You are on page 1of 1

PEMBAYARAN UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KALI 52

1. Faks atau pos borang persetujuan hadir/tidakhadir sebelum 26 Jun 2013 kenombor :
05-6881149 (U.P En.Mohd Hafiz Suhaimi binAbd. Kadir)
Koperasi IKM Berhad
d/a InstitutKemahiran MARA
JalanDato Seri Kamaruddin
32040 Seri Manjung Perak

P/S Borang Kaji Selidik Pelajar (Berwarna Biru) sila hantar semasa hari pendaftaran
Kepada Urusetia Pendaftaran

SURAT PERSETUJUAN HADIR KE MAJILIS KONVOKESYEN
IKML KALI KE 52

Kepada
Pengerusi
Majlis Konvokesyen IKM Lumut

Tuan;

Saya, Hassan Husni Bin Amir Husni, no Kad Pengenalan 940507-10-5099 dari kursus Sijil Kejuruteraan
Komputer (Rangkaian) Sesi Julai Disember 2014


Tandakan petak berikut.
HADIR

TIDAK HADIR
2. Saiz jubah yang digunakan: S (45) XL (53)


M (47)


Sekian terima kasih. L (50)


Tarikh:
Tandatangan