You are on page 1of 2

Tugasan Terarah

Soalan 1: Ciri ciri bagi bentuk 3Dimensi .


Bentuk 3 Dimensi
Bentuk
Bilangan setiap bahagian
Permukaan
yang rata
Permukaan
yang
melengkung
Sisi Bucu
Kubus
6 0 12 8
Kuboid6 0 12 8
Piramid5 0 8 5
Kon1 1 1 1
Silinder2 1 2 0
Sphere
0 1 0 0

Soalan 2: Senarai buku, jurnal dan bahan bercetak bentuk 3Dimensi peringkat sekolah rendah.

1. Spesifik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 5 6
Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia.
2. Dokumen Standard Prestasi Matematik tahun 1- 4 Terbitan Kementerian
Pelajaran Malaysia.
3. Dokumen Standard Kandungan dan Pentaksiran Matematik Tahun 1 4
terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia.
4. Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 1 4 Sukatan dan
Geometri Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia.
5. Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Program Pemulihan
Khas ini telah diterbitkan oleh Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan
Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Disediakan oleh:
Noor Liza Binti Akuan
790303015402
PPG AMBILAN FEBRUARI 2012