You are on page 1of 96

,.'.,'.

. , . 1
lri l

rli

'r.$l
iirj

$*

i'-rn;i,rltltl';'
,::5! :i i;:",rli l
ESSENTIAL
FILMTUEMES
1 OY E A R SO F T H E V E R Y B E S TF I L M T H E M E S

VISE PUBLICATIONS
L o n d o n / N e w Y o r k / S y d n e y / P a r is / C o p e n h a g e n / l v l a d r id / T o k y o
AMERICAN BEAUTY/ANGELA
UNDRESS
( F R O MT H E F I L M ' A M E R I C A NB E A U T Y ' )
BY THOMAS NE\/MAN

I. MAINTHEME
Freely1J= c.78)

l_--__ bIJ )
e ' { )I)
a \/'
' 'v' '\-'
\z'

h l ry
----.-.---

@ Copyright 2000 Songs Of SKC, USA


V o r l d w i d e r i g h t s f o r S o n g s O f S K C a d m i n r s t e r e db y C h e r r y R i v e r i r l u s i c C o m p a n y
A l l R i g h t s R e s e r v e d .I n r e r n a t i o n a lC o p y r i g h t S e c u r e d

W
I r
il
b -fr
a_ ;e G

'-;r ' 'Jl


U t ' . 1
v
.r
ba?i +l

ry
J J J l l

n xl
!_a-
_z_ G .N1 I
N I
-a_

a)

h l ) JJI J J J I
- e f
A senzatempo tP..*^^^'*
€r--_-.d L ri t\,b,i h[{b-y !i1b.y ho(c

tu -
p cresc. fnl, <. ---_
f t
A A trl a
^r 4-
b
t # . ( ad f i e {hg)

Pp *frfr.:-.

II. ANGELA UNDRESS


) -70
r = 7

I J )
I

= = =
J
T H E E N C L I S HP A T I E N T
(FROM THE FILM'THE ENCLISH PATIENT')

BY CABRIEL YARED

Plaintivelv

a J - d t (J

v./
mp
A

d " f
r>
-)..-

d, "?. qr 't
I I

V(J' J,--,2 t

l
i
i
I

I
qr. 'r'
?I .
I r

O cresc.

I
r.--- ,r
p-+' Dt ? ' ? ? Tf I
A RETREAT
( F R O M T H E F I L M ' T H E E N C L I S HP A T I E N T ' )
B Y C A B R I E LY A R E D

Slowlv r--3 --r


a

t -
nl?-_----
lesato
2 - O t 1
- C t 1
) J

con pedale

r-3 r
a

t - t - ?:
I
t z - e t z - C t 1 t 1
; C t C 2 ) C t J ; C

r
+"---e
mae
A

o l I r l l r t l
---
I ; e ' ----- - C t z ; O -----
'-- j t 4 t O
;

\7
@ Copyright 1997 English Patient l\'lusic
P r e s t i g e N l u s i c L i m i t e d . I V y n d h a m Y a r d , V y n d h a m p l a c e , L o n d o n \ , ) /r
A l l R i g h t s R e s e r v e d I n t e r n a t i o n a lC o p y r i g h t S e c u r e d

t4
' I : '.
: I

;if;11.*,*.;*;.:r--.*!&.,,r r&-;,-,,.. --,

RU PERT
BEAR
( F R O M T H E f t L M ' T H E E N C L T S Hp A T t E N T ' )
B Y C A B R I E LY A R E D

Reflectivelv

con pedale

- :
J e
r r r r !a-e
I
r r l
e :a-il. ,: r.lrl
.|bJ c
a j l
t-' I Y I
,If -
,.41 7*t - ? L-. l_,

p
.->l *fuesc.

_ _i Nr
e'^e
EIr
! da-J
J t , \ \ hjl\
hJ-) oe-t-bl t
a b1^1

vLr_* : T / t
I
-mp dim.
I r)
ot.-----o

O C o p y r i g h r t 9 9 7 E n g l r s h l ) a r i e n t\ l u s r c
l ) r e s r i g eI l u s r c L r m r t e d , t V y n d h a m Y a r d , V / y n d h a m l ) l a c e .L o n d o n V t
A l l R i g h t s R e s e r v e d I n t e r n a t r o n a lC o p y r r g h t S e c u r c d

t5
T H E \ T E D DI N C I E N DT I T L E S
( F R O MT H E F I L M ' E M M A ' )
B Y R A C H E LP O R T M A N

Freely (J = c.80)

Briskly(J.= rr2)

) l-1 |
1

----'- --
a | L-.J-J t l f
-
l l T
l )
t l
Y

t i # t t t + t ) - t a t - . - ?
7 l

--l r - - . . - . . . . . - . - . . -

-l I -
t
t
t
t
t
-
t
)
l
t
l
\ l
-
= -2
, a
E
i
H
I

t l
t t + t -
Je' t t - l
ta
tui. " .._' -,,.!.:..,,...,i,-,_..... .:_r.. . :: ",.,,r.

poco a poco cresc.


l8
Legato,quasiarpa (J = 104)

PP
poco dim.

r -
II
I
I
Il
tr
poco cresc.
poco dim.

I
p ,"f
+
J _ ? ? t + ? t ? t ? t

rall.
A

a) Lcf.== I
I
A
J
I

? ? ? + ? t ? t + t | .l_ /_ l)a

eeb.

r
ll4! r ,
I
I
Ii

CHOST
( M A I N T H E M E F R O MT H E F I L M ' C H O S T ' )
B Y M A U R I C EI A R R E
Expressively

a
p

|.l]
\L-- \I.-

}] N $-.' *-l .
at

ryp

b-rt q

{J ffir I =-+4

r -------/
---
-----/

O C o p y r r g h t t 9 9 0 F a m o u s, \ l u s i c C o r p o r a t r o n , U S A
I'
A l l R i g h r s R c s e r v e d I n t e r n a t r o n a lC o p y r i g h t S e c u r e d

23
3,1

^t
J 3 3 f-l

3-t

a) l-)
3

a) q
ar +

ar L-I-I-[ - ' -

d A-) u , / - l J ffit
u -\---l

24
rJ
U

I
^f
,ft1 .G _J_
-t- ; l f
-t

r r
i. fi t

r r r r
3

a t*zl e

,_rft -
., - :- JT"l

3-t

r-_-
< 3
nf poco a poco dim.

., ft

aJ
(tnp) rit.

fl . t N
/
f-t
d
l

Very slowly and mysteriously

/!\
{>

--o
? *F #+ e
THEME
FEATHER
( M A I N T I T L E F R O MT H E F I L M ' F O R R E SC
TUMP')
BY ALAN SILVESTRI

Sweetly

With pedal

O C o p l ' r i g h t 1 9 9 4 E n s i g n I l u s r c C o r p o r a t r o n ' F a m o u s\ 1 u s r c C o r p o r a t r o n U S A
A l l R i g h r s R e s e r v e d I n t e r n a t i o n a lC o p v r ' g h t S e c u r e d

28
loco

1l J ' ,) J 7 J .hj J.|) 1J }J\J J\

J
a) I

r i
' l JI Jx.bJ J ,I J }J\J J\ ./ .t Jr.h .l .|l

t ,J ,Jnll I l)^. l-J )

a) I I I

-t ) A-hJ -h -t) A.|)i -h '/ /-


I
A-bi -h 1 J .[.h.t .|)

J
u l I t l--l-4 t
I
r

1 J '/
}J\ J J\ J .h't J .|) 't J Jt.hJ .h

' /J . | ) v J . | )
a a^'
12,, f l-b.t-

t
1J J r . h j . h 't .t | \ N I
<Jt-.Jt J J' . t \ J
-
l J
-
l J I

(Iiehtly)

^) = JA

-
-
t
e
t
e
t t
e
t l
\ I I J r J
I ,l

a
}-J rl+ / .l^y't
J
:

., fifr J Tl
! .a-
./ rJr {Trl

tz, I I
/G ,_+.
., |.'J l- | h rJ-] r> s | r 1 | - | N
e

q / \ - J
It
r
F
l
l 1./F 7J .h

8va

v
ryP
V - V I V
dim. poco a poco

,--l

o e r-r | | r- l-T---T---

e
H O N O R H I M / N O \ T \ T E A R EF R E E
( F R O N 1T H E F I L M ' C L A D I A T O R ' )

. B Y H A N S Z l N l N 4 E R L, I S A C E R R A R D & K L A U S B A D E L T

I. HONOR HIM
I
)=66

o f.rfj=r
J

Gr-rr.rLrf.rf.r
mp legato
7LJ = 7 =7=
L-J LJ
t4

--=--.----

"F\ TI -
a) d -t + i . r e
+ J1' l l l
+ o. i e'

l l

a) i=t + r r _r r _| J
t --r
=? | t I 1.
+ o. r
I
- r__ _
|- |

CTESC.
t1

--T-
A l I

f morcato
ft F

e Coprlshr rooo SKC Sonsa 8.3srK B.nqu.r Mui'.. MvEC Mu!,c Fubl'(h ns In.orporrr.d ! Llnivcr!.1 Son!! Ol P.rr_C'.m !nr.'nri,on.l ln.orporrt.d USA

Mus'. Publ,!h,ns Incorporar.d rdm'n,ri.r.d bv Ch.rf L,n. Mu''c Publ,th'ns Comp.nt In.ortorrr.d LlSA
vortd$,d. rshr! tor SKC Sonss B.Bs.rr 3:nqu.t Ntus'. & MvEC
All R'3hrsR.3.rv.d Inr.rntr)onrl Cdprr'shr Sccur.d
I I I

dim. t-7r"f-
i H t - | l - . I

, v -
-z - +

poco accel

a e ' -#:
r 7 r 7 i v
-4'

f F r i r F a
L _ l L _ l L _ l L _ r L _ r L _ l
P

-----_ .--

J=J=140

II. NOW WE ARE FREE

- - -- - - --
ffTT
- r l l Ii - l
r ? ? t
I i r
t
t
? ?
| |

(p)

ii--rr7- f i=qfi== LIJTLrcT


??==??== - - -- - - --
|L |i ?l ?l r r ??
(ryt)

'2' fp??rf
F? f t = = T T = =
{ r 7 7 T v = =
. rl

r t I r r f I r

Q ' f f = = f f i = T T = = T T = = a r - _ _ - - _ l

ifTiff T? | | ? ? r
L r I I
r ? r
,-f

(r77if7i T T = = T T = =

s
==
t I
l
--T

L t t
T
I
T - -
r f f r
r r
r ? ? r r r r r r r r

<

r
I
I

i
e

Slower, freely

r-
li
b
&
t
,..f**.* iu*ru;c

I
I
II n " $

12)
a:t G cr €t'

ll

a tt o U

€>

a) U +t U
G

A A

a
poco dim.
t-
\:/
A
r dF

5 /
I L P O S T I N O / T H EB I C Y C L E
( F R O MT H E F t L M , I L P O S T I N O / T H EP O S T M A N ' )
BY LUISBACALOV

Freely (J = c.60)

I' cresc. mf dim. p cresc. mf dim.


(l (t
e r-e

ry
p cresc. rnf dim. p cresc. rnf dim.
(t
t
l-'& c (\

hJ-
' e s

O Copvright 1994 C.A.M. S.r.l. R o m e ( l t a l y 1 , V i a C o l a d i R i e n z o , t 5 2 & E s t e r n o N , l e d i t e r r a n eFoi l m S . r .I . R o m e ( l t a l y ) , V i a L e p r i g n a n o .4


SIAE (75%)/CopyrightControl (?5%)
All Righrs Reserved International Copyright Secured

38
3 3

a./-T..___, |fJ .^
1 ?I --_
I
I I

)-ro2

2 ?f 7l 'T
?- 7 -? T ? T ? T
- v - Lffi?EI
ffi
v v v
I

=
f'
I

-i-

rJi v v v
----

lU -

II $r: sim. t'C


It'.b ti* €t

rit. To Coda$
^F tr ,/a> Dr; -Arr
lU -\-t - rI :. ; V\ - \- - J7 !
3

pp

a tempo

a --r
L- 3
stm.
,1 ++* + Q * 8 * ^s^sE ^* -t-tE ,&

r r r r

t - a .Y_
t ) |
l U L ' r t l 7 ( [
| |
L.t U- I

,,r t*# * **E * ]*. ?


- 2 .tet t
a
a

') t

lr
t

r r r
40
G,

l r l . [ r l | |

*** * t-tE * ^*^cE ^*

f r it
1--
rl-

-Scona
T H E L A S TO F T H E M O H I C A N S
( M A I N T H E M E F R O M T H E F I L M ' T H E L A S TO F T H E M O H I C A N S ' )

BY TREVOR IONES

1J
+ J -

3 3
t'''''''''''''''-.-Fl ,atA f!- --4
l-E=l l--t!- --t- -

3 3 3
-!:frE=l -E=E= trE=r F_t!!_ =4 ---l --t-
--a1

q ( . o p l r i { h 1 ' l9 9 2 1 1 ; r . , . 1 .
C r e e k \ l u s i c l n c o r p o r a r e c l ,U S . \ .
[1ni'crsrl, \lC.{ \lusic I-imitecl,77Fulham paJrce
R , r a d ,I _ o n d . n \ { . ( r
. \ l l R i g h t s R c s e r r . e c lI .n t e r n r t i o n a l C o p v r i g h t S e c u r e d .

4)

r*
t
- . *.:rtii.rl+* rL h ,., , ..,

+
. poco a poco cresc.
--4
3 J
- ---- -F- --l --l-:l -14 4

i -o
gva- ----t

r-r-
3 ---rl
3 --€ -4
3
-E-- --arf,

loco

---- 3
E

molto
- a1----)-
tu
poco dim.
a. ,rf
- * i #: e.
h .

- - -
a
l r
*:
Z .
Q.
ia.
, f r 2
+ 1 ,
iii;da. ..,.---;-J&.i:t]|rr;i',r:s-s:*l*i.r ..r-j,;;* ,r,, L;l .r:,,./ ,,, -.,,,.-.. r-;r..,.,,,
I
I
I
!
!
I
T

a
1ff Pocodim.
3 --- 3
FF!! -l-- -F-
u
,af
3 -__-
3 3
l-l- F-!t!!!! 4

ta
l.---- a, t-
ta

3 3 --4

moltodim. - pp
46

rI
U N D E RT H E U M B R E L L A
( E NTDI T L E nuOMEN')
:}9#];:J il-il]I''
J=76

t u l o CJ Q/

p poco cresc.
? e - l l r
I

a ' t ' t 7 -

a ff

+ ? + t ? F ? + { ? ?

@ C o p y r i g h t t 9 9 4 C o l p i x l t l u s r c I n c o r p o r a t e d ,U S A
S o n y / A T V l r ' l u s i cP u b l i s h i n g ( U K ) L i m i t e d , r 0 C r e a t \ l a r l b o r o u g h S t r e e t , L o n d o n W , I
A l l R i g h t s R e s e r v e d .I n t e r n a r i o n a lC o p y r r g h t S e c u r e d

47
poco rall.

J=86
---i----
- r E
- l l - ^ | -

a) ' n '
l l l
d i m ' ) T T
,"f)
t ? t { + C i r l l i 2

poco accel.

ll-
I

i
I]

r
Ir,
t
t
t
-. PP af-.r.]
4 -
?t+1IITi
l_+ a_

c J o . o t o a L + + +

/) ) ) l l

€D frd
{

--l

-t
ttt?t e C' +??+ l-

r-
F
I
)=76

rit. A

a ) € > p z

7 ? '
r -
s
l l
PP
dim.
, l A
T H E H E A R TA S K SP L E A S U RFEI R S T
( T H E P R O M I S E I T HSEA C R I F I C E )
( F R O MT H E F I L M ' T H E P t A N O ' )
B Y M I C H A E LN Y M A N

J.= 46-56

ryp sempre cantabile ma marcato il melodia

\--l- -----Z ----- -----.,-


---'/ ----
t -f - / _ - - - - -

.\_-:J
{-z *---Z \--

\---.-/- -----

--- -'*-

@ C o p y r i g h t 1 9 9 3 N t i c h a e lN y m a n L i m i t e d / C h e s t e r , \ l u s i cL i m i t e d , 8 / 9 F r i t h S r r e e t , L o n d o n V l
A l l R i g h t s R e s e r v e d l n t e r n a t i o n a lC o p y r i g h t S e c u r e d

52
$
I
J

II I I .

-------- -----,-- -----,---


----- t----.----
-\----l

- * - z - -
--'..G\- --.-\ ---\

I4

\-----l
---

----.-'/ -J ----..-.--- ----.----

-\--r'l -\--l

a,
f marc.

-------- -t------/
-.-__--/
'\----l --:r.-/ --t---7

\.----
'---z- ----.------ ------.---
---.*-- --.*\

sentpt'e tnut'("

r
P

I
F.
II
tr moltomarc.
5 5 5

(rit.) (a tempo)

5 )
\eZg;-- >
v
5 5 5 5 5

.\-J-/ \-l-l '---V


\-:----
- - L - 5 J 5

molto allarg. ri

>\*--.-----
L O S TA N D F O U N D
( F R O MT H E F t L M ' T H EP T A N O ' )
B Y M I C H A E LN Y M A N
I

ef = C.60

-
/-'---
) ) a a
.^

7-3
lt I
l
+ e

@ C o p y r i g h t 1 9 9 3 i r 4 i c h a cN
l y m a n L i m i t e d / C h e s t e rN l u s i c L i m i t e d , 8 / 9 F r i t h S t r e e t . L o n d o n V t
All Rights Reserved lnternational Copyright Secured.

56

F
I
t
fl

F
--_-_z =-

------.-Z \--.--l-

=== \--.-/- -----z


=.l-
D A R L I N C T O NH A L L
( O P E N I N C T I T L E S F R O M T H E F I L M , T H E R E M A I N SO F T H E D A Y ' )

BY RICHARD ROBBINS

etc. stm.

h- t-v K. - I t T- ()

a l

n> fi+

*Alternatively (throughout), omit lower note and accent upper note.

O C o p y r i g h t 1 9 9 3 N e w C o l u m b i a P i c t u r e s , \ l u s r cI n c o r p o r a t e d ,U S A
S o n y / A T V \ 1 u s i c P u b l i s h i n g( U K ) L i m i t e d . l 0 C r e a t N l a r l b o r o u g hS t r e e t . L o n d o n V l
A l l R i g h t s R e s e r v e d .I n t e r n a t i o n a lC o p v r r g h t S e c u r e d

58

- ' _ f f i r . J - . _ T t - - - -

F
u v -

r-4\l *? *?

?^ tt .---;C ->->
a cr'

---

t 4 _ ) - /
1---\

t C Q z7--7-
,

60

F-

n
b

b,
q!

Di
1 1l

sub.mp
r l L-1

fic qaQe fr*Ge G>ni


t l t l
l l l
Tt af f l Jrw
. a G

a "7t"L_Lri 7TLtrTJ,!T^L
tffttr

fl,
$
I
u
,
O
frf'trl rilr
\\-..-// \----.--l

poco a poco cresc.

w
sub. m1t

fr>#>

fr>fr>
TUJU

F-
$
a ry u r y r y --- -

m, n /-A
)
22-
'f'-
T- /
.'--
T-

- . a . - - .
r v -

a I
,*.
f*i--|#r
G> G> .1 -n-t fr+Lt
tr+Cts

j J J J J

} U I U l E!'r''t u
;>ffi* l t ^ ) ,-> / ^ t ) ,-)

,- -_a-- '
) ,

a)

ffi.G+ -
/JTJ
ffi

lU
poco cresc.
---
l - l : t ^ o ? ^ n C .G*.Cc
'-l I | ' | ) -

rnf dim.
ffi*fre
$
l|, i
'.d
d
{t
..1
{
.I
--q

":
t::

i
,.:

a
p mp Poco cresc.
--'- .-
-.-- ---.-
-ao- 4 )+a ' - ' )

=-- =- ffi>ffi>
ffi> 1;> C C - C

I I

-#r+-
u

1r-> a-> nGin?

v L ' ( ' .
L

nfri-*T"n" f-,*A? nl ^Cfffffffa&'.lry-=n

a)
G
; )lqa
l - l h l l l
mp Poco dim.

-''e;;l 4> 4> ni.C+


fi f
t t t l l

a (J,.

-Gt at\ at\


a (-/ a a e e

o C2 -- -.jr2

cresc.molto

iffmolto dim.
HYMN TO THE FALLEN
( F R O N ,TI H E F I L N 4 ' S A V I N CP R I V A T ER Y A N ' )
BY IOHN \(/ILLIAMS

Slowly, reverently
N.C. G

p z

^ sus4 ^ sus4
usus2 Usus2

G Bm/Fil D Em C D C G

o
mp
I
t- t- (J

rr (J

r rI a
a)

GmajT

O C o p y r i g h t 1 9 9 8 E n s i g n \ 1 u s i cC o r p o r a t i o n & S o n g sO f 5 K C , U S A
\ X ' o r l d w i d er r g h t s f o r S o n g s O f S K C a d m i n i s t e r e db y C h e r r y R i v e r I l u s i c C o m p a n y
A l l R r g h t s R e s e r v e d I n t e r n a t r o n a lC o p v r i g h t S e c u r e d

7).

r".
I

*,'
F

I
E
F
;i ,;.
C D Bm G6/B Gsus9/D

a [ r r l r ' '
I
tI l l r l
a ) ) ) ? u )
I I

Filmzbs Gsus9/BG/B D7sus4/A DT1A GmajT CmajT D


-------
v t at. 7 ).
I
- -
o e' l'' |
-
l. r I J lr tlJ t. i , 7
I
, I -
I I -
v -

D F#m7b5 Gsus9/B D7sus4/A D7lA GmajT G

.L

a) e' 1
e
e' l'' |
'
l' r l r l T
I

I _ l l
- a -
I l

CmajT

Slightly faster
G ^ sus-l
G D/G
4fl'2
d 'EJ x_::/ T-r--T-T-
nf
() l l r l
'l
ClG C/G DlG G

t t -

. )
E

t
t
T
X

l
l
T J + + r ? 7 t j t t d 4 -
. , 1 l\ l"T--t-] l l
-

GmajT/B c/G D/A ClE Gmai7/Ff,C/c Am

a) , , {---, e + j l r J J I I
e t l
cresc.
l l r l ? . t t )

Film7bS G/B D7sus4/A

Em/G D6IFil Em D C

o - t a l g r = * + a
dim. mf
-FFF= I

GmajTD/G Em/G

.,vF () u
r r
J ' J J

p ,
) l l ) I
I
Bm/FilD/Fil Em

D/G Bm G/B EmlB Am7 D7 Gad<t2 G F$m7bS Gsusg/BG/B

A J I F I lt. T t ' | .
mp I
I
) )

D7sus4/A DTlA Gmaj7 CmajT

F$m7bs Gsus9/B G/B D7sus4/A DTlA Gmaj7 G CmajT D/G C D

*..,.,
ll.'
ii! i
if,l,
[li;::i
5r;'
i;;,
$E ",
,!:l,
1)

,)-

' ' ?
r ' - l

, -
lr l r J aI 7 -
r r I a

iill I
F,'r:1':l

f-J-r r-_:--1

;4
Lr
ii

t,it,

..il
,tl
a it..
.;ll;
.."'*,
',,{
:l rlJ
ir,tl
:i,i&
,, ,,jq
',}!

I ,rlllj
,id
. !$'d* ' J '
.,, t.!,'l{
::It

ljlij
rjItl

.t".,ri'&
Broadly and expansivelY
c GmaiT D/G

J
v
.
f l
I
t

b-b I h r
C

" J
1 4 l t - ' l
1r rtrif f
l l
-r
---

. , a t a

-z-__L---=
t _

r'ilmzb5 Gsus9/B G/B D7sus4/A

)
7 , > =
ai f
I
Y' I ffirlt 7I
I
t
I
e

I
. t , .

ar g'. J ' 1 , I I I
1
l a ) )
-

C Am7 Em D6/FilEm

rrrrrrrr l
---T-773 t t lt e 7
V 1
dim.
. t - ffi

r--
$
[i{.

*i
s

.,
tl
:s
{
'1il
.$
;\
r{
.\i

G Dadd4 D/G G

.l

mf
*
4
J

mp r
I
J ;t 7 l .
D
''-|
r l

D GmajT Caddb5 CiE Am7 Aml lC Dadd4

^ sus4
(J sus2 G5
f,A
-r
aJ | \-Y

G
A A

-
- - .
:f[
e-
a
o
p
A A
T H E B E G I N N I N GO F T H E P A R T N E R S H I
( F R O MT H E F I L M ' S H A K E S P E A R
I NE L O V E ' )
B Y S T E P H E N\ / A R B E C K

j=os

----a -J-----J----
o e } J J J -
J I 1---1-
mp
- .i FTI FTI
-I

,L
F I
FTT F'T'T F'T'T

' -;J------
aJ J J . J t J rc
- r l
-I-l F-T-- F-T-.l F-l-'i
v

o , t
*}ttfry ttl*rrlrrr{#
f

V I I'

faT\ Y

"1'r a I r r-l---T--

O C o p y r i g h t t 9 9 8 , \ l i r a m a xF i l m I l u s i c . U S A .
s o n v / A T V ! l u s i c P u b l i s h i n s( u K ) L i m i t e d , r 0 c r e a t \ l a r l b o r o u g h
street, London vl
A l l R i g h t s R e s e r v e d .I n t e r n a t i o n a lC o p v r i g h r S e c u r e d .

78
:

a) , J r t t :
f

-
a)

i t -

- - - -
T V I GI=EIJ
dim.
f f i f f-a-i ffi ffir-]
:r,li!:'].-,*; r *r".,;..".

V I O L A SA U D I T I O N
( F R O M T H E F I L M 'S H A K E S P EA R E I N L O V E ' )
B Y S T E P H E N\ / A R B E C K

E
E

,rt'i
,.itu
"1
,,"ifr
,jiit

,"lC
'r;*i
';,iil
,',ii:
:r,li
',,.ili
'::':;,.
'.,'.$i
,i[
;"t
, .A}
O C o p - v r r g h t1 9 9 8 I l r r a m a x F r l m i \ 1 u s r c U S A
' { d

S o n y i A T V \ l u s i c P u b l i s h r n gi U K ) L r m r t e d , l 0 C r e a t \ l a r l b o r o u g hS t r e e t L o n d o n V ' I
A l l R r g h t s R e s c r v e d .I n t e r n a t r o n a lC o p y r r g h t S e c u r e d .

8l
-

aj J .
, I
l
A -
rl l 1
-= :fl )
t
- t
r
l
l
= a

a J o
ils

)=tz

- 4
- !

r l I
a)

rr'-1 l"T"l-l r-T-'r-1 -T-l- -T'1 lTl-l i-i-: ffi''l

E !

a) I

l-l-l-i
-
t t
- t t t t t l FTfi -'r-'1 ---1 -Tr1

p
$
r'llt

it ,'

- E

AJ T-

rTr'1 r-ffir r-T-'r-lrT-r'1 r-T-'- r-T-]-"']


,t-4-

ffi
,$i.:' .
fji
&li,1
S:i ,
a

t l t t l t t l T t l t

o l ' i i - i

: 1"1-l-l -fTl FFrFi


t

-
t t

-
t
ffit
' -
t

'
t

a
l -'',, -",
--F-
rTr'1 rT'r-l
- t t l --r--
*ii;.:
N$,:'l'"
Ff*..
Hi.r'
$i,,
ffii:

-t
-1
Hi
l

Il

d 3___ -e r{ -(l

-€}

. , 1 I I

=
=
--l t l ' l t l
-
d o i 6 :l_
e
:t
e a
-J
+
-r
e a a e
I nEf cresc. f
I a,

. l I t l l l t t l l
+--.1
-H
a ) t l r . J
c>=
mp
-€

r l t l I I

a r a e- €>
u
J-
e*

, l t t t l I I t t t l
-ll

I !
o)
v€> t t t t + ] ' t A t T + + ' t t t t l r
mf cresc.
, l

a J r t l l u E --+ -+ -+
e 1 e e
mp cresc.

t r r
mf
+ a o
. r-rfrr'
t t t E
r t l
-
7
d ' 7

mp
? p
- ? C , ?
a- T_ t- f r

a.) t l r l

? ? ? ? ? ?T_ p ?
T_ T_ r r T_ T_ r
- a a
t - - - -

,|
i;i
it
lrl
ri'li"
rit.
L I i-, .
h:,,
ffi.t'
f,;i',
[i , AJ 6-- -u o
i:,t,:r, dim.
$l
'
it..rti ?
T_
?
T_
l:il.
THE PLEASANTVILLE
THEME/REAL
RAIN
( F R O M T H E F I L M ' P L E A S A N T IVL L E ' )
BY RANDY NE\fMAN

J=130

u - ' l -fr+ q- ?t T =l
1' t
,"f
. Q , C

o ' r l 7 q'7t
fie'
7 r r
* t

@ C o p y r i g h t t 9 9 8 N e w L i n e i r , l u s i cC o r p o r a t i o n , U S A
Sony/ATV l\{usic Publishing (UK) Limited, l0 Creat i\larlborough Street, London Vl
A l l R i g h t s R e s c r v e d .I n t e r n a t i o n a l C o p y r i g h t S e c u r e d .

86

F
$
r,.ffi
'i*

'.,,$

I i #
.,.,i;$
'"i$
r.,'!,i
'.H

,tr
'',i4
ril$
,ss
rli
.,, rl..i,S
'11

=ti
= $
I ! j
II ' i Il
= * )
i;i$
';{*
',# G J-l
".i. Y{
A fe bdr ltn
rfi
jui
= i
pp pp
i

-1 ,i:

I'l
J ' 'r{i
i- t: f i j
'ifi f!
.,::t;1

,; , iii
.,tirlj
. rt?,{
.l'!J
-l ,it

li
| .,$
r;$d
I
lffi,,$
=
if ili

I':i
;,;t{
,. IS
;rrli
r,ffi
j#
f llr,,i Freely Q = c.44)
ili
ll,$$
4
I r".4
.iq
,i?i$
:i:#
rdj
',iti
,lril eeb
'',j$#
if'fi
4 4 1
I
l
- - #
t r

;F-l
poco rubato

a tempo
J l I,J ) J J ___

a
-:^ poco cresc.
+ F
? / * e
+ E F J J

€P)

fa Ifa t
poco rit.

7 ^rl:il J

u
7U € ?
i - l
f r a r
a tempo,
Maestoso gva-

(8) -t
loco

a r ' c r . r - - - - f - - l-,-- I t t - e ' r


t t /

molto dim. r y n q
I r A

F
I T ' SA L I F E
( F R O l vTl H E F I L M ' T H E T R U M A N S H O \ ) / ' ' )
B Y B U R K H A R DD A L L l y i I T Z

Freely

- =--------- --
d

ryp

With pedal

Driving

nf

E
E

O C o p y r r g h t l 9 g 8 F a m o u sl r l u s r cC o r p o r a t r o n , U S A
A l l R r g h r s R e s e r v e d I n t e r n a t i o n a lC o p y r r g h t S e c u r e d

93
ll'

\ ).,---)

a)

, r ! 1 1 I I . . t r r I
\ l

a)

, L u l

t!

fl
4
-
I
I
--l
=
=

--,
s-q ---

l'\ ) .---)

- r -
=
= a) .-
II
I tt -l--'-l
_.1
=

= U
=
II cresc.

I N )-_)
I

_l

;
-t
=

II
I
--l
__l
t € ? t
T_ T_
rr
V
t
Tl
-
I
MOREGREATMIJSIC
F R O M T H ES I L V E R S C R E E N
check out these other selectedfilm titles for solo piano...

Aladdin:PianoSolos It's EasyTo PlayMovie Music


Sevengreat Disney songs including.ArabianNights', Simplified piano arrangements of l9 popular film and TV themes.
'One
JumpAhead' and'A Whole NewWorld'. Screenhits include'BigSpender','Eternally'and'OverThe Rainbow'.
Order No. HLD00292018 (Easy piono editjonwith fulkotour Order No.AMg53865
illustrotronsfrom the film olso avoiloble:order No. HLDoo22zsss)

The Lion King:PianoSolos


JaneAusten:TheMusic Seven songs from the movie including'Circle Of Life',
'This
Solo piano arrangements of music from Land', 'CanYou FeelThe LoveTonight'and
SenseAnd Sensibilityand pride And prejudice. 'Be
Prepared'.
Order No.AM944592 Order No. HLD00292000

BeautyAnd The Beast:Easypiano MichaelNyman:The Piano


Easypiano arrangements of songs from the popular Disney film, Original compositions for solo piano from the
complete with lyrics and chord symbols. award-winning film. Play along with the music using the
Order No. HLD11\ 10003 Midi Disk or just listen to the performance by Jane
Jackson.
Order Nos.CH6087l (Book onty),OMZ349S(Disk onty),
Fantasia:
PianoSolos CH6l065 (Book ond Disk).
An outstandingmatchingfolio to the Disney randmarkmovie. lncludes
arrangemena of l5 famous classicalpiecesas well as full-colour The MusicOf MichelLegrand
illustrations and six pagesof background text about the movie. Sixteen outstanding melodies by France'sleading
Order No. HLD00292006 film composer arrangedas piano solos.Includes
(Eosy piono edition olsoovoiloble:Order No. HLD004IOSS3) 'The
Windmills Of Your Mind', and'The Summer Knows'.
Order No.AM25727
FilmThemesOf The Nineties
Music from seven top movie scores of the Nineties specially Oliver!EasyPiano
arranged for solo piano by Jack Long. Includes'The Englishpatienr', Twelve songs arranged for easy piano with lyrics.
'Mission:
lmpossible','TheNightmare Before christmas','schindler'sList'. Includes'Oom-Pah-Pah','Wherels Love?'
'Sense
And Sensibility','The SilenceOf The Lambs'and.Toy Story'. and'Pick A Pocket OrTwo'.
Order No.AMg52897 Order No. LK56l87

FilmThemesPianoSolos Pocahontas:EasyPiaho
Full piano solo arrangements by cyrir ornadel of 20 classicfilm themes. Beautifulfull-colour illustratioris and easy piano
Includes'chariots of Fire','Lawrenceof Arabia' and'StarWars'. arransemens o'rn'
Order No.AM90204 lil flbffi3t;:%;''""r
SelectionsFrom Forrest Gump RodgersAnd Hammerstein
Anthology
Twenty-narosongs from the movie, arranged for easy piano Thirty-nine of their treatest sonts arranted for easy piano,
with lyrics and chord symbols. including'Climb Evty Mountain','GettingTo Know you',
'Some
Order No.AM93809l EnchantedEvening''Edelweiss', and
'You'll
Never Walk Alone'.
I Can PlayThat! FilmThemes Order No. HLW0036$00B

The easiest ever piano arrangements of l3 screen hits,


including'How Deep ls your Love',.GoldenEye',
Schindler's
Lisr PianoSolos
'Circle Thought provoking music by John Williams from the film.
Of Life' and'Kiss From A Rose'.
Order No.AM936947 Order No.AM92669

All these superb music books are availablefrom good music retailers,
or in case of difiiculty,contact the address below.
Music Saleshas many more titles featuring serectionsfrom the world's
top films, stage shows and rv series.For an illustrated copy of the latest
_
Piano caalogue, please send a cheque/postarorder for tl.Sb'for posrage ro:
Music sales Limited,Newmarker Road,Bury st. Edmunds,sufiolk lp33lyB.
Telephone 01284 7ZS72S;Fax 0t ZB47OZS9Z.

www.musicsales.com
ililililil1ilililffifl[lil