You are on page 1of 2

Bng ma Chnh sch trong khu cng nghip FUJI

Khi cc nh u t quyt nh mua t hay thu t ti khu cng nghip fuji qu v s c c


nhng chnh sch v u i rt cao m ti cc khu cng nghip khc khng c c, cc khu
lm th tc hp ng thu t cng nghip s c gii quyt nhanh chng, cc chnh sch v
thu cng nh chi ph thu t c xem xt mc thp nht c th.
Ngoi gi th qu v c th tham kho thm mt s thng tin quan trng sau:
>> gi thu t khu cng nghip
>> ban qun l cc khu cng nghip
>> cho thu li t trong khu cng nghip
1. Chnh sch v thu.
i vi cc doanh nghip cng ngh cao : Thu sut thu nhp doanh nghip l
10% trong vng 15 nm v c min thu 4 nm v gim 50% s thu phi np
trong 9 nm tip theo.
i vi cc doanh nghip trong khu cng nghip : K t ngy 15 thng 2 nm
2014, cc cng ty u t trong cc khu cng nghip, mc thu sut thu thu nhp
doanh nghip l 22%; c min thu 2 nm v gim 50% s thu phi np
trong 4 nm tip theo.
i vi doanh nghip xut khu 100% sn phm : Min thu nhp khu v thu
gi tr gia tng i vi nguyn vt liu, my mc thit b nhp khu phc v cho
sn xut.
i vi doanh nghip khng thuc Doanh nghip ch xut v khng thuc doanh
nghip cng ngh cao: c min thu nhp khu trong vng 5 nm i vi thit b
v nguyn vt liu Vit Nam cha sn xut c.

2. Chi ph thu t.
Chi ph thu li t thp nht ti Bc Giang.
n gi cho thu li t : Cn c theo tha thun.
Min ph bo dng c s h tng.
Ph qun l : 6.500 vnd/m2/nm.
Ngoi ra cn nhiu li ch khc t hp ng mang li.
Mi thng tin chi tit xin lin h theo a ch sau:


KHU CNG NGHIP FUJI BC GIANG
Vn phng chnh
a ch: Khu cng nghip FUJI Yn Dng
Tnh Bc Giang Vit nam
Tel : +84 (0) 240 6529 010