You are on page 1of 14

Imposibilitatea cumularii executarii in

natura cu clauza penala constand in


daune compensatorii
Tribunalul BUCURETI, Decizia Nr. 245R din 5 februarie 2010
DO!R NR. "0#"$%4$200&
RO'(NI!
TRIBUN!)U) BUCURETI ECTI! ! III* ! CI+I),
DECI-I! CI+I), NR. 245 R
EDINT! .UB)IC! DIN / 05.02.2010
TRIBUN!)U) CONTITUIT DIN
/
.REEDINTE / IU)I!N .!N!IT
0UDEC,TOR / D!NIE)! !NIC! DUDU
0UDEC,TOR / CONT!N1! 'OIECU
2RE3IER / 2EOR2E 3)ORENTIN B,)T,RE1U
.e r4l 54lu6i4narea recur5ului ci7il de fa68 declara9 de recuren9ul in9i:a9 T., ;:<49ri7a
5en9in6ei ci7ile nr.1"45$25.0=.200%, <r4nun6a98 de c89re 0udec894ria Buf9ea, ;n
c4n9radic94riu cu in9i:a6ii <e9en6i BI >i DC.
)a a<elul n4:inal f8cu9 ;n >edin68 <ublic8, au r85<un5 recuren9ul in9i:a9 T. <er54nal >i
a5i59a9 de a<8r894r >i in9i:a6ii <e9en6i BI >i DC <rin a<8r894r.
.r4cedura e59e le?al ;nde<lini98.
*a f8cu9 refera9ul cauzei de c89re ?refierul de >edin68 du<8 care/
Recuren9ul in9i:a9 T., <rin a<8r894r, de<une la d45arul diferen6a ac@i98rii 9aAei Budiciare
de 9i:bru aferen98 cererii de recur5.
.8r6ile, <rin re<rezen9an6ii l4r, a7Cnd <e rCnd cu7Cn9ul ;n7edereaz8 in59an6ei c8 nu au
cereri <realabile de f4r:ula9 >i <r4be de ad:ini59ra9.
Ne:aifiind al9e cereri de f4r:ula9 >i <r4be de ad:ini59ra9, 9ribunalul c4n59a98 cauza ;n
1
59are de Budeca98 >i ac4rd8 <8r6il4r <rezen9e cu7Cn9ul <e recur5ul declara9.
Recuren9ul in9i:a9 T., <rin a<8r894r, a7Cnd cu7Cn9ul, 54lici98 in59an6ei ad:i9erea
recur5ului a59fel cu: a f459 f4r:ula9, ;n <rinci<al ca5area 5en9in6ei a9aca98 ca fiind
ne9e:einic8 >i nele?al8, cu 9ri:i9erea cauzei 5<re reBudecarea aceleia>i in59an6e de f4nd >i
;n 5ub5idiar :4dificarea 5en9in6ei a9aca98 ca fiind ne9e:einic8 >i nele?al8, ;n 5en5ul
re5<in?erii ac6iunii a59fel cu: a f459 f4r:ula98, c@el9uieli de Budeca98 <e cale 5e<ara98.
In9i:a6ii <e9en6i BI >i DC <rin a<8r894r, a7Cnd cu7Cn9ul 54lici98 in59an6ei, re5<in?erea
recur5ului a59fel cu: a f459 f4r:ula9, :en6inerea 5en9in6ei ci7ile ca fiind 9e:einic8 >i
le?al8, f8r8 c@el9uieli de Budeca98.
Tribunalul re6ine recur5ul ;n <r4nun6are.
T R I B U N ! ) U )
DeliberCnd a5u<ra cauzei ci7ile de fa68, c4n59a98 ur:894arele/
.rin 5en9in9a ci7ila nr. 1"45$25.0=.200% <r4nun9a9a de 0udeca94ria Buf9ea in d45arul ci7il
nr. "0#"$%4$200& a f459 ad:i5a cererea <rinci<al8 f4r:ula98 de recla:an6ii BI >i DC ;n
c4n9radic94riu cu <CrC9ul T., a c4n59a9a9 ca recla:an6ii au d4bCndi9 dre<9ul de <r4<rie9a9e
a5u<ra 9erenului ;n 5u<rafa68 de 4500 :< iden9ifica9 c4nf. ra<. de eA<er9iz8 ;n
5<eciali9a9ea 94<4?rafie ;n94c:i9 de eA<er9 'ana5 C4n59an9in, c4n9ra <re6ului de 15000
eur4, a c4n59a9a9 ac@i9a9 re59ul de <re6 de %000 RON <rin c4:<en5are cu daunele in9ere5e,
5*a 59i<ula9 c8 @498rCrea 6ine l4c de c4n9rac9 au9en9ic de 7Cnzare*cu:<8rare, a f459
re5<in58 cererea rec4n7en6i4nal8 ca nein9e:ia9a >i a f459 4bli?a9 <CrC9ul la 5%#" RON
c@el9uieli de Budeca98.
.en9ru a <r4nun9a acea59a 5en9in9a, in59an9a de f4nd a re9inu9 ca <rin cererea ;nre?i59ra98 la
da9a de 11.0%.200& <e r4lul 0udec894riei Buf9ea, recla:an6ii BI >i DC au c@e:a9 ;n
Budeca98 <e <CrC9ul T., 54lici9Cnd in59an6ei 58 <r4nun6e 4 @498rCre care 58 6in8 l4c de
c4n9rac9 au9en9ic de 7Cnzare*cu:<8rare, 58 c4n59a9e c8 <re6ul 7Cnz8rii e59e in9e?ral ac@i9a9
<rin c4:<en5area re59ului de <re6 D%000 eur4E cu 7al4area daunel4r*in9ere5e da94ra9e de
<CrC9 recla:an6il4r, c4nf4r: <re7ederil4r c4n9rac9uale, <recu: >i 58 4bli?e <CrC9ul la
<la9a c@el9uielil4r de Budeca98.
Fn :49i7area cererii, recla:an6ii au ar89a9 c8 <rin an9ec4n9rac9ul au9en9ifica9 de BN.
Cr8ciun +a5ilica la 2".01.200# <CrC9ul 5*a 4bli?a9 58 le 7Cnd8 9erenul ;n 5u<rafa9a de
11500 :<, c4n9ra <re6ului de 115000 eur4, din care, la da9a au9en9ific8rii, 5*au ac@i9a9
=0000 eur4, c8 ul9eri4r, <rin ac9ele adi6i4nale din 05.0".200# >i 2500$=0.0&.200#, <8r6ile
au :4difica9 <ar6ial c4n9rac9ul, ;n 5en5ul di:inu8rii <re6ului cu 5u:a de 15000 eur4,
<l89ind 10000 eur4 cu 9i9lul de a7an5. Ul9eri4r, ara98 recla:an6ii, ca ur:are a fa<9ului c8
<r4:i9en9ul*7Cnz894r le*a adu5 la cun4>9in6a fa<9ul ca <e 9eren 5e afl8 fire de ;nal98
9en5iune, au ;nc@eia9 cu ace59a un n4u ac9 adi6i4nal, a7Cnd ca 4biec9 nu:ai 5u<rafa6a de
4500 :< de 9eren <en9ru <re6ul de 15000 eur4, <CrC9ul re59i9uind 5u:a de =4000 eur4 din
a7an5, r8:CnCnd un a7an5 de "000 eur4. Ul9eri4r, 5u56in recla:an6ii, <CrC9ul a refuza9
;nc@eierea c4n9rac9ului ;n f4r:8 au9en9ic8.
!u ar89a9 recla:an6ii c8 <8r6ile au 59abili9 4 clauza <enal8 <rin care au de9er:ina9
an9ici<a9 7al4area <reBudiciului ca fiind de %000 eur4.
Fn dre<9, recla:an9ul a in74ca9 <re7ederile ar9. 5 alin.2 din 9i9lul G al ) 24#$2005.
F:<reun8 cu cererea, recla:an6ii au de<u5 la d45arul cauzei, ;n c4<ie, an9ec4n9rac9 de
7Cnzare*cu:<8rare au9en9ifica9 de BN. Cr8ciun +a5ilica la 2".01.200# 5ub nr. %=, ac9e
2
adi6i4nale la ace59a au9en9ifica9e 5ub nr. =0"%$0".12.200#, 2500$=0.0&.200# la acela>i
bir4u n49arial, fac9ur8 fi5cala, c@i9an68.
.CrC9ul a de<u5 ;n9C:<inare, 54lici9Cnd re5<in?erea ca ne;n9e:eia9a a cererii, cu
:49i7area c8 <rin <rezen9a ac6iune recla:an6ii ur:8re5c 58 4b6in8 un 9eren ;n 5u<rafa6a de
4500 :< cu 5u:a de "000 eur4 D0,#5 eur4$:<E.
De a5e:enea, <CrC9ul a f4r:ula9 cerere rec4n7en9i4nal8, 54lici9Cnd c4n59a9area nuli986ii
ab54lu9e 949ale a an9ec4n9rac9ului, ac9el4r adi6i4nale la ace59a, <recu: 5i a ;nc@eierii de
cer9ificare de fa<9e, iar ;n 5ub5idiar 58 5e c4n59a9e abuzi7e clauzele ace594ra, <recu: 5i
4bli?area recla:an6il4r la <la9a c@el9uielil4r de Budeca98.
Fn :49i7area cererii rec4n7en6i4nale, <CrC9ul*recla:an9 a ar89a9 c8 ac9ele a9aca9e 5un9
abuzi7e, f4nda9e <e 4 cauz8 ilici98, li<5e>9e 4biec9ul l4r, <re6ul, li<5e>9e c4n5i:68:Cn9ul
7alabil eA<ri:a9 ;n ceea ce <ri7e>9e 4biec9ul de c89re <r4:i9en6ii*cu:<ar894ri, 5un9
;nc@eia9e ;n frauda le?ii, cu ;nc8lcarea 4rdinii <ublice, nefiind ;nde<lini9e c4ndi6iile
<ri7ind ca<aci9a9ea de a c4n9rac9a.
.CrC9ul 5u56ine c8 ac9ele a9aca9e au f459 ;nc@eia9e cu in9en6ia de fraud8 a in9ere5el4r
<r4:i9en9ului*7Cnz894r, ca recla:an9a a <r4ceda9 in acela>i :4d cu al9e <er54ane, c8
recla:an6ii nici nu au 78zu9 9erenul ;nain9e de ;nc@eierea an9ec4n9rac9ului, ca <r4:i9en9ul*
7Cnz894r a f459 4bli?a9 <rin an9ec4n9rac9 5a ?aran9eze li<5a un4r 5arcini 5au 5er7i9u6i
a5u<ra 9erenului, cu in9en6ia ca ul9eri4r 58 fie di:inua9 <re6ul c4n9rac9ului, c8 recla:an6ii
au a7u9 cun4>9in68 la 0".12.200# ca <e la9ura de 7e59 a <r4<rie986ii <CrC9ului eAi598 fire de
;nal98 9en5iune.
De a5e:enea, ara98 <CrC9ul, 4biec9ul c4n7en6iei ;nc@eia9e ;n9re <8r6i nu e59e de9er:ina9,
;n9rucC9 recla:an6ii nu au 78zu9 9erenul la :4:en9ul ;nc@eierii an9ec4n9rac9ului, fiindca ;n
ace59 caz ar fi cun45cu9 eAi59en9a firel4r de ;nal9a 9en5iune, a59fel ;ncC9 <r4:i9en6ii*
cu:<8r894ri nu >i*au eA<ri:a9 7alabil c4n5i:68:Cn9ul, c8 <8r6ile 5*au ;n6ele5 ca, ;n fa<9,
<r4:i9en9ii*cu:<8r894ri 58 5e 4cu<e de 4b6inerea d4cu:en9a6iei cada59rale, dar <rin9*un
ac9 adi6i4nal ul9eri4r acea59a 4bli?a6ie a f459 <u58 ;n 5arcina <CrC9ului, fiind 59abili9e daune
in9ere5e c4n9rac9uale de 120000 eur4 <en9ru ne;nde<linirea ace59ei 4bli?a6ii, clauza din
care rezul9a ca <re6ul nu :ai 9rebuie ac@i9a9. .CrC9ul*recla:an9 a<reciaz8 ca ;n c4n9rac9 nu
5*a indica9 >i <reBudiciul care ar Bu59ifica <la9a daunel4r, >i c8 ;n reali9a9e recla:an6ii nu au
f459 <reBudicia6i cu 5u:a 54lici9a98, ca <re6ul nu <4a9e fi c4:<en5a9 cu ace59e daune,
;n9ruc"9 5*ar aBun?e la c4ncluzia ca li<5e>9e, c8 <re6ul nu <4a9e fi 9ra9a9 ca ar7un8, c8 e59e
nele?al ca 7al4area daunel4r in9ere5e 58 fie e?ala cu re59ul de <re6.
.CrC9ul 5u56ine c8 e59e c4n9rar 4rdinii <ublice a 5e <une ;n 5arcina 5a <rin clauze
c4n9rac9uale 58 4b6in8 @498rCri Budec894re>9i fa74rabile, c8 <CrC9ul a ?aran9a9 c8 are
ca<aci9a9ea de a c4n9rac9a, f8r8 a ;n6ele?e 5e:nifica6ia ace59ei clauze, c8 daunele*in9ere5e
nu reflec98 <reBudiciul real 5uferi9 de recla:an6i, cul<a <en9ru ne;nc@eierea d4cu:en9a6iei
cada59rale a<ar6inCnd recla:an6il4r.
Fn fine, :ai ara98 <CrC9ul, n49arul <ublic nu i*a ci9i9 ac9ele de fiecare da98, a59fel ;ncC9 nu a
>9iu9 ca el 9rebuie 58 5e 4cu<e de cada59ru, c8 nu a f459 a5i59a9 la ;nc@eierea ac9el4r <49ri7i9
) 1#$2000 >i c8 nu i 5*au facu9 7erific8ri 5ub a5<ec9ul di5cern8:Cn9ului.
! f459 in74ca98, de a5e:enea, eAce<6ia inad:i5ibili986ii cererii <rinci<ale, re5<in58 la
9er:enul din 0%.12.200&.
Recla:an6ii*<CrC6i au de<u5 ;n9C:<inare la cererea rec4n7en6i4nal8, 54lici9Cnd
re5<in?erea ace59eia, cu :49i7area c8 nu a eAi59a9 fraud8 la le?e, nu li<5e>9e 4biec9ul
ac9ului Buridic, nu au li<5i9 ca<aci9a9ea 5au di5cerna:Cn9ul <8r6il4r >i nici c4n5i:68:Cn9ul
=
ace594ra, nu 5*au ;nc8lca9 4rdinea <ublic8 >i bunele :4ra7uri.
Ul9eri4r, <CrC9ul >i*a <reciza9 cererea rec4n7en6i4nal8, indicCnd clauzele c4n9rac9uale <e
care le c4n5ider8 abuzi7e Df. 10=E. .CrC9ul a ar89a9 ca ace59e clauze 5un9 abuzi7e <en9ru c8,
de>i nu 5*a <re78zu9 ;n c4n9rac9, recla:an6ii >i in9er:ediarele 5*au 4bli?a9 la 4b6inerea
d4cu:en9a6iei cada59rale, >i c8 eAi59au 949u>i clauze care 4bli?au <e <CrC9 58 5e <rezin9e la
n49ar cu 94a9e ac9ele nece5are 7Cnz8rii, de>i eAi59au clauze care i:<uneau <rezen6a
<r4:i9en6il4r*cu:<ar894ri la 4b6inerea cer9ifica9ului fi5cal. !<reciaz8 c8 a eAi59a9 4
c4ndi6ie <ur <49e59a9i78 din <ar9ea ace594ra, ceea ce ar a9ra?e nuli9a9ea de dre<9.
!u f459 ad:ini59ra9e <r4ba cu in5cri5uri, in9er4?a94riu, eA<er9iza ;n 5<eciali9a9ea
94<4?rafie. Fn cadrul <r4bei cu ;n5cri5uri, <8r6ile au de<u5 la d45ar eA9ra5e de car9e
funciar8, ;n5cri5uri din al9e d45are, inclu5i7 declara6ii de :ar94ri.
!nalizCnd ac9ele >i lucr8rile d45arului, in59an6a de f4nd a re6inu9 ur:894arele/
.CrC9ul a d4bCndi9 dre<9ul de <r4<rie9a9e a5u<ra 9erenului ;n 5u<rafa68 de 4500 :< ce face
4biec9ul <rezen9ei cereri <rin 9i9lul de <r4<rie9a9e nr. 1=%=5$2%.11.1%%4 e:i5 de C4:i5ia
0ude6eana .en9ru 9abilirea Dre<9ului de .r4<rie9a9e !5u<ra Ilf47, fiind d4bCndi9 de <CrC9
<rin 9ranzac6ia ;nc@eia98 ;n d45arul 425=$%4.200# al 0udec894riei Buf9ea. Terenul a f459
iden9ifica9 <rin ra<4r9ul de eA<er9iz8 de<u5 la d45ar.
.rin an9ec4n9rac9ul de 7Cnzare*cu:<8rare ;nc@eia9 ;n f4r:a au9en9ic8 la 2".01.200#,
<8r6ile au c4n7eni9 ca <CrC9ul 58 7Cnd8 iar recla:an6ii 58 cu:<ere un 9eren ;n 5u<rafa68 de
11500 :< c4n9ra <re6ului de 115000 eur4, din care 5*a ac@i9a9 un a7an5 de =0000 eur4.
.rin ac9ul adi6i4nal din 05.0".200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 <relun?ea5c8 9er:enul <en9ru
;nc@eierea c4n9rac9ului au9en9ic cu 45 de zile lucr894are, <CrC9ul ;nca5Cnd ;nc8 10000 eur4
cu 9i9lul de a7an5.
.rin ac9ul adi6i4nal din =0.0&.200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 di:inueze <re6ul cu 15000
eur4, ca ur:are a li9i?iului ;n care era i:<lica9 <CrC9ul.
.rin ac9ul adi6i4nal din 0".12.200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 :4difice 4biec9ul c4n9rac9ului,
;n 5en5ul de a reduce 5u<rafa6a in59r8ina9a la 4500 :<, ca ur:are a 5en9in9ei ci7ile
5#44$200# a 0udec894riei Buf9ea, <re6ul fiind de 15000 eur4, <r4:i9en9ul*7Cnz894r
re59i9uind 5u:a de =4000 eur4.
Cu <ri7ire la cererea rec4n7en6i4nal8, 5*a re6inu9 c8 acea59a e59e f4r:ula98 <rin a74ca9 >i
<recizeaz8 ;n :4d eA<re5 ca are ca 4biec9 declararea nuli986ii ab54lu9e a ac9el4r
Buridice..rin ur:are, nu <49 duce la ad:i9erea cererii rec4n7en6i4nale cauzele care a9ra?
nuli9a9ea rela9i78, re5<ec9i7/ li<5a a5i59en9ei la ;nc@eierea ac9ului, c4nf4r: ar9. =0 din )
1#$2000, li<5a di5cerna:Cn9ului, cauza98 de !+C i5c@e:ic, >i fa<9ul ca <CrC9ul e59e
<en5i4nar Df. #4E.
De a5e:enea, in59an6a a re6inu9 c8 nu <49 fi lua9e ;n c4n5iderare a<ar8rile <CrC9ului cu
<ri7ire la e7en9uale clauze nein5era9e ;n c4n9rac9ul au9en9ic, ;n c4ndi6iile ;n care cealal9a
<ar9e 5*a 4<u5 <r4bei cu :ar94ri ;n c4ndi9iile ar9. 11%2 C.ci7., >i nici cele referi94are la
neci9irea clauzel4r c4n9rac9ului, ace59ea fiind c4n59a98ri <er54nale ale n49arului >i, <rin
ur:are, ne<u9Cnd fi c4:ba9u9e decC9 <rin ;n5crierea ;n fal5.
.CrC9ul nu <4a9e in74ca necun4a>9erea un4r clauze c4n9rac9uale, cC98 7re:e eAi598
:en6iunea Dnec4:b89u98 <rin ;n5crierea ;n fal5E a n49arului <ublic cu <ri7ire la ci9irea
ac9ului de ca9re <8r6i.
Cu <ri7ire la li<5a 4biec9ului, 5*a re6inu9 ca 5u56inerile <CrC9ului*recla:an9 nu 5un9
;n9e:eia9e, ;n9rucC9 an9ec4n9rac9ul are un 4biec9 de9er:ina9 D9erenul de 4500 :<
iden9ifica9 c4nf4r: 9ranzac6iei ;nc@eia9e de <CrC9 ;n9r*un d45ar 5e<ara9 >i <re6ul de 15000
4
eur4E. .45ibili9a9ea c4:<en58rii <re6ului cu daunele in9ere5e, <recu: >i <re6ul 5c8zu9 nu
5e c4nfund8 cu li<5a 4biec9ului.
Cu <ri7ire la <re9in5a fraud8, acea59a nu a rezul9a9 din <r4bele ad:ini59ra9e. 3a<9ul ca
recla:an6ii nu ar fi 7azu9 an9eri4r 9erenul nu re<rezin98 4 fraudare a le?ii, e a5u:Cndu*>i
a59fel un ri5c. De a5e:enea, c@iar daca ace59 a5<ec9 ar fi real, <CrC9ul a acce<9a9 58 ;nc@eie
ac9ul ini6ial, cu a5u:area 4bli?a6iei de a ?aran9a ca 9erenul nu e59e ?re7a9 de 5arcini,
cun45cCnd ca recla:an6ii nu au 78zu9 9erenul >i acce<9Cnd, a>adar, c4n5ecin6ele ce <u9eau
decur?e de aici.
)i<5a c4n5i:68:Cn9ului recla:an6il4r, in74ca98 de <CrC9, e59e ne?a9a c@iar de ace>9ia, care
au f4r:ula9 cererea in9e:eindu*5e <e ac9ul a9aca9.
9abilirea un4r clauze <enale ;n c4n9rac9, c@iar daca ace59ea e?aleaz8 <re6ul 5au ;l
de<8>e5c, nu ;ncalca nici4 n4r:a le?al8, a59fel ;ncC9 nu <49 a9ra?e nuli9a9ea. Cuan9u:ul
clauzei <enale 5e 59abile>9e <rin ac4rdul <ar6il4r, <CrC9ul fiind liber a nu acce<9a
cuan9u:ul re5<ec9i7, ceea ce nu 5*a ;n9C:<la9.
C4n5idera6iile referi94are la ar7una nu 5un9 ;n le?a9ur8 cu 4biec9ul cauzei, ;n9rucC9
59abilirea unei ar7une nu a9ra?e nuli9a9ea ac9ului. De al9fel, recla:an6ii nu au facu9
referire la ar7un8, ci la clauzele c4n9rac9uale, re5<ec9i7 la clauza <enal8.
3a<9ul c8 5*a ur:8ri9 4b6inerea 9erenului f8r8 a 5e ac@i9a <re6ul nu e59e nici el d47edi9.
Di:<49ri78, recla:an6ii au ac@i9a9 ini6ial un a7an5 c4n5iderabil D40000 eur4 din 115000E,
ul9eri4r in9er7enind un li9i?iu cu <ri7ire la 9i9lu >i 4 9ranzac6ie <rin care <CrC9ul a li:i9a9
5u<rafa6a de 9eren a7u98 ;n <r4<rie9a9e.Din eAa:inarea ac9ului nu a rezul9a9 ;nc8lcarea
7reunei n4r:e de 4rdine <ublic8.
.rin ur:are, ca<89ul de cerere a7Cnd ca 4biec9 c4n59a9area nuli986ii ab54lu9e a ac9ului e59e
ne;n9e:eia9 >i 7a fi re5<in5 ca a9are.
Fn ceea ce <ri7e>9e ca<8ul d4i al cererii rec4n7en6i4nale, 5*a re6inu9 c8 5e <4a9e 74rbi de
clauze abuzi7e a9unci cCnd una din9re <ar9ile c4n9rac9ului are 4 <4zi6ie ec4n4:ica de
na9ur8 a c4n59rCn?e cealal9a <ar9e 58 acce<9e clauze cu un c4n9inu9 <re59abili9, ce nu <49 fi
ne?4cia9e.
Fn 5<e68, <8r6ile 5un9 <er54ane fizice, care 5*au afla9 <e <4zi6ii de e?ali9a9e ;n fa6a n49arului
<ublic, neeAi59Cnd nici4 <r4ba c8 <CrC9ul ar fi f459 ;:<iedica9 58 ne?4cieze clauzele
c4n9rac9uale.
E59e ade78ra9 ca ace59 c4n9rac9 cu<rinde clauze de na9ur8 5a 4fere :ai :ul9e ?aran9ii
<r4:i9en9il4r*cu:<8r894ri, dar <CrC9ul a a7u9 ;n9rea?a liber9a9e de a nu 5e:na ac9ul.
!5<ec9ele referi94are la di5cerna:Cn9ul, <re?a9irea >i <u9erea de ;n6ele?ere a <CrC9ului nu
5un9 :49i7e de nuli9a9e ab54lu98, iar nuli9a9ea rela9i7a a ac9ului nu a f459 in74ca9a ;n
<rezen9a cerere.
3a<9ul c8, <rin ul9i:ul ac9 adi6i4nal, <CrC9ul >i*a a5u:a9 >i 4bli?6ia de a 4b6ine 4 @498rCre
Budec894rea5c8 de anulare a unui cer9ifica9 de :4>9eni94r nu <4a9e a9ra?e decC9 cel :ul9
nuli9a9ea clauzei re5<ec9i7e, ea nefiind de9erinan98 <enru ;n9re?ul ac9 adi6i4nal >i cu a9C9
:ai <u6in <en9ru ac9ul ini6ial Dan9eri4rE. Oricu:, ;n58, recla:an6ii nu 5*au <re7ala9 de
acea598 clauz8.
.rin ur:are, cererea rec4n7en6i4nala a f459 re5<in58 ca ne;n9e:eia98.
Cu <ri7ire la cererea <rinci<al8 5*a re6inu9 c8 <49ri7i9 ar9. 5 alin.2 din 9i9lul G al )
24#$2005, ;n 5i9ua6ia ;n care du<8 ;nc@eierea unui an9ec4n9rac9 cu <ri7ire la 9eren una
din9re <8r6i refuz8 58 ;nc@eie c4n9rac9ul, <ar9ea care >i*a ;nde<lini9 4bli?a6iile <4a9e 5e5iza
in59an6a care <4a9e <r4nun6a 4 @498rCre care 58 6in8 l4c de c4n9rac9.
5
3a6a de eAi59en9a an9ec4n9rac9ului, 5e i:<une ad:i9erea <ri:ului ca<89 de cerere >i
<r4nun6area unei @498rCri care 6ine l4c de c4n9rac9. e 4b5er7a ca 9eA9ul de le?e ci9a9 nu
i:<une <la9a in9e?ral8 a <re6ului ca 4 c4ndi6ie de ad:i5ibili9a9e a ac6iunii. Du<a
<r4nun6area unei a5e:enea @498rCri, 7Cnz894rul are la ;nde:Cn8 4 ac9iune c4n9rac9ual8
;:<49ri7a cu:<ara94rului <en9ru a 4b6ine <la9a re59ului de <re6, ca >i ;n cazul unui ac4rd
de 74in68 4bi>nui9.
Cu <ri7ire la ca<a9ul d4i de cerere, 5e 7a re6ine ca, in <rezen9, <49ri7i9 an9ec4n9rac9ului >i
ac9el4r adi6i4nale, <CrC9ul a <ri:i9 "000 eur4 din 949alul de 15000 eur4, r8:CnCnd
neac@i9a98 4 diferen68 de <re6 de %000 eur4.
.49ri7i9 ar9. 5.1. din an9ec4n9rac9, ;n cazul ;n care <r4:i9en6ii*cu:<8r894ri ale? 58 5e
adre5eze in59an9ei <en9ru <r4nun9area unei @498rCri care 6ine l4c de c4n9rac9 au9en9ic,
re59ul de <re6 al 9erenului 7a fi ;n cuan9u:ul daunel4r*in9ere5e >i 7a fi c4n5idera9 in9e?ral
ac@i9a9 <ri c4:<en5area cu ace59e daune in9ere5e.
.49ri7i9 ar9. 5.1., daunele in9ere5e 5un9 da94ra9e <en9ru ;nc8lcarea 4bli?a6iil4r de la ar9. 4.1
5au 4.2 din c4n9rac9. Cele d4u8 9eA9e 5e refera la re5<ec9area 9er:enului de ;nc@eiere a
c4n9rac9ului, re5<ec9i7 la 4b6inerea, de c89re <r4:i9en9ul*cu:<8r894r, a/ ac9el4r de
<r4<rie9a9e, cada59rului, ;nc@eierii de ;n9abulare, eA9ra5ului de car9e funciar8 7alabil,
cer9ifica9ului de urbani5: >i cer9ifica9ului de a9e59are fi5cal8. Din ac9ele d45arului rezul98
;n58 c8 9erenul e59e ;n5cri5 ;n car9ea funciar8 Df. 50, 51E, a59fel ;ncC9 <erfec9area
c4n9rac9ului au9en9ic nu a f459 ;:<iedica98 din li<5a ac9el4r.
Fn ceea ce <ri7e>9e nere5<ec9area 9er:enului de <rezen9are la n49ar, ace59a a f459 <relun?i9
<rin ac4rdul <8r6il4r. .rin ul9i:ul ac9 adi6i4nal, 9er:enul a f459 <relun?i9 cu " luni de la
da9a au9en9ific8rii ac9ului adi6i4nal, eA<irCnd, a>adar, la 0".0".200&. )a da9a de
12.0".200& a in9er7eni9 ;nc@eierea de cer9ificare de fa<9e, <rin care 5e c4n59a9a refuzul
<CrC9ului de a ;nc@eia c4n9rac9ul.
.rin ur:are, e59e inciden98 clauza <enal8. 3a<9ul ca recla:an6ii nu au 5uferi9 un
<reBudiciu e?al cu 7al4area clauzei <enale nu <4a9e fi in74ca9 de <CrC9 la ace59 :4:en9,
;n9rucC9 r4lul clauzei <enale e59e 94c:ai acela de a <rede9er:ina 7al4area daunel4r*
in9ere5e, 5cu9ind <ar9ea ;ndre<986i98 de a :ai face <r4ba ;n9inderii <reBudiciului.
un9 ;n9runi9e c4ndi6iile r85<underii ci7ile c4n9rac9uale, re5<ec9i7 eAi59en6a unei
neeAecu98ri cul<abile Dcul<a debi94rului ;n :a9erie c4n9rac9ual8 fiind <rezu:a98, debi94rul
nef8cCnd d47ada cauzei 59r8ine, c4nf. ar9. 10&= C.ci7.E, <recu: >i <reBudiciul
D<rede9er:ina9 >i ca eAi59en68, <rin clauza <enal8E, debi94rul fiind <u5 ;n ;n9Crziere <rin
cererea de c@e:are ;n Budeca98.
E59e ade78ra9 c8, ;n <rinci<iu, daunele in9ere5e <en9ru neeAecu9are nu 5e <49 cu:ula cu
eAecu9area ;n na9ur8 a 4bli?a6iei debi94rului. Fn 5<e68, ;n58, clauza c4n9rac9ual8 are un
c4n6inu9 de9alia9 >i <re7ede eA<re5 5i9ua6ia c4ncre98 5u<u58 Budec86ii ;n <rezen9ul d45ar,
re5<ec9i7 c4:<en5area in9e?ral8 a re59ului de <re6 cu daunele in9ere5e, da94ra9e <en9ru
eAecu9area cu ;n9Crziere, ;n :aniera 5u<linirii c4n5i:68:Cn9ului debi94rului. .rin ur:are,
e59e 74rba de5<re 4 eAecu9are cu ;n9Crziere, ;n na9ur8, iar nu de 4 eAecu9are cu ;n9Crziere,
iar daunele au f459 <re78zu9e eA<re5 de <8r6i <en9ru acea598 5i9ua6ie.
.CrC9ul*recla:an9 T. a f4r:ula9, la da9a de 0%.04.200%, recur5 ce a f459 ;nre?i59ra9 <e
r4lul Tribunalului Bucure>9i H ec6ia a III H a Ci7il8 la da9a de 21.05.200% >i <rin care 5*a
54lici9a9 ca, ;n ur:a ad:i9erii recur5ului, ;n 9e:eiul ar9. =04 <c9. ", #, & 5i % C..r4c.Ci7.,
58 fie de5fiin6a98 ;n 949 5en9in6a ci7il8 recura98 >i 9ri:i58 cauza 5<re reBudecare iar ;n
5ub5idiar, ;n caz de re6inere 5<re c4:<e9en98 54lu6i4nare, re5<in?erea ac6iunii <rinci<ale
"
ca ne;n9e:eia9e >i ad:i9erea cererii rec4n7en6i4nale, cu c@el9uieli.
In <ri7in9a :49i7el4r de recur5 ace59ea 5e <49 5ub5u:a in d4ua :49i7e/
1. In59an9a de f4nd nu a 54lu6i4na9 94a9e ca<e9ele de cerere ale cererii rec4n7en6i4nale,
re5<ec9i7 nu 5*a <r4nun6a9 >i nu a analiza9 cererea de c4n59a9are a nuli986ii ab54lu9e a
an9ec4n9rac9ului de 7Cnzare*cu:<8rare >i a cel4rlal9e ac9e adi6i4nale, ;n9e:eia98 <e li<5a
c4n5i:68:Cn9ului 7alabil eA<ri:a9 cu <ri7ire la 4biec9ul c4n7en6iei de c89re <r4:i9en6ii*
cu:<8r894ri, re5<ec9i7 a5u<ra iden9i986ii ace59uia*ce re<rezin98 4 er4are 4b59ac4l
5anc6i4na98 de le?e cu nuli9a9ea ab54lu98. De a5e:enea nu a analiza9 >i nu 5*a <r4nun6a9
<e :49i7ul de nuli9a9e referi94r la frauda la le?e >i ;nc8lcarea 4rdinii <ublice <rin in5erarea
un4r clauze ce <er:i9e <45ibili9a9ea cu:ul8rii eAecu98rii ;n na9ur8 a 4bli?a6iei cu daune
in9ere5e c4:<en5a94rii 4ri cu clauza <enal8, nu 5*a <r4nun6a9 a5u<ra cererii de c4n59a9are
a nuli986ii ab54lu9e a ac9el4r ;n9e:eia9e <e li<5a <re6ului, ace59a fiind ne5eri45, a5u<ra
:49i7ului de nuli9a9e ab54lu98 ;n9e:eia9 <e cauza ilici98.
2. I498rCrea cu<rinde :49i7e c4n9radic94rii >i nu cu<rinde :49i7ele <e care 5e 5<riBin8.
In59an6a a re6inu9 c8 daunele c4:<en5a94rii nu 5e <49 cu:ula cu eAecu9area ;n na9ur8, ;n58
a ad:i5 ac6iunea >i a cu:ula9 ace59e daune cu eAecu9area ;n na9ur8. T494da98 a re6inu9 c8
;n c4n9rac9 5un9 clauze de na9ur8 58 4fere :ai :ul9e ?aran6ii <r4:i9en6il4r*cu:<8r894ri,
dar <CrC9ul a a7u9 ale?erea de a nu 5e:na ac9ul.
=. In59an6a a re6inu9 <e59e cu<rin5ul ac9ului dedu5 Budec86ii eAi59en6a unei clauze <enale,
f8cCnd 4 in9er<re9are a clauzel4r ac9ului cu care nu a f459 in7e59i98 >i a re6inu9 <49ri7i9
clauzei <enale c8 5e i:<une c4:<en5area re59ului de <re6 de %000 Eur4, ;n cererea de
c@e:are ;n Budeca98 la ca<89ul d4i al cererii f8cCndu*5e referire la clauza 5.1 din
an9ec4n9rac9.
4. In59an6a a in9er<re9a9 ?re>i9 ac9ul dedu5 Budec86ii >i a 5c@i:ba9 na9ura >i ;n6ele5ul
l8:uri9 >i 78di9 ne;nd4ielnic al cererii rec4n7en6i4nale. De a5e:enea a dena9ura9 >i
cererea cu <ri7ire la ca<89ul 2 al ac6iunii re5<ec9i7 c4:<en5area in9e?ral8 a re59ului de
<re6 cu daunele in9ere5e da94ra9e <en9ru eAecu9area cu ;n9Crziere, in59an6a l85Cnd 5a 5e
;n6elea?8 c8 5*ar c4:<en5a daunele :4ra94rii <en9ru ;n9Crziere cu eAecu9area ;n na9ur8,
f8r8 ca ;n c4n9rac9 58 fie <re78zu9e ace59e daune <en9ru ;n9Crziere, ele fiind daune
c4:<en5a94rii care nu <u9eau fi cu:ula9e cu eAecu9area ;n na9ur8 <en9ru diferen6a de <re6
ce a r8:a5 de ac@i9a9, ele <u9Cnd fi ac4rda9e nu:ai dac8 >i nu:ai a9unci cCnd e59e 5i?ur c8
nu 5e <4a9e eAecu9a 4bli?a6ia ;n na9ur8. In59an6a nu a f8cu9 a<licarea ar7unei.
In9i:a6ii*recla:an6i BI >i DC au f4r:ula9 ;n9C:<inare la recur5ul eAerci9a9, 54lici9Cnd
re5<in?erea recur5ului ca nef4nda9.
DeliberCnd a5u<ra recur5ului de fa68, a7Cnd ;n 7edere di5<. ar9. =041, ar9. =04 <c9. & >i % >i
ar9. =12 alin. 1 C.<r4c.ci7. 9ribunalul c4n59a98 c8 e59e f4nda9, ur:Cnd a fi ad:i5 ca a9are
<en9ru ur:894arele c4n5ideren9e/
!nalizand <ri:ul :49i7 de recur5, re5<ec9i7 fa<9ul c8 in59an6a de f4nd nu 5*a <r4nun6a9
a5u<ra 9u9ur4r cereril4r cu<rin5e ;n cerererea rec4n7en6i4nal8, 9ribunalul re9ine ca ace59a
e59e nein9e:eia9, <en9ru ur:a94arele c4n5ideren9e/
Fn <ri:ul rCnd 9ribunalul re6ine c8 <rin cererea rec4n7en6i4nal8 f4r:ula98 ;n cauz8
<CrC9ul*recla:an9 T. a 54lici9a9 c4n59a9area nuli986ii ab54lu9e a an9ec4n9rac9ului de
7Cnzare*cu:<8rare, a ac9el4r adi6i4nale >i a ;nc@eierii de cer9ificare de fa<9e >i ;n
5ub5idiar c4n59a9area clauzel4r ca fiind abuzi7e >i, <rin ur:are, ace59ea 5un9 ca<e9ele de
cerere cu care a f459 in7e59i98 in59an6a de Budeca98, a5u<ra c8r4ra in59an6a 9rebuie 58 5e
#
<r4nun6e. Fn ceea ce <ri7e>9e :49i7ele de nuli9a9e a ac9ului Buridic in74ca9e, ace59ea nu <49
a7ea na9ura un4r cereri di59inc9e, a59fel ;ncC9 in59an6a de f4nd le <4a9e ?ru<a >i r85<unde
;n <ri7in6a ace594ra 5ub5u:a9 >i nu nea<8ra9 <unc9ual cu <ri7ire la fiecare din9re ace59e
:49i7e.
'ai :ul9 decC9 a9C9 9ribunalul re6ine c8 in59an6a de f4nd c@iar a analiza9 fiecare :49i7 de
nuli9a9e in74ca9 de c89re <CrC9ul*recla:an9 <rin cererea rec4n7eni4nal8.
Fn ceea ce <ri7e>9e li<5a c4n5i:68:Cn9ului 7alabil eA<ri:a9 cu <ri7ire la 4biec9ul
c4n7en6iei de c89re <r4:i9en6ii*cu:<8r894ri, re5<ec9i7 a5u<ra iden9i986ii ace59uia*ce
re<rezin98 4 er4are 4b59ac4l 5anc6i4na98 de le?e cu nuli9a9ea ab54lu98, in59an6a de f4nd a
re6inu9 c8 e59e ne?a9a c@iar de recla:an6i, care au f4r:ula9 cererea in9e:eindu*5e <e ac9ul
a9aca9.
Cu al9e cu7in9e, in59an6a de f4nd a re6inu9, c8 acea59a e59e 4 cauz8 de nuli9a9e rela9i78 >i nu
una de nuli9a9e ab54lu98, 4<inie ;:<8r98>i98 >i de in59an6a de c4n9r4l, ;n9rucC9 nu:ai li<5a
949al8 a c4n5i:68:Cn9ului e59e 5anc6i4na98 de le?e cu nuli9a9ea ab54lu98, nu >i dac8
c4n5i:68:Cn9ul a f459 7icia9 <rin er4area a5u<ra 4biec9ului c4n9rac9a9, ra<4r9a9 la fa<9ul c8
recla:an6il4r nu le*a f459 <rezen9a9 9erenul de c89re <CrC9.
.49ri7i9 ar9. %54 C4d ci7il er4area nu <r4duce nuli9a9e decC9 cCnd cada a5u<ra 5ub59an6ei
4biec9ului c4n7en6iei.
!9unci cCnd 74rbi: de5<re cali986ile 5ub59an6iale ale 4biec9ului ac9ului Buridic, 9rebuie 58
fie a7u9 ;n 7edere nu d4ar lucrul c4n5idera9 ;n :a9eriali9a9ea lui ci >i c4n6inu9ul <re59a6iei
ce c4n59i9uie 4biec9ul ac9ului Buridic iar cu: <re59a6ia e59e de9er:ina98 de <8r6ile ac9ului,
rezul98 c8 ele:en9ele ce alc89uie5c <re59a6ia 74r fi <ri7i9e 5au nu ca 5ub59an6iale du<8 cu:
<8r6ile au in9en6i4na9 4ri nu 58 le dea ace59 carac9er.
.en9ru a fi ;n <rezen6a er4rii 7iciu de c4n5i:68:Cn9 5un9 nece5are a fi ;n9runi9e d4u8
c4ndi6ii >i anu:e/ ele:en9ul a5u<ra c8ruia a c8zu9 fal5a re<rezen9are 58 fi f459
de9er:inan9 <en9ru ;nc@eierea ac9ului >i ;n cazul ac9el4r cu 9i9lu 4ner45 e59e nece5ar ca
c4c4n9rac9an9ul 58 fi >9iu9 5au 58 fi 9rebui9 58 >9ie c8 ele:en9ul a5u<ra c8ruia cade fal5a
re<rezen9are e59e de9er:inan9, @498rC94r <en9ru ;nc@eierea ac9ului.
.en9ru d47edirea er4rii ca 7iciu de c4n5i:68:Cn9, a7Cnd ;n 7edere c8 ;n 59ruc9ura 5a in9r8
un 5in?ur ele:en9 de na9ur8 <5i@4l4?ic8, re5<ec9i7 fal5a re<rezen9are a reali986ii, 9rebuie
d47edi9 de cel care in74c8 acel 7iciu a c4ndi6iil4r er4rii, 5arcina <r4bei fiind dificil8 din
cauza fa<9ului c8 nu eAi598 un ele:en9 4biec9i7.
Fn58 a>a cu: a re6inu9 >i in59an6a de f4nd, ;nc@eierea an9ec4n9rac9ului de c89re cu:<8r894r
f8r8 7izualizarea 9erenului, nu ec@i7aleaz8 cu li<5a c4n5i:68:Cn9ului la ;nc@eierea ac9ului
Buridic <r4iec9a9, acea59a a5u:Cndu*>i ri5curile cu <ri7ire la 5arcinile bunului cu:<8ra9 >i
cu <ri7ire la eAi59en6a firel4r de ;nal98 9en5iune, acea59a fiind e7en9ual 4 cauz8 de nuli9a9e
rela9i78. .e de al98 <ar9e, in59an6a re6ine c8 7iciul de c4n5i:68:Cn9 al er4rii a5u<ra
5ub59an6ei 4biec9ului <rezin98 a5e:8n8ri cu 7iciul de care e59e afec9a9 lucrul, ;n58 ;n cazul
er4rii, din cauza ace59ui 7iciu , cu:<8r894rul nu a <u9u9 cu:<8ra, ;n 5ub59an6a 5a lucrul
74i9 >i <4a9e cere anularea c4n9rac9ului iar ;n cazul 7iciil4r a5cun5e, cu:<8r894rul a
cu:<8ra9 lucrul 74i9 dar ace59a e59e i:<r4<riu ;n9rebuin68rii du<8 de59ina6ie 5au din cauza
7iciil4r 5e :ic>4reaz8 7al4are a de ;n9rebuin6are iar cu:<8r894rul are 4 ac6iune ;n ?aran6ie
nu:i98 red@ibi94rie. .49ri7i9 d4c9rinei Buridice n46iunea de 5ub59an68 5e refer8 fie la
:a9eria din care e59e alc89ui9 4biec9ul ac9ului Buridic, fie la an5a:blul cali986il4r 5au
<r4<rie986il4r ce ;i 5un9 5<ecifice >i ;l de45ebe5c de al9e 4biec9e.
.rin ur:are, nu 5e <4a9e re6ine eAi59en6a unui in9ere5 din <ar9ea <CrC9ului de a in74ca
&
nuli9a9ea an9ec4n9rac9ului <en9ru li<5a c4n5i:68:Cn9ului 7icia9 al recla:an6il4r, ;n9rucC9
fiind 74rba de 4 nuli9a9e rela9i78, a7Cnd ;n 7edere re?i:ul Buridic al ace59ei nuli986i, nu:ai
<ar9ea al c8rei c4n5i:68:Cn9 a f459 7icia9 5e <u9ea <re7ala de acea598 cauz8 5au <u9ea
in9r4duce ac6iune red@ibi94rie <en9ru 7iciul de care e59e afec9a9 lucrul.
Fn ceea ce <ri7e>9e frauda la le?e >i ;nc8lcarea 4rdinii <ublice <rin in5erarea un4r clauze
ce <er:i9e <45ibili9a9ea cu:ul8rii eAecu98rii ;n na9ur8 a 4bli?a6iei cu daune in9ere5e
c4:<en5a94rii 4ri cu clauza <enal8, 9ribunalul re6ine c8 <49ri7i9 ar9. %"& C4d ci7il, cauza
e59e ilici9a cand e59e <r4@ibi9a de le?i, cand e59e c4n9rara bunel4r :4ra7uri 5i 4rdinii
<ublice.
Tribunalul re6ine c8 in59an6a de f4nd 5*a <r4nun6a9 a5u<ra ace594r :49i7e de nuli9a9e,
<recu: >i a :49i7ului de nuli9a9e <ri7ind li<5a <re6ului.
!59fel, cu <ri7ire la <re9in5a fraud8, in59an6a de f4nd a re6inu9 c8 acea59a nu a rezul9a9 din
<r4bele ad:ini59ra9e. 3a<9ul ca recla:an6ii nu ar fi 7azu9 an9eri4r 9erenul nu re<rezin98 4
fraudare a le?ii, ei a5u:Cndu*>i a59fel un ri5c. De a5e:enea, c@iar daca ace59 a5<ec9 ar fi
real, <CrC9ul a acce<9a9 58 ;nc@eie ac9ul ini6ial, cu a5u:area 4bli?a6iei de a ?aran9a ca
9erenul nu e59e ?re7a9 de 5arcini, cun45cCnd ca recla:an6ii nu au 78zu9 9erenul >i
acce<9Cnd, a>adar, c4n5ecin6ele ce <u9eau decur?e de aici.
)i<5a c4n5i:68:Cn9ului recla:an6il4r, in74ca98 de <CrC9, e59e ne?a9a c@iar de ace>9ia, care
au f4r:ula9 cererea in9e:eindu*5e <e ac9ul a9aca9.
9abilirea un4r clauze <enale ;n c4n9rac9, c@iar daca ace59ea e?aleaz8 <re6ul 5au ;l
de<8>e5c, nu ;ncalca nici4 n4r:a le?al8, a59fel ;ncC9 nu <49 a9ra?e nuli9a9ea. Cuan9u:ul
clauzei <enale 5e 59abile>9e <rin ac4rdul <ar6il4r, <CrC9ul fiind liber a nu acce<9a
cuan9u:ul re5<ec9i7, ceea ce nu 5*a ;n9C:<la9. C4n5idera6iile referi94are la ar7una nu 5un9
;n le?a9ur8 cu 4biec9ul cauzei, ;n9rucC9 59abilirea unei ar7une nu a9ra?e nuli9a9ea ac9ului.
De al9fel, recla:an6ii nu au facu9 referire la ar7un8, ci la clauzele c4n9rac9uale, re5<ec9i7
la clauza <enal8.
3a<9ul c8 5*a ur:8ri9 4b6inerea 9erenului f8r8 a 5e ac@i9a <re6ul nu e59e nici el d47edi9.
Di:<49ri78, recla:an6ii au ac@i9a9 ini6ial un a7an5 c4n5iderabil D40000 eur4 din 115000E,
ul9eri4r in9er7enind un li9i?iu cu <ri7ire la 9i9lu >i 4 9ranzac6ie <rin care <CrC9ul a li:i9a9
5u<rafa6a de 9eren a7u98 ;n <r4<rie9a9e.Din eAa:inarea ac9ului nu a rezul9a9 ;nc8lcarea
7reunei n4r:e de 4rdine <ublic8.
.rin ur:are, 9ribunalul re6ine c8 nici ace59 :49i7 nu <4a9e fi re6inu9, de4arece in59an6a de
f4nd 5*a <r4nun6a9 a5u<ra ace594r :49i7e de nuli9a9e. Dac8 in59an6a a in9er<re9a9 c4rec9
ac9ul Buridic dedu5 Budec86ii >i a f8cu9 a<licarea c4rec98 a n4r:el4r de dre<9 la 5i9ua6ia de
fa<9 re6inu98, nu face 4biec9ul ace59ui :49i7 de recur5, ur:Cnd a fi analiza9e ul9eri4r cu
4cazia analizei cel4rlal9e :49i7e de recur5.
Fn ceea ce <ri7e>9e <re6ul, 9ribunalul re6ine c8 ace59a e59e 5eri45 >i 5incer.
!59fel, <re6ul e59e fic9i7 nu:ai cCnd din in9en6ia <8r6il4r rezul98 c8 nu e59e da94ra9 iar
<re6ul e59e ne5eri45 cCnd e59e a9C9 de di5<r4<4r6i4na9 ;n ra<4r9 de 7al4area lucrului 7Cndu9
;ncC9 58 nu eAi59e <re6.
Din ac9ele d45arului reie5e c8 <CrC9ul a d4bCndi9 dre<9ul de <r4<rie9a9e a5u<ra 9erenului ;n
5u<rafa68 de 4500 :< ce face 4biec9ul <rezen9ei cereri <rin 9i9lul de <r4<rie9a9e nr.
1=%=5$2%.11.1%%4 e:i5 de C4:i5ia 0ude6eana .en9ru 9abilirea Dre<9ului de .r4<rie9a9e
!5u<ra Ilf47, fiind d4bCndi9 de <CrC9 <rin 9ranzac6ia ;nc@eia98 ;n d45arul 425=$%4.200# al
0udec894riei Buf9ea. Terenul a f459 iden9ifica9 <rin ra<4r9ul de eA<er9iz8 de<u5 la d45ar.
%
.rin an9ec4n9rac9ul de 7Cnzare*cu:<8rare ;nc@eia9 ;n f4r:a au9en9ic8 la 2".01.200#,
<8r6ile au c4n7eni9 ca <CrC9ul 58 7Cnd8 iar recla:an6ii 58 cu:<ere un 9eren ;n 5u<rafa68 de
11500 :< c4n9ra <re6ului de 115000 eur4, din care 5*a ac@i9a9 un a7an5 de =0000 eur4.
.rin ac9ul adi6i4nal din 05.0".200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 <relun?ea5c8 9er:enul <en9ru
;nc@eierea c4n9rac9ului au9en9ic cu 45 de zile lucr894are, <CrC9ul ;nca5Cnd ;nc8 10000 eur4
cu 9i9lul de a7an5.
.rin ac9ul adi6i4nal din =0.0&.200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 di:inueze <re6ul cu 15000
eur4, ca ur:are a li9i?iului ;n care era i:<lica9 <CrC9ul.
.rin ac9ul adi6i4nal din 0".12.200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 :4difice 4biec9ul c4n9rac9ului,
;n 5en5ul de a reduce 5u<rafa6a in59r8ina9a la 4500 :<, ca ur:are a 5en9in9ei ci7ile
5#44$200# a 0udec894riei Buf9ea, <re6ul fiind de 15000 eur4, <r4:i9en9ul*7Cnz894r
re59i9uind 5u:a de =4000 eur4.
.rin ur:are, in59an6a re6ine c8 <re6ul e59e 5incer, el fiind da94ra9 de c89re cu:<8r8a894r iar
;n <ri7in6a cuan9u:ului ace59uia, 9ribunalul a<reciaz8 c8 reducerea lui 5e da94reaz8 <e de
4 <ar9e li9i?iului ;n care 5e afla <CrC9ul, ace59a nefiind <r4<rie9ar a5u<ra ;n9re?ii 5u<rafe6e
de 9eren <r4:i5e 5<re 7Cnzare, a 7iciil4r de care e59e afec9a9 ace59a, deci a un4r a5<ec9e
4biec9i7e, <re6ul nefiind unul deriz4riu.
.re7ederea un4r clauze <enale ;n c4n9rac9 <rin care 5e 59i<uleaz8 c8 de5<8?ubiri ;n caz de
neeAecu9are cul<abil8 la 9er:enul c4n7eni9, nu <4a9e ec@i7ala cu li<5a <re6ului, c@iar dac8
de5<8?ubirile 5un9 :ai :ari decC9 5u:a <l89i98 cu 9i9lu de <re6, ;n9rucC9 acea59a e59e 4
c4n7en6ie a <8r6il4r <rin care de9er:in8 an9ici<a9 <reBudiciul >i de7ine a<licabil8 nu:ai ;n
cazul eAi59en6ei unei cul<e.
In ceea ce <ri7e59e cauza fal5a, 9ribunalul re9ine ca <49ri7i9 di5<. ar9. %"# C4d ci7il cauza
e59e <rezu:a98 <Cn8 la d47edirea ei c4n9rar8 iar <49ri7i9 ar9. %"& cauza e59e nelici9a cCnd
e59e <r4@ibi9a de le?i, cCnd e59e c4n9rarie bunel4r :4ra7uri 5i 4rdinii <ublice.
.49ri7i9 di5<4zi9iil4r ar9. %"" C4d ci7.J 4bli?a9ia fara cauza nu <4a9e a7ea niciun efec9J.
Din <unc9 de 7edere al 59ruc9urii cauzei ac9ului Buridic acea59a cu<rinde d4ua ele:en9e 5i
anu:e, cauza i:edia9a, nu:i9a 5i 5c4<ul 4bli?a9iei, re<rezen9and <refi?urarea :en9ala a
c4n9ra<re59a9iei de ca9re fiecare <ar9e 5i cauza :edia9a care c4n59a in :49i7ul de9er:inan9
al inc@eierii ac9ului Buridic.
In59an6a de f4nd a a<recia9 c8 <CrC9ul*recla:an9 nu a f8cu9 d47ada, care ;i incu:ba a
cauzei ilici9e, fal5e 5au ineAi59en9e ;n c4nd. ar9. 11"%, 4<inie ;n5u>i98 >i de 9ribunal.
In ceea ce <ri7e59e :49i7ul de recur5, referi94r la fa<9ul c8 @498rCrea cu<rinde :49i7e
c4n9radic94rii >i nu cu<rinde :49i7ele <e care 5e 5<riBin8, 9ribunalul re6ine c8 nici ace59a
nu <4a9e fi re6inu9.
!59fel, de>i in59an6a a re6inu9 c8 daunele c4:<en5a94rii nu 5e <49 cu:ula cu eAecu9area ;n
na9ur8 >i a ad:i5 ac6iunea, 9ribunalul re6ine c8 in59an6a de f4nd a re6inu9 c8 acea598 clauz8
c4n9rac9ual8 are un c4n6inu9 de9alia9 >i <re7ede c4:<en5area in9e?ral8 a re59ului de <re6
cu daunele in9ere5e, da94ra9e <en9ru eAecu9area cu ;n9Crziere, <rin ur:are nu a re6inu9
carac9erul de daune c4:<en5a94rii al daunel4r.
Nici ;n ceea ce <ri7e>9e 59a9uarea de c89re in59an6a de f4nd a fa<9ului c8 ;n c4n9rac9 5un9
clauze de na9ur8 58 4fere :ai :ul9e ?aran6ii <r4:i9en6il4r*cu:<8r894ri, nu e59e de na9ur8
58 c4nduc8 la c4ncluzia c8 @49arCrea e59e c4n9radic94rie, ;n9rucC9 nu 5e <4a9e re6ine
a<licabili9a9ea ;n 5<e68 a carac9erului abuzi7 al clauzel4r. !>a cu: a re6inu9 >i in59an6a de
f4nd, 5e <4a9e 74rbi de clauze abuzi7e a9unci cCnd una din9re <ar9ile c4n9rac9ului are 4
<4zi6ie ec4n4:ica de na9ur8 a c4n59rCn?e cealal9a <ar9e 58 acce<9e clauze cu un c4n9inu9
10
<re59abili9, ce nu <49 fi ne?4cia9e.
Fn 5<e68, <8r6ile 5un9 <er54ane fizice, care 5*au afla9 <e <4zi6ii de e?ali9a9e ;n fa6a n49arului
<ublic, neeAi59Cnd nici4 <r4ba c8 <CrC9ul ar fi f459 ;:<iedica9 58 ne?4cieze clauzele
c4n9rac9uale.
'ai :ul9 decC9 a9C9, 9ribunalul re6ine c8 <CrC9ul*recla:an9 nici nu >i*a :49i7a9 ;n dre<9
ace59 ca<89 de cerere, neeAi59Cnd 9e:ei de dre<9 <en9ru c4n59a9area carac9erului abuzi7 al
unei clauze, di5<. )e?ii nr. 1%=$2000 <ri7ind clauzele abuzi7e din c4n9rac9ele ;nc@eia9e
;n9re c4:ercian6i >i c4n5u:a94ri, f8cCnd referire la c4:ercian6i, ceea ce nu e59e cazul ;n
<rezen9a cauz8.
Fn ceea ce <ri7e>9e :49i7ul de recur5 <re78zu9 de fa<9ul c8 in59an6a 5*a <r4nun6a9 a5u<ra
unei cereri cu care nu a f459 in7e59i98, 9ribunalul a<reciaz8 c8 >i ace59 :49i7 e59e
ne;n9e:eia9.
.rin cererea in9r4duc9i78 recla:an6ii au in7e59i9 in59an6a cu <r4nun6area unei @498rCri care
58 6in8 l4c de ac9 au9en9ic de 7Cnzare*cu:<8rare >i <rin ca<89ul d4i 58 5e c4n59a9e c8
<re6ul 7Cnz8rii e59e ac@i9a9 in9e?ral <rin c4:<en5area re59ului de <re6 cu 7al4area daunel4r
in9ere5e da94ra9e ;n c4nf4r:i9a9e cu ar9.5.1 din an9ec4n9rac9.
Or e59e e7iden9, c8 in59an6a a f459 in7e59i98 cu un ca<89 de cerere <ri7ind c4n59a9area
ac@i98rii <re6ului <rin c4:<en5area cu daunele in9ere5e, care nu <u9eau fi <re78zu9e decC9
;n cu<rin5ul clauzei <enale, indiferen9 dac8 <ar9ea ;n ac6iune a f8cu9 referire la ar9. 5.1,
i:<4r9an9 e59e fa<9ul c8 in59an6a a f459 in7e59i98 cu 4 a59fel de cerere, c@iar dac8 nu a f459
f8cu98 referire eA<re58 la clauza <enal8.
Fn <ri7in6a :49i7ului de recur5 referi94r la in9er<re9area ?re>i98 a ac9ul dedu5 Budec86ii >i a
5c@i:b8rii na9urii >i ;n6ele5ului l8:uri9 >i 78di9 ne;nd4ielnic al cererii rec4n7en6i4nale >i
al ac6iunii <rinci<ale, 9ribunalul a<reciaz8 c8 ace59a e59e ;n9e:eia9.
!59fel, Tribunalul re6ine c8 <rin an9ec4n9rac9ul de 7Cnzare*cu:<8rare ;nc@eia9 ;n f4r:a
au9en9ic8 la 2".01.200#, <8r6ile au c4n7eni9 ca <CrC9ul 58 7Cnd8 iar recla:an6ii 58 cu:<ere
un 9eren ;n 5u<rafa68 de 11500 :< c4n9ra <re6ului de 115000 eur4, din care 5*a ac@i9a9 un
a7an5 de =0000 eur4.
.49ri7i9 ar9. 5.1. din an9ec4n9rac9, ;n cazul ;n care <r4:i9en6ii*cu:<8r894ri ale? 58 5e
adre5eze in59an9ei <en9ru <r4nun9area unei @498rCri care 6ine l4c de c4n9rac9 au9en9ic,
re59ul de <re6 al 9erenului 7a fi ;n cuan9u:ul daunel4r*in9ere5e >i 7a fi c4n5idera9 in9e?ral
ac@i9a9 <rin c4:<en5area cu ace59e daune in9ere5e.
.49ri7i9 ar9. 5.1., daunele in9ere5e 5un9 da94ra9e <en9ru ;nc8lcarea 4bli?a6iil4r de la ar9. 4.1
5au 4.2 din c4n9rac9. Cele d4u8 9eA9e 5e refera la re5<ec9area 9er:enului de ;nc@eiere a
c4n9rac9ului, re5<ec9i7 la 4b6inerea, de c89re <r4:i9en9ul*cu:<8r894r, a/ ac9el4r de
<r4<rie9a9e, cada59rului, ;nc@eierii de ;n9abulare, eA9ra5ului de car9e funciar8 7alabil,
cer9ifica9ului de urbani5: >i cer9ifica9ului de a9e59are fi5cal8. Din ac9ele d45arului rezul98
;n58 c8 9erenul e59e ;n5cri5 ;n car9ea funciar8 Df. 50, 51E, a59fel ;ncC9 <erfec9area
c4n9rac9ului au9en9ic nu a f459 ;:<iedica98 din li<5a ac9el4r.
.rin ac9ul adi6i4nal din 05.0".200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 <relun?ea5c8 9er:enul <en9ru
;nc@eierea c4n9rac9ului au9en9ic cu 45 de zile lucr894are, <CrC9ul ;nca5Cnd ;nc8 10000 eur4
cu 9i9lul de a7an5.
.rin ac9ul adi6i4nal din =0.0&.200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 di:inueze <re6ul cu 15000
eur4, ca ur:are a li9i?iului ;n care era i:<lica9 <CrC9ul.
.rin ac9ul adi6i4nal din 0".12.200#, <ar6ile au c4n7eni9 58 :4difice 4biec9ul c4n9rac9ului,
;n 5en5ul de a reduce 5u<rafa6a in59r8ina9a la 4500 :<, ca ur:are a 5en9in9ei ci7ile
11
5#44$200# a 0udec894riei Buf9ea, <re6ul fiind de 15000 eur4, <r4:i9en9ul*7Cnz894r
re59i9uind 5u:a de =4000 eur4.
.rin acela>i ac9 adi6i4nalDfila 1& d45ar f4ndE la ar9.", <8r6ile au <re78zu9 c8 dac8
<r4:i9en9ul 7Cnz894r, la da9a la care <4a9e 5e:na c4n9rac9ul de 7Cnzare*cu:<8rare ;n
f4r:8 au9en9ic8, dar nu :ai 9Crziu de da9a li:i98 59abili98 ;n <rezen9ul ac9, 7a refuza 5a 5e
<rezin9e ;n nu:e <r4<riu 5au <rin :anda9ar la n49aria9 <en9ru 5e:narea c4n9rac9ului,
<r4:i9en6ii cu:<8r894ri 5un9 ;n dre<9 58 54lici9e in59an6ei de Budeca98 4 @498rCre care 58
6in8 l4c de ac9 au9en9ic de 7Cnzare*cu:<8rare, ;n baza ar9. 10## C4d ci7il >i a ar9. 5 alin.2
Ti9lul G din )e?ea 24#$2005 5au la ale?ere, 58 eAecu9e <r4:i9en6ii 7Cnz894ri <en9ru 5u:a
ac@i9a98 cu 9i9lu de a7an5 de "000 Eur4, <recu: >i cu 4 5u:8 e?al8 cu dublul 5u:ei
ac@i9a98 ca a7an5 cu 9i9lu de de5<8?ubiri de 1&000 Eur4.
.rin ur:are, 9ribunalul re6ine c8 de>i ;n c4n9inuare :ai eAi598 un ar9. " <rin care 5e
59i<uleaz8 c8 re59ul clauzel4r r8:Cn ne5c@i:ba9e, ace59a nu <4a9e fi in9er<re9a9 <rin
5ucce5iunea ar9. din ac9ul adi6i4nal decC9 ca fiind ar9. #, iar ar9. " nu re<rezin98 al9ce7a
decC9 4 :4dificare eA<re58 a ar9.5.1 al an9ec4n9rac9ului ini6ial din 2".01.200#, a5<ec9 care
nu a f459 in74ca9 de <8r6i >i nici nu a f459 re6inu9 de c89re in59an6a de f4nd.
!59fel, ca ur:are a ace59ei :4dific8ri, reie5e ;n :4d e7iden9 c8 <8r6ile au c4n7eni9 ca ;n
cazul neeAecu98rii cul<abile din <ar9ea 7Cnz894rului, cu:<8r894rul 58 aib8 4<6iune, fie 58
in74ce eAecu9area ;n na9ur8D @498rCre care 58 6in8 l4c de ac9 de 7Cnzare*cu:<8rareE, fie 58
in74ce clauza <enal8 ce re<rezin98 un <ac9 c4:i54riu de ul9i: ?rad <re78zu98 ;n fa74area
5a.
Oricu: ca ur:are a ace59ei :4dific8ri, <8r6ile au renun6a9 la cu:ularea eAecu98rii ;n
na9ur8 cu clauza <enal8, 9ribunalul re6inCnd 4ricu: c8 54lu6ia in59an6ei de f4nd a f459
?re>i98 5ub a5<ec9ul cu:ul8rii clauzei <enale cu eAecu9area ;n na9ur8, de4arece clauza
<enal8 a f459 <re78zu98 de <8r6i <en9ru neeAecu9are >i nu <en9ru ;n9Crzierea la eAecu9are,
a59fel ;ncC9 daunele in9ere5e c4:<en5a94rii nu <u9eau fi ac4rda9e ;n acela>i 9i:< cu
eAecu9area ;n na9ur8 a 4bli?a6iei de ;nc@eiere a c4n9rac9ului de 7Cnzare*cu:<8rare ;n
f4r:8 au9en9ic8.
!59fel, ca ur:are a ace59ei 5i9ua6ii de fa<9, in59an6a 9rebuia 58 re5<in?8 ca<89ul d4i al
cererii <rinci<ale ca ne;n9e:eia9.
Fn <ri7in6a ca<89ului <rinci<al al ac6iunii <rinci<ale, de>i ;n ceea ce <ri7e>9e nere5<ec9area
9er:enului de <rezen9are la n49ar, ace59a a f459 <relun?i9 <rin ac4rdul <8r6il4r iar <rin
ul9i:ul ac9 adi6i4nal, 9er:enul a f459 <relun?i9 cu " luni de la da9a au9en9ific8rii ac9ului
adi6i4nal, eA<irCnd, a>adar, la 0".0".200& >i la da9a de 12.0".200& a in9er7eni9 ;nc@eierea
de cer9ificare de fa<9e, <rin care 5*a c4n59a9a9 refuzul <CrC9ului de a ;nc@eia c4n9rac9ul,
care 5e c4r4b4reaz8 >i cu r85<un5ul la ;n9rebarea nr. = al in9er4?a94riu, ace59a declarCnd c8
a refuza9 ;nc@eierea c4n9rac9ului ca ur:are a fa<9ului c8 <re6ul e59e :ic, 9ribunalul re6ine,
;n ceea ce <ri7e>9e eAecu9area ;n na9ur8 a 4bli?a6iei a5u:a98 <rin an9ec4n9rac9, c8 nici
recla:an6ii nu >i*au ;nde<lini9 4bli?a6ia a5u:a98 <rin ar9.5 din ul9i:ul ac9 adi6i4nal de
ac@i9are a re59ului de <re6 de %000 Eur4.
!59fel, c@iar daca <ar9ile nu ar fi c4n7eni9 a5u<ra fa<9ului ca recla:an9ul 7a <u9ea 54lici9a
<r4nun9area unei a59fel de @49arari, du<a ac@i9area in9e?rala a <re9ului, in59an9a, in 9e:eiul
ar9. %#0 C.Ci7., <49ri7i9 caruia c4n7en9iile K4bli?a nu nu:ai la ceea ce e59e eA<re5 in9r*
in5ele, dar la 94a9e ur:arile, ce ec@i9a9ea, 4biceiul 5au le?ea da 4bli?a9iei, du<a na9ura 5aJ,
<u9ea 5a re9ina inciden9a in cauza a di5<. ar9. 5 al. 2 Ti9lul G din )e?ea nr. 24#$2005,
<49ri7i9 car4ra Kin 5i9ua9ia in care du<a inc@eierea unui an9ec4n9rac9 cu <ri7ire la 9eren, cu
12
5au fara c4n59ruc9ii, una din9re <ar9i refuza ul9eri4r 5a inc@eie c4n9rac9ul, <ar9ea care 5i*a
inde<lini9 4bli?a9iile <4a9e 5e5iza in59an9a c4:<e9en9a care <4a9e <r4nun9a 4 @49arare care
5a 9ina l4c de c4n9rac9J.
De a5e:enea, 9ribunalul re6ine c8 an9ec4n9rac9ul ;nc@eia9 ;n9re <ar9i nu are efec9 9ran5la9i7
de <r4<rie9a9e, dCnd na59ere un4r dre<9uri de crean9a, re5<ec9i7 4bli?a9ii de a face, adica
4bli?a9ia 7anza94ril4r de a 9ran5:i9e dre<9ul de <r4<rie9a9e a5u<ra i:4bilului :en9i4na9,
4bli?a9ie 7alabila 5i care <4a9e fi eAecu9a9a in na9ura 5i 4bli?a9ia c4rela9i7a a
cu:<ara94ril4r de <la9a a <re9ului.
!59fel, 9ribunalul c4n59a9a c8, ;n baza ar9. 10#=, 10#5, 10## C.Ci7, care c4n5acra
<rinci<iul eAecu9arii in na9ura a 4bli?a9iil4r, inclu5i7 a cel4r de a face, e59e ad:i5ibila
<r4nun9area unei @49arari care 5a 9ina l4c de c4n9rac9 au9en9ic de 7anzare*cu:<arare, 5ub
rezer7a inde<linirii cu:ula9i7e a d4ua c4ndi9ii 5i anu:e inc@eierea unui an9ec4n9rac9 de
7anzare*cu:<arare cu re5<ec9area cerin9el4r de 7alabili9a9e a ac9ului Buridic <re7. de ar9.
%4& C.Ci7 Dca<aci9a9ea de a c4n9rac9a, c4n5i:9a:an9ul 7alabil al <ar9il4r, 4biec9ul
de9er:ina9 5au de9er:inabil, cauza lici9a 5i :4ralaE 5i eAi59en9a in <a9ri:4niul
<r4:i9en9ului*7anza94r a bunului a carui 7anzare a f459 <r4:i5a.
!c9ul ;nc@eia9 de <8r6i a ?enera9 ;n 5arcina l4r 4bli?a9ii de a face, re5<ec9i7 de a <erfec9a
in 7ii94r, du<8 4b6inerea d4cu:en9a6iei cada59rale de c89re <CrC9 >i <la9a re59ului de <re6 de
c89re cu:<8r894r,c4n9rac9ul de 7anzare*cu:<arare de dre<9uri in f4r:a au9en9ica,
4bli?a9ie ce decur?e din di5<. ar9. 2 Ti9lul G din )e?ea nr. 24#$2005, <49ri7i9 car4ra
;n59rainarea dre<9ului de <r4<rie9a9e a5u<ra i:4bilel4r 9erenuri, <en9ru a fi 7alabila 9rebuie
facu9a <rin ac9 Buridic in f4r:a au9en9ica.
.rin ur:are, ;n 9e:eiul di5<4zi9iil4r le?ale :en9i4na9e, in59an9a re9ine ca ad:i9erea
ac9iunii recla:an9il4r era c4ndi9i4na9a de inde<linirea de ca9re ace59ia a 4bli?a9iil4r
a5u:a9e >i, a7Cnd ;n 7edere c8 ace59ia nu >i*au ;nde<lini9 4bli?a6ia de <la98 a
<re6uluiDdiferen6a de %000 Eur4E, nu <49 58 5e <re7aleze de <r4<ria 9ur<i9udine <en9ru
4b6inerea eAecu98rii 4bli?a6iei ;n na9ur8 de c89re 7Cnz894r, acea59a fiind 4 eAce<6ie de
neeAecu9are a c4n9rac9ului.
!59fel, 9ribunalul a<reciaz8 c8 5e i:<une re5<in?erea ca<89ului de cerere <ri7ind
<r4nun6area unei @498rCri care 58 6in8 l4c de 7Cnzare*cu:<8rare, recla:an6ii a7Cnd d4ar
<45ibili9a9ea ca du<8 ac@i9area diferen6ei de <re6 58 5e <re7aleze de clauza <enal8.
.rin ur:are, ;n 9e:eiul di5<. ar9. =041, ar9. =04 <c9. & >i % >i ar9. =12 alin. 1 C.<r4c.ci7.,
9ribunalul 7a ad:i9e recur5ul, 7a :4difica ;n <ar9e 5en9in6a recura98 ;n 5en5ul c8 7a
re5<in?e cererea <rinci<al8 ca ne;n9e:eia98, 7a :en6ine di5<4zi6ia <ri7ind re5<in?erea
cererii rec4n7en6i4nale >i 7a ;nl89ura celelal9e di5<4zi6ii.
Fn 9e:eiul di5<. ar9. 2#4 C4d <r4c. ci7. 7a 4bli?a in9i:a6ii la <la9a c89re recuren9 a 5u:ei
de #4= lei cu 9i9lu de c@el9uieli de Budeca98.
. E N T R U ! C E T E ' O T I + E
F N N U ' E ) E ) E 2 I I
1=
D E C I D E/
!d:i9e recur5ul f4r:ula9 de recuren9ul*<CrC9*recla:an9 T. ;n c4n9radic94riu cu in9i:a9ii*
recla:an6i*<CrC9i BI >i DC ;:<49ri7a 5en9in9ei ci7ile nr. 1"45$25.0=.200% <r4nun9a9a de
0udeca94ria Buf9ea in d45arul ci7il nr. "0#"$%4$200&.
'4dific8 ;n <ar9e 5en9in6a recura98 ;n 5en5ul c8/
Re5<in?e cererea <rinci<al8 ca ne;n9e:eia98.
'en6ine di5<4zi6ia <ri7ind re5<in?erea cererii rec4n7en6i4nale >i 7a ;nl89ura celelal9e
di5<4zi6ii.
Ire74cabil8.
.r4nun6a98 ;n >edin68 <ublic8, a598zi, 05.02.2010.
.re>edin9e 0udec894r 0udec894r
Iulian .anai9 Dudu Daniela !nica C4n59an6a '4i5e5cu
2refier
2e4r?e 3l4ren9in B8l98re6u
14