You are on page 1of 1

http://www.youtube.com/watch?

v=AWLiyK9YdoE
D Gm E7 A D D7 G
Cica pece ra-ki-ju, zatvorio avliju...
G D A7
Jedan bezobrazan sakri' se za kazan, /
G Gm E7 A
pa mu popi ra-ki-ju. / 2x
D Gm E7 A D D7 G
Ja zabaci' u-di-cu na garavu curicu...
G D A7
Curica je mala, pa joj ne da nana /
G Gm E7 A
da izadje na uli-cu. / 2x
D Gm E7 A D D7 G
Aoj, mati, a-oj ti, alaj ti je lepa kci...
G D A7
Alaj ti je lepa, da nema mladica, /
G Gm E7 A
uz'o bih je za ze-nu. / 2x
D Gm E7 A D D7 G
A i ja sam mo-mak fin, kao da sam babov sin...
G D A7
Sedim, pijem, pusim, i spricere rusim, /
G Gm E7 A
narav mi je ve-se-la. / 2x