You are on page 1of 21

Prilagoeno prostoru I

Kliznia vrata 4m
Dvostruki ulaz
Svetlosni efekat
ina za klizna vrata
Japanski plakar Linea
Deija soba sa garderoberom
Japanski plakar lepa
polovina amerikog plakara
Dva ulaza u spavau sobu
Handmade made in Serbia
klizna vrata, japanski plakar, pregrade, zid
Pregrada u kozmetikom
salonu
Ambijentalno svetlo
Vrata izmeu dnevne i spavae sobe
Ukrasni zid
Linea model kliznih vrata
Pregrada u zubarskoj
ordinaciji
Japanski klizna vrata i
paravani rune izrade.
Lako se montiraju, odravaju
ili sklapaju, slue za
pregraivanje prostora i
ukras u lokalu, stanu ili
poslovnom prostoru.
Svedeni model
Japanski plakar
Ukrasni zid
www.ambijentdizajn.com