinia despre orice #i nu oriunde. Responsabilitatea opiniilor ar trebui s fie mult
mai profund. Este de-a dreptul caraghios s vezi pe cineva sear de sear c #i expune
opiniile n detaliu sau derizoriu chiar despre orice.
n pofida aparen&elor de spontaneitate, comentatorul trebuie s nu iute c el nu se adreseaz
numai unui cerc restrns de persoane avizate, de cunosctori , ci unui public mai larg #i, fr
s fac rabat de la calitatea discu&iilor, nu trebuie s le abstractizeze.
Comentatorul politic poate proveni din media, poate avea preocupri n domeniul culturii
politice, dar poate proveni #i din rndul celor care au apar&inut domeniului politic. Ace#tia,
pentru a deveni credibili, trebuie s demnonstreze cu mult mai multe argumente afirma&iile
pe care le fac #i dispun de mijloacele necesare pentru a o face, cu condi&ia de a avea n spate
ceea ce trebuie, cultura. Ceea ce-i deosebe#te acum pe comentatorii politici #i politicieni sunt
cr&ile citite de unii #i necitite de al&ii. Limbajul, detaliile doctrinare, istoricul unui evenimen,
a unei mi#cri politice sunt mai accesibile genera&iilor cu o cultur specific mai mare. Dintre
tineri, sunt foarte pu&ini cei care au aceast cultur teoretic necesar.
n contextul frmntrilor tranzi&iei, mass-media #i promoveaz modelele propuse, iar goana
dup senza&ional #i audien& neglijeaz aspectul cultural educativ, cu efecte catastrofale
asupra societ&ii, pentru c lipsa de cultur politic este o component care poate caracteriza
un anumit nivel al calit&ii vie&ii.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Munca de pregtire a materialelor necesare realizrii comentariului politic nu-l leag pe
practicantul acestei ocupa&ii de un loc fix. Munca acestuia este realizat n biblioteci, n fa&a
calculatorului, la sediile unor ziare, posturi de radio sau televiziuni, sedii de partide, institu&ii
publice sau locuri publice. El poate lucra n regim de colaborare cu unele institu&ii media, pe
perioade determinate #i convenite de comun acord ntre pr&i.
144

Partea cea mai mare din timpul su de lucru este alocata culegerii #i prelucrrii informa&iilor.
Este partea nevzut a comentariului politic. Ceea ce se vede este momentul propriu-zis al
comentariului, emisiunea, programul sau articolul de ziar n care comentatorul #i etaleaz
competen&ele #i abilit&ile pentru a lmuri unele din aspectele care frmnt via&a politic la
un anumit moment.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii ani
Frmntrile scenei politice romne#ti au reprezentat mediul la care a trebuit s se adapteze
comentariul politic. Scena politic romneasc a fost #i este leagnul unor paradoxuri :
marea majoritate a celor care se revendic apar&innd unei anumite doctrine nu #tiu care sunt
coordonatele acelei doctrine, cum a evoluat aceasta n timp, care sunt deosebirile dintre
partidele din lume care au aceea#i denumire cu cele din Romnia. n lume, spre exemplu,
liberalii sunt de centru stnga. n Romnia, au rmas principala for& politic de dreapta. (i
asta ntr-o &ar n care mult lume este srac #i principalele revendicri sunt de stnga. Ori
argumentrile doctrinare care s explice aceste paradoxuri lipsesc din platformele politice.
Goana dup electorat, dup adeziuni se face prin promisiuni de stnga, ceea ce este catalogat
drept populism. n acest context, lumea nu este plictisit de politic, ci de prezen&a anumitor
politicieni. ncep s plictiseasc anumite figuri. Altele sunt pitore#ti, dar lipsite de instruc&ia
elementar , iar altele sunt pitore#ti prin comportament, de#i cu un suport cultural de
necontestat. Chiar #i publicul nu este n totalitate avizat pentru a recepta corect fenomenul
politic. n Romnia politic nu se mai pstreaz nimic de la un mandat politic la altul,
exceptnd nver#unarea. Vine un nou guvern #i anuleaz tot, chiar dac era ceva bine fcut.
Domne#te o nencredere general #i o ambi&ie de nen&eles de a arta c tot ce au fcut cei
dinainte trebuie demolat. Chiar #i n politica extern se simte acest lucru, ceea ce ne
compromite ca na&iune.
Pentru mul&i, comentariul politic a devenit un fel de bagatel #i pierderea cultural este
imens n special pentru genera&iile tinere, pentru ca la #coal nu se dau prea multe
cuno#tin&e din acest domeniu, partidele politice nu au preocupri majore privind cultura n
rndul tinerilor, dect formal, #i numrul tinerilor din partide este oricum restrns, iar
participarea tinerilor la via&a politic vizeaz mai mult latura artistic #i de prezentare.
Toate aceste elemente care caracterizeaz ncheieri #i desfaceri de alian&e, promisiuni
neacoperite, ambi&ii politice, esen&a formei fr fond a politicii fr cultur politic
reprezint datele de context n care un numr restrns de oameni fac comentariul politic, unii
145

mai competen&i #i mai abilita&i ca al&ii, c&iva, foarte pu&ini, profesioni#ti, fini obsrvatori #i
interpre&i ai fenomenului politic.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Care ar putea fi posibilele schimbri n con&inut odat cu intrarea in UE?
Pertinen&a comentariului ar trebui s fie primordial. Interesul pentru politic va cre#te. dar
se creaz o situa&ie destul de complicat, generat de inconsisten&a informa&iilor pe care le
are popula&ia asupra tuturor aspectelor implicate de intrarea n Comunitatea European.
Dramatic este c mare lucru nu #tiu nici cei care trebuie s ne duc acolo, politicienii de
marc, cei care ocup func&ii importante n adimistra&ie. Deci nu poate fi neglijat
importan&a culturii politice n sens larg. Probabil vor avea o mai mare credibilitate
politcienii cu o atitudine mai serioas #i comentatorii politici care prin tinuta #i cultura lor
politic vor impresiona #i vor face credibil o sentin& politic. n acest context, numrul
comentatorilor politici va scdea. Sita exigen&ial va cerne #i va pstra numai persoanele
credibile, care au ce spune #i cu argumente solide.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Comentatorii politici sunt oameni cu nivel de instruc&ie elevat, dar cu profesii foarte diferite:
publici#ti, politologi, profesori n nv&mntul universitar, oameni din mass-media.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Analiza #i comentariul politic ar trebui s reprezinte o meserie aparte, care nu poate fi
practicat dect de un numr restrns de oameni, presupunnd o pregtire special.
La aceast ocupa&ie pot accede absolven&i de #tiin&e politice, de filosofie, de sociologie, de
drept, cu o lectur solid n zona teoriei politice, a sistemelor politice, a partidelor politice, a
doctrinelor politice.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Comentatorul politic trebuie s fie absolvent al unei institu&ii de nv&mnt superior, cu un
nivel de cultur ridicat #i cu temeinice cuno#tin&e din domeniul politicului, buni cunosctori
ai unor limbi de circula&ie interna&ional.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
146

Perfec&ionarea comentatorului politic este continu #i nu se refer neaprat la cursuri
organizate n acest scop, ci la completarea continua a cuno#tin&elor din domeniul politic.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n munca sa, comentatorul politic lucreaz cu politicieni, politilogi, anali#ti ai diferitelor
aspecte ale vie&ii economice #i sociale, sociologi, psihologi, profesori, reprezentan&i ai unor
institu&ii publice, precum #i cu oameni care au ocupa&ii specifice mass-mediei: realizatori de
programe, moderatori, redactori, ziari#ti.

6.Concluzii
Ocupa&ia de comentator politic cod COR 245126 - face parte din categoria ocupa&iilor care
n timp #i-au schimbat con&inutul #i pentru care nu au existat preocupri de investigare a
datelor cu caracter monografic.
Comentatorul politic #i prezint materialele n media n cadrul unor emisiuni speciale cu
caracter permanent, realizate cu o anumit periodicitate, sau n cadrul unor dezbateri
ocazionale, prilejuite de declan#area anumitor situa&ii politice, cel mai ades dezbtute n
cadrul unor emisiuni televizate, dar #i n presa scris #i n emisiunile de radio.
Caracteristicile muncii comentatorului politic trebuie s se deosebeasc de cele generale ale
formatorilor de opinie prin componenta pregnant educa&ional a modului n care este
realizat #i prezentat o analiz politic, prin contribu&ia sa la construc&ia culturii politice a
popula&iei creia se adreseaz. Dat fiind precaritatea culturii politice a unei insemnate pr&i
din popula&ie, n special din categoria persoanelor tinere, munca sa trebuie s fie dominat
de responsabilitatea transmiterii unor preri pertinente, rezultate dintr-o corect informare #i
nso&ite de o argumentare fcut cu profesionalism.
Modul n care este realizat comentariul trebuie s ndeplineasc condi&iile de obiectivitate,
ceea ce presupune o intens #i atent munc de informare asupra evenimentelor politice,
asupra situa&iilor conjuncturale n care au devenit manifeste anumite stri conflictuale
propuse ca tem a dezbaterilor, o detaliere a cauzelor care au generat aceste stri, pentru a
cror remediere trebuie gsite solu&ii ra&ionale, eficiente #i bine argumentate.
Comentator politic nu poate fi dect o persoan inteligent, cu un fin spirit de observa&ie a
fenomenelor economico-sociale #i politice, cu o mare capacitate de analiz #i sintez a
informa&iilor sociale. El trebuie s fie un tip echilibrat psihic, capabil s fac analize
pertinente de pe pozi&ii echidistante, pe care s le poat prezenta, conform abilit&ilor sale de
147

exprimare, ntr-o manier inteligibil #i utiliznd un limbaj accesibil popula&iei creia se
adreseaz.
Munca sa trebuie s fie dominat de spirit de discernmnt n tratarea evenimentelor
politice #i maniera lor de prezentare.
Comentatorii politici sunt oameni cu nivel de instruc&ie elevat, dar cu profesii foarte diferite:
publici#ti, politologi, profesori n nv&mntul universitar, oameni din mass-media.
Analiza #i comentariul politic ar trebui s reprezinte o meserie aparte, care nu poate fi
practicat dect de un numr restrns de oameni, presupunnd o pregtire special.
La aceast ocupa&ie pot accede absolven&i de #tiin&e politice, de filosofie, de sociologie, de
drept, cu o lectur solid n zona teoriei politice, a sistemelor politice, a partidelor politice, a
doctrinelor politice.
Comentatorul politic trebuie s fie absolvent al unei institu&ii de nv&mnt superior, cu un
nivel de cultur ridicat #i cu temeinice cuno#tin&e din domeniul politicului, buni cunosctori
ai unor limbi de circula&ie interna&ional, nzestra&i cu u#urin&a de exprimare.

148

Monografie profesional


CONSILIER INSTITU'IE PUBLIC(
COD COR: 110010

Dat fiind diversitatea domeniilor n care se practic acest ocupa#ie se recomand
aplicarea mai multor chestionare pentru culegrea informa#iilor necesare stabilirii
pattern-ului acestei ocupa#ii.

n cele ce urmeaz prezentm informa#ii care vizeaz consilierul eparhial deoarece
chestionarul a fost aplicat, potrivit procedurii de e$antionare, n cadrul Episcopiei
Craiovei.

CONSILIER EPARHIAL1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit#ilor specifice ocupa#iei

coordoneaz ntocmirea strategiei de activitate n domeniul social;
propune spre aprobare inspectoratului strauctura organizatoric a sectorului social
misionar n func&ie de evolu&ia activit&ilor #i dezvoltarea acestui sector;
supervizeaz ntocmirea tuturor documentelor organizatorice necesare bunei
func&ionri a sectorului: norme de func&ionare a activit&ii n cadrul sectorului,
regulamente, fi#e de post #i proceduri;
supervizeaz din punct de vedere calitativ #i managerial desf#urarea programelor #i
proiectelor prezentnd dri de seam #i informri cu privire la acestea;
supervizeaz mediatizarea activit&ii sociale a sectorului social misionar.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan#ei lor

particip la #edin&ele permanente ale Adunrii Eparhiale, precum #i la orice alte
ntlniri la care este solicitat;
duce la ndeplinire toate dispozi&iile aprobate de Consiliul Eparhic, cu referire la
personalul neclerical;
supervizeaz activitatea de scriere a proiectelor de fina&are #i fundraising ca strategie
de dezvoltare a activit&ii n domeniul social;
coordonez ntocmirea strategiei de activitate n domeniul social pe care o supune
spre aprobare Adunrii Eparhiale;
supervizeaz din punct de vedere calitativ #i managerial desf#urarea programelor #i a
proiectelor;
supervizeaz toate procedurile financiare ale sectorului social misionar.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit#i $i importan#a lor n practicarea ocupa#iei

Pentru fiecare tip de activitate a fost surprins importan&a acesteia n urm cu 5 ani
(codificat prin trecut), n prezent #i peste 5 ani (codificat prin viitor).
149


n practicarea acestei ocupa&ii urmtoarele activit&i profesionale au fost, sunt #i vor fi cotate
ca importante :

Identificare informa#ii necesare realizrii sarcinilor
- colectarea, evaluarea #i asimilarea de informa&ii #i date necesare pentru realizarea
sarcinilor specifice.

Interac#iune/comunicare cu ceilal#i
- interac&iunea cu colegii/lucrul n echip;
- interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii;
- supervizare/coordonare/management;
- descriere/explicare/instruire;
- negociere, gestionare/rezolvare conflictelor;
- asistarea #i ngrijirea altora;
- vnzare/persuasiune;
- lucru cu publicul;
- acordare de consultan&;
- ndrumarea #i motivarea altora;
- antrenarea/dezvoltarea altora;
- administrare/organizare/gestionare;
- realizare de activit&i administrative;
- monitorizarea #i controlarea resurselor.

Activitate intelectual
- prelucrare/analizare de informaⅈ
- evaluare informaⅈ
- organizare/planificare;
- identificare de solu&ii/rezolvare de probleme;
- reflec&ie/luare de decizii;
- inovare;
- actualizare #i folosire de cuno#tin&e;
- elaborare obiective #i strategii.

n ceea ce prive#te utilizarea activit#ilor fizice n exercitarea ocupa&iei urmtoarele
activit&i fizice au fost, sunt #i vor fi cotate ca importante n exercitarea ocupa&iei:

- activit&i de operare cu echipamente;
- activit&i de control a modului de func&ionare a echipamentelor;
- activit&i complexe/tehnice;
- lucrul cu computerul.

Dac n urm cu 5 ani activit!ile de operare cu echipamente erau coatate ca oarecum
importante n present, dar #i pe viitor aceste activit&i sunt #i vor fi cotate ca importante n
exercitarea ocupa&iei.

2.2.Abilit#ile necesare practicrii ocupa#iei

Abilit&ile intelectuale, excep&ie fcnd aten&ia selectiv, sunt f n foarte mare msur
importante n practicarea ocupa&iei:
- abilit&i cognitive;
- abilit&i de exprimare oral;
150

- rapiditate n gndire;
- originalitate;
- gndire deductiv;
- gndire inductiv;
- u#urin& n lucrul cu cifrele;
- de memorare;
- aten&ie distributiv.

Din categoria abilit&ilor fizice, doar cele care fac referire la reac&ia n timp redus sunt
n mare msur importante n exercitarea ocupa&iei.

Din categoria abilit&ilor senzoriale, acele abilit&i care fac referire la vederea de
aproape #i vederea de departe sunt importante n exercitarea ocupa&iei.

2.3. Competen#ele necesare practicrii ocupa#iei

n practicarea acestei ocupa&ii urmtoarele competen&e profesionale sunt cotate ca
importante n practicarea ocupa&iei:

Competen#e generale (citit, scris, calcule matematice elementare, de analiz! critic!, de
nv!are activ!, de monitorizare);

Competen#e de abordare sistemic (specifice abord!rilor macro/sistemice, de
prognoz!, de analiz! cauzal!, de evaluare $i luare de decizii);

Competen#e sociale (specifice abord!rilor societale-sensibilitate la dinamica
grupurilor, comunit!ilor, de coordonare, de convingere/ persuasiune, de negociere,
specifice actului de instruire, specifice furniz!rii de servicii);

Competen#e de rezolvare de probleme (de identificare de probleme, de identificare de
soluii, de evaluare de soluii, de implementare a soluiilor);

Competen#e tehnice (de utilizare computer);

Competen#e legate de managementul resurselor (organizarea timpului, managementul
resurselor financiare, managementul resurselor materiale, managementul resurselor
umane).

2.4. Condi#iile psiho-sociale ale mediului de munc

Ca principal modalitate de organizare a timpului de lucru pentru posturile n care se
practic ocupa&ia este utilizat programul de lucru de luni pn vineri;

Delega&iile/deplasrile n interes de serviciu pentru realizarea sarcinilor specifice
posturilor n care se practic ocupa&ia sunt utilizate foarte des;

Pentru posturile n care se practic ocupa&ia se utilizeaz contractul pe perioad
nedeterminat;

Locurile n care #i desf#oar activitatea cei care practic ocupa&ia re regsesc n unit&i
cu spa&iu fix;

151

Activitatea desf#urat pe posturile n care se practic ocupa&ia este stresant din punct
de vedere psihic;

n decursul ultimilor 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au
mbunt&it n foarte mare msur datorit schimbrilor din punct de vedere
organizatoric;

Nu exist boli profesionale care apar la persoanele ce practic aceast ocupa&ie;


Aceast ocupa&ie poate fi practicat de amble sexe deoarece:

Ambele sunt capabile n a exercita o funcie managerial!.
(citat din monografie).


3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani $i cauzele care le-au
generat

n ultimii 5 ani con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mare
msur.

Aceste schimbri au cosntat n:

Cre#terea variet&ii activitⅈ
Cre#terea amplorii activitⅈ
Schimbri n mediul extern al institu&iei.


3.2. Factorii care au condus la schimbarea con#inutului activit#ii n ultimii 10 ani

n ultimii 10 ani shimb!rile de natur! tehnologic!, modific!rile n cadrul legislativ #i
adaptarea la evoile clienilor/beneficiarilor au avut un rol foarte important n schimbarea
con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii. Rolul cre$terii competiiei n domeniu a fost #i el destul
de important.


3.3. Poten#ialele schimbri ale con#inutului muncii n urmtorii 5 ani $i motiva#ia acestora

n urmtorii 5 ani schimbrile n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se vor datora nevoii
de cre#tere a adaptabilit&ii la noile cerinte interne #i externe acestei ocupa&ii. Principalii factori
care vor sta la baza acestor schimbri &in de contextul legislativ.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa#ie

Acest ocupa&ie poate fi exercitat de ctre ; preot #i asistent social.

4.2.Cuno$tin#ele specifice necesare practicrii ocupa#iei
152


n practicarea ocupa&iei sunt necesare cuno#tin&e din urmtoarele domenii de expertiz la
nivel superior:

Inginerie $i tehnologie (computere #i electronice);
*tiin#e sociale (psihologie, sociologie, antropologie);
*tiin#e umaniste $i arte (limbi strine, istorie, arheologie, filosofie, teologie);
Comunicare (comunicare #i media, lucrul cu clien&ii/publicul);
Sntate (terapie #i consiliere);
Afaceri $i managemnet (resurse umane).


4.3.Nivelul de educa#ie necesar practicrii ocupa#iei $i evolu#ia acestuia


Nivelul de educa&ie minim necesar practicrii acestei ocupa&ii n 1990, 2000 #i 2006:
nv&mnt superior.

4.4.Necesit#i de pregtire/specializare

Pentru practicarea acestei ocupa&ii, pe lng nivelul de educa&ie minim necesar, sunt
necesare #i cursuri de leadership.

n urmtorii 5 ani, pentru a face fa& schimbrilor n con&inutul muncii acestei ocupa&ii
sunt necesare cursuri care s reflecte con&inutul noilor schimbri n legisla&ie.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Inspectorul #i Economistul sunt cele dou ocupa&ii nrudite cu ocupa&ia de Consilier
eparhial (ca #i con&inut apropiat al muncii).

Vicarul administrativ #i Inspectorul sunt alte dou ocupa&ii din amonte #i din aval cu care se
cooperez n realizarea sarcinilor #i fr de care nu se pot realiza sarcinile ocupa&iei de Consilier
eparhial.

6.Concluzii

OCUPA'IE: CONSILIER INSTITU'IE PUBLIC*
COD COR: 110010

Numele firmei: ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
Sectorul principal de activitate al firmei: ALTELE
Anul nfiin&rii firmei: 1974
Forma de proprietate a firmei: PUBLIC*
Clasa de mrime a firmei: 50-249 ANGAJA'I

Posturile/func&iile n care aceast ocupa&ie se practic n cadrul firmei:

CONSILIER SOCIAL
INSPECTOR ASISTEN'* SOCIAL*
153

COORDONATOR PROIECT.

Tiplogia ocupa#iei:

Evaluri ale personalului $i tehnologiei n contextul schimbrilor pe termen mediu $i lung:


n ultimii 5 ani con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mare msur
prin cre#terea variet&ii #i amplorii activit&ii. De asemenea #i schimbrile din mediul extern al
institu&iei au contribuit decisiv la acest aspect.

n ultimii 10 ani shimb!rile de natur! tehnologic!, modific!rile n cadrul legislativ #i
adaptarea la evoile clienilor/beneficiarilor au avut un rol foarte important n schimbarea
con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii. Rolul cre$terii competiiei n domeniu a fost #i el destul
de important.

n urmtorii 5 ani schimbrile n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se vor datora nevoii de
cre#tere a adaptabilit&ii la noile cerinte interne #i externe acestei ocupa&ii. Principalii factori care
vor sta la baza acestor schimbri &in de cadrul legislativ.


Tipul ideal pentru ocupa#ia analizat:

n exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare n mod special competene generale, de abordare
sistemic!, competene sociale, competene de rezolvare de probleme $i competene legate de
managementul rsesurselor.

Din categoria competeneelor tehnice sunt importante cele ce vizeaz utilizarea calculatorului.


Abilit&ile necesare exercitrii acestei ocupa&ii sunt n principal cele intelectuale, urmeaz apoi
abilit&ile senzoriale #i ultimele ca importan& abilit#ile fizice.

Strategii de ocupare, stimulare: nu se folosesc

154

Monografie profesional

CONSILIER NV('(MNT
COD COR: 235 201

1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit#ilor specifice ocupa#iei

Ofer consiliere elevilor cu anumite probleme #colare (risc de abandon #colar,
dificult&i de integrare n colectivul de elevi, tulburri de comportament), probleme
familiale, probleme personale specifice vrstei;
Asigur testarea psihologic a elevilor;
Asigur consilierea #i orientarea privind cariera;
Asigur materialele psihopedagogice necesare desf#urrii orelor de diregen&ie;
Coopereaz cu profesorii dirigin&i, cu directorul educativ, etc;
Ofer consiliere prin&ilor #i celorlalte cadre didactice.


1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan#ei lor

ntocmirea planului de consiliere de grup #i prezentarea acestuia coordonatorului
centrului jude&ean de Asisten& Psihopedagogic;
Desf#urarea #edin&elor de consiliere individual (se ofer la cerere) #i a celor de
consiliere de grup;
Completarea registrului de activitate, a fi#elor de eviden& a solicitan&ilor, a fi#elor
psihopedagogice, ntocmirea planurilor de interven&ie;
Participarea la #edin&ele lunare ale consilierilor #colari;
Participarea la activit&ile educative desf#urate la nivelul #colii.


2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit#i $i importan#a lor n practicarea ocupa#iei

Pentru fiecare tip de activitate a fost surprins importan&a acesteia n urm cu 5 ani (codificat
prin trecut), n prezent #i peste 5 ani (codificat prin viitor).

Prezentm n cele ce urmeaz activit&ile necesare practicrii ocupa&iei:

Identificare informa#ii necesare realizrii sarcinilor, activit&i catalogate ca foarte
importante indiferent de momentul trecut, prezent sau viitor

colectarea, evaluarea $i asimilarea de informa#ii $i date necesare pentru realizarea
sarcinilor specifice.

Interac#iune/comunicare cu ceilal#i, activit&i catalogate ca foarte importante n prezent
#i viitor, dar ca activit&i oarecum importante n trecut.

interac#iunea cu colegii/lucrul n echip: foarte importante n prezent #i viitor,
importante n trecut;
155

interac#iunea cu clien#ii/beneficiarii: foarte importante att n prezent ct #i n trecut,
dar #i n viitor;
supervizare/coordonare/management: oarecum importante n trecut, importante n
prezent #i viitor;
descriere/explicare/instruire: foarte importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i n
viitor;
negociere, gestionare/rezolvare conflict: lipsite de importan& n trecut, oarecum
importante n prezent #i viitor;
asistarea $i ngrijirea altora: foarte importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i n
viitor;
vnzare/persuasiune: lipsite de importan& n trecut, oarecum importante n prezent #i
viitor;
lucrul cu publicul oarecum importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i n viitor;
acordare de consultan#, importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i n viitor;
ndrumarea $i motivarea altora, foarte importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i
n viitor;
antrenarea/dezvoltarea altora, foarte importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i n
viitor;
administrare/organizare/gestionare, oarecum importanten trecut, importante n
prezent #i viitor;
monitorizarea $i controlarea resurselor, oarecum importante att n trecut ct #i n
prezent #i viitor.

Activitate intelectual, activitate catalogat ca foarte importante indiferent de
momentul trecut, prezent sau viitor

prelucrare/analizare de informa#ii: foarte importante indiferent de momentul trecut,
prezent sau viitor;
evaluare informa#ii: foarte importante indiferent de momentul trecut, prezent sau viitor;
organizare/planificare: foarte importante indiferent de momentul trecut, prezent sau
viitor;
identificare de solu#ii/rezolvare de probleme: foarte importante indiferent de momentul
trecut, prezent sau viitor;
reflec#ie/luare de decizii, oarecum importante n trecut #i prezent, foarte importante n
viitor;
inovare, oarecum importante pentru trecut, importante pentru prezent, foarte importante
n viitor;
actualizare $i folosire de cuno$tin#e: foarte importante indiferent de momentul trecut,
prezent sau viitor;
elaborare obiective $i strategii: foarte importante indiferent de momentul trecut, prezent
sau viitor.


n ceea ce prive#te utilizarea activit#ilor fizice acestea sunt catalogate per ansamblu
ca oarecum importante n exercitarea ocupa&iei.
activit&i de operare cu echipamente: oarecum importante n trecut, importante n prezent
#i foarte importante n viitor;
activit&i de control a modului de func&ionare a echipamentelor oarecum importante n
trecut, importante n prezent #i foarte importante n viitor;
lucrul cu computerul, lipsit de importan& n trecut, foarte impotant n prezent #i pe viitor


156

2.2.Abilit#ile necesare practicrii ocupa#iei

Abilit&ile intelectuale, cu excep&ia u#urin&ei in calculul cu cifre, sunt n foarte mare msur
importante n practicarea ocupa&iei:
- abilit&i cognitive;
- abilit&i de exprimare oral;
- rapiditate n gndire;
- originalitate;
- gndire deductiv;
- gndire inductiv;
- aten&ie selectiv;
- de memorare;
- aten&ie distributiv.

Din categoria abilit&ilor fizice, doar cele care fac referire la reac&ia n timp redus sunt n foarte
mare msur importante n exercitarea ocupa&iei. Importante sunt #i dexteritatea manual#i
precizia #i acurate&ea n mi#cri.

Din categoria abilit&ilor senzoriale, acele abilit&i care fac referire la vederea de aproape,
vederea de departe #i acuitatea auditiv sunt importante n exercitarea ocupa&iei.


2.3. Competen#ele necesare practicrii ocupa#iei

n practicarea acestei ocupa&ii urmtoarele competen&e profesionale sunt cotate ca importante n
practicarea ocupa&iei:

Competen#e generale (citit, scris, calcule matematice elementare,elemente $tiinifice de
baz!, de analiz! critic!, de nv!are activ!, de monitorizare);

Competen#e de abordare sistemic(specifice abord!rilor macro/sistemice, de
prognoza, de analiz! cauzal!, de evaluare $i luare de decizii);

Competen#e sociale (specifice abord!rilor societale-sensibilitate la dinamica
grupurilor, comunit!ilor, de coordonare, de convingere/ persuasiune, de negociere,
specifice actului de instruire,specifice furniz!rii de servicii);

Competen#e de rezolvare de probleme (de identificare de probleme, de identificare de
soluii, de evaluare de soluii, de implementare a soluiilor);

Competen#e tehnice (de utilizare computer, de lucru cu echipamente);

Competen#e legate de managementul resurselor(organizarea timpului, managementul
resurselor materiale, managementul resurselor umane)

2.4. Condi#iile psiho-sociale ale mediului de munc

Ca principal modalitate de organizare a timpului de lucru pentru posturile n care se
practic ocupa&ia este utilizat programul de lucru de luni pn vineri.
Delega&iile/deplasrile n interes de serviciu pentru realizarea sarcinilor specifice
posturilor n care se practic ocupa&ia nu sunt utilizate deloc.
157

Pentru posturile n care se practic ocupa&ia se utilizeaz contractul pe perioad
nedeterminat.
Locurile n care #i desf#oar activitatea cei care practic ocupa&ia re regsesc n unit&i
cu spa&iu fix.
Activitatea desf#urat pe posturile n care se practic ocupa&ia este stresant din punct
de vedere psihic.
Condi&iile de munc specifice posturilor n care se practic ocupa&ia: prezen&a
zgomotului.
n decursul ultimilor 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au
mbunt&it n mare msur datorit clarificrii legislative n ceea ce prive#te statutul
consilierului.
Nu exist boli profesionale care apar la persoanele ce practic aceast ocupa&ie.
Aceast ocupa&ie poate fi practicat de amble sexe:

Poate fi consiler $colar orice persoan! indiferent de sex, care ndepline$te ns! anumite
condiii.
(citat din monografie)

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani $i cauzele care le-au
generat

n ultimii 5 ani con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mare msur.

Aceste schimbri au cosntat n:

Organizarea muncii consilierilor prin apari&ia unor standarde specifice de calitate;
Crearea unor noi posturi pe plan local, posturi ocupate de persoane specializate;


3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con#inutului activit#ii n ultimii 10 ani

n ultimii 10 ani shimbrile de natur tehnologic, modificrile n cadrul legislativ,
adaptarea la evoile clien&ilor/beneficiarilor #i cre#terea competi&iei n domeniu au avut un
rol important #i foarte important n schimbarea con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii. Rolul
schimbrilor n organizarea activit&ii la locul de munc a fost #i el destul de important.


3.3. Poten#ialele schimbri ale con#inutului muncii n urmtorii 5 ani $i motiva#ia acestora

n urmtorii 5 ani schimbrile n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se vor datora schimbrilor de
natur tehnologic, legislativ, cre#terii competi&iei n domeniu.

Principalii factori care vor sta la baza acestor schimbri:
Adaptarea procesului de consiliere la nevoile clien&ilor;
Obliga&ia oferirii unor servicii eficiente cu mijloace moderne.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa#ie

158

Acest ocupa&ie poate fi exercitat #i de ctre alte persoane care au urmtoarele profesii:
profesor #i sociolog.

4.2.Cuno$tin#ele specifice necesare practicrii ocupa#iei

n practicarea ocupa&iei sunt necesare cuno#tin&e din urmtoarele domenii de expertiz:

Inginerie $i tehnologie (computere #i electronice, nivel mediu)
*tiin#e sociale (psihologie, sociologie, antropologie, nivel superior)
*tiin#e umaniste $i arte (limbi strine, istorie, arheologie, filosofie, teologie, nivel
elementar)
Comunicare ( comunicare #i media, lucrul cu clien&ii/publicul, nivele superior)
Sntate (nivel mediu)
Legisla#ie $i siguran# public (siguran& #i siguran& public, nivel mediu)
Educa#ie $i formare (nivel superior)

4.3.Nivelul de educa#ie necesar practicrii ocupa#iei $i evolu#ia acestuia

Nivelul de educa&ie minim necesar practicrii acestei ocupa&ii n 1990, 2000 #i 2006: nv&mnt
superior.


4.4.Necesit#i de pregtire/specializare

Pentru ob&inerea calificrii necesare practicrii acesteoi ocupa&ii, pe lng nivelul de educa&ie
minim, sunt necesare cursuri de scurt durat de formare profesional organizate de Casa
Corpului Didactic, Centrul Jude&ean de Asisten& Psihopedagogic, dar #i cursuri de pregtire
teoretic de lung durat (cursuri postuniversitare).

n urmtorii 5 ani, pentru a face fa& schimbrilor n con&inutul muncii acestei ocupa&ii sunt
necesare cursuri:
De formare teoretic privind consilierea diferitelor categorii de elevi;
Seminarii de formare practic menite s reflecte con&inutul noilor schimbri n legisla&ie.


5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Nu au fost precizate ocupa&ii nrudite cu ocupa&ia de consilier institu&ie public (ca #i con&inut
apropiat al muncii).

Directorul educativ #i Profesorul sunt alte dou ocupa&ii cu care se cooperez n realizarea
sarcinilor #i fr de care nu se pot realiza sarcinile ocupa&iei de Consilier nv&mnt .

6.Concluzii

OCUPA'IE: CONSILIER INSTITU'IE NV*'*MNT
COD COR: 235201

Numele firmei: LICEUL DE INFORMATIC* (T. ODOBLEJA, CRAIOVA
Sectorul principal de activitate al firmei: EDUCA'IE
159

Anul nfiin&rii firmei: 1990
Forma de proprietate a firmei: PUBLIC*
Clasa de mrime a firmei: 50-249 ANGAJA'I

Posturile/func&iile n care aceast ocupa&ie se practic n cadrul firmei:

PROFESOR SOCIOLOG

Tiplogia ocupa#iei:

Evaluri ale personalului $i tehnologiei n contextul schimbrilor pe termen mediu $i lung:

n ultimii 5 ani con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mare msur. Au
intervenit schimbri n ceea ce prive#te organizarea muncii consilierilor prin apari&ia unor
standarde specifice de calitate care au trebuit s fie respectate. De asemenea, dezvoltarea re&elei
de consilieri pe plan local a contribuit la o mai bun valorizare a acestei ocupa&ii.

n ultimii 10 ani shimbrile de natur tehnologic, modificrile n cadrul legislativ,
adaptarea la evoile clien&ilor/beneficiarilor #i cre#terea competi&iei n domeniu au avut un
rol important #i foarte important n schimbarea con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii. Rolul
schimbrilor n organizarea activit&ii la locul de munc a fost #i el destul de important.

n urmtorii 5 ani schimbrile n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se vor datora n principal
schimbrilor de natur tehnologic (obliga&ia oferirii unor servicii eficiente cu mijloace
moderne), legislativ #i cre#terii competitivit&ii n domeniu.

Tipul ideal pentru ocupa#ia analizat:

n exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare n mod special competene generale, de abordare
sistemic!, competene sociale $i competene de rezolvare de probleme.

Din categoria competeneelor tehnice sunt importante cele ce vizeaz utilizarea calculatorului $i
cele necesare n lucrul cu echipamente.

Din categoria compteten&elor ce fac referire la managementul resurselor cele mai importante fac
referire la organizarea timpului $i managementul resurselor umane.

Abilit&ile necesare exercitrii acestei ocupa&ii sunt n principal cele intelectuale, urmeaz apoi
abilit&ile senzoriale #i ultimele ca importan& abilit#ile fizice.

Strategii de ocupare, stimulare: suport material, cooperare


160

Monografie profesional

Confec&ioner articole din piele #i nlocuitori


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Confec&ionerul articolelor din piele #i nlocuitori este ocupa&ia care reprezint veriga de baz
n lan&ul ocupa&iilor implicate n realizarea confec&iilor de piele #i nlocuitori.
Confec&ionerul trebuie s cunoasc modul n care se realizeaz acest tip de confec&ii,
activit&ile sale referindu-se la procesele de lucru cu pieile sau nlocuitorii aduse la stadiul
de utilizare n atelierele de confec&ii, pn la stadiul realizrii produsului finit care va fi
verificat calitativ #i depozitat.
n cadrul acestei secven&e de produc&ie, prima activitate se refer la preluarea materialelor
necesare realizrii comenzilor, apoi acestea sunt verificate prin comparare cu
mostra/e#antionul omologat. Dac materialele corespund caracteristicilor mostri omologate
pentru tipul de produs comandat, acestea ntr n fluxul tehnologic specific activit&ii de
confec&ionare #i anume croirea dup tipar, pregtirea elementelor de nbinare, coaserea,
asamblarea elementelor de piele sau nlocuitori, asamblarea cu restul furniturilor, finisarea #i
controlul calit&ii produsului finit.
Momentul cheie al ndeplinirii condi&iilor de calitate cerute de comand este reprezentat de
verificarea coresponden&ie materialelor cu mostra omologat pentru acel tip de confec&ie. n
acest proces nu este admis nici un fel de rabat da la caracteristicile mostrei omologate.
Trebuie men&ionat c activit&ile cuprinse n tehnologia realizrii propriu-zise a confec&iilor
de piele #i nlocuitori sunt marcate de o puternic specializare. Astfel, sunt confec&ioneri care
execut tierea materialelor dup tipar (croit mecanic), confec&ioneri care execut finisarea
elementelor criote /debavurri, festonri), confec&ioneri care cos pr&i sau subansamble
componente ale confec&iilor (custori), confec&ionari care asambbleaz #i fixeaz furniturile,
dublurile, cptu#elile, nasturi, fermuare, catarame). Fiecare din aceste secven&e de lucru este
verificat calitativ de ctre maistrul confec&ioner, iar produsele finite sunt supuse verificrilor
controlorilor de calitate, pe fiecare linie sau sec&ie de fabrica&ie.
Terminologic, confec&ionerul este cel care se ocup cu realizarea confec&iilor. Dar termenul
care define#te aceast ocupa&ie nu &ine seama de specializarea confec&ionerului n lan&ul
tehnologic de realizare a confec&iilor.
161


1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Cea mai important sarcin a confec&ionerului este aceea de a se asigura de coresponden&a
parametrilor de calitate a materialului folosit cu mostra omologat pentru tipul de produs care
este comandat #i care trebuie realizat. Cel mai dificil aspect de controlat se refer la nuan&ele
de culoare.
Toate celelalte activit&i cuprinse n ocupa&ia de confec&ioner articole de piele #i nlocuitori se
desf#oar n flux, conform organizrii tehnologice a liniilor de fabrica&ie a confec&iilor. Din
acest motiv nu se poate spune c o activitate este mai important ca alta. Se poate spune c
nu se poate trece la alt activitate fr a se fi realizat n condi&ii de calitate subansamblele din
veriga anterioar a fluxului tehnologic.
ntruct procesul de croire a subansamblelor se execut la ma#ini de croit #i conform
tiparelor corespunztoare standardelor definite de tipul confec&iei #i mrimea de fabrica&ie,
nu se poate spune c aceast activitate are o mai mare importan& dect altele n realizarea
confec&iilor de piele #i nlocuitori.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Activit&ile specifice muncii de confec&ioner articole din piele #i nlocuitori sunt
predominant manuale, realizate prin manevrare de obiecte #i lucrul cu echipamente specifice
de croit,cusut,festonat,clcat.
Fiecare lucreaz la postul lui de lucru #i cu echipamantul de lucru adecvat #i trebuie s se
asigure c realizeaz norma de munc impus lucrul n flux #i de respectarea indicilor de
calitate pentru subansamblele la care lucreaz.
n munca specific acestei ocupa&ii, intercomunuca&ia #i colaborarea se rezum la rela&ia cu
maistrul tehnolog #i controlorii de calitate.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Pentru executarea sarcinilor de lucru specifice acestei ocupa&ii sunt necesare abilit&i fizice,
dexteritate manual/ndemnare, precizie #i acurate&e n executarea mi#crilor, coordonare
fizic #i rezisten& la efort sus&inut. Att lucrul la ma#inile de croit, unde este necesar o
coordonare motorie deosebit, dar #i solicitarea aten&iei de tip concentrat, ct #i lucrul la
ma#inile de cusut, unde este nevoie de ndemnare, dexteritate, fine&e #i sensibilitate la pipit,
definesc o ocupa&ie n care sunt folosite abilit&ile umane n contextul exigen&elor tehnologice
162

ale ma#inilor #i echipamentelor de lucru. n munca confec&ionerului de astfel de produse
poate fi vorba de o rela&ie om-ma#in.
Dintre abilit&ile de tip senzorial sunt necesare acuitatea viual #i auditiv.
Poate una din cele mai importante abilit&i vizeaz latura calitativ a vederii. Executarea
anumitor opera&ii de fine&e presupune nu numai vederea bun de aproape, dar #i percep&ia
culorilor, puterea de rezolu&ie n definirea nuan&elor diverselor materiale cu care se lucreaz.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele confec&ionerului de articole din piele sau nlocuitori se refer la
exercitarea activit&ilor conform locului ocupat n fluxul tehnologic de fabrica&ie: s
potriveasc nuan&ele, s croiasc, s lucreze la ma#inile de cusut sau festoanat, s mbine
subansamblele, s se autoverifice asupra calit&ii execu&iei. Sunt deci competen&e tehnice,
impuse de tehnologia de fabrica&ie #i de lucrul cu anumite echipamente #i ma#ini.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al confec&ionerului de articole de piele #i nlocuitori se desf#oar n
toate zilele sptmnii dac sunt comenzi mari de lucrri, uneori n schimburi. n mod
normal, ns, se lucreaz de lunea pn vinerea, n program normal. Activitatea specific
acestei ocupa&ii nu implic deplasri, este legat de unitatea cu sediul fix #i de locul stabilit n
fluxul tehnologic.
Practican&ii acestei ocupa&ii lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat.
Munca este caracterizat prin monotonie cauzat de executarea unor opera&ii cu caracter
repetitiv, specifice strictei specializri pentru anumite opera&ii legate n flux de fabrica&ie #i
obositoare din punct de vedere fizic. Postura de lucru este impus de lucrul cu echipamentele
din dotare #i este mai intens solicitant pentru bra&e (musculatura #i articula&iile bra&elor).
Condi&iile de lucru sunt caracterizate prin zgomor, cldur excesiv #i aer poluat. Aceste
condi&ii au rmas neschimbate n ultima perioad din ra&iuni care &in de tehnologia de
fabrica&ie #i func&ionarea tehnic a ma#inilor.
Este manifest o inciden& a mbolnvirilor pulmonare n rndul practican&ilor acestei
ocupa&ii #i este o caracteristic pentru tipologia bolilor profesionale din industria pielriei.
Scderea inciden&ei acestor boli n ultimii 10 ani nu poate fi pus ns mai mult pe seama
preocuprilor de ameliorare a microclimatului mediului de munc, ct mai mult pe seama
reducerii drastice a personalului din cauza restrngerilor de activitate din ra&iuni de pia&.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic aceast ocupa&ie.

163

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Nu au intervenit schimbri majore n ceea ce prive#te con&inutul muncii n ultimii 5 ani,
pentru c n acest interval de timp nu s-a schimbat tehnologia de realizare a confec&iilor din
piele #i nlocuitori, iar doratea tehnic n linii mari a rmas aceea#i. n aceste condi&ii,
activit&ile au rmas preponderent manuale, iar tipurile de solicitri preponderent fizice.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani s-au fcut retehnologizri n cadrul liniilor de fabrica&ie a confec&iilor. Nu s-
a schimbat con&inutul muncii, dar a crescut randamentul ei pe seama performan&elor
echipamentelor de lucru utilizate

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
n urmtorii 5 ani se estimeaz c retehnologizarea se va referi n special la elaborarea
asistat de calculator a anumitor opera&ii tehnologice, ceea ce nseamn o ridicare a gradului
de solicitare intelectual n anumite activit&i.
Perspectiva iminentei adaptri la exigen&ele impuse de pia&a de desfacere a Uniunii
Europene va conduce cu siguran& la cre#terea gradului de mecanizare #i automatizare a ct
mai multe acticit&i din cadrul acestei ocupa&ii, cu repercursiuni asupra pie&ei for&ei de munc
#i a nivelelor exigen&iale pentru ocuparea acestor locuri de munc.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care practic aceast ocupa&ie sunt de profesie confec&ioneri pentru articole de
piele #i nlocuitori.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Cuno#tin&ele de care are nevoie confec&ionerul sunt specifice tehnologiei de fabrica&ie #i se
refer preponderent la recunoa#terea calit&ilor materialelor #i a nuan&elor, la lucrul cu
echipamentele tehnice #i tehnologice, la respectarea indicilor de calitate #i a normelor de
tehnica securit&ii muncii n acest domeniu industrial.
164

O observa&ie aparte pentru confec&ionerul care s-a specializat n activitatea de croit se refer
la necesarul de cuno#tin&e pe care acesta trebuie s le aib n domeniul matematic al
geometriei n spa&iu plan.
4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim de educa&ie s-au modificat n timp. n 1990, printre
practican&ii acestei ocupa&ii erau #i persoane fr #coal, la nivelul aului 2000 nivelul minim
necesar #i admis era gimnaziul (7,8,10 clase), iar, n prezent, cei care lucreaz pe postul de
confec&ioner n industria articolelor de piele #i nlocuitori sunt absolven&i de #coli
profesionale.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Din investiga&ie a rezultat c nu sunt necesare cursuri de lung durat pentru ob&inerea
calificrii de confec&ioner n aceast industrie. Instruc&iei n #coli profesionale trebuie s i se
adauge instruc&ia practic pentru dobndirea cuno#tin&elor #i deprinderilor specifice
activit&ilor acestei ocupa&ii, n special n ceea ce prive#te modul de lucru cu echipamentele
tehnice din dotare. Organizarea unor cursuri de specializare ar fi necesar numai n cazul
schimbrii profililui de fabrica&ie, n acest caz con&inutul instruirii viznd preponderean
latura transmiterii informa&iilor tehnologice, precum #i cea a dobndirii deprinderilor practice
de munc.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Confec&ionerul este subordonat maistrului si #efului de sec&ie de confec&ii (inginerului
tehnolog)
El prime#te informa&iile de la tehnicianul de crea&ie #i de la maistru prin primitor-distribuitor,
precum #i de la alte puncte din flux n care lucreaz al&i confec&ioneri (de la croit, de la
festonat, de la cusut). Produsele muncii sale sunt preluate de ctre controlorii de calitate #i
tehnicienii de normare #i sunt transmise apoi ctre celelalte puncte din fluxul de fabrica&ie.
Dintre ocupa&iile nrudite pot fi men&ionate : confec&ioner ncl&minte, confec&ioner mnu#i,
confec&ioner articole de marochinrie, blnar, croitor.
165

6.Concluzii

Aceast ocupa&ie face parte din categoria ocupa&iilor dominante #i este ncadrat n COR la
nr.744202
Trebuie men&ionat c activit&ile cuprinse n tehnologia realizrii propriu-zise a confec&iilor de
piele #i nlocuitori sunt marcate de o puternic specializare. Astfel, sunt confec&ioneri care
execut tierea materialelor dup tipar (croit mecanic), confec&ioneri care execut finisarea
elementelor criote /debavurri, festonri), confec&ioneri care cos pr&i sau subansamble
componente ale confec&iilor (custori), confec&ionari care asambbleaz #i fixeaz furniturile,
dublurile, cptu#elile, nasturi, fermuare, catarame).
Activit&ile specifice muncii de confec&ioner articole din piele #i nlocuitori sunt predominant
manuale, realizate prin manevrare de obiecte #i lucrul cu echipamente specifice de
croit,cusut,festonat,clcat.
Fiecare lucreaz la postul lui de lucru #i cu echipamantul de lucru adecvat #i trebuie s se
asigure c realizeaz norma de munc impus lucrul n flux #i de respectarea indicilor de
calitate pentru subansamblele la care lucreaz.
n munca specific acestei ocupa&ii, intercomunuca&ia #i colaborarea se rezum la rela&ia cu
maistrul tehnolog #i controlorii de calitate.
Munca este caracterizat prin monotonie cauzat de executarea unor opera&ii cu caracter
repetitiv, specifice strictei specializri pentru anumite opera&ii legate n flux de fabrica&ie #i
obositoare din punct de vedere fizic. Postura de lucru este impus de lucrul cu echipamentele
din dotare #i este mai intens solicitant pentru bra&e (musculatura #i articula&iile bra&elor).
Condi&iile de lucru sunt caracterizate prin zgomor, cldur excesiv #i aer poluat. Aceste
condi&ii au rmas neschimbate n ultima perioad din ra&iuni care &in de tehnologia de
fabrica&ie #i func&ionarea tehnic a ma#inilor.
Cuno#tin&ele de care are nevoie confec&ionerul sunt specifice tehnologiei de fabrica&ie #i se
refer preponderent la recunoa#terea calit&ilor materialelor #i a nuan&elor, la lucrul cu
echipamentele tehnice #i tehnologice, la respectarea indicilor de calitate #i a normelor de
tehnica securit&ii muncii n acest domeniu industrial.
O observa&ie aparte pentru confec&ionerul care s-a specializat n activitatea de croit se refer
la necesarul de cuno#tin&e pe care acesta trebuie s le aib n domeniul matematic al
geometriei n spa&iu plan.
Din investiga&ie a rezultat c nu sunt necesare cursuri de lung durat pentru ob&inerea
calificrii de confec&ioner n aceast industrie. Instruc&iei n #coli profesionale trebuie s i se
adauge instruc&ia practic pentru dobndirea cuno#tin&elor #i deprinderilor specifice
166

activit&ilor acestei ocupa&ii, n special n ceea ce prive#te modul de lucru cu echipamentele
tehnice din dotare.167

Monografie profesional

Consilier ndrumare #i orientare profesional


1. Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Consilierul de orientare privind cariera desf#oar activit&i de suport specifice procesului
de dezvoltare a carierei, cutare a unui loc de munc #i accesare a programelor de formare
profesional. Ac&iunile sale au rol de a promova (re)inser&ia pe pia&a muncii #i, mai ales, de a
stimula o ocupare de calitate, caracterizat de o ct mai nalt compatibilitate ntre
caracteristicile for&ei de munc #i cerin&ele pie&ei muncii, respectiv a locurilor de munc.
Din aceast perspectiv, practican&ii acestei ocupa&ii acord servicii de informare,
consiliere, #i ndrumare n carier pe baza unei bune cunoa#teri a nevoilor #i caracteristicilor
specifice beneficiarilor, precum #i a unei bune cunoa#teri a oportunit&ilor de pe pia&a de
munc, att la nivelul posibilit&ilor de angajare, ct #i la nivelul posibilit&ilor de formare.
Astfel, n realizarea unei analize a nevoilor beneficiarilor, consilierii n carier pornesc de
la aplicarea unor tehnici specifice de cunoa#tere a abilit&ilor, competen&elor #i aspira&iilor
subiec&ilor n domeniul profesional, precum #i de analiz a carierelor/experien&ei lor
profesionale.
n urma analizrii rezultatelor #i a comparrii acestora cu informa&iile referitoare la oferta
de locuri de munc, respectiv cu cerin&ele agen&ilor economici la angajare, consilierii
identific pe de o parte, domeniile economice optime pentru activarea profesional a
beneficiarilor, iar pe de alt parte, nevoile de formare/perfec&ionare/specializare profesional
specifice acestora. n privin&a tinerilor afla&i n momentul alegerii carierei, consilierii ofer
servicii de informare #i ghidare profesional, fie c este vorba despre informa&ii cu privire la
diferitele forme de educa&ie/pregtire sau despre orientarea ctre anumite locuri de munc
vacante.
A#adar, serviciile specifice pe care practican&ii acestei ocupa&ii le ofer beneficiarilor lor
sunt: informare, consiliere #i ghidare n alegerea/dezvoltarea carierei.
n cadrul componentei de informare, consilierii realizeaz campanii de diseminare de
informa&ii #i con#tientizare cu privire la oportunit&ile de angajare #i de formare existente pe
pia&a muncii, precum #i la importan&a apelrii la astfel de servicii specializate de suport n
168

managementul carierei profesionale. Sarcinile profesionale ale consilierilor implic, de altfel,
#i activit&i de editare #i diseminare a materialelor informative pe teme legate de pia&a
muncii, incluznd informa&ii cu privire la drepturile angaja&ilor #i la riscurile asociate muncii
fr forme legale sau a acceptrii a#a-numitului salariu n plic.
Serviciile de consiliere oferite de practican&ii acestei ocupa&ii se concentreaz asupra
cre#terii capacit&ii de angajare a beneficiarilor prin mbunt&irea ncrederii n sine #i prin
instruire cu privire la o serie de activit&i specifice cutrii unui loc de munc: realizarea unui
curriculum vitae, elaborarea unei scrisori de inten&ie, precum #i pregtirea celor afla&i n
cutarea unui loc de munc n vederea sus&inerii unui interviu sau concurs de angajare.
ndrumarea n carier vizeaz maximizarea compatibilit&ilor dintre caracteristicile
subiec&ilor #i cerin&ele sau specificul ocupa&iilor, locurilor de munc. Astfel, apelarea la
asisten& specializat pentru realizarea unor alegeri optime faciliteaz atingerea maximului de
poten&ial profesional al fiecrui individ n parte.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Responsabilit&ile profesionale ale consilierilor de orientare profesional se structureaz
pe trei arii majore de ac&iune:
1. servicii de consiliere #i ghidare n carier;
2. activit&i specifice programelor de formare profesional;
3. activit&i de coordonare.

1. Zona central a activit&ii profesionale a practican&ilor acestei ocupa&ii este dat de
acordarea de servicii de consiliere #i ghidare n carier.
Astfel de servicii debuteaz cu o evaluare pe baz de teste #i chestionare menite s traseze
un profil al subiectului din punctul de vedere al aptitudinilor, competen&elor #i aspira&iilor
sale profesionale. n urma acestor tehnici specifice studiului de caz, consilierii ntocmesc
dosarele beneficiarilor care au rolul de a monitoriza evolu&ia acestora din punct de vedere
profesional.
Demersul practican&ilor acestei ocupa&ii continu prin organizarea unor sesiuni de
consiliere individuale #i de grup care au drept obiectiv identificarea unor strategii optime
pentru dezvoltarea profesional a fiecrui individ n parte. Astfel de strategii valorizeaz
aptitudinile #i aspira&iile individuale #i servesc drept fundament pentru op&iunile profesionale
ale subiec&ilor. Se urmre#te dezvoltarea capitalului uman prin maximizarea capacit&ilor sale
de a-#i exploata poten&ialul.
169

Ghidarea sau orientarea profesional const n servicii, de cele mai multe ori,
individualizate, menite s ndrume beneficiarii ctre cele mai bune op&iuni de angajare sau
formare, att n raport cu specificul lor individual, ct #i n raport cu oportunit&ile existente
pe pia&.

2. Pe baza evalurii nevoilor de formare specifice beneficiarilor care apeleaz la serviciile
de consiliere #i orientare n carier, practican&ii acestei ocupa&ii realizeaz modelarea
pachetelor de programe de formare profesional. Astfel, elaborarea recomandrilor de
formare se fundamenteaz prin identificarea zonelor de competen& n care subiec&ii necesit
formare suplimentar n raport cu evolu&ia #i specificul cererii de for& de munc de pe pia&.
De asemenea, printre sarcinile profesionale ale consilierului se numr #i sus&inerea de
cursuri, fie pentru formarea altor consilieri pe probleme profesionale, fie pentru ini&ializarea
beneficiarilor n metodele #i tehnicile specifice cutrii #i ob&inerii de locuri de munc:
redactarea unui curriculum vitae, a unei scrisori de inten&ie, sus&inerea unui interviu de
angajare, metode de cutare a unui loc de munc, etc.

3. Fie c este implicat n proiecte de facilitare a integrrii pe pia&a muncii dezvoltate de
diferite institu&ii interesate, fie c de&ine o func&ie de conducere n cadrul centrului n care #i
desf#oar activitatea (ntr-o organiza&ie public sau privat), consilierul pe probleme
profesionale coordoneaz ac&iuni din domeniul ndrumrii n carier. El este responsabil att
cu organizarea calendarului de lucru, ct #i cu supervizarea modului de desf#urare a
activit&ilor specifice pentru atingerea obiectivelor propuse.
Responsabilitatea coordonrii este important, cu precdere, din perspectiva sarcinilor
sale de informare cu privire la oportunit&ile de angajare #i formare de pe pia&a muncii. Este
vorba despre sistemul complex pe care consilierul l utilizeaz pentru culegerea de informa&ii,
informa&ii ce trebuie s rspund, n primul rnd, exigen&elor de actualitate n raport cu
realitatea pie&ei.
n plus, deseori, consilierii realizeaz campanii de informare focalizate pe anumite
grupuri &int, func&ie de obiectivele lor specifice. n acest caz, sarcinile lor profesionale
implic coordonarea ac&iunilor astfel nct diseminarea informa&iilor s #i ating &inta.

2. Tipologia solicitrilor

2.1. Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
170

Consilierii de orientare profesional dezvolt, n principal, activit&i intelectule ce includ
prelucrarea #i evaluarea de informa&ii, identificarea de solu&ii, luarea de decizii, organizarea
#i planificarea ac&iunilor. Este vorba despre colectarea #i analizarea informa&iilor specifice
pie&ei muncii, precum #i a celor ob&inute prin aplicarea testelor #i chestionarelor de evaluare
pentru beneficiari. Dup finalizarea acestei etape, consilierii realizeaz un matching ntre
caracteristicile subiec&ilor #i cerin&ele angajatorilor afla&i n cutare de locuri de munc.
Solu&iile identificate sunt oferite n cadrul #edin&elor de consiliere #i ghidare n carier
(individuale sau de grup) #i constau att n recomandri cu privire la ariile de pregtire ce
necesit formare suplimentar, ct #i n orientarea ctre anumite locuri de munc sau profesii
adecvate aptitudinilor, competen&elor, precum #i aspira&iilor beneficiarilor.
O component esen&ial a activit&ii consilierilor pe probleme profesionale este
reprezentat de interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii ce const, n principal, n ac&iuni de
explicare #i instruire, negociere, asistarea acestora n demersurile lor prin ndrumare #i
motivare. Astfel, ac&iunile de asistare n vederea integrrii pe pia&a muncii sau pentru
dezvoltarea carierei sunt, n genere, personalizate n func&ie de specificul fiecrui individ,
manifestndu-se prin lucrul direct cu beneficiarii.
De asemenea, practican&ii acestei ocupa&ii trebuie s se preocupe permanent de
actualizarea cuno#tin&elor lor n direc&ia nsu#irii noilor tehnici promovate de practica
interna&ional din domeniul consilierii #i orientrii n carier.
n mod normal, orice consilier pe probleme profesionale utilizeaz computerul n
activitatea sa, n special pentru u#urarea activit&ilor de colectare #i evaluare de informa&ii,
prelucrarea acestora (inclusiv realizarea matching-urilor dintre solicitan&i #i locurile de
munc), precum #i pentru elaborarea pachetelor de cursuri.
Lucrul n echip este o form frecvent de activitate n practicarea acestei ocupa&ii, mai
ales atunci cnd serviciile de informare, consiliere #i orientare se adreseaz unor grupuri &int
#i nu beneficiarilor individuali, necesitnd ac&iuni conjugate de interven&ie.

2.2. Abilit&i necesare practicrii ocupa&iei

Cele mai importante abilit&i pentru practicarea acestei ocupa&ii provin din sfera
abilit&ilor intelectuale. Este vorba, n principal, despre cele specifice gndirii #i rezolvrii de
probleme: rapiditate n gndire, originalitate, gndire deductiv #i inductiv, memorare,
aten&ie selectiv #i distributiv, nsu#iri necesare activit&ilor de ndrumare a altora prin
intermediul unor interven&ii personalizate n raport cu caracteristicile specifice beneficiarilor.
171

U#urin&a n exprimarea oral este necesar pentru activit&ile de lucru direct #i de
ndrumare a oamenilor care sunt beneficiari ai sesiunilor de consiliere, precum #i pentru
sus&inerea cursurilor specifice obiectului de activitate.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

Dintre competen&ele generale, consilierii pe probleme de carier utilizeaz elemente
#tiin&ifice de baz, de analiz critic, de nv&are activ #i de monitorizare.
Lucrul direct cu beneficiarii #i/sau desf#urarea de activit&i adresate unor grupuri &int
presupun competen&e de tip social care se traduc prin capacitatea de a ac&iona prin abordri
societale (sensibile la dinamica grupurilor), de a-#i coordona #i negocia interven&iile
specifice. De asemenea, consilierii n carier posed competen&e specifice actului de
instruire, precum #i furnizrii de servicii necesare activit&ii lor de ndrumare a beneficiarilor
n vederea dezvoltrii lor profesionale sau a realizrii unor op&iuni propice carierei.
De altfel, elaborarea planurilor personalizate de dezvoltare a carierei n acord cu
caracteristicile beneficiarilor reclam capacit&i de identificare a problemelor, de identificare
#i evaluare de solu&ii, precum #i de aplicare a acestora.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediul de munc

Cei mai mul&i consilieri de orientare profesional lucreaz cu contract pe perioad
nedeterminat, ns aceast ocupa&ie se practic #i prin contracte pe perioad determinat n
cadrul unor proiecte dezvoltate pe baze temporare. n general, ei #i desf#oar activitatea de
luni pan vineri cu program complet #i, n mod excep&ional, smbta #i duminica.
Responsabilit&ile profesionale ale consilierilor implic rareori deplasri n interes de
serviciu pentru c majoritatea serviciilor prestate (sesiuni de informare, consiliere #i orientare
profesional) se desf#oar la sediul fix al unit&ii angajatoare.
Activitatea specific acestei ocupa&ii este stresant din punct de vedere psihic ntruct
implic lucrul direct cu oamenii #i ndrumarea acestora n vederea atingerii obiectivului
dezvoltrii carierei, iar n cadrul institu&iilor publice (serviciile publice de ocupare a for&ei de
munc), deseori, este monoton, implicnd ac&iuni repetitive determinate de procedurile
birocratice #i normelor metodologice existente.172

3. Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n con&inutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

n ultimii 5 ani, activitatea consilierilor de orientare profesional s-a schimbat n mod
semnificativ odat cu cre#terea numrului de solicitri #i cu evolu&ia metodelor de lucru
specifice consilierii #i ndrumrii func&ie de grupul &int sau de particularit&ile individuale
ale beneficiarilor. Aceste noi solicitri presupun colaborarea ntre mai mul&i speciali#ti #i
dezvoltarea serviciilor de consiliere #i orientare n carier de ctre echipe interdisciplinare.
De asemenea, odat cu cre#terea variet&ii surselor de informare #i metodelor de
diseminare cu privire la oportunit&ile de angajare #i formare profesional, #i activitatea
consilierilor subsumat acestor dimensiuni #i-a diversificat con&inutul.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Schimbrile intervenite n con&inutul activit&ii acestei ocupa&ii se datoreaz unei
diversit&i de factori:
Pentru consilierii ce activeaz n institu&ii publice: modificarea cadrului legislativ ce
se refer la stimularea ocuprii for&ei de munc prin cre#terea capacit&ii de angajare
#i a accesului la formare profesional a indus cele mai multe schimbri;
Pentru consilierii ce activeaz n organiza&ii private: cele mai importante modificri
au fost determinate de cre#terea competi&iei n domeniu #i de schimbrile n
organizarea activit&ii la locul de munc;
Adaptarea la nevoile beneficiarilor a produs schimbri semnificative n activitatea
specific acestei ocupa&ii deopotriv n sfera organiza&iilor publice #i private.

3.3. Poten&iale schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Pe termen mediu, activitatea consilierilor de orientare profesional va deveni extrem de
complex, presupunnd o mai bun cunoa#tere teoretic care s permit aplicarea unor tehnici
noi #i eficiente de lucru orientate ctre satisfacerea nevoilor beneficiarilor.
De asemenea, evolu&iile pie&ei muncii n sensul promovrii mobilit&ii profesionale #i a
dezvoltrii resurselor umane prin formare profesional vor implica modificri #i n sfera
serviciilor de consiliere #i orientare profesional.
173

n viitor, consilierii vor acorda mai mult importan& dect n prezent activit&ilor de
monitorizare #i controlare a resurselor, precum #i activit&ilor de elaborare de obiective #i
strategii orientate ctre maximizarea impactului serviciilor de orientare profesional #i a
eficien&ei lor economice.

4. Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1. Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Sociolog
Asistent social
Psiholog
Filosof
Jurist

4.2. Cuno#tin&e specifice necesare practicrii ocupa&iei

Activitatea consilierilor de orientare profesional necesit solide cuno#tin&e din domeniul
#tiin&elor sociale, att din domeniul sociologiei pentru a fundamenta ac&iuni adresate
grupurilor &int, ct mai ales din psihologie n vederea modulrii serviciilor de consiliere #i
ndrumare n raport cu nevoile individuale. De asemenea, consilieri utilizeaz #i importante
cuno#tin&e economice, n special cu privire la pia&a muncii #i la managementul resurselor
umane.
Practicarea acestei ocupa&ii implic cuno#tin&e din domeniul comunicrii, fie c e vorba
despre elemente specifice comunicrii de mas utilizate pentru serviciile de informare cu
privire la oportunit&ile de pe pia&a muncii, fie c este vorba despre lucrul cu publicul format
din beneficiari. Con&inutul muncii acestei ocupa&ii reclam no&iuni vaste din domeniul
terapiei #i consilierii.
Cuno#tin&ele de legisla&ie #i guvernare #i din domeniul jurispruden&ei le sunt necesare
consilierilor pe probleme profesionale, n special daca activeaz n sfera serviciilor publice
de stimulare a ocuprii.

4.3. Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Nivelul minim de educa&ie pe care trebuie s l aib practican&ii acestei ocupa&ii este cel al
studiilor superioare (facultate).
174

4.4. Necesit&i de pregtire/specializare

Referitor la formarea continu, consilierilor de orientare profesional le sunt necesare
cursuri de lung durat, a#a cum sunt programele de masterat #i studiile aprofundate n
domeniile consilierii #i managementului resurselor umane.
Dintre programele de pregtire/specializare profesional de scurt durat, practican&ii
acestei ocupa&ii pot apela la cursuri de dezvoltare personal din care s preia elemente
importante pe care s le includ n propriile servicii de consiliere #i ndrumare.

5. Ocupa#ii nrudite

Alte ocupa&ii cu con&inut apropiat al muncii #i care au n comun cu consilierii de orientare
profesional o parte dintre cuno#tin&ele, competen&ele #i aptitudinile specifice acestora sunt:
Psiholog
Pedagog

Lanuri verticale ntre ocupaii

Lan&ul ocupa&ional n care este prezent consilierul de orientare profesional l include, n
amonte, pe psihopedagogul care activeaz n cadrul unit&ilor de educa&ie sau n centrele,
funda&iile dedicate exclusiv orientrii profesionale a tinerilor afla&i n momentul alegerii
carierei. n aval, lan&ul se continu cu sociologul care analizeaz evolu&ia profesional a
diferitelor categorii, grupuri sociale, precum #i schimbrile intervenite pe pia&a muncii sau cu
inspectorul de resurse umane care activeaz n departamentele cu acest specific din cadrul
firmelor.
Rolul definitoriu al consilierului de orientare profesional este acela de a acorda servicii
de suport pentru dezvoltarea carierei individuale prin realizarea celor mai potrivite op&iuni
profesionale #i de a facilita (re)integrarea pe pia&a muncii.

6. Concluzii

Consilierul de orientare profesional desf#oar activit&i de suport specifice procesului
de dezvoltare a carierei, cutare a unui loc de munc, precum #i n privin&a accesrii
programelor de formare profesional.
175

Ocupa&ia de consilier de orientare privind cariera cu codul COR 241208 se regse#te n
categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul, n special datorit restructurrilor
economice, modificrilor intervenite la nivelul cadrului legislativ de stimulare a ocuprii for&ei
de munc, precum #i a cre#terii competi&ii ntre furnizorii priva&i de astfel de servicii.
Adaptarea la nevoile beneficiarilor prin acordarea de servicii personalizate a impus utilizarea
unor tehnici complexe de consiliere din domeniul resurselor umane. Pentru a rspunde
solicitrilor determinate de evolu&iile prognozate n domeniu, pregtirea profesional a
consilierilor pe probleme de carier va trebui s includ studii postuniversitare n domeniu sau
cursuri de psihologie #i pedagogie, precum #i pentru nsu#irea tehnicilor de comunicare.
Printre posturile/func&iile n care se practic ocupa&ia de consilier de orientare n carier,
se numr: consilier orientare profesional, inspector de specialitate #i coordonator proiecte.
Tipul ideal al consilierului pe probleme profesionale este reprezentat de o persoan ce
posed:
Solide cuno#tin&e din domeniul #tiin&elor sociale (n special psihologie), a
tehnicilor de comunicare, resurse umane #i legislativ;
Abilit&i intelectuale semnificative, de comunicare #i lucru cu publicul, de a i
instrui #i ndruma pe ceilal&i
Competen&e sociale, specifice actului de instruire #i furnizrii de servicii, de
monitorizare #i de nv&are activ;
Disponibilitate la stres de ordin psihic.


176

Monografie profesional

Consilier orientare privind cariera


1. Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Consilierul de orientare privind cariera desf#oar activit&i de suport specifice procesului
de dezvoltare a carierei, cutare a unui loc de munc #i accesare a programelor de formare
profesional. Ac&iunile sale au rol de a promova (re)inser&ia pe pia&a muncii #i, mai ales, de a
stimula o ocupare de calitate, caracterizat de o ct mai nalt compatibilitate ntre
caracteristicile for&ei de munc #i cerin&ele pie&ei muncii, respectiv a locurilor de munc.
Din aceast perspectiv, practican&ii acestei ocupa&ii acord servicii de informare,
consiliere, #i ndrumare n carier pe baza unei bune cunoa#teri a nevoilor #i caracteristicilor
specifice beneficiarilor, precum #i a unei bune cunoa#teri a oportunit&ilor de pe pia&a de
munc, att la nivelul posibilit&ilor de angajare, ct #i la nivelul posibilit&ilor de formare.
Astfel, n realizarea unei analize a nevoilor beneficiarilor, consilierii n carier pornesc de
la aplicarea unor tehnici specifice de cunoa#tere a abilit&ilor, competen&elor #i aspira&iilor
subiec&ilor n domeniul profesional, precum #i de analiz a carierelor/experien&ei lor
profesionale.
n urma analizrii rezultatelor #i a comparrii acestora cu informa&iile referitoare la oferta
de locuri de munc, respectiv cu cerin&ele agen&ilor economici la angajare, consilierii
identific pe de o parte, domeniile economice optime pentru activarea profesional a
beneficiarilor, iar pe de alt parte, nevoile de formare/perfec&ionare/specializare profesional
specifice acestora. n privin&a tinerilor afla&i n momentul alegerii carierei, consilierii ofer
servicii de informare #i ghidare profesional, fie c este vorba despre informa&ii cu privire la
diferitele forme de educa&ie/pregtire sau despre orientarea ctre anumite locuri de munc
vacante.
A#adar, serviciile specifice pe care practican&ii acestei ocupa&ii le ofer beneficiarilor lor
sunt: informare, consiliere #i ghidare n alegerea/dezvoltarea carierei.
n cadrul componentei de informare, consilierii realizeaz campanii de diseminare de
informa&ii #i con#tientizare cu privire la oportunit&ile de angajare #i de formare existente pe
pia&a muncii, precum #i la importan&a apelrii la astfel de servicii specializate de suport n
177

managementul carierei profesionale. Sarcinile profesionale ale consilierilor implic, de altfel,
#i activit&i de editare #i diseminare a materialelor informative pe teme legate de pia&a
muncii, incluznd informa&ii cu privire la drepturile angaja&ilor #i la riscurile asociate muncii
fr forme legale sau a acceptrii a#a-numitului salariu n plic.
Serviciile de consiliere oferite de practican&ii acestei ocupa&ii se concentreaz asupra
cre#terii capacit&ii de angajare a beneficiarilor prin mbunt&irea ncrederii n sine #i prin
instruire cu privire la o serie de activit&i specifice cutrii unui loc de munc: realizarea unui
curriculum vitae, elaborarea unei scrisori de inten&ie, precum #i pregtirea celor afla&i n
cutarea unui loc de munc n vederea sus&inerii unui interviu sau concurs de angajare.
ndrumarea n carier vizeaz maximizarea compatibilit&ilor dintre caracteristicile
subiec&ilor #i cerin&ele sau specificul ocupa&iilor, locurilor de munc. Astfel, apelarea la
asisten& specializat pentru realizarea unor alegeri optime faciliteaz atingerea maximului de
poten&ial profesional al fiecrui individ n parte.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Responsabilit&ile profesionale ale consilierilor de orientare profesional se structureaz
pe trei arii majore de ac&iune:
4. servicii de consiliere #i ghidare n carier;
5. activit&i specifice programelor de formare profesional;
6. activit&i de coordonare.

4. Zona central a activit&ii profesionale a practican&ilor acestei ocupa&ii este dat de
acordarea de servicii de consiliere #i ghidare n carier.
Astfel de servicii debuteaz cu o evaluare pe baz de teste #i chestionare menite s traseze
un profil al subiectului din punctul de vedere al aptitudinilor, competen&elor #i aspira&iilor
sale profesionale. n urma acestor tehnici specifice studiului de caz, consilierii ntocmesc
dosarele beneficiarilor care au rolul de a monitoriza evolu&ia acestora din punct de vedere
profesional.
Demersul practican&ilor acestei ocupa&ii continu prin organizarea unor sesiuni de
consiliere individuale #i de grup care au drept obiectiv identificarea unor strategii optime
pentru dezvoltarea profesional a fiecrui individ n parte. Astfel de strategii valorizeaz
aptitudinile #i aspira&iile individuale #i servesc drept fundament pentru op&iunile profesionale
ale subiec&ilor. Se urmre#te dezvoltarea capitalului uman prin maximizarea capacit&ilor sale
de a-#i exploata poten&ialul.
178

Ghidarea sau orientarea profesional const n servicii, de cele mai multe ori,
individualizate, menite s ndrume beneficiarii ctre cele mai bune op&iuni de angajare sau
formare, att n raport cu specificul lor individual, ct #i n raport cu oportunit&ile existente
pe pia&.

5. Pe baza evalurii nevoilor de formare specifice beneficiarilor care apeleaz la serviciile
de consiliere #i orientare n carier, practican&ii acestei ocupa&ii realizeaz modelarea
pachetelor de programe de formare profesional. Astfel, elaborarea recomandrilor de
formare se fundamenteaz prin identificarea zonelor de competen& n care subiec&ii necesit
formare suplimentar n raport cu evolu&ia #i specificul cererii de for& de munc de pe pia&.
De asemenea, printre sarcinile profesionale ale consilierului se numr #i sus&inerea de
cursuri, fie pentru formarea altor consilieri pe probleme profesionale, fie pentru ini&ializarea
beneficiarilor n metodele #i tehnicile specifice cutrii #i ob&inerii de locuri de munc:
redactarea unui curriculum vitae, a unei scrisori de inten&ie, sus&inerea unui interviu de
angajare, metode de cutare a unui loc de munc, etc.

6. Fie c este implicat n proiecte de facilitare a integrrii pe pia&a muncii dezvoltate de
diferite institu&ii interesate, fie c de&ine o func&ie de conducere n cadrul centrului n care #i
desf#oar activitatea (ntr-o organiza&ie public sau privat), consilierul pe probleme
profesionale coordoneaz ac&iuni din domeniul ndrumrii n carier. El este responsabil att
cu organizarea calendarului de lucru, ct #i cu supervizarea modului de desf#urare a
activit&ilor specifice pentru atingerea obiectivelor propuse.
Responsabilitatea coordonrii este important, cu precdere, din perspectiva sarcinilor
sale de informare cu privire la oportunit&ile de angajare #i formare de pe pia&a muncii. Este
vorba despre sistemul complex pe care consilierul l utilizeaz pentru culegerea de informa&ii,
informa&ii ce trebuie s rspund, n primul rnd, exigen&elor de actualitate n raport cu
realitatea pie&ei.
n plus, deseori, consilierii realizeaz campanii de informare focalizate pe anumite
grupuri &int, func&ie de obiectivele lor specifice. n acest caz, sarcinile lor profesionale
implic coordonarea ac&iunilor astfel nct diseminarea informa&iilor s #i ating &inta.

2. Tipologia solicitrilor

2.1. Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

179

Consilierii de orientare profesional dezvolt, n principal, activit&i intelectule ce includ
prelucrarea #i evaluarea de informa&ii, identificarea de solu&ii, luarea de decizii, organizarea
#i planificarea ac&iunilor. Este vorba despre colectarea #i analizarea informa&iilor specifice
pie&ei muncii, precum #i a celor ob&inute prin aplicarea testelor #i chestionarelor de evaluare
pentru beneficiari. Dup finalizarea acestei etape, consilierii realizeaz un matching ntre
caracteristicile subiec&ilor #i cerin&ele angajatorilor afla&i n cutare de locuri de munc.
Solu&iile identificate sunt oferite n cadrul #edin&elor de consiliere #i ghidare n carier
(individuale sau de grup) #i constau att n recomandri cu privire la ariile de pregtire ce
necesit formare suplimentar, ct #i n orientarea ctre anumite locuri de munc sau profesii
adecvate aptitudinilor, competen&elor, precum #i aspira&iilor beneficiarilor.
O component esen&ial a activit&ii consilierilor pe probleme profesionale este
reprezentat de interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii ce const, n principal, n ac&iuni de
explicare #i instruire, negociere, asistarea acestora n demersurile lor prin ndrumare #i
motivare. Astfel, ac&iunile de asistare n vederea integrrii pe pia&a muncii sau pentru
dezvoltarea carierei sunt, n genere, personalizate n func&ie de specificul fiecrui individ,
manifestndu-se prin lucrul direct cu beneficiarii.
De asemenea, practican&ii acestei ocupa&ii trebuie s se preocupe permanent de
actualizarea cuno#tin&elor lor n direc&ia nsu#irii noilor tehnici promovate de practica
interna&ional din domeniul consilierii #i orientrii n carier.
n mod normal, orice consilier pe probleme profesionale utilizeaz computerul n
activitatea sa, n special pentru u#urarea activit&ilor de colectare #i evaluare de informa&ii,
prelucrarea acestora (inclusiv realizarea matching-urilor dintre solicitan&i #i locurile de
munc), precum #i pentru elaborarea pachetelor de cursuri.
Lucrul n echip este o form frecvent de activitate n practicarea acestei ocupa&ii, mai
ales atunci cnd serviciile de informare, consiliere #i orientare se adreseaz unor grupuri &int
#i nu beneficiarilor individuali, necesitnd ac&iuni conjugate de interven&ie.

2.2. Abilit&i necesare practicrii ocupa&iei

Cele mai importante abilit&i pentru practicarea acestei ocupa&ii provin din sfera
abilit&ilor intelectuale. Este vorba, n principal, despre cele specifice gndirii #i rezolvrii de
probleme: rapiditate n gndire, originalitate, gndire deductiv #i inductiv, memorare,
aten&ie selectiv #i distributiv, nsu#iri necesare activit&ilor de ndrumare a altora prin
intermediul unor interven&ii personalizate n raport cu caracteristicile specifice beneficiarilor.
180

U#urin&a n exprimarea oral este necesar pentru activit&ile de lucru direct #i de
ndrumare a oamenilor care sunt beneficiari ai sesiunilor de consiliere, precum #i pentru
sus&inerea cursurilor specifice obiectului de activitate.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

Dintre competen&ele generale, consilierii pe probleme de carier utilizeaz elemente
#tiin&ifice de baz, de analiz critic, de nv&are activ #i de monitorizare.
Lucrul direct cu beneficiarii #i/sau desf#urarea de activit&i adresate unor grupuri &int
presupun competen&e de tip social care se traduc prin capacitatea de a ac&iona prin abordri
societale (sensibile la dinamica grupurilor), de a-#i coordona #i negocia interven&iile
specifice. De asemenea, consilierii n carier posed competen&e specifice actului de
instruire, precum #i furnizrii de servicii necesare activit&ii lor de ndrumare a beneficiarilor
n vederea dezvoltrii lor profesionale sau a realizrii unor op&iuni propice carierei.
De altfel, elaborarea planurilor personalizate de dezvoltare a carierei n acord cu
caracteristicile beneficiarilor reclam capacit&i de identificare a problemelor, de identificare
#i evaluare de solu&ii, precum #i de aplicare a acestora.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediul de munc

Cei mai mul&i consilieri de orientare profesional lucreaz cu contract pe perioad
nedeterminat, ns aceast ocupa&ie se practic #i prin contracte pe perioad determinat n
cadrul unor proiecte dezvoltate pe baze temporare. n general, ei #i desf#oar activitatea de
luni pan vineri cu program complet #i, n mod excep&ional, smbta #i duminica.
Responsabilit&ile profesionale ale consilierilor implic rareori deplasri n interes de
serviciu pentru c majoritatea serviciilor prestate (sesiuni de informare, consiliere #i orientare
profesional) se desf#oar la sediul fix al unit&ii angajatoare.
Activitatea specific acestei ocupa&ii este stresant din punct de vedere psihic ntruct
implic lucrul direct cu oamenii #i ndrumarea acestora n vederea atingerii obiectivului
dezvoltrii carierei, iar n cadrul institu&iilor publice (serviciile publice de ocupare a for&ei de
munc), deseori, este monoton, implicnd ac&iuni repetitive determinate de procedurile
birocratice #i normelor metodologice existente.181

3. Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n con&inutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

n ultimii 5 ani, activitatea consilierilor de orientare profesional s-a schimbat n mod
semnificativ odat cu cre#terea numrului de solicitri #i cu evolu&ia metodelor de lucru
specifice consilierii #i ndrumrii func&ie de grupul &int sau de particularit&ile individuale
ale beneficiarilor. Aceste noi solicitri presupun colaborarea ntre mai mul&i speciali#ti #i
dezvoltarea serviciilor de consiliere #i orientare n carier de ctre echipe interdisciplinare.
De asemenea, odat cu cre#terea variet&ii surselor de informare #i metodelor de
diseminare cu privire la oportunit&ile de angajare #i formare profesional, #i activitatea
consilierilor subsumat acestor dimensiuni #i-a diversificat con&inutul.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Schimbrile intervenite n con&inutul activit&ii acestei ocupa&ii se datoreaz unei
diversit&i de factori:
Pentru consilierii ce activeaz n institu&ii publice: modificarea cadrului legislativ ce
se refer la stimularea ocuprii for&ei de munc prin cre#terea capacit&ii de angajare
#i a accesului la formare profesional a indus cele mai multe schimbri;
Pentru consilierii ce activeaz n organiza&ii private: cele mai importante modificri
au fost determinate de cre#terea competi&iei n domeniu #i de schimbrile n
organizarea activit&ii la locul de munc;
Adaptarea la nevoile beneficiarilor a produs schimbri semnificative n activitatea
specific acestei ocupa&ii deopotriv n sfera organiza&iilor publice #i private.

3.3. Poten&iale schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Pe termen mediu, activitatea consilierilor de orientare profesional va deveni extrem de
complex, presupunnd o mai bun cunoa#tere teoretic care s permit aplicarea unor tehnici
noi #i eficiente de lucru orientate ctre satisfacerea nevoilor beneficiarilor.
De asemenea, evolu&iile pie&ei muncii n sensul promovrii mobilit&ii profesionale #i a
dezvoltrii resurselor umane prin formare profesional vor implica modificri #i n sfera
serviciilor de consiliere #i orientare profesional.
182

n viitor, consilierii vor acorda mai mult importan& dect n prezent activit&ilor de
monitorizare #i controlare a resurselor, precum #i activit&ilor de elaborare de obiective #i
strategii orientate ctre maximizarea impactului serviciilor de orientare profesional #i a
eficien&ei lor economice.

4. Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1. Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Sociolog
Asistent social
Psiholog
Filosof
Jurist

4.2. Cuno#tin&e specifice necesare practicrii ocupa&iei

Activitatea consilierilor de orientare profesional necesit solide cuno#tin&e din domeniul
#tiin&elor sociale, att din domeniul sociologiei pentru a fundamenta ac&iuni adresate
grupurilor &int, ct mai ales din psihologie n vederea modulrii serviciilor de consiliere #i
ndrumare n raport cu nevoile individuale. De asemenea, consilieri utilizeaz #i importante
cuno#tin&e economice, n special cu privire la pia&a muncii #i la managementul resurselor
umane.
Practicarea acestei ocupa&ii implic cuno#tin&e din domeniul comunicrii, fie c e vorba
despre elemente specifice comunicrii de mas utilizate pentru serviciile de informare cu
privire la oportunit&ile de pe pia&a muncii, fie c este vorba despre lucrul cu publicul format
din beneficiari. Con&inutul muncii acestei ocupa&ii reclam no&iuni vaste din domeniul
terapiei #i consilierii.
Cuno#tin&ele de legisla&ie #i guvernare #i din domeniul jurispruden&ei le sunt necesare
consilierilor pe probleme profesionale, n special daca activeaz n sfera serviciilor publice
de stimulare a ocuprii.

4.3. Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Nivelul minim de educa&ie pe care trebuie s l aib practican&ii acestei ocupa&ii este cel al
studiilor superioare (facultate).
183

4.4. Necesit&i de pregtire/specializare

Referitor la formarea continu, consilierilor de orientare profesional le sunt necesare
cursuri de lung durat, a#a cum sunt programele de masterat #i studiile aprofundate n
domeniile consilierii #i managementului resurselor umane.
Dintre programele de pregtire/specializare profesional de scurt durat, practican&ii
acestei ocupa&ii pot apela la cursuri de dezvoltare personal din care s preia elemente
importante pe care s le includ n propriile servicii de consiliere #i ndrumare.

5. Ocupa#ii nrudite

Alte ocupa&ii cu con&inut apropiat al muncii #i care au n comun cu consilierii de orientare
profesional o parte dintre cuno#tin&ele, competen&ele #i aptitudinile specifice acestora sunt:
Psiholog
Pedagog

Lanuri verticale ntre ocupaii

Lan&ul ocupa&ional n care este prezent consilierul de orientare profesional l include, n
amonte, pe psihopedagogul care activeaz n cadrul unit&ilor de educa&ie sau n centrele,
funda&iile dedicate exclusiv orientrii profesionale a tinerilor afla&i n momentul alegerii
carierei. n aval, lan&ul se continu cu sociologul care analizeaz evolu&ia profesional a
diferitelor categorii, grupuri sociale, precum #i schimbrile intervenite pe pia&a muncii sau cu
inspectorul de resurse umane care activeaz n departamentele cu acest specific din cadrul
firmelor.
Rolul definitoriu al consilierului de orientare profesional este acela de a acorda servicii
de suport pentru dezvoltarea carierei individuale prin realizarea celor mai potrivite op&iuni
profesionale #i de a facilita (re)integrarea pe pia&a muncii.

6. Concluzii

Consilierul de orientare profesional desf#oar activit&i de suport specifice procesului
de dezvoltare a carierei, cutare a unui loc de munc, precum #i n privin&a accesrii
programelor de formare profesional.
184

Ocupa&ia de consilier de orientare privind cariera cu codul COR 241208 se regse#te n
categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul, n special datorit restructurrilor
economice, modificrilor intervenite la nivelul cadrului legislativ de stimulare a ocuprii for&ei
de munc, precum #i a cre#terii competi&ii ntre furnizorii priva&i de astfel de servicii.
Adaptarea la nevoile beneficiarilor prin acordarea de servicii personalizate a impus utilizarea
unor tehnici complexe de consiliere din domeniul resurselor umane. Pentru a rspunde
solicitrilor determinate de evolu&iile prognozate n domeniu, pregtirea profesional a
consilierilor pe probleme de carier va trebui s includ studii postuniversitare n domeniu sau
cursuri de psihologie #i pedagogie, precum #i pentru nsu#irea tehnicilor de comunicare.
Printre posturile/func&iile n care se practic ocupa&ia de consilier de orientare n carier,
se numr: consilier orientare profesional, inspector de specialitate #i coordonator proiecte.
Tipul ideal al consilierului pe probleme profesionale este reprezentat de o persoan ce
posed:
Solide cuno#tin&e din domeniul #tiin&elor sociale (n special psihologie), a
tehnicilor de comunicare, resurse umane #i legislativ;
Abilit&i intelectuale semnificative, de comunicare #i lucru cu publicul, de a i
instrui #i ndruma pe ceilal&i
Competen&e sociale, specifice actului de instruire #i furnizrii de servicii, de
monitorizare #i de nv&are activ;
Disponibilitate la stres de ordin psihic.
185

Monografie profesional


CONSULTANT N MANAGEMENT


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de consultant n management este nou pe pia&a for&ei de munc #i face parte
din categoria ocupa&iilor de strpungere.
Consultantul n management este o persoan independent, calificat, care ini&iaz #i
implementeaz schimbri organiza&ionale, tehnologice #i comportamentale n diverse firme
sau organiza&ii pe care le define#te cu termenul de client. Rezumativ, este cel care acord
consultan& managerial clien&ilor (persoane, firme, organiza&ii) care solicit evaluri
organiza&ionale, realiznd studii, sisteme #i proceduri menite s conduc la eficientizarea
activit&ii #i cre#terea perfomna&elor n domeniile n care este solicitat.
Munca sa este bazat pe cercetri de pia&, analize de marketing, analize financiar contabile,
organizarea resurselor umane #i managementul informa&iilor. Pe suportul acestor studii,
consultantul n management #i construie#te activitatea previzionar, dezvoltnd strategii de
eficientizare a afacerilor, de pia&, de ac&iuni financiar-contabile, utilizarea resurselor umane
#i informa&ionale, pentru a le pune la dispozi&ia clientului care solicit consultan&a pentru
sporirea eficien&ii muncii sale.
Dup demersul documentar, de analiz #i prognoz, consultantul n management desf#oar
activit&i specifice de implementare a proiectelor, coordonns #i superviznd proiectele care
trebuie s asigure clientului succesul n afaceri.
Activit&ile sale complementare se refr la participarea la semniarii #i conferin&e, scrierea
articolelor #i lucrrilor de specialitate, construirea propriei baze de date cu clien&i #i servicii.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Cea mai important parte a activit&ii consultantului n management este reprezentat de
ini&ierea contactelor de afaceri. Ca n orice activitate de prestri de servicii, acordarea
consultan&ei presupune cultivarea unei strategii de abordare, recrutare #i conservare a
clien&ilor, activit&ile care decurg din aceast sarcin referindu-se la :
contactarea clien&ilor la cererea acestora sau din proprie ini&iativ
186

prezentarea competen&elor firmei pe care o reprezint n cadrul ofertelor pentru
clien&i
adopt o strategie pentru a c#tiga ncrederea clientului, inclusiv un
comportament adecvat #i respectuos
analizeaz toate posibilit&ile de colaborare cu clientul #i alege cile cele mai
eficiente ale acestei colaborri
evalueaz seriozitatea poten&ialului client
culege informa&iile de legtur cu beneficiarul, problemele cu care acesta se
confrunt, din surse proprii sau chiar de la acesta, pentru a n&elege mediul
afacerilor acestuia
negociaz contractul de consultan& care se refer la procedura de lucru, durata
consultan&ei, finalitatea ei, cheltuielile #i onorariul. Particip, alturi de superiorii
ierarhici la semnarea contractului de consultan&
pstreaz confiden&ialitatea clien&ilor, a tuturor informa&iilor privind clientul #i
activitatea sa, chiar dac nu este ncheiat un contract de consultan&.

O alt categorie de sarcini sunt legate de cercetarea #i analiza informa&iilor referitoare
la produc&ia #i marketingul clientului, managementul resurselor financiare #i umane.
n acest context:
decide asupra informa&iilor pe care clientul trebuie s i le pun la dispozi&ie
colecteaz #i nregistreaz informa&iile, asigurndu-se c aceste a sunt relevante,
corecte #i suficiente
analizeaz #i prelucreaz informa&iile colectate pentru a le utiliza n elaborarea
proiectului de consultan&
evalueaz situa&ia istoric a clientului/firmei
se consult cu superiorii, colegii #i clientul pentru elaborarea unui plan eficient de
consultan&
n munca sa, consultantul n management ntreprinde activit&i de previzionare,
propunndu-#i obiective #i strategii de pia&, opera&iuni financiar-contabile,
management al informa&iilor, pe care le ajusteaz, le modific sau le adapteaz de
comun acord cu clientul pe parcursul colaborrii, pentru utilizarea eficient a
resurselor acestuia. Utilizeaz toate aceste strategii n realizarea proiectelor de
consultan& managerial.
Implementarea propriu-zis a proiectelor se refr la :
187

construirea de standarde, regulamente politici #i proceduri necesare cre#terii
performan&elor clientului
colaboreaz la recrutarea, selectarea #i instruirea #i evaluarea personalului
necesar activit&ilor clientului
recomand, dup caz, achizi&ionarea de materiale #i echipamente necesare
eficientizrii activit&ilor clientului
recomand politici de stimulare a performan&elor personalului precum #i a
organiza&iilor furnizoare de produse #i servicii implicate n implementarea
proiectului
asist clientul la ncheierea noilor contracte n afaceri, menite s rentabilizeze
activitatea acestuia.

Consultantul n management este responsabilil protec&iei informa&iilor #i
programelor confiden&iale. El trebuie s se asigure de inexisten&a vreunui conflict
de interese cu clien&ii si.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Cele mai multe dintre activit&ile specifice muncii n ocupa&ia de consultant n management
sunt de cutare #i ob&inere a informa&iilor necesare cunoa#terii activit&ii clien&ilor,
monitorizare a proceselor #i nprejurrilor n care ace#tia #i desf#oar afacerile. Toate aceste
informa&ii sunt analizate #i evaluate n cadrul proceselor mentale care se refer la judecarea
proceselor, obiectelor, serviciilor #i persoanelor implicate n activit&i #i pe baza crora se pot
lua decizii privind dezvoltarea unor strategii, priorit&i n elaborarea programelor de proiect.
Aproape toate tipurile de activit&i ntreprinse de consultantul n management suntde tipul
comunicrii #i interac&iunii. Acestea se refer la comunicarea permanent cu clientul,
superiorii #i colaboratorii #i ter&ii implica&i n realizarea elementelor de proiect de
consultan&.
Alte tupuri de activit&i sunt de coordonare #i consiliere #i ,n sfr#it, activit&i administrative,
de monitorizare #i control al resurselor.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
n cazul consultantului n management, este mai fegrab vorba de contextul aptitudinal dect
de cel al abilit&ilor, terminologic fcndu-se referire mai mult la contextul prestrii unei
188

munci intens intelectualizate. n cazul de fa& este vorba de aptitudinile de a rezolva
probleme complexe, te tipul Care sunt cile #i mijloacele de a favoriza prosperitatea unei
afaceri? sau Care sunt cile #i mijloacele de care le pot pune la ndemna unui client pentru
a ntreprinde o afacere profitabil?. Pentru rezolvarea acestor probleme sunt necesare
aptitudini manageriale (manageriatul timpului, a resurselor umane,materiale,financiare), o
gndire critic, aptitudini sistemice, de analiz #i luare a deciziilor, capacitate de prognoz #i
de selectare. Nu de pu&ine ori, consultantul n management #i pstrez linia strategic
corespunztoare primei prognoze. n func&ie de rezultatele analizelor fcute #i din
observa&iile de monitorizare, strategia se poate modifica #i adapta la situa&iile reale, cu #anse
prognostice mari.
Consultantul n management trebuie s fie o persoan cu un ridicat grad de sociabilitate,
capabil s asculte #i s n&eleag argumente #i motiva&ii, capabil s ntre&in un climat
rela&ional favorabil cu clien&ii, s fie nzestrat cu persuasiune, s conving clientul asupra
#anselor sale de prosperitate prin demersul consultan&ei manageriale pe care o ofer.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Consultantul n management este persoana competent s stabileasc contacte cu clien&ii, s
culeag toate informa&iile despre client #i afacerea pentru care acesta solicit consultan&
managerial, s n&eleag #i s adopte o strategie managerial adevvat previziunilor sale, s
ntocmeasc proiecte manageriale #i s monitorizeze implementarea lor, adoptnd, dup caz,
noi strategii de eficientizare a resurselor pentru a satisface exigen&ele clien&ilor. Altfel spus,
consultantul n management are competen&a deciziei n ceea ce prive#te alegerea solu&iilor de
proiect cele mai eficiente. Prin puterea sa decizie poate hotr chiar asupra ncheierii sau nu
a contractului de management, n func&ie de datele pe care le-a ob&inut despre client #i
afacerea pentru care acesta dore#te consultan&. Exercitarea puterii sale de decizie continu
chiar #i dup realizarea implementrii proiectului managerial, prin observa&iile rezultate din
monitorizare #i competen&a de a interveni pentru eficientizarea proiectului.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
7Consultantul n management poate fi o persoan particular, care lucreaz pe baz de
contract ncheiat cu beneficiarul pe o perioad determinat sau poate fi angajatul unei firme
de consultan& managerial, n care caz lucreaz pe baz de contract ncheiet pe perioad
nedeterminat, cu norm ntreag.
Programul su de lucru se desf#oar n zilele lucrtoare, dar, dac sunt solicitri,
consultantul n management poate lucra #i n zilele de smbt sau duminic.
189

Munca sa se poate desf#ura, dup caz, la sediul firmei, la domiciliul su sau al cliebtului #i
nu este neaprat legat de un sediu fix dect pentru activit&i de arhivare a informa&iilor sau
crearea de baze de date, redactare materiale #.a. Munca sa cuprinde foarte dese deplasri n
teritoriu, ntlniri cu clien&ii, activitate de monitorizare a implementrii proiectului, ntlniri
prilejuie de conferin&e, etc. n esen&, spa&iul disponibil de lucru este biroul personal, dotat cu
aparatur de telecomunica&ii , echipamente de birou #i calculator cu echipamente softwere
necesare.
Munca consultantului n management este stresant din punct de vedere psihic. Sunt foarte
multe variabile care trebuie &inute sub control n munca acestuia, ncepnd cu
particularit&ile clientului, disponibilit&ile acestuia, pn la finalul colaborrii contractate,
cnd se vd rezultatele eficien&ei proiectului su.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

Ocupa&ia de consultant n management este o ocupa&ie nou aprut, impus de dezvoltarea
domeniului afacerilor, de tendin&a tot mai manifest spre privatizare #i a aprut ca o
necesitate n planul orientrii persoanelor mai pu&in avizate ctre pia&a afacerilor #i
rentabilizarea firmelor private. Aria sa de solicitare cuprinde n egal msur #i unit&i cu
capital de stat sau mixte, firme care traverseaz momente de impas managerial #i au nevoie
de consultan& de specialitate pentru redresarea economic sau dezvoltare pie&ei de desfacere.
Mai mult, consultan&a managerial se estimeaz ca va tinde spre anumite specializri, cum ar
fi consultan& n manageriatul vnzrilor, manageriatul resurselor financiare #i umane. Este o
ocupa&ie care n viitorul apropiat va dobndi o mare notorietate #i va fi din ce n ce mai
solicitat pe pia&a for&ei de munc, ntruct nu este suficient disponibilitatea de fonduri #i
voin&a de a demara o afacere profitabil, ci este nevoie de speciali#ti care s #tie cum trebuie
gestionate resursele materiale #i umane, cnd #i cum trebuie investit pentru dezvoltare #i
rentabilizare, cum trebuie conduse afacerile #i cum trebuie exploatate toate sursele
aductoare de profit.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Consultan&ii n management sunt persoane cu pregtire superioar, cu pregtiri diverse n
domeniul economic, financiar,administrativ, #tiin&e sociale sau absolven&i ai institu&iilor de
nv&mnt superior tehnic, care au urmat specializri n management.
190


4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Cuno#tin&ele consultantului n management se refer la servicii #i orientare ctre clien&i,
administra&ie #i management, resurse umane, vnzri #i marketing, educa&ie #i training,
legisla&ie, psihilogie, economie #i contabilitate, consiliere. Msura n care aceste cuno#tin&e
sunt utilizate cu abilitate #i pricepere, reprezint un ansamblu poten&ial menit s asigure
succesul n exercitarea acestei ocupa&ii. Fa& de alte ocupa&ii legate de stricta specializare,
cea de consultant n management presupune un orizont deschis #i larg, pe mai multe planuri,
n care cuno#tin&ele mai sus men&ionate sunt valorificate global #i adaptate situa&iilor
conjuncturale.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Consultan&i n management nu pot fi dect persoane cu studii superioare de lung durat, fie
absolven&i ai facult&ilor de management, fie speciali#ti din alte domenii care #i-au nsu#it
cuno#tin&e manageriale, au aptitudini manageriale #i au dobndit experian& n domeniu.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Consultan&i n management pot fi extrem de pu&ini oameni. Este evident c nu sunt suficiente
cuno#tin&ele dobndite prin instruc&ie #colar, fie ea de lung durat, ci este nevoie de
experien&, dar, n cea mai mare msur de nzestrarea cu sim&ul afacerilor. Consultantul n
management trebuie s aib o imagine de ansamblu asupra unei pie&e, asupra modului n care
trebuie gestionate #i administrate afacerile, asupra modului de utilizare eficient a resurselor
umane.
Pe msur ce oceast ocupa&ie #i va asigura notorietatea, consultantul n management va
avea nevoie s se dezvolte #i s-#i instruiasc colaboratorii, care la rndul lor trebuie s aib
aptitudini pentru exercitarea acestei ocupa&ii.
Pregtirea n institu&ii de nv&mnt superior este absolut necesara practicrii acestei
ocupa&ii, dar este insuficient fr dobndirea experien&ei manageriale #i n afara
perfec&ionrii sau specializrii prin cursuri sau instruiri de scurt durat. Con&inutul acestora
se refer la dobndirea cuno#tin&elor complementare absolut necesare din domeniile :
vnzri, marketing, legisla&ie, contabilitate, administra&ie, resurse umane, operatorie PC,
limbi strine.

5.Ocupa#ii nrudite

191

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Consultantul n management poate avea clien&i cu pregtire superioar, medie sau
elementar, cu patroni, conductori din institu&ii publice sau private din diferite domenii de
activitate. Nevoia de consultan& managerial devine din ce n ce mai mare n contextul
diversificrii domeniilor afacerilor #i al pie&elor de desfacere.
Colaboratorii consultantului n afaceri sunt clien&ii cu diferite ocupa&ii #i specializri #i, dup
caz, subordona&ii si din firma de consultan& n management

6.Concluzii
Ocupa&ia de consultant n management este nou pe pia&a for&ei de munc #i face parte din
categoria ocupa&iilor de strpungere #i are codul 244107
Consultantul n management este o persoan independent, calificat, care ini&iaz #i
implementeaz schimbri organiza&ionale, tehnologice #i comportamentale n diverse firme
sau organiza&ii pe care le define#te cu termenul de client. Rezumativ, este cel care acord
consultan& managerial clien&ilor (persoane, firme, organiza&ii) care solicit evaluri
organiza&ionale, realiznd studii, sisteme #i proceduri menite s conduc la eficientizarea
activit&ii #i cre#terea perfomna&elor n domeniile n care este solicitat.
Munca sa este bazat pe cercetri de pia&, analize de marketing, analize financiar contabile,
organizarea resurselor umane #i managementul informa&iilor. Pe suportul acestor studii,
consultantul n management #i construie#te activitatea previzionar, dezvoltnd strategii de
eficientizare a afacerilor, de pia&, de ac&iuni financiar-contabile, utilizarea resurselor umane
#i informa&ionale, pentru a le pune la dispozi&ia clientului care solicit consultan&a pentru
sporirea eficien&ii muncii sale.
Cele mai multe dintre activit&ile specifice muncii n ocupa&ia de consultant n management
sunt de cutare #i ob&inere a informa&iilor necesare cunoa#terii activit&ii clien&ilor,
monitorizare a proceselor #i nprejurrilor n care ace#tia #i desf#oar afacerile. Toate aceste
informa&ii sunt analizate #i evaluate n cadrul proceselor mentale care se refer la judecarea
proceselor, obiectelor, serviciilor #i persoanelor implicate n activit&i #i pe baza crora se pot
lua decizii privind dezvoltarea unor strategii, priorit&i n elaborarea programelor de proiect.
Pentru rezolvarea activit&ilor specifice acestei ocupa&ii sunt necesare aptitudini manageriale
(manageriatul timpului, a resurselor umane,materiale,financiare), o gndire critic, aptitudini
sistemice, de analiz #i luare a deciziilor, capacitate de prognoz #i de selectare. Nu de pu&ine
ori, consultantul n management #i pstrez linia strategic corespunztoare primei
prognoze. n func&ie de rezultatele analizelor fcute #i din observa&iile de monitorizare,
strategia se poate modifica #i adapta la situa&iile reale, cu #anse prognostice mari.
192

Consultantul n management trebuie s fie o persoan cu un ridicat grad de sociabilitate,
capabil s asculte #i s n&eleag argumente #i motiva&ii, capabil s ntre&in un climat
rela&ional favorabil cu clien&ii, s fie nzestrat cu persuasiune, s conving clientul asupra
#anselor sale de prosperitate prin demersul consultan&ei manageriale pe care o ofer.
Consultan&i n management nu pot fi dect persoane cu studii superioare de lung durat, fie
absolven&i ai facult&ilor de management, fie speciali#ti din alte domenii care #i-au nsu#it
cuno#tin&e manageriale, au aptitudini manageriale #i au dobndit experian& n domeniu.
Cuno#tin&ele consultantului n management se refer la servicii #i orientare ctre clien&i,
administra&ie #i management, resurse umane, vnzri #i marketing, educa&ie #i training,
legisla&ie, psihilogie, economie #i contabilitate, consiliere. Msura n care aceste cuno#tin&e
sunt utilizate cu abilitate #i pricepere, reprezint un ansamblu poten&ial menit s asigure
succesul n exercitarea acestei ocupa&ii. Fa& de alte ocupa&ii legate de stricta specializare,
cea de consultant n management presupune un orizont deschis #i larg, pe mai multe planuri,
n care cuno#tin&ele mai sus men&ionate sunt valorificate global #i adaptate situa&iilor
conjuncturale.193

Monografie profesional


CONTABIL


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea profesional a unui contabil implic urmtoarele aspecte:
- nregistrarea n contabilitate a actelor bancare
- nregistrarea opera&iunilor de leasing
- verificarea soldurilor de cont #i conturile
- introducerea pontajelor salariale n calculator
- calcularea veniturilor ca urmare a acordrii/ beneficierii de prime, concedii medicale #i de
odihn
- ntocmirea raportrilor pentru direc&iile de #omaj #i de sntate precum #i pentru casa de
pensii
- ntocmirea comenzilor pentru tichetele de mas acordate salaria&ilor institu&iei
- participarea la procesul de ntocmire #i de raportare a fi#elor fiscale
- pregtirea, verificarea #i predarea borderourilor #i a #tatelor de plat
- eliberarea adeverin&elor de concediu medical #i a documentelor pentru #omaj
- completarea situa&iilor privind concediile medicale n vederea raportrii

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n cadrul unei luni, o persoan care practic ntr-o institu&ie ocupa&ia de contabil are ca principale
sarcini de serviciu nregistrarea tuturor documentelor fiscale care intr sau ies din institu&ie. Tot
n sarcina unui contabil intr #i activit&ile legate de tot ceea ce presupune procesul salarizrii
(inclusiv calcul de prime, de concedii, #omaj, etc).

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de contabil sunt considerate ca fiind foarte importante urmtoarele
tipuri de activit&i: colectarea, evaluarea #i asimilarea de informa&ii #i date necesare pentru
realizarea sarcinilor specifice, interac&iunea/comunicarea cu ceilal&i (cu colegii/lucrul n echip,
interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii, monitorizarea #i controlarea resurselor), activitatea
intelectual (evaluare informa&ii), activitatea fizic (activit&i de operare cu echipamente). Sunt
considerate ca fiind importante activit&i precum: descrierea/explicarea/instruirea,
194

administrare/organizare/gestionare, activit&i administrative, toate acestea fcnd parte din sfera
activit&ilor profesionale care presupun interac&iunea/comunicarea cu ceilal&i, dar #i alte activit&i
precum prelucrare/analizare informa&ii #i elaborare obiective #i strategii din sfera activit&ilor
intelectuale. Oarecum importante au fost identificate activit&i profesionale din sfera
interac&iunii cu ceilal&i care &in de supervizare/coordonare/management #i de
negociere/gestionare/rezolvare de conflicte, dar #i din sfera activit&ilor intelectuale
(organizare/planificare #i reflec&ie/luare de decizii). De men&ionat este faptul c ocupa&ia de
contabil nu implic activit&i care #i-au schimbat con&inutul sau importan&a fa& de acum 5 ani #i
nici nu anun& schimbri majore nici n ceea ce prive#te con&inutul, nici n ceea ce prive#te
importan&a pentru urmtorii 5 ani.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei de contabil &in n principal de aspectul intelectual #i de
cel senzorial. Astfel, n foarte mare msur sunt necesare toate abilit&ile din zona intelectual
(cele cognitive, de exprimare oral, de rapiditate n gndire, originalitate, gndire deductiv,
inductiv, u#urin& n lucrul cu cifrele, de memorare, aten&ie selectiv dar #i distributiv) dar #i
cele senzoriale(vedere de aproape, vedere de departe). Abilit&ile fizicesunt necesare practicrii
ocupa&iei de contabil n mic msur, indiferent de specificitatea lor.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea ocupa&iei de contabil sunt necesare n foarte mare msur competen&e care
&in n special de managementul resurselor (organizarea timpului, managementul resurselor
financiare, materiale #i umane), dar #i competen#e generale (citit, scris, calcule matematice
elementare) precum #i competen#e tehnice (utilizare computer). ntr-o msur mare sunt
necesare competen#e generale (de monitorizare, nv&are activ #i analiz critic) dar #i
competen&e legate de rezolvarea de probleme (identificare de probleme, identificare, evaluare #i
implementare de solu&ii). ntr-o msur mic sunt necesare competen#ele de abordare
sistemic (competen&e specifice abordrilor macro-sistemice, de prognoz, de analiz cauzal) #i
competen&e sociale (de coordonare, de convingere/persuasiune, de negociere, competen&e
specifice actului de instruire, specifice furnizrii de servicii sau specifice abordrilor societale).
n foarte mic msur sau deloc sunt necesare competen#e tehnice (de analiz tehnic,
proiectare tehnologic, de a conduce ma#ini, de instalare #i programare a echipamentelor, de
testare, de monitorizare opera&ii tehnice, de inspec&ie de produs, de ntre&inere #i reparare
echipamente).

195

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al unei persoane cu ocupa&ia de contabil este numai de luni pn vineri.
Pentru realizarea sarcinilor specifice posturilor n care se practic ocupa&ia de contabil sunt
necesare rar delega&iile/deplasrile n interes de serviciu. n ceea ce prive#te tipurile de contracte
care se ncheie pentru posturile n care se practic ocupa&ia n cauz, este practicat un singur tip
de contract, acela pe perioad nedeterminat, cu program complet. Locul de desf#urare a
activit&ii este unul singur, unitatea cu sediul fix. Activitatea desf#urat de un contabil este
monoton (implic opera&ii repetitive) #i stresant din punct de vedere psihic. Nu exist condi&ii
de munc specifice posturilor n care se practic ocupa&ia de contabil (cldur excesiv, frig,
mizerie, zgomot, etc.). Cu toate acestea, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au
mbunt&it n ultimii 10 ani n foarte mare msur, deoarece evolu&ia tehnologic a permis
contabililor sa aib acces la programe informatice performante capabile s le nlesneasc
activitatea. Nu exist boli profesionale care ar putea aprea la persoanele care practic ocupa&ia
de contabil #i nici nu conteaz sexul persoanei care practic aceast ocupa&ie.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani s-au produs o serie de modificri legislative cu implica&ie direct asupra
con&inutului muncii specifice ocupa&iei de contabil. Aceste modificri legislative au avut un
impact cu att mai mare cu ct modificrile legislative au fost mai frecvente.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Privind aceea#i problem prin prisma ultimilor 10 ani, au existat schimbri n con&inutul
activit&ii. Astfel, factorii care au avut un rol important n schimbarea acestui con&inut sunt cei
care &in de: schimbri de natur tehnologic, modificri ale cadrului legislativ, de adaptarea la
nevoile clien&ilor/beneficiarilor, de cre#terea competi&iei n domeniu, precum #i de schimbri n
organizarea activit&ii la locul de munc.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Chiar dac evolu&ia tehnologic a adus deja schimbri n con&inutul muncii de contabil, se
a#teapt ca #i n urmtorii 5 ani s se produc astfel de modificri de natur tehnologic,
schimbri care se a#teapt s u#ureze #i mai mult activitatea ocupa&iei de contabil.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
196

Ocupa&ia de contabil poate #i trebuie s fie practicat de ctre persoane care au ca
meserie/profesie pe aceea de contabil (studii de contabilitate).

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Concret, pentru practicarea ocupa&iei de contabil sunt necesare urmtoarele cuno#tin&e:
cuno#tin&e de nivel mediu-superior din domeniul $tiin#elor exacte (matematic), cuno#tin&e de
nivel elementar din domeniul telecomunica#ii, cuno#tin&e de nivel superior din domeniul
legislativ (jurispruden#), precum #i cuno#tin&e de nivel mediu-superior din domeniul afaceri #i
management (#tiin&e economice #i contabilitate, resurse umane).

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei de contabil este n prezent
reprezentat de studiile postliceale. Acela#i nivel minim de studii necesar practicrii acestei
ocupa&ii era necesar att n anul 1990, ct #i n anul 2000 (nu s-au produs schimbri n ceea ce
prive#te necesarul de pregtire educa&ional n ultimii 16 ani).

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Totu#i, pentru a-#i dezvolta cuno#tin&ele #i abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei de contabil,
sunt necesare cursuri de pregtire/specializare de contabilitate sau studii economice (de natur
teoretic). Nu sunt necesare alte cursuri de pregtire specializare profesional pentru ob&inerea
calificrii necesare practicrii acestei ocupa&ii #i nici nu se estimeaz a fi necesare cursuri
suplimentare n urmtorii 5 ani, pentru a face fa& schimbrilor a#teptate n ceea ce prive#te
con&inutul muncii acestei ocupa&ii (de natur tehnologic).

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Alte ocupa&ii nrudite cu cea de economist sunt: ocupa&ia de economist #i ocupa&ia de casier.
n ceea ce prive#te ocupa&iile cu care se coopereaz n realizarea sarcinilor corespunztoare
ocupa&iei de contabil, ocupa&ii fr de care nu s-ar putea realiza sarcinile ocupa&iei n spe&, un
contabil coopereaz n amonte cu #eful serviciu financiar din cadrul institu&iei, iar n aval cu
inspectorul de resurse umane #i/sau secretariatul.

6.Concluzii

Ocupa&ia de contabil se practic n cadrul departamentului administrativ-contabilitate al
institu&iilor care #i-au dezvoltat un astfel de departament. Exist ns #i cazuri n care unele
institu&ii/firme prefer s-#i procure serviciile de contabilitate de la o firm specializat n
197

domeniu sau de la o persoan autorizat s ofere servicii de contabilitate. Informa&iile pentru
aceast monografie au fost culese de la SC VECTRA SERVICE SRL din Bra#ov, institu&ie
privat cu capital majoritar romnesc care are peste 250 de angaja&i #i #i desf#oar activitatea n
domeniul transport/depozitare/comunica&ii. Codul COR corespunztor acestei ocupa&ii este
913201.
Postul n care se practic aceast ocupa&ien cadrul institu&iei investigate este cel de contabil.
Ocupa&ia de contabil face parte din grupul ocupa&iilor dominante, iar persoana care practic o
asemenea ocupa&ie trebuie s aib dezvoltate n special abilit&i din zona intelectual (cele
cognitive, de exprimare oral, de rapiditate n gndire, originalitate, gndire deductiv, inductiv,
u#urin& n lucrul cu cifrele, de memorare, aten&ie selectiv dar #i distributiv) dar #i abilit&i
senzoriale(vedere de aproape, vedere de departe). Totodat, un contabil are nevoie de o serie de
competen&e din urmtoarele domenii: managementul resurselor (organizarea timpului,
managementul resurselor financiare, materiale #i umane), competen#e generale (citit, scris,
calcule matematice elementare, monitorizare, nv&are activ, analiz critic) precum #i
competen#e tehnice (utilizare computer), dar #i competen&e legate de rezolvarea de probleme
(identificare de probleme, identificare, evaluare #i implementare de solu&ii).
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei de contabil este reprezentat de
studiile postliceale, iar cuno#tin&ele necesare practicrii acestei ocupa&ii trebuie s acopere
urmtoarele arii: cuno#tin&e de nivel mediu-superior din domeniul $tiin#elor exacte
(matematic), cuno#tin&e de nivel elementar din domeniul telecomunica#ii, cuno#tin&e de nivel
superior din domeniul legislativ (jurispruden#), precum #i cuno#tin&e de nivel mediu-superior
din domeniul afaceri #i management (#tiin&e economice #i contabilitate, resurse umane). Acela#i
nivel minim de studii necesar practicrii acestei ocupa&ii era necesar att n anul 1990, ct #i n
anul 2000 (nu s-au produs schimbri n ceea ce prive#te necesarul de pregtire educa&ional n
ultimii 16 ani).
Totu#i, pentru a-#i dezvolta cuno#tin&ele #i abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei de contabil,
este recomnadat ca un contabil s fi absolvit cursuri de pregtire/specializare de lung durat
(cursuri de contabilitate sau chiar studii economice), iar, n lumina urmtorilor 5 ani, se
preconizeaz necesitatea unor cursuri de specializare profesional n domeniul informatic
(utilizarea noilor programe informatice).
n ultimii 5 ani s-au produs o serie de modificri legislative cu implica&ie direct asupra
con&inutului muncii specifice ocupa&iei de contabil. Aceste modificri legislative au avut un
impact cu att mai mare cu ct modificrile legislative au fost mai frecvente. Privind aceea#i
problem prin prisma ultimilor 10 ani, au existat schimbri n con&inutul activit&ii. Astfel,
factorii care au avut un rol important n schimbarea acestui con&inut sunt cei care &in de:
198

schimbri de natur tehnologic, modificri ale cadrului legislativ, de adaptare la nevoile
clien&ilor/beneficiarilor, de cre#tere a competi&iei n domeniu, precum #i de schimbri n
organizarea activit&ii la locul de munc. Chiar dac evolu&ia tehnologic a adus deja schimbri
n con&inutul muncii de contabil, se a#teapt ca #i n urmtorii 5 ani s se produc astfel de
modificri de natur tehnologic, schimbri care se a#teapt s u#ureze #i mai mult activitatea
ocupa&iei de contabil.
Referitor la strategiile de motivare/stimulare practicate pentru persoanele care practic ocupa&ia
decontabil, n general se practic sistemele de motivare financiare (prime, bonusuri, bonuri de
mas), ns n egal msur, o persoan care practic ocupa&ia de contabil are perspective reale
de promovare.199

Monografie profesional


Contabil 'ef


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea Contabilului (ef se refer la buna organizare #i desf#urare a activit&ii financiar-
contabile pe care o are n responsabilitate. Principala sa grij se refer la respectarea
dispozi&iilor legale privind activitatea financiar-contabil #i, din acest motiv,
responsabilitatea sa permanent vizeaz controlul financiar preventiv.
Contabilul (ef rspunde, de asemenea de corectitudinea activit&ilor personalului din
subordine #i respectarea termenelor la lucrrile specifice de raportare periodic.
mpreun cu ordonatorul de credite, ntocme#te planul de activitate #i bugetul de venituri #i
cheltuieli, urmrind pe parcurs executarea bugetului anual cu ncadrarea n prevederile pe
capitol de cheltuieli.
Contabilul (ef analizeaz drile de seam contabile #i aprob documenta&ia legal de
gestionare a bunurilor ce formeaz patrimoniul institu&iei de care rspunde ca activitate
financiar-contabil.
Colaboreaz cu juristul firmei n vederea aplicrii corecte #i la timp a legisla&iei n domeniu.
n activitatea sa curent controleaz dac documentele primare au fost recep&ionate #i
nregistrate corect n conturi, verific n fiecare cont rulajele #i stocurile, verific
corectitudinea ntocmirii balan&ei lunare de venituri #i cheltuieli #i analizeaz coresponden&a
acestora cu activitatea planificat, &ine sub control eviden&a mrfurilor livrate, verific
corectitudinea statelor de plat ale angaja&ilor firmei #i ntocmirea corect a situa&iilor de
raportare lunar ctre Casa de Asigurri de Sntate, Agen&ia Na&ional de Ocupare a For&ei
de Munc, Casa de Pensii #i Administra&ia Financiar.
Contabilul (ef controleaz corectitudinea situa&iilor statistice #i ntocme#te, mpreun cu
personalul de specialitate din subordine, bilan&ul semestrial #i anual al firmei.
Chiar dac are n subordine personal cu calificarea #i competen&ele corespunztoare realizrii
activit&ilor financiar-contabile, Contabilul (ef trebuie s organizeze #i s controleze
ntregul lan& de realizare a acestor activit&i, de la nregistrarea documentelor primare pn

200


la ntocmirea ntocmirea anual a rapoartelor de descrcare a activit&ii financiar-contabile,
fiind direct rspunztor de corectitudinea #i respectarea legalit&ii ntregului proces implicat.
Dar, chiar dac activit&ile sale nseamn o colaborare continu cu personalul din subordine
la realizarea sarcinilor curente, principala sa activitate trebuie s fie canalizat pentru
organizarea activit&ilor financiar-contabile, #i grija pentru respectarea termenelor #i
legalit&ii.
Exist multe similitudini ntre atribu&iile ocupa&iei de contabil #i cele ale contabilului sef, dar
responsabilit&ile acestuia din urm sunt specifice func&iei pe care acesta o are, de a coordona
activitatea financiar-contabil a firmei.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n cadrul acivit&ilor muncii contabilului #ef, date fiind responsabilit&ile pe care acesta le
are, nu se poate face o ierarhie a acestora ca importan&. Toate activit&ile implicate n munca
acestuia #i au importan&a lor, toate nseamn precizie, corectitudine #i respectarea legalit&ii,
#i de ntregul complex al activit&ilor depinde viabilitatea firmei.
Fr a reprezenta o succesiune n ordinea importan&ei, se pot totu#i descrie urmtoarele
sarcini de serviciu:
Verificarea contrii documentelor primite, n note contabile
Verificarea corectitudinii introducerii n calculator a notelor contabile
Analiza lunar a rulajelor conturilor #i a soldurilor la sfr#it de lun
ntocmirea balan&ei analitice lunare
Verificarea calculului salariilor #i a pl&ii acestora
Verificarea ntocmirii raportrilor (sntate,#omaj,CAS, comision ITM, administra&ie
financiar)
Analiza lunar a veniturilor #i cheltuielilor
Analiza lunar a ncasrilor clien&ilor. n special a celor cu termen de ncasare dep#it
#i a furnizorilor, n func&ie de termenele scadente de plat
Analiza lunar a intrrilor n gestiunea de mrfuri #i a vnzrilor, stabilirea stocurilor
de magazie
Controlul preventiv al documentelor de plat
Verificarea completrii registrului ordonatorilor de plat.201

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de contabil #ef este foart important identificarea informa&iilor care
&in de modificri normative sau legislative. Perfec&ionarea continu a cadrului legislativ n
care #i desf#oar activitatea contabilul #ef #i responsabilitatea pe care acesta o are de
respectare a acestuia n tot complexul de activit&i financiar-contabile, reprezint o surs
continu de alert privind cunoa#terea tuturor modificrilor din actele normative cu care
opereaz cei care au aceast activitate. (i nu numai cadrul legislativ se modific continuu, ci
#i formularistica de raportare. Prezentarea sub form de rapoarte pe suport electronic ar fi
trebuit s aduc facilit&i majore n munca contabilului sef, dac nu s-ar produce foarte dese
modificri ale programelor oficializate de lucru. Poate din dorin&a de perfec&ionare a
programelor utilizate, schimbrile n acest sens sunt uneori mai frecvente dect ritmul
raportrilor, ceea ce l oblig pe contabilil sef s fie ntr-o permanent alert privind
depistarea celor mai recente informa&ii aprute, pentru a cunoa#te detaliile privind utilizarea
programelor #i a instrui,n acest sens, personalul din subordine care trebuie s opereze
conform standardelor de utilizare #i comunicare intreinstitu&ional avizate.
Din categoria activit&ilor care &in de interac&iune #i comunicare, n munca de organizare,
supraveghere #i control a contabilului #ef este la fel de important #i maniera n care
abordeaz acesta clien&ii sau beneficiarii firmei, ct #i modul n care coopereaz cu colegii de
lucru. Rela&iile cu clien&ii sau beneficiarii, respectarea clauzelor contractuale ca termene de
realizare #i pl&i, ncheierea actelor adi&ionale de modificare a termenilor contractuali sunt
principalele activit&i ale contabilului #ef, la care acesta este angajat prin semntur #i
responsabilitate, alturi de manager #i jurist.
Avalan#a documentelor de eviden& primar, corectitudinea contrii #i nregistrrilor,
ncheierea situa&iilor de eviden& #i a rapoartelor periodice, lucrrile periodice cu termen fix
al prezentrii unor situa&ii ctre alte institu&ii #i alte activit&i curente (deconturi, #tate de
salariu, studierea din punct de vedere financiar a ofertelor etc) constituie un complex de
activit&i care nu tot fi relaizate fr lucrul alturi de personalul din subordine, cel mai adesea
prin coparticipare la activit&ile zilnice ale acestora. Aceast conlucrare este adesea
desf#urat ntr-un ritm stresant impus de respectarea unor termene, de cerin&e noi aprute #i
nu se poate realiza fr un climat de cooperare n munc cu personalul din subordine. Sunt
destul de frecvente situa&iile n care contabilul sef lucreaz cu subalternii si la rezolvarea
activit&ilor financiar-contabile ale firmei.
202

O alt categorie de activit&i importante n activitatea contabilului #ef se refer la prelucrarea
#i analiza informa&iilor, evaluarea lor n contextul cadrului legal al activit&ii financiar-
contabile, luarea deciziilor care se impun din contextul furnizat de noile informa&ii #i care
trebuie s fie

conforme strategiei firmelor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltasre ale firmei pe care o
reprezint.
Contabilitatea #i eviden&a financiar computerizate precum #i perfec&ionarea continu a
sistemelor de raportare periodic pe suport electronic, au transformat aproape n totalitate
modul de realizare al majorit&ii activit&ilor muncii contabilului #ef n lucru pe calculator,
ncepnd de la nregistrarea datelor eviden&ei primare n programele contabile utilizate, pn
la elaborarea balan&elor #i a bilan&urilor, ncluznd #i utilizarea programelor de transmitere a
datelor necesare ctre bugetul de stat.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Dat fiind complexitatea solicitrilor pentru rezolvarea atribu&iilor sale de serviciu,
rezolvarea cu succes a acestora depinde de abilit&ile persoanei care are aceast func&ie
n totalitate, activit&ile contabilului #ef presupun abilit&i intelectuale, cognitive, dar #i
rapiditate n gndire #i u#urin& n lucrul cu cifrele, aten&ie selectiv #i capacitate mare de
memorare a unor date de lucru, u#urin&a utilizrii adecvate a terminologiei specifice acestei
munci n rapoartele periodice #i sintetice.
Limbajul cifrelor #i rapiditatea solu&ionrii optime a situa&iilor critice din punct de vedere
financiar-contabil sunt punctele tari ale contabilului #ef. Precizia n calculul financiar-
contabil #i coresponden&a acestuia la contextul cadrului legal, abilitatea oper&iunilor
ntreprinse pentru ob&inea profitului #i prosperit&ii firmei, reprezint calit&ile necesare
pentru exercitarea cu succes a muncii de contabil #ef.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele necesare pentru practicarea acestei ocupa&ii se refr la calculul matematic,
analiza critic a situa&iilor contextuale cu care se confrunt firma din punct de vedere
financiar-contabil, monitorizarea elementelor de criz, capacitatea de analiz #i n&elegere a
elementelor care au generat disfunc&ionalit&i #i capacitatea de a lua deciziile oportune n
deblocarea acestora.
Contabilul #ef trebuie s reprezinte n sistemului managerial veriga care s gseasc #i s
ofere cele mai eficiente solu&ii de gestionare a raportului ntre venituri #i cheltuieli pentru
203

ob&inerea profitului #i prosperit&ii firmei. De aceea, competen&ele necesare succesului
activit&ii sale se refer la identificarea problemelor, evaluarea eficien&ei solu&iilor posibile #i
implementarea acestora. Contabilul #ef de&ine toate datele necesare manageriatului eficient
al resurselor financiare #i materiale, iar gestionarea acestora presupune o foarte bun
organizare a timpului.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Contabilul #ef #i desf#oar activitatea la sediul fix al unit&ii/firmei, de obicei n zilele de
lucru ale sptmnii, n cadrul unui program normal de lucru, n condi&ii specifice muncii de
birou. Sunt #i situa&ii n care contabilulul #ef poate rspunde solicitrilor de moment ale
firmei, prelungindu-#i programul de lucru sau, sporadic, lucrnd #i n zilele de week-end.
Pentru posturile n care se practic aceast ocupa&ie se ncheie contract de munc pe
perioad nedeterminat. Postului de contabil #ef trebuie s i se confere stabilitate #i
continuitate n desf#urarea activit&ii pentru a cunoa#te n detaliu baza financiar-contabil a
firmei, ac&iunile ntreprinse pentru rentabilizarea ei #i elaborarea strategiei privind
dezvoltarea firmei.
n ultimii 10 ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au evoluat n foarte mare
msur att n ceea ce prive#te interesul pentru asigurarea confortului de microclimat, ct #i
n ceea ce prive#te dotarea tehnic. Din aceste puncte de vedere, schimbrile sunt evidente la
marea majoritate a firmelor, dar tind ctre optim n special n cadrul firmelor cu capital
majoritar privat.
Microclimatul biroului contabilului #ef este de obicei controlat, curat #i adesea climatizat,
acestea fiind nu numai exigen&ele impuse de statusul #i rolul acestui post, dar #i de faptul c
n spa&iile de lucru ale acestuia sunt dotri de tehnic de calcul #i echipamente de
comunicare. n atari condi&ii, nu poate fi vorba de pericolul unor boli profesionale, ci, doar,
de inciden&a unor afec&iuni de tip oftalmologic - cauzate de suprasolicitarea vizual #i
timpul aproape integral utilizat n fa&a monitorului PC #i de tip psihic, cauzate de stresul
generat de responsabilitatea deciziilor proprii #i a muncii colectivului din subordine precum
#i de instabilitatea legisla&iei.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani au intervenit schimbri majore n con&inutul muncii acestei ocupa&ii. De#i
sarcinile #i responsabilit&ile au rmas acelea#i, modul de lucru s-a schimbat n mare msur
204

datorit utilizrii aproape exclusive a calculatorului n realizarea balan&ei lunare #i a
situa&iilor de raportare. Noutatea n aceast perioad nu const att n permanentizarea
acestui mod de lucru, ct n actualizarea permanant a programelor informatice utilizate
pentru furnizarea datelor la Administra&iile Financiare, Agen&ia Na&ional de Ocupare a
For&ei de Munc, Casa Na&ional a Asigurrilor de Sntate.
Alte aspecte privind schimbarea con&inutului activit&ilor decurg din desele modificri ale
legisla&iei financiare, a cuantumurilor #i a modurilor de calcul. Ori, adaptarea activit&ilor
curente la mereu alte prevederi legislative presupune transpunerea acestora la situa&iile
financiar-contabile curente #i, deci, la adoptarea unor noi msuri de organizare a muncii.
Desele schimbri ale legisla&iei economice #i neclarit&ile de interpretare a acesteia constituie
nu numai etape care trebuie dep#ite n activitatea contabilului #ef, dar ele reprezint #i o
surs poten&ial de stres, care se adaug disfunc&ionalit&ilor de colaborare cu institu&iile care
verific situa&iile curente financiar-contabile

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani sunt sunt pe de
o parte de natur tehnic #i tehnologic #i decurg din schimbrile intervenite n dotarea cu
echipamente de calcul #i perfec&ionarea soft-ului, iar, pe de alt parte, sunt factori genera&i
de modificarea cadrului legislativ. Generalizarea opera&iunilor financiar-contabile
computerizate a impus #i n munca contabilului #ef o schimbare de con&inut, care se refer la
utilizarea abilit&ilor de operare pe PC

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora.
ntrarea n Uniunea European va reprezenta cu siguran& un moment de referin& n ceea ce
prive#te punerea de acord a legisla&iei din domeniul financiar contabil cu uzan&ele trilor
europene. Adaptarea la modul de calcul din contabilitetea european va ridica #i pentru
activit&ile specifice contabilului #ef unele probleme de adaptare, de acumulare a unor noi
informa&ii metodologice #i de nsu#ire a modului de operare n programe perfec&ionate de
eviden& #i calcul a indicatorilor economici.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care exercit aceast ocupa&ie trebuie s aib pregtire de specialitate economic
economi#ti.

205

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea atribu&iilor specifice ocupa&iei de contabil #ef sunt necesare cuno#tin&e de
nivel superior din domeniul matematicii #i cuno#tin&e de nivel mediu pentru operatoria PC.
Exercitarea func&iei de contabil #ef presupune abilit&i superioare privind comunicarea ,
respectiv disponibilit&i de a lucra cu clien&ii #i persoanele din subordine.
Desf#urnd activit&i de tip managerial din domeniul economic, contabilul #ef are nevoie de
cuno#tin&e de nivel superior att din domeniul de specialitate economic #i contabilitate,
vnzri #i marketing, ct #i din domeniul legisla&iei.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Pentru exercitarea acestei ocupa&ii sunt angajate numai persoane cu studii superioare,
respectiv absolven&i ai facult&ilor cu profil economic, fiind de preferat cei cu specialit&ile
finan&e-contabilitate, dar fr a ridica aceast apreciere la nivel de condi&ie.
Cuno#tin&ele de nivel superior din domeniul contabilit&ii #i opera&iunilor financiare sunt
absolut necesare, n egal msur cu cele necesare manageriatului afacerilor, pentru gsirea
solu&iilor optime de rentabilizare a activit&ii economice a firmelor.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Evolu&ia rapid a dotrii cu tehnic de calcul #i perfec&ionarea programelor de calcul #i
eviden& economic (soft) impun pentru exercitarea acestei ocupa&ii exigen&e de perfec&ionare
continu. n actuala conjunctur, preocuprile pentru perfec&ionarea cadrului legislativ aduc
cu frecven& lunar sau trimestrial noi informa&ii din acest domeniu, cu aplicabilitate
imediat, ceea ce ridic nu numai problema cunoa#terii #i n&elegerii, ci #i refacerii din
mers a unor documenta&ii / raportri periodice. Perfec&ionarea continu a soft-ului de
raportare aduce foarte des n discu&ie necesitatea perfec&ionrii continue n operarea cu
acestea #i acordarea de consultan& angaja&ilor n domeniu. Mai mult, apropiata integrare n
structurile europene, aduce modificri de adaptare #i a acestui domeniu de activitate, ceea ce
va impune ca, n completarea pregtirii profesionale dobndite n cadrul facult&ilor de
studii economice, pentru exercitarea acestei ocupa&ii s fie necesar organizarea de cursuri
de perfec&ionare de scurt durat a cror curricul #i program s aib alocate perioade #i
con&inut pentru:
Nout&i privind utilizarea calculatorului n contabilitate cursuri de ini&iere n
informatic practic pe specificul contabilit&ii
206

Nout&i legislative, interpretarea legilor nou aprute #i modificrile pe care le aduc
aceste legi n contabilitate cursuri teoretice nso&ite de aplica&ii practice privind
modificrile aprute n planul de conturi #i nregistrri
Cursuri de specializare organizatoric
Cursuri de pregtire a exper&ilor contabili #i contabili autoriza&i
Date fiind estimrile privind aceste noi exigen&e de pregtire, se estimeaz c n viitorii 5 ani
exercitarea cu succes a atribu&iilor specifice acestei ocupa&ii s determine ridicarea nivelului
de pregtire spre masteratul n domeniu.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Dintre ocupa&iile nrudite cu cea de contabil #ef pot fi men&ionate cele de economist #i de
contabil
n realizarea sarcinilor acestei ocupa&ii, contabilul #ef coopereaz, n amonte, cu
managerul/directorul, iar, n aval, cu economistul referent #i casierul. Persoanele din subordinea
contabilului #ef, cu care coopereaz n realizarea atribu&iilor, sunt economi#ti, contabili, operatori
contabili, planificatori, referen&i #i casieri.
Conlucrarea cu managerul/directorul este esen&ial pentru viabilitatea firmelor #i se refer la
gsirea solu&iilor optime de rentabilizare, care s corespund necesit&ilor de moment #i
strategiilor de dezvoltare ale unit&ilor.

6.Concluzii
Contabilul (ef este ncadrat n COR cu codul 123102 #i este cuprins n categoria
ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul.
Aceast ocupa&ie se practic n toate sectoarele de activitate #i este specific unit&ilor
care func&ioneaz cu un numr mai mare de personal. n firmale mici ca numr de personal,
atribu&iile acestei ocupa&ii sunt realizate de contabil sau alte persoane abilitate s realizeze
eviden&a financiar contabil. Exist multe similitudini ntre atribu&iile ocupa&iei de contabil #i
cele ale contabilului sef, dar responsabilit&ile acestuia din urm sunt specifice func&iei pe care
acesta o are, de a coordona activitatea financiar-contabil a firmei.
Informa&iile necesare elaborrii acestei monografii au fost culese din sectoare diverse de
activitate (industrie, servicii, comer&, cultur), de la firme cu capital de stat #i firme private,
discu&iile cu speciali#tii investiga&i dep#ind cadrul oferit de ghidul de interviu.
207

Persoanele care au aceast ocupa&ie sunt economi#ti, absolven&i ai facult&ilor de studii
economice.
Activitatea Contabilului (ef se refer la buna organizare #i desf#urare a activit&ii financiar-
contabile pe care o are n responsabilitate. Principala sa grij se refer la respectarea
dispozi&iilor legale privind activitatea financiar-contabil a firmei #i, din acest motiv,
responsabilitatea sa permanent vizeaz controlul financiar preventiv.
Contabilul (ef rspunde, de asemenea de corectitudinea activit&ilor personalului din subordine
#i respectarea termenelor la lucrrile specifice de raportare periodic.
mpreun cu ordonatorul de credite, ntocme#te planul de activitate #i bugetul de venituri #i
cheltuieli, urmrind pe parcurs executarea bugetului anual cu ncadrarea n prevederile pe capitol
de cheltuieli.
Contabilul (ef analizeaz drile de seam contabile #i aprob documenta&ia legal de
gestionare a bunurilor ce formeaz patrimoniul institu&iei de care rspunde ca activitate
financiar-contabil.
Chiar dac are n subordine personal cu calificarea #i competen&ele corespunztoare
realizrii activit&ilor financiar-contabile, Contabilul (ef trebuie s organizeze #i s controleze
ntregul lan& de realizare a acestor activit&i, de la nregistrarea documentelor primare pn
la ntocmirea ntocmirea anual a rapoartelor de descrcare a activit&ii financiar-contabile, fiind
direct rspunztor de corectitudinea #i respectarea legalit&ii ntregului proces implicat.
Locul n care #i desf#oar activitatea contabilul #ef este sediul firmei. Munca acestuia se
desf#oar n cadrul unui program obi#nuit de lucru, dar, n func&ie de necesit&ile de solu&ionare
rapid a unor situa&ii, poate lucra #i n afara orelor de program #i chiar smbta sau duminica.
Munca contabilului #ef este de tip intelectual #i, prin responsabilit&ile sale, este considerat o
munc stresant
Con&inutul muncii contabilului #ef s-a schimbat datorit apari&iei sistemelor de eviden&
financiar-contabil computerizat. Perfec&ionarea cadrului legislativ care reglementeaz acest tip
de activitate, ca #i perfec&ionarea soft-urilor pentru aceast specialitate, ridic problema unei
pregtiri de tip continuu #i necesitatea organizrii unor cursuri de scurt durat menite s
clarifice modificrile legislative #i particularit&ile de operare n situa&iile de modificare a
sistemelor de raportare electronic, cu implica&ii n schimbarea con&inutului muncii.
Persoanele care exercit aceast ocupa&ie sunt brba&i sau femei, de profesie economi#ti,
ordona&i #i buni organizatori, corec&i #i cu dorin&a de a fi mereu ancora&i n realitate .


208

Monografie profesional

Corespondent de pres

1.Natura activit#ii

1.6. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Corespondentul de pres este o ocupa&ie mai greu de ncadrat. Orice reporter care prse#te
redac&ia, ntr-o loca&ie strin localit&ii / sediului este un corespondent de pres. Unii
folosesc termenul pentru a delimita locul relatrii: n afara sau n interiorul &rii.
Corespondentul de pres pnde#te evenimentele relevante pentru post/gazet, subiectele de
mare amploare. Apoi se constitue echipa, care prime#te sau #i face singur documentarea,
care merge #i face coresponden&a de la locul evenimentului. Din punct de vedere al duratei
relatrii corespondentul de pres este permanent sau trimis special. Corespondentul de pres
permanent este de regul acreditat pe lng o institu&ie sau localitate de importan& deosebit
pentru activitatea de informare a telespectatorilor/cititorilor/asculttorilor respectivului
post/gazet.

1.7. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Corespondetul permanent urmre#te toate evenimetele care se desf#oar n aria lui de
interes, selectnd evenimentele importante, de interes pentru institu&ia la ccare lucreaz.
Pentru realizarea unei bune relatri el se documentez asupra subiectului pe care urmez s-l
prezinte. Dac evenimentul este transmis pentru televiziune comport o pregtire a
condi&iilor tehnice de transmisie, o angajare a satelitului pentru momentul relatrii.
Trimisul special #i concepe timpul #i activitatea n func&ie de gradul de urgen& al relatrii.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

Munca unui corespondent pres se realizeaz ntr-un complex de activit&i. De o foarte mare
importan& este activitatea de colectare, evaluare #i asimilare de informa&ii #i date necesare
realizrii coresponden&ei de pres. Realizarea unei corecte conexiune ntre subiectul relatrii #i
209

datele, cauzele, efectele unui astfel de eveniment este o condi&ie foarte important a muncii
corespondentului de pres. De#i coresponden&a de pres poart de regul o semntura realizarea
ei presupune o activitate foarte intens de interac&iune / comunicare cu echipa redac&ional.
Corespondentul de pres este, prin natura muncii sale, un om care descrie, explic #i cere celor
care-i sunt alturi informa&ii #i sprijin. Ocupa&ia de corespondent de pres cu precdere cel de
televiziune - reclam n foarte mare msur activit&i de negociere, de persuasiune, de gestionare
a mijloacelor de care dispune.
Ca tip de activitate munca corespondentului de pres este n esen& o activitate intelectual; care
presupune analiza, evaluarea, identificarea de solu&ii n activitatea de elaborarea coresponden&ei
de pres. informa&iilor, evaluarea acestora n vedere identificrii de solu&ii la problemele
relatate. Este o munc n care activitatea de luarea deciziilor, de elaborare a unor obiective,
strategii este foarte imporatant. Un instrument de baz n activitatea corespondentului de pres
este calculatorul. Cunoa#terea programelor specifice muncii lui este foarte important.
Este important n exercitarea acestei ocupa&ii o rezisten& la un efort fizic intens. Nu de pu&ine ori
ndeplinirea sarcinilor de corespondent de pres implic dificult&i imprevizibile. Realizarea
obiectivului presupune o rezisten&, la o activitate care dep#e#te durata unei zile obi#nuite de
lucru, n condi&ii atmosferice nu prea prielnice n special la corespondentul de televiziune
trimis n zone de conflict, n zone cu un regim de temperatur dificil de suportat.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

n practicarea ocupa&iei de corespondent de pres sunt solicitate ntr-o foarte mare msur
abilit&ile intelectuale de tip cognitiv pentru n&elegerea situa&iilor n vederea evalurii lor, de
exprimare oral clar necesar comunicrii cu telespectatorii, de rapiditate n gndire pentru
evaluarea situa&iilor #i adoptare a modului de prezentare cel mai adecvat. Pentru
corespondentul de pres aten&ia selectiv, aten&ia distributiv fac parte din ingredientul
ocupa&iei. Este o munc n care capacitatea de memorare, de u#urin& a lucrului cu date, sunt
abilit&i importante ale exercitrii profesiei de corespondent de pres. Mai sunt necesare
disponibilit&i fizice, rezisten&a la efortul foartelor dese deplasri n teritoriu pentru
documentare, pentru relatarea evenimentelor n timp util
cititorilor/asculttorilor/telespectatorilor.
Pentru corespondentul de televiziune prezen&a video este o condi&ie de baz ale exercitrii
ocupa&iei. De altfel este greu de presupus c un corespondent de pres #i poate desf#ura cu
succes activitatea fr disponibilit&i intelectuale, fizice #i senzoriale (acuitatea vederii #i
auditiv), fr abilitatea de comunicare #i, mai ales, de persuasiune.
210

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei.
Practicarea ocupa&iei de corespondent de pres presupune cuno#tin&e generale superioare.
Complexitatea societ&ii pe care o prezint presupune n mare msur o analiz critic,
disponibilit&i pentru nv&area activ. Capacitatea de analiz, de evaluare #i luare de decizii
n cadrul unei abordri unitare, sistemice a temei tratate este o msur foarte important a
competen&ei corespondentului de pres. Sensibilitatea la dinamica comunit&ilor i permite
sesizarea diferen&elor, a elementelor de specificitate n contextul problemei abordate. Este n
foarte mare msur nevoie de competen&e de coordonarea echipei de lucru, capacitate de
convingere/ persuasiune a oamenii implica&i n problemele realtate de a colabora n vederea
realizrii coresponden&ei de pres. Capacitatea de negociere a condi&iilor de realizare a
transmisiei cu referire la corespondentului de televiziune face parte indispensabil din
succesul unei relatrii n condi&ii bune #i n timp util a evenimentului de pres
Foarte importante sunt, de asemenea, competen&ele privind managementul resurselor. O
foarte bun organizare a timpului, a resuselor financiare, materiale #i umane de care dispune
este o msur a competen&ei privind realizarea sarcinilor de serviciu. Pentru el conteaz n
foarte mic msur competen&ele tehnice, el fiind clar structurat pe cteva unelte, dintre
care cele mai importante sunt calculatorul #i autoturismul.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

Pentru un corespondent de pres programul lui de munc este dictat de evenimente. El este la
dispozi&ia evenimentului 24 de ore din 24. Evenimentul de &ine cont de zile lucrtoare, de zile
de week-end #i #i reclama dreptul suveran asupra agendei corepondentului de pres. Chiar #i
acreditarea pe lng institu&ii, organiza&ii presupune o flexibilitate deosebit n ceea ce
prive#te timpul de lucru al corespondentului de pres iar telefonul lui este deschis non-stop.
Pentru un trimis special delega&iile/deplasrile de serviciu sunt un modus vivendi. 'innd
cont de toate aceste condi&ii ale mediului de munc, de regul, predomin contractul de
munc pe o perioad nedeterminat. Pentru corespondentul de pres locul n care-#i
desfsoar activitatea nu este fix, el este ales de eveniment. Este o ocupa&ie stresant din
punct de vedere psihic, fiind mereu sunt presiunea timpului, a evenimentelor de pres. Pentru
coresponden&ii de pres condi&iile de munc sunt, de cele mai multe ori, ori cldura excesiv
ori frigul sau ploile necontenite. Zgomotul, mizeria, praful de surse diferite sunt de multe
ori ingredinte ale evenimentul relatat. Pe de alt parte este #i o meserie cu un grad foarte
ridicat de periculozitate iar rapoartele asocia&iilor interna&ionale ale jurnalistilor dovedesc
inciden&a din ce n ce mai ridicat a accidentelor suferite de coresponden&ii de pres pe
211

cmpurile de conflict de pe ntreg mapamondul. Despre boli profesionale, dovedite, nu se
poate vorbi n cazul coresponden&ilor de pres. Dar este ndeob#te recunoscut c dificult&ile,
greut&ile reclamate de exercitarea ocupa&iei de corespondent de pres fac dificil practicare
pe timp ndelungat a acestei ocupa&ii.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

Con&inutul muncii specifice acestei ocupa&iei s-a schimbat n mare msur n ultimii 5 ani. Dintre
factorii care au contribuit regsim evolu&ia tehnologiei . Astfel nainte se folseau circuite
interna&ionale ntre televiziuni, acum satelitul este cel ce permite o mobilitate cu mult mai mare
fa& de locul relatrii. De altfel acele coresponden&e din mijlocul desertului erau de neconceput
n urm cu c&iva ani. Un al doilea motiv al schimbrii n con&inutul ocupa&iei este cel al
mobilit&ii corespondentului. Ultimii ani marcnd o deschidere a frontierelor, a spa&iilor n care
corespondentul se poate deplasa. Activitatea de ndrumare #i motivarea celorlal&i este mult mai
evident astzi dect n urm cu c&iva ani. Fa& de perioada trecut a sczut importan&a
activit&ilor administrative.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Schimbrile n con&inutul activit&ii ocupa&iei de corespondent de pres s-au datorat n foarte
mare msur schimbrilor de natur tehnologic, modificrilor cadrului legislativ ce vizeaz
profesia, nevoii de adaptare la nevoile beneficiarilor serviciilor realizate de corespondentul de
pres, cre#terea competivit&ii n domeniu, schimbrile n organizarea activit&ii la locul de
munc al corespondentului de pres.
Privind n detaliu fiecare factor analizat sesizm c schimbrile tehnologice au nceput dup
1990, cnd tehnicile mai noi importate din occident au determinat o regndire a ceea ce
nseamn ocupa&ia de corespondent de pres. Explozia tehnologic a ceea ce nseamn domeniul
IT&C nu avea cum s ocoleasc nucleul cel mai dinamic cel al comunicrii. ntr-o lume a
comunicrii a face o relatare de pres profesionist este o decizie de mare angajament.
Modificrile din cadrul legislativ au fost completate de coduri deontologice ale profesiei de
jurnalist, de o mai bun organizare profesional a breslei.
Toate nici unul din ace#ti factori nu este att de evident ca acela al cre#terii competivi&iei n
domeniu. A fi cu un pas naintea concuren&ei din ce n ce mai numeroase reprezint cuvntul de
212

ordine pentru un corespondent de pres. Ca #i consumatori media sesizm lupta acerb pentru
minutul avans fa& de concuren&ei, ceea ce cteodata face amuzant urmrirea coresponden&elor
de pres. n strns legtur este #i continua intuire a nevoilor clien&ilor, continua adaptare la
cerin&elor publicului presei de orice mijloc. Explozia presei on-line a condus #i conduce la
schimbri majore n con&inutul activit&ii ocupa&iei de corespondent de pres. Dac n 1990 erau
1,5 milioane de utilizatori de internet n 2005 numrul acestora a atins nivelul de 1 miliard iar
ritmul de cre#tere pare a fi la fel de mare.
n actuala configurare a presei care este locul de munc al corespondentului? Este cu siguran&
un rspuns nu u#or de dat; este transpunnd un concept din sfera sociologiei migra&iei instalare
n mobilitate - o instalare n comunicare o determinare a persoanei n func&ie de mijlocul de
comunicare.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Privind comparativ ntre momentul prezent #i cel de viitor apropiat peste 5 ani se constat c
cre#tere a importan&ei activit&ilor de ndrumare, organizare, gestionare a echipei. Activitatea
corespondentului de pres va fi aidoma cu cea a unui calculat cu func&ii multiple, cu posibilit&i
de conexiune sporite n rela&ia cu mediul specific, cu o nalt specializare.
Ca #i schimbri n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se men&ioneaz o specializare foarte mare a
practican&ilor acestei ocupa&ii. Dac pn n prezent corespondentul de pres era format cum se
spune la locul de munc, #i devenea corespondent de pres n virtutea experien&ei pe viitor
formarea coresponden&ilor de pres va fi mult mai bine structurata; el va nsuma o seam de
abilit&i, cuno#tiin&e, competen&e specifice fiind asimilat #i el la curentul care reclam doctori n
media.
Motiva&ia acestor schimbri vine din dezvoltarea tehnologiei informa&iei #i comunicrii, din
cre#terea competi&iei n presa deja existent precum #i n concuren&a ultimei venite pe pia&
presa on-line: sunt cu siguran& dou motiva&ii care vor reconfigura con&inutul semnifica&iei de
corespondent de pres n peisajul media romnesc #i nterna&ional.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

Profesiile persoanelor care practic aceast ocupa&ie sunt diverse #i sunt grupate n cadrul a ceea
ce se denume#te n genere a fi jurnalist. Astfel o prim meserie a celor care au ocupa&ia este cea
213

de reporter. Sunt vizibili pentru consumatorii media reporterii din presa audio-video care
transmit din zone de conflict, din zone de dezastru natural. Ei sunt cei care ofer acele prime
informa&ii despre evenimentele deosebite ntmplate n ceasul sau ceasurile trecut.
A doua meserie a celor care practic ocupa&ia de corespondent de pres este cea de
redactor/editor. De multe ori pentru relatri foarte importante merge chiar editorul emisiunii
respective un om care probabil nainte a fost #i corespondent de pres.
O a treia meserie a celor care exercit ocupa&ia de corespondent de pres este cea de realizator
/productor/ editor general. Mul&i dintre editorii generali au fost, n parcursul lor profesional, #i
coresponden&i de pres.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

Pentru practicare ocupa&iei de corespondent de pres sunt necesare cuno#tiin&e superioare de
comunicare, de rela&ii publice. Este de la sine n&eles faptul c acestea formeaz nucleul de baza
al ocupa&iei. Strns legat de acest nucelu este posedarea la un nivel de asemenea superior a
cuno#tiin&elor de limb strin, n special engleza. ntr-o lume global informa&ia cerut nu pare
a mai &ine cont de frontiere teritoriale sau lingvistice. No&iunile de geografie fac posibile
conectare la spa&ii, la teritorii #i nu n ultimul rnd la civiliza&ii.
La nivel mediu de cunoa#tere sunt solicitate cuno#tiin&ele despre psihologie, sociologie, de
istorie, de siguran& #i securitate public, de legisla&ie, guvernare #i jurispruden&. A #tii s
interac&ionezi cu omul, grupurile, cu ncrctura simbolic a comunit&ilor investigate &i creaz
premisele unei activit&i performante. Cunoa#terea normelor, a regulilor formale #i informale
contureaz premisa unei interac&iuni cu structurile organizate ale comunit&ilor.
Tot cel pu&in la nivel mediu se cuvin a fi cunoscute #i no&iunile de telecomunica&ii. Ele permit
n&elegerea att de deselor schimbri tehnologice.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Nivelul minim de pregtire al corespondentului de pres a evoluat rapid. Dac nainte de 1989
se mai gseau #i absolven&i de liceu printre practican&ii ocupa&iei de corespondent de pres,
deschiderea informatic, mediatic a reclamat nc din 1990 absolven&i ai unei facult&i, cu
precdere de jurnalism. Din momentul 1995-1996 se constat c pentru coresponden&i de pres
se prefer n marea majoritate a cazurilor absolven&i ai facult&ilor de jurnalism. n ritmul actual
de dezvoltare a pie&ei media cu siguran& c nivelul minim va cre#te spre cel de studii
postuniversitare.
214


4.4.Necesit&i de pregtire/specializare

Din analiza evolu&iei nivelului minim educa&ional rezult c este manifest o tendin& de
trecere de la cuno#tin&ele medii generale ctre cele universitare de specialitate.
Paradoxal de#i este un domeniu aflat n continu mi#care #i transformare este nevoie mereu
de rentoarcere la origine prin cursuri de scurt durat pe problematica tehnicii interviului, a
producerii unui reportaj, a transmisiei n direct. Este un pachet unitar care i restarteaz
corespondentului de pres programul. O mai bun structurare a cursurilor universitare
despre tehnica interviului, despre tehnice de editare text #i imagine, despre tehnica relatrii n
direct de la fa&a locului ar asigura aspirantului la ocupa&ia de corespondent de pres un
start mai bun n ocupa&ia aleas.
Pentru perfec&ionarea continu exist bursele de jurnalism de lung durat, care-l conectez pe
corespondent la marile trusturi media, la marile universit&i de pregtirea jurnali#tilor din lume.
De altfel viitorul apr&ine acelora care cunosc foarte bine tehnicile media n general iar pentru
profesioni#tii din televiziune, ale televiziunii viitorului.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Corespondentul de pres este nrudit sub aspectul ocupa&iei cu trimisul special #i cu reporterul.
Activitatea corespondentului de pres este o pies ntr-un angrenaj media bine structurat. El
prime#te, cnd structura firmei n care activeaz permite, o informare, o documentare despre
evenimentul, zona n care urmeaz s se deplaseze.
Munca lui este apoi preluat de un productor, director de #tiri,redactor #ef adjunct, redactor #ef .
Productorul concepe emisiunea de #tiri, ordoneaz, ierarhizeaz #tirilor. n faza ulterioar
productorul structureaz modul de realizare a editorialelor #i stabile#te ordinea de intrare n
emisie a #tirilor, a corespondentului de pres / a trimisului special. Productorul are #i o serie de
atribu&iuni pe linie administrativ: repartizeaz sarcini n cadrul echipei, asigur coordonarea
tehnic #i nu n ultimul rnd rspunde n fa&a redactorului #ef sau redactorului #ef adjunct.
Directorul de #tiri coordoneaz activitatea din cadrul direc&iei, urmre#te n general parametrii de
eficien& ai organizrii, asigur resursele umane #i tehnice pentru direc&ie.
Redactorul #ef adjunct asigur pr&i importante din activitatea editorial.
215

Redactorul #ef supravegheaz ntreaga sec&ie de #tiri a postului, coordoneaz ntreaga activitate
editorial #i are rol decizional n procesul de crea&ie editorial.

6.Concluzii

Ocupa&ia de corespondent de pres este ncadrat n COR cu codul 245106 #i este cuprins n
categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul. Sectorul de activitate n care se practic
aceast ocupa&ie este definit ca activitate media.
Persoanele care practic aceast ocupa&ie sunt de regul absolven&i cu studii universitare
de specialitate. Nivelul de pregtire pentru aceast ocupa&ie este n continu cre#tere; dac se
considera c este o calificare la locul de munc, o ocupa&ie care se exercit dup ce ai cptat o
anumit experien& se tinde tot mai mult spre o profesionalizare distinct. Pentru actualii
ocupan&i ai func&iilor de decizie din media a fost n multe cazuri o etap n parcursul profesional,
o etap cu nv&turi profunde. Au parcurs, ntr-un timp relativ scurt, moduri fundamentale de
emisie cu referire la televiziune unde s-a trecut de la transmisie prin circuite interna&ionale la
emisie prin satelit. S-a fcut loc unei mobilit&i deosebite, iar relatrile din mijlocul de#ertului, al
dezastrelor naturale sunt ceva obi#nuin&e ale celor care practic coresponden&a de pres. Totodat
concuren&a acerb a determinat o transformare a con&inutului ocupa&iei; o deschidere spre
integrarea activit&ilor ce definesc coresponden&a de pres ntr-un practician cu abilit&i #i
competen&e complexe. Apari&ia unor noi canale media radio, TV on-line fac ca tot timpul s
asistm la o redefinire a con&inutului ocupa&iei de corespondent de pres, astfel c nu putem #tii
care va fi evolu&ia, ca grad de complexitate, n viitor. Este perceput ca o ocupa&ie care confirm
#i imprima noi evolu&ii n cariera unui jurnalist. El este un viitor productor, director de #tiri,
redactor #ef ntr-un trust media. Pe viitor nivelul de cuno#tiin&e reclamat va fi mult mai mare #i
vast mergnd de la comunicare spre psihologie #i socilogie spre tehnici de comunicare pentru a
nu uita abilit&ile #i cuno#tiin&ele de management al resurselor de care dispune pentru realizarea
obiectivului asumat .
Locul n care #i desf#oar activitatea este practic lumea ntreag. Este o activitate care solicit
un efort continuu n cursul zilei, n cadrul sptmnii fiind o ocupa&ie cu un consum fizic #i
psihic ridicat fapt care face determinat durata de timp n care corespondentul de pres poate
parcurge spatii #i timpuri.

216

Monografie profesional


Controlor de calitate


1.Natura activit#ii

1.9. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de controlor de calitate este considerat post cheie n toate ramurile productive. Nu
poate fi conceput o anumit produc&ie, fie ea realizat manual, fie cu mijloace tehnice, fr a
fi verificat coresponden&a caracteristicilor tehnice #i utilitare cu manualul tehnic #i de
utilizare al acelui produs.
Controlul calit&ii se refer att la verificarea produsele finite pentru a asigura conformitatea
acestora cu specifica&iile de calitate ale productorului, ct #i la controlul secven&ial, pe etape
sau opera&iuni, dac acestea se succed n procese de produc&ie n flux. n acest din urm caz,
ndeplinirea condi&iilor de calitate a execu&iei fiecrei opera&ii reprezint condi&ia de baz a
realizrii parametrilor de calitate a produsului finit n complexitatea lui. n&elegerea
exigen&elor de control al calit&ii este facil n cazul realizrii unor articole/piese relativ
simple, cum ar fi, spre exemplu, un #urub pentru fixarea articolelor de lemn. n acest caz,
controlul calit&ii se refer la ncadrarea acelei produc&ii n parametrii de sortiment, tip #i
dimensiuni, precum #i n exigen&ele de utilizare (caracteristici proiectate pentru ac&ionare)
n cele mai multe situa&ii ns, controlul calit&ii este o activitate complex #i foarte
responsabil. n controlul calit&ii unui #urub mecanic pentru avia&ie, spre exemplu,
exigen&ele de control sunt corespunztoare nu numai caracteristicilor tehnice de realizare
nscrise n manualul tehnic al pieselor #i subansamblelor tipului de avion n cauz #i
prevederilor privind loca&ia de utilizare, ci #i responsabilit&ii func&ionale #i de anduran&,
rezisten& la solicitri fizice #i chimice etc.
Alteori, complexitatea controlului este dat de faptul c un produs poate ngloba materale
diferite, fiecare avnd de ndeplinit anumite exigen&e. Astfel, apari&ia pe pia& a unui produs
cosmetic prezentat ntr-un recipient sub presiune presupune minim 3 controale de calitate:
controlul privind forma, dimensiunile #i fiabilitatea recipientului, controlul etichetei privind
modul de utilizare, aten&ionare , restric&ionare #i form grafic de prezentare, controlul
calit&ilor fizico-chimice #i terapeutice a produsului comercializat.
217

Dac este vorba de un produs alimentar, controlul calit&ii sale se refer la respectarea
re&etelor de fabrica&ie, modul n care s-au respectat condi&iile igienico-sanitare de produc&ie,
controlul ndeplinirii condi&iilor de depozitare, transport #i comercializare a produselor
perisabile, analize toxicologice etc.
Dac este vorba de controlul unui mijloc de transport controlul vizeaz productorul,
utilizatorul #i service-ul acelui mijloc #i este urmat de informarea celor care produc,
utilizeaz #i ntre&in mijloace de transport despre msurile #i reglementrile n vigoare
referitoare la condi&iile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc vehiculele respective.
Un domeniu foarte larg n care se practic controlul calit&ii este cel al serviciilor
comerciale sau de utilit&i.
ndeplinirea exigen&elor de calitate poate fi constatat prin control direct, macroscopic, cu
aparate simple de msurare sau cu aparatur electronic de msurare #i control, cu
echipamente spectrometrice #i microscopice, prin analize fizico-chimice #i organoleptice.

1.10. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Principala sarcin de serviciu a controlorului de calitate este s verifice ndeplinirea
condi&iilor de calitate ale produselor sau serviciilor cuprinse n fi#a sa de responsabilitate,
indiferent de domeniu de produc&ie sau servicii.
Urmare a constatrilor controlului, ntocme#te,dup caz, note de neconformitate sau avize,
avnd putere de decizie asupra apririi unei produc&ii care nu corespunde condi&iile de
calitate.
2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Cea mai important activitate a controlorului de calitate se refer la evaluarea #i asimilarea
informa&iilor privind produsele sau serviciile pentru care este nzestrat cu atribu&ii de control.
Ob&inerea informa&iilor presupune contactul direct cu produsul realizat, identificarea
caracteristicilor sale #i compararea cu cele de catalog.
n munca sa, uneori, controlorul de calitate manevreaz obiecte #i echipamente, opereaz pe
computer sau echipamente microscopice sau de analiz spectral.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii acestei ocupa&ii sunt preponderent intelectuale, care vizeaz
componenta cognitiv, rapiditatea n gndire, memorarea, aten&ia selectiv.

218

Dintre abilit&ile fizice, sunt necesare dexteritatea manual, precizia mi#crilor, iar, dintre
cele senzoriale, vederea de aproape #i acuitatea auditiv.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele sale cu caracter general vizeaz monitorizarea #i analiza critic. Controlorul de
calitate trebuie s cunoasc foarte bine care sunt parametrii standardiza&i ai produsului pe
care l urmre#te #i controleaz, pentru a compara caracteristicile produsului realizat cu cele
proiectate.
Nivelul su de competen&e vizeaz identificarea aspectelor care &in de calitatea produsului,
utilizarea mijloacelor tehnice #i a echipamentelor de analiz #i msurare, monitorizarea
opera&iilor tehnice, inspec&ia produsului.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Controlorul de calitate lucreaz n program normal, n zilele lucrtoare (exceptnd domeniile
n care se lucreaz n flux continuu sau n schimburi), pe baza unui contract ncheiat pe
perioad nedeterminat.
Locul su de munc este la punct fix, atunci cnd activit&ile de control al calit&ii se
realizeaz chiar n incintele de produc&ie. Alteori, controlul calit&ii se realizeaz n
laboratoare de control al calit&ii, n care sunt aduse mostre sau preparate de produs care
trebuie controlate. Sunt #i situa&ii n care se realizeaz controlul calit&ii n teritoriu, mai ales
cnd este vorba de controlul calit&ii mediului, al produselor alimentare, al mijloacelor de
transport, al serviciilor ctre popula&ie.
Munca este considerat stresant din punct de vedere psihic, dat fiind ncrctura de
responsabilitate a acestei ocupa&ii. De cele mai multe ori, de modul n care se realizeaz
controlul calit&ii &ine imaginea firmei productoare #i asigurarea pie&ei de desfacere a
produselor ei.
Condi&iile de munc sunt diferite n func&ie de locul de realizare a opera&iilor de control. Pot
fi condi&ii de laborator sau pot fi condi&ii de microclimat cu zgomot, vibra&ii, umiditate sau
cldur excesiv. n ultimii 10 ani, aceste condi&ii de munc au rmas neschimbate.
n cazul acestei ocupa&ii nu exist boli profesionale. Nu conteaz sexul persoanelor care
practic aceast ocupa&ie.
219

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Nu au intervenit schimbri n con&inutul muncii n ultimii 5 ani

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, activitatea specific controlorului de calitate a c#tigat n precizie prin
dotarea cu mijloace moderne de msurare #i evaluare. Deci factorii care &in de dotarea
tehnic cu echipamente sunt cei care au generat de cele mai multe ori oarecari schimbri ale
con&inutului activit&ii.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Iminenta aderare la structurile europene va determina iminenta aliniere la standardele
occidentale privind calitatea produselor #i serviciilor. n caeste condi&ii, este de presupus c
n imediat urmtoarea perioad de timp vor exista pe pia&a for#ei de munc solicit&i privind
ocuparea acestor posturi cheie cu personal competent #i specializat, de o moralitatea
deosebit. Aceste exigen&e se vor resim&i la nivelul unit&iilor de produc&ie sau servicii
printr-o mai riguroas dotare cu mijloace tehnice #i tehnologice de produc&ie, care s nu lase
loc la toleran&e, iar, din punctul de vedere al controlului, cu specializarea #i perfec&ionarea
controlorilor de calitate pentru a asigura exigen&ele de calitate ale produselor.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Controloriii de calitate au profesii foarte diferite. Ei pot fi frezori, rectificatori, lctu#i,
matri&eri, dar #i ingineri, chimi#ti, fizicieni, tehnologi.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Dup caz, nivelul cuno#tin&elor necesare practicrii acestei ocupa&ii este foarte diferit. Astfel,
n unele situa&ii sunt suficiente cuno#tin&ele de nivel mediu de fizic #i chimie, alteori este
necesar un nivel superior de cuno#tin&e n domeniul electronic, tehnologic, mecanic.
Nivelul difer n func&ie de tipul de produs #i tehnologia de fabrica&ie.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
220

Potrivit tipului de produs #i modului de fabrica&ie, precum #i locului #i rolului controlului de
calitate, nivelele minime de educa&ie #colar sunt foarte diferite. Nu poate fi fcut o
apreciere global, pentru c este controlor de calitate #i un fizician care face analiza spectral
a unui produs #i un strungar care msoar piesele prelucrate prin a#chiere #i d la o parte
rebuturile.
Totu#i se poate spune c dezideratul asigurrii competitivit&ii produselor va impune o
ridicare a nivelului exigen&ial privind #colaritatea celor care practic aceast meserie.
Speciali#tii investiga&i cred c nivelul minim necesar pentru practicarea acestei meserii va
tinde n viitorul apropiat ctre #colile postliceale.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Se consider c sunt ncesare cursuri de specializare privind controlul calit&ii produselor, de
scurt durat #i cu un con&inut preponderent practic.

5.Ocupa#ii nrudite
Metrolog, tehnolog

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Controlorul de calitate este instruit n ceea ce prive#te nivelul exigen&ial al atribu&iilor sale de
ctre inginerul tehnolog, #efii de sec&ii #i mai#tri. Dup verificarea calit&ii produselor,
conform buletinelor de aviz sau de neconformitate, normatorii apreciaz cantitatea muncii de
calitate prestate, cu influen& asupra sanc&iunilor sau stimulentelor bne#ti ale executan&ilor.

6.Concluzii
Ocupa&ia de controlor de calitate COR 315201 nu #i-a schimbat n mod esen&ial con&inutul
n ultimii 5 ani. Schimbrile care au intervenit pe termen mai lung n ceea ce prive#te
con&inutul activit&ilor se refer la autilizarea unor mijloace tehnice #i echipamente noi de
control, caracterizate printr-o mai mare acurate&e a msurtorilor #i identificarea defectelor de
fabrica&ie.
Ocupa&ia de controlor de calitate este considerat post cheie n toate ramurile productive. Nu
poate fi conceput o anumit produc&ie, fie ea realizat manual, fie cu mijloace tehnice, fr a
fi verificat coresponden&a caracteristicilor tehnice #i utilitare cu manualul tehnic #i de utilizare
al acelui produs.
221

Controlul calit&ii se refer att la verificarea produsele finite pentru a asigura conformitatea
acestora cu specifica&iile de calitate ale productorului, ct #i la controlul secven&ial, pe etape
sau opera&iuni, dac acestea se succed n procese de produc&ie n flux.
Cea mai important activitate a controlorului de calitate se refer la evaluarea #i asimilarea
informa&iilor privind produsele sau serviciile pentru care este nzestrat cu atribu&ii de control.
Ob&inerea informa&iilor presupune contactul direct cu produsul realizat, identificarea
caracteristicilor sale #i compararea cu cele de catalog.
n munca sa, uneori, controlorul de calitate manevreaz obiecte #i echipamente, opereaz pe
computer sau echipamente microscopice sau de analiz spectral.
Abilit&ile necesare practicrii acestei ocupa&ii sunt preponderent intelectuale, care vizeaz
componenta cognitiv, rapiditatea n gndire, memorarea, aten&ia selectiv.
Controlorul de calitate lucreaz n program normal, n zilele lucrtoare (exceptnd domeniile
n care se lucreaz n flux continuu sau n schimburi), pe baza unui contract ncheiat pe
perioad nedeterminat.
Locul su de munc este la punct fix, atunci cnd activit&ile de control al calit&ii se
realizeaz chiar n incintele de produc&ie. Alteori, controlul calit&ii se realizeaz n
laboratoare de control al calit&ii, n care sunt aduse mostre sau preparate de produs care
trebuie controlate. Sunt #i situa&ii n care se realizeaz controlul calit&ii n teritoriu, mai ales
cnd este vorba de controlul calit&ii mediului, al produselor alimentare, al mijloacelor de
transport, al serviciilor ctre popula&ie.
Munca este considerat stresant din punct de vedere psihic, dat fiind ncrctura de
responsabilitate a acestei ocupa&ii. De cele mai multe ori, de modul n care se realizeaz
controlul calit&ii &ine imaginea firmei productoare #i asigurarea pie&ei de desfacere a
produselor ei.
Condi&iile de munc sunt diferite n func&ie de locul de realizare a opera&iilor de control. Pot
fi condi&ii de laborator sau pot fi condi&ii de microclimat cu zgomot, vibra&ii, umiditate sau
cldur excesiv. n ultimii 10 ani, aceste condi&ii de munc au rmas neschimbate.
n cazul acestei ocupa&ii nu exist boli profesionale. Nu conteaz sexul persoanelor care
practic aceast ocupa&ie.
Potrivit tipului de produs #i modului de fabrica&ie, precum #i locului #i rolului controlului de
calitate, nivelele minime de educa&ie #colar sunt foarte diferite.
Totu#i se poate spune c dezideratul asigurrii competitivit&ii produselor va impune o
ridicare a nivelului exigen&ial privind #colaritatea celor care practic aceast meserie.
Speciali#tii investiga&i cred c nivelul minim necesar pentru practicarea acestei meserii va
tinde n viitorul apropiat ctre #colile postliceale.
222

Monografie profesional


Creator, modelier mase plastice


1.Natura activit#ii

1.11. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de creator modelier mase plastice se refer la activit&i care urmeaz operatoriei
pe ma#ini de injec&ie mase plastice, n vederea ob&inerii diferitelor piese sau articole din
mase plastice.
Ei ac&ioneaz #i urmresc modul de func&ionare a ma#inilor de injec&ie mase plastice n
matri&e special realizate pentru ob&inerea anumitor articole de larg consum #i execut o gam
foarte larg de opera&ii ulterioare injectrii, opera&ii de montare #i asamblare pentru
ob&inerea articolelor dorite.
Toat gama de articole de larg consum din mase plastice expus n standurile comerciale
trece prin mna creatorului, modelier mase plastice.
Activit&ile cuprinse n aceast ocupa&ie sunt foarte diverse, n func&ie de produsul din mase
plastice care trebuie realizat. Dar, oricare ar fi acesta, creatorul modelier ia componentele de
la ma#inile de injec&ie mas plastic, le controleaz calitativ debavurarea, monteaz pe ele
accesorii #i subansamble fcnd montajul acestora, controlul #i mpachetarea.
n exercitarea acestor atribu&ii, creatorul modelier trebuie s se asigure de calitatea
componentelor pe care le asambleaz, s respecte caracteristicile tipului de model cerut, s
strng rebuturile pentru refolosire, s fac verificarea orar a calit&ii, s detecteze erorile,
s completeze fi#a de calitate #i , dup caz, fi#ele de nendeplinire a normei.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Principalele sarcini de produc&ie se refer la asamblarea elementelor #i accesoriilor pentru
producerea bunurilor din mase plastice.
Alte activit&i succed aceste atribu&ii #i cuprind controale de calitate, verificri de rezisten&.
n sfr#it, sunt completate fi#e de calitate #i note justificative pentru nendeplinirea normei.

2.Tipologia solicitrilor

223

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Activit&ile cuprinse n exercitarea acestei ocupa&ii sunt preponderent fizice, de manevrare de
obiecte, operare cu echipamente, ac&ionarea echipamentelor de lucru #i controlul modului de
func&ionare a acestuia.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii, creatorul modelier mase plastice are nevoie de dexteritate
manual, precizie #i acurate&e n mi#cri, coordonare fizic #i vedere de aproape.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Principala competen& a creatorului odelier este inspec&ia produsului. n mare msur
competen&ele sale se refer la analiza critic a produsului, la monitorizarea opera&iilor, la
verificarea opera&iilor tehnice #i la organizarea timpului de lucru.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al creatorului modelier de mase plastice este foaret variat. Poate lucra #i
n program normal, dar, n func&ie de solicitri, pate lucra #i n zilele libere, n schimburi sau
poate avea un program sezonier, ocazional.
n func&ie de tipul unit&ii n care lucreaz #i de cererea de produse la care este angajat, acesta
poate lucra pe baz de contract pe perioad nedeterminat, sa determinat, n program
complet.
Locul su de munc este la punct fix.
Munca este monoton #i plictisitoare, cu acelea#i activit&i repetitive n care, uneori,
discernmntul las loc activit&ilor reflexe, automate.
Condi&iile de munc sunt caracterizate prin cldur excesiv, aer poluat, zgomot.
n ultimii 10 ani condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare
msur pe seama perfec&ionrii utilajelor.
Nu sunt boli profesionale legat de aceast ocupa&ie.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic aceast ocupa&ie.
Performan&ele n munc sunt stimulate prin prime #i bonuri de mas.

224

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani nu s-a schimbat con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ilor au fost
reprezenta&i de schimbrile tehnologice #i cre#terea competi&iei n domeniu.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Schimbrile a#teptate n urmtoarea perioad urmresc reducerea efortului fizic prin
cre#terea gradului de automatizare a activit&ilor #i mutarea polului de interes privind
monitorizarea ctre supravegherea ma#inilor. Aceste modificri vor fi datorate dezvoltrii
tehnologiilor de produc&ie.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Profesiile persoanelor care practic aceast ocupa&ie sunt foarte diferite #i corespund
absolven&ilor de #coli profesionale de diferite specialit&i

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e elementare de lucru cu
echipamente.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim de educa&ie ini&ial nu au evoluat din 1990 pn n prezent
#i se refer la #coala profesional.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Se consider c este necesar pregtirea prin cursuri de scurt durat, de pn la dou luni,
curricula trebuind s aloce un mai mare interes instruirii practice, la locul de munc.
Aspectele teoretice ale acestei instruire trebuie s decurg din dotarea cu noi utilaje sau
operarea cu noi tehnologii.

225

5.Ocupa#ii nrudite
Operator mase plastice, montator

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
sarcinile de lucru sunt transmise de la #eful de echip #i tehnician ctre creator,modelier. n
aval sunt persoane fr calificare.

6.Concluzii
Ocupa&ia de creator modelier mase plastice se refer la activit&i care urmeaz operatoriei
pe ma#ini de injec&ie mase plastice, n vederea ob&inerii diferitelor piese sau articole din
mase plastice.
Activit&ile cuprinse n aceast ocupa&ie sunt foarte diverse, n func&ie de produsul din mase
plastice care trebuie realizat. Dar, oricare ar fi acesta, creatorul modelier ia componentele de
la ma#inile de injec&ie mas plastic, le controleaz calitativ debavurarea, monteaz pe ele
accesorii #i subansamble fcnd montajul acestora, controlul #i mpachetarea.
n exercitarea acestor atribu&ii, creatorul modelier trebuie s se asigure de calitatea
componentelor pe care le asambleaz, s respecte caracteristicile tipului de model cerut, s
strng rebuturile pentru refolosire, s fac verificarea orar a calit&ii, s detecteze erorile,
s completeze fi#a de calitate #i , dup caz, fi#ele de nendeplinire a normei.
Activit&ile cuprinse n exercitarea acestei ocupa&ii sunt preponderent fizice, de manevrare de
obiecte, operare cu echipamente, ac&ionarea echipamentelor de lucru #i controlul modului de
func&ionare a acestuia.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii, creatorul modelier mase plastice are nevoie de dexteritate
manual, precizie #i acurate&e n mi#cri, coordonare fizic #i vedere de aproape.
Programul de lucru al creatorului modelier de mase plastice este foaret variat. Poate lucra #i
n program normal, dar, n func&ie de solicitri, pate lucra #i n zilele libere, n schimburi sau
poate avea un program sezonier, ocazional.
n func&ie de tipul unit&ii n care lucreaz #i de cererea de produse la care este angajat, acesta
poate lucra pe baz de contract pe perioad nedeterminat, sa determinat, n program
complet.
Locul su de munc este la punct fix.
Munca este monoton #i plictisitoare, cu acelea#i activit&i repetitive n care, uneori,
discernmntul las loc activit&ilor reflexe, automate.
Condi&iile de munc sunt caracterizate prin cldur excesiv, aer poluat, zgomot.
226

n ultimii 10 ani condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n mare
msur pe seama perfec&ionrii utilajelor.
Exigen&ele privind nivelul minim de educa&ie ini&ial nu au evoluat din 1990 pn n prezent
#i se refer la #coala profesional.
Se consider c este necesar pregtirea prin cursuri de scurt durat, de pn la dou luni,
curricula trebuind s aloce un mai mare interes instruirii practice, la locul de munc.
Aspectele teoretice ale acestei instruire trebuie s decurg din dotarea cu noi utilaje sau
operarea cu noi tehnologii.


227

Monografie profesional


Croitor


1.Natura activit#ii

1.12. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de croitor face parte din categoria ocupa&iilor dominante. Este o opera&ie foarte
veche, care nu #i-a schimbat con&inutul activit&ilor n ultima perioad. Munca celor care
practic aceast ocupa&ie const n confec&ionarea articolelor de mbrcminte.
n mod tradi&ional, practicarea acestei meserii se face n atelierele proprii ale liber
profesioni#tilor sau n firme private care au angaja&i croitori. Unele aspecte ale con&inutului
muncii practivate tradi&ional difer cnd este vorba de practicarea ocupa&iei de croitor n
unit&i cu profil industrial fabrici de mbrcminte.
A#a cum este cunoscut n mod tradi&ional, aceast munc ncepe cu ob&inerea informa&iilor
privind op&iunile clientului referitoare la tipul de articol de mbrcminte, modelul preferat,
materialele necesare #i termenele de realizare.
Dup stabilirea acestora, opera&ia imediat urmtoare a a croitorului este de msurare a
dimensiunilor clientului. Uneori,croitorul sftuie#te #i informeaz clientul asupra orientrii
spre modele sau dimensiuni care s l avantajeze n ceea ce prive#te constitu&ia #i gabaritul
acestuia, indicnd cele mai potrivite amnunte legate de estetica mbrcmin&ii n raport cu
caracteristicile corporale al clientului.
Activitatea care urmeaz msurrii este de pregtire a tiparelor dup care urmeaz s fie
croit materialul din care se realizeaz mbrcmintea. De modul n care sunt pregtite
tiparele depinde n esen& estetica respectivelor confec&ii.
Odat croite subansamblele, acestea urmeaz s fie asamblate provizoriu #i probate pe client
pentru a face corec&iile necesare. Dup probe succesive, cnd clientul #i croitorul cad de
acord asupra coresponden&ei aspectelor estetice cu exigen&ele propuse, croitorul face
asamblarea final prin coasere mecanic, apoi execut lucrrile manuale de finisare a
dublurilor #i accesoriilor prevzute de model #i convenite ini&ial a se realiza #i realizeaz
opera&ia de clcare manual a confec&iei.
Probarea final a confec&iei realizate reprezint ultima etap a activit&ilor legate de
practicarea acestei ocupa&ii.
228


Ceea ce realizeaz cel care practic aceast ocupa&ie este o confec&ie unicat.
De foarte multe ori, practican&ii liber profesioni#ti #i cei din ateliere de croitorie se
confrunt cu situa&ii n care solicitarea clien&ilor se refer la corec&ii ale dimensiunilor unor
confec&ii deja realizate (de gata) sau la efectuarea de repara&ii/recondi&ionri.
n cazul prestrii acestei meserii n unit&ile industriale de realizare a confec&iilor, activit&ile
cuprinse difer de modul tradi&ional, aceast diferen& decurgnd din exigen&ele impuse de
fluxul tehnologic al realitrii produselor de serie. n aceast situa&ie, croitorul nu stabile#te
tipul, modelul #i dimensiunile, pentru c acestea sunt stabilite de ctre managerii firmei n
raport cu cererea pie&ei de desfacere #i contractele ncheiate. Tiparele sunt realizate pe
calculator, pentru a corespunde tipului de confec&ie, modelului #i dimensiunilor de mrime
(serii de mrimi). Croirea se execut mecanic, pentru fiecare component sau subansamblu,
dup tiparele standardizate, iar procesul de mbinare prin coasere se realizeaz specializat
pentru anumite subansamble, utiliznd ma#ini performante de coasere. Pe alte linii
tehnologice se realizeaz asamblarea final #i clcarea cu utilaje de clcat adaptate la model
#i dimensiuni. Ceea ce intr n depozitele de confec&ii dup retu#ul final este un produs de
serie confec&ii din acela#i materia, acela#i tip, aceea#i dimensiune. Trecerea la fabricarea
altor confec&ii este precedat de modificarea tiparelor (inclusiv ale ma#inilor de clcat pentru
faza final) #i instruirea personalului de execu&ie asupra noilor exigen&e.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n practicarea tradi&ional a acestei meserii se poate face o ierarhizare a importan&ei
activit&ilor, Astfel, esen&ial este etapa de msurare #i realizare a tiparelor. Dac
msurtorile sunt incorecte, tiparele vor fi gre#ite, iar materialele vor fi croite pentru forme #i
dimensiuni care nu corespund exigen&elor clientului. Ceea ce se va realiza n acest caz va fi o
confec&ie la care se vor face foarte multe probe #i retu#uri, se va consuma mult manoper #i
uneori se va face o risip de material, iar produsul final este pu&in probabil c va corespunde
din punct de vedere calitativ #i estetic. Aceste toate neajunsuri nu se pot produce n cazul
fabricrii n regim industrial, pentru c tiparul este realizat pe computer, exact la forma #i
dimensiunile seriilor de mrime ce trebuie realizate. Specializarea pe anumite opera&ii de
mbinare, finisare, adugare de accesorii #i control al fiecrui subansamblu elimin
posibilitatea producerii unor erori, opera&ia de clcare pe utilaje specifice asigur estetica
produsului. n condi&iile realizrii industriale a confec&iilor nu se face risip de material,
productivitatea muncii este foarte mare pentru c sunt eliminate n cea mai mare parte
229

opera&iile manuale, iar coresponden&a soro-tipo-dimensional este identic cu caracteristicile
produselor contractate.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Principalul tip de activitate legat de aceast profesie este reprezentat de colectarea
informa&iilor, evaluarea #i asimilarea lor pentru a putea realiza sarcina specific de lucru.
Referirile la acest tip de activitate sunt diferite atunci cnd este analizat munca de tip
tradi&ional fa& de cea realizat n regim industrial.
Croitorul care lucreaz n regimul activit&ilor independente sau n ateliere de croitorie/ case
de mode trebuie s n&eleag cererile formulate de client #i s-#i adapteze cuno#tin&ele acestor
cereri, cu privire la toate aspectele (model, material, dimensiuni). n acest proces de asimilare
a informa&iilor #i analiz a coresponden&ei cu cererile formulate, el poate avea propriile
solu&ii, poate ini&ia o consultan& a clientului #i #i poate etala unele ini&iative.
Croitorul care lucreaz n fabricile de confec&ii nu are libertatea de crea&ie sau inovare. El
este informat asupra sarcinii punctuale de lucru (ce trebuie s execute la locul lui de munc
n fluxul tehnologic) #i asupra exigen&elor de calitate privind strict lucrarea sa. El prime#te de
postul de lucru din amonte un detaliu sau subansamblu, execut mecanic lucrarea specific
acelui loc #i pred ceea ce a relizat postului din aval. Fiecare linie tehnologic are controlorii
de calitate #i normatorii ei. Este de fapt un lucru pe band.
Din punctul de vedere al tipului de activitate intelectual implicat, este deci o foarte mare
diferen& ntre cele dou moduri de a practica aceast ocupa&ie n ceea ce prive#te
componentele care vizeaz preluarea #i prelucrarea informa&iilor, organizarea #i planificarea,
identificarea solu&iilor #i rezolvarea problemelor, inovare, actualizarea #i folosirea
cuno#tin&elor.
n ceea ce prive#te tipul de activitate fizic, predomin activit&ile manuale, manevrarea de
obiecte, cu efort fizic moderat.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile fizice #i senzoriale sunt cele care caracterizeaz aceast ocupa&ie. Esen&iale pentru
exercitarea acestei ocupa&ii sunt precizia #i acurate&ea mi#crilor, dexteritatea /ndemnarea #i
vederea de aproape.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
230

Competen&ele principale ale croitorului sunt competen&e tehnice, referitoare la verificarea
opera&iilor n tot lan&ul tehnologic, fie c acestea sunt realizate manual sau mecanic, precum
#i lucrul cu echipamente #i ma#ini specifice, competen&ele n acest sens referindu-se la modul
de alimentare cu materiale a acestor dotri, modul de ac&ionare a acestora.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de munc al croitorului este variabil, n func&ie de locul su de munc #i oferta de
munc. Cei cuprin#i n activit&i independente #i pot adapta programul solicitrilor.
Majoritatea croitorilor din atelierele de croitorie #i case de mode lucreaz numai n zilele
lucrtoare, dup un program normal. Cei care lucreaz nfabricile de confec&ii pot lucra,
dup caz, #i n schimburi.
Tot n func&ie de tipul firmei n care lucreaz, croitorul poate lucra pe cont propriu, sau pe
baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat, n program complet.
Este o munc static, legat de un loc fix, fr deplasri, uneori monoton sau repetitiv (n
fabricile de confec&ii, la band), dar obositoare din punct de vedere fizic. Lucrul n pozi&ia
#eznd, fr deplasri, fr alternri cu ortostatismul, cu solicitarea preponderent a bra&elor
n regimul unui tonus controlat de aten&ia concentrat, caracterizeaz aceast ocupa&ie ca una
solicitant ca postur #i efort.
Condi&iile de desf#urare a muncii sunt total diferite n micile ateliere fa& de cele din
fabricile de confec&ii. n acestea din urm, dominanta microclimatului este zgomotul, iar pe
liniile de clcare umiditatea #i vaporii fierbin&i.
n ultimii 10 ani s-au mbunt&it n mare msur condi&iile de munc n fabricile de
confec&ii, ca urmare a modernizrii liniilor teehologice prin dotarea cu ma#ini de cusut mai
silen&ioase #i cu mare randament, ma#ini de clcat performante, linii moderne de realizare
computerizat a tiparelor #i de croire dup programul computerizat. Pe liniile moderne au
fost reduse toate opera&iile de coasere manual, n atribu&iile croitorului rmnnd doar
operarea pe aceste ma#ini #i controlul modului cum s-a realizat opera&ia.
Nu sunt boli profesionale specifice acestei ocupa&ii, dar exist o mare inciden& a apari&iei
afec&iunilor coloanei vertebrale (mai ales ale zonei cervicale), legat de postura de lucru.
Aceast ocupa&ie este practicat n egal msur de brba&i #i de femei.
Mijloacele stimulative ale muncii n acest domeniu sunt nesatisfctoare. Dezvoltarea
industriei confec&iilor la noi n &ar #i extinderea investi&iilor strine n acest domeniu se
bazeaz tocmai pe cheltuieli minime privind retribu&ia for&ei de munc calificate din aceast
subramur industrial.

231


3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii nu s-a schimbat deloc.


3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani se refer la
schimbrile de natur tehnologic din domeniul produc&iei industriale a confec&iilor,
modernizarea echipamentelor pentru cre#terea productivit&ii fiind impuse de cre#terea
competi&iei n domeniu.
3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani se refer la reducerea
activit&ilor manuale #i cre#terea productivit&ii muncii, acestea decurgnd din nevoia de
perfec&ionare tehnic care s asigure cadrul concuren&ial #i dezvoltarea pie&ei de desfacere.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care practic aceast ocupa&ie sunt croitori #i confec&ioneri

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Cuno#tin&ele necesare pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt din categoria celor generale #i
de nivel elementar. O exigen& special se refer la cuno#tin&ele elementare de geometrie n
cazul croitorului tradi&ional, care sunt asociate nevoilor de a realiza tipare.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim de educa&ie ini&ial pentru practicarea acestei ocupa&ii nu
s-au modificat n timp #i se refer la #coala profesional/de arte #i meserii.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Investiga&ia n rndul speciali#tilor a relevat necesitatea pregtirii de lung durat a celor care
vor s se specializeze n opera&ia de realizare computerizat a tiparelor #i pentru opera&iile de
ncadrare a tiparelor pe materiale.
232


5.Ocupa#ii nrudite
Dintre ocupa&iile nrudite sunt men&ionate: costumier de scen, garderobier de teatru sau film,
blnar, confec&ioner articole din piele, custor, muncitor n industria textil #i/sau confec&ii,
lenjereas, brodez, tapi&er decorator.
Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n atelierele de croitorie, croitorul prime#te sarcinile #i instruc&iunile de lucru de la #eful de
atelier sau maistrul croitor. n subordinea lui pot fi numai ucenicii sau personalul necalificat.
n fabricile de confec&ii, coordonarea tehnologic apar&ine inginerului tehnolog #i mai#trilor,
care transmit sarcinile ctre liniile de fabrica&ie. n cadrul liniilor de fabrica&ie, fiecare post
este instruit asupra sarcinilor de lucru #i este verificat de controlorul de calitate #i normator.
n exercitarea atribu&iilor lor, croitorii mai pot colabora, dup caz, cu personalul auxiliar de
ntre&inere #i reparare a echipamentelor #i ma#inilor, crore le trensmite informa&iile privind
eventualele disfunc&ionalit&i.

6.Concluzii
Ocupa&ia de croitor - COR 743301 - face parte din categoria ocupa&iilor dominante care #i-au
schimbat con&inutul activit&ilor ntr-o foarte mic msur.
Practicarea croitoriei poate fi o activitate independent sau organizat n ateliere sau case de
crea&ie/mod, n firmele de designeri vestimentari sau n fabricile de confec&ii.
Activit&ile desf#urate n cadrul acestei ocupa&ii au ca scop realizarea de articole de
nbrcminte.
Principalul tip de activitate legat de aceast profesie este reprezentat de colectarea
informa&iilor, evaluarea #i asimilarea lor pentru a putea realiza sarcina specific de lucru.
Referirile la acest tip de activitate sunt diferite atunci cnd este analizat munca de tip
tradi&ional fa& de cea realizat n regim industrial.
Croitorul care lucreaz n regimul activit&ilor independente sau n ateliere de croitorie/ case
de mode trebuie s n&eleag cererile formulate de client #i s-#i adapteze cuno#tin&ele acestor
cereri, cu privire la toate aspectele (model, material, dimensiuni). n acest proces de asimilare
a informa&iilor #i analiz a coresponden&ei cu cererile formulate, el poate avea propriile
solu&ii, poate ini&ia o consultan& a clientului #i #i poate etala unele ini&iative.
Croitorul care lucreaz n fabricile de confec&ii nu are libertatea de crea&ie sau inovare. El
este informat asupra sarcinii punctuale de lucru (ce trebuie s execute la locul lui de munc
n fluxul tehnologic) #i asupra exigen&elor de calitate privind strict lucrarea sa. El prime#te de
postul de lucru din amonte un detaliu sau subansamblu, execut mecanic lucrarea specific
233

acelui loc #i pred ceea ce a relizat postului din aval. Fiecare linie tehnologic are controlorii
de calitate #i normatorii ei. Este de fapt un lucru pe band.
Programul de munc al croitorului este variabil, n func&ie de locul su de munc #i oferta de
munc. Cei cuprin#i n activit&i independente #i pot adapta programul solicitrilor.
Majoritatea croitorilor din atelierele de croitorie #i case de mode lucreaz numai n zilele
lucrtoare, dup un program normal. Cei care lucreaz nfabricile de confec&ii pot lucra,
dup caz, #i n schimburi.
Tot n func&ie de tipul firmei n care lucreaz, croitorul poate lucra pe cont propriu, sau pe
baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat, n program complet.
Este o munc static, legat de un loc fix, fr deplasri, uneori monoton sau repetitiv (n
fabricile de confec&ii, la band), dar obositoare din punct de vedere fizic. Lucrul n pozi&ia
#eznd, fr deplasri, fr alternri cu ortostatismul, cu solicitarea preponderent a bra&elor
n regimul unui tonus controlat de aten&ia concentrat, caracterizeaz aceast ocupa&ie ca una
solicitant ca postur #i efort.
Condi&iile de desf#urare a muncii sunt total diferite n micile ateliere fa& de cele din
fabricile de confec&ii. n acestea din urm, dominanta microclimatului este zgomotul, iar pe
liniile de clcare umiditatea #i vaporii fierbin&i.
Exigen&ele privind nivelul minim de educa&ie ini&ial pentru practicarea acestei ocupa&ii nu
s-au modificat n timp #i se refer la #coala profesional/de arte #i meserii.
Mijloacele stimulative ale muncii n acest domeniu sunt nesatisfctoare. Dezvoltarea
industriei confec&iilor la noi n &ar #i extinderea investi&iilor strine n acest domeniu se
bazeaz tocmai pe cheltuieli minime privind retribu&ia for&ei de munc calificate din aceast
subramur industrial.

234

Monografie profesional


Director program


1.Natura activit#ii

1.13. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de director de program se ncadreaz n categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat
con&inutul activit&ilor. Acestea se refer la formularea politicilor economice #i sociale ale
unit&ilor/firmelor pe care le conduc, la coordonarea activit&ii specifice acestui palier de
lucru. Directorul de program rspunde n fa&a managerului general/consiliului de
administra&ie/Pre#edintelui asupra condi&iilor desf#urrii activit&ii de elaborare #i urmrire
a programelor antamate #i poate reprezenta unitatea/firma/Funda&ia/ONG-ul n rela&iile cu
ter&ii.
Este o mare diversitate a domeniilor #i a programelor specifice acestora, ceea ce face ca
aceast ocupa&ie s poat fi ntlnit n toate ramurile #i subramurile economiei, n firme
private sau de stat, la nivelul organismelor societ&ii civile.
ncercm n cele ce urmeaz s definim cadrul #i tipologia acestei activit&i indiferent de
loca&ie #i &int.
Directorul de program conduce compartimentul de profil #i ntreprinde activit&i care se
refer la :
ob&inerea fondurilor necesare derulrii programelor
ntocmirea proiectului de program
coordonarea echipei de proiect
etapizarea proiectului
evaluarea etapelor
evaluarea final
mediatizarea programului
Directorul de program trebuie s &in sub control aspectele legate de justificarea economic
a programului, de respectarea standardelor #i a procedurilor de ntocmire a acestuia, de
respectarea criteriilor de calitate, s monitorizeze riscurile pstrarea liniei ini&iale a
proiectului, evitnd devia&iile de la obiectivele propuse.
235

Pe lng sarcinile managementului tehnic, directorul de program are #i sarcini care &in de
domeniul administrativ, financiar #i de utilizare a resurselor umane.
'innd cont de elementele tehnice #i administrative implicate, sarcina esen&ial a directorului
de program devine aceea de a organiza detaliile a programului, care trebuie s cuprind
rspunsurile pe fiecare etap la ntrebrile cum, cnd, de ctre cine va fi realizat
fiecare obiectiv de lucru n parte #i cum vor fi gospodrite resursele financiare pentru
acestea.
O alt activitate important a directorului de program se refer la urmrirea criteriilor de
calitate ale programului, criterii care se refer la :
cerin&e func&ionale
performan&
securitate
compatibilitate
siguran&
u#urin& n ntre&inere
flexibilitate, posibilitate de extensie
claritate
compararea cu un alt program
cost
perioada de implementare


1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Cea mai important sarcin a Directorului de program este aceea de a se asigura c
programul se nscrie n constrngerile de timp, buget #i standarde de calitate. Rolul su nu
este acesa de a se lsa antranat n activit&ile zilnice, ci de a delega sarcini #i responsabilit&i
astfel nct obiectivele programului s fie atinse. El trebuie s pstreze viziunea de ansamblu
asupra strategiei programului #i a evolu&iei acestuia alocnd timp activit&ilor de planificare,
monitorizare #i control.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Activitatea de tip intelectual a directorului de progarm se refer la prelucrarea #i analiza
informa&iilor privind obiectivele #i exigen&ele programului, evaluarea mental a acestora,
236

completarea informa&iilor privind aspectele critice ale programelor #i, pe baza acestora,
adoptarea msurilor de organizare pe etape, de identificare a solu&iilor de rezolvare a
acestora, de reflectare #i de luare a deciziilor privind respectarea exigen&elor fiecrei etape n
parte.
Alt tip de activit&i prive#te latura rela&ional, de comunicare , de interac&iune cu beneficiarii
proiectului, cu speciali#tii din subordinea sa, cu care se cunsult pe toat durata derulrii
etapelor de lucru, crora le atribuie sarcini #i responsabilit&i, pe care i monitorizeaz.
Lucrul cu computerul este esen&ial n munca directorului de program, n respectarea
planificrii, pstrarea #i valorificarea bazelor de date, comunicarea rapid prin E-mail,
acumularea de noi informa&ii prin Internet, redactarea rapoartelor de lucru.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii acestei ocupa&ii sunt preponderent intelectuale. Ele vizeaz
aspectul cuno#terii modului n care trebuie coordonat realizarea unui program, a
caracteristicilor specifice ale acestuia n func&ie de domeniu, obiective #i &int, de
originalitatea adordrii sau respectarea unui cadru rigid de abordare. Elementele
valorificabile sunt gndirea deductiv #i inductiv, memorarea, u#urin&a de calcul, aten&ia de
tip selectiv #i distributiv

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele sale de baz sunt de coordonare #i specifice abordriloe societale, care vizeaz
latura dinamicii grupurilor #i comunit&ilor. Aceasta este destina&ia &int a marii majorit&i a
programelor.
Nivelul competen&elor directorului de program se refer #i la aspectele legate de rezolvarea
anumitor situa&ii #i probleme, n care scop sunt valorificate abilit&ile de identificare a
problemelor #i de gsire a solu&iiloe adecvate.
Un alt tip de competen&e care decurg din atribu&iile directorului de program se refer la cele
de tip managerial, de organizare a timpului (etape), a resurselor financiare de care dispune
proiectul, precum #i a disponibilit&ilor de cadre specializate n realizarea sarcinilor
punctuale.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Directorul de program lucreaz n baza unui contract de munc ncheiat pe perioad
nedeterminat. Programul su de lucru este n regim normal, n zilele lucrtoare.
237

Munca sa se sesf#oar la unitatea cu punct fix, n biroul special destinat, de unde conduce #i
coordoneaz.
Condi&iile de munc sunt optime, specifice spa&iilor cu microclimat controlat.
Aceste condi&ii s-au mbunt&it continuu n ultimii 10 ani, prin preocuprile managerilor de
a asigura spa&iile #i dotrile rela&ionale necesare. Acestea au fort posibile prin accesul creat
la surse de finan&are diverse.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt deopotriv indica&i #i brba&ii #i femeile care au
abilit&i, aptitudini manageriale.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani s-au produs schimbri foarte importante n con&inutul actifit&ilor specifice
acestei ocupa&ii, schimbri datorate n cea mai mare msur modificrilor de mentalitate ale
oamenilor #i modalit&ilor de finan&are.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani s-au produs schimbri majore n comportamentul oamenilor n legtur cu
accesul la programe, modul lor de realizare, valorificare #i suport de sus&inere financiar.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Odat cu intrarea n Comunitatea European, se a#teapt o mobilizare major a fondurilor de
dezvoltare #i aliniere la standardele europene, fonduri care vor putea fi accesate numai prin
pregtirea #i sus&inerea unor programe oportune #i viabile. Formularea #i implementarea lor
va deveni o sarcin de mare responsabilitate pentru directorii de programe.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Sunt foarte diverse profesiile celor care conduc programe. n general sunt persoane cu studii
superioare, speciali#ti n diferite domenii de activitate, sau cu pregtire managerial.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Cuno#tin&ele tehnice de nivel superior sunt o necesitate legat de domeniul n care lucreaz
directorul de program. Oricare ar fi acesta, pentru exercitarea atribu&iilor acestei ocupa&ii sunt
238

necesare cuno#tin&e de nivel superior privind comunicarea : rela&ionarea, limbile strine,
lucrul cu publicul.
De asemenea sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul afacerilor #i
managementului, din domeniile contabilit&ii, marketingului, resurselor umane.
Sunt necesare #i cuno#tin&e de nivel mediu de operare pe computer.


4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare studii superioare universitare #i
postuniversitare.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Cursuri de lung durat : master n managementul de proiect
Cursuri de scurt durat: work-shop, #tiin&a comunicrii, perfec&ionare limbi strine.

5.Ocupa#ii nrudite
Director
Manager
(ef Proiect
Conductor lucrri

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: finan&atori, coordonatori de programe
n aval: echipele de lucru

6.Concluzii
Ocupa&ia de director de program - COR 121013 -se ncadreaz n categoria ocupa&iilor care #i-au
schimbat con&inutul activit&ilor. Acestea se refer la formularea politicilor economice #i sociale
ale unit&ilor/firmelor pe care le conduc, la coordonarea activit&ii specifice acestui palier de
lucru
Este o mare diversitate a domeniilor #i a programelor specifice acestora, ceea ce face ca aceast
ocupa&ie s poat fi ntlnit n toate ramurile #i subramurile economiei, n firme private sau de
stat, la nivelul organismelor societ&ii civile.
Cea mai important sarcin a Directorului de program este aceea de a se asigura c programul se
nscrie n constrngerile de timp, buget #i standarde de calitate. Rolul su nu este acesa de a se
239

lsa antranat n activit&ile zilnice, ci de a delega sarcini #i responsabilit&i astfel nct obiectivele
programului s fie atinse. El trebuie s pstreze viziunea de ansamblu asupra strategiei
programului #i a evolu&iei acestuia alocnd timp activit&ilor de planificare, monitorizare #i
control.
Competen&ele sale de baz sunt de coordonare #i specifice abordriloe societale, care vizeaz
latura dinamicii grupurilor #i comunit&ilor. Aceasta este destina&ia &int a marii majorit&i a
programelor.
Un alt tip de competen&e care decurg din atribu&iile directorului de program se refer la cele de
tip managerial, de organizare a timpului (etape), a resurselor financiare de care dispune proiectul,
precum #i a disponibilit&ilor de cadre specializate n realizarea sarcinilor punctuale.
Abilit&ile necesare practicrii acestei ocupa&ii sunt preponderent intelectuale. Ele vizeaz
aspectul cuno#terii modului n care trebuie coordonat realizarea unui program, a
caracteristicilor specifice ale acestuia n func&ie de domeniu, obiective #i &int, de originalitatea
adordrii sau respectarea unui cadru rigid de abordare. Elementele valorificabile sunt gndirea
deductiv #i inductiv, memorarea, u#urin&a de calcul, aten&ia de tip selectiv #i distributiv.
Odat cu intrarea n Comunitatea European, se a#teapt o mobilizare major a fondurilor de
dezvoltare #i aliniere la standardele europene, fonduri care vor putea fi accesate numai prin
pregtirea #i sus&inerea unor programe oportune #i viabile. Formularea #i implementarea lor va
deveni o sarcin de mare responsabilitate pentru directorii de programe.
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare studii superioare universitare #i
postuniversitare, cursuri de scurt durat: work-shop, #tiin&a comunicrii, perfec&ionare limbi
strine.


240

Monografie profesional


Expert actuar


1.Natura activit#ii

1.14. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de expert actuar face parte din categoria ocupa&iilor de strpungere
Actuarul este specialist n calculestatistice #i probabilistice privitoare la asigurri #i, n
general, la probleme financiare.
Activit&ile curente #i ocazionale ale unui actuar n asigurri generale sunt:
- evaluarea #i constituirea conform legisla&iei n vigoare a obliga&iilor asiguratorului,
respectiv rezervele tehnice:
rezerva de prime se calculeaz lunar
rezerva de daune se creaz #i se acualizeaz lunar
rezerva de daune neavizate se creaz #i se ajusteaz cel pu&in la
nchiderea exerci&iului financiar
rezerva de riscuri neexpirate
rezerva de egalizare se creaz la nchiderea exerci&iului financiar
rezerva de catastrof
- analiza eficien&ei actibit&ii de subscriere
- analiza mririi minime de solvabilitate
- analiza calit&ii informa&iilor existente n sistemul informatic
- stabilirea ipotezelor de lucru pentru calculul #i elaborarea tarifelor de prim
- colaboreaz la analiza #i eveluarea variantelor de protec&ie pentru riscul valutar #i a
expunerii la risc a portofoliului
- elaboreaz studii, propuneri #i solu&ii pentru mbunt&irea calit&ii informa&iilor din
sistemul informatic
- elaboreaz rapoarte pentru crearea acestora n sistemul informatic astfel nct
utilizatorii sp-#i poat extrage #i s dispun de informa&ia necesar
- face orice alte analize #i situa&ii solicitate de ac&ionarii firmei, de managerul societ&ii,
de reasiguratori, de comisiile de supraveghere, verificare #i control

241


1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Toate sarcinile de serviciu mai sus enumerate sunt considerate ca foarte importante. Nu se
poate face o ierarhizare a importan&ei lor. Totu#i, se poate face o departajare a acestora n
func&ie de ponderea alocat n bugetul de timp.
Cele mai mari consumatoare de timp sunt activit&ile care proivesc analiza portofoliului #i
anume:
- analiza eficien&ei activit&ii de subscriere #i a rezultatul subscrierii prin:
calculul primei medii subscrise
verificarea respectrii tarifelor de prime
- analiza daunalit&ii:
calculul ratei daunei
calculul daunei medii
cauculul frecven&ei daunelor
- analiza costului asigurrii:
cu privire la achizi&ia portofoliului comisioanele pltite agen&ilor #i
brokerilor de asigurare
cu privire la gestionarea portofoliului cheltuielile general administrative
Activit&ile cele mai frecvente sunt ntocmirea situa&iilor cu privire la rezervele tehnice,
situa&ii care se creeaz #i se actualizeaz lunar, implicnd opera&iuni de verificare a datelor
din sistemul informatic, de analiz #i evaluare a informa&iilor, respectiv sintetizarea acestora

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Cel mai intens solicitante sunt activit&ile care se refer la colectarea #i evaluarea
informa&iilor, la interac&iunea-comunicarea cu ceilal&i (colegi, manageri, asisten&,
consultan&), activitatea de tip intelectual referitoare la analiza #i evaluarea informa&iilor,
organizarea-planificarea activit&ii. identificarea solu&iilor de rezolvare, elaborarea
strategiilor de lucru, luarea deciziilor toate acestea cu referire la obiectivele propuse.
Referitor la colectarea datelor, trebuie men&ionat c analizele unui actuar se bazeaz pe date
centralizate, la nivelul ntrgului portofoliu, informa&ia necesar fiind extras din baza de date.
Departamentul de Informatic administreaz baza de date, iar utilizatorii (inspectorii de
asigurare, inspectorii de daune, operatorii) au obliga&ia s introduc toate datele #i s
nregistreze toate opera&iunile asupra portofoliului cu privire la poli&e #i la daune.
242

Este extrem de important tipul de activit&i care se refer la evaluarea informa&iilor.
Actuarul interac&ioneaz #i colaboreaz cu departamentele : informatic, economic,
departamentele tehnice, departamentul de daune, de reasigurare, departamentul de
marketing-vnzri, juridic.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Practicarea cu succes a acestei ocupa&ii solicit n primul rnd abilit&i de gndire inductiv
#i deductiv n egal msur #i u#urin&a de a lucra cu cifrele #i computerele la nivel de
programe.
Actuarul are nevoie de u#urin& foarte mare de lucru cu cifrele, fiind necesar cunoa#terea la
un nivel avansat cel pu&in a programului EXCEL, atunci cnd toate datele necesare sunt
furnizate de Direc&ia IT, iar, n cazul n care aceasta nu se realizeaz, actuarul are nevoie #i de
cuno#tin&e de programare, respectiv de gestionare a bazelor de date n vederea extragerii #i
prelucrrii informa&iilor necesare n analize.
Alt categorie foarte important de abilit&i se refer la aten&ia selectiv #i distributiv,
ambele solicitate.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei sunt:
de monitorizare
de prognoz
de evaluare #i luare a deciziilor
de coordonare
Nu sunt asociate nivelului de competen&e pentru actuar cele referitoare la persuasiune,
negociere sau manageriale.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Expertul actuar lucreaz conform unui program normal, n zilele lucrtoare, pe baz de
contract de munc ncheiet pe perioad nedeterminat.
Expertul actuar #i desf#oar activitatea la sediul central al firmei, acolo unde poare realiza
contactele de informare #i consultan& de care are nevoie.
Condi&iile sale de lucru sunt deosebit de bune, camera de lucru a actuarului fiind
caracterizat prin microclimat controlat .
Solicitrile sale sunt numai de tip intelectual #i rela&ional
Pot practica aceast ocupa&ie #i femeile #i brba&ii
243

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Con&inutul muncii expertului actuar se modific n permanen& n ceea ce prive#te adopratea
unor forme de analiz #i se aliniaz modicicrilor legislative de ultim or

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Tot mai multe companii de asigurri de pe pia&a romneasc au fost preluate de ac&ionari
strini, ac&ionari care solicit #i impun situa&ii #i analize actuariale.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Aderarea la Uniunea European va impune societ&ilor de asigurri alinierea la Normele
Directivelor Europene cu privire la activitatea de asigurri.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Cei care exercit profesia de exper&i actuari sunt economi#ti, statisticieni #i matematicieni.
n 1998 a absolvit prima promo&ie de studen&i cu specializarea Economie Matematic din
cadrul Facult&ii de Cibernetic #i Statistic Economic a Academiei de Studii Economice din
Bucure#ti. Mare parte din absolven&ii acestei specialit&i s-au angajat n societ&ile de
asigurri, n cadrul Departamentului Actuariat.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei:
cuno#tin&e de matematici superioare
cuno#tin&e referitoare la probabilit&i #i statistic
cuno#tin&e economice la nivel de risc management
cuno#tin&e informatice la nivel de prelucrare a informa&iilor (ideal pn la nivel de
programare #i gestionare a bazelor de date)
cuno#tin&e de limba englez n vederea perfec&ionrii continue a pregtirii sale
profesionale

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
n momentul de fa& nu este reglementat prin lege nivelul minim admis de #colarizare. n
mod normal, ar trebui s fie de studii superioare economice/matematice.
244

Dup aderararea la Uniunea European, actuarul va fi acreditat #i va fi nregistrat la Registrul
Actuarilor, ceea ce dovede#te c acesta are studii actuariale de specialitate #i experien&a
profesional acumulat de cel pu&in trei ani n care activitatea desf#urat a necesitat
cuno#tin&e actuariale. Acest Registru va fi &inut #i gestionat de Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Perfec&ionarea #i specializarea n vederea acreditrii ca actuar n acest moment se face prin
program de master , de 2 ani, pe plan local, la ASE
program de master, de doi ani, la Budapesta
absolvirea Instututului/Facult&ii de Actuariat din Londra (ob&inerea calificativului
ADMIS la un anumit numr de examene la aceste institu&ii)
Diplomele acestor programe sunt agreate n vederea acreditrii actuarilor de ctre Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor.
Expertul actuar trebuie s se perfec&ioneze continuu n ceea ce prive#te pregtirea sa
profesional, prin studiu personal #i participri la conferin&e, sesiuni, seminarii, cursuri de
pregtire #i perfec&ionare profesional.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Expertul actuar nu colaboreaz cu persoane care se ocup de administrare #i nici cu clien&ii.
n exercitarea atribu&iilor sale, el interac&ioneaz cu colegii #i managerii n ceea ce prive#te
consultan&a. Colaboratorii si sunt matematicieni, informaticieni, economi#ti, speciali#ti n
marketing-vnzri, juri#ti.

6.Concluzii
Ocupa&ia de actuar face parte din categoria ocupa&iilor noi, de strpungere COR 212106
n toamna anului 1998 s-a nfiin&at Asocia&ia Romn de Actuariat, o organiza&ie profesional,
neguvernamental, apolitic, independent, cu caracter nelucrativ, creat n scopul promovrii,
dezvoltrii #i recunoa#terii profesiei de actuar din Romnia.
Expertul actuar este specialistul n calcule statustice #i probabilistice privitoare la asigurri #i
probleme financiare. El face calcule periodice care determin rezervele de prime, daune, riscuri,
rezerve de egalizare #i rezerva de catastrofe, determonri de solvabilitate, evalueaz expunerea la
245

risc, face propuneri #i elaboreaz solu&ii pentru mbunt&irea calit&ii informa&iei #i orice alt tip
de analize solicitate de ac&ionarii #i managerii firmei pentru care lucreaz.
Cea mai mare parte a timpului su de lucru este alocat calculelor de analiz a eficien&ei, analiza
daunalit&ii #i a costului asigurrii.
Abilit&ile sale vizeaz o mare u#urin& de lucru cu cifrele, abilit&i de operare PC, aten&ie
selectiv #i distributiv.
Profilul ideal al expertului actuar ar corespunde intelectualului cu solide cuno#tin&e
matematice,statistice, probabilistice, din domeniul informaticii, cunosctor al legisla&iei #i
Directivelor Europene n domeniu, un excelent analist #i evaluator al riscului #i obliga&iilor
companiei de asigurri, un bun cunosctor al limbii engleze. n plus, actuarul trebuie s aib o
conduit moral caracterizat prin cinste #i onestitate, astfel nct evalurile fcute de acesta s
reflecte corect #i real situa&iile analizate, n conformitate cu standardele de conduit necesare
acestei ocupa&ii. Actuarul nu trebuie s ofere servicii pentru persoane sau organiza&ii dac sunt
temeri referitoare la folosirea ilegal a acestor servicii.
n primul rnd, aceast ocupa&ie este foarte interesant prin diversitatea #i multitudinea
informa&iilor de&inute, informa&ii necesare efecturii situa&iilor #i analizelor de natur actuarial.
Persoanele competente ar trebui s fie interesate n exercitarea acestei ocupa&ii. Chiar dac este o
ocupa&ie cu foarte mare rspundere, este #i o meserie foarte frumoas, plcut prin ambientul de
lucru #i interesant prin rezultatele ob&inute n urma prelucrrii informa&iilor cu privire la
portofoliile de asigurri.
Stimulentele pentru exercitarea acestei ocupa&ii ar putea fi reprezentate pe de o parte de
deschiderea pentru participarea la seminarii de perfec&ionare n plan profesional, iar, pe de alt
parte, prin asigurarea unui salariu atractiv, corespunztor rspunderii #i obliga&iilor sale de
serviciu care sunt foarte mari.


246

Monografie profesional


FEMEIA DE SERVICIU


1.Natura activit#ii

1.2. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea profesional a unei femei de serviciu implic urmtoarele aspecte:
- activit&i de cur&enie #i ntre&inere la sediul institu&iei:
- mturat
- aspirat
- #ters praful #i lustruit mobilier
- cur&area #i igienizarea toaletelor
- splat geamuri
- splat pardoseli
- splat vase
- asigurarea de consumabile igienico-sanitare la sala de mese, toalete, birouri (#erve&ele,
hrtie igienic, spunuri, prosoape pentru mini, etc.)
- ntre&inerea florilor #i a spa&iilor verzi

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n cadrul unei luni, o persoan care practic ntr-o institu&ie ocupa&ia de femeie de serviciu, are
urmtoarele sarcini de serviciu de realizat, n ordinea importan&ei acestora:
1. asigur curtenia la sediul societ&ii
2. spal vasele
3. ntre&ine florile
4. asigur consumabile de uz igienico-sanitar

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de femeie de serviciu, n prezent, sunt considerate ca fiind foarte
importante activit&ile de ordin fizic (activit&i care implic efort fizic moderat, activit&i
manuale, activit&i de manevrare obiecte). Sunt considerate ca fiind oarecum importante sau
lipsite de importan& activit&ile care &in n special de interac&iunea cu ceilal&i #i activit&ile de
ordin intelectual. Chiar #i a#a, #i din zona activit&ilor intelectuale sau de interac&iune cu ceilal&i
exist o serie de activit&i importante n exercitarea ocupa&iei de femeie de serviciu
247

(nterac&iunea cu colegii, administrare/gestionare/organizare, realizare de activit&i
administrative, activit&i care implic efort fizic intens, activit&i care &in de operarea cu
echipamente) . De men&ionat este faptul c ocupa&ia de femeie de serviciu nu implic activit&i
care #i-au schimbat con&inutul fa& de acum 5 ani #i nici nu anun& schimbri majore nici pentru
urmtorii 5 ani. Totu#i exist o serie de activit&i care #i-au modificat importan&a practicrii lor.
Concret, a crescut importan&a practicrii unor activit&i care &in de: operarea cu echipamente #i
ntre&inerea acestora, organizarea, monitorizarea #i controlarea resurselor. Acelea#i activit&i se
a#teapt s aib o importan& crescut fa& de trecut #i n urmtorii 5 ani.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei de femeie de serviciu &in n principal de aspectul fizic
#i mai pu&in de aspectul senzorial. Nu sunt necesare abilit&i din sfera intelectual, dect n mic
msur (abilit&i de exprimare oral, de rapiditate n gndire, de aten&ie selectiv #i distributiv).
n schimb, abilit&ile fizice sunt necesare n mare #i foarte mare msur (dexteritate manual,
precizie/acurate&e n mi#cri, rec&ie n timp redus, efort fizic sus&inut, efort fizic mare #i de scurt
durat, coordonare fizic). Referitor la abilit&ile senzoriale, unele dintre acestea sunt necesare
practicrii ocupa&iei de femeie de serviciu n mare msur (vedere de aproape #i de departe),
dar altele sunt necesare n mic #i foarte mic msur (acuitate auditiv, vedere pe timp de
noapte).

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea ocupa&iei de femeie de serviciu sunt necesare competen&e care &in de
managementul resurselor n mic msur - managementul resurselor financiare #i al resurselor
materiale, n mare msur managementul timpului.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al unei persoane cu ocupa&ia de femeie de serviciu este stabilit n func&ie de
programul de lucru al celorlal&i salaria&i ai institu&iei. De regul programul este de luni pn
vineri, iar intervalele orare sunt ajustate dup programul de lucru al celorlal&i salaria&i. Pentru
realizarea sarcinilor specifice posturilor n care se practic ocupa&ia de femeie de serviciu nu
sunt necesare delega&iile/deplasrile n interes de serviciu. n ceea ce prive#te tipurile de
contracte care se ncheie pentru posturile n care se practic ocupa&ia n cauz, se practic
semnarea contractelor pe perioad nedeterminat, cu program complet sau par&ial, preponderent
complet. Locul de desf#urare a activit&ii este unul singur, unitatea cu sediul fix. Activitatea
desf#urat de o femeie de serviciu este una monoton (implic opera&ii repetitive) #i obositoare
248

din punct de vedere fizic. Condi&iile de munc specifice posturilor n care se practic ocupa&ia
pot fi: cldur excesiv, frig, umiditate, mizerie, condi&ii de munc cu disconfort fizic sporit. n
ultimii 10 ani condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au rmas neschimbate. Nu conteaz
sexul persoanei care practic aceast ocupa&ie, de#i, n general, ocupa&ia de femeie de serviciu
este practicat de ctre persoane de sex feminin.


3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific ocupa&iei de femeie de serviciu s-a schimbat n mic
msur, factorii care au contribuit la aceste schimbri &innd n special de schimbri n
organizarea activit&ii la locul de munc (organizarea, monitorizarea #i controlarea resurselor) #i
de operarea cu echipamente #i de ntre&inere a acestora.


3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Raportat la ultimii 10 ani nu putem spune c au existat factori care s fi contribuit semnificativ la
schimbarea con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii, nu mai mult dect cei enun&a&i mai sus.


3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Acelea#i activit&i care au adus deja unele modificri n con&inutul muncii se a#teapt s aib o
importan& crescut fa& de trecut #i n urmtorii 5 ani.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Ocupa&ia de femeie de serviciu poate fi practicat de ctre orice persoan care are statut de
muncitor necalificat.


4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Concret, pentru practicarea ocupa&iei de femeie de serviciu sunt necesare urmtoarele cuno#tin&e:
cuno#tin&e de nivel elementar din domeniile: #tiin&e exacte (chimie), comunicare (lucrul cu
clien&ii), sntate (medicin), legisla&ie #i siguran& public (siguran& #i securitate public).


249

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei defemeie de serviciu, n prezent,
este constituit de #coala primar (4 clase). Acela#i nivel minim de studii necesar practicrii
acestei ocupa&ii era necesar att n anul 1990, ct #i n anul 2000 (nu s-au produs schimbri n
ceea ce prive#te necesarul de pregtire educa&ional n #coli n ultimii 16 ani raportat la nivelul
de studii).


4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Nu sunt necesare cursuri de pregtire/specializare profesional pentru practicarea ocupa&iei de
femeie de serviciu.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Alte ocupa&ii nrudite cu cea de femeie de serviciu sunt: salubrizor #i ngrijitor.
Nu au fost men&ionate ocupa&iile cu care se coopereaz n vederea realizrii sarcinilor de
serviciu.

6.Concluzii

Pentru monografia ocupa&iei de femeie de serviciu au fost culese informa&ii de la SC VECTRA
SERVICE SRL din Bra#ov, institu&ie privat cu capital majoritar romnesc care are peste 250 de
angaja&i #i #i desf#oar activitatea n domeniul transport/depozitare/comunica&ii ncepnd din
anul 1994. Codul COR corespunztor acestei ocupa&ii este 913201.
Postul n care se practic aceast ocupa&ie n cadrul firmei este cel de ngrijitoare.
Ocupa&ia de femeie de serviciu face parte din grupul ocupa&iilor dominante, iar persoana care
practic o asemenea ocupa&ie trebuie s aib dezvoltate n special abilit&i fizice (dexteritate
manual, precizie/acurate&e n mi#cri, rec&ie n timp redus, efort fizic sus&inut, efort fizic mare #i
de scurt durat, coordonare fizic) #i abilit&i senzoriale(vedere de aproape #i de departe). Nu
sunt necesare abilit&i din sfera intelectual, dect n mic msur (abilit&i de exprimare oral,
de rapiditate n gndire, de aten&ie selectiv #i distributiv). Referitor la competen&e, o persoan
care practic ocupa&ia de femeie de serviciu trebuie s aib competen&e legate de utilizarea
materialelor cu care #i desf#oar activitatea precum #i competen&e legate de gestionarea
timpului de lucru.
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei de femeie de serviciu este
reprezentat de $coala primar! (4 clase), iar cuno#tin&ele necesare practicrii acestei ocupa&ii
250

trebuie s acopere urmtoarele arii: cuno#tin&e de nivel elementar din domeniile: #tiin&e exacte
(chimie), comunicare (lucrul cu clien&ii), sntate (medicin), legisla&ie #i siguran& public
(siguran& #i securitate public). Concret, ocupa&ia de femeie de serviciu poate fi practicat de
ctre orice persoan care are statut de muncitor necalificat. Acela#i nivel minim de studii necesar
practicrii acestei ocupa&ii era necesar att n anul 1990, ct #i n anul 2000 (nu s-au produs
schimbri n ceea ce prive#te necesarul de pregtire educa&ional n #coli n ultimii 16 ani
raportat la nivelul de studii).
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific ocupa&iei de femeie de serviciu s-a schimbat n mic
msur, factorii care au contribuit la aceste schimbri &innd n special de schimbri n
organizarea activit&ii la locul de munc (organizarea, monitorizarea #i controlarea resurselor) #i
de operarea cu echipamente #i de ntre&inere a acestora.
Raportat la ultimii 10 ani nu putem spune c au existat factori care s fi contribuit semnificativ la
schimbarea con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii, nu mai mult dect cei enun&a&i mai sus #i nici
nu se a#teapt schimbri semnificative n urmtorii 5 ani.
Referitor la strategiile de motivare/stimulare practicate pentru persoanele care practic ocupa&ia
femeie de serviciu, n general se practic sistemele de motivare financiare (prime, bonusuri,
bonuri de mas) #i mai pu&in cele morale.
251

Monografie profesional


Fierar betonist


1.Natura activit#ii

1.15. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de fierar-betonist face parte din categoria ocupa&iilor dominante, care n ultima
perioad nu #i-au schimbat con&inutul activit&ilor
Ocupa&ia se refer la la activit&i pregtitoare turnrii betoanelor de structur a elementelor
de construc&ii.
Activit&ile specifice aceastei ocupa&ii cuprind sarcini de lucru legate de pregtirea structurii
metalice, a armrurilor, cuprinse n structuri de construc&ii #i punerea lor n oper conform
planurilor #i detaliilor de execu&ie ale respectivelor construc&ii.
Fierarul betonist este un executant al sarcinilor tehnice primite de la #eful de
#antier/inginer/maistru constructor, a#a cum rezult ele din documenta&iile tehnice #i
palnurile de execu&ie ale construc&iilor.
Esen&a muncii realizate n cadrul acestei ocupa&ii const n realizarea armturilor metalice
care reprezint miezul structurilor de beton. Dup realizarea armturilor metalice se
confec&ioneaz cofrajele #i n acestea se toarn betonul conform re&etelor de fabrica&ie, astfel
nct, n final, se realizeaz o structur fier-beton care reprezint elementul de rezisten& la
sarcini #i cutremure a construc&iilor indiferent de destina&ia lor.
Dup ce inginerul sau maistrul constructor arat #efilor de echip #i fierarilor betoni#ti
planurile de detaliu reprezentnd armtura metalic a structurii, ace#tia cer informa&ii
suplimentare privind detaliile de mbinare a elementelor de armtur, astfel nct pentru
fiecare fierar-betonist s fie foarte clare toate amnuntele legate de modul n care trebuie s
respecte aceste detalii. Ei trebuie s con#tientizeze c fiecare nod sau legtur #i distan&a
acestora reprezint elemente luate n calculul structurilor #i privesc direct rezisten&a
construc&iei, calculat #i proiectat de inginerii structuri#ti s reziste la un anumit grad
seismic.
Odat n&elese aceste elemente, echipa de lucru de fierar betoni#ti prime#te instruc&iunile
privind utilizarea materialelor stocate, respectiv fierul beton din care se fac armturile.
252

Echipele trec la etapele de debitare a fier-betonului respectnd dimensiunile de lungime ale
materialelor prescrise spre a fi utilizate, de fasonare a acestora #i de punere n oper, adic de
plasare pe locul indicat din plan ca pozi&ie pentru armtur, realiznd nodurile #i aspectul
final al acesteia conform detaliilor din planurile de execu&ie. nainte de realizarea cofrajelor,
fierarii betoni#ti mpreun cu factorii responsabili privind calitatea execu&iei construc&iei
verific fiecare detaliu al structurii metalice, n special modurile de prindere pe elementele
existente de suport.
Odat respectat acest exigen&, se poate trece la montarea cofrajelor #i turnarea betoanelor
pentru a se realiza structura fier-beton, iar echipele de foerar betoni#ti #i pot schimba frontul
de lucru n cadrul #antierului.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Cele mai importante activit&i ale fierarilor betoni#ti sunt legate de pregtirea materialelor,
confec&ionarea armturilor #i punerea lor n oper conform planurilor de execu&ie.
Etapele de lucru au urmtoarea succesiune :
debitarea la cote a fier-betonului utiliznd echipamentele de tiere a materialelor
fasonarea materialelor
legarea materialelor ntre ele conform schi&elor de execu&ie
pozi&ionarea / punerea n oper conform deta&iilor de execu&ie
efectuarea nodurilor #i a legturilor la punerea n oper
verificarea legturilor structurale #i a modurilor de mbinare
Toate aceste etape de lucru sunt de cea mai mare importan& n munca specific acestei
ocupa&ii, pentru c de calitatea execu&iei acestora depinde miezul structurii de rezisten& a
cldirilor.
n categoria sarcinilor extrem de importante n munca pe #antierele de construc&ii este
obliga&ia de a respecta Normele de Tehnica Securit&ii Muncii #i Pas contra Incendiilor,
precum #i toate elementele privind aceste elemente cuprinse n instructajele fcute n acest
sens

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Condi&ia de baz care trebuie ndeplinit pentru ca s se asigure calitatea muncii n acest
ocupa&ie se refer la colectarea, evaluarea #i asimilarea informa&iilor cu privire la detaliile de
execu&ie ale armturilor metalice pentru construc&ii. Responsabilitatea transmiterii acestor
253

informa&ii revine inginerilor, tehnicienilor #i mai#trilor constructori, care trebuie s se asigure
de n&elegerea tuturor detaliilor #i caracteristicilor acestor piese de rezisten& din construc&ii.
Odat n&elese detaliile dimensionale #i de mbinare a elementelor metalice, fierar betoni#tii
trec la etapele de debitare #i realizare a armturilor, apoi la punerea lor n oper.
Alte tipuri importante de activit&i sunt din categoria interrela&iei #i comunicrii. Acestea se
refer la rela&iile de lucru care se stabilesc ntre factorii responsabili #i executan&i, la rela&iile
ntre muncitorii care compun echipele de lucru, la rela&iile echipelor cu al&i muncitori care
pregtesc frontul de lucru, care transport #i depoziteaz materialele, care asigur ridicarea #i
pozi&ionarea armturilor. Specificul muncii n construc&ii este de lucru n echip. Sarcinile
punctuale sunt rezultatul muncii de organizare a echipei ntr-un complex de factori care &in
de organizarea ntregului #antier #i a fronturilor de lucru : respectarea etapelor de realizare a
construc&iei, etapizarea lucrrilor pe fiecare front, asigurarea la timp a materialelor necesare,
asigurarea echipamentelor de lucru, de ridicare #i transport, etc.
Activit&ile de tip intelectual implicate n munca fierar betonistului privesc analiza #i
asimilarea informa&iilor privind detaliile de execu&ie, organizarea #i planificarea etapelor de
lucru.
Componenta fizic este major n tipul activit&ilor specifice acestei ocupa&ii #i se refer la
prestarea unor sarcini de lucru n care este implicat efortul fizic intens, activit&i manuale de
manevrare a pieselor metalice, utilizarea echipamentelor de debitare a materialelor, ridicarea
#i mbinarea acestora, prinderea n crligere utilajelor de ridicare, fixarea legturilor #i
realizarea nodurilor de mbinare.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Principalele abilit&i necesare practicrii acestei ocupa&ii funt fizice : rezisten&a la efort
sus&inut de mare intensitate #i durat, ndemnarea manual, precizia #i acurate#ea mi#crilor,
coordonarea mi#crilor, toate solicitate n foarte mare msur.
Din categoria abilit&ilor senzoriale, este men&ionat exigen&a fa& de vederea de aproape #i
de departe, fr de care nu pot fi executate sarcinile de lucru.
ntr-o mai mic msur sunt solicitate abilit&ile de tip intelectual, acestea referindu-se
preponderent la n&elegerea detaliilor privind modul n care trebuie realizate sarcinile de
lucru.
O aten&ionare special trebuie fcut n legtur cu tipurile de aten&ie. Pentru efectuarea
sarcinilor stricte de lucru este solicitat aten&ia concentrat. dar lucrul pe #antier presupune
prestare unor activit&i la nl&ime, n preajma utilajelor care transport #i ridic sau
254

manevreaz obiecte #i materiale, iar n acest contex este solicitat aten&ia distributiv, ca o
abilitate care s confere siguran& #i orientare n spa&iul de lucru.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Nivelul competen&elor pentru aceast ocupa&ie este limitat la realizarea sarcinilor se lucru n
condi&ii de calitate #i anume s debiteze materialele, s le fasoneze, s le mbine #i s verifice
punerea n oper #i legarea elementelor structurale.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Munca pe #antierele de construc&ii are un caracter sezonier.
Programul normal de munc pe #antier este extins n sezonul cald la mai mult de 8 ore pe zi.
n cele mai frecvente cazuri, activit&ile sunt desf#urate n zilele lucrtoare, dar sunt firme
care, pentru a respecta termenele impuse de beneficiari, clien&i, pot lucra #i n zilele libere.
Munca fierar betonistului implic deplasri n interiorul #antierului, nu #i n afara lui.
Munca se desf#oar pe baz de contract ncheiat pe o perioad nedeterminat su
determinat, n func&ie de caracterul sezonier al al muncii n construc&ii #i de necesit&ile
firmelor de construc&ii.
Locul de lucru depinde de amplasamentul #antierului, impus de beneficiar
Munca este considerat obositoare din punct de vedere fizic
Condi&iile de munc sunt specifice #antierelor de construc&ii: cldur excesiv sau frig, praf,
zgomot.
Pentru c n #antierele de construc&ii sunt posibile accidentele de munc, #i n activitatea
fierar betonistului un loc important trebuie s l ocupe respectarea NTSM #i PSI.
n ultimii 10 ani, schimbrile condi&iilor de desf#urare a acestei munci s-au ameliorat, ca
rezultat al dotrii #antierelor cu echipamente necesare #i performante de tiere a fier-
betonului #i de ridicare #i pozi&ionare a armturilor.
De#i nu intr n categoria bolilor profesionale legate de aceast ocupa&ie, inciden&a n rndul
practican&ilor acestei profesii a bolilor reumatismale sau afec&iuni ale coloanei vertebrale
lombare, precum #i destul de frecventa semnalare a bolilor aparatului auditiv, se poate afirma
c acestea sunt specifice condi&iilor n care se desf#oar aceast munc #i asocierii factorilor
nocivi : frig, umezeal, curen&i de aer, #i sus&inerea ridicarea de greut&i.
Din cauza efortului fizic deosebit #i a condi&iilor de munc specifice #antierului, pentru
munca de fierar betonist se consider c sunt indica&i brba&ii.


255

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n con&inutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mic
msur.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Schimbrile de con&inut al muncii n ultimii 10 ani pentru aceast ocupa&ie pot fi puse doar n
legtur cu interesul mai mare al firmelor de construc&ii de a satisface exigen&ele clien&ilor de
scurtare a termenelor de execu&ie, lucru posibil printr-o dotare mai performant cu mijloace
#i echipamente de lucru.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Investiga&ia nu a relevat posibile schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Cei care practic acest ocupa&ie sunt muncitori califica&i fierar betoni#ti

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel elementar din domeniul
proiectrii, fizicii #i legisla&iei, precum #i cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul
construc&iilor.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Exigen&ele privind nivelul minim de instruc&ie ini&ial au marcat o oarecare evolu&ie, n
sensul c la nivelul anului 1990 erau accepta&i s practice ocupa&ia de fierar betoni#ti #i
absolven&i ai #colilor primare, iar ncepnd cu anul 2000 nivelul minim admis este gimnaziul.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Pentru practicarea acestei ocupa&ii, altturi de instruc&ia #colar n #coli profesionale sau licee
de construc&ii, este necesar calificarea la locul de munc pe o perioad de 6 luni.
n urmtorii 5 ani se estimeaz c nu vor fi necesare alte specializri pentru aceast ocupa&ie.

256

5.Ocupa#ii nrudite
Lctu#, sudor

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: inginer/tehnician/maistru constructor
n aval: muncitor necalificat

6.Concluzii
Ocupa&ia de fierar betonist COR 712302 face parte din categoria ocupa&iilor dominante.
Con&inutul activit&ilor specifice acesteia s-a schimbat n foarte mic msur sau a rmas
acela#i dup cun a evoluat dotarea tehnic a #antierului pe care #i desf#oar munca.
Cele mai importante activit&i ale fierarilor betoni#ti sunt legate de pregtirea materialelor,
confec&ionarea armturilor #i punerea lor n oper conform planurilor de execu&ie.
Etapele de lucru au urmtoarea succesiune :
debitarea la cote a fier-betonului utiliznd echipamentele de tiere a materialelor
fasonarea materialelor
legarea materialelor ntre ele conform schi&elor de execu&ie
pozi&ionarea / punerea n oper conform deta&iilor de execu&ie
efectuarea nodurilor #i a legturilor la punerea n oper
verificarea legturilor structurale #i a modurilor de mbinare
Principalele abilit&i necesare practicrii acestei ocupa&ii funt fizice : rezisten&a la efort
sus&inut de mare intensitate #i durat, ndemnarea manual, precizia #i acurate#ea mi#crilor,
coordonarea mi#crilor, toate solicitate n foarte mare msur.
Din categoria abilit&ilor senzoriale, este men&ionat exigen&a fa& de vederea de aproape #i
de departe, fr de care nu pot fi executate sarcinile de lucru.
Nivelul competen&elor pentru aceast ocupa&ie este limitat la realizarea sarcinilor se lucru n
condi&ii de calitate #i anume s debiteze materialele, s le fasoneze, s le mbine #i s verifice
punerea n oper #i legarea elementelor structurale.
Munca pe #antierele de construc&ii are un caracter sezonier.
Programul normal de munc pe #antier este extins n sezonul cald la mai mult de 8 ore pe zi.
n cele mai frecvente cazuri, activit&ile sunt desf#urate n zilele lucrtoare, dar sunt firme
care, pentru a respecta termenele impuse de beneficiari, clien&i, pot lucra zi n zilele libere.
Locul de lucru depinde de amplasamentul #antierului, impus de beneficiar
Munca este considerat obositoare din punct de vedere fizic
257

Condi&iile de munc sunt specifice #antierelor de construc&ii: cldur excesiv sau frig, praf,
zgomot.
De#i nu intr n categoria bolilor profesionale legate de aceast ocupa&ie, inciden&a n rndul
practican&ilor acestei profesii a bolilor reumatismale sau afec&iuni ale coloanei vertebrale
lombare, precum #i destul de frecventa semnalare a bolilor aparatului auditiv, se poate afirma
c acestea sunt specifice condi&iilor n care se desf#oar aceast munc #i asocierii factorilor
nocivi : frig, umezeal, curen&i de aer #i sus&inerea/ridicarea de greut&i.
Din cauza efortului fizic deosebit #i a condi&iilor de munc specifice #antierului, pentru
munca de fierar betonist se consider c sunt indica&i brba&ii.
n strategia de motivare #i stimulare nu sunt abordate dect aspectele financiare.
Profilul persoanei care practic aceast ocupa&ie:
brbat
robuste&e fizic #i rezisten& la mbolnviri
nivel minim de #colaritate #coala primar
calificare la locul de munc
rezisten& la efort fizic intens #i de durat
dexteritate
coordonare motorie
vedere n spa&iu
acuitate vizual
258

Monografie profesional


Inginer automatist


1.Natura activit#ii

1.16. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
n aceast ocupa&ie considerat dominant, munca inginerului automatist se refer la:
asigurarea informa&iilor solicitate de ctre personalul implicat n activit&ile de
specialitate ale firmei
discu&ii prealabile cu beneficiarul proiectului
programarea instala&iilor
conceperea programelor pentru ma#ini cu comand CNC
proiectarea de tehnologii #i norme tehnice pentru produsele noi
executarea modificrilor la tehnologii #i norme tehnice de timp la produsele aflate n
fabrica&ie n scopul cre#terii productivit&ii #i reducerii costurilor de fabrica&ie
stabilirea datelor #i caracteristicilor necesare proiectrii SDV-urilor, naintarea
acestora ctre proiectantul SDV n vederea executrii acestora
instalarea programelor pe ma#inile cu comand CNC #i urmrirea modului executrii
lotului zero
sesizarea #efului de departament privind abaterile de la tehnologiile omologate
executarea sarcinilor temporare repartizate de seful de departament n cazuri speciale
acordarea de servicii de consultan& n garan&ie #i postgaran&ie
Sarcinile inginerului automatist sunt n general diferen&iate de domeniul n care lucreaz n
fabrica&ie, cercetare sau proiectare.
Cele mai solicitate interven&ii ale specialit&ii de automatist privesc modul de func&ionare #i
remediere a disfunc&ionalit&ilor al sistemele automate n lucru indiferent de domeniu.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n ordinea importan&ei, sarcinile de serviciu privesc :
asigurarea informa&iilor de specialitate solicitate de cei care lucreaz cu ma#ini
automate cu comand numeric computerizat
conceperea programelor pentru ma#ini cu comand CNC
259

proiectarea de tehnologii #i norme tehnice de timp
modificri la tehnologii #i norme tehnice de timp
acordarea suportului de cuno#tin&e pentru proiectarea de scule, dispozitive #i
verificatoare
instalarea de programe cu comand CNC

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Munca intelectual este principalul tip implicat n activit&ile inginerului automatist.
Proiectarea programelor pentru ma#ini cu comand CNC presupune acumularea unui volum
foarte mare de informa&ii din domeniul tehnologiei fabricrii ma#inilor, a tehnologiei
computerizate. Asimilarea acestor cuno#tin&e #i evaluarea lor conduce la elaborarea unor
solu&ii care trebuie verificate prin ncercri pe sisteme de prob, urmate de luarea deciziei
implementrii por n activitatea de proiectare a ma#inilor cu comand CNC #i a sculelor,
dispozitivelor #i verificatoarelor. Elementul de baz al muncii de tip intelectual este deci de
actualizare #i de folosire a cuno#tin&elor #i de adoptare a unor strategii privind solu&iile de
proiectare
n munca sa, inginerul automatist stabile#te rela&ii de comunicare a informa&iilor cu colegii
si de lucru de aceea#i specialitate, comunic cu cei care uilizeaz cuno#tin&ele sale de
specialitate, cu operatorii respectivelor sisteme automate, cu proiectan&ii de sisteme automate
#i cu beneficiarii produselor fabricate de acest profil.
Inginerul automatist se implic n procese tehnice complexe privind asistarea computerizat a
echipamentelor #i ma#inilor, pentru care are nevoie de cuno#tin&e solide din domeniul
calculatoarelor.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii acestei ocupa&ii sunt n primul rnd intelectuale cunoa#terea
aspectelor tenice privind automatizarea proceselor tehnologice, proiectarea sistemelor
automate, elaborarea programelor la ma#ini cu caomand computerizat. Gndirea inductiv
#i deductiv, u#urin&a operrii matematice, aten&ia de tip selectiv #i distributiv sunt abilit&i
absolut necesare muncii sale.
Dintre abilit&ile senzoriale necesare n munca inginerului automatist men&ionm vederea #i
acuitatea auditiv
260

n desf#urarea activit&ilor sale, inginerul automatist poate face chiar interven&ii de probe #i
reglri n rela&ia cu sistemele la care opereaz. n aceste interven&ii directe sunt implicate #i
abilit&ile sale fizice, dexteritatea/ndemnarea, precizia #i acurate&ea mi#crilor, viteza de
reac&ie, coordonarea mi#crilor.
2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Alturi de competen&ele de ordin general, munca inginerului automatist se refer la
exercitarea competen&elor sale tehnice, de analiz pe computer, de analiz tehnic a
sistemelor pe care le proiecteaz #i le implementeaz, de rela&ionare cu proiectarea
tehnologic #i construc&ia de ma#ini, de instalare #i programare a echipamentelor de
automatizare, de monitorizare #i de interven&ie de remediere n cazuri speciale.
Competen&ele manageriale ale inginerului tehnolog privesc n mod special organizarea
timpului de lucru necesar rezolvrii solu&iilor tehnice cu care se confrunt

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Timpul de lucru al inginerului automatist cuprinde un program normal de lucru. desf#urat n
zilele lucrtoare. Sunt rare situa&iile din anumite firme n care din ra&iuni de produc&ie #i
asistare de specialitate, programul acestui specialist este prelungit.
El lucreaz pe baz de contract ncheiat pe perioad nedeterminat. Locul su de munc este
la punct fix, n sec&iile unde sunt proiectate sau realizate ma#inile automate sau unde acestea
func&ioneaz #i trebuie exhipate cu programe noi.
Munca sa nu este obositoare fizic, dar este stresant din cauza responsabilit&ilor sale cu
implica&ie direct asupra productivit&ii muncii #i costurilor. Sunt #i situa&ii n care inginerul
automatist lucreaz la sisteme automatizate pentru transporturi, n care disfunc&ionalit&ile
pot reprezenta un factor de risc major asupra integrit&ii oamenilor #i/sau pagube materiale
mari.
Condi&iile de munc sunt caracterizate ca optime, atta timp ct func&ioanrea ma#inilor cu
program CNC are de respectat restric&ia tehnologic de func&ionare n limite de toleran&
climatice foarte restrnse. Aceste condi&ii s-au pstrat #i au fost respectate n timp.
Nu exist boli profesionale legate de practicarea acestei ocupa&ii
Practican&ii pot fi n egal msur brba&i sau femei.
Negocierea salarial este elementul cel mai cunoscut de modalitate de stimulare a acestei
munci.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

261

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Se consider c, n ultimii 5 ani, con&inutul activit&ilor specific acestei ocupa&ii s-a schimbat
n foarte mic msur.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, schimbrile n con&inutul muncii s-au datorat n cea mai mare msur
schimbrilor de natur tehnologic, interesului tot mai mare pentru proiectarea #i utilizarea
ma#inilor #i utilajelor tehnologice performante, care s elimine munca fizic #i care s
asigure o mai mare productivitate. Pe de alt parte, asigurarea condi&iilor de calitate ale
produselor, care s satisfac exigen&ele de competi&ie, solicit mai mult interven&ia acestei
specialit&i n care erorile umane s fie eliminate n mare msur, indiferent de domeniul
ncare sunt utilizate sistemele automate.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Integrarea european va ridica standardul de utilizare a ma#inilor cu comand CNC sau a
sistemelor automate de realizare de produse.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Automati#ti

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare n primul rnd cuno#tin&e de nivel superior
din domeniile:
- computere #i echipamente electronice
- inginerie tehnologic a sistemelor automate
- proiectarea ma#inilor #i utilajelor
- mecanic, matematic #i fizic
- comunicare
- siguran& #i securitate public
- jurispruden&
- limbi strine
Mai sunt necesare cunotin#e de nivel mediu din domenii conexe ca administra#ie i management,
marketing
262

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Aceast ocupa&ie nu poate fi practicat dect de absolven&i ai facult&ilor politehnice de
automatizare.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Perfec&ionarea n acest domeniu nseamn asimilarea continu de informa&ii de specialitate,
accesul la materiale informative #i publica&ii strine. Se face #i organizat astfel de
specializri, prin cursuri de scurt durat, cu caracter preponderent teoretic.

5.Ocupa#ii nrudite
Inginer electronist
Inginer mecanic
Programator

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: (ef de departament
n aval: ingineri tehnologi, mecanici, reglori

6.Concluzii

Ocupa&ia de inginer automatist COR 214402 face parte din categoria ocupa&iilor
dominante.
Activitatea sa se refer la proiectarea #i implementarea sistemelor automate pentru ma#ini #i
tehnologii din cele mai diverse domenii. Sarcinile inginerului automatist sunt n general
diferen&iate de domeniul n care lucreaz n fabrica&ie, cercetare sau proiectare.
Cele mai solicitate interven&ii ale specialit&ii de automatist privesc modul de func&ionare #i
remediere a disfunc&ionalit&ilor al sistemele automate n lucru indiferent de domeniu.
Munca intelectual este principalul tip implicat n activit&ile inginerului automatist.
Proiectarea programelor pentru ma#ini cu comand CNC presupune acumularea unui volum
foarte mare de informa&ii din domeniul tehnologiei fabricrii ma#inilor, a tehnologiei
computerizate. Asimilarea acestor cuno#tin&e #i evaluarea lor conduce la elaborarea unor
solu&ii care trebuie verificate prin ncercri pe sisteme de prob, urmate de luarea deciziei
implementrii por n activitatea de proiectare a ma#inilor cu comand CNC #i a sculelor,
dispozitivelor #i verificatoarelor. Elementul de baz al muncii de tip intelectual este deci de
263

actualizare #i de folosire a cuno#tin&elor #i de adoptare a unor strategii privind solu&iile de
proiectare
Abilit&ile necesare practicrii acestei ocupa&ii sunt n primul rnd intelectuale cunoa#terea
aspectelor tenice privind automatizarea proceselor tehnologice, proiectarea sistemelor
automate, elaborarea programelor la ma#ini cu caomand computerizat. Gndirea inductiv
#i deductiv, u#urin&a operrii matematice, aten&ia de tip selectiv #i distributiv sunt abilit&i
absolut necesare muncii sale.
Munca sa este stresant din cauza responsabilit&ilor sale cu implica&ie direct asupra
productivit&ii muncii #i costurilor. Sunt #i situa&ii n care inginerul automatist lucreaz la
sisteme automatizate pentru transporturi, n care disfunc&ionalit&ile pot reprezenta un factor
de risc major asupra integrit&ii oamenilor #i/sau pagube materiale mari.
Condi&iile de munc sunt caracterizate ca optime, atta timp ct func&ioanrea ma#inilor cu
program CNC are de respectat restric&ia tehnologic de func&ionare n limite de toleran&
climatice foarte restrnse.
Practican&ii pot fi n egal msur brba&i sau femei.
Negocierea salarial este elementul cel mai cunoscut de modalitate de stimulare a acestei
munci.264

Monografie profesional


Inginer cercetare n electrotehnic


1.Natura activit#ii

1.17. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Ocupa&ia de inginer de cercetare n domeniul electrotehnic a fost clasificat n categoria
ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul.
Domeniile abordate n cercetarea din domeniul electrotehnic vizeaz:
ma#ini electrice (speciale, servomotoare, motoare de cuplu, frne, tahogeneratoare)
aparate electrice (ntrerutoare ultrarapide, contactoare electromagnetice,
contactoare #i ntreruptoare cu comuta&ie n vid, siguran&e ultrarapide #i de nalt
tensiune)
materiale #i componente electrotehnice (cabluri, componente electrice, materiale
electroizolante)
energii regenerabile (sisteme solare, eoliene, hibride)
bioelectromagnetic (elemente pentru determinri dozimetrice, instrumente de
msurare a radia&iei, sisteme de expunere pentru iradierea controlat a mediilor
biologice, interac&iunea cmpurilor electromagnetice, traductoare pentru protec&ia
biologic
testri nedistructive #i computerizate pentru realizarea de prototipuri #i serii mici n
domeniul controlului #i monitorizrii asistate de calculator #i realizarea de aplica&ii
#tiin&ifice #i industriale, precum #i acordarea de consultan& beneficiarilor.
Indiferent de domeniul de cercetare care trebuie abordat, cercetarea parcurge etape specifice
de lucru #i anume :
stabilirea temei, a sarcinilor #i obiectivelor cercetrii, a termenelor de realizare
stabilirea echipelor de lucru
documentarea
cercetarea propriu-zis (stabilirea ipotezelor, efectuarea de ncercri #i testri
repetate, simulri, confirmarea/infirmarea ipotezelor)
265

finalizarea cercetrii prin elaborarea rapoartelor de cerecetare, prezentarea
documenta&iilor tehnice ale elementelor sau echipamentelor propuse spre
omologare
aplicarea practic, testarea #i omologarea produselor de cercetare

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
Cele mai importante activit&i specifice acestei ocupa&ii se refer la completarea permanent
a informa&iilor profesionale #i la documentarea specific temei de cercetare abordate.
Documentarea este etap obligatorie n toate domeniile cercetrii, dar este esen&ial n
cercetarea n domeniul electrotehnic. Aceasta aduce n fa&a echipelor de cercettori informa&ii
despre nivelul #i performan&ele n domeniu pe plan intern #i interna&ional, define#te
cmpurile de interes #i preocuprile altor cercettori, limitele actuale ale cunoa#terii n ceea
ce prive#te obiectul de cercetat, interesul #i preocuprile pentru realizri similare,
performan&ele ultimelor realizri privind obiectul cercetrii.
Odat completat informa&ia culeas n documentare, cercettorii din acest domeniu #i
propun &inte pentru etapele de cercetare, stabilesc obiectivele de lucru, ipotezele, necesarul de
echipamente tenice pentru fiecare etap, modalit&ile de testare #i materialele necesare.
Este esen&ial atmosfera din cadrul echipei de cercetare, aportul #i interesul fiecruia la
atingerea obiectivelor pe fiecare etap de cercetare.
Fiind un domeniu aplicativ de cercetare, n care studiile se refer la materiale, echipamente #i
aparate electrice, mare parte din etapele cercetrii propriu-zise sunt reprezentate de testri,
ncercri #i probe sub sarcin electric, ceea ce presupune respectarea reguluilor de protec&ie
a muncii #i prevenire a incendiilor.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Activitatea de cercetare ncepe cu colectarea, evaluarea #i asimilarea de infirma&ii #i date
necesare, care reprezint suportul documentar, cunoa#terea ultimelor realizri, performan&ele
atinse n domeniu, dar #i ntoarcerea la documenta&ia de baz din capitolul tehnic de
specialitate.
Activitatea de tip intelectual reprezint esen&a activit&ii de cercetare #i se refer la analizarea
#i evaluarea informa&iilor culese n perioada de documentare, planificarea etapelor de lucru,
elaborarea obiectivelor specifice fiecrei etape #i a strategiilor de lucru, formularea
ipotezelor.
266

Munca de cercetare n acest domeniu nu este individual, ci de echip. n aceste condi&ii,
interac&iunea cu colegii de echip, comunicarea pentru transmiterea tuturor informa&iilor #i
consultan&a reciproc sunt elemente esen&iale ale muncii.
Activitatea de tip fizic se refer doar la operarea cu echipamente #i la controlul func&ionrii
acestora n timpul ncercrilor #i testelor de etap.
Utilizarea computerului este un tip de activitatea foarte important. Lucrul cu acesta
faciliteaz accesul rapid la anumite informa&ii, la baza de date, permite proiectarea
elementelor #i subansamblelor pe soft-uri specifice.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Principala abilitatea intelectual necesar practicrii muncii de cercettor n acest domeniu
prive#te latura cunoa#terii #tiin&ifice n aceast specialitate. Fr cunoa#terea detaliilor
#tiin&ifice, tehnice #i tehnologice nu poate fi abordat munca de cercetare ntr-un domeniu
eminamente tehnic.
n aceast categorie de abilit&i sunt cuprinse rapiditatea gndirii, originalitatea, gndirea
inductiv #i deductiv, u#urin&a de lucru cu cifrele, memorarea #i aten&ia. Sunt procese
mentale implicate n toate activit&ile cercetrii propriu-zise care n esen& este un lan& de
ncercri #i analiza efectelor din care vor rezulta alte ncercri, msurtori #i analize pn la
ob&inerea performan&elor #i calit&ii urmrite.
ntr-o oarecare msur sunt necesare practicrii acestei ocupa&ii #i abilit&ile fizice care se
refer la dexteritate n mnuirea echipamentelor #i aparatelor, precum #i cele senzoriale
vederea #i acuitatea auditiv.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
n munca de cercetare n acest domeniu, principalul nivel de competen& prive#te abordarea
sistemic - analiza cauzal, elaborarea prognozelor func&ionale, luarea deciziilor dup
fiecare ncercare, testare sau etap de lucru.
Identificarea probelemelor aprute pe parcursul cercetrii, elaborarea de solu&ii tehnice #i de
continuare a cercetrii reprezint un alt domeniu de competen& pentru cercettorii din acest
domeniu.
Competen&ele de baz sunt cele tehnice, de instalare a echipamentelor de lucru, de
monitorizare a modurilor de func&ionare, de inspec&ie de produs #i de reproiectare
tehnologic, dup caz.
Din categoria competen&elor manageriale, sunt men&ionate ca necesare cele care privesc
organizarea tipului de lucru pentru fiecare etap de cercetare, managementul resurselor
267

materiale, felul n care sunt gestionale materialele necesare n cercetare, felul n care sunt
distribuite sarcinile #i responsabilit&ile echipei de cercetare.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul normal de lucru al cercettorului n domeniul electrotehnic cuprinde zilele
lucrtoare. El lucreaz pe baz de contract ncheiet pe perioad nedeterminat, n unitate cu
sediul fix, dar face dese deplasri n teritoriu pentru supravegherea aparatelor aflate n probe
#i teste func&ionale, pentru contacte cu beneficiarii legat de consultan&a cerut.
Condi&iile de munc sunt specifice laboratoaarelor de cercetare, condi&ii restric&ionate
tehnologic. Aceste condi&ii s-au mbunt&it n mare msur n ultimii 10 ani prin interesul
acordat dotrii tehnice, cu materiale, precum #i preocuprilor privind amelioarea
microclimatului n laboratoare #i sec&iile de cercetare.
De#i nu poate fi vorba de boli profesionale, la practican&ii acestei ocupa&ii este semnalat o
inciden& major a cazurilor de miopie, din cauza suprasolicitrii vederii.
n strategiile de motivare a muncii pentru aceast ocupa&ie ar trebui s existe preocupri
legate de stimularea financiar, salarial.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic ocupa&ia de inginer cercettor n electrotehnic,
conteaz capacitatea intelectual a acestora #i interesul manifestat pentru munca de cercetare.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Con&inutul muncii acestei ocupa&ii s-a schimbat n foarte mare msur n ultimii 5 ani,
datorit explotiei tehnice care s-a produs n acest intervall de timp n toate sectoarele
industriale. Aceasta a generat o schimbare major a tehnologiilor, ceea ce a impus gsirea #i
adoptarea de noi solu&ii tehnice, pe care le poate rezolva cercetarea n acest domeniu.
Interesul mai mare pentru aceast munc a determinat schimbri n ceea ce prive#te
organizarea muncii de cercetare #i dotarea cu mijloace tehnice performante.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
n ultimii 10 ani, factorii care au condus la schimbarea activit&ilor acestei ocupa&ii au fors
reprezenta&i de schimbrile de natur tehnologic #i de cre#terea competi&iei n domeniile
productive. Reutilrile #i retehnologizrile din marea majoritate a ramurilor productive au
impus adoptarea unor solu&ii tehnice noi, care s serveasc intereselor firmelor de cre#tere a
268

produc&ivit&ii #i calit&ii. Multe dintre aceste noi exigen&e au putut fi rezulvate prin munca de
cercetare care a cptat, n acest domeniu, noi dimensiuni.


3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Este posibil ca n urmtorii 5 ani, intrarea n Uniunea European s solicite o aliniere la noi
standarde de produc&ie #i calitate, ceea ce va determina o cre#tere a componentelor
informatizate ale tehnologiilor. Acest fapt va determina #i o masiv cre#tere a novoilor de
cercetare pentru echipamente electrotehnice , precum #i pentru gsirea unor materiale
specifice noi, cu caracteristici adaptate schimbrilor tehnologice.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Inginer n domeniul electrotehnic

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tin&e de nivel superior din domeniul
ingineresc #i tehnic de specialitate, precum #i din domeniil proiectrii ma#inilor
electrotehnice.
Suportul acestora pe nivelul superior de cuno#tin&e matematice, din fizic #i din chimie,
reprezint pachetul de cuno#tin&e de specialitate care face posibil munca de cercetare n
acest domeniu.
n plus, sunt necesare cuno#tin&e de nivel superior privind siguran&a #i securitatea public #i
privind legisla&ia n domeniu.
Mai sunt necesare cuno#tin&e de nivel mediu din domeniile : comunicrii, consilierii,
administra&ie #i management.
Este foarte important pentru cercettorul din acest domeniu s aib solide cuno#tin&e din
domeniul limbilor strine (n special limba englez) pentru a avea acces direct la informa&iile
#i publica&iile de specialitate #i pentru a comunica cu speciali#tii strini n cadrul
evenimentelor #tiin&ifice organizate. De asemenea, este imperios necesar un grad ridicat de
cunoa#tere #i operare pe computere, cunoa#terea posibilit&ilor de soft #i exploatarea lor.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
269

Pentru practicarea acestei ocupa&ii sunt necesare studii superioare de specialitate #i studii
postuniversitare.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Specializarea de lung durat n facultatea de electrotehnic
Sunt necesare #i specializri de scurt durat, n strintate, pentru informare #i documentare.
Se consider c ar mai fi necesar specializarea prin cursuri care s aib ca obiect
cunoa#terea nout&ilor tehnice n domeniu.
Munca de cercetare n acest domeniu implic perfec&ionarea continu.

5.Ocupa#ii nrudite
Profesor specialitate electrotehnic
Fizician

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
n amonte: (ef de lucrri
n aval: tehnicieni, laboran&i

6.Concluzii
Ocupa&ia de inginer cercetare n domeniul electrotehnic COR 251302 face parte din categoria
ocupa&iilor care n ultimii 10 ani #i-au schimbat con&inutul activit&ilor, n sensul perfec&ionrii
dotrii tehnice, #i organizrii muncii de cercetare de a rspunde exigen&elor impuse de utilizarea
unor noi tehnologii.
Fiind un domeniu aplicativ de cercetare, n care studiile se refer la materiale, echipamente #i
aparate electrice, mare parte din etapele cercetrii propriu-zise sunt reprezentate de testri,
ncercri #i probe sub sarcin electric, ceea ce presupune respectarea reguluilor de protec&ie a
muncii #i prevenire a incendiilor.
Documentarea este etap obligatorie n toate domeniile cercetrii, dar este esen&ial n cercetarea
n domeniul electrotehnic. Aceasta aduce n fa&a echipelor de cercettori informa&ii despre
nivelul #i performan&ele n domeniu pe plan intern #i interna&ional, define#te cmpurile de interes
#i preocuprile altor cercettori, limitele actuale ale cunoa#terii n ceea ce prive#te obiectul de
cercetat, interesul #i preocuprile pentru realizri similare, performan&ele ultimelor realizri
privind obiectul cercetrii.
270

Odat completat informa&ia culeas n documentare, cercettorii din acest domeniu #i propun
&inte pentru etapele de cercetare, stabilesc obiectivele de lucru, ipotezele, necesarul de
echipamente tenice pentru fiecare etap, modalit&ile de testare #i materialele necesare.
n munca de cercetare n acest domeniu, principalul nivel de competen& prive#te abordarea
sistemic - analiza cauzal, elaborarea prognozelor func&ionale, luarea deciziilor dup fiecare
ncercare, testare sau etap de lucru. Identificarea probelemelor aprute pe parcursul cercetrii,
elaborarea de solu&ii tehnice #i de continuare a cercetrii reprezint un alt domeniu de
competen& pentru cercettorii din acest domeniu.
Competen&ele de baz sunt cele tehnice, de instalare a echipamentelor de lucru, de monitorizare a
modurilor de func&ionare, de inspec&ie de produs #i de reproiectare tehnologic, dup caz.
Principala abilitatea intelectual necesar practicrii muncii de cercettor n acest domeniu
prive#te latura cunoa#terii #tiin&ifice n aceast specialitate. Fr cunoa#terea detaliilor #tiin&ifice,
tehnice #i tehnologice nu poate fi abordat munca de cercetare ntr-un domeniu eminamente
tehnic. n aceast categorie de abilit&i sunt cuprinse rapiditatea gndirii, originalitatea, gndirea
inductiv #i deductiv, u#urin&a de lucru cu cifrele, memorarea #i aten&ia. Sunt procese mentale
implicate n toate activit&ile cercetrii propriu-zise care n esen& este un lan& de ncercri #i
analiza efectelor din care vor rezulta alte ncercri, msurtori #i analize pn la ob&inerea
performan&elor #i calit&ii urmrite.
Programul normal de lucru al cercettorului n domeniul electrotehnic cuprinde zilele lucrtoare.
El lucreaz pe baz de contract ncheiet pe perioad nedeterminat, n unitate cu sediul fix, dar
face dese deplasri n teritoriu pentru supravegherea aparatelor aflate n probe #i teste
func&ionale, pentru contacte cu beneficiarii legat de consultan&a cerut.
Condi&iile de munc sunt specifice laboratoaarelor de cercetare, condi&ii restric&ionate
tehnologic. Aceste condi&ii s-au mbunt&it n mare msur n ultimii 10 ani prin interesul
acordat dotrii tehnice, cu materiale, precum #i preocuprilor privind amelioarea microclimatului
n laboratoare #i sec&iile de cercetare.
De#i nu poate fi vorba de boli profesionale, la practican&ii acestei ocupa&ii este semnalat o
inciden& major a cazurilor de miopie, din cauza suprasolicitrii vederii.
n strategiile de motivare a muncii pentru aceast ocupa&ie ar trebui s existe preocupri legate de
stimularea financiar, salarial.
Nu conteaz sexul persoanelor care practic ocupa&ia de inginer cercettor n electrotehnic,
conteaz capacitatea intelectual a acestora #i interesul manifestat pentru munca de cercetare.
Elemente de profil:
studii superioare de specialitate din domeniul electrotehnic
aptitudini de cercetare : creativitate, originalitate, inventivitate
271

gndire de tip inductiv #i deductiv
aten&ie concentrat #i distributiv
cunosctor limbi strine
abilit&i operare pe computer
aptitudini tehnice

272

Monografie profesional

Inginer electromecanic


1. Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Inginerul electromecanic desf#oar ac&iuni de planificare, realizare, urmrire #i control a
activit&ilor subsumate procesului de produc&ie #i furnizare a produselor #i echipamentelor
specifice.
Astfel, inginerii din domeniul electromecanicii sunt responsabili cu asigurarea materiilor
prime #i materialelor necesare procesului de produc&ie n acord cu planurile de execu&ie #i cu
specificul produselor finite n cauz. Aprovizionarea cu materii prime este realizat pe baze
regulate n raport cu planificarea procesului tehnologic.
Responsabilit&ile principale ale practican&ilor acestei ocupa&ii deriv din realizarea #i/sau
supervizarea activit&ilor de produc&ie a diferitelor produse specifice (locomotive, tramvaie,
metrouri, sta&ii de comand pentru sonde, etc.).
De asemenea, inginerii electromecanici elaboreaz calendarele de timp ale opera&iunilor
de produc&ie, planificnd termenele de livrare a produselor. Ei sunt responsabili pentru
respectarea acestor termene de lucru #i pentru furnizarea produselor n conformitate cu
prevederile contractuale.
Activitatea de control a produselor este planificat de ctre inginerii electromecanici #i
realizat sub supervizarea acestora sau chiar de ctre ei. De asemenea, practican&ii acestei
ocupa&ii realizeaz sau verific punerea n func&iune mpreun cu toate activit&ile adi&ionale
de predare a produselor la beneficiari.
Printre responsabilit&ile conexe obiectului de activitate ale inginerilor electromecanici se
numr #i programarea #i urmrirea pl&ilor ctre furnizori, precum #i realizarea raportrilor
periodice ctre superiorii ierarhici.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Activitatea celor ce practic ocupa&ia de inginer electromecanic se structureaz pe patru
arii majore de ac&iune:
273

1. planificarea #i realizarea produc&iei, a activit&ii de control a produselor finite, livrare #i
punere n func&iune;
2. urmrirea realizrii indicatorilor economici &inti&i la nivelul firmei (cifra de afaceri #i
produc&ia marf);
3. asigurarea bazei materiale necesare desf#urrii optime a procesului de produc&ie, n
conformitate cu calendarul de lucru stabilit;
4. evitarea apari&iei stocurilor de materiale fr mi#care ntr-un orizont optim de timp n
raport cu fluxurile tehnologice.

1. Responsabilit&ile principale ale majorit&ii inginerilor electromecanici provin din zona
de produc&ie specific obiectului de activitate a ntreprinderii. Astfel, ei realizeaz
planificarea procesului de produc&ie, incluznd necesarul de materii prime, calendarul de
lucru, necesarul de resurse umane #i de echipamente, standardele de calitate ale produselor,
precum #i prescrierea normelor de securitate a muncii.
De asemenea, inginerii electromecanici sunt responsabili cu realizarea propriu-zis sau cu
supervizarea produc&iei. Ei urmresc realizarea normelor de munc, respectarea calendarului
de lucru #i a planului de consum a materiilor prime, monitoriznd cantit&ile de materiale
utilizate pentru ob&inerea produselor finite. Dup finisarea produselor specifice, practicarea
acestei ocupa&ii presupune realizarea sau supervizarea activit&ilor de control a produselor, n
raport cu standardele de calitate prevzute.
Responsabilitatea activit&ilor de distribuire/furnizare a produselor la beneficiari apar&ine
tot inginerilor electromecanici, n special n cazul celor care nu lucreaz n unit&i de
produc&ie, ci n sfera serviciilor. Astfel, ei urmresc distribu&ia produselor, respectarea
termenelor #i condi&iilor de livrare n acord cu prevederile contractuale.
De asemenea, inginerii electromecanici realizeaz punerea n func&iune a produselor
livrate la beneficiari, incluznd instructajul personalului n vederea unei func&ionri la
parametrii optimi.

2. Inginerii electromecanici particip la procesul de administrare a afacerii, n sensul
implicrii lor, nu numai n activitatea de produc&ie propriu-zis, ci #i n cea specific
eficientizrii economice a activit&ii de produc&ie.
Ei sunt responsabili cu urmrirea realizrii indicatorilor economici &inti&i la nivelul firmei
(cifra de afaceri #i produc&ia marf) n vederea optimizrii procesului de produc&ie n condi&ii
de eficien& economic.

274

3. De asemenea, con&inutul muncii acestei ocupa&ii include asigurarea bazei materiale
necesare pentru buna desf#urare a procesului de produc&ie. Este vorba despre evaluarea
necesarului de materii prime #i realizarea aprovizionrii de la furnizori n conformitate cu
planul de produc&ie.

4. Avnd drept sarcin profesional asigurarea necesarului de materiale, inginerii
electromecanici sunt responsabili #i de evitarea apari&iei stocurilor de materiale fr mi#care
n timp optim.
Astfel, ac&iunile inginerilor au n vedere circula&ia materialelor n cadrul fluxurilor de
produc&ie n vederea monitorizrii realizrii planului de lucru n condi&ii de minimizare a
costurilor economice.

2. Tipologia solicitrilor

2.1. Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

Inginerii electromecanici colecteaz #i evalueaz informa&ii cu privire la parametrii
procesului de produc&ie, la necesarul #i furnizorii de materii prime, la calitatea produselor
finite, la respectarea planului de lucru #i atingerea indicatorilor economici la nivel de firm.
Adi&ional evalurii #i analizrii informa&iilor, inginerii electromecanici desf#oar
activit&i de planificare #i supervizare a ciclurilor productive, aprovizionrii cu materii prime,
precum #i a livrrii produselor la beneficiari. Ei sunt, astfel, responsabili cu elaborarea
strategiilor, identificarea de solu&ii la probleme, luarea deciziilor #i inovarea n vederea
optimizrii activit&ii productive.
Referitor la responsabilit&ile legate de procesul de produc&ie, con&inutul muncii acestei
ocupa&ii include activit&i complexe/tehnice, de organizare/gestionare, de monitorizare #i
controlare a resurselor, activit&i de operare cu echipamente, precum #i activit&i ce implic
efort fizic moderat.
Un segment important al activit&ii inginerilor electromecanici este reprezentat de
interac&iunea cu clien&ii, mai ales n cadrul unit&ilor economice axate pe distribu&ia de
produse specifice. Lucrul direct cu beneficiarii implic, deseori, negocieri, ac&iuni specifice
vnzrilor, de persuasiune, acordare de consultan& n domeniul tehnic.
Punerea n func&iune a produselor include activit&i de control a modului de func&ionare a
utilajelor #i echipamentelor, precum #i instruirea clien&ilor cu privire la utilizarea optim a
acestor produse.
275

Computerul este utilizat n cadrul majorit&ii sarcinilor profesionale ale inginerilor
electromecanici.

2.2. Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

Cele mai importante abilit&i necesare practicrii ocupa&iei de inginer electromecanic
provin din sfera abilit&ilor intelectuale, respectiv: abilit&i cognitive, rapiditate n gndire,
gndire inductiv, aten&ie selectiv #i mai ales distributiv. n plus, abilit&ile de exprimare
oral sunt utilizate, cu precdere, n interac&iunea #i lucrul direct cu beneficiarii.
De asemenea, activitatea din acest domeniu necesit abilit&i fizice cum sunt reac&ia n
timp redus #i capacitate de efort moderat.
Dintre abilit&ile de tip senzorial necesare activit&ilor tehnice specifice participrii la
procesul de produc&ie se remarc acuitatea auditiv, utilizat cu privire la monitorizarea
func&ionrii ma#inilor #i echipamentelor.


2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

Pentru ocupa&ia de inginer electromecanic, esen&iale sunt elementele #tiin&ifice de baz #i
competen&ele din sfera tehnic: de analiz tehnic, lucru cu echipamentele, monitorizare #i
verificare a opera&iilor tehnice, de inspec&ie produs, ntre&inere #i reparare echipamente.
La fel de importante sunt #i competen&ele de coordonare #i de monitorizare a resurselor,
fie c este vorba despre organizarea timpului, managementul resurselor financiare, a
resurselor umane, #i, mai ales, a resurselor materiale.
De asemenea, inginerii electromecanici necesit competen&e specifice responsabilit&ii de
coordonare a activit&ilor productive #i de distribu&ie, a#a cum sunt capacitatea de abordare
macro/sistemic, de analiz cauzal, evaluare #i luare de decizii, identificare de probleme,
gsire #i implementare de solu&ii.
Activarea n unit&ile din sfera serviciilor sau responsabilit&i n distribu&ia produselor
specifice reclam de&inerea unor competen&e sociale, a#a cum sunt cele de negociere,
persuasiune, specifice actului instruirii #i furnizrii serviciilor.
Nu n ultimul rnd, necesitatea dezvoltrii profesionale prin nsu#irea noilor tehnologii #i
practici/tehnici de lucru (specifice procesului de produc&ie sau activit&ii de distribu&ie) face
ca utilizarea computerului #i nv&area activ s devin componente importante ale activit&ii
inginerilor electromecanici.
276

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

Cei mai mul&i ingineri electromecanici lucreaz cu contract pe perioad nedeterminat cu
program complet, ns aceast ocupa&ie se practic #i prin contracte pe perioad determinat
n cadrul unor proiecte dezvoltate pe baze temporare. n general, ei #i desf#oar activitatea
de luni pan vineri cu program complet #i, n mod excep&ional, smbta #i duminica.
De#i majoritatea activit&ilor realizate (realizarea #i urmrirea produc&iei, controlul
produselor) se desf#oar la sediul fix al unit&ii economice, responsabilit&ile profesionale
ale inginerilor implic #i deplasri n interes de serviciu, n special pentru a asigura baza
material #i pentru punerea n func&iune a produselor distribuite la beneficiari.
Activitatea specific acestei ocupa&ii este stresant din punct de vedere psihic ntruct
implic lucrul direct cu oamenii #i ndrumarea acestora n procesul de produc&ie, precum #i
urmrirea realizrii indicatorilor economici de performan& stabili&i la nivelul firmei.
n ultimii ani, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii au cunoscut o mbunt&ire,
n special gra&ie dotrii cu aparatur specific. Cu toate acestea, printre condi&iile de munc
nefavorabile se numr zgomotul #i cele de activitate caracterizat de disconfort fizic sporit,
respectiv ac&iuni desf#urate n pozi&ii incomode (ce solicit organismul) pentru anumite
perioade de timp.

3. Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n con&inutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

n ultimii 5 ani, con&inutul muncii inginerilor electromecanici s-a modificat, n principal,
datorit diversificrii produselor #i a cre#terii cerin&elor de calitate cu privire la acestea.
Apari&ia noilor solicitri #i tehnologii reclam nsu#irea unor noi tehnici, deprinderi
profesionale #i practici de lucru pentru ob&inerea produselor specifice la standarde superioare
de calitate.
De asemenea, restructurrile din industrie, respectiv reducerile de activitate #i personal au
fost urmate de modificri la nivelul responsabilit&ilor profesionale, iar inginerul
electromecanic a preluat #i sarcini ale altor posturi, specifice monitorizrii #i gestionrii
resurselor, urmrirea realizrii indicatorilor de performan& economic, #.a.277

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Schimbrile intervenite n con&inutul muncii se datoreaz, n primul rnd, cre#terii
competi&iei n domeniu, fenomen specific trecerii de la economia centralizat la cea de pia&.
Acest proces a fcut ca specificul activit&ii acestei ocupa&ii s se orienteze ctre pia&, ctre
produc&ia pentru care exist cerere #i ctre activit&i specifice sectorului vnzrilor.
n consecin&, adaptarea la nevoile clien&ilor/beneficiarilor a generat o serie de modificri
n responsabilit&ile profesionale ale inginerilor din acest domeniu, concretizate mai ales n
restructurarea gamelor de produse #i diversificarea serviciilor oferite, respectiv punerea
acestora n func&iune #i instructajul cu privire la modul de func&ionare a produselor #i
echipamentelor.
Alte schimbri au fost determinate de modificri n organizarea activit&ii la locul de
munc, prin implementarea metodelor moderne de management, precum #i de modificrile
cadrului legislativ din domeniu. Este vorba, n principal, despre reglementrile legate de
standardele de calitate ale produselor specifice.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

(i pe viitor, dezvoltarea economiei de pia&, cre#terea competi&iei #i schimbrile
tehnologice vor produce restructurri ale gamelor de produse. Inginerii electromecanici vor
deprinde metode #i tehnici noi de lucru pentru a rspunde noilor solicitri #i vor dezvolta mai
multe activit&i orientate ctre nevoile clien&ilor.
De asemenea, se preconizeaz #i o restructurare la nivelul personalului #i a
responsabilit&ilor sale. Reducerea posturilor de conducere/decizie este una dintre
poten&ialele schimbri ce va determina cre#terea responsabilit&ii acestor posturi.

4. Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1. Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

Aceast ocupa&ie este practicat exclusiv de ctre persoane de profesie inginer.

4.2. Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

278

Activitatea acestei ocupa&ii necesit ample cuno#tin&e de inginerie #i tehnologie,
construc&ii, mecanic, precum #i din sfera prelucrrii materialelor #i produc&iei. De asemenea,
inginerii electromecanici au cuno#tin&e de nivel mediu din domeniul computerelor #i
electronicelor, proiectrii #i fizicii.
n contextul dezvoltrii economiei de pia&, inginerii utilizeaz, frecvent, cuno#tin&e de
afaceri #i management, respectiv administra&ie, vnzri #i marketing #i resurse umane. n
plus, n interac&iunea direct cu beneficiarii, ei folosesc cuno#tin&e specifice lucrului cu
clien&ii.
Armonizarea reglementrilor #i standardelor de calitate din domeniu cu cele existente la
nivel european i determin pe practican&ii acestei ocupa&ii s utilizeze cuno#tin&e legate de
siguran&, securitate public #i legisla&ie.

4.3. Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Nivelul minim de educa&ie pe care trebuie s l aib inginerii electromecanici este cel al
studiilor superioare (facultate).

4.4. Necesit&i de pregtire/specializare

Referitor la formarea continu, inginerilor electromecanici le sunt necesare cursuri de
lung durat, a#a cum sunt programele de masterat #i studiile aprofundate n domeniul
electrotehnicii.
Dintre programele de pregtire/specializare profesional de scurt durat, practican&ii
acestei ocupa&ii pot apela la cursuri specifice de managementul afacerilor #i a conducerii,
analiza ofertelor, comunicarea n afaceri, contracte #i legisla&ie.

5. Ocupa#ii nrudite

Alte ocupa&ii cu con&inut apropiat al muncii #i care au n comun cu inginerii
electromecanici o parte dintre cuno#tin&ele, competen&ele #i aptitudinile specifice acestora
sunt:
Inginer automatist
Electronist
Electroenergetician
Sub-inginer electromecanic
279

Inginer electronist, transporturi, telecomunica&ii.

Relaii ntre ocupaii lanuri ocupaionale

Lan&ul ocupa&ional n care este prezent inginerul electromecanic l include n aval pe
proiectantul inginer electromecanic care realizeaz activit&ile de cercetare #i proiectare ale
echipamentelor/produselor specifice, a#a cum sunt locomotivele, tramvaiele, metrourile,
sta&iile de comand pentru sonde, etc. n amonte, lan&ul ocupa&ional l cuprinde, printre al&ii,
pe revizorul pentru siguran&a circula&iei feroviare care realizeaz activit&i de control cu
privire la func&ionarea locomotivelor.
Rolul definitoriu al inginerului electromecanic este de a superviza realizarea produc&iei,
de a realiza controlul de calitate a produselor specifice, precum #i punerea acestora n
func&iune.

6. Concluzii

Ocupa&ia de inginer electromecanic cu codul COR 214421 se regse#te n categoria
ocupa&iilor dominate desemnnd ac&iuni de planificare, realizare, urmrire #i control a
activit&ilor subsumate procesului de produc&ie #i furnizare la beneficiari a produselor #i
echipamentelor specifice.
Printre posturile/func&iile n care se practic ocupa&ia de inginer electromecanic se
numr: inginer electromecanic, inginer sef produc&ie.
Tipul ideal al inginerului este reprezentat de o persoan ce posed:
solide cuno#tin&e din domeniul ingineriei #i tehnologiei, administra&iei #i
marketingului;
abilit&i intelectuale semnificative, de lucrul cu publicul, precum #i acuitate auditiv;
competen&e din sfera tehnic, de organizare, abordare sistemic, rezolvare de
probleme;
disponibilitate la efort fizic.

:
280

Monografie profesional

INGINER INDUSTRIE ALIMENTAR(
COD COR: 215 201


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit#ilor specifice ocupa#iei

Asigur dotarea necesar unit&ii pentru respectarea condi&iilor n care s-a eliberat
autoriza&ia de func&ionare;
Rspunde de aplicarea regulamentului intern;
Pe baza realizrilor propune biroului de produc&ie ntocmirea programul de produc&ie;
Rspunde de realizarea sarcinilor ce revin unit&ii din programul de produc&ie:
comenzi #i contracte ncheiate;
Colaboreaz cu compartimentul aprovizionare ritmic cu materii prime al unitⅈ
Ia msuri pentru existen&a instruc&iunilor tehnologice #i tehnice pentru fiecare loc de
munc;
Colaboreaz cu celelalte compartimente func&ionale pentru realizarea produc&iei.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan#ei lor

Stabile#te sarcinile de serviciu ale angaja&ilor;
Organizeaz activitatea angaja&ilor din subordine;
Solu&ioneaz problemele legate de aprovizionare;
Verific modul de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
Rspunde de protec&ia muncii salaria&ilor din subordine.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit#i $i importan#a lor n practicarea ocupa#iei

Pentru fiecare tip de activitate a fost surprins importan&a acesteia n urm cu 5 ani (codificat
prin trecut), n prezent #i peste 5 ani (codificat prin viitor).

Prezentm n cele ce urmeaz activit&ile necesare practicrii ocupa&iei:

Identificare informa#ii necesare realizrii sarcinilor,
colectarea, evaluarea #i asimilarea de informa&ii #i date necesare pentru realizarea
sarcinilor specifice (activit&i catalogate ca foarte importante indiferent de momentul
trecut, prezent sau viitor)

Interac#iune/comunicare cu ceilal#i
interaciunea cu colegii/lucrul n echip!: foarte important att n prezent ct #i n trecut,
dar #i n viitor;
interaciunea cu clienii/beneficiarii: oarecum important n trecut, foarte important n
prezent #i pe viitor;
supervizare/coordonare/management: important n trecut, foarte important n prezent,
dar #i n viitor;
descriere/explicare/instruire: foarte important att n prezent ct #i n trecut, dar #i n
viitor;
281

negociere, gestionare/rezolvare conflict: important n trecut, foarte important n
prezent, dar #i n viitor;
asistarea $i ngrijirea altora, oarecum importante n trecut, importante n prezent #i n
viitor,
vnzare/persuasiune: oarecum important n trecut, foarte important n prezent #i viitor;
acordare de consultan!, importante att n prezent ct #i n trecut, dar #i n viitor
administrare/organizare/gestionare, foarte importante att n prezent ct #i n trecut, dar
#i n viitor;
realizare de activit!i administrative, important att n prezent ct #i n trecut, dar #i n
viitor;
monitorizarea $i controlarea resurselor, foarte importante att n prezent ct #i n trecut,
dar #i n viitor;

Activitate intelectual

prelucrare/analizare de informaii: foarte importante indiferent de momentul trecut,
prezent sau viitor;
evaluare informaii: foarte importante indiferent de momentul trecut, prezent sau viitor;
organizare/planificare: foarte importante indiferent de momentul trecut, prezent sau
viitor;
identificare de soluii/rezolvare de probleme: importante n trecut, foarte importante n
prezent #i pe viitor;
reflecie/luare de decizii, foarte importante indiferent de momentul trecut, prezent sau
viitor;
inovare, importante indiferent de momentul trecut, prezent sau viitor;
actualizare $i folosire de cuno$tine: foarte importante indiferent de momentul trecut,
prezent sau viitor;
elaborare obiective $i strategii: importante n trecut, oarecum importante n prezent #i pe
viitor.

n ceea ce prive#te utilizarea activit#ilor fizice iat care sunt acestea #i evolu&ia lor pe
scala trecut, prezent, viitor:

activit!i care implic! efort fizic intens, oarecum importante n trecut, importante n
prezent #i pe viitor;
activit!i care implic! efort fizic moderat, lipsite de importan& n trecut. Importante n
prezent #i n viitor;
activit!i de operare cu echipamente: oarecum importante n trecut, importante n prezent
#i n viitor;
lucrul cu computerul, fr importan& n trecut, important n prezent #i foarte important n
viitor.

2.2.Abilit#ile necesare practicrii ocupa#iei

Abilit&ile intelectuale sunt n foarte mare msur #i n mare msur importante n
practicarea ocupa&iei:
- abilit&i cognitive;
- abilit&i de exprimare oral;
- rapiditate n gndire;
- originalitate;
- gndire deductiv;
- gndire inductiv;
282

- u#urin& n lucrul cu cifrele;
- aten&ie selectiv;
- de memorare;
- aten&ie distributiv;

Din categoria abilit#ilor fizice sunt men&ionate ca n mare msur necesare:
- dexteritate manual/ndemnare;
- precizie/acurate&e mi#cri;
- reac&ia n timp redus.

Din categoria abilit#ilor senzoriale, acele abilit&i care fac referire la vederea de aproape#i
vederea de departe sunt foarte importante n exercitarea ocupa&iei.

2.3. Competen#ele necesare practicrii ocupa#iei

n practicarea acestei ocupa&ii urmtoarele competen&e profesionale sunt cotate ca importante n
practicarea ocupa&iei:

Competen#e generale (citit, scris, calcule matematice elementare,elemente $tiinifice de
baz!, de analiz! critic!, de nv!are activ!, de monitorizare);

Competen#e de abordare sistemic(specifice abord!rilor macro/sistemice,de prognoz!,
de analiz! cauzal!, de evaluare $i luare de decizii);

Competen#e sociale (specifice abord!rilor societale, sensibilitate la dinamica
grupurilor, comunit!ilor, de coordonare,conviniere/persuasiune, negociere,specifice
actului de instruire, specifice furniz!rii de servicii);

Competen#e de rezolvare de probleme (de identificare de probleme, de identificare de
soluii, de evaluare de soluii, de implementare a soluiilor);

Competen#e tehnice (de utilizare computer,de analiz! tehnic!,de testare, de
monitorizare operaii tehnice, de verificare operaii tehnice, de inspecie produs);

Competen#e legate de managementul resurselor(organizarea timpului, managementul
resurselor financiare, managementul resurselor materiale, managementul resurselor
umane).

2.4. Condi#iile psiho-sociale ale mediului de munc

Principalele modalit&i de organizare a timpului de lucru pentru posturile n care se
practic ocupa&ia sunt programul de lucru de luni pn vineri #i programul de lucru de
de luni pn vineri plus smbta #i duminica".Ca principal modalitate de organizare a
timpului de lucru pentru posturile n care se practic ocupa&ia este utilizat programul de
lucru de luni pn vineri.
Delega&iile/deplasrile n interes de serviciu pentru realizarea sarcinilor specifice
posturilor n care se practic ocupa&ia un sunt utilizate rar.
Pentru posturile n care se practic ocupa&ia se utilizeaz contractul pe perioad
nedeterminat, cu program complet.
Locurile n care #i desf#oar activitatea cei care practic ocupa&ia re regsesc n unit&i
cu spa&iu fix.
283

Activitatea desf#urat pe posturile n care se practic ocupa&ia este stresant din punct
de vedere psihic.
Condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii: zgomot.
Bolile profesionale care apar la persoanele ce practic aceast ocupa&ie: ASTM
BRON(IC. n ultimii 10 ani, inciden&a apari&iei acestei boli profesionale a rmas
neschimbat.
Aceast ocupa&ie poate fi practicat mai degrab de o brba&i:

Procesul tehnologic este tot mai mare $i mai performant, cred c! b!rbaii s-ar descurca mai
bine.

(citat din monografie)
3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani $i cauzele care le-au
generat

n ultimii 5 ani con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mare msur.

Aceste schimbri au constat n:

Schimbri tehnologice: au aprut o serie de modificri de ordin tehnic, linii de produc&ie
cu o tehnologie nou care presupune utilizare de noi cuno#tin&e.


3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con#inutului activit#ii n ultimii 10 ani

n ultimii 10 ani shimbrile de natur tehnologic, cre#terea competi&iei n domeniu,
schimbrile n organizarea activit&ii la locul de munc, modificrilor n cadrul legislativ #i
adaptarea la nevoile clien&ilor/beneficiarilor au avut un rol foarte important n schimbarea
con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii.


3.3. Poten#ialele schimbri ale con#inutului muncii n urmtorii 5 ani $i motiva#ia acestora

n urmtorii 5 ani schimbrile n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se vor datora:

Apari&iei unor noi linii de produc&ie care presupun utilizarea de cuno#tin&e noi,
suplimentare;
Necesit&ii corelrii activit&ilor cu indicatorii de protec&ia mediului:
Modficrilor structurale specifice organiza&ie( lrgire asferei de colaborri)

Principalul factor care va sta la baza acestor schimbri l constituie competi&ia de pe pia&a.


4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa#ie

Acest ocupa&ie poate fi exercitat #i de ctre: inginer industrie alimentar

4.2.Cuno$tin#ele specifice necesare practicrii ocupa#iei
284


n practicarea ocupa&iei sunt necesare cuno#tin&e din urmtoarele domenii de expertiz:

Inginerie #i tehnologie
- computere #i electronice, nivel superior
- inginerie #i tehnologie, nivel superior
- proiectare, nivel mediu
- construc&ii, nivel elementar
- mecanic, nivel elementar

(tiin&e exacte (matematic, nivel mediu)
- matematic, nivel mediu
- fizic, nivel mediu
- chimie, nivel superior
- biologie, nivel superior
- geografie, nivel mediu

(tiin&e sociale (psihologie,nivel elementar)
- psihologie, nivel elementar
- sociologie #i antropologie, nivel elementar

(tiin&e umaniste #i arte (limbi strine nivel superior)
- limba englez, nivel mediu
- alte limbi strine, nivel mediu

Comunicare (comunicare #i media, lucrul cu clien&ii/publicul, nivele superior)
- comunicare #i media, nivel elementar
- lucrul cu clien&i/public, nivel mediu

Legisla&ie #i siguran& public (siguran& #i securitate public, legisla&ie, guvernare,
jurispruden&, nivel mediu)

- siguran& #i securitate public, nivel mediu
- legisla&ie, guvernare, nivel mediu
- jurispruden&, nivel mediu

Afaceri #i management (administra&ie #i management, #tiin&e economice #i contabilitate,
nivel elementar)

- administra&ie #i management, nivel superior
- #tiin&e economice #i contabilitate, nivel mediu
- vnzri #i marketing, nivel mediu
- resurse umane, nivel mediu

4.3.Nivelul de educa#ie necesar practicrii ocupa#iei $i evolu#ia acestuia

Nivelul de educa&ie minim necesar practicrii acestei ocupa&ii n 1990, 2000 #i 2006: nv&mnt
superior

4.4.Necesit#i de pregtire/specializare

285

Pentru ob&inerea calificrii necesare practicrii acesteoi ocupa&ii sunt necesare, pe lng nivelul
de educa&ie minim, cursuri de scurt durat teoretice de protec&ia mediului #i de igien.

n urmtorii 5 ani, pentru a face fa& schimbrilor n con&inutul muncii acestei ocupa&ii sunt
necesare cursuri de instruire n noile tehnologii.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Nu a fost men&ionat oc ocupa&ie inrudit cu cea de inginer industrie alimentar (ca #i con&inut
apropiat al muncii).
Ocupa&iile cu care se cooperez n realizarea sarcinilor #i fr de care nu se pot realiza sarcinile
ocupa&iei de inginer industrie alimentar: n amonte, inginer #ef, n aval, maistru.

6.Concluzii

OCUPA'IE: INGINER INDUSTRIE ALIMENTAR*
COD COR: 215201

Numele firmei: PAN GROUP S.A.
Sectorul principal de activitate al firmei: INDUSTRIE PRELUCR*TOARE
Anul nfiin&rii firmei: 1993
Forma de proprietate a firmei: PRIVAT*, CU CAPITAL MAJORITAR ROMNESC
Clasa de mrime a firmei: PESTE 250 ANGAJA'I

Posturile/func&iile n care aceast ocupa&ie se practic n cadrul firmei:

INGINER (EF SEC'IE
DIRECTOR
SEF PRODUC'IE
LABORANT

Tiplogia ocupa#iei:
Evaluri ale personalului $i tehnologiei n contextul schimbrilor pe termen mediu $i lung:

n ultimii 5 ani con&inutul muncii specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mare msur. Aceste
schimbri au fost n generalschimbri tehnologice: au aprut o serie de modificri de ordin
tehnic, linii de produc&ie cu o tehnologie nou care presupune utilizare de noi cuno#tin&e.

n ultimii 10 ani shimbrile de natur tehnologic, cre#terea competi&iei n domeniu,
schimbrile n organizarea activit&ii la locul de munc, modificrilor n cadrul legislativ #i
adaptarea la nevoile clien&ilor/beneficiarilor au avut un rol foarte important n schimbarea
con&inutului activit&ii acestei ocupa&ii.

n urmtorii 5 ani schimbrile n con&inutul muncii acestei ocupa&ii se vor datora: apari&iei unor
noi linii de produc&ie care presupun utilizarea de cuno#tin&e noi, suplimentare, necesit&ii
corelrii activit&ilor cu indicatorii de protec&ia mediului, modificrilor structurale specifice
organiza&ie (lrgire asferei de colaborri).

Principalul factor care va sta la baza acestor schimbri l constituie competi&ia de pe pia&a.

286

Tipul ideal pentru ocupa#ia analizat

n exercitarea acestei ocupa&ii sunt necesare n mod special competene generale, de abordare
sistemic!, competene sociale, competene de rezolvare de probleme $i managementul
resurselor.

Din categoria competeneelor tehnice sunt importante cele ce vizeaz utilizarea calculatorului,
de analiz! tehnic!, de testare $i de verificare operaii tehnice.

Abilit&ile necesare exercitrii acestei ocupa&ii sunt n principal cele intelectuale, urmeaz apoi
abilit&ile senzoriale #i ultimele ca importan& abilit#ile fizice.

Strategii de ocupare, stimulare: NECONCLUDENT*

287

Monografie profesional

Inginer tehnolog: elaborare, turnare, formare piese de schimb #i aliaje neferoase


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

n domeniul tehnico-economic #i de produc&ie:
- are n subordine #i coordoneaz direct activitatea unui maistru #i a #efilor de
forma&ie,
- face propuneri pentru modificarea tehnologiilor date ctre proiectan&i,
- rspunde de realizarea cantitativ #i calitativ a sarcinilor de produc&ie,
- organizeaz planul de produc&ie n func&ie de termenele date,
- verific ntocmirea fi#elor de turnare, ct #i de elaborare,
- verific situa&ia valorilor din stocuri.

n domeniul financiar contabil:
- verific ntocmirea bonurilor de consum #i consumul de fluide energetice,
- verific situa&ia stocurilor de materii prime #i tehnologice.

n domeniul managementului calit&ii:
- verific #i urmre#te calitatea pieselor executate,
- rspunde de realizarea ac&iunilor #i msurilor preventive.

n domeniul securit&ii muncii:
- urmre#te aplicarea #i respectarea legisla&iei n domeniul protec&iei muncii #i n P.S. U.

n domeniul protec&iei mediului:
- asigur ca utilajele din func&iune s corespund normelor n vigoare de protec&ie a
mediului.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Elaborare, turnare, formare piese de schimb #i aliaje neferoase
288

Urmre#te #i respect grafaicul de produc&ie pe comenzi, opera&iune care trebuie ndeplinit
lunar;
ndeplinirea tonajului
Respectarea cu stricte&e a analizei chimice a pieselor turnate
Respectarea normelor n vigoare de protec&ie a muncii #i P.S. U., ct #i cele care vizeaz
protec&ia mediului
Respectarea P.D. #i I.L. din cadrul societ&ii.

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

Interac&iunea cu colegii #i munca n echip, supervizarea, coordonarea #i managementul
activit&ilor altor persoane aflate n subordine, explicare, instruire, ndrumarea #i motivarea
altora, administrarea #i gestionarea resurselor, monitorizarea #i controlarea resurselor, sunt
acativit&i de interca&iune #i comunicare foarte importante pentru ocupa&ia de inginer tehnolog
care este nevoit s coordoneze munca n echip #i s o gestioneze, s realizeze inventarul
materialelor, etc. De asemenea, prelucrarea #i analizarea informa&iilor, evaluarea acestora,
organizarea #i planificarea, mai ales a resurselor, a materialelor, a oamenilor, supravegherea
echipamentului de munc, identificarea de solu&ii #i rezolvarea conflictelor, luarea de decizii n
momente importante, elaborarea de obiective #i de strategii pentru atingerea acestor obiective
sunt activit&ii importante, realizate precvent n cadrul acestui tip de ocupa&ie. Munca cu
computerul #i activit&i de control #i a modului de func&ionare a echipamentelor sunt activit&i
fizice deosebit de importante pentru acest ocupa&ie. Sunt necesare #i activit&ile care implic
efort fizic moderat, uneori #i intens.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

Sunt necesare abilit&i congnitive, de exprimare oral, rapiditate n gndire, u#urin& n lucrul cu
cifrele, memorare, aten&ie selectiv. De asemenea, sunt necesare abilit&ile de reac&ie rapid n
timp scurt, de vedere de aproape, de departe #i cea pe timp de noapte. ntr-o msur mare sunt
necesare #i abilit&ile din zona gndirii inductive, aten&ie distributiv, dexteritate #i ndemnare,
precizie n mi#cri, efort fizic sus&inut #i acuitate auditiv.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
289


Competen&e de cuno#tiin&e la nivel general: scris, citit, elemente #tiin&ifice de baz, analiz
critic, monitorizare sunt necesare ntr-o foarte mare msur acestui tip de ocupa&ie. Sunt
deosebit de necesare competen&e din zona social: sensibilitate la dinamica grupurilor,
comunicare, coordonare, negociere, competen&ele specifice actului de instruire, copeten&ele din
domeniul rezolvrii problemelor, din domeniul tehnic sunt foarte relevante pentru ocupa&ia de
inginer tehnolog, n zona metalurgiei, precum utilizarea computerului, analiza tehnic, proiectare
tehnologic, testare, monitorizare a opera&iunilor tehnologice, verificarea acestor opera&iuni,
inspec&ia produselor, etc. Sunt necesare #i competen&ele de a conduce ma#ini, dar acesta ntr-o
msur nu att de mare precum cele mai sus amintite.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

Realizarea activit&ilor ocupa&iei de inginer tehnolog se ntmpl n cadrul unui program regulat,
de luni pn vineri, n cadrul unei unit&i cu sediu fix, dar n condi&ii de stres din punct de vedere
psihic. Efectuarea de deplasri n alte localit&i sau strintate nu este necesar dect foarte rar.
n ceea ce prive#te tipul de contract ncheiat, acesta este unul pe perioad nedeteminat.
Condi&iile de la locul de munc sunt de multe oricaracterizate printr-o cldur execesiv, aer
poluat, gaze sau praf, exist mizerie, zgomot, condi&ii de munc penibile. n ultima perioad de
timp, n ultimii 10 ani, condi&iile de munc nu s-au schimbat aproape deloc, mai degrab au
rmas neschimbate. n acela#i timp exist boli sau apar boli profesionale, ca urmare a mediului
toxic n care se desf#oar activitatea, dac nu se realizeaz un control riguros al gradului de
toxicitate din mediu, iar inciden&a apari&iei acestor boli profesionale a rmas #i ea neschimbat n
perioada ultimilor 10 ani. n ceea ce prive#te componen&a de gen prielnic sau favorabil acestei
meserii, evalurile se declar ca nefiind importante, adic este o ocupa&ie care pot fi practicat
att de ctre brba&i, ct #i de ctre femei.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

Cu siguran& va cre#te importan&a colectrii, evalurii #i asimilrii informa&iilor necesare pentru
realizarea sarcinilor de servici. Componenta de comunicare #i interac&iune cu colegii #i al&i
membrii va avea aceea#i relevan&, ca fiind foarte importante, pentru desf#urarea acestei
ocupa&ii: interac&iunea cu colegii, supervizare, coordonare, management, descriere, explicare,
290

instruire, asiatarea muncii altora, ndrumare #i motivare, administrare, organizare, gestionare,
monitorizare #i control al resurselor. Pentru c existp posibilitatea dezvoltrii tehnologiei,
activit&ile fizice vor scdea n importan&, dar va cre#te importan&a activit&ii de control a
modului de func&ionare a echipamentelor #i munca cu computerul.

Apoi, s-a mbunt&it managementul activit&ilor n cadrul unit&ii/firmei: s-a trasat mult mai bine
sarcinile, s-a ntocmit o procedur clar de interac&iune #i de raportare a activit&ilor ntre
departamente. Restructurarea care a aprut n ntreprindere, reducerea numrului de salaria&i, a
determinat cre#terea numrului de sarcini #i activit&i care revin n responsabilitatea unei func&ii
#i/ sau ocupa&ii, lucru care s-a ntmplat #i n cazul ocupa&iei de inginer tehnolog. A crescut
responsabilitatea, numrul activit&ilor care trebuie realizate, timpul de munc a rmas acela#i,
dar s-a eficientizat.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Un rol foarte important n aceste schimbri survenite pe parcursul ultimilor 10 ani l-au avut n
mare msur schimbrilor de natur tehnologic #i schimbrilor n organizarea activit&ilor la
locul de munc. Un alt rol important n schimbrile aprute n ultimii 10 ani l-a avut cre#terea
competi&iei n domeniu, unitatea de prelucarare a metalelor a devenit firm privat, care a intrat
pe pia&a interna&ional unde competi&ia este dur #i intens, ca urmare munc #i activit&ile din
cadrul firmei au trebuit modificate: a crescut numrul responsabilit&ilor, intensitatea de
efectuare a comenzilor, managemntul timpului #i a resurselor umane a fost schimbat pentru a
deveni mult mai eficient.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Investi&iile n func&ionarea utilajelor, crearea de noi locuri de munc, siguran&a locului de munc
sunt o serie de al&i factori care pot determina schimbri n con&inutul acestei ocupa&ii.
Schimbrile salariale, adic ridicarea lor sau referirea acestora pentru un confort material sporit
poate determina motivarea n men&inerea persoanelor n cadrul acestei ocupa&ii.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

291

n general, profesia de inginer este cea necesar realizrii ocupa&iei de inginer tehnolog. n unele
situa&ii ea poate fi realizat #i de ctre maistru, sau persoan cu pregtire n domeniul
metalurgiei.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

Pentru realizarea acestei ocupa&ii sunt necesare cuno#tiin&e temeinice, la nivel superior, n primul
rnd din domeniul ingineriei #i tehnologiei, proiectare, #i asemntor, dar nu chiar la acela#i
nivel, cuno#tiin&e din domeniul construc&iilor #i mecanic. Apoi, sunt necesare cuno#tiin&e din
domeniul matematic, fizic, chimie, din domeniul prelucrare #i produc&ie. Apoi, dat fiind
pozi&ia ierarhic de coordonare #i conducere a echipelor, sunt necesare cuno#tiin&e de
mamangement #i de administra&ie. Cunoa#terea altor limbi strine sau doar limba englez
reprezint un c#tig n plus, dar ele nu sunt obligatorii pentru desf#urarea activit&ilor zilnice ale
acestei ocupa&ii. Sunt foarte necesare cuno#tiin&e din domeniul comunicrii, a muncii cu clein&ii,
real&ii cu publicul.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Studiile superioare sunt necesare acestei ocupa&ii, studiile de lung durat, facultate de
specialitate. Nivelul de pregtire n ultimii ani nu s-a modificat semnifiucativ, fiind acela#i ca #i
cerin&. n plus, pe lng calificarea de baz, specializat prin intermediul cursurilor de la
facultate, au fost necesare #i late cursuri de scurt durat, precum cele din domeniul management
#i A.Q., #i cursuri de perfec&ionare #i practicare n utilizarea tehnologiilor.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare

Probbail n viitor vor fi necesare #i alte cursuri de scurt durat de perfec&ionare pentru a
cunoa#te #i utiliza noi utilaje tehnologice. Apoi, la un moment dat vor fi necesare #i cursuri
administrative #i cursuri de organizare necesare pozi&iei n cadrul unit&ii. Dar pentru moment, nu
au fost identificate nici o alt serie de cursuri ca fiind necesare.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

292

Inginerul tehnolog de la sta&ia de preparare a amestecului de formare, inginerul tehnolog de
elaborare, formare, turnare piese de schimb o&el #i font.

Pentru realizarea sarcinilor de servici se cooperreaz n amonte cu un #ef sec&ie, adjunct al
sec&iei, iar n aval cu un #ef de forma&ie de elaborare, turnare piese de schimb.

6.Concluzii

Inginerul tehnolog din domeniul metalurgic este o coupa&ie tehnic, din industria prelucrtoare.
Informa&iile au fost culese n cadrul unei firme private, cu capital majoritar strin, firm foarte
mare ca numr de angaja&i, cu un personal de peste 250 de angaja&i. Aceast ocupa&ie este
realizat doar de ctre inginerii tehnologici, cu pregtire superioar, de lung durat.

Propus:
Cod COR: 2147: Ingineri mineri, petroli#ti #i metalurgi#ti; 214722: inginer tehnolog metalurg:
avizeaz tehnici palicabile la scar industrialpt extragerea metalelor din minereu #i a
mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizeaz aliaje noi, produse ceramice #i
alte materiale, solu&ioneaz probleme tehnologice legate de diferite materiale, produse sau
procese specifice.

Cel identificat: Cod COR: 721111: turntori, formatori, miezuitori: confec&ioneaz manual sau
mecanic formele pentru turnare #i miezurile, dup care execut opera&iunea de turnare a
metalului pentru realizarea piesei stabilite.
293

Monografie profesional


Inginer re&ele electrice
Cod COR 214313


1.Natura activit#ii

1.18. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea principal a inginerului de re&ele electrice const n stabilirea, realizarea #i punerea n
func&iune a traseelor (re&elelor)electrice.Concret sarcinile specifice ale acestei ocupa&ii sunt:
Particip la discu&iile cu beneficiarul proiectului pentru a putea stabili traseele electrice #i
necesarul de putere, func&ie de proiect #i de echipamentele utilizate;
Stabile#te traseele electrice;
Supravegheaz realizarea re&elelor electrice;
Coordoneaz activitatea electricienilor;
Particip la punerea n func&iune a echipamentelor;
Stabile#te #i coordoneaz lucrrile de depanare.

1.19. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor sunt:
Se ocup de stabilirea #i realizarea traseelor electrice;
Particip la discu&ii #i consultri cu beneficiarii;
Coordoneaz lucrrile;
Particip la punerea n func&iune #i/sau lucrri de depanare.


2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
Pentru realizarea la parametri optimi a sarcinilor specifice ocupa&iei, un inginer de re&e&e
electrice trebuie s desf#oare o serie de activit&i intelectuale precum: prelucrare, analizare #i
evaluare de informa&ii, organizarea/planificarea,coordonarea activit&ilor, identificarea de solu&ii
pentru rezolvarea problemelor, actualizarea permanent a cuno#tin&elor de profil. Activit&ile
fizice nu implic un efort fizic sus&inut, ci mai degrab ele se concretizeaz n opera&ii tehnice
294

,mai mult sau mai pu&in complexe, cu echipamente #i controlul modului de func&ionare al
acestora. De asemenea este foarte important pentru practicarea acestei ocupa&ii lucrul cu
computerul.Schi&ele #i planurile se fac, din ce n ce mai mult,n sistem CAD, iar imprimarea
planurilor se face pe plotere computerizate. Fiindc instalarea re&elelor electrice este o activitate
de echip, cel care practic aceast ocupa&ie trebuie sa aib capacitatea de a interac&iona cu
ceilal&i.Un inginer de re&ele electrice trebuie sa explice/descrie echipei pe care o coordoneaz ce
are de facut . Pe de alt parte, el intr n contact #i cu beneficiarul cruia, de asemenea, trebuie s
i se explice n ce const proiectul #i c solu&iile de realizare alese sunt cele optime.Prin urmare
nu sunt de neglijat u#urinta n comunicare #i o anume capacitate de persuasiune.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Pentru a practica aceast meserie sunt necesare,n primul rnd,abilit&ile de ordin
intelectual(cognitive,exprimare oral,rapiditate n gndire, u#urin&a de lucru cu cifrele, o bun
aten&ie distributiv), apoi ce fizice ce &in de precizie #i acurate&e n mi#cri, dar #i o bun vedere
n spa&ial.Sunt necesare #i abilit&ile de comunicare, de lucru n echip.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
n marea majoritate a cazurilor, activitatea inginerului de re&ele elctrice se desf#oar n unit&i
cu sediu fix, dar #i la domiciliul clientului.Programul este de luni pn vineri, fiind ins foarte
numeroase deplasrile n intres de serviciu. Se apreciaz c este o activitate care implic un
relativ inconfort psihic. Poate fi practicat att de barba&i ct #i de femei.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
Se apreciaz ,c n ultimii 5 ani, con&inutul specific acestei ocupa&ii s-a schimbat n mic msur,
exigen&ele practicrii ei rmnnd relativ acelea#i.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Factorii care au condus la schimbri sunt determinate, n principal, de retehnologizare, de
apari&ia unor utilaje performante n acest domeniu de activitate,de cre#terea competi&iei n
domeniu. Cei care practic n prezent aceast meserie dar,mai ales, cei care o vor practica n
urmtorii ani trebuie s fac fa& din punct de vedere profesional cerin&elor clien&ilor,
beneficiarilor interni #i/sau externi.

295

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Poten&iale schimbri privind con&inutul muncii n urmtorii 5 ani vor fi dictate de integrarea n
UE, care va aduce dup sine noi cerin&e n func&ie de raportul cerere-ofert de pe pia&a serviciilor
de acest gen, cre#terea exigen&elor privind calitatea,n condi&iile unei concuren&e sporite n
domeniu

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Profesia persoanelor care practic aceast meserie este cea de inginer de re&ele electrice.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru a practica aceast meserie sunt necesare cuno#tin&e de inginerie , tehnologie, computere #i
electrotehnic de nivel superior.Pentru asimilarea cuno#tin&elor men&ionate este necesar o foarte
bun pregtire n domeniul #tiin&elor exacte(matematic, fizic, chimie). Sunt necesare de
asemenea, cel pu&in la un nivel satisfctor, cunoa#terea unei limbi strine, a no&iunilor de
comunicare, de lucrul cu publicul, de coordonare a activit&ii unui grup de persoane. Nu este de
neglijat cunoa#terea, mcar la un nivel minim, a notiunilor de legisla&ie, siguran& #i securitate
public, de jurispruden&.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul de educa&ie necesar practicrii acestei meserii a fost #i este #i n prezent cel superior
(facultate).Pentru aprofundarea cuno#tin&elor de specialitate sau dintr-un domeniu conex pot fi
realizate #i studii postuniversitare(masterat, doctorat)
4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
n urmtorii ani vor fi necesare cuno#tin&e tot mai ample despre sistemele automatizate, deoarece
acestea vor fi masiv utilizate n domeniu.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Ocupa&iile nrudite cu cea de inginer de re&ele electrice sunt.
Inginer electro-mecanic
electrician
296

Pentri ndeplinirea sarcinilor de serviciu, n mod frecvent, un inginer de re&ele electrice
coopereaz cu directorul tehnic #i cu electricienii pe care i are n subordonare.

6.Concluzii
Ocupa&ia inginer de re#ele electrice cod COR 214313 face parte din categoria
ocupa&iilor dominante. Activitatea principal a inginerului de re&ele electrice const n stabilirea,
realizarea #i punerea n func&iune a traseelor (re&elelor)electrice. Pentru a practica aceast
meserie sunt necesare cuno#tin&e de inginerie , tehnologie, computere#i electrotehnic de nivel
superior.
Activitatea inginerului de re&ele elctrice se desf#oar n unit&i cu sediu fix, dar #i la domiciliul
clientului. Sunt necesare de asemenea, cel pu&in la un nivel satisfctor, cunoa#terea unei limbi
strine, a no&iunilor de comunicare, de lucrul cu publicul, de coordonare a activit&ii unui grup de
persoane.
Programul este complet,de luni pn vineri, fiind ins foarte numeroase deplasrile n interes de
serviciu.Activitatea se poate desf#ura ntr-un sediu fix sau la domiciliul clientrului.Se apreciaz
c este o activitate care implic un relativ inconfort psihic. Poate fi practicat att de barba&i ct
#i de femei. n general, pentru cointeresarea #i recrutarea pentru aceast ocupa&ie sunt utilizate
prghii de ordin financiar(salarii motivante, plata orelor suplimentare ,bonuri de mas).297

Monografie profesional


Inspector de specialitate n administra&ia public (inspector contabil)1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Activitatea inspectorului de specialitate este aceea de a controla realizarea #i ndeplinirea
obliga&iilor n domeniul respectiv de specializare. Inspectorii de specialitate supravegheaz
ndeplinirea activit&ilor #i muncilor altora, afla&i n subordonare #i coordonare. Activitatea
comun a acestei ocupa&ii este aceea de a verifica #i coordona ac&iunile #i activit&ile specifice
domeniului. Importan&a zonei de specialitate este deosebit de important pentru activit&ile
specifice. n ceea ce urmeaz, activit&ile descrise sunt cele specifice zonei financiare, de
cotabilitate.
Urmre#te #i prime#te rapoarte financiare de la unit&ile de trezorerie de pe teritoriul ntregului
jude&, verific #i centralizeaz acest informa&ie pentru a putea redacta rapoarte financiare care
trebuie trimise la termene Ministerului Finan&elor Publice. Verificarea ncasrilor, a pl&ilor, din
cadrul bugetului general consolidat, a bugetului local #i al bugetului trezoreriei. 'ine balan&a de
pl&i pentru trei tipuri de bugete: bugetul general al jude&ului, cel al localit&ii #i cel al trezoreriei,
verific #i ntocme#te rapoarte financiare la ncheierea diverselor termene, realizazea legtura #i
colaborarea dintre ceea ce se ntmpl n teritoriu bugete, rapoarte le centralizeaz #i le
trimite la sediul central. Realizeaz rapoarte de audit intern, pregtirea, analizarea #i verificarea
documentelor financiare pentru a putea stabili rapoartele necesare pentru Ministerul Finan&elor

Aplicarea #i executarea legilor, controlul, consilierea, coordonarea activit&ilor, elaborarea
reglementrilor n acest domeniu, conducere. Inspectorul de specialitatea n administra&ia public
este o ocupa&ie din zona administra&iei publice, o func&ie de execu&ie. n aval, ocupa&ia de
consilier, expert sau consultant, iar n amonte este ocupa&ia de inspector.

Activit&ile desf#urate de de func&ionarii publici, care implic exercitarea prerogativelor de
putere public, sunt urmtoarele:
- punerea n executare a legilor si a celorlalte acte normative
298

- elaborarea proiectelor de acte normative #i a altor regelementri specifice autorit&ii sau
institu&iei publice, precum #i asigurarea avizrii acestora
- elaborarea proiectelor politicilor #i strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor #i
statisticilor, precum #i documenta&ie privind aplicarea #i executarea legilor, necesare pentru
realizarea competen&ei autorit&ii #i institu&iei publice
- consiliere, control #i audit public intern
- gestionarea resurselor umane #i a resurselor financiare
- colectarea crean&elor bugetare
- reprezentarea intereselor autorit&ii #i institu&iei publice n raporturile acesteia cu persoane
fizice sau juridice de drept public sau privat, din &ar #i strintate, n limita competen&elor
stabilite de conductorul autorit&ii #i institu&iei publice.

Utilizeaz metode #i tehnici fiscale, determin impozitele #i taxele #i analizeaz cheltuielile
publice, clasificarea veniturilor bugetare, calcularea de impozite directe #i indirecte.
Realizeaz activit&i de birou: folose#te echipamentul de birotic (fax, telefon, copiator,
calculator, imprimant), utilizarea soft-ului informa&ional specific activit&ii de secretariat,
folosirea internetului pentru documentare. De asemenea, utilizeaz calculatorul #i realizeaz
prelucrarea informa&iilor prin exploatarea bayelor de adte, utilizarea soft-ului adecvat, utilizarea
editorilor de calcul ai tabelelor, strctureaz #i prezint informa&ia raportat la domeniile de
activitate #i din diverse surse.
Utilizeaz legisla&ia n administra&ie: studiaz #i interpreteaz texetele de lege, ac&ioneaz n
contextul respectrii legii, rezolv situa&ii care &in de competen&a activit&ii specifice a
func&ionarului, ntocme#te documente #i intepretri ale textelor legislative, propuneri de
modificri legislative, recomandri #i propuneri de proiecte.
Stabile#te rela&ii publice #i de protocol: redacteaz coresponden# de protocol, deruleaz
coresponden# ntre compartimente, face expedierea coresponden&ei --- mai ales cea electronic--
-#i clasarea #i arhivarea coresponden&ei; apoi, realizeaz #i particip la organizarea #i
desf#urarea de venimente n cadrul institu&iei.
Urmre#te #i verific reflectarea n contabilitate a evenimentelor #i tranzac&iilor realizate de
unit&ile verificate, supravegheate, inspectate, utilizeaz metode #i tehnici fiscale, realizeaz
monitorizarea coresponden&ei #i, n unele situa&ii, a evenimentelor speciale.

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

S verifice eviden&a contabil #i registrele, s verifice calculele contabile finale
299

Centralizarea raportrilor din jude&
Transmiterea raportrilor la Ministerul Finan&elor Publice
Verificarea ncasrilor #i a pl&ilor bugetului general consolidat, local #i al trezoreriei

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

Activit&ile profesionale de o importan& foarte mare pentru desf#urarea ocupa&iei:
- colectarea, evaluarea #i asimilarea de informa&ii #i date necesare pentru realizarea
sarcinilor specifice
n ceea ce prive#te activit&ile de interac&iune, de comunicare cu al&ii, negocierea,
gestionarea #i rezolvarea conflictelor, lucru cu publicul, acordare de consultan& sunt activit&i
foarte importante pentru desf#urarea activit&ii de inspector de specialitate n administra&ia
public. Activit&ile intelectuale foarte importante pentru desf#urarea acestei ocupa&ii
men&ionate de ctre respondent sunt prelucrarea #i analizarea de informa&ii, identificarea de
solu&ii #i rezolvarea de probleme, actualizarea #i folosirea de cuno#tiin&e. n ceea ce prive#te
acitivitatea fizic, activitatea de operare cu echipamente, #i lucrul cu computerul. Interac&iunea
cu clien&ii #i beneficiarii, descriere, explicare #i instruire antrenarea #i dezvoltarea altora sunt o
serie de alte activit&i care au importan& n prezent pentru desf#urarea activit&ii de inspector
financiar. Evaluarea de informa&ii, luarea deciziilor, elaborarea de obiective #i de strategii sunt
activit&i intelectuale considerate importante pentru ocupa&ia de inspector de specialitate, n
domeniul financiar, din administra&ia public.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

Abilit&ile intelectuale necesare ntr-o foarte mare msur sunt exprimarea oral foarte bun,
rapiditate n gndire, #i u#urin& n lucrul cu cifrele. O serie de alte abilit&i intelectuale precum
cele cognitive, de memorare, de aten&ie distributiv, sunt considerate a fi necesare ntr-o msur
destul de mare. La nivelul abilit&ilor fizice #i senzoriale considerate a fi necesare ntr-o foarte
mare msur, dexteritatea manual, ndemnarea, #i vederea de aproape au foste cele enumerate
de ctre respondent. Reac&ia n timp redus, acuitatea auditiv sunt abilit&ile necesare ntr-o
msur mare pentru desf#urarea activit&ilor ocupa&iei de inspector de specialitate, n domeniu
financiar, din administra&ia public.

300

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

Competen&ele generale, cititul, scrisul, calculele matematice elementare, analiza critic, nv&area
activ, monitorizarea, cele referitoare la rezolvarea problemelor, de identificare de probleme,
solu&ioanre, evaluare #i implementare, #i competen&e necesare managementului resurselor,
precum organizarea timpului #i mamanagemntul resurselor umane sunt competen&e evaluate ca
fiind necesare n foarte mare msur acestui tip de ocupa&ie. O serie de alte abilit&i precum cele
de abordare sistemic, evaluare, prognoz, analiz cauzal, coordonare, testare, de a conduce
ma#ina, managementul resurselor financiare #i a resurselor materiale sunt considerate ca fiind
necesare n mare msur acestei ocupa&ii.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

Programul de munc pentru acest ocupa&ie este organizat de luni pn vineri, situa&ie
men&ionat ca fiind cea dominant, sunt necesare delega&ii destul de des pentru desf#urarea
activit&ii, contractele de munc din zona specific acestei ocupa&ii sunt ncheiate pe o perioad
nedeterminat, cu prgram complet, activitatea desf#urndu-se de cele mai multe ori ntr-un
cadru fix al unit&ii. Activit&ile efectuate n cadrul acestei ocupa&ii au fost descrise ca fiind
monotone #i cu un plus mare de stres din punct de vedere psihic, iar de multe ori activit&ile se
desf#oar n zgomot. S-au realizat mbunt&iri ale condi&iilor de munc ntr-o foarte mare
msur n ultimii 10 ani, iar acesta s-a datorat n cea mai mare parte modificrilor tehnice #i
dotrilor materiale de care a beneficiat direc&ia de finan&e publice. Nu s-au identificat boli
profesionale specifice acestei ocupa&ii. n ceea ce prive#te desf#urarea acestei ocupa&ii de ctre
un brbat sau o femeie nu a fost men&ionat o op&iune ntre cele dou genuri, ea putnd fi realizat
de ctre oricine fiindc este o ocupa&ie care nu presupune efort fizic deosebit, ci mai degrab
unul intelectual. Capacitate de a lucra n condi&ii de efort #i stres, program prelungit, inclusiv n
zilele de repaos legal, n zona rela&iilor cu publicul.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

n perioada ultimilor 5 ani, activit&ile necesare acestei ocupa&ii s-au schimbat ntr-o foarte mare
msur. n primul rnd, dezvoltarea tehnologiei #i a informa&iei, programele de calculator #i de
calcul, au adus modificri importante n activit&ile acestei ocupa&ii. Au fost dezvoltate #i s-a
301

introdus sisteme electronice de pl&i, de stocare a informa&iei, care permit realizarea deconturilor
n format electronic ntre institu&iile financiare. Au fost introduse standarde noi de stocare a
informa&iei, a modului de analizare #i raportare a acestuia pentru a avea un sistem unitar #i mai
u#or de utilizat. Ca urmare, persoanele care au acest ocupa&ie trebuie s aibe cuno#tin&e de
utilizare a calculatorului, a unei baze de date, colectarea de informa&ii #i date #i realizarea de
rapoarte la tremenele stabilite.

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Schimbarea de natur tehnologic este evaluat ca fiind destul de important pentru schimbrile
aprute n activit&ile necesare acestei ocupa&ii n ultimii 10 ani, dar nu ca fiind una important
sau foarte imortant, de#i a fost men&ionat ca unul dintre factorii care au cauzat schimbri n
con&inutul muncii acestei ocupa&ii. Cerin&ele clien&ilor #i adaptarea la nevoile acestora este cel
mai important factor indentificat acre determinat modificarea activit&ilor din cadrul acestei
ocupa&ii. n plus, mult mai important dect schimbarea tehnologic, a fost modificrile legislative
aprute pe parcursul ultimilor 10 ani care a determinat modificarea con&inutului activit&ii
acestei ocupa&ii. Competi&ia n acest domeniu --- care de fapt nu este prezent n zona serviciilor
financiare n domeniu public, al administra&iei publice --- este evaluat ca fiind foarte pu&in
important pentru modificrile survenite n con&inutul muncii acestei ocupa&ii n ultimii 5 ani.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Informatizarea accentuat a modului de lucru cu publicul din cauza noilor cerin&e ale societ&ii.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie

Economi#ti, juri#ti, studii medii economice, informaticieni, absolven&i de studii de lung durat,
facultate, n domeniul socio-uman: #tiin&e politice, administra&ie public, rela&ii cu publicul.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

Cuno#tiin&e la nivel superior din domeniul comunicrii, #i mai ales lucrul cu clien&ii publici,
cuno#tiin&e legislative #i de organizare administrativ, guvernare, de administra&ie #i
302

management, #tiin&e eeconomice #i contabilitate #i din zona resurselor umane la nivelul superior
sunt necesare desf#urrii activit&ilor specifice acestei ocupa&ii. Cuno#tiin&e de matematic, de
psihologie la nivelul mediu #i de utilizare a calculatorului sunt alte componente de cuno&tin&e
necesare acestei ocupa&ii. Cuno#tiin&e de limba englez sunt men&ionate, dar nu au o importan&
mare n desf#urarea activit&ilor de zi cu zi pentru acest ocupa&ie.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Sunt necesare studiile superioare, facultate. Absolven&i de licee teoretice care intr n cadrul
structurii administra&iei publice ca #i referent dup care urmeaz cursuri de perfec&ionare #i
pregtire n cadrul institu&iilor abilitate, Institutul Na&ional de Administra&ie, Agen&ia Na&ional a
Func&ionarilor Publici, #i cumulnd vechime n munc poate ocupa #i pozi&ia de inspector de
specialitate. Dar n general, este nevoie de studii superioare de lung durat #i specializri n
diverse domenii de scurt durat, 1-2 ani la nivel de masterat sau cursuri intense, specializate, de
scurt durat.

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare

Este nevoie de specializri n domeniul rela&iilor cu publicul, managementul resurselor umane, #i
o mai bun perfec&ionare n utilizarea programelor informatice, a bazelor de date. E nevoie de o
perfec&ionare continu n diverse programe informatice odat cu modificarea sau mbunt&irea
acestora.

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale

Activit&ile desf#urate n cadrul acestei ocupa&ii sunt foarte apropiate de activit&ile unui
economist #i ale unui contabil. n ceea ce prive#te structura ierarhic #i lan&ul ocupa&ional, n aval
exist ocupa&iile de referent, expert, consultant sau consilier, iar n amonte este cea de inspector.
Toate aceste ocupa&ii fca parte din cadrul func&iilor publice de execu&ie.
303

6.Concluzii

Zona administra&iei publice n Romania este n plin schimbare, iar ocupa&iile din acest domeniu
se diversific #i ncep s dobndeasc specializare pentru diversele domenii din cadrul
administra&iei publice unde ele se execut. n ceea ce prive#te ocupa&ia de inspector de
specialitate s-ar putea ca ea s fie nlocuit cu cea de inspector odat cu modificarea prevederilor
188/1999 privind statutul func&ionarilor publici, unde categoria func&ionarilor publici de execu&ie
este clar delimitat.

Ocupa&ia de inspector de specialitate n administra&ia public este o ocupa&ie care #i-a schimbat
ntr-o mare msur con&inutul n ultima perioad deoarece a intervenit dezvoltarea tehnologic
care solicit foarte mult competen&e din zona utilizrii calculatorului #i prelucrarea informa&iilor.
Apoi, zona administra&iei publice #i-a modificat ntr-o msur semnificativ organizarea #i
con&inutul muncii n acest domeniu. Inspectorul de specialitate din zona financiar a
administra&iei publice se aseamn n tipuri de calificri #i competen&e cu cei care au ocupa&ii din
zona financiar-bancar a zonei private, din firmele cu capital privat. Ceea ce deosebe#te acest
ocupa&ie de cele din zona privat &ine de con&inutul muncii care trebuie s fie n concordan& cu
legisla&ia din administra&ia public, nregistrarea evenimentelor #i tranzac&iilor n contabilitate,
reguli acre sunt aplicabile doar institu&iilor administra&iei publice. Este o ocupa&ie care #i-a
ridicat mult cerin&ele de pregtire n ultimii 15 ani. n 1990, studiile liceale erau suficiente pentru
a avea ocupa&ia de inspector n administra&ia financiar, spre deosebire de 2005 cnd studii
universitare, de lung durat, chiar specializri de scurt durat, nivel masterat, sunt necesare
pentru a avea o astfel de ocupa&ie.

243003 COR: Inspector de specialitate n administra#ia public: centralizeaz #i prelucreaz
date #i informa&ii culese de apartul din teritoriu, elaboreaz metodologii #i acord audien&e.
ncadrarea n COR este gre#it: nu exist 243003, codul COR fiind 247003: care define#te
activitatea speciali#tilor n administra&ia public.

Ocupa&ia ar trebui s fie ncadrat la nivelul grupa major 4, func&ionari administrativi deoarece
activitatea se desf#oar n zona administra&iei publice, grupa minor 412, func&ionari n
serviciile de eviden& contabil #i financiar.
Activit&ile descrise n COR pentru acest ocupa&ie se regsesc par&ial n activit&ile descrise de
ctre respondent: centralizarea #i prelucrarea datelor, acordarea de audien&e. Acest succint
descriere a fost completat de activit&ile specifice domeniului de activitate unde acest ocupa&ie
304

este exercitat: zona financiar-bancar. Activit&ile descrise pn acum &in de specificitate a
domeniului n care ocupa&ia de inspector de specialitate se desf#oar: n domeniu administra&iei
publice, zona financiar. Cea mai mare parte a activit&ilor descrise, capacit&ile necesare
descrise sunt specifice zonei financiare #i a adeministra&iei publice, ne fiind neaprat o descriere
fidel a tuturor posibilelor activit&i desf#urate de ctre un inspector de specialitate n
administra&ia public. Pregtirea cu studii superioare, utilizarea calcualtorului, interca&iune cu
oamenii, personal, beneficiarii serviciilor, negocierea sunt abilit&i #i competen&e necesare n
domeniul administra&iei publice, iar informa&iile culese prin intermediul acestei monografii
surprind aceste lucruri. Pe lng aceste abilit&i #i cuno#tiin&e specifice ocupa&iilor din domeniul
administra&iei publice, zona de activitate a respondentei, zona financiar, a influen&at mult
descrierea activit&ilor zilnice #i a abilit&ilor necesare, metode de calcul, raportare, verificare #i
intocmire de bugete, zon specializat #i tipic activit&ilor #i altor ocupa&ii: contabil, trezorier,
contabil financiar bancar.
Ocupa#ii existente n COR care au descriere a activit#ilor realizate asemntoare:
( 343306) Contabil: &ine eviden&a contabil a opera&iilor financiare ale unei ntreprinderi,
institu&ii de stat, n conformitate cu principiile generale ale contabilitⅈ verific calitatea #i
exactitatea documentelor #i opera&iilor contabile referitoare la ncasri #i vrsminte #i a altor
opera&ii financiare; ntocmesc state financiare #i eveiden&e contabile pentru o perioad
determinat de timp.
(412206) Func#ionari n activit#i financiare: contabil financiar bancar: realizeaz
opera&iuni financiare #i contabile, realizeaz opera&iuni de cas #i pl&i n numerar, culeg,
colec&ioneaz date contabile, financiare #i alte date numerice, realizeaz opera&iuni financiare la
bnci sau institu&ii financiare.
Domeniu de activitate preponderent pentru acest ocupa&ie este cel financiar-bancar desf#urat n
cadrul administra&iei publice, ntr-o unitate public, Direc&ia general a finan&elor publice
jude&ene, care are n organizare un colectiv de peste 250 de salaria&i. Activit#ile descrise n
cadrul acestei ocupa&ii sunt realizate #i de ctre consilieri, al&i inspectori #i de ctre referen&i n
cadrul aceleia#i unit&i.


305

Monografie profesional

Inspector de asisten& social


1. Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei

Inspectorii de asisten& social desf#oar activit&i de investigare #i evaluare n cazul
persoanelor aflate n dificultate sau n situa&ii de risc, precum #i activit&i de acordare de
servicii sociale #i interven&ii n vederea solu&ionrii cazurilor luate n evident.
Inspectorii din acest domeniu urmresc respectarea #i ndeplinirea drepturilor oamenilor
(drepturi prevzute de lege), precum #i accesul la condi&iile minime propice vie&ii #i
dezvoltrii individuale. Prin activitatea lor, ei i ajut pe oamenii afla&i n dificultate #i care
nu reu#esc s ias singuri din aceast situa&ie. Asisten&a social pe care inspectorii o ofer,
prin intermediul diverselor servicii #i ac&iuni, este menit s le asigure persoanelor asistate
acces la condi&iile necesare satisfacerii unor nevoi minime #i s le dezvolte capacitatea
individual de a gestiona #i dep#i situa&ia dificil n care se afl n vederea unei ct mai bune
integrri #i func&ionri sociale.
n urma sesizrilor #i solicitrilor nregistrate, ei ac&ioneaz prin declan#area unor anchete
sociale la nivelul contextului socio-familial specific fiecrui caz n parte. Ancheta social se
finalizeaz cu evaluarea nevoilor de asisten& a persoanelor aflate n dificultate sau n situa&ie
de risc. Pe baza rezultatelor evalurii, sunt ini&iate masuri de interven&ie #i de acordare de
servicii sociale ce sunt cuprinse ntr-un plan de solu&ionare a cazurilor. De asemenea,
inspectorii de asisten& social urmresc ameliorarea situa&iei, realiznd reevaluri periodice
cu privire la condi&iile care au fundamentat instituire masurilor de asisten&.
O mare parte din activitatea specific acestei ocupa&ii se desf#oar n zona asisten&ei
persoanelor cu venituri mici #i foarte mici. Este vorba despre identificarea familiilor aflate n
dificultate/cu risc social crescut, verificarea condi&iilor prevzute de lege necesare ntocmirii
unui dosar social, oferirea suportului necesar pentru (re)integrarea n societate #i
monitorizarea situa&iei persoanelor care beneficiaz de ajutoare sociale.
n domeniul protec&iei copilului, responsabilit&ile profesionale ale inspectorilor de
asisten& social sunt reglementate de prevederile legisla&iei n vigoare cu privire la protec&ia
#i promovarea drepturilor copiilor #i constau, n principal, n asigurarea cadrului necesar
306

oferirii de servicii sociale si interven&ii orientate ctre ob&inerea tuturor condi&iilor necesare
unei dezvoltri psihosociale normale a copiilor. Inspectorii ac&ioneaz n vederea respectrii
#i ndeplinirii drepturilor copiilor #i se asigur c legile, normele #i reglementrile na&ionale
n vigoare sunt respectate att pentru copiii afla&i n familie, ct #i n cazul interven&iei #i
punerii acestora sub protec&ie.


1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor

Activitatea inspectorilor de asisten& social se structureaz pe trei arii majore de ac&iune:
1. asisten& pentru persoanele beneficiare de ajutoare sociale #i copiii afla&i sub protec&ie
(prelua&i de serviciile de asisten& social #i protec&ie a copiilor);
2. investigarea #i solu&ionarea cazurilor de familii #i copii afla&i n dificultate sau n situa&ie
de risc;
3. #i activit&i administrative/specifice cerin&elor institu&ionale.

1. Inspectorii de asisten& social dezvolt rela&ii permanente/regulate cu beneficiarii de
ajutor social #i alte servicii sociale prin informarea acestora cu privire la documentele
necesare ntocmirii dosarului social #i instituirii interven&iei, oferirea de asisten& prin
furnizarea de servicii sociale, monitorizarea evolu&iei, consiliere #i suport n vederea dep#irii
situa&iei dificile #i integrrii sociale.
n cazul copiilor afla&i sub protec&ie, inspectorul, n calitatea sa de manager de caz este
dator s urmreasc respectarea #i ndeplinirea drepturilor copiilor afla&i n aceast situa&ie,
beneficiari ai serviciilor sociale #i interven&iilor. Responsabilitatea sa este s se asigure c
sunt ntrunite toate condi&iile pentru dezvoltarea optim a copilului. Pentru aceasta, este
realizat monitorizarea copilului #i a rezultatelor pe care serviciile sociale/interven&ia le induc
n evolu&ia sa. De asemenea, el este se asigur c procesele de ncredin&are temporar #i
definitiv a copiilor n plasament se desf#oare n condi&iile legii #i cu respectarea tuturor
prevederilor n vigoare.
n plus, inspectorii realizeaz revizuirea mprejurrilor care au stat la baza stabilirii
msurii de protec&ie prin reevaluarea periodic a cazurilor. Dup ntocmirea raportului de
reevaluare sau revizuirea planului individualizat de protec&ie/planului de servicii se ia decizia
pstrrii sau a revocrii msurii respective.
Inspectorul de asisten& social asigur respectarea cadrului legal #i a normelor
procedurale privind acordarea de asisten& persoanelor #i copiilor afla&i n dificultate sau n
307

situa&ie de risc, men&inerea acestora sub protec&ie sau ridicarea masurilor de asisten& #i
reintegrarea lor n mediul socio-familial de provenien&.
2. n urma sesizrilor #i solicitrilor primite, are loc identificarea #i preluarea cazurilor
persoanelor #i/sau copiilor afla&i n dificultate sau n situa&ie de risc. Inspectorii de asisten&
social au responsabilitatea de a investiga cazurile, realiznd o evaluare comprehensiv #i
multidimensional a situa&iei subiec&ilor n context socio-familial. Evaluarea ini&ial a cazului
are loc ntr-un anumit termen de timp de la nregistrare (stabilit prin lege), finalizndu-se cu
un raport sau o fi# de evaluare care st la baza deciziei de continuare a investiga&iilor sau de
nchidere a cazului. Dac este necesar, se procedeaz la orientarea cazului ctre alte institu&ii
sau servicii abilitate.
n situa&ia continurii investiga&iilor, o echip multidisciplinar de speciali#ti din care
face parte #i inspectorul realizeaz o evaluarea detaliat/complex a cazului. Sunt analizate
nevoile specifice ale persoanei/copilului aflat in dificultate sau n situa&ie de risc #i modul n
care contextul socio-familial este capabil s rspund acestor nevoi, asigurnd astfel condi&ii
propice dezvoltrii psihosociale a individului n cauz. Att subiectul, ct #i familia de
provenien&a a acestuia sunt implica&i activ n procesul de evaluare a cazului, majoritatea
ac&iunilor de investigare desf#urndu-se n cadrul ntlnirilor directe n mediul de via& al
acestora. n plus, inspectorul colecteaz informa&ii suplimentare despre cazul cercetat prin
apelarea #i la alte persoane ce au cuno#tin&e despre situa&ia investigat.
Pe baza raportului sau a fi#ei de evaluare detaliat/complex, se ia decizia solu&ionrii
cazului. Interven&ia se realizeaz n baza planului individualizat de protec&ie/planului de
servicii pe care echipa interdisciplinar l elaboreaz n cadrul ntlnirilor de lucru cu privire
la caz.

3. Adi&ional, inspectorul n asisten& social trebuie s ndeplineasc o serie de sarcini cu
caracter administrativ, corespunztoare postului pe care l ocup.
n situa&ia ocuprii unei func&ii de conducere, el realizeaz coordonarea activit&ii pentru
atingerea obiectivelor specifice din cadrul serviciului/biroului pe care l conduce, fiind
responsabil cu repartizarea sarcinilor #i a cazurilor de persoane aflate n dificultate n rndul
personalul aflat n subordine #i cu ntocmirea rapoartelor de activitate specifice institu&iei din
care face parte.
De asemenea, inspectorul de asisten& social desf#oar ac&iuni de dezvoltare #i
men&inere a unor rela&ii de comunicare/colaborare cu alte institu&ii publice din zona
serviciilor sociale.
308

n plus, el realizeaz activit&i de atragere de parteneri #i de dezvoltare de proiecte
mpreun cu ONG-uri. De asemenea, practican&ii acestei ocupa&ii ac&ioneaz n scopul
implicrii comunit&ii n programele desf#urate de institu&ia din care face parte prin
mobilizarea factorilor de decizie #i a resurselor existente la nivel local.

2. Tipologia solicitrilor

2.1. Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei

Inspectorii de asisten& social colecteaz #i evalueaz informa&iile pe baza crora sunt
luate deciziile cu privire la ncadrarea cazurilor investigate #i la masurile de protec&ie
necesare. Responsabilit&ile lor profesionale implic, cu preponderen&, activit&i intelectuale
de tipul rezolvrii de probleme, inovrii, elaborrii de obiective #i strategii, planificrii
dezvoltate n vederea solu&ionrii cazurilor de persoane aflate n dificultate sau n situa&ii de
risc. n urma evalurii cazului, inspectorii de asisten& social iau decizia instituirii msurilor
de asisten& #i elaboreaz planurile de servicii sociale #i interven&ii.
O component esen&ial a activit&ii inspectorilor cuprinde lucrul direct cu oamenii,
respectiv cu persoanele asistate crora le ofer servicii de consiliere, ndrumare, motivare,
precum #i responsabilit&i din sfera negocierii, gestionrii/rezolvrii de conflicte n situa&iile
n care msurile de asisten&/protec&ie instituite sunt respinse/contestate de beneficiari sau de
familiile acestora.
De asemenea, inspectorii de asisten& social desf#oar activit&i de
supervizare/coordonare n cadrul fiecrui caz pe care l preiau #i pentru care proiecteaz #i
organizeaz interven&ia/acordarea serviciilor sociale, monitoriznd ameliorarea cazului prin
reevaluri periodice urmate de remodelarea msurilor n acord cu progresele/modificrile
intervenite.
Deseori, inspectorii lucreaz n echipe multidisciplinare n procesul de solu&ionare a
cazurilor ce necesita asisten&, precum #i n dezvoltarea de programe mpreuna cu parteneri
din rndul ONG-urilor sau a comunit&ii locale.

2.2. Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei

Cele mai multe abilit&i necesare practicrii ocupa&iei de inspector de asisten& social
provin din sfera abilit&ilor intelectuale, respectiv: cognitive, rapiditate n gndire, de
309

memorare, de exprimare oral. De asemenea, inspectorii folosesc n mare msur capacitatea
de gndire deductiv #i inductiv n activitatea profesional.
Singura abilitate din categoria celor fizice solicitat n vederea ndeplinirii sarcinilor
specifice este cea a capacit&ii de efort fizic sus&inut, utilizat, n principal, n timpul
anchetelor sociale desf#urate la domiciliul #i n mediul social propriu subiec&ilor.

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei

Pentru ocupa&ia de inspector de asisten& social esen&iale sunt competen&ele sociale, de
persuasiune, negociere #i, n special, cele specifice abordrilor societale, sensibile la
dinamica comunit&ilor #i la specificul procesului de integrare social. Lucrul direct cu
oamenii afla&i n dificultate presupune o anumit capacitate empatic, dublat de o abordare
sistemic: analiz cauzal, evaluare #i luare de decizii, prognoz. Interven&ia inspectorilor se
realizeaz la nivelul individului cu problemele sale specifice plasat, ns, n contextul
familiei/comunit&ii din care provine. Scopul interven&iei este reprezentat de facilitarea
integrrii #i func&ionrii sociale optime a individului asistat.
De asemenea, inspectorul utilizeaz n foarte mare msur competen&ele specifice
rezolvrii de probleme #i de identificare #i evaluare a solu&iilor n cadrul anchetelor #i
interven&iilor sociale pe care le realizeaz.
n realizarea sarcinilor sale profesionale, este utilizat n mod frecvent computerul. De
asemenea, necesitatea dezvoltrii/perfec&ionrii profesionale prin nsu#irea noilor teorii #i
practici/metode de interven&ie/evaluare face din nv&area activ o component esen&ial a
activit&ii inspectorilor din acest domeniu.

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc

Inspectorii de asisten& social lucreaz, n general, cu contract pe perioad
nedeterminat, de luni pn vineri. Deplasrile n interes de serviciu n scopul realizrii
anchetelor sociale #i a furnizrii serviciilor sociale sunt frecvente #i, de aceea, practican&ii
acestei ocupa&ii #i desf#oar activitatea att n cadrul unit&ii cu sediu fix, ct #i pe teren sau
la domiciliul persoanei asistate. n linii mari, activitatea profesional a inspectorilor este
monoton (format din ac&iuni repetitive) #i, ntr-o oarecare msur, obositoare fizic #i
stresant din punct de vedere psihic pentru c implic deplasri multe n medii socio-
familiale improprii unei func&ionri sociale optime.
310

Printre condi&iile de munc nefavorabile se numr zgomotul, condi&iile de munc
penibile #i cu disconfort fizic sporit. De altfel, ntruct mediul n care se desf#oar anchetele
sociale este caracterizat, deseori, de un nivel crescut de precaritate, exist o inciden& ridicat
a bolilor de piele #i a infec&iilor cilor respiratorii printre inspectorii de asisten& social.

3. Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n con&inutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat

n ultimii 5 ani, con&inutul muncii inspectorilor de asisten& social s-a modificat n
privin&a tipurilor de servicii #i interven&ii specifice asisten&ei persoanelor aflate n dificultate
sau n situa&ii de risc. Accentul este pus pe asisten&a persoanelor/copiilor afla&i n dificultate,
pe ct posibil, n mediul de provenien& #i stimularea capacit&ii acestora de a dep#i situa&ia
de risc. De asemenea, la nivelul procedurilor de lucru, respectiv a normelor metodologice s-
au nregistrat modificri semnificative introduse de modificri ale cadrului legal n acord cu
practica n domeniu #i cu cele mai noi abordri pe plan mondial.

3.2. Factorii care au condus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani

Schimbrile intervenite n con&inutul activit&ii se datoreaz, n primul rnd, modificrii #i
dezvoltrii cadrului legislativ cu privire la interven&ia #i serviciile sociale destinate
persoanelor aflate n dificultate sau n situa&ie de risc.
n al doilea rnd, este vorba despre schimbri n organizarea activit&ii la locul de
munc generate de restructurarea institu&iilor cu competen&e n sfera serviciilor sociale n
vederea eficientizrii activit&ii lor.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora

Pe termen mediu, principala schimbare care va interveni n con&inutul muncii
inspectorilor va fi reducerea volumului de munc, respectiv asistarea unui numr mai redus
de cazuri de persoane aflate n dificultate sau n situa&ii de risc. Acest fapt se va datora, n
general, cre#terii economice #i crerii de noi locuri de munc care vor oferi posibilit&i de
angajare pentru popula&ia neocupat din prezent. Astfel, mbunt&irea situa&iei materiale a
indivizilor va conduce la o reducere a necesarului de asisten& #i de servicii sociale.
311

Reducerea numrului de cazuri de persoane asistate social va fi compensat de o cre#tere,
n importan&, a clasei de activit&i administrative, n special, din categoria monitorizrii #i
controlului resurselor.

4. Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1. Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Jurist
Economist
Sociolog
Asistent social

4.2. Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei

Activitatea inspectorilor de asisten& social necesit cuno#tin&e de specialitate din sfera
#tiin&elor sociale, respectiv psihologie, sociologie #i asisten& social #i, n mai mic msur,
filozofie #i teologie ce sunt esen&iale pentru activitatea de interven&ie n cazul persoanelor
aflate n dificultate #i situa&ie de risc.
De asemenea, inspectorii trebuie s aib cuno#tin&e din domeniul comunicrii #i a lucrului
cu oamenii, cuno#tin&e necesare pentru implementarea msurilor stabilite. n procesul de
ameliorare a cazurilor ce necesit asisten&, activitatea desf#urat implic #i cuno#tin&e din
domeniul educa&iei #i a formrii, n special n cazul interven&iei #i protec&iei copiilor.

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia

Nivelul minim de educa&ie pe care trebuie s l aib practican&ii acestei ocupa&ii este cel al
studiilor superioare (facultate).

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare

Referitor la formarea continu, inspectorilor de asisten& social le sunt necesare cursuri
de lung durat, a#a cum sunt programele de masterat #i studiile aprofundate din domeniul
asisten&ei sociale, psihologiei #i sociologiei.
Dintre programele de pregtire/specializare profesional de scurt durat, practican&ii
acestei ocupa&ii pot frecventa cursurile de specialitate de asisten& social, precum #i alte
312

training-uri organizate n cadrul programelor #i proiectelor dezvoltate de institu&iile implicate
n domeniu pe teme legate de interven&ie social.

5. Ocupa#ii nrudite

Alte ocupa&ii cu con&inut apropiat al muncii #i care au n comun cu inspectorii de asisten&
social o parte dintre cuno#tin&ele, competen&ele #i aptitudinile specifice acestora sunt:
Asistent social
Referent de specialitate

Lanuri verticale ntre ocupaii

Lan&ul ocupa&ional n care este prezent inspectorul de asisten& social l include, n
amonte, pe #eful de serviciu care coordoneaz activitatea global de acordare de servicii #i
interven&ie, iar n aval, pe asistentul social care furnizeaz, concret, serviciile sociale.
Rolul definitoriu al inspectorului este de a se asigura c procesul de evaluare #i
solu&ionare a situa&iei persoanelor aflate n dificultate se realizeaz n conformitate cu toate
reglementrile n vigoare #i c interven&ia/acordarea de servicii sociale sunt adaptate
specificului #i evolu&iei fiecrui caz n parte.

6. Concluzii

Inspectorii de asisten& social desf#oar activit&i de investigare #i evaluare n cazul
persoanelor aflate n dificultate sau n situa&ii de risc, precum #i activit&i de acordare de
servicii sociale #i interven&ii n vederea solu&ionrii cazurilor luate n evident.
Ocupa&ia de inspector de pensii, asigurri sociale #i asisten& social cu codul COR
344301 se regse#te n categoria ocupa&iilor care #i-au schimbat con&inutul, n special datorit
modificrilor intervenite la nivelul cadrului legislativ #i procedural.
Printre posturile/func&iile n care se practic ocupa&ia de inspector de asisten& social se
numr: #ef serviciu asisten& social, #ef birou, inspector principal, asistent social, referent,
etc.
Tipul ideal al inspectorului de asisten& social este reprezentat de o persoan ce posed:
solide cuno#tin&e din domeniul #tiin&elor sociale, cu precdere asisten& social;
abilit&i intelectuale semnificative #i de comunicare/lucrul cu publicul;
313

competen&e de organizare, abordare sistemic, interven&ie comunitar, negociere #i
persuasiune #i rezolvare de probleme;
disponibilitate la efort fizic #i stres de ordin psihologic.
314

Monografie profesional


Ocupa&ia INSPECTOR DE PENSII


1.Natura activit#ii

1.1. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea profesional a unui inspector de pensii implic un #ir mai larg de opera&ii care se
refer la urmtoarele aspecte:
- coordonarea activit&ii personalului din cadrul direc&iei de pensii
- administrarea #i gestionarea fondurilor alocate pentru plata drepturilor de pensii #i de
asisten& social (ajutor social, indemniza&ii)
- urmrirea aplicrii prevederilor actelor normative referitoare la acordarea drepturilor
financiare
- coordonarea unor studii, evaluri #i sinteze care se efectueaz n ceea ce prive#te
aplicarea legii Nr. 416/2001 (privind venitul minim garantat)
- ntocme#te executivele necesare pentru aprobarea documenta&iei privind deschiderea,
sistarea sau ncetarea dreptului financiar garantat de lege
- avizeaz documenta&ia necesar
- ntocme#te fi#ele de post #i apreciaz competen&ele profesionale pentru personalul care se
afl n subordinea lui

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n cadrul unei luni, o persoan care practic ntr-o institu&ie ocupa&ia de inspector de pensii, are
urmtoarele sarcini de serviciu de realizat, n func&ie de posturile n care se practic ocupa&ia de
inspector de pensii (director, inspector, asistent social, consilier):
1. urmre#te aplicarea prevederilor actelor normative privind acordarea drepturilor
persoanelor care solicit aceste drepturi
2. coordoneaz #i evalueaz sintezele ntocmite privind aplicarea legii nr. 416/2001
3. avizeaz sistarea/deschiderea/ncetarea unor drepturi financiare garantate de ctre legea
n vigoare
4. coordoneaz #i realizeaz programe #i servicii sociale n colaborare cu serviciile
administrative publice locale
5. evaluaeaz calitatea serviciilor oferite de ctre institu&ie
6. controleaz respectarea standardelor de calitate privind serviciile sociale
7. coordoneaz activitatea ce &ine de personalul din cadrul direc&iei
315


2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de inspector de pensii sunt considerate ca fiind foarte importante
urmtoarele tipuri de activit&i: colectarea, evaluarea #i asimilarea de informa&ii #i date
necesare pentru realizarea sarcinilor specifice, interac&iunea/comunicarea cu ceilal&i (cu
colegii/lucrul n echip, supervizare/management, descriere/explicare/instruire, lucrul cu
publicul, acordare de consultan&, administrare/organizare/gestionare, monitorizarea #i
controlarea resurselor), activitatea intelectual (prelucrare/analize informa&ii, evaluare
informa&ii, organizare/planificare, identificare de solu&ii/rezolvare de probleme, reflec&ie/luare de
decizii, actualizare #i folosire de cuno#tin&e, elaborare de obiective #i strategii), activitatea fizic
(lucrul cu computerul, activit&i manuale). Sunt considerate ca fiind importante activit&i
precum: interac&iunea cu clien&ii #i ndrumarea #i motivarea altora din sfera activit&ilor
profesionale care presupun interac&iunea/comunicarea cu ceilal&i. Oarecum importanteau fost
identificate activit&i profesionale din sfera interac&iunii cu ceilal&i care &in de asistarea #i
ngrijirea altora precum #i de vnzare/persuasiune sau realizarea de activit&i administrative, dar
#i din sfera activit&ilor intelectuale(cele care &in de inovare).
Ocupa&ia de inspector de pensii nu implic activit&i care #i-au schimbat con&inutul s-au
importan&a fa& de acum 5 ani #i nici nu anun& schimbri majore nici n ceea ce prive#te
con&inutul, nici n ceea ce prive#te importan&a pentru urmtorii 5 ani.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei de inspector de pensii &in att de aspectul intelectual,
ct #i de cel fizic #i senzorial. Totu#i, n foarte mare msur sunt necesare abilit&ile din zona
intelectual (cele cognitive, de exprimare oral, de rapiditate n gndire, originalitate, gndire
deductiv, inductiv, u#urin& n lucrul cu cifrele, de memorare, aten&ie selectiv dar #i
distribu&iv) dar #i cele senzoriale (vedere de aproape, vedere de departe, acuitate auditiv).
Abilit&ile fizice sunt necesare practicrii ocupa&iei de inspector de pensii ntr-o msur mai
mic (dexteritate manual, precizie/acurate&e n mi#cri, reac&ie n timp redus) #i chiar deloc
(efort fizic sus&inut, efort fizic mare de scurt durat, coordonare fizic).

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea ocupa&iei de inspector de pensii sunt necesare n foarte mare msur
competen&e care &in de managementul resurselor (organizarea timpului, managementul
316

resurselor financiare, materiale #i umane), de social (coordonare, convingere/persuasiune,
negociere, specifice actului de instruire, specifice furnizrii de servicii) #i de rezolvarea de
probleme (identificare de probleme, identificare de solu&ii, evaluarea de solu&ii, implementarea
solu&iilor), ns, n egal msur #i competen#e generale (citit, scris, calcule matematice
elementare, de nv&are activ, de monitorizare). ntr-o msur mai mic sunt necesare
competen#e generale (elemente #tiin&ifice de baz, analiz critic), tehnice (analiz tehnic,
proiectare tehnologic, de a conduce ma#ini, de lucru cu echipamente, de instalare #i programare
a echipamentelor, de testare, de monitorizare #i verificare opera&ii tehnice, de inspec&ie produs,
de ntre&inere #i reparare echipamente) #i de abordare sistemic (competen&e specifice
abordrilor macro-sistemice, de prognoz, de analiz cauzal).

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al unei persoane cu ocupa&ia de inspector de pensii este de luni pn vineri,
n schimburi, cu preponderen& fiind programul fix, cel de luni pn vineri. Pentru realizarea
sarcinilor specifice posturilor n care se practic ocupa&ia de inspector de pensii sunt necesare rar
delega&iile/deplasrile n interes de serviciu. n ceea ce prive#te tipurile de contracte care se
ncheie pentru posturile n care se practic ocupa&ia n cauz, este practicat un singur tip de
contract pentru ocupa&ia de inspector de pensii, acela pe perioad nedeterminat. Locul de
desf#urare a activit&ii este unul singur, unitatea cu sediul fix. Activitatea desf#urat de un
inspector de pensii este monoton (implic opera&ii repetitive), obositoare din punct de vedere
fizic #i stresant din punct de vedere psihic. Ca #i condi&ie specific n care se practic ocupa&ia
de inspector de pensii ar fi de remarcat zgomotul. Cu toate acestea, condi&iile de munc specifice
acestei ocupa&ii s-au mbunt&it n ultimii 10 ani n foarte mare msur, deoarece, pe de o parte
au avut loc cre#teri salariale, iar pe de alt parte posturile n care se practic ocupa&ia de
inspector de pensii au fost ierarhizate iar sarcinile de lucru au fost mult mai bine organizate #i
trasate. Nu exist boli profesionale care ar putea aprea la persoanele care practic aceast
ocupa&ie #i nici nu conteaz sexul persoanei care practic aceast ocupa&ie.

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani nu au existat factori care s fi condus la schimbarea con&inutului muncii specifice
acestei acupa&ii.317

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Privind aceea#i problem prin prisma ultimilor 10 ani, au existat schimbri n con&inutul
activit&ii. Astfel, factorii care au avut un rol foarte important n schimbarea acestui con&inut
sunt cei care &in de modific!ri ale cadrului legislativ, de adaptarea la nevoile
clienilor/beneficiarilor #i de schimb!ri n organizarea activit!ii la locul de munc!.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Modific!rile legislative sunt a#teptate s produc schimbri n con&inutul muncii acestei ocupa&ii,
n urmtorii 5 ani, schimbri care ar u#ura #i mai mult activitatea celor care practic ocupa&ia de
inspector de pensii.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Persoanele care exercit ocupa&ia de inspector de pensii pot avea urmtoarele profesii: func&ionar
public, inspector resurse, inspector de pensii, consilier.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea ocupa&iei de inspector de pensii sunt necesare urmtoarele cuno#tin&e:
cuno$tine de nivel mediu din domeniul #tiin&elor sociale (psihologice, sociologice), umaniste #i
arte (limbi strine) #i telecomunica&ii, cuno$tine de nivel superior din domeniul #tiin&elor exacte
(matematic), comunicare (comunicare #i media, lucrul cu clien&ii/publicul), legisla&ie #i
siguran& public (legisla&ie, guvernare), educa&ie #i formare, afaceri #i management (#tiin&e
economice #i contabilitate, resurse umane).

4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei de inspector de pensii este n
prezent facultatea (studii superioare). Acela#i nivel minim de studii necesar practicrii acestei
ocupa&ii era necesar att n anul 1990, ct #i n anul 2000 (nu s-au produs schimbri n ceea ce
prive#te necesarul de pregtire educa&ional n ultimii 16 ani).

4.4.Necesit&i de pregtire/specializare
Pentru practicarea ocupa&iei de inspector de pensii nu sunt necesare cursuri suplimentare
pregtirii profesionale dobandite n cadrul #colii. Exist ns necesitatea ca ultima #coal
absolvit s se ncadreze n #ablonul studiilor superioare.
318

5.Ocupa#ii nrudite

Rela&ii ntre ocupa&ii lan&uri ocupa&ionale
Alte ocupa&ii nrudite cu cea de inspector de pensii sunt: ocupa&ia de inspector resurse umane #i
ocupa&ia de func&ionar public.
n ceea ce prive#te ocupa&iile cu care se coopereaz n realizarea sarcinilor corespunztoare
ocupa&iei de inspector de pensii, ocupa&ii fr de care nu s-ar putea realiza sarcinile ocupa&iei n
spe&, un inspector de pensii coopereaz n amonte cu directorul executiv al institu&iei, iar n aval
cu func&ionarul public.

6.Concluzii

Ocupa&ia de inspector de pensii se practic n cadrul caselor de pensii (locale sau jude&ene),
institu&ii publice, care au drept misiune administratrea #i gestionarea sistemului public de pensii
#i alte drepturi de asigurri sociale #i a sistemului de asigurare pentru accidente de munc #i boli
profesionale. Codul COR corespunztor acestei ocupa&ii este 344301. Datele acestei monografii
au fost culese de la Casa Jude&ean de Pensii din Craiova, Jude&ul Dolj, institu&ie public cu 50-
249 de salaria&i.
Posturile/func&iile n care se mai practic aceast ocupa&ie sunt urmtoarele: director, inspector,
asistent social, consilier.
Ocupa&ia de inspector de pensii face parte din grupul ocupa&iilor dominante, iar persoana care
practic o asemenea ocupa&ie trebuie s aib dezvoltate abilit#i intelectuale #i senzoriale
precum #i o serie de competen#e care &in n special de managementul resurselor, de social, de
rezolvarea de probleme, ns, n egal msur #i competen#e generale.
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei de inspector de pensii este n
prezent facultatea (studii superioare), iar cuno#tin&ele necesare practicrii acestei ocupa&ii
trebuie s acopere urmtoarele arii: cuno$tine de nivel mediu din domeniul #tiin&elor sociale
(psihologice, sociologice), umaniste #i arte (limbi strine) #i telecomunica&ii, cuno$tine de nivel
superior din domeniul #tiin&elor exacte (matematic), comunicare (comunicare #i media, lucrul
cu clien&ii/publicul), legisla&ie #i siguran& public (legisla&ie, guvernare), educa&ie #i formare,
afaceri #i management (#tiin&e economice #i contabilitate, resurse umane). Acela#i nivel minim
de studii necesar practicrii acestei ocupa&ii era necesar att n anul 1990, ct #i n anul 2000 (nu
s-au produs schimbri n ceea ce prive#te necesarul de pregtire educa&ional n ultimii 16 ani).
Ultimii 10 ani au adus schimbri semnificative n ceea ce prive#te con&inutul muncii, schimbri
care fac referire n primul rnd la modificrile ale cadrului legislativ, fapt ce a generat #i alte
schimbri care fac referire la adaptarea la nevoile clienilor/beneficiarilor precum #i la
319

organizarea activit!ii la locul de munc!. Organizarea activit&ii la locul de munc alturi de
mrirea salariilor au condus implicit #i la mbunt&irea condi&iilor de munc specifice acestei
ocupa&ii. Schimbrile survenite n con&inutul muncii ocupa&iei de inspector de pensii, dar #i cele
care se a#teapt a mai surveni #i n urmtorii ani necesit o serie de cursuri de formare pentru
personalul implicat n activitatea de inspector de pensii, chiar dac nivelul de studii #i con&inutul
studiilor nu s-a modificat #i nici nu se cere a se modifica n urmtorii 5 ani.
Strategii de motivare nu avem informa&ii

320

Monografie profesional


Ocupa&ia INSPECTOR RESURSE UMANE


1.Natura activit#ii

1.3. Descrierea activit&ilor specifice ocupa&iei
Activitatea profesional a unui inspector resurse umane implic urmtoarele aspecte:
- se ocup de anun&urile de recrutare de personal
- verific cv-urile #i programeaz interviurile
- ntocme#te dosarele de personal
- ntocme#te contractele individuale de munc #i le vizeaz la Inspec&ia Muncii
- ntocme#te formele legale de desfacere a contractelor de munc #i le prezint la Inspec&ia
Muncii pentru certificare
- &ine eviden&a corect a dosarelor de personal #i opereaz nscrierile n carnetele de munc
-elibereaz adeverin&ele de venit
- efectueaz copii dup contracte, carnete de munc, la solicitarea angaja&ilor
- ntocme#te liste lunare cu noii angaja&i ai societ&ii, liste care cuprind toate datele personale,
CNP, salariul, depunndu-le la serviciul financiar, pentru ntocmirea programelor de salarii
- ntocme#te liste lunare cu persoanele care prsesc societatea pentru a fi scoase din eviden&
- ntocme#te dosarele de pensii
- ntocme#te #i &ine eviden&a contractelor de munc cu timp par&ial
- ntocme#te forme necesare pentru ajutorul de #omaj
- &ine permanent legtura cu Inspec&ia Muncii pentru diferite situa&ii care apar n legtur cu
salaria&ii firmei
-ntocme#te procesele verbale de renegociere a salariilor la propunerea Directorului General
- ntocme#te decizii de schimbare a func&iei la propunerea Directorului General
- rspunde diferitelor institu&ii care cer informa&ii, date privind salaria&ii societ&ii
- ntocme#te #i preia de la angaja&i actele necesare pentru deducerea personal (persoane n
ntre&inere) #i nainteaz aceste dosare biroului financiar

1.2. Sarcinile de serviciu n ordinea importan&ei lor
n cadrul unei luni, o persoan care practic ntr-o institu&ie ocupa&ia de inspector resurse
umane, are urmtoarele sarcini de serviciu de realizat, n ordinea importan&ei acestora:
5. ntocme#te dosarele de personal la angajare
6. elibereaz adeverin&e pentru angaja&ii societ&ii
321

7. &ine eviden&a angajrilor/lichidrilor lunare
8. ntome#te formele de lichidare
9. activit&i de recrutare #i selectare de personal
10. rela&ioneaz cu Inspec&ia Muncii

2.Tipologia solicitrilor

2.1.Tipurile de activit&i #i importan&a lor n practicarea ocupa&iei
n practicarea ocupa&iei de inspector resurse umane, n prezent, sunt considerate ca fiind
foarte importante urmtoarele tipuri de activit&i: colectarea, evaluarea #i asimilarea de
informa&ii #i date necesare pentru realizarea sarcinilor specifice, interac&iunea/comunicarea
cu ceilal&i (cu colegii/lucrul n echip, interac&iunea cu clien&ii/beneficiarii,
negociere/gestionare/rezolvare de conflicte, lucrul cu publicul, acordare de consultan&,
ndrumarea #i motivarea altora, administrare/gestionare/organizare, realizare de activit&i
administrative, monitorizarea #i controlarea resurselor), activitatea intelectual
(prelucrare/analizare informa&ii, evaluare informa&ii). Sunt considerate ca fiind lipsite de
importan& activit&ile fizice, mai pu&in cele legate de lucrul cu computerul #i alte tipuri de
activit&i manuale. Importante #i oarecum importantepentru practicarea ocupa&iei de inspector
resurse umane sunt o serie de activit&i precum: activit&i intelectuale (organizare/planificare,
identificare de solu&ii/rezolvare de probleme, reflec&ie/luare de decizii, actualizare #i folosire de
cuno#tin&e. De men&ionat este faptul c ocupa&ia de inpector resurse umane nu implic activit&i
care #i-au schimbat con&inutul sau importan&a fa& de acum 5 ani #i nici nu anun& schimbri
majore nici n ceea ce prive#te con&inutul, nici n ceea ce prive#te importan&a pentru urmtorii 5
ani. O singur activitate #i-a schimbat importan&a comparativ cu ultimii 5 ani #i #i anun& n
acela#i timp o cre#tere a importan&ei: lucrul cu computerul, care n urm cu 5 ani constituia o
activitate oarecum important!, n prezent este o activitate important!, n vreme ce peste al&i 5 ani
va fi o activitate foarte important! pentru ndeplinirea sarcinilor ce revin unui inspector resurse
umane.

2.2.Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei
Abilit&ile necesare practicrii ocupa&iei de inspector resurse umane &in n principal de aspectul
intelectual #i de cel senzorial. Astfel, n foarte mare msur sunt necesare aproape toate
abilit&ile din zona intelectual (cele cognitive, de exprimare oral, de rapiditate n gndire,
gndire deductiv, inductiv, de memorare, aten&ie selectiv dar #i distributiv) dar #i cele
senzoriale (vedere de aproape, vedere de departe, acuitate auditiv). Abilit&ile fizice sunt
necesare practicrii ocupa&iei de inspector resurse umane n mic msur.
322

2.3. Competen&ele necesare practicrii ocupa&iei
Pentru practicarea ocupa&iei de inspector resurse umane sunt necesare n foarte mare msur
competen&e care &in n special de managementul resurselor (organizarea timpului,
managementul resurselor umane), dar #i competen#e generale (citit, scris, calcule matematice
elementare, analiz critic, nv&are activ) precum #i competen#e sociale (specifice abordrilor
societale) #i competen#e tehnice (utilizare computer). n mare msur sunt necesare
competen#e sociale (de coordonare, de negociere, specifice actului de instruire, specifice
furnizrii de servicii), de rezolvare de probleme (de identificare de probleme, de identificare de
solu&ii, de evaluare de solu&ii #i de implementare a solu&iilor), precum #i competen&e care &in de
abordarea sistemic (specifice abordrilor macrosistemice, de analiz cauzal, de evaluare #i
luare de decizii) sau competen#e generale (elemente #tiin&ifice de baz). n foarte mic msur
sau deloc sunt necesare competen#ele tehnice (de analiz tehnic, proiectare tehnologic, de a
conduce ma#ini, de testare, de monitorizare opera&ii tehnice, de inspec&ie de produs, de
ntre&inere #i reparare echipamente).

2.4. Condi&iile psiho-sociale ale mediului de munc
Programul de lucru al unei persoane cu ocupa&ia de inspector resurse umane este de luni pn
vineri. Pentru realizarea sarcinilor specifice posturilor n care se practic ocupa&ia de inspector
resurse umane sunt necesare rar delega&iile/deplasrile n interes de serviciu. n ceea ce prive#te
tipurile de contracte care se ncheie pentru posturile n care se practic ocupa&ia n cauz, se
practic att contractele pe perioad nedeterminat, cu program complet ct #i cele cu program
par&ial, ns fr a exista o preponderen& a unuia sau altuia dintre tipurile de contracte practicate.
Locul de desf#urare a activit&ii este unul singur, unitatea cu sediul fix. Activitatea desf#urat
de un inspector resurse umane este nu este una monoton #i nici obositoare din punct de vedere
fizic, dar este stresant din punct de vedere psihic. Nu exist condi&ii de munc specifice
posturilor n care se practic ocupa&ia de inspector resurse umane (cldur excesiv, frig,
mizerie, zgomot, etc.). Cu toate acestea, condi&iile de munc specifice acestei ocupa&ii s-au
mbunt#it n ultimii 10 ani n mare msur datorit dezvoltrii unor programe performante
de gestionare a resurselor umane (mbunt&iri de ordin tehnologic). Nu conteaz sexul persoanei
care practic aceast ocupa&ie. Totu#i, la capitolul boli profesionale ar fi de men&ionat faptul c
unele persoane care practic ocupa&ia de inspector resurse umane sunt expuse unor boli de natur
infecto-contagioase ca urmare a faptului c activitatea lor profesional implic #i interac&iunea cu
publicul/lucrul cu publicul, inciden&a apari&iei acestor boli profesionale rmnnd neschimbat n
ultimii 10 ani.

323

3.Evaluri ale schimbrilor n con#inutul muncii, pe termen mediu $i lung

3.1. Schimbrile intervenite n continutul muncii n ultimii 5 ani #i cauzele care le-au generat
n ultimii 5 ani, con&inutul muncii specific ocupa&iei de inspector resurse umane s-a schimbat n
mare msur, schimbrile care au intervenit fiind cauzate n special de evolu&ia tehnicii #i a
sistemelor informa&ionale. Aceste schimbri au permis o mai bun gestionare a resurselor umane
prin intermediul programelor informatice performante (s-au redus procedurile birocratice #i
volumul activit&ilor mecanice - scriere manual - de gestionare a resurselor umane).

3.2. Factorii care au cundus la schimbarea con&inutului activit&ii n ultimii 10 ani
Privind aceea#i problem prin prisma ultimilor 10 ani, pe lng modificrile de ordin tehnologic
produse n activitatea unui inspector resurse umane, au existat #i alte schimbri n con&inutul
activit&ii ocupa&iei. Astfel, factorii care au avut un rol foarte important n schimbarea acestui
con&inut sunt cei care &in de: schimbri de natur tehnologic, de cre#terea competi&iei n
domeniu, precum #i de schimbri n organizarea activit&ii la locul de munc. Al&i factori cu un
rol important n schimbarea con&inutului activit&ii de inspector resurse umane sunt cei care &in
de modificri ale cadrului legislativ #i de adaptarea la nevoile clien&ilor/beneficiarilor.

3.3. Poten&ialele schimbri ale con&inutului muncii n urmtorii 5 ani #i motiva&ia acestora
Chiar dac evolu&ia tehnologic a adus deja schimbri n con&inutul muncii de inspector resurse
umane, se a#teapt ca #i n urmtorii 5 ani s se produc astfel de modificri de natur
tehnologic, schimbri care se a#teapt s u#ureze #i mai mult activitatea ocupa&iei n spe&.
Concret, se discut despre renun&area la carnetele de munc, fapt ce va implica trecerea la un nou
sistem informatic cu implica&ii directe asupra con&inutului muncii de inspector resurse umane.

4.Nivele de pregtire $i perfec#ionare

4.1.Profesiile persoanelor care exercit aceast ocupa&ie
Ocupa&ia de inspector resurse umane poate fi practicat cu succes de ctre persoane care au la
baza meseriei/profesiei cursuri de formare profesional de inspector de resurse umane.

4.2.Cuno#tin&ele specifice necesare practicrii ocupa&iei
Concret, pentru practicarea ocupa&iei de inspector resurse umane sunt necesare urmtoarele
cuno#tin&e: cuno#tin&e de nivel elementar din domeniul $tiinelor exacte (matematic, biologie)
#i din domeniul s!n!t!ii, cuno#tin&e de nivel mediu din domeniile: comunicare $i utilizare
computer, psihologie, sociologie, educaie $i formare, administraie $i management, $tiine
economice $i contabilitate, cuno#tin&e de nivel superior din domeniul comunic!rii (lucrul cu
clien&ii/publicul), din domeniul telecomunicaiilor, al legislaiei $i siguranei publice (siguran&
324

#i securitate public, legisla&ie/guvernare, jurispruden&), dar #i din domeniul afaceri $i
management (resurse umane).


4.3.Nivelul de educa&ie necesar practicrii ocupa&iei #i evolu&ia acestuia
Nivelul minim de educa&ie ini&ial necesar practicrii ocupa&iei de inspector resurse