You are on page 1of 32

GVHD : L Phng Chung

1. H Th Hoa
2.Nguyn Th Xun Thy
3. Nguyn Vn Ton
Thnh vin nhm :
Ni dung

I) t vn
1. Gii thiu cng ty sa TH
2. Gii thiu sn phm sa TH
II) Chnh sch sn phm
III) Chnh sch gi sn phm
IV) Chnh sch phn phi sn phm
V) Xc tin hn hp


Vi nn kinh t ang pht trin, thu nhp tng cng vi vic hiu bit
hn v li ch ca sa khin nhu cu tiu dng sa ngy cng tng cao
Vit Nam.
V vy, th trng sa Vit Nam l mt trong nhng th trng c
tc pht trin rt nhanh vi nhiu doanh nghip ln trong nc v
cc cng ty a quc gia.
Tuy nhin, tng sn lng sa ti sn xut trong nc mi ch p
ng c khong 20-25% nhu cu, cn li phi nhp khu t nc
ngoi. Trc thc t , s xut hin ca thng hiu sa TH true
milk to thm mt im sng cho ngnh sa Vit Nam, khi mt
quy trnh ch bin sa ti quy m ln t tiu chun quc t ti Vit
Nam.
S xut hin ca sa TH true milk c ngi tiu dng n nhn
nhit lit trong giai on th trng sa gp nhiu bin ng. ng
gp mt phn khng nh cho s thnh cng ca sa TH True Milk l
nhng hot ng Marketing chuyn nghip v logic.

I.t vn


Cng ty C phn Thc phm sa TH c thnh lp ngy
24/2/2009 vi s t vn ti chnh ca Ngn hng Thng mi C
phn Bc .
T cui thng 12 nm 2010, sn phm sa TH true milk ra i v
c gii thiu l dng sa ti sch.

1. Gii thiu cng ty :


2. Gii thiu sn phm
TH: True Happiness - Hnh
phc ch thc.
True Milk: sa sch
Tn gi gn lin vi c tnh
ni tri ca sn phm, tn gi
d nh, gy n tng su m
vi khch hng. Cng ty lun
mun mang n cho ngi tiu
dng nhng sn phm ti
ngon, vn nguyn tinh ty t
thin nhin.
a) Tn gi :
b) Quy trnh

c) Cht lng
p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi tiu dng, cng ty
khng ngn ngi u t dy chuyn cng ngh hin i. Sn phm sa
c sn xut ra vi cng ngh hin i v v sinh nht.
Sa TH true milk hon ton t
thin nhin em n cho
ngi dng dng sa thc s
ti sch, tinh ty. m bo
cc yu t nh mi v,
ngt, nguyn cht,...

TH true milk c cp
chng ch quc t ISO 22000:
2005 v v sinh an ton thc
phm ca t chc BVQI cng
nhiu chng ch khc chng
nhn v cht lng v thng
hiu sn phm.
II. Chnh sch sn phm
Sn phm c sn xut theo quy trnh khp kn, ng b v p dng
khoa hc k thut tin tin.
=> To ra sn phm c cht lng tt nht.

1. Cc sn phm hin c
Sa ti tit trng nguyn cht c lm t 100% sa b ti
Sa ti tit trng t ng
Sa ti tit trng c ng
Sa ti tit trng hng du

Sa ti tit trng hng socola


Sa ti b sung collagen


Sa ti b sung canxi


Sa ti b sung phytosterol
2. Cc sn phm sp ra mt
III. Chnh sch gi
Sa ti tit trng nguyn cht, c ng, t ng, hng du: 28
000/lc ( 4 hp 180ml), 18 000/lc nh (4 hp 110ml)
Sa ti tit trng b sung collagen, phytosterol, canxi: 60 000/lc
( 4 hp 180ml)
Sa ti tit trng hng s c la: 30 000/lc ( 4 hp 180ml), 20
000/lc nh (4 hp 110ml)

1. nh gi
2. Chin lc gi

Ti th trng sa Vit Nam, khi TH l ngi n sau nn cn c
mt chin lc gi to nn s khc bit c th xm nhp vo th
trng. Xc nh TH true milk l dng sn phm cao cp nn TH
chn chin lc nh gi cao nht c th, bn cnh vic c gng tc
ng vo tm l ngi tiu dng trong mi quan h tng tc gia
gi c v cht lng.
3. Cc chin lc iu chnh gi

Vi li th ca cng ty l ch ng c ngun nguyn liu t nhin
t trang tri TH, khng b nh hng nhiu bi gi nguyn liu
ngoi th trng, gi sn phm c iu chnh theo hng tng ca
th trng chung. V vy s c t bin ng hn, ng ngha vi vic
ngi tiu dng c nhng la chn an ton hn.
IV. Chin lc phn phi
chui ca hng
TH True Mart
Min Bc:
40 ca hng ti H Ni
1 ca hng ti Ninh Bnh
1 ca hng ti Hi Dng
2 ca hng ti Thanh Ha
Min Trung:
4 ca hng ti Ngh An
1 ca hng ti H Tnh
Min Nam:
46 ca hng TP.H Ch Minh
1 ca hng ti Cn Th.
Chui ca hng sa TH c phn phi rng khp c nc
1. Phn phi chui ca hng
V sa l mt hng tiu dng nn
knh phn phi kh di, ngoi
vic phn phi ti cc ca hng
Th True Mart, Tp on TH cn
s dng knh phn phi MT (
trade marketing ), c mt ti cc
h thng bn l ln nh
CoopMart, Big C, MaxiMark,...
Trong thi gian ti, ngi tiu
dng cn c th t hng trc
tuyn trn
website www.thmilk.vn v nhn
hng ngay ti nh mnh.
2.Cc knh phn phi l

V. Xc tin hn hp
1. Thng ip truyn thng
Thng ip chnh: tinh ty thin nhin c gi vn
nguyn trong tng git sa ti sch.
Thng ip ph

Th cht: Nhng git sa cht lc
t thin nhin qua quy trnh x l
khp kn mang n ngun dinh
dng thit yu cho c th.

Vc dng v phong cch: Gi gn
v ci thin vc dng. To cm
gic nh nhng, kho khon, tr
trung y cun ht ni ngi i
din.
2. Qung co
Qung co trn truyn hnh

Qung co trn cc i: HTV7,
VTV3, SCTV2 , StarMovies.,
TVC,
Qung co trn bo ch:
Mc tiu: tp trung vo cc ph
n v doanh nhn.
Qung co trn cc bo: Ph n,
Tui tr, Si Gn Tip Th,
Nng, H Ni Mi.
Bng qung co ngoi tri
Bng qung co hp n ti nh
ch xe but, khu vc ni thnh:
gn trng trung hc i hc, v
cng s.
3.Truyn thng ti a im bn

Ti cc h thng bn l TH True Mart trang tr vi hai mu ch o l
xanh dng v trng, cc LCD chiu lin tc cc TVC qung co sn
phm.
Nhn vin bn hng mt cc trang phc nh nhng nhn vin vt b
sa trong trang tri.
ti cc siu th, ngay cnh gian hng ca Vinamilk, Dutch lady lun
l gian hng ca TH True Milk vi vic trang tr k hng ni bt v
bt mt.
Ti cc ca hng nh, tp ha T cung cp bng rn qung co, h tr
h trong vic trng by.
4. Hot ng PR
TH true milk cn ch trng
quan tm ti cc hot ng
bo tr x hi nh:
Trao hc bng cho cc em hc
sinh: chi ph 500 000 000
H tr cng chng trnh t
thin Cng Ha Nhp Yu
Thng: chi ph 150 000 000
T chc chng trnh Ha S
Nh TH: chi ph 500 000 000
T chc chng trnh Sinh Vin Lm Thng Hiu nhm mc ch
tm kim ti nng cho cng ty v a hnh nh ca cng ty n vi
sinh vin: chi ph 100 000 000
Nh ti tr chnh ca chng trnh truyn hnh thc t Con Ln
Khn.
Ti tr cho chng trnh "Hnh trnh sa ln Ty Bc - B nhc TH
True Milk" c 14800 hp sa ti vi tr em 10 tnh Ty Bc.

Dng sa sch, an ton, ti


ngon v b dng.
C ngun gc thin nhin, c
sn xut ti trang tri TH.
Sn xut theo quy trnh khp
kn, ng b theo tiu chun
quc t.
a dng nhiu loi sn phm
Gi c hp l.
chgm14chci
NH TR
KHP KN
Gi
phn th mnh c p n.
C sa c bt a sch => ..
Quy trnh sn xut => Khp Kn