You are on page 1of 1

IP DNS SPEEDY dengan hasil ping dalam ms (mili seconds):

DNS1: 222.124.204.34 (dns bandung) > down


DNS2: 203.130.193.74 ; 90 ms
203.130.208.18; 63ms >ok
202.134.1.5; 64ms >ok
203.130.196.5; 87 ms ->ok
125.160.14.189 ; 59 ms ok
203.130.206.250; 103 ms
202.134.1.10; 189 ms
203.130.196.155; 236 ms
202.134.0.155; 390ms
202.134.0.61;586ms
DNS Speedy cepat dan stabil
DNS speedy Bandung daln Kota lainnya
No
DNS LOKASI
IP
1
Medan 203.130.206.250
2
Batam 203.130.193.74
3
Jakarta
202.134.0.155
4
Jakarta
203.130.196.155
5
Bandung
222.124.204.34 >sering down :(
6
Surabaya
202.134.1.10
7
Balikpapan
203.130.209.242
8
Denpasar
61.94.192.12
202.134.0.155 (nsjkt1.telkom.net.id) 275 ms
203.130.196.5 (nsjkt3.telkom.net.id) 126 ms
202.134.1.10 (nssby1.telkom.net.id) 102ms
203.130.208.18 (nssmg1.telkom.net.id) 218ms
203.130.206.250 (nsmdn1.telkom.net.id 151ms
202.134.1.5 (ns3.telkom.net.id) 278 ms
IP DNS NAWALA
DNS: 180.131.144.144 (128 ms)
DNS: 180.131.145.145 (55ms)