You are on page 1of 2

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PULAU PINANG

CTU 211
(SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM)

TAJUK : BINCANGKAN ISU KEJURUTERAAN GENETIK DARIHAL BAYI TABUNG UJI
DAN IBU TUMPANG DARI ASPEK ETIKA SAINS DAN HUKUM (SYARIAH)

NAMA PENSYARAH : ZULFIKRI BIN MOHD ZAIN

EC110/B2

1 PENGENALAN /1.5
2 ISI & HURAIAN /8.0
3 KESIMPULAN /2.0
4 RUJUKAN /1.5
5 ETIKA & MORAL /2.0
JUMLAH /15.0
NO. MATRIK NAMA
2013843676 MOHD ASYRAF BIN FADZIL
2013652634 NIK MOHD NADZRIN BIN ZALIZAN
2013482992 MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD YUSOFF