You are on page 1of 4

Rolul managerului in managementul calitatii

Proiectele de dimesiuni diferite au modalitati si cerinte diferite de organizare a oamenilor.


Intr-un proiect mic este nevoie de o structura organizatorica redusa. Ea poate include
Sponsorul principal, managerul de proiect si echipa de proiect sau, poate doar un
manager de proiect si Sponsorul proiectului. Totusi, in cazul proiectelor de mare
anvergura vor fi implicati din ce in ce mai multi oameni si este important ca acestia sa
inteleaga ce se asteapta de la ei si rolul pe care trebuie sa-l indeplineasca. Aceasta
sectiune identifica unele dintre rolurile uzuale si mai putin uzuale! pe care va trebui sa le
definesti pentru proiectul tau in ordine alfabetica!.
Clienti. Acestia sunt beneficiarii individuali sau grupurile de beneficiari! directi
ai produsului dezvoltat de proiect. Ei sunt cei pentru care proiectul este realizat
beneficiarii indirecti probabil sunt parti interesate in proiect!. Ei pot fi denumiti
si cumparatori dar procesul TenStep se refera generic la acestia drept clienti.
Managerul de Proiect al Clientului. "aca proiectul este suficient de mare,
clientul isi va desemna un manager de proiect corespondent care va fi primul
punct de contact cu proiectul. Intr-un proiect IT, de e#emplu, managerul de
proiect IT ar purta responsabilitatea generala pentru solutia IT. Totusi, clientul ar
mai putea derula si alte proiecte pentru a sustine aceasta initiativa, iar
responsabilitatea pentru acestea va apartine managerului de proiect al clientului.
$anagerul de proiect IT si managerul de proiect al clientului vor fi pe pozitii de
egalitate si vor colabora la dezvoltarea si implementarea solutiei complete.
$anagerul de proiect al clientului este, de obicei, desemnat de catre Sponsor si
are, de asemenea, urmatoarele responsabilitati%

$anagementul cu success al tuturor proiectelor derulate in cadrul
organizatiei client pentru a sustine dezvoltarea solutiei finale.
Asigurarea disponibilitatii resurselor clientului la momentul potrivit,
incluzand furnizarea cerintelor, testarea acceptarii solutiei de catre
utilizatori si training
&alidarea rigurozitatii si a gradului de cuprindere ale datelor de test si ale
testarii acceptarii solutiei de catre utilizatori
"ezvoltarea si implementarea proceselor si procedurilor necesare
utilizatorului pentru a sustine solutia livrata
'ugetarea resurselor clientului
Managerul Functional. $anagerul functional este persoana careia ii raportezi
intr-o organizatie structurata functional. "e obicei, el iti evalueaza performantele.
Si managerul de proiect poate fi manager functional, insa nu este neaparat. "aca
managerul de proiect si managerul functional al unui membru al echipei de
proiect sunt doua persoane diferite, probabil ca organizatia utilizeaza tehnici de
management matricial.
Managerul de Program. $anagerul de program are autoritatea de a conduce un
program. is the person (ith authorit) to manage a program. *n program este o
(((.referat.ro
structura sub umbrela careia se face managementul unei serii de proiecte
interconectate.! $anagerul de program coordoneaza planificarea si managementul
general al programului. Toti managerii de proiect din program ii raporteaza
managerului de program din considerente legate de proiect. "in punct de vedere
functional, ei nu sunt subordonati managerului de program!.
Directorul de Proiect. In metodologia TenStep, acest rol este acordat
managerului functional al managerului de proiect. Responsabilitatile rolului sunt
fle#ibile si trebuie definite in cadrul procesului de "efinire a Proiectului. Totusi,
e#istenta acestui rol conduce la concluzia ca, in ma+oritatea organizatiilor,
managerul de proiect nu este responsabil in totalitate pentru proiect. "e obicei, si
managerul functional al managerului de proiect +oaca un rol relevant in proiect.
Acest rol include suport in furnizarea resurselor, in rezolvarea situatiilor dificile,
abordarea politicilor organizationale, etc.
Managerul de Proiect. Persoana aceasta detine autoritatea de a conduce
proiectul, incluzand planificarea si dezvoltarea tuturor livrabilelor proiectului.
$anagerul de proiect este responsabil de managementul bugetului, al programului
de activitati si al Planului de $anagement al Proiectului managementul
continutului, managementul situatiilor dificile, managementul riscurilor, etc.!.
Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea ,.-.. Rolul $anagerului de Proiect.
Echipa de Proiect. Echipa de proiect este compusa din resurse full-time si part-
time, desemnate sa lucreze la realizarea livrabilelor proiectului. Echipa este
responsabila sa%

"ezvolte livrabilele proiectului
Inteleaga activitatile ce trebuie realizate
Planifice mai in detaliu, daca este necesar, activitatile care i-au fost alocate
/inalizeze activitatile alocate, in limita estimarilor de buget, timp si
calitate stabilite
Informeze managerul de proiect in legatura cu problemele, schimbarile in
continut, riscurile si preocuparile legate de calitate aparute
0omunice stadiul lucrarilor si sa-si gestioneze asteptarile intr-un mod
proactiv.
Echipa de proiect poate include resurse dintr-o singura organizatie functionala
sau poate fi formata din membri ai multor organizatii functionale diferite. 1
echipa hibrida din punct de vedere functional are membri din mai multe
organizatii. 1 astfel de structura a echipei indica faptul ca organizatia utilizeaza
managementul matricial. $embrii echipei de proiect trebuie tratati drept un grup
distinct de parti interesate in proiect.
Managerul responsabil cu Calitatea. Intr-un proiect amplu, managementul
calitatii poate detine o pondere mare din timpul alocat procesului de management
al proiectului. In acest caz, ar merita sa desemnezi un manager responsabil cu
calitatea. Sub indrumarea managerului de proiect, aceasta persoana va redacta
planul de calitate, va dezvolta procedurile de control si asigurare a calitatii, va
verifica respectarea acestor proceduri si va consulta si indruma membrii echipei in
situatii dificile legate de calitate.
Managerul riscurilor. Intr-un proiect de anvergura, managementul riscurilor
poate detine o pondere semnificativa in totalul activitatilor managerului de
proiect, astfel ca ar putea fi avanta+os ca o persoana sa fie desemnata sa
coordoneze procesul de management al riscurilor. $anagerul de proiect pastreaza
responsabilitatea generala asupra riscurilor proiectului, dar managerul riscurilor
va controla procesele de identificare, clasificare si cuantificare a riscurilor si
monitorizarea Planului de $anagement al Riscurilor, pentru a se asigura ca este
aplicat cu succes.
Sponsorul Sponsor E#ecutiv si Sponsorul Proiectului!. Sponsorul este puterea de
decizie finala asupra proiectului. Sponsorul E#ecutiv furnizeaza finantarea
proiectului, rezolva situatiile dificile si schimbarile in continutul proiectului,
aproba livrabilele ma+ore si furnizeaza directia generala de urmat. "e asemenea,
el sustine proiectul in cadrul organizatiei sale. In functie de specificul proiectului
si de pozitia Sponsorului E#ecutiv in organizatie, el poate delega managementul
tactic zilnic catre un Sponsor al Proiectului. "aca este desemnat, Sponsorul
Proiectului reprezinta zilnic Sponsorul E#ecutiv si ia ma+oritatea deciziilor care
necesita aprobarea Sponsorului. "aca decizia este suficient de importanta,
Sponsorul Proiectului o va escalada pentru adoptare catre Sponsorul E#ecutiv.
In plus, Sponsorul va%

"efini obiectivele de business ale proiectului
Reprezenta interesele proiectului in fata nivelului managerial imediat
superior
"etermina daca proiectul este un succes. "aca succesul proiectului nu este
total, sponsorul proiectului va determina gradul de succes al proiectului
1btine aprobarea pentru toate cheltuielile
$onitoriza progresul proiectului
$onitoriza mediul de afaceri pentru a se asigura ca proiectul indeplineste
in continuare nevoile de business
Prezida comitetul de conducere al proiectului, daca acesta e#ista
Sponsorul este proprietarul proiectului si al solutiei dezvoltate. In timp ce managerul de
proiect este responsabil de succesul e#ecutiei proiectului, Sponsorul detine
responsabilitatea de a livra beneficii de business organizatiei.
Partile interesate in proiect. Acestea sunt persoane sau grupuri specifice care
detin o participare sau un interes asupra rezultatului proiectului. In mod normal,
partile interesate in proiect provin din interiorul companiei si pot include membrii
echipei de proiect, clienti interni, managementul, anga+ati, administratori, etc. *n
proiect poate avea si parti interesate e#terne companiei, incluzand furnizori,
investitori, parti constitutive, grupuri de comunitati si organizatii guvernamentale.
Comitetul de Conducere al proiectului. 0omitetul de conducere reuneste partile
relevante interesate in proiect, avand responsabilitatea de a furniza indrumare
asupra directie strategice generale. Sponsorul isi poate asuma acest rol, dar daca
impactul proiectului este hibrid din punct de vedere functional, s-ar putea sa nu
vrea sa ia toate deciziile. Sponsorul ar putea organiza un comitet de conducere
format din reprezentanti ai diferitelor organizatii implicate in proiect. 0omitetul
de conducere nu substituie Sponsorul, dar a+uta la diseminarea opiniilor strategice
si la e#tinderea participarii anga+ante in proiect a organizatiei. "e obicei,
comitetul de conducere este format din persoane cu niveluri de autoritate egale in
cadrul fiecarei organizatii si este compus dintr-o combinatie de clienti directi si
parti interesate indirect in proiect.
Furnizori / Vanzatori. "esi unele companii pot avea furnizori interni, in Procesul
TenStep de $anagement al Proiectelor, furnizorii si vanzatorii sunt intotdeauna
companii terte sau persoane specifice care lucreaza pentru parti terte. Pot fi
subcontractori coordonati de tine, iti pot furniza materiale, echipamente,
hard(are, soft(are sau alte stocuri pentru proiect. In functie de rolul lor, ar putea
fi nevoie sa ii identifici in cadrul organigramei. "e e#emplu, daca inchei un
parteneriat cu un furnizor pentru a dezvolta o componenta critica, probabil, va
trebui sa-l incluzi in organigrama. In schimb, daca este vorba de un furnizor de
componente hard(are, probabil nu-l vei include in echipa.
Utilizatorii. Acestia sunt cei care vor folosi efectiv livrabilele proiectului. *neori,
aceste persoane sunt si ele implicate serios in proiect, in activitati precum
definirea cerintelor de business ale livrabilelor finale. In alte cazuri, ei ar putea sa
nu fie implicati in proiect, pana la procesul de testare a livrabilelor. *neori vrei sa
identifici in detaliu organizatia utilizator sau utilizatorii specifici ai solutiei si sa le
aloci un set formal de responsabilitati. *tilizatorii pot fi din interiorul si e#teriorul
organizatiei client. "e e#emplu, daca o companie detine un sistem de raportare a
timpului lucrat, organizatia client poate fi "epartamentul de Resurse *mane.
Totusi, utilizatorii includ persoane din toate organizatiile care utilizeaza sistemul
de raportare a timpului lucrat.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate