You are on page 1of 21

GEOPLUS 14 ZA

ZWCAD+ 2014

Geosoft d.o.o., Petrovaradinska 1b, Zagreb
prodaja@zwcad.hr
1

Sadraj:

1 ZWCAD 2014+ ............................................................................................................... 3
1.1 INSTALACIJA ZWCAD-a ........................................................................................ 3
1.2 AKTIVACIJA............................................................................................................ 3
1.3 Dongle Aktivacija / USB klju .................................................................................. 5
1.4 POKRETANJE ZwCAD+ / Ribbon ili Classic ..........................................................10
2 GeoPLUS ......................................................................................................................12
3 MSSQL Express (Microsoft SQL Server 2008 Express with Tools) ..........................16
4 Pokretanje GeoERP-a u ZwCAD-u ................................................................................17
4.1 Lokalna baza ..........................................................................................................17
5 .NET Framework 4.5 .....................................................................................................19


2

Za ispravan rad aplikacije potrebno je instalirati slijedee komponente:
Naziv programa: Opis:

- ZWCAD+ 2014 programski paket za crtanje
- GeoPLUS 14 GeoCALC, GeoCAD, Geo3D, GeoRASTER, GeoDKP i GeoERP
- GeoPLUS 14 upgrade Nadogradnja na GeoPLUS
- .NET Framework 4.5 Microsoft dodatak potreban za rad GeoPLUSa
- SQLClrTypes Dodatak za GeoERP
- ReportViewer Dodatak za GeoERP
- SQLExpress Microsoft baza podataka


Redoslijed instalacije nije bitan, ali preporueni redoslijed instalacije je:
Naziv programa:

1.) ZWCAD+ 2014
2.) .NET Framework 4.5
3.) GeoPLUS 14
4.) GeoPLUS 14 upgrade
5.) SQLExpress
6.) SQLClrTypes
7.) ReportViewer


Download: http://www.geosoft.hr ili http://www.zwcad.hr
Vrijeme instalacije: 15 min za sve komponente.
Operativni sustav: Windows XP, Windows 7, (Windows 8-GeoPLUS ne radi jo!!)
Online podrka: TeamViewer 8
Ukoliko imate problema prilikom instalacije slobodno zatraite besplatnu online podrku. Za
online podrki koristite TeamViewer 8. Aplikacija je dostupna na
http://www.geosoft.hr/podrska4.exe


Upute za instalaciju na operativni sustav Windows 7 ili Windows 8 (x64/x86 - 64bit/32bit)

3

1 ZWCAD 2014+
1.1 INSTALACIJA ZWCAD-a


Nakon instalacije ZwCAD-a potrebno ga je prije instalacije GeoPLUSa AKTIVIRATI!!

1.2 AKTIVACIJA
Aktivirati se moe i mora svaki ZwCAD+. Mogue ga je aktivirati pomou USB kljua, tzv.
Dongle aktivacija i pomou koda soft-key aktivacija.
Kada se prvi puta pokrene ZwCAD+ 2014 postavit e Vam pitanje o aktivaciji (Slika 1).
Pritisnite gumb Activate License.
4


Slika 1. Aktivacija licence

Nakon ega se otvara dijaloki okvir sa izborom aktivacije pomou USB kljua ili Soft key
aktivacije. Odabirete opciju koju ste kupili. Ako uz sebe imate USB kljui odabirete Dongle
Activation, a ako ste dobili kod za softversku verziju odabirete Soft-Key Activation (Slika 2).

5


Slika 2. Odabir licence

1.3 Dongle Aktivacija / USB klju
Aktiviranje ZWCAD+ 2014 zahtjeva koritenjem dongle broja/USB kljua.
(1) Stavite usb kljui sa dongle brojem u Vae raunalo.
(2) Pritisnite Dongle Activation (Slika 2)
(3) Prikazat e Vam se dijaloki okvir (Slika 3). Gdje je upisan Product ID kod. Product ID je
osmeroznamenkasti kod koji svaki klju iitava i nema dva ista Product ID-a.
(4) Licencni kod proitajte sa CERTIFIKATA koji ste dobili zajedno sa raunom.
(5) Ukoliko niste dobili certifikat sa raunom obratite se svom prodavau ZWCAD+
2014 i pitajte za licencni kod.
(6) Unesite Va licencni broj
6

(7) Unesite traene podatke te pritisnite OK.

Slika 3. Dongle Activation

(8) Nakon toga pritisnite gumb 'Done' i aktivacija je zavrena (Slika 4).

7


Slika 4. Aktivacija uspjeno zavrena
Pritiskom na gumb Finish aktivacija je zavrena i prikazuju se detalji licenciranja vaeg
softvera (Slika 5).
8


Slika 5. Detalji licence
Pritiskom na gumb 'Done' Aktivacija je zavrena (Slika 6).
9


Slika 6. Uspjena aktivacija


10

1.4 POKRETANJE ZwCAD+ / Ribbon ili Classic
Ukoliko niste prilikom aktivacije odredili kakav e vam biti meni mogue ga je i naknadno
izmijeniti.

Slika 7. Start ZwCAD+ 2014

Kada se otvori ZwCAD+ 2014 dolje u desnom oku nalazi se ikona postavki pomou koje je
mogue izmijeniti meni iz Ribbon-a u Classic menu (Slika 8).

11


Slika 8. Ribbon -> Classic
Dolje je slika (Slika 9) koja se pojavi pritiskom na ikonu Postavke.


Slika 9. Izmjena menija
12

2 GeoPLUS
Potrebno je sa stranica www.geosoft.hr ili www.zwcad.hr skinuti GeoPLUS 14 Control Panel
(Slika 10) i dalje je sve jako jednostavno.

Slika 10. Download GeoPLUS instalacije
Ili skinuti direktno sa ovog linka:
http://geoplus.dyndns.org/geoplus/Install/GeosoftControlPanel.exe
Nakon otvaranja odmah se pokree instalacija (Slika 11).

Slika 11. Pokretanje instalacije
Pokretanjem instalacije otvara se prozor sa odabirom koja se eli instalacija pokrenuti (Slika
12).
13


Slika 12. Control Panel

Pokretanjem instalacije dolazimo do prozora gdje program otkriva koja je nova verzija
dostupna (Slika 13).
14


Slika 13. GeoPLUS instalacija
Pritiskom na gumb 'Preuzmi i instaliraj' program e sam skinuti sve potrebno i instalirati novu
verziju GeoPLUS-a.

Slika 14. GeoPLUS uspjeno

Na nekim raunalima, ovisno o antivirusnim programima, mogue je da se otvori prozor sa
upozorenjem da moda program nije dobro instaliran. Potrebno je pritisnuti gumb 'This
program installed correctly' (Slika 15).
15


Slika 15. Kompatibilnost programa
Nakon ega se otvori ZwCAD i u komandnu liniju upie se GPMENU i pritisne Enter. Nakon
ega e ZwCAD uitati meni i sve to mu je potrebno. Ugasite ZwCAD i ponovno ga pokrenite.
Trebalo bi sve raditi, ukoliko ne radi javite se radi podrke.

16

3 MSSQL Express (Microsoft SQL Server 2008 Express with Tools)
MSSQL se instalira samo na raunalo gdje e biti baza / serversko raunalo!!

Ukoliko nemate MSSQL bazu pokrenite GeoPLUS instalacijski centar i oznaite instalaciju
MSSQL-a (Slika 16).

Slika 16. MSSQL instalacija
Potrebno je pritisnuti checkbox za port konfiguraciju, ako e se druga raunala spajati na ovu
bazu.
Pokreni instalaciju sa direktnih linkova:
GeoPLUS 14 instalacijski centar: http://geoplus.dyndns.org/geoplus/Install/GeoPLUS.exe
17


Slika 17. Download GEOPLUS instalacijskog centra

4 Pokretanje GeoERP-a u ZwCAD-u
Mogunost pokretanja pomou Cloud baze (spremanje na bazu na internetu) i lokalna baza
(na vlastitom raunalu).
4.1 Lokalna baza
Ako stvarate bazu svom raunalu, potreban Vam je program MSSQL Express kako bi baza
mogla biti na Vaem raunalu. Slijedite upute.

Nakon instaliranog SQL menagera idemo u ZwCAD i u meniju odabiremo GeoERP, nakon
ega se otvara prozor na kojem u padajuem izborniku izabiremo 'Local' (Slika 18) te
pritisnemo gumb DB.
18


Slika 18. Lokalna baza
Na serveru (raunalo na kojem je instaliran SQL menager)
U polje Server potrebno je upisati .\sqlexpress , toka u nazivu zamjenjuje naziv raunala, ako
elite moete postaviti i naziv raunala (Koji provjerite desnim klikom na 'Computer'
Properties i ondje pie Computer Name) onda to izgleda ovako naziv-PC\sqlexpress. Nakon
toga se pritisne gumb 'Nova baza' kako bi se baza kreirala (Slika 19).

Slika 19. Spajanje na lokalnu bazu
Ugase se svi prozori i ponovno odabire u meniju GeoERP i otvara se prozor 'Naa firma' u
kojem je potrebno ispuniti sve podatke i dodijeliti korisniko ime i lozinku, to e biti ujedno i
administrator sustava (GeoERP-a).
Na raunalu na kojem nema SQL menagera i spajamo se na bazu sa servera
U meniju pritisnemo GeoERP i pritisnemo gumb DB, sada je potrebno svakako u naziv Servera
staviti NAZIV_SERVERA-PC\sqlexpress. Pritisnemo 'db' koji e nam izlistati baze na tom
raunalu i pritisnemo padajui izbornik u 'Baza:' Te nakon toga NIKAKO NE pritiemo
DB_CREATE, nego odabiremo 'Spajanje na bazu'.
19

Nakon toga upisujete Vae podatke (kor. Ime i lozinka) koje Vam je administrator dodijelio kao
radniku (koje naknadno moete mijenjati).
Sve daljnje korake, ukljuujui cijeli Help za koritenje GeoERP-a pronai ete na stranicama
www.geosoft.hr ili www.zwcad.hr .
Za sve daljnje informacije, nedoumice i sl. slobodno se javite.

5 .NET Framework 4.5
Download .NET Framework 4.5 samo ako je to potrebno.
Direktan link za download: http://www.geosoft.hr/programi_download/GeoPLUS/dotNetFx45.exe
Otvara se prozor (ovisno o Internet pregledniku) sa pitanjem (Slika 20), elimo li spremiti
program negdje na raunalo ili ga odmah pokrenuti.


Slika 20. Pokretanje .NET Frameworka

Nakon toga prihvaamo Uvjete koritenja i pokreemo instalaciju (Slika 21)
20


Slika 21. Poetak instalacije
Nakon zavrene instalacije potrebno je ponovno pokrenuti/ restartati raunalo (Slika 22).

Slika 22. Ponovno pokretanje nakon instalacije