You are on page 1of 5
PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015 PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2013 – 2015

1

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015 ISU STRATEGIK : PERATUS

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015

ISU STRATEGIK : PERATUS MURID YANG MENDAPAT GRED A ADALAH SEDERHANA TERAS STRATEGIK : MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK

BIL

OBJEKTIF

KPI

SASARAN

 

INISIATIF / STRATEGI

 

TOV

2013

2014

2015

1

Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam Peperiksaan Akhir Tahun sehingga 70%

% Gred A

30%

53%

57%

70%

Meningkatkan pencapaian melalui kerjasama antara semua guru mata pelajaran.

2

Peratus murid Tahun 1, 2,

% Band 6

0

2

%

2

%

2

%

Meningkatkan

dan 3 yang mendapat

% Band 5

0

2

%

3

%

3

%

pencapaian melalui

Band yang baik belum

% Band 4

15

%

16

%

17 %

18 %

kerjasama antara semua

memuaskan.

% Band 3

30

%

25

%

23

%

20

%

guru mata pelajaran.

% Band 2

40

%

30

%

29

%

28

%

% Band 1

15

%

10

%

5

%

0

2

PELAN / TINDAKAN : PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015

PELAN / TINDAKAN :

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015

OBJEKTIF

: MENINGKATKAN PERATUS MURID MENDAPAT GRED A DALAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEHINGGA 70%

 

STRATEGI 1

: PEMANTAPAN PENGUASAAN MURID-MURID DALAM AKTIVITI MEMBACA

 

BIL

AKTIVITI

TANGGUNGJAWAB

KOS /

TEMPOH MASA

KPI

OUTPUT

PELAN

SUMBER

KONTIGENSI

 

TARIKH

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

  • 1 Pertandingan

Panitia matapelajaran

RM 100.00

September

September 2014

Peratus

Meningkatkan

Semua murid

mewarna bagi

  • 2014 penglibatan

tahap

terlibat dalam

Tahap 1 dan

murid

pengetahuan

aktiviti ini.

melukis bagi

dalam bidang

Tahap 2 (mencorak dan melakar).

seni.

 
  • 2 Ruangan/Sudut

Panitia matapelajaran

RM 200.00

Jan – Dis

Jan – Dis

Peratus

Menghargai

Semua murid

khas berkaitan

  • 2014 penglibatan

2014

dan memupuk

terlibat dalam

Pendidikan Seni

muird

minat murid

aktiviti ini.

Visual bagi

terhadap

memaparkan

karya seni.

karya murid.

 
 

3

PELAN / TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015 OBJEKTIF

PELAN / TINDAKAN

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015

OBJEKTIF 2

: MEMBUGARKAN KEILMUAN DAN KOMPETENSI MURID DALAM AKTIVITI MEMBACA PRASEKOLAH

 

STRATEGI 2

: PEMBUGARAN KEILMUAN DAN KOMPETENSI MURID AKTIVITI MEMBACA PRASEKOLAH.

BIL

AKTIVITI

TANGGUNGJAWAB

KOS /

TEMPOH MASA

KPI

OUTPUT

PELAN

SUMBER

KONTIGENSI

 

TARIKH

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

1

               

2

               
 
 

4

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015 5

PERANCANGAN STRATEGIK SK SEKUDAI BATU 10, JOHOR BAHRU TAHUN 2013 - 2015

5