You are on page 1of 10

ORSZGOS REND!R-F!

KAPITNYSG

TJKOZTAT
az llampolgrok rszre
a rend!ri igazoltatsrl
2007.
2
I. A Tjkoztat clja
A Rend"rsg egyik alapvet" feladata a kzbiztonsg s a kzrend vdelme. Ezen alapfeladat
elltsra a Rend"rsg termszetesen csak akkor lehet kpes, ha megfelel" intzkedsi
lehet"sgek llnak a rendelkezsre. A Rend"rsg ennek rdekben jogszablyi felhatalmazs
alapjn olyan kzhatalmi jogostvnyok alkalmazsra jogosult, amelyek megfelel"
eszkzket biztostanak a trvnyben meghatrozott alapfeladatainak elltshoz.
Ezen eszkzk alkalmazsa, gy kztk a rend!ri intzkedsek vgrehajtsa ugyanakkor
egyttal beavatkozst jelenthet az llampolgrok letviszonyaiba, esetenknt rintve egyes
llampolgri jogokat is. A jogllamisg kvetelmnyb"l ered" alapvet" kvnalom, hogy az
llampolgri jogok s ktelezettsgek, az azokat rint" eljrsok jogilag pontosan
szablyozottak legyenek. Ezen elvrsnak megfelel"en a Rend"rsg eljrsnak szablyai,
intzkedsi jogosultsgai s ktelezettsgei jogilag meghatrozottak, s az llampolgrok
szmra megismerhet!k. Ezen el"rsok megfelel" ismerete rendkvl fontos abbl a
szempontbl, hogy az llampolgrok kpesek legyenek magatartsukat a jogszablyok
ismeretben alaktani, nkntes jogkvet" magatartst tanstva rendeltetsszer#en gyakorolni
jogaikat s teljesteni a jogszablyokbl rjuk hrul ktelezettsgeket.
Az llampolgrok megfelel! jogismeretnek a Rend!rsg tevkenysge szempontjbl is
kitntetett szerepe van, hiszen az nkntes jogkvets ltalnoss vlsa mellett cskken
azoknak az esemnyeknek, lethelyzeteknek a szma, amikor a jogszer# llapot megvsa,
helyrelltsa rdekben a Rend"rsg intzkedsre van szksg. Fontos szerepe van az
llampolgrok megfelel" jogismeretnek azokban az esetekben is, amelyekben valamilyen
oknl fogva elkerlhetetlenn vlik a Rend"rsg fellpse, hiszen a rend!ri tevkenysg csak
az rintett llampolgroknak a jogaik s ktelezettsgeik megfelel! ismeretn alapul
kzrem"kdsvel lehet eredmnyes.
A fentieknek megfelel"en a kzrend s a kzbiztonsg fenntartsval kapcsolatos rend"ri
intzkedseket szigor szablyok hatrozzk meg, amelyek nevestik mind az intzked"
rend"r, mind az intzkeds al vont llampolgr jogait s ktelezettsgeit. Rendkvl fontos,
hogy a rend!ri llomny ezeket a szablyokat megfelel! szinten ismerje s alkalmazza,
msik oldalrl pedig az llampolgrok is tisztban legyenek azzal, hogy egy rend!ri
intzkeds sorn milyen magatartst tanstva segthetik el! annak jogszer" lefolytatst.
Ezen cl elrst kvnja el"segteni jelen tjkoztat, a rend"ri igazoltatssal kapcsolatban
gyakrabban felmerl" krdsek s az azokra adhat vlaszok megismertetsvel.
II. Az igazoltats, mint rend"ri intzkeds
A rend"ri intzkedsek kzl az llampolgrok leggyakrabban az igazoltatssal tallkoznak.
A rend"ri tevkenysg sorn ugyanis gyakran van szksg arra, hogy egy adott szemly
tekintetben szksges tovbbi intzkedsek megalapozshoz, egy esetleges eljrs
megindtshoz szksges adatokat az eljr rend"r megllaptsa. Ennek eszkze pedig a
rend"ri igazoltats.
1. Ki jogosult az llampolgrok igazoltatsra?
Az llampolgrok igazoltatsra csak trvnyben felhatalmazott szemly jogosult. A
rend"rk szmra ezt a felhatalmazst a Rend"rsgr"l szl 1994. vi XXXIV. trvny (a
tovbbiakban: rend"rsgi trvny) biztostja, mg vgrehajtsnak egyes rszletszablyait a
Rend"rsg Szolglati Szablyzatrl szl 3/1995. (III. 1.) BM rendelet hatrozza meg.
3
Termszetesen nemcsak a Rend"rsg rendelkezik trvnyi felhatalmazssal az igazoltatsra,
hanem ms egyb hatsgok vagy szervek hatskrben eljr szemlyek is. Ezek kzl
emlthet"k a Vm- s Pnzgy"rsg llomnyba tartozk, a bntets-vgrehajtsi szervek
terletre belpni szndkoz szemlyeket rint"en a Bntets-vgrehajtsi Szervezet
llomnya, a Magyar Honvdsg llomnya vonatkozsban a katonai rendszek, a kzterlet
felgyel"k, a fegyveres biztonsgi "rsgek tagjai, a m#kdsi terletkn a Termszetvdelmi
$rszolglat s a Mezei $rszolglat munkatrsai, valamint az ellen"rzsi tevkenysge sorn a
Munkagyi Hatsg.
Az egyes megjellt hatsgokra vagy szervek tevkenysgre vonatkoz jogszablyok
el"rsainak megfelel"en az llampolgrok ktelesek ezen hatsgok vagy szervek
hatskrben eljr szemlyek felszltsnak is eleget tenni, s szemlyazonossgukat
igazolniuk kell.
2. Mir!l ismerheti fel, hogy valban rend!r kvnja igazoltatni?
Az elmlt vekben tbb olyan b#ncselekmny is trtnt, amikor az elkvet" rend"rnek adta ki
magt, gy prblva az llampolgrok bizalmba frk"zve a jogellenes magatartshoz
szksges kedvez" feltteleket megteremteni. Egy ilyen cselekmny nemcsak az adott gy
vonatkozsban tlend" el, hiszen egyttal alkalmas arra is, hogy az llampolgrok
Rend"rsgbe vetett bizalmt megingassa, gy az egyedi gyn tl mutat negatv
kvetkezmnyei is lehetnek. Az esetleges visszalsek megel"zse rdekben ezrt nagyon
fontos, hogy az llampolgrok egyrtelm#en felismerhessk, ha a velk szemben intzkedni
kvn szemly valjban nem rend"r.
Az nt igazoltat rend"r attl fgg"en, hogy milyen munkakrben (b#ngyi vagy
kzterleti) teljest szolglatot rendszerestett egyenruht vagy polgri (civil) ruht visel.
Az egyenruhs rend"rnek a szolglata sorn minden esetben viselnie kell az azonost
jelvnyt, amit az egyenruha bal fels" mellrszn kell elhelyezni. Ett!l a szablytl eltrni
csak kivtelesen, az albbiakban jelzett esetekben lehet!
El"fordulhat ugyanis az, hogy a rend"ri llomny specilis feladatot lt el (pl. rendezvnyek
alkalmval csapatszolglati tevkenysget vgez). Ezekben az esetekben lehetsges, hogy a
rend"rk egyenruhjn, vd"ruhjn (klnsen a gyakorl ltzeten, az ltaluk viselt
vd"felszerelsek miatt) nem biztosthat az azonost jelvny elhelyezse. Ilyenkor
termszetesen ms megfelel" mdon kell gondoskodni az llomny egyes tagjainak egyedi
azonosthatsgrl. Ennek rdekben a vd"felszerelsen (pl. a bevetsi sisakon) vagy az
egyenruhn jl lthat mdon egyedi azonostsra alkalmas sorszmot vagy jelsorozatot kell
elhelyezni.
Annak igazolst, hogy az nt igazoltat egyenruhs rend"r valban rend"r, az azonost
jelvnyen kvl hivatott mg biztostani az egyenruha bal karjn elhelyezett rend!ri
karjelvny, ami a rend"ri llomny tagjnak szolglati helyt (pl. Budapesti Rend"r-
f"kapitnysg), valamint az egyenruha mindkt vllrszn elhelyezett szolglati vll-lap, ami
a rendfokozatt jelenti meg. Ezen kvl a rend"rnek az egyenruhjn viselnie kell egy
nvkit"z!t is, aminek ugyancsak az azonosthatsg biztostsa az els"dleges clja.
A polgri (civil) ruht visel! rend!r a Rend"rsghez tartozst s intzkedsi jogosultsgt a
szolglati igazolvnya s az azonost jelvnynek egyttes felmutatsval igazolja.
Esetkben a hatlyos jogszablyok egyb kvetelmnyt nem fogalmaznak meg. Gyakori,
4
hogy a rend"r a polgri ruhjn egy gynevezett lthatsgi Rend"rsg Police felirat,
srga szn# mellnyt visel, azonban nmagban ennek viselse termszetesen nem mentesti
a rend"rt azon ktelezettsge all, hogy a szolglati igazolvnyt s az azonost jelvnyt
nnek jl lthatan felmutassa.
3. Mi a clja az igazoltatsnak?
Az igazoltats clja az igazoltatott szemlyazonossgnak megllaptsa, ami egyben
kevs kivtelt"l eltekintve annak eldntsre is szolgl, hogy szksg van-e tovbbi ms
rend"ri intzkedsre. Emellett az igazoltats fontos eszkze a jogsrtsek megel!zsnek,
illetve megszaktsnak is.
4. Brkit, brmikor s brhol igazoltathat a rend!r?
Az igazoltats mint minden rend"ri intzkeds clhoz kttt. A gyakorlatban ugyanakkor
rendkvl nehz meghatrozni, hogy pontosan milyen esetekben indokolt egy llampolgr
igazoltatsa, a mindennapi letben el"fordul lethelyzetek sokszn#sge miatt pedig az
ltalnosts mg nehezebb. A mindennapok sorn gyakran az llampolgrok is
tallkozhatnak olyan krlmnyekkel, amelyek gyelembe vtelvel a bizonyos helyen,
bizonyos id"szakban tartzkod szemlyek, azok viselkedse jogellenes magatarts
tanstsra irnyul szndkra lehet kvetkeztetni. Pldul j lenne tudni, hogy ki az a
szemly, aki ltszlag minden ok nlkl tartzkodik az dl"hzak kztt az dlsi szezon
vgeztvel. Valaki gyansan mregeti a bevsrlkzpont parkoljban hagyott gpkocsimat.
Ilyen esetekben a gyans szemly igazoltatsa elegend" lehet a jogsrt" cselekmny
elkvetsnek megel"zshez, vagy a mr esetlegesen elkvetett jogsrts feldertshez
fontos kiindul pontot biztosthat.
A fentiekb"l kifolylag leginkbb alapelvek hatrozhatk meg, amelyek kzl a legfontosabb,
hogy az igazoltats nem lehet nmagrt val, mindig kell lennie valamilyen alapjnak s
cljnak. A legjellemz"bb ezek kzl az, hogy valamilyen tovbbi rend"ri intzkeds
szksgessgnek megtlshez, bizonyos hatsgi eljrs lefolytatshoz szksges az adott
szemly kiltnek megllaptsa. Fontos kiemelni azt is, hogy a gyans szemlyek
igazoltatsa esetn a gyannak mindig valamilyen konkrt tnyen kell alapulnia.
Az albbiakban a teljessg ignye nlkl kvetkezik nhny jellemz" plda arra, amikor
indokolt s szksges a rend"ri igazoltats:
a) Szablysrts vagy b#ncselekmny gyanja esetn. Az intzked" rend"r gyanjt
felkeltheti valakinek a magatartsa, a nla lv" trgyak, ruhzatnak
szennyezettsge, az adott helyen vagy id"ben szokatlan viselkedse.
b) Klnbz" engedlyhez kttt tevkenysget vgz" szemlyek igazoltatsa,
pldul jrm#vek vezet"i, kzterleti rusts, vsrozsi, vndorkeresked"i,
fegyvertartsi, horgsz stb. engedlyek ellen"rzse igazoltatssal.
c) A tovbbi eljrshoz szksges adatok megllaptsa rdekben trtn"
igazoltatst megalapozza pldul:
- szablysrts, b#ncselekmny miatti feljelentskor (jelentsttel) az elkvet"
vagy a tan (srtett) adatainak megllaptsa;
- szemlyi szabadsgot korltoz intzkeds;
- segtsg s eszkzk ignybevtele;
5
- knyszert" eszkz alkalmazsa;
- kzigazgatsi hatsgi eljrs megindtshoz (balesetek, rendkvli
hallesetek, tallt trgy, elhagyott robbananyag szlel"i stb.) szksges adatok
megllaptsa;
- ms rend"ri intzkedsnl a rend"r jogainak vdelme rdekben trtn"
igazoltats esetn (pldul ha a szablysrts szlelse esetn a rend"r csak
gyelmeztetst alkalmaz szankciknt, akkor ebben az esetben a
gyelmeztetett szemly adatait fel kell jegyeznie s arrl kteles jelentst
kszteni);
- ms magnszemly felkrsre trtnt igazoltats esetn az igazoltatst kr"
adatait is rgzteni kell (pldul kzti kzlekedsi baleset helysznn,
becsletsrts elkvetsnek gyanja esetn felkrsre trtn" igazoltatsnl).
Egyes esetekben az adott krlmnyek sajtossgai miatt nem szksges a helysznen
igazoltatssal kezdeni a rend"ri intzkedst. Ebbe a krbe tartoznak pldul az albbi esetek:
a) b#ncselekmny elkvetsn trtn" tettenrskor (ebben az esetben a rend"r az
elfogs, a bilincsels s a ruhzat tvizsglst kvet"en s az el"llts vgrehajtsa
utn a rend"rsgi pletben hajtja vgre az igazoltatst);
b) garzda jelleg# rendzavar cselekmnyek esetn, ha az intzkeds el"lltssal
fejez"dik be;
c) valamely sportrendezvny megzavarsakor;
d) kisebb sly szablysrtsek esetn, ha az a rend"r megtlse alapjn
gyelmeztetssel lezrhat;
e) ittas szemlyekkel szembeni intzkeds esetn, ha azoknak kijzant llomsra
szlltsa vlik szksgess;
f) segtsgnyjtskor, ha a srltet srg"sen krhzba kell szlltani.
III. Az igazoltats vgrehajtsnak szablyai
A rend"ri intzkedst ha annak jellegb"l vagy krlmnyeib"l ms nem kvetkezik
napszaknak megfelel" ksznssel, a polgr nemnek s letkornak megfelel"
megszltssal, egyenruhs rend"r esetn tisztelgssel s a tervezett intzkeds kzlsvel kell
megkezdeni. A polgri ruhban lv" rend"r szolglati igazolvnynak s jelvnynek
felmutatsval igazolja a rend"rsghez tartozst s intzkedsre val jogosultsgt.
Az igazoltats megkezdsekor a rend"r elkri az llampolgr szemlyi igazolvnyt vagy
egyb, szemlyazonossgt hitelt rdeml"en igazol okmnyt. Amennyiben az okmny
valdisga ktsges, az intzked" rend"r ellen"rz" krdseket tehet fel, illetve felszlthatja
az igazoltatott szemlyt adatai bemondsra s azokat a rszre tadott okmnnyal
sszehasonltja. Indokolt esetben az igazoltatott szemly adatait a krzsi nyilvntartsban
ellen"rzi.
1. Mennyi ideig tarthat az igazoltats?
A rend"rsgi trvnyben is rgztett alapelv, hogy az igazoltats csak az intzkeds al vont
szemlyazonossgnak megllaptshoz szksges ideig tarthat, nem okozhat olyan
htrnyt, amely nem ll arnyban az igazoltats cljval.
6
2. Mit tehet a rend!r, ha az llampolgr nem igazolja magt?
Az igazoltats megtagadsa, illetve annak sikertelensge esetn az intzkeds al vont
szemly e clbl feltartztathat, valamint el!llthat. A szemlyazonossg megllaptsa
rdekben vgrehajtott el"llts sorn a rend"r a rendelkezsre ll kzponti
nyilvntartsbl llaptja meg a bemondott adatok valdisgt.
Az el!llts csak addig tarthat, amg az igazoltatott szemlyazonossgt nem sikerl ktsget
kizran megllaptani, ez legfeljebb 8 ra lehet, amelyet az igazoltats kezdett"l kell
szmtani. Indokolt esetben az el"llts id"tartama tovbbi 4 rval egyszer
meghosszabbthat.
Amennyiben ez id" alatt sem sikerl megllaptani az igazoltatott szemly kiltt, akkor a
Rend"rsg az el"lltott szemlyt 24 ra id"tartamra jogosult kzbiztonsgi !rizetbe venni, az
"rizet id"tartamba azonban az el"llts ideje beszmt. Vagyis a 12 rt kvet"en mg
tovbbi 12 rig a Rend"rsg jogosult fogva tartani a szemlyazonossgt tisztzni nem
hajland szemlyt, ezutn azonban tovbbi fogva tartsra nmagban ebb"l az okbl nincs
lehet"sg.
3. Mi lehet a kvetkezmnye annak, ha az llampolgr nem igazolja magt?
A fentieken tlmen"en az el"llts cljnak elrst kvet"en amennyiben a
szemlyazonossg megllaptst nyert a rend"r szablysrtsi feljelentst tesz
Szemlyazonossg igazolsval kapcsolatos ktelessgek megszegse szablysrts miatt,
aminek kvetkezmnye akr 100.000 forintig terjed" pnzbrsg kiszabsa is lehet.
4. Milyen tovbbi, az igazoltatott szemlyt rint! intzkedst hajthat vgre a rend!r?
Az igazoltats sorn a rend"r amennyiben a szemlyazonossg megllaptsa, illetve
kzvetlen veszly elhrtsa, valamint b#ncselekmny vagy szablysrts elkvetsnek
gyanja szksgess teszi az intzkeds al vont szemly ruhzatt, csomagjt s jrm"vt
tvizsglhatja.
Ezen rend"ri intzkedsre az igazoltats esetn kvl klnsen az albbi estekben kerlhet
sor:
a) fokozott ellen"rzs sorn (sszehangolt s koncentrlt rend"ri szolglati tevkenysg,
amelynek sorn a rend"rhatsg illetkessgi terlett vagy annak egy rszt lezrjk
s az ott tartzkodkat igazoltathatjk);
b) szemlyi szabadsgot korltoz intzkedsek foganatostsakor;
c) rendezvny, esemny alkalmval meghatrozott terletre belp" szemlyek esetben;
d) az llam m#kdse, illetve a lakossg elltsa szempontjbl fontos ltestmnyekbe
val be- s kilpskor.
Az igazoltats sorn amennyiben ez a tovbbi intzkedshez, eljrshoz szksges, vagy
egyb krlmnyek (pl.: b#ncselekmnyek helysznn trtn" informcigy#jts, kzlekedsi
balesetek szemtaninak felkutatsa stb.) azt indokoljk a rend!r az igazoltatott szemly
adatait igazoltat lapra rgztheti.
Az igazoltat lapok csak a szksgess vl eljrsokhoz (szablysrtsi vagy bntet"eljrs)
hasznlhatk, illetve dolgozhatk fel. Ezt kvet"en vagy ha a feldolgozs oka id"kzben
megsz#nt, illet"leg az adatok tovbbi eljrshoz nem szksgesek az igazoltat lapok
megsemmistsre kerlnek. Az igazoltat lapok adatainak nyilvntartst a rend"rsgi trvny
7
84. p) pontja maximum kt vig engedi, ezen id"tartamon bell is trlni kell a rgztett
adatokat, ha az adatok kezelsnek trvnyes clja mr nem ll fenn.
IV. Az igazoltatott szemly jogai s ktelezettsgei
1. Kteles-e az llampolgr alvetni magt az igazoltatsnak?
A jogszer" rend!ri intzkedsnek mindenki kteles magt alvetni. Aki a rend"ri
intzkedssel szemben engedetlensget tanst, cselekmnyvel szablysrtst kvet el s
ellene szablysrtsi eljrs kezdemnyezhet", elmarasztalsa esetn pnzbrsggal sjthat.
Indokolt utalni a rend"rsgi trvny azon rendelkezsre is, amely szerint a rend!ri
intzkeds sorn annak jogszer"sge nem vonhat ktsgbe, kivve, ha a jogszer#tlensg
mrlegels nlkl, ktsget kizran megllapthat. A rend"r jogszer# intzkedsnek val
ellenszegls esetn a rend"rsgi trvnyben meghatrozott intzkedsek s knyszert"
eszkzk alkalmazhatk.
2. Milyen mdon igazolhat a szemlyazonossg?
Az intzkeds al vont polgr igazoltatskor kteles szemlyazonossgt hitelt rdeml"en
tisztzni, els!sorban hivatalos okmnynak bemutatsval.
Az llampolgrok szemlyi adatainak s lakcmnek nyilvntartsrl szl 1992. vi LXVI.
trvnyben megfogalmazottak alapjn a szemlyazonossgot a szemlyazonost
igazolvnyon tl minden olyan hatsgi igazolvny igazolja, amely tartalmazza az albbi
adatokat:
a) nv;
b) szletsi hely;
c) szletsi id";
d) llampolgrsg;
e) arckp;
f) sajt kez# alrs, illet"leg a cselekv"kpessget kizr gondnoksg al helyezett
szemly trvnyes kpvisel"jnek alrsa;
g) az igazolvny okmnyazonostja s rvnyessgi ideje.
Ilyen adattartalm hatsgi igazolvnynak tekinthet" pldul az rvnyes tlevl s az j
tpus, krtyaformtum vezet"i engedly.
3. Ktelezhet!-e az llampolgr ms okmny bemutatsra?
A felsorolt, illetve az el"rt adattartalm rvnyes hatsgi igazolvnyok valamelyiknek
bemutatsa esetben szemlyazonosts cljbl ha ms jogszably ett"l eltr"en nem
rendelkezik a polgr nem ktelezhet" tovbbi egyb okmny bemutatsra. Az intzked"
rend"r azonban ellen"rz" krdseket tehet fel az okmnyok vizsglatakor, abbl a clbl,
hogy az abban szerepl" adatok valdisgt ellen"rizze.
4. Igazolhat-e a szemlyazonossg megfelel! okmnyok hinyban?
El"fordulhat olyan lethelyzet, amikor az llampolgrok nem tudjk magukat okmnnyal
igazolni. Ilyen esetben a rend"r az ltala szemlyesen ismert vagy ms jelenlv" ismert kilt#
szemly kzlst igazolst elfogadhatja az igazoltatott szemlyazonossgnak
igazolsknt (pldul hivatalos szemlyek, nkormnyzati dolgozk kzlse). Elfogadhat a
8
szl", hzastrs, testvr vagy ms hozztartoz igazolsa is. Ezen szemlyek szksg esetn
egymst is igazolhatjk. Szemlyek igazolsa esetn kvetelmny, hogy az igazol szemlyt
is igazoltatni szksges.
5. Megismerheti-e az llampolgr az igazoltats cljt?
Az igazoltatst kvet"en az llampolgrnak jogban ll megtudni, hogy mirt kerlt sor az
igazoltatsra. A rend"r az intzkeds befejezst kvet"en az igazoltatott krelmre kteles
kzlni az igazoltats okt, kivve akkor, ha az a kzbiztonsg rdekt srti. Az llampolgr
azonban ebben az esetben is jogosult megtudni az igazoltatst vgz" rend"r nevt, szolglati
helyt s az azonost jelvnynek szmt.
V. Igazoltats magnszemly felkrsre
Az igazoltatsra nemcsak annak rdekben kerlhet sor, hogy a Rend"rsg trvnyben
meghatrozott, a kzrend s kzbiztonsg vdelmre vonatkoz trvnyi ktelezettsgnek
eleget tegyen. El"fordulhat ugyanis, hogy valamely llampolgrnak pldul egy nyilvnos
helyen trtnt becsletsrt" cselekmny srtettnek joga vagy jogos rdeke rvnyestse
rdekben van arra szksge, hogy egy adott szemly kiltnek megllaptsra sor kerljn.
Ebben az esetben a rend"ri igazoltatsra sor kerlhet magnszemly felkrse alapjn is.
Ez a trvnybe foglalt lehet"sg az llampolgri jogrvnyeslst hivatott el"segteni, de a
szemlyes adatok vdelme rdekben az igazoltats tjn nyert adatok kiszolgltatst a
rend"rsgi trvny megfelel" garancikhoz is kti.
1. Milyen felttelekkel krheti magnszemly ms szemly igazoltatst?
Az igazoltats krsre akkor kerlhet sor, ha:
a) az igazoltatst kr" valszn#sti, hogy az igazoltatshoz jogos rdeke f#z"dik,
s
b) a krelmez" a sajt szemlyazonossgt igazolja.
2. Kteles-e a rend!r a felkrsnek eleget tenni?
A megjell felttelek fennllsa esetn a rend"r a krst teljesti.
3. Milyen mdon kaphatk meg az igazoltatssal megllaptott adatok?
Az igazoltatott szemly adatainak kiadst, az igazolst kr" az intzked" rend"r szolglati
helye szerinti rend"ri szervt"l 8 napon bell rsban krheti, amennyiben az adatokhoz f#z"d"
jogosultsgt hitelt rdeml"en igazolni tudja.
4. Biztostott-e valamilyen mdon az igazoltatott szemly rdekeinek vdelme?
Az adatok kiadsrl az igazoltatott szemlyt rsban rtesteni kell, amelyben az igazolst
kr" ignynek indokait is kzlni kell. Amennyiben az rtestst kvet"en az igazoltatott
kri, az igazoltatst kr" szemlyi adatait vele kzlni kell.
9
Fontos, hogy amennyiben az igazoltatst kr" a megadott hatrid"n bell az adatok kiadst
nem kri, vagy jogosultsgt nem igazolja, az igazoltatott adatait meg kell semmisteni.
Termszetesen az igazoltatott szemly adatait a Rend"rsg ms clra nem hasznlhatja fel.
VI. A jogorvoslati jog gyakorlsa
1. Van-e jogorvoslati jog az igazoltatssal szemben?
A rend"r intzkedse kztk az igazoltats s az alkalmazott knyszerintzkeds miatt a
rend"rsgi trvnyben foglaltak szerint jogorvoslatnak van helye. Ez a jogorvoslati lehet"sg
a panasz.
A panasznak nincsenek formai kellkei, azonban abban felttlenl fel kell tntetni:
a) a panaszos azonostshoz szksges szemlyes adatait (nv, cm, rvid ton val
elrhet"sg pl. telefonszm);
b) a rend"ri szervet s lehet"sg szerint az eljr rend"rt vagy annak azonost jelvnye
szmt;
c) a rend"ri intzkeds helyt s idejt;
d) a kifogsolt rend"ri intzkeds rvid, tmr lerst.
2. Ki jogosult a panasz el!terjesztsre?
Panasz el"terjesztsre az jogosult, akivel szemben az intzkedst foganatostottk.
[rend"rsgi trvny 93. (1) bekezdse].
3. Milyen rend!ri intzkedsek, eljrsok esetn nyjthat be panasz?
A panasz trgyv tehet" valamennyi rend"ri intzkeds (gy klnsen az igazoltats, az
elfogs s el"llts, az el"vezets, a kzbiztonsgi "rizet, a kzlekedsrendszeti intzkeds),
valamint a knyszert" eszkzk alkalmazsa.
4. Mely szervt!l krhet! a panasz elbrlsa?
A panaszt az intzkedst foganatost rend!ri szervnl lehet el"terjeszteni.
5. Mennyi id! ll rendelkezsre a panasz benyjtsra?
A panaszt az intzkedst kvet! 8 napon bell az intzkedst foganatost rend!ri szervnl
lehet el!terjeszteni.
A panasz el"terjesztsre nyitva ll hatrid! elmulasztsa esetn az elmulasztott hatrid"
utols napjtl szmtott 8 napon bell az eljr szervnl a mulasztsi ok, vagy akadly
megjellsvel igazolsi krelmet lehet el!terjeszteni, amelynek elfogadsrl az eljr szerv
vezet"je hatroz. Ha a mulaszts az rdekeltnek ks"bb jutott a tudomsra, vagy az akadly
ks"bb sz#nt meg, a hatrid" a tudomsra jutstl, illet"leg az akadly megsz#nst"l
kezd"dik. A mulasztstl szmtott 3 hnap eltelte utn igazolsi krelmet nem lehet
el"terjeszteni.
6. Ki brlja el a panaszt?
A panaszt az intzkedst foganatost rend!ri szerv vezet!je indokolt hatrozattal brlja el.
10
7. Mennyi id! alatt kell elbrlni a panaszt?
A panaszt az intzkedst foganatost rend"ri szerv vezet"je a berkezst!l szmtott 15
napon bell brlja el.
8. Van-e lehet!sg fellebbezsre a panasz elbrlsrl szl hatrozat ellen?
A panasz elbrlsrl szl hatrozat ellen fellebbezsnek van helye. A fellebbezst a
kzlst"l szmtott 8 napon bell a panaszt elbrl hatrozatot hoz rend"ri szervnl a
felettes szervhez (pl. kerleti rend"rkapitnysg esetn a Budapesti Rend"r-f"kapitnysghoz)
cmezve lehet el"terjeszteni.
A felettes szerv a fellebbezs berkezst"l szmtott 15 napon bell indokolt hatrozatban
az els"fok hatrozatot helybenhagyja, megvltoztatja vagy megsemmisti. Ha az rdemi
hatrozat hozatalhoz nincs elg adat, vagy a tnylls tovbbi tisztzsa szksges, a felettes
szerv maga intzkedik a tnylls kiegsztse irnt, vagy a hatrozat megsemmistse mellett
az els"fok hatrozatot hoz szervet j eljrsra utasthatja.
9. Van-e lehet!sg a panasz elbrlsval szemben brsgi jogorvoslat ignybe vtelre?
A fellebbezst elbrl msodfok hatrozat kzigazgatsi hatrozatnak min!sl, s ebb"l
kvetkez"en a megsemmists s j eljrsra ktelezs esett kivve krhet! annak
brsgi fellvizsglata.
A brsgi fellvizsglat irnti krelmet (keresetet) az els" fokon eljrt rend"ri szerv
szkhelye szerint illetkessg megyei brsgon (pl. ha a valamelyik budapesti kerleti
rend"rkapitnysg volt az eljr rend"ri szerv, akkor a F"vrosi Brsgon), vagy az els"
fokon eljrt rend"ri szervnl kell benyjtani, de a msodfok hatrozatot hoz felettes szerv
(pl. a Budapesti Rend"r-f"kapitnysg) ellen. A fellvizsglati krelem benyjtsnak
hatrideje a msodfok hatrozat kzlst!l vagy kzbestst!l szmtott 30 nap.
A fellvizsglati krelemben krni kell, hogy a brsg a msodfok hatrozatot helyezze
hatlyon kvl, s a hatsgot utastsa j eljrs lefolytatsra.
A panaszos ebben az esetben hivatkozhat arra, hogy a msodfok szerv sem tett eleget a
tnylls feldertsre vonatkoz ktelezettsgnek, s indtvnyozhatja j bizonytkok
beszerzst, gyelembe vtelt. Hivatkozhat mg arra, hogy az indokols nem volt okszer#,
teht a tnyek s a kvetkeztetsek kztti logikai sszefggs hinyos, illetve nincs meg.
Fontos, hogy mivel ez mr brsgi peres eljrs, pervesztessg esetn a panaszost terheli
tbbek kztt az ellenrdek# fl (a kzigazgatsi szerv) jogi kpvisel"jnek dja is.