You are on page 1of 2

Lirik Lagu "Melaka Maju Negeriku

Sayang"
Melaka maju negeriku sayang
gagah berani
negeri indah, tak terperi
nilai murni kualiti tinggi
Hulubalangnya terbilang
negeri hebat cemerlang
pokok melaka lambang rakyat
gemilang
daulat dijulang
Melaka maju warisan dunia
marilah kita raikannya
negeri bandar teknologi hijau
impian satu malaysia
Melaka negeri bersejarah
dimana semuanya bermula
rakyatnya taat dan setia
melaka maju dan jaya
Melaka maju warisan dunia
marilah kita raikannya
negeri bandar teknologi hijau
impian satu malaysia
Melaka maju warisan dunia
marilah kita raikannya
negeri bandar teknologi hijau
impian satu malaysia
Melaka maju negeriku sayang
Melaka maju negeriku sayang
Melaka maju negeriku sayang
Lirik Lagu "Melaka Maju Negeriku
Sayang"
Melaka maju negeriku sayang
gagah berani
negeri indah, tak terperi
nilai murni kualiti tinggi
Hulubalangnya terbilang
negeri hebat cemerlang
pokok melaka lambang rakyat
gemilang
daulat dijulang
Melaka maju warisan dunia
marilah kita raikannya
negeri bandar teknologi hijau
impian satu malaysia
Melaka negeri bersejarah
dimana semuanya bermula
rakyatnya taat dan setia
melaka maju dan jaya
Melaka maju warisan dunia
marilah kita raikannya
negeri bandar teknologi hijau
impian satu malaysia
Melaka maju warisan dunia
marilah kita raikannya
negeri bandar teknologi hijau
impian satu malaysia
Melaka maju negeriku sayang
Melaka maju negeriku sayang
Melaka maju negeriku sayang