You are on page 1of 3

Vi chic v my bay i Perth, bn s c c hi t chn n vi thnh Perth xinh p y nng

m. Khng ch c chim ngng cuc sng ni y m bn cn c khm ph nhng k quan thin


nhin nm ti cc vng ln cn ca thnh ph ny.
Nhng im n th v ln cn Perth
i sn th gii Vnh Mp
Nm cc pha y ca chu i ng. Vnh Mp l ni c h sinh thi v cng a dng v phong
ph, l ni sinh sng v pht trin ca nhiu loi ng vt qu him.

Vi din tch 22.000 km
2
, Vnh Mp c mc nc tng i cn vi su trung bnh ch khong
10m. Nh c nhng hn o bao bc, che chn nhng dng nc lnh nn nc trong vnh kh m p.
o nh nng mt tri nng bc v gi mnh khin nc bin bc hi nhanh lm tng mn trong
nc. Hnh nhng iu kin ny gp phn to nn h sinh thi c o ca Vnh Mp. y l
ni sinh sng ca khong 3.000 con c heo.
Nu n vi Vnh Mp chc chn bn phi tm n chim ngng Bi bin V S (Shell beach) l
bi bin xinh p nht vnh Mp. Khi t chn n y du khch s khng khi ng ngng bi bi
bin di 100 km ny khng h c ct, trn b bin v v s v s v c, chng cht thnh lp dy n 10
m. y c xem l mt trong nhng k quan c o nht Vnh Mp.

ng vin quc gia Karijini
c bao bc bi dy ni Hammersley, ng Vin Quc Gia Karijini l im n tuyt vi cho nhng du
khch yu thch v p t nhin v am m b mn leo ni. Nhiu chuyn du lch di ngy khi hnh t
Perth n chinh phc nhng a danh hp dn min y c, trong c c cng vin quc gia
Karijini.
y l cng vin quc gia ln th 2 y c v l mt trong nhng cnh quan p nht Pilbara. n
Karijini du khch s c chim ngng v p hng v ca nhng ngn thc, khm ph nhng h
nc v dy ni p tuyt trn. Ngoi ra ni y cn c h thng ng mn tuyt vi cho hot ng
trekking hay do b, vi cc mc t d n kh, un ln vi khung cnh thin nhin tuyt trn bao
quanh. Karijini xng ng l mt trong nhng cng vin hoang d p nht nc c.

L hng Wolfe reek
y l l hng ln th 2 trn tri t do thin thch to nn. Ngi ta cho rng Wolfe reek c hnh
thnh do cc thin thch vi trng lng khong 0 ngn tn va chm vo tri t cch nay khong
300 ngn nm. y l im tham quan th v du khch c th tm n chim ngng v khm ph.
S hu chic v my bay i Perth, bn s c iu kin tm n chim ngng nhng k quan thin
nhin tuyt p ny. c th s hu nhng tm v my bay gi r i n Perth, hy lin lc vi
Vietnam Booking. hng ti s gip bn t v v cung cp nhiu thng tin th v v cc chng trnh
khuyn mi hp dn. Hy lin h vi chng ti khi bn c nhu cu mua v my bay.
Air Asia Vit Nam
Ngun http://vanphongairasia.com/kham-pha-nhung-diem-den-noi-bat-xung-quanh-perth/