You are on page 1of 335

MR. MANIAC MEETS MS.

PERVERT Prologue
"Mag-impake ka na ng damit mo for five months. Sasama ka sa conference ko abroad
at doon na rin tayo magpapakasal." Napahinto siya sa ginagawa niya. Naningkit a
ng kaniyang mga mata sa sinabi ko. "What?! Katawan at sperm cell mo lang ang kai
langan ko! We don't need to get mar ried!" Singhal niya pa. "Sa tingin mo ba, ha
hayaan kitang mabuntis at malagay sa kahihiyan ang pangalan ng pamilya ko?" "Pwe
de rin naman nating itago na ikaw ang ama ng ipagbubuntis ko. You don't need to
know the child. Kapag nabuntis na ako, lalayo na kami. Ganoon lang kadali, J D."
Mariin niyang sambit. Nangunot ang noo ko at tiningnan siya ng masama. "No! Isa
sama kita at magpapakasal tayo!" "Akala ko ba nag-usap na tayo! Ito na nga hindi
ba? Dito na ako nakatira sa cond o mo. Pagkatapos ngayon, kailangan pa nating m
agpakasal?! This is crazy!" "You don't understand, Asha." Napabuntong-hininga ak
o at napaupo sa couch. Paran g bigla akong napagod. Nakatitig lang si Asha sa ak
in. Maya-maya, lumapit siya a t hinawakan ang isa kong kamay. "Explain, please? H
er eyes are now pleading. I can't help not to sigh again. "Alam na ng mga magula
ng ko na nakatira na tayo sa iisang bubong. Nagagalit sila ngayon dahil isinama
kita sa listahan ng mga babae ko. Soon, your family will k now too. I'm sorry, JD.
But please don't back out. Kailangan kita." "Pero kailangan mo rin akong intind
ihin. Marrying you is the only way for everyo ne to think that I'm not an asshol
e for bedding you. We can just divorce after thi s. Napatango siya. "Ok, I will m
arry you. Salamat, JD." "It's settled then. Magpapakasal tayo sa Hong Kong at tu
loy ang plano. I l get you pregnant." Tumango na lang siya. Napapailing na lang
ako. Bakit ba kasi ako napasok tong sitwasyon? Kung hindi lang ako naaawa sa bab
aeng ito, hinding hindi papakakasal. Nagulat ako nang bigla siyang humarap sa ak
in at nahihiyang . will stil sa gani ako mag tumungo
"JD..Do you still have energy... to do it?" Nagmistulang kamatis na ang kaniyang
mukha. Pambihirang babae 'to. Napaka 'hilig!'
"Maybe. If you will started it." "Hi-hindi ko a-alam kung pa-paano." Kinamot niy
a ang kaniyang ulo habang namumul ang nakatingin sa akin. "Kung gusto mo na mabu
ntis ka kaagad, dapat matuto ka rin sa mga ganoong 'bagay.' L itanya ko sa kanya.
"S-sige. Pero can you t-teach me now how to do i-it?" "Ginawa na natin iyon, hi
ndi ba?" "Yeah, but I'm unconcious that time." Tumaas ang isang sulok ng labi ko
. Ipinato ng ko ang aking mga braso sa likod ng sofa. "Ok then. Let's start by k
issing. Kiss me fully on the lips, Asha" Tinitigan niya ako ng ilang segundo bag
o siya umusad palapit sa'kin. She then sat beside me and held my face. She close
d her eyes as she descended he r lips on mine. Hers was soft, like a marshmallow
. I wanted more but she just sa t there like a monument. Ayan ang mahirap sa mga
Maria Clara eh! Kailangan pa'ng turuan! I pushed her face away as I point my fi
nger on her forehead. Nagtataka siyang tumingin sa'kin. "Ang lamya mo humalik. G
anito dapat" I pulled her nape to kiss her. I was urging her to open her mouth b
ut I think sh e's still confused. I cupped her breast in a circling manner and a
moaned soon esc aped from her lips. I entered my tongue inside her and I licked
and sucked hers. "Got it?" Tumango siya kaagad. Mukhang lutang pa rin siya. Ina
lis ko na rin ang pagkakahawak sa dibdib niya at tumayo na. Hinawakan niya ang m
ga kaniyang mga la bi. "It's gross to have sex while you're having a period. For
now, ito muna. Hinalikan ko siya habang nakayuko ako. "Class dismissed. Try to r
eview the lessons, babe." Lumapit ako sa kanya at inam oy ang kaniyang leeg. Shi
t, ang bango. Hindi ko napigilan ang sarili ko na halik an at markahan ang kaniy
ang leeg. Napa-ungol siya sa ginawa ko. Tumayo na ako at naglakad papuntang CR.
"I'm going to take a bath. Let's continue this tomorrow. I'm dead tired." I clos
ed the bathroom door and I know her body's still rigid. I'm John Dale Aragon. A
ng nag-iisang bachelor sa pamilyang Aragon ngunit nakatak da nang maalis ang kal
ayaan ko nang dahil sa babaeng iyon. Natasha Feddiengfield, ang babaeng lumuhod
at nagmakaawa sa akin na buntisin siy a pagkatapos nang isang one night stand. I
don't know what her reason is, but I' m sure it's not my problem anymore. I thi
nk I'm gonna enjoy this charade. Talking 'bout sex. "Bukas mo na gawin iyan. We
still have the whole day." Nakita ko siyang nag-iimp ake paglabas ko ng banyo. T
umango lang siya. I turned around and removed the towel covering me. I put on my
boxers and faced Asha. I saw her stiffen. "Don't give me that reaction. You're
not virgin anymore, remember?" "Yes. But my eyes are still virgin, right?" I smi
rked at her. I slowly made my w
ay near her then touched her lips using my right thumb. I held her chin up and s
ucked her bottom lip. "We will devirginize it then. Hold your breath, babe" I g
athered her hand to tou ch my cheeks then down to my neck, and down to my broad
chest. "Touch this." Her hands are now on my stomach then down to the garter of
my box er short. "Prepare your eyes." I said in a husky voice. Napapikit siya ng
mariin. "Do you still wanna see it?" I whispered to her ear. Lumalalim na ang k
aniyang p aghinga. Hindi siya sumagot. "If you want to get pregnant then you got
to try to look at it." "Yes, I know but please, not now. Remember, I still have
my period up to this da y." Tumango-tango ako. "Goodnight." I kissed the side o
f her lips and gently bit it. Teaser kumbaga, pa ra alam na niya ang pakiramdam
kapag ginawa na namin iyon. I walked away and headed for our bed. It has been a
tiring day. All I want to do now is sleep. Moments passed, my eyes started to fe
el heavy. I switched positio n and searched for anything to embrace. I opened an
eye and saw her sitting at t he edge of the bed. "Mahiga ka na nga rito." She d
id and I pressed her body next to mine. I snuck my face on her neck. Natasha Fed
diengfield, you don't know who John Dale Aragon is
Chapter 1 - Her Reason Grabe naman itong lalaki na ito makayakap. Akala niya nam
an, ang gaan-gaan ng mg a braso at binti niya. Ginawa pa talaga akong tandayan.
Kung hindi ko lang talag a kailangan mabuntis para kay ate, hindi ko gagawin ito
. Naalala ko na maman kung bakit ako napasok sa sitwasyon na ito. Kasalanan ko a
t kailangan kong pagbayaran ang gulong ginawa ko sa pamilya namin. It's been a y
ear, one hell of a year. Angelico was my nephew, my only nephew, our angel in th
e family. Anak siya ni At e Nigella. Ella is my twin sister, but we're not close
. Lahat pinag-aawayan nami n, kahit lalaki at si Daniel iyon. I met him when I w
as sixteen. To make the lon g story short, ako ang nagparaya. Daniel asked if he
could court me but I refuse d. Mahal siya ni Ate kaya pinakilala ko siya sa kan
ya. Kinasal sila at nagkaroon ng anak. Lagi akong dumadalaw sa kanila para makas
ama si Angelico. Si Ate ang pinakamabuting ina na nakilala ko. Maalaga siya sa a
sawa at sa kaniyang anak. At simula noon, naging malapit na kami sa isa't isa. N
aging tunay na magkapatid nga kami. Minsan, sa akin niya iniiwan si Angelico kap
ag may out of town business sila. Kuya Daniel and I talked and we sort things ou
t. We've decided to forget what ha
ppened between us. Alam kong mahal niya talaga ang ate ko kaya naging masaya na
rin ako para sa kanila. Then, an unexpected event happened. Hindi pinayagan ni A
te si Angelico na sumama sa kanilang fieldtrip. Naawa naman ako kaya sinabi ko n
a ako na lang ang magpap asyal sa kanya. Nagpaalam ako kay Ate at pumayag naman
siya, dahil may tiwala si ya sa akin. It was a rainy day when I planned to bring
him to Enchanted Kingdom. The rain st opped for a while and we decided to go. W
e're on our way home when the rain sudd enly turned into a storm. I tried to sto
p the car but the brakes won't work. The n ext thing I knew, I was at the hospit
al and Angelico He died. Doon ko hiniling na sana ako na lang ang namatay at hind
i siya. He was too young . He was only four. Walang kinakausap si Ate habang nak
aburol si Angelico. After the burial, she finally burst out. She was full of rem
orse and agony. She blame d me for what happened to Angelico. She even said I di
d everything on purpose. O ur family was shocked when Ate Ella revealed my past
relationship with Kuya Dani el. Galit silang lahat sa akin am kong isang taon na
iyon idente. Now, I'm on my way on. Lumuhod na ako't lahat kong hindi sapat iyo
n. pero mas galit ako sa sarili ko. I was devastated. Al ngunit hindi pa rin mak
alimutan ng pamilya ko ang ins to solve this. Hindi na ako kinausap ni Ate simul
a no sa harapan niya para mapatawad, pero wala pa rin. Alam
Tuluyang nasira ang relasyon ni Kuya Daniel at ni Ate dahil hindi na kaya pang m
anganak ng huli. Ako ang dahilan. Ako ang sumira. Hindi ko na maibabalik ang da
ting mayroon sila hangga't hindi ko naibabalik ang nawala sa amin. I made a deci
sion. Kambal kami ni Ate at kapag nagkaanak ako, fifty percent ay k amukha ko an
g bata. Sa paraang ito, para na ring naibalik si Angelico. Ito ang d ahilan kung
bakit ako nandito, katabi ang lalaking ito. At the age of twenty one, I never h
ad a boyfriend. At wala akong mahingian ng tu long sa aspetong ito. There was a
point where I was so desperate and drunk like there's no tomorrow. I d idn't car
e about anything anymore. Then, I met JD. I was the one who invited him to bed m
e. He was my first, though I was unconscious at that time. After that, we both w
ent on separate ways. That's what I thought. I contacted him again and literally
begged him to get me pregnant. Dahil siguro, kapag naibigay ko na kay Ate ang a
nak ko, maibabalik na ang dati. Mapapatawad na niya ako at mababayaran ko na ang
aking kasalanan. Binago ko ang sarili ko nang dahil sa pamilya ko. Nagawa kong
pasukin ang buhay na ito. Sana lang mabuntis na kaagad ako para matapos na ito.
Mawawala na rin sa wakas a ng guilt na kumakain sa akin. One year is enough. Buh
ay nila ang sinira ko kaya tama lang na buhay ko rin ang masisira. Buhay ang naw
ala at dapat lang na buhay din ang kabayaran.
Humugot ako ng malalim na hininga. Namamasa na pala ang pisngi ko. Napakaiyakin
ko talaga! Biglang nanigas ang katawan ko. Shit! I felt a hand on my right breas
t! Ginagaha sa na naman ni JD ang katawan ko! Pero dahil kailangan kong sumunod
sa kanya, hinayaan ko na lang siya. Tutal, may nangyari na rin naman sa amin. Hi
ndi ko nga lang alam kung paano dahil wala ako sa katinuan noon. Hindi na naulit
iyon dahil may `red tide.' Kanina ko lang nalaman na kadiri pala makipagsex kap
ag mayroon ka. Pasensya, hindi ko alam eh. Hindi p a ako nagkaroon ng boyfriend
at isa pa, matinong babae ako. But not now, I need to be daring. I have to wear
sexy outfits like short shorts and fitted shirts, just like JD said. If I want t
o get pregnant, I need to boost his libido. I have to flirt him and treat him li
ke a king. I have to forget big shirts and long skirts of mine. I'm having a mak
e-over. That's why I'm doing all these. Yeah, I'm being a pervert here. And he's
a freaking maniac. Sometimes, he would squeeze my butt for no apparent reason.
Oh no, not sometimes. Always! He would always do that if I would do the dishes o
r if he would just pass my way. Nagugulat na lang ako pero dahil ako ang lumapit
sa kanya, nanahimik na lang ako kahit gustong gusto ko na siyang sigawa n. Katu
lad ngayon, habang pinipisil niya ang dibdib ko, pinipigilan ko na lang a ng sar
ili kong sampalin siya. Pasimpleng umikot ako para makawala ako sa kaniyang pagk
akahawak. Tumambad sa ak in ang napakagwapo at inosente niyang mukha. Pero kapag
gising naman ay napakali bog niya! Sana naman hindi malakas ang dugo niya para
kapag nabuntis ako, hindi niya magig ing kamukha ang baby. Siyempre ang purpose
ko, ang mabuntis para sa kapatid ko. Dapat kamukha ko! "Are you done checking my
features? Na-iimagine mo na ba ang mukha ng magiging b aby natin?" He said whil
e he's eyes remained closed. NATIN Ang sarap pakinggan. Wala pa naman pero kinik
ilala niya na kaagad. Ang hiling ko lang ay sana huwag akong ma-inlove sa lalaki
ng ito. I just looked at him. Sana nga "Why are you still awake, I thought you we
re already sleeping?" Usal ko. "How can I sleep when all I can hear is your sobs
and sighs?" Naririnig niya pal a ang pag-iyak ko. "I'm sorry." Bigla siyang umu
po at sumandal sa headrest ng kama. Lumantad ang napakasexy niya ng dibdib. Ito
na ba ang six pack abs na sinasabi nila? Bakit walo ang nakikita ko? Bakit niya
tinakpan ng unan! Kitang binibilang pa eh! "Tell me, why do you want to get preg
nant?" He asked. He still doesn't know. I jus t made a promise that after I all
these, I will just walk away like nothing happ
ened. "Nothing." "Gabi-gabi akong hindi makatulog ng maayos dahil sa kaiiyak mo
tapos sasabihin m o lang, nothing? Huwag mo nga akong lokohin." Inirapan ko lang s
iya at nahiga na. "Baka mamaya may binabalak ka. Pipikutin mo ako tapos ipangang
alandakan mong nab untis kita. Kapag ginawa mo iyon, yari ka sa'kin!" He pointed
his finger at me. "Oo na! Sasabihin ko na!" Umupo akong muli at sumandal sa hea
dboard ng kama. Ina gaw ko ang unan na yakap niya. Wala akong bra! Mahirap na at
baka atakihin na na man ng pagkamanyak ang lalaking ito! I held my breath for a
while. I looked up and stared at the ceiling. Then, I tol d him the whole story
. Napakadakila mo naman!" Nagulat ako nang bigla niyang pinitik ang noo ko. "Ouch
!" Sinuntok ko siya sa dibdib bilang ganti. "Chancing iyon! Pervert!" "Manyak!"
"Gwapo naman!" "Connect!" "Ito oh!" At hinalikan niya ako. He smiled. Napakamany
ak niya talaga! Ako naman si pervert, sarap na sarap! Anong magagawa ko? Nahuhum
aling ako sa mga halik niya! "Not everything should be paid with the same amount
. Kung ako sa'yo, mag-back out ka na habang maaga pa. Bago pa masira ang buhay m
o, ang buhay natin, nang dahil sa maling desisyon mo." Nahiga na siya at niyakap
ang baywang ko kahit nakaupo pa rin ako. Napaisip ako sa sinabi niya. Yeah righ
t but then "No." Sabi ko saka ako nahiga patalikod sa kanya.
Alas sais pa lang ng umaga, gising na ako. I started preparing breakfast like I
would always do except, I was cooking for two now. "Good morning." Bati ni JD sa
likuran ko. "Good mor - " Natigilan ako sa gusto kong sabihin. Kung ikaw ba nam
an, makakita ng buhay na ulam este - poging nilalang, ewan ko lang kung hindi tum
igil sa pag-i nog ang buhay mo. JD was half nakedand wet. Pinupunasan pa niya ang
kaniyang basa pang buhok na tum utulo-tulo pa. He smiled. "M-morning." I manage
d to say.
Mukhang ang bango at masarap ah!" Lumapit siya at dinikit ang mukha niya sa leeg
ko. Lumayo na ako at inayos ang lamesa. Bago pa may mangyaring kababalaghan. Nau
po naman siya at naghain na ako ng pagkain. In my three days of staying here, I
already know what he wants for breakfast. He prefers his coffee with a lot of cr
eam, even his chocolate drink. Gusto niya rin ng heavy meal kada umaga. Nakak ap
agtaka para sa isang taong katulad niya. Knowing, he has a fit body. He had a he
arty meal while I just satisfied myself with a loaf of wheat bread. "You don't n
eed to diet. I want my girl to be healthy." Tumaas ang isang sulok n g kaniyang
labi. "I don't eat heavy meals for breakfast." "You should. Look at you, you're
thin." "I'm not and don't mind me." Inirapan ko siya. Thin? I'm sexy! He stood u
p and fixed his self. Sinuot na niya ang kaniyang office suit at napan sin ko na
hindi pantay ang pagkakakabit ng neck tie niya. Lumapit ako. "Wait a second." N
agtataka siyang tumingin sa akin. Inayos ko ang neck tie niya and smiled. "All d
one." He gave me a smack on the lips. "Thanks, babe! Don't forget the flight. At
exactly five, you should be there. Ip apasundo na lang kita sa driver." I heard
the door closed. Naupo na ako sa sofa. Tutal, tapos ko na rin ayusin ang mga ba
gahe namin. My phone rang. It was my Mom. "Hello, Ma?" "Asha! Where are you?! It
's been three days! Don't you know we're nervous as hell! Hin di naman alam kung
saan ka nagpunta! I gulped. It was Dad! I miss him so much! I felt like going ho
me! "D-dad." My voice was shaking. No, Asha! Don't you dare cry! I gulped once a
gain. "I'm safe. Don't worry about me." "Paanong hindi kami mag-aalala! Tatlong
araw ka nang nawawala! Where the heck ar e you?" My father hissed. "I'm sorry, D
ad." I whispered. "BabyAsha..Tell mommy where you are. I'm gonna fetch you there.
" It was my Mom! I can't breathe. I placed my hand on my mouth, hoping to cover
my sobs. "I'm sorry, Dad, Mom. I love you no matter what. Bye." I turned off my
phone. Th
e landline then rang. I picked it up with my shaking hand. "Hello? "Hey, are you
alright?" It's JD. Am I? "Yes. Why?" I tried to compose myself. "I just want to
remind you the documents on my office table. I need that all." "You want me to p
ack all those?" I asked. "Yes, please." "All right." "And don't forget your docu
ments too. That's all, bye." And the line went off. My documents? They were all
left in my condo. I need to go there and get it. Wai t. What if someone's there?
Knowing my Mom. It was lunchtime when I decided to go. I browsed JD's things an
d found a leather j acket and a cap. I wore maong pants to go with my outfit. I
reached my condo and secretly went in my unit. The elevator opened and I went pa
le. I saw Mom crying while Dad was hugging her. "Please secure the place and if
s-she comes back, call me." Pasimple akong lumabas ng elevator at dahan-dahang n
aglakad patungo sa unit ko. How can I go inside? My heart goes with my parents b
ut I need to do this. Hindi na ako nagdalawang isip na pumasok. Tama nga ang hin
ala ko, isa lang ang t aong nagbabantay dito. Mabilisan kong binuksan ang drawer
at kinuha ang mga doku mento ko. I was about to go when I heard footsteps. I ru
shed to the door but my Dad's shocke d face stopped me. "Dad" I can feel the tea
rs streaming down my face. "Baby, we were so worried! He held both of my shoulder
s and huggedged me. "I'm sorry, Dad." I can't look at him. "Baby, c'mon let's go
home. Your mother is waiting for you." He had a hopeful lo ok in his eyes. I sh
ook my head. "Let me go Dad." "Baby." His voice was begging me to stay. I let my
self calm down and looked directly into his eyes. "Dad, it's hard but I'm doing
this for everyone. Let me fix the problem I made.
Let me go." "Tell me where you're going first." "I'm going to America. I need to
take a break." I lied. "But Baby, don't do this to us. We're your parents." "I'
m sorry, Dad And with that, I ran with all my might. I stared at the suitcase in
front of me. Hinihintay ko na lang ang susundo sa ak in. Kahit naman papaano, ma
y tiwala ako kay JD. Nakita ko kung paano siya mag-al ala sa mga babae sa buhay
niya. Mayroon siyang dalawang babaeng kapatid at dalaw ang babaeng pinsan. Every
time he talks about them, I can sense the tenderness in his voice. Lalo na ngayo
n at buntis ang kapatid niyang si Karla at ang pinsan n iyang si Cass. Naririnig
ko sila na madalas mag-asaran kapag nag-uusap sila. He seems to enjoy talking t
o them. Nakita ko na rin ang mga litrato nila na nakadisplay sa ibabaw ng cabine
t ni JD. They were all stunningly beautiful. There's no doubt about that. Alam k
o nasa Japan ang ate niya, with her husband and her child. Narinig ko ang doorbe
ll. I rushed to the door and opened it. "Bakit ikaw ang nandito?" I asked when I
saw JD. Nagkibit lang siya ng balikat a t pumasok. "Tutuloy pa ba tayo?" Tanong
ko sa kanya habang sinusundan siya. "Yes." "Kumain ka na ba?" Tanong ko. The ne
xt thing I know, he pressed my body next to his and buried his face on my neck.\
"Uhm-ah..JD." "Is everything ready?" He asked in a husky voice. "Yes." "Then, l
et's go." He stood up and held my hand. Dire-diretso kami sa pintuan. "Teka! Ang
mga gamit natin!" Pigil ko sa kanya. "Ipapakuha ko na lang." We walked, still h
olding each other's hands. Somehow, it's good to know that whe n you're down, th
ere's still someone who's willing to held your hand. JD, don't do this to me..pl
easeI might fall for you.
Chapter 2 - Hong Kong
"We are now arriving at Hong Kong International Airport." Inaantok pa ako pero u
nti-unti kong minulat ang aking mga mata. Umupo ako ng maa yos ngunit may narara
mdaman akong mabigat sa kanang balikat ko. Si JD pala, tulo g na tulog at mukhan
g wala nang balak pang magising. "JD, wake up. We're here." Naalimpungatan siya
sa pagtampal ko sa kaniyang pisngi. Inunat niya ang kaniyang mga bisig at binti
habang humihikab pa siya ng malakas. Napairap na lang ako sa inasta niya. Akala
mo nasa sarili niyang kwarto. Bumaba na kami ng eroplano at sumakay ng taxi patu
ngo sa hotel. Pagpasok namin n g kwarto, kaagad siyang lumundag sa malambot na k
ama. Tinitigan ko lang siya. Pa ra siyang pagod na pagod, na hindi mawari. Infai
rness, he has a sexy back. Nakadapa siya habang nakahiga. Unti-unti akong l umap
it sa kanya para siya'y gisingin.
" JD! Wala ka ba'ng balak maligo?" Hindi siya sumagot. "Bahala ka diyan! I'm gon
na take the shower first." Pumasok ako sa CR ng kwarto namin. Nakaka-inis ang la
laking ito! One Bedroom la ng ang kinuha katulad ng kaniyang condo unit. Talagan
g ginigipit niya ako. Sigur o, ok lang din naman ito. Mas mapapabilis ang paggaw
a namin ng baby. Nagbabanlaw na ako ng katawan nang biglang pinasok ni JD ang sh
ower room. "You can knock, you asshole!" asik ko sa kanya at mabilis na kinuha a
ng tuwalya at binalot sa katawan ko. Napakamanyak talaga! "Should I?" He asked w
hile smirking at me. He took off his shirt and his pants. Now I can see his body
his sexy body! Kaini s naman itong lalaki na `to! Ni hindi pa nga ako tapos mali
go! Nasa gilid lang ako ng shower room habang pinagmamasdan siyang naliligo. Nak
abri ef pa naman siya. Hindi ko maipaliwanag kung gaano katikas ang katawan niya
. His broad shoulders from aback made me want to drool all over the place. His b
utt w as also perfectly shaped. Jeez. "Want to join me?" Lumingon siya at nilapi
tan ako. Leche talaga itong lalaki na `t o! Now, I can see his front! Ibinaling
ko ang tingin ko sa iba. I don't want to show my drooling face to him. K ung wal
a nang sabon ang paa ko, aalis na talaga ako! Nakaka-inis! I was surprised when
he pinned me on the wall and slowly made a little space bet ween us. I can smell
his scent and his bare chest are now on my breast. I held on to my towel when I
felt his breath on my neck. He pressed his thumb on my lips. I closed mine beca
use I don't want his finger inside me.
"I thought you wanted this?" He asked me in a husky voice. Oo nga at gusto ko it
o ngunit kinakabahan ako. "Do you want this or not?" His voice is now domineerin
g. God help me, his voice sounds so seductive to my ears. I gasped when his lips
touched the side of my lips. "You want this, babe." He said as he pressed his b
ody on mine. I can already fe el his hardness. "Say it." He moved his lip up to
my ears. I can hardly breathe. His body was as hot as fire. "Say it, babe." God!
This bastard's voice is really turning me on! I felt his hand on my waist as hi
s lips traveled my ears. "Y-yes." I finally said it. I can feel my voice was sha
king back then. "Pardon?" I bit my lower lip when he started kissing my neck, or
should I say, lick? Damn! It's really getting hot in here! "Yes. I want this!"
I said again. Dahan-dahan ko'ng binitawan ang pagkakahawak ko sa tuwalya hanggan
g sa nahulog na ito sa lapag ng sahig. Nag-init na ng tuluyan ang aking katawan.
"Look at me, babe." He commanded. I obeyed as he kissed me on the lips. I reall
y don't know how to kissed back but I slowly placed my hand on his nape. I can n
o w feel him against my naked body. My hands started to explore his back. He pau
sed for a moment to breathe in some air and then he started to kissed me a gain.
His hands are on my back too, gently caressing it while his other hand was stuc
k holding my waist. I moaned when his kisses trailed down to my neck and gently
bit and sip it.
Oh God! His kisses are literally breath taking. I want more! I cannot help mysel
f from closing my eyes while he was kissing me. He lowered his kisses down to m
y breast. Is he going to sucked my nipple? A buzz on the door suddenly stopped h
im. "Commercial." He chuckled as he turned his back on me. I embraced myself and
clo sed my eyes. I heard the shower room door opened and then closed. Damn that
room boy! I started to calm myself. I took a shower again and started to clean
off the rem aining bubbles on my feet when someone opened the door. "O, tuwalya!
" JD winked at me and closed the door.
Silly him! Paglabas ko ng CR, nakita ko.kaagad ang mga nakakalat na damit sa kam
a. I sighed. Napakaburara talaga ng lalaking ito. Pinulot ko ang mga damit na na
ka kalat at nagkataon pa na isang white Calvin Klein brief ang napulot ko. I sta
red at this for a while. Ano kayang size nito? At ano kaya ang itsura ng- oh! St
op thinking about that! Sayang naman kasi kanina! Oh! Asha! You're being a perve
rt ag ain! The door room opened and he got inside wearing only a boxer short. Sp
ell HOT! H e's none other than John Dale. He was wearing his famous smile, a rea
l maniac smile. Tinuloy ko ang pag-aayos ng mga damit kahit na nadi-distract ako
kay JD. Naramda man ko na dumaan siya sa likod ko at ang mga titig niya sa'kin
ang nakakapanginig ng katawan ko. "Want to continue the show, babe?" He said. I
saw his smirking face when I looke d at him. Inirapan ko lang siya. "Sorry naman
! Nakalimutan kong masama palang mambitin ng babae." I almost scream ed when I f
elt his soft lips on my neck. "Babe." He whispered. Want to do it again?" This ti
me, hinarap na niya ako, and his lips are slowly des cending on mine. Inatras ko
ang upper body ko. Lumapit na naman siya, pero ganoo n pa rin ang ginagawa ko.
He stopped and smiled at me. "Ok!" He surrendered. Tinaas niya ang dalawang kama
y niya. "I don't have the gu ts to play with you tonight. Sweet dreams." He gave
me a quick peck on the lips before he fell on the bed. Hay, buhay! Parang life!
Sayang! "I now pronounce you as husband and wife. You may now kissed the bride.
" But not like the movies where the man slowly lifts the veil of his bride and k
is ses her passionately, JD gave me a quick kissed on my lips. Pinasalamatan niy
a a ng judge na nagkasal sa amin. Nilapitan niya ang kaniyang personal secretary
na si Ivan. Siya rin ang naging w itness sa kasal namin. Hindi ito ang pinangar
ap kong kasal. Iyong tipo na pagkatapos ng kasal ay mamasy al kayo sa honeymoon
at ang bawat oras na magkasama kayo ay parang nasa isang fa irytale. Napabuntong
-hininga ako. Wala na yatang pag-asa iyon. "What is my schedule for today?" JD a
sked his assistant. Sir, you have a conference meeting at exactly one pm, and you
need to meet a majo r stock holder at around five pm." JD just nod. Nakasunod p
a rin ako sa kanila. "Ok. Is that all?"
"No, Sir. You cancelled an urgent meeting a while ago for your wedding. "Hindi ko
naman alam na ganoon lang pala kabilis magpakasal, unlike Ate Cass and Karla's
wedding. Ang dami nilang alam. Bulaklak dito, lakad doon. Beach wedding k ay Cas
s at sinabay pa sa paglubog ng araw tapos Church wedding kay Karla na ang dami d
ami pang seremonyas, na kung tutuusin pwede naman palang gawin sa loob ng isang
oras." Napangiti ako sa sinabi ni JD. A beach wedding and a church wedding. Ano
kayang mas maganda? A beach wedding with a sunset or a church wedding in a solem
n place ? "Ay, wedding!" Nagulat ako ng mabangga ko ang matigas na likod ni JD.
Tumigil pa la siya sa paglalakad. "Are you alright?" He asked. Yes." I answered.
"Ivan will escort you to the hotel, but if you want to go somewhere, just let hi
m know. Para alam niya kung saan ka ihahatid. Here." Inabutan niya ako ng Hong
K ong Dollars. "I need to go. Sumunod ka na lang kay Ivan. Bye, wife." He kissed
me on the lips again and left with a playful smile on his face. Napangiti na la
ng ako sa aksiyon niya. "Ma'am, where do you want to go first?" "Dalhin mo na la
ng ako sa mall." Inihatid ako ni Ivan sa mall at sinabing itext ko na lang siya
kapag tapos na ak ong mamili. Nag-ikot-ikot ako ngunit mahigit isang oras na ako
ng naglalakad at h indi ko pa rin nababawasan ang perang ibinigay ni JD. Wala na
man kasi akong mapi ling bilhin. Dati, si Angelico lang naman ang dahilan kaya p
umupunta ako ng mall . Binibilhan ko siya ng mga pasalubong katulad ng mga larua
n, sapatos o kaya dam it. Ngayon, wala na. Napabuntong-hininga ako. May nadaanan
akong isang stall kung saan, mga men's wear ang nakadisplay. I stop ped and loo
ked at one of the mannequins. Si JD kaagad ang naisip ko. It was a gr ay long sl
eeves polo. I imagined him wearing this. Bagay sa kanya ito. Nagdadalawang-isip
ako kung bibilhin ko ba ito o hindi. Baka kapag binili ko it o, mag isip siya ng
iba. Wala namang masama `hindi ba? Compare sa favor na hiningi ko sa kanya. Sab
ihin na lang natin na it's just a simple thank you gift from me . The next thing
I knew, binabayaran ko na ang damit. Nag-ikot pa ako sa mall. Lu mipas ang tatl
ong oras, isang white angel shirt lang ang nabili ko. Did I mentio n that I have
a collection of angel stuff? I really love angels. I believe that angels exist.
"Where are you?" Hindi pa ako nakakasagot, ay binungad na kaagad ako ng tanong
ni JD.
"Nandito pa rin ako sa mall." "We're going to fetch you." The line went off. Tin
ext ko si Ivan kung nasaan ako at nagreply siyang huwag akong aalis dahil su sun
duin niya ako. After ten minutes, I saw Ivan. Kinuha kaagad niya ang dalawang pa
per bag na bitbit ko. "This way, Ma'am." Nakarating kami sa parking ng mall. Ana
k ng tokwa! Nakikipaglandian si JD sa har apan namin! May kausap siyang babae at
hindi lang kausap, the girl pinned him on the car at isinandal niya ang sarili
kay JD! Bigla akong sinuklaban ng masamang aura. Nagseselos ba ako? No, of cours
e not! W ala namang masama sa ginagawa niya eh. He's single. Single? No! He's ma
rried! Kaka tapos lang ng kasal namin kanina! Binilhan ko pa naman siya ng thank
you gift! Asha! Calm yourself! Kasal kayo, oo ! Pero hindi iyon totoo! Ok, fine
! Sir!" Tikhim ni Ivan. Lumingon si JD sa gawi namin ngunit hindi ko siya tinitin
gn an. Nakatitig lang ako sa pader. Iyan lang ba nabili mo sa loob ng apat na ora
s?" Nakitingin siya sa akin pero pan inindigan kong hindi ko siya titingnan. I d
idn't even answer his question. Binuksan ni Ivan ang backseat ng kotse. Pumasok
ako. Nagulat pa ako nang pumasok din si JD sa backseat. Hindi ko talaga siya pin
ansin. Hindi ko alam kung paano niya iniwan ang babae ka nina. That's not my pro
blem anymore. Maya-maya, hinawakan niya ang kamay ko. Nap alingon ako sa kanya.
"It's a very tiring day." Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko and pinikit
niya ang kaniyang mga mata. Can you unbutton this, wife?" Tinaas niya ang kaniyan
g kamay. Inalis ko naman sa pagkakabutones ang long sleeve shirt niya sa pulsuha
n. Tinalikuran ko siya pagka tapos. Napasubsob tuloy ang ulo niya sa likuran ko.
"Ang hirap palang magselos ng mga babae." He said as he chuckled. Hindi ko siya
pinansin. "Don't be jealous-" "I'm not." Sagot ko kaagad. "Yeah, you're not." T
umawa ulit siya. Nilingon ko siya at nakita kong nakapikit pa rin ang kaniyang m
ga mata. Hindi ko na lang siya sinagot. "Mahirap talaga maging gwapo. Maraming n
agmamahal sa'yo." Litanya pa niya. "Katawan mo lang ang kailangan ko sa'yo. Hind
i kita mahal." Sagot ko sa kanya. He looked at me and a smirk formed on his lips
.
Siguro ngayon katawan ko lang ang gusto mo-" "Correction. Sperm cell pala." "Isan
g araw, magigising ka na lang na puso ko na pala ang gusto mo." Napalingon ako s
a kanya at nagkatitigan kami. "Imposible." umiiling na sabi ko. "Ok." He then hu
ggedged me and settled his head on my neck. IMPOSIBLEng hindi ko siya mahalin. K
ahit gaano pa kanegative ang mga nakikita ko sa kanya, there's always a positive
side of him na napapansin ko. Naiinis ako. Hindi dapat at hindi pwede. Hindi ko
siya pwedeng mahalin.
Chapter 3 - Foreplay
"Hoy, Mister! Nandito na tayo." Alog ko kay JD na nakasandal pa rin sa'kin. Pupu
ngas-pungas siyang umungol. Hindi ko siya pinansin at lumabas na ako ng kotse. N
aiinis pa rin ako sa kanya at doon sa kalandian niyang babae. Oo na. Hindi kami
tunay na mag-asawa pero can 't he just give me a simple consideration? Sa public
place pa talaga? Parking lo t? Cheap! Alam kong nakasunod siya sa'kin sa paglak
ad. Nakikita ko siya sa gilid ng aking mg a mata. "Sir, Mr. Kah just called. Nag
karoon daw po ng problema for the proposal tomorro w. He wants to see you, asap.
" Dinig kong sabi ni Ivan sa likod ko. Nakahalukipkip na lang ako. "Okay. I will
just take Asha upstairs." Napairap ako sa sinabi niya. "Sure thing, Sir." "Babe
." Nagulat ako nang hawakan ni JD ang kamay ko at sumabay sa'kin sa paglalaka d
papasok ng hotel. "Easy." Tatawa-tawa niyang sabi. Pilit kong inalis ang pagkaka
hawak niya sa kama y ko. Pumasok na ako sa loob ng elevator. Habang siya, ay maa
ngas na humarang sa pintu an. Ano'ng arte nito?! Sinandal lang naman niya ang li
kod niya sa isang pinto at n akatukod ang paa niya sa isa.
Sumipol siya na parang nang-aasar "Someone's jealous here." "No, I'm not." Inis
na sagot ko. "Babe, you're acting like one." Nakapamulsang sagot niya. I didn't
look at him. Naiinis ako. Sobrang assuming! "Is that for me?" Nguso niya sa hawa
k kong paper bag. "Can you just get out of here? Umalis siya sa pagkakasandal sa
pinto ng elevator at lumapit sa akin. Kainis! Ay okong malapit siya sa'kin! "Loo
k at me, babe." He lifted my chin up. Ang isang kamay niya ay ginamit niya u pan
g pindutin ang button ng floor namin nang hindi niya ito tinitingnan. Pasalamat
na lang at wala kaming kasabay sa elevator. Are you mad?" This time, nag-iba ang
tono ng boses niya, naging malumanay at para ng nang-aamo. Napatingin ako sa kan
ya. Wrong move. His lips met mine, dahilan pa ra mapakapit ako sa braso niya. Ba
go pa man lumalim ang halikan namin, nilayo niya na ako sa kanya. The elevato r
door opened and I hurriedly walked out. "Babe, diretso sa kwarto ah." Sabi niya
habang nakasandal ang braso sa pinto ng elevator. "Malamang! Saan pa ba ako pupu
nta?" Sabi ko sabay irap at talikod sa kanya. "Pina-aalala ko lang naman. Nagdro
ol ka kasi sa'kin kanina baka nakalimutan mo na ang pupuntahan mo." "Asa!" I sho
uted as I made my way to the hotel room. "Take a bath, babe. We'll have an activ
ity later." Aaminin kong kinabahan ako sa s inabi niyang iyon. Activity? Napa-is
ip ako kung ano gagawin namin mamaya. Nakahiga na ako sa kama pero hindi pa ako
makatulog. Si JD kasi eh! Ang sinabi n iyang activity - Ano ba kasi iyon?! Narin
ig ko ang pagbukas ng pinto. Mabilis kong inayos ang aking higa at umaktong natu
tulog. Lumapit siya sa'kin at hinalikan ang pisngi ko. I heard the door close ag
ain. Pumasok siguro siya sa CR. I sighed. Why does he h ave to be caring and swe
et?! Nakaka-inis! Hinintay ko na tumabi siya sa'kin, pero wala akong naramdaman.
I tried to open an eye and I saw him at the terrace. Ang layo ng tingin niya at
seryosong seyoso an g ekspresyon ng kaniyang mukha. Ang lalim ng iniisip niya.
Ano kayang problema n iya? Bumangon ako pero hindi pa rin siya tumitinag. Someth
ing's bothering him.
Tumuloy ako sa kusina at nagtimpla ng gatas. Akala ko hindi niya pa rin ako napa
pansin nang lumapit ako sa kanya. Nagulat na lamang ako nang ngumiti siya ng ma
t amis sa akin. "Uminom ka. Mukhang hindi ka makatulog eh." I handed him the gla
ss of milk. "Did I wake you up?" Kung alam niya lang na hindi ako nakatulog sa k
akahintay sa kanya. Umiling na lang ako. "Thanks but I prefer you." Nakaka-inis
talaga `to! Ang bilis magpalit ng aura! Ini lapag niya sa baba ang gatas. "Probl
em?" I opened the topic, trying to ignore his statement earlier. "Bukod sa pagig
ing gwapo at habulin ko, wala na akong iba'ng problema bukod doon." I rolled my
eyes. Masyado na siyang kumpiyansa sa sarili. "Babe." Lumapit siya sa'kin at niy
akap ako mula sa likod. Ito na ba ang activity na hinihintay ko? I didn't bother
to answer. He buried his face on my neck and started kissing it. I felt his mus
cular chest on my back. His lips traced my earlobe. I bit my lowe r lip to contr
ol my moaned. "JD." I whispered when I felt his hand on my left breast, gently m
assaging it. "Yes, babe?" He kissed me from aback. His one hand held my face the
n he traced m y neck, down to the side of my breast, to my hips. I was wearing m
y new angel shirt and cotton shorts. JD was wearing a robe. I did n't know if he
has a short, brief or boxer inside it. He stopped. He turned me around to face
him. He then kissed my neck. I lift my h ead, giving him more access as he kisse
d me. Bigla akong tumigil. Nagtataka siyang tumingin sa'kin. "If we're going to
do it, not here." Iiiling-iling na sabi ko. He devilishly smiled. "Babe, don't y
ou know the word foreplay?" "Foreplay? "Yeah." He started kissing me again. I hel
d his head. I responded with much inte nsity. Yeah, I can't get enough of it. "W
ala tayong mararating kung maghahalikan lang tayo." He playfully said as he tr i
ed to catch his breath. "Come!" Hinila niya ako papasok sa loob. Nervousness and
excitement were written all over my face. He sat at the edge of the bed. I was
about to do the same when he pulled me and I landed on his lap. He kissed my sho
ulder and he started massaging my tummy. I closed my eyes. I'm s o damn affected
! "This is what I call foreplay." His hands went down to my thigh then up to my
co
re. I almost moaned because of the sensation. He kissed the side of my breast, a
nd even though I still have my clothes on, I s till felt his tongue licked it. I
placed my hands on his neck and gently pulled him closer. His hand was inside m
y short. The next thing I knew, my shorts were already on the floor. I didn't k
now how he managed to do that it in a split second. I gasped when I felt his han
d inside my underwear. I want to feel his chest. I w ant to kissed him like the
way he kissed me. I want to run my finger on his hair . So I did. And surprising
ly, he moaned when I touched his chest. I let my hand travel his f ine arms and
muscular biceps. I then started kissing his cheeks. "Oh, Babe, you're so damn ho
t!" He exclaimed when I kissed the side of his lips. My lips formed an O when I
felt his finger in my entrance. "Wet." He whispered. Sa sobrang weird ng nararam
daman ko, napasubsob na lang ako sa leeg niya. I gent ly bit it. "Huwag iyang le
eg ko kagatin mo, shit!" Narinig kong sabi niya. Hindi ko pinansin iyon. My hand
traveled through his chest and fondled his nippl e. Ginaya ko ang ginagawa niya
sa dibdib ko. "Asha!" Tawag niya sa akin. "What?!" Lumayo ako at tumingin sa ka
nya. "Nothing!" Mas lalo pa'ng bumilis ang paghinga niya. Naramdaman ko ang pagt
anggal niya sa kamay niya sa loob ko at sinama niya sa pagbaba ang underwear ko!
Jeez! I'm half naked here! Itinayo niya ako at hinawakan niya ang laylayan ng s
hirt ko. Dahan-dahan niyang itinaas iyon. "Beautiful!" Nakatungo lang ako dahil
sa hiya. This is my first time a man has s een me naked! Sit down." I was about t
o sit when he held my other leg and I landed on him. I bi t my lip when I felt s
omething hard down there. He sucked my breast, licked and kissed it while his ha
nd was on my back, suppor ting my weight. I almost shouted when he sucked my cro
wn. He suddenly stood up as I intertwined my legs at his back while I clung to h
is nape. He carefully placed me on our be d and then, he took off his robe. May
damit nga ba talaga siya sa loob? The answer? Nothing, as in wala! He stood ther
e, revealing his naked glory. It was huggede! Ano ang tanong ng mga pa-virgin? P
aano magkakasya iyon?!
Pumatong siya sa akin ngunit ingat na ingat siya para hindi ako masaktan sa biga
t niya. "I love it when you're sweating." He kissed my forehead, to the side of
my face, d own to my neck. He lowered down his kisses to my breast. He licked,
sucked, pinc hed, and damn, he sipped it again! He lowered his face to my tummy
and kissed it, down to my legs, to my feet and b ack to my thigh. He stayed ther
e for a while. Is he going to I moaned aloud. He kissed my entranced. His mouth
was so hot, sam e as his tongue! Automatically, my hands held his head and guide
d it. I can hardly breathe. The s ensation was too much for me to handle. Hinang
-hina na ako nang balikan ni JD ang mukha ko. Pinaliguan niya ako ng mga m alili
it na halik sa mukha. My lips were chasing his lips. And when our lips met. . We
kissed like there was no tomorrow. It was like heaven. I craved for more. His k
isses were gentle yet intense. We gasped to breathe for a while, and then kiss e
d again. Hingal na hingal kami nang huminto. Hinawi niya ang ilang hibla ng buho
k na tuma bing sa mukha ko. "How was it?" He asked while he was still on top. "I
t was breathtaking, literally." I answered. Are you ok?" "Yeah, I'm fine." He smi
led. "That's what you call, Foreplay." He kissed my lips as I close my eye s. "Y
ou liked it?" He licked my lips. "Yeah." I managed to say. "Prepare for more, th
e highlight of the show." He said in a husky voice. Is he k idding me? "More? Ar
e we not done yet?" I asked. "Of course, we're not done yet!" He positioned hims
elf as he kissed me again.
Chapter 4 - Period
Napatayo ako sa pagkakahiga nang makaramdam ako ng matinding sakit sa puson. It
hurts like hell! Hinanap ko ang napkin ko sa cabinet pero dahil sa sakit ng puso
n ko, hindi ko magawang buksan ang cabinet. Nakayuko ang katawan ko. I'm in a ma
jor pain right now! No one's going to help me. Wala pa si JD dito. Nagjojogging
siya ngayon at sana bu malik kaagad na siya. It's been three weeks since nakara
ting kami rito sa Hong K ong. Unfortunately, dito pa ako dinatnan ng pasulpot-su
lpot kong period. Napapa-ungol ako sa sakit kapag nararamdaman ko ang pagbulwak
ng dugo. Nanghihin a akong umupo and damn, ang bedsheet namin, puro dugo na, sam
e as my thigh. Hindi ko inakalang daratnan ako ngayon lalo na I'm having a sexua
l intercourse w ith JD. Ang hirap maging irregular! "Asha! Breakfast is read-" B
iglang bumukas ang pinto at natigil siya sa pagsasal ita. "Shit, Asha! Ano'ng na
ngyari sa'yo?" Nakatayo siya sa harapan ko at nakatingin lan g. Bakas sa kaniyan
g mukha ang takot. "Bakit ang daming dugo?! Nakuhanan ka ba?!" Kung may lakas la
ng ako, sinapak ko na'to! Mas inuuna pa ang tsismis kaysa tulungan ako! "JD plea
se, help me first!" "Ano'ng gagawin ko?! Akala ko ba gusto mo nang mabuntis! Bak
it hinayaan mo na mala glag ang baby natin?!" Sinamaan ko siya ng tingin sa sina
bi niya. "Dalhin mo na ako sa CR!" Namamaluktot na sabi ko. Kaagad naman siyang
sumunod at nagmamadali siyang dalhin ako sa CR. "Give me my napkin!" Mabilis niy
a itong kinuha pero kaagad ko rin binato sa kany a ang napkin na binigay niya. M
y God! Ikaw ba naman abutan ng table napkin! Ewan ko lang kung hindi ka matuyua
n ng dugo sa sobrang inis! "Damn you, JD! Napkin! As in Modess!" I shouted at hi
m. "Sandali! Wait! Teka!" Naka-upo ako sa toilet bowl habang hawak pa rin ang pu
son ko. Ewan ko kung tanga lang talaga siya o nalilito lang. "Asha, here!" Inabo
t niya ang napkin sa'kin "Underwear din pala." Nanlalata siyang sumunod sa'kin.
"Ito na! Baka gusto mo'ng ako rin magpalit sa'yo?!" Sa lahat ng taong tumutulong
, it o ang masarap sapakin! "Thanks! I can manage!" Sarkastiko kong sabi. "Are y
ou sure?" Biglang lumambot ang boses niya. I just nod. Hindi niya sinara ang pin
to. Nasa labas lang siya habang hinihintay ako. Nang ma tapos. kaagad siyang lum
apit upang alalayan ako. I'm just wearing my underwear. Inakay niya ako hangang
sa couch. Pinahiga niya ako doon at nilagyan ng kumot.
I felt his soft and long fingers gently stroking my hair. My facial expression l
essen up a bit. I felt relieved. "I don't know how to comfort you. I can't look
at your pained expression, I can't take it. But I think this would help a bit."
Pinusod niya ang buhok ko'ng nakaluga y at nakasabog sa mukha ko. "I know how i
rritated girls get when they were on period. I saw my sister and tw o cousins. A
nd this one gives them comfort." He tucked the other strands of my h air. I gave
him a small smile. "Sandali. Tatawag lang ako ng housekeeper." After a minute,
may dumating na dalawang babae. They changed the bed sheets. "Gusto mo bang umin
om ng gamot, buscopan?" Sabi niya. "JD, nasa Hong Kong tayo. Wala rito noon." Ka
aningan talaga ng lalaking `to. "Sabi ko nga." Kinamot-kamot niya ang ulo niya.
Pagkatapos maayos ang kama. Inalalayan niya akong makahiga roon. He took care of
me as if I was sick. Pinupunasan niya ng basang bimpo ang mukha ko. "JD, I'm fi
ne. Itutulog ko lang ito." I know he has a work to do. "Are you sure?" Saka niya
tiningnan ang relo niya. Maaga pa naman para sa meeting ko. Hihintayin muna kita
ng makatulog." He caressed my shoulder. "Ok." I closed my eyes to sleep. But eve
ry time I felt pain, I can't help not to moaned. I felt JD's hand comfort ing me
. I knew he was worried, so I tried not to let a single moaned escape my l ips.
I just closed my eyes and bit my lip. I turned my back to him. I don't want h im
to see my face. Naramdaman ko ang kamay ni JD sa bandang puson ko. It seemed li
ke he was massagi ng it. "I know, nasasaktan ka. Kahit ako man ang nasa posisyon
mo, mas gugustuhin ko pa'n g mabuntis na lang kaysa magkaperiod ng ganyan." Nat
awa naman ako sa sinabi niya "Sira!" I gently slappedped his hand that was cares
sing my belly. It stays there. Nakapatong ang kamay ko sa kanya habang ang kamay
niya ay hinihi mas ang puson ko. Somehow, it helped me ease the pain. Nadiskubr
e ko na naman ang isa sa mga side ni JD. Hindi niya kayang makitang may babaeng
nasasaktan. I fell asleep.
I woke up at lunchtime. Wala na si JD sa tabi ko. Nakita ko ang sulat niya sa si
de table. Ang sabi doon ay may inattendan siya na meeting at babalik daw siya k
a agad. He even thanked me for polo that I bought for him. Paano niya kaya nakit
a iyon? After taking a nap, I felt much better. I took a shower to clean myself.
Pagkatapos kong maligo, bigla namang dumating si JD at suot niya ang polo na re
g alo ko sa kanya. Bagay nga ang napili ko. "Ok ka na ba?" He asked. "Yes. I'm f
ine." Nakarobe lang ako. Mabuti na lang at may suot-suot akong underw ear sa loo
b. "This is our last day here. Gusto mo ba'ng mamasyal?" Nagniningning ang mga m
ata ko sa sinabi niya. Gusto ko na mamasyal! Nabored ako sa tatlong linggong pan
anatili rito sa Hong Kong! "Talaga? Mamamasyal tayo?" "Kung maayos na ang pakira
mdam mo." "Oo naman! Ngayon na ba?" Excited na ako. "Yes. Magbihis ka na. I'll w
ait for you outside." We're going to Disney Land! Kahit pamilyar na ako sa lugar
na ito, masaya pa rin s a pakiramdam na si JD ang kasama ko ngayon. Mukha nga r
in na nakapunta na si JD dito dahil alam na alam niya kung saan kami pupunta. Ma
gkakahawak ang mga kamay namin habang naglalakad. "Ordinaryong araw lang ito per
o marami pa ring tao!" Sabi ko sa kanya habang nak amasid sa mga taong paroon at
parito. "Ganoon talaga!" We just walked around. Ewan ko ba kung pareho lang kam
i na walang patience sa pa gpila or we just don't want to ruin the romantic mood
. Nakuntento lang kami sa pagmamasid at paglalakad. "Sometimes, being with someo
ne you don't really know makes you contented." Itina as niya ang mga kamay namin
na magkadaop. I just smiled. "JD, what is love for you?" I asked. "Love is bein
g a perfect." "Nobody's perfect." Hinila niya ako pa-upo sa isang bench. "Perfec
t for me is being contented."
He smiled. Binitawan niya ang kamay ko at itinukod sa sandalan ng bench. "Yeah,
we are not perfect. Pero kapag kuntento na tayo sa isang bagay, nagiging perpekt
o na rin sa'tin ang lahat." He said. Napapatango na lang ako. He has a point. Ka
pag kuntento na tayo, perfect na para sa'tin iyon. "Like this." He held my hand
again. Is he serious? Kung oo, hindi ako sanay! I gulped. Ano ba'ng I-rereact ko
? Easy! Kinikilig ka na diyan!" Tumatawang sabi niya. Napairap ako bigla. Jerk! B
ut somehow I felt relieved. Mas tama na ang ganito dahil baka kapag lumalim pa a
ng tinginan namin sa isa't isa, magiging kumplikado lang ang set-up namin. I smi
led at him and gently slapped his arms. "Baliw! Asa ka pa!" Natatawang sabi ko.
"Kinikilig ka lang!" Nakangisi niyang sabi sabay hawak sa bewang ko at kiniliti
ako. Napatili ako sa ginagawa niya. "JD, Stop!" Tawa ako ng tawa habang tumatayo
sa kina-uupuan namin. "May alam ako! Hindi ko sasabihin!" Mukha siyang baliw ha
bang tumatayo para lapi tan ako. "JD! Sinasabi ko sa'yo, huwag dito!" Napapating
in ako sa mga dumadaan na foreigner , pati sila tinitingnan din kami. "Kawawa na
man ang bata!" Asar niya sa'kin, dahil nagpapapadyak na ako sa sobrang k aba hab
ang papalapit na siya sa akin. "Asha, halika nga rito! May sasabihin lang ako sa
'yo, dali!" Mukha siyang ewan dah il nakatayo lang siya habang nakapamaywang. Ma
ya-maya, dahan-dahan uli siyang lu mapit sa'kin. Ayaw ko naman tumakbo baka mali
gaw ako, at isa pa ayaw kong patulan ang paghahar ot niya. JD naman! Bigla akong n
apatili nang maramdaman ko na yakap-yakap ako ni JD at saka diniinan ang hawak s
a bewang ko. "JD!" tili ko nang bigla niya akong binuhat ngunit patuloy pa rin s
iya sa pagkik iliti sa akin. Pinagpapalo ko siya hangang sa ibaba niya ako. Bigl
a akong tumakbo nang bigla si yang sumigaw. Nilingon ko si JD na ngayon ay hinah
abol ako. Pagharap ko, nabangg a ko ang dalawang foreigner. "I'm sorry, I'm sorr
y!" Paulit-ulit pa ang pagyuko ko habang umuusal ng paumanhin. Biglang sumingit
si JD at inakbayan ako. "I apologize, Ma'am, Sir. You see we're on a honeymoon. T
inaas niya pa ang kamay nami
n kung saan nakalagay ang mga singsing. He suddenly kissed me. Ang nakakapagtaka
, ni hindi man lang ako nashock. I kiss ed him back. Nasumpungan na lang namin n
a humahagikgik ang mga foreigner kaya it inulak ko si JD. Nang makaalis sila, ka
mi naman ni JD ang nagtawanan. Happiness. Ito ang nararamdaman ko habang naglala
kad kami ni JD, magkahawak-kama y. Kiniliti na naman niya ako. Napapalayo na lan
g ako sa kanya sa bawat pagsundot n iya sa baywang ko. But he was still holding
my hand. Gamit ang isang kamay niya, kinuha niya ang cellphone niya at sinimulan
niyang k uhanan ako ng litrato. I was making faces as he clicked the camera. Na
pabitiw ako sa kanya ng pisilin niya ang ilong ko. "Aray! Hinawakan ko ang kamay
niya para tumigil ito sa kakapisil. "Ang cute mo, babe! Natatawang sabi niya haba
ng kinukuhanan ako ng litrato. Kinuha ko rin ang cellphone ko para kuhanan siya
ng litrato. At ang loko, nawili na sa pagpopose. Parang ewan kami rito, pinipict
uran ang isa't isa. "C'mon Asha! It's getting late." He turned his back. For one
last time, I clicked my phone. Nakatalikod siya habang naglalakad. Nasa bulsa n
g kaniyang pantalon ang mga kamay niya. He was walking confidently. Tall and mag
nificient. Napabuntong-hininga ako habang tumatakbo para sumunod sa kanya . Dahi
l tamad kami pumila sa ibang rides, sa train lang kami sumakay kung saan nil ili
bot nito ang Fantasy at Tomorrow Land. After that, we ate at a restaurant before
we went home. "You go first." Pinauna niya ako sa paggamit ng CR. Tumalima nama
n ako at pumaso k sa loob. Pagkatapos kong maligo, siya naman ang sumunod. Inaay
os ko ang higaan namin nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone niya. Tumigil n
a ito sa pagring. Hindi ko na sana papansinin ito nang mahagip ng tingin ko ang
wallpaper niya. It was me. It was from earlier when he pinched my nose while he
took pictures of me. He told me I was..cute. Mabilis kong kinalikot ang phone ko
at pinalitan ang wallpaper ko. Ginawa kong w allpaper ang nakatalikod siya. Swe
et eh?
Chapter 5 - Bowling in Thailand
Isang linggo na rin mula nang dumating kami rito sa Thailand. Nasabi ko na ba na
hindi ako out-going na tao? Mas gusto ko pa na magmukmok sa gilid at magbasa ha
bang nagkakape. Namimiss ko na ang mga gawain ko na iyon. Ayaw ko ng sports, hin
di rin ako mahilig manood. I 'm not a music lover. Mas lalo namang hindi mo ako
maaasahan sa kusina. Ang alam ko lang, magprito ng itlog, bacon, ham, hotdog, lo
ngganisa at tocino pero ang m ga lutong-bahay? Lalayo na ako. Hindi ako interesa
do dahil napagtiyatiyagaan ko naman kung ano ang mayroon ako. Ubos na ang mga bo
oks na baon ko. Ano naman kaya ang pwedeng pagkaabalahan ngay on? Nagtimpla ako
ng kape at umupo sa harap ng lamesa kung saan nakapatong ang lapto p ko. Binuksa
n ko ang email ko nang may naramdaman akong umihip sa tainga ko. "Boo.." His bre
ath was warm.. and hot. Napairap na lang ako when I saw JD's face . "Kape kasi n
g kape!" Sabay pitik niya sa ilong ko. "Ouch!" Hinimas-himas ko ang ilong ko par
a mawala ang sakit. "Masakit?" Tanong niya habang naghuhubad ng polo sa harapan
ko. Isa-isa niyang t inanggal ang butones at paunti-unti ko ring nasisilip ang t
iyan niya. Napakagat ako ng labi nang makita ang mga abs niyang nakakatulo-laway
. Lumapit siya sa'kin at yumuko. Tinukod niya ang kaliwang kamay niya sa tuhod k
o. H inawakan naman ng kanang kamay niya ang kamay kong humihimas sa ilong ko. "
Kissed ko na lang." Walang kaabog-abog na nilapit niya ang mga labi niya sa ilo
ng ko. Halos magkaduling-duling ako sa pagtingin sa kanya. Hindi ko maisara ang
mga mata ko dahil nais ko siyang tingnan. Bago pa magrambulan ang mga brain cell
s ko, tinapos na ni JD ang halik. Sayang. Dapat pala sa labi niya ako pinitik pa
ra sa labi din ako hinalikan. Napahagikgik ako sa naisip. "Gusto mo magbowling?
Sa tingin ko, hindi ka na naman makakatulog. Uminom ka na naman ng kape." Siya a
ng dapat sisihin! Halos gabi-gabi ako'ng hindi makatulog ng maaga. Siyempre lagi
ko siyang inuuna. Walang palya mga aktibidades namin. Hinihintay ko na nga lang
na mabuntis ako. Nakakalungkot pa rin dahil nagawa ko'ng magpabuntis para sa ib
a. Pero kahit ganoon, natutuwa pa rin ako dahil may isang taong nagsasabi sa'yo
na ma saya ang buhay. There's more to life when you looked beyond it. Whatever l
ife has given you, bad or good, just lift your chin up and smile at the world. H
appiness is everywhere. Kahit gaano kahirap at kalungkot ang buhay, hindi pa rin
ito had lang para maramdaman ang kasiyahan. Happiness is being perfect. Perfect
is being contented. Kapag kontento ka sa buhay mo, sasaya ka na at mararamdaman
mo na pe rpekto na ang lahat.
Iyon ang sinabi ni JD. Be perfect. Be happy. Be contended. Kaya ito ako ngayon,
tumatawa at ngumingiti, na para ba'ng walang naghihintay na p roblema sa'kin. Wa
lang ate na nasaktan while I'm having fun here at walang magulan g na nag-aalala
sa'kin habang kuntento ako sa tabi ni JD. Yeah. JD gave me contentment. When he
's around everything's perfect. Parang fair ytale. Binago niya ang pananaw ko sa
buhay ko. Pati tibok ng puso ko, nabago niy a. At sa ngayon, hanggang doon na l
ang muna. Ayaw ko na pati ang plano ko ay mab ago niya. "Hoy!" Nakaka-inis! Bina
to niya sa'kin ang t-shirt niya. Buti na lang mabango ito! "Ang epal mo!" Pairap
na binato ko pabalik sa kanya ang shirt. Dahil pinaglihi s iya kay Superman o k
ay Batman, o kahit sinong `man' pa ``yan ay madali lang niya itong n asalo at hi
nagis sa hamper. "Shoot!" Para siyang bata na tuwang-tuwa. Ang sarap pala na man
galumbaba at pagmasdan siya habang ngumingiti. Simpleng pag shoot lang ay ang sa
ya-saya na niya. Sino ba naman ang hindi mahahawa sa kanya? "O, ano? Bowling?" U
lit niya sa tanong kanina. "Oo na. As if naman tatanggi pa ako! Siguraduhin mo l
ang aantukin ako sa bowling na iyan!" "I'm not sure. Pero may alam akong mas sur
e." Nilagay niya ang kamay niya sa bab a at saka aktong nag-iisip, "Ang tipong m
apapagod ka at pagpapawisan ng malapot at the same time mapapaungol at mapapahal
inghing ka sa bawat pasok at labas ng isang mahaba, mataba, malaki at mati-" Hin
di niya na natuloy ang sasabihin niya dahil binato ko na ang kutsar ita na nasa
tasa ko. Kagagong lalaki! Sukat ba naman sabihin pati iyon! "Aray! Pasalamat ka.
" Patingin-tingin pa siya sa'kin na tipong manyak na pinagnana saan katawan ko.
Kagago talaga! "Alam mo, kung magbo-bowling tayo, umalis na tayo! Baka kung saan
pa tumungo ang bowling na iyan! Tabi!" Sabay tapik sa braso niya nang dumaan ak
o sa tabi niya. "Ang sungit mo, babe. Napatawa siya sa aksiyon ko. Sinamaan ko la
ng siya ng tingin at pumasok na sa kwarto. White collar shirt at shorts lang ang
sinuot ko. He seemed so cute sa basketball short at white cotton shirt na suot
niya. Iyon lang ang suot niya pero nakakawala ng ulirat ang kagwa puhan niya. "T
ara!" Puno ng energy ang boses niya. Inakbayan niya ako at naglakad lang kami pa
tungong Bowling Alley. Malapit lamang iyon mula sa hotel namin kaya hindi na nam
in kailangan pa magkotse. "Warm up muna!" Sabi niya saka inikot ang baywang at k
umembot-kembot pa. "Mukha kang ewan!" Natatawang sabi ko habang hinahampas siya
gamit ang bimpong hawak ko. "Masakit sa katawan kapag hindi ka nagwarm-up." This
time nagjumping jacks pa s
iya. "Oo na. Mag wa-warm up na ako." I started to stretch my shoulder, then my t
highs and legs. "Sexy mo, babe!" Sipol niya at huminto pa siya para panuorin ako
. Talagang nakal umbaba pa siya at nakatukod ang binti niya sa siko niya. "Tara
na nga!" Saka ako humakbang palapit sa mga bowling balls. Ganoon din ang ginawa
niya. Kum uha ako ng isa at hindi ko inakalang ganito pala kabigat ito. Ginaya k
o ang mga nabasa ko sa libro pero poporma pa lang ako para pagulungin ang bola,
nahulog na kaagad ito mula sa pagkakahawak ko. Parang bola ng basketball na nagt
albug-talb og ito hanggang sa umabot ito sa dulo at nakatumba ng isang pin. Nari
nig ko ang malakas na pagtawa ni JD. Nakaka-inis na siya! Ang sarap pasakan ng b
owling ball ang bibig niya sa lakas ng tawa. Kinuha ko ang bottled water at hina
gis ito sa kanya. Umilag lang siya at saka tumawa ulit na parang wala nang b uka
s. Marami na pala ang mga taong nakatingin sa amin. Lahat sila nakangiti sa tuma
taw ang si JD. Kahit naiinis, hindi ko pa rin mapigilan ang saya na lumulukob sa
aki n. "Hoy! Manahimik ka na nga!" Sabay hampas ng bimpo na hawak ko. Patuloy p
a rin si ya sa pagtawa at unti-unti na akong nahahawa sa kanya.
Sabi nang tigil na eh. Natatawa ko na ring suway sa kanya. Nakaka-inis si JD dahil
pinapahiya niya ako. Pero nangingibabaw pa rin ang malak as na tawa niya kaya p
ati ako ay nahahawa na. Nagtatawanan na lang kaming dalawa rito. Oo na! Titigil n
a! Tawa pa rin ng tawa si JD. "Manahimik ka na! Kung hindi, ipapakain ko sa'yo it
ong bola na `to!" Tukoy ko sa bow ling ball na nakahilera. Hindi ko na pinagtang
kaan pa na buhatin ang isa dahil b aka mamaya tuluyan nang mamatay sa pagtawa si
JD. "Malaki siguro ang galit ng bowling ball sa pin na nahulog! Target na targe
t! Pat uloy pa rin siya sa pagtawa niya. Ang mga mata niya, tila mga bituin na ku
mikina ng. Ang sarap niyang titigan ngunit masama pa rin ang tingin ko sa kanya
dahil s a pagtatawa niya. Kainis! "Ewan ko sa'yo! Aalis na ako!" Saka ako tumali
kod at akma nang aalis pero hinawa kan niya ako sa baywang at pinigilan. "Wait!
Stay put and relax. Watch and learn!" Mayabang na sabi niya at lumapit si ya par
a kumuha ng bowling ball. Pinagulong na niya ito sa gitna at napabilib ako nang
natumba ang lahat ng pins. Bwisit! Naririndi ako sa mga naririnig na palakpak mu
la sa mga ibang babae! Para ng nanalo ng isang milyon kung umasta! Uso rin pala
ang mga hitad dito sa ibang bansa. Akala ko naiwan na lahat sa Pilipinas. JD smi
led at me. Naghand-gesture pa siya ba para ba'ng 'o, paano ba `yan?'
"So? Ganoon naman talaga ang ginagawa ah?! Papagulungin ang bola at papatumbahin
lahat ng pin! What's new?" Ang yabang niya! Akala mo naman kung sinong magaling
! Bigla na naman siyang natawa. "Iyon na nga. Ang bowling ball, pinapagulong, hi
ndi pinapatalbog! "Ewan ko sa'yo!" Nakaka-inis na talaga ang lalaking ito! Ang la
kas mang-asar! "Sumama ka na sa mga fans mo! Bahala ka diyan!" Aalis na sana ako
nang pigilan n a naman niya ang braso ko. "Nagseselos ka na naman!" Saka niya k
o niyakap ng mahigpit at dinala sa tapat ng alley. "Turuan kita." Kumuha siya ng
isang bowling ball at nilagay niya sa kamay ko pero nakaalalay an g kamay niya
sa ilalim. Nakapuwesto siya sa likod ko. "Ayan, held it tight. Focus on your tar
get. Bent down your knee and release the ball." Ibinaba niya ang kamay ko at sak
a ko pinagulong ang bola. Tuloy-tuloy ito sa paggulong hanggang sa matumba lahat
ng pins. "See? Ganoon lang!" I felt his hot breath on my ears and it made me sh
iver. Lumi ngon ako sa kanya. Tinawid niya ang kakaunting espasyo sa pagitan nam
in at hinal ikan ako. "Ang galing mo, babe! Isa pa!" He grabbed another ball and
handed it to me. This time, ako lang mag isa. Wala nang tulong niya. Unfortunat
ely, ang kalahati sa mga pins lang ang napatumba ko. Madali lang iyan! Try to foc
us on this side." Pinagulong ko ang bola. Napa-igik ako nang mapasok ang bola sa
may canal. "Sayang!" Hinaiyang na hinaiyang na sabi ko. Wala talaga akong futur
e sa sports. "Come, I'll show you." Again, he positioned himself at my back. Sa
mga nakalipas na araw na magkasama k ami, nasasanay na ako sa presensya niya, sa
kakulitan niya at pati na sa mga kal okohan niya. He was sweet inside and out.
He can make you squirm with his smile without even uttering a word. That was bas
ed on my experience. He can make anybody fall in lo ve with him. Habang tumataga
l, mas lalo ko'ng nakikita at nakikila kung sino siya. Sa sobrang pagtitig ko sa
kanya, hindi ko na namalayan na tapos na pala ang laro . Lahat ng pins, napatum
ba niya. "Ang galing ko!" Mayabang niyang sabi. "Hambog!" Pumunta ako sa hilera
ng mga bola at kumuha ng isa. Pinagulong ko ito
at tumatama sa isa, dalawa, tatlong pin. Napabuntong-hininga ako. Ito lang talag
a ang kaya kong patumbahin. Nag-enjoy na ako kahit kakaunti lang ang napapatumb
a ko. I had fun. Kahit puro p ang-aasar ang nakukuha ko kay JD. Pinagtatawanan n
iya ako at kapag naaasar na ak o sa kanya, yayakapin niya na lang ako at hahalik
an. Babae lang ako. May kahinaa n din! Lalo na kung isang JD Aragon ang lalandi
at magpapakilig sa'yo. Mang-aasar. Pagtatawanan. Lalambingin. So on and so forth
. Hatinggabi na nang maka-uwi kami sa hotel. Dumiretso ako sa banyo at inayos an
g jacuzzi. Nilublob ko ang sarili ko roon at nakaramdam ako ng ginhawa. After a
minute, nagising ako sa tugtog na narinig ko. Sexylove by Neyo My jaw almost dro
pped when I saw JD swaying to the beat with his wet body. He wa s doing sexy mov
es as he came closer to me. Damn! JD Aragon is one hell of a sin fully attractiv
e man. Nabuhay ang katawang lupa ko sa nakita. Nanunuyo na ang lalamunan ko. Hin
di ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya habang patuloy siyang sumasaya
w. "Babe, can we share?" His husky voice almost made me want to say yes. But his
smirking smile made me said these words. "Bumili ka ng sarili mo! Nananahimik a
ko rito tapos manggugulo ka!" "Ako ang nagbabayad ng tub na iyan! Huwag kang sak
im! Magshare ka!" "Iyo na! Saksak mo sa baga mo! Malunod ka sana!" Saka ako tuma
yo kahit na wala a kong saplot sa sobrang inis. "Tabi!" Kaasar! Inii-enjoy ko pa
nga lang ang bath tub eh! "Huwag na pala. Sabay na tayo magshower, babe." Bulon
g niya sa'kin saka niya ako h inawakan sa braso. "Magpakalunod ka diyan sa tub m
o! Huwag kang aahon hangga't hindi ka nagkakapulm onya!" Asik ko sa kanya. "Sorr
y na." Hinaplos-haplos niya pa ang braso ko pataas pababa. Nanlalandi na na man
ang lalaking `to! "Tigilan mo nga iyan! Umiinit ulo ko!" "Ako din eh. Umiinit na
ang ulo ko sa baba. Mas naging mapang-akit pa ang boses n iya. Ang manyak talaga
ng JD na `to! "Kalokohan mo!" Batok ko sa kanya at mabilis na pumasok sa shower
room. Nagbabanlaw ako ng sarili ko nang pumasok siya sa shower room. Sliding la
ng nama n ang pintuan at hindi ito nakalock kaya madali niya itong napasok. I tu
rned my back on him.
"Babe, bilisan mo na diyan." Maktol niya nang paulit ulit ko lang binanlawan ang
katawan ko. Nakita ko ang hawak niyang tuwalya. Kaagad ko itong hinablot at pin
ulupot sa katawan ko. Lumabas ako ng shower room at nagsepilyo. "Ang tagal nama
n. Nakayakap siya sa likod ko at hinahalikan niya ang batok ko han ggang braso. H
inayaan ko na lang siya kahit na nadadala na rin ako. "Babe." Nagkatitigan kami
sa salamin. Inirapan ko lang siya. Bahala siya! Naiini s ako sa kanya! Inistorbo
niya ang jacuzzi ko! Tumayo ako at dumiretso sa dresser at naupo roon. Nakayuko
siya habang walang-sa wa niyang hinihimas at hinahalikan ang mga parte ng kataw
a ko.
Hindi ko pa rin siya pinapansin. Sinimulan ko nang lagyan ng lotion ang kamay ko
. Nilagyan ko rin ang mga legs at binti ko. "Kahit hindi ka na maglagay ng loti
on, mabango ka pa rin." He started licking my neck and he bit it. I almost moane
d. Leche talaga `to! "Tara na sa kama, babe. Kung ayaw mo, pwede rin naman dito
na lang." Mapang-akit na sabi niya. Naiiling na lang akong humarap sa salamin at
nagsuklay ng buhok. Ikaw din. Magkakapalya tayo. Hahayaan mo ba'ng um-absent tay
o ngayong gabi? Malay m o, ito na pala ang gabing hinihintay natin." And I must
say, that was the most convincing statement that I heard so far! Ngumiti ako. Si
ge na nga! Suko na! I grabbed his nape and kissed him passionately.
Chapter 6 - Phone Call
I love you, JD She started licking my neck and started unbuttoning my polo shirt.
She's goddamn sexy! She's hot! I can't help my hands but to touch her skin, her
smooth skin. I kissed every part of her. She kissed my abs down to my tummy, and
that made me moan. Oh, Asha Babe She unzipped my pants. My 'sword' came out. She
looked at it and hel d it. Asha.. I looked up and held her head to guide her. She
started kissing it from the top then licked it down. She held my two balls and s
he started sucking it.
Shit! Inabot ko ang cellphone nagpagising sa akin. Sa panaginip ko na nga lang n
araramdaman at ma-eexperience ang mga bagay na iyon pagkatapos sisirain pa ng r
i ngtone na iyan! Kay Asha pala ang cellphone at wala siya sa tabi ko. Narinig k
o ang lagaslas ng tubig sa banyo. Ewan ko ba diyan, ang hilig magbabad sa tubig.
Kung dalhin ko ka ya siya sa beach at magiging intimate kami. We'll have a wild
sex! Napahalakhak ak o sa naisip. Tumutunog na naman ang cellphone. I decided t
o answer the call. It must be impo rtant. "Sino 'to?" "Ikaw, sino ka?" Tanong ko
rin sa kanya. Babaeng tao, walang galang. "Don't answer me a question." Mataray
na sabi niya sa'kin. "You don't deserve an answer." Pang-aasar ko sa kanya. "Si
Natasha ang kailangan ko, hindi ikaw!" Sumosobra na talaga `tong babae na `to!
"Hoy Miss, huwag mo nga akong masigaw-sigawan diyan!" Naiinis na ako sa babaeng
maputak na `to! Buti na lang si Asha, mahinhin pero napapansin ko ang pagiging m
as ungit niya nitong mga nakaraang araw. "Sino ka ba?!" Ginamitan niya ako ng ma
pagmataas na tono. She's getting into my nerves. "I'm Asha's husband, and you?"
"Wow! Just wow! Ang kapal ng mukha ng babae na iyan na lumabas ng bansa! What di
d you just say?! Husband?! After what she did to my family?! She killed my son!
While my family is in wreck, she's making her own one?!" So she's Nigella, Asha
's sister. "Miss look, I'm sorry but-" Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahi
l sumabat na kaagad siya. "I'm not buying your explanation Mr. Whoever You-Are! A
ll I want is Asha to come back here and pay for the damage that she's done to ou
r family! I want to let he r feel the pain I am going through! Huwag niyang takb
uhan ang kasalanan niya!" "You better watch your words, Miss. Asawa ko ang tinut
ukoy mo." As if on cue, bi glang lumabas si Asha sa banyo na nakatapis ng tuwaly
a. Nagkatitigan kami. "And for your own sake, she's starting to pay for all the
damages she'd done. So if I were you, just stay put and wait for Asha's surprise
." I ended the call. Saka lang natinag si Asha sa pagkakatayo niya at lumapit sa
'kin. Kinuha niya ang phone niya. "Sino iyon JD? " May pagmamadaling binuksan ni
ya ang phone niya. "Sino ito?!" Nakita niya sigurong number lang ang tumawag. Na
gkibit-balikat lang ako. Nagdadalawang-isip ako kung sasagutin ko ba siya o hi n
di.
"Sagutin mo ako! Sino ang tumawag?!" Ulit niya sa tanong niya. "Ang kapatid mo y
ata." "What?! And you answered it?! JD! That's a mistake!" Naupo siya sa kama at
naiin is na sinapo ang ulo niya. "She's badmouthing you. Dapat turuan ng leksyo
n ang mga ganoong tao." "You don't understand it, she's in pain." Pangangatwiran
pa niya. "Ayokong pinagsasalitaan ka ng masama." "Don't you know the word priva
cy?" "Does she know the word respect? She's talking to me, your husband and yet
she k eeps talking about bad things about you!" "Nagpakilala ka?" Napatayo siya
sa pagtanong at seryoso pa akong tiningnan. Tumango ako. "Oh , JD!"Nanlulumo siy
ang napaupo at sinapo ang ulo niya. "Hindi mo dapat ginaw a iyon! Una pa lang, d
apat hindi mo sinabing asawa kita!" "At anong sasabihin ko? Kapitbahay? Kaibigan
? Katulong mo? That's insane, Asha! " "Sana hindi ka na lang nagpakilala. Sana h
indi mo na lang sinagot." "You're being paranoid." "Sinasabi mo `yan kasi hindi
mo alam ang sitwasyon ko!" "Hindi ba, nagpabuntis ka sa'kin para lang ipangbayad
sa kapatid mo? Para matigil na iyang kunsensya mo? Hindi mo ba naisip na makuku
nsensiya ka rin dahil sarilin g dugo at laman mo ang ibibigay mo, kapalit ng pan
samantalang kabayaran ng guilt mo? Nakakatawa dahil naki-ayon ako sa'yo! Right af
ter I finished my sentence, she slapped me, hard. Tinalikuran niya ako a t iniwa
n. Hindi ako pinapansin ni Asha. Galit yata. Pagkagaling sa meeting kanina, tahi
mik lang siya. Hangang ngayon, tahimik lang siyang nakaharap sa laptop niya. I'm
th inking something na magagawa para mapansin niya. Kung mag striptease kaya ak
o? O r kumanta ng buko? Mapapansin kaya ako? She's doing something serious on he
r laptop. Hindi nga niya ko tinitingnan. Para ng wala siyang kasama. Ano kayang
gagawin ko? I typed a message on my phone. To Ivan: Ivan, ano ginagawa mo pagkat
apos niyo mag-away ng asawa mo? Message sent.
From Ivan: Aamuhin ko, Sir.
To Ivan: Paano? Message sent. From Ivan: Lambingin niyo, Sir. Lambingin? Kapag b
a nilambing ko si Asha magkakabati na kami? Tapos.. Diretso sa .. parang gusto k
o `yan.. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Kumuha ako ng upuan at pumwesto sa tabi
niya. Un ang move, inangat ko ang braso ko at pasimpleng umakbay sa kanya. Wala
ng reaction. Deadma. Dahil nakasubsob siya sa lamesa ay nagkaroon ng space ang l
ikod niya at ang sand alan ng upuan. Dahan dahan kong binaba ang kamay ko sa bay
wang niya. Chansing `to. Napangisi ako. Kung kanina ay deadma siya, ngayon naman
ay lumingon siya sa'kin at matalim akong tinitigan. Mabilis pa sa alas kwatro n
a tinanggal ang kamay ko sa baywang niya a t diretsong naupo. Para naman akong n
asa exam day nito pilit nag iisip ng sagot kahit hindi naman n ag review. Kailan
man, hindi ako akong nanligaw at nang-amo. Ang hirap mag isip n g mabulaklak na
sasabihin at makakapag pakilig sa kanya. Ang bang tinatawag nila ng sweet noting
s? Next move. Tumikhim ako at umayos ng upo. Umusod ako ng kaunti. Inilapit ko a
ng mukha ko sa tainga niya. "May sasabihin ako sa'yo. Sikrito lang natin ito." A
ng sama ng tingin niya sa'kin na para bang kakainin niya ako ng buhay. Tibay lan
g ng loob ang kailangan. "Ako si Superman!" Bespren ko si Batman. Ex ko si Wonde
rwoman!" Napailag ako ng akmang papaluin niya ko. Pinagpatuloy ko ang ang pagdad
rama ko. "May problema ako. Nalunon ko ang bato ni Darna! Hindi ko maluwa! Tulun
gan mo ko !" Sinapok niya ko sa ulo kaya napaubo ako. Walang hiya ka talagang lal
aki ka!" Tawa siya ng tawa habang umiilag ako sa mga palo niya. "Sige pa, babe!
Kaunti na lang, lalabas na ang bato! Ma-eexprerience mo na ang l umipad! Sisigaw
ka na ng Darna!
"Manahimik ka na nga! Walang humpay pa rin siyang tumatawa habang nakasubsob ako
sa balikat niya. Inaamoy-amoy ko pa ito dahil sa bango. Naramdaman ko na lang an
g pagpitik niya sa ilong ko. "Babe naman! Masakit!" "Manyak ka!" Inilayo niya a
ng ulo ko sa kanya. Parang inaamoy ka lang." "Ano ka aso?" Napahalkhak siya sa si
nabi Umakto ako na parang may iniluluwa. "Ito na Babe! Lalabas na ang bato! Salu
hin mo! Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya na para bang ililipat ang bato sa
pamamagitan ng bibig ko. Natatawang tinam pal niya ang pisngi ko. "Umaayos ka! A
ng landi mo!" Suway niya habang tumatawa pa rin. Napangiti naman ako."Bati na ta
yo?" Inirapan niya ako. "Bati na kami. Hindi ba? Hindi ba?" Kinikiliti ko na siy
a. "Heh!" Saka niya pinalo ang kamay ko. "Payakap nga!" niyakap ko siya ng mahig
pit para wala ng kawala. "Tara sa kwarto?" Hinalikan ko ang leeg niya. Pinalo na
naman niya ako. "Babe naman!" "Ang manyak mo kasi!" "Maglalaro lang tayo ng scr
abble, manyak kaagad?" "Ay sige, tara! Laro tayo!" Tumayo siya at nauna ng lumak
ad papasok sa kwarto. Kanina lang galit, ngayon energetic na. Iba talaga powers
ko. Parang dati lang n g una kaming magkasama, sobrang hinhin niya at parang hin
di makabasag pinggan pe ro ngayon may pagka tigre pala. Lumabas na ang kaniyang
tunay na kulay, napapata wa na nga lang ako kapag napapatulala siya sa'kin. "Hoy
JD! Tara!" Pumasok na ko sa kwarto at lumantad sa'kin ang maganda, sexy at maki
nis na Asha. Oo, siya talaga napansin ko. Naka-indian sit siya, nakashort at san
do lang. Naupo ako sa tabi niya. "Huwag ka dito! Doon ka sa harapan!" Tinulak tu
lak niya pa ako palayo. "Ako muna!" Sabi niya. Ang hahaba ng mga sinasagot ni As
ha at matataas lahat ng score. Ako swerte na pa
g may three letters na naisip. Puro on, in, be, it, out, dog, cat, at lahat na n
g maikling word. "Babe, nakakarami ka na!" Napahawak ako sa braso kong tinampal
niya. "Ikaw na kaya!" Saka niya tinuro ang word na na construct niya. Galing sa
CAT ko, dinugtungan niya ng ABLE. From B of ABLE, I added, OOBS, as BO OBS. Nag
-add ulit siya. I added EX to S. Ang sama ng tingin niya sa'kin kaya naman kaaga
d kong dinagdagan ng Y ang dulo. "Sexy. Parang ikaw." Inirapan niya lang ako. Na
gtuloy-tuloy ang imahinasyon ko. Foreplay, kissing, butt, French kiss, torrid an
d pinaglalagay ko. She constructed a word LOVE at dinagdagan ko naman ng MAKING.
Saka nakangising tumingin sa kanya. "Alam mo! Iyang kamanyakan mo dala-dala mo
hanggang dito! Lubayan mo nga `yan ah!" "Babe." "Huwag mo nga akong ma-babe babe
!" "Mahal!" "Sasapakin talaga kita!" "Honey pie.." Sinamaan niya ako ng tingin Bu
ko pie.." Nangalit na ang bagang niya. Baby?" "Mukha ba akong sanggol?" "Love?" "
Ano ako puso?" "Ma?" "Nanay mo ba ako?" "Alam ko na. Bhe!" Binato niya sa'kin an
g mga letters ng scrabble. "Umayos ka! Ayusin mo `yan!" turo niya sa nagulong sc
rabble. Siyempre bago pa siya bumuga ng apoy, sinimulan ko nang iligpit ang mga
scrabbl
e habang siya ay nakamasid sa'kin. Pasimple akong lumapit sa kanya. Hinakawan ko
ang braso niya at inaakyat-baba it o. I hugged her tight and started kissing he
r lips. Sweet. I missed this. Bigla na namang umandar ang ringtone na iyon. Mabi
lis na hinagilap ni Asha ang phone niya at sinagot. "Mom.." Tears ran down her f
ace.
Chapter 7 - I Love Her "Babe." JD held my hand with a worried expression. I wipe
d my tears away. "I told you, what you did is not right." "Why?" Nagsasalubong n
a ang kanyang mga kilay. "Mom just called. Pilit nilang tinatanong kung totoo ba
ang pagpapakasal ko at k ung sino ang napangasawa ko. I'm afraid, JD." Napahawa
k ako sa sintido ko. Biglang sumasakit ulo ko dahil sa mga nangyayari ngayon. "B
akit hindi mo sabihin na ako napangasawa mo? John Dale Aragon, ang nag-iisang ta
gapagmana ng Aragon-" "So you think it's easy to say that?!" "Ano naman? It's li
ke you won millions when you married me!" "That's not my point! Hindi nila dapat
malaman na nagpakasal tayo!" "Sige! Sabihin mo si Shrek ang napangasawa mo!" Si
namaan ko siya ng tingin. Kahit kailan talaga hindi makausap ng matino `tong tao
na 'to! Puro kalokohan! "Bakit ba kasi galit na galit sa'yo iyang kapatid mo? S
iguro mas maganda ka sa k anya ano?" "JD.. Kambal kami. We're identical twins. M
agkamukha kami. Tumango-tango siya. "Baka mas sexy ka. Oo nga naman, nagkaanak n
a iyon baka insecured sa'yo? Sexy mo t alaga, babe. Pakiss nga! Tinampal ko siya
sa pisngi bago pa niya ilapit ang mukha niya sakin. Manyak tala ga!
"Sayang!" "Tigilan mo nga kaming magkapatid, JD. Don't compare us. Galit siya sa
'kin dahil a ko ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak niya. Nakatungo kon
g sabi. "Mamamamatay-tao ka pala eh." Nang-aasar na naman ang lalaking `to! "Tig
ilan mo na ako, JD." "Ayoko na nga makipagtalo sa'yo! Kababati lang natin eh. Ta
ra na, babe. Tulog na tayo." Mapang-akit niyang sambit. "Mauna ka na." Saka ako
tumayo at nag-open ng laptop. Pero nakakainis! Sino ba n amang makakapag concent
rate sa binabasa kung mayroong gumagahasa sa'yo? He's holdi ng my belly down to
my legs, and he's kissing, licking and sucking my nape to th e side of my cheeks
down to my neck. "Ako muna bago iyan, babe." Anas niya. "Ang landi mo talaga!"
I pinched his arms. He started typing on google. "I want that." nakangiting sabi
niya. Tinampal ko ang braso niya. Babe naman!" "Ang bastos mo!" "Bakit alam mo b
a `yan?!" Hamon niya sa'kin. "Hindi ako kahapon pinanganak! Don't treat me like
a naive person!" Sigaw ko sa kanya. "Kung alam mo nga, gawin mo `yan!" He typed
the Bl*wj*b word! Gusto niya daw noon! Kung hindi ba naman manyak, hina mon pa a
kong gawin iyon. Gagong lalaki `to! "Magtigil ka! Inuuto mo ako!" "Hindi mo lang
kayang gawin eh." Sinamaan ko siya ng tingin "Matulog ka na nga! Ang dami mong
alam!" Inexit ko na ang tab na binuksan niya. "Sige na, babe. Matagal-tagal na r
in mula noong maexperience ko iyon." Hinimas-h imas niya pa ang braso ko. "Anong
tawag mo sa ginagawa natin gabi-gabi?" "Iba naman iyon!" "Tigilan mo nga ako!"
Damn his lips! Ang cute niya magmaktol! "Bahala ka nga diyan." Saka siya tumayo
at dumiretso sa banyo. Tototohanin niya talaga? Ang libog talaga ni JD! Umayos a
ko ng upo sa kama at humugot ng malalim na hininga. Bumalik sa isipan ko ang pag
-uusap namin ni Mommy. Sobra akong nakokonsensiya sa mga ginagawa ko. Na sasakta
n ko na sila pero ito lang ang tanging alam ko para mapagbayaran ang mga nasira
ko. Kailangan ni Ate Nigella ang bata para makapagmove-on na siya. Kapag nangyar
i iyon, magiging maayos na rin ang lahat. Makaka move-on na rin ako pero mas mag
iging mahirap kapag pinagpatuloy ni JD ang mga ginagawa niya. Ok lang na masira
ang buhay ko kung sasaya naman ang mga tao sa paligid ko. Binuksan ko ang kabine
t kung saan nakalagay ang stock ng pregnancy test kit na b inili ko. Nagtatalo a
ng loob ko kung gagamitin ko ba ito o hindi. Isang linggo n ang hindi dumarating
ang menstration ko. Alam kong masyado pang maaga para mag a ssume lalo na at ir
regular ako pero may bumubulong sa akin na gawin ko ito. Hindi pa rin ako makapa
gdesisyon. Natatakot ako sa magiging resulta. Makakaapekt o ito sa relasyon nami
ng dalawa ni JD. Puwedeng mapaaga ang paghihiwalay namin d ahil pwede na akong u
muwi kapag nabuntis na ako. Hindi ko na kailangan sumama ka y JD. We can go on o
ur separate ways and move on. "Succes!" Napalingon ako kay JD na basang basa at
nakatakip ng towel ang ibabang bahagi ng katawan niya. He playfully smiled at me
and winked. Inirapan ko siya at inayos na ang hihigaan namin. "Kung makatingin
ka parang may ginawa akong kababalaghan ah!" "Bakit? Wala ba?" "Mayroon." Naiili
ng na tumingin ako sa kanya. "Maniac!" "Makamanyak ka." Dinuro-duro pa ako ng lo
ko. "Tigilan mo ako! Kadiri ka!" Tinampal ko ang daliri niya na nakaturo sa'kin.
"Hindi ko po ginawa ang iniisip mo! Ikaw ang pervert diyan! Nag-iisip ng kung a
n u-ano." Sinamaan ko siya ng tingin. Binato ko ang pregnancy test kit na hawak
ko." Talag ang ako pa ang perv ha! Nasalo naman niya ang kit kaya natatawang tum
ingin siya. "Buntis ka na?!" Ang unan naman ang binato ko. "Tanga! Hindi pa nga
ginagamit eh!" "Nagbibiro lang ako. Palusot niya pa. "Asus! JD! Alam mo ba kung p
aano gamitin yan ha? Damon ko sa kanya dahil halata n
amang wala siyang alam. Pansamantala siyang nag-isip. "Bakit naman ako gagamit n
iyan? Babae ba ko?" "Epal epal kasi wala namang alam." Natatawang tiningnan ko s
iya. "Sadyang wala sa linya ko iyan. Pangkama lang ako." "Ang sabihin mo, wala k
a lang talagang alam. Gamit ka lang ng gamit ng mga babae ." Asar ko pa sa kanya
. "I'm using condoms. Nakangising sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay at namaywa
ng. "Sige nga. Kung may alam ka sa pagbubuntis, ilang araw mo malalaman kung nab
unti s ka na pagkatapos niyong magsex?" "Malay ko! Sinabi ng wala akong al-" "Wa
la ka talagang alam!" Putol ko sa depensa niya. Paano mo malalaman kung ang kapar
tner mo ay aktibo sa sex o hindi?"
"Madali lang `yan! Siyempre active siya kapag marami siyang alam. Katulad ng cow
gi rl. Iyon bang nasa ibabaw ang babae at ang doggie, iyon naman ay nakaposition
an g lalaki sa likod ng babae, ang deep penet - masakit!" Binato ko sa kanya an
g ballpen na nasa side table bago pa kung saan mapunta ang paliwanag niya. "Many
ak ka talaga!" "Expert ang tawag doon." Proud pa niyang sabi. "Kamanyakan iyon."
Diin ko pa. "Kaalaman ng isang tao iyon na kinaiingitan at tinitingala ng iba."
Pilit pa din niya. "Ewan ko sa'yo. Ang sagot sa tanong ko, para malaman kung ac
tive o hindi ang partn er mo. Malapot ang liquid na lunalabas kapag active siya.
Kapag hindi naman, siy empre hindi siya active." Nahiga na ako sa kama at nagku
mot hanggang balikat. "Saan mo nakalap ang impormasyon na `yan?" Tanong niya at
tumabi sa'kin. This time nakaboxers na siya. Hindi ko na lang siya pinansin at p
ilit pumikit para makatulog na. Lumipas ang i lang minuto, hindi pa rin ako maka
tulog. "Hindi ka makatulog?" Tanong ni JD sa'kin.
"Ano pa nga ba?" I sighed and opened my eyes. Nakita ko ang madilim na kisame. "
Ako naman ang may trivia sa'yo." "Ano?" Tanong ko sa kanya nang hindi tumitingin
. "Alam mo ba kung bakit tinawag na foreplay ang foreplay? Tinampal ko ang braso
niya. "Wala ka talagang matinong alam!" "Masakit, babe. Natatawang sabi niya. "It
uloy mo na."
"Iyon na nga. Bakit foreplay ang tawag?" "Bakit nga?" "Malay ko! Kaya ko nga tin
atanong sa'yo." "Akala ko ba trivia? Hindi mo naman pala alam!" "Trivia. Hindi b
a si Kuya Kim laging nagtatanong ng `Alam mo ba.'" "Alam mo bang ang tanga mo? K
aya nga Trivia eh! Sasagutin mo rin ang tanong! Ipa paalam mo ang sagot!" Naiini
s na humarap ako sa kanya at pinalo siya. Ngayon ko lang nalaman na may pa gkash
unga rin pa lang tinatago itong si JD. "Ang tanga ko naman kung ganoon. Tinanong
ko pa kung ako lang din ang sasagot." Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. "
Nagcollege ka ba?" "Oo naman!" "Ewan ko sa'yo!" Tinalikuran ko siya dahil hindi
ko alam kung hanggang saan ang kakayanin ng utak kong makipag-usap sa kanya. "Mi
nsan talaga mas magandang maging tanga na lang. Atleast may reason ka kaya mo na
gawa iyon. Hindi katulad na kapag alam mo ang tama sa mali, kung ano man ang pil
iin mo at gawin, the fault is still yours." Napabaling ako sa direksyon ni JD. W
hat he said hit me. Nagkatinginan kaming dal awa ni JD. He held my cheeks and ge
ntly caressed it. "Like us. Alam natin na mali ang ginagawa natin yet we're stil
l doing it. Gagawa t ayo ng buhay gamit ang sariling dugo't laman natin tapos ip
apamigay mo -" "JD, please. Huwag mo ng ituloy. Masakit na ang ginagawa ko. Masa
kit ang sinasab i mo, at mas masakit kapag natapos na ang lahat ng ito." Hindi k
o na napigilan a ng pagdaloy ng mga luha ko. "Shh." He hugged me.
"I'm sorry. I just want to help you. Alam kong hindi pa buo ang loob mo, you're
st ill undecided." Naiiling akong humiwalay sa kanya. I can't help but to held u
nto his shoulder. B akit may pakiramdam ako na kakalas na siya sa kasunduan nami
n pagkatapos ng paguusap na ito? Pinunasan ko ang mga luha ko at nagmakaawa sa k
anya. "I'm begging you, JD. Please don't let me fail. Kailangan kita. Lahat ng g
usto mo'ng kapalit gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan." He hugged me again. "I
t's ok. Hush down Babe." -As I felt her wet face on my broad chest, I gently mov
ed her head. Inayos ko ang higa niya pero naka-unan pa rin siya sa braso ko. Pin
unasan ko ang luha niya. N ahihirapan ako sa sitwasyon naming dalawa. Alam kung
umiiba ang tibok ng puso ko kapag nandiyan siya. I tried to forget it and but th
en, I can't. Gusto ko siyang tulungan magbagong buhay. I want to protect her fro
m all the pai n. Gusto kong maramdaman niya na hindi siya nag-iisa and mayroon p
ang tatanggap at mag-aalaga sa kanya. Sinubukan kong kumbinsihin siya na kalimut
an ang lahat. Sumama sa'kin at maging ma saya. Malapit ko nang sabihin sa kanya
ang mga salitang maaaring magpabago ng bu hay naming dalawa
I love her...
Chapter 8 - Spicy Noodles
"JD! JD! JD!" Tawag ko kay JD habang palabas ng kwarto. It's already morning and
I can't help not to look at JD. Gusto ko na mukha niya ang nasisilayan ko paggi
sing ko sa umaga. Huling araw na namin dito sa Thailand. Mamayang hapon, tutungo
naman kaming Singapore. Paglabas ko, nakita ko kaagad si JD sa kusina. He was c
ooking. Napangiti kaagad ako at napalapit sa kanya. I don't mind if I'm not wear
ing any bra. Basta I just want to see him, smell him and pinch him. So I did! "B
abe!" Napa-aray siya when I pinched his cheeks. Ang cute niya kasi! "Sorry." Hin
ging-paumanhin ko.
"Ang sadista mo talaga!" Ang cute niya talaga! I tiptoed and buried my face on h
is neck. I smelled his sc ent. Ang bango! "Babe! Ano ba `yan?" He held my both s
houlder. "I just want to smell it!" Saka ko ulit nilapit ang mukha ko. "Teka tek
a! Hindi pa ako naliligo!" Awat niya sa'kin. Lumayo ako sa kanya at saka napahal
ukipkip. Nakaka-inis! Gusto ko lang naman siy a amuyin! Nagmamartsa akong pumunt
a at naupo sa sofa pero nakatingin lang ako sa kanya. Bakit ba ang cute niya?! G
usto ko siyang kurutin! "Breakfast is ready!" Sabi niya at tinanggal ang apron n
iya. Umirap lang ako sa kanya pero kaagad ko ring binalik ang tingin ko. Nakalan
tad kasi ang abs niya. Ang sarap lang pagmasdan! He started to prepare the table
saka siya lumingon sa'kin. He smirked at me. "Tumutulo na ang laway mo. Natatawa
ng turo niya sa'kin. Hindi ko namalayan na nakap angalumbaba na pala ako. Kaagad
nangunot ang noo ko at umirap sa kanya. Lumapit siya sa'kin sabay yakap. "Bakit
ba ang sungit ng babe ko ngayon?" He kissed my neck. "Mayroon ka ba ngayon?" In
ikot niya ko paharap sa kanya. "Does it hurt?" He cupp ed my face and tucked my
hair over my ear. Naiiling lang akong nakatingin sa kan ya. Damn! Kinurot ko mul
i siya sa magkabilang pisngi. "Aaaaaaaaaewww! Mashakit! Babe!" Pinilit niyang ku
mawala sa'kin at lumayo. Napakagat-labi ako nang makita ko ang pumupulang pisngi
niya. I really can't help myself. "Ang sadista mo na ah! Ano bang nangyayari sa
'yo? Kung may kasalanan ako sabihin mo hindi iyong bigla-bigla ka na lang manana
kit!" Naawa naman ako sa kanya. Mal akas kasi ang pagkakapisil ko at pulang pula
na ang pisngi niya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Umatras siya. Natakot sigur
o siya sa'kin baka kuru tin ko na naman. "Sorry na. Napatungo ako dahil naiiyak n
a ko. Iniiwasan niya na ko eh. Wala pa n aman akong ibang kilala dito. Pinilit k
ong huwag tumulo ang luha ko pero hindi ko talaga kaya! Naiyak na ko ng tuluyan.
Bakit ka umiiyak?" Tanong ni JD. Nilapitan niya ako saka tinaas ang mukha kong b
a sa na ng luha. "Tahan na. Ang aga-aga umiiyak ka." Niyakap niya ako saka hinim
as-himas ang liko d ko. Napapangiti na lang ako sa ginagawa ni JD. Kumawala ako
sa yakap niya saka tumingin sa kanya. I touched his left cheek.
"Masakit pa ba?" I asked "Kaunti na lang." Nakangiti niyang sagot sa'kin. Napang
iti na rin ako kaya't lumapit ako sa kanya at pinugpog ng halik ang pisngi n iya
ng namumula. "I hope it removes the pain." "Dito pa, masakit." He pointed his li
ps. Alam kong umaandar na naman ang pagiging manyak niya pero pagbibiyan ko na l
ang. I tiptoed again and held his two cheeks and give him a quick kiss but when
I en d the kissed, he pulled me again and kissed me, passionately. His hands wer
e on my back, while my two hands moved to his nape. Itong halik na ito ang kakai
ba sa lahat. There's something in this kiss na hindi ko maipaliwanag, parang may
mens aheng pinararating na hindi niya masabi. Tinapatan ko naman ang halik na i
yon. Natatawang lumayo si JD sa'kin. "Akala ko pa naman mabubusog ka sa halik ko
." Tinampal ko siya sa balikat at napairap na naman. Nakaka-inis! Ayan na naman
siy a! Nagsisimula na naman mang asar. Natatawang ginulo niya ang buhok ko. Well
gulo naman talaga iyon, hinila niya ko paupo sa upuan at pinaghain ng loaf brea
d at nilagyan niya ng hotdog. "Kain na." Nilapit niya sa'kin ang isang mug ng ka
pe. Ayoko niyan." umiiling pa na sabi ko. Napatingin bigla sa'kin si JD. Napahint
o rin siya sa pagkuha ng rice. He stared at me as if he saw an alien. Hindi ko s
iya masisi dahil alam naming pareho na pabo rito ko ang kape at ngayon ay umaaya
w ako. Napatungo ako. Alam kong naiisip na din niya ang iniisip ko. Kapansin-pan
sin nam an kasi ang pagbabago ko this past few weeks. Still, I don't want to con
firm it. Ako na lang iinom, lalagyan ko na lang ng cream." Kinuha niya ang umuuso
k na mug ng coffee ko at nilagyan ng tatlong kutsarita ng cream. "Ikaw? What do
you want?" Tanong niya sa'kin. "I want.." Nagdadalawang isip pa akong sabihin. I
sighed. "I want pineapple juic e." Nakatungong sabi ko. Gusto ko ng maaasim nga
yon. "Ok." Tumayo siya at pumunta sa ref. Kinuha niya ang pineapple juice doon a
t sak a sinalinan ako sa baso. I started eating the bread and the hotdog hanggan
g sa naubos ko na. Pinagmasdan kong kumain si JD. He was eating his heavy meal,
rice, hotdog, bacon and ham. Bi glang nagcrave ang tiyan ko na tikman ang mga ki
nakain ni JD. Pinilit kong pigil an ang urge na humingi pero mas lalo akong nata
takam. "JD." Mahinang sabi ko. He looked at me. Nilakasan ko na ang loob ko. Bah
ala na si Batman. "Gusto kong kumain ng kanin." Pansamantala siyang tumingin sa'
kin at ngumiti rin.
"Ipaghahain kita." Pinagmasdan ko siyang tumayo. Kumuha siya ng pinggan at nilag
yan ng rice, hotdog, bacon at ham ang plato ko. "Kumain ka na." He continue to
eat his food. Noong una, g pagsubo. apasalamat kanya pero dahan dahan pa akong s
umubo pero nang tumagal, sinunod-sunod ko na an Ang sarap lang kumain! Alam kong
pinagmamasdan lang ako ni JD. Pinagp kong hindi siya nagtatanong. Alam kong may
nabubuo ng conclusions sa hangga't tahimik siya, tatahimik na rin muna ako.
Dumiretso na siya sa cr para maligo at may last meeting pa siya ngayong tanghali
. "Babe." Napatingin ako kay JD na naka-office suit na. He looked like he neede
d h elp. Lumapit ako at inayos ang tie niya. Tinulungan ko rin siyang suotin ang
coa t niya. "Ok na." Nakangiting sagot ko. "Thanks. Huwag mo na akong hintayin
for lunch. Magpadeliver ka na lang ng pagkai n mo. I'll call you. Tumawag ka sa'
kin if ever may kailangan ka." Tumatangong tumi ngin lang ako sa kanya. He leane
d forward and kissed me on my lips. "Mag-ingat ka." Hinatid ko siya hanggang sa
pinto. Pagkaalis niya, inasikaso ko ang pag-impake n g mga gamit namin. Nalulung
kot ako sa pag-alis namin. Inilinga ko ang paningin k o. This room is so special
. This place is our sanctuary. Dito namin unang nakila la ang isa't isa. Dito ka
mi nagkamabutihan. Naiiling na lang akong sinilid ang mga gamit namin. Ang kaman
g ito ang kasama namin sa mga gabi na nagiging isa kami. Ang sofa rin na ito ang
naging saksi sa mga paglalambingan namin and ang lamesan g ito ang nakasaksi ng
mga pagtatalo namin. One month is enough for me to know m ore about JD. I will
treasure this place so much. Ala-una na nang makaramdam ako ng gutom pero gusto
kong kumain ng maanghang. Nag halungkat ako sa cabinet namin ng makakain pero ta
nging sweet and chili dip lang ang nakita kong maanghang. Nanlulumo akong napaup
o. Gusto ko kumain! Gusto ko n g maanghang! Kinuha ko ang phone ko and tinawagan
si JD pero nakailang ring na ay hindi pa ri n ito sumasagot. I tried again pero
ganoon pa rin. I decided to dial Ivan's numb er and finally sinagot naman niya.
"Hello, Ma'am?" "Hello, Ivan! Busy ba si JD?" "Yes, Ma'am. Nasa kabilang table
po siya, kausap ang client." "Ganoon ba? Hindi kasi niya sinasagot ang tawag ko.
" "Bakit, Ma'am? May kailangan po ba kayo?" "Wala naman. Itatanong ko lang sana
kung kumain na siya. Well sige, thank you." "Ok, Ma'am." Ano kayang gagawin ko?
Gutom na gutom na ako. Ako na nga lang ang bibili. Tumayo
ako at nagpalit ng damit. Lumabas ako at dumiretso sa elevator. May pumasok na d
alawang foreigner at may hawak-hawak na cup na umuusok at amoy na amoy ang spic
y flavor noon! Nagkagulo ang mga bulati sa tiyan ko. Excuse me. Can I ask where d
id you buy that food?" I pointed the soup. Hindi ko n a napigilan ang sarili ko
na magtanong. "This?" Tanong ng isang foreigner. Napatango na lang ako. "There's
a chain of resataurant that serves this kind of soup. Maybe three buidi ngs awa
y from the first street of this hotel?" Biglang bumukas ang elevator at kaagad a
kong nagpasalamat sa dalawang foreigner. Paglabas ng hotel, naglakad lakad ako h
anggang sa makarating ako sa unang kanto. Nagtanong ako kung saan may restaurant
na nagseserve ng noodle soup att tinuro naman nila sa'kin. Kaunting lakad pa ay
nakita ko na ang hilera ng restaurant na m ay mababangong amoy ng spicy noodles
! Lalong nagwala ang mga alaga ko sa tiyan. Pumasok ako sa restaurant kung saan
kaunti lang ang tao saka ako nag order. After a minute na serve na sa'kin ang or
der ko. Walang kaabog-abog na simulan kong higupin ang sabaw. Hindi ko na alinta
na ang init ng sabaw, sabayan pa ng init n g spicy chilli. Pagkalipas ng isang o
ras, nakaubos ako ng dalawang bowl ng spicy noodles. Nagtake out pa ako ng isa.
Binayaran ko iyon gamit ang pera na iniwan ni JD sa'kin. Paglabas ko sa restaura
nt, ay kumulog at kumidlat ang kalangitan. Bi nilisan ko ang paglakad ko para hi
ndi ako maabutan ng ulan pero hindi na ako uma bot sa kanto dahil bumuhos na ang
napakalakas na ulan. Sumilong ako sa bubong ng isang shop. Nakipagsiksikan ako
sa mga tao, huwag lang mabasa ng ulan. Biglang nagvibrate ang cellphone ko na na
sa bulsa. Si JD tumatawag! Patay ako ni to! Siguradong hinahanap na ako! Tiningn
an ko ang time sa cellphone ko. It's thr ee pm at six ang flight namin. Kailanga
n ko ng umuwi! "Hello?" Sinagot ko na ang phone kong walang tigil sa pag vibrate
. "Asha! Where are you?! Kanina pa kami hanap ng hanap sa'yo!" May bahid na inis
ang boses ni JD. "Uhmmm." Teka, asan nga ba ako? "Excuse me. What street is thi
s?" I asked the lady beside me. "Pattaya!" Pasigaw na sabi niya sa'kin dahil sa
lakas ng ulan at hangin. "Pattaya daw!" Sigaw ko rin kay JD sa kabilang line "Ok
ok. Please huwag kan-" "Aaaayyy!" Napasigaw ako nang biglang may duamaan na sas
akyan at natalsikan kami ng tubig ulan galing sa kalasada. "Yet!" "Yet mae!" "Ye
t Mang!"
"I hayer!" Kaniya-kaniyang sabi ng mga tao sa tabi ko. Ano kayang sinasabi nila?
Mukhang mi numura nila ang sira-ulong bumasa sa amin. "Hey Asha! What happened?
!" Nag0aalalang tanong ni JD sa'kin. "Wala, wala." Sabi ko habang pinipiga ng is
ang kamay ko ang laylayan ng shirt ko . Puti pa naman ito kaya kitang kita ang p
utik. "Shit! Wala bang ibang ruta?!" Asar na tanong ni JD sa kabilang linya. Sig
uro pa punta na sila rito. "Just wait Asha!" Pinapakinggan ko lang sila ni Ivan
na nag-uusap sa kabilang linya. Parang tatlo yata sila sa sasakyan. Hindi nagtag
al ay may pumaradang isang white CRV sa harap ng kalsada. Hindi pa tuluyang naka
kapagparada ng maayos ang sasakyan , lumabas na kaagad ang isang matangkad na la
laki na may dalang payong at naka coat and t ie pa. Lumingon lingon ito sa amin
at nang magtama ang mata namin, saka ko lang siya na kilala. "JD!" sigaw ko. "As
ha! Akala ko kung na paano ka na!" He held my face then he kissed me on my fo re
head. Pansamantala akong nawala sa katinuan dahil sa ginawa niya. "C'mon." Inakb
ayan niya ako saka kami sumilong sa payong papasok ng sasakyan. Nang nasa loob n
a kami, ay nakumpirma nga ang hula ko. Tatlo sila. Si Ivan sa ha rap at ang driv
er. Kami naman ni JD ay nasa likod. Nanginig ako sa lamig ng maramdaman ko ang l
amig ng aircon. "Can you please turn off the aircon?" Napansin siguro ni JD na n
ilalamig ako. Kaagad namang pinatay ng driver ang aircon. Hinubad naman ni JD an
g coat niya at binigay sa'kin. "Ano ba kasing ginagawa mo at nakarating ka roon?
Hindi ba sabi ko huwag kang aa lis? Bakit ba ang tigas ng ulo mo?"Napatingin ak
o kay JD at nainis ako sa paraan ng pagsasalita niya. "Sorry ha! Hindi ko naman
kasalanan kung nagutom ako!" Saka ako nagsumiksik sa g ilid ng bintana. Ginigina
w ako. "Hindi ba sabi ko mag-order ka na lang sa hotel?" "Kasalanan ko ba kung w
ala doon ang gusto kong kainin?!" Inis na sabi ko. Nagkatinginan kaming dalawa a
t napatingin din siya sa hawak ko na disposable cup . Mabilis kong binuksan iyon
, at hinigop ang sabaw. Hindi na siya gaanong mainit pero masarap pa rin. Naiili
ng lang akong tiningnan ni JD. Bigla siyang naglabas ng panyo at sinimulan niya
akong punasan sa mukha, pati na rin ang braso. Nag-i nit ang puso ko sa ginawa n
iya kaya napangiti na lang ako. "Gusto mo?" Hawak ko ang cup at nilapit sa kanya
. He held both of my hands and s tarted to sip the soup.
"Ang anghang naman nito!" Napabitaw pa siya at hinawakan ang bibig niya. Sinamaa
n niya ko ng tingin dahil tawa ako ng tawa. "Ito ang mas hot." Bigla na lang niy
a akong kinabig palapit sa kanya and our lips met.
Chapter 9 - Angels
Singapura..
Basa ko sa isang pader na may naka engrave na Singapura, yes andito na kami sa S
ingapore. Actually kakarating lang namin, ang ganda dito, ang linis, tapos kahi
t matataas ang mga buildings, andami pa ding mga puno sa paligid. Ito dapat ang
tularan ng Pilipinas. Napatingin ako sa katabi ko na tulog na tulog, si JD, grab
e `tong lalaki na to mak atulog, sa eroplano tulog, pagkasakay namin ng sasakyan
tulog na naman! Pustahan tayo! Pagdating sa hotel tulog pa rin `yan haayyss.. P
ara siyang buntis.. And that echoes on my mind. Buntis.. I unconciously put my h
and on my tummy, mayroon na kaya? I missed my menstration . One month. Is it eno
ugh? Pag hindi pa din ako dinatnan next week, probably two months na ang tummy k
o. Hindi kaya? Naglayag lang? Pero kasi, haasyyyss.. I hav e this feelings talag
a. Pero there's a part of me na ayaw malaman ang totoo. Ayoko pa. Kaya hindi din
ako nag test. Bahala na.. Basta ngayon ang alam ko lang I just want to be with
JD's arms. I lay my head on his head, and caress his jawline. This past few week
s, sobrang attached ko kay JD, I just want to be with him, hugged him, cuddle hi
m, kissed h im and even pinch him.. Alam kong minsan sobrang nasasaktan na siya
sa ginagawa ko. I love to see every part of him, I want to feel and touch, I lov
e to smell h is masculine smell. Ayaw ko na din siyang nagko cologne, I just wan
t simple as h e is. Napabuntunghininga ako, hindi ko pa kayang lumayo sa kanya,
hindi muna ngayon, b ut I promise, there's an end for this.
I love seeing him asleep. He looks like an angel. Hindi siya gwapo sa paningin k
o, hindi rin pogi, I just find him soooooo cutteee! By that, my hand automatica
l ly lift and move onto his cheeks, and pinch it. Hard. "Awwwwwwtttttssssss!" Na
ng marealize ko ang ginawa ko, nakagat ko kaagad ang labi ko, sobrang kagat da h
il magagalit na naman si JD sa'kin nito, una ginising ko siya, pangalawa kinurot
ko na naman siya, huhu.. hindi ko naman sinasadya eh, hindi ko lang talaga mapi
g ilan huhu.. His eyes are hot as fire, he's looking intently on me, habang hini
himas ang pisn gi niya. Parang sinasabi ng mata niya na, 'ano na naman bang kasa
lanan ko?!' "Sorry." mahina, nakatungo, at hiiyang hiya na sabi ko He moves on t
he other side of the car, malayo sa'kin. Ito na naman ang mainit na l ikido sa m
ata ko, handang bumuhos anytime. Napatingin ako kay Ivan na nasa front seat kata
bi ng driver, he mouthed me 'yaan mo na lang' and my tears started fal ling. I f
ace the window, I bit my lip at tinakpan ko ang bibig ko huwag lang niyang ma ri
nig na umiiyak ako, manaka naka ko siyang tinitingnan, pero parang bumalik siy a
sa pagkakatulog. Lalo lang akong napaiyak, pag ganitong umiiyak ako, he used t
o hugged me and caress my back, patatahanin niya ko tapos sasabihin niya ok lang
iyon. Pero ngayon, tinulugan niya lang ako, siguro nagsasawa na siyang amuhin a
ko. Mas lalo akong napaiyak. Gustuhin ko mang tumigil hindi ko kaya; pinupunasa
n ko ang luha ko gamit ang dulo ng longsleeves blouse na suot ko, basang basa na
nga siya eh, I'm so helpless, napatingin ako kay Ivan na kinalabit ako, he hand
ed me a tissue paper, umiling lang ako saka tinaas ang paa ko sa passengers seat
, I c rawl, and let my tears flow.
----
"Sir, sir gising na andito na po tayo." napabalikwas ako ng marinig ko si Ivan.
Andito na pala kami sa Hotel na tutuluyan namin. Nag inat inat ako saka lumabas
ng sasakyan. My eyes look to Asha. Nasaan iyon? Magtatanong sana ako kay JD, per
o pagharap ko naunahan niya akong magsalita. "Sir, si Ma'am Asha nasa loob pa.
Tulog po." kaagad akong napasilip sa loob ng k otse. Binuksan ko kaagad iyon at
tumambad sa'kin ang nakabaluktot na katawan ni Asha, sh e's asleep, naksuksok si
ya sa gilid ng kotse at nakataas ang paa, nakapatong ang mga kamay niya sa tuhod
pero ang ulo niya ay nakalaylay, natatabunan iyon ng bu hok niyang nakalugay. N
aawa ko siyang tiningnan at nilapitan, she looks so helpless. I remove the hair
on her face, tumambad sa'kin ang magang mata niya, namumulang ilong, at ang natu
y ong luha na umagos sa mga mata niya. Nabigla ako, what happened to her?! Damn!
I held her hands, at basang basa ang dulo ng manggas ng longsleeves niya! My Go
d! Anong mayroon na hindi ko alam?!
I tried to move her, para ilapit sa pinto at saka ko siya kakargahin, but when I
move her, bigla siyang nagising. "Babe.. what happen to you?" I ask her while w
iping her tears. Pero tinabig niya lang ako, at pagapang na lumabas. Nagmamadali
siya, at tuloy tuloy na pumasok s a loob ng Hotel. Nagtatakang tumingin ako kay
Ivan. "Ano bang nangyari?" tanong ko sa kanya. "Sir hindi niyo po ba alam?' nan
gunot ang noo ko sa sinabi ni Ivan. Tanga din `ton g assistant ko eh. Tatanong k
o ba naman kung alam ko? Bopols talaga. "Ano nga?" ulit ko. "Sir noong kinurot n
iya kayo, umiyak na siya." what?! Hindi ko yata magets?! Ako na kinurot, siya pa
umiyak? Connected lang?! Oo naramdaman ko ngang kinurot niy a ko at masakit iyo
n pero hinayaan ko na lang, pinalampas ko at bumalik ako sa p agtulog. Ang hindi
ko lang magets eh bakit siya umiyak. "Sir siguro akala niya galit kayo. Hindi n
iyo kasi inamo eh." napatingin ako sa sinabi ni Ivan. Haayyysss.. Pansin ko lang
nagiging maarte na si Asha this past few weeks. Nagdiretso na lang akong maglak
ad, pagpasok ko nakita ko kaagad si Asha na nakau po sa lobby. Nang mapatingin s
iya sa gawi ko ay nagkatinginan kami, mabilis siya ng tumayo at inirapan ako. Na
g abot kami sa reception, I did a small talk sa rec eptionist. Naunang ihatid ng
mga roomboy si Ivan. Naghihintay kami na bumukas an g elevator, I try to catch
her eyes, pero talagang todo iwas siya, I put my hand s on her waist pero tinapi
k niya iyon, pagpasok sa elevator pumwesto kami sa lik od, but she moved forward
, pumwesto naman ako sa likod niya at saka pinatong ang baba ko sa balikat niya;
I started trailing a small kisses papuntang leeg niya but she hardly shrug her
shoulder. Napahawak ako sa panga ko. Masakit din iyon a h. Galit nga! Mahaba hab
ang usapan na naman ito! Enebeyen! Ang hirap pa naman iesplika ng utak nito ngay
on. Tingnan mo ngayon, ayaw akong kausapin, kanina nang aaway tapos bi glang tar
ay! Lord naman! Sinabay niyo pa ang flaws ng maganda kong asawa sa nara ramdaman
ko, this past few weeks, nagiging antukin ako and I crave something, ta pos par
ang ang weird kasi ang mga hindi ko kinakain dati, kinakain ko na ngayon. Ang aw
kward nga eh. Nakalabas kami ng elevator at nagtuloy tuloy na pumasok sa isang r
oom. Upon seei ng the bed, parang may kung anong enerhiya ang nagmagnet sa'kin p
ara lumapit doon, bigla akong nakaramdam ng antok. Pero kaagad ko ding naalala a
ng away-mag asawa namin. Kailangan ko pala munang asikasuhin ang aking magandang
asawa! .. Sinilip ko siya sa sofa, nakahalukipkip siya at nakatingin sa kawalan
. Dahan dah an akong lumapit sa kanya at saka tumabi ng upo. Automatic na pinali
ng niya pali ngon ang ulo niya sa kabilang direksyon. "Babe.." tawag ko. Hindi p
a din niya ako pinansin. "Babe sorry na. Patawarin mo na ako." hinging paumanhin
ko. Ayt! ! hirap naman o h!
"Ewan ko sa'yo." iyon lang ang sinabi niya pero nainis na kaagad ako, tumayo ako
p ara sana mag walk out, pero napahinto ako at napalingon sa kanya. He's starin
g a t me. Napabuntung hininga ako at lumapit ulit. Haay.. hindi ko talaga matiis
`tong babae na to! "Ok fine. Sorry. Please magbati na tayo." I go back to her s
ide and seat. Again inungusan niya lang ako. Aayyyy nako! Umiikli na ang pasensy
a ko! Ok fine! John Dale Aragon! Calm. And think. Think about something na makap
agpabati sa inyo. "You want angels right? There's a shop out there that sell a c
ollectible items o f angels." and shoot. Dahan dahan siyang napalingon sa'kin. I
smile sweetly. Nagugoodvibes ako! Nadadagdagan na ang kaalamanan ko! Bwahaha..
Alam ko kasing mahil ig mag collect si Asha ng angels. She loves that! "Talaga?"
there's a spark in her eyes na nagbigay sa'kin ng genuine smile. "Yes." tumatan
gong sagot ko. "But first, patawarin mo muna ako?" Sunod sunod ang pagtangong gi
nawa ni Asha. Makikita sa mukha niya ang excitement dahil sa sinabi ko. Tumayo s
iya saka hinila ang kamay ko. "Tara na.." napasunod na lang ako sa ginawa niya.
I call Ivan to cancel my appointment this day. Kailangan ko munang bumawi sa mag
andang babae sa tabi ko. Nilakad lang namin ang way papuntang store. Walking di
s tant lang naman siya. Malayo pa lang ay nagliwanag na kaagad ang mukha ni Asha
w hen she saw the store kapansin pansin kasi iyon dahil sa kahit umaga may liwa
nag ang malaking anghel sa harap ng tindahan. Mabilis na naglakad siya, ay!Hindi
pa la! Tumakbo siya palapit sa Store. Pagkapasok ko sa store ay hinanap kaagad
ng paningin ko si Asha, and I found her on the big angel at the edge corner of t
he store. Maghang mangha siya sa ganda ng pagkaka sculp sa angel. Kahit ako naga
ndahan din. Kung pwede nga lang, bilhin ko iyon at iuwi ng Pilipinas ginawa ko n
a mabigyan ko lang siya ng kasiyahan. W ell on the second thought pwede ko naman
g gawin iyon pero tumataginting na "NOT FOR SALE" ang nakalagay na plaka sa hara
p ng anghel. Sadiyang display lang ito. Nilabas ko ang phone ko dahil naaamaze a
ko sa itsura ni Asha, she's like a child , seeing a real angel, each angle I tri
ed to capture. She suddenly look at my side. "Ang ganda no?" pero napalingon uli
t siya sa'kin dah il nahalata niya sigurong kinukuhanan ko siya. "Oyyy.. teka la
ng.!" she fix her hair and clothes then tumayo siya sa tabi ng angels at nag smi
le. It took me a m onent before I touch the caption. She did some poses, andun a
ng nakayakap, nakau po, nakasandal and lastly, she kissed the angel. Ang ganda l
ang talaga! Nagsimula kaming mag ikot ikot, ako ang nagtutulak ng cart, oo naka
cart talaga! Sobrang dami na kasi eh! Madalas ay puro figurines ang kinukuha niy
a, sabi niya iyon daw talaga ang collection niya, angels figurines. Pero paminsa
n minsan ay bumibili din siya ng mga bagay na may angel. "Kaya pala napili mo ko
, kasi muka akong angel." yabang ko. "Asa ka!" siyempre hindi niya aaminin ang t
otoo. Magsisinungsling `yan. Nakarating kami sa clothes line na may mga printed
angels. Una naming nadaanan a ng infant clothes. Lahat pamabata. Tuloy tuloy lan
g kami pero biglang huminto si Asha. Dinampot niya ang isang infant clothes na w
hite. Unlike sa ibang shirt na may kulay ang print ng angel, ang sa infant na ha
wak niya, hindi mo mapapansin
na may angel, it's kinda white, na makintab. Pag natatamaan ng ilaw makikita mo
ang dalawang anghel na magkaharap na tipong lumilipad. She stares on those cloth
es for a moment. Then napatingin siya sa'kin. Is she asking for a permit? The w
ay she looks eh... "Bakit ka naman bibili niyan?" tanong ko. Instead na sumagot,
she grab again the one clothes, masinsin niya itong sinilip at binusisi. Then n
ilagay niya sa cart . "Bakit dalawa? Saka bakit ka bumili?" tanong ko. "Wala lan
g. Baka sakali." nagtuloy siya sa paglakad. Naisip ko na lang, baka nga pag nagb
unga ang ginagawa namin magamit niya, saka d alawa kasi para may spare. Nagkibit
balikat na lang ako. Sinundan ko siya at napunta kami ng couples corner! Uy gus
to ko to! Kinuha niya ang tshirt na may red heart sa gitna at may dalawang anghe
l sa magkabilang gilid na may hawak nito. "Ah miss!" tawag niya sa isa sa mga sa
les clerk. "Can I have large for male and medium for girl." tumatangong lumayo a
ng sales clerk. "Pssst.. Paano mo nalaman ang size ko? " tanong ko sa kanya na s
inagot lang niya ng "basta". After naming mabayaran lahat ng iyon eh, nagpa assi
st na lang ako na dalhin sa h otel namin, alangan ng bitbitin ko lahat iyon? Sa
figurines pa lang tinalo na an g barbell ko eh! On our way pauwi, may nadaanan k
aming restau, we decided na doo n na magluch. I oredered alot. Pero si Asha tang
ing Mango shake lang ang ininom at blueberry c ake. Habang ako ay tinaob lahat n
g in order ko. Nakakabusog! Solve na solve ako! Pagdating sa hotel room, ay nags
hower kaagad ako, tapos si Asha naman, hindi pa nga siya nagtatagal sa loob ng b
anyo pero lumabas kaagad ng marinig ang doorbell , probably the angel delivery,
at hindi nga ako nagkamali, pagkalabas na pagkala bas ng delivery boy e lumapit
kaagad siya sa kahon. At ang matindi pa, nakabihis na kaagad siya! Naka sando at
cotton short lang, pag ganitong kaming dalawa lan g, hindi na nagsusuot ng bra
`yan, maybe she's comfortable on me na. Pinagmasdan ko lang siya magbukas ng kah
on, tuwing napapayuko siya ay napapaluno k naman ako. Gaaaddd that two round thi
ngs gives me goosebumps! Sheeet! Pero may napansin ako, parang lumaki yata, I me
an yes, hindi ko alam exact size noon pero wayback doing things this past few ni
ghts, when I holding it alam kong lumaki eh. Tumalikod siya sa'kin kaya nagkaroo
n ako ng access sa likod niya espec ially her butt and waist. Lumapad ang balaka
ng niya! Makikita iyon sa hapit ng s uot niyang sando. There's a conclusion on m
y mind, nagbalik ang mga past na nangyari; ang pagbabag o niya ng food habbit, f
rom light meal to heavy meal, ang pagka ayaw niya sa pab ango ko, sa kape at sa
mga bagay na nagpapairita sa kanya. At higit sa lahat ang pagiging sadista at em
osyonal niya sa'kin. Mabilis kong binuksan ang laptop ko para makasigurado, I se
arch the sign and sym ptoms of a pregnant woman. Lahat pasado siya, liban na lan
g sa morning sickness o pagsusuka tuwing umaga.
Upon searching, hindi ko namalayan na may na open akong tab which tackles the di
version of pregnant woman symptoms into another person specially their husband.
Nasabi doon na minsan napapaglihian ka ng buntis, kaya sa'yo napupunta ang pagl
ili hi, specially sa pag crave ng food, maantukin and diziness. And that was exa
ctly I'm feeling right now! Oh my Goodness Gracious! Buntis si Asha? Ako ang ama
? Siyempre! At ako din ang n apaglilihian niya? Malamang! Omo! Napatingin ako ka
y Asha, she's still busy checking her angel stuff. "One, two, three, little ange
ls." binibilang niya ang mga anghel na nabili niya. Napa face palm na lang ako s
a kutob ko. Pinatay ko ang laptop ko at nanlulumong napahiga sa kama. Anak ng an
gels nga naman oh!
Chapter 10 Sapi
Pag gising ko pa lang ng umaga na to, feeling ko may bago akong kasama, grabe na
man kasi si JD sa pag asikaso, A for the effort! Pagmulat pa lang ng mata ko, t
inanong niya na kaagad kung kamusta ako,then, inal alayan niya pa ako sa pagtayo
, tapos todong sumunod pa pagpasok ko ng cr, hinaya an ko na lang siya, naisip k
o tuloy ano bang nangyari kahapon at nagkaganito siy a? Ang alam ko lang naman,
pagdating namin dito, nagkatampuhan kami tapos binilh an niya ako ng mga angels
tapos natulog siya maghapon nagising lang for dinner t hen kaunting tawag at tip
a sa laptop nye e natulog na naman. Mas nauna pa nga si yang natulog sa'kin. Tap
os ngayon he prepared my breakfast, nagsangag siya tapos may fried chicken. N oo
ng inilapag niya sa harap ko ang sinangag eh nagtaka ako. "Bakit wala yatang baw
ang to?" "Huh? Babe uhmm.. ok lang ba sayong may bawang? " "Huh? Eh wala naman a
kong allergy sa bawang eh. Saka gusto ko ang luto mo na mar aming bawang, hindi
ba favorite mo din iyon?" tanong ko pa, he cooked that once na kasi at super lov
e ko iyon! "Uhmm sure ka?" "Oo naman!" nagtataka na talaga ako sa lalaki na to.
Ang weird niya ah? "Ok. Sandali lang, iluluto kita ng bago." he about to grab my
plate pero pinigil an ko na lang. "Huwag na, ok na 'to sa'kin." I started eatin
g, pati siya ay naupo na din sa harap
ko at kumain na din. Pagkatapos naming kumain ay ako na ang nagpasiyang maghugge
das. "Ako na lang ang maghuhuggedas, maupo ka na lang dun." napatanga ako ng big
la ni yang inagaw sa'kin ang pinggan. Hinugasan niya ang kamay ko na parang bata
, his ha nd holding my hands under a cold running water gives a warm touch in my
heart, i to na naman ang feeling na napaka cute niya sa paningin ko, I look at
him, and h e looks at me too.. there's a spark on our eye to eye contact. Uggh!
Gusto ko si yang kurutin! He gave me an unknown look, sabay bitaw sa kamay ko. "
Asha! Ako tigilan mo ah! May balak ka na naman sa'kin ah!" lumayo siya sa'kin s
aka kumuha ng disposable gloves. Ayun ang mahirap sa kanya. Ke lalaking tao napa
ka arte! Tinalo pa ang babae! Tal agang naka gloves pa sa paghuggedas. Pero napa
ngiti ako dahil nagkaroon yata siya ng trauma sa kurot ko, ang cute ni ya kasi t
alaga. "Babe.." this is the first time I called him Babe, wala lang para kasing
ang sar ap niyang asarin ngayon. "Asha please naman oh!" natatawa talaga ko dahi
l wala pa nga akong ginagawa eh. "Isa lang!" tinaas ko pa ang hintuturo ko. "Pro
mise!" pacute pa ako. Gusto ko ta laga siyang kurutin eh! "Asha ang sakit na nga
ng pisngi ko eh!" may pa irap irap pa siya! " Babe ang cute mo talaga!" kinurot
ko siya sa braso, at napalayo naman siya kaa gad. "Asha naman eh! Masakit!" tul
uyan na siyang lumakad palayo habang ako tawa ng ta wa na nakatingin sa kanya. "
Ayoko na nga! Maliligo na ko!" hinubad niya ang gloves saka patakbong pumasok s
a kwarto. Grabe ang lakas ng tawa ko kay JD. Lumabas siya ng banyo at naka bihis
na. "Hi JD!" tumayo kaagad ako sa pagkakaupo ng makita ko siya. "Aalis na ko!"
"Teka lang naman." pigil ko sa kanya dahil akmang aalis kaagad siya. "What?" "Le
t me fix your suit.." I fix his suit then his phone rang. Sinagot niya iyon n g
magkaharap kami, after he says 'hello' hindi na ulit siya nagsalita. He turn o f
f his phone at hinagis sa couch. "Ok na." nakangiti kong sabi habang pinapagpag
ang balikat. "My meeting is cancelled for unknown reason." inis na sabi niya.
"Edi masaya!" "Yeah right! Matutulog na lang ako!" pagkatalikod niya ay hinabol
ko siya kaagad . "Wait mamasyal na lang tayo!" aya ko sa kanya. "Matutulog na la
ng ako!" "Eee sige na! Mamasyal na lang tayo!" "Haist ang kulit mo!" .. pag guma
nyan na `yan ibig sabihin payag na siya. Mabilis akong pumasok sa banyo at nag s
hower. Nagbihis ako at ready na! Paglabas ko ang napaka cute na si JD ang bumung
ad sa'kin, nakamaong pants siya tap os suot niya ang couple shirt na binili ko,
same as me. "Yay! We're same!" turo ko sa shirt niya at sa shirt ko. "Let's go..
" holding hands kaming lumabas ng hotel. Mayroon kaming sariling driver, kinausa
p niya lang ito na dalhin kami sa kahit s aang park dito sa Singapore. Nakaratin
g kami sa isang theme park kung saan ang d aming rides! biglang nag twinkle ang
mata ko at sobra akong na excite. Para siy ang enchanted kingdom ng Pilipinas da
hil malayo pa lang makikita mo na ang mga n agtataasang mga rides nila. Napatakb
o kaagad ako sa loob at naglibot, sunod lang ng sunod si JD sa'kin, pero n oong
pumila ako sa roller coaster ride bigla niya kong hinila, kaya napatingin a ko s
a kanya. "Sa iba ka na lang, huwag dyan delikado oh!" turo niya dun sa mataas na
roller c oaster. "Gusto ko dun!" saka akmang tatalikod ako pero pinigilan niya
ulit ako. Gusto ko kasi dun! Ewan ko ba pero na excite kasi akong magtry ng mga
rides kahi t hindi naman ako mahilig dun. Tapos itong si JD ang Kj naman! "Sa ib
a na lang." at kinaladkad niya na ako palayo sa roller coaster huhu! Ang s arap
pa naman yata dun! Naka dapa ka sa roller coaster kainis na JD to! Habang naglal
akad kami ay nadaanan namin ang own.version nila ng flying fiesta! Eee gusto ko
dun! I stop at akmang aalisin ang pagkakahawak ni JD sa kamay ko, p ero hinigpit
an niya lalo ang hawak kaya napatingin ako sa kanya. "Ano ba JD! Gusto kong suma
kay dun eh!" naiinis na talaga ko! Hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Ano ba
talagang problema nito? "Delikado diyan." napapikit na lang ako sa rason niya. A
ng bobo lang kasi! "Ewan ko sa'yo! Kung ayaw mo ako na lang! Saka kung gusto mon
g umuwi at matulog si ge mauna ka na iwan mo na lang ako dito." tumalikod ako at
naglakad bahala siya, basta ako gusto kong mag enjoy.
Pero hindi pa ako nakakahakbang, pinigilan niya na ako at muling kinaladkad, hum
into kami sa isang rides na walang pila, pinakita niya ang stamp ko at ako ang
p inapasok. Know what? Sa carousel lang naman niya ako pinagrides! Kainis! Gawin
d aw ba akong bata! Pero habang umiikot ang carousel ay parang shunga siyang pi
nipicturan ako gamit ang cellphone niya. "Hi Babe smile!" natawa ako ng tumapat
ako sa kanya saka malakas niya kong sinig awan! Baliw talaga to! Kahit paano naw
ala naman ang inis ko sa kanya, pero gusto ko pa din sumakay sa r ides! "JD! Sak
ay na kasi tayo dun!" turo ko sa roller coaster, ng bumaba ako sa carous el. "Hu
wag diyan!" instead nilayo niya ako dun at naglakad lakad kami, when I see a cab
le car! Ayt! Gusto ko iyon! "JD! Iyon na lang!" tinuro ko ang cable car at saka
pahampas pang pinalo siya, naeexcite talaga ko ng sobra! I really want that! "Hu
wag-" "Naman eh!" hindi ko na siya pinatapos dahil alam ko naman na aayaw lang s
iya ka ya inunahan ko na ng pagmaktol. "Tsss.. Ang kulit mo!" yehey! I win! Suma
kay kami sa cable car, at sobrang ganda ng view, kaya na enjoy ko ng sobra. But
when I look at JD, nakasuksok lang siya sa gilid. "JD are you ok?" tanong ko sa
kanya. "Nahihilo ako." "Hindi ko naman alam na may fear of heights ka pala!" "Wa
la ako noon. Sadiyang nakakahilo lang." Hindi na ko sumagot at pinagmasdan ko la
ng siya. Sobra ko siguro siyang na stres s, kaya pala gusto niyang matulog. Bigl
a naman akong na guilty. Kaya nilapitan ko siya at inakbayan, I move his head to
my shoulder at dun ko si ya sinandal, I gently caress his head para naman kahit
paano makabawas sa sakit ng ulo niya. I feel that JD held my hands and err- kis
sed it? Natatawang pinalo ko siya sa balikat. Chumachansing din to eh! Pasimple!
After that cable car moment umuwi na din kami, naligo ako pagdating at nahiga,
b iglang pumasok si JD na may dalang isang baso ng gatas. "Babe uminom ka muna n
ito." inabot nyq sa'kin ang gatas saka walang ano ano na ina lis ang kumot ko, s
inimulan.niyang pisilin ang paa ko, tipong minamasahe niya. " I know masyado kan
g napagod sa pamamasyal, let me help you to relax." he continu e to massage my f
eet, upto my legs akala ko mamanyakin na naman niya ako eh, but then, talagang m
inassage niya lang ako, pinagmasdan ko siya for a while, ng wal a talaga siyang
ginawa ay kinuha ko ang unan at pinalo sa kanya.
"Walang hiya ka! Kung sino ka man! Lumayo ka sa katawan ni JD! Layas! Layas! Lay
as!" pinagpapalo ko ang masamang kaluluwa na sumapi sa katawang tao ni JD! Kasa
l anan niya kung bakit nagkakaganyan si JD! "Asha ano ba! Aw aw aw.." pinipigila
n at iniiwasan niya ang bawat palo ko ng una n. "At talagang sumasagot ka pa tal
aga ah!" pinalo ko na naman siya ng unan! But he held my arms and pinned me, he'
s in my front. "What made you think na sunasapian ako at nagpaka kalbularyo ka d
iyan ah?" "Your not JD! Ang totoong JD manyak! Kaya umalis ka na diyan! Iwan mo
na ang kat awan niya!" I tried to remove his hand but he's too strong! Uggghh! "
So mas gusto mo talagang minamanyak ka?" napatingin ako sa face niya. And by th
at, his cute face faded, napalitan.iyon ng mukhang manyak na si JD his wearing h
is famous smirking that anytime he will harm you. "JD.." I whisper. Oo si JD ng
a to! Ang manyak na napangasawa ko! And he lowered his lips, kissed me hungrily.
Yeah, this is JD, my sweet JD.
Chapter 11 Snakes and Ladders
Three weeks na din kaming nandito sa Singapore, today is Sunday. And it's rainin
g here, walang meeting si JD or any meet up sa client niya kaya si JD ayun! Nat
u tulog! Ano pa nga ba? What did you expect? Aayain ko nga sanang mamasyal kaso
ba ka magalit na naman kaya hayaan na lang natin siya. Tanghali na pero tulog pa
din siya. Teka nga sisilipin ko muna,baka hindi na iyo n humihinga maging balo
ako ng hindi oras. Pagpasok ko ng kwarto, ang hubad na katawan kaagad ni JD ang
nakita ko, half nak ed lang naman! Ganyan talaga `yan! Lumapit ako sa kanya at t
inapat ang hintuturo k o sa ilong niya. Bigla siyang pimiksi at tinabig ang kama
y ko. "Ugghh! Ano ba `yan! Ang baho!" Inis na sabi niya at saka tumayo, pumunta
siya ng CR at naghilamos. Inamoy ko ang kamay ko. Amoy bawang! Oo nga pala! Napa
gtripan kong magbalat ng b awang kanina wala kasi akong magawa, kaya nagbalat ak
o. Patay na naman ako nito. Dahan-dahan akong tumalikod, patiptoe na naglakad pa
ra makalabas at tumakas sa g alit ni JD.
"Asha." Dahan-dahang tawag ni JD sa'kin kaya dahan-dahan din akong napalingon. "
Hi Babe!" Sweet kunwari na sabi ko. "You did that on purpose!" Naiinis na sabi n
iya. Sunod-sunod akong napailing. Hi ndi ko naman talaga sinadya iyon `hindi ba?
Nalimutan kong nagbalat pala ako ng ba wang eh. "Then bakit mo pinaamoy sa'kin
ang daliri mong amoy bawang?" Tinaasan niya ako ng kilay. Bakit ba kahit naiinis
na siya ang cute pa din niya? Nakacross arms siya at nakasandal sa pinto ng CR.
"Explain." Nagulat pa ako ng magsalita siya, na drool na naman ako. "Ahm.. Tina
pat ko lang naman ang finger ko kasi I just checked your breath if yo u still br
eathing." "Why you need ito check it?" "Cause it's going ito 12 PM, and yet your
still sleeping." "Don't you think na nagbabawi ako ng tulog kagabi dahil napuya
t ako." Hala! Oo nga pala! Napuyat siya.. este kami pala sa ginawa naming. Ano b
a `yan ang daldal naman niya. Nalaman niyo tuloy. Napailing na lang ako. "And wh
y your fingers smell like a garlic?" "Eh kasi boring. Nakita ko ang bawang kaya
binalatan ko." Napatungo ako sa sinab i ko. I know napakababaw noon. "Pshh!" Nap
atingin ako sa kanya na nagpipigil ng tawa. "Hahahahahaha.." Ayan.nat uluyan na.
Tumalikod na ako sa kanya at lumabas. Kainis! Ako na nga ang concern. Kung maka
tawa wagas. Hindi ko siya pakainin dyan eh. Dapat pala hinayaan ko na lang siya
n g mabangungot sa pagtulog niya Kainis! Pagkatapos naming kumain, ay umuulan pa
din. Dumiretso si JD sa kwarto, hinabol ko siya kaagad dahil alam kong matutulo
g na naman iyon. Baka mabored na naman ak o at sibuyas naman ang balatan ko. "JD
! Laro tayo!" Dala ko ang snakes and ladders na papel at isang dice. Nakaupo na
siya at anytime ay hihiga na. Hinawi ko ang comforter saka inayos ang snakes and
ladders. "Ano na naman ba `yan?" "Snakes and ladders nga!" "Ayoko matutulog ako
." "Eeeee! Sige na kasi!" "Mamaya na!" "Ngayon na!"
"Five minutes!" "Ughh! One, two, three, four, five oh tara na!" "Ugghh, ang kuli
t mo?!" I throw the dice and I got Six dots! "Ikaw na" I handed him the dice but
he just smirk then smile. "Hulaan mo muna kung nasaan ang dice pag nahulaan mo
maglalaro na tayo!" "Ok." "I wanna be a tutubi na walang tinatagong bato na nahu
log sa lupa tinuka ng mano k na nanggaling pa sa bundok." Kumanta siya at saka b
inukas-sara ang mga kamay n a tipong nagpapasa. Ang gwapo, pumipikit-pikit pa ta
laga siya. Hinarap niya sa akin ang nakasara niy ang kamay na tipong pinapapili
ako. When I look at him he just winks at me. "I pick this one!" Tinuro ko ang ri
ght hand niya. Noong binuksan niya na ay wala naman laman noong napili ko. "Hala
! Madaya ka!" Sabay palo ko sa kanya. " huwag ka nga. Hindi kita dinaya ah!" Tap
os binelatan niya pa ko. "Madaya!" Pagpupumilit ko pa din. Nakakainis talaga. "P
ero sige makikipaglaro na ko sa'yo. Malakas ka sa'kin eh!" Again, he throw the d
ic e and it's five. "What's that song?" Takang tanong ko, he sings it in very jo
lly way. "What song?" Tanong niya pabalik sa akin. I get the dice and roll it. "
`yan.." I pointed his mouth. Noong una nakatingin lang siya tapos biglang natawa
. "Seriously Asha! Hindi mo alam iyon?" Itatanong ko ba kung alam ko. Umiling la
n g ako as an answer. "Ang totoo? Noong pinanganak ka ba ng nanay mo, ganyan ka
na kalaki? Hindi ka na dumaan sa pagkabata?" Tumingin siya sa katawan ko at napa
tingin din naman ako. Noong una hindi ko pa nagets, pero ng kalaunan ay nagets k
o na. "Tse! Eh, sa hindi ko alam iyon eh." I punch him on his arms. Nagpatuloy k
ami sa paglalaro. "I wanna be a tutubi that was a song that we we're playing whe
n we still a kid." Kwento niya. Napangiti naman ako. "Really? Masaya ba?" Tanong
ko sa kanya, hindi na ko nagroll pa ng dice dahil na catch na ni JD ang atensyo
n ko. "Of course! Nilalaro namin iyon nila Karla after school kasama ng iba nami
ng kal aro sa basketball court."
"Talaga? Pinapayagan kayo ng parents niyo?" Amaze na tanong ko. Ako kasi mahigpi
t si Dad kaya hindi kami nakakapaglaro sa ibang bata sa school. Diretso uwi kaa
g ad. "Pero minsan hindi din, kaya tumatakas kami ni Karla kasama sila Ate Diann
e at C ass." Napangiti ako sa kanya noong banggitin niya ang mga kapatid niyang
mga bab ae. "Gaano ba kalayo ang edad mo kay Karla." I know it's his sister. Hin
di ko nga la ng alam kung mas matanda iyon or bata. Lumapit siya sa akin. "Aray!
" Reklamo ko ng pitikin niya ko sa noo. "Shunga ka kasi! Si Karla ay twin sister
ko!" Really? May twin siya? "Really?" Hindi makapaniwalang tanong ko, pareho ka
ming may kakambal. "Ay hindi! Joke lang!" Sarcastic na sagot niya. "Hindi nga?!"
I pouted. At lumapit para halikan ako. "Bakit mo ko hinalikan?" Takang tanong k
o at napahawak sa labing hinalikan niya. "Wala lang!" Nakangiti lang siya habang
napapatingin din ako sa kanya. Minutes late, he kissed me.. again. "Parang kang
snake! Tuklaw ng tuklaw!" Natatawang sabi ko. "Para ka namang ladder, ikaw ang
daan tungo sa pangarap ko!" Nag-iwas ako ng tin gin bago siya sinagot. "Corny!"
Natatawang sabi ko saka niligpit ang nilaro namin at nahiga. "Tell me more about
your family JD." Tumabi siya sa'kin at saka nagkwento. "Karla is my twins and w
e're the second family of my mother. Napalingon ako sa kanya when he said that. S
o ibig sabihin may first family pa a ng mom niya. "We have one older sister. Si
Ate Veronica, anak siya sa unang asawa ni Mom, noo ng pinapanganak siya ay namat
ay ang daddy niya. Two years after that incident, n ag asawa ulit ang mom niya w
hich is my Dad." Lahat ng atensyon ko ay nasa kanya lang "Masungit talaga si Ate
, ni isang beses hindi namin siya nakasundo, gusto niya l aging siya ang bida, N
oong lumaki naman na kami ay nagbago ang lahat. Noong buma lik siya kasama ang p
amilya niya saka lang nagkaroon ng closure, kami nila Ate D ianne at Ate Cass. Pa
ra naman pa lang Cinderella story ang buhay niya. "So bati-bati na kayo?" "Yup.
Nagkaroon na din kami ng barkadahan. Nakakatuwa nga e, kung kelan sila nag -asaw
a saka kami nagkaroon ng grupo." "Ano namang pangalan ng group niyo?" "Wala nga
e. Nabuo lang naman iyon dahil madalas kaming magkasama sama sa gimik at galaan,
pag nag-aya ang isa kasama ang lahat, mga magjojowa kasi." May grupo
pero wala naming pangalan? Bahagya akong natawa ng gumamit si JD ng gay lingo. A
ng cute lang kasi. Bihira ang lalaki na gumamit ng pambaklang lengwahe. "Don't
get me wrong. Nalaman ko lang iyon kay Art, bakla kasi iyon, well.. uhm.. dati,
bff sila ni Ate Cass then nainlove sa kanya si Ate Dianne, tapos nainlove na din
siya kaya ayun ikakasal na sila months from now." "What? As in totoo iyon? Nagi
ng guy ang gay?" "Yup teka may picture ako dito." Inabot niya ang phone niya at
pinakita sa'kin ang group picture nila. "Ito si Ate Cass, asawa niya `yan si Bib
oy grabe dati mataba `y an buti nga pumayat pa, ito naman si Ate Dianne, pinakam
atanda sa amin yet magan da pa din, ito si Art ang lover niya." Turo nga sa bawa
t pangalang binabanggit n iya. Wala naman din talaga akong maipintas dahil kay g
aganda at popogi. "At ayan naman ang twin sister ko at asawa niya si Michael, al
am mo bang may story dyan sa kanila. Si Karla kasi pagpasok pa lang ng high scho
ol patay na patay na kay M ichael, na love at first sight yata. Kaso si Michael
masugid na manliligaw ni At e Cass and it turned out nabaling kay Karla ang aten
syon niya kaya ayun. Buntis na! Parehas sila ni Cass. Ke aga-aga kasing nagsipag
-asawa!" Natatawa ako kay JD parang tatay lang kung magsalita. Akala mo naman si
ya hindi nag-asawa. "Ito naman si Ate Veronica ang asawa niyang hapon na si Sach
i at ang aking paman gkin na si Rukia. Siyempre mana sa tito! Gwapings!" Tapos n
agpogi sign pa siya. Kahit kailan talaga hindi pwdeng magsalita si JD ng walang
good things about sa kanya. "Lahat sila nakakasama ko kapag nasa Pilipinas ako,
Mababait sila at masaiyang k asama, you should meet them pag umuwi na tayo nang
Pilipinas." Pag umuwi na kami ng Pilipinas, pag umuwi na kami lalayo na ako sa k
anya at kakalimutan siya, so paano ko pa sila makikilala? "Ikaw Babe? Kwento mo
naman family mo." Napangiti ako saka umayos ng higa. "Hindi naman kasing laki ng
sa'yo pero masaya naman. I have caring parents, a twin sister, that's all. Both
of my parents are only child, that's why we don't have cousins dahil babae kami
ni Ate Nigella. We do home study when I was in element ary then when we reached
high school, Mom and Dad agreed to enroll us in exclusi ve school only for girl
s. Mahigpit kasi si Dad sa amin. Dad has his own rule tha t when we reached 18 d
oon lang siya hindi magiging mahigpit. "Don't you have a boyfriend? I mean in pa
st?" Alanganing tanong niya. "Wala." Pero naisip ko bigla si Daniel. "Kahit liga
w?" Alanganin naman akong ngumiti. "Si Daniel. He was my crush way ba ck in high
school. Actually kami ni Ate kasi lagi namin siyang nakikita sa court ng villag
e kapag pinapasyal namin ang pet namin ni Ate then one time, I got a c hance to
meet him then became friends with each other. At iyon din ang simula ng pag-aawa
y naming ni Ate but later on, sila din ang nagkatuluyan." "You mean iyon ang asa
wa ng kapatid mo?" "Yup." No hard feelings naman na. Everything went back to nor
mal between her, no t until I kill her son. Medyo nalungkot ako, ganoon ako ka a
ttach kay Angelico. He's like my true son. "What if Asha, mainlove ulit sa'yo si
Daniel, do you still love him?" Napakunot no o ako, ano na namang naisip nito a
t kung anu-ano ang sinasabi? Nagseselos kaya s
iya?! No, of course not! "Love ? Hello! I never loved him! Pinagsasabi mo dyan!
I'm sleepy, I'm going to take a nap!" Umayos ako ng higa at pumikit na lang. Tot
oo iyon, I never loved Daniel. Because love for me is what I feel towards on JD.
Like what I always did after waking up early in the morning, nagprepare ako kaa
g ad ng breakfast but then I feel something unusual right now, masakit ang ulo k
o at nahihilo ako pero nagluto pa din ako. JD wake up and take a shower hinanda
ko na lahat ng gagamitin niya. Pagkalabas n iya ay bihis na siya. Kumain kami at
siyempre ako ang taga-ligpit. Nakatalikod a ko kay JD noong tinawag niya ako. "
Asha, is that a stain on your back?" He's pointing my butt part, and when I take
a look on it, its damn true, there's a stain on it... 'Mayroon' ako?!
Chapter 12 Spotting
Pagpasok ko pa lang ng banyo ay nanghihina na akong napaupo sa bowl, isa lang na
man ang ibig sabihin ng dugo na to eh.. that is, I'm not pregnant.. Yes I'm so
d isappointed. Masakit na nag expect ako kaagad but yes, truth does hurts. I wip
ed my tears that falling from my eyes. I'm emotionally drained. Parang building
na gumuho ang pangarap ko, kasabay ng pagbulwak ng dugo na'to. B akit ngayon pa?
Kung kelan nagdecide na akong magtest? Siguro everything's do fa ll at right pl
ace and at a right time. Nakatunog yata ang tadhana na magtetest ako, and I'm go
ing to do it with JD, wal a lang, may nabasa kasi ako sa isang article na mas do
ble ang saya pag dalawa ka yong sabay na nakaalam that your pregnant, napapikit
ako when I feel that famili ar pain striking into my belly down to my vagina. Ma
sakit, kasabay ng sakit ng p uso ko, ng damdamin ko at ng ulo ko. Parang gusto k
o ng iumpog na lang ang ulo k o para kumawala sa senaryong ito. "Babe, are you o
kay there?" narinig kong tawag sa'kin ni JD. Huminga muna ako ng m alalim then I
calm my self. "Yes JD! I'm fine. You can go, it's just.." parang hindi ko yata
kayang sabihin. "It's just a period." finally I said. Alam kong kahit paano may
nabuo ng conclusion sa isip niya, buti na lang hindi k ami magkaharap at hindi k
o nakita ang expression niya.
"Are you sure?" muling tanong niya sa'kin. "Yes I'm fine. Itutulog ko lang to af
ter a shower. Male late ka na." sagot ko sa kanya. "Ok. Bye." I heared a footste
ps and the door close. I take a shower and go out nakedly. Nakalimutan ko kasi a
ng towel. Pero nagulat pa ako when I saw JD standing on the counter side of the
bed. Napatingin ako sa kanya, ang emosyon na ayaw kong makita sa kanya ay nakita
ko na, nasasalamin sa mata niya ang awa para sa'kin, siguro sa isip niya nakaka
awa ako dahil hanggang ng ayon hindi pa din ako nabubuntis, napatungo ako to hid
e my tears. I feel that he walks papunta sa'kin, nakaramdam na lang ako ng tela
na bumalot sa basang katawan ko. Binalutan niya ako ng tuwalya, at gamit ang isa
pang tuwalya ay pinunasan niya ang basang buhok ko, pati braso at binti.Then he
finally lift my face, I saw his handsome face staring at me, for a while nagkat
itigan lang ka mi, then kissed me, he kissed me not on my lips or cheeks, he kis
sed me on my fo rehead. Napapikit ako sa sensasyong naramdaman ko, parang biglan
g nawala lahat n g sakit at pangamba ko, now at JD on my side, even if he's not
telling me that I can lean on him, sa mga ginagawa niya nararamdaman kong kahit
kailan at kahit a nong mangyari ay anjan lang siya sa tabi ko. Laging maasahan.
"It's ok. Everything will be ok. .." he smile at me, at pinagdikit niya ang noo
namin, then he stole a smack kissed on my lips. Tumayo siya at lumapit sa cabine
t kumuha siya ng napkin at underwear ko. Tiningnan ko lang siya habang inaayos
iyon, bahagya akong napapangiti when he ca n't do it in a proper way. Ano nga ba
ng alam niya dun? I'm about to grab it when he's phone rang. And and it's Ivan w
ho's calling. Nasa tabi ko ang phone niya kaya alam ko. Late na siguro siya sa m
eeting niya. "You can go now. Baka hinihintay ka na." I grab the napkin and my u
ndies, ngayon ako nakaramdam ng hiya. Ikaw ba naman makakita ng lalaking gwapo n
a may hawak n g napkin at panty trying to put that napkin, at alam mong sa'yo iy
on, hindi ka mah ihiya? "Yeah I'm late. Ika-cancel ko na lang." kinuha niya ang
phone niya but I refuse. "No. Go ahead. Ok lang ako. Matutulog na din ako." I st
and up at pumunta sa cabi net para kumuha ng damit ko. "Babe.." "Sige na JD, tat
awag na lang ako pag hindi ko na kaya. Simpleng cramps lang to." convince ko pa
sa kanya. Kahit nahihilo at masama ang pakiramdam ko ay pinilit ko pa din magmuk
hang walang nararamdaman. Ayokong maka istorbo sa mga business a ffairs niya. "O
k if you say so. Tatawag din ako every now and then. Make sure your phone is w i
th you huh?" he kissed me then turn his back. "Bye. Pahinga ka na." Patakbo siya
ng lumabas, by the looks of it mukhang late nga siya at importante i yon. Hayys.
. Naiyak na naman ako habang naglalagay ng napkin sa undies ko, ang hirap pala p
ag nag expect ka no? Masakit. Nakakapanghinaiyang. Akala ko buntis na talaga ako
, iyon pala hindi, nalate lang ng sobra ang period ko.
After kong magbihis nahiga na ako, itutulog ko lang ang sakit ng ulo at pagkahil
o ko and hopefully it'll go. Exact lunch when I received a call akala ko si JD
lang, it's the third time he c all.. sinabi ko na ngang matutulog ako dahil lalo
lang sumasakit ang ulo at kata wan ko eh. Without looking at my phone I answer
it. "Babe ang kulit mo.." natatawang sabi ko, trying my voice to look like casua
l an d jolly, ayaw kong mag alala siya sa'kin eh. "Damn you Natasha! Where the h
ell are you?!" napadilat ako at bahagiyang kinabah an when I hear Ate Nigella's
voice plus she's cursing at me. "A-ate.." nanginginig ang boses ko. After a long
time ngayon ko na lang siya uli t nakausap. Napaupo ako sa kama, but my head hu
rts like hell. Napahawak ako sa u lo ko. "Natasha nasaan ka?" nanggigil na tanon
g niya. "Kailangan mong pagbayaran ang gi nawa mo sa'kin sinira mo ang buhay ko!
" "A-ate.." ewan ko kung para saan ang luha na kusang tumulo sa mata ko, dahil b
a kay Ate or dahil masama talaga ang pakiramdam ko? "Don't Ate me! Kailangan mon
g bayaran lahat ng kasalanan mo!" narinig kong umiiy ak si Ate sa kabilang linya
. "Ate I'm sorry. You know I didn't meant it. Ginagawa ko ang lahat para mapataw
ad mo ko." napapikit ako when another pain strikes at my belly. "You did all?! A
ng kapal ng mukha mong sabihin `yan? Nasan ka ba? Hindi ba nagpaka sal ka? For w
hat? to escape? Nasa abroad ka f*cking with your guy! While me? Wel l I'm tellin
g you this, I'm broken, and it will never be fix, well thanks to you my dear sis
ter! Sirang sira na ang buhay ko!" bawat salita ni Ate tumatagos sa puso ko dahi
l alam kong totoo, pero noong dinamay niya si JD although she didn't mention JD'
s name, doble ang sakit, dahil alam ko kung anong klaseng tao si JD. "Ate.. sorr
y." iyon na lang ang nasabi ko at in-off na ang phone ko dahil mas la long sumas
ama ang pakiramdam ko, naging triple yata. Tumayo ako kahit nahihilo a ko. Pinat
ay ko ang aircon dahil nakaramdam ako ng lamig. Bumalik ako sa higaan a t balukt
ot na natulog. Before my mind asleep narinig ko pa ang phone ko na nagri ng, I g
rab it and turn it off. ---
Hindi ako makapag concentrate ng maayos sa meeting ko kaya ang sumunod kong meet
ing ay pina-cancel ko na lang. Kanina ko pa tinatawagan si Asha pero hindi siya
sumasagot, kanina naman kausap ko pa siya before lunch pero ngayon wala na. I d
ecided na umuwi na lang to check Asha's situation. I've proven that I have a wro
ng conclusions, nagkamali pala ako. Pero ok lang `yan! Ika nga nila, never say d
ie, tomorrow is another day! Try lang ng try! Ano ba't bubunga din `yan! Tiwala
l ang! Nasasaktan ako para sa kanya at the same time, nahihiya ako sa sarili ako
, masya do akong nag isip ng kung ano ano, ngayon naman si Asha ang inaalala ko;
she nee ds me right now.
Nakarating ako sa Hotel na tinutuluyan namin, pumasok ako kaagad sa elevator, pe
ro habang napapalapit ako sa room namin unti unti din umuusbong ang kaba sa dib
d ib ko. I open the door at unang hinanap kaagad ng paningin ko ay si Asha. She'
s in the bed, nakahiga at mukhang giniginaw siya base sa kaniyang baluktot na pa
gkakahiga . "Asha Babe.." mabilis ko siyang nilapitan, and she's hot, literal na
hot, ang in it niya at pinagpapawisan siya ng sobra. "Asha what happen to you?"
marahan kong tinapik siya sa pisngi niya. "It's cold.." she held my hands at ni
lapit niya sa mukha niya, tipong kumukha si ya ng init mula doon. MyGod! This is
the first time I saw Asha like this, parang hinang hina! Hindi naman siya ganit
o the last time she had her period. Madaldal pa siya noon at ang lakas kahit nas
asaktan, ngayon para siyang basang sisiw na ginaw na ginaw at anytime pwedeng ma
walan ng buhay. Kinuha ko ang phone ko and call for Ivan's help. I just said na
kailangan namin ng sasakyan. "Babe, dadalhin na kita sa hospital ok? Stay put."
kahit labag sa loob ko, hinug ot ko ang kamay kong hawak hawak niya wala talaga
kong matinong maisip ngayon, a ng importante madala ko si Asha sa hospital. Kinu
ha ko ang leather jacket ko at sinuot kay Asha, naka tshirt lang siya at walang
bra tapos naka cotton short. Na gmamadali kong binuhat siya at lumabas na. Haban
g nasa daan ay pinagtitinginan kami, sa unang tingin akala mo ay wala ng bu hay
si Asha dahil nakalaylay na ang kamay niya, ganoon siya kahina, although nak abu
kas pa naman ang mata niya. "Asha held on..." bulong ko sa kanya. Bahagya na siy
ang napapapikit kaya naman m as lalo ko pang binilisan ang paglakad. "Sir anong
nangyari?" lumapit kaagad sa'kin si Ivan pagkakita sa'kin. Nasa lobby na kami ng
Hotel. Pati ang ibang staff ay lumapit na rin para tumulong I just ignor e them
and go to the car Kailangan ko na talaga siyang madala sa Hospital. Ang driver
at si Ivan ang nasa harapan while Asha and me are at the back. Hawak ko ang ulo
ni Asha na nasa lap ko. Inalis ko lahat ng buhok na tumatabing sa muk ha niya. B
asang basa iyon ng pawis at mainit siya. Pulang pula ang mukha niya. S obrang pu
tla ng labi niya, and her eyes are so weak. I lower my face and kissed her foreh
ead, kung alam ko lang na magkakaganito siya sana hindi na lang ako uma lis, dap
at binantayan ko siya; sana walang nangyaring masama sa kanya. Nagsisisi talaga
ako. "Babe.. C'mon look at me.. It's JD.." kausap ko sa kanya, hindi siya pweden
g pum ikit dahil feeling ko any moment pwede siyang mawala sa'kin. Hindi ko kaya
. "Asha c'mon malapit na tayo, smile for me please.." hawak ko ang mukha niya at
p inipilit kong mag react siya sa mga sinasabi ko. "Asha don't do this to me.."
I almost kill the driver to fasten his drive when I saw Asha, unti unting napap
iki t siya then her head lay. "Asha , Asha! Oh God! Can you please faster! Damn!
" Upon saying that we just got to the hospital. May stretcher kaagad na lumapit
sa amin, and it broke my heart habang pinagtutulangan namin na ilipat si Asha sa
s tretcher she's unconcious, mabilis akong tumabi sa kanya ang held her hands t
igh t as I can. Gustong kumawala ng mga luha ko ngayon but it's not the right ti
me t
o get weak. Asha needs me. "Patient only.." muntik ko ng masuntok ang intsik beh
o na nurse ng tanggalin niy a ang pagkakahawak ko kay Asha, buti na lang napigil
an ako ni Ivan. Pero hindi niya ako napigilan ng suntukin ko ang pader ng hospit
al, buong lakas, buong tapang at puno ng sama ng loob. Doon ko lahat nilabas ang
frustration ko sa nangyari kay Asha, I'm not good. It's not good! Kasalanan ko
to! Dapat talaga inalagaan ko na lang siya. May lumapit na nurse sa'kin, nagtano
ng siya ng mga information about Asha na sinag ot naman ni Ivan coz I'm not in c
ondition. "Talaga? Filipino din ako!" "Ay takte! Pilipino ka pala na nosebleed p
a ako!" "Pati ang doctor na naka assign sa kaibigan mo Filipino din, I'm sure ma
gkakaint indihan kayo ng maayos." I heared their coversation. Leche na'to, tingi
n niya sa'kin hindi marunong sa Ingl es? Haays, hindi ko na lang pinansin, kahit
paano ay kumalma ako, all I think is Asha, Asha, and Asha. "Where's the patient
's relatives?" kaagad akong napato at napalapit sa Doctor. "I'm her husband." pa
kilala ko sa sarili ko. "Doc here's the patient's information." the Filipino nur
se handed the paper. "Th ey're Filipino." dagdag pa niya. "So your the husband?"
napatango na lang ako sa tanong niya. Pucha kinakabahan a ko! "I believe that w
e have a musunderstanding over here about the patient's conditi on." napangunot
ang noo ko. "What do you mean Doc?" kinakabahang tanong ko. "The patient is eigh
t weeks pregnant and what she had is spotting." Nag echo sa tainga ko ang sinabi
ng Doctor, pregnant? Parang biglang may naglipa rang mga anghel sa harapan ko a
t nagsasayawan pero bigla ding nawala ng, marinig ko ang spotting. "Doc ano ang
spotting?" sa sobrang kaba ko napatagalog ako bigla buti na lang, P ilipino din
ang Doctor. "It occurs during the trimester of pregnancy. Maybe because of stres
s, emotional ly or physically." Kaya nga ba ayaw ko ng kung ano ano ang ginagawa
ni Asha. Pero kinakabahan ako, sobra, kaba dahil sa lecheng spotting na `yan, a
t kaba para sa Baby namin. Lord hu wag mo naman.munang kunin ang Baby, hayaan mo
munang mabuhay siya ng 100 years! Napadasal akong bigla. "What about the baby?"
there's a nervous tension on my voice. Ok Dale! Breath in and breath out!
"We still can't detect the heartbeat of the Baby, but right after the trimester
of her pregnancy madedetect din iyon, for now taking care and hands on attention
is a must, because we found out that the Baby is not so strong, if this occur o
nce or twice more, you might lost the Baby." Bigla kong nadinig ang mga nagkaka
ntahang mga anghel na unti unting humihina sa pandinig ko. No! We can't loose th
e Baby. I can't bear that. Gagawin ko ang laha t maalagaan ko lang sila. "Is the
re any medicine to take?" I ask. "Yes it is, but I will transfer you to our ob-g
yne, for your further questions. Follow me." sinenyasan ko si Ivan na magbantay
muna kay Asha. At sumunod na ako sa Doctor. Dinala niya ako sa isang matandang b
abae na Doctor. Hindi siya Filipino, pero ka hit paano naintindihan ko ang mga s
inabi niya, Asha needs to take a rest for alm ost two weeks, niresetahan din ako
ng vitamins na iinumin niya, bawal muna siyan g magtravel because of the baby's
weaknes condition. We need to go back here aft er two weeks para mamonitor if s
he's allowed to travel. Sa ngayon we need to sta y over night here para ma check
siya ng maayos. Ang kaluluwa kong naiwan sa hotel kanina upon seeing Asha's con
dition, ay parang biglang bumalik at sumapi ulit sa'kin, para bang narecharge no
ong iniwan ko dun a t bigla akong nabuhayan ng loob. Kakayanin ko 'to not only f
or myself but also f or my Asha and Baby. Pero bigla din akong kinabahan when I
thought na pag nalaman ni Asha na buntis s iya, ay pwede na siyang umalis. What
if makipaghiwalay na siya? Kakayanin ko ba? In the first place, papayag ba ako?
No of course not! Ipaglalaban ko sila! I wi ll not let anything happen to them!
Ipapakita ko kay Asha that I love her. Magtatapapat na akong mahal ko siya. Na N
a siya lang ang unang babaeng minahal ss if she'll leave. I will offer myself Hi
ndi ko na siya mamanyakin, kahit wala bi ko lang siya at kasama habang buhay, hi
ndi ko na kayang mabuhay ng wala siya. ko ng ganito. That my life would be a me
to her. The whole me. Magbabago na ako. ng sex ang pagsasama namin basta nasa ta
my life will be perfect. Because of her.
"Sir kanina pa kayo hinahanap ni Ma'am Asha." napabilis ako ng lakad sa sinabi n
i Ivan. I run to Asha's room and found her staring blankly at the ceiling. She
l ook so tired "Babe.. Babe how are you?" I gently caress her cheek after I kiss
ed her forehead . She smile at me. "Uwi na tayo JD." mahinang sabi niya. "We can
't Babe, you need to stay here. Overnight." bulong ko sa kanya habang hin ihimas
ang pisngi niya. "Why? Anong sakit ko?" I smile sweetly to her and and kissed t
he tip of her nose . "Your pregnant. Your eight weeks pregnant Babe. Magkaka bab
y na tayo." masaiyang sabi ko. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. "Totoo ba `
yan?" I can see her eyes get watery. "Yes!"
She bit her lips then tears fall from her eyes. Pinagmasdan ko lang siyang umiya
k and I know she's just too happy to know the good news. "How's my Baby?" bigla
akong kinabahan. Sasabihin ko ba? In this situation? Baka ma stress lang siya.
"JD, ok lang ba siya?" napatingin ako sa kanya saka huming a ng malalim. "The ba
by is weak. Pero nagbigay naman ang Doctor ng gamot na iinumin mo para ma ging s
trong si Baby. Don't worry Babe, I will take care of you both promise." I wiped
the tears that is keep on falling. "I'm not a good mother. I'm such a noob. Ang
tanga tanga ko!" iiling iling na sa bi niya. "No Babe, it's nobody fault ok? Loo
k at me," I tilt her head to face me. "Everyt hing will be ok? Aalagan natin si
Baby. Hush down. Makakasama sa'yo `yan." niyakap k o siya para matigil na siyang
umiyak, and she stop crying. And I promise to neve r leave her. I will always b
e at her side. I will never give her up. Never. And I will sure to it that she's
going to love me. Same as I love her. "Thanks JD.." finally she calm. I smile a
nd give her a smack kissed on her lips. "So what do you want to eat? There's a s
oup here and fruits." kumuha ako ng oran ge and I started to peel it off. "Sige.
." sinubuan ko siya ng prutas na binalatan ko, after she ate, pinainom ko na fin
siya ng gamot niya. I kissed her forehead and caress it until she fell asleep.
Ngayon ko lang naramd aman ang ganito kasaya. Kanina lang ako nakaramdan ng gano
ong takot. Ngayon lang ako naging kuntento, iyon bang wala ka ng hihilingin sa m
undo. That everything is so perfect at her side. I want to do this, even if it t
akes forever. I want to be a good husband and a caring father until my breath ta
kes away. I want to live with Asha, and with our little Angel Baby, eternally.
Chapter 13 I Love You
"Twinkle, twinkle little star how I wonder what you are up above the world so hi
gh, like a diamond in the sky.."
Napapafacepalm na lang ako sa paulit ulit na pagkanta ni JD, kanina pa `yan gany
an , three days na din ng makauwi kami from hospital. At sobra na akong na bobor
ed dito. Paano si JD, ayaw akong pagawain, pag umaalis nga `yan for meeting lagi
ng ma y naiiwan dito na kasama ko, iba ibang staff galing sa Hotel, he'll make s
ure na wala akong gagawin, nakakainis na nga eh! Sa totoo lang, ayaw ko noon at
hindi rin ako sanay, eh paano ba naman, nagtititigan lang kami maghapon, tapos p
ag tat ayo ako at may gagawin talagang mangunguna pa iyon para siya ang gumawa,
well I can't blame them, binabayaran sila to do the chores at bantay ko na din.
Ganyan lang naman ka-OA si JD. Tapos ngayon nagluluto siya habang kumakanta, huw
ag niyo na akong sabihan na saw ayin siya dahil ilang beses ko na iyang sinaway,
alam niyo kung anong sagot niya ? "Makakabuti kay Baby ang music para paglabas
niya, genious na siya!" Oh hindi ba? Anong connect noon?! "Matagal pa ba `yan?"
tanong ko sa kanya. Paraan ko lang iyon para matigil na siya sa pagkanta. "Kaunt
i pa Babe.." see? Edi natigil din siya. Hindi naman sa ayaw ko sa boses ni ya, o
r pangit iyon, it's just that.. it's so annoying! "Water melon, water melon, pap
aya, papaya,.." at bago niya pa matapos ang pagkan ta ay tumayo na ako saka nagp
aalam sa kanya. "Sa kwarto muna ako!" sabay pasok sa kwarto at humiga ako sa kam
a. Bigla naman akong nalungkot when I remember na since na umuwi kami dito, wala
ng nangyari sa amin. Yes as in wala. Hanggang hugged and kisses lang. Naisip ko
ng a siguro, JD thinks that he's through on our deal. Na hindi na niya kailanga
n ga win iyon because I'm already pregnant. Sa totoo lang nalulungkot ako, kasi
pag g inagawa namin ni JD iyon parang we're not having a sex, iba ang ginagawa n
amin; it's beyond from that. Nahiga ako sa kama and held the pillow, where JD us
ed las t night; I smell his masculine fragrant, napabuntung hininga ako sa narar
amdaman ko, sa ginagawa ni JD hindi ko maiwasan na hindi mag assume. Talking 'bo
ut here his care on me. Sobrang maalaga niya. Simula noong nalaman ni yang bunti
s ako nagbago siya, he's lot more caring and thoughtful, believe it or not, araw
araw akong may pasalubong, some stuff like angels and books, siyempre natutuwa
ako, hindi na din siya ganoon kamanyak, he didn't squeezed my butt na, like he a
lways did, his kissed are not more hot at dati dati ang simpleng halik ay natutu
loy sa kama ngayon it was a full of control, it end up 'matulog na tay o' or 'ma
gpahinga na tayo'.. Pero wala naman akong masasabi sa pag aalaga niya sa'kin, ta
lagang sagad ang effor t niya, pagod na nga siya sa business affair niya eh pati
dito siya pa din ang g umagawa habang ako, pa upo upo lang, chill. At sa sobran
g pag iisip ko ng mga inaakto ni JD this past few days, hindi ko na naisip ang o
riginal plan ko, ang original reason why I end up to this situation. And yes, ng
ayon ko naisip na kailangan ko ng sabihin kay Ate about the baby. I' m sure matu
tuwa siya. Hawak ang cellphone ko ay, nagtatalo naman ang puso at isip ko. Iniis
ip ko si JD , ano kayang ire-react niya pag nalaman niyang I still doing my orig
inal plan? N apapikit ako Siguro wala lang, from the very first alam naman niya
ang plano eh, so I still going to do it.
I started dial Ate Ella's number. It's still ringing when I hear the door open.
Nakatalikod ako sa pinto "Babe, breakfast is ready!" Dahan dahan dumulas ang pho
ne sa kamay ko as I hear his voice, hindi ko pala kay a. Maybe not now. I off my
phone saka tumayo. Lumapit siya sa'kin and help me to s tand up, his hands held
my waist and we walk . Paglabas ng kwarto nakahanda na ang pagkain namin, his v
ery own version of pansi t, bwahaha.. Pero masarap naman siya magluto, pinaglaga
y niya ako sa plate ko, a t alam ko na kung bakit bigla akong nagswitch into a h
eavy meal.. .. natuto na d in akong kumain ng marami! Habang kumakain kami, he a
lways remind me kung anong gagawin ko for this day, kesyo daw dapat mag exercise
, drink a lot of water, tak e my vitamins on time, kumanta, magbasa at kung ano
ano pa na ikakabuti ng baby. At huwag kayo! Hindi ko pa nga nauubos ang pagkain
sa plate ko nilalagyan niya na kaagad! Ang totoo? Paano ko matatapos kung lagay
siya ng lagay! "Hoy tama na! Hindi ako matatapos nito eh!" I slapped his hand ng
sinubo ko ang last fork ng pansit, tapos siya naman kukuha sa bowl at alam kong
ilalagay niya iyon sa plate ko! "Para sa inyo ni Baby `yan!" he insist. "I'm fu
ll! Tama na!" instead he move forward the glass of my maternity milk. Gus to kon
g umayaw sa lasa noon pero inisip kong para kay Baby din iyon. At kalaban ko si
JD. "Very good. I'm going to take a bath na." he go to our room. Pumwesto ako sa
sofa at nanood ng Tv. I watch Tom and Jerry on cartoon network. Hindi ko na nai
sip na ipaghanda si JD ng damit niya. Nagulat na lang ako ng luma bas siya at na
kabihis na. Napatayo ako. "Ay Sorry! Nakalimutan kong mag prepare!" "Ok lang Bab
e. It's all done." saktong may nagdoorbell at ako na ang lumapit sa pinto, pusta
han isang daan! `yan ang makakasama ko ngayon! A young indian girl base on her f
ace feature shows, naka uniform siya ng Hotel. In my estimation she's just twent
y plus, maybe 25? She's beautiful naman but in my first impression I don't like
her! Err? Uhmm.. no harsh. Pero she looks like malandi to me; because she's smil
ing on JD not on me, to the point na ako ang na g open sa kanya. "Hi Goodmorning
I'm Lakam your private nanny for this day." I roll my eyes, when her eyes spark
le, still lock on JD's side. I open the door more for her to go i nside. I almos
t vomite when I smell her, napapikit ako at pinigilang lumabas sa bibig k o ang
kinain ko kanina. I pinch my nose. Nang mapatingin ako kay JD, kaagad siya ng lu
mapit sa'kin "Are you ok?" tanong niya. "She's mabaho!" I say in low and irritat
ed voice. "I'll get you a new one." he about to turn but I held her arms.
"Huwag na." nauna akong maglakad sa kanya but I'll make sure malayo sa indian Gi
rl. Pinagmasdan ko lang ang indian when she started to clean our plates. Nakasa
n dal ako sa likod ng sofa. Tumabi si JD sa'kin. "Are you sure she's fine with y
ou." napatango na lang ako sa kanya. "Just tell her don't go inside our room." b
ulong ko sa kanya. Siya naman ang tum ango sa'kin. Nagsimulang magbilin si JD sa
kanya ng mga dapat at hindi dapat niyang gawin. Gu sto ko nga sanang idagdag na
'please don't go near me' pero alam kong mali iyon, lalo na ang reason ko is an
g kaniyang amoy at face feature, ewan ko ba, but it' s so irritating kasi. Humar
ap sa'kin si JD and kissed me in my lips. "Bye Babe. Gonna call you na lang." sa
gilid ng mata ko, I know the indian girl is staring at us. "Ok! Take care." I g
ently pinch his cheek. Na ikinatawa namin pareho, paano full control na ko ngayo
n sa pagkurot sa kanya. I don't wanna hurt him kahit sinasab i niyang it's ok, i
t's for the baby naman. Hinatid ko siya hanggang sa may pinto. Pagharap ko para
akong paranoid na nakati ngin kay Lakam ng gagawin niyang mali. Tell me.. Kapag
ba buntis sumasama din an g ugali? Am I that bad? Naglilinis na siya ng sofa ng
makita ko, gusto ko sana pumwesto dun but she's th ere so pumasok na lang ako sa
kwarto. I started to play the music, iyon lang nam an mga mellow. And I just fe
ll to sleep. Lunch when Lakam knock on my door she's said it's time to eat luch.
Binuksan ko ang pinto when that familiar smell bump over my nose. "Uggh!" nagma
madali akong pumunta sa lababo at nagsuka! Gad! That smell! It's fr eaking bad!
Then I feel her hand caress my back. Nagtuloy tuloy ang pagsuka ko w hen she's b
eside me. Pagkatapos maghilamos ay nagmamadali akong lumayo sa kanya but she kep
t following me and asking what's happening to me! But then, nagtatakb o lang ako
ng palayo sa kanya. Buti na lang at nakarating ako sa kwarto at nagmam adaling n
i lock iyon. I grab my phone and type. 'I don't want that girl.. I can't!' *send
ing message* *message sent* After I text JD, I just say to Lakam that I'm fine,
tapos nagbabad ako sa bath t ub. Saka ko naisip ang nangyari, ganoon, whenever I
need some one laging si JD kaaga d? Mahirap nato! Masyado na akong na attach sa
kanya, my life depends on him. Si JD na lang palagi, baka pag tumagal pa to, hi
ndi ko na kayaning umalis sa kanya . Baka kayanin ko ng talikuran ang pamilya ko
over him. From that I stand up nak edly from the tub and dry my hands. Kinuha k
o ang phone ko then dial Ate Ella's number. After a few ring, it's off. Busy? Is
it a way or sign for me to think? A t ngayon nagdadalawang isip ako kung si JD
ba or si Ate? Maa apply ba dito ang t anong na, sino ba ang mas mahal ko? Si JD
na binuo ako or si Ate Ella na sinira ko? Saan ba ko magiging masaya? Kahi t ba
alin abg piliin ko, I can still be happy?
While I'm thinking. My hands typing on my phone. 'Ate I'm pregnant, and this bab
y will be yours, soon. Hope it'll fix your life.' After I send it.. saktong may
kumatok, mabilis akong nagtapis at binuksan iyon, then JD shows. Mas mabilis pa
sa alas kwatro akong tumalikod at naglakad papunta ng banyo, inalis ko ang tapis
ko at naglublob sa tub. I turn my back because, I feel regret on what I did a w
hile ago, nagsisisi ako s a ginawa ko when I saw JD's worried face. I was wrong.
I did a wrong choice. "Babe are you ok? Bakit ka nagsuka? How are you?" he look
s at me worriedly. "I'm fine. I just don't want her." I coldly say. At pumikit n
a. I heared the doo r closed Why am I feeling like this, like I did a bad move,
ang tipong may kasalanan akon g ginawa. At ngayon si JD ang nasasaktan ko. I tal
king to him coldly now. Siguro mas mabuti na din ito para unti unti na akong mak
a move on sa presence niya. Nasa tub pa din ako when he get inside again. I just
close my eyes para takasan ang mga tanong niya. "Asha, what happened to you? Ka
nina namang iniwan kita ayos ka pa, now your acti ng coldly. C'mon tell me." I s
hook my head for an answer. Ito na ba? Sasabihin k o na bang 'thank you JD for m
aking me pregnant, maraming salamat sa katawan at s a sperm cell mo.' so ganoon
na lang? "Asha kung may problema ka tell me, hindi ang tatahimik ka diyan." he c
aress my cheeks down to my neck, and tucked my hair over my ear. Napadilat ako s
a pagdamp i ng kamay niya sa balat ko. "Hindi ako sanay na ganyan ka. Kinakabaha
n ako." he held my hand and kissed it, he caress it on his cheek. Ang feeling na
gusto kong humingi ng sorry sa kanya d ahil sa mga desisyong ginawa ko. "Sorry.
" so I did. "I'm sorry JD.." ako naman ang humawak sa kamay niya at humal ik. Th
at sorry is for choosing the wrong decision. Na mas pinili ko ang Kapatid ko kes
a sa ama ng anak ko. Can somebody tell me, how I am so cruel in making a d ecisi
on?! "Stop." he held my face and kissed every part of it, till it landed on my l
ips. Intense, hot, passionate and hungrily, that's the way we kissed. We explore
each other lips, I even lift my upper body for that one of a kind sensation. An
d when our lips parted, wanting more draw all over our face "Umalis na siya, don
't worry.." he's talking 'bout Lakam. He help me to stand up, but instead of dry
ing myself we go to the shower room. Next moment I know, we're on the bed, touch
ing each other body, kissing hungrily , satisfying ourselves on the hot feeling
we have. We've been doing this for a l ong time, but now, this is different. A w
ay, way different. He struddle on my top while our eyes are lock on each others
eyes, he lowered hi s face and kissed me, pinantayan ko ang init ng halik niya,
napapapikit na lang ako everytime I feel his thrust, and that emotion I can't na
me, finally had when he thrust one more time and we reach our climax.
"I love you Asha!"
Hingal na hingal na sumubsob siya sa leeg ko habang dahan dahan pading gumagalaw
sa ibabaw ko. And before a minute passed, lumabas sa bibig ko ang mga letra at
salita na kailanman ay wala sa hinagap kong babanggitin ko at sasabihin ko sa si
twasyong ito. "I love you too JD!" Kusang lumabas sa bibig ko, ilang minuto din
akong natulala sa kawalan dahil sa sinabi ko, napahinto siya sa pag galaw ng ma
rinig niya ang sinabi ko. Pero makal ipas ang ilang segundo, kasabay ng paggalaw
ng katawan niya at bagong lakas para sa ginagawa niya ay ang salitang paulit ul
it niyang sinabi, at paulit ulit na t umatagos sa puso ko. "Oh.. I love you Asha
! Mahal na mahal kita!" patuloy siya sa pagsasalita habang nasa ibabaw ko "Mahal
na mahal kita.." pinaulit ulit niya iyang hanggang sa muli na naman kaming naka
rating sa ibang mundo.. hanggang sa humina ang boses niya d ala na din ng pagod
"I love you Asha! Mahal na mahal kita!" Parang sirang plaka na paulit ulit! Para
ng kwebang nage-echo! At parang tape na iisa lang ang lamang tugtog. `yan ang na
ririnig ko. And my body shiver when I discover something. We're not having sex a
ll night, wh at we had is 'made love'.. And I'm must be the big jerk of the worl
d for making a decision that is not right. "I love you Asha.." and even.his asle
ep he's still saying that three sweet words to me. Can I still change my decisio
n?
Chapter 14 Mahal Kita
I love you Asha
Panaginip ko lang ba iyon o talagang sinabi ni JD iyon?
Nagising ako na mukha ni JD ang bumungad sa'kin
"Good morning, babe!" pupungas pungas siya na tumayo ng walang damit, as in wala
! Nag diretso siya sa CR na hindi man lang nagsara ng pinto and I even see his
b are back and his sexy butt! Habang nasa CR siya, sinamantala ko iyon para magb
ih is. I grab his shirt and wear it. Dahan dahan akong lumapit sa CR at sumilip.
"Are you done?" I ask him. Nagtu-toothbrush na siya sa harap ng salamin and I ca
n't even look at him dahil hubo't hubad siya kaya kinuha ko ang tuwalya na naka
s abit sa gilid ng pinto at inabot sa kanya. Nakangiti naman niyang kinuha iyon
at tinapis sa lower part ng katawan niya. Tuluyan na akong pumasok, bago ko pa m
akuha ang toothbrush ko, inunahan niya na ako, at siya ang naglagay ng toothpast
e dun. Napapangiti na lang ako sa sweetne ss ni JD. "Thanks" sabi ko pagkaabot n
iya sa'kin. "Bakit hindi ka pa matulog? Maaga pa ah," he look at me on the mirro
r. Nag-give way siya sa akin para makapag toothbrush ako ng maayos. Nasa bandang
likod ko si ya while his hand wrapped around my waist. "Matutulog din naman ako
mamaya." I answer him. Napatango tango na lang siya at nagmumog na. Nang matapo
s siya, hinalikan niya m una ako sa pisngi bago nagpaalam. "Magluluto muna ako"
saka siya lumabas at naiwan ako. Nang matapos akong magtoothbrush at maghilamos
ay napatulala na lang ako sa sala min. Totoo ba ang nangyari kahapon? Ang sinabi
niya? Ang sinagot ko? Nangyari ba talaga iyon? Kung totoo man iyon, ngayon pa l
ang natatakot na ako sa pwedeng mangyari. Pweden g magbago ang lahat. Kinakabaha
n ako. Lumabas na ako ng CR at nagbihis ng undies at pajama. Suot ko pa din ang
t-shirt ni JD. Paglabas ko, as usual, nakita ko si JD na nagluluto at pakanta ka
nta na naman. Naupo ako sa sofa at nakinig sa kanta ni JD. "May tatlong bear sa
loob ng isang bahay Si papa bear Si mama bear at Si baby bear.." Bahagya akong n
apalingon kay JD when I heard the lyrics of the song. Nakatalikod siya sa akin a
t busy sa pagluluto. "Si papa bear ay malakas Si mama bear ay maganda Si baby be
ar ay napakaliksi
Tingnan niyo, tingnan niyo Ang saya nila.." Nakagat ko ang labi ko para pigilan
ang luha ko. Si JD na ang pinakamabuting tao ng nakilala ko, hindi mo makikita s
a unang tingin, pero unti unti mong malalaman na napakabuti niya. Kinakanta niya
ang family bear song. Oo, pangarap kong magkaroon ng pamilya, per o pangarap ko
din maging masaya at magkaayos na kami ni Ate. Parehas nasa akin a ng desisyon,
nasa mga kamay ko at hawak ko ito. Nagtatalo ang puso at isipan ko ngunit nakap
agpasya na ako, pero parang gusto kong tumakbo. Gusto kong tumakbo kay JD at mag
tago habang buhay sa kanya, humingi ng pangalawa ng pabor; ang itakas ako sa mal
ing desisyon na napili ko. Oo, alam ko na ang sag ot. Alam kong mali ako, maling
ipamigay ang anak ko, pero mas mali ang ginawa ko kay Ate. Nawalan siya ng anak
dahil sa akin, so I guess I should equally repay it. By the same pain, even if
it's not right. "Babe.." "Huh?" napalingon ako kay JD ng tawagin niya ako. "Sabi
ko, breakfast is ready" nakangiting sagot niya sa'kin. "Ah oo sige.. susunod na
ako!" tumayo na ako at naghuggedas ng kamay. Pinaghila pa ako ni JD ng upuan, p
inagsandok pa niya ako ng pagkain. Like he always did. Habang kumakain, natatako
t akong ma-open ang nangyari kahapon. After mangyari iy on, nagdiretso na kami m
atulog. Alas-siyete na kami kumain at muling bumalik sa pagtulog. Natatakot ako
sa maaring mangyari at puntahan ng usapan namin, if ever . Tahimik lang kaming k
umakain at manaka nakang nagtititigan tapos nag ngingitian. Tapos na kaming kuma
in ng hinawakan niya ang kamay ko kaya nagkatinginan na nam an kami. "Babe, gust
o mong mamasyal? Wala akong appointment ngayon." napangiti kaagad ako sa sinabi
niya saka tumango. "Yes! Saan tayo pupunta? Dun ba ulit sa mga rides? Waah, JD!
Gusto ko dun!" luma pit pa ako sa kanya at niyugyog siya. "Babe! Bawal dun! Hind
i pwede. Sa iba tayo pupunta, okay? " "Hala! Gusto ko dun eh!" ngumuso ako "Prom
ise! Magugustuhan mo ang pupuntahan natin. Sige na, magprepare ka na, ako n a ba
hala dito." gusto ko talagang mag rides pero hayaan na nga baka mapaano pa s i b
aby. Mapagalitan pa ako ni JD. Pumunta kami ni JD sa park na sobrang ganda, lalo
na ang malaking fountain sa gi tna, parang ang sarap lang lumublob doon at magb
abad. Hay, kung pwede lang sana eh! Dahil sa sobrang excitement ko, tumakbo kaag
ad ako palapit dun sa fountain, siye mpre nakasunod lang sa'kin si JD. I extend
my hand para mafeel ko ang tubig pero d
ahil may kalayuan at matigas ang ulo ko pinilit ko pa din abutin ang fountain. M
untikan pa akong ma out of balance, buti na lang talaga to the rescue si JD! Ni
y akap niya ang beywang ko kaya hindi ako natuluyan, kung hindi, swimming ang la
ba s ko nito. "Careful.." bulong niya sa akin na ikinatingin ko sa kanya and dam
n! Ang lapit n g mukha naming dalawa, Bigla yatang uminit ang paligid? Idagdag p
a ang killer sm ile niya. Nakatingin lang kami sa isa't isa at lumayo na siya sa
akin. "Mag-ingat ka naman Babe, dinala kita dito para magsaya," hinawi niya ang
mga hi bla ng buhok ko sa mukha, "hindi para magpakamatay." natatawang biro niy
a. "Napaka mo!" pinalo ko siya sa braso saka tumalikod at tumingin sa fountain.
Ang ganda ganda kasi talaga ng fountain, ang taas pa! "Maganda `yan pag gabi" nar
inig kong bulong niya sa akin. Nasa likod ko siya at nas a beywang ko naman ang
kamay niya. Nakatingin lang din ako sa fountain. Ang gandang moment nito.. pero
nalulungkot pa din ako dahil alam kong magtatapos na din ito. Kumawala ako sa ya
kap ni JD at nilayo siya sa'kin. "JD, kuhanan mo ako ng picture!" inabot ko sa k
anya ang phone ko. "Huh? Babe nako, huwag! Masama!" pilit niyang binabalik sa ak
in ang cellphone ko . Napakunot noo naman ako at saka sumimangot. "Paanong masam
a?! Eh, tingnan mo nga sila nagpipicture oh!" tinuro ko pa ang mga taong nagpapa
kuha ng litrato sa fou ntain. "Babe huwag matigas ang ulo hindi nga pwede." naasa
r talaga ako sa sagot niya at nakapamewang na ako. "Bakit nga?!" inis na tanong
ko. "Hindi pwede kasi buntis ka! Bawal magpakuha ng picture pag buntis!" Ay, gra
be! Nasa Singapore na kami, puro pamahiin pa ang naiisip niya. "Hindi naman toto
o iyon eh! Dali na picture-an mo na ako!" binibigay ko ulit sa kanya ang camera.
"Babe naman! Bumalik na lang tayo dito pag hindi ka na buntis, okay? Saka kita
p ipicture-an. Tara na.." hinila niya na ang kamay ko palayo sa magandang founta
in . Argh! Lahat na lang bawal! Magka holding hands kaming naglakad sa palibot n
oon fountain, tapos naglakad lak ad pa kami at namasyal. Hapon na ng magpasya ka
ming kumain na. "Babe, anong gusto mong pagkain?" tanong ni JD sa akin, mage-ear
ly dinner na daw kami. Nilibot ko ang tingin ko sa restaurant; pinakiramdaman ko
ang sarili ko k ung anong gusto ko. "Noodles na lang, JD!" sabi ko sa kanya at
iniwan niya na ako at lumakad palapit
sa counter. Sakto naman na tumunog ang phone ko, kasabay ng pagbasa ko ng caller
id ang bigl aang kaba na naramdaman ko. "Hello?" malumanay at parang kinakabaha
n na tanong niya "Ate.." my voice shaken. Parehas kaming kinakabahan sa tono ng
pananalita namin. "Asha.." kasabay ng pagbuntong hininga niya ay ang saya na nar
amdaman ko. This i s the first time after a long time na palagi niya akong sinis
igawan at laging ga lit kapag kinakausap. Ngayon ko na lang ulit naramdaman na a
te ko siya, kapatid niya ako at kambal kaming dalawa. "Yes, Ate?" kinakabahan na
tanong ko. "Your text, what does... what does it mean?" putul-putol na tanong ni
ya. Ngayon, nakasalalay sa sagot ko ang kahihinatnan ng buhay ko, namin ni JD at
buhay ni At e. Tiningnan ko si JD na nakatingin din sa akin ng mga oras na iyon
, nakapila pa di n siya sa counter, bahagya siyang ngumiti at ngumiti din ako. S
umenyas ako sa ka nya na lalabas lang ako saglit. "Ate" panimula ko nang makarati
ng na ako sa labas."I'm pregnant." "And you're giving it to me?" alanganing tano
ng niya. I can say yes, but can I say no for now? "Yes, Ate." I finally say. Kas
abay ng hangin na dumampi sa balat ko at ang pagya kap ko sa sarili ko, ay ang p
agtulo ng luha ko. Kaagad kong pinahid 'to. "Are you sure?" "This is the only id
ea I knew para mapatawad mo na ako at para maayos na kayo ni Kuya. The child can
replace Angelico." Masakit. Nasasaktan ako sa mga salitang binibitawan.ko. Ayok
ong mawala sa'kin si JD, ngunit ayokong habang buhay na lang n a magsisi. "Asha.
.." umiiyak na si Ate sa kabilang linya. "You didn't know how much it wort h. Si
Daniel, he's so cold to me. I know pag nalaman niyang may bago na kaming b aby,
matutuwa siya." humihikbing sagot niya, Alam kong masaya din si Ate, pero a ng
puso ko ay nadudurog. "Asha.." nagulat ako ng marinig ang boses ni JD sa likuran
ko. Kaagad kong pinat ay ang phone ko at nagmamadaling nagpahid ng luha ko. Lum
ingon ako sa kanya at ngumiti. "Tara na?" nauna akong pumasok sa loob. "Are you
okay?" tanong niya ng nasa loob na kami at pinaghila niya ako ng upuan. Tumango
ako sa kanya ng hindi tumitingin. Nahihirapan akong makipag-usap sa kan ya, para
ng may kasalanan ako. Pinagmasdan ko lang siyang mag ayos ng kakainin namin, ini
lapit niya sa akin ang noodles soup na kakainin ko. Pati tissue at spoon ay sini
gurado niyang malapit sa akin para madali kong maabot. Hinintay niya akong makat
ikim at nakangiting na gtanong.
"Okay ba?" ngumiti ako saka tinuro ang chilli powder. "Can I have some?" nakangi
ti naman niyang inilapit sa akin ang chilli powder. "Dahan dahan lang ah, baka m
asobrahan ka.." inabutan niya ako ng isang basong tu big. Habang kumakain kami a
y panay naman ang text ni Ate, she's worried sa biglaang p agpatay ko ng phone s
o, I secretly text her. 'He didn't know.' 'What?' 'I mean, he didn't know that I
'm communicating to you but he knows our deal' 'What deal?" 'That I need to get
pregnant, then I'll go; I'll give it to you' 'Then go home' "Babe.. are you done
? Ayaw mo na ba?" dahan dahan kong itinago sa ilalim ng tabl e ang kaliwa kong k
amay na may hawak ng phone at saka iniangat ang kanan, sumand ok ako ng noodles
at kinain. Pinakita ko sa kaniyang kumakain ako. But under the table, my hand is
typing.. 'I'll talk to him later. Bye.' Inilagay ko na sa bag ang cellphone ko,
saka pinagpatuloy ang pagkain ko. Pag uwi sa bahay ay kabado ako, sasabihin ko
na kay JD ang tungkol sa napag usap an namin ni Ate. Nauna akong naligo sa kanya
, at habang siya ang nasa CR, ay nas a gilid ako ng kama at nakaupo. Ina- analyz
e ang feelings ko, kinakabisado ang b awat letra at salita na bibitawan ko. Then
the door suddenly open at lalong dumoble ang kaba ko. Pinagmasdan ko lang s iya
ng magbihis sa harapan ko at nang lumingon siya sa akin at ngumiti, napapikit ak
o at nagsalita na. "JD, I want to go home.." pagmulat ko ng mata ko ay ang nakat
ulalang mukha ni JD ang bumungad sa akin, napalunok ako at bigla siyang ngumiti.
"You want to go home? But, babe the doctor said you still need to stay at least
t wo weeks, tapos we still need to go to Japan and that's our last destination."
i niba niya ang tingin niya, at pati ang takbo ng usapan ay iniba niya din. "Uu
wi na ako sa amin, maraming salamat, JD.." napakagat labi ako ng biglang humi nt
o sa pag aayos ng gamit si JD, nakatalikod siya sa akin at dahan dahan humarap .
"What do you mean?" tumulo ang luha ko ng makita ko ang pagkislapped ng mata ni
JD kasabay ng pagtiklop ng kamay niya. "JD, tapos na ang usapan natinnagawa mo n
a. Buntis na ako, kaya pwede na tayong m aghiwalay." nakatungong sagot ko. "No,
it can't be!" umiiling na sabi niya at napahawak pa sa ulo niya.
"JD, don't make this hard. Tapos na tayo." tumayo ako at lumapit sa drawer ko, k
inuha ko ang maleta ko. Pero bago pa ako makakuha ng damit ay mabilis ng yumaka
p si JD sa likod ko. Pinigilan kong huwag humikbi pero ang luha ko ay tuluy tulo
y na umaagos lalo na ng maramdaman ko ang mukha ni JD sa batok ko, He's begging
me to stay. "Asha, no.. parang awa mo na, huwag, mahal kita.. mahal na mahal kit
a please.." nakagat ko ang labi ko dahil sa higpit ng yakap ni JD. Ngayon alam k
o na. Totoon g mahal niya ako at hindi lang panaginip iyon. Pinahid ko ang luha
ko at kinalas ang kamay niyang nakayakap sa akin. Lumayo ako sa kanya dahil hind
i ko kayang magsalita habang ramdam ko ang init ng katawan n iya. "JD.. sorry. B
ut I'm doing the right things here. Kailangan ni Ate ang baby." na katalikod kon
g sabi at pinahid ang luhang tuluy tuloy na umaagos sa mukha ko. "At ako, Asha?
Hindi ko ba kayo kailangan? Kayo ng baby? Asha, kayo ang buhay ko . Nagbago ako
dahil sa'yo, para sa'yo." hindi ko napigilang humikbi ng makita ko ang luha ni J
D na isa isang pumapatak sa mukha niya. Tiningnan niya ako sa mata at dahan daha
n lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa kamay at dahan dahan lumuhod. Napahawak
ako sa bibig ko para pigilan ang mga hi kbi ko, bumitaw ako sa hawak niya at pa
rehas na tinakpan ang bibig ko. Lalo pang nag unahan ang luha ko ng maramdaman k
o ang patak ng luha ni JD sa paa ko, hina wakan niya ang beywang ko at ako naman
ay pilit tinutuyo ang mukha ko na basang basa na sa luha. "Asha hindi naman ako
matapang eh. Akala lang nila iyon. Akala mo lang iyon. Per o ang totoo, I'm wea
k. Alam mo bang pag nasa tabi kita saka lang ako lumalakas. You are my strength,
Asha. Ang contentment na sinasabi ko, sa'yo ko lang naramdama n iyon. Ang perpe
ktong buhay.. ikaw, ako, tayo iyon, Asha." basa ang paa ko ng l uha ni JD. This
is so gay, he's so gay! Why he's crying? Hindi dapat! I'm not wo rthy of his tea
rs! Hindi niya dapat ako iniiyakan! Pero habang tinitingnan ko ang nakayukong si
JD, nasasaktan ako. Sino ba ako par a paiyakin siya?! Lumuhod ako at hinawakan
ang balikat niya "JD.. I'm s-sorry.." putol putol na sabi ko. And it broke my hea
rt when I saw hi s face, wet, of his tears. "Asha give me a chance to prove to yo
u that I'm worth for you. Na dapat ako ang p iliin mo, na hindi kita sasaktan, n
a mamatay muna ako bago ka nila saktan! Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng gani
to! No! Hindi wala akong babaeng minahal, ikaw lang... please.." hinawakan niya a
ng kamay ko at hinalikan. Ramdam ko ang pagma mahal niya, buong buo, ang sama ko
ng babae! Napakasama ko! Hinawakan ko ang mukha niya at pinunasan ang mga luha s
a pisngi niya. "Don't cry for me, JD. Nasasaktan ako. Please." tinuyo ko ang muk
ha niya, and th en he stares at me. "You said mahal mo ako? Then why are you doi
ng this to me? You're hurting me Asha. ." mahinang sabi niya pero damang dama an
g sakit sa bawat salita niya. "Mahal mo ba talaga ako Asha?" he asked again. Nap
alayo ako sa kanya. Tumayo ako at niyakap ang sarili ko. What to do? Aamin ba ak
o? O ide-deny ko na lang?
"Kung mahal mo ako, bakit sinasaktan mo ako? I just want to have a peaceful life
with you, with our child, kung kailangan kong lumuhod sa pamilya mo gagawin ko,
huwag ka lang nilang ilayo sa akin. Kung mahal mo ako, why are you hurting me s
o badly? My heart's aching, ikaw lang ang nilalaman nito. Kung mahal-" "Oo maha
l kita, JD!" another batch of tears came. "Mahal na mahal kita! God know s how m
uch I love you! Ikaw lang ang nasa isip at puso ko! I love every part of you! Th
e way you kissed me, the way you hugged me, the way you care and the way you tre
at me! Lahat.. lahat ng ginawa mo minahal ko. But you know what I love mo st? An
g minahal mo ako sa paraang alam mo, hindi ko alam kung kailan nagsimula, but my
heart beats only for you." pinikit ko ang mata ko para tumigil na ang luh a per
o traydor sila! The moment I open my eyes, and saw JD's face staring at me, nag
unahan silang umagos. "Then why are you doing this, Asha?" "Because it's the rig
ht thing to do." sagot ko sa kanya "No. It's not." Nagkatinginan kaming dalawa a
t lumapit siya sa akin. He holds my face and dries my wet eyes from tears and tu
cks my hair. "Let me help you to know what really is right." He slowly lower his
face and kissed my lips. Wala akong ibang maramdaman kundi a ng tibok ng puso k
o para sa kanya. Ano nga ba ang tama?
Chapter 15 Still The One
"Looks like we made it Look how far we've come my baby We mighta took the long w
ay We knew we'd get there someday.." And here we are now, lying on the bed, hugg
edging me from my back, and yes, I fe el safe in his arms. "They said, I bet the
y'll never make it But just look at us holding on We're still together still goi
ng strong You're still the one I run to The one that I belong to You're still th
e one I want for life You're still the one that I love The only one I dream of Y
ou're still the one I kissed good night..."
Napapikit na lang ako sa mahinang pagkanta ni JD. Ramdam ko ang mainit na hining
a niya sa tainga ko "Goodnight Babe.." he kissed my nape and huggedged me tight
. And yes, natuloy sa kama ang simpleng halik na pinaramdam niya sa'kin. Mahal n
a ma hal ko si JD pero may humahadlang sa pagmamahal ko. Alam kong napakadali la
ng na ipagsawalang bahala si Ate pero alam niyo ang mahirap? Iyon ang nakapagbit
aw na ako ng salita sa kanya. Nasabi ko na ang plano. Handa na akong isuko lahat
ng m ayroon ako kahit pa si JD. Kasi unfair naman kung titira ako kasama niya k
ung ib ibigay ko din naman ang baby kay Ate. Ang dami kong naisip na mga bagay p
ero ang mga iyon ay hindi makatarungan para k ay JD. It's killing me everytime h
e says he loves me. Coz I don't deserve his lo ve. I don't deserve him. I still
don't know what to do. Nahihirapan akong gumawa ng desisyon. Alam kong m ahal ko
si JD pero ang binitawan kong salita kay Ate ay napakahirap nang bawiin. Napati
ngin ako sa kamay kong hawak ni JD. Bahagya niya nang nabitawan 'yon. Nari rinig
ko na rin ang malalalim na paghinga niya tanda na tulog na siya. Hinawakan ko a
ng kamay niya at hinalikan. Umikot ako paharap sa kanya at pinagmasdan siya . Th
is man is simply amazing. Hindi naman ako mabuting tao para bigyan ng ganitong l
alaki sa buhay ko. Nakakainis na hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal na bi n
igay niya sa'kin. Sumiksik ako sa dibdib niya at bahala na bukas kung anong mang
y ayari sa amin. Nagising ako na wala na sa tabi ko si JD, pero rinig ko ang bos
es niyang kumakan ta sa labas ng kwarto. "Five little monkeys jumping on the bed
, one fell off and bump his head, mama ca ll the doctor, and the doctor said, no
more monkeys jumping on the bed.. " Kung araw araw kang magigising sa boses ni
JD, napakasaya siguro. I imagine him preparing breakfast not only for me but for
our family. Hindi ko kayang kumilos o sadiyang ayaw ko lang talaga. Natatakot a
ko sa maaaring pag-usapan namin. Nata takot pa rin ako na masaktan ko ulit siya.
"Four little monkeys jumping on the bed one fell off and bump his head, mama ca
l l the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed.. " Tumag
ilid ako ng higa at tinakpan ang tainga ko para hindi marinig si JD. I know he'l
l be a good father. Napakaswerte ng babae na 'yon. And that's not me. Kusan g tu
mulo ang luha ko at pinahid ko. Lahat na lang ba ng kaligayahan ko kailangan kon
g ipagpalit? Kailangan bang ako talaga ang magparaya? Ganoon yata talaga ang gus
to ng Diyos. Mararanasan ko rin 'yong sakit na naranas an ni Ate . Tumayo na ako
at naghilamos. Huminga ako ng malalim bago ko lumabas. "Whatever w ill be, will
be." Iyan na lang ang nasabi ko. Naglakad ako palapit sa sala bago pa ako makap
unta doon ay napansin niya na ako. "Good morning Babe!" nakangiti niyang sabi. L
umapit siya sa'kin at hinalikan ako s a magkabilang pisngi. "Ang bango naman ng
Babe ko! Oh sige manood ka na muna dyan." Natatawa niyang sa
bi at tumalikod na. Paano siya nakakatawa ng ganoon? Parang walang nangyari kaha
pon. Na parang wala lang kaming pinag-awayan. Naiinggit ako kay JD. Matatag siya
. Kaya niyang magpan ggap na hindi siya apektado sa mga nangyayari. Pero habang
kumakain kami ay nara ramdaman kong napapatingin siya sa akin. Pag tuwing liling
on ako sa kanya, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi nakaligtas sa paningin ko an
g lungkot sa kaniyang mga mata tapos bigla siyang tatawa at ngingiti. He didn't
want me to see those sadness. Ayaw niyang ipakita sa'kin na nasasaktan siya pero
iyon 'yong nakikita ko sa biglaang tingin. I'm sorry JD. I'm really sorry. Pagk
alipas ng isang linggo, bumalik kami sa dati ni JD. Ang parang walang aalis at p
arang walang mangyayari. Pero pansin ko lang, hindi na siya umaalis sa hotel nam
in. More than one month na din kami dito. Usually, one month lang ang stay n ami
n sa isang bansa. "Babe ! Can you get me a towel?!" sigaw ni JD sa loob ng CR. K
aagad naman akong lumapit sa pinto na hawak ang towel. "Oh.. " inabot ko sa kany
a ang towel. He's nakedly wet. Pero hindi katulad ng da ti na napapatingin na ak
o sa kanya ng walang hiya hiya. I used to see his sexy b ody. "Thanks!" hindi pa
din ako lumabas ng cr noong maabot ko na sa kanya ang towel. Instead sumandal a
ko dun sa lababo at humarap sa kanya. "Tell me mister , wala ka na naman bang ap
pointment this time?" tanong ko habang hinahawi ang buhok niya na tumabing sa mu
kha niya. He looks like an angel. No, he's really an angel sent from above. Napa
kaswerte ko dahil mahal ako ng lalakin g 'to. Ako na siguro ang pinakamasaiyang
babae dahil sa dinami dami ng tao sa mu ndo, si JD pa 'yong napunta sa 'kin. And
now, I do believe in Fate "Wala po Misis! Iyong iyo na naman ako ngayong araw!"
natatawang sagot niya. He looks at me and traces my nose bridge using his finge
r. Napapangiti na lang ako sa ginagawa niya. Kayang kaya niya akong pakiligin sa
simpleng dampi lang ng dal iri niya. "Nagtataka na talaga ako. Hindi pa ba tayo
over staying dito huh? Saka wala ka n a bang business affair na dapat asikasuhi
n? Hindi ba pupunta pa tayo ng Japan?" Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Sinu
ndan ko siya sa palabas ng kwarto at na upo sa kama habang siya naman ay kumukuh
a ng damit sa cabinet.
"Bakit ayaw mo bang pagsawaan ang sexy kong katawan?" Tumayo pa siya ng diretso
at pinagalaw ang abs niyang parang wrestler lang. "Excuse me! Sawa na kaya ako!"
Natatawang binato ko sa kanya ang isang unan. "Ah ganoon? Sawa ka na? Tingnan n
atin kung hindi ka maglaway sa'kin!" Tiningnan ko lang siya ng tumalikod at maya
maya ay kumanta siya.
"It's 5 o'clock in the morning Conversation got boring
You said you're going to bed soon.." Tapos humarap siya sa'kin at nag-umpisang g
um iling katulad noong mga nagi-strip tease!
Napatili ako. Gigil na gigil kong ibinato sa kanya ang isang unan at nagtakip ng
bibig. Shiz! Ang init! Ba't ang gwapo ni JD mag strip tease? Parang gusto kong
lumapit sa kanya! Napailing na lang ako sa naisip ko. Para akong nasa gay bar at
pinipigilang mapatili sa bawat paggiling ni JD! He's half naked! Basa pa ang ka
niyang katawan at ang kaniyang buhok kaya may tumutulo pa. Napamura na lang ako
sa nararamdaman ko. He looks so hot! Madali talaga ak ong pinapakilig ng lalakin
g 'to.
"So I sneak off to your bedroom And I thought I'd just wait there uh.. Until I h
eard you come up the stairs uhh.."
Wala akong nagawa kundi pagnasaan ang katawang lupa ni JD na gumigiling sa harap
an ko ngayon. Nakapagpapatindig ng balahibo ang ginawa niya noong sinasabi niya
ang 'uhh' part kaya bumubuka-buka pa ang bibig niya. Napamura ulit ako noong lu
m alapit siya sa kinaroroonan ko. Halos nanginginig ako dahil sa sobrang kaba ko
h abang nakatingin siya sa akin. Ang tipong tagos na tagos ang tinging ipinukol
sa 'kin. Nakaramdam din naman ko ng excitement sa ginagawa ni JD hanggang sa na
sa harapan ko na siya. Dahil nakaupo nga ako at nakatayo siya, nakatingala ako s
a k anya at siya naman ay nakatungo. Dahan dahan siyang yumuko at bumulong sa ta
inga ko "And I pretended I was sleeping uhh.. And I was hoping..." Napasinghap a
ko noong kinuha niya ang kamay ko at pinagapan g sa abs niya. Shet! Ang kamay ko
literal na nanginig noong dumampi sa puson niy a. Maingat akong humugot ng hang
in para kalmahin ang sarili ko. Jusmiyo! Kung kelan ako nabuntis saka pa ako nat
utong umakto ng ganito. Natutuks o ako sa ginagawa niya. Pero bago pa makarating
ang aking kamay sa paroroonan nito ay may umabala na sa pagkakataong iyon. Tumu
nog lang naman ang kaniyang phone. Mabilis niyang kinuha 'yon at nagpaalam sa'ki
n. Lumabas siya ng terrace ng hotel s aka sinagot ang tawag. Napailing na lang a
ko dahil sa panghihinaiyang ko. That's a good show pa naman! Kaagad din akong na
pailing dahil nilulumot na ang utak ko Noong hindi kaagad siya bumalik si JD sa
kwarto ay nagpasya na akong lumabas. N asa kusina pa lang ako ay dinig ko na ang
pakikipag-usap niya. "Ivan, ikaw na ang bahalang magpaliwang sa kanila. Kaya mo
na `yan. No, I can't. H indi ko pwedeng iwan si Asha." Narinig ko ang malakas n
a pagbuntong hininga niy a.
"Sige ako na lang ang kakausap kay Dad." Napangunot ang noo ko sa narinig ko. Hi
ndi niya ako pwedeng iwan? That's why he 's staying with me? Nagkatinginan kami
ni JD nang humarap siya sa 'kin. "JD naguguluhan ako. Bakit kailangan pa nating
magstay dito? Bakit hindi pa tayo sumunod kay Ivan sa Japan?" tanong ko sa kanya
bago pa siya makalagpas sa'kin. "Babe huwag mong problemahin iyon. There's noth
ing to worry. Everything's alrigh t, okay?" Hinawakan niya ang braso ko at marah
ang pinisil iyon. "No. Alam kong business ang pinaguusap niyo ni Ivan. Ang pinag
tataka ko lang nam an ay kung bakit nandito pa tayo. Paano kung kailangan ka na
dun?" Nagtatakang t anong ko sa kanya. Ilang minuto din kaming nagtitigan saka s
iya bumuntung hining a. "Okay. Your doctor said that you need to take a rest in
two weeks. Bawal ka pang mag travel. So hindi tayo aalis dito hangga't hindi pa
tayo pinapayagan ng Doct or mo." paliwanag niya saka ngumiti sa'kin as if hindi
ako aangal sa desisyon niya . "Then iiwan mo ako dito. Susunod na lang ako- "No,"
mabilis na sagot niya. Hiindi ko pa nga natatapos ang sinasabi ko. Napatin gin
ako kay JD. Takot ang lumarawan sa mukha niya. Takot ba siyang iwanan ko siy a?
Napapikit ako ng mariin at bumaling sa ibang direksyon. "JD, iniisip ko lang nam
an ang pamilya mo. I know you have the responsibility to take care all of your b
usinesses." "But it's also my responsibility to take care of you, kayo ng anak k
o." He point ed my tummy. Medyo halata na ang umbok sa tiyan ko. "We will be oka
y." "No Babe, hindi natin to dapat pagtalunan. Between you and our business, kay
o an g mas uunahin ko. Mas mahalaga kayo sa 'kin. I just can't leave both of you
easi ly, okay?" And I almost got frozen when he bent and kissed my tummy. "Hi b
aby! Daddy's here! Magpalaki ka lang dyan ah. Mommy and Daddy are waiting f or y
ou here." Pagkatapos noon ay tumayo siya at hinawakan ang mukha ko. He kissed me
on my for ehead. "JD, how could you take it so easily as if nothing happened?"
Diretso ang tingin na tanong ko sa kanya. I wanna be like him. So strong. He smi
led. "Coz I love you. And I will do everything for you." Napatungo ako sa sinabi
niya. Buti pa siya kaya niyang gawin ang lahat samantalang ako, may limit asyon
. Napabuntung hininga ako. "I don't wanna hurt you." naiiling na sabi ko. Natata
kot akong masaktan ko siya. Hindi ko kaya. Kumurot ang puso ko sa isipang 'yon.
Ngayong pa lang nakaramdam ako ng takot, kaba at sakit sa mga maaaring mangyari
sa hinaharap. "Then don't." He smiled but a fake one. Alam kong ngayon pa lang a
y nasaktan ko
na siya sa sinabi ko. Ayoko nang ganito. Sa akin na umiikot ang buhay niya, na l
ahat ng desisyon niya ay nakadepende sa'kin, sa amin ng baby. At ayokong dumatin
g ang oras na wala na a ko sa tabi niya dahil sa tingin ko, mawawala na rin ang
lahat sa kanya. "Eh kung magpa check up na kaya tayo? Almost two weeks na din na
man." Sinundan k o siya sala. Kaagad naman niyang inayos ang upo ko at nilagyan
niya ng unan ang likod ko. These are the simple things that I'm going to miss. "
Sabi ng Doctor two weeks daw eh." sagot niya habang hinihimas ang braso ko haba
ng nakaakbay sa'kin. "Pwede na `yan! Gusto ko ng makita ang Cherry Blossom Tree!
" ginamitan ko ng pakiu sap ang pagkakasabi ko, trying to convince him. ".. sige
na nga!" kunwari nag isip pero hindi naman. `yan si JD. Whatever I say, g agawi
n niya. Minsan nga, I unconsciously whispered that I wanted Graham Ref cake dahi
l bigla kong nakita sa commercial sa tv. Nagulat na lang ako ng gumawa siya ng g
anoon ta pos pinaghain niya ako makalipas ang isang oras. Gulat na gulat ako but
at the s ame time, kinilig din ako. Ibang klase talaga magmahal si JD. "Ok nama
n si baby as we can see the health progress. Just continue taking the vi tamins.
Mag-ingat ka rin. And yes, you can travel now." Filipino doctor ang OB k o. Si
JD ang pumili niyan kasi gusto daw niyang pinoy pa rin. "Salamat Doc.." atleast
ngayon panatag na ako na maayos na si Baby. Sana lang ba was bawasan na ni JD an
g kaOA-an niya. "Doc pwde ko na bang malaman kung anong gender ng baby ko?" Kung
maka-baby naman si JD parang siya ang buntis. Pwede namang 'namin' hindi ba?! "
As of now, hindi pa mga five months pa natin malalaman ang gender ni Baby.." "Eh
doc, ito na lang, masasabi mo ba by the looks of her," talagang tinuro niya pa
ako. "Hindi ba mayroon ang tinatawag na babae kasi maganda ang aura o kaya la la
ki kasi, matulis ang tiyan. Doc tingnan niyo ang asawa ko what can you say?" a n
d right after he say that, pinalo ko siya sa balikat. Hindi lang makapaghintay!
Atat masyado! Napailing na lang ako. "Uhh.. Filipino beliefs. I do believe in th
at sometimes. Sabi nila, pag daw matu lis ang tummy ni mommy, it's a boy and if
it's round shaped, girl daw and.." hin di na natuloy ni Doc ang sinasabi niya da
hil hinahawak-hawakan na ni JD ang tumm y ko sa loob ng damit ko. Napamura ako n
ang palihim sa kahihiiyang nararamdaman ko. "JD!" nanggigigil na sabi ko. Pinand
ilatan ko pa siya para tumigil siya sa ginag awa niya pero hindi niya ako pinans
in. "Lalake! Lalake ang baby!", sigaw niya na tipong lumabas na ang baby. Binatu
kan ko nga! Hawak ang ulo niya noong tumingin sa'kin. "Umayos ka JD." bulong ko.
"It's okay. Ganyan talaga pag first baby. Sa nakikita ko naman kay Misis, mukha
ng okay siya. It's just that her tummy is a little big for two months.." nakangi
ting sabi ni Doc. "Doc last na lang na sign! Para tumpak na!" Bago ko pa siya m
apigilan ay naunaha n ako dahil sumagot na ang doktora. "If it's boy, pumapangit
daw ang mommy, like nangingitim ang some part of her bo dy, and if it's girl, b
looming daw." Biglang napatingin si JD sa'kin, ang tingin na pinagmamasdan ako.
"Kaya pala Doc, mejo tumataba misis ko, tapos umiitim, akala ko stress lang iyon
pala- aray!" Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinurot siya! Ano daw? Tuma
taba ako? Kaasar ah! "Babe naman! Ngayon ka lang naman mataba eh! Pag nanganak
ka na I'm sure sexy ka na ulit! Saka kahit hindi ka na sexy, ikaw pa rin ang mah
al ko! Promise `yan! Ita ga mo pa sa bato!" Sinamaan ko siya ng tingin at inirap
an. "O sige Doc, mauuna na kami. Pag umuwi ka ng Pilipinas, sabihin mo lang. Iti
-tre at ka namin!" feeling close na sabi niya. Bago kami umuwi ay napadaan kami
sa mall at kung dati ay OA lang siya ngayon nag level up na, naparanoid na siya.
I was staring on the baby bed nang hatakin niy a ako. "Babe bawal muna tayo bum
ili ng baby bed. Baka mawala si Baby satin." See? How p aranoid he is?! Tumiting
in lang naman ako eh! Ito pa isa! "Babe huwag kang tumingin dyan! Baka pumangit
ang baby natin!" Hinatak na naman niya ako palayo sa isang black american poster
. "JD ang totoo? Sino buntis sating dalawa? Ako o ikaw? Kung maka react ka, para
ng ikaw ang buntis ah!" "Eh iniingatan ko lang naman ang Baby natin eh!" kamot a
ng ulo na sagot niya! "At saan mo naman nakuha iyang pinagsasasabi mo aber?!" "N
i reasearch ko kaya! Oh tingnan mo sabi dito, bawal daw bumili ng baby bed kas i
mama- aray! Naman Babe! Kanina ka pa ngangungurot! Alam kong cute ako pero huw
ag namang ganyan!" Hawak niya ng tagiliran niya at lumayo siya sa akin. "JD nasa
Singapore tayo tapos nagpapaniwala ka sa ganyan?!" inis na tanong ko sa kanya.
"Bakit wala namang masama ah? Inaalagaan ko lang naman kayo." Ngumuso pa siya na
parang bata. Jusmiyo! Kung si JD ang makakasama ko buong bwan ng pagbubuntis ko
malamang sa m alamang, mai-stress ako sa kaartehan niya. Pero at the same time,
kikiligin din ako. Naglalakad kami pareho ng tumunog ang phone ko. Kinabahan ak
o. Isa lang ang pwed
eng tumawag sa'kin. Si Ate. Nagkatinginan kami ni JD at mukhang iisa ang nasa is
ip namin.
Chapter 16 - Jelly
Pagkarinig ko pa lang ng pagsuka ni Asha ay napamulat na ako. Tumayo ako kaagad
at naghanap ng baso at tubig. Sa sobrang pagkalito ko, natapon pa ang baso ng tu
big na hawak ko kaya pagdating kay Asha ay kalahati na lang. Nakita ko siyang n
a kaharap sa bowl at nagsusuka. Pang ilang araw na ba siyang ganyan? Pero hindi
pa din ako nasasanay. Nagigising ako sa umaga na naririnig ang pagsuka niya. Nal
ilito at nagugulantang pa din an g mundo ko tuwing umaga. Lumuhod ako at lumapit
sa kanya, hinawakan ko siya sa balikat at likod, hinimas himas ko iyon para nam
an kahit paano eh mabawasan ang hirap niya. "Ok ka na?" tanong ko ng hinilig niy
a ang ulo niya sa dibdib ko. Nanghihina siya ng tumango. Tinulungan ko siyang tu
mayo at hinarap sa lababo para makapaghilamos . Gamit ang kanang kamay ko ay, si
nahod ko iyon sa gripo at ako ang naghilamos s a mukha niya, talagang nanghihina
si Asha dahil nakapikit siyang nakahilig sa di bdib ko. Wala na akong pakialam
kung mabasa man ang shirt na suot ko. Inakay ko siya papunta sa kama, hiniga ko
siya sa dalawang unan na magkapatong. Nakita kong basa ang shirt niya kaya naman
kumuha ako ng bago. "Babe.. Papalitan lang kita ng damit ahh?" tinuyo ko ang mu
kha niya at bahagiyan g hinimas iyon. Marahang tumango lang siya. Sinimulan kong
tanggalin ang tshirt niyang basa, and I can see her naked body, y es, nakedly,
pero ang urge na gahasain siya ay pinigilan ko, kaya pikit mata kon g sinuot ang
tshirt na malinis, nang masigurado kong wala na akong makikita ay d umilat na a
ko. Inayos ko ang shirt niya at inayos ko na din siya sa pagkakahiga. I kissed h
er forehead at siniguradong tulog na siya bago ako nagpalit ng shirt k o at luma
bas. Nang nasa kusina na ako, nag isip ako ng lulutuin ko, masyadong ma selan sa
pagkain si Asha. Kung ano ang magustuhan dapat ibigay, hindi mo lang ma bigay n
g 30 minutes magagalit, sobrang hot tempered, ang daming ayaw, ang daming napapa
nsin. Feeling ko nga habang lumalaki ang tiyan mas lalo siyang lumalala, grabe l
ang sa init ng ulo, kapag galit siya, galit talaga! Pag gusto, gusto! Dapat ibig
ay mo, or else mag aaway lang kayo. Ang tagal ko ng nag iisip dito pero hindi pa
din ako makapagdecide, bumalik na la ng ako sa kwarto at sinilip siya. Ang peace
ful ng pagkakatulog niya, so tumabi a ko sa kanya at humiga.
Hindi niyo lang alam kung anong nangyari sa'kin kagabi! Grabe! In the middle of
th e night naghanap lang naman siya ng puto! Jusmiyo! Nagulantang ako noon! Unan
g u na! Saan lupalop ako ng Japan hahanap ng puto? Pangalawa kung mayroon man! D
is o ras na ng gabi! Gusto kong magwala sa sobrang frustrate, pagod ako sa traba
ho tapos hahanapan ak o ng puto? Pwede pakamatay na?! Pero dahil mahal ko siya,
at matalino ako, tinext ko si Ivan na ihanap ako ng pu to! Wala na! Damay damay
na ito! Luckily, bago pa mapariwara ang buhay naming dalawa, may nakilala kaming
Filipin o citizen sa lobby ng Hotel, nagtanong siya kung anong problema namin.
Hindi namin alam na Chef pala siya. Kaya ayun! Pinagluto niya kami ng Puto, Japa
nese version. Madaling araw ng maihain ko iyon kay Asha. Sobrang excited ako at
feeling great dahil naibigay ko na naman ang kaartehan niya -este kagustuhan pa
l a ng Baby. Pero ang energy kong nag level up ay bigla ding naglandfall dahil p
ag tapos ng dalawang subo ay inayawan niya na. Ilang beses ko pa siyang tinanong
ku ng ayaw niya na ba talaga. At tinulugan niya na ako. Sa sobrang disappointme
nt k o, ako na lang tuloy ang kumain, masarap pa naman! So `yan ang dahilan kaya
ako napuyat at muling matutulog ngayon. Pero wala pa atan g 30mins ay ginising
niya na ako. "JD!" naramdaman kong may humampas sa braso ko, pero talagang inaan
tok ako kaya hindi ko na lang pinansin. "JD!" mas malakas ang sigaw sa tainga ko
at mas malakas din ang hampas sa'kin. "JD !!!!!" tuluyan ng nagising ang natutu
log kong kaluluwa. At pupungas pungas n a tumingin kay Asha na nakaupo na sa tab
i ko. "Babe ano bang problema?!" gulat na tanong ko Dahil sa itsura pa lang niya
alam ko ng masama ang mood niya. Naka cross arms siya habang nakasandal sa head
rest n g kama at nakasimangot. "Sino nag ubos ng puto ko?" masama ang tingin niy
a sa'kin. Taena! Ang linaw noong sabi niya kagabi na ayaw na daw niya ahh?! Kina
bahan ako bigla. "Gusto mo pa ba Babe? Ibibili na lang ulit kita." tumayo ako pa
ra mag ayos, ang kaba ko naka todong volume na, sheeet! Nape pressure ako sa tin
gin ni Asha! Idag dag pang may time limit ang galaw ko! "I said, where's my Pu-t
o!" bawat salita niya ay may diin. "Ano ibibili kita.. sandali lang.." kinuha ko
ang pantalon ko at sinuot. "Answer my question JD!" nahinto ako sa pagsuot ng p
antalon at napatingin kay As ha, nanginginig kong isinara ang zipper ng pantalon
ko. At binutones. Talagang n atatakot na ako! "Ano kasi Babe.. ahmm kinain ko,
akala ko kasi ayaw mo." napakamot ako sa ulo ha bang nakatingin sa kanya. Sumama
ang tingin niya sa'kin. "Ugggh! JD! Sabi ko ayaw ko kagabi! Pero gusto ko ngayo
n!" inis na sabi niya.
Hay naku JD! Sabi nga kasi ayaw kagabi huhu! Patay ako nito! "Pero huwag ka mag
alala Babe, bibili na lang kita ulit." bago pa siya bumuga ng apoy eh tumalikod
na ako at mabilis na naglakad. "Huwag na!" napahinto ako sa sinabi niya at lumin
gon sa kanya. Naupo siya sa kam a at nag cross arms. "Babe promise! Saglit lang
to!" tinaas ko pa ang kanang kamay ko. "Huwag na nga! I want something." nag iis
ip siya habang sinasabi `yan. Sumandal si ya sa headrest at tinaas ang mga paa t
apos pinagalaw niya ang mga daliri niya ha bang nag iisip. "Hmmm.." Habang nag i
isip siya ay nananalangin naman ako na huwag naman sanang mahirap na bagay o pag
kain iyon! Kahit mahal basta common! Nasa likod ko ang mga daliri ko ng naka cro
ss fingers pa! "Uha! I want jelly!" wew! buti na lang jelly! "Jelly Ace?" tanong
ko pa. "Jelly but not jelly ace!" nakangiti siyang tumayo at nag suot ng tsinel
as. Habang ako ay natulala sa sinabi niya. Jelly pero hindi jelly ace?! Ano iyon
?! J uskopo! Pwedeng humingi ng clue? Jelly pero hindi Jelly Ace? Jelly pero hin
di Jelly Ace? Jelly pero hindi jelly ace? Jelly pero-"JD!" "Ay JD!" nagulat ako
ng sigawan ako ni Asha. Sa sobrang lalim ng iniisip ko hindi ko namalayan na pal
abas na pala ako ng hote l. "Saan ka pupunta?" "Hahanap na ng jelly mo!" "Nang g
anyan?" she stares at me kaya napatingin din ako sa sarili ko! Oo nga nam an! I'
m half naked here. Tssss.. ".." kamot ang ulo na sagot ko. "Haaayyy JD.." lumapi
t siya sa'kin dala ang shirt ko. Tapos sinuot sa'kin iyon ng na kangiti. Parang
battery na na full charge ako! Ngiti pa lang ni Asha! Buhay na ako! "Ikaw talaga
!" she pinch my nose, nanggigigil pa din siya sa'kin. Ayy Grabe! Uso k iligin an
g mga lalaki!
Sa sobrang kilig ko, hahalikan ko na sana siya. Kaso ayun! Tinabig niya ang pisn
gi ko! Sayang! "Jelly ko muna!" nakapout na sabi niya. So ganoon? Jelly for a k
issed? Ngumiti na lang ako at nakuntento sa pagpisil ng tumataba niyang braso! O
po! Tum ataba na si Asha! Pero kahit ganyan `yan! Hindi ko sasabihin na mataba s
iya! Dahil noong last time na napansin kong tumataba siya instead na magkaroon a
ko ng prit ong itlog for breakfast, isang flying fresh egg ang natamo ko! Batuhi
n ba naman ako ng itlog! Kaya kunyari na lang wala akong nasabi ahh? "Sige bye B
abe! Bye Baby!" lumabas ako na pakaway kaway pa kaya sa sobrang kaway ko nakalim
utan kong may kanto pa pala paglabas ng pinto! Ayun bawas pogi points tuloy! Per
o ok lang! Atleast narinig ko ang tumatawang boses ni Asha! Sheeet! A ng sweet k
o! At dahil isa akong matalinong nilalang tinawagan ko kaagad ang aking personal
se cretary slash partner in crime. "Hello Ivan pumunta ka ng lobby. Magkita tay
o!" sabi ko kaagad kahit hindi pa si ya sumasagot. "Sir naman! Hindi pa nga ako
nakakatulog ng maayos eh!" angal niya pa. Parehas k asi kaming napuyat sa puto n
a iyon. Puto na `yan oh! "O sige! Matulog ka na lang! You're fired! Bahala kang
umuwi sa Pilipinas mag is a!" "Sir papunta na diyan! Magbi-brief lang ako!" hala
tang nagising din ang natutulo g niyang kaluluwa sa sinabi ko. Este sa pananakot
ko! Nakarating ako ng lobby at patingin tingin sa paligid baka makita ko si Mrs
.Chef , ang nagluto ng Puto ni Asha kagabi. So iyon nga, pero men! Nakakita nama
n ako ng mga magagandang nilalang! Ang mga legs! Ampuputi! Mapapalingon ka talag
a sa s obrang sexy. Wiwit! "Sir huli ka!" tiningnan ko ng masama si Ivan ng mara
han niya akong batukan. "G*go!" binatukan ko din siya tapos naupo siya sa tabi k
o. "Ano bang mission natin.ngayon Sir?" umakto siya na parang may mission talaga
ka mi. "Gusto ni Asha ng jelly. Pero hindi jelly ace!" napatango tango naman si
ya sa'kin tapos nag isip. "Pagkain ba `yan Sir?!" "Hindi! Tao iyon!" sarkastik k
ong sabi. "Jelly na tao? Baka si Jell-" bago pa niya natapos ang sasabihin niya
ay kinuha ko na ang japanese news paper sa table at pinambatok ko sa kanya. Kata
ngahan nit o! Tinotoo nga ang sinabi ko! "Aray naman Sir! Makabatok naman ohh!"
"Ang tanga mo eh!"
"Ano ba kasing jelly `yan?" tanong niya. "Jelly pero hindi jelly ace. Pagkain iy
on." sagot ko. "Tagalog ba `yan? English? Nakikita? Nakakain?" hula niya kaya si
namaan ko siya ng tingin. " sorry naman. Ito na magiisip na." marahan siyang tum
ungo para mag isip. Nag isip din ako ng makakain na jelly.Pero anak ng tokwa na
`yan! Wala pang limang minuto narinig ko na ang humihilik na si Ivan, pagkita ko
sa kanya ayun! Plakda na! "Hoy!" ginising ko siya gamit ang japanese news paper
.Oo ako na ang masamang tao dito! "Sir naman!" gulat na napaayos siya ng upo. "N
ag iisip pala ah! Kung makahilik ka parang wala kang kasama!" " Sir nag iisip ak
o! Huwag kang magulo!" umayos na naman siya ng upo at mukhang matutulog na naman
. "Sige ituloy mo `yan! Iiwan kita dito sa Japan!" "Grabe naman `yan Sir! Parang
kayo kagabi hindi natulog habang nagluluto si Mrs.Ch ef ah!" "So ganoon! Sinusu
mbatan mo ko?!" "Halika na Sir! Maghanap tayo ng jelly na `yan! Walang mangyayar
i satin dito kung tatambay lang tayo!" Infairness may utak talaga si Ivan ah! Ka
hit ganyan kami magusap alam ko naman n a hanggang biruan lang kami. Lumabas kam
i ng hotel at naglakad patungo sa bus st ation dahil dito sa Japan, isa lang kam
ing hamak na turista. Nagtitipid ako sa s arili ko, for my baby. Gusto ko lahat
ibibigay ko! "Sir.. anong hula niyo sa jelly na iyon?" napatingin ako kay Ivan h
abang naglala kad kami. "Malamang itanong ko sa'yo kung alam ko no?" "Sabi ko ng
a Sir hindi niyo alam!" huminto kami sa bus terminal at saka naghinta y ng bus.
Habang naghihintay ay napansin ko ang isang babaeng umiiyak sa gilid namin, kasa
bay niyang umiiyak ang isang batang babae na karga ng isa pang babae. Nag uusap
sila pero sa tingin ko labag sa loob ng babae ang iwan ang bata. Right at that
m oment, naisip ko kaagad si Asha at ang Ate niya, this scene might happen to he
r, but I promise I will do everything para lang huwag mangyari kay Asha iyon. "S
ir! Ano tatanga ka lang diyan? Sakay na!" pasalamat si Ivan at nakasakay na si y
a sa taas kung hindi nasapok ko na siya sa pananalita niya! Buti na lang hindi n
ila naintindihan ang tagalog. "O sir san tayo ngayon?" tanong ni Ivan ng makaupo
ako sa tabi niya. "Hindi kita kilala!" asar na sabi ko.
"Grabe ah.. jelly jelly lang?" sinamaan ko siya ng tingin at bago ko pa siya mas
apak eh may umepal ng babae. "Excuse me." hindi kami ang kausap niya pero nakah
arap siya sa amin. Hindi siya mukhang Japanese pero maganda. Nakatayo lang ang b
abae sa gilid namin ni Ivan. "Ahh.. miss, here.." tumayo ako at binigay ang upua
n ko. Gentleman tayo eh! Pag sexy nga lang! "Salamat!" "Ate pilipino ka?" interv
iew kaagad ni Ivan. "Uhh.. yes." siyempre sila ang nag usap ako ang OP, ako naka
tayo eh. "Miss ano bang jelly na pagkain ang mayroon dito sa Japan?" tanong ko p
ara naman may pakinabang ang pag give-seat ko. "Madaming jelly, sa fruit Lychee
ang pinaka famous dito, if veggie naman, you ca n try the Konjac food here." "Na
kakain ba ang konjac te?" "Kasasabi lang hindi ba?" pambabara ko kay Ivan. "Shut
up hindi kita kausap!" at inirapan pa ako ni Ivan! Naknamputch na `yan! Laka s
makabakla nito! "You're fired!" mahinahon pero ma awtoridad kong sabi. "Sige te,
kayo na mag usap.." turo niya pa sa amin noong babae at nagtakip ng mu kha na p
arang matutulog. "So Miss, san ba makakabili noon?" tanong ko. "Pwede kayong sum
ama sa'kin, sa pupuntahan ko, there's a store near my place." alo k niya sa'kin.
At dahil desperado na akong makakuha ng kahit na anong jelly na maibibigay at m
a iaalay ko kay Asha. Sinundan namin siya. Dinala niya kami sa isang store kung
sa an may mga fresh foods tapos nakipag usap siya dun sa nagtitinda. Lumapit siy
a s a amin na may dalang cube jelly. "Nakakain ba `yan?" tanong ko kaagad at pin
indot pindot iyon, oo nga jelly nga! "Oo naman. Ito ang ginagawang yam cake, but
you can eat this na, hihiwain mo lan g siya tapos I-dip mo sa kahit anong sauce
." "Ivan! Tikman mo! Bilis!" utos ko kay Ivan na busy sa pag free taste nang kun
g a no anong japanese food. "Ano `yan Sir?" "Konjak daw." "Nakakain ba `yan?" "T
anga! Ipapakain ko ba sa'yo kung hindi?"
"Itona nga sir! Kinakain na!" "Oh anong lasa?" curious na tanong ko. "Isa pa sir
! Walang lasa eh!" Tumikim ulit siya ng isa tapos kumuha ulit. "Mauubos mo na `y
an! Wala pading lasa?!" takang tanong ko. "Eh kasi nga dini dip `yan." singit no
ong babae sa tabi ko. "Kanina ka pa diyan, ngayon mo lang talaga sinabi?" "Sinab
i ko kaya!" "O siya siya. bibilhin ko na!" at bago pa kami mapunta sa kung saan
saan. Binili ko na ang Konjak na iyon at, bumalik sa Hotel. Masaya pa akong nagl
alakad. "Babe I'm here! Andito na ang jell- wooh!" taenang `yan! Buti na lang pi
naglihi ak o kay superman kung hindi ay sapol ako ng lumilipad na tsinelas. Teka
? Paano nag karoon ng tsinelas na lumilipad dito?! Pagtingin ko sa sala ay andun
si Asha, nakapamewang at masama ang tingin sa'kin. H awak niya pa ang isang tsi
nelas. Anong trip nito at ginawang airplane ang tsinel as?! "Sandali Babe! Magpa
paliwanag akoooooo!" napatakbo ako sa kusina ng bigla siyang lumakad palapit sa'
kin at hawak ang isa niyang tsinelas. Tipong susugudin ako? Wa it lang! Ano bang
kasalanan ko?! Hindi ko maalala! "Asha! Mag tsinelas ka nga! Baka lamigin ka ni
yan! Mapano pa si Babyyyyyyyyy!" n apapatili ako everytime na bumibilis ang laka
d niya palapit sa'kin at kung saan sa an lumilipad ang tsinelas niya. "Babe nama
n! Nakakuha na ko ng jelly ohh! konjak ang tawag dito tapos, healthy p a, mataas
ang fiber niya, wala pang calories ng sa ganoon hindi ka tataba." Huh? TATABA?
Did I just say that?! Biglang kumabog ang dibdib ko. Sinabi ko ba t alagang tata
ba? "Sinasabi mo bang mataba ako?" "Hala! Babe! No! Hindi ka mataba! Ano... ahh.
. ahm.. magkaiba naman ang mataba s a tataba ang mataba ano mataba na talaga, an
g tataba eh, ano ah tataba pa lang, you know.. .." tiningnan ko siya at nakapiki
t lang naman siya. "1.. 2.. 3.. 4.. JD!!!!!!!!!!" kung gaano kadami ang exclamat
ion point ay ganoon din katinis at kalakas ang boses niya! Nagkanda dapa dapa ak
o sa pagtakbo ng isa isa niya akong batuhin ng mga prutas s a mesa. Pagapang ako
ng nagtago sa likod ng sofa. "Babe!Ano ba kasalanan ko?!" manaka naka akong sumi
silip sa likod ng sofa tapos magbabato siya ng prutas. "Huwag mo akong ma babe-b
abe diyan!"
"Huhu.. Babe masama magtapon ng pagkain!" natatakot na talaga ako kay Asha! Grab
e! "Sana naisip mo `yan noong kinain mo kagabi ang puto ko!"
"Babe naman sorry na! Suko na ako!" naramdaman kong huminto siya sa paghagis ng
prutas tapos dahan dahan akong tumayo sa likod ng sofa na nakataas ang kamay. "S
orry na!" "Walang hiya ka! Nagutom ako kahihintay sa'yo tapos pinag alala mo pa
ako dahil ba ka kung ano ng nangyari sa yo!" bigla siyang umiyak at naupo sa di
ning area. Lumapit ako sa kanya at mabilis na niyakap siya. Pasimple akong sumil
ip sa relos ko, inabot pala kami ng limang oras sa kahahanap ng jelly na iyon! A
fter ko siyang pakalmahin, ay hinain ko na sa kanya ang konjac food. Habang kum
akain siya ay, nililinis ko ang mga nagkalat na prutas. So ngayon alam niyo na k
ung anong hirap ng mga lalaki? Kung pwede lang na dukuti n namin ang bata sa tiy
an ng mga babae ginawa na namin tapos kami na ang magsuff er, gagawin namin, jus
ko! Sa salita at sa gawa kailangan mag ingat alang alang s a kalagayan niyo! Kay
a naman sana makunsensya kayo! Maka utos kayo wagas na waga s! "Burrrrp! Busog n
a ako!" Haaayyyyss! Marinig ko lang na ayos na siya okay na ako! *insert super d
uper smile*
Chapter 17 Kill Me
"Oh.." nilapag ni JD ang pangalawang bowl ng mani sa harap ko habang nanunuod ka
mi ng Cars. Ewan ko ba diyan, hindi ko naman trip ang Cars pero iyon ang sinala
ng niya, pam bata na panlalaki pa. Hindi talaga ako makarelate! "Wala na bang ib
ang snack? Puro mani na lang?" "Babe, sabi nila pag buntis ka, kumain ka ng mani
para tumalino ang Baby. Saka a yon sa study, Food for the brain daw ang mani. N
akakatalino iyon." tiningnan ko siya ng masama. Ang weird niya talaga! "Ang toto
o JD, nagkaanak ka na ba at parang alam na alam mo ang pagbubuntis?" "Babe! Wala
akong ibang anak." "Eh bakit parang bihasa ka na yata?" Nilabas niya ang ipad n
iya at nagtouch-touch siya dun. "Ito! Ang aking ever reli
able website Sinilip ko ang site, oo nga, andun ang stages of pregnant women, sy
mptoms, to do and what to do, manerisms, characteristics at kung ano ano pang ch
uchu eklabu! "Ok! At lahat ng nanjan ginagawa mo?" "Siyempre! Ganyan kita kamaha
l!" inakbayan niya ako at niyakap. Natawa na lang a ko habang hinahalikan niya k
o sa leeg. Ito na lang ulit niya sinabi na mahal niy a ako, and it's creepy. Ang
gara lang ng feeling, ang parang masaya na kinikilig ka, but then nakaka kaba.
"Ehem, ilang percent ba ang audience impact? Nang mabigyan ko na kayo ng rate. H
iya hiya din pag may time ah?" nasa dining area pala si Ivan na nakatambay dito
sa room namin. "Gusto mong mag poreber Japan ka na?" "Ang bad mo kay Ivan!" tap
ik ko kay JD, lagi na lang niyang tinatakot iwanan si Ivan pag hindi uma-agree s
a kanya. "Kaya nga Asha! Awayin mo nga `yan! Away ako!" binato siya ni JD ng pea
nut sa kaar tehan niya. "Tama na JD!" natatawang awat ko dahil nagpapalitan sila
ng tapon. "Haaay salamat! Makakauwi na din ako sa aking asawa at anak! Miss ko
na sila!" r elieve na sabi ni Ivan. "Eh si Katrina at Sarah? Hindi mo mamimiss?!
" may halong pang aasar ng tanong ni JD. "Sir naman! Wala naman laglagan!" kamot
ang ulo na sabi ni Ivan. "Sino si Katrina at Sarah?" tanong ko. "Si Katrina ang
nurse na kalandian niya sa Singapore. Si Sarah dito sa Japan hah a.." natatawan
g umiiling pa si JD. "Sir naman wala lang iyon! Pamilya ko pa din importante sa'
kin." seryosong sabi ni Ivan. Lalaki nga naman! Mawala lang ang babae sa paningi
n nila, humahanap na ng iba. Sana si JD pag lumayo ako eh makahanap kaagad ng ib
a, yes.. I still going to do it. I love JD but I need to do this.. Naramadaman k
ong hinaplos ni JD ang pisngi ko kaya napatingin ako sa kanya. "Lalim ng iniisip
natin Misis ah?" he pinch my cheeks. Yeah I know tumataba at p umapangit na din
ako. Kasabay ng mga flaws ko. "Wala lang.." sinandal ko ang ulo ko sa sandalan
ng sofa habang nakatingin pa di n siya. Tapos naramdaman kong hinalikan niya ko
sa baba, napangiti ako.. Then the tip of my nose. And my forehead."I love you Ba
be.." before pa maglandin g ang lips niya sa lips ko eh nagsalita na ang aming a
udience.
"Sandali lang ah? Makiki daan lang po? Baka kasi langgamin ako dito eh." sa hara
p talaga namin siya dumaan between sa center table at sa upuan namin. At sakton
g pagdaan niya tinampal siya ni JD sa pwet. "Aww.. huwag diyan Fafa JD!" matinis
na sabi ni Ivan na nakahawak pa sa pwet niy a at bibig. "Pota Ivan! Lumayas ka
na! Baka talagang iwanan kita dito sa Japan!" pananakot n aman ni JD. "Excited m
uch?! Ito na oh! Lalabas na nga! Hindi makapaghintay?" saka tuloy tulo y na luma
bas si Ivan Paglabas niya bahagya pa kaming nagtitigan ni JD noong hahalikan niy
a ulit ako, bigla na naman sumulpot si Ivan. "Sir! Paalala lang! Buntis `yan! Ba
ka madoble! Maging kambal pa!" sumaludo siya ka y JD at lumayas na. "Epal talaga
nito!" tumayo si JD at lumapit sa pintuan nilock niya ang pinto. Saktong pagcli
ck ng lock ay biglang tunog naman ng phone ko. Andun na naman ang unfamilar hear
tbeat ng puso ko at ang simpleng titigan namin ni JD na nagpakaba saming dalawa.
He's looking at me like, 'don't answer' but my phone kept on ring ing. Anong ga
gawin ko? Should I answer? "Pasok lang ako." napatingin na lang ako sa likod ni
JD. So ito na? I better tal k to ate. "Hello Ate?" "Asha, kamusta ang Baby?" a b
itter smile flash on my face. Yeah.. she's asking t he baby but not me. "The bab
y is fine ate.." pinilit kong huwag pansinin ang sakit na nadama ko. Aka la ko o
nce na nakuha niya na ang sagot na gusto niya babalik na kami sa dati. "Good. I
really miss you sis! Sana makauwi ka na kaagad." masaiyang sabi niya. N apangiti
ako sa pagkakaalam na miss niya na pala ako. "Salamat Ate! I will be back soon,
one week na lang kami dito.. then we'll go ho me. Magkikita na din tayo!" masai
yang sabi ko. "At ang Baby!" dugtong niya. "Yes. The baby." napabuntunghininga n
a lang ako. Ang baby lang talaga ang nagdud ugtong saming dalawa. Pagkatapos ng
ilang bilin niya ay nagpaalam na din siya. But my smile faded, right after I tur
n and saw JD looking at me intently. Wala a kong makitang emosyon sa mukha niya,
wala kong ibang maramdaman kundi ang sobran g kabang dumadagundong sa dibdib ko
. "JD.." I whisper.
"Why?" iyon lang ang sinabi niya pero biglang tumulo ang luha ko. Dahil sa simpl
eng tanong niyang iyon ramdam ko ang sakit sa salitang iyon. "I'm sorry JD but
I still giving the baby to Ate. mas kailangan niya to. I can l ive alone, but no
t her." Tiningnan niya ako ng matagal saka lumapit. There's a little space betwe
en us. Then tumalikod siya at pagharap niya ay nakita ko ang muscles niyang tens
yonado, he grit his teeth. "G*damnit! Asha! Alam kong mabait ka! Pero sana naman
iniisip mo muna ang sarili mo bago ang ibang tao! Pinipilit kong intindihin ang
mga sinasabi mo pero kahit saang anggulo ko tingnan! Isang maling desisyon pa r
in para sa'kin ang gusto mo!" Iiling iling na sinabi niya sa'kin. Wala pa ding t
igil ang luha ko habang nakaupo at nakatingin sa kanya. Alam kong pinipigilan la
ng niya ang galit niya at kinokontrol pa din niya ang boses niya p ara huwag niy
a akong masigawan. Im sorry JD." Umiiyak na sabi ko. Pilit kong pinipigilan huwag
umiyak pero ayaw t alagang tumigil. "Asha, anak mo, anak ko, anak natin ang pin
ag uusapan dito, I'm sure, kahit sino ng tao ang ipamigay magagalit din. Don't l
et our child feel that anger towards u s. Hanggat nandito ako, nandito ka, walan
g ibang may karapatan sa kanya kundi ta yo lang!" napatalikod siya sa'kin after
niyang sabihin `yan. "Mahal kita JD.." Ewan ko pero gusto kong sabihin sa kanya
iyon. Tumayo ako at n iyakap siya patalikod. "Mahal na mahal kita." Ulit ko pa.
"Then prove it." "JD mas kailangan ni ate ang baby. Im sorry kung nasasaktan kit
a. But it's bette r to end it this way." ang hirap sabihin.pero kailangan. "What
do you mean?" Puno ng pagtataka ang mukha niya ng humarap sa'kin. "Im still doin
g it. Im sorry. And lets.. lets forget what we had. Im breaking u p in this marr
iage." napalayo ako sa kanya habang sinasabi `yan. "Asha.." Bulong niya at humak
bang palapit sa'kin. Humakbang din ako palayo sa kany a. "Im not worth on you. Y
ou deserve someone better. Look at me, im fat, im ugly, m asama na ang ugali ko,
I cannot love you back. I cant gave you back the love tha t you deserve. Im sur
e madali mo din akong malilimutan. Look at you, your handso me your kind, your l
ovely, your everything that a girls dream." Kahit putol puto l ay nagawa kong sa
bihin iyon Im trying to convince him that he don't deserve me. "f*ck! Asha!" Pun
o ng galit at sama ng loob na sinuntok niya ying dining table. Napahawak ako sa
bibig ko sa sobrang gulat lalo na ang nakita ko ang namumula ni yang knuckles. "
You really think that was easy? to forget you? You know what? I don't f*cking c
are your weight or if you're ugly, your bad side, and I dont care kung anong wal
a sa'yo, kahit maging pulubi ka, maganak ka ng isang daan! Wala akong paki alam
! A
s long as ikaw si Asha! ikaw ang babaeng, lumuhod sa'kin para anakan ikaw ang ba
ba eng umiiyak tuwing gabi, ikaw ang inosenteng babeng minahal ko!" Lumayo ako s
a kanya at tinakpan ang magkabilang tainga ko, dahil bawat salita ni ya ay tumat
agos sa puso ko. "Mahal kita. And that's all I know, mahal kita, for what you ar
e, mahal kita kah it ano pa-" "STOOOOPPP!" malakas na sigaw ko dahil hindi ko na
kinakaya ang naririnig ko. "Asha mahal kita.." hindi pa rin siya nagpapigil sa
pagsalita. "JD please, stop, stop, stop." lumuluha kong pakiusap. "You really do
n't want to hear coz your decision is final?" hindi na ako sumagot at hinayaan k
o na lang na umiyak ako. "Asha that's unfair, kami ng anak natin ang dapat mong
iniisip, kasi kami ang pa milya mo, kami ang sasama sa'yo hanggang pagtanda mo."
"JD stop please," umiiling na sabi ko habang nakatakip pa rin ang tainga ko. "A
sha lahat na ginawa ko para maipakita ko sayong mahal kita, ano pa bang kulang ?
Ano pa bang kailangan kong gawin?" hinilamos niya ang kamay niya sa mukha. Ayok
o na suko na ko sa hirap na nararamdaman ko. I should end this. Now. Unti unti a
kong lumuhod sa sahig. Ang isang paa ko pa lang ang nakatukod sa sahi g ay narin
ig ko na ang malakas at ma awtoridad na sigaw ni JD. "Don't you ever dare touch
your knee on that ground Asha!" napahinto ako at tinu kod ang kamay ko sa sahig.
I feel so helpless. "Dahil kahit anong gawin mo! Hindi na mababago ang desisyon
ko. Will not going b ack to the Philippines." "JD.." mas lalo akong nanghina sa
sinabi niya. I let my loud cry fill the room. "And that's final!" Bahagiyang na
palakas ang iyak ko sa tono ng pagsasalita ni JD. "Why Asha? Why are you doing t
hat? Hindi mo ba talaga kami mahal?" "Mahal kita JD" I said between my sob and l
ook at him. "Kung gusto mo, hindi na kita iiwan, I will sataying at your side, g
agawin ko lahat ng gusto mo, but plea se let the baby give to ate-" "So gusto mo
talagang ibigay ang anak natin sa kapatid mo?!" dumagundong sa buon g kwarto an
g malakas na sigaw ni JD. Na halos nagpabingi sa'kin. Wala kong nagawa kundi umi
yak. "Answer me Asha!" another shout from him, covered the room. The intense of
his v oice makes me shiver. "G*damnit! Asha! Answer me!"
"Yes." before he explode on anger. I answer him with my sobbing voice and shakin
g body, I look at him once more. "Kill me now.." napahinto ako sa pag iyak, at
napatayo sa sinabi niya. Tiningnan ko siya na kinakabahan. "That's the only way
you can do, para maibigay mo ang anak ko sa kapatid mo. Kil l me. That way wala
ng hahadlang sa gusto mo. You've gotta kill me." may diin sa bawat salita niya.
Napatakip ako sa bibig para supilin ang malakas kong pag iya k. Determinado siya
ng nakatingin sa'kin, na para bang sinasabi niyang, it's now or ne ver. And I kn
ow. Hindi ko kaya. I can't do that.. "Hindi pera ang anak ko, na ipangbabayad mo
at susuklian ng kagandahang loob sa'yo , at ang kapatawaran ay kusang ibinibiga
y, sometimes 'sorry' is enough.." napapi kit ako ng madiin sa sinabi ni JD. At t
uluyan na kong nawalan ng pag asa. "Sorry because I can't let you do what you wa
nt. If you really want that, then k ill me.."
Chapter 18 Luck
--Hindi ko kayang pagmasdan ng matagal si Asha. She's crying in pain. Gusto kong
i ntindihin siya pero hindi ko kaya. I almost say 'yes' noong nagmakaawa siya s
a'kin pero alam kong kulang ang buhay ko kung isa man sa kanila ng baby ang mawa
la sa'k in. Kaya hangga't kaya ko ipaglalaban ko sila ng patayan. "Asha.." lumap
it ako sa kanya at lumuhod sa harap niya, I cupped her face, and t ucked her hai
r. "Tama na.." tinulungan ko siyang tumayo at inalalayan papunta ng kwarto. Inal
ala ko ang kalagayan niya dahil sensitive siya, nang makarating kami sa kwar to
ay pinaupo ko siya sa kama at naupo din ako sa tabi niya. "Whatever happen. Maha
l na mahal kita Asha. Ginagawa ko to para sa baby not only for me. Later on, ala
m kong maiintindihan mo din ako at pasasalamatan sa ginawa ko." I kissed her for
ehead. "Matulog ka na.." inilalayan ko siyang mahiga at niyakap patalikod. I kno
w hindi niya pa ako naiintindihan sa ngayon. Pero dadating ang araw na maii ntin
dihan niya din ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko kakayanin ang mawala silan g d
alawa sa akin. I don't want to live in regrets dahil hindi ko sila naipaglaba n.
I will fight for them kahit na patayan. I'm planning a better life with them, s
a ngayon kailangan ko lang magtyaga kay A sha. Magtyaga na alagaan at bantayan s
iya, coz any monent pwedeng magbago ang is
ip niya at gumawa ng hakbang na hindi naman siya sigurado. Kailangan kong sundan
ang bawat kilos niya dahil baka sa isang iglap lang ay maw ala na siya sa'kin.
In just a blink of an eye; nagbago bigla ang takbo ng buhay ko, kung dati I'm ju
st a happy go lucky guy, simple lang ang pangarap ko, simple lang ang mga hilin
g ko, simple lang ang mga gusto ko. Kung dati ay kuntento na ako sa mga bagay na
mayroon ako, sa mga narating ko. Dati noong nag aaral ako, sabi ko sa sarili ko
makatapos lang ako, ok na ko. Aft er college ay nagtrabaho ako sa company namin
sabi ko naman, gusto kong maging P resident. Noong naging president na ako, fou
r months before wala na akong ibang nahiling. Kumbaga I stopped dreaming. Until
I met Asha, a very innocent girl na hindi ko inakalang mamahalin ko ng gan ito.
My father got a news on me that time ng nagkakilala kami, Week after daw ay ia-a
nounce na sa company na ako na ang bagong President. In my 23 years living, mas
a ya na ko sa ganoon, may parents na supportive, kapatid na makulit, pinsan na s
ob rang bubbly, in short sa pamilya ko umiikot ang buhay ko.. noon. That night n
agpunta ako ng bar and party as usual. I'm not looking for girls, co z girls do
look at me. Hindi ako ang lumalapit sa babae sila ang lumalapit sa'kin. But then
, one girl caught my attention at the one cornerof the bar, a very beaut iful ye
t problematic girl, base on her appearance mukhang wala siyang pakialam s a pali
gid niya. Hindi naman sa Love at first sight pero nacurious ako kaya nilapitan k
o siya. "Hey.." her mesmerizing eyes look at me without any emotion. "Mind if I
join you ?" but she didn't answer me instead she just shrugged her shoulder. Pin
agmasdan ko lang siya, she's really pretty, but I don't have the guts para ma gi
ng patient, masyado akong masaya noong gabi na iyon kaya tumayo na ako at lala y
o na sana sa kanya. "Can you help me to forget my problem?" narinig kong tanong
niya at hinawakan pa ako sa braso. My playful mind activated. Ngumiti ako sa kan
ya at nilapit ang mukha ko. "In eve ry way." naamoy ko ang amoy alak niyang bibi
g. Tinawid ko ang pagitan ng labi na min at hinalikan siya. Hanggang sa nakarati
ng kami sa condo ko, hindi naman ako namimilit ng babae but that time, hindi ko
siya kayang I-ressist. Before may mangyari sa amin, ilang be ses ko munang tines
t kung papalag siya, hindi siya pumalag same as hindi din siy a gumaganti, paran
g wala nga lang eh, I kissed her, period. Ganoon siya ka plain . Ka dull. Ka inn
ocent. Ka vulnerable. I saw tears right after we do it. Dun pa lang I can feel n
a malaki ang problema niya. Na guilty ako ng gabi na iyon dahil I was the one wh
o took her virginity. Pero pag gising ko, I don't have the chan ce to say sorry
dahil wala na siya. Three days after that day. Nagulat ako ng makita ko siyang n
akatayo sa harap ng pinto ng condo ko. Kinabahan.ako, dahil early that day may t
umawag sa'kin na nabun tis ko daw siya. Mabilis akong tumalikod pero huli na.
"John Dale Aragon!" kumabog ng todo ang dibdib ko! Tainang `yan! Sira ba ang con
do m ko? Bwisit na iyon! Pangalawang babae na `yan na naghahabol sa'kin ah. Pero
sigura do ako! Safe ako noon! "John Dale Aragon!" habol ang hiningang mahigpit
niya akong hinawakan sa braso. "Ano na naman ba?! Hindi ako ama niyan!" naiinis
na sabi ko. Nagtataka naman siyang tumingin sa'kin. "Huh?!" sabi pa niya. "Hindi
pa ko ready maging ama! Wala pa akong ipon! Parang awa mo na." naiinis na talag
a ako. "Hindi ako buntis." umiiling na sabi niya. Siyempre na relief naman ako p
ero nag tataka pa din. "Eh bakit ka nandito?" tanong ko sa kanya. "Kailangan kon
g mabuntis." buong tapang na sabi niya. Baliw. baliw `tong babae na to, `yan kaa
gad ang naisip ko. Dire diretso akong naglak ad papunta sa unit ko para pumasok
I was trying to forget her. But before I clos e the door, bigla siyang lumuhod.
"Please, parang awa mo na, buntisin mo ko," nakatungong sabi niya. At mas lalo a
kong nagulat ng makita ko ang pagpatak ng luha niya. "Please?" Pinapasok ko siy
a sa loob ng unit ko at saka nag isip ng mabuti. Sabi ko masaya nga iyon! May pe
t ako, kaya umoo ako without knowing her reason. Starting that d ay, pinatira ko
na siya sa condo at at pinaglaruan. Yes I play with her, binago ko siya, ang pa
nanamit niya, ang paniniwala niya, ang manerism niya. Pero never kong nabago ang
emosyon ng mata niya. Pagsisisi, pangungulila, pangamba, sakit a t lungkot. She
never smile, but she always cry at night. Akala ko ganoon lang kadali makipagla
ro sa kanya. But I didn't know, ang will ko na mapasaya siya ay lumiliko na sa i
bang direksyon. I said to myself, papasayah in ko siya, kasi ayaw kong makakita
ng taong malungkot, iyon ang time na nalaman ko ang dahilan niya. She's a girl t
hat you cannot think that would be. Hindi pala ganoon kadali na pasayahin ang is
ang tao na malungkot. Akala ko once na napasaya mo na siya iyon na iyon, hindi p
ala. You always aim for more than th at. And suddenly, my life started to change
, masaya ako pag masaya siya, lagi ko siy ang naiisip, inaalala, and I don't kno
w when I started that I'm falling. Mahal ko na pala siya.. Napahigpit yata ang y
akap ko kay Asha dahil naramdaman kong gunalaw siya, kasaba y ng pag galaw ng ti
yan niya. Wait! Did my Baby move?! Aaaawww.. nakakaramdam na ba ang baby ko? Nap
angiti ako ng himasin ko ang tiyan niya na malaki na. My Baby.. palaki ka lang d
iyan ahh, takpan mo na lang ang tainga mo pag naririni g mong nag aaway sila Mom
my at a Daddy, huwag ka ding magulo diyan, kumapit ka n g mabuti sa loob, kumapi
t ka sa apdo, balun balunan, atay, puso o kahit sa small at big intestine ng Mom
my mo. Huwag ka munang lumabas dahil hindi pa pwede. Mag
tiis ka na muna diyan sa masikip at madilim na tiyan ng mommy mo, iparating mo n
a lang via text o email ang gusto mong pagkain sa mommy mo. At si Daddy na ang
b ahalang gumawa ng paraan sa pagkain na gusto mo. Huwag kang mag alala, hindi t
ay o susuko sa mommy mo, hindi tayo tutulad kay Napoles na sumuko kay Pnoy, wala
ta yong kasalanan, malinis ang kunsensya ko, lalaban tayo ng patayan, este ako
lang pala, stay put ka lang diyan Baby. Huwag ka mag alala pag naka face to face
ko ang Tita mo na bruha, sasabunutan natin iyon. Makaganti man lang tayo sa gin
awa niya sa Mommy mo. Osha matulog ka na diyan, huwag kang magpupuyat, masama `y
an sa'yo . Magkita na lang tayo after six months! Promise si Daddy ka agad ang u
nang makikita mo at hindi ang mukha ng Doktor, ok? O sige goodnight na . I kisse
d Asha's nape and hugged her tight. Atleast ngayon nagkalinawan na kami n g Baby
ko. Alam ko ng kakampi ko siya. *wink* --Nagising ako na wala si JD sa tabi ko.
Nagdadalawang isip ako kung lalabas ng kw arto o dito na lang ako. Andun na nam
an ang takot na mapag usapan namin ni JD an g nangyari kagabi. Natatakot akong m
akita ang ngiti even though alam kong nasasa ktan siya. Natatakot akong mabalik
ulit kami sa dati. Na itrato niya ulit ako na parang walang nangyari. But then I
need to face this. Tumayo ako at maagang naligo. Creepy. Pero hindi ako nasusuk
a ngayon. Dati pag g ising ko palang masusuka na ako. Very Good anak. Nakikisama
ka sa mood ng mommy. Dahan dahan akong sumilip sa labas ng kwarto. I saw JD sta
nding, nakatalikod si ya sa'kin. So lumakad ako palabas. Mukhang paalis na siya
dahil naka long sleeve p olo shirt na siya at nakasampay sa sofa ang coat niya.
"Ivan . Ok sige, cancel that meeting I'm too late. Yes. Sige. Bye." Bakit naman
siya na late? Eh mukhang kanina pa siya prepared. Bahagiyang nagkali kot siya sa
phone niya at napatingin sa'kin. "Babe!" nabigla pa siya ng makita ako. Lumapit
siya sa'kin at inilalayan akong mau po. "Bakit hindi ka pa umaalis?" tanong ko
sa kanya. "I'm waiting for you." sagot niya at binuksan ang nakatakip na food. "
Here kumai n ka na. Then take your vitamins, teka ipagtitimpla kita ng gatas." l
umayo siya sa'kin at lumapit sa counter; nagtimpla siya ng maternity milk ko at
nilapag sa la mesa. "Thanks. You can go. Ok na ako." kinuha ko ang fork at tumik
im ng beef na nakaha in. It's like bulalo pero madaming gulay. Kinuha ko din ang
spoon at humigop ng sabaw. Hindi ako makatingin sa kanya dahil sariwa pa din an
g mga napag usapan na min kagabi. Tapos ito, he's back to normal as if wala na n
amang nangyari. "Kain lang ng kain Babe." tinupi niya ang long sleeves niya at n
aupo sa tabi ko. Nagtataka akong tumingin sa kanya. "Oh, you're not going?" "Hih
intayin kita.." "No I'm fine. Sige na umalis ka na."
"I mean, hihintayin kita para sumama sa'kin. Look, maboboring ka lang dito. Saka
p ara makapasyal din tayo after the meeting." binabantayan niya ba ako? Parang
aya w niyang malayo sa'kin sa ginagawa niya. Napapatangong binilisan ko na lang
ang ka in ko. So ako na naman ang dahilan kaya nalate siya sa appointment niya?
Ako na naman. "Babe.. Easy lang. Huwag kang magmadali." hinawakan niya pa ang br
aso ko para ma pigilan sa sunod sunod na pagsubo ko. Tumango na lang ako. Pero h
indi pa din niya ko binibitawan instead he caress my shoulder. Sheeeeet! This fe
eling! Parang one in a million moments to remember. S impleng gawa lang niya per
o para sa'kin napaka sweet na. Nang matapos akong kumain ay pumunta ako ng cr pa
ra mag toothbrush, sabi niya si ya na daw ang maghahanda ng susuotin ko. I saw m
y reflection on the mirror. Ang taba at ang itim ko na. Tsss.. Bakit pinagtyatya
gaan niya pa ako? Paglabas ko, nakita ko na kaagad siya; hawak ang yellow summer
dress at nasa lap ag naman ang flat sandals ko. He help me to wear my dress, na
katalikod ako sa kanya dahil tinitirintas niya an g tali sa likod ng dress and w
hen I turn, he smile at me. Nakaupo siya sa kama a t nakatayo naman ako. He care
ss my bulging tummy. "Alam mo bang habang yakap kita kagabi, gumalaw ang tummy m
o. I feel our baby." masaiyang sabi niya. "Really? Hindi ako makapaniwala dahil
three months pa lang iyon, buo na ba iyon? Or should I ask if may kakayahan ng m
agmove ang baby. Ewan ko. "Yup. At nag usap na kami ng masinsinan." pinagalaw ga
law niya pa ang kilay niya habang nagtataka naman akong napatingin sa kanya. "Wh
at do you mean?" "Wala lang." nakangiting sabi niya saka tumayo at inakay niya n
a ako palabas. After kong makapag ayos, ay lumabas na kami ng hotel room. Nagbya
he kami papunta sa isang restaurant at dun nakita ko si Ivan. "Wow! Sir aga nati
n ah?" tinapik lang siya balikat ni JD, pero ang tapik na mala kas. "Ok na ba an
g mga papers?" "Yes sir! Dapat maiclose natin `yan para naman may bonus ako no s
ir?" patapik tapi k pa si Ivan sa balikat ni JD. "Sino may sabing may bonus ka?"
natatawang tanong ni JD habang hawak ang mga pap ers. "Sir naman! So ganoon? Al
l around tapos walang bonus?" "Siyempre mayroon!" "I love you na talaga Sir! Mah
al na mahal kita!" "Ipapadala ko na lang sa bahay mo sa Pilipinas sila Sarah at
Katrina. Pwede mo n g I-take home!" tawa ng tawa si JD habang sinasabi iyon, si
Ivan naman napapasim
angot sa pagtawa ni JD. "G*go ka Sir ah!" sinuntok niya si JD dahil sa asar. Pin
agmasdan ko lang si JD tumawa, paano niya nagagawang tumawa na parang walang nan
gyari kahapon pag alis ni Ivan. He's laughing out loud. Biglang napaayos at napa
tayo sila, kaya naman napatingin din ako sa likuran ko k ung saan sila nakatingi
n. Three men walking towards us. Napatayo naman ako ng ak ayin ako ni JD. Nilaga
y niya sa bewang ko ang kamay niya at ngumiti. "Good day, Mr. Takehomi.." nag bo
w ng ulo si JD, kaya naman ginaya ko din siya. "Good day. So you are the Represe
ntative of Aragon Corporation. Nice to finally meet you." nilahad nito ang kaniy
ang kanang kamay at tinanggap naman ni JD. "John Dale Aragon. At your service."
dagdag ni JD ng nagshe shake hands sila. Inalalayan ako ni Ivan maupo sa kabilan
g lamesa, mukhang importanteng deal yata to, by the looks of JD, he's smiling pe
ro halatang nate-tense siya. "Ma'am senyasan niyo lang ako if you need something
." tumango na lang ako bilang sagot kay Ivan. Bumalik siya sa table nila JD at i
n-open ang laptop niya, ginaw i niya ito dun sa tatlong hapon, habang si JD nama
n ang nagpapilwanag, napapatan go naman ang mga Hapon sa paliwanag ni JD. "Do yo
u want something Ma'am?" napukaw ang tingin ko kanila JD ng may lumapit sa'k in
na babae, waitress siguro siya dito. Inabutan niya ako ng menu at nag stay sa gi
lid ko. Binasa ko ang mga menu nila kaso kahit na english at hindi siya naka pri
nt in ja panese word hindi ko pa din siya maintindihan. Tanging pictures lang an
g nakikit a ko. I can't decide kaya naman napatingin ako sa table nila JD, nang
biglang lingon k o I saw him looking at me, he's looking at me like asking me..'
what's the proble m' I shook my head para ipaalam na walang problema. Bahagya na
man siyang napatan go,at binalik ang atensyon sa kausap niya. Habang pinagmamasd
an ko siya, nakita kong uminom siya ng parang tea but it's gre en. Ano kayang ju
ice iyon? Binalik ko ang tingin ko sa waitress at sinabi sa kaniyang.. "I want t
hat one.." turo ko kay JD at dun sa hawak niyang inumin. "Is that all Ma'am?" tu
mango na lang ako bilang sagot. Nang dumating sa'kin ang order ko; ininom ko lan
g ito at hinintay sila JD at Ivan na matapos. It took one hour bago sila natapos
. "C'mon Babe.." sabi ni JD at lumapit sa'kin. Lumapit kami ulit dun sa table ni
la. "So I want you to meet my wife.. Asha." lumingon siya sa'kin at inakbayan ak
o. "Nice to meet you Sir." bahagiyang yumuko ako sa kanila. "So I guess, she's y
our luck for closing this confidential deal." sabi ng isang Hapon. "She's not ju
st my luck, she's my life.." nakangiting hinapit ako ni JD.
"Ooohh.." tumatangong nagtinginan ang mga Hapon at ngumiti sa amin ni JD. "So wh
at's the gender of the Baby?" the other Japanese ask me, while pointing my tummy
. "We still didn't know, it will took five months before we know it." paliwanag
ni JD. "You know, Mr. Aragon, Japan has the best technology in the world, we had
the te chnology of detecting the Gender of the baby in it's trimester stage." N
agkatinginan kami ni JD at parehas kaming na excite. Pwede na namin malaman ang
gender ng Baby. "Really? Can we have the contact of that Hospital?" "Oh sure.."
nagbukas ng attache case ang isang hapon at inabot ito dun sa parang pinaka big
boss nila. "Here.." inabot ni Mr. Takehomi kay JD ang card. "Thank you very much
Sir.." nagbow si JD at nagbow na din ako. "Thank you." dagd ag ko pa. "You're w
elcome. So we're going." nagsialisan sila at naiwan kami ni JD na nakat ayo. "Ba
be pwede na natin malaman kung anong gender ni Baby!" tuwang tuwa na sabi niy a
at hinawakan pa ang tummy ko. "Excited?" natatawang tanong ko dahil, ibang iba s
i JD kanina habang nakikipag u sap sa mga ka-deal niya. He's like a child wanted
to get something. He kissed my forehead and hugged me tight. "Magaling! Magalin
g! Mag PDA sa gitna ng restaurant!" napatingin kami pareho kay Ivan na nakalimut
an ko ng kasama namin. Nakaupo siya at mukhang kanina pa kami pinagmamasdan. "Ik
aw magbayad niyan ah!" turo ni JD sa mga pagkain na nasa lamesa. "Tara na Bab e.
Mag iisip pa tayo ng mga names." naglakad kami palabas. "Sir naman!" natatawa n
a lang ako kay Ivan dahil para siyang nalugi sa itsura ni ya, kumakamot ang ulo
na inuubos niya ang pagkain.
Chapter 19 Twins
"Do you have an appointment to Doctor Shui?" the nurse attendant ask us when JD
and me reach the fifth floor where the certain Doctor recommend us.
"We don't have, but Mr. Takehomi recommend us." "Wait for a while Sir.." the nur
se said, she made a few call then,"Ok Sir. Just fill it up." inabot niya sa amin
ang isang papel kung saan may form na dapat sul atan. Lumapit kami sa mahabang
upuan at nagde-kwatro naman si JD. Naupo ako sa tabi ni ya at pinatong ang baba
ko sa balikat niya habang siya ay nakatungo at nagsusula t. Ang sarap lang basah
in ng pangalan ko na sinulat niya, Natasha Aragon. I smile a t pinanuod siyang m
ag fill up. Maya maya napakunot noo ako. Teka? Bakit alam na alam niya ang infor
mation ko? From my height, weight, last menstration, pati ang physical and emoti
onal changes. "Teka ako dapat nagsa-sign diyan ah?" tanong ko sa kanya dahil tul
oy tuloy lang siya sa pagsulat. "Tapos na." lumingon siya sa'kin at dahil nakapa
tong sa balikat niya ang baba ko, mejo nagkalapit kami, at dahil mahilig sa asuk
al si JD, tinawid niya ang pagitan ng mukha namin at hinalikan ako. A smack kiss
ed in lips at tumayo na. Ok! Ang s weet niya! After three turns kami na ang sumu
nod. The assistant guided us para pumasok. It is a small room where you can see
a hospital bed, a table, and a two seat in fro nt of it. There's a lot of pictur
e on the wall where you can see the stages of pregnant wo men, and the baby. "Go
od Afternoon to the both of you." bati sa amin ng isang matandang Doctor. Bab ae
si Doctor Shui and she's look like Indian. "Good Afternoon." sabay naming bati
ni JD. Inalalayan niya akong makaupo sa isan g upuan bago siya naman ang naupo.
I'm Alexandra Shui. I'm an Ob Doctor. And I can see from your form that you both
know you pregnancy period. So what else do you wanted to know?" inayos noong Do
ctor ang eyeglass niya at pinagsalikop ang palad niya sa ibabaw ng table. "Yes.
We just wanted to know the gender of the Baby now. A friend recommend you. " na
papatango ang Doctor saka ngumiti sa'kin. "Ok Mommy let's proceed here." she wav
e us the hospital bed. But before kami mak alapit dun ay inabutan niya ako ng Ho
spital gown. "Change your clothes first." h inawi niya ang kortina kung saan pwe
de akong magpalit. JD helped me to change my clothes. Inilalayan din niya akong
makaupo sa hospital bed. "Ok Mommy now. Lay yor body and relax." she open the mo
nitor and I saw the long tread, the end of it looks like stethoscope. Where she
put on my tummy. Si JD naman ay nakahawak sa kamay ko habang nakatingin din sa m
onitor. Nakailang lipat ba ang Doctor sa tiyan ko pero the images still blurred.
Ni wala nga akon g makita na baby image, kahit manlang ang ulo or kamay. Kinaba
han ako when the Doctor stop moving that thing on my tummy. "Just wait here." lu
makad siya palabas.
Nagkatinginan naman kami ni JD, nervous shown all over our face. "Hey everything
s alright. Ok?" her caress my forehead down to my cheeks. Pagbalik ng Doctor may
dala siyang isang malaking unan. "Sometimes we just need to move our body so th
at the baby, can move too, sometim es they really love to hide, and we need to c
ooperate with them for us to easily saw them." bahagiyang nakasandal na ako at m
ataas na din ang ulo ko. The Doctor started moving the thing on my tummy at unti
unti na naming naaninag ang nakabaluktot na sanggol. My eyes get blurred when I
saw it, it looks likes sleeping. But the one form of images show, nagulauhan ak
o, it caught my attention. "Congratulation. You have a twin Baby Boy." nashock a
ko sa sinabi ng Doctor. Tin ingnan ko si JD na nakatulala pa din sa harap ng mon
itor. At hindi pa siya nakun tento dahil lumapit pa siya at hinawakan ang monito
r. "My Babies." tuluyan ng bumagsak ang luha ko ng makita ko ang reaction ni JD.
"As you can see in the monitor, the first baby easily appear on screen, he's th
e one who's in the lower part of your uterus, where his head position on this pa
r t." marahan.niyang tinuro ang bandang baba ng puson ko. "The second baby party
hidden his upper part of the body at the back of first ba by's feet. According
to your form you we're just in your trimester period, where baby currently devel
oping their movement. They are all fully developed physical ly. These are they'r
e head," she pointed the two round blurred image. "If you look intently, you wil
l see they're eyes, nose and ears." she pointed on e by one on the screen. "Doc,
how's my babies condition? Are they healthy, are they pulses fine? Did the y mo
vement are fine? Can you detect what's not fine in them? How's they're progr ess
?" napatingin ako kay JD ng magsimula na siyang magtanong. "Ok Daddy. Everything
s alright." tinapik ng Doctora ang balikat ni JD dahil hala tang nag aalala na't
o. "JD.." pinanlakihan ko siya ng mata dahil mukha siyang tensyonado na para ban
g m ay mangyayaring masama sa Baby. Binalingan ko ang Doctor at ngumiti. "At 13
weeks your baby is about 6.7cm long. He weighs about 23g and is fully for med. T
hey begun swallowing and kicking. All their organs and muscles have formed and a
re beginning to function. Tiny fingerprints are now at the tips of their f inger
s. " she pinpoint the little shadow on the screen. Napapatango tango na lan g ak
o sa sinabi ni Doc. "How they doing inside? Did they move very well?" ayaw talag
a patinag ni JD sa p agtanong. "All this month, your baby's facial muscles are g
etting a workout as their tiny features form one expression after another. Witho
ut you realizing it, they may h ave hiccups now and then, as they practices brea
thing. By week 16, they will hav e reached about 10cm in length." "Wha should we
do to pratice their movement and prevent them from being immature
?" hindi pa nga yata nakakahinga ang Docyor sa pagsasalita ay nagtanong na kaaga
d si JD. Praning talaga. "Ahmm avoid, chemicals from medicines and cosmetics pr
oducts, don't stress too m uch, physically or mentally, as much as you can, eat
alot of fruits and vegetabl es, same as drink a lot of fluid, without caffeine o
r any artificial colored dri nk, take a walk 15-20 minutes a day in a shaded pla
ce under the sun to avoid ove rheating, when.indoor atleast have an exercise in
morning, it also can help you to reduce stress. And lastly don't forget to take
your vitamins, and visit your doctor, OB or midwife for your, maternity vaccine.
That's all.." "Doc what about the-" "Thank you Doc!" madali akong tumayo at hin
ugot si JD dahil mukhang hindi talaga magpapaawat sa pagtanong si JD. Ang sakit
lang sa bangs. "Oh Babe.. take slowly." inalalayan ako ni JD sa pagtayo. Nagpunt
a ulit ako sa likod ng kurtina at nagpalit ng damit. Bago pa kami lumabas eh nag
pahabol pa ng tanong si JD. "Doc are you sure it's twin Baby boys?" "Yes 90 perc
ent. You can see the printed ultrasound later." halatang pati si Doc nakukunsumi
na din sa kakulitan ni JD. Kwestyunin daw ba ang nakita niya?! Pero seriously,
kahit ako din hindi makapaniwala sa result. Kambal ang Baby nami n. At boys pa!
Napapangiti na lang ako habang naglalakad kami. "Lalala-lala-lala-" halatang goo
dvibes si JD, pakanta kanta pa habang naglalakad kami. Nakangiting magkahawak la
ng kami ng kamay. This moment feels like heaven. May asawang mabait, gwapo, mata
lino, caring, mala mbing, generous, mapagmahal, understanding.. ano pa ba? I gue
ss marami pa akong nakalimutan. Pero kahit ano pa man ang mangyari I know, he'll
going to be the b est Dad in the world. Kanina sa clinic, nakita kubg paano tum
ulo ang luha niya upon seeing the images of our baby. He's really cute. Si JD an
g pangarap ng mga babae. Masaya ako dahil ako ang taong maswerteng tao na nasa t
abi niya ngayon. But I can't totally be happy, may communication pa din kami ni
Ate, at hanggang ngayon, nag iisip pa din ako ng paraan para I-convice si JD. I
know I'm beibg to o much at sobra ko ng nasasaktan si JD. Pero halos mabaliw na
din ako sa kaiisip about kay Ate. May gulitiness kept on burning. Marinig ko lan
g ang iyak niya sa kabilang linya parang gusto ko ng umuwi at I-comfort siya. "J
ohn Dale Aragon, ahmm David and Johnny? Or Isang Dale tapos isang John? Para w a
lang inggitan, hati sila sa name ko, hindi ba Babe?" napalingon ako kay JD haba
ng palabas kami ng Hospital, Ngayon pa lang excited na siyang nag iisip ng names
. "So pag lalaki, kailangan talaga sayong name manggaling?" natatawang tanong k
o d ahil mukha siyang gulong gulo at undecided sa desisyon niya. Kina-career tal
aga niya ang pag iisip. "Siyempre naman! Junior yata `yan!" paglabas namin ng Ho
spital ay sumakay na kami sa cab.
Todo alalay talaga si JD sa'kin habang papasok, he's always holding my belly na
ak ala mo anytime pwedeng malaglag ang Baby. "Nakaka excite! Akalain mo iyon Bab
e? Naka kambal kaagad tayo. I wonder kung saa n natin `yan.nabuo, malamang dun s
a HongKong, eh san naman kaya banda dun at ano-" malakas ko siyang tinapik sa hi
ta niya dahil sa sobrang kadaldalan! Pati ba nam an ang pagbuo namin ay problema
hin niya?! "What? Para nga next time girl naman! Hindi ba perfect?" tinaas taasa
n niya pa a ko ng kilay. "Ewan." natatawang sagot ko na lang at tumingin sa laba
s ng kalsada. Nahihiya na ko sa driver ng cab dahil palingon lingon siya sa amin
ni JD. Buti na lang tala ga hindi niya kami naiintindihan. "Ang hirap pala mag
isip ng names! Makabili nga ng libro hayys.." naramdaman kon g sinandal niya ang
ulo niya sa headrest ng kotse. "Babe, hindi ka ba nagugutom? Vegetable Juice la
ng ang in-order mo kanina." tanong niya sa'kin. "Vegetable Juice?" bahagya akong
napalingon sa kanya. "Yup. Ang in-order mo, same as me." tiningnan niya ako as
if telling me, 'you do n't know'. ".. I'm not craving for anything right now. I'
m just sleepy.." nagkibit balikat ako at sumandal sa braso ni JD. Naramdaman ko
na lang na inakbayan niya ako at k inabig ang ulo ko.
"Looks like we made it Look how far we've come my baby.." Napalingon ako kay JD
ng kumanta na siya. Nakapikit siya at nakasandal ang ulo n iya sa sandalan ng ko
tse. "We mighta took the long way We knew we'd get there someday.." And I must s
ay He's so cute while singing, napangiti na lang ako habang pinagmam asdan siya.
Sa tono ng pagkanta niya, halata mong masaya talaga siya. Masaya siy ang kambal
na Lalaki ang Baby namin. Same as me. "They said, "I bet they'll never make it"
But just look at us holding on We're still together still going strong ."
Dumilat siya, pero isang mata lang, nakasandal pa din ang ulo niya, nakangiti si
ya sa'kin ng banggitin niya ang huling line.. Are we strong? Siguro oo. Siya la
ng naman ang nagpapalakas ng relasyon namin.
"You're still the one I run to
The one that You're still You're still The only one You're still
I belong to the one I want for life the one that I love I dream of the one I kis
sed good night.."
Hinawakan niya ang baba ko at bahagiyang tumagilid para magkaharap kami, nagkati
tigan kami, at bawat salitang binibitawan niya ay sinsero niyang sinasabi sa'ki
n, kahit na alam kong lyrics lang ito ng kanta, para sa akin totoo iyon. And whe
n h e say the last word he kissed me on my forehead. I automatically close my ey
es. Ang sarap. Ang sarap magmahal ni JD. Niyakap niya ako kaya naman sinandal ko
ulit ang ulo ko sa balikat niya.
"Ain't nothin' better We beat the odds together I'm glad we didn't listen Look a
t what we would be missin"
Akala ko titigil na siyang kumanta, pero hindi talaga nag paawat. He continue th
e song. He embrace me, habang kumakanta siya, at ang ginawa ko na lang ay isubs
ob ang mu kha ko sa dibdib niya, pinakinggan ko ang tibok ng puso niya. Habang s
iya ay nak apatong pa din ang mukha sa ulo ko at kumakanta. "They said, " I bet
they'll never make it" But just look at us holding on We're still together still
going strong.." Napalayo ako sa kanya and look at him. I cup his face and begun
kissing the tip of his nose, his cheeks, his eyelids.. "You're still the one I
run to The one that I belong to You're still the one I want for You're still the
one that I love The only one I dream of You're still the one I kissed good nigh
t.." And lastly his lips. His lips that tells me everything. Eveything that he f
eels for me. Me that can't decide what should I do. Do I need to still give our
Baby? Or Do I need to stay at JD
Chapter 20 Exercise
Kambal ang anak ko! At parehong Junior pa! Wala kayo sa lolo ko! .. Nakauwi na k
ami sa Hotel at ngayon nga ay nakaupo na. "Hungry." napatingin ako kay Asha ng
sabihin niya iyon. It's five in the afterno on. Medyo kinabahan ako pero kaya pa
`yan! Pag sinabi niyang hungry dapat pakainin . "What do you want Babe?" tumagi
lid ako ng upo at humarap sa kanya. Lihim na nana nalangin na sana po huwag mahi
rap ang gustuhin niya. ".." hinimas niya ang tummy niya. At bawat paghimas niya
ay lihim ko din na kina kausap ang dalawang nilalang sa tiyan niya. Babies bati
tayo hindi ba? Please hu wag pahirapan ang Daddy. Bubuin ko pa ang internal orga
ns niyo mamaya, huwag niy o kong pagudin at baka mawalan ako ng lakas. "Gusto ko
ng bagoong." huh! Akala niyo ah! Mayroon ako niyan! Noong nakaraan pa a ko bumil
i dahil ayon sa pagre-research ko number one na hinihingi ng mga nagdada lang ta
o ang bagoong at huwag kakalimutan ang isang pinaka importanteng bagay.. "Tapos
gusto kong maasim.." grabe JD! Ang galing mo talaga! Kaya mahal na mahal ko sari
li ko eh. "Alam ko na `yan Babe! Leave it all to me.." sabay smirk at talikod. K
inuha ko ang bagoong sa pinakalikod ng ref kung saan hindi madaling makita. Nil
abas ko at naglagay sa platito. "Here's your bagoong Babe.." nilapag ko sa harap
niya ang bagoong. "Sandali lang ang mangga." tumalikod ako para halukayin sa ma
laki kong taguan ang maasim na m angga. Akala niyo ha! Prepared yata ito! "Huh?
Anong mangga?" naestatwa ako at kinabahan, tila yata sumablay ako sa pagka katao
ng ito. Easy JD, huwag kang kabahan, chillax lang. "Eh ano pala?" tanong ko sa k
anya ng humarap ako. "Gusto ko ng Apple." napaisip ako, apple at bagoong? Shet!
Ito na yata ang sinas abi sa article na nabasa ko, nag iiba daw ang taste buds n
g mga buntis at pinag mi-mix ang dalawang magkaibang pagkain. Napalunok ako at n
apahawak sa table. "Apple?" nagningning naman ang mata ko ng masilayan ang tumat
aginting na apple s a lamesa. Nasa akin ang alas. "Yup. Apple." ulit niya at nag
open ng tv. "Ok. Apple." in-extend ko ang kamay ko at handa ng abutin ang apple
nang.. "Uhm.. I want green apple ah, not red." and boom. Nayakap ko ng hindi or
as ang l amesa, napasubsob ako, parang bula na naglaho ang confidence ko! Palpak
ang prep arations! Napatayo ako at lumapit sa sala kung saan nakasabit ang jack
et ko. Sisimulan ko ng mag treasure hunt ng green apple. Baka mapalabas ng kaaga
d ang mga anak ko at sila ang maghanap ng green apple na `yan! ..
"I'm going, babalik ako kaagad! Huwag mong ubusin iyang bagoong." bilin ko pa da
hil iniunti unti niya ng papakin ang bagoong. Lumabas na ako at naglakad pero h
indi ako dumiretso sa elevator, sa unit ni Ivan ako pumunta. Siyempre partners k
ami eh! Kumatok ako at wala pang ilang minuto a y lumabas na siya, naka shirt at
naka short siya. Walang sabi sabing hinila ko s iya palabas. "Teka Sir! Hindi a
ko papalag alam ko `yan! Huwag mo naman akong molestyahin!" humi nto ako at sina
pok siya. "Kapal ng mukha mo, ikaw momolestyahin ko?!" sigaw ko sa kanya. "Easy
lang Sir. Puso mo." babatukan ko sana ulit kaso.. "Tara na Sir. Alam kong gwapo
ako, huwag kang masyadong halata." lumakad na siya. Lintik talaga itong lalaki n
a ito! Ang sarap upakan. Nakarating kami sa market at napakaraming green apple k
aming nakita pero ang pro blema.. "How much is this?" tanong ko hawak ang green
apple. "Nan-ni no?" Nagkatinginan kami ni Ivan at nagtanungan. "Ano daw?" bulong
namin sa isa't isa. "Nan-ni no?" ulit ng matandang lalaki. Napatingin ako kay I
van. "Sir!Alam ko na! Para kanino daw? Sabihin niyo para sa asawa niyo!Dali!" Ut
os ni Ivan. Tatanungin ko talaga sana kaso.. " Dono y ni ku no ringo?" bigla akong
napaharap kay Ivan at binatukan siya. "Sir!" "Langya ka! Hindi naman marunong m
agtalog `yan, paano mo maiintindihan, G*go ka!" "Oo nga no?" sagot niya na kumak
amot ng ulo. Luko lukong Ivan to, ipapahamak pa ako. Napatingin ako sa mga green
apples . Hanggang tingin na lang ba? Baka naman abut in kami ng syam syam dito,
at maabutan na naman ako ng flying tsinelas, or worst baka mag level up at magi
ng flying shoes na! "Sir I have a great idea!" tiningnan ko si Ivan ng masama. "
Penge pera!" unconci ously ay inabot ko sa kanya ang mga yen na mayroon ako. He
made a gesture pointing the apples then he gave the three yen.. Naglagay nama n
ng tatlong apple ang matanda sa plastik. Kaya kinuha ko ang pera at ibinigay u l
it sa matanda. Nagdagdag din naman ang matanda ng mga apple kaya lumalabas na i
sang yen ang isang apple. " Mata kite itadaki arigatgozaimasu." hindi man namin m
aintindihan ang salita niy a ay ngumiti na lang kami. "Sir pigilan mo ko, baka m
inumura na tayo niyan!"
"Hindi kita pipigilan, mag isa ka dyan.!" lumakad na ko palayo. Time is Gold. Ay
oko nang magtagal pa dahil baka makatikim ako ng kung anong surpresa. "Sir wala
ba jang tip?" ungot ni Ivan sa'kin. "Pagbalik ng Pilipinas." tinanguan ko siya.
Sumama si Ivan hanggang sa unit namin, wala daw siyang magawa sa unit niya. Maga
nda iyon ng may masangga ako sa bawat bato ni Asha, just in case lang naman. "S
ir, sa tingin ko kailangan mo ng shield?" ngumiti ako sa kanya at nag smirk. "Ka
ya nga kasama kita eh." natatawang sabi ko at inakbayan siya. Dahan dahan kong b
inuksan ang pinto. "Oh silipin mo." Kamot ang ulo na sumilip siya at naglakad sa
loob. "Sir clear!" sumenyas siya at pumasok na din ako. "Saan si Asha?" tanong
ko sa kanya dahil nasa sala na kami ay wala pa ding Asha na lumitaw. "Babe.." ta
wag ko. "Hala Sir baka nilayasan ka na?" alam kong tinatakot lang ako ni Ivan, p
ero sa t otoo lang kinabahan talaga ako. "Asha Babe!" tumalikod ako at naglakad
papuntang kwarto. Binuksan ko ang pinto a t nakita ko si Asha. "Babe." nakahinga
ako ng maluwag. Nakatayo siya at bagong l igo, nakatapis pa lang ng tuwalya. "M
a'am-" bago pa makasilip si Ivan ay tinabig ko na ang mukha niya. Ayaw kong ma y
makakita sa sexy na katawan ng Babe ko. Sexy nga kasi! "Asan ang Apple?" napang
iti ako at pinakita sa kanya ang plastic ng apples na bi nili ko. And I love how
her eyes twinkling like a stars. Bago pa niya makuha sa'ki n ang apples ay nila
yo ko na sa kanya. "Hep. Magbihis ka muna." lumabas ako at h inanda ang apples n
iya. Sa tingin ko pa lang sa mga apples ay maaasim talaga sil a. Napapaisip nga
ako kung paano sila magfifit sa bagoong eh. Well bahala na, ku ng anong gusto ni
lang tatlo gagawin ko na lang. "Yay! They're look delicious!" halatang excited s
i Asha habang kinukuha ang isan g hiwa ng apple at dinip sa bagoong. ".." medyo
napapapikit siya sa asim ng appl e. "Yummy!" sabi niya ng malunok ang unang kaga
t niya. Pati ako napapalunok sa bawat dip, kagat, at lunok ni Asha. I'm thinking
what do es it tastes. "JD you wanna try?" inumang niya sa'kin ang isang hiwa. N
apa 'huh' na lang ako at kaagad tinapik si Ivan na nasa tabi ko. "Ivan.." "Sir,
aalis nako, mag I-skype pa kami ng mga anak ko." tumayo siya at tuloy tulo y na
lumabas. Walangiyang Ivan to! Nang iwan sa ere! Napatingin ako kay Asha at napak
amot. Tiningnan niya ko na para bang pinag aaral an ang bawat galaw ko. Napaluno
k ako. "Uhm Babe.. ahh no thanks. Baka kulang pa sa'yo?" nag aalangan ako dahil
baka ma offend siya.
"Ok." nagkibit balikat siya. Hay salamat naman wala siyang tantrums ngayon. Pumu
nta ako ng kusina at hinandaan siya ng pineapple juice. Nilapag ko iyon sa m esa
niya. "Maliligo lang ako ah?" tinanguan lang niya ako bilang sagot, busy siya s
a pagka in niya. Selos ako. Noong naliligo na ako, naramdamankong pumasok si Ash
a at tila nagtu-toothbrush, medyo may naisip ako, medyo lang naman. Binilisan ko
ang pagligo at nagtapis. Lu mabas ako at nakita ko siya. "Hi Babe!" I kissed he
r cheeks. She just look at me and smile. "Nabusog ka ba?" pinatong ko ang ulo ko
sa balikat niya at niyakap siya sa bewan g. Huwag kayo magulo I-score muna ko n
gayong gabi. She nod at me. I started kiss ing her shoulder, pinilit kong malagl
ag ang strap ng damit niya gamit ang labi k o. Then I gently bit it. Totoo ang s
inabi ko kanina, kailangan mabuo ang babies namin. Iwas na lang kayo sa sandata
ni Daddy ah? Kinausap ko ang mga anak ko, baka kasi mabigla sila eh. Gabi pa nam
an na, malamang natutulog na ang mga iyon, , masama ng matulog pagkatapos kumain
, nakamamatay! Sino may sabi? Ang classmate ko sa Calculus, pagkatapos namin mag
break at babali k na sa group study. Lagi niya `yan sinasabi at talagang naniniw
ala ako dahil noon g minsan natulog ako sa group study at nakuha ang class card
ko, pinakita ko kay Daddy, he almost die. bagsak kasi eh! So mabalik tayo, nakat
ingin na naman si Asha sa'kin. Ang kakaiba na parang laging may gustong sabihin.
"JD can we talk?" ito napo. Sabi na eh. May sasabihin siya. Lumayo ako sa kanya
, I run my fingers to my hair and sigh. Parang nararamdaman ko ang gusto niyang
s abihin. Lumakad ako palabas ng cr at nagtuloy sa cabinet. Hangga't maari ayoko
ng ma open ang topic na iyon. Iyon ang pinaka kinakatakutan kong topic. I get my
loose shi rt and my boxer. Una kong sinuot ang boxer ko. "JD please ." pakiusap
niya. Again, I ignore her. Sinuot ko naman ang shirt ko at inayos ang kama nami
n. "JD.." hinawakan niya ang kamay ko para pigilan sa ginagawa ko. Napabuntong h
ininga ako at humarap sa kanya. "Ok. You still wanted to give our b aby?" maluma
nay ang pagkakatanong ko. Gusto kong makontrol ang emosyon ko. Napatingin siya s
a ibang direksyon. Takot siyang makita ko ang tunay niyang nara ramdaman. "Akala
ko ba gusto mong pag usapan 'to? Bakit hindi ka sumagot?" lumingon siya s a aki
n at napalunok. "Yes. Pero JD mas madali na ngayon dahil kambal nam-" "Stop." I
command her. Sarado ang isip ko ngayon. At wala kong ibang tatanggapin
na idea, kundi ang ideiyang dalawa ang anak ko, dalawa. So dalawa ang palalakih
in ko, bubuhayin, pag aaralin at mamahalin. Dalawa sila, hindi isa. "walang magb
abago sa desisyon ko. No matter what. Walang ibibigay." madiin ang pagkakasabi
k o sa huling salitang pinakawalan ko. And I meant it. "JD.." mabilis kong binal
ing ang mukha ko sa ibang direksyon dahil nakita ko ang pagbagsak ng luha ni Ash
a. Ang luha niya ang kahinaan ko. She supress her sob b y putting her hands on h
er mouth. Pero kahit anong pigil niya ay dinig pa rin ng tainga ko ang sakit sa
bawat hagulgol niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. "Babe hindi ka ba nag
sasawa sa setup natin ? Mag aaway, iiyak tapos ok na. Then the same thing goes.
Tama na Babe. Nakakasa wa na." pinunasan ko ang luha niyang bumabagsak sa mga ma
ta niya. "Tama na ok?" pakiusap ko. Nahihirapan ako sa tuwing nagmamakaawa si As
ha na pumayag na ako. N ahihirapan akong magmatigas at huwag pansinin ang bawat
pagluha at bawat pagsusu mamo niya. Hinaplos ko ang likod niya at pilit siyang p
inatahan. "Asha kahit huwag mo ng isipin ang sarili mo, kahit ako huwag mo na ri
n isipin, pero please, isipin mo ang mga anak natin. Ang magiging buhay nila kap
ag tinuloy mo ang gusto mo. Isipin mo ang dalawang anghel na walang kamalay mala
y sa nangy ayari dito sa labas. Inosente sila. Kaya please, let's stop." pakiusa
p ko sa kan ya. Lahat na ng bagay ginagawa ko na. Sana maintindihan niya na ako.
Nang maramdaman kong kumalma na siya ay nahiga na kami sa kama. I hugged her an
d whisper. "I love you. Goodnight." then I kissed her forehead. --As usual nagis
ing ako na wala na sa tabi ko si JD. Pero may naririnig akong inga y galing sa l
abas ng kwarto so sumilip ako. "Ivan ikaw muna gumawa bilis! " "Bakit Sir ako ba
ang buntis?" "Hindi. Pero ikaw ang inuutusan ko. Gayahin mo iyang nasa tv para
maituro ko ng maayos kay Asha." tinuro ni JD ang tv kung saan may buntis na nag
e-exercise. "O kaya nga Sir, kayo magtuturo hindi ba? Kayo dapat ang gumawa." pa
gmamatigas p a din ni Ivan, naka upo siya sa isang malaking bouncing ball. Pareh
as sila nj JD na naka outfit pang exercise. "Sino masusunod , ang boss o ang emp
loyee?" nanakot na naman si JD. "Sir ganito kasi `yan, mag stretching muna like
this tapos galaw galaw muna ang mg a kalmanan para hindi mabigla.." nagshake ng
kamay at paa si Ivan habang pinapan uod siya ni JD. "Oh tapos?" boss na boss tal
aga magsalita `tong si JD. "Sir magkano bonus nito?" tanong ni Ivan habang nag i
ikot ng bewang. "Sige gagawin ko ng 100k ang salary mo."
"Iyon oh.." pero napakunot bigla ang noo ni Ivan at huminto siya. "Teka Sir hind
i ba, 100k din ang sabi niyo noong nag search for a jelly tayo, nasaan ang pagt
a as dun? Kayo ah, dinudugas niyo ako." bahagiyang tinampal ni Ivan ang braso ni
J D. "Aray ah! Makatulak wagas!" "Grabe, parang hinawakan lang kung maka aray.
Sensitive mo ah!" inulit ni Ivan a ng pagtapik kay JD this time mas malakas na.
"Uupakan na kita!" natatawang lumayo si Ivan, dahil baka totohanin ni JD ang ban
ta niya. "O sir mabalik tayo sa sweldo ko, ano na? "One 'o five k." "Sir, tinii
s ko ang mawalay sa asawa't mga anak ko ng apat na bwan tapos 5k lang !" "Lul. A
nong tiniis? may Katrina at Sarah ka kaya!" natatawa ako ng napakamot na lang si
Ivan sa ulo niya, halatang guilty eh. "Lah. Hindi kasama iyon Sir! Make it one
twenty!" nagdemand na si Ivan. "Still one 'o five. Nag iipon ako, kambal anak ak
o." "Bakit Sir ako ba nakabuntis kay Ma'am Asha at apektado ang salary increase
ko?" natawa ako sa pangangatwiran ni Ivan. "One 'o five ." pang aasar ni JD. "Al
l around? Partner in crime, shield, taga bantay at translator, taga tikim pa, ta
pos five k lang?" ewan ko pero natatawang sinuntok ni JD si Ivan. "G*gu. Anong t
ranslator? Palpak na translator!" tawa sila ng tawa. "Ok. one hund red ten. Last
price. Deal or no deal?" "Sige na nga. One hundred ten k." "Gagawin ko ng salar
y deducted ang pamasahe at hotel accomodation mo ah." "Tungunung `yan Sir! Tinaa
san mo pa sahod ko!" natawa na rin ako sa kalokohan nila ng dalawa. "Eh ang laka
s mo kayang lumamon!" "Oh ma'am Asha. Gising ka na pala." si Ivan ang unang naka
pansin sa'kin at nginiti an ako. Lumapit sa'kin si JD and kissed me in my cheeks
. "Morning Babe." tumungo siya at hinalikan ang tummy ko. "Goodmorning Babies. "
"Ahhh how sweet!" malanding sabi ni Ivan. "Leche ka Ivan, huwag kang gumanyan b
aka marinig ka ng mga anak ko. That so Gay! " "Unang una Sir, hindi ako ang guma
wa niyan," he point my tummy. "Kaya kung bakla
man `yan ikaw ang dapat-" nahinto siya nang pagharap kay JD ay masama ang tingin
sa kanya. "Sabi ko nga tatahimik na ako." tumalikod siya sa amin. Ako ay natata
w a lang. "Babe, mag e-exercise tayo. Pero before `yan, maligo at kumain ka muna
, ok?" Kaya pala ganito ang set up, napapatango na lang ako at sinamahan niya ak
o sa pa gpasok sa kwarto. Tumuloy siya sa banyo at hinanda ang paliguan ko, sini
gurado n iyang nasa tamang init ang tubig, kinuha ko naman ang towel ko at lumak
ad papaso k sa shower room. "Ako na maghahanda ng damit mo." sabi niya bago ako
tinalikuran. Napapangiti na lang ako habang naliligo, ano bang kabutihan ang nag
awa ko at bin igyan ako ng isang taong magmamahal at mag aalaga sa'kin ng ganito
? Napaka swerte ko talaga. After kong maligo ay nagbihis na ako, bago sa paningi
n ko ang mga damit na nasa ibabaw ng kama, gray sando, fitness bra, tapos leggin
gs. Pero sinuot ko pa din i yon, napaka comfy niya sa katawan, pero kapansin pan
sin ang katabaan ko. Why I'm so ugly? Nakakainis, tumaba na nga ako tapos pumang
it pa, ang braso at legs ko mukha ng pata ng baboy. Nakaka insecure tuloy sa iba
ng girls na nakikita ko. Tap os nahihiya din ako sa pag itim ng ibang part ng ka
tawan ko, lalo na ang leeg at armpit, lalo akong nalungkot when I see my chubby
cheeks. Ugly me. "Hey. Ang aga aga, nakasimangot ka. Wooh ang sexy naman ng Babe
ko." nakangiti p a si JD na tumingin sa'kin. "Liar." naupo ako sa kama at nag p
out. "I know, nagsisinungaling ka lang." "Sino sinungaling? Papatayin ko! Asan a
san?" ". I'm ugly." hindi ko siya pinansin. I know, pinapatawa niya lang ako. "O
k fine. Ano ngayon kung nag iiba na ang physical characteristic mo? Normal lan g
`yan, pero I'm sure, babalik ka din sa dati, pero alam mo, ayaw na kitang bumal
i k sa dati, kasi, marami lang akong makakaagaw sa'yo. Mabuti na ang ganto. Atle
as t akin ka lang." tumungo siya at sinimulan akong suotan ng sapatos. Lumabas k
ami at ang nagyo-yoga na si Ivan ang nakita namin, seryoso siyang nakap ikit. "O
started na." tinapik na siya ni JD sa braso. Kaagad naman siyang tumayo at na g
lakad para I-on ang tv. "O stretching muna.." pumwesto si JD sa likod ko pagkas
abi ni Ivan noon. Ginaya ko ang babae sa tv na nagsquat then tatayo, gagawin daw
iyon for one minu te. So ginawa ko siya, pero habang ginagawa ko iyon ay nasa l
ikod si JD hawak an g bewang ko. "Hoy!" binato siya ni Ivan ng bouncing ball. "H
indi kasama ang chansing!" "G*go inaalayan ko lang, baka mahulog." katwiran ni J
D. "Tanga! Hindi `yan, lumayo ka nga!" "Sigurado ka ah?!" lumayo si JD at pinanu
od ako. Natatawa akong tiningnan silang dalawa.
Next naman na ginawa ay ang pag stretch ng kamay, tinataas iyon at nagbe-bent sa
side. Medyo nabo-bored na ako. "Sir hindi na pwede ang abs exercise kay Ma'am A
sha kasi going four monthhs na. So mag yo-yoga na tayo." Pinatay ni Ivan ang tv
at pinaupo ako dun sa nilatag niya na sapin, "Mas maganda Sir, samahan niyo si M
a'am para hindi awkward." naupo din sa tabi ko si JD. Par ehas kaming naka india
n seat. "Close your eyes." nagpikit ako ng mata. "And rela x." nakapatong sa tuh
od ko ang mga kamay ko. "Breath in and breath out." nakaka relax talaga ang gani
to. Pero maya maya nakarinig ako ng tawa, I open my eyes and see Ivan and JD, na
gkuk ulitan silang dalawa. Si JD ay nakapikit pa, pero si Ivan ay kinikiliti ang
ilon g ni JD gamit ang binilot na papel, pati sa tainga ay kinikiliti niya din
kaya n apapatawa ng mahina si JD. Pati rin si Ivan ay halatang pinipigilan ang t
awa. No ong napagalaw ang balikat ni JD sa kiliti ay natawa na ako ng tuluyan an
g cute n iya kasi eh! "Tang'n* tigilan mo `yan." tawa ng tawa si JD. Pati ako ay
hindi mapigilan tumawa hanggang sa tumayo na si JD at hinabol si Ivan. Pinabaya
an ko na lang sila.Nakit a ko ang bouncing ball medyo na excite ako kaya nilapit
an ko Dahan dahan akong naupo at pinag bounce ang bola, wow ang sarap! I continu
e boun cing the ball, medyo lumalakas na din ang pag bounce ko, kaya ayun, nagka
mali ak o ng bounce at na out of balance, ready na akong matumba pero naagapan n
i JD ang pagbagsak ko at nasalo niya ako. "Sh*t!" narinig kong sigaw niya at nan
g nilingon ko siya. Naka pikit ka siya at halatang tensyonado. Tinulungan kami n
i Ivan tumayo. Napatungo ako sabay sabing "Sorry." naramdaman k o ang pagtapik n
i Ivan sa balikat ko habang si JD ay nakatingin sa'kin. "Linisin mo na iyon." ut
os niya kay Ivan, napatingin ako sa kanya at halatang ki nabahan siya. Tiningnan
niya ako at niyakap. "God Asha! Kinabahan ako noong naki ta kitang na-out of ba
lance. Please don't do that again. Aatakihin ako sa puso." mahinang sabi niya. N
apayakap na lang ako sa kanya at tumango. Pagkatapos naming kumain ng agahan ay
nagpaalam na si Ivan. "Sir una na ako, iko-confirm ko pa ang plane ticket na pin
a reserve niyo." napal ingon ako kay Ivan. Uuwi na kami? "Ok sige. Itawag mo kaa
gad sa'kin kung anong araw para makapag sched ako ng check up para kay Asha kung
pwede na siyang mag byahe." "Sige Sir ako ng bahala. Sige Ma'am Asha." kumaway
pa sa'kin si Ivan at nginitian ko lang. Lumingon ako kay JD na hawak ang busines
s papers at cellphone niya. I wanna ask him sana kung uuwi na kami pero naalala
ko ang sinabi niya na, we're not going b ack to the Philippines. "Babe, may kaka
usapin lang ako ah?" paalam ni JD at pumasok sa kwarto namin. Hindi ko alam kung
dapat bang hayaan ko na lang si JD sa pagpapasya ng buhay ko or dapat ko pa din
sundin ang plano ko. B'coz JD is more determined than me.
Natuon ang pansin ko sa tv ng may Pilipinong magsalita, nailipat ko pala sa Fili
pino Channel. It's a documentary Show where they tackles the life of a Filipino
na nasa Seoul, Korea. May isabg Pilipino na ang trabaho ay mag uwi ng mga sangg
ol sa Pilipinas , dahil sa Korea hindi kinikilala ang mga Pilipinong sanggol, Ba
by Cargo ang taw ag dun. Inuuwi niya ang mga sanggol na wala pang isang buwan at
ibinibigay sa mg a kaanak noong mga magulang na nagpadala. Sinasalubong naman s
a Philippine Airpo rt ng mga kaanak ang bata at saka nila kukunin. Masakit man p
ara sa mga magulang na malayo sa anak nila ay kinakaya pa din nila. Baby Cargo.
It caught my attention.
Chapter 21 America
"Bye Babe, bye babies." pagkatapos niya akong halikan ay ang dalawang sanggol na
nasa kama naman ang hinalikan niya. "Ingat." hinatid ko siya hanggang sa may pi
ntuan. Binalikan ko ang dalawang anak ko at kinarga ang isa. "Im sorry.." binaba
ko ulit siya at kinarga iyon isa naman, nilipat ko siya sa c rib at pinatulog.
Hanggang sa mahimbing na ang wala pang isang buwan na sanggol. Mabilis akong kum
ilos, kinuha ko ang baby na nasa kama at ang kaniyang baby bag na nasa ilalim n
g kama, kinarga ko iyon at nagmamadaling lumabas ng unit. Dumiretso ako palabas
ng Hotel at sumakay sa cab at nagpahatid sa isang Filipino market. Pagbaba ko ay
nakita ko na kaagad ang babaeng maghahatid sa nak ko kay Ate Ella. "Oh Asha, ay
an na ba ang batang ipapahatid mo?" tumango ako at nagmamadaling ibi nigay sa ka
nya ang sanggol. Isinunod kong inabot ang baby bag. At ang perang pan gbayad sa
kanya. "Aalis na kami at baka mahuli pa kami." kasabay ng pagtango ko ang pagtul
o ng lu ha ko. Naglakad sila palayo kasama ang anak ko, ang anak namin ni JD. Na
kita ko ang pag sakay nila ng sasakyan at ang paglayo nito sa akin. Kahit masaki
t ay pinilit kong maglakad din, palayo sa anak ko, at papunta naman sa naiwan ko
ng anak. Lumuluha akong sumakay at nagpahatid pabalik ng tinutuluyan namin ni JD
. Wala sa katinuang naglakad ako hanggang makarating sa pinto ng kwarto namin. P
agbukas k o ng pinto ay hindi inaasahang pangyayari ang bumungad sa'kin.
Isang malakas na sampal ang natamo ko mula sa kamay ni JD.. Hawak ang mukha kong
nasaktan ay napaupo ako sa gilud ng pintuan may mangilan ngilan pang foreigner
ang nakita kong nakakuha ng atensyon sa ginawa niya. Mas nabigla ako ng hinablot
niya ang buhok ko at kinaladkad papasok, hindi ko magawang manlaban o pigilan.m
an lang siya, mas nangingibabaw ang kaba na nararamdaman ko ngayon, at tanging
p ag iyak lang ang kaya kong gawin. Binitawan ako ni JD pahagis sa likod ng sofa
k ung saan tumama ang likod ko at napapikit ako. "JD.. " nagulat ako sa tunog n
g pagsara ng pinto, halos magiba ang buong unit na tinutuluyan namin sa lakas ng
pagbalibag niya. "Saan mo dinala ang anak ko?!" buong lakas niyang sigaw sa'kin
, natatakot ako, hin di siya ang JD na nakilala ko, ang minahal ko, napakadali l
ang sa kaniyang sakta n ako. "Sumagot ka!" pagkatapos niyang sabihin iyon ay hin
awakan niya ang magkab ila kong braso at tinayo ako, sinandal nyaki sa wall at h
inawakan sa mukha gamit ang isa niyang kamay. "Hindi ka talaga sasagot?!" at isa
ng sampal na naman ang natamo ko. "Ibinigay ko kay Ate.." hirap na hirap na sabi
ko, nanlilisik ang matang tiningn an niya ako at pinakawalan. Tumalikod siya at
binasag ang vase na naabot niya sa side table. Mas lalo akong naiyak ng humarap
siya sa'kin na masama ang tingin, alam kong kaya niya kong patayin sa oras na i
to. Takot ang lumayo sa kanya, ngunit nabangga ako sa pinakagilid ng sofa at nap
aupo, habang si JD ay papalapit pa din sa'kin, pagap ang akong lumayo at bago pa
ko tuluyang makalayo ay nahagip niya ang buhok ko. Wala akong ibang maramdaman
kundi sakit habang hinihila niya ako at inupo sa sin gle sofa. Umibabaw siya sa'
kin at hinawakan sa leeg. "All those months, pinilit kong intindihin ka, but loo
k at what you do! You loos e my patient! Halos pinatay mo na ko sa ginawa mo Ash
a! And now I'm giving up." tumalikod siya at tumuloy sa kwarto namin, kahit halo
s gumapang na ako sa sahig ay sumunod pa rin ako sa kanya. Nakita ko ang pag emp
ake niya ng damit. Mga dami t niya at damit ng anak namin. "JD please! Maawa ka!
" kumapit ako sa paa niya ngunit isang pisik niya lang ay n apalayo na ang mahin
a kong katawan. "JD please.." "Bakit Asha? Naawa ka ba sa'kin ng ilayo mo ang an
ak ko? Hindi ba hindi naman? Pin ili mong ipamigay ang anak natin and now pipili
in ko ding iwanan ka, you know wh at I realized one thing, you don't need my lov
e, you don't deserve it, expect my attorney to annul our marriage. Coz I don't l
ove you anymore. You're a f*cking, slut, whore, stupid, and most idiot person I
know." nasaktan ako sa salitang bi nitawan niya. Kinuha niya abg natutulog kong
anak sa crib at binuhat kasama ang bagahe nila. H inabol ko sila hanggang pintua
n. "JD, may karapatan pa din ako sa anak ko ." "Karapatan? C'mon let's talk abou
t what's right here! Ikaw na parang tuta lang n a nagpamigay ng anak o ako na na
walan at pilit na iniingatan kung anong mayroon ako. Nagawa mo ng ipamigay ang a
nak ko and I will not let you to touch my baby a gain." tumalikod siya at mabili
s na naglakad. "JD.. Noooooooo!" sigaw ko.. Napatayo ako sa kama at hingal na hi
ngal, naramdaman ko kaagad ang pagbangon ni JD sa tabi ko.
"Babe, what's the problem?" "JD.. oh my God.. JD!" I cup his face and hugged him
. Umiyak ako sa dibdib niya. "Hey uminom ka muna. Relax." inabot niya sa'kin ang
baso ng tubig na laging nakaha nda sa side table ng kama namin. Ininom ko iyon
at napatingin kay JD. Yeah it's just a dream pero ang feelings parang totoo tala
ga. "What happened?" "I just had a bad dream." niyakap niya ako at binulungan. "
It's just a dream ok? Hush down, back to sleep." he let me sleep on his broad c
hest. Akala ko totoo na, pero parang totoo talaga, ang bawat galaw ni JD, he's l
ike a monster on my dream. But looking at him now, he still look like ang angel.
Ayoko . Ayokong mangyari iyon. Ayokong iwan niya ako. Ayoko nang mawala siya sa
'kin. Ayo kong magalit siya. And this time, I will choose him. I'll stay. "Good
your awake Babe." napatingin na lang ako sa pagpasok ni JD sa pintuan at t umulo
y sa tabi ko. "I got to go, may meeting ako ngayon, but I will be back befo re l
unch ok? Your breakfast is ready, kumain ka na." tumango ako sa kanya at hin ali
kan naman niya ako sa noo. Pagkalabas niya ay nag ayos na ako ng sarili ko. Luma
bas ako ng kwarto at tining nan ang dining area, everything is prepared. May nak
ita akong note sa gilid ng m esa. 'your milk is prepared too, just add a hot wat
er' napangiti na lang ako. It 's awkward na ako ang umiinom ng gatas pero hindi
ko alam ang tamang preparation ng gatas ko, hindi ko nga alam kung ilang takal i
yon, coz JD always do that for me. Siya ang gumagawa ng mga dapat ay ginagawa ko
ngayon, paghuggedas ng pingga n, maglinis, or mag ayos ng pinaghigaan namin. Is
ang mapag alaga at mapagmahal na asawa. Nakangiti ako habang hinahalo ang gata s
na iinumin ko. Mahal ko si JD and this time, hahayaan ko na lang kay JD ang bu
hay ko. I'm letting him going to drive my life.. Before mag-lunch ay nag isip na
ako ng pwedeng ihain kay JD, I'm.going to act as a wife now, ipagluluto ko siya
ng tanghalian so naghanap ako ng pwedeng lutuin, I found lots of vegetable in r
ef and fish, you see JD only stocks food that is healthy. I do not know how to c
ook so dumepende na lang ako sa computer, with the macbook of JD, nagsearch ako
ng maluluto sa vegetable and fish. And I produce, vegetable salad and fish fille
t. Bahala na kung anong lasa. As I prepared the last food on the table, siya nam
an ring ng phone ko. At sa pag tunog ng phone ko, kinabahan ako bigla. Calling..
Ate Ella
I closed my eyes for about one minute, I told myself, I'm going to be strong, hi
ndi ako magpapa apekto sa sasabihin niya, paninindigan kong mananatili lang ako
sa tabi ni JD. "Hello...? I said as I answer the call. "Asha, what the hell is
happening to you? I've been calling you but you didn't a nswer my call?" Napalun
ok ako at saka sumagot. "I'm sorry." "Never mind that. How's the baby? Don't str
ess too much." "I'm sorry Ate." "Asha, what are you talking about?" ramdam kong
nakatunog na si Ate sa sasabihin ko. "I'm staying here, with JD." I finally say.
"Yeah you could do that. But Asha the baby. You said you are going to give it t
o me, right?" "Not anymore. " mahina kong sabi. "Asha.." "I'm sorry Ate, pero hi
ndi ko kayang mawala sa'kin si JD, mahal na mahal ko siya, ayaw ko ng saktan siy
a. All this time he's been good to me." "At ako Asha? Hahayaan mo na lang ba nah
abang buhay akong masaktan? You ruined m y life.." sabay kaming napaluha. I try
not to sob, pero rinig ko ang bawat hikbi niya. "Ate I can help you stand again,
but please spare my babies." "Babies?" she ask. "I have twins." "Asha you can g
ive the -" "No Ate." mabilis kong pigil sa sasabihin niya. Noong nalaman ko ding
kambal ang anak ko sabi ko sasarili ko, 'I can give the one to Ate." but no. JD
is right, life is not complete without the one. "Asha you're hurting me.." sinu
undan iyon ng napakalakas na sigaw niya at umiyak . Tinakpan ko ang bibig ko dah
il bawat iyak niya ay nasasaktan din ako. "Ate intindihin mo naman ako, nagmahal
ka din, and you also did what I'm doing n ow. Tinalikuran mo ang pamilya mo, ka
mi nila Dad and Mom, sumama ka kay kuya Dan iel at very young age, you we're six
teen that time, kasi mahal mo siya hindi ba? And I'm the only one who's understa
nd you, so please.." pinaalala ko sa kanya t he same we're in the both situation
, we're just inlove. "Asha you're unfair, all I want is your help, pero anong gi
nagawa mo? Sinasaktan mo ko, gumaganti ka, sinira mo na nga ang buhay ko, pilit
mo pang sinisira, wha t do you want? You want me to die?"
"Of course not!" napatayo ako sa sinabi niya. "Yeah you want that." nag iba na a
ng boses niya, naging mas matas at mapang husg a. " Ate you know that -" "All I
wanted is to die. Nahihirapan na din ako Asha. Ikaw na lang ang pag asa k o." "A
te I can help you but-" The line went off. Kinabahan ako sa sinabi niya, pwedeng
totohanin ni Ate ang si nabi niya, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Tinawagan
ko siya ulit, ilang ring muna bago niya sinagot. "Ate.." "Asha." humihikbi niyan
g sagot. "I can't take it anymore." Alam kong kaya niyang saktan ang sarili niya
ngayon or worst she can end her own life. Napapikit ako at lumabas sa bibig ko
ang salitang akala ko ay tinalikuran ko na.. "I'll give you the baby, please don
't do anything that can harm you Ate." tears fall down. Napapikit na lang ako pa
ra pigilan ang sarili kong mapahikbi at umiyak. Akala ko kaya ko, akala ko natal
ikuran ko na, akala ko sasaya na ako, but in a blink of an eye parang naglaho an
g panininindigan ko, I'm not strong like JD. Nakarinig ako ng nabasag na bagay,
and I see JD looking at me, in the corner of our unit, kita ko ang wasak na cell
phone ko, hindi ko namalayan na nagawa niya n g masira ang cellphone ko ng ganoo
n lang. "JD.." Walang salitang tumalikod siya at sinuntok ang wall namin, ang lu
hang pinipigila n ko kanina ay tumulo lahat noong makita ko ang dumudugo niyang
kamay, he look a t me frustrated. Hindi ko magawang makalapit sa kanya dahil nas
aktan ko na naman siya. "I thought we're ok Asha? What happened?" "JD maniwala k
a, mahal kita." "Asha lagi mo sa'kin sinasabi `yan, and I believe you, pero alam
mo sa ginagawa mo g usto kong isipin na hindi mo talaga ko mahal." "Mahal kita
JD.." nilapitan ko siya at niyakap. Sa pamamagitan man lang ng yakap na iyon ay
maramdaman niya kung gaano siya ka importante sa buhay ko. "Then why it is so ha
rd for you to choose me?" "JD believe me, mahal kita, takot akong mawala ka, at
natatakot din akong mawala si Ate. Ang hirap mamili but please JD, kung mahal mo
ko.." natigil ako sa way ng pagtingin ni JD it's like alam niya na ang sasabihi
n ko. "tatanggapin mo ang desisyon ko."
"What is it?" alam kong nakatingin siya sa'kin but I can't look at him. "Ibibiga
y ko ang isang baby kay Ate, but I will staying with you, promise I will be a go
od wife, gagawin ko lahat ang kaya ko para lang maging masaya tayo, JD m agiging
masaya pa rin tayo." "C'mon let's eat." naupo siya sa upuan kung saan nakahain
ang malamig na pagkain . I knew it, he's trying to ignore what I've said. Ramdam
kong hindi niya gusto an g narinig niya. Napatulo ang luha ko ng makita ko siya
ng sumusubo ng kanin haban g may dugo ang kamay niya. "JD please pakinggan mo na
man ako." hinawakan ko ang kamay niya para pigilan siy ang sumubo. Tumingin siya
sa'kin at hinawakan ang mukha ko, he wiped all my tears. "Narinig ko lahat, and
no. Ayoko sa idea na `yan, we're not a Family pag nawala an g isa. Hindi ko kay
a ang gusto mo. Sorry." Another tears came. I want to be strong just like him. I
nalis ko ang kamay niya sa mukha ko at lumayo. "I hate you JD!" tumalikod ako at
tumuloy sa kwarto, patagilid akong humiga. I hate him for making my life upside
down. Simula ng dumating siya nagulo na ang buhay ko, ang hirap mag desisyon ng
buhay ko, dahil ngayon ang dami ng buhay an g iniisip ko, buhay ko, buhay ni At
e, ni JD pati ng mga anak namin. Naguguluhan ako ng sobra kung dapat na ba akong
sumuko? O dapat bang hayaan ko na lang ang m ga pangyayari. Mahal ko si JD but
I love Ate too. Pumasok ako sa sitwasyong ito na ang gusto ko lang ay mabuntis a
ko. Pero ngayon, ang hirap na ng sitwasyon ko, hirap na kong alamin ang tama, na
gmamahal lang naman ako, pero bakit ganoon? Minsan na nga lan g ako magmahal gan
ito pa.
Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto at ang pagbaba ng kama. May kamay na yumakap
sa'kin at bumulong.. "Sorry Babe.." Tumulo ulit ang luha ko. Sorry JD.. Nagdesi
syon na ko, gagawin ko ang dapat kong gawin, babawi ako kay Ate, ibibigay ko din
ang isang sanggol. And I know, masasaktan at magagalit si JD, pero like what I
did to Ate, gagawin ko din ang lahat para lang mapatawad niya na ako. Sa ngayon,
titikisin ko muna ang bawat halik at yakap niya, ipapakita kong matat ag ako, h
anggang siya na rin ang sumuko at kusang pumayag sa desisyon ko. Inalis ko ang k
amay niya na nakayakap sa'kin at lumayo sa kanya. "Asha.." I closed my eyes para
hindi niya na ako guluhin. Ngayon ko sisimulan ang pagtiki s sa kanya hangga't
hindi siya pumapayag sa gusto ko. Tumayo ako at dumiretso sa banyo, naligo ako.
At ng lumabas ako ay wala na siya
sa kwarto, nasa kusina siya at nag aayos ng kakainin namin. Nang makita niya ako
ay lumapit siya sa'kin at inilalayan akong maupo. Gutom na din ako kaya naman n
au po ako at kumain. Habang kumakain ay panay ang kwento niya tungkol sa trabaho
at mga nakasalamuha niya, hindi lang iisang beses niyang tinangka na patawanin
ako sa mga jokes niya. Pero lahat ng iyon ay inignora ko. Napapagod na ako sa aw
ay bati namin na relasyon. Magandang may isang tao na bumabalanse ng sitwasyon p
ero mahirap kung ang solusyon sa problemang iyon ay pansamantala lang. Nang guma
bi na ay tila sumeryoso na siya, bago kami matulog ay kinausap niya ako . "JD wa
la ka sa sitwasyon ko kaya hindi mo nararamdaman.ang takot na mawalan ng m inama
hal. I'm afraid to loose both of you. Parehas niyo akong pinapahirapan. I w anna
ignore Ate pero hindi ko kaya ang guiltiness ko, hayaan mo na ako sa gusto ko.
Please." "No." isang madiin niyang sabi. Nagtitigan kaming dalawa at ako ang nau
nang nagb awi. Hindi ko kaya siJd pero kailangan kong lumaban. Tinalikuran ko si
ya at nahiga, naglagay ako ng unan sa pagitan naming dalawa. Al am kong ako na a
ng pinakabobong babae, pero hindi ko kayang ipagpasawalang bahal a na lang si At
e. Bahala na.. Pag gising ko ng maaga ay dalawang malaking maleta ang nakita ko
sa gilid ng kam a. Bumangon ako at nakita si JD sa labas ng kwarto, bihis siya p
ero hindi pang o pisina. "Babe, goodmorning! Here, nag prepare na ako ng breakfa
st." nakita ko ang mga pa kain sa harap ng mesa. "Kailangan mo munang kumain bag
o tayo umalis." ipinaghain niya ako sa pinggan ko . "JD saan tayo pupunta?" tano
ng ko sa kanya. "We're going to America. Hindi ba sinabi ko na iyon sa'yo?" naka
ngiti pa siya na para bang ok lang sa'kin iyon. "If you still have a business me
eting there, mauuna na akong umuwi sa Pilipinas. " tumusok ako ng pork at sinubo
iyon. "No Babe. Wala akong meeting dun, may nabili akong property dun, maganda
siya, b ungalow type tapos my three rooms, I'm sure magiging comfortable iyon pa
ra sa ba bies natin." napatingin ako sa kanya. "JD! Hindi ako sasama sa'yo." nap
ataas ang boses kodahil sa pagkabigla sa sinabi niya. "Why not? Asawa kita, kaya
kailangan mong sumama sa'kin." cool na sabi niya. "JD you can't do this to me."
kinakabahan ako sa mga sinasabi niya. Parehas kami ng nagmamatigasan dito. "Aft
er you eat, maligo ka na, baka malate tayo sa flight natin." tinalikuran niy a a
ko kaya naman napatingin na lang ako sa likod niya. Ang hirap kalabanin ni JD, a
ll I want now is to end this situation and breath fr om this problem. But he's m
aking it hard for me.
Chapter 22 Let's End This
"Here's your food Babe.." nilapag ni JD ang tray sa side table ng kama ko. It's
been one weeks since nakarating kami dito sa America. At hanggang ngayon, tiniti
kis ko pa din siya, hindi ako lumalabas kapag inaaya n iya akong kumain, and it
end up dinadlhan niya na lang ako. Hindi ako natinag sa pagkakahiga ko, hindi ko
siya tiningnan, ni hindi ako gumal aw sa pwesto ko. "Babe.." naramdaman kong lu
mundo ang kama, naupo siya sa tabi ko at niyakap ako. "Kailangan mong kumain par
a sa babies, kung galit ka sa'kin huwag mong idamay ang anak natin. Please?" Kin
okonsensya niya na naman ako, tumayo ako sa kama kaya napatayo din siya. "Puro n
a lang gulay at isda! Wala na bang iba?" reklamo ko sa nakahain na steame d fish
at vegetable. "Kailangan mo `yan ngayon dahil mataas ang BP mo (Blood Pressure)
sabi ng Doctor u miwas ka muna sa matatabang pagkain, don't worry ipagluluto ki
ta mamaya ng beef steak." Dahil sa pagtikis ko sa kanya ay naaapektuhan na ang p
agkain ko. Gusto kong sumu ko siya sa'kin kaya naman hinahanapan ko siya ng mga
pagkain na wala. Madalas na matatabang karne ang hinahanap ko kaya tumaas ang du
go ko, dahilan pa ra sumakit ang batok ko at himatayin. And of course JD is at m
y side. "Ayoko niyan.." inatras ko ang tray kaya natabig ang baso ng tubig na na
sa iibab aw nito, buti na lang mabilis na nakalapit si JD sa side table at naaga
pan ang l amp shade na katabi nito para hindi bumagsak. Tiningnan niya ako kaya
naman iniba ko ang tingin ko, ayaw kong makita niyang na hihirapan akong magpang
gap na galit sa harap niya. "Ipagluluto na lang kita ng bago.." dinala niya ang
tray at lumabas ng kwarto. Nakakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko naman k
ayang alisan, isang linggo ng nahihirapan si JD sa ginagawa ko, at isang linggo
na din akong lihim na nasas aktan, I know hindi siya ganoon katatag, pero kailan
gan ko `tong gawin, dahil kapa g hindi ko nagawa ang bagay na dapat matagal ko n
g ginawa ay baka masaktan lang kami pareho. Simula ng makarating kami dito sa Am
erica, hindi ko pa nakakausap si Ate, nawala n ako ng contacts sa kanya, sinira
ni JD ang phone ko at tinapon ang card noon, pati laptop ko ay shutdown na din,
nawala ang charger ko, at alam kong si JD ang may gawa noon. Ang mga gadgets niy
a ay nakatago sa isang bag kung saan lagi niyang tinatabi at dinadala, gusto kon
g kamustahin si Ate, nag aalala na ako sa kanya. Siguro nag aalala na iyon dahil
matagal na din since nagkausap kami. Si JD kasi
lahat ng ginagawa ko binabantayan niya, hindi ko nga lam kung paano pa siya naka
kapagtrabaho ng hindi umaalis ng bahay. Lagi lang siyang nandito, madalas nakah
arap sa laptop at minsan naman ay umaalis din. Pero hindi naman ganoon katagal.
Lumabas ako ng kwarto at nakita ko ang cellphone ni JD na naka charge sa gilid n
g sofa. "JD!" tawag ko sa kanya. pagkakataon ko na 'to para makausap si Ate. "B
akit Asha?" lumabas siya mula sa kusina at sumilip sa'kin. "Gusto kong soup. Iyo
n na lang kakainin ko. Please." utos ko sa kanya. Tumango siya at kaagad din nam
an tumalikod. Pagtalikod niya ay inalis ko sa pag ka-charge ang phone niya at ki
nuha ko iyon. Pumasok ako sa kwarto at nag-lock. Kinalikot ko ang phone niya din
ayal ang number ni Ate Ella. Nakailang ring na pe ro wala pa din sumasagot kaya
lalo lang akong kinakabahan, hanggang sa wala tala gang sumasagot, nag-try naman
akong tawagan ang number ng bahay namin, wala pang tatlong ring ay may sumagot
na, lalaki, at hindi ako pwedeng magmamali, boses p a lang kilala ko na. "Kuya D
aniel.." "Asha? Asha ikaw ba `yan?" "Kuya, kamusta si Ate Ella?" tanong ko. "Nas
a Hospital siya, paalis na nga dapat ako para bisitahin siya, kumuha lang a ko n
g damit nila Mommy and Daddy, sila ang nagbabantay sa kanya." napalunok ako sa n
arinig ko at napa upo sa kama. "Anong nangyari kay Ate?" kinakabahan kong tanong
, napahigpit ang hawak ko sa be dsheet at pinipigilan kong tumulo ang luha ko. "
She comitted suicide one week ago." and right after I heared that, tumulo na an
g luha ko. "It's my fault." alam kong kasalan ko ang nangyari kay Ate. "Huh? Wha
t do you mean Asha?" "Kuya kamusta si Ate, is she alright?" "She's fine now. But
she needs to take some test and treatment?" naguluhan ako s a sinabi ni Kuya. "
What do you mean kuya?" "Sabi ng Doctor, psychological trauma daw, dala ng pagka
matay ni uhm.." even him still can't move on. "Well iyon nga, as the day past la
long lumalala ang sitwas yon niya until last week she almost kill her self." "Oh
God!" nasapo ko ang noo ko at hindi ko napigilan ang mga luha ko.
"I really don't know how to handle her Asha, ang hirap ng sitwasyon namin, hindi
ko alam kung saan ako dapat magsimula, I wanna help her but I don't know how." r
amdam ko sa boses ni Kuya Daniel ang sakit at hirap ng pibagdadaanan niya. "How'
s my Parents?" "Theyre helping me na mag alaga kay Ella, salitan kami sa pagbant
ay sa kanya, ar aw araw niyang hinahanap ang anak namin." "Kuya I'm sorry." nasa
bi ko na lang dahil alam kong ako ang may kasalanan nito. "Don't be Asha, walang
may gusto, walang may kasalanan, stop saying sorry ok?" "But it's all my fault.
" pinahid ko ang luha ko at tumayo. "I wanna help you kuy a, I'll try my best pa
ra makuwi dyan at-" "No Asha, the more na lumapit ka sa kanya the more na maaala
la niya ang nangyari , I'm sorry but it's better na magkalayo kayo, she can harm
you, lahat kami naka karanas niyan, iba na si Ella ngayon, she didn't think nor
mally, patient lang an g pinapairal namin para matulungan siya. Hayaan mo na ok?
We'll be fine here." n akagat ko ang labi ko at napatingala na lang, nasasaktan
ako sa nangyayari kay A te, alam kong kailangan niya ko ngayon. "Kuya.." "Sige
na Asha I need to go, call us anytime here, lalo na sila Mommy at Daddy. I know
they miss you so much, kung nasaan ka man ngayon, sana nasa maayos kang ka lagay
an, don't worry us here. ok?" "Ok." nang maputol ang tawag ay napatulala na lang
akong nakatingin sa sahig. Biglang bumukas ang pinto at lumitaw si JD, hawak ni
ya ang susi ng kwarto. "Babe your food is re-" natigil din siya sa pagsasalita n
g makita niyang hawak k o ang phone niya. Bago pa siya makapagsalita at bago niy
a paako maunahan sa gusto niyang sabihin a y tumayo na ako at lumapit sa kanya.
"JD please, parang awa mo na, umuwi na tayo." hinawakan ko siya magkabilang bras
o at nagmakaawa. "Kinausap mo na naman siya?" "JD may sakit si Ate, kailangan n
iya ako, at mas lalong kailangan.niya ang anak ko." hinawakan ako ni JD sa magka
bilang balikat at nilayo sa kanya. "Asha, mas lalong kailangan.kitang ilayo sa A
te mo, kung may sakit ang Ate mo, s a tingin mo maaalagaan niya ng naayos ang an
ak mo? No." naiiling niyang sabi at binulsa ang cellphone niya. "Pero JD kailang
an niya ang anak natin para gumaling siya, it'll can help her." "Iyon lang ba an
g gusto mo? Sanggol na magpapagaling sa kanya? Then fine; mag aa mpon tayo at ib
ibigay sa kanya, tapos ang problema." isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa
pisngi niya. "Hindi ganoon kababaw ang rason ko, kahit kailan hindi mo ko maiin
tindihan dahil wala ka sa pwesto ko." tinalikuran ko siya at tuloy tuloy na luma
bas. Kung sana ganoon lang kadali ang lahat, kung sana tulad din ako ng ibang ta
o na
kayang isantabi at ipagpalit ang pamilya nila para sa taong mahal nila, kung san
a hindi ako nakokonsensya sa bawat tingin ko kay JD, na mayroon akong isang tao
n g handang gawin ang lahat para sa'kin, ngunit sa kabila ng lahat ay parang rem
inde r na kusang tumutunog ang paalala sa utak ko, ang gulong iniwan ko, ang buh
ay na sinira ko, ang sakit na dinulot ko kay Ate. Halos mabaliw ako sa tuwing in
aatak e ako ng guilty, masaya na sana ako, kayang ibigay ni JD lahat ng gusto ko
, pero ang nakaraan ay pilit akong binabalikan, hindi ako pinapatahimik, pilit a
kong g inugulo, at sa huli, maiisip kong sobrang unfair nga, masaya ako kay JD,
samanta lang sira at wasak ang sarili kong kapatid sa panahong ako'y tumatawa. K
inabukasan nagising akong prepared na lahat, pati siya, nakabihis at mukhang aa
lis. "I don't like that.." inurong ko ang plato ng pagkain na hinanda niya, nata
pon a ng laman noon at tiningnan ako ni JD na parang nakikiusap.. 'please tama n
a' I can read at his look. Tumayo ako at lumipat sa sofa, dun ako naupo at nanon
ood. Nang sulyapan ko siya ay nakita kong nililinis niya ang nata pon na pagkain
, ang sama kong babae, dahilan para lalo kong ilayo ang sarili ko sa kanya. 'ple
ase JD, give up.. tama na.. "Asha kahit ito na lang ang kainin mo.." nilapag niy
a ang prutas na hiniwa hiwa na sa center table. "Kailangan mong kumain." tiningn
an ko lang ang prutas at sa ka binalik ang atensyon.ko sa tv. "Asha please.." hi
ndi ko siya pinansin, nag ring ang phone niya dahilan para mat igil siya sa pagk
ulit sa'kin. "Aalis lang ako saglit, babalik din ako." tumuloy siya sa pintuan a
t dumiretso p alabas. Nang makalabas siya ay tinanaw ko siya sa bintana, sumakay
siya ng kotse at umal is. Ngayon ko lang napagmaadan ng mabuti ang bahay na tin
utuluyan namin ni JD. M alaki siya at maganda. Hindi dito uso ang mga kapitbahay
, wala pa nga akong kakilala ni isa dito, malak i din ang labas ng bahay na may
tanim ng bermuda grass, tama si JD, maganda ito at tama lang para sa magiging an
ak namin, nasabi minsan ni JD sa'kin na gagawin da w niyang playground ang harap
ng bahay, para sa laruan ng magiging anak namin, n akakatuwang pagmasdan ang la
bas ng bahay, nai-imagine ko na ang eksena sa labas sa oras na lumaki na sila, m
agtatawanan at magkukulitan, alam kong magiging isan g kaibigan din si JD sa mga
anak niya. At magiging isang masaiyang pamilya din kami.. Kung tatalikuran ko a
ng pamilya ko at kakalimutan ang gulong ginawa ko.. Hapon ng umuwi siya sa bahay
, halatang pagod siya at nakita kong nagdiretso siya sa kusina, nasa kwarto ako
at bahagiyang nakasilip sa kanya, nakita ko kung paa no siya magbuntong hininga
ng makita niyang walang makakain sa lamesa. Pero kaag ad din siyang ngumiti ng m
akita niya ang dalawang styrofome sa basurahan, kanina ay may nag deliver ng pag
kain ko for lunch, at base sa pagkakangiti niya alam k ong siya ang nagpa delive
r noon, inaalala niya pa din ako kahit na wala siya sa tabi ko. Napasandal na la
ng ako sa wall ng kwarto at napapikit.. JD bakit ka gan yan? Naitanong ko na lan
g sa sarili ko. "Asha, Babe!" mabilis akong naglakad palapit sa kama at nahiga d
un. Narinig ko a ng papalapit niyang paglakad at ang pagbukas ng pinto.
"Asha.." naamoy ko ang pamilyar niyang cologne, nakapikit ako at nagtulog tuluga
n, naramdaman ko na lang na hinaplos niya ang braso ko at hinalikan ang buhok k
o , nilagyan niya ako ng comforter hanggang sa bewang at lumabas na.. Bakit kahi
t anong sama ng pinapakita ko sakanya ay patuloy pa din siya sa pag aa laga sa'k
in? Bakit kahit pinapahirapan ko siya ay minamahal niya pa din ako? Bakit napaka
strong ni JD? Bakit hindi na lang niya ako pababayaan sa gusto ko? Gabi ng magp
asya akong bumangon, naligo ako at lumabas ng kwarto, suot ko ang is a sa mga ts
hirt ni JD dahil lubhang hindi na kasya sa'kin ang mga damit ko, naka pajama na
ako. Nakita ko si JD na nag aayos ng hapunan namin. Nang makita niya ako ay luma
pit siya sa'kin at inilalayan na makaupo. "You look cute wearing my shirt." he k
issed me on my head at naupo siya sa katap at kong upuan. "We should go out and
buy some of your clothes. Ang bilis ng pana hon no? Four months na si Baby." nak
ingiti niyang sabi habang pinaghahain ako ng pagkain. "Hanggang kelan mo 'to gag
awin?" tanong ko sa kanya. "What?" dinaanan niya lang ako ng tingin at nagsimula
na siyang kumain. "JD hindi ko kaya to. Stop." tumingin siya sa'kin at ngumiti.
"You stop Asha. " nagkatitigan kaming dalawa at naiiyak na ko sa determinasyon
n a nakikita ko sa mga mata niya. "JD kailan mo ba ko maiintindihan? May sakit a
ng Ate ko, kailangan niya ako, kai langan niya ang Baby." nagsimula ng maglandas
ang mga luha sa mata ko. "I should the one asking you that. Kailan mo ako maiii
ntindihan Asha? Kailan mo mare-realize na ginagawa ko 'to hindi para sa sarili k
o, para sa inyo 'to ." nap atungo ako dahil hindi ko kayang salubungin ang titig
ni JD. "I've talked to you r Mom. We've settled." "What do you mean?" napahigpj
t ang hawak ko sa kutsara at tinidor. Walang alam s ila Mommy at Daddy sa sitwas
yon ko. Hindi nila alam na buntis ako. "Sinabi ko sa kanilang buntis ka at nakak
asama sa'yo ang masasamang balita. So t hey say it's better na nandito tayo mala
yo sa kanila." "How could you do that JD, mas lalo mong pinalala ang sitwasyon k
o." "Inaayos ko ang sitwasyon mo Asha. From now on, hindi ka na makakatanggap ng
bal ita sa kanila." Hindi ko napigilang mapahikbi sa sinabi niya, alam na nang
parents kong buntis a ko. Na nag asawa ako, anong gagawin ko? Paano ako haharap
sa kanila? Tumayo siya at lumapit sa'kin. "Asha I'm only protecting you. Nagagaw
a at naiisip mo lang `yan dahil nagi-guilty at nqguguluhhan ka, matatauhan ka di
n sa huli." ni yakap niya ako. Pero hindi ko matanggap ang sinabi niya, patong p
atong na ang pr oblema ko. Si Ate at ang parents ko, paano ko pa ibibigay ang ba
by kung alam na ng parents kong buntis ako? Magagalit si Daddy oras na malaman n
iya ang plano na min ni Ate. Paano pag identical twins ang anak ko? Malalaman ni
lang sa'kin sila ga ling. "Babe.." narinig ko ang pagtawag ni JD.
Naiinis ako sa kanya, nagagalit ako, lalo niya lang akong pinapahirapan. Tumayo
ako at naglakad palayo sa kanya. Pero bago pa ako makapasok sa kwarto ay nagsali
ta muna ako. "I hate you JD.. I hate you.." at pumasok na ako sa kwarto. --
Wala akong nagawa nang isara ni Asha ang pinto at umiiyak na pumasok siya dun. A
kala niya siya lang ang nasasaktan sa nangyayari, hindi niya alam sobrang sakit
sa part ko ang ginagawa niya, tinitiis niya ko para lang mapapayag, nadadamay a
n g mga anak naming walang kamuwang muwang. Kasalanan ko naman kung bakit siya n
agalit, alam kong ayaw niyang ipaalam sa mga magulang niyang buntis siya, pero s
a tuwing nakakatanggap siya ng balita mula s a pamilya niya ay siya rin ang naaa
pektuhan. Kaya ng nakita ko ang phone number na naiwan niya sa phone ko ay dali
dali ko iyon tinawagan. Nagkataon naman na Mo mmy niya ang nakasagot kaya nagpas
ya na kong sabihin ang totoo. Tumayo ako at pumasok sa kwarto. Sinilip ko si Ash
a. Alam kong ayaw niya kong ma kausap kaya lumabas na lang ako. Naupo ako sa sof
a, hindi ko na kaya to, parang sasabog na ang utak ko sa sitwasyon namin ni Asha
, pero hindi ako dapat sumuko, kailangan ko silang ipaglaban, kailangan nila ako
Pero kailangan ko munang ilabas ang sama ng loob na to. So dinayal ko ang numbe
r ni Mommy. "Hello?" sagot niya sa kabilang linya. "Mom." napaupo ako sa couch a
s I've heared my Mom's voice. "Son how are you?" bungad na tanong niya sa'kin. "
Hows Karla?" pagkamusta ko muna sa kapatid ko, kasalukuyan din siyang buntis. "Ka
rla is good, in three months time manganganak na din siya same as Cass." pagb ab
alita ni Mommy. Napangiti ako dahil sa sibabi niya. "We are hoping that you'll h
ere that time." "I will try." "So, what's the problem?" napapikit ako ng mariin,
she's the best Mom in the wor ld, alam na alam niya talaga. "Mom? Why does it h
urt?" "What do you mean Son?" "Love." sinandal ko ang ulo ko sa likod ng sofa at
nakatingalang dumilat ako. "You can't call it love, if you're not hurting." nap
angiti ako, a bitter one. "Mom, I'm strong right?"
"You're the strongest person I've ever known." "Then I can do everything?" "You
can do whatever it is, if you're heart is willing to do it." napatungo ako sa si
nabi ni Mommy. Ayaw ko, ang gustong gawin ni Asha, pero puso ko ang nag uutos na
tigilan na 'to . Na walang mangyayari pag walang nag give way. "Mom . I'm going
to be a father." pagbabalita ko sa kanya. "Finally you've said it. Ang dami ng
rumored na kumakalat dito, especially from the Feddiengfield Company." nabigla a
ko sa sinabi ni Mom. "What do you mean Mom? Paano nila nalaman? " "I don't know,
two months when you left here, they talked to us, wala naman kami ng maisagot d
ahil wala kaming alam. And now, Ivan is shutting his mouth off, aya w din magsal
ita. Can you tell me what's true, aside from that?" "Mom." "Ok. If you're not ye
t ready, I can wait. Nandito lang ang Mommy ok?" "Thanks Mom." "And be a good hu
sband and a Father." "Yes Mom." "Remember marrying the daughter of the Feddiengf
ield, is your decision, so ikaw lang ang nakakaalam ng gagawin mo. I trust you s
on." napabuntong hininga na lang ako sa sinabi ni Mom, bumalik sa alaala ko ang
panahon na una kaming nagkakilal a ni Asha, at kung paano kami napunta sa sitwas
yon na ito. "You know you're responsibility son, alam mo kung anong tama at mali
sa mga gaga win mo, always, think you're familiy first." "Yes Mom. I will. Than
k you for being a Good Mom." "That's my responsibility Son. Bye, I love you." "L
ove you too Mom." Nang matapos ang pakikipag usap ko kay Mom ay napaisip ako. Gu
sto ko ding maging mabuting ina si Asha sa mga anak namin, darating ang araw n a
kakailanganin din siya ng mga anak namin, hihingian ng payo at magpapalakas ng
loob nila, gusto kong pag dumating ang araw na iyon ay nasa tabi ko pa din siya
, pero alam kong hindi mangyayari iyon hanggat nakatali kami sa sitwasyong ito.
Kailangan kong magdesisyon hindi lang para sa sarili ko kundi para na din sa mga
anak ko at kay Asha. Tama si Mommy, dapat buong puso mong ginagawa. Bumukas ang
pinto at lumabas si Asha. Hindi niya ako tiningban ng matagal, dinaa nan lang n
iya ako. Nakita kong kumuha siya ng baso at naghanap ng maiinom sa ref . Tumayo
ako at lumapit sa kanya, binuksan ko ang isang fresh milk at naglagay s
a baso. "Nagugutom ka ba Babe? Sandali lang, iinitin ko lang itong gatas mo." na
gutom si guro siya kaya lumabas, hindi nga pala siya nakakain ng hapunan, hindi
niya ako kinibo at naupo lang siya sa dining, naglabas na din ako ng mga cookies
at nilag ay sa plato. Inihain ko na din ang gatas niya. "Kumain ka na." una siy
ang kumuha ng cookies at sumubo. Ang hirap talaga ng ganito, kahit sabihing nasa
tabi ko siya at nakikita ko, per o kung tinatrato niya akong parang wala ay hal
os ikabaliw ko na, kaya dapat lang na magdesisyon na ako. "Asha Babe.." hinawaka
n ko ang kamay niyang nasa ibabaw ng table . Tiningnan ni ya lang ako at hindi n
agsalita "I've decided to go back to Philippines. Let's e nd this. " Kahit kinak
abahan ako sa magiging desisyon ko ay gagawin ko pa din, kailangan ko ng harapin
muna ang kasalukuyan para makita ang maganda naming kinabukasan. "What do you m
ean JD?" nagtataka niyang tanong sa'kin. Ngumiti lang ako sa kanya a t hindi na
sumagot. I will end this.
Chapter 23 Angel of Mine
"Let's end this.."
Tingnan niya lang ako pagkatapos kong hindi sumagot sa tanong niya, pero kaagad
din siyang nagtanong. "Anong ibig mong sabihin na uuwi na tayo? We'll staying th
ere for good ? What ab out the end? Maghihiwalay na ba tayo? Hahayaan mo na ba a
ko?" napatingin ako sa mukha ni Asha, partikular sa mata niyang may namumuo ng l
uha. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang mukha niya, hinalikan ko siya sa noo.
"Kahit kailan hindi `yan sumagi sa isip ko, Asha. Hinding hindi kita iiwan, hin
di ako magsasawang alagaan kayo at hindi ko hahayaan ang gusto mo." "Then anong
gagawin natin sa Pilipinas?" naguguluhan niyang tanong. "We'll going to end this
. " "Huh?" "Babalik tayo sa Pilipinas para ayusin lahat ng problema natin, I fou
nd out na l ahat ng nangyayari satin ay dahil sa Ate mo, luluhod ako sa harap ni
ya mapatawad ka lang niya." tumayo ako dala ang pinagkainan niya at hinugasan.
"JD.." rinig kong bulong niya.
"Aayusin natin ang problema sa Pilipinas, tutulungan kita, kung may sakit talaga
ang Ate mo, tutulungan natin siyang gumaling, nang hindi binibigay ang anak nat
in, gusto kong maging legal na ang kasal natin sa Pilipinas, gusto kong maayos
n a buhay, gustong kong maging normal na ang buhay mo, natin, ng mga anak natin.
S o we're going to end this kind of feeling." nang humarap ako sa kanya ay naki
ta kong umiiyak siya kagat ang daliri niya. "Naiintindihan mo ko Babe?" Umiiyak
na tumango siya kaya niyakap ko siya.
"Nasasaktan ako coz you're treating me coldly, masakit, mahirap, hindi ko pala k
aya, akala ko matatagalan ko, this is the only idea na alam ko para matapos na'
t o, haharapin natin dalawa ang problema mo, andito ko tutulungan kita." pinahid
k o ang luha niyang tumutulo sa mata niya.
"JD hindi mo naman kailangan gawin to eh, ako lang dapat ang-" "Mag asawa tayo r
emember ? Ang problema mo, problema ko na din, so sasamahan kit a, tutulungan ki
ta." "JD.. thank you." bulong niya habang nakayakap sa'kin. Napangiti na lang ak
o. Kahit na ako kinakabahan sa desisyon ko; malalapit na kami sa problemang pili
t k ong nilalayo sa kanya, sana naman.. Sana maging ok na kami.. sana tama ang d
esisyon ko. Kalagitnaan ng gabi ng makatulog na si Asha, nakaharap ako sa laptop
ko at nagpa pa book ng flight pauwi sa Pilipinas. May nakita ako which is tomor
row morning, pikit mata kong pinindot ang button pa ra mag pa book. So ito na, u
uwi na kami bukas. Sinara ko ang laptop ko at kinuha ang phone ko. Tatawagan ko
si Ivan. "Sir kamusta! Long time no see!" "Malamang, nandito ko sa Amerika at na
sa Pilipinas ka, malamang magkita tayo no? " "Sir Chill. Bakit napatawag ka pala
?" "Uuwi kami diyan bukas, pakiayos ang pad ko, alam mo na ang mga bagay na dapa
t m ong itapon. In short linisin mo, palitan mo lahat ng kailangan palitan." "Si
r naman! Pati ba naman dito sa Pilipinas nasusundan niyo pa ako, saka Sir! Lu nc
hbreak oh! Mamaya na kayo tumawag." "Ano bang trabaho mo sa'kin?" "Sir, lilinisi
n ang pad mo. Copy that Anything Sir?" lokong to tatamad tamad.
"Ang sasakyan ko, pakidala sa Airport, I can manage." utos ko. "Ok. Sir! Eh sir
bukas pa naman.kayo uuwi hindi ba? Bukas ko na lang lilinisin. " "In my calculat
ion, six hours from now, naka book ang flight namin, plus sixteen hours of trave
l, our time difference is twelve hours, if twelve in the afernoon there in the P
hilippines and twelve am here in USA, so if our flight is six am in the morning,
which is six hours from now, and the travel of time is sixteen h ours, anong or
as kami makakarating diyan?" tanong ko sa kanya. "Tang'na sir! Aayusin ko na nga
yon! Bahala na kayo kung anong oras kayo makakauw i dito, bobo ako sa math!" sig
aw niya sa kabilang linya na kinatawa ko naman, bo bo talaga nito ni Ivan. Pinag
bali baliktad ko lang naman ang tanong, pero kahit ako din ay naguluban, an o ng
ang oras kami makakauwi ng Pilipinas?! "Haha.. Good." "Sige Sir. Maglilinis na k
o. Baka mamaya andito na pala kayo sa Pilipinas." "Sixteen hours Ivan. Sixteen h
ours matuto ka kasi magbilang." "Leche Sir. " halatang iritado na si Ivan. "Huwa
g ka mag alala may bonus ka sa'kin pag uwi ko." "Sir pati ba ang mga condom at n
aiwan na damit ng mga babae niyo itapon ko na di n? Kasama ang mga shampoo at sa
bon na pambabae?" masigla niyang tanong, nakarini g lang ng bonus. "Tang na oo!
Pati sarili mo itapon mo na din!" natatawang sagot ko. "Sir ang una gagawin ko p
ero ang huli hindi. " sagot niya pa. "Bahala ka sa buhay mo. Huwag na huwag mo p
a lang sasabihin kahit kanino na dada ting kami ah?" "Yes Sir." "Sige. Bye." pag
kababa ko ng phone ay sinilip ko si Asha na nakahiga sa kama. She's sleeping qui
etly. Sana mag work ang plano ko.. Hindi na ako nakatulog kaya ako na ang nag ay
os ng mga gamit namin ni Asha maing at kong sinilid ang mga damit na kakailangan
in niya, tanging ang long sleeve pol o at tshirt na binili niya sa'kin lang ang
sinilid ko para sa sarili ko, hindi nam an namin kailangan ng maraming damit, da
hil babalik padin kami dito, buo ang des isyon kong dito kami titira, lahat ng k
ailangan namin ay nagkasya lang sa isang maleta kaya naman wala kami gaanong dal
a. Napatingin ako sa estante sa gilid ng kwarto namin, her angel stuff, napangit
i ako, tanging ang estante lang na ito a ng inayos niya sa bahay na ito, ang mga
anghel na pinaniniwalaan niya. If angels do exist, please, take care of my fami
ly. Five am ng nagpasya akong gisingin si Asha. "Babe, wake up. Maaga ang flight
natin." ".." I know, simula ng nagbuntis siya ay sanay na siyang magising ng ta
nghali.
"Babe Six am ang flight natin. You need to fix up,we're going to be late." napad
ilat siya sa sinabi ko at naupo. "What? Ngayon na tayo aalis? Bakit hindi mo sa
'kin sinabi kaagad? Ang mga gam-" na hinto siya ng makita ang dalawang maleta sa
gilid ng kwarto namin.Tumingin siya sa akin, tapos na akong mag prepare, naka p
antalon at shirt lang ako, na may jac ket. "Ok. So ako na lang talaga ang hinihi
ntay." tumayo siya at kaagad ko naman inala layan, hinatid ko siya hanggang cr.
"Everything's ready." hinalikan ko siya sa noo at sinara ang pinto ng cr, sinimu
lan kong linisin ang kama, niligpit ko iyon at inayos. 'We still going back her
e , promise. At sa panahon na iyon, maayos na kami, at masaya.' Lumabas ako ng k
warto at naghanda ng gatas niya, ayaw kong umalis kami na hindi siya kumakain, n
aghanda din ako ng tinapay para sa kanya. Lumabas siya ng kwarto na basa pa ang
buhok, suot niya ang pantalon niya at whit e shirt na sa akin. kailangan na nami
n mamili ng bago niyang damit. "Kumain ka muna before we go." pinaupo ko siya sa
upuan at hinayaang kumain muna , pumasok ako sa kwarto at dinala ang mga gamit
namin sa kotse.
Pagpasok ko ay ready na siya kaya naman umalis na kami. Ladies and gentlemen,welc
ome to Philippine Airport.Local time is Eleven in the mo rning and the temperatu
re is thirty six degree celcious. On behalf of American Airlines and the entire
crew, I'd like to thank you for joi ning us on this trip and we are looking forw
ard to seeing you on board again in the near future. Have a Good Morning." Nagis
ing ako sa ingay ng mga tao at sa paggalaw at pagsampal sa mukha ko.Pero na mula
t ako na isang anghel ang gumigising sa'kin. "JD gumising ka na!Andito na tayo!U
yy.." "Hi Babe." bati ko kay Asha. "Naman. Ang hirap mong gisingin. Napaghahalat
aan ka tuloy na hindi natulog kagab i, tara na." tumayo siya at inayos ang damit
niya. Napangiti na lang ako at nag ayos na rin para bumaba, pagkababa ng eropla
no ay s umalubong sa amin ang pamilyar na ingay ng Pilipinas, ang mainit na hang
in na na pumapalo sa aming katawan at ang kaba na biglaan ko na lang naramdaman.
"Babe.." ewan ko ba pero nandun ang takot na mawala sa'kin si Asha, hinawakan k
o s iya ng mahigpit, kita ko din sa mata niya ang kaba. "Kaya natin 'to hindi ba
?" she ask. Nakangiti akong tumango at inakbayan siya. Kaya namin 'to. "Tara." n
aglakad kami papasok ng Airport.
Sa nadaang restaurant na din kami nagpasiyang mag lunch, at dahil may malapit na
mall kaming nakita ay nagpasya na din kaming mamili ng mga bago niyang damit, i
nabot din kami ng hapon. Pagdating sa unit ko ay wala na kong ibang gustong gaw
i n kung hindi matulog. "JD, nagugutom ako." ungot ni Asha sa'kin na may kasama
pang hampas sa braso. Sinu bukan.kong idilat ang natutulog kong mata. ".." nakit
a ko siyang nakahawak sa kaniyang tiyan. Kahit antok na antok ay pinilit ko pa d
ing tumayo, wala akong tshirt na naglakad papuntang kusina. "Ano ba ang gusto mo
ng kainin?" tanong ko kay Asha na pumwesto sa dining. "Pancake." sagot niya. Bin
uksan ko ang cabinet ko kung saan naka stock ang mga pagkain. May nakita akon g
ready to mix na Pancake, pero sinilip ko muna ang expiration date. Next month na
siya masisira kaya diniretso ko ng itapon sa basurahan. Nakalimutan kong magp a
bili ng mga bagong stocks na pagkain kay Ivan. "Oh bakit mo tinapon?" tanong ni
Asha. "Expire na siya next month." hinalungkat ko ang iba kong stock sa ref. "Eh
next month pa naman eh, pwede pa iyon." tumayo siya at lumapit sa basurahan. "H
ep." pigil ko sa kanya."Ayokong mag take risk kayo ng mga anak ko ok? Diyan ka l
ang igagawa kita ng pancake." pinaupo ko siya at ako naman ay nagkalkal. Nakakit
a ako ng flour, butter, egg sa ref. Nag mix ako sa bowl at presto may pan cake n
a. Sinalang ko ang frying pan at pinainit. "Buti kayong mga lalaki, kahit mag as
awa at magkaanak hindi pa din halata. Sa ba bae lahat napupunta ang bad vibes. U
nfair." nang lingonin ko si Asha ay na ka po ut siya at natukod ang kamay niya s
a baba. Napangiti na lang ako sa sentimyento ni Asha. Natutuwa ako at bumalik na
siya sa dati. Ang sinasabi niya sa'kin ang mga napapansin niya at ang mga gusto
niya. It is just proven na nag wo-workout ang plano ko. "Oh Misis ito na po ang
pancake niyo." inihain ko sa kanya ang pancake niya. Naglinis naman ako ng pina
glutuan ko habang kumakain siya. Nang tumingin ako sa orasan ay seven na pala, I
need to prepare for dinner. "Babe, maliligo lang ako ah?" dahil busy siya sa pa
gkain ay tinanguan niya lang ako. "Pahanda na lang ng damit ah?" lambing ko sa k
anya. "Sure." nakangiting sagot niya. Iniwan ko siya sa dining at pumasok ako sa
cr sa tabi ng kusina, dala ko ang tow el ko, patapos na akong maligo ng may nag
door bell, hanggang sa sunod sunod na ang pagpindot, lumabas ako kaagad ng cr a
t nagtapis, sino naman kayang pupunta d ito ngayon at gabing gabi pa? Pagbukas k
o ng pinto ay tumambad sa akin ang magulo at makukulit na mukha.
"Happy Birthday!" sabay sabay nilang sabi, ay hindi pala! Halos mga babae lang k
asi ang bumati. Isa isa silang pumasok sa unit ko kahit hindi ko naman sila pin
a papasok. Aaminin ko namiss ko sila, ngayon ko lang narealize, at teka? Birthda
y? Birthday ko?! "So ano let's get party?" simula ni Ate Dianne. "Oh yeah! Mag s
et up na kayo guys!" utos ni Art. "Hoy ikaw! Magbihis ka na." tapik ni Karla sa'
kin. "Teka, anong ibig-" "JD, here's your-" lumabas si Asha sa kwarto at dala an
g damit ko, lahat sila na tahimik at tanging kay Asha lang nakatingin."Uhm.." na
patingin si Asha sa'kin at t ila naguluhan sa dami ng taong nandito ngayon. "Wai
t.. ikaw si Asha?" tanong ng kambal kong si Karla. Napatango naman si Asha. Nagt
inginan sila Cass, Karla, Veronica at Ate Dianne, alam ko na ang susunod nil ang
gagawin kaya naman mabilis akong lumapit kay Asha at tinakpan ang tainga niy a.
"Kyaaaaaaaaaaahhhh..." napuno ng tili ng apat na babae ang unit ko. "Omg is thi
s for real?" nanlalaki ang matang tanong ni Karla. "Like yeah! Buntis ka din?" t
uro ni Cass sa tiyan ni Asha. "Sandali. Sandali! Kinikilig ako!" hyperventilated
na sigaw ni Veronica. "Baby A tara na at umuwi! Gagawa na din tayo ng baby nati
n." lumapit si Ate Dian ne kay Art at kumapit sa braso. Paano, si Cass, Karla, a
t Asha ay pare parehong buntis at malalaki ang tiyan, s amantalang si Veronica n
aman ay may anak na. So it means si Ate Dianne na pinak amatanda sa amin na lang
ang walang anak. Tawa tayo bwahaha. "Wala! Hindi na kayo magkaka anak!" namiss
kong asarin si Ate at Art. "Hindi nam an nakakabuntis ang bakla eh." Nang akmang
pupulot ng unan si Ate ay mabilis akong nagtago sa likod ni Asha. "Nakuuu! Dale
! Asha halika nga dito. Baka mahawaan ka ng kabaliwan niyan ni Dale ." hinugot s
iya ni Ate Dianne at pinalibutan ng mga babae. "Happy Birthday tol!" bati ni Bib
oy at nag man hugged kami. "Long time no see!" apir ni Sachi sa'kin. "Nawala ka
lang pagbalik mo may asawa at anak ka na kaagad!" sabi ni Michael na may kasama
pang batok. Loko lokong to. "Paano niyo nalaman na dumating na ako?" tanong ko s
a kanila. "Sino pa. Edi si Dianne ang may pakana. Maganda nga eh, at nakakaabot
ka sa kasa l namin." sagot ni Art. "I can't believe you Pare! You forgot your bi
rthday?!" sinuntok ako ni Michael p
agkasabi niya noon. "Yeah. Nawala sa isip ko eh."natatawang sagot ko. "Sandali m
agbibihis lang ako." paalam ko sa kanila. Bago ako pumasok ng kwarto ay natanaw
ko pa si Asha na mas aiyang nakikipagkwenruhan at nakikipagtawanan sa mga pinsan
at kapatid ko. Ang maingay na babae na shunga shunga ay ang nakakatandang pinsa
n ko si Ate Dian ne na may future husband na bakla, de joke lang, baka mapatay a
ko noon pag narin ig ako, si Art ang mapapangasawa niya na beki noong past life
niya, kapatid ni A te Dianne ang sweet at super mahinhin na si Ate Cass, na bunt
is din sa kambal as awa niya si Biboy, na Baboy este Mataba noong past life niya
. At ang pinakamamah al ko naman na kambal ay si Karla na buntis din sa kambal,
asawa niya ang past m anliligaw ni Ate Cass na si Michael. Si Ate Veronica naman
ay anak sa unang asaw a ni Mommy, so half sister namin siya, asawa niya ang Hap
on na si Sachi at anak nila ang gwapong gwapo kong pamangkin na si Ruki. Paglaba
s ko ay nakahain na ang mga dala nilang pagkain at naka set up na din ang videok
e, nahahati ang mesa sa dalawang part,isang puro mga juices in can, at is ang mg
a beer. Noong tiningnan ko si Asha ay ngumiti siya sa'kin kaya unconciously ay n
gumiti din ako. "Ayiiee Dale, kinikilig.." nakalimutan kong may mga taong mapang
asar nga pala s a paligid. Naupo ako sa boys part, ang pinaka division namin ay
ang magjowang hi ndi mo mapaghihiwalay sila Dianne at Art. Nasa kaliwang part a
ng boys at nasa ka nan ang girls. "Taena Dale! Binata ka na! Nagba blush na!" ma
layo lang si Art sa'kin kaya hindi k o mabatukan eh. "Sheet Dale! Uso pala mahiy
a sa'yo!" natatawang nayuyuko na lang ako sa asar nila. "Nasaan na si Dale na pu
ro kalokohan? Naiwan mo ba sa ibang bansa?" asar ni Karl a. Iba kasi ngayon, nga
yon andito na si Asha na nakikisali sa tawanan namin, kung d ati wala akong paki
alam sa sasabihin ko, ngayon parang kailangan ko munang isip in ang mga salitan
g bibitawan ko dahil anjan ang babaeng mahal ko, pero nakakatu wang nakasundo ni
ya ang mga taong hindi lang pamilya ang turing ko kundi kaibiga n at kabarkada n
a din. "Dale andito lang si Asha umaarte ka na. Kunwari na lang wala siya." tumi
ngin ak o kay Asha na mukhang tuwang tuwa sa nakikita niya. Ewan ko ba, nahihiya
talaga ako eh. "Shemay! Asan si Dale? Nawawala si Dale!" OA na tumayo si Ate Di
anne. "Baby D, baka makunan ka kalma lang!" hinawakansya ni Art at pinaupo. "Lec
he ilabas mo `yan mamaya!" asar ni Cass sa kalandian ng dalawa, nag iimagine k a
si na buntis din si Ate Dianne. " guys! C'mon ang cake ilabas niyo na!" nagsitay
uan sila at inayos ang mesa. Nilapag ni Asha ang cake at nilagyan naman ng kandi
la ni Cass, at sinindihan ni Michael. "Happy Birthday to you, Happy Birthday to
you, Happy Birthday, Happy Birthday, H appy Birthday to you! Happy Birthday Kamb
al!"
Sabay sabay na kanta nila. Nilapit nila ang cake sa amin ni Karla at inakbayan k
o si Karla para sabay kaming magblow ng candle. "Wish muna!" sigaw nila. I only
wish for one thing. A happy and peaceful family. "Yeheyyy! Inuman na!" "Kainan
na!" "Kantahan na!" Kanya kanya nilang sigaw at nagkagulo na sa sofa ng unit ko.
Itinabi ko ng umupo si Asha sa'kin. Naramdaman ko ang yakap niya sa bewang ko a
t paglapit ng mukha ni ya sa mukha ko. "Happy Birthday.." bulong niya na ikinang
iti ko. "Where's my gift?" biro ko sa kanya. "Here." and he bent my face so she
can kissed me fully in my lips. "The best birthday gift I ever had." sabi ko sa
kanya. "Ooyy Asha kantahan mo naman si Dale!" nagkatinginan kaming dalawa. Ngumi
ti siya at tumayo. Kinuha niya ang remote at nag enter ng number. Angel of Mine.
Alam na alam talaga niya. Oo nga naman, favorite niya ang Angels. "This song is
for you JD." sabi niya ng makuha niya ang mic. "Haba ng hair, nagrejoice ka baa
a giiirrll?" kanta nila Karla, Veronica, Cass at Dianne. "Tae, bakit kinikilig a
ko dun sa JD?" tanong ni Art. Tumahimik sila ng tumugtog na ang minus one. Bakit
ang ganda ng asawa ko habang tinatapik tapik ang mic at marahan na nagse-s way?
When I first saw you I already knew There was something inside of you Something
I thought that I would never find Angel of mine So, kino consider niya na akong
isa sa mga anghel sa buhay niya? I look at you looking at me Now I know why the
y say the best things are free Gonna love you boy you are so fine Angel of mine
"Dale kinikilig.. uyyyyy.." asar nila.
How you changed my world you'll never know I'm different now, you helped me grow
No you're not Babe, gusto ko sanang sabihin. Hindi siya ang nagbago kundi ako.
You came into my life Sent from above When I lost all hope You showed me love I'
m checkin' for you Boy you're right on time Angel of mine
Ang sarap lang pakinggan noong lyrics ng kanta. Parang feeling ko iyon talaga an
g nararamdaman niya,na binago ko siya at binigyan ng bagong pag asa. Sana nga..
Nothing means more to me then what we share No one in this whole world can ever
compare Last night the way you moved is still on my mind Angel of mine Bigla ko
ng naaalala ang mga bagay na pinagsaluhan namin, kung paano siya naging parte ng
buhay ko. What you mean to me you'll never know Deep inside I need to show Nata
tawa na lang ako sa hiyawaan ng mga babae... Mas kinikilig pa sila sa'kin eh. I
never knew I could feel each moment As if they were new Every breath that I take
The love that we make I only share it with you You, you, you, you Hindi ko mapi
gilang ngumiti sa kanta ni Asha, yeah.. we'll share everything, spe cially the l
ove that we have. When I first saw you I already knew There was something inside
of you Something I thought that I would never find Angel of mine And now, she's
looking at me. Nasabi ko na bang this is the best birthday I ever had? Because
she's here, with me, beside me. How you changed my world you'll never know I'm d
ifferent you helped me grow I look at you looking at me Now I know why they say
the best things are free Checkin' for you boy your right on time
Angel of mine She's the real Angel. And she's mine. "Kiissssss!" demand nila. Hi
ndi ko na kailangan gumawa ng move dahil siya na mismo ang lunapit sa akin at hi
nalikan ako ng smack sa labi. "I love you . Happy Birthday."
Chapter 24 Daniel
"JD! Bilisan mo male late ka na!" sigaw ko kay JD na nasa loob ng cr at naliligo
. Tapos ko ng ayusin ang office suit niya, nahanda ko na din ang sapatos at tie
niya. "Sandali na lang Babe!" sagot niya sa'kin. Naglakad ako papuntang cr at s
inilip siya, nasa harap siya ng salamin at nagsesh ave na. "Bilisan mo, baka mal
ate ka sa welcome party sa office niyo." naghilamos na siya at lumapit sa'kin. "
Eh bakit ba mas excited ka pa sa'kin?" tanong niya. "Proud lang ako sa asawako n
o. Chief Executive ka yata ng Aragon Company." sabi ko ng may ngiti sa labi. "Pe
ro pag nasa bahay, isa akong sexy na asawa." sabi niya ng may pagmamalaki. "Oo n
a, magbihis ka na." tinulak ko siya sa tabi ng kama at tinulungan magbihis. "Eh
kung sumama ka na kaya sa'kin para naman maipakilala na din kita?" suggest niy a
. "Mas maganda siguro kung ayusin muna natin ang problema sa pamilya ko before n
at in gawin iyon?" binigyan ko siya ng pilit na ngiti. "Ok. Hindi na kita pipili
tin, basta sabay tayo sa lunch." "Sure." natapos siyang magbihis at nag ayos na.
Hinatid ko siya sa pintuan at hi nalikan niya ko bago siya umalis. ---
"Goodmorning Sir. Welcome back." Iningusan ko lang si Ivan na over kung maka wel
come back sa'kin.
"Sir, sir ang bonus ko?" See mukang bonus talaga! "Pinadala ko na sa bahay niyo
ah? Wala pa ba?" "Ay talaga sir? Ano bang bonus ko?" "Sila Sarah sabi ko dun na
dumitetso sa bahay mo eh." "Anak ng teteng naman Sir oh! Wala naman ganyanan!" T
atawa tawa ko siyang iniwanan at tinalikuran. Susunduin ko pa sa condo si Asha a
t magla lunch pa kaming dalawa. Actually humahanap lang din ako ng tiyempo para
sabihin sa kanya ang kalagayan ng Ate niya. I found out na nag a-undergo nga it
o sa isang treatment for mental sickness. Emotional stress ang nangyari sa Ate n
iya. Hindi daw ito makamove on sa pagkawala ng anak niya. Sa isip nito ay buhay
pa rin ang anak nito pero ang tendency ay nawawala na siya sa matinong pag iisi
p , hindi na mabasa ng mga Doktor nito kung anong iniisip niya, minsan ay umiiya
k at hinahanap ang asawa or anak, minsan naman ay makakita lang ng sanggol ay aa
ri in niya ng sa kanya. Pero dumadating ang oras na nasa matino itong pag iisip
ay nababanggit niya nga si Asha at ang galit niya dito. "JD!" bati kaagad ni Ash
a sa'kin ng makita niya ako sa lobby ng condo namin. "Hi Babe.." hinalikan ko si
ya sa noo at giniya siyang maglakad palabas. "Kamusta ang welcome back?" tanong
niya ng nasa loob kami ng sasakyan. ".. ok naman. Saan mo pala gusto kumain?" "K
ahit saan." Sa isang restaurant malapit sa condo namin, dun ko napiling dalhin s
iya. "Uhm Babe, I decided na bukas na natin bisitahin ang Ate mo." panimula ko.
"Really?" excited na tanong niya. "Yes, pero hindi tayo pwedeng magpakita sa par
ents mo, wala silang alam na nandi to na tayo, kahit sa Ate mo. " bahagiyang lum
ungkot ang mata niya kaya naman hin awakan ko ang kamay niya at pinisil iyon. "I
assure you. Everything will be alright." Kinagabihan pag uwi namin ay nagpaalam
siyang kakamustahin ang Ate niya, inaayos ko ang kama namin habang siya naman a
y nagsimulang magtipa sa phone na binili k o para sa kanya. "Daniel.." masaiyang
sabi niya na ikinalingon ko sa kanya. Nakatalikod siya sa'kin at nakaharap sa l
abas ng bintana. "Ok naman ako, oo, pupunta ako diyan tomorrow ." napahinto na a
ko sa ginagawa ko at tiningnan na lang siya. "Miss ko na din ka yo, , sana nga..
" at nasundan.iyon.ng mala anghel niyang tawa. Ewan ko ba pero i sipin ko pa lan
g na kausap niya ang isang lalaki ay nagseselos na ako, alam ko n aman na asawa
iyon ng kapatid niya pero... ".. yeah naalala ko pa iyon." so? they are reminisc
ing something, I guess. Hindi na ko nakapagpigil at nilapitan ko na siya.
---
"JD ano ba?" nasabi ko na lang ng alisin ni JD ang cellphone ko sa tainga ko. "S
top talking to that man." may diin sa salita niya at mas nagulat pa ako ng ini h
agis niya iyon sa basurahan. "What the.." inis na sabi ko at lumapit sa kanya. "
Ano bang problema mo?" "I don't want you to talk to that Daniel." now. I know. "
JD nag uusap lang kami walang masama sa ginagawa ko!" "Pwede kayong mag usap ng
hindi la tumatawa at ngumingiti." I just rolled my eye s sa sinabi niya napakaba
baw na dahilan.ng inaakto niya. Nagseselos siya kay Daniel. "JD, kinakamusta ko
lang si Ate."paliwanag ko sa kanya. "Hindi ba sinabi ko sa'yo na tayong dalawa a
ng aayos nito." humarap siya sa akin. "Yeah.." medyo na guilty ako sa sinabi niy
a, lumalabas na pinangunahan ko na nam an siya. "Huwag ka ng makipag usap sa lal
aki na iyon, pwede nating kamustahin ang ate mo without talking to him." kalmado
man ang boses niya pero nakikitang hindi kalmad o ang muscles niya. "JD masaya
lang ako dahil ok na si Ate. That's why I'm smiling and laughing. Iyo n lang iyo
n." mas minabuti ko ng ipaliwanag sa kanya ang lahat para na rin matig il siya s
a kung anong iniisip niya. Ayokong nakikita si JD na nagkakaginto. "Then fine ku
ng wala, wala." tumalikod siya at naghubad. Dumiretso siya sa cr at mukhang mags
a-shower. Napaupo na lang ako sa inakto ni JD, alam kong hindi pa din siya convi
nce. Minabuti ko na lang ayusin ang damit na susuotin niya. Hinanda ko ang pantu
log n iyang boxer short at white shirt. Lumabas siyang basa ang katawan at nakat
apis ng tuwalya ang ibaba ng katawan niy a. "Here pinaghanda na kita ng damit mo
." tumayo ako at lumapit sa kanya hawak ang damit niya. "Thanks." simpleng sagot
niya. He wear that garments in front of me. Medyo may k ahabaan na din ang buho
k niya kaya naman basang basa iyon at tumutulo. Pinagmasdan ko lang siyang mahig
a at yumakap sa isang unan. This is the first ti me na umakto siyang ganyan, ito
din ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng s elos. At napapangiti na lang a
ko sa nakikita ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang ulo niya. Naupo ako sa
gilid ng kama. "Halika nga dito, tutuyuin ko iyang buhok mo." kahit mabigat ay k
inandong ko pa
din siya. Manaka naka kong sinisilip siya. "Medyo mahaba na buhok mo, kailangan
mo ng magpagupit." sabi ko sa kanya ngunit hindi pa din siya sumagot. Nilapit ko
ang mukha ko sa kanya at marahang dinampian ng halik ang mapula niyan g pisngi.
"Hey.. Huwag ka na magalit." "I'm not mad. I'm jealous." nakatitig pa din siya
sa kama namin. "Hindi mo naman kailangan magselos eh, saka wala ka naman dapat i
kaselos, bayaw ko lang si Kuya Daniel." "But he's your crush." napahalukipkip na
lang ako sa sagot niya. "Dati iyon JD." "Paano kung bumalik ang feelings mo sa
kanya?" tumayo siya at hinarap ako. Napak unot noo naman ako sa sinabi niya. "JD
, hindi mangyayari iyon." panigurado ko sa kanya. "Asha, im just afraid. Alam mo
ng pilit kitang iniingatan. Mahal na mahal kita." nagkatinginan kaming dalawa. "
JD trust me. Hindi mangyayari iyon, kung ano man mayroon kami nila Kuya Daniel a
t Ate wala na iyon, just don't bring it back." "Asha.." tumayo ako at sumandal s
a bintana, tinanaw ko ang liwanag sa kadiliman ng Maynila. "JD sana kasabay ng p
agmamahal na binibigay mo ang tiwala na dapat maramdaman mo . Kung ano man ang n
angyari sa amin nila Kuya Daniel at Ate, tapos na iyon, asaw a siya ni Ate, baya
w ko siya, mahal niya si Ate, nagmanahalan sila. Mahal kita, pwede bang magtiwal
a ka sa'kin?" napapikit na lang ako sa nangyayari. Pero maya maya lang ay naramd
aman ko na ang yakap niya sa akin, at ang mainit na halik niya sa balikat ko. "I
'm sorry Babe, if I'm acting a childish one. Sorry. " napangiti naman akong huma
rap sa kanya at tumango. "It's fine."
--Excited si Asha na pumunta sa ospital kung saan.naka confine ang Ate niya. San
a talaga maging maganda itong plano ko, sangkatutak din na self control ang hina
nd a ko dahil makikita ko na si Daniel ang taong dahilan ng LQ namin ni Asha kag
abi . Nakarating kama sa hospital, nasa hallway na kami at naglalakad ng may tum
awag k ay Asha. "Asha.." parehas kami ni Asha na napalingon sa kanya. "Kuya Dani
el!" kaagad na lapit ang lalaki sa kanya at niyakap siya. Kaagad kong inalala an
g self control na sinabi ko . Baka kasi hindi ako makapagp igil at mabigwasan ko
at mapatay ang lecheng lalaki na ito. "Ang laki na ng pinagbago mo." hawak ang
magkabilang braso ni Asha na sabi niya.
Para akong bakla na napapairap sa inis, hindi hamak naman na mas gwapo at magan
dang lalaki ako sa kanya no. "Ahmm si JD nga pala, asawa ko," buti naman at naal
ala pa ako ng mabuti kong asa wa."JD si Kuya Daniel, asawa ni Ate." nagtanguan l
ang naman kaming dalawa. Hindi uso manhugged, hindi naman.kami close. "Mabuti pa
sumabay na kayo sa'kin papunta sa room ni Ella. Sakto ang dating niyo, kakaalis
lang.nila Mama, sure ka ba Asha na hindi ka muna magpapakita sa mga mag ulang m
o?" tano.g niya kay Asha na nakayakap sa braso ko. "Hindi na muna."iiling iling
lang na sagot ni Asha. Huminto kami sa isang kwarto kung saan may glass window a
t tanaw mo ang nasa loo b. Sa loob naman ay kita ang isang kama kung saan patali
kod na natutulog ang bab ae. "Punasok ka na. Safe naman siya dahil kakaturok lan
g sa kanya kanina. Hindi pasy a magigising." Gusto ko sanang sumama sa loob para
masamahan ko si Asha pero ang tongin niya al am lo.f kailangan niyang mapag isa
. Pinagmasdan ko na lang siya sa labas ng sala min at doon binantayan ang bawat
galaw niya. "Ahe looks like her sister, naalala ko tuloy noong buntis pa si Ella
, ganiyang g anyan din siya." hindi ko na kailangan tumingin pa sa nagsalita dah
il alam ko na man.na si Daniel iyon. Nakatingin lang ako kay Asha na nagpapahid
ng luha niya. "Never compare my wife to your wife." simpleng sabi ko pero punung
puno ng pahih iwatig para sa kanya.
Chapter 25 Ella's Time
The feeling of being alive, and your life still going on but your mind still stu
ck and can't move on. Simpleng his will sa akin, ay nila, tao lang naman ako, n
agmahal lang at ngayon ay nasasaktan, how I wish t end. Na sana matapos na 'to,
ang sakit, ang hapdi, ang pagtorture nila habang ang mundo ay umiikot sa paligid
ko at ang mga tao ay busy sa buh ito ako, nagluluksa.
Five years ago, I'm just a girl na walang pangarap, na sawa na sa set up namin n
g kapatid ko, na positive pag anjan sila Mom, but at their back we're killing e
a ch other. And my life brighten up when Daniel came.. and Angelo. Tears fall fr
om my eyes, when the most two important people in my life flashback on my mind.
Umikot ang mundo ko sa kanilang dalawa, binigay ko lahat ng makakaya ko, binago
ko ang sarili ko, naging mabuti akong tao para sa kanila. I gave all the best th
at I can. I was sixteen when I fall inlove and turn my back on my parents just
to follow m y heart. Bata pa sa paningin ng iba pero sa panahon lang na iyon nab
uhay ako. Na gkaroon ng sense ang buhay ko. That's the time when my life started
to be the best. And I don't know that everything could change in a span of time
. Everything I ha d was washed out by the wind. Hindi ko alam kung saan ako mags
isimula, kung paano ko haharapin ang nangyari ku ng anong magiging buhay ko afte
r that. My mind shut down. At that point, ayokong makatanggap ng kahit na anong
balita, gusto kong isipin n a walang nangyari, na hindi totoo iyon na panaginip
lang ang lahat. That when su nshines rise I am going to wake up from this nightm
are. Ganoon pa din ang dati, gigising ako at maghahanda ng pagkain para sa mag a
ma ko, aasikasuhin sila at ib ibigay lahat ng kailangan nila. But it's hard. Rea
lly hard. Anger envelope my body as I see my sister, kneeling down on my front,
begging my forgiveness, crying all in pain. My life is miserable because of her,
I loose my life, my everything, because of her. My heart aches everytime I see
her. Because of her.. "You're crying again, mommy." hindi ko tiningnan si Daniel
na nasa harapan ko, p inapahid ang luhang tumutulo sa mata ko. Hindi ko kayang
makita ang mata niyang puro awa para sa'kin. "Ang sakit.." sagot ko sa kanya. Na
ndito pa din kami sa Hospital kung saan ako n aka confine. "Everything will heal
, believe me." he started to caress my cheeks, and I feel m y eyes feel heavy an
d sleepy. "Everything looks fine, patience is what she needs, and she'll going t
o be troug h on these." nakatingin lang ako sa Doctor habang kausap ni Daniel. S
a wakas lal abas na din ako sa hawlang ito. I unconciously smile. "Hey happy tha
t you're going out?" marahan akong tumango sa tanong niya. Tumayo ako at sumabay
maglakad sa kanya. Nang makarating kami sa sasakyan at na gsimulang magbyahe ay
gusto ko na naman umiyak, we used to ride here with Angeli co, and he's always
wanted to seat on my lap, while facing the busy street of Me tro Manila. And he'
s always enumerate the familiar store we see.. He's so geniou s memorizing all t
he Store Logos. We stop on a familiar house. Hindi kami umuwi sa bahay namin, na
sa tapat kami ng bahay ng parents ko. Bumukas ang gate at pinasok ni Daniel ang
sasakyan, sa ma in door ay tanaw ko sila Mommy at Daddy, kasama ang ilang mga ka
sambahay namin. Si Daddy ang nagbukas ng pinto ng kotse at inilalayan ako bumaba
. This house rem
inds my childhood memories. Lahat sila mainit ang pagtanggap sa'kin, ganyan nama
n sila pag wala si Asha, asika song asikaso nila ako. Kulang na nga lang maging
katulong ko sila. "Kumain muna kayo bago magpahinga." nahinto kami sa pag akyat
sa grand staircase ng bahay namin, lumingon ako kay Mom na pumigil sa amin. Then
I look to my husb and. I just shrugged then turn my back. "I cook your favorite
food Hija, for sure you'll going to like it." pagkwento ni Mom habang naglalaka
d kami papunta sa dining area. "Thanks Mom." nasabi ko na lang. Pinaghila ako ni
Daniel ng upuan at si Mom ang nagsandok ng pagkain sa pinggan ko. Sinigang na H
ipon. Pinagmasdan ko lang sila magtalop ng Hipon. At hindi ko namalayan na tumul
o na a ng luha ko. I used to do that to Angelico, he also loves Shrimp. Ako ang
nagbabalat para sa kanya, ako ang naghahanda ng pagkain niya. And now, it's all
gone. Nakita kong nakatingin silang lahat sa'kin, naramdaman ko ang pagpisil ni
Daniel s a balikat ko. Kaagad kong pinahid ang luha ko at ngumiti. Pinakita kong
matapang na ako. "I'm fine. Don't worry." nakangiti kong sabi. Pagkatapos namin
kumain ay hinatid na nila ako sa kwarto, Daniel let me sleep be fore he go out.
Pero ang totoo. Hindi talaga ako tulog. Hindi ako makatulog. Baby, where are yo
u? Mommy miss you so much. Bulong ko sa kawalan, siguro madali akong makaka move
on kung alam kong may nagh ihintay pa sa'kin na bagong buhay, pero wala na. Noo
ng pinagbuntis ko si Angelico, nasa panganib na ang buhay naming dalawa, pero na
nalig ako kay God, naipanganak ko ng maayos si Angelico, ang anghel ng buhay ko.
Pero kasabay ng pagdating niya ay ang pagtanggal ng parte ng katawan ko na p in
anggalingan niya. Naoperahan ako at tinanggal na ang bahay bata sa loob ng kat a
wan ko. So I promised to my self gagawin ko lahat.. para kay Angelico. But I fai
led. I loosed him. My Baby. My Son. At hindi ko alam kung paano ulit ma bubuhay
ng wala siya. Nakatulog ako at nagising. Nagising na para bang may hinahanap ako
. May gusto ak ong makita. Tumayo ako at naglakad. Tuloy tuloy lang. Hanggang sa
makarinig ako ng mga tinig na nag uusap. Huminto ako at minabuting pakinggan si
la. Nasa Garde n sila ng bahay at mukhang importante ang pinag uusapan nila. "Mo
m, Dad, alam nyong hindi ko kayag magsinungaling sa inyo. Tinuring niyo akong pa
rang tunay na anak niyo." pinakinggan kong maigi ang boses ng asawa ko.
"What about this Daniel?" boses ni Dad na nagtatanong. "Nandito na po si Asha."
pahayag ni Daniel. "My Baby.." halos maiyak iyak ang boses ni Mom, hearing Asha'
s name, na paborito nila. "Ayaw pa daw po niyang makipagkita sa inyo, may inaayo
s pa daw po silang problem a ng asawa niya." paliwanag ni Daniel. "Problema? Ano
naman iyon? At sino ba ang napangasawa niya?" tanong ni Dad. "Oh Honey,ang anak
natin." nagaalalang komento ni Mommy. "Pinakilala niya po sa akin as JD, aside
from that, wala na po akong alam, binis ita lang po nila si Ella." sumilip ako a
t nakita ko ang asawa ko. "JD? Ayun ba ang anak ng Aragon?" naguguluhang tanong
ni Dad. "Hindi ba John Dal e ang pangalan noon?" "I'm not sure Dad." "Nakakahiya
sa Aragon kung hindi pala iyon ang napangasawa ni Asha, kinausap pa man din nat
in sila." sagot ni Mom. "Hindi natin alam ang totoo, si Asha lang ang makakasago
t niyan. Did she leave a n address or contact number?" tanong ni Dad. "No. But I
have her contact number in my phone." Napaisip ako. Kung nandito si Asha at hin
di nakikipagkita sa amin. Malamang nagt atago siya sa akin. Pero may napag usapa
n kaming dalawa. Siya ang nag offer noon, at ngayon kailangan ko ng kuhanin, par
a mabuo ulit ang pamilya ko. "We should hire an investigator para malaman ang pa
gkatao ng asawa ng anak natin , hindi natin alam kung nasa mabuting kalagayan ba
ang anak natin o wala." narin ig kong sabi ni Dad. At kailangan ko ding malaman
kung nasaan siya. Nakikipagusap pa siya sa asawa ko . Bakit hindi ako ang kausa
pin niya? Nakarating ako ng kwarto at muling nahiga, wala pang ilang minuto ay p
umasok na si Daniel. "You're awake.." nakangiting nilapitan niya ako at hinalika
n sa noo. "Gutom ka b a? Gusto mong kumain?" marahan lang akong umiling. "Aalis
lang kami ni Dad." paalam niya. "Ok." "Ok ka lang dito?" paninigurado pa niya. "
I'm fine." ngumiti siya at tumayo na. "Babalik din kami kaagad." lumapit siya sa
study table at kinuha ang phone niya at ilang personal na gamit. Nakita kong in
iwan niya ang laptop niya.
Sinundan ko siya ng tingin palabas, pinakinggan ko ang tunog nang paalis na sasa
kyan, hindi pa ako nakuntento at hinabol ko pa iyon ng tingin. Kaagad akong lum
apit sa study table, binuksan ko ang laptop ni Daniel, nagsearch ako ng tungkol
sa Aragon Company, gagawa ako ng sarili kong pananaliksik, kaila ngan kong malam
an kung nasaan si Asha, pero kailangan ko munang alamin ang pagka tao ng taong n
agpoprotekta sa kanya. Kailangan kong malaman kung nasaan si Asha ng sa gayon ma
tapos na ang paghihirap ko at mabuo na ang pamilya ko. Nakarating ako sa faceboo
k account ng isang John Dale Aragon, private account iy on, pero nasagot ang mal
aking tanong sa isip ko, napalunok ako ng makita ang nak angiting mukha ng babae
, nakikita ko ang sarili ko sa kanya, ang pagkakaiba nga lang ay ang masaya, mat
ingkad at buhay na buhay niyang ngiti, halatang masaya si ya kasama ang isang la
laki, ang kapal ng mukha niya, samantalang ako dito, halos mamatay na sa sakit.
Wala akong nakuhang address dun pero nakuha ng atensyon ko ng isang Dianneara Ar
agon, pagbukas ko ng account niya ay private din, pero may isang post dun, ang
l atest cover photo niya, kuha iyon ng isang masaiyang grupo na mukhang nagkakas
i yahan, may caption ito na.. Last night, surprise bday party at Dale's place. U
nder the picture was the location, three days ago at Richkid Condominium.. So I
got the place. Lihim akong napangiti habang tinitipa sa laptop ang lokasyon ng n
asabing Condo. We're going to meet my Sister.. soon.. "Mom.. aalis lang po ako..
" lumingon sa'kin si Mommy at hindi kaagad nakapagsalita . Napangiti rin ako whe
n I saw hersmile. What could I say? I am not the picture of a depress woman. I a
m now back at simply and gorgeous. "Saan ang punta ng magandang anak ko?" lumapi
t pa siya sa akin at pinagmasdan a ko. I'm wearing my black dress, with black sc
arf and shades. But the color of my out fit doesn't give any hint of my plan. Da
hil nakangiti ako, alive and happy. "Makikipagkita po ako sa kaibigan ko Mommy."
sagot ko. "That' s good." "Sige po aalis na ako." naglakad ako paalis at sumaka
y sa kotse ng asawa ko. Hindi nagtagal ay pumarada ako sa isang building kung na
saan si Asha. Pumasok a ko sa loob at nagtanong. "May I know the unit of John Da
le Aragon?" tanong ko sa front desk. "Ay Ma'am kaaalis lang po ni Sir." sagot ng
isang babae. "What about her wife?" muling tanong ko. Pinipigilan kong ngumiti
sa harap ng ba bae dahil sumasang ayon ang pangyayari sa akin.
"Pwede ko pong malaman kung sino sila?" mahigpit yata ang patakaran dito. "Kaibi
gan nila ako, gusto ko lang sanang kausapin sila." "Wait a second Ma'am. Kokonta
kin ko po muna si Mr. Aragon."inangat nito ang tele phone at magda -dial na sana
. "No please. Please kakausapin ko lang si Asha. Iyon lang.." "Ma'am may bilin p
o kasi si Mr. Aragon na huwag tatanggap ng kahit na sinong bis ita aside from hi
s Family." napataas ang kilay ko, that Man was so genious. Pero mas matalino ako
. "His wife is my sister. Gusto ko lang siyang kausapin. Please." tinanggal ko a
ng shade ko at nagmakaawa. "Ayy kaya pala magkamukha kayo ng Asawa ni Mr. Aragon
. Kambal po ba kayo?" "Uhmm.. Yes. So pwede na ba akong makapunta Ms?" nagkating
inan muna silang dalaw a noong isang babaeng kasama niya at saka ako tinanguan.
"Room 1020 po. Tenth floor." napangiti na lang ako as I turn my back on them. No
w is the time. Nakarating ako sa tenth floor at nasa harap ng unit nila Asha. I
pressed the buz zer at nag antay. Isang nakangiting mukha ni Asha ang bumungad
sa'kin pero dahan dahan nawala ang n giti niya pagkakita sa'kin. "Ate.."gulat na
sabi niya. "Hi Asha.." no evil smile, no anger, just a sad aura. "Ate anong gin
agawa mo dito?" tanong niya sa'kin. "I just want to talk to you. Dumating ka na
pala, bakit hindi mo pinaalam?" "Ate kasi.." "Let's talk please.." hinawakan ko
siya sa braso at hinatak palabas. "Ate!" nagulat yata siya ng hinila ko siya ng
malakas para mapalabas kaya napasi gaw siya. "Sumama ka sa'kin. Mag uusap tayo."
hinatak ko ulit siya sa braso. "Ate nasasaktan ako!" "You shut up." lumabas lah
at ng inis ko sa kanya at pasaldak siyang pinasok sa e levator. Hinaplos haplos
naman niya ang brasong hinawakan ko kanina.
"Ate pag usapan naman natin ng maayos 'to." naiiyak niya ng sabi. "We will. Soon
. Fix your self." pagbukas ng elevatorsa ground floor ay inangkla ko na ang bras
o ko sa kanya.
Hanggang sa makarating kami sa Kotse ko at sinakay siya. And her tears started t
o fall. "Anong iniiyak iyak mo dyan? Wala pa akong ginagawa hindi ba?" nag iba
lang siya ng tingin. At ako ay nagdrive na. Pinarada ko lang sa labas ng gate an
g sasakyan ko at hinila ko na siya palabas n g sasakyan at pumasok sa bahay. "Na
kausap ko na ang investigator, sisimulan niya na daw kumuha ng information bu ka
s." narinig ko ang usapan nila Dad, Mom at Daniel. "No need. She's here with me.
" napalingon silang lahat sa'kin. Hawak hawak ko si A sha sa kamay niya. "Asha!"
tawag ni Mom. "Mommy." Umiiyak na wika ni Asha. "Oh God! What happened to you?"
awang awa si Mom sa kalagayan ni Asha. Why? Because of her red and puffy eyes n
a nanggaling sa mahabang pag iyak. Magm ula ng umalis kami sa condo nila ay wala
siyang ginawa kundi umiyak. "Your pregnant." nakatingin si Mom sa tiyan ni Asha
then she started to wiped he r tears. "Anong nangyari sa'yo ah?" umiiyak na tan
ong ni Mom. "She's been a battred wife." pinangunahan ko ng sumagot. "Ate!" napa
lakas ang tawag niya sa akin kaya papalit palit sila sa amin ng tingi n. "Why? P
agtatakpan mo ang asawa mo? Matatakot ka sa kanya? We're here, we're your family
." sagot ko pa. Naiiling iling lang si Asha at umiiyak na nagsalita. "No Mom! Th
at's not true, J D is.." "JD is threatening you.. Look at her shoulder.." turo k
o sa braso niyang may pas a. "This is a bruise.." napasinghap si Mom sa nakita.
"No mom, hindi ako sinasaktan ni JD, he loves me, maniwala kayo sa'kin." umiiyak
n a paliwanag ni Asha. "Asha! Huwag mo ng ipagtanggol ang asawa mo!" galit na s
abi ko. " Look Dad! Gina gamit lang noong lalaki na iyon si Asha!" baling ko kay
Dad na nakikinig lang ka nina. "Hihintayin pa ba natin na mapatay siya?" kapag
si Asha ang nasaktan I kno w, Dad will push onto his limits. "Dad no.. hindi-" h
indi na naituloy ni Asha ang sinasabi niya ng itaas ni Dad an g kamay niya bilan
g pagtahimik. Alam naming lahat na pag nagpatahimik na si Dad ay galit na `yan.
Pero si Asha hin di nagpatinag. "Dad huwag kayong maniwala kay Ate! Mahal ako ni
JD! He did't threatening me, hi ndi niya ako sinasaktan he loves-"
"Damn it!" malakas na sigaw ni Dad. Hikbi ni Asha ang maririnig sa buong bahay.
"Enough Asha. You will stay here. At makikipaghiwalay ka na sa asawa mo!" "Dad..
" lumapit si Asha kay Dad. "Let's talk later. Go to your room. " tiningnan ako n
i Dad. "And you. We'll talk ." Napa buntong hininga na lang ako sa sinabi ni Dad
. Kailangan ko pang lusutan to. "Sir phone call po, importante daw." lumapit ang
isang katulong kay Dad. Tiningnan lang ako ni Dad at tumalikod na. Si Asha nama
n ay sinamahan ni Mommy papuntang kwarto niya. Asha's eyes full of anguish lock
on mine while walking. Tatalikod na sana ako ng pigilan ako ni Daniel. "What?" t
anong ko. "What have you done?" may paninising tanong niya. "Nothing." nagtuloy
akong maglakad papunta sa kotse ko. "Where are you going Ella?"sunod pa rin ni D
aniel. "Sir.. tawag po kayo ng Papa niyo." minabuti ko ng hindi sumagot at pinaa
ndar an g kotse. Narinig ko pa ang paghabol niyang tawag. Ewan ko ba kung bakit
bumalik pa ako sa building ng condo nila Asha. Maybe I jus t want to watch a liv
e show. Pinarada ko sa kabilang kalsada ang kotse ko at naghintay. Maya maya lan
g ay bum aba ang dalawang lalaki sa isang kotse. Maraming dala. I smile... let's
wait unt il they found my surprise. Minute passed and they're back with unknown
expressio n. Napangiti ako ng makita kong galit niyang kinakausap ang mga tao s
a front desk. Hanggang sa umalis ulit sila. Pagbalik ay dinamay niya pa ang gwar
dya sa galit n iya. How pathetic Mr. Aragon, how I love to see your reaction, gu
sto kong makita kang nababaliw sa paghahanap ng asawa mo. Naupo siya lobby at ha
latang problemado. Minaniobra ko ang sasakyan at pumarada sa pinakaharap ng main
entrance, sinadya kong ibaba ang bintana para makita nila ako. Unang nakapansin
sa'kin ang kasama ni yang lalaki, then lumingon silang dalawa sa'kin, I flash m
y evil smile on his side when he look at me. It's nice to see you Mr. Aragon. No
w, be ready to get crazy . At pinaarangkada ko na paalis ang sasakyan ko. Napang
isi na lang ako ng makita ko ang ginawa niyang paghabol sa sasakyan ko. Now, it'
s Ella's time.
---
"Ivan, dalhin mo na lahat `yan sa unit ko." utos ko kay Ivan na nasa loob ng kot
se . Hawak ko ang apat na paper bags na napamili ko, for sure magugustuhan lahat
ni A sha ang mga bago niyang damit na pinasadya ko pa sa kaibigan kong designer
. *ting* As the elevator sounds open, my heart skip than it's normal bit. Tuming
in ako sa corridor kung saan tanaw ko ang pinto ng unit ko. Dahan dahan ak ong n
aglakad hanggang sa makaratiblng ako sa pinto. Ganoon na lang ang kaba ko ng mak
ita kong bukas ang pinto, kaagad kong binitawan ang mga dala ko at nagmamadaling
pumasok sa loob. "Asha! Babe! Asha.." halos hindi ako makahinga sa magkasabay n
a kaba at lakas ng boses ko, idagdag pa ang paghangos ko sa bawat sulok ng kwart
o namin. "Sir.. Anong nangyari?" ni hindi ko nagawang huminto at tingnan si Ivan
.. "Si Asha. Nasaan si Asha? Asha!" tuloy pa din ako sa paghahanap ko. Nakasunod
lang si Ivan sa'kin sa pinupuntahan ko, mangiyak ngiyak kong naisuklay a ng buh
ok ko, "Nasaan na si Asha?" wala sa sariling naitanong ko. "Iniwan niya na ba ak
o?" puno ng katanungan ang isip ko. Tumayo ako at nagmamadaling tumakbo ako sa e
levator, nanginginig ang kamay ng pi nindot ko ang ground floor. "Asha.." halos
patayin ko sa suntok ang wall ng elevator. Mababaliw ako sa narar amdaman ko. "S
ir.." naiiling na lang ako kay Ivan. "Nasaan si Asha?" nanlalabong tumingin ako
sa kanya, any moment tutulo na ang lu ha ko dahil sa kabang nararamdam ko. "Sir
calm down." "How can I calm down kung wala si Asha. I can'tcalm down hangga't hi
ndi ko nakik ita ang asawa ko." Tumunog ang elevator at napatakbo ako sa receivi
ng area.. "Where is my wife?!" I am not asking, I'm shouting. "Sir.." hindi maka
pagsalita kaagad ang babae dahil sa gulat. "Miss, the room 1020, may babae dun n
a asawa niya, pagkarating namin dun, bukas ang unit at wala siya. So we're expec
ting na maipapaliwanag niyo kung bakit wala siya." kalmadong pakikipag usap ni I
van sa babae. Habang ako ay nangigil na sinuklay ang buhok ko. "Sir let me check
it first." napapikit na lang ako sa mabagal na pagkilos nila. "What's happening
here?" tanong ng isa pang babae. At wala na akong lakas makipa
gdaldalan sa kanila. I'm going to find it by my own. Dumiretso ako sa control ro
om. Noong una ayaw pa akong papasukin dun dahil private area daw iyon. "G*damnit
! Kaibigan ko ang may ari nito! Don't you know me? I'm Jphn Dale Aragon the CEO
of Aragon Company! Ifyou wouldn't alow me to go inside that f*cking roo m, I'm s
ure you'll throwing all dead in hell!" wala na akong pakialam kung ginag amit ko
na ang pangalan at kapangyarihan ng Aragon. Isa isa silang nagsitabihan at puma
sok ako. Narinig ko pa ang pakikiusap ni Ivan at paghingi niya ng paumahin. "Pla
y back the cctv camera on the tenth floor, from this morning!" pilit ko man kont
rolin ang boses ko pero hindi ko kaya. Galit ang mababakas dito. The man play th
e video, matyaga niyang pina-fast forward sa mga walang kwentang bagay, til that
scene hit me. Isang babae ang lumabas sa elevator walking towards the unit of m
y room then sto p. "Sir si Ma'am Asha `yan ah!" turo ni Ivan. "Bullsh*t." hindi
ko napigilan mapamura ng lumabas si Asha sa unit namin at naki pag usap sa Ate n
iya. "That's Ella. Her twin." "Twin?" hindi makapaniwalang tanong niya. "F*ck."
another cuss from me. Nakita kong naglakad silang dalawa halatang nagpap apigil
si Asha pero hatak siya ni Ella. "Damn! Ilipat mo sa dadaanan nila." The ground
floor cctv play, I can't help but turn my fist into a ball, bakas ang luha ni As
ha habang naglalakad sila palabas, who wouldn't know na may nangyayar i na palan
g hindi maganda sa dalawa? Dahil sa paglakad nila ay para silang magka sundo at
masaya. Tumalikod ako at kaagad tinungo ang receiving area. "You know what? I ca
n sue all of you for letting an intruder pass here." nanggig igil na sabi ko at
dinuro ang bawat staff ng building especially the Guard. "Sir.." narinig ko pa a
ng pagpigil ni Ivan sa'kin. "Anong silbi ng security ninyo kung hindi niyo naman
nagagawa ng maayos ang trab aho niyo, especially you!" turo ko sa babaeng staff
. "I told you don't ever let anyone go on my room without my permission." "Sir a
ng sabi po niya may permiso niyo. " Naiiling akong tumingin sa kanila. "Now she'
s gone." wala silang nagawa at nasabi ng maupo ako sa isang upuan, they 're just
buzzing around. Kailangan kong makita si Asha.
"Sir si Asha iyon ah? Este ang kambal niya pala." napaangat ang ulo ko sa sinabi
ni Ivan. Nakaupo ako while facing the entrance door, may itim na kotse na nakap
arada sa h arap noon. Nakababa ang bintana. Isang babae na may black scarf at bl
ack shade a ng nakatingin sa akin. "Ella !" napatayo ako. I clench my teeth and
throw her a death glare. She mischevously smile at bahagiyang inalis ang shades
niya. Then she drive fast . Dun na ko.na sinimulang tumakbo palabas. "Ella!" hin
abol ko na lang ang papalayo niyang kotse. "Sh*t, f*ck!" hingal na hi ngal akong
napatigil sa pagtakbo. "Ella." I angrily said.
Chapter 26 JD's Tears
Ako na ang Assistant na all around, as in all around. Kasama na ang tagaawat at
referee.. Tengeneng `yan! Kulang na lang pumito ako sa g itna ng hotel staff at
ni JD.. Ayaw magpaawat ng gwapo kong amo. Hindi ko din na man siya masisi dahil
asawa niya ang nawawala.. Kahit naman siguro ako pag nawal a ang asawa ko mababa
liw ako. Speaking of Asawa ito na at tumatawag na ang mahal kong asawa. Calling.
. Andrea Kulengleng "Hello Andrea Kulengleng?" bati ko sa baliw kong asawa. "Hoy
Ivan'tot! Nasaan ka na naman?" sigaw niya sa'kin. "Abat!" pinikit ko ang mata ko
at pinigilan ang init ng ulo ko. "Malamang nagt atrabaho no?" "Nagtatrabaho? An
ong oras na! Alas syete na kaya! Siguro nambabae ka na naman." "Para sabihin ko
sa'yo Kulengleng, walang oras ang trabaho ko, at wala sa bokabu laryo ko ang mam
babae." sagot ko. "Oh bakit guilty ka? Nasaan ka ba? Umuwi ka na!" lumingon ako
kay Sir JD na halo s makalahati na ang lsman ng isang boteng alak. Kanina pa umi
inom `yan pagkatapos tumawag sa isang investigator para paimbestigahan ang baliw
na kambal ni Asha. "Ok.. Ok.. uuwi na ako." "Bilisan mo ah!" napabuntong hining
a na lang ako sa sungit ng asawa ko.
Pagkababa ko ng phone ay lumapit ako kay Sir JD at para magpaalam. "Sir, aalis n
a ako." tapik ko sa balikat nito. "Asha..." kahit nakapikit ay binabanggit pa di
n nito ang pangalan ng asawa niya. Halatang umiiyak ito. "Sir.." kalabit ko pa u
lit. Iminuwestra naman nito ang kamay niya na tila pinapa alis na ako. Hindi na
lang ako sumagot at lumayo na,kung hindi lang dahil sa asawa at mga ana k ko, hi
ndi ako aalis, dahil kahit paano nag aalala pa din ako sa kalagayan ni S ir JD.
Hindi lang amo ang turing ko sa kanya, kundi isang matalik din na kaibiga n. Sa
mga oras na nangangailangan ako lagi siyang nanjan at madaling lapitan, gu stuhi
n ko man tumulong sa problema niya pero hindi ko naman kaya, wala akong ala m sa
pinagumpisahan ng lahat at kung bakit nangyayari ito. Ibinilin ko sa guard ang
unit ni Sir JD, nag iwan ako ng calling card in case m an na may mangyaring hind
i maganda, ito ang mahirap sa mahirap eh, naiwan ko ang kotse ko sa company kaya
naman magta-taxi ako ngayon, at sana naman pagod na an g bunganga ng maganda ko
ng asawa para naman matahimik ang mundo ko. Pagkadating ko sa bahay ay kita ko n
a kaagad ang maganda at sexy kong asawa sa m ay pintuan ng bahay. Oo sexy talaga
ang asawa ko. Kahit na tatlo ang anak namin ay maganda pa din siya. "Hi Andrea
Kulengleng!" hinalikan ko siya sa pisngi. "Ivan'tot! Umamin ka nga sa'kin! Namba
bae ka ba?!" nakapamewang na sabi niya pagka tapos isara ang pintuan. Ito na nam
an po tayo, kailangan ko na naman humarap sa mahabang interrogation. "Andrea kul
engleng.." hinawakan ko siya sa magkabilang braso habang nakapamewang . "Ilang b
eses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang nag iisang babae sa buhay ko? Ikaw
lang ang nag iisang baliw na mahal ko. Ok?" "Bakit ginabi ka na naman?" asar na
tanong niya. Alam kong pag hindi na siya sum igaw ay hindi na siya galit. "May
problema si Sir, tinulungan ko lang." sagot ko. Nagsimula siyang lumapit sa akin
at inunang alisin ang kurbata ko. "Sigurado ka?" pairap pa din niyang tanong. "
Opo. Saka bakit mo mo ba ako pinagdududahan, eh alam mo naman na ginagawa ko it
o para sa inyo, para sa mga anak natin, kailangan kong kumita para mabigyan sila
ng magandang buhay." iniisip ko araw araw ang mga anak ko. "Hoy Ivan'tot! Hindi
natatapos ang tungkulin mo sa pagbibigay ng sustento sa ami n! Tandaan mo! May
asawa kang naghihintay sa'yo!" napangiti naman ako sa ainabi niya. Edi lumabas d
in ang totoo. Namimiss ako ng maganda kong asawa. "Tara na nga sa kwarto.." pag
aya ko sa kanya. Alas tres ng madaling araw ng may nambulahaw sa bahay namin. Ak
o ang nagbukas ng pinto, dalawang pulis ang nabungaran ko sa pintuan. "Sir kayo
po ba si Ivan Dela Cruz?" tanong ng isa. Kinabahan ako kaagad.
"Ako nga po, ano bang kasalanan ko?" kaagad na tanong ko. "Wala naman po. Pero k
ailangan po kayo sa presinto dahil nagwala ang isang John Dale Aragon sa isang c
lub. Ayon sa impormasyon, kayo daw po ang kontakin namin, nahaharap siya sa kaso
ng, Alarming Scandal." "Huh?" nagulat ako sa sinabi ng dalawang pulis. "Sige po
susunod na lang ako." n apabuntung hininga na lang ako ng isara ko ang pintuan.
Pagtalikod ko ay nakita ko pa ang asawa kong nakatingin sa'kin. "Im sorry." halos
pabulong lang na sabi ko at lumapit sa kanya. Sa sobrang attached ko kay Sir JD
ay nagkukulang na ang oras ko para sa pamilya ko. "It's ok." lagi niyang sinasa
bi `yan, pero alam kong hindi, tama siya, hindi sapat ang pera na binibigay ko,
kailangan pa rin nila ang atensyon ko. Pumasok ako sa kwarto namin at nagbihis.
Dinaanan ko muna ang kwarto ng tatlong anak ko at isaisa silang hinalikan. "Aali
s na ko. Tumawag ka na lang pag may emergency ah?" bilin ko sa asawa ko. "Sige.
Mag iingat ka." hinatid niya ako hanggang sa pintuan. Iniwanan ko muna siya ng i
sang halik sa labi bago ako umalis sakay ng taxi. Pagdating sa presinto ay sumal
ubong sa'kin ang nakayukong si Sir JD, kapansin pans in ang dugo sa kamay niya n
a halatang galing sa suntukan. "Sir.." lumingon siya sa'kin at kaagad na lumapit
. "Ivan! Ivan nasaan si Asha? Nakita mo na ba si Asha.." marahan akong umiling.
"Damn." mahinang mura niya. Hanggang sa sitwasyon na to hindi pa din niya makali
mutan si Ma'am Asha. I mean, kahit na halatang lasing siya ay hindi niya pa rin
magawang ialis sa isipan niy a ang pagkawala ni Ma'am Asha. Matapos kong ayusin
ang kaso niya ay iniuwi ko na siya. Sumakay kami ng taxi dah il umalis pala siya
ng walang sasakyan. Nagpatulong na lang ako sa isang staff n g condo na buhatin
at akayin si Sir JD. Nagulat pa ako ng pagbukas ko ng unit niya ay makalat at g
ulo gulo ang bumungad sa amin. Nagkalat ang mga basyo ng beer. Hindi ko alam kun
g dito ba siya nalasin g. Hindi ko na siya diniresto sa kwarto nila, sa sofa ko
na lang siya inihiga at ak o'y nakuntento na lang sa single sofa, wala pa akong
tulog at pagod pa. Alam niy o na... Nakatulog naman ako ng matiwasay kaso nagisi
ng naman ako sa kabaliwan. "Ivan! Ano pang ginagawa mo! Maglinis ka na. Baka dum
ating si Asha! Maabutan niy ang makalat,magagalit iyon." napatulala na lang ako,
ewan ko kung sa gulat o naa limpungatan ako. Nakita ko si Sir JD na siya na mis
mo ang naglilinis, hawak ang
walis at dustpan, nakalimutan niya yatang uso na ang vacuum. Hinayaan ko na lang
sa kabaliwan niya baka mamaya ako pa ang pagbuntungan ng gal it niya. Mahirap n
a. Sinimulan ko na lang pulutin ang mga kalat ng bote. Pagkatapos maglinis ay pu
masok siya sa kwarto nila, ako naman ay pumasok ng bany o at naligo. Lumabas ako
na rinig ang mga bagay na kumakalampag sa loob ng kwarto nila. "Sheeet.." mahin
ang bulong ko ng marinig ko siyang nagmumura sa loob. "Ivaannn!" napaayos ako ng
tayo sa labas ng pinto ng marinig ko ang pagtawag ni Sir JD. Bahagya akong luma
yo doon. "Ivaaannn!" malakas na tawag niya kasunod ng pagbukas ng pinto. Nagtama
ang pani ngin naming dalawa. "Oh tawagan mo si Ate Dianne, sabihin mo mag- inde
finite lea ve ako. She'll substitute me for a while." muntikan ko ng hindi masal
o ang cellp hone niya ng ihagis niya to sa'kin. Sabay sarado ng malakas sa pinto
. Hindi pa nagsi-sink in ang mga sinabi niya sa'kin ng tumunog ang cellphone niy
a at nagregister ang pangalan ni Ma'am Dianneara. Calling.. Ate Dianne I compose
my self first. "Hello Ma'am Dianne.. ah este Miss Dianneara." nalimutan kong Mi
ss Dianneara lan g pala ang dapat itawag sa kanya. "Who's this?" takang tanong n
iya. "Miss Dianneara, si Ivan po ito. Ang Assistant ni Sir JD." "Ok. Where's Dal
e?! Late na siya sa mga appointment niya." halatang inis ang bos es ni Miss Dian
neara. "Ahm iyon na nga po Miss Dianneara.." napalakad lakad ako. "Nag indefinit
e leave po si Sir, may importante daw po siyang aasikasuhin." "What?!" halos mab
itawan ko ang cellphone nang sumigaw si Miss Dianneara. "What do you mean indefi
nite? Eh natambak na ang trabaho niya dito." kung gaano kataa s ang boses niya k
anina, ganoon naman kalumo ngayon. "What's his problem ba?" "Ahm.. wala po ako s
a lugar para sabihin sa inyo eh.." nag aalangan na sagot ko. "Just say it!" ma a
wtoridad niyang sabi. "Si Ma'am Asha po." mabilis pa sa alas kwatro na nasabi ko
sa sobrang kaba. "Asha? What about Asha?" nagsimula na siyang magtanong. "Ahmm.
. ano kasi.." hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. "Si Ma'am Asha p o naw
awala." "Huh?! Si Asha?" kahit hindi man niya ako nakikita ay napapatango na lan
g ako. "Bak-" magtatanong pa sana siya ng makarinig kami ng mga pagtapon ng gami
t sa lo
ob ng kwarto. "Is that Dale?" tanong niya. "Yes, Miss Dianneara, sandali lang po
titingnan ko lang si Sir." ibinaba ko na a ng phone at lumapit sa pinto ng kwar
to ni Sir. "Asha.." rinig ko ang sigaw niya na may kasamang hikbi. Nagtapang tap
angan na ako at pumasok sa loob. Wala akong paki alam sa mga basag na kasangkapa
n sa loob. "Sa tingin mo ba makikita mo si Asha kung `yan lang ang gagawin mo? W
hy don't use your connection to find her." sigaw ko sa kanya. Dahan dahan siyang
tumingin sa'kin. Naiiling na lang ako sa itsura niya, he's far from the Boss I'
ve known. "Go fix yourself at sasamahan kitang maghanap." walang sabi sabing din
akma ko an g tshirt niya at kinaladkad papasok sa banyo. "Hindi matutuwa si Asha
pag nakita ka niyang ganyan, alalahanin mo, may kambal na naghihintay sa'yo." s
inarado ko ka agad ang pinto. Hindi ako nagsasalita as his employee, kundi bilan
g isang kaibig an na nagmamalasakit sa kanya. Napatingin ako sa estante na puro
angels stuff anf figurines, sa loob ng kwarto tanging iyon lang ang nanatiling m
aayos at hindi nagka pira piraso. Coz he trea sures Asha's property. Naghintay a
ko sa sala, paglabas niya ay hindi na mababakas ang pangungulila sa h itsura niy
a, pero andun ang determinasyon sa bawat kibot ng labi niya at tingin niya. "Dri
ve my car." hagis niya sa'kin ng susi at kinuha ang cellphone niyang nakapaton g
sa center table at nagdiretso ng lumabas. "Saan tayo pupunta Sir?" tanong ko ha
bang nakasunod sa kanya. "Makikipagkita tayo sa investigator na inupahan kong ma
ghanap kay Asha." sagot n iya ng walang lingon likod. Sinunod ko na lang siya pa
ra matapos na `tong problema na'to. "Wala pa po kaming malawak na information ab
out Natasha Feddiengfield na pinapah anap niyo, but we got the basic information
." the investigator handed the folder . Kinuha kaagad iyon ni Sir at kaagad na b
inuksan. "Natasha Feddiengfield is one of the two prestigious daughter of the Fi
lipino-Am erican Carlito Feddiengfield. Ang may ari ng Feddiengfield Real Estate
Corporati on." Unang nakita ng mata ko ang picture ng pamilya ni Ma'am Asha. "A
yan ang kak ambal niyang si Nigella Feddiengfield; ayon sa impormasyon namin ay
maaga daw na g asawa `yan at maaga din nawalan ng anak, they are not in good ter
ms with Natasha , pero wala daw dito sa bansa si Natasha pero kahapon may nakapa
gsabi sa amin na nasa mansion siya ng Feddiengfield, and that's the proof." hawa
k ni JD ang pic ture kung saan makikitang nasa garden ng bahay si Ma'an Asha. "S
h*t." napatingin ako kay Sir JD na mababakas ang galit sa mukha niya. "Give me t
he address." nanggigil na sabi ni Sir. Kinakabahan naman akong tiningnan ang g i
nawa niyang paglamukot sa picture ni Nigella. Siguro sa isip niya, pinapatay ni
ya na si Nigella. Nasa sasakyan na kami at tahimik na bumabyahe. Sumabay pa ang
pagpatak ng ulan a t ang traffic sa kalsada. Halatang nanggigigil na sa galit si
Sir na anytime ay
pwedeng sumugod sa gyera. Para naman makaiwas sa boring eh binuksan ko ang radyo
. At my peripheral eye vie w nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Sir. Napalunok a
ko at tiningnan siya, but u nlike what I'm expecting, nakatungo lang siya, then
I saw tears falling from hi s eyes.. I can still remember yesterday We were so i
n love in a special way And knowing that your love Made me feel... Oh... So righ
t But now I feel lost Don't know what to do Each and everyday I think of you Hol
din' back the tears I'm trying with all my might Because you've gone and left me
Standin' all alone And I know I've got to face Tomorrow on my own But baby Bago
pa mapunta sa chorus ay pinatay ko na ang radyo, hindi ko kayang makita si Sir
na umiiyak, pinatakbo ko na ang sasakyan at nahinto kami sa malaking lang ba hay
. "Sir Sandali lang.." habol ko kay Sir JD ng tuluyan na siyang bumaba ng sasaky
an kahit umaambon na. Hindi pa naman kalakasan ang ulan. "Andito si Asha sa loob
alam ko! God!" naisuklay niya ang buhok niya habang suno d sunod na nagdo-doorb
ell. "Baka na paano na si Asha, hindi ko alam ang nangyaya ri sa kanya sa loob,
kung nakakain na ba siya or may gusto siyang kainin!" hindi mapakali si Sir haba
ng palakad lakad sa harap ng gate. Habang ako ay nakatalukbong ng jacket ko, siy
a ay unti unti ng nababasa. Kamalas malasan pang wala akong dalang payong. "Sino
po sila?" tanong ng isang matandang babae na malamang ay katulong. "Asawa ako n
i Asha, andyan ba si Asha? Please papasukin mo ko, kailangan ako ng asawa ko!" n
agpumilit pumasok si Sir, nakapasok siya hanggang sa loob ng gate pe ro kaagad d
ing hinarang ng dalawang unipormadong gwardya. "Sh*t! Bitawan niyo ko! Kailangan
kong makausap ang asawa ko!" malakas si Sir JD dahil sa kung anong powers na na
inom niya. Nabigwasan niya kaagad ang dalawang gwardya at kaagad na naglakad pap
untang pintuan. Dipa man siya nakakalapit sa pinto ay nahawakan ulit siya ng isa
ng gwardiyang ma bilis na nakabawi sa suntok niya. "Damn! G*go ka! Bitawan mo ko
!" pilit siyang kumawala sa pagkahahawak ng gwardya . Hindi ko alam ang gagawin
ko. Tutulong ba ako o ano? Nakatayo lang ako sa tabi n
g gate kung saan hindi ako nababasa. "Asha! Babe! Andito na ako! Lumabas ka diya
n! Uuwi na tayo!" malakas na sigaw ni ya habang pilit kumakawala sa dalawang gwa
rdya na may hawak sa kanya. "Asha! Alam kong nandyan ka sa loob! Lumabas ka na u
uwi na tayo-urghhh!" naalarm a ako ng suntukin sa sikmura ng isang gwardya si Si
r JD, lalapit sana ako pero n atutukan ako ng baril ng isa. "Anong kaguluhan ito
?!" malakas na sigaw ng isang matanda sa harap ng pinto. "Sir! Sir! Alam kong ka
yo ang tatay ni Asha! Please Sir nagmamakaawa ako sa inyo ! Ibalik niyo na si As
ha sa'kin!" halos lumuhod si JD sa harap ng matanda. Kasabay ng pagluhod niya ay
ang paglakas ng ulan. "Wala kang asawa dito. Makakaalis ka na!" sigaw ng matand
a. Kaagad na nagpuyos ang kalooban.ni Sir. "Parang awa niyo na! Ibalik niyo na s
i Asha sa'kin Sir. Mahal na mahal ko siya! Ha nda akong gawin ang lahat para sa
kanya. " sigaw ni JD. "Magharap tayo sa husgado para sa inyong paghihiwalay. Ila
bas niyo na `yan!" Kaagad na nanlaban si Sir JD sakanila at nagpumiglas. "Asha!
Asha ! Kung naririnig mo ko, gusto ko lang ipaalam sa'yo na mahal na mahal kita!
Halika na, umuwi na tayo,ibibigay ko lahat ng pagkain na gusto mo, binilha n ki
ta ng mga bagong damit, alam kong magugustuhan mo iyon." bakatingala si Sir JD h
abang nagpupunas ng mukha niya para labanan ang patak ng ulan na nasasalubon g n
iya. "Sir tama na.." sigaw ko sa kanya. "Damn it! Bitawan niyo ko! Hindi ako aal
is dito hangga't diko nakakausapamg asaw a ko! " pilit siyang kumakawala sa hawa
k ng mga gwardya. "Asha! Asha! Lumabas ka diyan! Andito na ko! Sinusundo na kita
! Malinis na ang b ahay natin. Lumabas ka na diyan!" kahit kinakaladkad na siya
ng mga gwardya ay s ige pa din ang sigaw niya.Hanggang sa parang hayop lang siya
ng hinagis sa labas ng gate. --"JD!" umiiyak na sabi ko habang tinitingnan siyan
g kaladkarin ng mga gwardya nam in. Kanina ko pa gustong lumabas at takbuhin siy
a para kausapin, kanina ko pa guston g yakapin siya at halikan, awang awa ako sa
kalagayan niya, basang basa siya sa ulan at halos mamatay na sa sobrang lungkot
. Pinahid ko ang luha ko habang tinit ingnan siya. Narinig ko lahat ng sinabi ni
ya, narinig ko lahat ng pakiusap niya, at bawat sig aw niya ay humihiwa sa puso
ko, nandito siya para sunduin ako, nandito siya para protektahan ako, pero wala
akong magawa para ipagtanggol siya at tulungan. Kitang kita ko kung paano niya s
untukin ang hood ng kotse niya at tumingala, kas abay ng pagpahid ng luha niya a
y ang pagtulo ng luha ko.
I'm sorry Babe, I can't fight for you.
Gusto kong isigaw sa kaniyang umuwi na siya at baka magkasakit siya. Basang basa
siya at alam kong hindi pa siya kumakain. Isang araw pa lang kaming magkalayo p
ero parang isang taon na ang nakalipas. Nakita ko siyang inakay ni Ivan.papasok
ng kotse. "Tsk.. tsk.. poor you.." narinig kong sabi ni Ate Ella sa tabi ko. Ka
agad kong pinunasan ang luha ko at galit na galit na tiningnan siya. "Bakit mo b
a ginagawa to sa kanya! Wala naman siyang kasalanan sa'yo ah!" sigaw ko sa kanya
. "Siya wala. Pero ang babaeng mahal niya, malaki ang kasalanan sa'kin." taas no
ong sabi niya. Hindi ako makaimik sa sinabi niya. Oo alam ko, malaki ang kasalan
an ko at handa ko yong pagbayaran. "Ate parang awa mo na, ibibigay ko sa'yo ang
isang anak ko, pero please hayaan mon g mag usap kami ni JD, magpapaalam ako sa
kanya ng maayos. Iyon lang ang gusto k o."pagmamakaawa ko sa kanya. "No." maikli
pero madiin niyang sabi. "Ate hindi ko pwdeng iwanan si JD ng ganoon! " "Why? B
aka mabaliw siya sa pagkawala niyo? " tiningnan niya ang maumbok kong tiy an. Na
sa second trimester na ako kaya naman malaki na iyon. "Maganda nga iyon eh , par
a naman fair tayo, nabaliw din ako ng nawala sa'kin si Angelico." "Ate.. alam ko
ng kasalanan ko, pero please huwag mo ng idamay si JD, ako na lang ang gantihan
mo. Huwag na siya." "Sorry sister. When I got you. Nakuha ko na din siya. Kumbag
a, package deal na k ayong dalawa. Paunahan na lang kayo kung sinong unang mabal
iw sa inyo."natatawan g tumalikod siya at tumuloy sa pinto. Napapikit na lang ak
o at nanalangin. Please God, huwag niyo po kaming pabayaan.
Chapter 27 The Truth
It's been a week since ng magkahiwalay kami ni JD. Kasabay ng paglayo niya ay an
g galit na umusbong sa puso ko. I unconciously says.. It's enough..
Tama na.. this is too much. Sobrang sakit na at ang hirap ng sitwasyon ko. Tatlo
ng tao laban sa tatlong tao. My twins and JD versus my Parents and Ella. This s
hould end. Kailangan kong mamili.. Ang buo na.. ang walang bawian. Kailang an ko
ng tumayo sa sarili kong desisyon. Tumayo ako at naglakad patungo sa kwarto ng m
agulang ko. Hindi naman ako binabar tolina dito kaya naman may acces ako sa laha
t ng bagay. "I'm being too unfair. But I need to make decisions" narinig kong sa
bi ni Dad. N apapikit ako. Here they go again, making decision without consultin
g me, judging without knowing the real story. "I understand you Honey." bumunton
ghininga si Mom. "Ginagawa mo kay Asha 'to, an g ilayo si Asha sa asawa niya, ng
sa ganon hindi mainggit si Ella, hindi mo pina pakinggan si Asha coz you don't
want to hurt Ella's feeling." nangunot ang noo k o sa sinabi ni Mom. "Sabi ng Do
ctor, hindi pa daw fully recovered si Ella, dapat iparamdam natin sa kanya na ma
halaga siya sa atin, dapat natin siyang intindihin, pero sa ginagawa ko, si Asha
naman ang nasasaktan, ni hindi nga ako makatingin sa anak natin dahi l nagi-gui
lty ako sa ginawa ko." napaisip ako sa sinabi ni Dad. "Sa sobrang pagaalala nati
n kay Ella, nasasaktan naman natin si Asha, we slowly killing her. Hon, alalahan
in mo ang dalawang bata sa tiyan na, they need a fathe r, a family that will est
ablished their life." tumulo ang luha ko sa sinabi ni M om. No.. they just don't
need a father just for their life, we need JD. Tatlo ka ming kailangan siya. "A
ng hirap.. ang hirap magdesisyon. I feel like I'm in a cliff and I just need t o
save one of them." Pinunasan ko ang luha ko at tumindig. Now I know.. ginagawa
nila 'to just to fav or Ella, para hindi niya maramdaman na nag iisa siya, ok la
ng sana sa'kin, kaso hi ndi lang ako ang nasasaktan, kailangan kong magdesisyon
not only for myself, but also for JD and for our twins. Ganyan naman sila, nagma
magaling akala mo, alam lahat ng bagay, pero ang totoo, ginagawa lang nila iyon
para masabi sa sarili nilang may nagagawa sila para sa a min. "Talk to your daug
hter." huling sabi ni Dad. Tumalikod na ako at nakita ko ang paglabas sa kwarto
ni Ella kasunod si Kuya Dan iel. Yes, Ella. Coz I didn't respect her anymore. I
said.. it's enough. "Ella mali ang ginawa mo. Alam mong hindi ka pa lubusang mag
aling, hindi mo ba a lam na pwede kang bumalik sa hospital sa ginagawa mo." habo
l ni Kuya Daniel sa k anya. Mas lalong tumibay ang loob ko sa sinabi ni Kuya Dan
iel.. Ella is out of her min d. Delikado kami ng mga anak ko. Hindi pa ako nakak
aalis sa pwesto ko ng bumukas ang pinto nila Mom and Dad at lumabas si Mom. Ni h
indi niya man lang ako nagawa ng tingnan dahil nagdiretso siya sa hagdan pababa,
humahangos na sumunod si Mom kay Ella, narinig niya siguro ang pag uusap nila K
uya.
Tumalikod siya at naglakad, then he stop on my front, at hindi niya ko magawang
tingnan. He's guilty for her wife. "Kuya.." tawag ko sa kanya. Pinasadahan niya
lang ako ng tingin at saka naisukla y niya ang daliri niya sa buhok niya. "I kno
w, it's my fault; ako ang dahilan ku ng bakit nangyayari ang lahat ng ito, ginaw
a ko lahat para maayos to, pero mas n adagdagan lang ang lahat ng problema. Maha
l ko si Ate, but I love JD too. Mahal ko ang pamilyang nagpalaki at bumuhay sa'k
in, pero mahal ko din ang magiging pamil ya ko, at sa ginagawa ng asawa mo sa'ki
n; pinapatay niya na ako sa sakit, feeling ko isa akong inutil na hindi kayang i
paglaban ang asawa ko, pero alam mo Kuya, s arili ko nga hindi ko maipaglaban pa
ano pa kaya siya? Sila ng magiging anak ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko kuya
." napatungo na lang ako dahil sa sobrang pa gkadepressed. "I'm sorry Asha. I'm
really sorry." iiling iling na sabi niya. "But always remem ber this, don't make
decisions na para lang sa sarili mo, instead, gumawa ka par a sa mga taong maha
l mo." Bumuntung hininga ako at nagsimulang mag isip. "Forgive my wife please, h
indi niya alam ang ginagawa niya." "Patatawarin ko kayo kung tutulungan mo ako."
pahayag ko sakanya. "Anong klaseng tulong?" takang tanong niya. "Simple lang, t
ulungan mo kong makaalis dito. Kailangan kong makausap si JD." hi nawakan ko pa
ang kamay niya. "If that's the case, hindi ako tatanggi. I'll help you." determi
nadong sagot ni Kuya na ikinatuwa ko. "Magbihis ka na. Magkita tayo sa garahe ma
maiyang alas tre s, aalis ang Daddy mo para sa isang meeting. After niya tayo na
man ang aalis." m ahina ang boses na sabi niya. Tila nag iingat sa sinumang taon
g makakarinig sa a min. "Salamat kuya!" mangiyak ngiyak na sagot ko. "Don't be.
Ginagawa ko to para sa asawa ko." alanganing ngumiti siya. Naghiwalay kaming dal
awa at nagdiretso ako sa kwarto ko. Ngayon palang ay nasasa bik na ako kay JD. T
hree 'o five pm, in a slippery road of Metro Manila, maingat na nagdadrive si K
uya dahil sa malakas na ulan at basang daan. "Are you ok Asha?" tanong niya sa a
kin. Napalingon ako at ngumiti. "Yeah. I miss JD so much." binalik ko ang tingin
ko sa labas ng bintana. We're o n the highway, kahit malakas ang ulan ay marami
pa ring sasakyan ang bumabyahe, kasalukuiyang naka red light at nakahinto kami
sa pinakaunang bahagi ng kalsada. Kita ko pa ang malalaking truck na nasa kabila
ng kalsada. Habang sa kanan naman ay ang mga tumatawid na sasakyan. "I hope ever
ything's will be fine. Dana maging ok kayo ng asawa mo at maging mas aya. Alam m
o bang kahit hindi na kami magkaanak ni Ella ay mamahalin at mamahali n ko pa di
n siya. Siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito." kitang kita ko sa mata niya
ang saya at pagmamahal kay Ella. Nakakalungkot nga lang na kailangan
pang mangyari ito. "Hayaan mo, ipagdadasal ko kayong dalawa." nakangiti kong sab
i sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti sa'kin. Tila naman.nakaramdam
ang dalawang munting nilalang sa tiyan ko at magkasabay na sumipa. Napahawak ak
o sa tiyan ko. "Aah.." daing ko. "Heyy.. Ok ka lang." tanong niya at nagtanggal
ng seatbelt at bahagiyang lumapit sa'kin. "Oo.. nakaramdam yata na makikita na n
amin ang Tatay nila kaya na excite din." s abi ko ng makabawi ako sa sakit. "..
I wish all the best for your family Asha. And I always be thankful na naging pam
ilya ko kayo. Dahil sa inyo naranasan ko ang buong pamilya at higit sa lahat nar
anasan kong mahalin ni Ella at tanggapin ng buong buo. Sana matapos na 'to a t m
aging masaya na kayong dalawa." sa sinabi niya ay may luhang tumulo sa mata k o,
nililimi ko pa ang dapat kong isagot ng makarinig kami ng isang malakas na tu n
og. Napalingon pa ako sa kabilang kalsada. Ang truck na naghihintay ng green.lig
ht ay nagpilit makatawid, isang kotse ang b iglang lumitaw mula sa kanang kalsad
a, iniliko ng driver ng truck ang sasakyan a t kitang kita ko ang pagragsa nito
papunta sa kotse namin. "Kuya!" kinakabahang sabi ko at napahawak na lang kay Ku
ya Daniel. "Asha! Tungooo!" Hindi ko alam ang gagawin ko pero bago pa kami masal
pok ng truck ay nayakap na a ko ni Kuya Daniel. He covered his body on mine. The
sounds of creeking car break s, car horns, and the sounds of rain gives goose b
umps on my body. May malay pa ako, ramdam ko pa ang mabigat na bagay sa harap ko
, ang sikip na na raramdaman ko, ang hilo na dumadali sa ulo ko, naigagalaw ko p
a ang mga kamay ko pero hindi ako makaalis sa kinalalagyan ko. Pilit kong pinali
naw ang paningin k o, bakit ang bigat, bakit ang lansa? Naaninag na paningin ko
ang isang katawan n a nakayakap sa'kin, narinig pa ng pandinig ko ang tunog ng a
mbulansya at pulis. Bago tuluyan na pumikit ang mata ko ay nakakita pa ako ng da
lawang anghel, nakan giti sila sa'kin. At doon na ko tuluyang napapikit. Masakit
ang ulo ko pero liban doon wala na akong ibang maramdama gising na ang d iwa ko
pero hindi ang paningin ko. Rinig ko ang maingay na papaparoot parito ng mga ta
o; mga nag iiyakan at mga nagmamadali. Hanggang sa minulat ko ang mata ko. Nasa
Hospital ako. Una kong naisip ang mga anak ko, tiningnan ko ang tiyan ko, nakaum
bok pa din nam an pero kailangan ko pa din ng kompirmasyon. Pinigilan ko ang isa
ng nurse na nag lalakad. "Nurse! Kamusta ang mga Baby ko?"pinasadahan niya ako n
g tingin at nagtagal sa u mbok ng tiyan ko. "Sandali lang po." binaling niya ang
paningin niya at tila may hinahanap. "Doc! Kamusta daw po ang baby niya?" lumap
it sa'kin ang isang matandang Doctor at tining nan ako. Ngumiti siya sa'kin at n
aglipat ng mga papel na hawak niya.
"Everything's alright Misis. Ok ang heartbeat ng mga babies mo, they are fine, k
icking and alive." nakangiting sabi niya. "Kailangan lang ng kaunting ingat at
p ag aalaga." Para naman akong nabunutan ng tinik sa sinabi ni Doc. "Just take a
rest na lang po muna, dadating na ang mga kamag anak.mo." nangunot ang noo ko s
a sinabi ng nurse. "What do you mean?" "Tinawagan na po namin ang mga magulang m
o, and they said on the way na sila." n akangiti pa siyang tumalikod kaya naman
lalo akong kinabahan. Naisip ko ang dapat na pagkikita sana namin ni JD. Hindi p
wedeng makita ako nila Mom and Dad. Lalo na si Ella. Mabilis akong tumayo at pum
unta sa pinakamalapit na nurse station. "Miss pwedeng makitawag?" she handed me
the telephone and smile. I dial the landline number of JD's condo pero walang su
masagot. Ilang ulit kong ginawa iyon pero puro ring lang ang nagyari. Hindi nila
ako pwedeng maabutan dit o. Pilit kong inalala ang telephone number ng Company
nila JD. It took three rin gs before someone answer. "Aragon Company, Good after
noon." babae ang sumagot. "Kay JD please." may pagmamadali na sabi ko, nangingin
ig na ang kamay at tuhod k o sa tensyon, palinga linga din ako dahil any moment
maaaring dumating sila Ella . "JD?" takang tanong ng babae. "Oh I mean, John Dal
e Aragon the CEO."napapikit ako sa sobrang kaba. "Who's this speaking Ma'am?" "I
t's Asha. Asawa niya ako." "Asawa?" ulit ng babae. Nakagat ko na lang ang labi k
o, ang daming tanong kinakain ang oras ko at nasasa iyang. "Yes. Please Miss I n
eed to talk to him." I'm trembling in nervousness here. "I'm sorry Ma'am but on
leave po si Sir Aragon." napabuga ako ng hangin at napah awak sa noo. God! Bakit
ngayon pa siya nag leave?! "Miss, can I have his contact number sa bahay nila,
or anything that I could rea ch him. It's emergency kasi." I'm tapping the count
er table dahil sa nerbyos. "Sorry Ma'am but we do not allow to give any informat
ion." I grit my teeth on th e depression I felt. I feel like it's the end. Pero
kaagad din akong nabuhayan ng loob. "Oh, can I talk to Dianne ahmm pinsan siya n
i JD err John Dale pala or kahit kay Ivan, they know me! They surely know me. Pl
ease Miss.." I'm begging the girl, t
his is my last card. "Wait a seconds Ma'am." narinig ko ang call waiting sounds
over the phone. And a lmost one minute ng magsalita ulit ang babae. "Miss Dianne
ara is on the middle o f her meeting, while Sir Ivan is nowhere to be found." na
hilamos ko ang kamay ko sa mukha ko. Nahawakan ko pa ang basang likido na tanda
na naluha ako sa pangya yari. "Ok. Thank you nal-" "Good Afternoon Isabel!" tila
naman tinambol ang dibdib ko pagkarinig sa boses n i Ivan. "Ay Sir Ivan may nag
hahanap sa inyo kanina, Asha daw-" hindi ko na narinig ang k asunod dahil ibinab
a na ng babae ang telephone. "Sh**!" this is the first time I curse. Napatingin
na lang ako sa kawalan dahil sa nangyari. Ano ng gagawin ko? Biglang tumunog ang
telephone na nasa harapan ko, nagkatitigan pa kami ng nurse saka niya ito sinag
ot. "Good afternoon. New Manila Hospital. How can I help you?" Napapalunok ako s
a bawat pagsalita ng nurse sa harap ko, lihim kong naidasal na sana nag call bac
k si Ivan. Na sana magkausap kami. At hindi ko napigilan ang lu ha ko ng sabihin
ng nurse na.. "Asha daw po." hindi ko na nagawang magpasalamat dahil sobrang gu
maan ang pakira mdam ko. Tinapat ko sa tainga ko ang phone. Boses ni Ivan ang ma
ririnig. "Lagot ka kay Sir! Mapapatay ka ng buhay noon! Hindi mo lang alam kung
gaano kai mportante ang tumawag na iyon, pag ito hindi sumagot nako! Patay ka ta
laga! Maag a kang mawawalan ng trabaho ng wala sa oras!" bahagya akong natawa sa
pananakot ni Ivan sa babae. "Ivan.." umiiyak na tawag ko. "Ma'am Asha! Nako Ash
a! Asan kaba? Ay oo nga pala nasa ospital ka! Teka ano pa l ang ginagawa mo diya
n?! Hindi mo ba alam na halos mamatay na ang asawa mo sa kak ahanap sa'yo?" "Iva
n. Sunduin mo ko ngayon dito. Ngayon na please." I sob. Para akong nakakita ng k
akampi sa katawan ni Ivan. "Ngayon na?! Oo teka, sandali lang! Este oo pala! ito
na aalis na! New Manila Hi spital hindi ba! Hintayon moko!" then the line went
down. Lihim akong nagpasalamat ng gumaan ang pakiramdam ko. Saka lang pumasok sa
isip ko si Kuya Daniel ng makita ko ang mga gamit na nasa kabilang bahagi ng co
unter table. Lumapit ako doon. "Nasaan ang may ari ng gamit na `yan?" turo ko sa
phone at wallet ni Kuya Daniel. "Dead on arrival na po ang may ari niyan, kayo
po ang kasama niya hindi ba? Hint ayin niyo na lang po ang mga pulis at kamag an
ak niyo." Hindi na nag sink in sa utak ko ang mga huling sinabi niya, natakpan k
o ang bibi g ko sa sinabi ng nurse.
"No.." mahinang sabi ko at lumayo pa. "This can't be." hindi makapaniwalang sabi
ko. "Ma'am calm down." may isang nurse ang umalalay sa'kin. My knees got weak p
ara akong mauubusan ng lakas. Parang nangyari na'to dati. "Where's his body?" ha
los hindi lumabas sa bibig ko. "Nasa Morgue po. Pera kailsngan pa ng autopsy ng
mga pulis." wala akong nagawa k undi ang isandal ang ulo ko sa wall ng hospital.
I need JD right now. Andun na mapapapikit ako at mapapadilat, matutulala na lan
g sa kawalan, bakit kailangan mangyari 'to? At bakit kailangan na ako palagi ang
nasa sitwasyon na'to? "Natasha Aragon and Daniel Silvia." narinig kong nagsalit
a si Mom sa counter. Hi ndi ko alam kung paano sila ia-aproach. Like, 'hey mom I
did it again, but this time, it's her husband that I killed' "Asha! Oh God! Wha
t happened?!" yakap ni Mom sa'kin. "Wheres Daniel?" lumingon lingon si Ella sa pa
ligid niya. "Daniel! Dad!" dun na ko napatakip sa bibig ko at umiyak. "Hey why a
re you crying? Where's my husband ?' tanong niya ulit sa'kin. "Anak nasaan si Da
niel? " tanong ni Mom. Habang si Dad ay nakatingin lang sa'kin. "Hey speak!" sig
aw niya sa'kin. Pero nanatili pa din akong tahimik. "Can somebody tell me where'
s my husband?" galit niyang hinarap ang mga nurse. Kaagad naman si ya nilapitan
nila Mom and Dad para pigilan. "He's dead." halos bulong ko sa kanila. Ayaw kong
salubungin ang tingin.nila lalong lalo na si Ella. Parang bumalik ulit ang dati
. Ganito din ang sitwasyon, ang masakit nga lang, ako ang nasa posisyon para sab
ihin sa kanila. "He what?" hindi ko mabasa ang emosyon ni Ella, pero unti unti d
in iyon na nabak asan ng galit. Galit para sa akin. "You killed him!" malakas na
sabi niya na dinuro pa ako. "Aaaaaaaaaaaahhhh!" kas unod ang malakas niyang pag
sigaw at handa na akong saktan. Pumikit ako at pilit winaksi ang bawat ingay ng
hagulgol niya. "You killed him.." nagpumiglas siya sa pagkakahawak ni Dad at si
Mom naman ay im pit na napapaiyak. "I'm sorry!" umiiyak na sabi ko. "Let go off
me, I'm going to kill that b*tch!" nanggigil na turo niya sa akin. "I'm sorry."l
umapit ako kay Dad at Ella para damhin ang ganti niya, mas gugustuh in ko pang s
aktan niya ako kaysa marinig ang bawat iyak niya. After all, I deser ve this. Na
ramdaman ko ang daplis ng kalmot niya, ang paghila at pagsabunot niya sa'kin. Na
rinig ko naman si Dad na pumipigil kay Ella.
"Asha lumayo ka na lang!" habang hinihila niya palayo si Ella sa'kin at si Mom n
am an ay niyakap ako habang umiiyak. "I'm sorry." Wala naman akong ibang magawa
kundi umiyak lang . Paulit ulit kong sinasabi sa s arili ko na dapat lang sa'kin
to. "Don't you dare lay a hand on my wife!" isang makapangyarihang bisig ang bu
malot sa katawan ko, sa yakap niya ramdam ko ang pag iingat at ligtas ako. "JD..
" hindi ko man nakikita ang mukha niya, pero ang presensya niya ay sapat na para
malaman kong siya ang nagiisang lalaki na mahal na mahal ko. "It's ok, I'm here
Babe.." sabi niya at hinaplos ang ulo ko na tipong pinapataha n ako. "And so it
's you again Young Man, sino ka ba at ang lakas ng loob mo?" bakas ang galit sa
boses ni Dad. "I'm not going to repeat this again, I'm John Dale Aragon, I'm Ash
a's husband an d I'm going to protect her, protect her na kahit kailan hindi niy
o nagawa." dete rminadong sabi niya. Ramdam ko ang tibok ng puso ni JD habang ya
kap niya ako, ang proteksyon na kaniy ang sinasabi ay mababakas sa bawat pintig
ng puso niya, rinig ko lahat iyon haba ng yakap niya ako, nakasubsob ako sa dibd
ib niya at tila tinatakpan ang pandinig ko sa mga masasakit na salita at pinipik
it ang mata ko para sa mga masasakit na pangyayari. "You don't have the right to
talk to me like that!" malakas na sigaw ni Dad. "I'm sorry for talking to you l
ike this, but I have the right to protect my wife in every way I like." Tumaliko
d kaagad si JD at yakap pa din niya ako naring ko pa si Ella na inuutusa n si Da
ddy na pigilan ako kami ni JD sa pag alis pero wala akong narinig na pumi gil. "
Sir ihahanda ko na ba ang kotse?" nagulat pa ako ng biglang sulpot ni Ivan sa g
ilid namin. "No." maikling sagot ni JD at seryosong seryoso. Nakita ko ang mga p
ulis na makakasalubong namin, narinig ko pa ang pagtawag nila sa'kin. "Maam hihin
gin lang po namin ang statement niyo." lapit ng isang pulis sa'kin. "My wife wil
l not giving any statement. I have my lawyer and he's the one your g oing to tal
k to." hindi humihinto na sabi ni JD. "Pero Sir kailangan po ng-" "Talk to my La
wyer." iyon lang at mabilis na kaming naglakad pero nakaalalay pa rin si JD sa'k
in.
Nakita ko na ang exit ng hospital pero hindi pa din kami lumabas instead lumiko
kami sa isang pasilyo na emergency pala. "Where is the best Doctor here?" ma awt
oridad na sabi ni JD na ikinatingin ng la hat. "Sir dito po tayo." iminuwestra n
g isang nurse ang bakanteng stretcher. "I don't need you. What I need is a Docto
r." bahagiyang napahiya ang nurse sa si nabi ni JD. "Sir wala po kaming availabl
e na Doctor ngayon lahat sila may ginagawa." paliwan ag ng nurse. "Then I can't
let any of you handle my Wife and children life, Doctor ang kailan gan ko." tata
likod na sana kami ng may magsalita ulit. "I'm a Doctor here. Pero kailangan mo
munang kumuha ng appointnent sa'kin." nagtit igan muna silang dalawa. "I'm John
Dale Aragon, the CEO of Aragon Multi-national company. Gusto mo bang I -pull out
ko ang investment ng company namin sa Hospital niyo?" pananakot ni JD. Naiiling
na lang ang nasabing Doctor. At saka sinenyasan kaming sumunod sa kanya . "Lang
ya Kuya Biboy! Ang hirap pala kunin ng serbisyo mo! Akala ko madali ka lang !" y
es. Si Biboy Alvarez ang Doctor na kausap niya, ang asawa ng pinsan niya na si C
assandra Aragon, na kapatid naman ni Dianneara Aragon. Pagkatapos ng mahabang ch
eck up na ginawa sa'kin ay ito kami ngayon nakaupo sa har ap ng table ni Doctor
Alvarez. "I told you. Mahal ang serbisyo ko. So let's move to the check up. Wala
naman ma samang nagyari sa kanya maliban sa mga pasa na natamo niya, may heartb
eat pa din naman ang mga Baby. So wala kayong dapat ikabahala. Your wife is safe
." nakangi ting sabi ni Biboy. "Thank you Doc!" paalam namin kay Biboy. "Regards
na lang kay Ate Cass ah. Sige uuwi na kami." tila nakahinga kami pareho sa sina
bi ni Biboy atleast safe ang babies ko. Nasa sasakyan kami ng maisip ko lahat ng
nangyari. Naramdaman ko ang pagod at an g sakit ng ulo. Nakahilig ako kay JD at
nakayakap naman siya sa'kin na maya't maya hinahalikan ang ulo ko. Napapangiti
na lang ako sa ginagawa niya. Pero hindi ko maiwasang hindi malungkot ng maalala
ko na wala na si Kuya Daniel. Pinatay ko na naman ang isang taong importante sa
buhay ni Ate. Pinipigilan kon g tumulo ang luha ko.
--Umiiyak si Asha habang yakap ko. Ramdam ko ang sakit kahit hindi siya magsalit
a. Pero hindi maitatago na masaya ako dahil magkasama na ulit kami. Nang tumawag
s
i Ivan sa'kin at sabihin na nagpapasundo na si Asha ay sobra akong sumaya. Ngayo
ng nasa tabi ko na siya ay hindi kona siya pababayaan, aalagaan ko siya at popro
te ktahan. Mas lalo ko pa siyang niyakap at pinaramdam kung gaano ko siya kamaha
l. "Hay salamat! Mission accomplished na naman tayo Sir!" sabi ni Ivan ng humint
o k ami sa gitna ng trapik at tumingin sa rearview mirror. Ngumiti ako at dahil
sobra kong naapreciate ang pagtulong ni Ivan sa'kin kanina ay magiging mabait ak
o sa kanya. "Ivan, na implement na ba ang one hundred ten k na salary mo?" "Hind
i pa nga Sir. Drawing lang yata iyon eh!" kakamotkamot na sabi niya. "Then cance
l it." napatingin sa'kin si Asha na parang sinasabihan ako na ang bad k o na nam
an kay Ivan. "Cancel it and let's sign another contract, your salary wil l be on
e hundred fifty k per month, ayos ba?" nakatingin pa din ako kay Asha at ngumiti
ng makita ko siyang ngumiti. "Talaga Sir? Wow! Ma'am Asha pwede bang every mont
h maglayas ulit kayo tapos taw agan niyo ulit ako para ise-save namin kayo ni Si
r JD! Para naman every month di n ang salary increase ko." "Putsa. Baka gusto mo
ng last salary mo na iyon?" "Sir chill! Joke lang!" nag peace sign pa ang gago.
Nakarating kami sa bahay na nakatulog na sa kotse si Asha kaya naman kinarga ko
na lang siya. Sinalubong kami ni Mom and Dad sa pinto, and yes, sa bahay namin k
ung saan ako lumaki ko siya inuwi. mas mabuti na dito safe siya. Sa kwarto ko k
ung saan ako nagbinata, hiniga ko siya sa kama ko, siya lang ang n ag iisang bab
aeng pinasok at inuwi ko dito, sa bahay namin at sa kwarto ko. "Anak, ito ang ng
a lumang damit ng kambal mo, ipagamit mo muna sa kanya." abot n i Mommy ng mga l
umang damit ni Karla. "Thank you Mom." kinuha ko sa kanya ang mga damit. "You ne
ed help?" "No Mom, I can manage." "Ohh no. Ako na ang magbibihis sa asawa mo, yo
u better change your clothes too." payo ni Mom. Napatingin ako sa kanya and I kn
ow she can do more than me. "Thanks Mom." she just smile and tap my shoulder. Ba
go pa ako lumabas ng pinto ay nakita ko pa siyang pinagmasdan si Asha then she s
mile at simulan ng linisan. "Dad.." nasa labas si Dad at tila naghihintay. "How'
s she?" "She's fine." "Anong plano mo?"
"We'll go back to America mas safe siya dun." diretsang sabi ko. "What about her
family?" "I don't know. Basta I need to protect her Dad. I need to protect my f
amily." "That's my boy!" kahit paano ay natuwa din ako sa suporta na binibigay n
g mga ma gulang ko.
Chapter 28 His Family
Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Bago ang lugar na nakita
ko, pero ang amoy ng lugar na iyon ay pamilyar sa pang amoy ko, hindi ko sinasad
iyang mapangiti ng makita ko ang frame sa gilid ng kama. "JD.." I whisper. I sa
w his picture, smiling at me. Kaya alam kong kay o ang paningin ko at nakita ko
ang kabuuan ng kwarto and sky blue. Lalaking lalaki ang kulay, lalo akong ture k
o sa kabilang side ng kama, nakapatong dun ang Nakasandal ito sa lamp shade. JD
na kwarto ito. Nilibot k niya, a combination of navy napangiti ng makita ang pic
picture ko na walang frame.
"You're awake." nakita ko si JD na nakasandal patagilid sa pinto. Ang hilig niya
ng gawin iyon, ang bumara sa pinto at naka cross arms pa. I smile at him. He lo
oks like a well fine man. "So this is your room?" tanong ko sa kanya at sumandal
sa head board ng kama. "Yes.." nakangiti niyang sagot. "Ilang babae na ba ang d
inala mo dito?" nakataas ang kilay na tanong ko. "Nakikita mo iyang babae sa pic
ture na `yan, siya lang naman ang nagiisang babae n a dinala ko dito." nguso niy
a sa picture sa gilid. "Eh sino ba `yan?" nangingiting tanong ko. "Siya? wala. W
ala lang siya. Siya lang naman kasi ang nagbago ng buhay ko." kibi t balikat na
sagot niya. Humakbang siya papasok at naupo sa gilid ng kama. "Siya lang naman a
ng babaeng m ahal na mahal ko." Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Tuluyan na
siyang lumapit sa'kin. "Asha I love you, hindi mo alam kung gaano ako nabaliw n
oong nawala ka, and now that you're here, please, promise me, hindi mo na ako ii
wan." he's begging me to promise. At sino ba naman ako para tanggihan ang isang
taong binigay ang lahat sa akin.
I cup his face and said, "Promise JD, I won't leave you again." ngumiti siya at
nilapit ang mukha sa'kin, akmang hahalikan ako. "Sir bumaba na daw po kayo at su
mabay sa agahan." narinig naming sabi ng isa sa kasambahay nila pagkatapos kumat
ok. "Susunod na kami." sagot ni JD na sa akin nakatingin.
Nahihiya pa akong tumingin sa mga magulang ni JD habang nauupo ako. Pinaghila ak
o ni JD at naupo sa tabi ko.
Siya din ang nagsandok ng pagkain sa plato ko. "JD ako na.." pigil ko sa kanya.
"No Babe ako na." hindi siya nagpapigil at siya ang nagsandok sa plato ko. "Ehem
.." nag clear throat ang Daddy ni JD na ikinatingin ko. "JD it's too rude n aman
yata kung hindi mo muna kami ipapakilala sa asawa mo?" kausap ng Daddy ni J D s
a kanya. "Dad naman eh! Kilalala niyo na kaya siya!" ang cute lang ni JD magmakt
ol sa Dad dy niya. "Sige na Hijo, ipakilala mo na kami ng pormal." JD pout sa si
nabi ng Mom niya ka ya lihim akong napangiti ang cute niya kasi! "Fine." tumayo
siya at pumunta sa likod ko, he place his hand on my shoulder. "D ad, Mom this i
s my Beautiful wife, Natasha Feddiengfield-Aragon. Babe this is my parents, Aman
da and Martin Aragon. Ok na?" tanong niya sa Mommy niya. "You forget to tell us
something." nangunot ang noo ko, at saka tumingin kay JD ,he's looking to her Mo
m like a shy Boy. "Mommy!" "Go Baby." "Ugh sige na nga!" lumingon si JD sa'kin a
t ngumiti. Kinakabahan ako sa way ng pag tingin niya, then napalunok na lang ako
sa paglunok niya. "Mommy, Daddy, this is Natasha, and I love her so much." hind
i inaalis ang tingin na sabi niya sa akin . "And you promise?" dugtong ng Dad ni
ya. "And I promise, na siya na ang una at huling babaeng dadalhin ko sa bahay na
'to ." sa'kin pa din siya nakatingin. "Yehey! Mabuhay ang bagong kasal!" biglan
g sabi ng babae sa likod namin. Si Karl a pala iyon ang kakambal niya. "Pfffttt.
." bumalik sa upuan si JD. "Hi Mommy! Hi Daddy! Hello Big brother! Hello Sister-
in-Law!" masiglang bati niy
a. Naka pang exercise suit pa siya at may kasamang babae sa likod niya na may ha
wak ng bottled water, phone at bimpo. "Are you done on your daily routine?" tano
ng ng Daddy ni JD sakanya. "Yes Dad!" "Where's Cass? Hindi mo ba siya kasama?" t
anong naman ng Mom nila. "No." napatango tango na lang ang Mommy nila. Tumingin
sa'kin si Karla at ngumiti, ganoon din ang ginawa ng Mommy nila. They jus t look
at me and smile. Nahihiya tuloy ako sa ginagawa nila. "Alam kong maganda ang as
awa ko. Baka matunaw `yan sa tingin niyo." bahagya kong t inampal ang braso ni J
D sa sinabi niya. "Ang ganda nga ng asawa mo, kaya nga nagtataka kami kung paano
mo naloko `yan?" as ar ni Karla. "Gwapo ako. Period." "So? Anong connect?" Naii
ling nalang ang Mommy nila at ngumiti sa'kin. "Asha are you done eating? Can you
join us on the Garden?" tanong ng Mommy nila. "Ay gusto ko `yan! Sama ako!" tum
ayo kaagad si Karla at lumapit sa akin para akayi n papuntang Garden. Nagkatingi
nan na lang kami ni JD. Kilala ko naman na si Karla dahil isa siya sa mga nag su
rprise sa amin noong bir thday ni JD. She's pregnant too and ahead sa'kin ng one
month, bale five months na ang tiyan niya and four months ang sa'kin. "Sit down
hija." iminuwestra ng Mommy ni JD ang isang upuan at magkatabi naman s ila ni K
arla na naupo. "I don't know the whole story between you and my son. I just want
ed to let you k now, na saksi ako sa kalagayan ni JD ng nawala ka sa buhay niya,
for a week we can't talk to him and he's always calling your name. I'm a mother
, at napakahira p ng task ng isang ina, mahirap makita ang anak mo na nasasaktan
. But you know, in the process nakikita ko naman ang pagbabago niya, he's too fa
r from the Son I 've raised." Nakikinig lang ako sa sinasabi ng Mommy ni JD, I d
on't know how to feel. Parang kinakabahan ako na ewan. "Dale is my son. Kilala k
o siya Asha. Siya ang taong walang direksyon ang buhay , what I mean is, he don'
t know kung ano talaga ang gusto niya, but now, having you in his life, ngayon k
o lang siya nakitang ganyan, handang gawin ang lahat. S ooner magiging ina ka na
din, maiintindihan mo ang takot ng isang ina na masakta n ang anak niya, and at
the same time magiging proud ka dahil he can do more tha n what you think." hin
awakan niya ang kamay ko at pinisil.
"Asha you are the first girl na dinala niya dito, na nanakit sa kanya, na minaha
l niya. I just want you to promise me, that whatever problem you cross never giv
e up. Ang tunay na nagmamahalan hindi nag iiwanan. Mahal mo ba ang anak ko Asha
? " "Yes po. " hindi ko mapigilan ang luha ko na tumulo. "I understand your situ
ation Asha. And from now on, treat me as if your real mot her; nandito ako para
suportahan at gabayan kayo sa anu mang problemang hinahara p niyo ok?" and just
what JD do kapag umiiyak ako; pinahid niya ito at niyakap a ko. "Thank you Tita.
" "Mommy." pagtatama niya. "Mommy."I repeat with a smile on my face. "Ang ginawa
kanina ni Dale, ang pagpapakilala sa'yo ginawa ko din iyon, that's w hat we cal
led promises. Kailangan namin mangako kila Mom and Dad na oras na may dalhin kam
i ditong boyfriend or girlfriend, dapat sila na talaga. We should prom ise to lo
ve them. Kaya hindi nagdadala si Dale ng babae dito sa bahay, pero for the recor
d you're the first girl na dinala niya dito." napangiti naman ako sa si nabi ni
Karla. "Kaya Asha, problem is just a problem, don't let problem ruin your life.
Smile. Ok?" "Yes Mom." tumatangong sagot ko at ngumiti. "Lola!" takbo ng isang b
ata palapit sa amin. Ang cute niya he looks like Japanes e. "Hello Apo!" yakap n
i Mom sa bata. Ganoon din ang ginawa niya kay Karla. "Hi Mom!" magkasabay na pum
asok sila Veronica at Sachi, kasunod si JD. "Hi Asha!" she kissed me on my cheek
s. Habang si JD naman ay lumapit sa likod ko. "Say Hi to your Tita Asha." utos n
i Veronica kay Ruki na anak niya. "Hello Tita Asha. Is that true that Tito JD's
baby are inside your tummy?" tanon g niya na nakaturo sa tummy ko. Tumango ako b
ilang sagot sa kanya. "Well then, hello there cousin! We'll going to play when y
ou go out here, I'm go ing to teach you a lot of games." he caress my tummy and
unexpectedly they kick. "Wooah! Did they kick?" gulat na tanong niya. "Yes. They
answer you." nakangiti kong sagot. Ilalapit pa sana ni Ruki ang tainga niya per
o nakipag unahan pa si JD. "Teka ako muna!" nilapit niya ang tainga niya pero pa
rang nang aasar na wala ng sumipa. "Ugggh! Cmon babies, it's daddy, c'mon kick!"
hinipo hipo niya pa ang tu mmy ko. "Dale, better luck next time!" Natatawang as
ar nila Karla at Veronica.
"Una na kami, may lakad kami eh, Ruki behave here ha?" bilin ni Veronica sa anak
niya. "Yes Mommy! Tito JD and I we're going to play basketball. Right Tito?" ti
ningna n ni Ruki si JD. "Oo naman." "Ok then. guys don't forget, dinner mamaya s
a bahay nila Cass. May meeting din daw." paalala ni Veronica before umalis. Naiw
an kaming tatlo sa Garden. Pinagmasdan ko si Ruki, naalala ko sa kanya si An gel
ico, ganyan din siya ka bibo. "Tito when you're baby is big like me we can play
basketball too!" "Yea. But they're going to call you Kuya. Because you're older
than them." "Then I have six brothers. Tita Cass has two baby boys on her tummy,
and Tita Ka rla too. And now you also?" napangiti ako ng tumingin siya sa'kin,
tila excited si yang malaman na marami siyang magiging kapatid. His eyes are glo
wing. "Yes. Marami ka na din magiging playmates." "Yehey! I can't wait!" pumapal
akpak pa na sabi niya. Meeting his family is one of my dreams. Masaya at nakaka
proud mapabilang sa pam ilyang Aragon. Hindi lang sila Mayaman, mababait din sil
a. Masaya ako na lalaki ang mga anak ko sa ganitong pamilya. Malayo sa pamilyang
mayroon ako. Naisip ko kung ano ng nangyayari sa bahay, dapat pa ba akong bumal
ik at pumunta dun habang nagluluksa pa si Ella sa pagkawala ni Daniel, o dapat m
anahimik na lang ako dit o sa bahay nila JD.
--"Are you ok Babe?" tanong ko kay Asha, nandito kami sa sasakyan ko at pupunta
sa bahay nila Ate Cass. May meeting daw dun eh. "Yeah," sagot niya. "Rain really
sucks.." mahinang sabi ko ng lumabas kami ng gate at malakas pa din ang ulan. "
Everybody want happiness, Nobody wants pain, But you can't have a rainbow witho
ut a little rain.." she smile at me amazingly. "Ang dami kong natutunan sa Mommy
mo JD. She's a great Mom." "I know. That's why I love her so much." nakangiti k
ong sagot. "Oh, nakikita mo iyang green na gate na `yan, ayan ang bahay nila Ate
Veronica." turo ko sa kanya. Ginilid ko ang sasakyan at dahan dahan ang pagpapa
takbo para makita niya. "Ang ganda naman!" Dalawang bahay after ng kanila Ate Ve
ronica ay kina Cass naman. "See that Mansion? Dyan lumaki ang Daddy ko, dyan kam
i unang tumira before sa ba
hay namin, itong bahay naman nato ang kanila Ate Cass." turo ko sa magkatapat na
bahay. "Ang white na gate naman na iyon ang kina Karla, see? magkakalapit lang
ang bahay nila." She smile at me habang pinqgmamasdan ang bahay ng pinsan at kam
bal ko. Nag beep ako para ipaalam sa guard na papasok ako sa loob ng bahay nila
Ate Cass. While waiting for the gates to open, nakita kong pinagmamasdan ni Asha
ang dala wang bakanteng lote na magkatapat. One is Art's property and guess who
s own the one? Yeah. Akin iyon. And I'm starting to build the house, the dream h
ouse for my fam ily. "Aiyang bahay na ginagawa na `yan ay kay Art." turo ko sa k
atabing lote na tinatay uan pa lang ng bahay. "Really? Oo nga pala ikakasal na s
ila ni Dianne no?" I playfully smile at her. She stare me like 'what?' nagkibit
balikat lang ako. Pinasok ko ang sasakyan sa malaking garahe nila Ate Cass at pu
masok kami sa loob ng bahay. "Oh balita?" tanong ko sa kanila. pinaupo ko muna s
i Asha sa sofa at dumiretso a ko sa dining at kumuha ng plato sumandok ako ng ca
rbonara at tumabi kay Asha. Fe eling at home lang. After ng meeting about Dianne
and Art ay dumating si Ate Dianne. Siyempre luming kis si Ate kay Art. Lumapit
sa'kin si Asha with worried look. "Naaawa ako kay Ate Dianne." bulong niya sa ak
in. "Malandi boyfriend niya eh." at nakatanggap lang naman ako ng pinong kurot s
a ta giliran. "Pero seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Babalik na tayo ng Americ
a at babalik n a lang dito para sa kasal ni Art?" tumango ako sa kanya. "We need
to. Babalik naman tayo dito for good after mong manganak." tumingin siy a sa ak
in na tila pinag iisipan ang sinabi ko. "Babe ginagawa ko to for our babies. Pag
nanganak ka na uuwi na tayo dito, we'll going to face Ella and your family. Ok?
" tumango na lang siya sa'kin kahit alam k ong hindi pa siya lubusang pumapayag.
"Guys mauuna na kami ah?" paalam namin sa kanila.Paglabas ko ng kotse ay dahan
d ahan lang ang pag mamaniobra ko. "This lot is too big. Only fit for a big fami
ly." turo niya sa lote kung saan ko balak itayo ang bahay namin. I unconciously
smile, ngayon pa lang pinaplano ko na ang bahay para sa amin. "Desidido na ba ta
laga si Art sa gagawin niya? Paano if in the middle of the pro cess mag give up
si Ate Dianne, mas lalong wala siyang babalikan." worried na ta nong niya about
pa din sa lovelife ng aking pinsan. Isang kibit balikat lang ang sinagot ko. at
kasunod noon ay nanahimik na din siya.
Pagdatingv sa bahay namin ay nakita ko ang nakaparadang kotse sa harap ng gate n
amin. "That's Dad car." bbulong ni Asha ba sa sasakyan din ang tingin. Mabilis k
onginaniobra ang sazakyan. Pero naramdaman ko ang kamay ni Asha na pumi gil sa'k
in, napalibgon ako sa kanya. "Harapin natin sila." sabi niya. "No. Paano kung na
ndoon si Ella." worried na sagot ko. "JD sa tingin mo ba isasama nila si Ella di
to? Siguro gusto lang nila tayong ma kausap." napatingin na lang ako sa kanya at
naiiling. Sinenyasan ko ang guard na nagbukas ng gate na lumapit. "Ilan ang lam
an ng sasakyan?" turo ko sa nakaparadang sasakyan. "Dalawa lang Sir." Wala na ak
ong nagawa kundi ipasok na lang ang sasakyan at tumuloy sa loob. Hawak ko ng mah
igpit ang kamay ni Asha. At hindi nga kami nagkakamali, nasa sala sila Dad at Mo
m kasama abg patents ni Asha. "Asha!" kaagad na tumayo ang Mommy ni Asha at yuma
kap sa kanya. Napabitaw si Ash a sa'kin at yumakap din sa Mommy niya. "Mommy.."
umiiyak na siya. "I'm sorry Asha, I'm sorry.." paulit ulit na sabi ng Mom niya.
Pinagmasdan ko lang sila ng Mommy niya, I wanna hugged Asha and let me wiped her
tears . Pero sa tingin ko mas tama na din ito. Nang sa gayon makapagusap sila a
t makapag paalam kami ng maayos bago bumalik ng America. After a few minutes ku
malma na din sila. Magkaharap na nakaupo sa sofa ang paren ts namin at kami nama
n nakaupo sa couch na nasa gitna nila. Dad broke the silenc e.. "I know, we have
to talk about JD and Asha, so let's started. Kung inaalala niyo ang pagkabuntis
ni Asha at ang biglaang pagpapakasal nila ay huwag kayong mag a alala, my famil
y is willing to have another wedding right after Asha give birth. " napapatango
na lang ako sa sinabi ni Dad. Papakasalan ko talaga si Asha sa kah it na saang s
imbahan niya gusto. "No Mr. Aragon. Hindi kami pumunta dito para sa kasal, gusto
lang namin bawiin a ng anak namin." sa sinabi ng Daddy ni Asha ay napahigpit an
g hawak ko sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa, hindi ko maitago ang kabang na
raramdaman ko. "I'm sorry. Pero hindi ko po mapapayagan ang gusto niyo. aasawa k
o si Asha at ka ilangan ko siyang protektahan." pagmamatigas ko. "And you think
sasaktan namin ang sarili naming anak? You don't know how we love her. Kung gaan
o kami nag alala sa kanya sa ilang buwan na tinangay mo siya." na luluhang sabi
ng Mommy niya. "Mom it's not his fault. Ako po ang nagdesisyon noon. Nagmakaawa
akong buntisin niya para kay Ate." napatungo si Asha upon confessing what's the
true.
"What?!" sumigaw ang Daddy niya. Habang ang Mommy naman niya ay impit na napaiya
k. "I'm sorry Dad." tumayo si Asha at lunapit sa Daddy niya. "Gusto ko lang pag
baya ran ang kasalanan na nagawa ko kay Ate, that's why sumama ako kay JD at nag
pabun tis but I.. didn't know na mamahalin ko siya, I just can't live without hi
m. I'm sorry Dad. Alam kong malaki ang kasalanan ko kay Ella pero.." "Pero mas p
inili mo pa din ang lalaki na `yan." galit na tanong ng Dad niya. Tumay o na ako
para lapitan si Asha at ilayo sa Daddy niya. Pero bago ko pa magawa iyon ay dum
apo na ang isang malakas na sampal ng Daddy n iya sa pisngi ni Asha na ikinagula
t ko. "Asha!" mabilis ko siyang niyakap. "Robert!"nabiglang sigaw ng Mommy ni As
ha. Pati sila Mom and Dad ay napatayo na din. "I guess this is not the right tim
e to talk about this." " Hindi kami pumunta dito para makipag usap gusto lang na
min makuha si Asha." ma tigas na sabi ng Dad niya. "No way! Hindi ako papayag."
pilit kong nilayo ang umiiyak na si Asha sa mga mag ulang niya. "Gusto lang nami
n makasama si Asha. We need her. Hijo I know how you love my dau ghter but pleas
e, kailangan namin siya para mabuo ang pamilya namin, para gumali ng si Ella." u
miiyak na paliwanag ng Mom niya. "I am not going to give my wife. Go to that bit
ch." galit na sabi ko. "John Dale!" malakas na saway ni Dad sa'kin. "May sakit s
i Ella at hanggat alam niyang magkasama kayo ni Asha, she'll never m ove on. Mas
asaktan siya and the worst part ay baka matuloy siyang mabaliw." tulo y na paliw
anag ng Mommy niya. "And I will never let that happen to her." sagot ng daddy ni
ya. "And Iwill never let you use my wife. Hindi niya na kasalanan kung mabaliw m
an a ng anak niyo after all it's not her fault. Walang kasalanan si Asha. Hindi
niyo siya kailangan singilin." madiin na sabi ko. "Kahit ilang buwan lang Hijo..
kahit hanggang sa gumaling lang si Ella, we need Asha's precense para sa ikabub
uti ni Ella; para malaman niyang hindi namin siya iiwan at mahal namin siya." "M
aaatim nyong gamitin si Asha alang alang kay Ella? Ilalayo niyo siya sa akin p a
ra gumaling si Ella? What about my child? Karapatan kong alagaan at protektahan
sila, and I have the right to say no." galit na sabi ko. "Aragon, maalagaan nami
n si Asha at ang mga anak mo. O hindi kaya pwede mo silan g dalawin. Hindi namin
ipagkakait ang karapatan mo bilang ama ng ana-" "No. Kahit anong sabihin niyo.
Hindi ako papayag." final na sabi ko. "Asha." lumapit ang Mommy niya pero pilit
kong iniwas si Asha. Kokonsensyahin na
naman nila ang asawa ko. "I'm sorry pero bukas na bukas din ay aalis na kami ni
Asha. Babalik na kami sa America." "Wala kang karapatan ilayo ang anak ko sa ami
n." galit din na sigaw ng Dad niya. "Well I have all the rights, I'm his husband
." sigaw ko din. "Calm down, calm down. We can all talk this matter without shou
ting." pigil ni D ad sa'kin. "We just want.. our daughter." tila nagpipigil sa g
alit ang Dad niya. Iling lang ang sinagot ko. Sapat na iyon para ipaalam sa kani
la na hindi ako papayag. Pansamantalang tumahimik ang paligid. Yakap ko lang si
Asha na noon ay tahimik n a nakasubsob sa dibdib ko, hindi ko mapapayagan na ila
yo na naman nila si Asha s a'kin. Over my dead body. "Asha.. you are the who is
matter over this conversation. Tapusin na natin 'to." sabi ni Dad. "No Dad. That
's final. Hindi sasama sa kanila si Asha." ako na ang nagsalita. "Dale Anak." na
gsalita na din si Mommy. "Hindi mo hawak ang buhay ni Asha. Her f amily needs he
r, let her decide. Kaunting panahon lang naman ang hinihingi na pa milya niya."
naiiling ako sa sinabi ni Mom. How can she say that? saksi siya ku ng anong nang
yari sa'kin ng mawala si Asha. "Mom.." "Don't be selfish Anak, naiintindihan nam
in sila dahil magulang din kami. Maybe hindi mo pa alam ngayon dahil hindi ka pa
ganap na isang ama. Pero Anak hindi la ng ikaw ang pamilya ni Asha. Andyan pa r
in ang magulang niya at kapatid niya." n apatingin ako sa sinabi ni Mom. Selfish
ness. Ayun ba ang ginagawa ko? Nagsadamot ba ako? I'm just protecting my wife. N
aramdaman kong kumawala si Asha sa'kin. Nagtitigan kaming dalawa. Halos magmakaa
w a ako sa pagtingin sa kanya para lang huwag siyang sumama sa mga magulang niya
. "Mom, Dad. Pag uusapan po muna namin to ni JD. Ayokong magdesisyon ng hindi si
gu rado. Iniisip ko din po ang anak namin. We need JD at our side. Pero huwag ni
yo pong isipin na tinatalikuran ko kayo." Nang gabi ding yon after namin magshow
er ni Asha ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. "So what's your decisio
n?" tumabi ako sa kanya. Tumingin siya sa akin na tila na guguluhan. "Let's sett
le here. Huwag na tayong bumalik sa America." "So you're going back to your fami
ly?" kinakabahan na tanong ko. "No. JD kahit saang anggulo mo tingnan may kasala
nan pa din ako sa nangyari sa b
uhay ni Ella, yeah It's not my fault, pero may part pa rin ako sa nangyari kay E
lla. I wanna help my sister. Tutulunungan ko siyang gumaling. At sana.. tulunga
n mo din ako." napahinga ako ng malalim sa sinabi niya. Ang gusto ko lang naman
a y mamuhay kami ng masaya at tahimik. Pero paano nga ba tatahimik ang buhay nam
in kung nag aalala si Asha sa pamilya n iya. "Ok. If that's what you want. Pero
ayokong haharap ka kay Ella na hindi ako kasa ma. Alam mo naman ang kapatid mo,
baliw na." inis na sabi ko. "JD!" "Joke lang! Joke! Chill lang."kaagad na bawi k
o baka ma over de kulambo pa ako. Inihiga ko ang katawan ko sa kama. "Well, welc
ome to our new room! Kailangan ko ng magpalit ng kama, it's too small for us." N
ahiga din si Asha at tinukod ang kamay niya sa ulo para pagmasdan ako. "Thank yo
u JD." he slipped her pointing finger on my nose. That is so sweet. "Wala bang k
issed?" tanong ko sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay na tila nag i isip. Kaya
naman ako na ang humalik sa kanya, siya na ang nakahiga at ako ang na sa ibabaw.
"Pwede pa naman kahit four months na hindi ba?" paalam ko sa kanya. "No. " bigl
a niya akong tinulak at sumandal sa headboard ng kama ko este kama na pala namin
. Kailangan ko na palang madaliin ang bahay namin. Matawagan nga si I van bukas
para mamahala sa pagpapatayo ng surprise house namin ni Asha. Pinagmasdan ko ang
mahal kong asawa, wearing my shirt, that is so cute, well I already marked her.
Hinawakan niya ang tiyan niya na tila pinapatulog ang mga ba by doon. Saka ko n
aalala ang pagtadyak nila kanina. "Babe parinig naman ng sipa ng baby!" maktol k
o at dumapa paharap sa tummy niya. "Sorry Daddy, tulog na yata sila." tila nang
aasar na sabi niya. "Ughhh! Edi gigisingin ko!" literal kong tinaas ang shirt na
suot niya at sinim ulan kilitiin ang tummy niya. "Tickles.. tickless.." kanta k
o habang kinikiliti siya. "JD! Ako nakkikiliti eh!" sabay tapik niya ng kamay ko
. "Isa lang kasi! Babies sige na sumipa na kayo! Hindi ko kayo patutulugin hangg
a' t hindi kayo nagpaparamdam sa'kin!" kausap ko sa tummy niya. "JD tigilan mo n
a nga `yan! Matulog na tayo!" saway sa'kin ni Asha. "No. A YO KO." hindi ako nag
papigil sa kanya. "Babies! Yoohoo! I'm gonna buy yo u a lot of toys! C'mon isa
lang.." tuloy ko pa din. "JD ayaw talaga. Tatawagin kita kapag naramdaman ko ok?
" "Eh ayoko! Gusto ko ngayon na!" hawak ang tummy niya na parang bolang kristal.
Natatawa na lang si Asha sa ginagawa ko. Lumipas ang ilang minuto na ayaw talag
a ng sumipa. Napa pout na lang ako dahil sa disappointment.
"Hindi ba nila ako mahal?" malungkot na tanong ko pero nakahawak padin sa tummy
ni Asha. Maya maya lang ay sabay kong naramdaman ang mahinang pagsipa na dalawan
g bagay s a loob ng tummy ni Asha. Napalaki ang mata ko at namilog ang bibig ko.
Hindi ko alam ang ire react ko pero obvious na nagulat ako, naramdaman kong sum
ipa ang mg a anak ko at sabay pa! "Did they kick?!" hindi makapaniwalang tanong
ko. "Eh ang arte mo daw kasi nag eemote ka pa!" nakangiting sabi ni Asha! "Oh Go
d! I really felt my baby kicked!" daig ko pa ang nanalo sa lotto, ang sara p lan
g sa feeling, sobrang nakakatuwa. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagiging a ma.
Chapter 29 JD and Ivan
"Babe! Aalis na me!" sigaw ko kay Asha na nasa dining ng bahay namin busy siyang
nag ku-cooking lesson kasama ni Mom. Lumabas si Asha sa kusina ng naka apron pa
at nagpupunas ng kamay. "Saan ka pupunta?" tanong niya sa'kin. Well it's Sunday
and rest day ko, kaya nagtataka siya na naka casual lang ako. "Uhm.. Diyan lang
kay Ivan, may pag uusapan kami about sa report bukas." lumapit ako sa kanya at
hinalikan siya sa pisngi. "Totoo ba `yan?" hindi pa naniniwalang tanong niya. "O
o naman. Tawagan mo pa si Ivan eh." buti na lang hindi ako si Honesto at ng hi n
di lumaki ang ilong ko pag nagsisinungaling. "Oo na sige na. Umalis ka na." "Sig
e Bye." lumabas na ako ng bahay at dumiretso sa nakahanda kong kotse. Sa site ta
laga ako pupunta para simulan ng gawin ang dream house namin ni Asha. "Good Morn
ing Sir!" bati ng foreman sa'kin. Ngayon ang bagsak ng mga semento, graba at buh
angin na gagamitin nila. Gusto kon g maging hands on sa pag gawa ng bahay kaya n
aman sinisipat ko ang bawat gawain nila. Gumagastos ako ng malaki para sa pamily
a ko. "Sir! Linggong linggo, talagang hindi mo pa ako pinatawad? Kasama ba to sa
sahod ko?" reklamo kaagad ni Ivan pagkarating niya. "Eh kung sabihin kong iba a
ng bayad nito? Aangal ka pa?"tanong ko sa kanya. "`yan ang gusto ko sa'yo Dale e
h! Madali kang kausap!" sabi niya habang tinatapik
tapik pa ang braso ko. Sinamaan ko siya ng tingin. "Umpisahan mo na ang trabaho
mo!" utos ko sa kanya. "At kelan pa ako naging construction worker?! Sa pagkakat
anda ko Business Admini stration ang natapos ko ah?!" apela niya ng ituro ko ang
mga binababang hallow b locks. "Hindi ba sineswelduhan kita?!" tanong ko. "Oo n
ga Sir! Pero ang uusapan tutulungan kita buuhin ang pangarap mong bahay hin di a
ng magtrabaho din." "Eh ano ba iyang pinapagawa ko sa'yo? Hindi ba pagtulong `ya
n?" ". " parang bakla niya akong inirapan. "Ang hirap talaga kumita ng pera ngay
on. Tapos ninanakaw pa!" bulong bulong na sabi niya. "Kay Napoles ka magreklamo
huwag sa'kin!" sagot ko. "O sige tara Sir! Magreklamo tayo dun! Parehas lang nam
an tayong nanakawan ah?!" "Hindi ko na kailangan gawin iyon, dahil ang ninakaw n
i Napoles barya lang iyon sa isang wallet ko." pagmamayabang ko. "Eh baka naman
Sir gusto nyong ipahiram sa'kin ang wallet na `yan!" asar ni Ivan. "Hindi pwede.
Savings iyon ng mga anak ko." "Wow Sir! Nasa tiyan pa lang may saving ng bilyon
! Paano pa kaya pag lumabas na yon?" "Eh ganoon talaga! Mayaman kami eh!" natata
wa na lang na sagot ko. "Kadamutan mo kamo!" duro niya sa'kin gamit ang pala. "P
arang noong college hindi ka nangongopya sa'kin ah? Tandaan mo! Ako ang gumawa n
g thesis mo!" gagong Ivan to , ibalik daw ba ang nakaraan. "Oh tapos? Saksak ko
sa baga mo iyang pala eh! Parang thesis lang! Baka nakakali mutan mo ako ang tum
ulong sa'yo para makapag OJT ka sa Aragon!" kami na ang mag boss na nag bibilang
an ng ginagawa. "Dapat lang! Muntikan na kong madrop ng terror nating prof noon
dahil nahuli kan g nangongopya sa'kin! Ako tuloy ang naputukan!" Naalala ko noon
g nagkokopayahan kami at nahuli ng prof namin, pinagtake kami uli t ng exam, at
dahil hindi ako nagreview ay bumagsak ako tapos si Ivan ay pasado. Pero ang loko
loko namang Prof namin pinagpalit ang exam papers namin. Lesson d aw iyon kay I
van na huwag ng magpakopya. "Nilibre naman kita ng lunch noon." kahit paano nako
nsensya pa din ako sa nangya ri noon til now, best buddy kami ni Ivan pero magka
iba ng pamumuhay, scholar siy a ng school na madalas kong ibully at later on nag
ing best companion ko na din. "Sir next week end pass muna ko, anniversary namin
ni Kulengleng kaya magde date muna kami." napatingin ako sa kanya. Alam ko nama
n na kahit na ilang babae ang tingnan niya sa maghapon, isang babae pa rin ang p
ipiliin niya; ang asawa niyang si Andrea.
"Mag de-date kayo? Saan?" tanong ko. "Baka dalhin ko siya sa Tagaytay, makabawi
man lang sa mga pagkukulang ko." "Oo sige. Balak ko nga din ipasyal si Asha; bak
a ma stress na naman iyon eh." "Maghanap ka ng sarili mong pupuntahan ah? Huwag
kang gaya gaya!" banta niya sa akin. "Ang laki laki ng Tagaytay, feeling mo? Mag
kikita tayo dun?" "Mabuti na iyon. Ayokong may distorbo." "Edi dun ka sa Mars! W
alang distorbo dun!" "Try niyo muna! Tapos susunod kami!" ayaw patalo talaga ni
Ivan. "Ah Sir, anjan na po si Engineer Francisco." lapit ng isang trabahador at
turo n ito sa isang maton na tipong kargador lang. "Goodmorning Sir Aragon! Anto
nio Francisco po." pakikipagkamay niya sa'kin. "Sir dyahe `yan ah? Baka ginogoyo
ka lang niyan? Baka isang bagyong Yolanda lang b uwag na ang bahay mo." bulong
ni Ivan. "Gago. Kung Yolanda ang dadating siguradong buwag talaga iyon. Super ty
phoon kay a iyon!" minsan.talaga ang tanga nitong si Ivan eh. "Check his backgro
und." utos ko kay Ivan. Tapos nagclear throat ako. "I'm John D ale Aragon the CE
O of Aragon Corporation. Can you estimate kung gaano katagal ba go matapos ang b
ahay namin?" tanong ko. "Sir, noong nakita ko ang drafts ni Architect Marquez, m
asasabi kong tatagal ito ng four to five months." napatango tango na lang ako. "
Gusto ko sana before manganak ang asawa ko ay matapos na ito. She's almost five
months pregnant." "Kaya `yan Sir! Basta tuloy tuloy lang ang bagsak ng materyale
s at kung maganda an g panahon." confident na sagot niya. "So then, I expect na
matatapos ito very soon. Thank you Engineer Francisco." pa kikipagkamay ko sa ka
nya. "Tondo na lang Sir! Hindi na kayo naiiba sa'kin dahil naging classmate ko s
a Engin eering Class si Karla Aragon." napangiti naman ako dun sa sinabi niya. S
o magkak ilala pala sila ni Karla. Pumunta ako ng van at nakita ko si Ivan na na
glalaro ng candy crush sa laptop ni ya. "Anong research iyang ginagawa mo?" sand
al ko sa pinto ng van. "Huwag kang magulo! Level 359 nako!" "Pakealam ko?! Anong
nangyari sa pinapaasikaso ko sa'yo?!" "Clear Sir! Huwag kayong mag alala, isa s
i Antonio Francisco sa pinakabatang hig hest paid Engineer ng kumpanya nila. Hin
di nga lang halata." sabi niya at tuloy
pa din sa paglalaro. "De ok. Tumabi ka diyan uuwi nako." kinuha ko ang gamit ko
at naglakad papuntang kotse ko. "Sir sama ko! Kakain muna ko!" "Ginawa mo pang r
estaurant ang bahay namin?" hinayaan ko siyang pumasok sa kotse . Eversince nama
n ng college pa kami ay kilala na siya ng family ko kaya at home sa amin `yan. "
Hi Asha!" bati niya kaagad kay Asha na sumalubong sa amin sa main door. "Hello I
van! Kamusta?" "Ito pogi pa din! Kainis nga eh! " binatukan ko nga napaka feelin
g kasi. Natawa naman si Asha doon at lumapit sa'kin. Pero pinagmasdan niya muna
ako. "Teka bakit puro buhangin iyang sapatos niyo?" tanong niya sa amin. Nagkati
nginan kami ni Ivan. Hindi niya dapat malaman na galing kami sa site ng t inatay
ong bahay namin. "Galing kami ng beach. You know mainit." pumapaypay pang sabi n
i Ivan. "Nang nakasapatos?" alanganing tanong niya. "Ahh.. Oo. Trip namin." sobr
a ng hindi kapani paniwala ni Ivan kaya nilapitan ko na si Asha. "Tara na Babe.
ng naghubad ng Paglabas ko ay ko. Nagbihis Baliw lang `yan." inakay ko siya papu
ntang kwarto. Kaagad naman ako damit para makapag shower. Naka boxer lang ako ng
pumasok sa cr. nakaupo na si Asha sa gilid ng kama at nakahanda na ang mga dami
t lang ako at inaya na siyang kumain sa baba.
Pagkababa namin ay masaiyang kumakain si Ivan. Habang nandoon si Mommy. "Ivan ka
musta na pala ang asawa mo't mga anak?" pangangamusta ni Mommy. Habang s i Asha
naman ay pinaghahain ako ng pagkain. "Ok naman Tita. Ayon baliw padin ang asawa
ko at makukulit pa din ang mga anak k o." "Eh magtataka ka pa ba? Siyempre nagma
na sa'yo." sabi ko. "Alam kong mana sa'kin, ang gwapo ko kaya!" "Pakipatay nga i
yang lecheng aircon sa katawan mo Ivan! Ang hangin!" inis na sab i ko. Nagtawana
n lang naman sila. "Ilan ba ang anak mo?" tanong ni Asha. "Tatlo Ma'am." pagkata
pos ay tumingin siya sa relo niya at tumayo na. "Sige Tita, Asha una na ako. Mag
sisimba pa kasi kami ngayong hapon eh. Bro una n a ko. Text ka lang pag may kail
angan ka." nag fist to fist muna kami bago siya u malis. "Ang cute niyo pala ni
Ivan pag hindi kayo nag aaway eh." nangunot ang noo ko sa sinabi ni Asha.
"You should see them noong college pa lang sila." gatong pa ni Mom. "Really. Dap
at hindi mo na inaaway si Ivan. After all siya naman ang bestfriend mo eh." sago
t niya. "Ganoon lang talaga kami. We don't take it seriously, ang mga lokohan na
min." "Sabagay ang cute!" naiiling na lang ako habang kumakain. "Siya nga pala B
abe. We're going out of town next weekend ok?" "Saan naman?" excited na tanong n
iya. "Basta. Secret muna!" ngayon pa lang ay natutuwa na kong makita si Asha na
excit ed. Weekend. After one day walking and taking a picture simula ng dumating
kami dito ay dumir etso kami sa isang sikat at mamahaling restaurant sa Tagayta
y. Nagpareserve ako ng table for two. Papasok kami ng main door ng may maksabay
din kaming couple. "Ay sorry Miss!" kaagad na sorry ni Asha. "Sorry din. Sige ma
una ka na." kaagad na sabi ng babae. "Hindi sige mauna ka na." sabi ni Asha. "No
. Mauna ka na." balik ng babae. Para silang tanga na nagtuturuan. "Mauna na tayo
Babe." hawak ko kay Asha. "Kulengleng tara mauna na tayo." pag akay din ni Ivan
kay Andrea. Oo tama kayo ng dinig. Sa laki ng Tagaytay at nagkita pa din kami n
i Ivan. "Ivan/ Dale?!" gulat na sabi ng dalawang babae. At nagkatinginan pa. "Ik
aw ang asawa ni Dale/Ivan?" ulit nilang dalawa. Kami naman ni Ivan ay kulang na
lang magsuntukan, alam kasi naming sira ang plan o namin nito. Tsss. "Babe/Kulen
gleng tara na." sabay din naming sabi ni Ivan. "I think we should be together in
one table." suggest ni Andrea. "Yeah that's right!" agree din ni Asha. Wala na!
Sira na talaga ang plano ko for our dinner date! Panira talaga `tong Ivan na to
! Silang dalawa na ang nag ayos ng reservation namin. Nagsalo nga kami sa isang
la mesa at sila ay masaiyang nag usap. "So ilang buwan na ang tummy mo Asha?"
"Going five months na." "But it looks like too big for five months ha!" "Oh yes.
Because it's twins." "Really?! Wow congrats!" Masaya silang nag usap habang kam
i ni Ivan ay bored na bored na. Alam niyo iyon OP? Out of Place! Nakakainis! Dap
at isa itong romantic at sweet dinner para sa a min ni Babe eh! "Alam mo bang ii
sang university lang kami galing nila Ivan at ni Dale. Magkaka b atch kami!" Nap
airap na lang ako sa kadaldalan ng asawa ni Ivan! Hindi pa din.nagbago sa pag ig
ing chismosa! "Nabanggit nga nila. But not that much." "Alam mo bang magbff sila
way back college. Si Dale pa nga ang naging tulay nami n ni Ivan. Tapos itong s
i Ivan eh certified bully ni Dale at isa ding nerd, then it turned out na naging
mag bestfriend sila at sa kasamaang palad nahawaaan ni Dale si Ivan ng mga kalo
kohan niya. Kaya ayan tingnan mo! Parang pinagbiyak na b unga!" nakatingin sila
sa amin na para kaming mga alien. Sila kasi ang magkatabi at kami naman ni Ivan
ang magkatabi. Nag crossarms na la ng ako at umirap. Anak ng tipaklong! Kami pa
ang ginawang topic! "See? Magkamukha talaga sila!" Noon ko lang napansin na nagk
asabay pala kami ni Ivan ng pagbaling at saktong na g cross arms din. "Yeah oo n
ga! Ang cute nila!" ito namang asawa ko nahawaaan na ni Andrea ng pagk abaliw! "
Cr lang ako." tumayo ako. "Ako din." sunod ni Ivan. "Ang cute nila!" naiwan nami
n ang dalawang babae na humahagikgik pa. Pagpasok sa cr ay naghuggedas ako ng ka
may at winisik iyon sa mukha ni Ivan. "Sir nakakarami ka na ah!" inis na sabi ni
ya habang nagpupunas ng mukha. "Anong ako?! Eh kayo itong nagsabotahe ng date na
min ni Asha!" "Hoy! Baka nakakalimutan mong ako ang unang pumili ng Tagaytay! Sa
bi ko sa'yo huwa g kang gumaya!" "Excuse me. Para sabihin ko sa'yo magkaiba tayo
ng taste! At anong ginagawa mo d ito sa isang mamamahaling restaurant?" tanong
ko. "Ang sakit mo namang magsalita! Para mo namang sinasabi na hindi ko afford a
ng l ugar na ito!" madamdamin niyang sagot. ".. Ang dalawa mukbang nagsasaya dun
sa labas samantalang tayo talong talo." sum andal ako sa sink.
"Hay nako!" sumandal din siya. "Halika samahan mo ko may gagawin tayo!" "Ok! Per
o dagdag ito sa sahod ko ah!" Hindi ko na siya sinagot at saka tumuloy sa pinaka
counter ng restaurant. Kinausap ko ang pinaka manager at ang banda na kumakanta
. "Sir, nasobrahan yata kayo sa asukal! Baka madiabetic ka niyan!" "Makisama ka
na lang pwede?!" "Easy lang.. Kinakabahan ka yata tsong eh!" tapik niya sa balik
at ko. Sinamaan ko lang siya ng tingin at saka kinuha ang drum stick na nasa iba
baw ng counter table. "It's just like the old times, but now it's way too differ
ent. Kasi ngayon ikaw naman ang sasamahan at baback -up an ko para kay Asha. Sor
ry Bro! Graduate na ko diyan! Chi-cheer na lang kita dito!" "Lol! Ikaw mag drums
! Ako sa guitar! Matuto kang makisama!" "Sir ok na ho." senyas ng vocalist ng ba
nda na nasa stage. Tiningnan ko si Asha na busy sa pakikipagkwentuhan kay Andrea
, tumatawa siya at ngumingiti; ang sarap lang niyang pagmasdan. "This night, we
have a two man who'll going to sing for they're woman." Sumenyas ang vocalist na
umakyat na kami kaya kahit kinakabahan ay umakyat ako k asunod si Ivan. This is
so Gay I think. "This is for Natasha Aragon and Andrea Dela Cruz. I hope you li
ke it girls.." sa bi ng vocalist. Sinuot ko ang strap ng gitara at tumingin kay
Asha. She's looking at me unbeliev able.
It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word you can l
ight up the dark Try as I may I could never explain What I hear when you don't s
ay a thing
Nagtipa ako sa gitara at sabay kinanta ang unang stanza. Halos lahat ng barkada
ko at kaibigan ay nasaksihan ko at nakasama ako sa panghaharana nila, from Kuya
Biboy, Michael, Art at kay Ivan. Pero hindi ako kinabahan noon, at ngayon ko na
realize kung bakit nakakakaba ang kantahan ang babaeng mahal mo. Dahil pinararat
ing mo na din ang gusto mong sabihin sa kanya.
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eye
s sayin' you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me if ev
er I fall You say it best when you say nothing at all
Sinabayan na ni Ivan ng marahang pag drums ang second stanza, ganitong ganito di
n kami ni Ivan ng hingin niya ang oo ni Andrea. All day long I can hear people
talking out loud But when you held me near, you drown out the crowd Old Mr. Webs
ter could never define What's being said between your heart and mine Gusto kong
magmura sa sobrang kabang nararamdaman ko. Halata ang kaba ko sa ngin ig ng bose
s ko, pasalamat na lang at nakaback up ang vocalist ng banda. The smile on your
face lets me know that you need me There's a truth in your eyes sayin' you'll ne
ver leave me The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall You say
it best when you say nothing at all That smile, habang nakatingin siya at nakang
iti sa'kin, totoo ang sinasabi ng kant a. Dahil iyon ang nararamdaman ko pag ngu
mingiti siya. Kitang kita ang saya sa m ata niya at ang pagmamahal niya sa bawat
dampi ng kamay niya sa akin. The smile on your face lets me know that you need
me There's a truth in your eyes sayin' you'll never leave me The touch of your h
and says you'll catch me if ever I fall You say it best when you say nothing at
all After the song, nagsipalakpakan ang mga guest, tumayo din sila Asha at Andre
a, A sha smile at me. Ngayon ko nalaman, normal pa lang kiligin ang mga lalaki n
o?
Chapter 30 Bromance
"Eh bakit kasi kailangan dalawa pa kayong sumama sa'kin?" asar na tanong ko kay
JD at Ivan na nasa harap ng sasakyan. Papunta kasi kami sa bahay namin at bibisi
ta hin ko si Ate. Dalawang linggo na din ang nakakaraan simula ng mamatay si Kuy
a D aniel, I know she's still moving on at gusto ko siyang damayan. "Eh baka kas
i magwala ang baliw mong kapatid at hindi ko kayanin, mas mabuti ng kasama ko si
Ivan atleast may aawat." "So ganoon Sir? Ako na naman ang shield?" "Hindi. Refe
ree ka lang." "Another payment for being a referee."
Nagsimula na naman ang mag amo at ako'y naiinis na naman. "Hoy baka nakakalimuta
n mong ako nagbayad ng kinain niyo ni Andrea sa Tagaytay." "Dapat lang! Nang dis
torbo ka ng date eh." "Hoy ako pa ngayon?" "Hindi. Hindi. Ako iyon. Ako!" asar n
i Ivan. "Isa pa, babawasan ko sweldo mo!" asar na si JD pag ganyan. "Sabi ko nga
ako eh." mas mababa ang boses na sabi ni Ivan na tila natakot sa si nabi ni JD.
Napapa iling na lang ako sa mag amo na ito. Ang sakit lang nila sa ulo. Napapir
a p na lang ako sa bangayan nila. "Sabado ngayon. Dagdag dapat 'to." bulong ni I
van. "Oo alam ko. Bubulong bulong ka pa diyan." sita ni JD Lumingon si Ivan na n
akangiti kay JD at pinalo siya. "Kaya mahal na mahal kita Sir! Ang bait bait mo
eh!" "Oo nga eh. Kaya ang mahal din ng bayad mo!" inis na sabi ni JD kay Ivan. "
Ganoon talaga Sir! Wala ng libre sa mundo. Lahat pinaghihirapan at pinagbabayar
an." Hindi man sinasadya ay nagka double meaning sa'kin ang sinabi ni Ivan. Yeah
.. Dapa t lahat pinagbabayaran at.. pinaghihirapan. Napabuntong hininga na lang
ako sa n aisip ko. Hindi pa ba sapat? O kulang pa? Actually hindi ko pa nga napa
gbabayara n.ang nagawa ko kay Ate and I know sobrang hirap ng sitwasyon niya nga
yon. Dalaw ang tao na ang nawala sa kanya. Kaya alam kong galit na galit siya sa
'kin ngayon. "Iyon naman pala eh. So alam mong bawas sa sweldo mo ang kinain niy
o ni Andrea?" napalingon ako sa sinabi ni JD. "Sir naman! Wala sa usapan iyon! A
ng hard mo naman! Para naman tayong walang pin agsamahan niyan!" sabi ni Ivan. "
Sa susunod kasi isipin mo ang sasabihin mo! Hindi ang puro ka dakdak diyan!" "Op
o Sir." sagot ni Ivan sa mapaagkumbabang tono. "Hey Babe are you ok there?" lumi
ngon si JD sa'kin ng huminto kami sa stop light. Siya kasi ang nagda drive. "Ok
lang ako. Ituloy niyo lang iyang bromance niyo." natatawang sagot ko. "Psh." ira
p ni JD kay Ivan, tapos nag beautiful eyes sa'kin. Natatawa at nangungun ot noo
na lang ako sa ginagawa ni JD. Marahan kong pinitik ang ilong niya na iki natawa
namin. Kasunod noon ang mahabang busina ng mga sasakyan sa likod namin, naka go
na pala .
"Ayan kasi. Sige landi pa!" asar ni Ivan sa amin. Bago tuluyang paandarin ni JD
ang sasakyan ay binatukan niya muna si Ivan. Ang hard talaga nitong asawa ko, mi
nsan naaaawa na ko kay Ivan. Pero alam ko naman n a harutan lang nila iyon. "Sir
pag ako nabobo kasalanan niyo." banta ni Ivan. "Matagal ka ng bobo sinisi mo pa
ako." Naiiling na lang ako sa usapan nila pag itong dalawa na'to ang nag usap a
t nagsa ma hindi sila mauubusan ng topic hindi uso sa kanila ang silent type. Na
karating kami sa bahay namin at pumarada sa labas ng bahay. Inalalayan ako ni JD
makababa ng sasakyan. Kaagad na binuksan ng Guard ang gate namin ng makita ak o
. "Sir ayan ang tumira sa'yo nang pumunta tayo dito. Ano Sir? Bangasan ko na?"bu
lo ng ni Ivan na narinig ko naman. "Chill bro. Ako na bahala diyan. Ipapakita na
tin ang impyerno sa- aray!" hindi n a natuloy ang sasabihin ni JD ng kurutin ko
siya sa tagiliran. Hindi bagay sa ka nya ang magpaka badboy. "Sige Sir. Papa ara
yin din natin sila!" devil voice na sabi ni Ivan. "Tanga! Kinurot ako ni Asha ka
ya umaray ako!" kasunod noon ay batok. Napatingin sa'kin si Ivan noong sinabi iy
on ni JD. "So ganoon? Pag ikaw nasaktan kailangan ako din masasaktan?" tukoy niy
a sapagbat ok ni JD sa kanya. "That's what are friends are for." "Extended ang s
akit ah. Damay damay talaga." bulong ni Ivan. Lumakad na ko papasok ng gate at n
arinig ko pa ang huling sinabi ni Ivan. "Lul!" Si Ivan ay nasa likod namin ni JD
habang naglalakad, kami naman ni JD ay magkasa bay. Pagpasok sa bahay namin ay
nakita ko kaagad si Mommy. "Mommy." yakap ko sa kanya. Sinula ng pinuntahan niya
ko sa bahay ay lagi na kam ing nagkakamustahan. "Tita.." lapit ni Ivan at tipon
g magmamano. Pero pinigilan siya ni JD. "Ako nga hindi makaporma tapos ikaw Ti-t
ita tita pa." bulong ni JD. "Edi duma moves ka na din kaya mo `yan!" at tinulak
niya si JD. "Good morning po Tita."nag aalangan na sabi ni JD. "Good morning din
. Maraming salamat sa pagbisita niyo dito." "Mom, si Ivan po pala, Bestfriend ni
JD." pakilala ko. "Nice to meet you Tita. Ivan po pala at your service anytime
anywhere, mapa busi
ness managing, assisting, guarding, engineering at kahit constructing alyakang y
aka ko po." ngumiti si Mom kay Ivan. "At ito po palaang napakagwapo.kong kaibig
an, mabait, maalaga, mapagnahal at mat apat na tao. Iboto niyo po siya." sinamaa
n siya ng tingin ni JD sa sinabi niya. "Este maasahan niyo po siyang aalagaan at
mamahalin si Ma'am Asha. Hindi ba Sir? " nagtanguan silang dalawa. Naiiling na
lang akong hinarap si Mom. "Where's Daddy?" tanong ko kay Mom. "May meeting ang
Daddy mo. So He's not here." "Si Ella po?" nag aalangang tanong ko pa. "She's up
stairs." maikling sagot ni Mom sa'kin. "Maupo muna kayo at magpahinga." "I want
to see her." pigil ko kay Mom. "You will. But let me discuss someting." tumaliko
d si Mom at iniwan kami sa sala s ng bahay. Dumating ang isa naming katulong at
pinaghain kami ng meryenda. "Babe don't worry too much." bulong ni JD sa'kin. "H
indi ko lang mapigilan JD. Sobrang kinakabahan ako sa kalagayan ni Ate." After a
minute ay bumalik si Mom sa amin. "Asha." sinenyasan ako ni Mom na sumunod sa k
anya. Magkasabay kami ni Mom at sila JD naman sa likod namin. Tumuloy kami sa te
rrace ng kwarto nila Mom. I saw Ella sitting in the terrace. Nakaupo lang siya d
un at nakatanaw sa malayo. May nurse na nakatayo sa gilid niya. Napalunok ako at
kinab ahan. "Ate.." ito na lang ulit ang pagkakataon na tinawag ko siyang Ate.
Walang reaksyon, ni hindi man lang siya lumingin sa'kin, pero alam ko, ramdam ko
n arinig niya ako, kitang kita ko iyon sa pag galaw ng kamay niya. Napatingin a
ko kay Mom, nagtatanong. "Ganyan na siya simula ng mawala si Daniel, hindi na si
ya sumasagot at nagre-rea ct sa kahit na anong gawin at sabihin namin. Ang sabi
ng Doctor niya mas pinili daw ni Ella na manahimik at isarado ang utak niya sa m
ga nangyayari sa paligid n iya. She's physically stressed at mas pinili niya ng
maging tahimik na lang." Naaawa akong tumingin kay Ella na nakaupo lang, lumapit
ako sa kanya at lumuhod. I held her hands. "Ate.." tawag ko sa kanya. "Ate si A
sha 'to." she's not reacting. Wala ding emos yon ang mga mata niyang nasa malayo
nakatingin. "Ate kung galit ka sa'kin, saktan mo ko, sampalin mo ko, gantihan m
o ko, ok lang sa'kin, tatanggapin ko lahat, pleas e, huwag mong hayaan na masira
ang buhay mo, there are many reasons to live, and ito ako, andito kami nila Mom
my. We love you Ate.." saka tumulo ang luha ko. Kaagad na lumapit naman si JD sa
'kin at inalalayan akong makatayo.
"Babe tama na.." naiiling na muling lumapit ako kay Ate at niyakap ko siya. "Ate
please, talk to me, I know naririnig mo ko, naiintindihan mo ang sinasabi k o,
tutulungan ka naming maayos ulit ang buhay mo, remember, you're a strong pers on
. So please, stop that, buhay ka pa, marami pang nagmamahal sa'yo. Andito pa k a
mi." Hinawakan ko ulit ang kamay niya at nilagay sa umbok ng tiyan ko. "Look Ate
, do you feel the two lifes inside it, sooner I'm going to be a Mommy, I need yo
ur help, your the best Mom I ever knew, tutulungan mo pa akong magpalak i ng mga
anak ko, your going to teach me how to change diapers, and how to be a faithful
wife. I need you Ate, please magpagaling ka, you should see them, tataw agin.ka
nilang Tita, hindi ba? Don't you want that? You can also treat them as y ours.
After all we're a family." binitawan ko ang kamay ni Ate para punasan ang luha k
o. Sa haba ng sinabi ko kahit na anong reaksyon ay wala siyang ginawa, wala din
siy ang emosyon na pinakita. "Pasensya na po, pero oras na po ng inom niya ng ga
mot at magpapahinga na po siy a." pagpapaalam ng nurse sa amin. Tumango na lang
ako at lumapit at yumakap kay Mom. "I'm sorry Mom. I didn't know na magiging gan
ito ang mangyayari." hinging pauman hin ko. "Sshh. It's ok. no one knows. Stop c
rying." she tap my shoulder. " Titingblnan k o muna ang kapatid mo, sandali lang
." Lumabas siya ng kwarto at naiwan.kami. Tiningnan ko sila Ivan at JD, they are
both reddish eyes, I dont know kung umiya k din sila. JD smile on me and open h
is arms na tanda ng pagyakap. I throw my se lf to him. At naiyak na naman. "JD I
don't know what to do, I'm.hurting, nasasaktan ako para kay Ate; marami pa siya
ng pwedeng gawin." "Babe, sabi nga ng Mommy mo walang may gusto ng nangyari." al
o niya sa'kin. Maya maya nakaramdam din ako ng pag alog sa likod ko. Tumingin ak
o at nakita ko si Ivan, tatlo na pala kaming magkakayakap. Napatawa ako sa ginag
awa niya, para siyang bata umiyak. "Aray Sir!" bigla niyang sabi ng binatukan si
ya ni JD. "Bakit ganyan mukha mo?" "Naiiyak ako eh." nagkuskos pa siya ng mata n
iya. "Drama mo! Hindi bagay sa'yo!" "Akala mo naman hindi ka umiyak kanina! Eh h
iniram mo nga ang panyo ko!" Natawa akong napatingin kay JD na nilabas ang panyo
at hinagis kay Ivan! "O ayan na panyo mo!"
"Yuck! Ayoko na niyan! Siningahan mo na kaya `yan! Kadiri ka!" Naiiling na lang
ako sa kanilang dalawa. "Sisilip lang ako kay Ate.." paalam ko sa kanilang dalaw
a. Nakita kong tulog na si Ate kaya naman bumaba na ako, nalulungkot pa din ako
sa nangyari kay Ate I hope gumaling pa siya. Pababa na ako ng hagdan ng makarini
g ako ng mga tawa, it's Ivan and JD. Tuningnan ko sila habang pababa ako ng hagd
an, and I almost laugh out loud liter ally ng makita kong nakasandig si Ivan sa
balikat ni JD! This is the real exampl e of bromance! Ang cute nila! Nagtatawana
n sila habang binubuklat ang photo albu m namin! Wait?! Photo Album?! OMG! Not m
y Baby Pics! Huhu Kaagad akong bumaba para pigilan sila sa pagbuklat. "HAHA ang
taba ng asawa mo! Ha-" naputol ang tawa ni Ivan ng mawala sa paningin niya ang a
lbum! "Huwag 'to! Ito na lang!" bigay ko ng album na puro kay Ella. "Babe naman!
" apela ni JD. "Same face lang naman kami kaya ok lang `yan! Tuloy niyo na iyang
ginagawa niyo." sabi ko. "Oo nga Sir parehas din iyon. ang taba ng as- aray!" b
iglang sabi ni Ivan dahil pinalo ni JD sa kanya ang album. "Kanina ka pa tawa ng
tawa ah! Sakitan ka ng tiyan diyan!" saway ni JD. "Eh ang cute ni Ma'am Asha eh
! Ang taba taba!" nakaturo siya sa akin kaya kaagad na sumama ang tingin ko da k
anya. Mataba daw ako?! "Este ang Baby! Mataba ang baby .." bawi kaagad niya. "Ba
liw!" palo ni JD sa kanya at tumayo na. "Ano Babe uwi na tayo?" tanong niya s a'
kin. "Ahm gusto ko sanang dumaan ng Department Store para tumingin ng gamit. Kun
g may lakad pa kayo ni Ivan, iwan niyo na lang ako, kaya ko naman eh." "Wala kam
ing lakad ni Ivan. Hindi ba Ivan?" "Mayroon Sir hindi ba.." bahagiyang nakatalik
od si JD sa'kin at magkaharap sila ni Ivan. "Sabi ko nga mayroon tayong lakad Si
r! Sasamahan natin si Ma'am Asha!" na iiling na akong tumalikod para magpaalam k
ay Mommy. I know they are hiding something from me..
---
May lakad kami eh! Magka canvass dapat kami ng mga furnitures para sa bahay nila
. Loko loko talaga 'to si Sir! Under de saya kay Ma'am Asha. Ivan'tot! Ang tuit
on ni Jr hindi mo iniwan! Last payment na ngayon! Text ng asawa ko. Bigla naman
akong nagulantang at naghanap ng pwedeng mawidrawhan dito sa loob ng Mall. Pero
dahil napakalayo namin sa bahay ay hindi ko na al am ang gagawin ko . Ivaaaaaaan
nnn!!! Kulengleng. Ang bank acc natin nasa cabinet, magwidraw ka na lang, ang an
niversa ry natin ang code XD Sending message.. Message sending failed.. Naknampu
ta! Ngayon pa naubusan ng load. Hinagilap ng mata ko sila Sir. Nang maki ta ko s
ila ay nilapitan ko. "Sir.. patext naman oh." bulong ko kay Dale. "Pati ba naman
load nauubusan ka?" "Malamang makikitext ba ako kung may load ako? Utak men!" k
ashungaan nitong amo ko. Kinuha ko ang phone niya at tinawagan si Kulengleng. Af
ter ko siyang makausap na ginhawaan na ako. Sa sobrang pagmamadali kasi ni Dale
kanina nalimutan ko ng iwan ang tuition ng a nak ko. Hindi ko naman masisi na hi
ndi mag alala si Dale sa kalagayaan ni Asha. Lalo pa' t sa bahay ang punta nila.
Naaawa na din ako kay Asha dahil sa sitwasyon niya, lalo na't nagkaganoon ang s
i twasyon ng kambal niya, malamang sinisisi na naman niya ang sarili niya sa pag
ka wala ng katinuan ng kapatid niya. She's suffering the three person's lives. B
ila ng isang kaibigan ay nasasaktan pa din ako para sa kanila. Nakita ko kung pa
ano umiyak si JD, at kung gaano ang kagustuhan niyang lapitan at ilayo si Asha s
a ka patid niya. Pero piniglan ko siya, dahil alam kong kailangan din ni Asha ga
win i yon, para kahit paano ay gumaan ang pakirandam niya. Sa totoo lang, ako an
g nagk usang ibigay kay Dale ang panyo ko. "Oh buhatin mo.." abot ni Dale sa'kin
ng tatlong paper bags. Ano pa nga bang magagawa ko? Edi bitbitin. Hamak lang na
man akong isang taga sun od eh. Siguro nga kung magsa-sign ako ng bio data ang d
ami ko ng past jobs, sa dami ba naman ng ginawa ko kay Dale at sa lawak ng traba
ho ko ewan ko lang kung hindi ak o ma-over qualified. Simula ng dumating si Asha
sa buhay namin ni Dale ang dami ng nabago, nawala na
ang happy hour namin, wala na din ang dati HAHA joke lang! Basta si Dale iba na,
kaya niyang gawin ang lahat para kay Asha, at siyempre pati ako damay! Para ako
ng body guard na nakasunod sa kanila habang katext si Kulengleng gamit a ng phon
e ni Dale. Sabihin mo sa anak mo mag aral ng mabuti, huwag panliligaw ang atupag
in niya! Kanino pa ba magmamana ?! Huwag mong sabihin sa'kin?! Ay hindi ! Sa kap
itbahay yata! Malamang ikaw ang ama hindi ba?! Sabi ko nga. . Labyu. Tapos hindi
na nagreply. Na paano iyon? Siya na nga nilalambing siya maarte. "Ivaaannn!" "A
y Ivan!" gulat na ulit ko ng tawagin ako ni Dale. "Problema mo ba?! Kita ng na g
tetext ang tao eh! Nang iistorbo!" "May sinasabi ka?" bossy kaagad na sita ni Da
le sa'kin. "Sabi ko Sir ano po iyon?" "Dalhin mo na `yan sa sasakyan tapos kakai
n na tayo." "JD huwag na, let's help him na lang.." kinuha ni Ma'am Asha ang ila
ng paper bag sa'kin. "Ay Ma'am huwag na!" "Tsss.. Ge na nga share tayo." sabi ni
Dale kaya nilapag ko lahat ng paper bag. "One for you, one for me.." paghahati
niya. "Madaya ka! Puro ambibigat ng napupunta sa'kin! " saka ko sinoli ang iba s
a kanya. "Hati na nga eh! Ikaw madaya!" balik niya sa'kin. Para kaming tangang n
agagawan sa dala. "Pssshh.. Ako na nga." kinuha ni Ma'am Asha ang last paper Bag
at siya na ang na gbuhat. "Hala! Ako na Babe!" Naiiling na lang akong sumunod s
a paghabol ni Dale kay Ma'am Asha. Iba tama nito . Sana lang mabilis na maayos a
ng problema nilang dalawa.
Chapter 31 Angelico and Angelo
After four months.. "Babe.." bulong ko at kumapa sa tabi ng kama ko, hindi ko na
kapa si Asha sa tabi ko kaya naman napamulat ako. Hinanap ng paningin ko si Asha
. "Asha.." tumayo ako at sumilip sa banyo, pero wala din. Malamang nasa baba na
iy on. Nagpasya na akong magshower na, dahil maaga pa naman bago pumasok ay hina
gilap k o muna ang mahal kong asawa. And I found her on the kitchen, baking some
cookies na kinagutom ko kaagad. Tila nagrambulan ang mga alaga ko sa tiyan ng m
aamoy ko ang napakasarap na cookies. "Goodmorning Babe!" masaiyang bati ko at ku
kuha sana ng isang piraso ng cookies niya. ".. that's not for you JD!" sabay kuh
a niya ng cookies na isusubo ko sana. "Babe naman! Parang isa lang eh!" naka pou
t na sabi ko. "Kay Ate Ella `yan eh, ito sa'yo." kinuha niya ang isang tupperwar
e na may cookies. "Share kayo ni Ivan diyan ah.." "Ano ba `yan! Dapat akin lang
'to." pagdadamot ko sa cookies na binake niya. "Share it with Ivan." diin niya.
Naiiling na lang ako habang.pinagmamasdan ang mataba kong asawa *ssssshhhh* kabw
anan niya na ngayong buwan at anytime makikita ko na ang anak ko. Corny pero na
e excite ako. Kagabi nga sumakit na naman ang tiyan niya kaya halos hindi ako na
ka tulog kakabantay sa kanya dahil baka mamaya manganak na siya. "Babe hindi nab
a masakit ang tiyan.mo?" tanong ko sa kanya. "Uhmm.. hindi na. Masyado lang sila
ng magalaw." sagot niya sa'kin. Kagabi niya pa sinasaning magalaw ang mga anak k
o, iniisip ko nga na nae-excite na talaga silang lumabas. "Sir telephone po, si
Sir Ivan." sabi ng isa naming kasambahay at inabot sa'kin an g cordless phone. "
Babe sandali lang ahh." lumabas ako sa dirty kitchen at sinagot si Ivan. "Sir tu
loy ba tayo ngayon sa pagbisita ng bahay niyo?" tanong niya sa'kin. Nasa finishi
ng touch na ang bahay namin ni Asha. Halos alam na lahat nilang baha y namin ang
ginagawa pero, si Asha walang kaalam alam. "Oo sisilipin ko ang pool at ang gaz
ebo.. isasama ko na din ang landscape artist para sa garden." "Sige lang Sir. Mg
a anong oras tayo?" "Text na lang kita, ihahatid ko pa si Asha sa kanila eh." si
mula kasi ng bumisit
a kami dun ay araw araw ng bumibisita si Asha sa kanila at siya na mismo ang han
ds on na nagaalaga sa Ate niya. Masama siguro akong tao dahil mas iniisip ko pa
bg mabuti na ang ganito, na tahim ik si Ella dahil alam kong pag nomal syaay mar
ing bagay ang pwedeng mangyari at hindi ako mapapanatag sa ganoon. "Sige Sir cop
y that. Dala ka ulit cookies ah?!" "Cookies yourself! Hindi nagbake si Asha!" "A
ww sayang!" malungkot na sabi niya. Binaba ko na ang phone at pumasok sa kitchen
, andun pa din si Asha na naka apron at busy sa pag aayos ng mga cookies sa bask
et. "Babe.." I backhugged her. ".." hinawakan niya ang kamay kong nakayakap saka
nya. "Anong dreamhouse mo?" tanong kong pigil ang ngiti. ".." humarap siya sa'ki
n at tila nag isip. "Sa totoo lang JD, I don't want a big h ouse, mas gusto ko a
ng maliit lang, gusto ko kahit na anong ginagawa ko nakikita ko kayo ng mga anak
ko, ang tipong kahit na nagluluto, naglalaba at naglilinis ako eh tanaw ko pa d
in kayo, kahit na sabihing maliit atleast hindi kayo mawawal a sa paningin ko."
nakangiti niyang sabi. "Bakit magpapagawa na ba tayo ng bahay ?" nakita ko ang k
islapped sa mga mata niya. "Uhmm.. wala naman naitanong ko lang Babe.." "Ah ok S
ige maliligo lang ako, ikaw din magbihis ka na." tumalikod na siya at na gtuloy
sa kwarto namin. ".. I heared that." bungad ni Mom. I bitterly smile at Mom. "Ch
eerup Dale." alo sa'kin ni Mom "Paano pag hindi niya nagustuhan iyon Mom? It has
five rooms, three storey house , big swimming pool, a garden, a play area. Pani
guradong mahihilo siya sa kahaha nap sa mga anak namin." nag aalalang tanong ko.
"Dale ang sinabi niya ay point of view niya, iba ang sa'yo ok?" "Mom, pinagawa
ko ang bahay para sa kanya, nonsense ang lahat kung hindi niya ma gugustuhan. "B
elieve me, magustuhan ni Asha iyon promise." Napabuntong hininga na lang ako sa
sinabi niya. Pagkababa ni Asha ay dumiretso na kami sa sasakyan, inihatid ko siy
a sa bahay ni la para bisitahin ang Ate niya. Ako naman ay tumuloy sa ginagawang
bahay namin n a katapat lang ng kay Art at Ate Dianne. Tapos na din ang bahay n
ila kasabay ng madrama nilang kasal. "Sir bakit parang lutang ka yata?" salubong
ni Ivan sa'kin ng naglalakad ako papas ok. Natanaw ko pa ang katabi niyang land
scape artist na kakilala namin.
"Si Asha kasi.." sabi ko at naupo. "O bakit? Nag away kayo?" tanong ni Ivan. "Hi
ndi naman. Tinanong ko kasi siya kung anong pangarap niyang bahay, ayun nala man
kong sobrang magkaiba sa pinagawa ko." "What do you mean?" tanong ni Ivan at pa
ti na din sila Arch Marquez at Engr Fran cisco ay napatingin sa'kin. "Nalaman ko
ng maliit na bahay lang ang gusto niya, ang makikita niya ang mga ana k ko kahit
na anong ginagawa niya." "Naknang tipaklong oh! Kung kelan naman kasi tapos na
ang bahay saka ka pa nagta nong! Kahit kailan talaga palpak ka!" sisi ni Ivan sa
'kin. "Sure ka pre? Eh siguro naman magugustuhan pa din `yan ng asawa mo." sabi
ni Engr Fransisci a.k.a Tondo. "Eh ano? Ipagiba na natin `yan?" asar ni Ivan sa'
kin na nakaturo sa three storeyhous e. "Teka sayang naman ang eport at pagod nam
in!" apela ni Tondo. "Hindi ka binabayaran? Kung maka react ka parang bahay mo a
h?!" sabi ni Ivan. "Sayang eh!" " Wait.. hindi naman natin kailangan gibain ang
buong bahay, kung gusto mo talag ang tupadin ang sinabi ni Asha, maybe we can fi
x this. Baguhin lang natin ang ib ang plano." suggest ni Arch Marquez. "Aber paa
no naman?" tanong ni Tondo. "Like this side, ang gagawin mong graden at lalagyan
mo ng gazebo pwede nating I convert into an extended home, pwedeng lagyan natin
ng open house like bahay kubo, which is you can hang out any time, siyempre gag
awin natin na parang isang bahay, may kusina, kwarto, sala.." napapatango tango
na lang ako sa sinasabi n i Arch Marquez. "Ang galing mo Brad! Kaya mahal na mah
al kita!" nagman hugged sila Tondo at Arch Marquez. "Ang totoo. Anong relasyon n
iyo?" tanong ni Ivan. "Magkababata." magkaakbay nilang sabi. "Ang sakit niyo sa
mata. Yuck!" react ni Ivan. "Ok Arch Marquez I'll take your advice ganoon na lan
g ang gawin natin. ok?" Nagtanguan sila at nagsimula ng gumawa. Extended ang pag
gawa nito kaya sana nam an umabot bago manganak si Asha kahit na alam kong impo
sible iyon. "Sir saan punta?" tanong ni Ivan sa'kin. "Pupuntahan ko si Asha." sa
got ko.
"Iiwan mo ko sa dalawang kolokoy na iyon?" tanong ni Ivan sa'kin. "Ang arte mo a
h! Eh kauri mo din naman ang mga iyon." "Hamak naman na mas gwapo ako." bulong n
iya pa. "Basta bantayan mo muna iyon, make sure maayos ang paggawa nila. Pupunta
han ko l ang si Asha dahil madalas ng sumakit ang tiyan niya, feeling ko, mzngan
ganak na siya eh." "Sige na nga Sir. Ako na bahala dito, .." nakasimangot na sab
i niya. "Oh ayan cookies! Hati tayo diyan." "Barbero ka ah! Sabi mo hindi nagbak
e si Asha." "Angal pa?" hindi niya na ko pinansin at nilantakan na ang cookies.
Sumakay na ko ng kotse ko at nagdrive papunta kina Asha, nag aalala kasi ako sa
kanya dahil madalas ng sumakit ang tiyan niya. Baka manganak siya at wala ako sa
tabi niya. "Goodmorning Mom!" bati ko sa Mommy ni Asha na nasa sala. "Goodmorni
ng Hijo. Nasa kusina si Asha nag aayos ng pagkain." turo niya. Magmula ng nagkak
ilala kami at bumisita dito ay nakapalagayan ko na ng loob ang Mommy ni Asha. Ma
bait naman ito, sadiyang Daddy lang niya ang mailap. Dumiretso ako sa kusina at
sinilip si Asha. Naghahanda nga siya ng pagkain, pagk ain para sa Ate niya, kasa
lukuyan siyang naghihiwa ng Apples. Pinagmasdan ko lan g siya habang busy siya..
"Babe.." tawag ko sakanya habang nakasandal sa pinto. Lumingon siya sa akin at
ngumiti. "Para ka talagang kabute.." natatawang sabi ni ya at lumapit sa'kin. Hi
nalikan niya ko sa labi. "Kumain ka na?" tanong pa niya at inakay akong maupo. "
Paghahanda kita." "How's your feeling Babe?" tanong ko habang nag aayos siya ng
pagkain ko. "Mejo sumakit kanina ang tiyan.ko mga fifteen minutes lang naman tap
os nawala di n." "Eh kung dumaan kaya tayo kay Doctora para malaman natin ang ka
lagayan mo." "JD, kaka pa check up lang natin noong nakaraang araw tapos pupunta
tayo ulit?" natatawang nilapag niya ang pagkain ko. "Eh kasi naman Babe ako ang
kinakabahan sa'yo paano kung manganak ka sa oras na wala ako." "JD chill lang o
k, madalas naman na wala ka, andito ko kay Mommy so safe naman a ko." "Babe nama
n! Gusto ko pag nanganak ka ako ang kasama mo! Ako magbubuhat tapos ak o ang mag
dadala sa'yo sa ospital."
"Gusto mo JD ikaw na din magpanganak sa'kin?" tanong niya sa'kin. Nag pout lang
ako sa sinabi niya. "Kumain ka na dyan, dadalhin ko lang 'to kay Ate."
--Naiiling na lang ako kay JD napaka nerbyoso, kaunting sakit lang na maramdaman
k o nangangarag na. Kaya nga minsan kapag nakakaramdam ako ng sakit hindi ko na
la ng sinasabi sa kanya dahil nag aalala lang siya, katulad ngayon, ten minutes
ng sumasakit ang tiyan ko, pinapakiramdaman ko naman kung may kakaibang mangyay
ari sa'kin, pero kaya ko pa naman. Baka kung ano na naman ang mangyari kay JD pa
g nag sabi ako.ng masakit, alam ko namang hindi siya nakatulog kagabi kababantay
sa'kin. Tumuloy ako sa kwarto ni Ate, as usual nasa terrace siya at nakatulala.
Sinenyas an ko ang nurse niya na ako na ang bahala. "Ate kain na." nilapag ko a
ng pagkain niya sa side table at sinimulan siyang pak ainin. "Alam mo Ate, sumas
akit na ang tiyan ko, ang dalas na nga eh, saka ganito pala ang feeling ng bunti
s, lagi kang naiihi at parang may malaking pakwan sa l oob ng tiyan ko, ang OA n
ga minsan ni JD eh, akalain mong hindi natulog kagabi k ababantay sa'kin, pero a
lam Ate mabait si JD, parang si Kuya Daniel din siya, maal aga at mapagmahal, da
pat makilala mo pa siya para naman malaman ko kung anong ti ngin mo sa kanya, pe
ro alam kong magugustuhan mo siya para sa akin dahil mabutin g tao si JD." nakan
giti akong nagkwento kay Ate, but still no reaction. Catatoni c schizophrenia da
w ang tawag sa sakit ni Ate. Bigla akong nakaramdam na miihi kaya ibinilin ko na
sa nurse ni Ate ang pagkain niya. Bumaba ako ng bahay at nakita si Mom. Hawak k
o ang tiyan ko dahil namimiga t na ito. "Bakit? Masama pa din ba ang pakiramdam
mo?" kaagad na salubong ni Mom sa'kin. "Madalas naiihi po ako Mom." sagot ko at
sinamahan niya ako papuntang kusina. Nadaanan pa namin si JD na malagkit ang tin
gin sa'kin habang naka angkla sa'kin si M om. "Your husband is too paranoid." bu
long ni Mom. "I know right Mom." natatawa din na sagot ko. Bago ko pa isara ang
pinto ay narinig ko pa ang paglapit ni JD kay Mommy. "Bakit Mom?" "Don't worry,
she's just going to pee." I just rolled my eyes and closed the door. Pero hindi
ko napigilan ang gulat ko ng makita ko ang patak ng dugo sa underwear ko. I gasp
. Sinuot ko kaagad ang underwear ko at lumabas. Mabilis na sumalubong sila Mom a
t JD sa'kin. "What happened Babe?" tanong ni JD ng makita niyang nakatakip ang k
amay ko sa bi
big. "Mom there'sa blood on my underwear." kinakabahang sabi ko kay Mom. "Mangan
ganak na ba si Asha Mom?" kinakabahan ding tanong ni JD. "Mabuti pa pumunta na t
ayo sa Doctor ni Asha para macheck na natin kung magle la bor na siya." Pagkasab
i ni Mom noon ay mabilis na lumapit sa'kin si JD. "Wait! JD! Hindi mo ko kailang
an buhatin. I can walk." pigil ko sa tangkang pagb uhat niya. "Babe naman." pout
pa niya sa'kin. "Sige na Hijo, normal lang ang nangyayari kay Asha sign lang iy
on na malapit na siyang manganak." Wala ng nagawa si JD at nauna na lang na nagl
akad sa amin para ihanda ang sasaky an. "It's just a sign na malapit na siyang m
anganak pero as long as hindi pa pumuput ok ang bahay bata niya hindi pa natin s
iya pwedeng paanakin." paliwanag ng Dokto ra sa amin ni JD. "Eh Doktora hindi ba
pwedeng dito muna kami sa ospital para anytime ready na siy a.." " JD.." saway
ko sa kanya. Ayaw ko naman ng ganoon baka mamaya abutin ako ng ila ng araw bago
manganak. "Pwede naman.." "Doktora is there any way para makalma ako before mang
anak?" tanong ko. "I suggest na maglakad lakad ka muna kahit diyan lang sa labas
, I understand you dahil panganay `yan at dalawa pa, walking will help you to re
lax and position you r Baby before giving birth." "Ganoon na lang siguro Dok ang
gagawin ko, ayoko pong maghintay dito sa loob ng hospital." "Sure." Pagkasabi n
i Dok ay inaya ko na si JD palabas ng Hospital nakita pa namin si Mom at Ivan na
nag aantay. "Sir ok na ang kwarto niyo." to tge rescue talaga si Ivan kahit kai
lan. "Anong sabi ng Doktor Asha?" "Mom maglakad lakad daw muna ako para ma relax
." sagot ko. "Sabi ko nga po maghintay na lang kami sa kwarto eh ang tigas po ng
ulo ng anak niyo." tila asar na sabi ni JD. Masyadong paranoid si JD kaya inira
pan ko lang at naglakad na ako.
"Sir kabado?" rinig ko pang bulong ni Ivan kay JD sa likod. "Try mo kaya." inis
na si JD. "Graduate na ko diyan, ganyan talaga pag first time, mas malala `yan S
ir pag nasa loob na kayo, makikita niyo ang dugo." pananakot ni Ivan. "Ano? Anon
g dugo?" "Sir sasama kaya kayo sa loob pag nanganak si Ma'am Asha parang tutulun
gan niyo siyang umire, parang ganto oh, sige pa babe ire pa ire pa, wooo waaaaa
wooo -aw! " Nilingon ko silang dalawa sa likod na nag aasaran, nagulat pa ako ng
makita kong namutla si JD, takot ba siya sa dugo? Naalala ko tuloy ang nasa Hon
gkong kami a t naabutan niya akong puro dugo, I can't forget his epic face that
time! Si Iva n naman ay natatawang lumayo habang hawak ang ulo niyang binatukan
ni JD. Tila a liw na aliw sa hitsura ni JD. "Mom kailangan ba talang kasama si J
D sa loob?" tanong ko kay Mommy. "Not really. Kung ayaw niya pwede namang hindi.
" napatango na lang ako. Hinintay kong makasabay sa amin si JD at umangkla ako s
a braso niya. "You know J D kung ayaw mo naman sumama sa loob pwede naman ako la
ng, I can manage ." "Huh? Sinong may sabing ayaw ko? Hindi pwede Babe! Kailangan
kasama ako!" tining nan ko siya at halata ang takot sa mukha niya. "Eh bakit ki
nakabahan ka?" tanong ki. "Ako? Hindi ah!" may kasama pang iling na sabi niya. N
adaanan namin ang nursery at pansamantalang sinilip ang mga sanggol na natutulo
g doon. Nakita pa namin ang paglinis sa bagong dating na sanggol. "Sooner sila A
ngelico at Angelo naman ang pupunta diyan." sabi ko. "Huh? Sinong Angelo at Ange
lico?" tanong niya. "Ang Baby natin! Angelo at Angelico ang ipapangalan ko sa ka
nila." "Babe alam kong mahilig ka sa Anghel pero bakit naman pati Baby natin pin
angalan mo sa Anghel? Ako tatay nila dapat sa'kin mo sila ipangalan!" reklamo ni
ya. Tiningnan ko siya at ngangingiti na lang sa pagmamaktol niya. "Hayaan.mo na
ako JD, sa susunod ikaw naman magpangalan." Bigla siyang ngumuti. "So kailan nat
in gagawin ang princess natin?" Pinanlakihan ko siya ng mata sa sinabi niya. "JD
! Hindi pa nga ako nanganganak e h!" " mabuti na ang I-schedule natin, gabi gabi
ba? Anong oras?" "Ah ewan ko sa'yo! Maniac ka talaga!" natatawang naglakad na a
ko papuntang garden kung nasaan sila Mommy at Ivan. "Babe ano na? Bigyan mo na k
asi ako ng schedule; kulang na ako sa exercise, mata gal na din ang huli na-"
"JD.." nanggigigil na saway ko. At nag pout lang siya sa'kin. Napaka kulit naman
k asi! Oo alam kong matagal na ang huli namin na you know, eh kasi naman binili
n ni Dok na mag stop muna kami dahil baka maka apekto sa baby dahil kambal. Napa
hinto kami kay Mom ng makita si Ivan sa hindi kalayuan na kausap si Andrea. What
she's doing here? Lumapit sila sa amin. At nagtanguan si JD at Ivan. "Hi Dea!"
bati ko sa kanya. "Akala mo ba nanganak na ko kaya nandito ka?" "Uhm.. partly."
"Bakit?" tanong ni JD. "Nadale.." "Tssss tssss tssss.." sagot ni JD at tinapik s
iya sa balikat. Magtatanong sana ako dahil hindi ko maintindihan ang pinag uusap
an nila ng bigla ng sumakit ang tiyan ko, hinwakan ko ang tiyan ko at saka pinak
iramdaman hindi s iya katulad ng dati na masakit lang.. Ngayon habang tumatagal
lalong sumasakit. "Manganganak na yata si Asha." sabi ni Andrea. "Shit! Manganga
nak ka na!" lumapit kaagad si JD sa'kin at kinarga ako mabilis siya ng nakaratin
g sa Operating room. "Dok manganganak na ba ako?" tanong ko ng ipwesto ako sa st
retcher at ibuka ang hita ko. "Malapit na." at ginupit nila ang underwear ko dah
il naka hospital gown ako. "Dok kahit anong mangyari I-normal delivery niyo ako
ah." "Sure Misis, pero pag hindi mo na kaya dahil kambal baka mapilitan tayong I
-CS k a or you can have painless delivery." "No Dok. Normal delivery ang gusto k
o." "Ok we'll try Misis." Sabi ni Dok sa'kin nagle-labor na daw ako, halos mapam
ura ako sa sakit na nararamd aman ko, dumagdag pa sa asar ko ang maya't maya na
pagcheck ng Midwife sa vagina ko. "Ang asawa ko!" hanap ko kay JD dahil kailanga
n ko ng makakapitan. "Call her husband." utos ni Dok. "Babe! Babe!" naramdaman k
o kaagad ang pagyakap ni JD sa'kin. "JD ang sakiiiiitttt!" kapit ko sa braso niy
a. "Dok matagal pa ba?" kabadong tanong ni JD sa midwife. "Hindi pa kaya eh. 5cm
ang target natin." muli nitong chinek ang vagina ko. "Teka Dok! Kailangan ba ta
laga `yan?"
"We're checking her pervix para malaman natin kung pwede ng lumabas ang sanggol.
" "Aaaaaammmmmpp.. JD! Hayaan mo si Dok!" inis na sabi ko kay JD. "Eh naman kas
i!" maktol pa niya. "Uuuggggghhhh!" napapakagat na lang ako sa labi dahil sa sak
it. "Babe kaunti na lang, kaya mo `yan, I'm just here, kumapit ka lang sa'kin ha
? Kalmut in mo ko or saktan mo ko, ok lang! Kung pwede lang malipat sa'kin ang s
akit gagawi n ko. I love you." and he kissed me on my forehead na ikinangiti ko,
uulit ulit in kong napaka swerte ko sa asawa ko. "Masakit pa ba?" bulong niya s
a'kin. "Sobra." sagot ko. Hindi ko namamalayan na naluluha na ako sa sakit kaya
naman p inapahid niya 'to. "Dok hindi po ba pwedeng painless?" rinig kong tanong
ni JD. "Pwede,pero mas pinili ni Misis na normal delivery daw." "Babe magpainle
ss ka nalang." sabi ni JD sa'kin. "Ayoko!" kahit na nanghihina ay nagawa ko pa d
in sabihin. "Babe mag painless ka na lang, hindi ko kayang nakikita kang nasasak
tan." kumbin se ni JD sa'kin. "Ayoko JD. I want to feel the pain, gusto kong mar
amdaman ang paglabas nila." "Pero Babe, nasasaktan ka na." "Basta andyan ka lang
sa tabi ko kakayanin ko." pagtapos kong sabihin iyon ay na ramdaman ko ang hali
k niya sa labi ko at ang higpit ng hawak niya. "Ok na Misis! Ready na. Umire ka
lang, give me all your strength!" "Babe you can do that.. push.." bulong ni JD s
a'kin. "Uuuuggghhhhhh... ahhhhh.." kasabay ng malakas kong ire ang pakiramdam na
parang may bumulwak sa pwerta ko and the next thing I knew, is my angel cry. "I
t's a boy! Very good! One last!" Binuka ko ang mata ko at nakita si JD na lumulu
ha his eyes are locked on our Bab y. "Last na Misis." "Babe c'mon kaya mo `yan.
" muling bulong ni JD. "Uuuuuuggggghhhhhhhh..." buong lakas kong ire.. Hinang hi
na ako at nahihilo pero pilit hinanap ng pandinig ko ang iyak ng Baby k o. "Cong
ratulations! Two boys!" napuno ng iyak ng sanggol ang operating room. Kasab ay n
g yakap ni JD sa'kin.
"Succes." bulong niya. Naramdaman kong itinabi sa'kin ang duguan ko pang Baby na
sobrang lusog, at noon k o lang napansin ang flash ng camera bago ako nawalan n
g malay. "JD tatay na! Congrats Bro!" narinig ko ang ingay sa paligid at ng buks
an ko ang mata ko ay nakita ko silang lahat na nakapalibot at nagkalat sa puting
kwarto. "Thank you! Ninong at Ninang ah!" "Oh gising na si Mommy!" nagsilapitan
sila sa'kin. Hawak ni Mommy ang isang Baby at hawak naman ni JD ang isa. "Say H
i to Mommy!" bati ni JD sa'kin at ginalaw niya pa ang kamay ng sanggol. Hindi ko
mapigilan mapaluha as I saw my two baby boys, na nine months ko ding na kasama,
inalagaan at minahal kahit nasa loob pa lang ng tiyan ko, I can't explai n how
happy I am seeing both of them smiling and wiggling their arms, ang mas k inalil
igaya ko pa ay ang makitang kasama ko, katabi ko at mahal pa rin ako ng la lakin
g nagbigay sa'kin kung ano man ang mayroon ako. Ganito pala ang feeling ng is an
g Ina, lahat ng bagay importante basta para sa anak nila. At kakakayanin ang l a
hat para sa ikasasaya nila. I'm proud na may dalawang baby na ako at si JD ang a
ma, there's no regrets loving him. "Oh picture picture!" lahat nag compressed ng
ipwesto ni Ivan ang camera sa tapa t namin. "So ganoon? Ako lagi ang wala?!" "U
so timer, try mo minsan!" asar ni JD. "Sabi ko nga magta timer tayo eh! Excited
lang? May pupuntahan?" at sinet up na ni Ivan ang camera sa amin and we all smil
e as the camera flashed. After three days ay nakauwi na din kami kila JD. Ang kw
arto namin ay nilagyan n g malaking crib para sa kambal. Si JD ay tatlong araw n
a din hindi pumapasok da hil busy sa pag aasikaso sa mga anak niya. Katwiran niy
a he don't want to miss t heir first. Naiiling na nga lang ako sa kanya, nagpasa
naman siya ng one week leave kaya nam an nagbababad sa mga anak niya. "JD hindi
ka pa ba matutulog?" tanong ko sa kanya, it's ten in the evening at ka kagising
lang ng kambal kaya for sure hindi kaagad matutulog `yan. "Mamaya na Babe, ikaw
magpahinga ka na." hindi lumilingon na sagot niya. Tumayo ako at lumapit sa cri
b ng kambal.
"Ok goodnight." hinalikan ko ang kambal at si JD. "Oh ano? sleeping na si Mommy?
Tayo na lang ang magkasama? You want to play? Huh ?" kausap niya pa. At akoy ma
tutulog na. Gabi na ulit magising ako at naiihi ng makarinig ako ng mu munting u
ngot. Paglingon ko nakita ko pa si JD na nilalaro pa din ang kambal sa
crib, mag a-alas dose na ng hatinggabi pero hindi pa din sila natutulog. Napapan
giti na lang ako kay JD habang kausap ang kambal kahit naman na hindi pa siya n
a iintindihan at sinasagot nito, at tanging pagkawag at pagkibot lang ng labi an
g sinasagot, still nilalaro at kinakausap niya parin. Nakita ko ang sarili ko sa
k ambal, kahit na inignore ko si JD at pilit kumakawala sa kanya, hindi siya na
g g ive up sa'kin, pinaramdam niya pa din kung gaano niya ako kamahal na kaya ni
yang g awin ang lahat maipaglaban niya lang ako. And now our story reached on it
's clim ax, masaya at worth it, sana ang pagtapos nito ay ligaya din. "JD matulo
g ka na." tapik ko kay JD bago pumasok sa cr. "Mamaya na." sagot niya. Paglabas
ko ng banyo ay si JD na karga ang isa sa kamba l ang nakita ko. Hinehele niya it
o at tipong pinapatulog. Lumapit ako sa crib at kinuha ang isa, ginaya ko ang gi
nawa ni JD at pinaghele d in, habang pinapatulog namin sila ay hindi maalis ang
ngiti sa labi namin.
"Dad-dy.. Daddy!" "Da-d-dy!" "Daddy!" "Daddy!"
"Dad!" "Daddy!" "JD! Tantanan mo nga `yan! Kahit na anong turo mo sa kanila hind
i pa `yan magsasalit a! One week old pa lang `yan, mahintay ka mag one year old
`yan." Natatawa na lang ako kay JD na pilit pinagsasalita ang kambal na gustong
tawagin siyang Daddy, kung hindi ba naman puro kalokohan ang alam eh. "Babe ayaw
mo iyon? Record breaker tayo! One week pa lang baby natin nagsasalita na!" prou
d pa siya niyan. Feeling naman niya makakapagsalita nga. "Sige Goodluck sa'yo."
irap ko sa kanya at pinabayaan siya sa trip niya. "Dad-dy.. c'mon Angelo say Dad
dy na, huwag kang tutulad diyan sa Kuya mo na tulo g ng tulog. Tinulugan tayo? A
lam ng nag aaral eh!" kausap niya sa bunsong si Ang elo na tawa lang ng tawa at
kawag ng kawag na tila naaliw sa pagkausap ng Daddy niya. "Oh huwag ka masyadong
magulo pag natadyakan mo iyang Kuya mo patay tayo p ag nagising `yan! Baka bigl
ang tumayo at awayin tayo." Kahit sila Mom at Dad natatawa na lang kay JD na aka
la mo naiintidihan siya ni A ngelo. Si Angelo ang bunso at sobrang likot, at bib
o, palatawa din at sobrang da ldal. "bla bla bla mmm.." sabi ni Angelo. "Anong g
usto mo? Huh?" patol ni JD sa kanya. "Huwag kang maingay magising kuya m o."
Si Angelico naman ang sobrang suplado, iiyak kaagad kapag nagising mo, minsan la
ng ngumiti pero sobrang kang matutuwa sa kacute-an pag nasa mood. "Inaantok ka
na? Halika isasakay kita sa airplane!" kinarga ni JD si Angelo at s inimulang ih
ele. "Hmmm hmmm .." pinagha-hum niya pa ito at sinasayaw para makatulog . This..
this what I'm dreaming . A happy Family.
Chapter 32 2 Became 1
"Sir ito na ang listahan ng mga ninong at ninang, lahat `yan confirmed ng pupunt
a. Twenty four lahat `yan." binigay ni Ivan sa'kin ang papel na listahan ng mga
Ninang at Ninong. "Sobrang dami naman nito JD." sabi ni Asha na na nakaupo sa sw
ivel chair ko. Nan dito kami sa office at inaayos namin ang binyag ng kambal. "T
ama lang `yan Babe. The more the merrier." sagot ko. "Teka teka! Bakit wala ang
pangalan mo dito?" tanong ko kay Ivan. "Sir naman. nagtitipid ako!" angal kaagad
ni Ivan sa'kin. "Hindi pwede! Ilagay mo diyan ang pangalan mo!" pilit ko. "Ako,
ninong ng tatlon g anak mo, tapos ikaw tatakas sa'kin?" "Sir wala akong budget.
" "Ok lang iyon Ivan. Basta ninong ka. Ang laki kaya ng naitulong mo sa amin." c
on vince pa ni Asha. "Sige, kahit 10k na lang ang worth of gifts mo ok na iyon."
"Taena Sir! Nakakaloko naman kayo! 10k?! isang buwan na budget ko na iyon! Ayok
o !" "Grabe ah? Ang dami ngang nagmamakaawang maging Ninong at Ninang sa kambal
eh, t apos ikaw? Nag iinarte pa?" "Sir naman kasi." angal niya. "Don't worry Iva
n. Huwag mo pansinin si JD, ok lang kahit wala kang gifts." naka ngiting sabi ni
Asha. "Ge utang na lang " pang aasar ko. "Tsss. Pag dumagdag ako sa listahan wa
lang kapartner huwag na nga lang!" "Si Ate Ella na lang." parehas kaming napatin
gin kay Asha. "Ma'am seryoso? Paano aattend iyon?" "Babe."
"Just put her name." nakangiting sabi ni Asha. Wala na kaming nagawa kung hindi
ang ilagay ang pangalan ni Ella. "Naman. Dagdag gastos na naman 'to! Inuunahan k
o na kayo! Pass muna ko ngayong p asko. Wala akong pera!" daldal ni Ivan habang
nagsusulat. "Tsss.. ang daldal mo." saway ko sa kanya. "Kasi naman! Alam niyo na
mang buntis si Kulengleng dadagdag pa kayo!" irap pa ni ya. "Kamusta naman ang p
agbubuntis ni Dea?" tanong ni Asha. "Wala pa na namang kakaibang hinihingi si Ku
lengleng. At sana huwag siyang magi ng pihikan." Natatandaan niyo noong nanganak
si Asha? That day na nagkita kita kami sa Garden , nag pa check up din pala si
Andrea at dun nila nalaman na buntis siya ng six weeks. "Intindihin mo na lang."
sabi ni Asha. "Ang inipon ko ngang pambili ng sariling bahay namin Kulengleng a
y hindi ko na g inalaw. Saka na lang kami bibili ng bahay, gagamutin muna namin
sa panganganak n i Kulengleng." Nagkatinginan kami ni Asha pagsabi noon ni Ivan.
Parang naawa naman si Asha kay Ivan. I guess this is the best time para ibigay
ko ang bonus ni Ivan sa'kin. "Oh christmas bonus mo." nilapag ko ang isang folde
r sa harap niya. Kinuha niya iyon at binasa. "Sir hindi nga? " hindi makapaniwal
ang tanong niya. "Ayaw mo?!" "Siyempre gusto Sir! Pero ito talaga bonus ko?" "Oo
nga." "Maraming salamat talaga Sir!" masaiyang sabi ni Ivan. "Hindi ba ito ang
bahay sa harap ng bahay nila Art katabi ng malaking bahay na g inagawa?" tanong
ni Asha sa amin habang hawak niya ang titulo ng bahay at lupa, nakalagay dun ang
address kaya niya nalaman. "Oo Ma'am! Magiging makapit baha-" tinadyakan ko kaa
gad si Ivan dahil balak pa n iya akong ibuking kay Asha. Binili ko kasi ang baha
y na katabi ng bahay na pinapagawa ko, actually in-offer ng may ari sa'kin iyon,
baka daw gusto ko pang I-extend ang bahay, pero mas naisip kong magandang regal
o iyon para kay Ivan. "I mean Ma'am ano.. magiging magkalapit bahay na tayo!" lu
sot ni Ivan. "Ah oo nga." tumatangong sagot ni Asha. "Well congrats to your new
house." bigl ang nag ring ang phone ni Asha kaya naman nagpaalam siyang lumabas
sa'kin. Pagkalabas niya ay kaagad kong kinuha ang folder at binatok kay Ivan.
"Siaraulo ka! Ibubuking mo pa ako!" "Sir naman! Na overjoy lang." kamot ang ulo
niya. "Overjoy! Muntikan mo ng sabihin iyon!" "Sorry na nga.. pero hindi nga Sir
, maraming salamat talaga, malaking tulong iyo n para sa amin ni Kulengleng, don
't worry, mas gagalingan ko pa ang trabaho ko s a inyo." Naupo ako sa table ko.
"Eh kung hindi mo kasi binuntis ng maaga si Andrea edi sa na masaya ang buhay mo
ngayon." sabi ko sa kanya. Paano eighteen pa lang ng buntisin niya si Andrea, a
yun nagkaroon tuloy siya ng problema. "Dale alam mong hindi ko pinagsisisihan an
g nangyari. Kung ano man ang mayroon k ami ni Kulengleng ngayon, masaya ako dun.
" Cheesy pero naiintindihan ko siya, nakita ko kung paano niya panagutan si Andr
ea kahit na ang daming may ayaw sa relasyon nila noon. "Kamusta in laws mo?" tan
ong ko. "Cold as ice. Ganoon pa din. Hindi pa din nila ako matanggap." The diffe
rence between me and Ivan are so big, una na ang mayaman ako at mahirap siya. Na
kikita nyong ganyan si Ivan, kalog at masayahin but behind all those sm ile ay a
ng problema niya. He has a terror in laws, kung ako Dad lang ni Asha ang cold sa
'kin , si Ivan buong angkan ni Andrea ang may ayaw sa kanya. Buntisin ba n aman
niya ang nag iisang babae sa pamilya at prinsesa ng angkan sinong hindi mag agal
it? Pero ginawa lahat ni Ivan ang paraan para mabigyan ng magandang buhay ang pa
mily a niya. Nagaral at nagtrabaho siya ng mabuti. "How's the triplets?" tanong
ko sa tatlong anak niyang inaanak ko. "They are fine. Mag se-seven na sila next
month. Scholarship na lang iregalo mo para makatipid ako." pahaging niya sa'kin.
Binato ko sa kanya ang ballpen na hawak ko. "Gago ka kasi eh! Mag aanak ka nala
ng tinodo mo kaagad! Tatlo isang shot lang?!" "Malay ko ba dun? Eh wala nga kami
ng lahi ng kambal kahit sila Kulengleng." At oo. Triplets ang anak niya. Tatlong
maton. "Masaya bang puro lalaki ang anak?" curious na tanong ko. "Masaya kaso.
I'm still wondering how does it feels na may sasalubong at hahalik sa'kin pag uw
i, you know ang malambing na baby girl. Iba kasi ang mga lalaki, lal o na pag lu
maki na, they just nod at you or says 'Hi Dad!', masaya siguro pag ba bae, someo
ne who'll hugged or kissed you when you got home. Sana nga babae na." Napa isip
ako sa sinabi ni Ivan, ibig sabihin pag lumaki sila Angelico at Angelo dedeadmah
in nalang ako? So dapat pala gumawa na kaagad kami ni Asha ng Babae. H mmm..
"JD!" napalingon ako kay Asha na tinatawag pala ako. "Yes Babe?!" gulat na sabi
ko. "Sabi ko I gotta go. Tumawag si Mommy. Nagising na ang kambal, pubos na din
ang breastfeed na iniwan ko, they might cry pag nagutom. So mauuna na ako." nila
pita n niya ako at hinalikan. "Babe sasama na ako." "Hep. Sir, may meeting tayo
mamaya." harang ni Ivan sa'kin. "Huwag na JD. I'll be fine. Nasa baba naman ang
driver eh." palabas na ng pintua n si Asha. "Teka Babe!" pigil ko sa kanya. Lumi
ngon naman siya sa'kin. "Ang likod ng kambal i check mo baka basa ng pawis ah, h
uwag mo din papiyakin si Angelico, ang laruan n a binili ko ibigay mo ah.. teka.
." pigil ko dahil mukhang aalis na siya. "I-kiss ed mo na din ako sa kanila." "A
ll right, I will." at tuluyan na siyang lumabas. Nakita ko pa si Ivan na tatawa
tawa at naiiling sa'kin. "Langya. First timer ka pa talaga." "I'm just being a c
aring Dad." inimis ko na ang table ko para magsimulang magtra baho. "Sir ito na
po ang request nyong bank accounts." nilapag ng Office secretary ko ang tatlong
savings account na nirequest ko sa bangko. "Para kanino 'to Sir?" tanong ni Ivan
. "Ahhh.. " tatango tango siya ng mabasa an g pangalan nila Asha at ng kambal. "
Gusto kong safe na ang future nila, and I know may mga personal needs din si As
ha at wala siyang sariling pera, so I provide that for them." Alam kong tumatang
gap pa din si Asha ng allowance galing sa Daddy niya, I accide ntally heared the
m, dun ko nalaman na may pagkukulang pa din ako sa kanya bilang asawa. Akala ko
naibibigay ko na lahat ng kailangan niya, hindi pala. She should have money for
his own. Aside sa pagiging co-owner namin ng SC na min a manage nila Art ay wala
na siyang perang hinahawakan. "Sir kamusta naman pamilya niya?" "Her i na kita
ate Ate still under stressed. Alam mo nga minsan mas naisip ko na lang na mabut
iyon kesa maging ayos siya, nag aalala ako para sa pamily ko, pero pag naki ko s
i Asha na malungkot para sa ate niya, sonehow I hope na gumaling na ang niya.
"Hay nako Sir. Buti pa noong binata tayo kahit na bully ako sa'yo, petiks lang t
ay o, ngayon, see we're shouldering the problems we didn't expect." Napangiti na
lang ako sa sinabi ni Ivan.. yeah.. before we just live all we want . "But life
is not happier than we have right now if we just stay still on that ki
nd of life." "Tama. Basta ako masaya ng May tatlong gwapitong kolokoy, I'm conte
nded with JJ, JR, and JC plus kulengleng and sooner my Princes. Life is so perfe
ct to have th em." Natawa na lang ako hearing the names if his triplets tsss.. a
ng epic kaya! Galit na galit si Andrea noong nalaman niyang iyon ang pinangalan
ni Ivan sa triplets nila, masyado daw maikli at boring katulad niya. "Life is be
yond heaven with my Angels. Angelico, Angelo and Asha." "Sir beyond heaven edi o
uter space na iyon! Pamilyang alien pala kayo!" asar ni Ivan . "Kayo naman pamil
yang baliw! " balik ko sa kanya.Tadong to laitin daw ba ang pam ilya ko. "Alien!
" asar niya at tumayo hawak ang folders. "Hoy ibalik mo `yan! Nagbago na isip ko
!" kunwaring galit na sabi ko. Pero dineadm a niya lang ako at tuluyan ng lumaba
s. "Ciao!" pang aasar pa niya. Napasandal na lang ako sa swivel chair ko at napa
ngiti ng makita ko ang family p icture namin sa harap ng table ko. A picture of
a happy family. After 5 months. "JD.. hayaan mo na sila." saway ko kay JD na pin
ipilit patulugin ang kambal. Kanina pa ako nagaantay sa kanya dahil sabi niya aa
lis daw kami at may surprise siya sa akin. Hindi naman niya magawang tantanan an
g kambal dahil saktong paalis na kami ay nagising sila. They are six months old;
at napakalalaking bata at napaka cute. People says nagm ana daw sila kay JD, wh
en some says sa'kin. But for me, kay JD talaga sila nagmana, nahati nila ang cha
racteristics ni JD, A ngelo has JD's soft side makulit at mababaw ang kasiyahan.
While Angelico gets h is strength, determination and his suplado aura, once in
a blue moon ngumiti, ma y pagka KJ at napaka bossy. Nakuha niya ang pagiging bus
iness man dignity ni JD, nakikita ko sa kanya si JD kapag naka business suit, a
fine man that has an eye for business world. "Ta ta ta ta.." daldal ni Angelo ha
bang si Angelico naman ay tahimik at hawak la ng ang teether niya. "Sige na JD u
malis na kayo ni Asha." awat na din ng Mommy niya sa amin. "Sandali nag uusap ka
mi ni Angelo eh. I don't wanna miss this moment." ayaw paaw at na sabi niya. "Ha
y nako." naiiling akong tumayo at sinipat ang sarili ko sa full length mirror ng
kwarto namin. Napangiti na lang ako when I saw my reflection, and yes , nagbali
k ang dati kong katawan, liban nga lang sa ilang stretch marks sa tiyan ko, but
people can tell na dalaga pa din ako, but I'm always be proud that at the age of
twenty two I a
lready have two kids. I will turn twenty three na pala sa December 16.. not only
me but Ella too.. and yes she still quiet and emotionless. "What was that for?"
tanong ni JD sa'kin na nasa likod ko na pala. He saw me sigh. "Nothing. Can we
go?" "I guess so." kibit balikat niya na nakatingin kina Mommy at Daddy na karga
ang kambal. "Look at you. Ang gulo na ng damit mo." sabi ko at inayos ang damit
niya. Umalis na din kami at dumiretso sa sasakyan niya, nagtaka pa ako ng bumab
a kami sa tapat ng bahay nila Art, tapos naglakad kami patungo sa kabilang kalsa
da kung saan nandoon silang lahat. I mean ang buong kapitbahay? Err sila Art, Di
anne, K arla, Michael, Sachi, Veronica, Biboy, Cass even Ivan and Dea.
What does it mean?! "Ang tagal niyo naman." reklamo nila. "Babe c'mon." hinila a
ko palapit ni JD sa harap ng gate ng malaking bahay. Tapos tinanggal niya ang pa
pel na nakadikit sa gate. Aragon Residence Basa ko sa gate. Unti unting nag sink
in sa utak ko ang meaning noon. "Welcome to our home Babe!" napatakip na lang a
ko sa bibig ko kasabay ng confett i na sumabog. Binigay sa'kin ni JD ang isang s
usi para sa lock ng gate. And when I open the gate , ay isang malaking bahay ang
bumungad sa'kin, mataas kasi ang gate at hindi makik ita ang loob. Sama sama ka
ming naglakad at dumiretso sa front door, he open the door and we saw a fully fu
rnished at kumplito na sa gamit ang bahay. Makikita d in ang nga nagkalat naming
pictures, at ang agaw atensyon na portrait namin. "Sulit ang pagtatago ng sikri
to!" sabi ni Ivan at naupo sa sofa ng bahay. "Araw araw may gatherings dito niya
n!" nag apiran sila Dale at Biboy. Nagtuloy kami sa likod bahay; nadaanan pa nam
in ang dining area, kitchen at dirt y kitchen, wala akong masabi dahil lahat kum
plito na! But my eyes widened when I saw the nipa hut over the pool. Paglabas mo
ng likod bahay ay bubungad sa'yo ang rectangle shaped pool na sa kabilang gilid
ay makikita ang malaking nipa hut na open, kita ang loob nito, sa baba ay nakah
ilera ang ap at na sun bathing chairs. Para makapunta sa nipa hut ay madadaanan
ang maliit na playground sa kanang bahagi ng pool. "Oh my God! Ang cool nito!" r
eact ni Ate Dianne. "Shet! Parang may resort na din ah!"
Pagpasok sa nipa hut ay dalawang kama na nakaharap sa open window at matatanaw a
ng pool ang nakalagay, sa dulo ay ang maliit na kusina na may kumplitong kasang
k apan, may malaking kurtina na pwedeng isara sa open window. "You like it?!" ta
nong ni JD sa'kin habang nakatanaw kami sa pool at makikita ang malaking bahay.
"Of course! Thanks JD!" "This is my Early birthday gift for your birthday." bulo
ng niya sa'kin. "The best birthday gift ever." "Oh picture !" sigaw noong kaibig
an ni JD na engineer pala nitong bahay. Tondo d aw ang pangalan noon. Nakahilera
kaming lahat ng babae sa malaking bintana with our Husband on our side. JD give
me a backhugged and place his head on my should er. "1, 2, 3.. say cheese!" Nak
aalis na silang lahat pagkatapos silang ipagtabuyan ni JD. And now here we ar e,
alone. Pagkatapos I-lock ni JD ang front door ay pinatay niya na ang ilaw sa bu
ong bahay. Tanging ang ilaw sa second floor kung saan naroon ang Master's bedr o
om ang may ilaw. "C'mon Babe. I wanted to show you the room that you didn't see.
" Hinawakan niya ako sa kamay at marahang hinila paakyat sa taas. Huminto kami s
a pinto ng Master's bedroom. At nahigit ko ang hininga ko ng buksan niya ang ila
w at ang pinto nito. Para ka ming nasa ibang lugar dahil sa ambiance na bumungad
sa'kin, a sky blue room with a touch of white na para bang nasa langit ka. Napa
pangiti akong tumingin sa kanya. "This is our room." simpleng sabi niya na naka
pamulsa. "I love it." natuwa pa ako ng makita ko ang portrait nila Angelo at Ang
elico na may Angel wings, it's their first month old picture. Pati din ang famil
y picture at picture namin ni JD. Too bad wala kaming pictures na kasal. "Sana n
agustuhan mo kahit na malayo sa pinangarap mo." bulong niya sa'kin sa likod . "K
ahit ano pa `yan, basta kasama ko kayo ng mga anak ko magugustuhan ko. Thank you
for this JD. "Anything for you Babe." tumalikod siya at akala kong lalabas na k
ami because th e light switched off. Tanging sinag ng liwanag ng buwan ang tumat
anglaw para mak ita ko ang gwapo niyang mukha. Then a music played. Kasabay ng p
aglapit ni JD sa'kin at ang pag lakbay ng kamay n iya sa katawan ko. It gives me
shiver. Panandaliang hindi ko maigalaw ang katawa n ko. Kakaiba ito sa mga nagd
aang pag gabi namin. This feeling is so brandnew. N a para bang may kakaibang in
it ang bumalot sa katawan ko.
Candle light and soul forever, A dream of you and me together Say you believe it
, say you believe it, Free your mind of doubt and danger, Be for real don't be a
stranger, We can achieve it, we can achieve it At nang halikan ako ni JD ay kaa
gad na react ang katawan ko. Pinagsalikop ko ang kamay ko sa batok niya and I ki
ssed him back. Hotter than he did. Lighter than his touch. And as lovely as his
Love. Come a little bit closer baby, get it on, get it on, 'Cause tonight is the
night when two become one I need some love like I've never needed love before (
wanna make love to ya baby) I had a little love, now I'm back for more (wanna ma
ke love to ya baby) Set your spirit free, it's the only way to be And when the l
ast garments falls down on the floor, wind covers my hot body. But then, just on
e touch of JD's hands make me feel like I'm on the fire. As I take off his cloth
es while we're kissing hungrily, I got excited. Feels like a new b egginning. Li
ke we didn't do it before. It feels like it's just my first. Silly games that yo
u were playing, empty Words we both were saying, Let's work it out boy, let's wo
rk it out boy, Any deal that we endeavour, Boys and girls feel good together Tak
e it or leave it, Take it or leave it Are you as good as I remember baby, get it
on, get it on, 'Cause tonight is the night when two become one Then our body fa
lls on the soft bed that lingers on the smooth fabric. We claspe d at each other
s body. Each touch, each kissed symbolized his love. His tenderne ss and gentlen
ess is one of a kind. I need some love like I've never needed love before (wanna
make love to ya baby) I had a little love, now I'm back for more (wanna make lo
ve to ya baby) Set your spirit free, it's the only way to be Be a little bit wis
er baby, put it on, put it on, 'Cause tonight is the night when two become one I
need some love like I've never needed love before (wanna make love to ya baby)
I had a little love, now I'm back for more (wanna make love to ya baby) Set you
spirit free it's the only way to be.. Ang hangin na nagsisilbing apoy sa gabing
iyon ay tila nakakadagdag ng init sa katawan namin. Bawat salita at letra na pin
akakawalan namin ay tila musikang sum asabay sa galaw at tugtog ng ginagawa nami
n. Ang ritmong sinusundan namin ay unti unting nabubo at nakakagawa kami ng pani
bag ong tugtog. Tila ba isang musika na binibigyan namin ng tunog. At sa pinakah
uling ritmo ay binigay namin ang huling tambol, tambol na simbolo n a tapos na a
ng musika.
"I love you Babe.." as he kissed my forehead and drop his muscular body on top o
f mine. "I love you too JD." I kissed his shoulder. And take a rest. Hindi din
kami nakatulog ni JD, nagpahinga lang kami at nagpasya ng umalis. Inii sip namin
ang kambal na iniwan namin sa Mommy at Daddy ni JD. We can't sleep wit hout the
m. "Here's all the key of our house. Ikaw na magtabi niyan." bigay niya sa'kin n
g sus i before kami bumaba ng sasakyan niya. "Ok." pumasok kami sa bahay nila at
dumiretso sa kwarto namin. Nakita pa namin s ila Dad at Mom na nakatulog na sa
magkabilang gilid ng kama. Si Angelo naman ay gising na gising habang naglalaro
mag isa niya. And when I ta ke a look to Angelico, animo na karamdam na may nagm
amasid sa kanya at nagsimula ng magkibot. "Mom, Dad, where here. Matulog na po k
ayo, kami na bahala." gising ni JD sa pare nts niya. "O sige aalis na kami." "Sa
lamat po." sabi ko. Saktong pagsara ng pinto namin ay umiyak na si Angelico na p
ara bang may umaway sa kanya. to the rescue naman si JD, na hindi nakalimutan ma
g sanitize ng kamay at naghubad pa ng shirt niya. Kaagad niyang kinarga si Angel
ico at pinatahan. " .. " hum niya habang inaalo si Angelico. Ican't help but to
smile from the scene. JD is too good to be true. I manage to smile while looking
at Angelo. And he smile back at me. Napakabait na bata, ngit ian mo lang, nging
itian ka din niya, I saw JD on his aura, a boy that has a real definition of a h
appy go lucky guy. But I saw determination on.his eyes and lov e of course. Napa
lingon ako ng marinig ko ang chuckles ni Angelico, he's laying pn JD's legs, and
his laughing cutely. "Bah!" panghaharot ni JD kay Angelico at tawa naman ng taw
a ang bata. How sweet of us, laughing and having a treasured moment under the sh
ed of moon, in a deepest night. I rested on Angelo's side and closed my eyes, I
hugged her tight as I hear Angel ico's chuckles that makes a music to my ear
Chapter 33 Ella's Comeback
"Iko! Elo!" Narinig kong sigaw ni JD habang nagaayos ako ng baby bag nila Angeli
co at Angelo dahil aa-ttend kami sa baptism ng anak nila Ivan at Dea. They had a
baby girl. named Sandara. At ako ang isa sa mga ninang niya, Going el even mont
hs na ang kambal at super likot na nila. But We manage not to have Yaya for them
. Just three housemaid is enough for the maintenance of our house. And a Guard f
or the protection. And yes! Nakalipat na kami sa bago naming bahay. "JD ano ba `
yan?" tanong ko kay JD na sigaw ng sigaw sa masters bedroom. Lahat kas i ng gami
t ng kambal ay nasa kwarto na nila katapat ng master's bedroom. "Ang likot nila
Iko at Elo eh!" Iko is for Angelico and Elo, is for Angelo. `yan ang binigay nam
ing nickanames nil a. "Na na na na.." lapit ni Elo sa'kin at kapit sa legs ko. M
ejo nakakalakad na din s ila with our guidance. "Nanay.." turo ko. Isa pa sa na
discover namin sa kanila ay ang common knowledge nila, kaya instead na Daddy at
Mommy ang ituro namin ay Nanay at Tatay na lang. Because they had t he foundatio
n of Na and Ta.. "Ta ta ta ta.." sabi naman ni Iko na nasa lapag din ng kwarto n
ila. Nasa second floor ang kwarto nila. Bale nasa gitna ang hagdan, pag akyat ay
nasa kaliwa ang masters bedroon na matatanaw ang pool at hut, sa kanan ay may d
alawa ng kwarto para sa kambal. Sa third floor ay may Terrace at dalawa pang kwa
rto at isang attic. ".. JD! Si Iko lalabas!" sigaw ko kay JD na nagce-cellphone.
"No Iko!" harang niya sa pinto. "Ta ta ta ta.." "You can't!" Pilit na lumalabas
si Iko. Nakaupo na si JD sa tapat ng pinto at matalinong suma mpa sa paa niya s
i Iko para lumabas. "Your so brainy ha!" saka niya kinarga si Iko papasok ulit s
a loob. "Where's Elo?" tanong ko kay JD. "Na na na na !" sagot ni Ello na nasa i
lalim na ng kama. "Elo! hay naku!" kinarga ko siya at hiniga sa kama. "JD! Ilaga
y mo dito si Iko bihisan na natin baka malate tayo sa mass."
"Ok! Nagtetext na nga sila eh." Magkatulong namin na binihisan ang kambal. "Ma'a
m ok na po ang sasakyan." sabi ng isa naming maid. "Sige. Palagay na lang nito s
a sasakyan." inabot ko sa kanya ang baby bag at tin apos ko ng bihisan si Elo. A
nd we're off to go. Nakalipat na din sila Ivan sa new house nila katabi ng amin
kaya madalas na nagk ikita kami, siya ang madalas pumunta sa amin dahil pag week
days ay nasa school a ng triplets nila, si Dara ang lagi niyang kasama at naglal
aro kasama nila Iko at Elo. Once a week we usually get together in luch here, sa
likod bahay, madalas nilang inaasar na kami ang pinakamayaman dahil kami ang ma
y pinakamalaking bahay kaya naoobliga si JD na magpakain. Ate Dianne and Art are
settled now. Masaya ang family ni JD at nakakatuwa na I'm one of the band now.
"Good your here. Ito ang kandila niyo oh." abot ni Ivan sa'kin. "Sorry nalate ak
o." "Ok lang Ma'am, pasok na lang kayo sa loob." karga ko si Elo at karga naman
ni J D si Iko. "JD kunin mo kaya ang stroller so hindi tayo mahirapan." "Ok." bu
malik siya sa sasakyan kasama si Iko. Naghintay ako sa kanya. "Here." nakasakay
na si Iko sa stroller at nilapag ko din si Elo sa tabi niya. Pagpasok namin sa l
oob ay nandoon na din sila Cass at Biboy, Michael and Karla, Sachi and Veronica
at si Ate Dianne and Art. Tumabi kami sa kanila at nakinig sa misa. Dun din sa b
ahay nila Ivan ginanap ang kainan. Lahat kami cute na cute kay Baby Dara, lahat
kasi kami puro boys ang anak. Dara is now our princess. Nakaupo ako katabi nila
Ate Dianne when were looking to all the boys, paano they are the one who's baby
sitting to our babies. "Ang isa diyan, on going na daw ang kanya." parinig ni Ka
rla kay Ate Dianne na l aging nagmo monitor ng menstration niya. "Sorry first da
y ko ngayon." "Awww.." natatawang asar namin. "Kelan ba kasi? Ang bagal niyo nam
an!" natatawang tanong ni Veronica. "Eh kung ituro niyo kaya sa'kin ang pinakama
gandang position para makabuo no?" isa isa niya kaming tiningnan at kami naman a
y nagkatitigan din. "Ay teka! Basa ng pawis ang mga anak ko sandali lang " sabay
tayo ko.
"Nauhaw ako, kukuha lang ako ng juice." sabi din ni Karla. "Tawag ako ng asawa k
o. Waits!"natatawang sabi ni Veronica. "Ahhh.. nagugutom ako!" layas din ni Cass
. Nagtatawanan kaming iniwan si Ate Dianne. Pumunta kami sa loob at nakiupo sa m
ga anak namin. Nagulat pa ako when I saw JD, karga niya si Iko na natutulog na,
while Elo sleep ing on his lap, and JD was sleeping too. Ang cute nila! "Ang cut
e naman ng mag ama mo!" bulong ni Dea. I smile at her at nilabas ko ang phone ko
at pinicturan sila. Captured moments.
---
"JD wala ka bang pasok?" tanong ko kay JD na karga si Elo at katabi si Iko sa so
fa ng bahay ng parents ko. Everyday pa rin akong bumibisita dito, at sinasama a
ng kambal. JD look at me and smile. "Andun naman si Ivan eh." sabi niya. "Naku J
D! Pumasok ka na nga!" kinuha ko si Elo sa kanya at pinatayo siya. "Babe naman,
pinagtatabuyan mo na ako." "Hindi kita pinagtatabuyan." nilagay ko si Elo at Iko
sa crib nila. "I know nag aalala ka kasi nandito kami, kasi andito si Ate Ella,
alam kong inii sip mo na pag nagising siya baka anong mangyari sa amin. JD plea
se, free your mi nd. I won't let anything to happen sa anak natin. I just want t
hem to know Ella, gusto kong makilala nila sila." Napatingin si JD sa'kin at dah
an dahan tumango. "I understand Babe, sorry." bumunt ong hininga siya at nilapit
an ako. He kissed me and the twins. "Ta ta ta ta.." napalingon kami sa kambal na
sabay magsalita and they open wide their arms na tipong nagpapakarga. "Eh paano
ba `yan Babe? They don't want me to go?" "Iakyat natin sila sa taas, papatulugi
n ko na sila. At ikaw magtrabaho ka na." k inarga ko si Elo at kinarga niya si I
ko. "Ta ta ta ta.." "Tatay.." turo ni JD.
"Ta ta.." ulit ni Iko. "Wow! Ang galing ng baby ko!" proud na sabi ni JD. Dumire
tso kami sa kwarto ni Ate, as usual nasa terrace siya. Dinala ng isang kat ulong
ang crib at inayos sa loob. Binaba namin sila at nagsimula ng mag adlib. "Bla b
la bla.." "Ta ta ta.." "Ako na magtitimpla ng gatas nila. " sabi ni JD at lumaba
s, nasa kabilang kwarto kasi ang mga gamit nila. Inaayos ko ang kama ni Ate Ella
para patuligin ang kambal. "Ma'am magsi cr lang po ako." paalam ng nurse ni Ate
. I just nod. Biglang nag ring ang phone ni JD na nakapatong sa side table kaya
naman sinagot ko. It's Ivan. "Hello Ivan.." "Sir ang app- niyo kay Sir-" "Teka I
van chappy ka! Sandali lalabas ako." sabi ko at tiningnan ang kambal na n aglala
ro sa crib. Tapos tiningnan ko din si Ate Ella na naka upo sa terrace. Lumabas a
ko ng kwarto. Automatic na sumasara ang pinto kaya naman paglabas ko ay sumara i
to. I talk to Ivan. "Ivan wait lang ah?" naglakad ako papuntang kabilang kwarto
kung saan nagtitimpl a ng gatas si JD. "JD si Ivan.." sabi ko. Sakto naman na ta
pos na siyang magtimpla kaya naman kinuha ko iyon at inalog. "Oo sige! Papunta n
a ako!" sagot ni JD. Palabas na kami ng kwarto ng biglang umiyak ang isa sa kamb
al. Nagkatinginan kam i ni JD at mabilis na lumabas. "Umiiyak si Iko." nag aalal
ang bulong ko. "Sh*t!" sabi ni JD ng hindi bumukas ang pinto. "Nakalock!" "No! h
indi ko nilock `yan." nag aalala akong napatingin kay JD. "Ma'am bakit po?" lapi
t ng nurse sa amin. "Nilock mo ba to?" "Hindi po." Pilit binuksan ni JD ang pint
o at binangga niya para mabuksan. Wala pa naman sil
a Mom dito, kami lang at mga katulong ang nandito sa bahay. "Sh*t! Kunin mo ang
duplicate key kay Manang!" Mabilis naman akong bumaba para kuhanin ang susi kay
Manang. Nang bumalik ako ay nagmamadali naming binuksan ang pinto, hindi na umii
yak si Iko pero andun pa di n ang kaba namin. At ng bumukas ang pinto ay nagulat
kaming lahat. Si Ate Ella, karga si Iko haban g nakatingin si Elo sa kanya at n
ilalaro. Napatakip ako sa bibig ko. "Ate?" halos hindi ko masabi sa gulat ko. Ka
agad na lumapit si JD sa kanya at kinuha si Iko. "Anong ginawa mo sa kanya?" bak
as ang galit sa boses ni JD. "I didn't do anything. Umiiyak siya kaya pinatahan
ko." "Sinungaling ka! Sinaktan mo ang anak ko!" galit pa rin si JD. "No. Paano k
o magagawa sa pamangkin ko iyon? Nagugutom siya kaya umiyak." palipa t lipat ang
tingin ko sa kanila. Naguguluhan pa din ako at hindi ko alam ang ire react ko n
g dumating sila Mom an d Dad. "What happened here?" tanong ni Dad. "Ella?!" gula
t na sabi ni Mom. "Mom.." Ella take a few steps but then she collapsed. Nagmamad
ali namin siyang nilapitan at sinugod sa Hospital. "There's something that trigg
er her to moved. Iyon ang dahilan kaya na gumalaw s iya. Ano bang nangyari?" tan
ong ng doctor niya. Timingin din sila Mom and Dad sa'kin. "All I know is we hear
Iko's cry then tumigil din, when we open the door karga n iya na si Iko." umiiy
ak na paliwanag ko. "That's one of the factor, idagdag pang naki pag usap siya s
a inyo. We can't tel l kung ganoon pa din siya pag gising niya. All I can assure
is we can see some s igns na gumagaling na siya. For now, we just need to obser
ve her." Napatango na lang kami. I feel JD's hand squeezed me. "I'm sorry po, ki
ng napagsalitaan ko si Ella ng ganon. Hindi niyo sa'kin maiaalis bilang ama ang
mag alala sa anak niya." paliwanag ni JD. "We understand Hijo." sabi ni Mom. "We
need to go Babe, Iko and Elo are waiting." tumango na lang ako at nagpaalam kay
Mom at Dad.
Chapter 34 New Life
"John Dale Aragon do you take Natasha Fediengfield to be your lawfully wedded wi
fe, to have and to held-" "Babe, antagal naman nito hindi ba pwedeng yes kaagad
tapos kissed na. Para mata pos na'to. Kating kati na ko dito sa suot ko." bulon
g ko kay Asha. "JD, huwag magulo; makinig ka na lang." balik niya sa'kin na hind
i man lang tumiti ngin. "Eh kasi Babe eh.." maktol ko. "Huwag ka maarte JD! Ikaw
may gusto nito hindi ba? Ginusto mo ng church wedding, so magtiis ka." "Hindi k
o naman alam na ganito pala kaha -aww!" napa aw ako sa pagsiko ni Asha s a'kin t
apos pinandilatan niya pa ako ng mata. "Ehem.. Mr Aragon?" tanong ni Father sa'k
in. "Po?" takang tanong ko kay Father. "Ok. I will repeat the question Listen. J
ohn Dale Ara-" "Yes father, I take Natasha Feddiengfield to be my lawfully wedde
d wife to have and to held, from this day forward, for better, for worse, for ri
cher, for poore r, in sickness and in health, until death do us part. " ulit ko
sa tanong ni Fat her. Sa tagal ba naman naming napractice 'to ewan ko lang kung
hindi ko pa mamem orize. Kasunod noon ay ang palakpakan ng mga tao at tawanan ni
la. "Woo! Bespren ko `yan! Labyu boss! Your the best!" sigaw ni Ivan sa crowd. "
Ok you may now kissed the bride." Humarap kaagad ako kay Asha, at ngumiti sa kan
ya. "JD make it fast and don't be too silly." paalala ni Asha sa'kin. "I will."
Dahan dahan kong nilapit ang mukha ko kay Asha, but I stop for a moment then smi
le, I kissed her forehead, her eyes, her cheeks, and I caress her lips by my th
u mb.. "Kissed sa lips!" Sigaw nila, I smile mischevously at them and held her n
ape. I kissed her fully, hungrily, passionately on her lips. "Mabuhay ang bagong
kasal!" saboy nila ng bulaklak sa amin ni Asha.
And yes, this is our second anniversary, two years old na din sila Iko at Elo. A
t sa kasamaang palad maayos na ang katinuan ng baliw na kapatid ni Asha. Pwede
na nga kaming tawaging happy family eh. Kaso nadagdagan ang kalaban ko sa pamily
a ni Asha, ewan ko ba pero ang init talaga ng dugo ko kay Ella, tapos ang init d
in ng dugo sa'kin ng tatay nila. Kainis! "Sir! Araw ng kasal nakasimangot ka?!"
tabi ni Ivan sa'kin. "Kainis kasi ang Ate ni Asha!" sabay nguso ko sa family ni
Asha nasa reception n a kami. "Sir kalaban!" bulong ni Ivan sa'kin na nakatingin
kay Ella na palapit sa'kin. "Congrats JD.." "Ugh! Sabi na ngang huwag mo kong t
atawaging JD eh! Si Asha lang tatawag sa'kin ni yan!" inis na sabi ko. "Fine. Jo
hn Dale." "Naman! Ge JD na lang." she roll her eyes as I say that. "Ewan ko sa'y
o. By the way, I just want to say na sana mapatawad mo na ako sa lah at ng nagaw
a ko sa inyo ni Asha, im sincere, I know you can't trust me now, pero sana soone
r will be in a good condition, I love your kids as I love Asha, I wan na act as
their second Mom, lalo na ngayon na aalis kayo, sana ipagkatiwala mo s ila sa ak
in. I will not let anything happen to them." sincere na sabi niya. Nagkatinginan
kami ni Ivan. "Ikaw na din ang nagsabi na hindi kita kaagad mapagk akatiwalaan.
But still, I wanna give it a try, I'll give you a chance. But sa ba hay pa din
kayo titira kasama ng parents ko." sabi ko. "I see." tumatangong sagot niya. "So
new life for us?" nilahad ni Ella ang kamay niya. "New beggining." I shake hand
s with her. "Tatay!" bulabog ng maingay kong anak na si Elo. "Tay!" tango naman
ni Iko sa'kin. Karga ko kaagad ang two years old na si Elo while Iko just nod at
me. Yeah it's weird, Iko is acting like an adult, while Elo is so baby. "You bo
ys, behave while we're not here huh?" "Where are you going Tay?" tanong ni Iko s
a'kin na nakasandal pa sa lamesa at naka pamulsa. "Maglalayas na. Kung makatanon
g ka akala mo hindi na ko babalik eh!" naiinis tal aga ako kay Iko pag nagsasali
ta siya na animo kasing edad ko lang. "Pssh." sagot niya. see?! Ang sarap upakan
ng bata na'to! Dalawang taon pa lang `y an pero kung makaasta akala mo ang laki
laki na. "We're going to our honeymoon." paliwanag ko. "Moon?! What are you goi
ng to the moon Tatay?!" gulat na tanong ni Elo sa'kin.
Isa pa to kung maka react akala mo end of the world na! "Honeymoon baby, honeymo
on, it's the next stage after getting married.You will g o to a place and enjoy
it with the girl you love." paliwanag ko kay Elo. "In short, they are going to m
ake baby."napatingin ako kay Iko sa sinabi niya. "Iko!" saway ko sa kanya. "Why?
Ninong Ivan told me that when you come back, you'll have another baby, rig ht N
inong?" baling niya kay Ivan. "El, ikaw muna bahala sa kanila ah." bilin ko kay
Ella. Luminga linga muna ako para makahanap ng bagay na pwedeng pang patay kay I
van, p ero tanging kutsara at tinidor lang ang nakuha ko. Kinuha ko ang tinidor
at pinukpok sa noo niya. "Gago ka! Kinuha pa man din kitang ninong ng mga anak k
o tapos puro katarantaduh an lang ang ituturo mo!" "Sir malay ko bang napaka mat
andain ng anak niyo!" "Anong akala mo sa anak ko? Bobo?!" "Sorry naman. Tuturuan
ko na lang ng ibang kaalamanan." sinamaan ko siya ng ting in. "Siguraduhin mo l
ang na makabuluhang bagay ang ituturo mo diyan ah!" "Another payment for being a
tutor." sabi niya sa'kin. "Nakakadami ka na ah.." "Siyempre Sir, iba ibang trab
aho, iba ibang sweldo! Price is right!" "Mukamo!" Naglakad na ako para hanapin a
ng asawa ko at ng masimulan na ang honeymoon. Nakita ko siya sa grupo nila Ate D
ianne at Karla. "Babe.." lapit ko sakanya. "Oh times up na?" tanong ni Karla sa'
kin. "Yep. We're off to go." "Where's the twin?" tanong niya at luminga linga pa
. Ako naman ang hinanap ko ay si Ella dahil kung nasaan si Ella andun din ang ka
mb al, papasa na ngang Yaya si Ella para sa kambal eh, sa sobrang hands on niya
at pagtulong, ang sarap ng patayin sa inis ko, hindi ko mabilang kung ilang bese
s n a akong sumabog sa inis sa kanya. Example:
Dianala ko si Elo sa bathtub at inupo, naglaro kaagad siya ng tubig at tawa ng t
awa tuwing wiwisikan ko siya ng tubig. "Halps! halps!" sabay kawag niya sa tubig
. "You want to swim huh?" ngumiti naman siya kaagad at nag laro ng tubig. Kumuha
ako ng tabo at saka ginawang shower sa kanya. I make sure na makakahinga siya d
ahil kaunti kaunti lang naman ang binubuhos ko. "JD!!!!" sigaw ni Ella. "Oh?" ta
nong ko. "JD! Anong ginagawa mo kay Elo?!" gulat na tanong niya. "Obvious ba? Pi
napaliguan hindi ba?" "Ano ka ba! Bawal liguan ang mga bata tuwing friday!" saka
niya kinuha si Elo sa tub at nilagyan ng tuwalya. "Bawal?! Sino may sabi saka a
ng dumi dumi na niya!" sagot ko at sumunod sa kwart o nila Elo. Napatingin si As
ha sa amin na karga si Iko. "Wala ka talagang alam! Saka hindi mo dapat binubuhu
san ng ganoon kadami na tubi g si Elo! Malulunod siya.! " "Malulunod? Isang tabo
nga lang iyon malulunod?!" "Kahit na isang baso `yan pwede parin silang malunod
! "Ah ewan! Psh. Saka huwag mo ko tatawaging JD, si Asha lang ang tatawag sakim
no on." "Badboy!" irap niya sa'kin. "Whatever. .. numb." inis na lang na sabi ko
at sinamaan.l niya ko ng tingin. So brang kainis kita ng nagmo moment kami eh.
"Ella!" sigaw ko ng makita siya. "San ang kambal?" tanong ko. "There.." they're
with their cousins. "Aalis na kayo?" tanong niya. "Yup. So ikaw na bahala sa kam
bal Ate. I trust you." paalam ni Asha. "I don't trust you." simpleng sabi ko. "I
m just saying the truth. Kaya pinasama ko sila Mom at Dad sa pagbabantay kina Ik
o and Elo." "It's ok. I understand." sincere siyang ngumiti. "Iko! Elo!" tawag n
i Asha sa kambal. "Nay! Nanay!" lapit nila at yakap kay Asha. "Aalis lang sila N
anay at Tatay ha? Be good. Elo huwag pasaway ah? Iko don't pla y tricks with you
r brother o kahit na kanino." bilin ni Asha.
"I will Nanay. I'm always good." sagot ni Elo. "Very good." "I don't play tricks
. I'm just having fun." sagot ni Iko. "Iko.. I told you." "Ok Nay, I'm not!"
"Ok. Babye na babies." "Bye." they kissed Asha on her both cheeks. "O si atatay
din!" sabi ko at niyakap sila. Elo kissed me pero si Iko ay halos m agwala. "Tay
your big! And it's weird!" natatawa niyang sabi habang pilit kumakawala sa'ki n
. "No! Kissed me first!" "I don't want! Haha haha.." he laugh out loud when I ti
ckle him. Si Iko? Minsan lang niya ilabas ang soft side niya, pero talagang matu
tuwa ka. E lo is true to himself. Pag ayaw niya, ayaw niya talaga, pag gusto niy
a, gusto ni ya. "Oh we're going na! Bye!" After one month. Sunday at siyempre it
's Family day. Kasama namin ang buong pamilya Aragon at pat i sila Mom, Dad at A
te ni Asha ay nandito din. "Babe.." yakap ko kay Asha at halik sa leeg niya, she
's checking her cookies. "JD! Ugh! Huwag mo nga akong yakapin!" inis na sabi niy
a at lumayo pa. "Grabe Babe! Naglalambing lang ako eh!" "Can't you see I'm bakin
g!" "Bakit? Dati nga kahit anong ginagawa mo tumitigil ka para lang mag-" " Stop
!" awat niya. "Eh naman!" "Lumayo ka muna sa'kin JD please lang! Naiinis ako sa'
yo!" pakiusap niya. Nakapout na lumabas ako ng kusina at nagtuloy sa likod. Naki
ta ko pa ang anak ni Ivan na may dalang sako. "Dara! Where's your Dad?!" tanong
ko sa kanya.
"In my pocket, drinking coffee." seryosong sabi niya na ikinagulat ko. "Joke! An
dun siya oh!" turo niya sa pool. Luko lukong bata! Manang mana sa pinagmanahan
n iya. "Ok. Thank you. Wait ano pala iyang dala mo?" tanong ko sa kanya na nakat
uro sa sako. "It's my toys! Ayaw nila akong isali sa play nila kasi girl daw ako
, so I'm goin g to make layas na! Ang papanget nila!" aba ang taray na bata ah!
"Ok sige. Sarado mo na lang ang gate paglabas mo ah?" sakay ko sa trip niya. "Oo
sige!" aba at talagang sumasagot pa! Pambihira nga naman! Naglakad na ako palap
it kay Ivan na umiinom ng kung anong pulang likido habang n akalublob sa pool. "
Hoy ang anak mo! Lumayas na!" pagbabalita ko sa trip ng anak niya. "Oh? Edi sana
tinuro mo ang daan." "Gago! Ang lakas din ng trip ng anak mo no? Haha.." "Leche
Sir! Kung umasta nga iyon akala mo lalaki! Ina-under ang mga kuya niya." "Ah..
mana kay Andrea haha.." "Tangna." bulong na lang ni Ivan. "Oh bakit ka napalapit
dito? Problema mo?" tan ong niya. "Pag ako lumapit sa yo may problema kaagad?"
"Naman! `yan ka eh!" "..si Asha kasi ang hard sa'kin.." sumbong ko. "Baka mayroo
n kaya mainit dugo sa'yo.." "Siguro.. " pero alam ko pag mayroon siya lagi siyan
g nilalagnat at nagka cramps . "Oh baka naglilihi." bigla akong napalingon kay I
van. Gagong to pinakaba ako. "Buntis siya?" halos hindi ko masabi dahil sa hina.
"Baka lang naman. The last time na nainis sa'yo si Asha hindi ba noong buntis p
a siya? So may possibilities na-" "Ge." hindi ko na siya pinatapos at tumayo na.
"Daddy!" nasalubong ko ulit sa anak niyang nag ala santa claus sa sako. "Proble
ma mo?" sagot ni Ivan. "Peram ng susi ng car, I'm going to layas!" "Ayusin mo mu
na iyang pagsasalita mo bago ka maglayas ah! Halika nga dito pag us apan natin p
roblema mo!" "Nagagalit ako!" sagot ni Dara na nagcross arms pa.
"Ganda ganda mo nagagalit ka!" pang aamo ni Ivan. "Eh kasi wala akong ka-play!"
Naiiling na lang akong iniwan ang mag ama at pakanta kanta pang bumalik sa kusin
a. "Tay san punta?!" tanong ni Iko sa'kin ng madaanan ko sila. "Sa nanay mo, ba
kit?" "I'm thirsty." nagmumukang anghel lang ang mga anak ko pag may kailangan e
h. "Ayun ang pool oh. Daming tubig dun." turo ko sa pool at iniwan sila. "When I
first saw you, I already knew, that there was something inside of you, s omethi
ng I thought that I would never find, Angel of mine.." kanta ko habang nag aayos
ng merienda ng kambal. Siyempre hindi ko naman matitii s magutuman ang mga anak
ko. "Manang padala naman to kina Iko at Elo pakisabi ubusin nila at huwag magti
ra, d ugo at pawis ko ang pinangbili niyan." sabi ko at binigay ang tray. " I lo
ok at you looking at me Now I know why they say the best things are free, Gonna
love you girl you are so fine, Angel of mine.." Nakangiti ko siyang kinantahan k
ahit na tipong hindi niya ako pinapansin, tuloy pa din siya sa aayos ng mga cook
ies niya, kahit na sobrang KSP ko na, go lang I love seeing Asha na naasar sa'ki
n. Why? Dahil kung buntis nga siya at asar na asa r siya sa'kin ibig sabihin ako
ang pinaglilihian niya, at kung sakali man na babae iyon, it's not bad na may B
aby Dale, girl version kami! Ngayon pa lang excited na ako! "How you changed my
world you'll never know I'm different now, you helped me grow You came into my l
ife Sent from above When I lost all hope You showed me love I'm checkin' for you
girl you're right on time Angel of mine.."
"JD! Tumigil ka nga kaka kanta! Naiinis ako." "Ok lang Babe." "Ugh! Please! Huwa
g mo muna kong lambingin!" "Ang cute mo nga eh!" "JD!" inis na inis na siya. "I
love you Babe!"
"Isa pa!" warning niya. "I love you.." lambing ko. Humarap siya sa'kin at tumung
o, pagtayo niya hawak niya na ang tsinelas niya. "Ang kulit mo talaga!" saka bin
ato sa'kin ying tsinelas niya. "Ble! Hindi niya natamaan! Aahahah duling!" asar
ko sa kanya. "Ugghhhh! JD! Nakakainis ka na!" binato niya sa'kin ulit ang isa pa
niyang tsinela s, this time lumapit na siya sa'kin at napatakbo ako sa labas ng
pinto. "I hate you!" sabay pulot ng dalawa niyang tsinelas at bato sa'kin sa la
bas. Natatawang nagtinginan sa'kin sila Ate Dianne at Mom and Dad, I bet they wo
ndering if we have a LQ. Lumapit ako sa bintana at dun tinuloy kumanta. "Nothing
means more to me then what we share No one in this whole world can ever compare
Last night the way you moved is still on my mind Angel of mine.." Ngingiti ngit
i ko siyang pinagmasdan at ng lumingon siya sa akin ay nakakunot na noo ang naki
ta ko. Nag maglunch ay sabay sabay kaming naupo at nagkainan. Tumabi ako kay Ash
a siyem pre. "We have an important announcement." agaw atensyon ni Ate Dianne. "
What is it?" sunod sunod nilang tanong. "I'm two weeks pregnant." announce ni At
e Dianne. "Wow congrats!" sabi nila. Nilapitan ko si Asha at binulungan. "Babe t
ayo ba?" she look at me sharply. "Huwag mo kong kausapin JD!" nangigigil na sabi
niya. "But I want to talk to you.." natatawang asar ko. "JD!" warning ulit niya
. "Sige na nga behave na ako. Baka sobrang look alike ko na ng baby natin paglab
as niyan." then I kissed her in cheeks. Makahulugang tumingin naman ako sa mga t
ao sa paligid. "Iko what do you want? Baby girl or baby boy?" tanong ni Ivan kay
Iko na kumakai n habang nakakandong sa Dad ni Asha. "I want girl.." simpleng sa
got niya. "And why?"
"Coz I will teach her how to play boy's heart." nagulat ako sa sagot ng anak ko
at sinamaan ng tingin si Ivan na malamang nagturo na naman. "Sir sandali! Hindi
pa tapos! Continue Iko." "Play boy's heart and be contended what you have. Dahil
ang pag ibig ay isang ma laking Quiapo, kapag tatanga tanga ka, maagawan ka." "
Oh hindi ba? Lakas maka banat!" "Babanatan kita mamaya Ivan!" inis na sabi ko. "
High five!" apir niya sa anak ko. -Gabi at nasa kwarto na kami ni Asha. Napatulo
g na din namin ang kambal. Nagtodo pabango pa ako para itest si Asha. "Hi Babe!"
lapit ko sa kanya sa dresser niya. Kaagad siyang nagtakip ng ilong. "Your smell
makes me dizzy!" "Aww ganoon? Sayang ang mahal pa naman nito! Baby bench kaya '
to!" asar ko pa. "JD please! Parang awa mo na lumayo ka sa'kin! I hate your smel
l!" inis na pakiusa p niya. Siyempre lumayo na ako kaagad at pumasok sa banyo pa
ra magshower,ni hindi na nga ako nagsabon, shampoo o shower gel man lang dahil b
aka ikamatay pa ni Asha. "Babe.." tabi ko sa kanya ng nakahiga na siya. "JD I'm
sorry if lagi kitang inaaway." nakatalikod siya sa'kin at nakatagilid. "It's ok
Babe. Ikaw pa malakas ka sa'kin eh." "Kakaiba ang nararamdaman ko this past few
days." humarap siya sa'kin. "I understand." "You think so?" "Oo naman. Pero kung
hindi, ok lang. Basta whatever is that, I still love you." I kissed her on her
lips. "I love you too JD." and she smile. "Tatay! Tatay! Tay!" nagkatinginan kam
i ng makarinig ng pagtawag. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Si Elo na yakap an
g unan ang nakita ko. "What's your problem?" tanong ko sa kanya. At napatingin k
ay Iko na nakasandal sa labas ng wall. "We heard creepy sounds. I can't sleep ag
ain. I'm afraid." at tuloy tuloy na pu
masok sa kwarto namin si Elo at sampa sa kama. Yinakap naman kaagad siya ni Ella
. "Don't be afraid Elo." alo ni Asha. "Oh ikaw? Diyan ka lang? Punta na dun sa
kwarto mo." kausap ko kay Iko na nakasa ndal pa din. Tumayo siya at naglakad pap
asok. "I not afraid. I just want to sleep here." dumi retso siya sa kama at nahi
ga doon. "Hindi daw takot." natatawa na lang na naiiling ako. Inayos namin sila
ng higa, at hinayaang makatulog na. "Nagpagawa nga ako ng malaking bahay at mara
ming kwarto, pero sa gabi magsisiksi kan din pala tayo." Natatawang nahiga na la
ng si Asha sa tabi ni Elo at niyakap niya, at ako naman a y ganoon din sa tabi n
i Iko. "Pero mas gusto ko ang ganito lang tayo.. masaya at buo." sa simpleng haw
ak lan g ni Asha alam kong masaya na siya. "Paano na lang Babe pag nadagdagan si
la? Saan na ko matutulog nito?" tanong ko s a kanya. "Don't worry, kahit saan.ka
matulog, tatabihan pa din kita kahit sa sulok." "I love you Babe.." "Love you t
oo.. Goodnight." ---
Chapter 35 The Beginning
When Mr. Maniac meets Ms. Pervert, they found love, we believe that Love is the
most powerful feelings of all. They taught us Love is just like a lust, you do f
eel it anywhere, everywhere, for anyone. But there's only one person makes you
f eel lust for the wholetime 'til forever come. But what if, our Mr. Maniac gets
weak; will Ms. Pervert be strong enough to figh t their Love, to conquer the ch
allenges, and to win the battle of Life? After Mr. Maniac meets Ms. Pervert, doe
s their story ends in a happily ever aft er?
Let's begin the Part II. --"Tay I want chocolate." "Sige." "Tatay Chips!" "Ok."
"Tay Candies!" "Sure." "Tatay Lolipop." Piinandilatan.ko si JD ng akma niyang il
alagay sa cart ang isang supot na lollip op na request ng kambal. "Wala sa list
natin ang mga pinagkukuha niyo, ngayon mamili kayo, ibabalik niyo `y an o palala
basin ko kayong tatlo?" tanong ko sa kanila. " boys balik niyo na `yan." utos ni
JD sa kanila. Namimili na kasi kami ng panghanda para sa nalalapit na Christmas
. At nagpilit l ang sila na sumama sa'kin dito. Pero ang cute nila pagmasdan, ha
bang si JD ay hawak hawak ang kambal, they reall y sweet. "Ok fine. Pwedeng one
chocolate bar lang." nagning ning ang mata nila Iko at Elo . Nag unahan pa silan
g lumapit sa estante ng chocolates. " which should I pick?" "This one or that on
e?" "Alam niyo kung wala lang Nanay niyo, binili ko na lahat `yan sa inyo." "Sus
tay, under ka lang talaga ni Nanay. I want this toblerone." saka nilagay ni Iko
ang toblerone sa cart. Nakasunod ako sa likod nila habang hinihintay silang mak
apili. "Tatay I can't choose, nakakalito." hawak pa ni Elo ang magkabila niyang
pisngi habang nakatingala. "Mag mayni mayno mow ka na lang." "What's that tay?"
nakangunot ang noo na tanong ni Elo kay JD. "C'mon I'll teach you. Like this oh.
" pumwesto si JD sa likod niya at hinawakan ang kamay ni Elo. "Mayni mayni mayni
mow, alin sa chocolates na to ang pipiliin. ko, ito ba o ito?" "Wow that's nice
! I wanna try it."
This time mag isa naman si Elo na kumanta habang tumuturo sa mga chocolates. Nap
apangiti na lang ako. Parang dati lang, baby pa sila, tapos ito na ang laki n a
nila, sooner they will become a man, at nakikita ko sila kung ano si JD ngayon .
"Done!" saka nilagay ni Elo ang kitkat sa cart namin. Habang si JD ay natatawan
g nakatingin din sa kambal na nauunang maglakad sa amin . "They're growing fast.
." bulong ni JD sa'kin. "Yeah, at habang lumalaki sila, mas nagiging kamukha mo.
" "Siyempre ako ang Tatay eh." "Yeah right. Wet market tayo." sabay liko ko sa w
ay papuntang wet market. Nang masilayan ko ang mangga ay halos maglaway ako sa p
angangasim there's a part of me na sobrang excited pagkakita sa mga mangga. Nami
mintog sila at tila inaak it akong tikman. "I saw lust on your eyes. Poor mangoe
s. Ni rape mo na sa utak mo." natatawang lu mingon ako kay JD at tinampal siya s
a braso. Ok fine, we have this feeling pero hindi pa kami sigurado. I smile at h
im. "I want that." nagkibit balikat lang siya at lumapit sa stand ng manga. "Iko
, Elo come here!" tawag ko sa kambal na busy sa panonood ng mga naglalanguiy ang
isda. Nilagay ni JD sa cart namin ang three kilos na manga. At hindi ko napigil
an kuni n ang isa at amuyin ito. "Oh my gosh JD! Natatakam na ako!" hindi ko map
igilang sabihin. "Easy Babe.." natatawa niyang sabi at kinuha na sa'kin ang list
ahan para siya na a ng mamili ng mga hindi pa nakukuha. Pavdating namin sa bahay
ay hinayaan.ko.na lang na si JD ang mag ayos ng pinamil i namin, at ako ay pumw
esto na salamesa para kainin ang mangga ko. Naupo ang kambal sa harap ko hawak a
ng chocolates na pinabili nila. "Nay bakit ang takaw mo po ngayon?" tanong Iko s
a'kin habang kumakain ng mangga a t sinawsaw ko pa sa bagoong. "There's a time l
ang talaga na may gustong kainin ang mga girls." "Eh bakit ?" "Kasi ganoon talag
a.." "Nanay ubos na ang chocolates ko! Gusto ko pa!" naka puppy eyes na sabi ni
Elo. "Enough of that Elo. Go wash your hands.." naka pout na sinunod niya ako, a
t bum alik na nakanguso pa din.
"Gusto ko pa.."bulong niya. "Oh share tayo.." sabi ni Iko at binigyan.si Elo ng
chocolate niya. Amg cute nilang dalawa pagmasdan! "Iko! Elo!" sigaw ni Ate na pa
lapit sa amin. "Tita!" kaagad na naglapitan sa kanyaang dalawang bata, akodin ay
masaya na maay os na kami ni Ate, bumalik na ang dating sigla niya at masaya ak
ong nalinawan na din siya. "Hi Ash!" lapit niya sa'kin at nagbeso kami. "Hello J
dboy!" bati din niya kay JD n a busy sa pag aayos ng pinamili namin. "Look Nay!"
saka kinaway nila Iko at Elo ang mga pasalubing ni Ate Ella. "Ate naman! Masyad
o mo naman atang ini spoiled ang dalawa, pinaghihigpitan ko ng a sa pagkain at p
aggastos nila eh.' "Ano kaba, ganyan ka din.naman kay Angelico.." nakatingin siy
a sa kambal nanagla laro ng dala niyang mga toys. "Ate.." I held her hands. "Ano
ka ba, tapos na iyon,natutuwa nga ako sa kanilaeh, they are both intellige nt."
"Kanino pa ba magmamana? Edi sa'kin!"proud na sabi ni JD. "Hindi mo ba alam na
parehas kaming scholar ni Asha mula nursery." pagmamalaki n i Ate. "At hindi mo
ba alam na dakilang cheater iyang boss ko! Ang galing kayabg mangop ya niyan!" s
abat ni Ivan na galing sa back door. "Leche ka! Anong ginagawa mo dito?" tanong
ni JD. "Bina back up-an.ka Sir! Hindi ba sabi mo pag anjan si Ella magbantay ako
." "Lumayas ka na!" sabi ni JD at binato ng isang plaatic " Joke lang!.. tara.."
saka sila lumabas ng kusina. ahalatang guilty sa ginagawa nila. "Hanggang ngayo
n din pa din ako pinagkakatiwalaan ng asawa mo Ash.." "Ano ka ba Ate, it takes t
ime.. na trauma lang si JD sa ginawa mo kaya hindi kaa gad sys naka move on." "I
know, kasalanan ko naman talaga, and I feel sorry 'bout that Ash, gusto ko ta l
agang maayos na tayo." "Maayos naman tayo Ate eh. Huwag mo na lang pansinin si J
D ." "Sana bago magpasko, mapatawad niya ako. " "Din't worry Ate kakausapin ko s
iya."
"Nanay!" sigaw nila Elo na ikinatayo ko. "Bakit?" nakapamewang na salubong ko. "
He broke my toy!" sumbong ni Elo at pinakita ang airplane na wala ng battery. "I
didn't I just borrow it." hawak ang dalawang battery na paliwabag ni Iko. "Anon
g gagawin.mo diyan?" tanong ko. "Im going to make buildings!" proud pa siya. "Us
ing Batteries?" takang tanong ko. "Oh yes! Just like this." Tinayo niya ang isan
g battery at pinatong ang isa, ha. ggang tatlo pero nabagsak din naman. "Oh men!
" inos na sabi niya ng mahilig iyon. "Nanay, I want to play my airplane!" ungot
ni Elo. "Iko give it back tve batteries , maglalaro ang kapatid mo." umiling si
Iko sa'kin , tanda na ayaa niyang sumunod. "Iko " warning ko. "I don't want." na
inis na ako kaya binalingan.ko si Aye na nakikiniflg lang sa a min. "Iko give it
back to Elo, here oh, use lego na lang to build a building. Para ma kalaro din
si Elo." amo ni Ate. Naka pout naman na binigay ni Iko ang batteries. "Hot tempe
red mo yata?" tanong ni Ate sa'kin. "I don't know." naiiling na lang na sagot ko
. "Kailan ka pa huling nagkaroon?" "Actually delayed na." "Nag PT ka na ba?" nak
atingin siya sa'kin. I bit my lower lip dahil kinakabahan din ako. "Not yet ." N
aiiling na lang siya sa'kin. "Mag PT para ma confirm. It's not that bad naman. A
f ter all masaya nga kung buntis ka ulit." napaisip ako sa sinabi ni Ate. "Did y
ou see my Daddy?" tanong ni Dara pagpasok niya ng bahay namin. "Hi Dara!" bati k
o sa napaka cute na si Dara. "Hi Tita!" kaway niya sa'kin. Ang cute cute talaga
ng baby girl nila Ivan. "Paano ka nakapasok dito?" tanong ni Iko. "Malamabg sa G
ate? Pero try mo punasok sa bintana." pangbabara niya kay Iko. ".. crazy girl."
lumapit sa'kin si Iko at tumabi habang nagcross arms pa.
"Hi Elo! Buti anjan ka, may matino ang makakausap!" lapit ni Dara ky Elo. "Alien
kasi Iko." "Dalawa kaya kaming alien! Sabi ng Daddy mo kung ano si Kuya ganoon
din ako. Kay a alien kami pareho!" "Huwag ka maniwala sa Daddy ko, barbers iyon,
he always make kwento which is not true." "Nay, baliw si Dara no?" kalabit ni I
ko sa'kin at nginuso si Dara. "Iko that's bad." saway ko sa kanya. "Totoo naman
eh. Kung ano ano pinagsazabi niya." ginulo ko na lang ang buhok niy a. "Dara! Da
ra!" pasok din ni Dea. "Hi Asha! Ang blooming mo naman ngayon!" bati sa'k in ni
Dea. "Really?" nangingiting tanong ko. "Yup. Hi Ella!" bati niya din kay Ella. "
You're looking to Ivan? Nasa likod sila, may pinag uusapan lang." "Ah oo. Lunch
na kasi. O paano mauuna na ako. Pakisabi kay Ivan isabay iuwi si D ara." "Ok!" P
aglabas ni Dea ay siya namang pasok ng dalawang magbespren. "Dara anong ginagawa
mo dito? Tanghaling tapat, nangangapit bahay ka." bungad ni Ivan sa anak niya.
"Eh why are you here? Tanghaling tapat nakikipagchismisan ka kay Tito Dale." "Ma
y pinag usapan lang kami." sagot ni Ivan sa anak niya. "May pinag usapan lang di
n kami ni Elo. Hindi ba Elo?" tumingin si Dara kay Elo at si Elo naman ay nakipa
gtitigan din sa kanya. "Oh tama na `yan! Magkatunawan kayong dalawa!" saka kinar
ga ni Ivan si Dara. "Una na kami!" paalam niya. "Bye Elo!" kumakaway na paalam n
i Dara at kumaway din si Elo. Lumapit si Iko kay JD.. "Tay.." tawag niya. "Oh ba
kit?" tanong ni JD. "Bakit ang pogi ko?" tiningnan ni JD mula ulo hanggang paa s
i Iko. "Ang totoo, san mo nilagay ang electricfan sa katawan mo?" "Bskit Tay?" i
nosenteng tanong ni Iko. "Ang hangin eh!"
"Pssshhh.. "Tigil tigilan mo ko sa kaartehan.mo Iko ah.. itali kita diyan eh!" s
abi ni JD n g irapan siya ni Iko at nag cross arms pa. "I'm just asking." at nau
po ulit ito sa tabi ko. They are the miniture of JD, sobrang hating hati, naupo
si JD sa tabi ni Elo na tahimik na naglalaro habang si Iko naman ay tahimik na n
agmamasid sa kanila. "You put christmas decor na pala." sabi ni Ate habang nagma
masid sa kabahayan. "Yup. Last week lang. Ano palang plano mo sa birthday natin?
" tanong ko. Dati we usually have dinner with our parents tapos noon uwi na, hin
di uso ang pa rty sa amin. She smile at me. "Do you feel like to throw a party?"
"Ok lang pero saan?" tanong ko din. "Here. Let's have a Family party. Invite JD
's family and our family. This will b e the first time na buo tayo right?" Napai
sip ako sa sinavlbi niya.. "Why not? Go for it. Sige ayusin natin ang detai ls."
"Ok mauuna na ako para maasikaso na, we just have two weeks before 16. Bye." at
nagbeso siya sa'kin. "Bye Iko, Bye Elo! Jdboy una na ako." "Ge huwag ka na baba
lik." biro ni JD. "I shall return." saka umalis na si Ate. Gabi na at busy si JD
sa mga paper works niya, pinagmamasdan ko lang siya, and t here's an urge na ya
kapin ko siya. Tumayo ako at pumwesto sa likod niya. Niyakap ko siya. "JD.." "..
" marahan siyang lumingon sa'kin. "Gusto mo talaga ng Baby girl?" tanong ko. Bag
o siya sumagot ay inikot muna niya ang swivel chair niya at kinandong ako. "Yes.
Naiingiit kasi ako kay Ivan, may Baby girl na siya." ang cute niya magsali ta k
aya naman I pinch his nose. "Sige, samahan mo kong magpacheck up sa OB natin par
a maconfirm natin." tumingin siya sa'kin and smile. "Sigurado na?" nakangiti niy
ang tanong. "Nag PT ako kanina, it has two limes, pero mas maganda pa din na mag
pa check up ako."
"Ok Babe! Bukas na bukas din! Magpapacheck up na tayo." excited na hinawakan niy
a ang tummy ko. Here we go, after almost three years mayroon na naman, hindi ko
masisisi ang iba ng babaeng mag anak ng mag anak, dahil iba ang feeling na naid
udulot niya; carry ing your baby in your womb for nine moths then gambling your
life for your baby' s life, totoong kalahati ng paa mo ang nakabaon sa lupa pag
nanganganak ka. But the best feeling is you hear your baby cry, you see your bab
y's smile. And t he kind of feeling na nasa mga braso mo siya na natutulog. "Let
's sleep Babe." aya ni JD sa'kin. Nauna kong sumampa sa kama dahil inayos niya p
a ang mga paperworks niya. Papatayin na sana niya ang ilaw ng makarinig kami ng
katok, makahulugan kaming n agkatitigan ni JD. Lumapit siya sa pinto at binuksan
ito, wala ng sabi sabing pu masok ang kambal at sumampa sa kama at pumwesto ng
higa. "Hanggang kelan pa kayo matutulog dito? Ano pang saysay ng pinagawa kong k
warto niyo kung hindi naman kayo matutulog dun?" tanong ni JD sa kambal na pumwe
sto ng mahiga. "Ako kagabi natulog dun!" tinaas pa ni Elo ang kamay niya. "O tap
os? Schedule niyo naman ngayon dito?" sumampa na si JD sa kama at pumwesto . "Na
y si Tatay o nangsisiksik." sumbong ni Iko sa kin. "Umusod lang ako, makasiksik
ka naman. Napisa ka? napisa ka?" tanong ni JD kay I ko na halos magpalitan na si
la ng mukha. "Hindi .." natatawang nagtaklob ng mukha si Iko habang tumatawa. Na
huli na naman ni JD ang kiliti ni Iko. "Tay ssshhh.." nag ssshhhh gesture pa si
Elo. "Ok sleep na." awat ko sa mag ama. "Wait nagpray na ba kayo?" tanong ni JD
sa kambal. Umiling sila. "Iko ikaw mag p ray." sabi ni JD. "Ako?" tanong ni Iko.
"Hindi ako yata! Hindi ba sabi ko Iko?" asar na naman ni JD. "Why me.." "Iko.."
tiningnan ko siya at nginitian. "Sabi ko nga ako magpe pray. The name of the fa
ther and of the son and of the H oly spirit Amen, Dear Papa Jesus, marami pong s
alamat sa Tatay at Nanay namin, p ati na po sa Food, toys at house. Thank you di
n po sa healthy lives namin. Lagi niyo po kaming iingatan, at please sana po gir
l ang next baby ni Nanay at Tatay . Amen." Napangiti ako sa huling sinabi ni Iko
. Alam din nila ang issue sa bahay namin. A nd like what I always say; sana nga.
.
Hinintay muna namin silang makatulog at saka kami nahiga na ni JD. "Hindi ako ma
gsasawa sa ganito JD as long as magkakasama tayo." I caress his han d na nakapat
ong sa kambal. "Paano naman ako Babe? Paano mabubuo ang Baby girl natin." reklam
o niya. "Buo na kaya." biro ko. "Siyempre iba pa din ang side dish sa main menu!
" "JD alam mo ang dami mong alam matulog ka na nga!" "K. Night." magkahawak ang
kamay namin hbabang nakayakap sa kambal. Sana ganito palagi, even though; makuli
t si JD mas gugustuhin ko pa na nasa tabi ko siya. Siguro nga siya na naman ang
pinaglilihian ko, paano kasi andun na nai inis ako sa kanya, kahit wala naman si
yang ginagawa. But I love seeing his face!
Chapter 36 Birthday
"Sir, taon taon na lang ba tayong mag iisip ng ireregalo kay Ma'am Asha?" reklam
o ni Ivan sa akin.
Nagbe-brainstorming kasi kami kung anong magandang surprise sa darating na birth
day ni Asha. "Sir lahat na ng kalokohan ginawa na natin, nagbigay ka na ng bank
accounts, nab igay mo na ang bahay, tapos nagpakasal na kayo, ano pa bang surpr
esa ang gusto m o? Try mo kayang mag annul naman kayo." tiningnan ko siya ng mas
ama at naghanap ng pambabato sa kanya. "Hep.. no no no.." saka inimis ni Ivan la
hat ng nakakalat sa table ko. "Manahimik at mag isip ka na lang diyan ah!" inis
na sabi ko at humarap sa lapto p ko kung saan nag se-search ako ng mga surprise
idea for birthdays. One week na lang kasi birthday na niya, naghahanda na nga si
la ni Ella sa party nila, mga friends and families nga lang ang invited nila. At
nakikita ko kay Ash a na nag eenjoy sila ng Ate niya sa bonding nila. Sana lang
talaga maayos na ito, si Ella ay puro kabutihan ang pinapakita sa'kin, s a amin
ni Asha at sa kambal, ang kambal naman ay ganoon pa din, siyempre kambal pa din
, gwapo at mana sa'kin. "Sir ano pa lang lagay ni Ella?" pangangamusta ni Ivan.
"So far so good." base sa pagmamasid ko sa kanya ay wala naman akong napupunang
masamang mangyayari.
"What about sa motherhood thing niya?" except sa pagiging pakielamaera niya pala
. Oo dati natutuwa ako sa pagiging generous niya sa mga anak ko, at sa pagtulon
g n iya sa pagpapalaki namin sa kanila. Pero habang tumatagal sumosobra na, ang
pinakaayaw ko sa lahat ay ang nililimita han niya ang gagawin ng mga anak ko. Ba
wal niyan bawal nito, tapos lagi pa siyan g hands on na sobra ng sumbobra dahil
pati kami ni Asha ay hindi makasingit sa k anya. "No. Hindi ko pa din na o-open
kay Asha. Masyado pa kasi siyang masaya sa bondin g nila ni Ella." "I guess you
need to talk either Asha or Ella, para malaman ni Ella ang ayaw mo, hindi naman.
pwedeng lagi na lang ganoon." Napapatango na lang ako sa sinabi ni Ivan. Ayaw ko
kasi ang ugali ni Ella na naw awalan na kami ng oras sa kambal, and she is so o
ver protective, hindi naman sa hinuhusgahan ko si Ella pero sa pakiramdam ko bin
ubuhay niya ang anak niya sa ka tawan ng mga anak ko. And I won't allow that. "S
ir hindi ko na talaga kaya, nasasaiyang ang oras natin dito, uuwi na ko at may l
agnat si Dara, dahil dun vaccine niya kahapon, mauuna na ko Sir pero promise m a
g iisip talaga ako." nag fist to fist kami at nauna na siya. Inayos ko na din an
g gamit ko para makauwi na, duamaan muna ako sa bakeshop para bumili ng pasalubo
ng sa kambal. Pagdating sa bahay ay wala ang usual na madadat nan ko, ang makala
t na laruan ng kambal sa sofa, at ang maingay nilang paglalaro kasabay ng malaka
s na tv. "Nasaan ang kambal at si Asha?" tanong ko sa kasambahay na pababa. "Si
Ma'am Asha po nasa kwarto niyo nagpapahinga, ang kambal po nasa kwarto nila kasa
ma si Ma'am Ella." "Anong nangyari kay Asha?" tanong ko. "Nahilo pa si Ma'am Ash
a kanina pagkatapos nilang magfree taste dun sa catering. " Nagmamadali akong um
akyat at pinuntahan si Asha. She's sleeping. Chinek ko ang t emperature niya, hi
ndi naman siya mainit. Ayos lang. After I kissed her ay lumip at ako sa kwarto n
g kambal. Malayo pa lang ay narinig ko na ang tawanan at sigawan ng kambal mula
sa kwarto nila, I guess they're having fun with Ella. Pagsilip ko ay naghahabula
n sila Iko at Elo habang naka costume sila ng spider man at bat man. Si Ela nama
n ay naka witch hat, they are playing. "Hi boys!" Bati ko sa kanila. "Tatay! Tay
!" nag unahan silang bumaba sa kama nila at lumapit sa'kin. I both kissed them o
n head. "Pawis na pawis kayo ah.." puna ko sa kanila at kinu ha ang towel nila.
"Ako na.." agaw ni Ella sa'kin at nilapit niya ang kambal sa kanya. "I bought yo
u guys your favorite cupcakes, go down and eat." "Yehey!" at nagunahan silang bu
maba. "Two will enough. Baka ubuhin kayo." paalala ni Ella. "Be careful!" habol
ko sa kanila at tiningnan sa pagbaba. "They are really big now, I can see Angeli
co sa kanila, ganyan din siya kasaya e verytime na may pasalubong si Daniel sa k
anya." napalingon ako kay Ella. "Sorry 'bout that.." pinag isipan ko muna ang sa
sabihin ko sa kanya tungkol sa m ga bagay na napuna ko. "Uhm.. Ella.. huwag mo s
anang masamain 'to, I know mas m ay experience ka kesa sa amin ni Asha, pero hin
di ba ang pagiging magulang hindi naman panandaliang natutunan `yan, it really t
ake times.." "What do you mean JD?" tanong niya. "Give us time para matutunan na
min ni Asha on how to be a good parents, and sana don't compare your son, to my
twins, magkaiba sila, may mga bagay kang ginagawa na hindi ko na gusto; sana nam
an Ella, ibigay mo sa amin ni Asha ang oras para matutunan at para mapalaki nami
n ng maayos ang kambal." he look at me, at nag cr oss arms. "Sinasabi mo ba JD n
a nakakagulo ako sa inyo.." "No Ella, hindi ka nakakagulo pero I think hindi lah
at ng oras kailangan ka nami n, we are the parents, and we should be the one who
'll teach them what they need to know." "Si Asha ang humingi ng tulong sa'kin.."
"At ako naman ang humihingi ngayon.. please let Asha do what she wants para sa
a nak namin dahil lahat ng ginagawa niya ay puro sabi mo, sabi mo bawal ang choc
ol ates, bawal lumabas pag hapon na,bawal magbabad sa tubig.. but the truth is g
ust o namin hayaan lang sila, ayaw naming ikulong sila sa iisang lugar we just w
ante d them to experience what a normal kids do.. I m sorry.." She just stare me
for a while, at bumaba na, mas mabuti na ang nagkakaintindihan kami kesa naman
nagtatago ako ng sama ng loob. Bumaba din ako para tingnan ang kambal. "Tay.." l
apit kaagad ni Elo sa'kin. "Gusto ko pa.." bulong niya. "Then eat..ang dami dami
niyan.oh." turo ko sa cupcakes. "Sabi ni Tita Ella hindi daw pwed-" "Shhh..it's
ok, pag si Tatay ang kasama niyo, ok lang `yan.." nakangiti kong sabi kay Elo.
"Really?" tumango ako bilang sagot din. "Tatay pwede ako din?" paalam din ni Iko
. "Sure.." nakatanganong sagot ko at pinagmasdan silang kumain ng pasalubong ko.
Hinayaan kong magpahinga si Asha buong hapon. Ako na ang nag asikaso sa kambal.
After kong malinisan at mapatulog sila Elo at Iko ay lumipat na ko sa kwarto nam
in ni Asha. Nakita ko si Asha na hawak ang phone niya. "Sige. Bye Ate." rinig k
o. I know Ate niya ang kausap niya. Kaya hinanda ko na a ng sagot sa tanong niya
. "JD ano `tong sinabi ni Ate sa'kin na pinagbawalan mo na daw siyang pumunta di
to?" t anong ni Asha sa'kin. "What? Wala akong sinabing ganoon sa Ate mo." depen
sa ko kaagad. "But she said, kinausap mo daw siya." "Yeah I talked to her, pero
hindi ko sinabing huwag na siyang pupunta dito, All I say is hayaan niya tayong
magpalaki sa anak natin, na huwag niyang icompare an g anak niya sa mga anak ko,
or worst baka nga binuhay niya sa pag katao nila Iko at Elo ang anak niya." "Wh
at do you mean?" "Remember the time noong sinabi ko sa'yo na I want my child to
raise in a freeway, Asha all I want is to raise them without the fear of hurting
, I just want to le t them feel how does it hurt, gusto kong hayaan silang lumak
i na nalalaman nila ang sakit ng madapa, kung anong pakiramdam ng ubuhin, kung a
nong feeling ng lagn atin sa ulan, I don't want to raise them with fear, hindi a
ng bawal ang ganyan b awal ang ganito." huminga ako ng malalim at tiningnan si A
sha. "Asha hindi ba iyon naman talaga ang gusto natin, ang hayaan silang mabubay
katu lad ng buhay ng ibang bata, hayaan natin silang magkamali at madapa, becau
se tha t's the essence of life, through that mas lalong magiging matapang ang is
ang tao , anong mangyayari kung ikukulong natin sila at poprotektahan sa mga mas
asakit n a bagay? Hindi habang buhay magagawa natin iyon, we're here to guide th
em. to ex plain to them kung bakit sila nasaktan. Asha huwag mong hayaan na impl
uwensyahan ka ng Ate mo. Do what you want." Napatingin sa'kin si Asha na para ba
ng naguhuluhan. "Magkakaiba ng way ang pagpapalaki ng bawat magulang and I know,
we have our own way to raise them into a good person . Asha believe in yourself
. Hindi habang b uhay aasa ka sa Ate mo or maniniwala ka. We both going to be go
od parents." "I know JD, it's just that, ayoko lang magulo ang mayroon kami ngay
on ni Ate, na iintindihan ko naman ang point mo, wrong timing ka nga lang." naup
o na siya sa harap ng dresser niya para mag ayos. "Babe, sasaglit lang ako kay I
van." paalam ko kay Asha at lumabas na. Sinilip ko muna ang kambal sa kwarto nil
a. Minabuti namin na pagsamahin muna sil a sa iisang kwarto, may dalawang kama s
a isang kwarto nila, kanina ng pinatulog ko sila ay magkahiwalay pa sila, pero n
gayon nasa iisang kama na sila, si Ello a ng lumipat sa kama ni Iko. Nangingiti
na lang akong lumapit sa kanila at inayos ang kumot nila. They are sh aring on o
ne pillow. Tumuloy na kong lumabas para bulabugin si Ivan at para may makausap n
a din. Hindi na ako nag abalang kalampagin ang gate nila, pumasok na ako at sa t
apat na
lang ng pinto nag antay. "Ivan.. Ivan!" tawag ko pagkatapos kumatok. "Sandale! W
ho you?!" boses ni Dara ang narinig ko sa likod ng pinto. "Si Tito Dale 'to! Ope
n the door Dara.." kausap ko. "Pasok.." bungad ni Dara sa'kin hawak ang manika n
iya. Napansin ko ang nakakunot n iyang noo. "San Daddy mo?" tanong ko at naupo s
a sofa nila. "Nasa room nila. Ang tagal nga eh." nagkamot siya ng mata na tila i
naantok na. "Bakit gising ka pa?" "Sila Kuya kasi! They don't want me to share t
heir room. Hate them." nakapout na sabi niya. "Are you sleepy?" I ask her. "Yeah
. I want to sleep na." "Come.." inihiga ko siya sa lap ko. Napakadaling nakatulo
g ni Dara, wala pang ilang minuto ay tulog na tulog na ito, she's sleeping like
an angel, ang cute cute niya, para siyang anghel pag tulog, sobrang bossy naman
pag gising. Gusto ko pag nagkaanak ako ng babae, ang sweet, caring at girly kumi
los, I want someone na ituturing kong isang gem at aalagaan ko, I will not let a
nyone harm t o my precious gem. Pero kung kasing cute at bibo naman ni Dara ay o
k lang din as long as she still my baby girl. "Dara.." tawag ni Andrea kay Dara.
"Sir andito pala kayo." kasunod ni Andrea ay si Ivan. Kaagad na kinuha ni Ivan
si Dara, kinarga niya ito papunta sa kwarto nila. "Pasensya na JD ah, may pinag
usapan lang kasi kami ni Ivan." hinging paumanhin ni Andrea sa'kin. Tumango lang
ako at hinintay si Ivan na bumalik. "Sir bakit? Gabing gabi nandito kayo?" dala
niya ang dalawang beer at tumuloy ka mi sa veranda nila. Simple lang naman ang
bahay nila, Bungalow type na may apat na kwarto. Malaki di n siya para sa pamily
a nila Ivan. "I made a mistake." tinungga ko ang isang beer at nakalahati kaagad
. "Chill. Nakita ko nga si Ella kanina. Nag usap na kayo?" tanong niya. "Yeah. N
alungkot si Asha sa ginawa ko, I think masyado kong nabigla si Ella; dap
at pala nag hinay hinay muna ako." Naramdaman ko ang tapik ni Ivan "Ok lang `yan
kesa naman tumagal pa." "Inaalala ko si Asha, nag wo-worried na naman siya kay
Ella." napasandal ako sa poste ng veranda nila at tinanaw ang makulay naming bah
ay dahil sa christmas lig hts. "Ganyan talaga.. huwag mo ng problemahin iyon, ba
sta naiintindihan ka ni Asha." "Iniisip ko nga na malapit na ang birthday nila t
apos ngayon pa nangyari 'to." n aubos ko na ang isang lata ng beer at saka tinay
o sa lamesa at pinitik. "Kagago mo talaga! Ayan lang basurahan oh! Yari na naman
ako kay Kulengleng pag nakita niya 'to." pinulot ni Ivan ang lata at saka tinap
on sa basurahan. Napangiti ako sa ginawa niya. "Under ka din.no?" "Hindi under a
ng tawag dun. Pagmamahal iyon." "Yeah right. We just love them kaya naman mas pi
nipili nating sundin ang gusto n ila." "Tama na iyang emote mo. Umuwi ka na! Ilo
ck mo ang gate paglabas mo." gagong to, pagsarhan daw ba ako ng pinto at iniwana
n ako? Tumayo na ko para lumabas. Hindi pa ako nakakaabot sa gate ay pinatay niy
a na an g ilaw sa veranda nila. "Lol ka Ivan! Bukas ka sa'kin!" sigaw ko sa kany
a. "He! Magpatulog ka!" balik sigaw niya sa'kin. "Baka nakakalimutan mong ako bu
mili nito?!" sigaw ko. "Sorry naman. Ayan bukas na.." binuksan niya ulit ang ila
w at sumilip siya sa bi ntana nila at tinanaw ako. "Tangna mo! Ge patayin mo na!
Kasalanan ko pa pag tumaas bayarin niyo sa kuryent e!" labas na ko ng gate nila
. "Ge mwah mwah tsup tsup!" rinig ko pang sigaw niya. Umuwi na ko sa bahay namin
at chinek ang mga pinto. Umakyat na ko, sinilip ko mu na ang kwarto ng kambal,
and I saw Asha sharing bed with the twins. I just smile at mas pinili kong matul
og sa kabilang kama. Three days before mag birthday sila Ella at Asha ay nakaisi
p ako ng magandang re galo. Hindi na nila tinuloy ang preparation for their birt
hday sa bahay. Apektad o si Asha sa nangyari, at sa tingin ko I need to do somet
hing para sa kanila. Nagpatulong ako kay Ivan sa preparations katulong ang barka
da, kailangan nilang magbati dahil pati ako nakokonsensya na. December 16 (Asha&
Ella's birthday) Mga pamilya ko lang ang inimbitahan ko sa birthday nila. Tadong
Ivan to, siya pi nag ayos ko ng pagkain, at puro ke mamahal ang pina cater. Tss
s malaki ang gasto s ko nito, at sana mag workout ang plano ko, magkaayos na san
a silang magkapatid , I don't wanna see Asha worrying. Buntis pa naman siya, kun
g sakali man, ayaw k
ong ma stress siya sa mga nangyayari. "Sir ok na!" thumbs up ni Ivan sa'kin. Ako
ang mag oopening ng program, leche na `ya n! Mahina pa naman ako sa mga adlib n
a ganito, kinakabahan ako, andun si Ella ka sama ang parents niya. "Tangna! Huwa
g mo sabihing kinakabahan ka? Parang magpe present ka lang niyan!" pinagtulakan
ako ni Ivan sa gitna. Hawak ko na ang mic kaya naman dinig na dinig kami, naka t
ingin na din sila sa amin. "Takte! Pwdeng sandali lang? Nagmamadali ka? May laka
d?!" .. huminga muna ako ng malalim saka tumingin sa kanila. "Goodevening everyo
ne, maraming salamat sa lahat ng pumunta.. it is the twenty t hird birthday of m
y lovely wife, Asha.. and of course her twin sister Ella, actu ally hindi naman
ako dapat ang nandito, because this isn't my night pero dahil m edyo gago ako eh
kailangan kong gawin ito para makabawi sa kanilang dalawa.." in ilahad ko ang k
amay ko and all of them saw the picture of Asha and Ella. "Here's my little pres
entation to you Ella and Asha.. and I wanted to say sorry for all the bad that I
've done.." The video started to play..
Don't you ever wish you were someone else, You were meant to be the way you are
exactly. Don't you ever say you don't like the way you are. When you learn to lo
ve yourself, you're better off by far. And I hope you always stay the same, cuz
there's nothin' 'bout you I would change. It all started on their baby pictures
magkasama, solo, cute, at mga wacky pictur es nila na hiningi ko pa sa Mommy nil
a. I think they need to reminisce their chi ldhood days.. I think that you could
be whatever you wanted to be If you could realize, all the dreams you have insi
de. Don't be afraid if you've got something to say, Just open up your heart and
let it show you the way. Moving on is really hard to do, pero we need to do it f
or us to have a happy lif e. This songs encourage them to do what they wanted to
do, feel free, don't chan ge yourself because of the bad things that you experi
ence. You need to keep on b alancing, dahil ang mundo ay umiikot kailangan mo di
n gumalaw para hindi ka haba ng buhay na nasa ibaba. Believe in yourself. Reach
down inside. The love you find will set you free. Believe in yourself, you will
come alive. Have faith in what you do. You'll make it through.
Napangiti ako when I saw both of them crying. Sino ba naman ang hindi maiiyak? E
h lahat na ng dapat I throwback tinrownback ko na. Kidding aside, sana naman ma
k atulong ito sa kanila para malaman nilang hindi habang buhay kailangan nilang
ku mapit sa nakaraan, uso mag move on.. try nila minsan. Lumapit ako right after
the video stop..
"Please accept my apology Ella I know I hurt your feelings.." kinuha na ni Ivan
sa'kin ang mic. "Apology accepted. Don't worry, narealize ko din naman ang mali
ko.." nakangiti niyang sabi sa akin. "Happy Birthday Ate!" salubong ni Asha. "Ha
ppy birthday Sissy!" nagyakap silang dalawa. And now problem solved. Inabutan ak
o ni Ivan ng beer at saka kami pumwesto kasam a ng mga lalaki. "Can you please s
top following me!" rinig namin na sigaw ni Dara. Nakaharap siya sa tatlong maton
niyang Kuya. "No." "No." "No." Chorus ng triplets. "Grrrrrr.." naka close fist
na si Dara tandang galit na siya. "Dara lezz play!" lapit ni Elo kasunod ni Iko.
"Hep!" awat kaagad ni JJ.. hinawakan niya pa sa dibdib si Elo para hindi makala
p it. "Why?" takang tanong ni Elo. "..don't you dare touch my brother!" nagulat
ako ng tinabig ni Iko ang kamay ni JJ.. pero chill pa din kami na nagmamasid sa
kanila. "C'mon Elo.." hinugot niya na si Elo palayo kay Dara. Kasunod noon ay an
g malakas at matinis na iyak ni Dara. "Daddddyyyyyyyy!! Waaaaaaaa..." "Patay!" "
Lagot!" "Labas ako diyan!" Nataranta pa ang triplets at hindi alam kung paano ta
takbo. "Hep!" awat ni Ivan at isa isang hinawakan sa shirt ang triplets. "Dad I'
m not the one!" depensa kaagad ni JR at kabadong nag ayos ng salamin niy a sa ma
ta. "Dad si JJ iyon!" turo ni JC. "Dad let me explain!" natatakot na awat ni JJ.
"Sa bahay!" turo ni Ivan sa gate ng bahay namin at animo langgam na sunod sunod
na lumabas ang triplets. "Ikaw?! Uwi! Mga sakit kayo sa ulo!" turo niya din kay
Dara. "Sir! Maglelecture muna ko ah!" paalam ni Ivan sa'kin at sinundan ang mga
anak niy a. Tinanguan ko na lang siya. "Pare saan ba ang umaway sa'yo? Tara resb
akan natin!" Tatlong kambal ang papalapit sa amin. "Shet pare picturan mo!" sabi
kaagad ni Michael. Imagine this, tatlong kambal na magkaka akbay ang paparating
.. Sila Storm at Thunder na anak ni Ate Cass. Clinton and Clifford na anak ni Ka
rla . And my own Iko and Elo. "Huwag.. chill muna kayo iwrestling na lang natin!
" suggest ni Clinton. "Nasaan ang ring?" tanong ni Storm na kumakamot pa ng ulo.
"Oo nga no! Bugbugin na lang natin!" sabi ni Clifford. "Malalaki sila!" worried
na sabi ni Elo. "Edi two in one! Dalawa sa isa!" brilliant na sabi ni Iko. "Ang
galing mo talaga fre! Kanina pa ko nag iisip ng magandang idea at scientifi c e
xperiment para mapatumba ang mas malaking kalaban pero ang sabi ni Google, se ar
ch no found daw!" hawak ang sariling ipod na sabi ni Thunder. "Yon! Galing niyo
talaga!" nag apiran sila na tila ba nakaisip ng magandang idea . Imagine them, t
wo years old talking like gangsta?! "Boys uwi na!" isa isang naglapitan ang mga
nanay nila. "Oh pano fre? Next time ah!" "Ge fre kitakits!" Pagpapaalam ng mga b
ata sa isa't isa. "Una na kami tol!" paalam nila Art, Michael at Biboy sa amin.
I saw the twins.. "Kayong dalawa! Pasok sa loob!Fre fre pa kayong nalalaman? At
ano? Mambubugbog p ala ah? May two in one pa kayong nalalaman! Eh kung kayo kaya
bugbugin ko?" Nakatingin lang sa'kin ang kambal. ".." nauna ng naglakad si Iko.
"Tay inaway ako ng tatlong lalaki na kasama ni Dara." naka pout na sumbong ni E
l o. "Hinawakan ka lang sa dibdib inaway ka na? Nadurog ka? Nasaktan ka?"tanong
ko
"Hinde. Pero sabi ni Iko inaway daw ako eh!". "Pasok na.." akay ko kay Elo. Naki
ta pa namin si Asha na naghihintay sa amin sa sala.
Chapter 37 Confirmation
Morning na at magpe prepare ako ng favorite snack ng kambal at ni JD, magbe bake
ako ng cookies. Maaga akong gumising para ayusin ko ang pagkain namin. "Good Mo
rning Manang!" bati ko kay Manang na kusinera namin na nagluluto ng agah an. Muk
hang nagsasangag yata siya ng kanin, dumiretso ako sa cabinet kung saan nakal ag
ay ang baking equipment ko. Maya maya bigla ko na lang naramdaman ang amoy ng ba
wang na nanuot sa ilong ko, kasabay noon ay ang pakiramdam na naduduwal ako. Mab
ilis akong lumapit sa lababo at dun sumuka. "Ma'am sorry po! Nakalimutan kong-"
"Ok lang Manang. " naupo ako at nagpahinga. "Sa tingin ko Ma'am maselan kayo mag
buntis no?" tanong ng katulong namin. "Bakit po?" takang tanong ko. "Ganoon daw
po talaga pag babae, maselan sa lahat ng bagay.." Napaisip ako sa sinabi niya, o
o nga this past few days napaka prim and proper ko , I want all things fall perf
ectly, madali akong mainis pag nakakita ng mga naka kalat na toys ng kambal. Per
o napangiti din ako ng maisip kong babae naman ang pinagbubuntis ko, How I lo ve
to have a princess to the family, naiisip ko pa lang natutuwa na ako, I'm sur e
Iko ang Elo love to protect our princess, parang si Dara, laging bantay sarado
sa mga kuya niya, kaya nga minsan laging tumatakas iyon para makalaro si Elo. I
don't know kung bakit ayaw niya kay Iko, she always kept on saying alien daw si
Iko and on the contrary ayaw din naman ni Iko sa kanya, crazy girl nga ang tawa
g niya kay Dara eh. Inumpisahan ko ng magluto ng pancake habang si Manang ay nag
luluto ng heavy meal , alam niyo na si JD hindi pwedeng hindi kakain ng rice sa
umaga. "Goood Moooorniiiiing Nanaaaaayyyyy!" masiglang bati sa'kin ng kambal at
kasama pa si JD. "Good Morning.. wow! Nag brush na kayo ng teeth niyo?" tanong k
o sa kanila ng ma kitang nakapagpalit na sila ng damit. "Yes Nay! Si Tatay po na
ghelp sa amin!" masiglang sagot ni Elo.
They're going to be three years old na, parang dati lang ang liliit pa nila, ang
bilis talaga ng panahon. Parang hindi ko pa kayang makitang may nililigawan at
nagkaka crush na ang mga anak ko. "Sit properly.." utos ni JD at isa isang nagla
gay ng plate. "Nay want cookies!" "Later Elo.. " At ginamitan na naman niya ako
ng puppy eyes niya. "Eat your breakfast first." sabi ng tatay nila habang pinags
asalin sila ng gatas . "But I-" "Pag sinabi ng nanay nyong later, makinig kayo,
matuto kayong sumunod, hindi ang ipagpipilitan niyo ang gusto niyo." pangangaral
ni JD. "Ok later..." malungkot na sabi ni Elo na nakatungo pa. "Babe isa nga la
ng, kawawa naman Baby ko!" sabay dampot ni JD ng cookies at biga y kay Elo na ng
umiti naman kaagad. Sinamaan ko ng tingin si JD; huwag daw I-splo iled pero siya
ang nangunguna. Hindi talaga niya matiis ang anak niya. "Tay ako?" ungot ni Iko
. "Oh ito." abot din niya ng cookies kay Elo naiiling na lang ako sa ginawa niya
. "Galing mo talaga Tay! You're the best!" naka thumbs up pa si Iko. "Diyan kayo
magaling pag may on pa lang kayo, hindi porke yo, kung makaasta kayo akala o, a
yokong maging basagulero ok ng kanin ang mga bata. kailangan kayo. Hoy sinasabi
ko sa inyo dalawang ta matalino kayo gagamitin niyo `yan sa mga kalokohan ni niy
o bente anyos na kayo! Ayusin niyo ang ugali niy kayo paglaki niyo " daldal ni J
D habang pinagsasand
As usual like father like son. They eat heavy meals too. Si Elo ay matyagang nak
ikinig sa Tatay niya at talagang nakikipag eye to eye con tact pa. "Nay bakit ga
non? Sabi ni Dara Mommy daw niya ang madaldal bakit satin si Tatay ang madaldal?
" takang tanong ni Iko. "Isa ka pa Iko, stop asking question like that. Kayo ke
babata niyo pa ang dami dami niyo ng natututunan, fre fre pa kayong nalalaman, m
agtrabaho muna kayo bago kayo magbarkada." hindi pa din paawat si JD. "Manang ma
gkano bio data ngayon?" tanong ni Iko. "Dos yata; bakit?" "Maghahanap na ko ng t
rabaho. Nakakahiya kasi sa Tatay ko." ang sama ng tingin n i JD kay Iko. "Siyemp
re joke lang! Ang pogi pogi ng Tatay ko eh! Labyu Tay!" sak a nagsimulang kumain
si Iko. Natatawa na lang akong nilapag ang pancake ko. "Magsikain na nga kayo..
" natatawa ko na lang na sabi sa kanila. Having this kin d of family is fun.
"Nay bakit puro pancake kinakain niyo sa morning?" tanong ni Iko sa'kin. "I just
want this.." saka binuhusan ko ng maraming strawberry syrup ang pancake ko. "Na
nay hindi ka nagsasawa?" tanong naman ni Elo. "No. Masarap kaya." sabi ko at sum
ubo ng pancake. "Nay bakit ang ganda mo ngayon?" Tiningnan ko silang dalawa na n
asa harap ko, nakatingin lang sila sa'kin habang si JD at nakangiti sa tabi ko.
"Me? Maganda naman talaga ko ah!" natatawang sabi ko. Tiningnan ko si JD na nang
ingiti lang."Uggh! Huwag ka ngang mang asar JD!" inis na sabi ko. "Oh anong gin
agawa ko? Tumitingin lang naman ako!" natatawa niyang sabi. "Eh huwag kang tumin
gin!" saka ko tinakpan ang mukha ko. "Haha.. " tawa na lang niya. "Huwag ka ngan
g tumawa!" inis na tinakpan ko ang tainga ko. " .." tiningnan ko si JD na naiili
ng na lang sa'kin. Pero kahit ako napapangiti di n. Bakit ba ang pogi ng asawa k
o? After namin mag agahan ay pinagayos na namin ang kambal, tagisa sila ng backp
ack na dala, ngayon kasi ang checkup ko, at sasamahan ako ni JD, iiwan muna nami
n s ila kay Karla. "Ok na ba ang mga gamit niyo?" tanong ko sa kanila. "Yes Nay!
" kanya kanya silang sukbit ng backpack nila at may dala pang lunchbox na akala
mo talagang mag aaral, mga cookies lang naman ang laman noong lunchbox nila at m
ga toys at damit ang sa backpack. Sa likod kami ng kotse naupo. "Magbehave kayo
kay Tita Karla ah? Huwag masyadong pasaway." bilin ko sa kanila. "Opo Nanay.." s
agot ni Elo na kumakain na ng cookies. Pagdating namin sa bahay nila Karla ay na
kita pa namin si Ate Dianne na nakatamb ay doon. "Hi Iko, Hi Elo!" bati niya. At
hinalikan naman siya ng kambal. "Fre!" kaagad na salubong ni Clinton. Ang pinak
a makulit sa lahat ng makulit. Pi lyo at masyadong mapaglaro. "O fre!" bati din
ni Elo. Habang si Iko naman ay tinanguan siya. "Nasaan si Clinton?" tanong ni Ik
o. "Nasa taas. Tulog pa. Tara gisingin natin?" and I know may kalokohan na naman
si lang binabalak.
"Iko, Elo, behave ah?" warning ko. "Opo!" at nag unahan na silang magtakbuhan. "
Ang totoo! Dalawang taon lang ba iyang mga `yan? Ang sarap lang kasing tirisin!"
sabi ni Ate Dianne. "Alam ko magti-three na sila.. si Elo at Iko, will going th
ree , four months fro m now." paliwanag ko. "Magtataka ka pa ba? Eh brilliant na
man talaga ang lahi natin eh?" sabat ni JD. "San banda?" asar ni Ate. Natatawa n
a lang ako."Uy Ate, ang aliwalas mo naman magbuntis, sobrang blooming mo." puna
ko. "Ang dami nang nagsasabi eh. Ikaw din Ash, baka parehong girl ang baby natin
." n atuwa kami pareho sa thought na iyon.
"Hey.. aalis na kayo?" tanong ni Karla sa amin. "Yep. Sa'yo muna ang kambal ah,
dadating naman daw si Mommy mamaya." paalam ni JD. "Ah ganoon ba, sige no proble
m. Ingat kayo." nagpaalam na kami at umalis na. While on our way ay naopen ko an
g topic about schooling ng mga bata. "JD napag usapan pala namin nila Cass at Ka
rla na balak na namin ienroll ang mga bata. They will turn three naman na and Ik
o and Elo are excited to go to school , nakikita kasi nila si Ruki at nagkekwent
o na ito." paliwanag ko. "Ok lang naman. May school na ba kayong nakita?" tanong
niya. "Uhm iyon nga JD eh, iyon sana ipagpapaalam ko sa'yo.." alanganing sagot
ko. "Why? Mataas ba ang tuition sa school na gusto mo? Ok lang naman iyon, mayro
on n aman na tayong budget hindi ba?" "Uhmm hindi iyon JD.." "Eh ano?" lumingon
pa siya sa'kin para tingnan ako. "May kakilala kasi kaming teacher, nagtuturo si
ya dun sa Day Care ng barangay na tin, sabi niya pwede na daw sila Iko and Elo f
or next year batch, so Cass, Karla and I think.. we can enroll them.." kinakabah
an kong paliwanag dahil baka din n iya ako maintindihan. "What? Day care? Eh Bab
e para lang iyon sa mga mahihirap eh; I mean kaya naman n atin silang pag aralin
sa mataas na school." ito na ang sinasabi ko eh. Baka hin di siya pumayag. "JD,
hindi naman iyon ang ibig kong sabihin, three years old pa lang sila, they stil
l a baby, hindi sila ang katulad ng ibang bata na sanay makihalubilo sa mara min
g tao, kasi limited lang ang mga taong nakakasalamuha nila dito, so I think t he
y should go on Day care para makakilala sila ng iba pang bata, I mean this sta g
e is their practicing stage, hayaan muna natin sila masanay na makigulo sa iban
g mga bata.. I know they will learn from that, tapos saka natin sila ilipat to a
big school.." paluwanag ko. "Babe hindi naman sa minamaliit ko ang Day Care, pe
ro its a very small instituti on na limitado lang ang pwedeng makapasok, at gina
wa ito para lang sa mga mahihi rap at ang hindi kayang pag aralin ang anak nila.
" Tama si JD, he has a point. "Yeah, pero pwede naman nating kausapin ang chairm
an natin or ang namamahala sa Day Care, kahit na isali lang nila sa pagtuturo an
g anak natin.." "Asha what is really your point?" "My point is, I want my child
to experience the true nature of living, gusto kon g makita nila at makasalamuha
ang mga taong mas mababa sa kanila, gusto kong mai ntindihan nila na no matter
wahat they had in life, they should be grateful sa m ga mayroon sila na ang iban
g bata ay wala." "But Babe, it's a little bit unfair sa mga mahihirap hindi ba?
That institution was made for them tapos sisiksik pa ba tayo? We can afford to e
nroll them in a big school." napabuntung hininga ako sa sinabi ni JD. "Well, it'
s not unfair JD. Ok kung hindi talaga pwede, sige huwag nating ipilit pero kakau
sapin ko pa din ang Chairman natin." huling sabi ko. "Ok fine. Ako na ang kakaus
ap." napatingin na lang ako kay JD sa sinabi niya. We settled the topic before w
e got to the Hospital. Pagkadating namin dun ay nau po na kami para maghintay. B
umalik tuloy sa alala ko ang sa Japan, ang nag pa ul trasound kami ni JD. Napapa
ngiti na lang tuloy ako. Niyakap ko ang braso ni JD habang naghihintay kami, I s
aw a lot of people,may m ga babae ding buntis na talaga namang napapatingin sa a
min ni JD. Bakit naman kasi hindi halata sa asawa ko na may asawa't anak na siya
? Nang matawag kami ay kaagad na chinek-up ako ni Dok the same Doctor na nagpaan
ak sa'kin. She made a few test para malaman.kung buntis ako. "Congratulation, yo
ur a six weeks pregnant.." nakangiti niyang sabi sa amin. Unexpected pa rin sa a
min ni JD ang binalita ni Dok. Kaya andun pa din ang exci tement at saya. "You w
anna schedule the ultrasound?" nagkatinginan kami ni JD sa tanong ni Dok. "Uhm D
ok, gusto po sana namin na maging surprise ang gender ng baby namin. So hi ndi n
a lang po muna kami magpapa ultrasound." Yeah, nag usap kami ni JD na mas masaya
siguro kung hindi namin malaman ang gend er ng baby namin. "Ganoon ba, sige, an
g next check up na lang ang I-schedule ko." After kaming bigyan ni Dok ng reseta
para sa vitamins ko at ng schedule ko ay na gpasya na kaming umuwi.
"Babe hindi talaga ako makapaniwala na may baby girl na tayo!" excited na sabi n
i JD. Natatawa akong lumingon.. "JD, hindi pa nga natin confirm kung girl eh.."
"Ganoon din iyon Babe, tiwala akong this time girl na `yan!" siguradong sagot n
iya . "Ok.. pero huwag kang madisappoint kung lalaki pa din ang next baby natin.
" "Hindi eh, ang lakas talaga ng kutob kong baby girl na!" Hindi na lang ako sum
agot at nanahimik na lang, alam niyo naman si JD masyadong makulit ayaw magpatal
o. "JD.. dumaan na kaya tayo.." sabi ko kay JD at nakatingin sa barangay Hall..
"Are you really serious about this Babe?" tanong niya sa'kin. Tumango lang ako b
ilang sagot. At dahil mabait ang asawa ko, pinagbigyan niya ak o sa gusto ko. We
stopped, si JD ang nakipag usap sa Chairman namin and the resu lt? Yes.. they a
greed. Pwede naming pag aralin ang kambal sa Day Care. Natutuwa ako at mararanas
an ko ng maghatid sundo kina Iko at Elo. I wanted them to see in a u niform. Ini
isip ko pa lang naeexcite na ako. Before kami umalis ni JD ay sinilip muna namin
ang Day Care, sa labas ay nagbaba ntay ang mga nanay, mga nakaupo sila, sa loob
ay ang mga bata, at ang gugulo nil a, may mga nakatayo, may naglalalaro at may
mga nag aaway pa, napangiti ako ng m aisip ko na posibleng isa sa sitwasyon na `
yan ang maranasan ng mga anak ko, but I will not be afraid to face it. "It's too
small para sa twenty students." bulong ni JD. "That's fine." pagwa walang bahal
a ko. "Ventilated naman ang loob dahil may airc on." "So ok na, this will be the
ir new environment.." Napangiti na lang ako at tumango. I know excited din si JD
sa bagong nature ng k ambal. Dinaanan muna namin sila Iko at Elo sa bahay nila
Karla. Ang dumi dumi nila dahi l sa paglalaro ng basketball, paano pumunta din p
ala ang anak nila Cass kaya kum plito ang kambal plus si Ruki na galing sa schoo
l niya. Nabanggit din ni Karla na dumating din ang anak nila Hellga at Hellena,
their lo oking for a lot na mabibili. Can you believe this? Hellena and Hellga w
as marrie d to Engineer Francisco and Architect Marquez. Well that's a new story
to tell. "Babe tapos ko ng paliguan ang dalawa they're ready to sleep." sabi ni
JD sa'kin. "Nay.. Tay.." kasunod si Iko na dala na ang unan niya. "Anak ng Tete
ng! Dito na naman.kayo matutulog?" tanong ni JD kay Iko. "Nay o si Tatay.. " sum
bong kaagad ni Iko.
"Where's Elo?" takang tanong ko. Siya namang pasok ni Elo dala ang ipod niya. He
's smiling broadly na ikinataas n g kilay ko. At nagkatitigan kami ni JD. "Nanay
isn't she cute?" nagniningning na sabi ni Elo, at pinakita sa'kin ang ipod niya
. "Yeah.. she's cute. But who is she?' takang tanong ko. A cute baby girl ang na
sa picture, I guess wala pa itong one year old. "She's Venice. She's so lovely N
ay!" "Ang liit liit pa niyan! liligawan mo na?!" kondena kaagad ni JD. "Nay o si
Tatay, exag masyado pinicturan lang, niliigawan kaagad?" sabat ni Iko. "JD.." s
away ko. "Nanay she is lovely, gusto ko pag nagkaroon din tayo ng Baby Girl katu
lad niya, ang cute niya kasi!" nakangiting sabi ni Elo. "Kaninong Baby `yan?" I
ask him. "Baby po siya ni Tita Hellga." Napatango na lang ako at kinuha ko ang i
pod niya at tinabi. "Ok kapag may baby G irl na tayo, aalagaan natin.siya at siy
empre cute din." "Yehey!" masaiyang sabi ni Elo. "Nay kelan iyon?" tanong ni Iko
. "Magbilang ka ng seven months." sabi ni JD. "Paano Tay?" curious na tanong ni
Iko. "Ganto oh, one, two, three, five, seveeeeen!" proud pa na bilang ni Elo at
winag ayway pa ang kamay niya sa ere. Ang hyper lang. "Nasaan ang four at six?"
takang tanong ni Iko, na ikinatawa namin ni JD. "Gusto niyo na ba mag school kat
ulad ni Kuya Ruki?" tanong ko. "Opo Nay! Gusto ko na lagi magbaon ng cookieeees!
" ayaw paawat ng energy ni Elo. "Ako nay gusto ko ng magschool para matuto magbi
lang tapos bibilang nako ng seve n months para dumating ang baby girl!" punong p
uno ng dahilan na sabi ni Iko. "Ok malapit na kayong mag school at siyempre mag
sleep muna kayo para mabilis ka yong lumaki. "Nay ako malaki na, may muscle na n
ga ako eh!" tapos pinakita ni Iko ang braso n iya. "Ako din! Ako din!" gaya ni E
lo. "Oh malalaki na pala kayo at may muscle bakit dito pa kayo natutulog?" nakap
amew
ang na tanong ni JD sa gilid ng kama. "Maliit pa pala ang akin.." bawi ni Iko at
patagilid na humiga. "Ako nawala bigla!" saka yumakap sa'kin si Elo. Natatawa n
a lang ako at si JD ay naiiling na pinatay ang main light, binuksan n aman niya
ang lamp shade. Tumabi siya kay Iko sa gilid at humiga. "Elo, pray before you sl
eep." pagkarinig nila sa sinabi ni JD ay naupo sila at n agpray.. "..sana po sev
en months na para dumating na ang baby girl namin. Inaantay po kas i namin siya.
Promise aalagaan po namin siya. Amen."
Chapter 38 Picture Perfect
"Tatay I can't do this ugggh!" tawag ni Elo sa'kin at halos malukot ang polo shi
rt niya dahil hindi niya magawang mabutones ng maayos . "Tay! Ayaw pumasok!" ung
ot naman ni Iko na hindi maipasok ang paa niya sa sapat os niya. "Tay!" "Tatay!"
"Sandali naman! Inaayos ko pa ang bag niyo!" lintek na `yan, mag iisang linggo
na silang ganito ! Peeo hindi pa din maka get over sa pressure. Kanino ba `tong
notebooks? Binuklat ko isa isa ang mga notes, Angelico.. basa ko s a isip ko.. A
ngelo.. Angelico.. Angelo.. "Tataaaaaayyyy!!" tawag nila. "Ano bang problema niy
o?" sabay silang lumapit sa'kin, si Elo pinakita kaagad ang polo niyang mali mal
i ang pagkakabutones, si Iko, kalahati lang ng paa ang nakap asok sa shoes niya,
paano hindi ba naman, isa't kalahating baliw, hindi man lang tinanggal ang pagk
akasintas kaya hindi niya maipasok. Napapangiti na lang ako habang binubutones a
ng polo ni Elo, they're still a babi es, magaling lang silang magsalita at very
vocal pero sa mga gawain ay napaka ba by pa din. "Ok na! " saka ko inayos ang un
iform niya gamit ang kamay ko. Si Iko naman ang binalingan ko, inayos ko muna an
g medyas niyang mali ang pagkak a ayos, saka ko sinuot ang sapatos niya. "Ok na!
" pinagmasdan ko ang kambal. Magkamukhang magka mukha talaga sila, the di
fference are, their facial expression, mahirap basahin ang emotion ni Iko, somet
imes masaya siya pero hindi mo mapapansin, si Elo naman laging nakangiti kaya h
i ndi mo alam na minsan may iniinda na pala siya and he's just hiding it behind
th at smile. "Tsss.. tsss... hindi naman kayo excited niyan? Six thirty am pa la
ng pero bihis na bihis na kayo." "Good morning Nanay!" "Morning nay!" Bati ng ka
mbal kay Asha, malaki na ang tiyan niya pero hindi nabago ang hitsura niya napak
aganda pa rin niya.. "Paalala po, eight am pa ang klase niyo, ang mga classmate
niyo natutulog pa per o kayo ayos na ayos na.." nilapitan niya ang kambal at ina
yos ang mga buhok nito . "Eh Babe! Ang aga nagising eh, kinalampag ako." naupo a
ko sa sofa at nagrelax. Nanay dapat nila ang gigisingin nila pero hindi ko na pi
nagising, gusto ko muna siyang magpahinga, mejo nakakaramdam na kasi siya ng pag
sakit dahil going eight months na ang tummy niya. And still, we don't know the g
ender. Pumunta siya ng kusina at nagsimulang kumain, tiningnan ko ang kambal na
busy sa pag aayos ng bag nila, one week na silang pumapasok pero hindi padin naw
awala a ng excitement nila, paano kasama ang barkada nila, at si Dara. "Maliligo
lang ako.." paalam ni Asha at umakyat na. "Sabay na tayo Babe!" habol ko sa kan
ya. Habang umaakyat ako ay sinilip ko pa ang kambal they're staring at us. Natat
awa na lang akong binilinan ang kasambahay namin.na tingnan muna sila Iko at Elo
. Kahit ako ay excited habang nagdadrive ng sasakyan para ihatid ang kambal, the
y' re excited too.. pinag uusapan pa nila ang assignment na ginawa nila. They're
talking 'bout the assignment that we did last night. Nag gupit kami ng mg a exam
ples ng ibat ibang uri ng hayop atleast three kinds, like animals living i n wat
er, animals that has four feets, animals that has wings. Tinulungan ko sila kaga
bi magdikit sa notebook nila. "Ako ba si Angelico Aragon?" takang tanong ni Elo.
"Hindi ikaw si Angelico Aragon. Ako iyon, si Tatay talaga!" saka kinuha ni Iko
ang notebook niya at nilagay sa bag. Natatawang nagsorry na lang ako, sa sobrang
lito ko napagkamali ko na ang paglag ay. Hindi pa naman sila nakakabasa but the
y can distinguish their things special ly their notes dahil may picture nila ito
sa harap with their nicknames. Naalala ko nga ang nag prepare kami ni Asha ng m
ga gamit nila, talagang pinagpuy atan namin magbalot ng plastic cover each noteb
ooks and books. Sobrang sarap pal a noong feeling na ikaw ang nag aayos ng mga g
amit nila. Pagdating sa school ay nasa labas pa lahat ng estudyante, ayaw nilang
magpatulon g magbuhat ng bags nila, pero pinilit kunin ni Asha ang mga lunchbox
nila na pun
o ng cookies. Paano daw first day ng school nila, hindi pa nagre-recess ubos na
ang baon, kinain kasi nila while their teacher is lecturing. Tawa ako ng tawa no
ong kinwento ni Asha iyon. Hindi ko kasi sila nasamaham.dahil busy ako sa Compa
ny, nag maternity leave na k asi si Ate Dianne. Nakita kaagad namin sila Karla,
Cass at Andrea na nasa gilid. Nakatingin sa pila ng mga bata. Kaagad na pumila s
ila Elo at Iko sa pinaka likod, by height kasi i yon, at talaga naman na matangk
ad sila. Kasama nila sa pila ang mga pinsan nila. While Dara is in front maliit
kasi siya pero napaka cute habang naka cross arms pa. "Dea anong problema ni Dar
a?" tanong ni Asha. "Ano pa, ayaw pa din mag uniform, panget daw. Buti nga napil
it ng Daddy niya, ib ibili daw siya ng Xbox sa pasko." Siguro may pagka tomboy s
i Dara dahil na din sa mga kapatid niya, pero hindi nam an siya ganoon when she'
s with my twins, nahahawa lang siguro sa mga kuya niya. "Naks Dale bodyguard ka
ngayon ah, buti nakalusot ka?" tanong ng kambal kong si Karla. "Buti nga eh, dam
ing tambak na trabaho, kahit nga sabado bukas papasok pa din ak o para maayos, o
n leave kasi si Ate kaya wala akong mapasahan ng trabaho." naiil ing kong sabi.
"Ganyan talaga; masipag ka eh.." sabi naman ni Cass. "Tatay! My shoe!" tawag ni
Iko sa'kin at tinaas pa ang paa niya na natanggal ang s intas. Kaagad akong luma
pit at inayos ang pagkakabuhol noon, "Behave sa loob ah?" bilin ko sa kanilang l
ahat kasama ang mga pamangkin ko. They started to sing the National Anthem kahit
na sumasabay lang naman sila sa k anta, after noon ay panatang makabayan na hin
di pa maayos ang pagkaka taas ng ka may, and then they go inside. Sa tapat ng bi
natana ako pumwesto kung saan masisilip ko sila, magkakahiwalay si la ng upuan d
ahil daw malilikot at kung ano ano ang ginagawa, nasa likod si Iko na may dalawa
ng babae na katabi, si Elo naman ay nasa gitna nakatayo, may tinata nong siya sa
teacher niya. Maya maya lumabas sa pinto si Elo kasama ng teacher.
"Nanay where's my baon?" tanong niya na ikinatawa ng mga nanay sa labas. "Elo ka
kapasok mo lang kakain ka na? Mamaya pa.." sabi ko at pinilit siyang papa sukin
sa loob. "Elo later pa ang recess mamaya na ibibigay ang food.." paliwanag ng Na
nay niya. "Nay hungry na!" maktol niya. Basta talaga pagkain napaka sa pinaka ma
siba si El o. " Mrs. lagay niyo na lang po sa loob para nakikita niya.." inabot
ko ang dalawan
g lunchbox nila. "O Elo later pa kakainin ah?" kausap ng teacher nila at tumango
siya.
Hours passed and I saw that they cooperating though napakalikot talaga hindi ma
pirmi sa upuan si Elo laging buntot sa teacher niya, si Iko naman tahimik pero l
umilipat ng upuan sa tabi nila Clinton at Clifford and as the class end, ayun a
n g kaninang watak watak na Aragon ay magkakatabi na. Naiiling na lang ako sa ka
ni la; hindi mo talaga mapaghihiwalay.
Nakasukbit ang bag nila at nagsitayuan na, kumakanta sila with action kahit na m
ali mali ang action nila at halatang nahuhuli, but Im happy na nakikita silang
s umasayaw at kumakanta, but Iko dont dance, bumubuka lang ang labi niya at nagw
aw agayway ng kamay pero steady pa din siya, tamad talaga. Nang maglabasan ay hi
nintay namin sila ni Asha sa gilid. "Nanay! Tatay! Look I have three stars!" pak
ita ni Elo sa amin ng kamay niya. "I'm excellent!" sabi naman ni Iko na may thre
e stars at nakasulat ang excellent . "Very good!" puri ko sa kanila. After the c
lass ay nagpaalam na kami kina Andrea, Karla at Cass. Pupunta pa kasi kami sa St
udio nang kaibigan namin para sa pictorial naming mag anak dapat nga pictorial l
ang ni Asha ito but naisip namin na mas masaya kung sa sama din kami. Dumaan mun
a kami sa restaurant para makakain ang kambal tapos, sa sasakyan sila nagpalit n
g damit. "We are going , we are going, goodbye now! Goodbye now! See you all tom
orrow, se e you all tomorrow, happy day, happy day!" `yan ang favorite nilang ka
ntahin dahil `yan ang sign na uwian na. Pero alam niyo ang masaya? Kahit na mali
mali ang lyrics nila, at hindi pa tama sa tono, ang sweet pa din ng dating sa t
ainga ko; how I love to hear their song. . Pagdating sa studio ay sinimulan na a
ng shoot, Asha wear only a top that only hi ding her breast, while her bulging t
ummy is bared. Itanong niyo kung sino may pakana nito? Si Ate Dianne! Inimpluwen
syahan niya si Asha, at madali naman na na encourage si Asha, dahil wala naman d
aw siyang unwan ted changes sa katawan like what I say ang ganda pa din niya eve
n though buntis siya, hindi siya tumaba or umitim, tanging tiyan lang niya ang l
umaki. After her solo shoot, pinasama na kami ng kambal, beach inspired ang shoo
t, siye mpre papatalo ba naman ako? Naghubad ako, este kaming tatlo ng kambal, p
inagmala ki namin ang aming mga abses, at ang resulta? Humangin lang naman ng ma
lakas.. Ang popogi ng mga anak ko, mana talaga sa'kin, after the shoot nilapitan
ako ng is ang staff.
"Sir may feauture ang anak niyo ah, baka gusto nyong ipa VTR siya?" tanong niya
na nakatingin kay Iko. "Bata pa anak ko, marami pa kong pangarap diyan, baka mas
ira ang pag aaral eh." "Sir hindi `yan, ako bahala.. malaki ang possibility na m
adiscover `yan, his eyes an d his facial expression was too perfect." "Ano iyon
JD?" lumapit sa amin si Asha. "Ma'am baka gusto nyong ipa VTR ang anak niyo, pwe
de po siyang maging model ng i sang clothing line na pambata.." Nagkatinginan ka
mi ni Asha, and we agreed na kakausapin si Iko pag pumayag siya, ok sa amin. But
I bet, hindi papayag iyon. Pero nagulat pa kami ng tinanong nam in siya at ang
sagot niya ay, isang tumataginting na kibit balikat sabay akyat s a stage at pos
e. Grabe po ang anak ko hindi ko yata anak `yan. At ang baklang talent ay wagas
kung maka utos ng pose sa kanya. At diyan po ako nagsimulang yumaman. "Masaya ka
naman?" tanong ni Asha kay Iko ng pauwi na kami. "Ok lang Nay." simpleng sagot
ni Iko. Si Elo naman ay plakdang natutulog na. "Ok `yan, ikaw na magtrabaho, kam
i naman ng nanay mo sa bahay na lang.." "Sige Tay.. huwag ka na din tatabi kay N
anay ah?" alam kong walang ibig sabihin si Iko sa sinabi niya. Pero ang dating s
a'kin noon ay iba, kaya naman sinamaan ko ng tingin.si Iko.. "Joke lang Tay! Bib
ili ko ng laruan ni Baby girl ang sahod ko!" bawi niya. Natawa naman ako at si A
sha. " Feel mo naman talagang sasahod ka? Eh kung sabihin kong huwag ka ng tumul
oy?" pananakot ko. "Akala ko ba Tay pinagtatrabaho mo na ako?" "Hindi pwedeng ma
g joke?" "Hindi! Wala ng bawian Tay!" irap niya pa sa'kin. "Ewan sa'yo.." irap k
o din sa kanya. At sa minalas malas nga naman ng balakubak, akalain nyong pumato
k ang anak ko sa modeling. After the VTR ay napakadaming project ang offer kay I
ko. At diyan ko masasabing like father like son.Pero dahil malapit na nga ang pa
nganganak ni Ash a ay hindi muna ako tumanggap ng ibang offers. Wala kasing iban
g nag aasikaso ka y Iko kundi si Asha. "Babe ok ka pa ba?" tanong ko kay Asha wh
en she's lying on the bed. Masakit na kasi ang tiyan magmula ng sinabi niyang ha
n ako nagpasya na akong kaba ko, nararamdaman ko niya kanina pa, wala pa namang
isang oras na sumasakit masakit dahil inoorasan ko naman, pero dahil kinakaba ia
yos ang mga gamit nila Asha at ng baby, iba kasi ang ng manganganak na si Asha.
"Ahhh.." ungot ni Asha at napaupo siya sa kama. "Babe, aayusin ko lang ang sasak
yan, pumunta na tayo ng hospital, hindi ko na k aya ang kaba ko." naka-khaki sho
rts lang ako at kinuha ko lang ang white shirt k o na nakasampay. Dala ng kaba a
y hindi ko na nagawang mag suot, pinatong ko lang ito sa balikat ko. "Babe wait
lang.." lumabas ako ng kwarto namin. "Iko! Elo! puntahan niyo muna na nay niyo..
manganganak na yata.." nagtuloy na ako sa hagdan pababa.
"Nanay!!" sigaw ni Elo kasabay ng tunog ng paa niya na tumatakbo.
"Baby Girllll!!!" at ngayon ko lang narinig na sumigaw si Iko. Nahinto pa ako pa
ra lingunin ang nagtatakbuhan na kambal. "Sir.." salubong ng Katulong namin. "Pa
kitawagan sila Mommy at Daddy, pati sila Ella, pakisabi manganganak na si As ha.
" Paglabas ko ng main gate ay inasikaso ko kaagad ang sasakyan ko, nanginginig p
a ang mga kamay ko ng ipasok ang susi, sa balikat ko ay nakasabit ang baby bag a
t ang tshirt ko. "Manong pakitawag si Ivan! Manganganak na si Asha!" gahol na ga
hol na sabi ko. Hinanda niya ang gate at pumasok ulit ako sa loob, nasa hagdan n
a ako ng marinig ko si Ivan. "Sir! Manganganak na ba si Ma'am Asha?" habol niya
sa'kin na nasa gitna na ng hagd an. "Oo. Ihanda mo na ang sasakyan!" sa sobrang
lito ko naihagis ko ang susi ng kots e sa pinakababa ng hagdan. "Naknang tipaklo
ng Dale! Ano to? Pahirapan lang?!" inis na inis na sabi ni Ivan na pababa ulit n
g hagdan. Hindi ko na siya pinansin at dumiretso sa kwarto namin. Sa labas pa la
ng rinig k o na ang maingay na kambal. "Nanay! Nay! Baby!" "Ano ba `yan? Ini-str
ess niyo lalo ang nanay niyo!" saway ko sa kambal na talon ng talon sa kama. "JD
.." tawag ni Asha sa'kin. "Tara na Babe.. " akay ko kay Asha at tinayo siya. "Eh
JD! Hindi naman na masakit.." "Kahit na.. mas mabuti na ang sigurado." inalalay
an ko siyang tumayo at maglakad
. "Oo nga Nay.." second emotion ng kambal, at ng tingnan ko ay nakakapit din kay
A sha sa kabilang gilid, tapos si Elo naman sa tiyan ni Asha nakahawak. "Hoy ka
yo.. bitawan niyo nga, maiiwan kayo dito.." awat ko sa kanila. "Ayaw! Sasama kam
i!" pilit nila. "JD hayaan mo na lang sila.." sagot ni Asha na nakakapaglakad na
man. "Eh?" "Tatay huwag ka na maingay.." sabat nila na todo alalay kay Asha. Nak
arating kami sa sasakyan ng maluwalhati, at ang mga katulong ay nakatingin la ng
sa amin, ayaw talaga paawat nitong kambal na to, akalain nyong nakapagbaon pa n
g mga sarling gamit at nakapag backpack pa. "Tara na Ninong ready na kami!" sabi
ng kambal na sa front seat pa pumwesto. "Anak ng, sasama kayo?!" hindi makapani
walang tanong ni Ivan na nakaupo sa drive r seat. "Opo!" sagot ni Elo. "Ughh.. u
sod dun Elo! Hindi ako makaupo!" "Wala na o, mahuhulog na ko!" "Hindi malock!" "
Eh? Wala na nga!" "Eh kung bumaba na lang kaya kayo?" asar na sabi ni Ivan. "Kan
dong na nga lang tayo!" si Iko ang naupo kay Elo. "Huwag ka masyaso maupo! Ambig
at mo!" "Dat kasi nagpa iwan ka na lang!" inis na sabi ni Iko. "Hindi pwde ipapa
kita ko pa ang barbie doll na binili ko sa baby girl! Dat ikaw ang naiwan! Wala
ka naman ibibigay eh!" "Mayroon kaya! May clip ako sa hair na ibibigay!" "Magsit
ahimik nga kayong dalawa! Iyang clip at barbie doll niyo dapat tinabi niy o muna
! Hindi pa makikita ng baby `yan dahil hindi pa sila makakakita at hindi pa niya
magagamit ang clip dahil wala pa siyang buhok!" paliwanag ko. Mejo na gulity pa
ako dahil nakita ko silang nalungkit at nadis appoint, si Elo ay napa pout na l
ang. "It's ok.. magagamit din naman `yan ni Baby pag lumaki na siya.." alo kaaga
d ni As ha sa dalawa. "Nay? Wala pa ba?" tanong ni Iko. "Wala pa eh.. pero baka
pag dating sa Hospital lalabas na siya.." paliwanag ni A
sha. "Bakit ang tagal nanay?" tanong ni Elo na nakasilip mula sa front seat. "Na
iinip ka na ba?" tanong ni Asha at hinawi ang buhok ni Elo na pawis na. "Mejo la
ng Nay. Nagugutom na ako eh." saka niya binuksan ang backpack niya at ki nuha an
g gatas niya. Opo! At three years old dumedede pa si Elo sa bote, ayan ang pampa
tulog niya sa gabi. "Come to Tatay Elo.. dito ka magdrink ng milk mo." kinuha ko
si Elo at inayos si ya sa lap ko para makadede bg maayos. "Tanggalin mo na ang
backpack mo.." "Ayaw!" umiiling pa na sagot niya.. "Ok sige." hinayaan ko na si
Elo makatulog habang nagdedede. Imagine this, bumaba kami ng sasakyan na karga k
o si Elo at hawak ko naman si Ik o, kaagad na sinalubong si Asha ng wheelchair.
At dun siya naupo papasok sa loob ng hospital. Pagkarating namin ay diniretso si
ya kaagad sa Operating Room at chinek ng OB niy a after checking her sinabi nito
ng maglabor muna siya. Nasa labas kami ng OR at nag babantay kay Asha na nasa lo
ob, karga ko ang tulog na si Elo habang si Iko naman nakapatong sa upuan at naka
silip sa bintanang sala min. "What a picture perfect moment.." nakangiting sabi
ni Mommy sa amin. "Dale, nakalimutan mo pang magsuot ng shirt mo." hawak ko pa d
in ang baby bag at shirt ko. "Let me carry Elo, iuuwi ko na sila, c'mon Iko." ki
nuha ni Dad sa'kin si Elo at hi nawakan si Iko. "No.." umiiling na tinago ni Iko
ang kamay niya sa likod. "Iko go.. sama na kay Lolo.." kumbinse ko. "No.. ayaw
ko!" pumapadyak pa siya sa ibabaw ng upuan. "Hindi pa lalabas ang baby girl ok?
Sige na sumama ka na.." nag pout siya at kin arga ni Mommy. And I know the next
thing he will do is to cry. Minsan lang siya magpout but pero kakambal noon ay i
yak. "Mauuna na kami Dale, call us kapag nanganak na si Asha. " paalam nila. "Ok
I will. Thank you Mom.." Habang papalayo sila Mommy at Daddy ay papalakas din a
ng iyak ni Iko. Bawal kas i ang bata sa hospital kaya kahit gustuhin ko man na n
andito sila para makita an g kapatid nila ay hindi pwede. "Nanay! Tatay!" rinig
ko pang tawag ni Iko sa'kin.
Chapter 39 Miyu and Mayu
Nine months has easily passed. Hundredths days, thousand hours and million.momen
ts are treasured til this time. "Miyuuuu! Mayuuu!" sigaw ni JD at chorus ng kam
bal. Yes. We had a twin baby girl named Miyu Dale and Mayu Ash. Huwag ako ang ta
nungin niyo, si JD na nagpangalan sa kambal ang itanong niyo. I just woke up tha
t morning na may twin girls na sa tabi ko. The saddest part is hindi ako normal
delivery. Unexpected kasi na kambal pala ang anak ko. So they decided na mag ces
arian.na lang daw ako. "Mayuuuu!" karga ni JD sa tumatawang si Mayu. "Dadad!" sa
lubong ni Mayu sa Tatay niya. Mayu has the very pleasant aura of the twins, masy
adong masayahin, palatawa, at higit sa lahat napaka sweet, she always kept kissi
ng huggedging and blabbi.g sa mga taong nakakasama niya, hindi siya i yakin katu
lad ni Miyu. "Hi Miyu!" lapit ni Iko kay Miyu. "Kyaaaaaaaaa!" sigaw ni Miyu saba
y sampal sa kuya niya. "Aww.." daing ni Iko. Nagpout siya at tila maiiyak kaya n
aman.kaagad kong niyaka p si Iko. "Hi Miyu; inaway mo na naman kuya mo.. tsss ..
" hinalikan ni JD si Miyu at nilap ag si Mayu sa crib nila. "Nay sino nga ulit s
i Mayu at si Miyu?" nalilitong tanong ni Elo sa'kin. Nagikot i kot lang sa loob
ng crib ay hindi na niya nasundan kung sino si Mayu at Miyu. "Mayu.." tawag ko a
t kaagad na lunapit ang tunatawabg si Nayu sa'kin. "She's Mayu. . and that one i
s Miyu.." turo ko naman sa nakaupong si Miyu na busy sa pasalubo ng na laruan.ng
Tatay niya. "Babe.." lapit ni JD sa'kin. I smile at him and kissed him. Naupo s
iya sa tabi ko at pinanuod namin silang naglalaro sa harap namin. I really can't
believe this, parang noong nag umpisa kami wala sa hinagap kong a abot kami sa
stage na ito, having four chidren. And a husband like JD, I'm alway s be thankfu
l na nasa tabi ko siya para gabayan ako; samahan, at protektahan. He 's the best
father for me. "Babe ang lalaki na nila no?" tanong ni JD saki.. "Yeah; parang
kelan lang ng ilabas ko sila Mayu, now look, they are talking, ala m mo bang tin
awag niya akong Mommy kanina?" pagbabalita ko kay JD. "So ibig sabihin ang Dadad
a na tawag niya sa'kin ay sa Daddy patungo?" Nagkibit balikat ako.
"Nakakatuwa nga si Mayu eh, she's very sweet." "Alam mo ba Babe, Mayu is my drea
m daughter, siya ang pinangarap ko, pero nakaka tuwang dalawa silang binigay sa'
kin, Miyu is brave and strong." Yeah.. Miyu is the copycat of Iko and Elo, masya
dong mslikot, tahimik, iyakin at bossy. Ilang beses na siyang nabukulan at nasub
sob sa sobrang likot niya. While Mayu is the girly one, she's always smiling swe
etly, matingnan mo lang ngingiti an ka na. My Son Iko is now a kami ng photoshoo
t, usto nga din nilang al, ayaw daw nilang protective na. certified young model,
when they got five months, nagkaroon giliw na giliw ang mga tao kay Mayu beacus
e of her smile. G ipa VTR si Mayu but JD refuse, at nagsecond emotion ang kamb m
ay ibang tumitingin kay Mayu. See? Bata pa lang napaka over
"Babe punta lang ako ng study room may conference meeting kasi kami bukas, I nee
d to review all rhe papers." "Ok. Tatawagin kita pag kakain na." Lumabas siya s
a kwarto nila Mayu at Miyu kaya naman naiwan na kaming lima. "Boys do your homew
ork first.. c'mon let me see.." kinuha ko muna ang mga bag ni la at iniisa isa a
ng mga note books nila para icheck.. After we did their homework ay sabay sabay
na kaming bumaba sa dining para kumai n. Kaming dalawa ni JD ang may kandong kin
a Miyu at Mayu habang sila Iko at Elo ay kumakain mag isa, sinusubuan namin sila
but Iko ang Elo sometimes want to help u s, para kami naman ang makakain ay sil
a naman ang nagsusubo sa kapatid nila. "Yieeee here's the airplane Mayu!" saka s
inubo ni Iko ang pagkain kay Mayu. "Miyu yum yum yum.. kain na.." uto naman ni E
lo kay Miyu na kandong ni JD, but M iyu just stares to Elo. "Nay ayaw kumain ni
Miyu oh . " sumbong ni Elo. Si Miyu naman ay kaagad na ngumanga para masubo ang
pagkain. May pagka pilya tal aga. Si Mayu na sobrang bait ay naubos ang pagkain
niya. Habang dumadaan ang araw ay mas lalo naming nararanasan kung paano maging
isang mabuting magulang kina Iko, Elo, Mayu and Miyu. As usual kapag weekdays ay
mga kasambahay at kami na lang ang naiiwan. Nasa hara p lang ako ng crib nila a
t binabantayan sila, when all of a sudden bigla kong na pansin si Mayu na nag ti
tirik ang mata; nanginginig din siya na parang nakuryent e, nagulat ako kaya hin
di ko alam ang gagawin ko, Miyu is sleeping with her side , sa sobrang lito ko h
indi ko alam ang gagawin ko. "Manang! Manang!" umiiyak na tawag ko. Kaagad na lu
mapit sa'kin si Manang, nakita din niya ang nangyayari kay Mayu. "Ma'am dalhin n
iyo na siya sa hospital!" pero hindi ko pa din magawang gumalaw, umiyak na si Mi
yu sa tabi niya. Nagsilapitan na din ang iba pang kasamabahay sa amin. Si Manang
na ang bumuhat kay Mayu at ako'y litong napasunod na lang. Parang akong mababal
iw ng makita si Mayu na naglalaway habang nanginginig pa din habang sinusundan k
o sila ni Manang. Walang patid ang luha ko habang nakasunod
sa kanila. Wala kaming driver or sasakyan kaya naman nagpara kami ng taxi. "Ma'a
m ang bag niyo.." habol ng isang kasambahay namin at inabot sa'kin ang baby b ag
ni Mayu na hinanda nila at ang bag ko. Nang nasa loob na kami ng taxi ay nangin
ginig ang kamay ko na hinanap ang towel pamunas sa nanginginig na si Mayu. Naiiy
ak kong pinunasan ang tumutulo niyang la way. Hindi ko alam kung anong nangyayar
i but it's breaking my heart seeing my baby li ke that. Nang makarating kami sa
Hospital ay kaagad siyang tiningnan ng Doktor, minutes p assed at kumalma na si
Mayu. --I'm in the middle of my presentation ng maagaw ng secretary ko ang atens
yon ko. Lumapit ako sa kanya at binulong niyang nakatanggap daw siya ng tawag mu
la sa ba hay na tinakbo daw sa Hospital ang anak. After hearing that, ay nawala
na ako sa huwisyo, I excuse myself and run as fast as I can. Kinabahan ako sa si
nabi ng katulong namin nawala ang utak ko at naoku pa lahat ng nakaraan. Flashba
ck nine months ago.. Hindi ko maexplain how happy I am when I hear my baby cry,
hindi ko siya masilip dahil CS daw ang ginawa kay Asha, hindi ko pa alam that ti
me na kambal pala ang anak ko. Kasunod noon ay isang stretcher ang nagmamadaling
ilabas, nakita ko pa ang isang sanggol na nandoon, puno ng dugo sa katawan pero
hindi siya umiiyak. Kasunod na lumabas ay ang isang nurse na may karga ng umiiy
ak na sanggol at si A sha na nakahiga sa stretcher. Nakapikit. At ng lumabas ang
Doctor ay nilapitan ko kaagad siya. "Dok what happened?" "The operation was suc
cesful but the first baby is weak. Mahina ang heartbeat ni ya at hindi humihinga
ng lumabas. For now we need to monitor her; at ilagay sa i ncubator." "Dok plea
se gawin niyo ang lahat alang alang sa mag ina ko.." isa isa ng umaagos ang luha
ko sa kaba. "We will Mister. And by the way, congratulations you have a twin ba
by girl." Siguro kung mas naunang sabihin ng Doktor iyon bago ang sitwasyon ng a
nak ko, ma gsisisigaw siguro ako sa saya. But no, my one baby is in danger. I ca
n't breath parang ayaw ko munang mag isip,my mind closed and it's tearing. I saw
Asha, nagbabantay siya sa isa sa mga kama sa emergency room. "Babe anong nangya
ri?" tanong ko kaagad.
"I don't know JD, bigla na lang siyang kinumbulsyon pero wala naman siyang lagna
t, ang ayos ayos pa niya noong pinatulog ko sila." umiiyak na paliwanag ni Asha
. Niyakap ko siya at pinagmasdan ang natutulog namin na si Mayu. Buti naman at
ayo s na ang pakiramdam niya. "Dito ka lang kakausapin ko muna ang Doktor." Haba
ng naglalakad ay nagbalik na naman sa alala ko ang naging pag uusap namin ng Dok
tor. "I'm sorry to say this Mr. Aragon, but we can't detect as of now ang pinapa
hiwat ig ng birth screening ni Mayu, there is something wrong about her brain."
"What do you mean Dok? Anong hindi niyo madetect kung ano man ang mali sa anak k
o?" hindi makapaniwalang tanong ko. "There are test na hindi pa natin.pwedeng i
perform hangga't hindi pa siya nag ii sang taon." "Ano iyon Dok? Habang hindi pa
siya nag iisang taon mabubuhay kami na puro tanon g? Akala ko ba lahat ng bagay
posible na ngayon? Bakit hindi niyo masagot ang ta nong ko ngayon?" "I'm sorry
Mr Aragon, but science knowledge has a limitation, hindi lahat ng bag ay ay alam
namin." "Damn that science thing!" nausal ko na lang sa sama ng loob ko. At ng
makabalik ako sa kwarto ni Asha ay kasama niya na ang kambal na babae; I n ame t
hem after our name, Miyu Dale and Mayu Ash, nandoon na lahat ng pamilya nam in a
nd theyre very glad to see our two little angels. Lahat sila masaya, natutuwa, n
agbibiruan, but me, I can't help my tears to fall, masakit bilang ama na makita
ang anak niya na normal pero at the back of it ala m mong may mali, may hindi no
rmal at any moment may mangyayaring masama. "Si JD oh! Tears of joy.." biro pa n
ila sa'kin. I fake my smile and hide the fear, at hanggang ngayon tinatago ko pa
din iyon. M asakit, mahirap, nakakagago ang pakiramdam. "Dok kamusta ang anak k
o?" bungad ko sa Doktor ni Miyu. "We can't still say the concrete name of her si
ckness but we can consider this a s one of her symptoms." Napapailing akong nspa
tingin kay Dok. "You still don't know kung anong nangyayari sa anak ko? Nagsisim
ula na siyang at akihin ng sakit niya and yet you still don't know.." puno ng sa
ma ng loob na sa bi ko. "I'm sorry Mr. Aragon, me and my team still studying abo
ut Miyu's symptoms; nga yon lang kami naka encounter ng ganito."
"Please Dok nagmamakaawa ako sa inyo, gawin niyo lahat ang makakaya niyo para ka
y Mayu.." "Makakaasa kayo Mr. Aragon, gagawin namin ang lahat para sa anak niyo
. Afterall ilang bwan na lang at pwede na natin siyang itest para malaman ang ko
ndisyon niy a." "What test?" "Kailangan natin siyang I-CT scan and EEG para mala
man natin ang mali sa brain n iya, after that kailangan din nating isupervise an
g paglaki ni Mayu, I guess it will take a long process bago natin malaman 'to.."
Napatungo na lang ako.. "So ibig sabihin mako confine siya sa Hospital?" tanong
ko. "Exactly. Para rin ito kay Mayu." Napapatango na lang ako at nagpaalam na,
kailangan ko ng sabihin kay Asha ang tu ngkol kay Mayu. Alam kong mabibigla at m
asasaktan siya; but she needs to know. Pagbalik ko sa ER ay gising na si Mayu, m
asaya silang naglalaro ni Asha. "Daddy.." I smile as my tears fall, this is the
first time na natawag niya ako. And how sweet she is to call me Daddy in a very
angelic voice.. Kaagad kong nilapitan si Mayu at kinarga, pinilit kong supilin a
ng luha ko, hind i ako pwedeng magpakita ng kahit na anong kahinaan kay Asha. I
need to be strong . "Anong sabi ng Doctor?" tanong ni Asha sa'kin habang nagda d
rive ako pauwi. "Simpleng kombulsyon lang daw iyon, baka lang daw dala ng panaho
n." hindi makati nging sagot ko kay Asha. Wala pa kong lakas aminin ang sitwasyo
n ni Mayu. Tiningnan ko si Mayu na nakakan dong kay Asha. And she looks at me, k
aagad siyang ngumiti, she smile sweetly and say... "Daddy!"
Chapter 40 Family Picture
Isang taon na halos ang nakakaraan since itakbo namin.si Mayu sa hospital, ilang
beses nagpabalik balik ang nangyayari sa kanya. But still Doctor can't answers
us.
Nagtatanong na din si Asha sa akin, pero hindi ko pa din magawang sagutin ang mg
a tanong niya.
Now that Miyu and Mayu talked us fluently, and they can now act normally mas lum
alala ang takot ko, takot na baka may masamang mangyari sa anak ko. They check
up regularly sa Pedia nila, hinihintay kong may mapuna ang Doktor kay Mayu every
time they having their check up pero wala naman itong sinasabi. Iisa lang ang ib
ig sabihin niyon, na kung ano man ang mayroon kay Mayu ay napaka hirap intindihi
n. "Bye babies! Daddy going to work!" paalam ko sa kanila, at isa isa silang nil
api tan at hinalikan. Sabado ngayon but I need to work, masyadong maraming gawai
n sa opisina. Lumakad na ako palapit sa pinto ng habulin ako ni Mayu. "Daddy!" l
apit niya sa akin, I look at her and yes, she's smiling. "Yes Baby?" tanong ko s
a kanya. "Can I kissed you before you go?" she ask me. "Why? Kiniss ka na ni Dad
dy hindi ba?" tanong ko habang pinipisil ang matambok n iyang pisngi. "Yeah.. bu
t I just wanted to kissed you.." napatingin ako kay Asha na nakatingin din sa am
in. "Ok.." tumungo ako para mahalikan niya ako. "Bye Daddy! I love you!" paalam
niya at mabilis na tumakbo sa mga kapatid niya, pero hindi pa siya nakakalayo ay
nadapa na siya. "Careful Baby!" lumingon pa ako kay Asha before I go. Mayu is t
he only one calling me Daddy, si Miyu kasi sa sobrang idolize niya sa m ga kuya
niya ginagaya niya na ito, she called my Tatay, or Tay, madalas nakikipa g fist
to fist din sa mga kuya niya, but Mayu has the ideal girl, palangiti at m asayah
in. Pero pantay lang ang pagmamahal ko sa kanila, ang pagmamahal ko nga la ng ka
y Mayu ay may kasamang takot at kaba, dahil alam kong hindi siya normal. Pagdati
ng ko sa Office ay bumungad sa'kin ang ibang staff, saturday but we need to have
a meeting para sa isang malaking business conference na gagawin sa labas n g ba
nsa. We need to have a representative. At hindi ako iyon, hindi pwedeng ako, kai
langan ako ng pamilya ko kaya si Ivan a ng pinapunta ko para sa isang linggo na
conference. After masettled ang meeting ay umuwi na ako at dumaan muna sa pabori
tong bakesho p nila Iko, Elo, Mayu at Miyu. Bibilhan ko sila ng pasalubong, pero
dahil Februa ry ngayon at month of Love ay may pakulo ang shop, may mga maliit
na teddy bear sila, natuwa ako kaya bumili ako ng one pair, isang brown at isang
white; ibibi gay ko kina Mayu at Miyu. "Tatay!" salubong ng tatlo sa'kin. Hinan
ap ng paningin ko si Mayu.
"Where's Mayu?" tanong ko. "Upstairs Tay, she's sleeping." sagot ni Miyu sa'kin.
Binigay ko sa kanila ang pasalubong ko at kaagad na umakyat sa taas para silipi
n si Mayu. "What happened to her?" lapit ko kay Asha na nagbabantay kay Mayu. "U
matake na naman; this time medyo matagal na; inabot ng twenty minutes ang pang i
nginig niya. JD hindi ko na alam ang nangyayari sa anak natin, sinasabi ng Dokt
or na huwag tayong mag alala pero natatakot na ako, dumadalas na ang nangyayari
sa kanya." Niyakap ko ang umiiyak na si Asha, I know her feelings, ang kaba at t
akot na hin di mo alam kung saan nagmumula. "Don't worry Babe, ipapatingin na na
tin si Mayu." Kailangan ko ng gumawa ng hakbang, sisimulan ko ng tanggapin kung
ano mang pagsu bok ito. I need to face it. Iniwan ko si Asha at pumunta sa study
room, tinwagan ko ang Doktor ni Mayu para ipa schedule na ang mga test na gagaw
in sa kanya. Sinunod kong ayusin ang lahat ng paper works ko, nag file ako ng in
definite leave para asikasuhin si Mayu. Inabot ako ng gabi sa ginawa ko. Pagting
in ko it's already nine pm. Lumabas na a ko at sumilip muna sa kwarto nila Elo,
I saw both of them sleeping, inayos ko an g kumot nila at chinek ang temperature
ng aircon. After I kissed them lumipat na ako sa kwarto nila Mayu. Andun pa din
si Asha na nakahiga sa gitna ng kambal. "Daddy!" bungad ni Mayu, na nagpangiti
sa'kin kaagad. Tumayo pa siya sa kama para salubungin ako. "Bakit hindi pa kayo
natutulog?" tanong ko sa kanila. Nakita ko pa si Miyu na inaantok na. I caress h
er hair. "Nagbabasa pa po si Mommy eh.." sagot ni Mayu sa'kin. "Ok. After ni Mom
my magbasa sleep na huh?" Tumango si Mayu sa akin at kumandong, si Miyu naman ay
naka unan sa lap ni Asha. "Before you sleep, I will give you a gift!" nilabas k
o ang dalawang teddy bear na hindi gaanong kalakihan, ang tama lang para mayakap
ng isang bata. "Wow! Tay akin si Teddy!" nabuhay ang inaantok na katawan ni Miy
u at tinuro ang brown na teddy bear. "Akin white!" yakap ni Mayu sa white na ted
dy Bear. "Dapat name niya, bear, akin teddy, para teddy bear!" masaiyang sabi ni
Miyu. "Wow.Ang cute naman nila Teddy Bear, I guess inaantok na sila kaya patulu
gin niy o na, say thank you kay Tatay at Daddy." sabi ni Asha.
"Thank you Tatay!" "Thank you Daddy!" Chorus na sabi nila. "Your welcome. Aalaga
an niyo `yan si Teddy at Bear ha? Dapat lagi silang magkasama same as you, kasi
twin sister kayo like them." "Opo Tay!Hindi ko po iwawala si Teddy." "Me too, la
gi ko siya iha hugged at iki kissed." sabi naman ni Mayu. "O sige.. sleep na kay
o." pumwesto si Mayu sa dibdib ko at doon nahiga. Hindi pa tapos si Asha sa bina
basa niya ay nakatulog na ang dalawa. Inayos namin sila at hiniga ng maayos. Mag
kahawak kami ng kamay ni Asha ng lumabas sa kwarto nila. We stopped in front of
the stairs at sumandal, tinanaw namin ang sala namin mula sa taas. "JD malapit n
a ang birthday nila Mayu, they're going two." pagbabalita niya. "What do you wan
t Babe? Anong plano?" "I want a party na maaappreciate nila, You know Mayu love
princess, while Miyu l oves animals, gusto ko naman this time maenjoy nila ang b
irthday nila,.." Noong first birthday kasi nila ay hindi pa sila gaanong nakakai
ntindi kaya sigur o ngayon gusto ni Asha na prepared para naman at maenjoy nila
Mayu at Miyu. "Sige Babe, I will contact sa mga kakilala kong nag aarrange ng bi
rthdays and ev ents." "Thank you.." nakangiti niya kong niyakap sa batok. "For w
hat? It's my responsibilty na bigyan kayo ng maayos at magandang buhay.." "But y
ou give us more than enough JD, you show me the real world, and how happy to be
with you.. I love you.. " "Babe talaga oh.. tara na nga matulog na tayo, o kaya
gawa tayo ng new Baby, I l ove you too.." "Hindi na pwede! Tama na.." natatawanf
mg sinampal niya ako sa balikat. Sunday Morning at maaga kaming nagising ni Asha
. Pinag ayos ko sila ng mga gamit para sa surprise ko. "Tay anong surprise niyo?
" pupyngas pungas pa si Miyu na lumapit sa'kin hawak ang teddt niya. "Secret Bab
y Miyu." I kissed her head. "Take a barh abd wear your beautiful dres s . " "Tay
ayoko dress.. short lang!" apela. "Ok short lang!" "C'mon Miyu, going to take a
bath." aya ni Asha sa kanya. Malamang tulog pa si M ayu.
Kasama sila Iko at Elo ay nagprepate kami ng food. "Tay si Elo inubos na ang coo
kies oh!" sumbong ni Iko. "Elo.. wala na tayobg pagkain.." awat ko. "Hala! Maram
i pa kaya!" sabi nito. "Enough na.." kinuha ko na ang cookies at nilagay sa picn
ic bag namin. "We are going; we are going goodbye now, goodbye now! See you all
tomorrow see y ou all tomorrow, happy day! Happy day!" Kanta nilang apat habang
nagda drive ako papuntang Batangas, may nabili kasi ako ng property dun at malap
it pa sa dagat, I just want to hang out with my whole fa mily. Pagkadating doon
ay mataas na ang araw pero hindi pa din nagpatinag sila Mayu an d Miyu, nakigulo
din si Elo. "Iko you don't want to swim with them?" tanong ni Asha. "Nay baka m
angitim ako, mawalan pa ako ng trabaho." "Uso sunblock try mo.." "Eh Tay naman!
Ayoko.." "Bahala ka! Kami maliligo, mag isa ka diyan!" hinugot ko na si Asha at
iniwan si Iko na nag iinarte. "Nay teka! Asan ang sunblock?!" habol niya sa amin
ni Asha. Natatawa na lang akong binitawan si Asha at kinarga sila Miyu at Mayu
na hindi p a nababasa. "Kyaaaaaaahhhhh Daddy!" tili ni Mayu ng mabasa siya. "Tay
ako pasan!" sigaw ni Miyu. Nilagay ko sa batok ko si Miyu na ang saya saya at t
awa ng tawa, habang si Mayu naman ay kinarga at nakalubog ang katawan sa tubig.
"Tay ako din!" ungot ni Elo sa amin. Maya maya ay lumapit na kami sa ibabaw at d
oon nag laro; we made sand castles, w e play beach ball, and we captured every m
oments with a camera. "Babe.. are you happy?" tanong ko kay Asha. "Of course, we
have a such a wonderful family. Wala na kong mahihiling JD.." niy akap niya ko
sa braso at hinilig niya ang ulo niya sa balikat ko. Pinagmasdan lang namin sila
ng naglalaro sa buhangin. May mga hawak silang stick at tila nagsusulat sa buhan
gin. Tumayo kami at lumapit sa kanila, sila Iko and E lo ay marunong ng magsulat
, they write all our names. While Miyu can stroke some lines, but Mayu just stan
ding, nilapitan kaagad siya ni Asha at sumunod ako. "Baby bakit?" tanong ni Asha
.
"Mommy I can't held my stick.." tumingin siya sa amin ni Asha. Kaagad namang tin
ingnan ni Asha ang right hand ni Mayu, nanginginig ito, kaya hi ndi makahawak ng
stick. Kaagad na naglakad si Mayu at Asha palayo sa kapatid niya. "Baby siguro
napagod lang ang hands mo, don't worry magiging ok din `yan, ikikiss na lang ni
Mommy ah?" sabi ni Asha at hinalikan ang kamay ni Mayu na nanginginig pa din. "M
ommy why are you crying?" "Ha? Ahm sumakit lang ang eyes ni Mommy." "I will kiss
ed na lang para mawala din.." hinalikan ni Mayu ang mata ni Asha. "Thanks Baby..
" umiiyak pa din na sabi ni Asha. "Yey! Mommy! Ok na !" nakangiting sabi ni Mayu
ng matigil ang panginginig ng kam ay niya. Kaagad siyang tumakbo papunta sa mga
kapatid niya. Nilapitan ko kaagad si Asha at inakbayan. Hindi ko alam ang sasab
ihin ko, kung p aano siya patatahanin. "JD.. " umiiyak na tawag niya sa'kin. "Ss
shhh.. everything's alright Babe.." Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay As
ha ang kundisyon ni Mayu, ngayon pa nga lang na wala pa siyang alam ay sobra na
siyang nasasaktan, what more kung ma laman niyang may abnormalities problem si M
ayu. She might turn to be insane. Paalis na kami at hinihintay na lang si Asha m
atapos mag ayos ng gamit namin. Na sa sala kami ng resthouse at binabantayan ko
sila. "Mayu come, magplay ka sa ipad oh.." tawag ko kay Mayu na naka upo sa gili
d ng s ofa. Pinapanuod niya lang ang mga kapatid niyang busy sa paglalaro ng kan
i kanil ang gadgets. "Ayoko Daddy, masakit sa eyes.." umiiling na sabi niya. Nap
atingin ako kay Mayu, pinagmasdan ko siya, I really see a very beautiful and swe
et girl, masaya siyang tumatawa habang pinapanuod ang Kuya Iko niya na naglal ar
o sa ipad nito. There is no right time to move, now is really the right time. Ka
ilangan ko na ta lagang sumugal sa science knowledge or else, baka mahuli pa kam
i.
Chapter 41 Dravet Syndrome
Tatlong oras ng nanginginig si Mayu simula ng umalis kami sa Batangas, noong una
akala namin simpleng atake lang ito at kaagad na mawawala. Pero tatlong oras na
, tatlong oras ko na din pinipigilan ang luha ko, dahil ayaw ko pang sabayan an
g iyak nila Miyu, Elo at Iko sa loob ng sasakyan. This is the first time na naki
ta nila si Mayu na nagkakaganito, dahil kapag inaa take siya, I'm making sure na
sa kwarto kami at hindi nila nakikita. But now, seeing the'yre worried face, ang
sakit, ang sakit dahil nakikita ko ang mga anak ko. Mayu is on my lap, yakap ya
kap ko siya habang wala pa ding tigil a ng panginginig niya, si JD nanan ay naka
concentrate sa pagda drive niya. "Mayuu.." tawag ni Iko kay Mayu, hinawakan niy
a pa ang kamay nito. Hindi ko magawang tingnan si Iko, this is the first time I
saw him crying while still smiling, yeah pinipilit niyang ngumiti kahit na umiiy
ak siya. While Elo is huggedging Miyu. They are both crying too. Nang makarating
kami sa Hospital ay kaagad na binuhat ni JD si Mayu at patakbong sinugod sa Eme
rgency Room. Nakasunod kami sa kanya, hawak ko sila Elo at Miyu. Gusto ko ng iiy
ak ang kabang nararamdaman ko pero hindi pwede, I need to be stro ng. Hindi na k
ami pumasok sa pinaka loob ng Emergency Room, tumuloy kami sa Nurs e Station par
a makitawag. I call my Mom. Pero si Ate Ella ang nakasagot. "Ate.." nanginginig
ang boses na sabi ko. "Asha why?" nagaalalang tanong niya. "Pakisundo naman sila
Elo dito sa hospital, may emergency lang ." Kagat ang labi ko na binigay ang pa
ngalan ng Hospital kung nasaan kami. Sa labas ng ER ay tanaw ko si JD na karga s
i Mayu, may isang nurse na nagche check kay M ayu.. Ito ang pinakamatagal na ata
keng nangyari sa kanya. Hawak ko ang kamay ni Miyu. Nakita ko siyang basang basa
na sa pag iyak. "Miyu, stop crying na.. Ok lang si Mayu.." niyakap ko siya at h
inalikan. I saw Elo and Iko sitting on the waiting area. Hindi na sila umiiyak,
but they a re both in silent, nakatulala lang sila. "Asha!" tawag ni Ate sa'kin.
Kasama niya sila Mommy at Daddy. "Ate!Mom!" ang luhang pinipigilan ko ay kaagad
na tunulo when I saw them, nakaki ta kaagad ako ng kakampi. "Ano bang nangyari?
We're having dinner in a restaurant nearby, ng tumawag ka." kusa akong napaling
on kay JD na nasa loob pa din ng ER. "I don't know Dad, hindi ko pa din alam, bu
t please, kayo muna ang bahala sa kan ila.." kinarga kaagad ni Dad ang umiiyak n
a si Miyu. "Asha.." "Mommy I don't know, wala po akong alam." litong sagot ko sa
nagtatanong na titi g ni Mommy. "Sige, kami na ang bahala sa kanila, tumawag ka
kaagad pag may kailangan ka.." s abi ni Ate.
Si Dad ay nakatingin lang kay Mayu na karga ni JD sa loob ng ER, I know gusto di
n nilang nalaman kung anong nangyayari, and me myself wanted that too.. He look
at me and tap my shoulder. "Be brave Asha.." I saw his tears fall. Kaya naman l
alo akong napaiyak. "Nay, kay Mayu 'to baka mamis niya." abot sa'kin ni Iko ng m
anika ni Mayu. I just nod ang look at them habang papalabas ng Hospital. Pinilit
ko munang pakalmahin ang sarili ko bago ako pumasok sa loob. Maayos na s i Mayu
, natutulog na siya sa kama. Nakatungo si JD sa tabi niya at hawak ang kam ay ni
Mayu. "JD.."lumingon siya sa'kin and smile. "Ok na siya.." "JD talaga bang ok s
iya or niloloko lang natin ang sarili natin?" He just look at me. "Sir ok na po
ang kwarto na lilipatan niyo." tumayo si JD at nag give way para m alipat nila a
ng stretcher ni Mayu. "JD anong ibig sabihin noon?" "Tama ka Asha, baka nga nilo
loko na lang natin ang sarili natin, I decided na i patest na si Mayu para malam
an na natin kung anong problema sa kanya." Tumulo na naman ang luha ko sa sinabi
ni JD, para bang may laman ang sinabi niya . Nagkaroon ng schedule ang pagtest
kay Mayu kaya kailangan.naming manatili sa Hos pital, dalawa kami ni JD na nagba
ntay sa kanya magdamag, nakatanggap din kami ng maraming tawag mula sa mga pamil
ya namin, umaga ng dumating si Ivan, dala ang m ga gamit namin na kailangan, bin
alita niya din na nasa Mommy at Daddy ni JD ang mga anak ko at safe naman daw. N
oong umaga din na iyon dumating si Dad. Nakikibalita sa amin but I still don't h
ave the information, hapon pa naka schedule ang mga test ni Mayu. Tanging pagkw
ento lang ng mga symptoms ang nasabi ko. Tanghali ay umalis din siya. Hapon ng s
imulan ang first test niya, CT scan, only one parent is allow, si JD a ng pumaso
k sa loob ng kwarto at sumama kay Mayu, dala pa nila ang bear na bigay ni JD, at
kitang kita ko sa labas ng bintana kung gaano kahigpit ang yakap ni JD kay Mayu
ng hiniga niya ito. Simula ng dumating kami dito ay wala ng tigil ang luha ko.
Gabi naman ng isagawa ang EEG test, isa daw itong uri ng brain test para matukoy
kung may epilepsy ang bata. At sinundan pa ito ng pagkadami daming test. All in
all inabot ng tatlong araw ang test na iyon, and until now hindi ko pa din mata
nggap ang malaking pagbabago kay Mayu, ang daming nakakabit na wire sa ulo niya
, ang paliwanag ng Doktor they are trying to detect something. I can't look at M
ayu, after all the test, she's still smiling; laughing, playing with us. At napa
kahirap para sa amin ni JD na makitungo sa kanya, gayong alam n amin na may naka
ambang panganib sa buhay niya.
Dito ko naranasan na umiyak ng pasikrito, dahil feeling ko pag hindi ko iniyak t
o, sasabog ang dibdib ko, at dito din namin ni JD naransan na hindi mag usap ng
matagal, we are not talking, pero sa simpleng titigan namin sa isa't isa, ramda
m ko ang pinapahiwatig niya, he's smiling fakely, laughing hardly while in front
of Mayu, but when Mayu fell asleep, para kaming nag iipon ng luha. Ewan ko ba,
w ala pa ngang resulta, hindi pa namin alam ang totoo, pero naiiyak na kami, wha
t more kung nalaman na namin? And the day has come.. Sabay kaming pumasok sa off
ice ni Doctor Galvan, the same Doctor na nagmomonitor sa pinsan ni JD na si Ate
Cass. We just staring for a while, sabi ko sa sarili ko, anoman ang resulta ay k
akayan in ko, hindi ako titinag, alam ko isang pagsubok lang ito. "Ang nangyayar
i kay Mayu, simula ng una siyang atakihin ay tinatawag nating Febr ile seizure,
it is the mild stage of epilepsy.." Sinisimulan pa lang ni Dok ang pagpapaliwana
g ay nanghihina na ako. Parang gusto ko na lang lumabas at tumakbo palayo, sigur
o bilang isang ina nararamdaman ko n g hindi maganda ang pinapaliwanag niya. "Ma
yu's experience called, Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy it is a very ra re
case of desease, but it also known as Dravet Syndrome." "Dok anong klaseng sakit
to?" tanong ni JD. "Isa itong uri ng epilepsy na umaatake sa mga sanggol pa lam
ang, usually it atta cks babies from five months to two years old." Napapailing
na lang ako sa sinasabi ni Dok Galvan.. "Dravet Syndrome starts from a seizure n
a naransan ni Mayu noong nine months pa lang siya, but the older she is the long
er the seizure go, and what she experien ce three days ago will be the longer se
izure she had right now.." "Dok anong gamot dito? Tell me anong kailangan kong g
awin? Kailangan ba natin ng operation?" si JD ang nagtatanobg. "Unfortunately Dr
avet Syndrome has no cure as of now.." Pagkatapos sabihin ni Dok iyon ay napatun
go na lang ako, nag echo iyon sa tainga ko, isa isang nagsituluan ang luha ko; t
alaga bang naririnig ko ito? Sa pagkakatungo ko ay nakita ko pa ang kamay ni JD
na lumukot sa pantalon niya s a higpit ng pagkakasara ng kamay niya. Can I be du
mb and blind for now? Just only for now? "I'm sorry, pero wala pang kahit na ano
ng medisina ang naiimbento para sa sakit ni Mayu, ang tanging magagawa lang nati
n ay magdasal, and continue to medicate h er to prolong her life.." Hindi ko mat
anggap ang mga sinasabi ni Dok, sa totoo lang ayaw tanggapin ng utak ko pero kus
a silang pumasok sa sistema ko. "You just need to be extra careful to Mayu, mara
mi ang hindi pwede sa kanya, hin di siya pwedeng lumabas ng mataas ang sikat ng
araw dahil nakakasama sakanya ang masyadong init, kung hindi maiiwasan to, she n
eed to wear a dark eyeglass for
her eye protection, sensitive masyado ang mata niya sa sinag ng araw, if her sei
zure occur exceeding one hour mas makakabuti kung dalhin niyo kaagad siya dito
p ara mamonitor namin.. also her brain activity will be affected, mahihirapan si
ya ng makasulat at makabasa, bear on your mind that while she's growing, she als
o g rows abnormal there are things that will be hard for her to do, unlike other
s." Hindi ko napigilan ang mapahagulgol, my shoulder moved, hindi ko na kaya ang
mga naririnig ko. "Dok How long does it take?" I ask. Gaano katagal mahihirapan
si Mayu? "Dravet Syndrome is a lifetime." napatakip ako ng bibig ko, hindi ako
makapaniwa lang habang buhay magsa suffer si Mayu sa sakit niya. She's still a b
aby yet bilang lang ang mga dapat niyang gawin, limitado lang ang kaya niyang ga
win. "But there still a complication Mr and Mrs Aragon, we also need to monitor
Mayu' s heart condition. Mahina ang resistensya niya and there is a big possibil
ity na magkaroon ng komplikasyon ang puso niya dala ng sakit niya in her next se
izure. " Ano bang kasalanan ang nagawa ko at si Mayu ang nagsa suffer ng lahat?
"There's alot of medicine that she needs to take," nilapit niya ang isang papel
kung saan nakasulat na doon ang mga kailangan ni Mayu. "You can take her home, j
ust call me anytime ng magkaka seizure siya. I'm sorry again." Nang tumayo si D
ok Galvan ay wala rin sa sariling napatayo ako hawak ang papel a t lumabas; but
the moment I stepped out on the door my knees got weak; napaupo a ko sa waiting
area, hindi ko matanggap kung bakit kay Mayu nangyayari ito. "I'm sorry Babe, I'
m sorry;" napatingin ako kay JD, he's crying too. "Sorry kung nangyayari ngayon
'to.." "JD bakit kay Mayu pa? Bakit hindi na lang sa'kin? Ako ang may napakarami
ng kasala nan, marami pa tayong pangarap kay Mayu, bakit siya pa?" umiiyak na ta
nong ko. "I'm sorry.. I'm sorry .." "JD.. hindi ko kayang mawala si Mayu. Iisa l
ang naman ang pangarap natin sa kani la hindi ba? Ang lumaki silang normal. Baki
t ganito? Sinusubok nila tayo.." "Babe makakaya natin 'to hindi ba?"pinunasan ni
ya ang luha ko. Napapatango na lang ako sa kanya. Magkasabay kaming lumakad papu
nta sa kwarto ni Mayu. She's playing with her nurse. Nagpasalamat kami sa pagbab
antay ng nurse a t nagsimula ng mag ayos habang panay pa din ang luha ko, at nak
akadagdag pa ng s akit ang tawa ni Mayu.
Chapter 42 Marijuana
"Mahal kong asawa so sweet!" tawag ko kay Kulengleng na nagluluto sa kusina, eh
alangan naman sa sala?! "Ano na namang kalandian `yan Ivan'tot?" "..mangangapitb
ahay lang ako Kulengleng." "Saang kapit bahay?" "Siyempre sa boss ko! Sino pa ba
ang kalapit nating bahay?!" slow talaga nitong asawa ko. "Wala kong tiwala sa p
angangapitbahay mo na `yan eh! Noong isang araw nagpaalam ka ng sa kapitbahay la
ng ang punta pero nakarating ka ng kanto!" ".. aalis nako Kulengleng!" paalam ko
sa panenermon ng asawa ko. Nadaanan ko pa ang mga anak ko na nasa sala. "Daddy
where are you going?" tanong ni Dara sa'kin. "Diyan lang.." "Kina Tito Dale? Pab
igay naman 'to kay Elo!" inabot niya sa'kin ang isang notebook . "Ikaw ke bata b
ata mo pa, loveletter na iyang inaatupag mo!" panenermon ko kay D ara. "Dad, not
es lang `yan! Ang OA mo! Diyan ka na nga!" at ang maldita kong anak ay ti naliku
ran ako. Naku. Magkaanak ka nga naman ng ganyan ka maldita ewan ko lang kung hin
di mo tal aga matiris ng hindi oras. Pumunta na ako sa bahay nila Dale, pinapunt
a niya daw ako to discuss something, pag re-report-in siguro niya ako dahil one
week na siyang naka leave, naconfine kasi si Mayu at nagkasakit kaya todo alaga
siya. "Sir nasa study room po sila." bungad ng katulong na nagbabantay sa mga an
ak ni Dale. "Hi kids!" bati ko. "Hello!" bati din nila. "Hello Tito Ivan!" bati
ni Mayu at tumayo siya; lumapit sa'kin at hinalikan ako. Tuwang tuwa talaga ako
sa batang ito, napakaperfect niya, siya ang batang pinapa ngarap ng kahit na sin
ong magulang, mabait, bibo, matalino, maganda at napaka sw eet. "Mayu pumayat ka
ah.. ok ka na ba?" "Yes Tito I'm fine !" kahit hindi siya nakangiti ay kita nam
an ang ngiti sa mga mata niya.
"Eh ikaw po, ok ka po?" tano.g niya sa'kin. "Ito gwapo pa din." biro ko. "Hihihi
.." natatawang tumalikod siya. Iniwan ko na sila at umakyat na ako papuntang stu
dy room. Nasa taas na ako ng makita kong lumabas sila Asha, at pamilya niya. Lah
at sila u miiyak. Bakas ang lungkot sa kanila, kumplito sila, with Karla, Veroni
ca, Ella, at ang parents nila. Gusto kong magtanong pero tuloy tuloy lang sila s
a pagbaba ng hagdan. Nang nasa harap na ako ng pinto ay dahan dahan akong pumaso
k, pagbukas ko pa lang ay ramda m ko na ang negative aura, something's not right
, I saw the elder Aragon, Dianne and JD.. They give me an accomodating look, whi
le wiping their eyes. Iba talaga ang pakir amdam ko. "Good Morning Mr Aragon, Mi
ss Dianneara.." bati ko sa dalawang matandang Aragon, ang Dad ni Dale at Dad ni
Dianne. They smile at in-offer ang isang upuan. Si Miss Dianne ang unang nagsali
ta. "You know Ivan , hindi ka na naiiba sa amin, para ka na ding pamilya, so we
deci ded na ikaw na ang papalit pansamantala sa posisyon ko." hindi sapat ang sa
litan g gulat sa reaksyon ko, dahil halo halong emosyon ang naramdaman ko. "Ahm.
. what do you mean Miss Dianne?" takang tanong ko. "We talked about this, dahil
magi-indefinite leave si Dale, ako na muna ang papa lit sa posisyon niya, at wal
a akong ibang mapili sa iiwanan kong posisyon kung h indi ikaw lang.." dahan dah
an akong napatango pero sa totoo lang ang daming tano ng sa isip ko. "Ivan hindi
na nalilihim sa'yo ang kinakaharap ng mga Aragon, Cassandra my Daughte r is suf
fering from dicease, wala akong ibang mapagkakatiwalaan sa Kompanya kung hindi i
kaw lang." sabi sa'kin ni Sir Greg Aragon. "We should leave, mag usap muna kayo.
." nagsilabasan sila at naiwan kami ni Dale sa loob. Tahimik lang siya na nakaup
o sa swivel chair niya at tulala. Hindi ko alam kung anong iaakto ko, nawala yat
a ang dila ko at hindi ko mahagila p. Sunod sunod ang mga nakakagulat na bagay.
"Ivan, alam mo bang mahal na mahal ko ang mga anak ko?" kinuha niya ang picture
frame sa ibabaw ng table niya at pinagmasdan ang apat na anghel dun. "I'm sure a
lam mo din ang pakiramdam na bilang isang ama, matatakot ka pag nawala sa panin
g in mo ang isa sa kanila." Pinagmasdan ko lang si Dale, hindi siya tumitingin s
a'kin. Tanging sa picture fram e na hawak niya siya nakatingin. "Napakahirap.."
umiiling na sabi niya.." I can't picture in my mind na mawawala ang isa sa kanil
a, na kukulangin sila, na lalaki silang hindi pantay pantay.. " tumulo ang luha
ni Dale. Ngayon ko nakita ang isang John Dale Aragon na umiiyak ng walang tama n
g alak.
"Bilang isang ama, ang hirap isipin na nasa isang sitwasyon ang anak mo na hindi
maipaliwanag, na maraming bawal sa kanya, na may limitasyon lang ang gagawin ni
ya. Kasi makakasama sa kanya, or the worst part pwede niyang ikamatay.." tuming
i n siya sa'kin at hindi man lang nag abalang punasan ang luha niya. "Ivan ganoo
n ba ako kasama? At pinarusahan niya ako ng ganito ?" tanong niya sa'ki n. "No h
indi pala ako, kundi ang anak ko.. Bakit kailangan sa kanya pa? Hindi ba pwedeng
ako na lang? Sa'kin na lang?" hindi ko alam ang tinutukoy ni Dale. Pero.. ramda
m na ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. "Dale what do you mean?" tanong k
o na ng hindi ko makaya ang nga binibitawan niy ang salita. "Mayu is suffering f
rom a disease called Dravet Syndrome. Sabi ng Doktor wala na daw gamot iyon. Sab
i niya pwede daw ikamatay ni Mayu iyon kapag nagkaroon ng ko mplakasyon. Nakakat
awa hindi ba?" he smirk at me. Pansamantalang nahinto sa pagfunction ang utak ko
dahil sa mga sinasabi niya. Is ipin ko pa lang na mamatay si Mayu ay parang gus
to ko na din sumabay ng iyak kay Dale; bakit? Bakit napunta sa sitwasyon na ito
ang buhay nila? As a father, I know napakahirap isipin ang mangyayari sa anak mo
, alam kong maha l na mahal ni Dale ang mga anak niya at napakaraming pangarap n
i Dale para sa ka nila. Kahit ako, bilang kaibigan nila ay minahal na ang mga an
ak niya, despite o f their differences, but Mayu excel the most of it, everyone
loves her sweetnes, she's so perfect, she's a good catch. But thinking that she'
s suffering from di cease makes me wanna cry. Bakit ba kasi? Bakit siya?! "Dale
huwag kang mawalan ng pag asa, im sure there's a zero point one chance na gagali
ng pa siya.." Ang lakas ng loob kong magsalita ng ganito kay Dale pero wala nama
n akong alam s a sakit na `yan, pero gagawin ko ang lahat, lahat ng kaya ko para
makatulong, bila ng isang kaibigan ni Dale, I will give my hundred percent will
para matulungan s iya. "Aanhin ko pa ang pera at kayamanan ko kung hindi naman
nito kayang gamutin si M ayu; mas mabuti ng maghirap atleast nakakakain ka ng ta
tlong beses sa isang araw at walang sakit." tumingin siya sa'kin na para bang si
nasabi niyang buti ka pa ma ayos ang pamilya mo. "All I want now is to supervise
my daughter, ayaw kong maalis siya sa paningin k o ngayon, I wanna hugged her w
hen she's shivering, I want to wiped her tears whe n she's in pain, I wanna lean
her on my shoulder when she can't stand up, I want to kissed her when she's cal
ling me Daddy, I want to cover my body on hers to s hield her on the challenges
that might come. Gusto kong pigilan kung ano man ang pagsubok na darating sa kan
ya.." kitang kita ko ang takot sa mata ni Dale. "I don't dream to be a superman
back when I'm a child, pero ngayon I wanted to be that one, para protektahan at
ipagtanggol siya." nakapikit na tumingala siya. "Akala ko kayo kong pigilan ang
nakatakda pero hindi pala, I made a big mistake, walang alam si Asha na pagkapan
ganak pa lang niya, nasa piligro na ang buhay ni Mayu. That Mayu is a miracle ba
by." napatingin ako sa kanya. Wala akong alam sa part na ito. "Dale anong sinasa
bi mo? Pagka panganak pa lang kay Mayu alam mo ng may sakit si ya?" tanong ko.
"No. When Mayu born she's not breathing, twenty four hours siyang nasa incubator
,at ng lumabas ang birth screening test niya it shows that there's something wr
o ng in her brain; but that time, they can't detect what it is.. nine months si
Ma yu ng atakihin siya ng seizure niya, walang alam si Asha na on going na ang m
edi cation ni Mayu that time though hindi pa din namin alam ang sakit niya, ever
yti me it strikes, sinusugod kaagad niya si Mayu sa Hospital not knowing na mino
-mon itor na ng Doktor ang kundisyon niya, and still wala pa ding may alam sa sa
kit n iya." "Habang lumalaki si Mayu mas tumatagal din ang bawat pag atake ng sa
kit niya, an d it really hard to look at her, when in your first look, she's jus
t a normal gi rl pero ang hindi nila alam, may isang sakit na pumipigil sa pagla
ki niya ng nor mal." "You mean hindi alam ni Asha na simula pa lang alam mong ga
nito na ang mangyayar i?" "She don't need to know afterall, mas ikasasakit lang
ng damdamin niya." parang lutang na si Dale sa dami ng problema niya. Naiiling n
a lang ako. Bakit ba ang hirap basahin ng buhay ng tao? "And all this time tinag
o mo sa'kin to?" napatayo ako pagkarinig sa boses ni Asha sa likod ko, puno ng s
ama ng loob ang pinapahiwatig ng tingin niya. "Asha sandali lang!" takbo ni Dale
pagkatalikod ni Asha. "Let me explain first ! " "Explain what? Na niloko mo ko?
Na hindi mo sa'kin sinabi because you just want to protect my feelings? Kasi ay
aw mo kong masaktan? Well let me tell you this JD, hindi mo ko nasaktan, pinagmu
kha mo lang akong baliw everynight na hindi ako mak atulog kakaisip kung anong n
angyayari sa anak, na ok lang ba siya,na mawawala pa ba ang nangyayari sa kanya.
Pinagmukha mo kong tanga, pinaniwala mo kong walang masama sa anak ko, na hindi
ko alam sa bawat atakeng nagaganap sa kanya ay may mga vagong teorya na nabubo
sa sakit niya, na para bang isang puzzle iyon na bum ubuo ng sagot para sa tanon
g ng mga Doktor. You don't how it feels, how hard it is, to see my daughter don'
t act normally. JD parehas tayong magulang, ina ako, ama ka, pero tandaan mo mag
kaiba pa din tayo ng nararamdaman, you just rely on y our self being Mayu's fath
er, but me I'm her mother, wala pa siya sa mundong ito , nararamdaman ko na siya
, minahal ko na, at nangarap na ko ng magandang bukas s a kanya, bawat galaw at
bawat tadyak niya, ay bagong pangarap para sa'kin. JD hindi mo dapat tinago sa'k
in 'to, bilang isang ina niya dapat ko siy ang intindihin at suportahan simula p
alang ng sakit niya, pero anong ginawa mo? Pinaniwala mo akong wala lang ang nan
gyayari sa kanya.. your so unfair JD.." umi iling na sabi ni Asha. Pagtalikod ni
Asha para bumaba ng hagdan ay siya namang lapit ni Dale at lumuhod sa kanya. "I
'm sorry Babe kung hindi ko nagawa ang tungkulin ko bilang isang mabuting ama, s
orry I failed." Isang kaibigan lang ako na nakasaksi ng mga pagsubok nila, at na
pakahirap tingna n at panoorin ang sitwasyon nila ngayon. Totoong sa isang istor
ya ng buhay, iba iba ang pampaanghang, may mild, may sobra; at may tama lang. Th
ey are both crying. No. We are all crying kasama ang mga tao sa baba na nakati n
gin lang sa kanila. "JD! Asha! Si Mayu!"
And in a story mayroong cut, commercial at take two na tinatawag. Now I see how
Mayu suffer in her disease, nagmamadali kaming bumaba, at kaagad n ilang nilapit
an si Mayu na nanginginig. She's trembling, palpitating, shaking, quivering, shi
vering o kung ano pa man an g tawag sa mabilis na paggalaw ng kamay at paa niya.
Her eyes are twitching and jerking. Tahimik lang siya habang nangyayari iyon. E
verybody are on shock while looking at Mayu, ang sweet na bata na kaninang suma
lubong sa'kin ay hindi ko ine expect na nakakaranas ng ganitong hirap. "Baby Dad
dy is here.. it will be gone soon.." nakahiga si Mayu sa sofa at nakalu hod si J
D, hinahalikan niya ang pisngi ni Mayu na patuloy pa ring inaatake. "Ate padala
muna sa taas sila Miyu." nag iiyakan sila Miyu, Elo at Iko ng dumaan sa harap ko
. Kitang kita ko naman ang pagwalk out nila Dianne at Karla habang humahagulgol.
A sha is crying silently. Punas ng punas sa luha niya. Heartbreaking scene, lum
abas ako diretso sa bahay namin. Lutang at hindi maka mo ve on sa nasaksihan ko.
I smile bitterly when I saw my babies; sila ang kayamanan ko. Nagdiretso ako sa
kwarto at humarap sa laptop ko, sisimulan ko ng magresearch. Inabot ako ng gabi
sa harap ng laptop ko, akala ni Andrea trabaho ang ginagawa k o kaya naman.hina
yaan niya na ako. I read alot of articles abot dravet syndrome, their experience
and their situati on. I watch some of documented video in youtube, and there's
one video that cau ght my attention. A video of a child that has a dravet syndro
me and get through on this kind of nightmare. By the use of this kind of illegal
drug, and considered as illegal medication.. kumabog ang dibdib ko, magkahalong
kaba at saya, pero andun ang pagdadalawang is ip na sabihin kay Dale ang nalama
n ko about .... Marijuana.
Chapter 43 Downfall
"Babe pwede ba tayong mag usap?" sabi ni JD sa mababang tono. Kasalukuyan kong i
naayos ang pagkakahiga ni Mayu, maayos na siyang natutulog sa kwarto namin ni JD
.
Minabuti namin na itabi sa pagtulog si Mayu,para naman namomonitor namin ang kal
agayan niya, any moment pwede siyang atakihin ng seizure niya kahit natutulog s
i ya. "JD mamaya na.." kalmadong sagot ko at pinagmasdan si Mayu. Masakit pero k
ailangan naming tanggapin na hindi mabubuo ang araw namin ng hindi siya inaatake
. Pero kahit hindi siya atakihin ay kalbaryo pa din na maituturing ang sitwasyon
namin. Apat na gamot ang iniinom ni Mayu sa loob ng isang araw. Tatlo sa gamot
na ito a y dalawang beses niyang tine-take. Pahirapan ang pagpapainom ng gamot k
ay Mayu, bawat subo niya ay may kaakibat na iyak. Iyak na karugtong ng sakit ng
damdamin namin. "Sorry.." lumingon ako kay JD at nakita siyang nakatungo. "Hindi
naman ako galit JD, I was just too stressed out noong nalaman ko iyon, pe ro hi
ndi mo maalis ang masaktan ako sa nalaman ko, tinago mo sa'kin ang isang napa ka
importanteng bagay." "I know it's all my fault." tumingin siya sa'kin at hinawa
kan ang kamay ko. He kis sed it and I saw that's he's guilty. "Huwag na nating g
awing big deal 'to. We need to be strong for Mayu." I squeezed his hand and smil
e. "Gagawin ko ang lahat Babe, promise." napangiti na lang kami at tinabihan si
Ma yu. "Goodmorning Mayu!" bati ni JD sa bagong gising na si Mayu. She just give
us a s weet smile. Kinarga siya ni JD at lumabas sila. "C'mon let's wake up Miy
u and yo ur Kuyas!" Bumaba naman na ako para asikasuhin ang pagpasok nila Iko at
Elo, nakita kong na sa baba na sila Mommy at Ate Ella. They preparing breakfast
, nandito sila para t ulungan ako, si Ate Ella ang tumatabi kay Miyu sa pagtulog
sa gabi, si Mommy nam an ang kasama nila Elo at Iko. I don't want to be unfair
sa mga anak ko, but May u needs our hands on attention. "Morning Nay, morning Ti
ta, morning Lola!" bati ni Elo kasunod niya si Iko. Si J D naman ay nakasunod sa
kanila karga sila Mayu at Miyu. "Oh seat down.. kain na kayo . " pinaghila ko n
g upuan sila Iko at Elo at pinagh ain. Habang kumakain sila ay hinanda ko na ang
pampaligo nila at ang mga gamit n ila. Si JD naman ay nasa sala at nilalaro sil
a Miyu at Mayu. "Nay hindi po kami magyu-uniform may family day po kami ngayon."
sabi ni Iko pag tapos nilang maligo at hawak ko na ang uniform nila. "Nay dapat
kasama sila Miyu at Mayu pati si Tatay." nagulat ako sa sinabi ni Elo at napati
ngin kay Mommy. Kaagad na lumapit si Ate Ella. "Elo pwede bang si Tita na lang a
ng sasama sa'yo? T apos sasama din si Lolo at Lola para complete family?" "Tita
sabi ni Teacher, parents daw saka sisters." nag pout pa ito.
"Nay ayaw niyo ba pumunta?" tanong ni Iko. "No. Hindi kasi pwedeng lumabas si Ma
yu ngayon, kung gusto niyo, Miyu can come w ith you." Lahat kami napatingin kay
JD na karga si Mayu habang naglalaro si Miyu. "Ok." halata ang disappointment sa
mata nila. "Oh c'mon magbihis na kayo.." dinala sila ni Ate Ella sa taas para m
abihisan. Lumapit ako kay JD and sat beside him. I'm disappointed too. "You can
go with them..ako na lang ang mag aalaga kay Mayu." sabi ni JD. "Check up ni May
u ngayon, gusto kong sumama." at napahinga ako ng malalim. "C'mo n Miyu go dress
up!" I open my arms para lumapit si Miyu sa'kin. "Wheres Miyu going?"tanong ni M
iyu sa'kin. She's asking kung saan siya pupunta. "You're going to the school, wi
th kuya and Lola." "Iwan si Mayu?" tanong naman ni Mayu, pointing herself. "May
check up si Mayu eh.." alo ni JD. "Si Mayu wala?!" tanong ulit ni Miyu sa'kin. "
Wala kaya tara na.." kinarga ko na siya at inakyat para mabihisan. "What's check
up Dad?" rinig king tanong ni Mayu. "The doctor going to check you up.." "Again
?" bakas ang pagtataka sa salita ni Mayu. Pagkatapos kong bihisan si Miyu ay bum
aba na kami, ready na din sila Iko and Elo , although bakas ang lungkot sa mata
nila. "Bye Nay, bye Tay." paalam nila sa amin. Kumaway si Miyu sa amin para magp
aalam. Nakakalungkot na sobrang naapektuhan ang pamilya namin dahil sa sakit ni
Mayu, h indi namin sinisisi si Mayu kaya nagkakaganito kami, kailangan lang tala
ga namin g mamili, gustuhin man namin pumunta sa event nila sa school but we can
't kailan gan namin imonitor ang kundisyon ni Mayu. "Red!" hawak ang red ball ay
pinakita ni Mayu sa amin. "Wow red ball!" puri ko. "Bwu!" she lift the blue bal
l. "Blue ball.." I repeat. Nilingon ko si JD na nakatingin lang sa amin. "Maligo
ka na, para ako naman susunod." sabi ko dahil kailangan namin pumunta ng Hospit
al para sa check up ni Mayu. I look at Mayu who is silently playing. Hindi ako m
akapaniwala na anim na taon na ang nakakalipas simula ng makilala ko si JD. Na u
mabot kami sa ganitong estad o, at alam kong malayo pa ang tatahakin ng buhay na
min, sana.. kasama pa din nam
in si Mayu. Na walang mawawala at bibitaw sa amin dalawa ni JD. Sabi nga nila, l
ife is a long road, marami kang bagay na madadaanan bago ka makarating sa iyong
paroroonan. "Mayu is fine right now, control nalang tayo sa food niya, about na
man sa sakit niya; actually you don't need na isugod pa si Mayu kapag inaatake s
iya; her medi cine would be enough para matulungan siyang matigil ito, but for M
ayu's case na may heart failure, every seizure is dangerous for her, it affects
her heart func tions, nahihirapan mag pump ng hangin ang puso niya kaya naman na
apektuhan ang d aloy ng dugo niya, kapag hindi ito na monitor at naagapan, it'll
cauase her deat h." Napatingin ako kay JD na nasa tabi ko. Nakakapanghina na da
lawang bagay ang huma hadlang sa normal na buhay ng anak ko. "Dok wala po bang o
peration or pwedeng gamot sa heart failure niya?" "There are two possible operat
ion, pwedeng open heart surgery at pwedeng heart t ransplant but in Mayu's case
hindi natin pwedeng isagawa kay Mayu ito; if you st ill want nililinaw ko na na
there's just thirty percent na magsa succed ang oper ation the seventy percent w
ill be the chance na mag seizure siya or tuluyan ng m aputol ang chance natin na
isalba siya." Daig pa ng paggunaw ng mundo ang naramdaman ko, gusto kong lumuha
pero parang na manhid na ang buong sistema ko, feeling ko bawat pagpunta namin
ng hospital ay s iya ring patong ng problema, palaki ng palaki. "Dok, ano pong g
agawin namin? Parang sobra na po yata, masyado ng kumplikado.. b akit parang bin
agsak yata lahat kay Mayu?" nanginginig ang boses ni JD ng magtan ong. "Be remin
ded na pagkapanganak palang kay Mayu ay mahina na ang puso niya, nakada gdag lan
g ang dravet syndrome para mas mapahina pa ito." Napatungo na lang ako sa Doctor
ni Mayu, ang sakit marinig ng mga sinasabi niya. "Bibigyan ko na lang kayo ng p
anibagong reseta para sa puso niya.." "Doc, hirap na hirap na po ang anak ko kad
a iinom siya ng gamot, apat na uri ng gamot ang iniinom niya araw araaw, tapos d
adagdagan niyo pa po? Baka hindi sa sa kit niya mamatay si Mayu kung hindi sa ov
erdose ng mga gamot." umiiyak na tanong ko. "Don't worry, mababang dosage lang i
yon at kakayanin ng sistema niya." But still bilang isang ina na araw araw nakak
akita ng nangyayari kay Mayu ay nas asaktan pa din ako. Normal na pamumuhay lang
naman ang hinihiling namin. Lately sobrang ramdam niya na ang kaibahan niya sa
mga kapatid niya, hindi siya pwdeng lumabas basta basta, she can't play outside,
hindi rin siya pwedeng pumas ok sa playroom nila dahil sa lakas ng aircon, sobr
ang pawisin sila Iko at Elo, k ailangan muna naming icheck ang temperature bago
siya pumasok. My two sons not asking me directly but I heared them asking kay Mo
mmy o kaya kay Ella. Kapag timitingin sila sa'kin nakikita ko ang malaking katan
ungan sa mata ni la. Maybe they understands that they has no right to ask, but d
eep inside alam kong naguguluhan na rin sila. Pagkabalik sa kwarto ni Mayu ay na
kita naming naglalaro siya.
"Come Mayu, uuwi na tayo."kinarga siya ni JD at lumabas na kami ng Hospital. "Ku
ya's school!" turo ni Mayu sa school ng kuya niya. Nasa kinder na sila Iko at El
o,parehas silang five years old, nagkatinginan kami ni JD. "Pwede naman siguro k
ahit saglit lang?" tanong ko kay JD. First time nilang makakaranas ng family day
tapos wala pa kami. "Pwede siguro.." lumiko si JD papasok sa gate ng school nil
a JD. Pagpasok namin at hinanap kaagad namin ang gym ng school nila, and yes, sa
big s chool na nag aaral sila Iko and Elo, kasama ang mga pinsan nila at si Dar
a. Nakita naman kaagad namin sila sa isang bench, napakaraming tao dahil nga fam
ily day but Iko and Elo doesn't look like enjoying,nakaupo lang sila kasama nila
M ommy, Daddy at Ate. And as a mother I feel kung ano man ang dahilan nila, may
be they are just devast ated dahil wala kami ni JD, nakatingin lang sila sa mga
pamilyang naglalaro. Kinuha ko si Mayu kay JD at mabilis siyang lumapit sa dalaw
a. "Hello!"bungad niya at nakangiting tinayo ang dalawa. "Oh why sad face?" "Tat
ay!" laking tuwa ni Elo ng makita si JD. ".." halata namang masama pa din ang lo
ob ni Iko dahil tumalikod pa ito. Lumapit ako sakanila and I kissed Miyu na karg
a ni Ate. Para namang matagal na n agwalay ang kambal dahil nag yakap pa sila. "
Mayu play!" turo ni Mayu sa playground. "Me too!" chorus din ni Miyu. "O buti na
man at dumating kayo, magmulang dumating kami dito, ayaw maglaro ng mg a `yan."
nguso ni Mommy sa dalawa. "Akina muna si Mayu, kami muna bahala ni Dad. Don't wo
rry babantayan ko." napata ngo na lang ako sa sinabi ni Ate. Nilingon ko si JD n
a kinakausap ang kambal. "Iko are you mad at Tatay?" tanong ni JD sa nakatalikod
na si Iko. Nagpout siya at alam kong iiyak na siya dahil sa akin siya nakaharap
. "Lagi na lang si Mayu kasama niyo, you forget us." umiiyak na sabi ni Iko. Kam
bal nga talaga sila ni Elo dahil pati si Elo ay umiiyak na din. "Baby, hindi nam
an namin kayo nalilimutan, it's just that kailangan lang namin a lagaan si Mayu.
" paliwanag ko sa kanya. "Bakit hindi na pwede magplay si Mayu sa amin?" tanong
ni Elo.
"Hindi niyo pa kasi maiintindihan. Pero huwag nyong iisipin na nakalimutan na na
min kayo. Tatay ang Nanay we'll always love you. Si Mayu kasi baby pa at kailan
g an alagaan dahil may lagnat." When they hear the word 'lagnat' alam kaagad nil
ang sakit iyon na kailangan ng m atinding alaga. At alam kong naintindihan na ni
la kami. "Ok! Magpe play na kami!" tumayo si Iko at inayos ang shirt niya, nagpu
nas din siya ng luha. "Tingnan ko nga ang baby ko.." hinarap ko silang dalawa at
inayos ang cap nila. "Mom I'm not a baby, kuya na ako." paliwanag ni Iko. "Ako
pwede pa ding Baby!" sabi ni Elo. "Kahit malaki na kayo, baby pa din namin kayo.
Ok?" sabi ni JD. "Yehey!" masaiyang sigaw ni Elo. ".." tumalikod na si Iko para
sumali sa games nila. Sinundan namin sila ni JD at iniwan si Mommy sa mga gamit
namin, they play alot of games at kitang kita ko ang tuwa sa kanila, we also pl
ayed with them, sinamah an namin sila, we cheer everytime na naglalaro sila, ila
ng beses silang nadapa s a mga ganes na sinalihan nila, nasaktan pero tumayo pa
din para ipagpatuloy ang laro nila, natalo pero patuloy pa ding sumali, they det
ermined to win, and every time they failed, nasa tabi lang nila kami para palaka
sin ang loob nila, we're e ncouraging them to continue the games, to play and to
enjoy, ilang beses umiyak si Elo sa frustrations, pero nandito kami ni JD para
punasan ang luha niya at pa lakasin ang loob niya, Iko always close to the winni
ng games pero hindi umaabot. And afterall the struggles they had they still win.
"I won, I won!" pakita nila ng mga ribbon nila, tanda ng pagkapanalo nila. "Wow
! We're so proud of you!" tuwang tuwa na sabi ko. Mom took us a picture with the
two twins. Sa sasakyan na kami namin sumakay pagkauwi. "What's that?" turo ni M
ayu sa ribbon nila Iko. "Ribbon. You want?" sagot ni Iko at dinikit sa dibdib ni
Mayu ang ribbon niya. "Miyu too!" ungot din ni Miyu. "Here.." dinikit naman ni
Elo ang kanya. Pero dahil may pagkapilya si Miyu, inalis niya ang ribbon at nilu
kot. "Nay oh.." sumbong ni Elo. "Hahahaha.." tawa ni Miyu na ikinailing ko na la
ng. "Miyu.." saway ko at kinuha sa kamay niya ang nilulukot na ribbon. "Hihihi..
" nagtakip pa siya ng kamay at saka tumawa.
"Who wants fried chicken?" tanong ni JD na nakapwesto sa harap ng sasakyan dahil
siya ang nagda drive. Kami naman ay nasa likod; ako ang nasa gita at nasa kaliw
a ko sila Iko at Mayu, sa kanan ay sila Miyu at Elo. "Meeeee!" sabay sabay na w
ika nila. -Naka convoy sa amin sila Ate Ella. Kaya naman ng dumating kami ay mag
kasunod lan g. Nakatulog na sila Mayu at Miyu ng makarating kami. "Ma'am Ella ma
y dumating po na sulat para sa inyo. Urgent daw po." napatingin ak o kay Ate Ell
a na tila nagdadalawang isip pa sa pagtanggap ng sulat. "Ako na bahala kay Miyu.
" sabi ni Daddy at kinuha si Miyu sa pagkarga ni Ate Ell a. Tumuloy naman na si
JD sa kwarto at karga niya si Mayu. Si Mom naman ay inakay s i Iko at Elo, papun
ta sa kwarto nila. Naiwan kaming dalawa ni Ate Ella sa sala. "Ate.." tawag ko. "
Stanfords University just granted my scholarship.." Lumapit ako sa kanya at tina
bihan siya. "Oh edi maganda hindi ba dapat masaya ka? Matagal mo ng pangarap `ya
n. I'm so prou d of you Ate." at niyakap ko siya. "Hindi naman importante to eh.
." napatingin ako sa kanya at nagulat ng pinunit n iya sa harapan ko ang papel.
"Ate.." garalgal na ang boses ko. I know maiiyak ako sa sasabihin niya. "Ash, hi
ndi importante 'to, what's important is you and your children, mas guhus tuhin k
ong nandito sa tabi niyo at samahan ka.." "Ate no.." kaagad na pagtutol ko. "Ash
a yes, we're sisters, dapat nagtutulungan tayo, I wanna be with your side at tim
es like this, that's what sisters do." "Ate promise, we'll be fine, don't worry
just go on with your dreams." "Asha, alam mo ang pangarap ko, pangarap kong magk
aroon ng masaiyang pamilya, An gelico and Daniel is gone, kayo na lang ang pamil
ya ko, at gusto kong maging mas aya kayo." naiiling na lang ako sa mga sinasabi
ni Ate. "You need me. I know that, at gagawin ko ang lahat para sa inyo, Asha pl
ease, le t me do this, masaya na kong makita kayo, no matter what happen, nandit
o lang ak o. Ok?" this time napatango na lang ako at naiiyak na niyakap siya. Ka
hit pala mga taong ap ko. Ang amin para paano may mabuti pa ring nangyayari sa'k
in, ngayon, si Ate ay isa na sa nagiging sandigan ko, kakampi at katuwang sa mga
problemang kinakahar pamilya ko at pamilya ni JD ay ang mga taong nagbibigay la
kas loob sa maging matatag, at para harapin ang mga problema namin.
Pag akyat ko sa itaas ay nakita ko sila Miyu at Mayu sa kwarto namin, natutulog.
Ang sarap lang tingnan ng dalawang anghel ko na magkatabing natutulog, si JD ay
binubusog din ang mata sa nakikita niya. "They are so adorable.." sabi niya sa'
kin ng maramdaman ang presensya ko. "JD hindi ba kakayanin natin 'to?" tanong ko
sa kanya. "Babe we'll going through on this." hinawakan niya ang kamay ko at pi
nisil. And I know makakaya nga namin 'to. "Sir, gusto daw po kayong makausap ni
Sir Ivan, nag aantay po sa baba.." katok n g kasambahay namin. "Sige, bababa na
ako." tumayo si JD at nagpaalam sa'kin "Sisilipin ko muna sila Ik o at Elo, kaka
usapin ko na din si Ivan." hinalikan ako ni JD sa ulo bago siya um alis. Naglini
s lang ako ng katawan at tinabihan sila Mayu at Miyu sa kama. Sana hangga ng pag
tanda namin makita pa din namin silang magkasama. --"JD no! Hindi ako papayag sa
gusto mo." "Babe, ito na nga eh, nakakita na tayo ng pag asa, palalampasin lang
ba natin? "JD you don't get it, that's illegal, wala pang matinong explenation
about that. " "Asha hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, gumana sa
ibang tao, mal ay mo, ito na pala ang hinihintay natin." "JD.. please.." pagmama
kaawa ko. "Asha please.. hayaan mo ko.. " at nagtuloy tuloy siyang lumabas ng ba
hay, sumak ay siya at umalis. Napatingin na lang ako kina Ate at Mommy na nasa l
ikod ko, hindi ko nagawang pig ilan si JD sa gusto niya. "Nay si Mayu!" nagmamad
aling bumababa si Iko galing sa taas. Sinalubong ni Mommy si Iko at ako naman ay
kaagad umakyat sa taas. I found Mayu having her seizure, nasa playroom siya at
karga ni Daddy. "Mayu.." puno ng pagaalala kong tawag kay Mayu. "Bigla na lang s
iyang inatake; akala ko nakikipaglaro lang siya, tapos biglang n atumba habang n
akaupo, itanayo ko ulit dahil akala ko talaga naglalaro kami, han ggang sa natum
ba ulit siya at nakita ko ang mata niya.." pati ako ay naiiyak hab ang nagkekwen
to si Dad ng nangyari kay Mayu. Naiintindihan ko siya dahil ganyan din ang naram
daman ko, at ito ang unang beses na naranasan ni Daddy na kasama niyang nag seiz
ure si Mayu. "I'm sorry, I didn't look after her.." "You don't need to say sorry
Dad.." sabi ko na lang.
"It's my fault.." sisi ni Dad sa sarili niya. Karga ko lang si Mayu na pinipilit
kong pakalmahin. Hanggang ngayon napakahirap pa rin na sanayin ang sarili ko sa
nangyayari kay Mayu. Andun pa din ang kaba at takot ko everytime na umaatake an
g seizure niya. Nagpasya nadin akong dalhin si Mayu sa hospital dahil nag aalala
lang ako sa tuw ing inaatake siya. I'm afraid na baka may mangyaring masama kay
Mayu. Pero ng gabi ding iyon ay inatake ng pangalawang seizure niya si Mayu at
iyon an g gindi ko inaasahan. Nadudurog ang puso ko habang nakikita si Mayu na n
ahihirap an, hindi niya dapat nararanasan ito, she's so young. I call JD dahil h
indi ko a lam kung anong gagawin ko, Mom is carrying Mayu while she's trembling
lumabas ak o ng Hospital at hindi ko na kinaya. "JD please answer the phone.." p
akiusap ko ng magring ang phone niya at walang sumasagot. Makailang ulit akong t
umawag at sa huling ring ay sumagot siya. "Babe.. why?" tanong niya. " JD please
umuwi ka na, kailangan ka namin, Mayu had her second seizure this da y, nasa ho
spital kami." "Don't worry Babe, pauwi na ako.." "JD please bilis-" Hindi ko na
natuloy ang sinasabi ko dahil sa narinig kong ingay, sunod sunod na busina at an
g kaba na lumamon sa dibdib ko. Napapikit ako habang kinakalma ang s arili ko, n
o it can't be, hindi pwede. Usal ko. "JD.." "JD.." Tawag ko ngunit walang sumasa
got. "JD!"
Chapter 44 Begging
Nagmakaawa si Asha sa'kin na huwag tumuloy, but still, tumuloy pa din ako, bilan
g isang ama handa kong ibigay ang lahat, gagawin ko ang lahat ng makakaya for Ma
yu . Bawat araw na nadadagdag alam kong mas lalong nagpapahirap sa kanya, she's
too young, she's my Mayu. Kaya kahit illegal ang gagawin ko, kahit makulong pa a
ko hana kong harapin, just for Mayu. "Are you kidding me Ivan?! Marijuana para s
a dalawang taong bata?" halos isigaw ko kay Ivan `yan. "Dale, I'm not kidding. N
agresearch ako, at may mga taong nagpatunay niyan."
Napatingin ako kay Ivan. Ang kaninang gulat na sistema ko ay parang na buhayan n
g loob sa sinabi ni Ivan . "Are you really sure about this?" nanginginig ang bo
ses na tanong ko kay Ivan. Ang pagtango ni Ivan ang nagpalakas ng loob ko. "Tell
me where can I get that Marijuana.." "Usually Dale sa Northern Luzon marami ang
nagtatanim niyan.." Napapatango ako habang nagtitipa sa Laptop ko. I need to se
arch about it. And yes. There's a fact about it. And when Asha found about it, h
indi siya pumayag, hindi siya naninawala, but I p ush it by myself. kailangan ko
ng gawin to para kay Mayu. Madali lang para sa isang may perang tao ang makuha k
ung anumang gustuhin niya, at ginamit ko din ang pangalan ng pamilya para makaku
ha ako, marami silang kundi syon pero ni isa sa mga iyon ay wala akong naintindi
han. All I want is to get th at Marijuana. There's a hope in my heart habang sak
ay ako ng kotse ko, naiisip ko palang ang ngiti ni Mayu ang tawa niya at ang pag
tawag niya sa'kin ay tila napapalis na ang k aba sa sibdib ko. Then my phone ran
g.. hindi ko kaagad nasagot dahil nasa matarik na kalsada ako p ababa ng Benguet
. Dun ko nakuha ang marijuana. "Babe.. why?" tanong ko pagsagot sa kanya. I hear
her sob. Umiiyak na naman si A sha, iyon lalo ang nagpapahina sa'kin, everytime
when I see her tears, feeling ko wala akong kwentang asawa. Pati pagiging ama a
y hindi ko napagtagumpayan. " JD please umuwi ka na, kailangan ka namin, Mayu ha
d her second seizure this da y, nasa hospital kami." she says between her sobs,
napatungo ako para punasan a ng nanlalabo kong mata, it's breaking my heart, ala
m kong hirap na hirap na din si Asha sa nangyayari sa amin, nakalimutan na nga y
ata niyang ngumiti. "Don't worry Babe, pauwi na ako.." I assure her. "JD please
bilis-" but in just a blink of an eye, everything went black. I hear a loud nois
e, mga bakal na nagbanggan, malakas na busina at kakatwang pat i ang tawa ng mga
anak ko ay narinig ko. "Baby.." before I lose my own mind nakita ko pa ang masa
iyang pamilya ko. --"Asha.." kalabit sa'kin ni Daddy. Walang impit ang iyak ko p
agtapos namin mag usap ni JD hindi pa rin mawala sa di bdib ko ang kaba, deep in
side it whispers me na may nangyaring masama kay JD. "Dad si JD.." patuloy pa di
n ang pag agos ng luha ko. "What?" takang tanong niya.
"Si JD Dad.." and everything went black. I woke up, at nadoon pa din ang pamilya
r na kaba sa dibdib ko. "Asha!" lapit ng Mommy ni JD sa'kin. "Asan si JD?" I ask
her. "Mas mabuting magpahinga ka muna, masyado ka yatang na stress kaya ka hini
matay. " alo sa'kin ni Mom. "Asan po si JD.." I can see in her eyes na may tinat
ago siya. "Mom.." nagsisimul a na namam akong maging mahina. "Asha, magpahinga k
a na lang muna hinahanap ka na din ng mga anak mo.." sabi ng Dad ni JD. "How can
I rest kung hindi ko alam ang nangyayari sa asawa ko? Dad nakausap ko s i JD, h
e told me pauwi na daw siya, then where is he?" pinipilit kong tapangan a ng bos
es ko pero pilit pa din itong gumagaralgal dala ng kaba. "Asha please.." "Hindi
ko po kaya.. Mom please tell me nasaan si JD?" umiiyak ng tanong ko. Tiningnan k
o sila sa mata, nagkatinginan sila bago lumingon sa'kin. Si Dad ang lum apit. "J
D.. " parang nagdadalawang isip pa siyang sabihin sa'kin. "JD is in coma.." napa
tulala ako, hindi kaagad na process ng utak ko ang sinabi ni Dad. Kakatwa rin n
a biglang natigil ang iyak ko. "Nabangga ang sinasakyan niya galing Baguio, kani
na lang siya nalipat dito." Parang ayaw tanggapin ng utak ko ang sinabi ni Dad,
naiiling lang ako pero walan g luha at walang salitang lumalabas sa bibig ko. Ha
nggang sa unti unting nag sin k.insa utak ko ang sinabi ni Dad. Napaupo ako sa k
ama, niyakap ko ang dalawang b inti ko at binaon ang mukha ko para pigilan ang s
akit na nararamdaman ko pero hi ndi, hindi ko kinaya . Tanging pag iyak na lang
ang nagawa ko. Na sana kada tulo ng luha ko ay siya ding bawas ng sakit na narar
amdaman ko, na kasabay ng pag ag os ng mga luhang ito ay ang pag agos ng mga pro
blema namin. Bakit ba kami sinusubok ng ganito? Kulang pa ba kay Mayu? Bakit kai
langan pati s i JD? Bakit kailangan na pati ang asawa kong pinaghuhuggedutan ko
ng lakas ay il ayo sa'kin? "Asha magpakatatag ka.." rinig kong sabi ni Dad. "Gus
to kong makita si JD.." pilit kong inipon ang lakas ko at tumayo. "Asha mas maka
kabuting magpa-" "I can't; kailangan kong makita ang asawa ko." Habang lumalakad
ay patuloy pa rin sa pagkabog ang dibdib ko. Sobrang dami ng pr oblema at hindi
ko na alam kung saan ako huhuggedot ng lakas. Sa isang kwarto ba may bintanang
salamin naglalagi si JD. Nakita ko pa ang kapat
id niyang si Karla na bakas ang pag iyak. Nasa labas pa lang ako ay hindi ko na
kinaya ang sakit, seeing my husband closed eyes, ang dami niyang gasgas, ang dam
ing nakakabit na kung anu ano sa kanya. "Kamusta siya?" hindi lumilingon na tan
ong ko kay Karla. "Stable naman na daw siya sabi ng Doctor, but he's under a com
a.." "Pwede ba akong pumasok sa loob? I wanna touch him.." Pinayagan nila akong
pumasok pero naka hospital gown at gloves for safety reason daw pero ng pumasok
ako sa looob ay inalis ko din ang gloves, I want to feel hi s hands, ng sa ganoo
n makumbinsi ko ang sarili ko na buhay pa siya. And when I touch his hand, malam
ig ito, wala na ang dating init ng mga haplos ni ya, ang mata niyang nakapikit n
a tila nagpapahinga, hindi ko tuloy makita ang ma ta niyang ngumingiti tuwing ti
ningnan ako, ang mapula niyang labi na ngayoy namu mutla na ay hindi mababakasan
ng matamis na ngiti. Nasaan na ang asawa ko? Ang n agpapalakas sa'kin? Ang sand
igan ko tuwing may problema ako? Ang nagpapangiti sa'kin tuwing nalulungkot ako?
Ang makakasama ko habang buhay? "JD.." tawag ko sa pangalan niya. "Alam kong pa
god ka na, but please, huwag kang madaya, sabi mo makakaya natin to? Bakit nang
iiwan ka? Madaya ka.. pero sige m agpahinga ka muna, pero please bumalik ka kaag
ad ah? Hihintayin.kitang magising. I'm waiting.. magpapakatatag ako para sa pami
lya natin, ako muna ang haharap.. but please bilisan mo.." hinalikan ko ang kama
y niyang hawak hawak ko. Nawala bigla ang taong nagpupunas ng luha ko everytime
na umiiyak ako.But I know babalik siya, magigising pa si JD, hindi niya ko kayan
g iwan, hindi niya kami p ababayaan ng mga anak niya. I trust him. Inipon ko lah
at ng lakas at tapang na nasa katawan ko bago ako lumabas ng ICU. Paglabas ko na
ndoon lahat sila, pinilit kong ngumiti sa kanila. Nasa ganoon kaming sitwasyon n
g may lumapit sa aming dalawang pulis. "Goodafternoon po. Kayo po ba ang kamag a
nak ni John Dale Aragon?" nangunot ang noo ko pero nanahimik lang ako. Si Dad an
g lumapit sa kanila at kumausao. "Nahulihan po namin siya sa sasakyan niya ng is
ang kilong marijuana, nilabag niy a po ang batas ng RA 9165 na bagbabawal magang
kat o magdala ng ano mang ipinag babawal na gamot. Mayroon po kaming warrant of
arrest para hulihin siya" paliwan ag ng isang pulis. "Pwede natin itong pag usap
-" "Huhulihin niyo siya?" galit na tanong ko. "Can't you see? My husband is in c
oma tapos may gana pa kayong sabihin `yan? At hindi gumagamit ng drugs ang asawa
ko.. " "Ash tama nayan si Dad na ang bahala.." awat ni Karla sa'kin. "Maam kumal
ma po kayo pwede naman natin pag-" "Hindi magagawa ng asawa ko iyon, we just nee
d it for my daughter, may sakit siy a, at kailangan niya iyon para gumaling, nai
intindihan niyo ba ako? Hindi siya g umagamit noon, para sa anak namin iyon.."
"Asha tara na.." nilayo ako ni Daddy na bigla na lang dumating. Lumayo kami sa D
ad ni JD at dinala nila ako sa kwarto na pinanggalingan ko. Sigu ro ang yaman na
ng Hospital na 'to? Tatlo kaming naka confine dito. Tiningnan ko si Mommy na na
ghahanda ng pagkain ko. "Mommy pupuntahan ko lang si Mayu.." sabi ko at tuloy tu
loy na lumabas. "Teka Asha kumain ka muna.." Hindi ko na siya pinansin. Sinabi k
ong magpapakatatag ako. Gusto kong maging mal akas para sa pamilya namin. Nakita
ko si Mayu at si Ate Ella na nasa isang private room. Tinuturuan ni Ate n g mag
kulay si Mayu. "Asha! Ok ka na ba?" I smile at her. "I'm fine.." "Mommy!" masigl
ang bati ni Mayu sa'kin na nagpangiti kaagad sa'kin. "Hows my Baby?" tinabihan ko
siya at niyakap. Isang gabi lang akong nawala sa tabi niya pero bakit sa paning
in ko parang lumii t siya? At parang pumayat. Pinagmasdan ko siya habang nagkuku
lay. "Mas lalong napapadalas ang seizure niya, tatlong beses kagabi.." napatingi
n ako sa sinabi ni Ate. "Kailangan na din siyang mag oxygen pag natutulog; dahil
kaga bi ay nahirapan na siyang huminga." I hugged Mayu.. no.. Naisip ko ang Mar
ijuana na sinasabi nila JD at Ivan. It'll help to lesen the sei zure. Totoo ang
sinasabi nila na handa mong gawin ang lahat kahit na kumapit ka pa sa patalim pa
ra lang sa anak mo. Mabilis akong lumabas at tinakbo ang ICU, nanlalabo na ang p
aningin ko dahil sa luha but I need to do this. "Dad nasaan ang mga pulis?" tano
ng ko sa Dad ni JD. "Kaaalis lang.." tumakbo ulit ako at tinahak ang way palabas
ng hospital. I saw the two police man. "Sandali lang po!" pigil ko sa paglabas
nila. Humarap naman sila sa'kin kaagad. An d now I need to do this. Huminga ako
ng malalim at dahan dahan lumakad palapit s a kanila. Nakatingin sila sa'kin. "N
asaan na po ang Marijuana na dala ng asawa ko? Pwede ko po bang makuha iyon; p a
ra po kasi sa anak ko iyon.." nanginginig ang boses na sabi ko. "I'm sorry Misis
, pero illegal po iyon, at wala pa pong batas na nagtutupad na p wedeng gamitin
iyon sa paggamot, hindi niyo po pwedeng makuha iyon." "Please nagmamakaawa ako s
a inyo, ibigay niyo na sa'kin iyon, buhay ng asawa ko an g tinaya niya makuha la
ng iyon, iyon din ang magliligtas sa buhay ng anak ko, pa rang awa niyo na po ka
ilangan ko iyon.. I'm begging you please.. Marami pa kamin
g pangarap sa anak namin, we just a normal life for her, intindihin niyo po ako
bilang isang ina, nanganib ang buhay ng asawa ko makuha lang `yan. Ibigay niyo n
a po sa'kin `yan.. Parang awa niyo na.." lumuhod na ako sa harap nila para lang
makuha ko ang Marijuana. "Hindi po talaga pwede Misis, madadagdagan lang ang kas
o ng asawa niyo pag ginam it niyo `yan sa anak niyo.." At iniwan nila akong naka
luhod sa gitna ng Hall ng hospital. Bakit ba hindi nila kami maintindihan?
Chapter 45 Her Angels
"Ash magpahinga ka na.. kami naman ni Art ang magbabantay kay JD.." nilingon ko
sila Ate Dianne na kararating lang. "I'm fine Ate.." "Asha dalawang araw ka ng w
alang tulog, baka magalit na sa'yo niyan si JD, pinapab ayaan mo na ang sarili m
o, magdamag kang nagbantay kay Mayu, tapos ngayon dito n aman kay JD.." "Hayaan
mo siyang magalit Ate, mas gusto ko ngang pagalitan niya ako, kesa ang g anyan n
a tinutulugan niya lang ako.." "Ash.. sige na. Umuwi ka muna. Ihahatid na kita.
Matulog ka kahit ilang oras, sa ka hinahanap ka na din ng mga anak mo, Miyu is c
rying ng umalis kami.." sabi ni Art na ikinatingin ko. "Alam nila?" tanong ko. "
Walang nagsasabi, mas mabuti na iyon, ayaw din ipasabi ng parents mo, bata pa s
ila, hindi nila maiintindihan iyon." Tiningnan ko si JD na tulog pa din. Ang dam
i ko ng napabayaan, sarili ko, pamily a ko at nga anak ko. Sobrang thankful tala
ga ako na anjan ang pamilya ko, pamily a ni JD para tulungan kami. "Asha magpaki
ta ka muna sa mga anak mo.. kahit isa man lang sa inyo makita nila. " napatango
na lang ako sa sinabi ni Ate Dianne. "Tawagan mo kaagad ako Ate kapag may develo
pment kay JD ah?" bilin ko. "Makakaasa ka.." si Art ang kasama kong lumabas. Din
aanan ko muna si Mayu na naglalaro sa kwarto niya, siya namang dating ng Doct or
niya. "Doc pwede po bang iuwi ko muna si Mayu? Namimiss na kasi siya ng mga kap
atid ni ya.." "Right after her check up Misis tapos titingnan natin kung pwede n
a siyang lumab
as." Napatango ako at sumabay pumasok sa loob. Kaagad akong sinalubong ng matami
s na halik ni Mayu at ng mahigpit niyang yakap. "Mommy! Miss you!" kinarga ko si
ya at dinala sa kama niya para macheck up na siy a. Habang chinechek up si Mayu
ay bumalik ako sa kwarto ni JD, magpapaalam muna ako sa kanya.. "JD.. aalis muna
ako sa tabi mo, bibisitahin ko lang ang mga anak natin, I'm sur e theyre really
miss us, magtataka siguro sila kapag hindi ka nakita, pero magsi sinungaling mu
na ako ah? Alam kong ayaw mong magsinungaling tayo sa kanila, but I need to. Sas
abihin ko munang nagtatrabaho ka pero babalik ka din kaagad.. hihi ntayin ka nam
in. Bilisan mo.." hinalikan ko siya sa noo at pinagmasdan. I know, matatapos din
ito. Pagsubok lang ito na kailangan namin harapin. Nagpaalam din ako kay Ate Di
anne at Art, sinabi kong huwag na kami ihatid dahil may sasakyan naman si Ate El
la. Paglabas ko ay nakita ko si Ivan, andun ang kakaibang pakiramdam na hindi ko
mai paliwanag, biglang nag init ang mata ko. At nag unahang bumagsak ang luha k
o.. Siya.. siya ang taong may kasalanan kaya nagkaganito si JD. "Ma'am-" isang s
ampal ang kusang binigay ko. "Kasalanan mo kaya nangyari 'to kay JD, kung hindi
mo sinabi sa kanya ang tungko l sa Marijuana hindi sana mangyayari to. Sobra na
ang problema namin tapos dinag dagan mo pa." galit na sabi ko. "Anong klaseng ka
ibigan ka Ivan?" Napatungo siya sa sampal ko at ng tingnan niya ako sa mata ay n
akita ko ang saki t doon. "Asha, isa akong kaibigan hindi lang basta kaibigan da
hil kapatid na ang turing ko kay Dale, hindi ko ginusto ang nangyari, gusto ko l
ang makatulong, nahihirapa n akong makitang nahihirapan si Dale, kayo, at ng mga
anak mo. Maniwala ka Asha hindi ko ginusto 'to, ang gusto ko lang ay makatulong
, kung pwede ko lang bawasa n ang mga problema niyo at angkinin ay ginawa ko na,
dahil pati ako ay nahihirap an din.." dun ko nakitang tumulo ang luha ni Ivan.
At naisip ko ng oras na iyon, naramdaman ko na ang naramdaman ni Ate noong mga p
anahon na wala ang mga mahal niya; naghahanap siya ng taong masisisi sa nangyar
i sa lanya, parang ako ngayon si Ivan ang sinisi ko sa mga nagyari. Napaupo na l
ang ako sa bench at naiyak. I don't want this feeling, masyado na ak ong paranoi
d, baka mabaliw ako. "Asha.." "I'm sorry Ivan, I'm sorry.." sinubsob ko ang mukh
a ko sa palad ko. Naramdaman ko lang ang paghaplos niya sa likod ko at ang pagta
bi niya. "Asha tandaan mo, ang problema hinaharap `yan, huwag mong tatakbuhan, d
ahil pag ti nakbuhan mo lang, patuloy ka lang niyang susundan, at hindi matatapo
s hanggang w alang susuko sa inyo, and make it sure, problema niyo ang susuko, h
indi kayo." n apatingin ako kay Ivan at napapatango na lang. "Andito lang kaming
mga kaibigan niyo, handa kaming tumulong, you can do that Asha. Ayan si Dale na
lasing lang `yan
kaya nakatulog, yaan mo bubuhusan ko ng tubig mamaya ng magising na.." hinawaka
n niya ang ulo ko at ginulo. "Salamat Ivan.." niyakap ko siya at naramdaman kong
hindi nga pala kami nag iisa , marami kaming kakampi. "Oh tama na! Baka biglang
magising si Dale at makita tayong magkayakap, sabihin pa noon nang aagaw ako!"
natawa naman ako sa sinabi niya. "Alam mo naman si Dale full charge ang selos ho
rmones noon pagdating sa'yo." "Ash.." napalingon ako kay Ate Ella na karga na si
Mayu. "Uy Ivan nandito ka pal a.." "Hindi. Kaluluwa ko lang 'to.. naglalakbay l
ang . " sagot ni Ivan. "Tse! Kunin mo nga ang gamit namin doon at padala sa sasa
kyan." "Ay grabe! bumisita lang ako nautusan pa! Kailangan talaga magising na si
Dale, laki ng ng utang niya!" sabi pa ni Ivan bago pumunta sa kwarto namin. "Da
ddy?" tanong ni Mayu. Nasa labas kami ng pinto ng private room ni JD, kaya hindi
kita ang loob, stable na kasi siya kaya pwede na siyang ilipat. "Daddy is worki
ng.." pilit akong ngumuti at kinuha si Mayu. Nang makabalik si Ivan ay sabay sab
ay na kaming lumabas. "Gusto niyo ipagdrive ko na kayo?" tanong ni Ivan. "Sabihi
n mo na lang kasi, sasabay ka.. dami pang alam.." pagsusungit ni Ate Ella . "Ge
ganyan ka Ella, tamo.." "Oh magdrive ka na . " abot ni Ate Ella ng susi kay Ivan
. Habang nasa byahe kami ay nakatulog si Mayu sa lap ko, tahimik sa loob ng sasa
ky an. Nilabas ko ang phone ko para itext si Manang na uuwi na kami, then I saw
my family, picture namin noong nabakasyon kami sa Batangas. Ang saya at ang sara
p balikan ng oras na iyon. Napahinga na lang ako ng malalim at ngumiti. We can d
o this. Malalagpasan din namin to. Pagdating sa bahay ay sinalubong kami kaagad
nila Iko, Elo at Miyu. "Nanay!" "Mayu!" Automatic na nagising si Mayu sa ingay n
g mga kapatid niya. Nilapag ko si Mayu a t isaisang hinalikan ang mga anak ko, p
arang ilang araw lang akong nawala miss n a miss ko na sila. I kissed them all.
Lalo na si Miyu na niyayakap yakap pa ang kambal niya. Nangingiti na lang akong
pinagmasdan sila, miss na miss nila ang isa't isa.
"Nay san si Tatay?" lapit ni Iko sa'kin. Ang laki laki na niya. Nakakatuwang kak
il os niya si JD. "Nasa work si Tatay eh, pero babalik daw siya kaagad, promise
niya "Nay san kayo nagpunta?" tanong naman ni Elo. "Hindi ba may lagnat si Mayu?
Pinagaling muna siya ng Doctor." sagot ko naman ka y Elo. "Nay may fieldtrip pa
la kami sa Enchanted Kingdom! Can I come please? please?" t anong ni Iko. "Pleas
e Nanay can we come?!" ungot din ni Elo. "Sure.. papasamahan ko kayo kay Lolo at
Lola.." kaagad na nagbago ang facial exp ression nila. "Eh nanay! Dapat kasama
kayo ni Tatay tapos sila Mayu at Miyu din!" kulit nila. "Hindi pa pwede sila May
u at Miyu dun, baby pa sila eh.." katwiran ko. "Eh nanay naman pwede kaya! Kaila
n ba babalik si Tatay?" tanong nila. "Sige titingnan muna ni Nanay kung pwede ah
? Magplay muna kayo nila Mayu at Miyu , maggagawa lang si Nanay ng cookies." "Ye
hey!" tuwang tuwa na sabi nila. Naglakad ako papunta sa kusina at nagsimulang ma
g ayos ng mga gagamitin ko.. Nam iss ko din ito, ang gigising ng maaga para ipag
handa ang makakain ang mga anak k o, tapos aasikasuhin sila sa pagpasok at pag u
wi, I will make sure na nagagawa n ila ang homework nila, nakakainom ng vitamis
araw araw, papaliguan, at papatulug in. Ang normal na gawain ko, a certified hou
sewife na aalagaan at aasikasuhin an g mga anak at asawa niya. "Nanay.." tawag n
i Mayu na may hawak na slice ng laruan na cake sa'kin. "Yes Baby?" kinuha ko ang
cake at napangiti. "Pibertdey Mayu!" napangiti ako sa sinabi ni Miyu. Maybe the
y don't know na malapit na ang birthday nila ni Mayu, only a month na l ang, two
years old na sila, nakakatuwa na madadagdagan na naman ang edad nila. "Wow! Tha
nk you!" saka ako umakto na parang kinakain ang toy cake. Binalik ko sa kanya iy
on at nagtatakbo siya pabalik sa mga kapatid niya. Sinalan g ko sa oven ang mga
cookies na ginawa ko at naupo. Pinagmasdan ko lang sila hab ang naglalaro at pai
kot ikot sa sala. Nilibot ko ang paningin ko, simbolo ng masaya at matatag na ta
hanan at pamilya a ng makikita, nagkalat ang mga anghel na bagay, sa isang shelf
na pinagawa pa ni JD ay nakalagay lahat ng angel stuff ko. Masasabi kong nagkal
at ang mga anghel na ito dahil sa mga anak ko, because they are the most expensi
ve angel that I have. Sila ang mga anghel na ayaw kong mawal a o mabawasan man l
ang. Hindi ko napigilan ang luha ko when I saw them playing, masaya sila, at kit
ang k " sagot ko.
ita ang pagmamahalan nila, kung sana nandito din sa tabi ko si JD, at sabay nami
ng pagmamasdan ang mga anghel namin. Si JD na manyak, ang minamaliit ako, ang a
kala mo sa unang tingin ay walang puso , akala mo hindi marunong magmahal, but d
eep inside isa siyang napakabuting tao, at hindi ako nagkamaling mahalin siya, s
iya ang taong nagpakawala sa'kin, nagpara nas kung gaano kasaya mabuhay ng walan
g takot, ang taong naging kasama sa lahat ng treasured moments ko, at sa ngayon
ayaw ko muna siyang mawala, oo alam ko, da rating ang araw na mawawala siya, na
mamatay, but now now. Hindi pa pwede. Hindi ko pa kaya. "Ma'am oras na po ng pag
ligo nila.." sabi sa'kin ng isa naming kasambahay. "Sige ako na lang ang magpapa
ligo sa kanila." sagot ko. "Tama na muna ang laro at maliligo na kayo.." aqat ko
sa kanila. Kinarga ko si Miyu at lumapit naman si Ate Ella para kargahin din si
Mayu. Sila Iko at Elo ay hawak namin ng umakyat kami. Ako ang nagpaligo sa kani
la, siniguro kong hindi mararamdaman ni Mayu na naiiba siya, kahit ngayong araw
lang I just want her to live normally, sabay sabay silang naligo sa bathroom nam
in ni JD, si Ate Ella ang tumulong sa'kin para asikasuhin sila. After they take
a bath pumunta naman kami sa likod ng bahay, they eat the cookie s, masaiyang na
glaro, at ng mapagod ay umakyat na kami at pinatulog sila. Naunan g nakatulog si
la Mayu at Miyu. "Sulitin mo ng kasama mo sila.." napakunot kaagad ang noo ko ng
marinig iyon kay Ate Ella. "Don't get me wrong, alam mong kailangan bumalik ni
Mayu para mamoni tor siya." Napatango nalang ako at pumasok na sa kwarto namin n
i JD. "Sabayan mo ng magpahinga ang mga anak mo.." bilin niya pa. Gising pa si I
ko at Elo, pero alam kong inaantok na, hindi lang talaga sila maka tulog hanggan
g hindi namin natatabihan . "Matulog na din kayong dalawa.." I said right after
I kissed their forehead. "Nay paggising namin nandito na si Tatay hindi ba?" tan
ong ni Ello. "We'll see ah?" hinaplos ko ang mga ulo nila para mapatulog. "Nay s
abihin mo kay Tatay bumalik na siya ah?" I just smile and nod. Maliit man ang ka
ma namin para sa aming lima ay tila pa din maluwag ito, kulang pa din, may space
na nakalaan para kay JD. Loking at my babies feels relaxing, m akita ko lang si
la ay masaya na ako, kumplito na, kung nandito lang sana si JD. "Mommy.. why cry
?" tanong ni Mayu na nasa tabi ko. "You miss Dad?" Tumango ako at pinunasan ang
luha ko. "Mayu kissed you.." hinalikan niya ko sa magkabilang pisngi. "Better?"
she ask. I smile and hugged Mayu. "Love you Mommy.." bulong niya pa.
"Mommy loves you too.." sa dibdib ko nakatulog si Mayu. Nakalimutan kong pampahi
mbing ni Mayu ang karga o kaya yakap namin, madalas si J D ang nagpapatulog kay
Mayu simula pa ng sanggol ito, idadapa lang ni JD sa dibd ib niya si Mayu makaka
tulog na 'to. Nahiga ako katabi ng mga anghel ko at pinahinga ang diwa ko, sa kw
arto na ito na naging saksi sa pagiging buhay mag asawa namin ni JD, looking at
the sky blue ceiling like a sky and an angels bes ide me feels like I'm in heave
n. Gabi ng kailanganin namin ni Mayu bumalik ng Hospital. Masakit man sa'kin per
o kai langan ko munang lumayo kina Miyu, Iko at Elo. Pagdating sa Hospital ay ch
inek nila kaagad si Mayu. After non ay pinatulog ko n a siya.. iniisip ko ang mg
a anak ko, they don't live normally. Hindi ito ang pin apangarap namin. Pero kai
langan kong harapin 'to para na din matapos na. Tulog na tulog si Mayu ng iwan k
o, pansamantalang si Ate Ella muna ang nagbanta y sa kanya. Pumunta ako sa kwart
o ni JD. Nandoon ang Mommy niya. Nagngitian lang kami at saka siya lumabas. Pina
gmasdan ko si JD.. He still sleeping. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan an g k
amay niya. "JD.. miss na miss ka na ng mga anak mo.. lagi ka nilang hinahanap, k
ailan ka ba gigising?" Siguro tuyo na ang mga luha ko,napagod din siguro kaya wa
la ng lumabas. Instead ngumiti ako, kakayanin namin ito ni JD.
Chapter 46 Rainbow
Isang bwan ng comatose si JD, Doctor said, maayos pa ang mga mga vital signs niy
a, nagreresponse pa naman ang katawan niya sa mga gamot na tinetake niya. Napat
ingin na lang ako kay JD habang nakahiga siya. Natuyo na ang mga sugat niya, bum
alik na ang dati niyang mukha; pero hanggang ng ayon tulog pa din siya. Malapit
na ang birthday nila Mayu at Miyu, sana naman magising na siya, tatlong araw na
lang.. Si Mayu ay patuloy pa din sa pag atake ng seizure niya, hindi maipaliwana
g ng mg a Doctor niya kung bakit ganoon kabilis malaglag ng katawan niya, kapag
nag se-s eizure siya ay laging nasa panganib ang buhay niya. Ang mga Doctor niya
ay walan g magawa kung hindi turukan na lang siya para mapainom ng gamot, dahil
ako mismo
ng Ina niya ay wala ding magawa, napakahirap ng sitwasyon ko. Dalawang mahal ko
ang walang kamalay malay na namemeligro. Pero this past few days ay maayos ang k
alagayan ni Mayu, hindi na siya naka conf ine, nagpapasalamat nga ako dahil magb
e-birthday siya bahay at hindi sa Hospital . But there's a problem on my Iko, ma
laki na nga siya at nakakaintindi na ng nan gyayari sa paligid niya; He confront
ed me on my room, kasalukuyan akong nagaayos ng mga gamit namin ni JD na dadalhi
n sa Hospital. "Nay is this true na may sakit si Mayu?" Nabigla ako sa tanong ni
Iko, he's just six years old, but he's talking me like a fine man. "Iko hindi b
a, I told you, may lagnat siya.." paliwanag ko sa kanya.. "Nay narinig ko sila M
anang, may sakit si Mayu eh, iba iyon, hindi lagnat.." umi iling pa na sabi niya
sa'kin. "Nagkamali ka lang siguro ng rinig.." gumagaralgal na ang boses ko at h
indi ko n a maitago ang kaba sa puso ko. "No nay, sabi pa nila nasa Hoapital si
Tatay.." nakita kong tumulo na ang luha n iya pero nandoon pa din ang tatag sa b
oses niya. "Iko.." naaawang tawag ko sa kanya.. pinunasan niya ang luha sa mata
niya. "Nay gusto ko makita si Tatay.." matatag na sabi niya. Umiling ako kaagad
at ina yos ang mga damit ni JD. "Nay sige na.." kulit niya pa. Ayokong sumagot s
a kanya, ayokong sabihin na nasa Hospital nga si JD, ayoko rin malaman niyang ma
y sakit si Mayu. At ayaw kong makitang nasasaktan siya. "Manang!" tawag ko sa ka
sambahay namin. Lumakad na ako papuntang pinto. "Nay sasama ako sa'yo!" humawak
si Iko sa laylayan ng damit ko. "Iko no.. " pilit kong inalis ang kamay niya but
instead niyakap niya ko. "Nay gusto ko makita si Tatay!" mahigpit ang hawak niy
a sa'kin. Umiiling ako at inalis ang kamay niya. "Iko.. no. Ok lang si Tatay. Do
n't you worry." paliwanag ko sa kanya. "No Nay. Sasama ako sa'yo. Pupuntahan ko
si Tatay!" "Manang, kayo na po bahala sa kanila.." bilin ko kay Manang na hawak
hawak si Ik o. "Nay! Nay naman! Nay!" tumulo ang luha na pinipigil ko pagbaba ng
hagdan. Sobra nang sakit. Dahil pati anak ko nadadamay sa problema namin. Narin
ig ko pa ang masasaiyang tawanan nila Elo, Mayu at Miyu sa likod bahay. Nagtuloy
ako sa s asakyan namin at nagpahatid na sa Hospital. Pag iyak na walang katapus
an na lang ang kaya kong gawin ngayon. Tiningnan ko ang poon na nasa ulunan ng k
ama ni JD. I do believe angels , so I d
o believe in God. "Naisip ko ng sumuko, gusto ko ng sumuko, pero hindi pwede." h
indi pwede dahil alam kong makakaya namin 'to. Alam kong marami ng tao ang humil
ing nito, at wala pang pinagbibigiyang ng ganit ong himala; but I will wish this
, and pray for it, sana sa'kin na lang binigay ang sakit ni Mayu, sana ako na la
ng ang naghihirap, huwag siya, marami pang pangara p si JD sa kanya, mahal na ma
hal niya ang mga anak niya. Ako na lang Tutal ako naman ang maraming kasalanan e
h.. Nakapikit at nakatingala kong dalangin sa Kanya, iyon lang ang gusto ko. "Um
iiyak ka na naman.." and a soft finger touches my skin and wiped all the tear s.
Pagmulat ng mata ko ay nakita ko ang nakadilat na si JD, he's looking at me whi
l e wiping my tears. Wala sa hiniling ko ito. Pero binigay niya. Because He has
a reason. "JD?" "Babe, tahan na.." nangingiti na umiiyak ako sa harap niya. He's
finally awake! Nang kumalma ako ay tinawag ko ang Doctor para matingnan siya, I
t's really a mir acle. Napapangiti na lang ako habang inaayos ang mga gamit niya
, kasalukuiyang n aliligo si JD, bukas daw ay pwede na siyang madischarge, taman
g tama para sa bir thday nila Mayu at Miyu sa susunod na araw. "Babe, how's your
preparation about Miyu and Mayu's party?" tanong niya sa'kin pag labas. "I didn
't prepare. Masyado kasing busy eh.." "Eh paano `yan?" "Makita ka lang nila I'm
sure masaya na sila.." "How's the two boys?" "Fine. Except Iko, nakakaramdam na
siya about kay Mayu at sa'yo, naoverheared niya yata sa mga kasambahay natin. Ki
nulit niya ako sa pagsama dito. But I refuse." Lumapit ako sa kanya at inayos an
g tshirt niya. "Magpahinga ka na.." "Join me here.." hinugot niya ako palapit sa
kanya at niyakap. "I miss you Babe. ." naramdaman ko ang mainit na hininga niya
sa leeg ko Ngayon masaya na ako na ok na si JD, about naman sa kaso niya ay naa
yos na ni Da d. We can move on now. Magkatabi kaming natulog sa kama niya. Maaga
kaming nagprepare para umuwi, miss na miss na ni JD ang mga anak niya. Nab angg
it ko din sa kanya ang about sa EK na unfortunately, hindi sumama sila Iko a t E
lo, dahil daw hindi din naman kami kasama.
"Sino nakamiss kay Tatay?!" bungad ni JD pagpasok namin sa bahay, they are all p
laying sa sofa kasama si Mommy at Daddy. "Tatay!" masaya nilang salubong. "Dadd
y!" nakigulo din si Mayu sa kanila. JD bought them a lot of toys and snacks. Nag
shopping muna siya before kami umuwi , ganyan niya kamiss ang mga anak niya. Tum
abi akong naupo kay Mommy at Daddy, siya din naman na baba ni Ate Ella galing sa
taas. "No more tears, just smile." I rest my head on Dad's shoulder. Tinawagan
ko na s ila kagabi about JD's situation. At ang saya tingnan nila JD, kalong niy
a si May u, nasa likod naman niya si Miyu na nakayakap sa leeg niya, Elo beside
him and I ko who's in front of him. Such a Beautiful scene! "Congrats! You alrea
dy passed.." natatawang tumabi din sa amin si Ate. "Tao po! Maniningil lang ng u
tang! Anjan po si Dale?" tanong ni Ivan sa pinto. "Wala. Nag abroad!" sigaw ni J
D. "Ah akala ko nagpunta ng langit, baka naligaw, nakalimutan sa ilalim pala pun
ta! " "Loko loko!" sabay lapit ni Ivan at nag fist to fist sila. "Alam mo bang a
ko na ang bagong CEO. Kaya ikaw karirin mo na lang pagiging House husband mo ."
"In your dreams!" "Ge una na ko Ma'am!" paalam ni Ivan samibln. "Dumaan lang ako
para silipin si S ir, mas gwapo pa din pala ako eh.." Naiiling na lang kaming l
ahat paglabas ni Ivan sa bahay namin. "Gusto niyo bang mamasyal?" tanong ni JD s
a kanila. "Yes! Yes! Yes!" chorus na sigaw nila. "Sino gusto sa Enchanted Kingdo
m?!" "Waaaahhh! Me! Me!" sigaw ulit nila. "Ok we're going to Enchated Kingdom!"
"Yehey!" Ewan ko ba kay JD sabi ko ng magpahinga muna siya dahil baka mabinat, a
ng sagot ba naman sa'kin eh, isang bwan na daw siyang nagpahinga, pinagbaon niya
kami ng mg a damit at ilang personal na gamit, balak pa yatang mag overnight sa
EK. And after a rain, there's a rainbow right?
Chapter 47 Tears
Pasensya naman kung napatagal ang tulog ko ah.. "Iko Elo! Don't run!" habol ko s
a kanila habang karga si Miyu. "Tay dun tayo!" turo nila sa mataas na rides. "Yo
u're not allowed.." hinawakan ko si Elo sa kamay niya. "Elo hawakan mo kuya m o.
." sabi ko. Hinawakan niya si Iko sa braso. "Pag nawala ka, mawawala ka talaga."
sabi ni Elo . ".. ang KJ mo tay!" sunod na lang ni Iko sa amin. "Oh diyan tayo!
" turo ko sa carousel. "Gusto mo diyan Baby? tanong ko kay Miyu n a karga ko. "Y
eh!" pumapalakpak pa na sabinya. "Pila boys.." pinapila ko sila at si Asha mun a
. "That's fun!" sabi ni Mayu na kinangiti namin. Nang makasakay kami sa carousel
ay dun kami sa upuan, sila Iko at Elo sa horse. Kinukuhanan ko sila ng litrato
habang nakasakay. Nakikita ko naman na nag eenjoy sila. Sunod naming sinakyan ay
ang train na pambata, nagtry din sila Iko at Elo dun sa laser, tapos naglaro di
n kaming tatlo ng bump car. Habang kumakain kami ay nangulit ang dalawa na sumak
ay sa mga rides. "Pagbalik natin dito, pwede na kayo, para pati sila Mayu at Miy
u pwede na din ha ?" paliwanag ko. "Yehey! Kami nila Mayu at Miyu sasakay dun!"
turo nila sa ferris wheel. "Yes, palalakihin muna natin sila.." "Yay! Mayu dun t
ayo sasakay!" turo ni Elo sa ferris wheel. Para namang nakakaintindi sila Mayu a
t Miyu dahil tumatawa pa sila habang kinaka usap ng mga kuya nila. "Fun!" ".." N
agpatuloy kami sa paglibot ng EK, nag enjoy sila Miyu at Mayu sa paghuli ng mga
laruang isda sa tubig, with the help of their Kuya. We took a lot of picture, ch
erish all the moments, captured each sweetest smile, and had a lot of fun. "JD,
hindi ito ang way pauwi ah? San pa tayo pupunta?" tanong ni Asha sa'kin.
"Nagrent ako ng hotspring babe, ano may energy pa ba kayo?" tanong ko sa kanila.
"Yeeees!" nangungunang sigaw ni Mayu. Hindi naman kami nagkulang ni Asha sa pag
momonitor ng condition ni Mayu, we'll a lways check her temperature, hindi naman
siya nag seizure simula ng umalis kami, hindi pa din naaalis sa isip ko ang Mar
ijuana na posibleng magsagip ng buhay ni Mayu, alam kong hindi na ako papayagan
ni Asha, but still I want to try, but th is time, I will make a right move, hihi
ngi ako ng connection sa mga Doctor, plan o ko ding mangibang bansa para mas map
abilis ang gamutan ni Mayu. "Awesome.." "Gorgeous!" "Pretty!" "Beautiful!" "Amaz
ing!" "Pretty!" Naubusan na ako ng mga possitive words kakapuri sa posing ng kam
bal kong Dyosa h abang kinukuhanan ko ng pictures pero hindi pa din matigil. Suo
t nila Mayu at Miyu ang dress na bili ko para sa kanila. Nagmana talaga sila kay
Asha. Anghel ang ganda. "Let's swim!" sigaw ni Elo. At nagsisunuran naman sila
Miyu at Mayu sa kiddy pool na hotspring na inupahan n amin. Nasa gilid lang kami
ni Asha kasama sila Miyu at Mayu. Habang sila Iko at Elo ay naliligo at naglala
ro na. "Babe.. are you having fun?" tanong ko kay Asha na hawak ang video cam sa
kamay niya. "Every moment that I'm with you, I'm always having fun.." tinapat n
iya pa sa ami n ang video cam, while Miyu and Mayu are sitting on my lap. "It's
fun! it's fun!" sigaw ni Mayu at nagpapadyak sa tubig sa pool. "Who dou love mos
t?" tanong ko kay Mayu habang nakavideo kami. "Daddy! And Mommy! And Kuya!" masi
glang sabi niya. "What do you want to tell to Daddy?" "Daddy I miss you and I lo
ve you!" at nagflying kissed siya sa video cam and I k issed her head. "Say hi t
o Mommy!" utos ko. "Hi Mommy!" kumakaway niya pang sabi.
It's such a perfect moment for us.. sana.. Kung hindi lang nagseizure si Mayu ar
ound ten pm, ten thirty pm when I decided n a umuwi ng Manila para na din sa saf
ety ng anak ko, nasa sasakyan kami at hindi pa din natitigil ang seizure niya, n
agsisimula na din akong kabahan. "Nanay anong nangyayari kay Mayu?" tanong ni Ik
o sa amin. Nasa harapan kami ni A sha, karga niya si Mayu. Nakabuka ang bibig ni
Mayu tanda na nahihirapan itong h uminga. "Iko just stay put, hawakan niyo si M
iyu.." sabi ko sa kanila. Gladly Miyu is sleeping over the backseat. Hindi niya
nasasaksihan ang nangyayar i kay Mayu. Isa at kalahating oras ang time travel fr
om Manila to Laguna, but I just make it less than an hour, ganoon ako kakaba sa
nakikitang paghihirap ng anak kong si M ayu.
Kaagad kong kinarga si Mayu pababa ng sasakyan, this is the second time na buong
pamilya kaming sumugod sa Hospital, the first time is when we found out about M
ayu's sickness.
Sinugod ko si Mayu sa emergency at tiningnan ng mga Doctor niya. Lumabas ako par
a magpaalam kay Asha; I need to this again. Kailangan kong magmad ali. I can't b
ear to see Mayu suffering from that seizure. "JD natawagan ko na sila Mommy, any
moment darating na sila How's Mayu?" sumilip siya sa loob ng ER. "Babe, makinig
ka, I need to do this, kailangan kong umalis para kumuha-" "JD no.. hindi ko na
ulit makakaya 'to mag isa.." sabi niya. Karga niya si Miyu at nasa pagitan nami
n sila Iko at Elo. "Babe, hindi ko kayang tumayo lang at tingnan si Mayu na nagk
akaganyan, I need t o do something." "JD no please, huwag ngayon. Hindi ko kaya!
" "Kung hindi ngayon kailan pa? Look at Mayu, hirap na hirap na siya, hindi ko n
a kaya.." parehas kaming napatingin kay Mayu na nagse-seizure pa din. Napaupo si
Asha sa waiting area, tinabi niya si Miyu kasama nila Iko at Elo. "JD.. kailang
an ba-" "Daddy! Daddy!" umiiyak na sigaw ni Mayu. Napatayo kaming pareho ni Asha
at napatakbo sa loob ng ER, naiwan sila Iko, Elo at Miyu sa labas. "Daddy they
scared me, they scared me Daddy.." umiiyak na yumakap si Mayu sa'kin,
and I embreace her too. "Don't worry Baby, Daddy is here.." alo ko kay Mayu. Pin
ipigilan kong umiyak sa harap nila. Naawa ako kay Mayu, hirap na hirap na siy a.
Moments passed at mukhang nakatulog na si Mayu sa pagkakarga ko, pero kinabahan
ako ng maramdaman kong lumaylay ang kamay niya kasabay ng ulo niya. "Mayu!" lum
apit si Asha at tiningnan ang mukha niya, "Mayu! Mayu wake up!" gisin g ni Asha
sa kanya. Inihiga ko si Mayu sa kama at ginising din. "Doc! Doc!" tawag ko At na
ng lumapit ang Doctor sa amin ay kitang kita namin kung paano nila icheck a ng h
eartbeat nito, ang mata at pati ang mga pulses, until they made a sign, hind i n
amin maintindihan, but they immediately cut Mayu's dress. "Charge one fifty.." r
inig naming sabi ni Doc Galvan. Ang kaba ko at pagkabog ng dibdib ay hindi matig
il.. napatakip na lang ako sa bi big ng makita kong ilapit nila sa didib ni Mayu
ang makina na tinatawag nilang d efibrilator, kitang kita ko kung paano magtaas
baba ang dibdib ni Mayu sa ginaga wa ng Doctor. Makailang ulit nila ang ginawa.
Hanggang sa tumigil na sila. They look at me and Asha. "I'm sorry.." kasunod ng
marahan nilang iling. Tiningnan ko si Asha na halos hindi makagalaw pero tuloy
tuloy ang patak ng luha niya, umiiling siya na tila hindi makapaniwala. "Time of
death, 12:16.." sabi ng nurse. Nag give way ang mga nurse at Doctor para sa ami
n ni Asha. Dahan dahan ang pagla kad niya, hanggang sa makalapit siya sa katawan
ni Mayu. "Mayu..." ramdam ko ang sakit ng iyak niya habang tinatawag si Mayu. M
y Baby, my angel, my Mayu is gone. Nakapikit at tila tulog lamang. Parang kanin
a lang yakap ko pa siya. Ngayon dineklara ng wala siyang buhay. Napatalikod ako
para sana huwag masaksihan ang isang napakalungkot na eksena, pe ro hindi ko ala
m, mas nakakalungkot pala ang eksena na sasalubong sa'kin. I saw Iko, nakatayo s
iya pinto ng ER, while Elo is hiding behind the wall, but h is head are seeking,
at si Miyu, si Miyu na kadugtong ng pagkatao ni Mayu ay nas a labas ng bintana,
umiiyak habang nakatayo sa labas at nakatingin sa loob. Bakit kailangan mangyar
i sa amin 'to? Why I can't have my dream family I always want? I just want a per
fect family. Ano bang mali dun? "Tay.." lapit ni Iko sa'kin. "Tay si Mayu, ano n
angyari sa kanya?" Dun na bumagsak ang luha ko, paano ko sasabibin sa kanila na
wala na si Mayu? Wa la na ang kapatid nila.
"Tatay.." lapit din ni Elo sa'kin, hawak niya si Miyu sa kamay. Naninikip ang di
bdib ko, mismong mga anak ko ay naging saksi sa pagkawala ni May u. "Mayu is now
angel.. she'll going to heaven now." umiiyak na sabi ko. Kitang kita ko kung pa
ano tumulo ang luha nila, matatalino ang mga anak ko, alam nila ang ibig sabihin
ng sinabi ko. "Tay, sabi mo hindi ba babalik pa tayo sa Enchanted Kingdom, sasa
kay pa kami nil a Mayu sa mga rides hindi ba?" umiiyak na tanong ni Iko sa'kin.
"Tay sabi mo; sabi mo.." humihikbi na sabi ni Elo. "You told me hindi kami dapat
maghiwalay, paano na si Teddy pag nawala si Bear?" umiiyak niyang tanong hawak
ang dalawang teddy bear isa kay Mayu, at isa kay Miyu. Wala akong maisagot, hind
i ko alam kung ano ang isasagot. Umiiyak na lumapit si Asha at niyakap sila, hin
di pa din ako makapaniwala na wal a na si Mayu. Wala na ang anak ko, at wala man
lang akong nagawa. Lumapit sila kay Mayu, and it hurts so much to see their sadn
ess, gusto ko munan g mag bingi bingihan para hindi marinig ang mga iyak nila. B
ut I can't. Dala ng frustration ay nasuntok ko ang pader. "Dale!" "Ash!" Sa pint
o ay makikita ang mga gulat nilang mukha, lahat sila gulat at tila hindi makapan
iwala. At isa isa silang lumapit kasabay ng mga iyak nila. Hindi ko kaya, hindi
ko kayang pakinggan! Kaya naman lumabas na ako para lang ma kita ang pinsan kong
si Ate Cass na nasa labas. Nagkatinginan kaming dalawa. "I'm sorry Dale, kung p
wede ko lang sana na kunin ang sakit ni Mayu ginawa ko na , tutal mamamatay din
naman ako. Sana ako na lang.."
Chapter 48 Goodbye Mayu
--It's a very heartbreaking scene, seeing your sister huggedging her lifeless da
ug hter. Kahit ako, hindi makapaniwala na wala na si Mayu, I love her, God knows
how much I love her. Tapos ngayon wala na siya. Nakita kong lumabas si JD, at k
itang kita ko din ang sakit sa mga mata niya. Si Mommy at Daddy kahit umiiyak di
n ay naisip ang mga bata, dun ko lang narealiz
e na kailangan muna namin silang ilayo sa napakasakit na pangyayari na iyon. "C'
mon Baby.." kinarga ko si Miyu kahit na ayaw niyang sumama sa'kin, nagwawala si
ya at gusto niyang lumapit sa Nanay niya. Si Dad at si Mom ang kumuha kina Iko a
t Elo. Pare parehas kaming mga umiiyak habang sakay pauwi sa bahay namin, ang ka
ibahan nga lang, ang bata ay umiiyak ng malakas tanda ng epekto ni Mayu sa kanil
a, haba ng kami nila Mommy at Daddy, ay lihim lang na umiiyak, hinahayaan lang n
amin na pumatak ang luha namin. Masakit. Wala na si Mayu. Wala na ang batang sim
bolo ng isang perpektong anghel. Bago pa kami dumating ng bahay ay nakatulog na
sila. Diniretso namin silang ilag ay sa kwarto nila Mommy at Daddy, pagkatapos n
amin silang iayos ay nagpaalam na ako. Kailangan kong tingnan sila Asha.. I know
, it'll be hard for them to accept that Mayu is gone. Pagdating ko sa Hosp ital
ay nakita ko kaagad si Ivan, nakatayo siya sa lobby. "Nasaan sila Asha ?" "Nakab
antay dun." turo niya sa way papuntang Morgue. Otomatik na tumulo ang luha ko pa
gtingin dun sa way, is this really the end? Hin di pa din matanggap ng sistema k
ong wala na si Mayu. "Andun din ang parents ni Dale, nagkagulo pa nga kamina eh.
." pagbabalita ni Iva n. "Bakit?" "Hindi nila matanggap." kibit balikat niya per
o halata sa mata niya ang pamumula . "Pupuntahan ko lang sila.." paalam ko. "Sig
e lang, inaayos ko ang payments nila eh." Pagkadating ko dun sa labas ng Morgue
ay nakabibinging katahimikan ang sumalubon g sa'kin. Si Asha at Dale ay nasa tap
at ng pinto at nag aantay. Ang parents ni Dale ang nilapitan ko. "Tita.." They g
ave me an accomodating look. "It's hard to accept the fact, especially to them..
" Dale's mom throw a sad look kina Asha at Dale. "And we should be their strengt
h right now.. mahirap but we need to accept, unfortunately hindi pa nila kayang
tanggapin." naiiyak na sabi n i Tita. "We organize Mayu's burial, sa chappel na
lang ng village namin, three days is e nough, pinapaayos na din namin ang mga ka
kailanganin, kayo na muna ng parents mo ang bahala sa mga apo ko, magtulungan na
lang tayo." tumatango na lang ako at u malis na. Talagang bilang magulang ay ma
hirap tanggapin na nawala ang anak mo sa isang igl ap lang, tahimik at walang bu
hay sila Asha at Dale. We cant talk to them, lahat
ng dapat asikasuhin ay kami ang gumawa. Pangatlong araw na ni Mayu ngayon, last
night kumbaga, at hindi natinag sila Ash a sa pagbabantay kay Mayu, kapwa sila n
akaupo sa magkabilang dulo, nagbabantay, andun na bigla na lang tutulo ang luha
nila, pansamantalang makakatulog, iinom l ang ng tubig, tatayo pag nagc-cr lang.
Hindi nila iniwan si Mayu, hindi din namin sila makausap, I know that feeling.
A t hinahayaan muna namin sila. Last night ng burol ni Mayu, nagpasya din ang bu
ong pamilya na hayaan ng pumunta ang mga bata, sila Miyu, Iko at Elo. Kasama ng
ilang mga pinsan nila. Before they take a look at Mayu's coffin, binigyan sila n
g briefing ng matatanda , and that was the painful night I ever had, ng makita n
ila Asha ang mga anak ni la ay nagsimulang umagos ang mga luha nila, Iko and Elo
cry out loud calling May u's name. Kaming mga nakakasaksi ay tila nawasak ang p
uso sa eksena. Lalo na ng dumating ang oras na kailangan na naming ihatid si May
u sa huling han tungan niya. As we follow the traditional ceremony, dinaan muna
siya sa simbahan para sa isang misa, and to say our goodbye. Because Asha and Da
le can't do that, nagpasya kaming isa sa Aragon at sa Feddien gfield ang magsasa
lita. Karla represents Aragon. "Life is a battlefield to won. But how can a chil
d fought for her life? A child who still don't know what is the essence of life?
That life is a risky, and a s truggle to face. But the painful part is, hindi p
a nararanasan ni Mayu ang makib aka sa buhay, na nag uumpisa pa lang siyang luma
ban ay sumuko na kaagad siya, In behalf of Aragon Family, we want to say that Ma
yu is our little angel that has a big part of our heart." "Napakalaking pamilya
ng Aragon at lahat kami ay nagluluksa sa pagkawala ng isa naming anghel, and we
know, she's always be with us, gagabay at magbabantay sa a min." Aragon's family
is stong yet soft, kumplito sila kaya siguro sila matatag, makik ita ang bawat
isa na umiiyak but still they are standing. Hanga ako sa pamilya n i Dale, big a
nd heavy. "Baby Mayu, wherever you are, please take a rest, guide us, and bless
us. We bel ieve that you are now an angel, but no matter what you are now, your
always be t he sweetest angel that we have, maiiwan sa alala namin ang matamis m
ong ngiti at masaya mong halakhak, you're always be Mayu Ash Aragon. We love you
Baby. We al ways do." Sinong hindi tutulo ang luha sa punong puno ng pagmamahal
na paalam ni Karla at ng mga Aragon? Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila ka
y Mayu. Tumayo ako para sa magsalita. "Three days before Mayu gone, we experienc
e a miracle by waking up Dale, masaiya ng binalita ni Asha that after one month
of comatose nagising na ang asawa niya, that is three days before Mayu and Miyu
celebrate their second birthday." "Two days before their birthday umuwi si JD sa
bahay, nag aya siyang mamasyal, and they had fun, exactly one day before, 12:16
AM, binawian ng buhay si Mayu, a nd she didn't celebrate her second birthday, b
ut you know what, we believe that
she enjoys her life, with her family and with us. God has a plan for her. He le
t us feel happy to be with Mayu. Lahat tayo nagtatanong, bakit siya pa? Bakit ka
ilangan niyang mamatay? Bakit ang aga? Bakit ang bilis niyang kunin? Ang dami n
a ting pangarap kay Mayu. Actually, I don't know, I really don't know but I beli
ev e. May rason kung bakit nangyayari 'to. But afterall that idea, hindi pa din
maa alis sa atin ang masaktan, my heart is aching to saw that tears falling from
you r eyes, ilang beses na akong nawalan, nag give up, but my family never gave
me u p, and now I'm encouraging you, stop that tears, and be strong, for them."
I tak e a look on Asha abd Dale's side. They are silently crying. "This is not
the first time na mawalan ng bata sa Pamilya namin, this is the sec ond time, an
d you know how it feels? Well it feels like scars na hiniwa ulit, ma sakit, napa
kasakit, we're aching now, but we need to be strong. Just let the pai n go. Soon
er it will heal, but the scars always be there. Just like Mayu. Mawala man siya,
pero nandito pa din siya." I point my heart. Becauase I know. She'll be in our
hearts. "On behalf of the Feddiengfield, memories will not forgot, we love you.
Goodbye Mayu." Umiiyak na bumaba ako. Ang hirap pala magpakatatag. Napakadaling
magsalita. Mahi rap magpalakas ng loob ng mga tao pero mismong sarili mo ang pin
anghihinaan din. The words I've said are throwing all back to me. And when Mayu'
s coffin will be finally settled.. nagmistulang background song a ng iyak ng baw
at tao. Tahimik pa din sila Asha at Dale. Karga ni Dad si Miyu. Ha wak ko si Iko
. Elo is holding on JD's parents. Akala namin mananatiling tahimik ang mag asawa
. Pero ng unti unting binababa ang kabaong ni Mayu ay nagsimula ng pigilan ni Da
le. "Mayu No!" lumuhod siya para pigilan ang pagbaba ni Mayu. Kaagad na lumapit
ang mga asawa ng pinsan niya para pigilan si Dale. "Mayu don't leave! Daddy is h
ere! Mayu!" sabi niya kasabay ng iyak ng mga tao sa paligid. Si Asha ay napahgul
gol na din ng iyak sa nakikitang ginagawa ng asawa niya. Masakit sa part ko ang
mga nangyayari, but what more kina Asha at Dale?
Chapter 49 One Last Cry It was a tough fight, and in the end, we're the one who
lose. We lose Mayu. Ganito pala kasakit ang mawalan ng anak, para akong ninakawa
n, at kulang na lang ay magmakaawa ako sa Panginoon na ibalik niya si Mayu. The
whole time when she's on burial; sabi ko sa sarili ko; kakayanin ko. At stil l,
kakayanin ko. Nakaplano na ang gagawin ko pagkatapos ng libing ni Mayu. Nandito
kami sa sasaky
an at pauwi na sa bahay. Hinayaan ko munang nasa parents namin sila Miyu. Kailan
gan muna namin ni JD magpalakas, magkahalong puyat, pagod at sakit ang nararamd
a man namin. Tiningnan ko si JD, tahimik na nakatingin lang siya sa labas ng bin
tana. Alam ko ng mas nasasaktan siya. Kinuha ko ang kamay niya at pinisil, witho
ut saying a w ords, pinaramdam ko sa kaniyang hindi siya nag iisa, nandito ako,
kailangan nami ng lumaban. Hindi niya ako nilingon pero naramdam ko din ang pagp
isil niya sa ka may ko. Nagpasalamat ako kay Ivan sa paghahatid niya sa amin. "M
a'am, sigurado po kayong Ok na kayo?" tumango ako at ngumiti. "Maraming salamat
Ivan, kaya namin 'to ni JD." naunang pumasok sa loob si JD. "Sige Ma'am katukin
niyo na lang anytime na kailangan niyo ako." Tumango lang ako at pumasok na sa l
oob. Sinalubong ako ng mga kasambahay namin. Wala namang nagbago sa loob ng baha
y namin, pero pakiramdam ko, ang laki ng pina gbago, parang nawalan ng kulay. "M
a'am gusto niyo pong kumain?" tanong ng isa naming kasambahay. Marahan lang akon
g umiling. "Si JD?" tanong ko. "Nasa mini bar po.." naglakad ako papunta sa mini
bar ng bahay namin. Kilala ko si JD, hindi siya umiinom, pero sa nakikita ko sa
kanya ngayon ay para ng gusto niyang lunurin ang sarili niya sa alak. Inisip ko
na lang na umiinom siya para pampatulog niya. Hindi ko na siya kinaisap, hinaya
an ko na lang na siya, umakyat ako para maglini s ng katawan at magpalit ng dami
t, malinis ang kwarto namin, ang kwarto na nagin g saksi sa kumplito naming pami
lya. Pamilya na pansamantalang napilayan na. But of course, sooner ay makakatayo
din kami; kailangan lang namin magpagaling n i JD. Pagkatapos kong magshower ay
lumabas ulit ako para tingnan si JD, pababa n a sana ako para pumunta ng mini b
ar pero nakita ko ang kwarto nila Mayu at Miyu, nakabukas ang pinto at pati ang
ilaw nito. Ayaw ko muna sanang pumasok sa kwarto na iyon, dahil nanghihina lang
ako, malapi t na ako sa pinto ng makarinig ako ng iyak at hikbi, si JD ang nasa
loob, napata kip ako ng bibig ko ng marinig ko siyang umiiyak, He really can't m
ove on. Nanat ili lang ako sa labas ng pinto at umiyak din ng tahimik. Sinisisi
pa din niya an g sarili niya sa pagkawala ni Mayu. Lagi niyang sinisisi ang sari
li niya, kulang na lang na isigaw ko sa mukha niyan g hindi niya kasalanan, wala
ng may kasalanan, ito talaga ang nakatakda. Pero si JD, hindi niya pa din matang
gap ang nangyari kay Mayu. Narinig kong tinatawag niya ang pangalan ni Mayu, mas
akit marinig na pilit niyan g binabalik ang wala na, pero naiintindihan ko siya,
kahit ako, gusto kong isipi n na nananaginip lang ako, na magigising din ako, n
a yayakapin ako ni JD at pata tatahanin at sasabihin niyang panaginip lang yon,
at mahal na mahal niya ako. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang iyak ni JD
kasabay ng pagtawag niya kay
Mayu. Doon na ako naglakad papasok sa loob, nakaupo siya pasandal sa wall. "JD..
" tawag ko sa kanya at pilit niyakap. "It's all my fault. Kasalanan ko kung baki
t nangyari 'to. I'm not a good father. " umiiyak na sabi niya. "No JD, you're th
e best father.. " pag alo ko sa kanya. "Ang sakit, ang sakit! Bakit si Mayu pa?
Why my angel?" mahinang tanong niya. Hindi na ako nakasagot. Yakap yakap ko lang
siya. "Mayu.. Baby.." umiiyak pa din na tawag niya. Ramdam ko ang hinagpis sa b
awat pagtawag niya, isama pa ang pag iyak niya. "Ayoko na, suko na ko, hindi ko
na kaya. Ang sakit sakit na." dun ako napaiyak. Sumusuko na si JD, pagkatapos ng
lahat ng nangyari sa amin? Bigla na lang siyang bibitaw? Pero kailangan ko pa d
in kayanin 'to, kakayanin namin 'to. Kung hindi na kaya ni JD lumaban. Ako na la
ng ang lalaban. Marahan kong sinilip si JD sa dibdib ko, nakatulog na siya sa pa
g iyak. Inayos k o ang sofa bed na isa sa mga ginagamit nila Mayu at Miyu.. Doon
ko siya hiniga. Pinalitan ko ng damit si JD, dahil basang basa sa pawis.. at sa
pag iyak na din. Sobrang nasaktan ang asawa ko. At sumusuko na siya sa sakit. A
nd it's my turn. . ako naman ang magpapakatatag. Para kay Mayu, para kay JD, par
a sa pamilya ko; at para na din sa mga taong naniniwala na pagsubok lang sa amin
'to. Humiga ako sa tabi ni JD, niyakap ko siya, at kahit na napakaliit ng sofa
bed pa ra saming dalawa ay naging komportable ako, dahil kahit paano, katabi ko
ang asa wa ko, ang taong nagturo sa'kin maging matapang at matatag na tao. "I lo
ve you JD," I say as I kissed him. "Mayu.." he whisper too. "We're going through
on this." bulong ko at natulog na sa tabi niya. Kinaumagahan ay nagising ako sa
komportableng higaan, nasa kama na ako ng kwarto namin ni JD. Siya siguro ang n
aglipat sa'kin dito. Napangiti ako kahit paano. Alam kong nakakarecover na si JD
dahil hindi niya pa din ako nalilimutan. Naligo na ako at bumaba. Dumiretso ako
ng kusina, plano kong magbake ng cookies para sa mga anak ko, sasa bihin ko kay
JD na sunduin na namin sila Miyu, miss na miss ko na ang mga anak k o. Pagtingi
n ko sa kusina, ay nandoon sila Mommy at Daddy. "Dad.." tawag ko kay Daddy. Mukh
ang nagdala sila ng mga pagkain para sa amin. "Oh.. how's your sleep? Nakatulog
ka ba ng maayos?" tanong ni Mommy. "I bet no. Nasa lapag ka nakatulog, binuhat k
ita papunta sa kwarto nyong mag asa wa. By the way where's JD?" napalunok ako sa
sinabi ni Dad.
Hindi si JD ang naglipat sa'kin sa kwarto at wala siya. "Manang nasaan si JD?" t
anong ko kay Manang . "Ma'am hindi ko po alam, pero ang sabi ng gwardya madaling
araw daw po ng lumaba s kanina."
Para akong nauupos na kandilang napaupo sa dining. Bakit kailangan pati si JD? N
aiintindihan kong masakit para sa kanya ang nangyari pero hindi niya ba alam na
masakit din sa part ko iyon? Dali dali akong lumabas, at pumunta sa bahay nila
Ivan. "Ivan! Ivan!" tawag ko. Nag antay pa ako ng ilang minuto bago magbukas ang
pinto nila. Si Andrea ang nag bukas. "Si Ivan?" kinakabahang tanong ko. Nagaala
la ako kay JD. "Andito. Bakit Ash?" "Si JD kasi umalis kaninang madaling araw hi
ndi ko alam kung saan siya pumunta." "Tinawagan mo na ba?" umiling lang ako bila
ng sagot. "Halika pumasok ka muna dito." hinawakan niya ako sa kamay at pinapaso
k. "Ivan't ot! Bilisan mo! Samahan mo si Asha hanapin si Dale!" "Teka nagsa sham
poo pa!" "Huwag ka na magshampoo! Bilisan mo." Somehow napangiti ako. This famil
y is simple. Ito ang pangarap ko eh, simple at masaiyang pamilya. "Ash, tinatawa
gan ko ang phone niya pero wala eh, out of coverage." "We didn't use our phone s
ince.. since.." hindi ko matuloy ang sinasabi ko. "It's ok Asha.." naramdaman ko
ang symphaty niya sa paghawak sa'kin. Paglabas ni Ivan ay sinamahan niya akong
maghanap kay JD, alam na alam ni Ivan k ung saan matatagpuan si JD. Nagpaiwan ak
o kay Ivan ng makita ko si JD, nandoon siya sa harap ng libingan ni Mayu. Nakaup
o, at tila kinakausap ito. Bumaba ako ng sasakyan at naglakad palapi t sa kanya.
Tinabihan ko siya. Seeing Msyu's grave makes me wanting to shout this pain. "JD
.." pinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. "Alam kong mahirap tanggapin, per o
huwag ka naman mang iwan sa ere.. " pakiusap ko sa kanya habang tumutulo ang l u
ha ko. Hindi siya sumagot, instead tumayo siya. Nang iwan na naman.
"JD.." puno ng pakiusap ko. "Hindi habang buhay na matatag ako Asha, marunong di
n akong sumuko, ang sakit sa kit na, tama na, hindi ko na kaya, ayoko na, this p
ain in my heart keeps on achi ng, bawat araw na lumilipas mas sumasakit, I know
I'm weak, but please give me t ime, a time to heal." Napaiyak ako sa sinabi ni J
D, masakit din naman sa'kin 'to, pero ngayon mas masaki t dahil wala na akong ma
kasama, tiningnan ko siyang papalayo, napatungo ako sa h arap ng libingan ni May
u, lalo lang nadadagdagan ang sakit ng pqgkawala ni Mayu dahil sa ginagawa ni JD
. Hanggang sa may narinig akong boses, hindi ko nlingon pero ramdam ko ang bawat
b itaw ng salita niya. "Alam mo ang tanga mo, ikaw may pamilya pa pero sumuko k
a na kaagad, ako nawala ang lahat but Im still standing, I understand you becaus
e I've been there but pl ease gather all your strength to stand up again. Your f
amily is waiting for you ." Pagtapos noon ay naramdaman kong hinawakan niya ako
palayo kay Mayu at kay JD, b ago pa ako makasakay ay nagkatinginan pa kami ni JD
. Gusto ko siyang damayan sa sakit na nararamdaman niya. --The moment I saw they
car go, parang natakot din akong pati si Asha ay ilayo niy a. Tama si Ella, per
o hindi ko na talaga kaya ang sakit. Gusto ko munang makalimot. Pansamantalang t
umakas sa mapait na pangyayaring ito. Naupo ulit ako sa harap ni Mayu. "Mayu, ba
by, I miss so much, bakit naman kasi hindi mo hinintay si Daddy, you kn ow that
I will do everything for you, can you please go back here? Let me kissed you ang
hugged you? Papatulugin ulit kita.. kakargahin, maglalaro tayo, marami pa akong
pangarap sa'yo, sa inyo ni Miyu. Why you left me? Nasasaktan na si Daddy. ." Pa
ra akong isang lantang gulay na hindi makatayo sa panghihina. Nilalamon ako ng p
agkawala ni Mayu. I just can't move on. Umuwi ako sa bahay at dumiretso sa mini
bar. Pero kahit ang alak ay hindi kayang pamanhidin ang sakit na nararamdaman ko
, instead it gives me an illusion. Illusion that Mayu is here, playing, laughing
and smiling on me. Naririnig ko an g boses niya, nakikita ko ang paglalaro niya
, nararamdam ko ang galaw niya, and the saddest part is, it was just an illusion
. Because in reality, it was just on my mind. Umakyat na ako sa kwarto namin par
a magpahinga, and I found out na wala si Asha, ayoko muna siyang harapin, hindi
ko kayang tingnan ang mata niyang puno ng awa sa'kin. Nakatulog ako, pero kaagad
din naalimpungatan when a tears drop on my face , and a soft lips met mine. And
it's like magic..
"When I first saw you I already knew There was something inside of you Something
I thought that I would never find Angel of mine.." Paos ang boses ni Asha, and
I can sense na nahihirapan na siya. Ramdam ko ang pa gmamahal niya sa bawat pagp
isil at paghawak niya sa'kin, ang init ng kamay niya ay bumubuhay sa pagkatao ko
, it's a wake up call for me, to move on, to face the r eality. And to continue
my life, with Asha, and my family.. "I look at you, lookin' at me Now I know why
they say the best things are free I'm gonna love you boy you are so fine Angel
of Mine.." Bawat patak ng luha niya na tumutulo sa'kin ay dumadagdag sa sakit na
nararamdam k o, my first angel is crying, dahil sa kagaguhang gingawa ko. Napak
atanga ko, nap akaduwag ko! Ako dapat ang nagsisilbi nilang lakas, pero ako pa i
tong pinanghihi naan ng loob. "How you changed my world you'll never know I'm di
fferent now, you helped me grow You came into my life sent from above When I los
t all hope you showed me love I'm checkin' for ya boy you're right on time Angel
of Mine.." "JD.." yakap niya sa'kin habang umiiyak. "No matter what happened to
us, I will no t going to give up, kakayanin natin 'to. We're strong right. You
teach me how to be strong. Hindi ako susuko para sa pamilya natin. Mahal na maha
l ko kayo." kau sap niya sa'kin. Tumayo siya para siguro lumabas pero kaagad ko
siyang pinigilan, nagulat siya, h indi ko na hinayaan pang mawala sa'kin ang ang
hel ko, niyakap ko siya ng mahigpit. "I'm sorry Babe, I'm sorry." bulong ko haba
ng yakap siya, patuloy pa din siyang umiiyak sa dibdib ko. Marahan ko siyang nil
ayo at pilit tinuyo ang pisngi niyang basang basa sa luha. "Kakayanin natin 'to?
We're not going to give up, right? T ayong dalawa, aayusin natin 'to. Magiging
masaya pa din tayo hindi ba?" tanong k o sa kanya hawak ang mukha niya. Tumatang
o lang siya habang patuloy pa din ang p agtulo ng luha niya. "I'm sorry Babe kun
g iniwan kita, sorry kung hindi ako naging mabuting Tatay.." "No JD. You're the
best Tatay. You put all your heart on this family, you did yo ur very best." "I
love you Babe.." yakap ko sa kanya. "I love you too.." "We may not have the perf
ect Family, but in my heart there's a perfect place for
us. And I will always be thankful that God gave me you, may be not permanently,
but I will sure, as long as, that we're together, will always be living happily
.." I kissed her head as I calm her. "Tulog na tayo, mag aayos pa tayo bukas at
susunduin pa natin sila Miyu hindi ba ?" nakangiti niyang tanong sa'kin. Napatan
go na lang ako at nahiga, she place her head on my chest, hearing each of my hea
rtbeat that beats only for her, for Iko, for Elo, for Miyu.. and for Mayu.
Chapter 50 Ending Life is a trial and error, kapag nagkamali ka, try to correct
it in the second time around. It's another word for; try and try until you succe
d. "Oh kumain na kayo .." isa isa kong nilapag ang mga pinggan.nilang may pancak
e. "Tay maple syrup!" "Tay butter for me!" Request nila Iko at Elo, well it's be
en a week since, nawala si Mayu, and little by little we kinda used to it. "Ako
inuutusan niyo?" tanong ni JD sa kanila. "Ay hindi si Nanay siguro.. sabi na Tat
ay eh.." unti unting humina ang boses ni Iko ng pandilatan siya ni JD. "Tay mapl
e syrup pleasse.." mababa ang tono na sabi ni Iko. "Ako din Tay.. Butter. Please
." gaya din ni Elo. "Oh.." abot ni JD sa kanila ng mga request nila. "Pagkatapos
niyan maligo na kay o, aalis pa tayo." "Where are we going?" takang tanong nila
. "Babawi si Tatay, magsha shopping tayo!" masaiyang sabi ni JD na karga si Miyu
, kumakain din ng pancake na may strawberry syrup. "Yehey!" sigaw ng dalawa. "Ka
hit ano Tay pwede?" "Pwede." "Anything big? or expensive?" "It depends. Bilisan
niyo na at mag ayos kayo."
Natatawang tiningnan ko sila Iko na kumakain, pabulong silang nag uusap ni Elo n
g mga plano nilsng bilhin. Tumabi ako kay JD at sinimulan subuan si Miyu. She l
ooks like Mayu, may pagka.naughty look nga lang si Miyu, kung si Mayu sweet ang
smile, si Miyu naman laging naughty. "Eat na Baby.." sinubo ko sa kanya ang panc
ake. Sa mga nagdaang problema namin, nagsilbi itong aral, aral na kailangan nami
ng ta ndaan at huwag kalimutan, that life cannot be perfect without problems, pr
oblems are the test that we should pass, and if we passed, it doesn't mean it is
the e nd, marami pang pagdadaan, at sa pagdadaan pa namin ni JD, ay magigibg ta
nglaw n amin si Mayu, gagabay para makaya ang anumang problemang haharapin namin
. 'Coz Mayu is our angel. Bago namin sinundo sila Miyu, inayos pa namin ang gami
t ni Mayu, it is much bett er kung itatago na namin ang mga bagay na nagpapaalal
a sa kanya. I remember that day, when we packed all her things specially her clo
thes and toy s, JD and I are both crying, ang mga damit nila ni Mayu na magkapar
eho, everytim e na bibili kami ay nilalagyan namin ng pangalan, masakit itago at
itabi pero al am namin na kailangan. Lalo na ang mga pictures niya. Kahit na an
ong tago at tab i namin ni JD, makita lang namin si Miyu, naalala na namin si Ma
yu. "Tay finish na!" sabay na sabi nila Iko at Elo. "Oh lagay niyo sa lababo, wa
la tayong katulong ngayon, matuto kayo." sabay na na glakad sila Iko at Elo papu
nta sa lababo at sinimulang huggedasan ang pinagkaina n nila. Pero sa totoo lang
, naglalaro lang sila ng tubig kaya tumayo na ako at pinigilan sila. "Maupo na n
ga kayo doon, maglalaro lang kayo." at ako na ang naghuggedas. Sila naman ang na
gpakain kay Miyu. "Elo, ikaw magpakain kay Miyu, inaaway ako niyan eh.." turo ni
Iko kay Miyu. Si Iko kasi ay maikli ang pasensya habang si Elo ay matyaga, kahi
t na lagi silan g inaaway ni Miyu ay hindi pa din nila ito pinapatulan, kapag na
ng aaasar si Miy u ay lalayo na lang si Iko, si Elo naman ang magtyatyagang mag
amo kay Miyu, per o si Iko naman ay masyadong malambot at mapagbigay kay Miyu, k
ung anong gusto ni Miyu, binibigay na lang niya, habang si Elo ay pinapangaralan
niya pa. Naligo na sila pagkakain nila, kami din naman ni JD ay bag ayos na, hi
nsi ko ala m ang plano ni JD. Wala naman siyang binabanggit sa'kin. Pansamantala
ko silang in iwan para mag ayos ng mga gamit namin. Pag tapos ko ay binalikan k
o sila sa kwarto, bahagya pa akong napahinto ng makit a silang nagbubuklat ng al
bums namin ni JD, ang album na mga pictures namin from the day we met until befo
re the day na bumalik kami dito sa Philippines. "Nanay!" sabi ni Miyu hawak ang
isang picture. "Si Nanay `yan noong nasa Hongkong Disneyland kami.." probably it
's the picture th at he took from disneyland, ang naglalakad kami tapos bigla ni
ya akong kiniliti. Ang ginawa niyang wallpaper sa phone niya. Ang sinabihan niya
kong cute. Ang pi cture na una akong kinilig dahil sa sinabi niya.
"What about this Tay?" tanong ni Iko. "This?" ewan ko pero bigla siyang ngumiti
tapos biglang natawa, "Ito ang time na nagbowling kami ng Nanay niyo, pero ginaw
a niyang basketball ang bowling ball . ." natatawa niyang kwento kila Iko. Oo ng
a, ang time na pinagtawanan niya ako ng sobra sobra, ang halos sumakit ang tiyan
niya, ang sobrang kinainis ko at ang oras na nagselos ako dahil sa mga bab aeng
kinilig sa kanya. At siyempre iyon din ang oras na hindi pumalya si JD na p aki
ligin ako, by just holding me. "Ito Tay?" pakita ni Elo sa isang picture. JD smi
le from ear to ear, pinagmasdan niya ang picture saka ginulo ang buhok ni Elo. "
Look at the tummy of Nanay, kayo ang nandyan, nasa loob pa kayo, namasyal kami s
a Singapore niyan, right behind her is the fountain. Isn't she beautiful?" tan o
ng niya. "Nanay is so beautiful.." agree ni Elo. "I want to marry someone like N
anay.." nakangiti din na sabi ni Iko. Ang bilis ng panahon, parang noong isang l
inggo lang noong nilapitan ako ni JD s a bar, tapos noong lumuhod ako sa kanya p
ara buntisin, ngayon ito kami, after al l odds, still smiling. And reminiscing t
he past that we've had. Napakasaya ko na pagkatapos ng lahat ng nangyari ay kasa
ma ko pa din siya. "Oh.. I'm done. Let's go!" aya ko sa kanila. "Let's gooo!" is
a isa silang nagtayuan para umalis na. Bitbit ang kani kanilang mga bag ay bumab
a na kami diretso sa sasakyan. "Wear your seatbelt boys.." paalala ni JD ng suma
kay kami. Nasa likod sila Iko a t Elo tapos nasa harap kami ni Miyu. Paglabas na
min ng gate ay bumaba si JD para isarado at ilock ang gate. "Sir!" buntot ni Iva
n bago sumakay si JD. "Hello Ninong!" bati nila Iko at Elo. "Magmano kayo kay Iv
an! Malapit na ang pasko! Bilis baka makalimot!" utos ni JD kina Iko. "Sir.. mad
umi kamay ko, next time na!" salag ni Ivan pero nagsilapit pa din sila Iko. "Kaa
waan kayo ng Tatay niyo este ng Dyos pala.." natatawang sabi ni Ivan. "Ninong I
want car!" "Me I want Robot!" Request nila kay Ivan. "Aga aga pa eh!" irap ni Iv
an. "Hi Miyu. Ang cute cute mo naman! Buti na lang hi ndi ka nagmana sa Tatay mo
at mga kuya mo no?" pang aasar ni Ivan.
"Heh!" palo ni JD sa kamay ni Ivan na pumipisil sa pisngi ni Miyu. "Sige na lala
yas na kami. Pabantay muna ng mansion namin ah." sabay talikod na sabi ni JD. "
Sir dagdag `yan sa pagiging gwardya ah?" habol ni Ivan. "Ma'am perahin niyo na l
a ng ang pamasko ni Dara ah?" baling sa'kin ni Ivan. "Merry Christmas!" tango ko
sa kanya. "Greeting is good but we need cash Ma'am!" natatawang sabi niya. "Cia
o!" paalam pa niya. Natatawang nagdrive si JD palabas ng village namin. Bawat ba
hay na madaanan nami n ay simbolo ng masaiyang pamilya, Each house has it's own
colorful design, you can feel the warmth of christmas. Christmas without Mayu. B
ut then, life must go on. Katawan lang niya ang nawala pero alam ko, nararamdama
n ko, nandito pa din siya, kapiling namin, we might can 't see her, but we feel
her. Andito lang siya, kasama namin at patuloy na nagmamahal at gumagabay. Hindi
kaagad kami dumiretso sa mall, dumaan muna kami ng puntod ni Mayu. "Angel, sana
masaya ka ha? Kasi kami masaya din." sabi ni Iko. "Baby Mayu alam mo ba miss ka
na namin, we always love you." sabi naman ni Elo. "I love you Mayu!" nakangitin
g sabi ni Miyu at nagflying kissed. We whisper a short prayer before we leave he
r grave, dumaan din kami sa kalapit na simabahan at nanalangin sa Kanya, nagpasa
lamat kami sa buhay na pinahiram Niy a. Saka kami pumunta ng mall nila JD. At as
usual; ang kukulit nila Iko at Elo, pal ibhasa Christmas season kaya naman pina
mili sila ni JD. "I want car!" "Me too!" ungot ng kambal. "What color?" tanong n
i JD. "Black!" "Blue!" "And white!" nagulat kami at napatingin kay Miyu na nakik
isali din sa pagpili ng toy car, ang nasasakyan talaga. Nagkatinginan kami ni JD
at natatawa na lang. Naiiling siyang lumapit kay Miyu. "Baby No, bibili kita ng
doll.." kinarga niya si Miyu pero nagsimula na itong um iyak. "No! I want car!"
pagprotesta niya. This is the first time na umiyak si Miyu dahil sa laruan. Si
JD ay tumingin sa'kin na parang humihingi ng saklolo habang karga niya si Miyu.
Nagkibit balikat ako dahil wala din naman akong magawa. Taob kaming lahat pagdat
ing kay Miyu, what sh e wants, she gets.
"Ok. Make it three car." sabi na lang ni JD. "Yehey!" sigaw ni Miyu. Ang dalawan
g kambal naman ay nakatingin lang kay Miyu na masaiyang nagte test drive kasunod
ni JD. "Nay pwede ba kay Miyu iyon? She might got into accident." concern na sa
bi ni Ik o. "Yeah. Miyu is too little for that car." agree ni Elo. "Hayaan niyo
na, Tatay niyo na ang pumayag eh." sagot ko sa kanila. Pagbalik nila JD ay in-as
sist na kami sa cashier, nakapila kami habang si Miyu a y nakasakay pa din sa sa
sakyan niya at enjoy na enjoy. "Next naman bibili tayo ng bagong damit niyo." sa
bi ni JD. "I don't want to come.. I want here!" sabat ni Miyu. "Tay car is not a
ppropiate for her. She's a girl!" apela na ni Elo. Nagsisimula na siyang maasar.
"Let her drive.." "But Tay!" ayaw pa din patalo ni Elo. Lumalabas ang pagiging
kuya niya kapag may nakikita siyang ayaw kay Miyu. Lagi n iyang pinipigilan ang
hindi pwede. In short masyado silang bantay sarado ni Iko . Pero at the end of c
onversation, kami pa din ang talo, we can't refuse what Miyu wants, lahat kami t
umitiklop once Miyu pout, puppy eyed, or cry. Because that's the last thing we w
anted to see.. Her sadnes. After namin mag ikot ay nadaan kami sa isang booktand
s. Tumitingin ako ng mga l ibro, habang sila ay nanonood saisang flat screen tv
test, cartoon kasi ang pala bas. Instinctly nakaramdam ako na parang may kakaiba
, naglibot ako ng tingin para han apin ang mag aama ko, medyo kinabahan ako ng h
indi ko sila makita, wala na sila sa harap ng tv na pinag iwanan ko sa kanila. K
inakabahang naglakad ako para hanapin sila, then out of the blue..
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love
. And after all this time, you're still the one I love. That voice.. Pagkarinig
ko noon ay awtomatilong napahinto ako ng lakad, it coming from my bac k. Para ri
ng nahinto pansamantala ang paglakad ng mga tao sa mall, ang kaba ko a y patuloy
pa din sa pagdagundong, pero hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil sa kakaibang
pakiramdam na hindi ko maipaliwanag.
Looks like we made it Look how far we've come my baby We mighta took the long wa
y We knew we'd get there someday And just like in the movie I used to watch, the
re he is.. singing. Sa kabila ng dami ng mga taong naglalakad paroot parito, I c
an't see him clearly, andun na na wawala siya sa paningin ko pero ang boses niya
na naririnig ko ay patuloy pa din sa pagkanta. They said, "I bet they'll never
make it" But just look at us holding on We're still together still going strong
Napangiti ako ng makita sila Iko at Elo, they are both holding a stem of rose, t
hey really grow up, malayong malayo sa dalawang sanggol na nilabas ko six years
ago. At sino nga ba ang hindi mapapasunod ng tingin sa dalawang nag gagwapuhang
bata na ito? Lahat ng taong madadaanan nila ay tila langgam na humahawi, and it
gives me a full view of my Husband and daughter. (You're still the one) You're
still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want for
life (You're still the one) You're still the one that I love The only one I drea
m of You're still the one I kissed good night And when they reach me, they give
me the flower, kinuha ko iyon at magkabilang k amay nila akong hinawakan, inakay
papunta sa kumakantang si JD. Ain't nothin' better We beat the odds together I'
m glad we didn't listen Look at what we would be missin' Habang naglalakad kami
sa gitna ng mga tao ay magkahalong surpresa, saya, kaba a t kahihiyan ang narara
mdaman ko, imagine this, JD singing in front of this peopl e, me walking with my
two boys, and the crowd are on eyes with us. Para kaming nasa isang pelikula, s
cripted at nasa scene ang bawat eksena.
They said, "I bet they'll never make it" But just look at us holding on We're st
ill together still going strong At nang huminto kami sa harap nila ni Miyu ay sa
ka ko lang nalamam kung para saa n ang lahat ng ito, "Happy Birthday Nanay!" bat
i ni Miyu sa'kin at hinalikan ako.
Yeah. Birthday ko nga pala, it's a little weird because I forgot about it. (You'
re still the one) You're still the one I run to The one that I belong to You're
still the one I want for life (You're still the one) You're still the one that I
love The only one I dream of You're still the one I kissed good night .. JD san
g the last part of the song. And he whisper me the word na alam kong wala sa eks
ena.. "Mag aartista nako Babe.. " natatawang bulong niya. Natatawa din akong nap
atingin sa nga tao na tila kinikilig na nakatingin sa amin . " I guess they are
waiting for something.." dagdag pa niyang bulong. Napatingin ako sakanya at napa
taas ang kilay, are they waiting for a kissed? "Nay Tay, let's go.. We're having
a scene here.." nakibulong din si Elo na ayaw na ayaw maging center of attentio
n. "Tay, masyado kong pogi para dito.. bilisan mo na pagbati mo kay Nanay.." ove
r s a confidence na sabi ni Iko. "Babe umuwi na tayo, baka pagbuhulin ko pa iyan
g dalawa na `yan dito. At ikaw Iko, bawas bawasan mo iyang kahanginan mo ha?" ki
narga niya na si Miyu at nagpaalam dun sa taong namamahala ng mic na hiniram niy
a. "Hindi ko talaga alam kung saan nagmana `yan." bubulong bulong pang sabi ni J
D habang naglalakad kami. "Tay sa'yo kaya nagmana si Iko." sagot ni Elo sa kanya
. "Eh ikaw san ka nagmana? Talas ng pandinig mo sasagot sagot ka pa." "Siyempre
sa'yo Tay.." mababa pa din ang tono na sagot ni Elo. Naiiling na lang ako sa lik
od nila, I can see the baby JD in this twin,feeling k o ganito talaga si JD noon
g bata siya. He's cute! --Panira talaga `tong dalawang nilalang na magkamuka na
kamuka ko din eh. Nakalimuta n ko tuloy ang speech ko kanina, pero idagdag na di
n na tinalo pa namin si Danie l Padilla kanina, sobra kaya silang kinilig, pero
sayang hindi ako nakabati. Napatingin ako ng lumabas si Asha galing sa banyo, na
katapis lang ng tuwalya at tumutulo pa ang basa niyang buhok. Lumapit ako sa pin
to at nilock iyon, sisigura duhin kong solo ko si Asha ngayong gabi. "JD tulog n
a ba si Miyu?" tanong niya habang nagpapahid ng lotion sa katawan. "Yes Babe.. "
pumwesto ko sa likod niya at inamoy ang bango niya.. "Happy Birthd ay Babe." mu
la sa likod niya ay niyakap ko siya at hinalikan. Nagkatinginan kami sa salamin
niya. "Years passed, and we've been through a lot pero dika pa din n agbago, you
still like the the first time we've met.." bulong ko sakanya.
Humarap naman siya sa'kin at hinawakan ang mukha ko. "No JD, everything change.
Re member, you change me. A lot." "Well in that case, we both change, challenges
and pain change us, and now here we are.. still together." ngumiti lang siya at
niyakap ako. It's my time now.. I started to plant kisses from her shoulder, to
her neck. Fire started to burn.. Then I easily slipped off the towel revealing
her sexy and gorgeous body.. "I'm still the maniac that caught an eye for you.."
bulong ko sa kanya. "And I'm still the pervert who saw the real you.." she lock
her hands on my nape . Magsisimula na sana kaming tumugtog na may maunang kuman
ta.. "Tataaaaaaayyy!!!" sabay sabay na sigaw ng mga batang nangangaroling sa lab
as ng pintuan ng kwarto namin. "Nanaaaaayyy!!" kaagad na kumilos si Asha nagsimu
lang magdamit.
"Patawad! Walang barya! Balik kayo bukas!" sabi ko sa tabi ng pintuan at nakatin
gin kay Asha. "Tatay open the door!" may kasama ng pagkalampag ng pintuan na si
gaw nila. "Matulog na kayo!" balik sigaw ko. "Open Seseme!" sigaw ni Miyu na kin
atawa namin ni Asha. May pagkabaliw din iyon minsan eh. "Open the door or open t
he door?" pananakot ni Iko. Saktong natapos magbihis si Asha kaya naman tinangga
l ko na ang lock ng pinto. K aagad naman na nabuksan nila ito. "Aaaaaaaahhhhhh!!
!" sigaw ni Miyu at takbo papasok ng kwarto namin pinanood ko l ang siyang pilit
umakyat sa may kataasan namin na kama. "Aaaaahhh.." tuloy pa di n ang sigaw niy
a kahit hindi siya maka akyat. Kaya nilapitan ko na at kinarga pa akyat. "Thanks
Tay! Aaaaaahhhhhh.." naiiling na lang ako na pinagmasdan siyang magtatal on sa
kama namin ni Asha. Ayan si Miyu masyadong hyper. Mapa araw man o gabi, she's no
t sweet or cutey, bu t she's lovable and pretty. "Happy Birthday Nanay! We made
it for you!" awtomatik na napangiti ako sa bati n ila Iko at Elo hindi dahil sa
sweetnes nila kay Asha kung hindi dahil sa ginagaw a nila. Bumabati sila habang
sinisimot ang chocolate na nasa ibabaw ng mga cookies, inag ine that? Sinong hin
di matatawa?
"Wow ang sweet naman!" pinagmasdan ko ang mga cookies na nilagyan nila ng letter
para makabuo ng 'HAPY BDAY' gamit ang choco choco sa ibabaw. Choco choco dahil
naiwan pa ang balat sa gilid. "Sino gumawa niyan?" turo ko sa ginawa nila. "We!"
proud pa na sabi nila. "Oh sa susunod huwag puro breaktime kayo active sa schoo
l ha? Tingnan niyo kulan g pa ang spelling niyo! Nagbabayad ako ng malaki sa tui
tion niyo tapos hindi nam an kayo nag aaral na mabuti! Makatarungan ba iyon?" li
tanya ko sa kanila. "Sabi sa'yo Kuya eh! Dalawa ang P noon eh! Sabi na .." sisi
ni Elo kay Iko na may kasama pang iling. "Tay ikaw ba may birthday? Si Nanay nga
hindi nagreklamo eh, be grateful na lang !" palusot ni Iko. "Ge spell the HAPPY
." paulit ko sa kanya para matuto. "Joy na lang Tay! Parehas lang naman meaning
noon eh!" kamot ang ulo na sabi ni Iko. "Ge. Diyan kayo magaling! Gwapo ka nga h
indi ka naman marunong!" "Tay! Alam ko iyang line na `yan! Ayan lagi sinasabi ni
Ninong Ivan sa'yo hindi ba?" natatawang asar ni Elo. "Sshhh.. Tama na `yan. No
matter what, Nanay still appreciate this yummy cookies.. " "Buti pa si Nanay.."
nakapout na sabi ni Elo. "Kaya nga, kaya lab na lab ka namin Nay eh!" yakap nila
kay Asha. "Ako din kaya lab na lab ko kayo eh!" yakap ko din sa kanila. "Miyu M
iyu!" at napatingin kami kay Miyu na kumakain na ng mga cookies. This family is
not perfect, hindi kami kasing perpekto ng ibang magulang, we com mit mistakes,
we fail to be responsible, but after all, we still be perfectly ha ppy on our ow
n way. Masaya ako na sa kabila ng nangyari sa pamilya ko ay magkaka sama pa din
kami. Na may spoiled kaming prinsesa, mayabang na unico, at mahiyaing hijo, may
magand a, sexy at mapagmahal na na nanay kami at higit sa lahat may gwapong gwap
o na Ta tay ang pamilya namin. Ako iyon siyempre. "Oh! Tapos na kayong kumain? M
agsitulog na kayo!" sabi ko sa kanila. "Oh tulog na daw Elo." kalabit ni Iko kay
Elo sabay tayo at diretso sa kama. "Miyu tulog na daw sabi ni Tatay!" sabi nama
n ni Elo kay Miyu tapos sumunod din kay Iko sa kama. Tumayo si Miyu at hinarap a
ko. "Tay sleep na.. .." tumatawa itong tumalikod at tuloy tuloy sa kama na hindi
nam an niya kayang akyatin, buti na lang mahal na mahal siya ng mga Kuya niya a
t tin
ulungan siyang maka akyat. Pagapang niyang tinawid ang dalawang kuya niyang naka
higa na at sabay yakap sa N anay niya. Naiiyak ako. Ako dapat ang katabi at kaya
kap ni Asha. Saan.na naman a ko matutulog nito? Sa lapag? Katabi ang ano? Ang un
an? "Anak ng tipaklong naman oh! Sa lapag na naman ang pwesto ko! Nagpagawa ako
ng m alaking bahay at maraming kwarto tapos ako ang mawawalan ng higaan! Psst ba
ka gu sto nyong tabihan si Tatay?" kalabit ko sa kambal. At sa pambihirang pagka
kataon, sabay na nagka sound ang tulog nila. They are bot h snoring. "Miyu? Want
to sleep behind Tatay?" "Woaahh.. Miyu sleepy." at wagas na yumakap sa Nanay ni
ya. "Ge ganyan kayo ah.. " pinatay ko ang ilaw at nahiga na sa lapag, niyakap an
g un an ko at nagbalot ng kumot. "Tatay.." sabay na tawag ng kambal sa'kin. Hind
i ko sila pinansin at nanahimik lan g. "Tatay we love you po." bulong nila na ik
inangiti ko. Sapat na iyon para maramd man kong kahit paano maayos ko pa din pa
lang nagagampanan ang pagiging Tatay ko sa kanila. Hanggang ngayon hindi ko pa d
in maiwasan magtanong sa Kanya, kung bakit, bakit s i Mayu, bakit ang sakit, bak
it ang aga, bakit ang unfair? Bakit ganoon? But then people says, mabait pa din
Siya, kasi hindi Niya na pinatagal ang paghi hirap namin, ni Mayu. Pero sabi ko
nga, ok na ang naghihirap kami basta kasama n amin siya, then I found out that i
t's too selfish, nahihirapan ang anak ko, pero kumakapit pa din ako. Yeah, every
thing is fair. "Mayu.." "Life is not unfair, it's just fair enough, para maintin
dihan natin ang isa't i sa." Napilingon ako kay Asha, nakatagilid siyang nakahig
a paharap sa'kin, she gently st roking her fingers on my hair. I smile at her. "
I know.. " kinuha ko ang kamay niya at hinalikan. For every best there's worst,
worst is the problems that we've been through but the best is Asha. Nakaya niya
at naging matapang siya. "Goodnight Mr. Maniac.." she pinch my nose as she whisp
er that. "Goodnight Ms. Pervert.. or should I say Mrs. Pervert?" nangingiti siya
ng tumali kod sa'kin. And that's the way ended when Mr. Maniac meets Ms. Pervert
. Or Mr. Maniac meets Mrs. Pervert?
Epilogue
"Sit! Sit!" "Bad dog! Sit!" "Champorado sit!" "Champoradooooooooo!!!!" Napairap
na lang ako kay Miyu ng hinabol niya ang chaochao na si Champorado. Ch amporado
ang pangalan dahil kulay chokolate ang aso niya. At sa kasamaang palad, mas maku
lit pa sa kanya. Galing si Champorado sa allowance namin ni Elo, latest birthday
gift namin sa kanya. "Hay! Ang kulit mo Champorado!" pasalampak siyang naupo sa
sofa ng mansion namin . Mansion daw kasi sabi ni Tatay. "Pssst! Umayos ka ng up
o mo Princess!" sita ni Elo, ang kambal kong masyadong lo w profiled at ubod ng
talino pero hindi nerd, at higit sa lahat may girlfriend `ya n! That's my men! A
kalain mong napansin pa niya iyon habang nakaharap sa tambak niyang reviewer. La
laban kasi siya sa isang quizz bee. Padekwatro namang naupo si Miyu. We used to
call her Princess. Naka shorts siya ng maikli at naka sphagetti strap na sando.
She really looks like Nanay. She's g oing to be sixteen. At malapit na magcollag
e. "Baby Miyu! Nasa labas ang mga classmates mo they wanted to see you." pasok n
g m aganda kong Nanay. Tayo naman kaagad si Miyu at iniwan ang kaniyang alagang
si Champorado, didirets o na sana siya sa pinto ng pigilan na naman ni Elo. "Lal
abas ka ng ganyan? " tanong ni Elo na inayos pa ang eyeglass niya. "Hindi. Papas
ok ako ng nakaganito." iiling iling pa na sagot ni Miyu. "Magpapalit ka? O huhub
aran kita palabas?" pananakot ni Elo. "Tsss..oo na! Magpapalit na!" naka pout na
umakyat si Miyu sa taas. Nagkatinginan naman kami ni Nanay. Naiiling lang siya
at ako ay nagkibit balikat na lang. Bumaba si Miyu na naka summer dress, kahit s
inong lalaki ay mapapalingon sa gand a ng kapatid namin. She's a woman now but s
he's still our Princess. And she alwa ys be our Parents baby. Tuloy tuloy siyang
lumabas, lahat kami ay nakamata lang sa kanya. Tumayo ako at sinundan siya para
bantayan ang pag uusap nila ng mga cl assmates niya. Mahirap na.. "Kyaaaaaa.."
bulong iyon pero dinig na dinig ko ang impit na tili ng mga classma tes ni Miyu.
"Shet! Si Iko!" kinikilig na sabi nila na nakaturo sa'kin.
Hindi ko sila pinansin at sumandal ako sa poste ng gate namin para bantayan ang
pag uusap nila. "So bakit pala kayo nandito?" tanong ni Miyu. "Aayain ka sana na
min mag bike sa park, kunng pwede ka lang naman." noon ko lang napansin na nakas
akay sila sa bike. "Miyu can't go with you. She's not yet allowed to use mountai
n bike." sagot ko s a kanila. Pawang mga mountain bike ang dala nila. "Kuya!" pr
otesta ni Miyu. "Go inside Princess.." saka ko sinarado ang gate namin. Bastos n
a kung bastos. Gwapo naman! "Waaaaaahhhh.. Tataaaaaaayyyy!" umiiyak na pumasok s
i Miyu at sinundan ko lang. "What happened Princess?" salubong ni Elo. "Si Kuya
Iko! Waaaaaahhhh.." umiiyak na sumbong niya. "What happened to Baby Miyu?" bumab
a na si Tatay at lumabas naman ng kusina si N anay. "I want bike!" "O edi gamiti
n mo ang bike mong may tatlong gulong sa likod." amo ni Elo. "Waaaahhh ayoko noo
n! I'm a big girl now!" gusto kong magtakip ng tainga sa iyak ni Miyu. "Anong ga
gamitin mo aber?" tanong ni Tatay. "Can I use your mountain bike?" parang animo
mabait na tuta na tanong niya. "No!" mabilis pa sa alas kwatro na sagot namin ni
Elo. Napatingin si Miyu sa ami n ni Elo at saka paawang tumingin kay Tatay. "I
agree. No. Madidisgrasya ka lang." "Waaaaahhh.. Huhuhuhu.." iyak niya na may kas
ama pang padyak. "Gusto ko magbike! " Nagkatinginan kaming lahat. "Huhuhu gusto
ko magbikeeeee!" Bumilang ako ng ilang segundo, pero wala pang sampu ay narinig
ko na si Tatay. "Sige. Pero babantayan ka ng kuya mo." kami naman ni Elo ang nag
katinginan. "Hindi ako pwede. Baka pagkaguluhan ako." tiningnan ako ni Tatay na
parang may n apakaraming electric fan sa katawan. Totoo naman na gwapo ako eh. "
Mas lalo naman ako, nagre-review ako oh!" sabay upo ni Elo sa harap ng table at
nagsimulang magbasa.
Ok. Ako na naman ang taya. Kahit ayaw kong maisapubliko ang kagwapuhan ko eh, ma
s ayaw ko namang lumabas ng walang kasama si Miyu. "Fine ako na.." tumayo na ak
o. "Yehey! I love you Kuya! You're the best!" at hinalikan niya ako sa pisngi na
na gpangiti naman sa'kin kaagad. "What about me?" inggit na tanong ni Elo. "Siy
empre mayroon ka din! I love you Kuya!" matapos niyang halikan si Elo ay kin a N
anay at Tatay naman siya nagpaalam. Lumabas na kami at napaka unfair dahil siya
ay nakabike tapos ako naglalakad lan g? Anak ng tipaklong oh.. "Princess bagalan
mo lang ang pagbike ah.." paalala ko pa sa kanya. "Yes Kuya.." pupunta kami ng
park para sundan ang mga classmates niya. Pero hindi nagtagal ay unti unting bum
ilis ang pagba bike ni Miyu. Inaatake na n aman ng kapilyuhan `tong si Miyu. "Mi
yu!" napabilis din ako ng takbo sa paghabol sa kanya. Tumakbo ako para maabutan
si Miyu. Habang tumatakbo ako ay may nakita akong lala ki na kumukuha ng litrato
ko. Sanay na ko diyan, model kasi ako since bata pa ak o, at hanggang ngayon ma
rami pa ding nanliligaw sa'kin para mag artista, even Inte rnationally ay nainvi
te din ako magmodel. Pero hindi ko siniseryoso ang bagay na iyon, may iba akong
pangarap, my Study is my priority right now, I want to be t he next CEO of Arago
n Company. Just like my Tatay. "Anong problema mo?" tanong ko sa lalaki. "Ah.. e
h wala naman Sir." iiling iling na tanong niya. Pinagalaw ko ang mga muscle ko a
t sinuntok ang kamao ko sa palad ko. "So gusto mong magkaproblema?" at ayun tuma
kbo siya palayo. Muli akong tumakbo para hanapin si Miyu. Magkaroon ka nga naman
ng kapatid na sa ksakan ng kulit! "Kyaaaahhhh! Wet and wild!" tili ng mga class
mates ni Miyu ng makita ako. As usu al, hindi ko sila pinansin at pumwesto malap
it sa kapatid ko. "OMG Miyu girl! Ayun ang crush mo oh!" Awtomatik na napalingon
ako sa tinuro ng mga classmates ni Miyu.Wala akong makit a maliban sa aso na um
iihi sa gilid ng puno, tapos halaman, puno, damo, at puntakte! Tao pala iyon! Na
patingin ako kay Miyu, this is the first time I saw her smile sweetly.. Napating
in ulit ako dun sa lalaki, hindi ko matanggap na, sa isang aso lang magk akagust
o ang kapatid ko! Oo mas mukha pa nga siyang aso kesa sa hawak niyang aso . Saba
gay pet lover nga pala si Miyu, masyadong magiliw sa hayop! Pagkauwi namin ni Mi
yu ay saktong hapunan na, naglinis lang kami ng katawan at b umaba na para kumai
n.
"Miyu lead the prayer.." utos ni Tatay kay Miyu. Nagsign of the cross muna kami
tapos si Miyu ang nagdasal. "Jesus, thank for the meal, the home, the family and
for the life. Bless us to become more strong and brave for any problem that we
may occur. In the name of the father, and of the son, and of the holy spirit. Am
en." "Amen.. " sabay sabay namin na sambit. My parents not only fed us by food,
but also by God's words. Tinuruan nila kamin g manalig at magkaroon ng takot sa
Kanya. "Ikaw Miyu, magtigil ka na magbike kung ayaw mong mapuno ng pasa ang kata
wan mo! " pagsisimula ni Tatay ng panenermon. Paano nagkaroon ng pasa si Miyu da
hil sa p agba bike niya. "Opo Tay." labas sa ilong na sagot niya. "Andun pala ka
si ang crush niya kaya pumunta siya dun." sumbong ko. "Sinong crush?" kaagad na
tanong ni Elo. "Ang chaochao na puti. Haha.." natatawa kong kwnito. Maputi kasi
ang nerd na iyo n, payat pa, tapos nakasalamin ng makapal. "Kuya! Hindi Chaochao
si Pedro!" asar na kaagad si Miyu. "Eh ano pala? Chihuahua?.." dagdag asar ko p
a sa kanya. "And bad mo!"nakapout na sabi niya. Natatawa naman kami ni Elo at ni
Tatay. "Ok Baby Miyu. Anong name ng crush mo?" tanong ni Nanay. "Pedro San po..
Half Japanese po siya kaya maputi.." sagot niya kay Nanay. Nagkatinginan kami n
ila Tatay at Elo, hindi namin naituloy ang pagsubo dahil sa pagpigil ng tawa. ".
. pag binasa pala sa Japanese ang name niya, San Pedro! Haha!" halos sumakit a n
g tiyan ko sa kakatawa, namumula naman sa inis si Miyu sa amin. "San Pedro!" uli
t ni Elo. "Loko ka! Inulit mo pa!" batok ko kay Elo habang tumatawa pa din kami
nila Tatay . "Makabatok wagas?" akmang babatukan din ako ni Elo pero kaagad kong
sinalag. "Huwag sa mukha, masisira ang kagwapuhan ko, dito na lang." nilagay ko
ang kamay niya sa braso ko. "Huwag na nga lang.. lab na lang kita.." saka niya
ko niyakap. Once in a blue moon lang kami magsweet sweetan kaya naman niyakap ko
na din siya . "Lab din kita!"
"Waaaaaaaaaaaahhh!!!" halos lumabas lahat ng tutuli ko sa sigaw ni Miyu. "Hindi
siya aso at hindi San Pedro!!! NanaaaaaaYyyyy!" nagmamaktol na tumayo siya at yu
makap kay Nanay. Nagkatinginan na naman kami ng kambal ko. "Oo na hindi na siya
, aso, tuta lang pala.. este Hapon pala!" alo ni Tatay kay M iyu at kinandong pa
niya. Pinandililatan din kami ni Nanay. "Elo hindi nga, San Pedro pangalan noon
! Pedro San! Tandaan mo!" sabi ko kay Elo . "Iko, hindi chihuahua iyon o chaocha
o, askal lang iyon.." pang aasar pa din ni E lo, at dahil diyan nag apiran kami
" peace!" peace sign ni Elo kay Nanay. "Susumbong kita kay Ate Venice! Sasabihin
ko ibreak ka na!" pananakot ni Miyu. "Hindi na nga eh! Nanahimik na ang tao dit
o eh!" apela ni Elo. "Sino tao?" asar ko. "Kung hindi ako tao, ano ka pala? Tand
aan mo iisa lang mukha natin!" natatawa ni yang sabi. "Uy may bisita pala tayo!
Hello San Pedro!" bati ko sa pagdating ni Champorado. "Waaaaaaahhhhhh!!!" sigaw
ni Miyu na kinatawa namin ni Elo. Pagka akyat namin para matulog ay nagkwentuhan
pa kami ni Elo. Nasa iisang kwart o lang kami ngayon, magkaibang kama nga lang.
"Saya siguro kung nandito si Mayu no?" napatango ako sa sabi ni Elo. Pero kasab
ay noon ay ang pagsara ng pinto namin. Tapos sunod sunod ang katok na mahina. "E
na mo Elo! Sabi mo kasing masaya pag nandito siya!" lalaki ako pero may except i
on pa din ang pagkalalaki ko. "Ma-ma-mayu yu yu.." nanginginig ang boses ni Elo
kaya napatingin ako sa kanya. "Hoy! Buksan mo ang pinto!" sigaw ko sa kanya. "A-
a- ay-ayaw ko-ko!" takot pa din na sabi niya. Pati tuloy ako ay nahahawa sa t ak
ot ni Elo. Tapos biglang bumukas ang pinto dahan dahan, tas may kamay na lumabas
, pinatay a ng switch ng ilaw. Nakatulala lang kami ni Elo, ang Kaba ko dumadagu
ndong na. "A-a-ang hindi-hindi-dilim!" sabi ni Elo. "Na-na -na.. leshe! natatako
t ako!" nagtago na din ako sa likod ni Elo. Lalo pa kaming nanginig sa takot ng
bumakas ng tuluyan ang pinto, may babae na n akalugay ang buhok at may ilaw ang
mukha. "Ba-ba-babae!" "Ay hindi Elo! Lalaki `yan!"
"Ma-ma-mayu?" "Sino pa ba? Eh siya lang naman tinawag mo." "Elo.. Iko.." malalim
ang boses na tawag noong babae. "Go-go-go-go home." sabi ni Elo. "Tanga sabihin
mo go to heaven! Ayan nauwi tuloy dito.." nakatago pa din ako kay Elo. "Go-go-g
o-" "Aaaaaaaaahhhhhh!!" matinis na sigaw ng multo. "Aaaaaaaaaaaahhhhhh!!!!" siga
w din namin ni Elo sabay labas at takbo. Pero sa ka samaang palad ay nadapa pa s
i Elo at nahulog ang salamin niya. Dahil matalino ako ay hindi ko na hinanap ang
salamin niya. Hinawakan ko na lang siya sa kamay at nagmamadaling kinaladkad pa
labas ng kwarto namin. Nagmamadali ako dahil baka maabutan kami ng multo. "Ano i
yang ginagawa niyo?" nakapamewang na tanong ni Nanay, nasa likod naman niy a si
Tatay. "Hahahaha.." tawa naman ng multo, este ni Miyu sa harap ng pinto ng kwart
o namin . Nakadapa pa din si Elo sa sahig at hawak ko ang kamay niya. Nakatingin
sa amin s ila Nanay at Tatay tapos si Miyu tawa ng tawa. Ok.. this is just a pr
ank of her. "Ano Nay.." hindi malaman na isasaot ko. "Naglalampaso lang kasi kam
i ng sahig h e.." palusot ko. Binitawan ko na si Elo na napasalampak sa sahig. "
Nang gabi?" tanong ni Tatay. "Ay hindi Tatay! Nang maaga!" kita ng gabi tatanong
pa. "Salamin ko?" kakapa kapa niyang hanap. Tawa ng tawa si Miyu na lumapit sa
kanya at nilapag ang salamin niya sa mata. "Hihihi.." this girl is a witch.. "Ma
gsitulog na kayo.. May reunion pa tayo bukas. Tigilan niyo na iyang mga kalok oh
an niyo." naiiling na lang kami na naglakad ni Elo. "Night Nay, Night Tay." paal
am namin. At makahulugan tiningnan si Miyu. "Nay! Tay! I want to sleep in your r
oom. My head is aching." puppy eyes na sabi ni Miyu kina Nanay at Tatay. Nagkati
nginan kami ni Elo. Siyempre hindi kami papayag na siya lang! "Kami din!" at nag
unahan na kaming pumasok sa kwarto nila Tatay. At kung dati k asya pa kaming ap
at doon kasama si Nanay ngayon, tatlo na lang kami. Sa lapag na sila. "Ano ba! U
musog kayo! Ang sikip dito! Iniipit niyo ko!" inis na sabi ni Miyu.
"Elo! Usog! Mahulog na ako!" sigaw ko. "Pag ako umusog mahuhulog na ako kina Nan
ay!" balik sigaw niya. After a years, ito na kami ngayon, still together, napapa
ngiti na lang ako while throwing back all the years that we had. Napakasaya ko n
a may magulang akong ka tulad nila Nanay at Tatay. Natasha Feddiengfield-Aragon
is the best Nanay in the whole wide world, while Jo hn Dale Aragon, is the coole
st Tatay in Earth. "Magsitulog na kayo! Simula ng dumating kayo hindi na ako nak
atulog ng matiwasay kasabay ng Nanay niyo." "Sorry naman Tay! Ge maglabing labin
g na kayo!" sabi ko at natulog na.
Aragon Reunion.. "Fre!" apir ko kina Thunder, Storm, Clinton at Clifford. "O nas
aan ang kambal mo?" tanong ni Thunder. "Sa labas inaantay ang girlfriend niya."
sagot ko. "Twinnie!!!" sigaw ng napaka arte kong pinsan na si Maria Ayesha Divin
a. "Kambaaaaaallll" hyperventilated na sigaw din ni Miyu. "Yow!" tango ni Storm
ng dumating si Elo kasama ang magpinsan na si Venice at Ve nus. "Hi Venus!" sabi
kaagad ni Clinton at lapit kay Venus, ang tinatawag na Campus S weetheart sa Sc
hool namin. Tiningnan lang siya nito at inirapan. "Alam mo ba, sa dami ng banat
na alam ko, wala na akong ibang alam na babagay sa'y o.. kundi ako.." saka nagpo
gi sign pa siya sa harap ni Venus. "Dictionary ka din no?" tanong ni Venus. "Bak
it? Dahil ba binibigyan ko ng kahulugan ang buhay mo? Hindi naman masyado.." kin
ikilig na tanong ni Clinton. "Hindi. Ang kapal kasi ng mukha mo!" irap ni Venus.
"Awwwww!" tawa kami ng tawa sa pagbasag ni Venus kay Clinton. Ok. Pangilang bes
es na ba siyang binasted nito? Hindi ko na din mabilang eh. "Alooooohhhhhaaaaa!"
sigaw ni Dara na nasa malayo pa. "Waaaaa itago niyo ko! Itago niyo ko! Magpapak
abait na po ako ilayo niyo lang ak o kay Daraaaaaaa!" tago ni Storm sa likod ko.
Opo. Allergy siya kay Dara dahil bukod sa binubully siya nito ay sinasadista pa
, may pagkashunga kasi si Storm, kaya kailangan niya ng Tutor, unfortunately, is
a sa mga pinakamatalinong estudyante sa school namin ay si Dara.
Kaya ayan ang nangyari Dara the great bullying the Super Storm. "Baby.. ang gulo
ng hair mo, let me fix it.." inayos ni Venice ang buhok ni Elo ."All done. Ang
pogi mo talaga Baby!" sabay yakap kay Elo. "Baby err..PDA na tayo.." pigil ni El
o na masyadong concious. Naiiling na lang ako sa kanila. Nakita ko pa si Dara na
bahagyng natahimik, why I do have this feelings na nagseselos si Dara? Just an
instinct lang naman, napa pagitnaan ako ng Tanga at Bobo. Ang tanga ni Dara for
hiding her feelings for so long, at ang Bobo ni Elo for no t recognizing Dara wh
o always at his side. Yeah we're not close ni Dara but I kn ow her for so long,
I just don't get the idea na masyado siyang tanga. "Hi guys!" dumating na ang ru
mored girlfriend ni Thunder, si Chinchin. Kaagad na pinulupot ni Thunder ang kam
ay niya kay Chinchin. Ok fine, hindi daw s ila, pag tinanong mo, pero ang inaakt
o ay iba sa sinasabi nila. "Kamus-" "Kyaaaaaaa Bukooooo!" sigaw ni Yesha na hind
i na pinatapos ang pagbati ni Ruki. "Buko I miss you so much!" Buko stands for B
uhay Ko. Ayan ang kaartehan ni Yesha, manang mana sa Nanay niya . Kaagad siyang
pumulupot kay Ruki. Mula ng magkaisip kami ay tinanim na ni Yesh a sa isipan nam
in na sila ni Ruki ang nakatakda sa isa't isa. And as of now, wal a pa ding patu
nay ang kinakalat niyang balita; 'dahil sa issue na blood related sila in the ey
e of other people dahil nasa iisang clan lang sila, under Aragon. But I cannot d
eny that they really look good together. Isa isa kong nilibot ang tingin ko, si
Elo with Venice, that both truly inlove, the PDA couple. Clinton and Venus who a
re like chasing lovers. Venus and Venice are the daughter of Hell sisters, Helle
na and Hellga, hindi sil a kambal but they really look like twin together. I don
't know their own story, it's just happen that they both marry the architect and
Engineer of our house. Thunder and Chinchin, which has the undefine sweetnes, S
torm and Dara, na animo aso't pusa. Dara and Chinchin are bestfriends in crime.
Yesha and Ruki, that has this kind of potential. Like what I said, sinumpa niya
ng si Ruki ang mapapangasawa niya at siyempre suportado namin siya. Si Miyu? Pwe
deng I-excempted muna? Baby pa siya eh! Ayaw ko! Kami ni Clifford? I bet I still
don't find the right girl for me. Dara? Uh-oh we're not suit toget her, hindi k
ami bagay, masyado akong gwapo. Si Clifford? He's three years broken, iniwan siy
a ng girlfriend niya noong highs chool,walang nakakaalam kung sino iyon, we just
hide her as the name of 'Barbie' dahil iyon lang ang clue namin, simula ng nain
lab siya nahilig siyang bumili ng barbie doll, at ng magbago siya, sinimulan niy
a na itong kaayawan, and that day , he started not to smile, laugh, he's cold he
arted guy up to now. And yet we don't know the reason why.
We are now the new batch of Aragon. The new faces. The new persons to stands on
our name. We are not the richest of all clan but we have the name to stands for.
Nag umpisa ang kasiyahan, we can see the pioneer persons from our clan, mula sa
mga Lolo namin hanggang sa mga magulang. But there's one couple who caught my e
ye. My Nanay and Tatay. They are look so a dorable. I wish to have a girl like N
anay, ang magpapatibok ng puso ko, ang magpapalambot , ang magtuturo sa'kin magm
ahal, magpahalaga at magsakripisyo. When somehow, I wanted to be like Tatay, who
is truly; madly, deeply inlove to h er only one girl.. Someday I will be like h
im. Inlove and contended. I smile as I see them kissing. It so gay; pero kinikil
ig ako sa mga magulang ko. I shook my head and look up. Then I see stars. 'Hi th
ere Mayu. Are you happy?' y eah, one of that twinkling stars is Mayu. Remember,
she's our angel? And the night go through. But the story still go on. " Istorya
lang ng buhay namin ang nagwakas, pero hindi ang pagmamahalan naming w agas." Fi
nal speech nila Nanay at Tatay when they share their love story. And that's the
end of the story of Mr Maniac meets Ms Pervert. They live happily not forever bu
t after the odds they take.
Written By : justchin