You are on page 1of 19

Stres u zdravstvenih radnika - Gruden

Psiholoke definicije stresa


lijenikog
lijenik
Zato Vam je bolesnik vaniji od Vas?
uvajte sebe i svoju obitelj, jer i
tako ne moete odgovoriti na sve
zahtjeve.
(Manganaro)
Stres je reakcija na poremeaj homeostaze
Strah je reakcija na opasnost.
Eustres - kontroliramo stres -
adaptacijski mehanizam.
Distres, ili negativni stres je prisutan
kada stres kontrolira nas - slom
adaptacijskih mehanizama.
Stres je u medicini velik,
podmukao i kumulativan
dovodi do nezadovoljstva i
izgaranja.
Posljedice su gubitak tjelesne,
emocionalne i mentalne
energije
esto obitelj ili prijatelji
zdravstvenog radnika vide
znakove stresa kod njega prije
njega samoga.
Simptomi stresa
Emocionalno iscrpljenje i regresija.
Osjeaj gubitka energije i motivacije.
Depresija.
Neodlunost.
Pojaana ljutnja do bijesa; oni ree.
Jedu previe ili premalo, piju
alkoholna pia ili su ovisni o
drugim sredstvima

Simptomi stresa
Kronine bolesti: povieni krvni tlak,
uestale glavobolje ili koje drugo
psihosomatsko oboljenje, opsesivni
radokoliari.
Kronino zakanjavanje, psihika odsutnost,
zbunjeno premetanje papira, urba.
Uzimanje sredstva za jaanje na bazi
kofeina ili kojega drugoga stimulansa.
Osjeaj krivnje.
Smanjenje imunoglobulina A (IgA) i lizocima
u slini - smanjenje imuniteta.
Stresori
odnosi na poslu, organizacijski ustroj i
radno ozraje, rad sa ivotno ugroenom
skupinom bolesnika (osobito na
onkolokim odjelima).
Promjene u zdravstvu nisu usklaene.
Gubitak autonomije.
Ekonomske nemogunosti dijagnoze i
terapije.
Bolesnici se sve ee ljute jer ne dobiju
oekivano i obeano.
Moe vie!
Nema samopotovanja.
Posao zdravstvenog radnika je preoptereen,
radi se o tekim bolesnicima uz niz
agresivnih istupa osobito od strane
okoline, uz konflikte s ostalim profesijama.
esto se neoekivano povea broj bolesnika,
neoekivano dolazi do nagle promjene
zdravstvenog stanja u bolesnika.
Smrt je nerijetka posljedica traumatskog
dogaaja.
Bolesnik je ponekad nasilan.
Rjeenje
Uoiti prve znakove stresa: to je
obino odgaanje obveza.

Lijeenje i prevencija:
individualno, na poslu i
organizacijski.
Poboljanje kvalitete ivota
Dobrim se zdravstvenim radnikom moe
smatrati ona osoba koja brine za
svakoga, ali i za samoga sebe.
Kvalitetniji ivot zdravstvenog radnika
uvjet je bolje pomoi bolesniku.
Govoriti i jesti odmjereno, dovoljno se
odmarati i redovito vjebati.
Upoznati stresore i provoditi
antistres program
Razviti ivotni stav o promaenosti
rtvovanja.
Upoznati svoju kreativnost, osigurati
si podrku okoline i stvoriti mreu
povjerljivih prijatelja, a iznad svega
treba biti sposoban za smijeh.
Obitelj nedvojbeno treba biti
ispred profesije
Pokreti za pomo zdravstvenim
radnicima, seminari i savjetovalita za
sprjeavanje sagorijevanja; grupni
suport.
Samopotovanje je polazite
kvalitetnijeg i punijeg ivota.
Posebno je vano uvjebavati susret sa
smru i sposobnost donoenja
primjerene odluke.
APGAR test za odrasle
APGAR test za odrasle - koristi se za procjenu stresa kod sindroma izgaranja
zdravstvenih radnika

Ocjene: 0 = nikada
1 = ponekad
2 = gotovo uvijek

1. Zadovoljan sam nainom izraavanja svojih osjeaja:
smijeha, tuge, sree i ljutnje 0 1 2

2. Zadovoljan sam time to su prioriteti mojeg ivota prvenstveno
moji i odraz su mojih vrijednosti 0 1 2

3. Zadovoljan sam svojim usmjerenjem prema osobnom napretku,
te prema zapoinjanju i prihvaanju promjena 0 1 2

4. Zadovoljan sam nainom na koji traim profesionalnu i osobnu
pomo drugih kada sam u nevolji 0 1 2

5. Zadovoljan sam odgovornou koju pokazujem prema svojem
blagostanju i zdravlju - tjelesnom, emocionalnom i duhovnom 0 1 2

Bodovanje:
9 ili 10 = visok nivo dobrog tjelesnog i duevnog zdravlja.
6 do 8 = neravnotea i stres koji zahtijevaju panju.
5 ili manje = znaajan poremeaj, koji zahtijeva odlune promjene da bi se postiglo tjelesno i duevno zdravlje.
Izrazito se preporuuje profesionalno savjetovanje, terapeutska suportivna grupa ili individualan
rad s psihoterapeutom.

APGAR test za odrasle
Upitnik za procjenu stresa
Upitnik

1. Oekujete li mnogo od sebe? Da Ne

2. Odbijate li podrku? Da Ne

3. Imate li potekoa podijeliti odgovornost
s drugima ukljuujui i bolesnike? Da Ne

4. Radite li radije sami? Da Ne

5. Izbjegavate li raspravu o problemima? Da Ne

6. Osjeate li se krivim? Da Ne

7. Dajete li uvijek vie no to dobivate? Da Ne

8. Je li Va identitet zapravo profesionalni identitet
(Smatrate li da ste ono to radite)? Da Ne

9. Imate li potekoa rei: Ne? Da Ne

10. Prekidate li na due ili krae vrijeme svoj posao? Da Ne

11. Smatrate li pravilnim ovaj slogan:
ne govori, ne vjeruj, ne osjeaj Da Ne
Upitnik
za
procjenu
stresa
Upitnik
za
procjenu
stresa