You are on page 1of 19

F

FALS INTELECTUAL
Not: prin omisiune, Dreptul nr. 4/1996, p. 47.
- D. Ciuncan, Consecinele penale ale nenregistrrilor contabile, Dreptul nr. 3/1996, p. 65.
- D. Ciuncan, Fals intelectual al unui nscris contabil oficial n Dreptul nr. 12/1996,63.
- ictoria !urora "osu, Nenregistrarea facturilor, concurs real, Dreptul nr. 4/1997, p. 66.
Vezi i: C.C.#ec. nr. 35 $i 36/1994.
(FALSUL INTELECTUAL AL UNUI NSCRIS CONTABIL OFICIAL)
Not: - %. &ea'u, Unele aspecte procesuale privind falsul n nscrisuri, !.(.". 1974,123
- ). *+#ulescu, Aspecte ale falsului intelectual n actele notariale, Dreptul nr. 5/199,, p. 66
- D. Ciuncan, Fals. Determinarea sferei noiunii nscrisuri oficiale. roducerea de consecine !uridice,
*.*.D. nr. 6/19,,, p. 51.

(FALS INTELECTUAL. PARTICIPAIE IMPROPRIE)
-rin sentin.a penal+ nr. 191 #in 4 septem/rie 1997 a 0ri/unalului %a$i a 1ost con#amnat inculpatul !.!l.
pentru in1rac.iunea #e 1als intelectual s+23r$it+ n con#i.iile participa.iei improprii pre2+4ut+ #e art. 2,9, cu
aplicarea art. 31 alin. 2 C. pen.
5-a re.inut c+ 67.8., cet+.ean str+in, a cump+rat la #ata #e 2 septem/rie 1993, #e la 5.C. !895!&
5.*.:. %a$i, al c+rei a#ministrator era inculpatul !.!l., cantitatea #e 12; <' 1ire sintetice n 2aloare #e
1.4,5.;;; lei.
:a solicitarea cet+.eanului str+in #e a i se men.iona n c7itan.a 1iscal+ o 2aloare mai mic+, pentru a pl+ti
ta=e 2amale n cuantum mai re#us, #in #ispo4i.ia inculpatului, o salariat+ a 1irmei respecti2e a ntocmit
c7itan.a cerut+ pentru cantitatea #e 61,25 <' 1ire n 2aloare #e 735.;;; lei.
:a controlul 1+cut #e or'anele #e politie, n autoturismul cetateanului strain a 1ost 'asita cantitatea #e
129 <' 1ire sintetice.
!pelul #eclarat #e inculpat a 1ost respins prin #eci4ia penala nr. 54 #in 19 1e/ruarie 199, a Curtii #e !pel
%a$i.
Declar3n# recurs, inculpatul a cerut sc7im/area nca#rarii >uri#ice n insti'are la in1rac.iunea #e 1als
intelectual.
*ecursul nu este 1on#at.
Din e=aminarea actelor #osarului re4ult+ n mo# 2+#it ca inculpatul a #at #ispo4i.ii unei su/alterne s+
treac+ n c7itan.a 1iscal+ #atele pe care aceasta le-a nscris 1+r+ s+-$i #ea seama c+, n realitate, cantitatea
23n#ut+ era mult mai mare.
Ca urmare, 1apta inculpatului #e a #etermina, cu inten.ie, pe o salariat+ su/altern+ lui, #e a atesta, ntr-o
c7itan.+ 1iscal+, #ate necorespun4atoare a#e2+rului, cu scopul #e a 1i pl+tite ta=e 2amale mai re#use #e
c+tre persoana c+reia i-a 1ost eli/erat+ c7itan.a, ntrune$te elementele constituti2e ale in1rac.iunii #e 1als
intelectual s+23r$it+ n con#i.iile participa.iei improprii pre2+4ut+ #e art. 2,9 alin. 1, cu aplicarea art. 31 alin. 2
C.pen.
?n consecin.+, recursul inculpatului a 1ost respins.
53 din 21 ianuai! 1"""
(E#A$IUNE FISCAL%. FALS INTELECTUAL)
&enre'istrarea unor 1acturi a23n# ca urmare #enaturarea 2eniturilor $i neplata impo4itului constituie
in1rac.iunile #e e2a4iune $i 1als, n concurs.
22&5'1""() *n Bul.jud. +.3&"
Not: ?n sensul a/sor/.iei 1alsului n in1rac.iunea comple=+ #e e2a4iune 1iscal+ a se 2e#ea D. Ciuncan,
Consecinele penale ale nenregistrrilor contabile, Dreptul nr. 3/1996, p. 65
- 67. oinea, Falsul n contabilitate "i falsul intelectual, Dreptul nr. 3/1999, p. 9,
- ". Diamant, . :uncean, #n legtur cu infraciuni de fals intelectual, *.D.-. nr. 1/1999, p. 139
- 9. Cri$u, Dac pot fi subiecte active ale infraciunii prev$ute n art. %& din 'egea nr. ()*+,,+,
persoanele fi$ice autori$ate n ba$a D-l .%*+,,& s desf"oare o activitate economic, Dreptul nr. 4/1999,
p. 1;1
- @alsi1icarea oric+rui nscris ce cap+t+ caracter #e nscrisuri o1iciale #e c+tre orice persoan+ ce are #in
p.2. penal calitatea #e salariat, prin atestarea unor nea#e2+ruri sau prin omisiuni poate 1i pri2it+ ca in1rac.iune
pre2+4ut+ n art. 2,9 C. pen.
- 67. oinea, Falsul n actele contabile, *.D.-. nr. 2/1999, p. 1;6
(APLICAREA LE,II PENALE MAI FA#ORABILE. FALS. ART. &- LE,EA .('1""&)
-rin sentin.a penal+ nr. 1,1, #in 1, octom/rie 1995 a Au#ec+toriei 5lo/o4ia, r+mas+ #e1initi2+ prin
neapelare, inculpata D.!. a 1ost con#amnat+ pentru s+23r$irea in1rac.iunii #e 1als intelectual pre2+4ut+ n art.
4; #in :e'ea nr. ,2/1991 raportat la art. 2,9 C. pen..
%nstan.a a re.inut c+ inculpata, asociat+ la o societate comercial+, nu a nscris, n perioa#a iulie-
septem/rie 1994, 5 1acturi n e2i#en.ele conta/ile, sustr+'3n#u-se ast1el #e la plata impo4itului #atorat, n
sum+ #e 1,,.;77 lei.
*ecursul n anulare #eclarat n cau4+ este 1on#at.
91ectuarea, cu $tiin.+, #e nre'istr+ri ine=acte n conta/ilitate, a23n# #rept consecin.+ #enaturarea
2eniturilor $i c7eltuielilor, s+23r$it+ n septem/rie 1994, $i >u#ecat+ n octom/rie 1995, nu se sanc.ionea4+
potri2it art. 4; #in :e'ea nr. ,2/1991, ca in1rac.iune #e 1als intelectual, raportat la art. 2,9 C. pen., cu
nc7isoare #e la 6 luni la 5 ani, ci potri2it art. 13 #in :e'ea nr. ,7/1994 pu/licat+ la 24 octom/rie 1994 $i
intrat+ n 2i'oare la 23 noiem/rie 1994, ca e2a4iune 1iscal+, cu nc7isoare #e la 6 luni la 5 ani sau cu
amen#+ #e la 1 la 1; milioane lei.
?ntre #ata s+23r$irii 1aptei $i p3n+ la >u#ecarea #e1initi2+ a cau4ei inter2enin# o le'e care pre2e#e
acelea$i limite ale p#epsei nc7isorii ca $i le'ea anterioar+, #ar alternati2 cu pe#eapsa amen4ii, le'ea nou+
este mai 1a2ora/il+ $i, ca atare, este aplica/il+ con1orm pre2e#erilor art. 13 C. pen..
2&2( din 1 n/i!01i! 1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. 1'1"".) +. "2
Not: -Ceea ce s-a nt3mplat #e>a nu mai poate 1i anulatB ns+ interpretarea normati2+ a unor lucruri
nt3mplate #emult poate 1i mo#i1icat+ ulterior pe /a4a unor norme care au 1ost sta/ilite #up+ e2enimentele ce
urmea4+ a 1i interpretate.
Cu un asemenea e1ect retroacti2 este posi/il, #e e=emplu, ca le'ea unui 'u2ern a>uns la putere printr-o
re2olu.ie s+ anule4e o le'e emis+ #e 'u2ernul anterior le'e care pe#epse$te anumite ac.iuni ale in#i2i4ilor
#in parti#ul re2olu.ionar cali1ic3n#u-le #rept crime politice.
6u2ernul na.ional-socialist #in 6ermania a le'itimat retroacti2 ca sanc.iuni anumite acte coerciti2e care
#in punct #e 2e#ere >uri#ic erau crime, cali1ic3n# tot retroacti2 ca #elict comportamentul care le-a #eterminat.
) norm+ #e #rept poate anula cu e1ect retroacti2 2ala/ilitatea unei alte norme #e #rept, ela/orate
anterior, n a$a 1el nc3t actele coerciti2e cu caracter #e sanc.iuni, 2ala/ile n con#i.iile primei norme s+ 1ie
lipsite #e nsu$irea lor #e pe#epse sau e=ecu.ii, iar comportamentul uman care le-a #eterminat s+-$i piar#+
ulterior caracterul #e #elict.C/ans 0elsen, 1eine 1ec23. 4. le2re - Doctrina pur a dreptului , 9#. rom. 2;;;,
Dumanitas, p.27-2,.
Not: - ?n *e2ista #e #rept comercial nr. 12/1996, p. 63 $i urm.
- D. Ciuncan, Des1in.area total+ sau par.ial+ a unui nscris, *.D.-. nr. 2/1997, p. 61.
- !. "ote4an, !nularea actelor 1alse, -ro le'e nr. 4/1997, p. 227.
- @. *oman, @apta 1unc.ionarului comercial, Dreptul nr. 12/1997, p. 72.
- ?n ca4ul 1alsi1ic+rii, ac.iunea n constatarea nulit+.ii poate 1i e=ercitat+ $i #e procuror. E!le=an#ru-
8i7aela Finc, Anularea nscrisurilor de netrimitere n !udecat dispuse de procuror n temeiul art. +& lit. b
+
, d,
e sau g C. pr.pen., Dreptul nr. 9/1999, 1;9C
(FALS INTELECTUAL. NOTAR PUBLIC. NSCRIS OFICIAL. FUNCIONAR PUBLIC)
33(.'1"".) Bul.jud.) +. &.5
Not: - ). *+#ulescu, -aula %oana *+#ulescu, Declararea unui pre mai mic la notar nu e infraciune ,
Dreptul nr. 1;/1999, p. 132
(FALS INTELECTUAL. ABU$ N SER#ICIU. INE7ISTENA CONCURSULUI)
*e.in3n#u-se s+23r$irea in1rac.iunii #e 1als intelectual, caracteri4at, potri2it art. 2,9 C. pen., prin calitatea
#e 1unc.ionar a su/iectului acti2 $i prin comiterea 1aptei n e=ercitarea atri/u.iilor #e ser2iciu, nu se poate
re.ine $i in1rac.iunea #e a/u4 n ser2iciu pre2+4ut+ n art. 24, #in acela$i co#.
1-1" din 22 a+i4i! 1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. &'1""() +. 1-.
}92a4iune 1iscal+B %n1rac.iuni la :e'ea conta/ilit+.iiB %n1rac.iuni pre2+4ute n le'i speciale
(FALS N 8ECLARAII. ART. &5 8IN LE,EA NR. 22'1""-)
Cererea, nentemeiat+, #e a se opera o men.iune n *e'istrul Comer.ului pe /a4a unei 7ot+r3ri
>u#ec+tore$ti ne#e1initi2e, 2eri1icat+ $i a2i4at+ #e 1unc.ionarii )1iciului *e'istrului Comer.ului $i #e >u#ec+torul
#ele'at, nu are caracterul unui 1als n #eclara.ii, n sensul pre2e#erilor art. 45 #in :e'ea nr. 26/199; $i art.
292 C. pen., #e 2reme ce nre'istrarea men.iunii nu se poate 1ace #ec3t cu a2i4ul )1iciului *e'istrului
Comer.ului $i #in #ispo4i.ia >u#ec+torului #ele'at, cererea, n sine, ne1iin# #e natur+ a pro#uce consecin.e
>uri#ice.
-rin 5entin.a penal+ nr. ,17 #in 19 martie 1997, a Au#ec+toriei "ra$o2, inculpata C.:. a 1ost ac7itat+ n
/a4a art. 11 pct. 2 lit. a, raportat la art. 1; lit. a C. pr. pen., pentru s+23r$irea in1rac.iunii pre2+4ute n art. 45
#in :e'ea nr. 26/199;, raportat la art. 292 C. pen.
%nstan.a a re.inut c+, la 1, ianuarie 1995, la cererea inculpatei, Camera #e Comer. $i %n#ustrie "ra$o2 -
)1iciul *e'istrului Comer.ului - a nscris men.iunea #e e=clu#ere a asociatei &.:. #in 5ocietatea Comercial+
C G &. Ca urmare a acestei opera.iuni, societatea a 1unc.ionat cu inculpata 1i'ur3n# asociat unic.
-entru nre'istrarea men.iunii, inculpata a #epus la *e'istrul Comer.ului 5entin.a ci2il+ nr. 3;1 #in 23
ianuarie 1994 a 0ri/unalului "ra$o2, pe /a4a c+reia >u#ec+torul #ele'at a #ispus nre'istrarea, #e$i
7ot+r3rea nu era #e1initi2+.
0ri/unalul "ra$o2, prin #eci4ia penal+ nr. 431/! #in 17 iunie 1997, a respins apelul #eclarat #e procuror.
*ecursul procurorului a 1ost a#mis prin #eci4ia penal+ nr. 397/* #in 1; #ecem/rie 1997 a Cur.ii #e !pel
"ra$o2 $i, n /a4a art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 1; lit. /
1
C. pr. pen. $i la art. 1,
1
C.pen., a #ispus
ac7itarea inculpatei.
-entru a pronun.a aceast+ solu.ie, instan.a #e recurs a re.inut 2ino2+.ia inculpatei n s+23r$irea
in1rac.iunii, ns+ a apreciat c+ 1apta nu pre4int+ 'ra#ul #e pericol social al unei in1rac.iuni.
*ecursul n anulare #eclarat n cau4+, cu moti2area c+ 1apta nu e=ist+, este 1on#at.
?n con1ormitate cu pre2e#erile art. 45 #in :e'ea nr. 26/199;, persoana care, cu rea-cre#in.+, a 1+cut
#eclara.ii ine=acte, n /a4a c+rora s-a operat o nmatriculare ori s-a 1+cut o men.iune n re'istrul comer.ului,
se pe#epse$te cu nc7isoare #e la 3 luni la 2 ani sau cu amen#+.
-entru e=isten.a acestei in1rac.iuni se cer ntrunite, cumulati2, trei con#i.ii, $i anumeH s+ se 1ac+ o
#eclara.ie ine=act+B pe /a4a #eclara.iei ine=acte s+ se 1i 1+cut nre'istrareaB #eclara.ia ine=act+ s+ 1i a2ut un
rol #eterminant n e1ectuarea opera.iunii respecti2e.
?n spe.a #e#us+ >u#ec+.ii se constat+ c+ n nici una #in cererile scrise #e inculpat+ nu se 1ace men.iune
c+ sentin.a ar 1i #e1initi2+ sau c+ a 1ormulat cerere n calitate #e asociat unic.
Dat+ 1iin# importan.a nscrierilor n *e'istrul Comer.ului, cererea $i actele #epuse #e solicitan.i tre/uie
s+ urme4e o proce#ur+ preala/il+, n ca#rul c+reia 1unc.ionarii acestei institu.ii tre/uie s+ le 2eri1ice $i s+
constate #ac+ n#eplinesc sau nu con#i.iile le'ale, #up+ care >u#ec+torul #ele'at urmea4+ s+ #ispun+ sau
nu, prin nc7eiere, nre'istrarea men.iunilor solicitate n *e'istrul Comer.ului.
?n spe.+, #e$i sentin.a ci2il+ ata$at+ #e inculpat+ cererii sale nu con.ine men.iunea #e1initi2+, nici
1unc.ionarii ns+rcina.i cu 2eri1icarea actelor $i nici >u#ec+torul #ele'at nu au o/ser2at c+ sentin.a nu a2ea
aplicat+ aceast+ men.iune, consi#er3n# c+ actele #epuse sunt n re'ul+.
%n1rac.iunea #e 1als n #eclara.ii nu s-a consumat prin simplul 1apt c+ inculpata a #epus la *e'istrul
Comer.ului sentin.a ci2il+ care nu era #e1initi2+, solicit3n# nscrierea men.iunilor #in aceast+ 7ot+r3re,
#eoarece nu a a2ut un rol #eterminant n pro#ucerea #e consecin.e >uri#ice, #e 2reme ce 1unc.ionarii
)1iciului *e'istrului Comer.ului $i >u#ec+torul #ele'at a2eau o/li'a.ia s+ 2eri1ice acest aspect, iar n lipsa
men.iunii, con1orm art. 6 #in :e'ea nr. 26/199;, erau o/li'a.i s+ respin'+ cererea inculpatei.
?n consecin.+, ac7itarea inculpatei #ispus+ #e prima instan.+ $i men.inut+ #e instan.a #e apel este le'al+
$i temeinic+, moti2 pentru care, n urma cas+rii #eci4iei instan.ei #e recurs, aceast+ solu.ie a 1ost men.inut+.
2..2 din 5 iuni! 2--1
Not: - &. Conea, 'egea nr. ++&.*+,,5 privind evidena populaiei, Dreptul nr. 7/1997,59.
- %oana )laru, Fapta de a declara n faa notarului un pre mai dec6t cel real, Dreptul nr. 6/1999, ,;
- 0. 0eo#orescu, Aplicarea art. +) '. nr. (7*+,,% fa de cmtari "i de cei ce declar notarului preuri
mai mici, Dreptul nr. 6/1999, 91
- 67. %2an, Fals n declaraii. Condiii de reinere. Neproducerea consecinei !uridice. Urmrite de
inculpat. 8bligaia verificrii declaraiei, Dreptul nr. 5/2;;;, 153
(FALS N NSCRISURI SUB SEMN%TUR% PRI#AT%)
Not: - D. Ciuncan, Forma de vinovie necesar pentru reali$area laturii subiective n ca$ul infraciunilor de
fals n nscrisuri sub semntur privat, -ro le'e nr. 2/1999, 23B
- !l. 5alan, Falsuri n nscrisuri. 8bservaii critice, *.D.-. nr. 1/2;;2, ,7
(FALS N NSCRISURI SUB SEMN%TUR% PRI#AT%. FALS INTELECTUAL 9I U$ 8E FALS.
8IFERENIERE)
@apta an'a>atului unei societ+.i comerciale pri2ate #e a ntocmi 1acturi nereale #e li2rare a unor m+r1uri
$i #e a le 1olosi n scopul >usti1ic+rii unor lipsuri n 'estiune constituie in1rac.iunea #e 1als n nscrisuri su/
semn+tur+ pri2at+ pre2+4ut+ n art. 29; C. pen., iar nu in1rac.iunile #e 1als intelectual $i #e u4 #e 1als
pre2+4ute n art. 2,9 $i art. 291 #in acela$i co#, actele 1alsi1icate $i 1olosite n 2e#erea pro#ucerii unor
consecin.e >uri#ice nea23n# caracter o1icial.
51"5 din 2. n/i!01i! 2--1) *n 3Cui!u4 :udi;ia6 n. 1'2--3) +. 1-1
(FALS N NSCRISURI SUB SEMN%TUR% PRI#AT%. FALS INTELECTUAL. U$ 8E FALS. NSCRISURI
OFICIALE. SOCIETATEA NAIONAL% A PETROLULUI < PETROM S.A.)
@alsi1icarea unor nscrisuri apar.in3n# 5.&.-. I -etrom 5.!. $i 1olosirea lor nu constituie in1rac.iunea #e
1als intelectual $i u4 #e 1als, #eoarece aceast+ societate comercial+ nu este o persoan+ >uri#ic+ #e interes
pu/lic, iar /unurile acesteia, #e asemenea, nu sunt #e interes pu/lic n sensul pre2e#erilor art. 145 $i 15;
alin. 2 C. pen.B ca atare, 1aptele men.ionate constituie in1rac.iunea #e 1als n nscrisuri su/ semn+tur+ pri2at+
pre2+4ut+ n art. 29; C.pen.
-rin sentin.a penal+ nr. 1,; #in 1; aprilie 2;;1, 0ri/unalul Dol> a con#amnat pe inculpatul ".&. pentru
s+23r$irea in1rac.iunilor #e #elapi#are pre2+4ut+ n art. 215
1
alin. 1, #e 1als intelectual $i #e u4 #e 1als
pre2+4ute n art. 2,9 $i art. 291 C.pen.
%nstan.a a re.inut c+, n#eplinin# 1unc.ia #e 'estionar la 5ocietatea &a.ional+ a -etrolului--etrom
5ucursala Dol>, inculpatul $ % nsu$it, n perioa#a 1 aprilie 1997 I 31 au'ust 1999, #in /anii re4ulta.i #in
23n4area unor /utelii #e ara'a4, suma #e 276.473.;;; #e lei.
-entru acoperirea #elapi#+rii, inculpatul a ntocmit n 1als mai multe acte >usti1icati2e pe care le-a #epus
la conta/ilitate.
-rin #eci4ia nr.44, #in 5 septem/rie 2;;1, Curtea #e !pel Craio2a, 5ec.ia penal+, a a#mis apelul
procurorului cu pri2ire la omisiunea aplic+rii pe#epsei accesorii.
-rocurorul a #eclarat recurs, solicit3n# ma>orarea pe#epsei.
!cest moti2 #e recurs este lipsit #e temei.
*ecursul este ns+ 1on#at pentru ca4ul #e casare pre2+4ut n art. 3,5
9
alin. 1 pct.17 C. pr. pen., care 2a
1i luat n consi#erare #in o1iciu, con1orm alin .3 al articolului men.ionat.
5u/ acest aspect se constat+ c+ 7ot+r3rile atacate sunt nele'ale cu pri2ire la 're$ita nca#rare >uri#ic+
n pre2e#erile art. 2,9 $i art. 291 C. pen. a 1aptei inculpatului #e a 1i 1alsi1icata acte #e 'estiune pe care apoi
le-a 1olosit pentru >usti1icare.
-otri2it art. 2,9 C.pen., o/iectul material al in1rac.iunii l constituie nscrisul o1icial care, n n.elesul #at
prin art. 15; alin. 2 #in acela$i co#, este un nscris care eman+ #e la o unitate #in cele la care se re1er+ art.
145 sau care apar.ine unei asemenea unit+.i.
?ntruc3t 5ocietatea &a.ional+ a -etrolului I -etrom, 5ucursala Dol>, societate comercial+ c+reia i apar.in
actele 1alsi1icate, nu 1ace parte #intre autorit+.ile pu/lice, institu.iile pu/lice $i persoanele >uri#ice #e interes
pu/lic $i nici /uteliile sau nc+rc+tura acestora nu constituie proprietate pu/lic+ n sensul pre2e#erilor art.
145 C. pen., re4ult+ c+ nscrisurile care eman+ #e la aceast+ societate nu 1ac parte #in cate'oria nscrisurilor
o1iciale.
!$a 1iin#, 1apta inculpatului ntrune$te elementele constituti2e ale in1rac.iunii #e 1als n nscrisuri su/
semn+tur+ pri2at+, moti2 pentru care recursul a 1ost a#mis, s-a sc7im/at nca#rarea >uri#ic+ n sensul celor
ce prece# $i s-a #ispus con#amnarea inculpatului n /a4a art. 29; C. pen.
22- din 2 =!1uai! 2--2
(FALS INTELECTUAL. FALS MATERIAL)
@alsi1icarea unor acte conta/ile prin mo#i1icare, $ters+turi $i a#+u'iri $i 1olosirea lor n e2i#en.ele
conta/ile ale societ+.ii nu constituie un 1als intelectual $i u4 #e 1als, ci un 1als material n nscrisuri su/
semn+tur+ pri2at+.
&222 din 1 n/i!01i! 2///) *n Bul.jud.) 323
NotH 5imula.ia care a#uce pre>u#iciu este un a#e2+rat 1als E9. 6arJon, Code p9nale annot9, nr.6;C. 9ste
posi/il ca, #up+ mpre>ur+ri, s+ se '+seasc+, n asemenea acte, o manoper+ 1rau#uloas+ constituti2+ a unei
n$el+ciuni, #ar n nici un ca4 un 1als.
E*. 6arraun#, e#.%%%, t.%, nr.1374, p.126C.
C1. 8.%. -apa#opolu, n C.*+tescu, Codul penal adnotat, 2ol. %%, 1937, p.565B D. Ciuncan, n Dreptul nr.
3/1994,92B
- D. :ucinescu, n Co#ul penal comentat $i a#notat, p.321.
NotH Cu pri2ire la nscrisul mincinos, $i nu 1als, D. Ciuncan n Dreptul nr. 3/1994, p. 92B mai 2ec7i
D.:ucinescu n Codul penal comentat "i adnotat, -.spec., 2ol. %,p.321B . Don'oro4 n :;plicaii..., 2ol. %%%,
p.533.
- Dac+ /iletul se poate 'ira, an#osa, s-ar putea spune c+ are 2aloare circulatorie. e4i 1alsi1icare #e
mone#e, #ec. nr. 454,/2;;;B
- &umai cecul circular este emis #e o /anc+ Einstitu.ie #e cre#itC.
C1. art. 322 pct.4 C. pr. ci2. instan.a #e re2i4uire poate sta/ili Ela acest momentC #ac+ un nscris are
caracter nereal, #eci 1als, #eoarece nu con.ine a#e2+rata situa.ie, a>un'3n#u-se la un re4ultat mincinos
EC.5.A., 5. Comerc. #ec. nr. 56;6 #in 15.11.2;;;C.
}?n$el+ciune
(FALS MATERIAL)
Not: - D. Ciuncan, Circulaia rutier, Fals material, *.D.-. nr. 2/199,, p. 11,
- . -+2+leanu, n Dreptul nr. ,/199,, p. 96
- . 0imo1te, n Dreptul nr. ,/199,, p. 1;7
5unt consi#erate nscrisuri orice imprimate pro#uc+toare Ecare pro#uc nu care ar putea pro#uceC #e
consecin.e >uri#iceH /ilete #e spectacole, tic7ete #e transport, loto care 1ac #o2a#a unei pl+.i.
E. Don'oro4, :;plicaii, %, p.42,C
"iletele #e transport nominali4ate Ea#ic+ 1+r+ 2aloare circulatorieC, a/onamentul nominal sunt nscrisuri
o1iciale EC.8itrac7e n ractica !udiciar penal, %%%, p.245C
- 5unt nscrisuri o1iciale 2ala/ile cu putere circulatorie $i nenominali4ate
E0ri/.5upr. s.p., #ec. nr. 47;;/1971, *.*.D. nr. 7/1972, p. 15,B #ec. nr. 1155/1971 n 1epertoriu p.167B
#ec. nr. 1,12/1971, *ep.p.167B #ec. nr. 467,/1969, 1ep., p.167C
(FALS PRI#IN8 I8ENTITATEA. U$ 8E FALS. INFRACIUNE UNIC%. CONCURS 8E INFRACIUNI)
@olosirea unui pa$aport 1als, pe numele altei persoane, n 1a.a autorit+.ilor, constituie in1rac.iunea #e 1als
pri2in# i#entitatea, iar nu $i cea #e u4 #e 1als n concurs cu cea #int3i. -re4entarea su/ o i#entitate 1als+
pre2+4ut+ n art. 293 C. pen. poate 1i s+23r$it+ $i prin 1olosirea unor acte 1alse #e i#entitate, 1apt+ a/sor/it+
n con.inutul laturii o/iecti2e a in1rac.iunii #e 1als pri2in# i#entitatea, ca o mo#alitate #e in#ucere n eroare a
or'anului #e stat.
(55 din 22 0a>i! 1""( *n 3P/ 4!5!6 n. 2'1"".) +. 1(1
Not: - u4 #e 1als, nscrisuri o1iciale, %. Dumitru, Dreptul nr. 12/1995, 55.
- !.Cocieru , Concurs 291-293 sau in1rac.iune comple=+, n -ro le'e nr. 2/1997, p. 171.
- -.5tanciu, Competena de soluionare a faptelor prev$ute n art. )() "i )(% C.pen. n -C! 0imi$oara
*e2.pen. nr. 1/1994, p.1, E2,2 la 0ri/. iar 2,4 la Au#ec.-i#em la . -apa#opol, *.*.D. nr. 1;/79, 5C, contra
- 9.:am/ert, Competena dup materie n ca$ul )(% C.pen., -.C.!.0. *e2.pen. nr. 1/1994, 19
Ept.competen.a 0ri/unaluluiC
- Dac+ 1+ptuitorul, atri/uin#u-$i o alt+ i#entitate, se 1olose$te $i #e un 1als, in1rac.iunile sunt autonome.
?n acest sens, 0."., $i pen., #ec. nr. 5,5/1993, cu not . -apa#opol, n Culegere, p.,4-,6
- %. Dinu D. &icaB %%. :i2iu 8ateiB %%%. 67eor'7e 8+r'+rit, Despre constituionalitatea prevederilor articolului
),< alin. + C. pen., Dreptul nr. 4/2;;;, 116.
(FALSUL PRI#IN8 I8ENTITATEA. PRO8UCEREA UNEI CONSECINE ?URI8ICE. ART. 2"3 C.PEN.)
%n1rac.iunea #e 1als pri2in# i#entitatea este con#i.ionat+ #e scopul urm+rit #e 1+ptuitor, ca pre4entarea
su/ o i#entitate 1als+ s+ pro#uc+ o consecin.+ >uri#ic+.
!ceast+ con#i.ie pri2e$te latura su/iecti2+ a in1rac.iunii caracteri4at+ prin scop, 1iin# irele2ant #ac+, n
1apt, consecin.a >uri#ic+ s-a pro#us ori nu.
2.&('1""() *n Bul.jud.) +.2&2
Not: - 6i'el -otri2itu, =nfraciunea de fals privind identitatea, Dreptul nr. 1;/2;;1, p.162
- :. 8i7u, Competena anulrii unui nscris fals n ca$ul unei soluii de neurmrire penal, n Dreptul nr.
7/2;;3, p. 191
(FALS N NSCRISURI SUB SEMN%TUR% PRI#AT%. FALS INTELECTUAL. U$ 8E FALS. LE,EA NR.
.('1""&)
5coaterea #in circuitul economic a cantit+.ii #e .i'+ri netim/rate prin #istru'erea acesteia, constituie o
preluare a /unurilor n 2e#erea 1olosirii, 1iin# asimilat+ li2r+rii #e /unuri $i constituie o opera.iune impo4a/il+
care 'enerea4+ o/li'a.ia #e plat+ a 0..!.
@apta inculpatului #e a nre'istra suma #e 13;.,55.637 lei la c7eltuieli #e#ucti/ile, n mpre>ur+rile
ar+tate, opera.iune e1ectuat+ n scopul sustra'erii #e la plata o/li'a.iilor 1iscale $i #e a ascun#e o/iectul
impo4a/il pentru a nu pl+ti 0..!. #atorat+, n#epline$te elementele constituti2e ale in1rac.iunii pre2+4ute #e
art. 12 #in :e'ea nr. ,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal.
-rin sentin.a penal+ nr. ,5 #in 27 mai 1999 a Au#ec+toriei )r+$tie, inculpatul ".-., a 1ost con#amnat
#up+ cum urmea4+ H
- 6 luni nc7isoare pentru in1rac.iunea #e 1als n nscrisuri su/ semn+tur+ pri2at+ pre2+4ut+ $i pe#epsit+
#e art. 29; Co# penal, prin sc7im/area nca#r+rii >uri#ice a 1aptei #in in1rac.iunile #e 1als intelectual
pre2+4ut+ $i pe#epsit+ #e art. 2,9 Co# penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal $i u4 #e 1als pre2+4ut+ $i
pe#epsit+ #e art. 291 Co# penal cu aplicarea art. 41 Co# penalB
- 4 luni nc7isoare pentru in1rac.iunea #e rupere #e si'ilii pre2+4ut+ $i pe#epsit+ #e art. 243 alin. 1 Co#
penal.
?n /a4a art. 1 #in :e'ea nr. 137/1997 s-a constatat c+ pe#epsele aplicate inculpatului sunt 'ra.iate
inte'ral $i con#i.ionat.
?n /a4a art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 1; lit. # Co# proce#ur+ penal+, inculpatul ".-. a 1ost ac7itat #e
su/ n2inuirea s+23r$irii in1rac.iunilor #eH
- e2a4iune 1iscal+ pre2+4ut+ $i pe#epsit+ #e art. 12 #in :e'ea nr. ,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co#
penalB
- e2a4iune 1iscal+ pre2+4ut+ $i pe#epsit+ #e art. 13 #in :e'ea nr. ,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co#
penalB
- 1olosirea cre#itului societ+.ii n alte scopuri $i n 1a2oarea acestuia pre2+4ut+ $i pe#epsit+ #e art. 194
pct. 5 #in :e'ea nr. 31/199; cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal.
?n /a4a art. 16;
5
Co# proce#ur+ penal+, s-a #ispus restituirea c+tre inculpat a cau.iunii n sum+ #e
4.;;;.;;; lei, ac7itat+ cu recipisa C9C nr. 1/25336;1 #in 2 martie 199, la !'en.ia C9C )r+$tie.
5-a #ispus ncetarea st+rii #e li/erare pro2i4orie.
5-a #ispus ri#icarea sec7estrului asi'urator instituit prin nc7eierea #in #ata #e 1; septem/rie 199, a
Au#ec+toriei )r+$tie asupra apartamentului .
5-a re.inut n 1apt c+ inculpatul este asociat unic al 5.C. 5.C. societate n1iin.at+ #e inculpat la #ata #e
29 #ecem/rie 1994.
:a #ata #e 11 au'ust 1995 6u2ernul *om3niei a emis )r#onan.a nr. 23, prin care s-a instituit
o/li'ati2itatea importatorilor sau pro#uc+torilor #e a marca .i'aretele prin aplicarea unor tim/re, ncep3n# cu
#ata #e 1 martie 1996, #at+ #e la care se inter4icea 23n4area acestor pro#use 1+r+ elementele #e marcare
speci1ice.
?ntruc3t p3n+ la #ata #e 1 martie 1996 s-a constatat c+ stocurile #e .i'+ri a1late la pro#uc+tori $i
comercian.i nu au 1ost epui4ate, acest termen a 1ost prelun'it cu nc+ #ou+ luni, respecti2 p3n+ la 1 mai
1996.
Consecin.a ime#iat+ a acestei or#onan.e a 1ost c+ persoanele 2i4ate tre/uiau s+-$i lic7i#e4e stocurile #e
.i'+ri netim/rate, p3n+ la #ata limit+ #e 1 mai 1996, ulterior 23n4area acestora 1iin# inter4is+ su/ sanc.iunea
con1isc+rii .i'aretelor netim/rate $i aplicarea unor amen4i.
Cu toate acestea, n perioa#a anterioar+ #atei #e 1 mai 1996, inculpatul s-a apro2i4ionat n continuare
cu cantit+.i mari #e .i'+ri netim/rate, pro1it3n# #e pre.ul mai sc+4ut al acestora $i sper3n# c+ termenul limit+
2a mai 1i prelun'it n continuare.
Deoarece acest lucru nu s-a nt3mplat, inculpatul mpreun+ cu martorul (.). au ntocmit la #ata #e 5 mai
1996 un proces 2er/al prin care au consemnat c+ au #istrus prin ar#ere o cantitate #e .i'+ri netim/rate n
2aloare #e 13;.,55.637 lei.
!cest proces 2er/al nu n#eplinea con#i.iile pre2+4ute la pct. 119, cap.%%% al *e'ulamentului pri2in#
aplicarea :e'ii nr. ,2/1991 $i ca atare, nu putea 1i nre'istrat n conta/ilitate ca #ocument >usti1icati2.
Controalele e1ectuate ulterior au scos n e2i#en.+ mpre>urarea c+ #in #ispo4i.ia scris+ a inculpatului pe
procesul 2er/al, martora -rostean %leana care n#eplinea 1unc.ia #e conta/il, a trecut suma #e 13;.,55.637
lei pe c7eltuieli, sc+43n# ast1el /a4a #e impo4itare, #e$i n realitate #istru'erea .i'+rilor ne1iin# o c7eltuial+
a1erent+, este ne#e#ucti/il+ #in punct #e 2e#ere 1iscal.
!ceast+ mpre>urare este re'lementat+ le'al n art. 5 $i 6 #in )r#onan.a 6u2ernului nr. 7; #in 29 au'ust
1994 pri2in# impo4itul pe pro1it.
5-a re.inut, #e asemenea, c+ la cump+rarea .i'+rilor netim/rate, 5.C. 5.C. a pl+tit 0..!-ul a1erent
1urni4orului, urm3n# ca la 23n4area acestora sau scoaterea lor #in circuitul comercial, pre.ul sta/ilit s+ 1ie
purt+tor #e 0..!., care la r3n#ul s+u tre/uia 2irat la stat.
Ki'+rile respecti2e prin presupusa #istru'ere au 1ost scoase #in circuitul comercial $i n momentul n
care, conta/ila -.%. a ncercat s+ inclu#+ n #econtul pri2in# 0..!-ul $i suma #e 23.;53.5,2 lei, inculpatul a
re1u4at s+ pl+teasc+ aceast+ sum+, contrar pre2e#erilor )r#onan.ei 6u2ernului nr. 3/1992 pri2in# plata
0..!-ului.
5-a re.inut la #ata trimiterii n >u#ecat+ c+ prin aceste opera.iuni, inculpatul a a#us statului un pre>u#iciu
n sum+ #e 73.27,.724 lei, sum+ care s-a consi#erat c+ ar 1i repre4entat impo4itul pe pro1it L 0..!-ul a1erent
contra2alorii .i'+rilor, respecti2 suma #e 13;.,55.637 lei.
%ni.ial, partea ci2il+ Direc.ia 6eneral+ a @inan.elor -u/lice $i Controlului @inanciar #e 5tat De2a, s-a
constituit parte ci2il+ cu suma #e 43.93,.433 lei, constat3n# toto#at+ c+ 0..!-ul n sum+ #e 23.553.52, lei a
1ost #e 1apt ac7itat n luna iulie 1996, 1iin# ast1el e=clus #in pre>u#iciul constatat.
(lterior, inculpatul a contestat acest pre>u#iciu la or'anele 1inanciare competente, care n 1inal au
conclu4ionat c+, re1eritor la in1rac.iunea #e e2a4iune 1iscal+ pre2+4ut+ $i pe#epsit+ #e art. 13 #in :e'ea nr.
,7/1994, nu e=ist+ pre>u#iciu, pl3n'erile inculpatului con1orm :e'ii nr. 1;5/1997 1iin# a#mise, r+m3n3n# #e
pl+tit #oar suma #e 5.55;.2,2 lei repre4ent3n# impo4itul pe pro1it a1erent cantit+.ii #e .i'+ri.
Din a#resa nr. 1734;6 #in 14 aprilie 1999 a 8inisterului @inan.elor I Direc.ia 6eneral+ Auri#ic+, a
re4ultat c+ aceast+ sum+ a 1ost consi#erat+ ca o a/atere #e la #isciplina 1inanciar+ pri2in# impo4itul pe pro1it,
aplic3n#u-i-se inculpatului o amen#+ contra2en.ional+, care a 1ost ac7itat+.
-artea ci2il+ D.6.@.-.C.@.5. a conclu4ionat c+ nee=ist3n# pre>u#iciu, nu se constituie parte ci2il+.
! conclu4ionat instan.a c+ #in conclu4iile p+r.ii ci2ile #epuse la #osar a re4ultat c+ inculpatul nu s-a
sustras #e la plata o/li'a.iilor 1iscale c+tre stat, ast1el c+ nu sunt ntrunite elementele constituti2e ale
in1rac.iunii #e e2a4iune 1iscal+ pre2+4ut+ #e art. 13 #in :e'ea nr. ,7/1994 $i se impune ac7itarea n
con1ormitate cu art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 1; lit. # #in Co#ul #e proce#ur+ penal+.
?n le'+tur+ cu in1rac.iunea #e e2a4iune 1iscal+ pre2+4ut+ #e art. 12 #in :e'ea nr. ,7/1994 const3n# n
aceea c+ inculpatul nu a ac7itat c+tre stat suma #e 5.215.759 lei repre4ent3n# impo4itul a1erent salariilor
ac7itate persoanelor an'a>ate la societatea inculpatului instan.a a re.inut c+ nu sunt n#eplinite elementele
constituti2e $i se impune ac7itarea.
-ersoanele men.ionate n ane=a 2 /is al procesului 2er/al nc7eiat la #ata #e , mai 1997 nu 1i'urea4+
pe statele #e plat+ ale 5.C. 5.C. -ersoanele n cau4+ nu au contracte #e munc+ $i contracte #e prest+ri
ser2icii, iar sumele men.ionate n ane=a 2 /is nu au 1ost incluse pe c7eltuielile a'entului economic. ?n
consecin.+, suma re.inut+ ca impo4it pe salariu nepl+tit c+tre stat, respecti2 3.2,6.9,6 L 1.;,2.672 lei
ma>or+ri nt3r4iere, a 1ost e=onerat+ #e la plata #e c+tre inculpat, a$a cum re4ult+ #in a#resa D.6.@.-.C.@.5.
De2a.
!ceast+ 1apt+ a 1ost luat+ n e=aminare $i #e c+tre Direc.ia 6eneral+ #e 8unc+ $i -rotec.ie 5ocial+ a
Au#. Dune#oara care a ar+tat c+ prest+rile #e ser2icii nu sunt raporturi #e munc+ care ca# su/ inci#en.a
le'isla.iei muncii, ci sunt raporturi #e #rept ci2il, persoanele ast1el an'a>ate nu au #repturile $i o/li'a.iile #e
asi'ur+ri sociale. 5-a re.inut c+ totu$i, inculpatul a s+23r$it o contra2en.ie prin nenc7eierea $i
nenre'istrarea contractelor #e prest+ri ser2icii $i a 1ost sanc.ionat pentru aceast+ 1apt+ cu amen#a #e
5;;.;;; lei.
&ici aceast+ parte ci2il+ nu s-a constituit parte ci2il+ n procesul penal, consi#er3n# c+ nu e=ist+
pre>u#iciu a1erent pentru care inculpatul a 1ost trimis n >u#ecat+.
! mai re.inut instan.a c+ inculpatul nu a 1olosit cre#itele n alte scopuri, $i #eci, nu a s+23r$it nici
in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 194 pct. 5 #in :e'ea nr. 31/ 199;.
5-a re.inut ns+ c+ inculpatul a s+23r$it in1rac.iunea #e 1als n nscrisuri su/ semn+tur+ pri2at+ prin
ntocmirea procesului 2er/al #e ar#ere a unor .i'+ri netim/rate, care a ser2it la pro#ucerea #e consecin.e
>uri#ice.
?n s13r$it, s-a re.inut n 1apt, c+ n #ata #e 12 martie 1997 or'anele #e poli.ie au e1ectuat un control la
/arul - apar.in3n# 5.C. 5.C. $i au constatat c+ sunt e=puse spre 23n4are pac7ete #e .i'+ri a23n# aplicate
necorespun4+tor tim/rele #e marcare.
Deoarece acest control a a2ut loc la o or+ t3r4ie, or'anele #e control au si'ilat /arul cu scopul #e a 2eni
ulterior pentru 2eri1icarea pac7etelor respecti2e.
:a scurt timp #up+ si'ilarea /arului, inculpatul s-a pre4entat la 1a.a locului $i a rupt si'iliile cu >usti1icarea
c+ or'anele #e poli.ie nu au #reptul s+ aplice asemenea si'ilii.
-rima instan.+ s-a /a4at pe actele #e constatare ntocmite n cau4+, pe e=perti4a conta/il+ >u#iciar+ $i
pe #eclara.iile martorilor $i inculpatului.
?mpotri2a acestei sentin.e au #eclarat apel, -arc7etul #e pe l3n'+ Au#ec+toria )r+$tie $i inculpatul ".-.
?n apelul parc7etului s-a sus.inut c+ 7ot+r3rea este netemeinic+ $i nele'al+ ca urmare a ac7it+rii
inculpatului, ntruc3t acesta a s+23r$it toate in1rac.iunile pentru care a 1ost trimis n >u#ecat+ $i, n mo#
#eose/it, e=ist+ pro/e conclu#ente c+ s-a sustras #e la plata impo4itelor prin ntocmirea n 1als a procesului
2er/al #e #istru'ere a unei cantit+.i importante #e .i'+ri 1+r+ tim/re emise #e 8inisterul @inan.elor.
De asemenea, s-a sus.inut c+ 1aptele #e 1als au 1ost corect nca#rate n rec7i4itor n #ispo4i.iile art. 2,9
$i 291 Co# penal.
?n s13r$it, sentin.a a 1ost criticat+ n ceea ce pri2e$te in#i2i#uali4area pe#epselor consi#erate prea mici.
?n apelul inculpatului s-a sus.inut c+ 7ot+r3rea este netemeinic+ $i nele'al+ n pri2in.a con#amn+rii
acestuia, #eoarece nu a comis in1rac.iunea #e 1als $i nu sunt n#eplinite cerin.ele in1rac.iunii #e rupere #e
si'ilii.
-rin #eci4ia penal+ nr. 14,1 #in 22 #ecem/rie 1999 a 0ri/unalului Dune#oara a 1ost a#mis apelul
inculpatului, s-a #es1iin.at sentin.a atacat+ $i n /a4a art. 11 pct. 2 lit. a $i art. 1; lit. a Co# proce#ur+ penal+,
s-a #ispus ac7itarea inculpatului pentru in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 29; Co# penal, iar n /a4a art. 11 pct.
2 lit. a raportat la art. 1; lit. # Co# proce#ur+ penal+, s-a #ispus ac7itarea $i pentru in1rac.iunea pre2+4ut+ #e
art. 243 Co# penal, men.in3n#u-se restul #ispo4i.iilor sentin.ei atacate.
-rin aceea$i #eci4ie s-a respins ca ne1on#at apelul #eclarat #e -arc7etul #e pe l3n'+ Au#ec+toria
)r+$tie.
! moti2at instan.a #e apel c+ #in ntre'ul material pro/ator nu re4ult+ c+ procesul 2er/al ntocmit #e
c+tre inculpat n asisten.a unui martor, ar constitui un act care nu re1lecta realitatea.
?n ceea ce pri2e$te in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 194 #in :e'ea nr. 31/199;, aceasta nu este #o2e#it+
prin nici un 1el #e pro/e.
Cu pri2ire la in1rac.iunile #e e2a4iune 1iscal+, solu.ia instan.ei #e 1on# prin care a #ispus ac7itarea este
corect+.
5-a constatat ast1el c+ apelul #eclarat #e parc7et nu este 1on#at.
?n ceea ce pri2e$te apelul #eclarat #e inculpat prin care a solicitat ac7itarea pentru in1rac.iunile
pre2+4ute #e art. 29; Co# penal, art. 243 alin. 1 Co# penal s-a apreciat c+ este ntemeiat.
%nculpatul a 1ost 're$it con#amnat pentru in1rac.iunea #e 1als n nscrisuri su/ semn+tur+ pri2at+,
nee=ist3n# pro/e care s+ #o2e#easc+ c+ inculpatul ar 1i atestat 1apte nea#e2+rate.
?n cau4+ nu sunt ntrunite nici elementele constituite ale in1rac.iunii #e rupere #e si'ilii pre2+4ut+ #e art.
243 Co# penal.
)r'anele #e poli.ie s-au pre4entat la /arul - $i au ntocmit procesul 2er/al la orele 23,25 n care au
consemnat c+ au '+sit e=puse la 23n4are 6 cartu$e #e .i'+ri tip :8 $i 9 cartu$e #e .i'+ri !55)5 care
pre4entau tim/re incorect aplicate.
?n aceste con#i.ii s-au ri#icat toate .i'+rile #e c+tre or'anele #e poli.ie $i s-a aplicat pe u$a /arului un
si'iliu tip 8.%., care a 1ost rupt #e c+tre inculpat #up+ un inter2al #e 3; #e minute.
! moti2at instan.a #e apel c+ si'iliul nu a 1ost le'al aplicat ntruc3t nu a e=istat nici o or#onan.+ emis+ #e
or'anul #e cercetare penal+ sau #e c+tre procuror iar pe #e alt+ parte aplicarea si'iliului nu se nca#rea4+
nici n proce#ura pre2+4ut+ #e art. 96 $i art. 99 $i urm. #in Co#ul #e proce#ur+ penal+, ne1iin# 2or/a #e
conser2area 2reunei pro/e, mai ales c+ cele 15 cartu$e #e .i'+ri 1useser+ ri#icate.
?mpotri2a acestei #eci4ii a #eclarat recurs -arc7etul #e pe l3n'+ 0ri/unalul Dune#oara $i inculpatul.
-arc7etul a in2ocat 're$ita ac7itare a inculpatului ntruc3t pro/ele a#ministrate con1irm+ 2ino2+.ia
acestuia pentru toate in1rac.iunile pentru care a 1ost trimis n >u#ecat+.
%nculpatul a #eclarat c+ $i retra'e recursul.
Curtea #e !pel !l/a %ulia prin #eci4ia penal+ nr. 4;3 #in 25 mai 2;;; a respins ca ne1on#at recursul
#eclarat #e parc7et.
! moti2at instan.a #e recurs c+ n cau4+ s-a re.inut o corect+ stare #e 1apt $i s-a #ispus n mo# temeinic
ac7itarea inculpatului pentru in1rac.iunile re.inute n rec7i4itoriu. !cu4area inculpatului s-a /a4at pe pre4um.ii,
nee=ist3n# pro/e care s+ con1irme 2ino2+.ia inculpatului.
?mpotri2a acestor 7ot+r3ri procurorul 'eneral a #eclarat recurs n anulare n temeiul art. 4;9 $i art. 41;
alin. 1 partea %, pct. 7
1
te4a % #in Co#ul #e proce#ur+ penal+ cu moti2area c+ ac7itarea inculpatului ".-.
pentru in1rac.iunile pre2+4ute #e art. 12 $i art. 13 #in :e'ea nr. ,7/1994 este contrar+ le'ii.
5-a ar+tat c+ 're$it instan.ele au apreciat c+ 1aptele inculpatului constituie contra2en.ie $i nu s-a pro#us
pre>u#iciu.
%nstan.ele au a2ut n 2e#ere e=clusi2 rela.iile comunicate #e partea ci2il+, n care s-a men.ionat c+ s-au
aplicat sanc.iuni contra2en.ionale, c+ pre>u#iciul a 1ost acoperit #e societatea comercial+ $i c+ aceea$i sum+
constituie o/iect al unui liti'iu ci2il, situa.ie 1a.+ #e care partea ci2il+ a #eclarat c+ renun.+ la preten.iile ci2ile
n cau4a penal+.
5impla apreciere a p+r.ii ci2ile con1orm c+reia 1aptele inculpatului constituie contra2en.ii nu n#rept+.ea
instan.ele s+-$i nsu$easc+ aceste consi#erente.
%nstan.ele tre/uiau ca, #3n# #o2a#+ #e rol acti2, s+ cercete4e 1aptele cu care au 1ost sesi4ate n lumina
#ispo4i.iilor le'ale pre2+4ute #e )r#onan.a 6u2ernului nr. 7;/1994 pri2in# impo4itul pe pro1it, a :e'ii nr.
,7/1994 pri2in# e2a4iunea 1iscal+, a )r#onan.ei 6u2ernului nr. 3/1992 pri2in# ta=a pe 2aloarea a#+u'at+, n
raport #e care se n2e#erea4+ cu su1icien.+ caracterul in1rac.ional al acti2it+.ii inculpatului.
5-a solicitat, pentru 1aptele inculpatului #e a #ispune nre'istrarea sumei #e 13;.,55.637 lei #rept
c7eltuial+ #e#ucti/il+ $i pentru neplata 0..!. s+ se re.in+ in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 12 #in :e'ea nr.
,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal, #ispun3n# sc7im/area nca#r+rii >uri#ice n acest sens.
-entru 1apta inculpatului care n perioa#a iunie 1996 I martie 1997 a retri/uit un num+r #e 9 persoane
1+r+ a nscrie n e2i#en.a patrimonial+ a societ+.ii comerciale ntrea'a sum+ pl+tit+, s-a solicitat a se re.ine
c+ inculpatul se 1ace 2ino2at #e in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 12 #in :e'ea nr. ,7/1994 s+23r$it+ n con#i.iile
pre2+4ute #e art. 41 alin. 2 #in Co#ul penal.
9=amin3n# recursul n anulare #eclarat, se constat+ urm+toarele H
?n cau4+ nu se contest+ c+ #up+ intrarea n 2i'oare a )r#onan.ei 6u2ernului nr. 23 #in 11 au'ust 1995,
prin care se solicita lic7i#area stocurilor #e .i'+ri netim/rate p3n+ la #ata limit+ I 1 mai 1996 I, inculpatul
".-. a ntocmit la #ata #e 5 mai 1996 un proces 2er/al prin care a consemnat c+ a #istrus prin ar#ere, o
cantitate #e .i'+ri netim/rate n 2aloare #e 13;.,55.637 lei.
*ealitatea celor consemnate n acest proces 2er/al nu 1ace o/iectul recursului n anulare #eclarat, ast1el
c+ su/ acest aspect #ispo4i.ia #e ac7itare a inculpatului pentru in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 29; Co# penal,
a intrat n puterea lucrului >u#ecat.
Con1orm art. 4 alin. 2 #in )r#onan.a 6u2ernului nr. 7;/1994 pri2in# impo4itul pe pro1it, pentru
#eterminarea pro1itului impo4a/il, c7eltuielile sunt #e#ucti/ile numai #ac+ sunt a1erente reali4+rii 2eniturilor.
-otri2it acestei #ispo4i.ii, re4ult+ c+ #in /a4a impo4a/il+ se #e#uc numai c7eltuielile e1ectuate pentru
o/.inerea unui 2enit $i numai n m+sura n care 2enitul a 1ost reali4at e1ecti2.
?n cau4+, c7eltuiala pe care a 1+cut-o 5.C. 5.C. al c+rei a#ministrator $i asociat unic era inculpatul ".-.
cu ac7i4i.ionarea .i'+rilor, respecti2 suma #e 13;.,55.637 lei I repre4ent3n# pre.ul $i 0..!. ac7itat+
23n4+torului I, nu a 1ost urmat+ #e reali4area unui 2enit, ast1el c+ nu a #o/3n#it natura #e c7eltuiala
#e#ucti/il+, n sensul #ispo4i.iei le'ale mai sus ar+tate.
-e #e alt+ parte, potri2it art. 2 alin. 1 lit. a #in )r#onan.a 6u2ernului nr. 3/1992 pri2in# ta=a pe 2aloarea
a#+u'at+, n s1era #e aplicare a 0..!. se cuprin#, ca opera.iuni impo4a/ile, opera.iunile cu plat+ $i cele
asimilate acestora pri2in# li2r+rile #e /unuri.
Con1orm art. 2 pct. 2.2 al aceluia$i articol, este asimilat+ cu li2rarea #e /unuri preluarea #e c+tre a'entul
economic a unor /unuri n 2e#erea 1olosirii su/ orice 1orm+.
)pera.iunile scutite #e 0..!. sunt e=pres $i limitati2 pre2+4ute #e art. 6 #in )r#onan.a 6u2ernului nr.
3/1992
Con1orm art. 1; #in acela$i act normati2, o/li'a.ia pl+.ii 0..!. ia na$tere la #ata e1ectu+rii li2r+rii #e
/unuri, ori a opera.iunilor asimilate li2r+rii.
5coaterea #in circuitul economic a cantit+.ii #e .i'+ri netim/rate prin #istru'erea acesteia, constituie o
preluare a /unurilor n 2e#erea 1olosirii, 1iin# asimilat+ li2r+rii #e /unuri $i constituie o opera.iune impo4a/il+
care 'enerea4+ o/li'a.ia #e plat+ a 0..!.
5e constat+ ast1el c+ 0..! a1erent+ pre.ului .i'+rilor #istruse tre/uia consi#erat+ 0..!. colectat $i trecut
n conta/ilitatea societ+.ii n #econtul #e 0..!. pe luna n care s-a 1+cut opera.iunea, urm3n# ca ea s+ se
a#au'e la 0..!. #atorat+.
-otri2it art. 25 pct. c lit. a #in )r#onan.a 6u2ernului nr. 3/1992, pl+titorii #e 0..!. au o/li'a.ia s+ .in+ n
mo# re'ulat e2i#en.a conta/il+ care s+ le permit+ s+ #etermine 0..!. pentru li2r+rile $i ser2iciile e1ectuate.
!rt. 36 #in actul normati2 mai sus ar+tat sta/ile$te c+ nerespectarea pre2e#erilor #in art. 25 re1eritoare la
o/li'a.ia pl+titorilor #e 0..!. se sanc.ionea4+ con1orm :e'ii nr. ,7/1994 pri2in# com/aterea e2a4iunii 1iscale.
?n le'+tur+ cu 1apta inculpatului #e a nscrie suma #e 13;.,55.637 lei repre4ent3n# contra2aloarea
.i'+rilor #istruse, #rept c7eltuial+ #e#ucti/il+, urmea4+ a se anali4a #ac+ aceast+ opera.iune a 1ost 1+cut+ cu
inten.ia #e a se sustra'e #e la plata o/li'a.iunilor 1iscale 1iin# n#eplinite elementele constituti2e ale
in1rac.iunii #e e2a4iune 1iscal+ pre2+4ut+ #e art. 12 #in :e'ea nr. ,7/1994 ori inculpatul a ac.ionat #in culp+,
mpre>urare 1a.+ #e care 1apta este contra2en.ie.
-ro/atoriul a#ministrat con1irm+ c+ inculpatul a 1ost ncuno$tiin.at #e conta/ila sa, respecti2 martora
-rostean %leana c+ nre'istrarea sumei #e 13;.,55.637 lei repre4ent3n# contra2aloarea .i'+rilor #istruse, la
c7eltuieli #e#ucti/ile nu este le'al+ $i c+ tre/uie pl+tit 0..!. a1erent+ .i'+rilor #istruse.
@+r+ s+ .in+ seama #e propunerile conta/ilei societ+.ii, n con#i.iile n care le'alitatea nre'istr+rii a2ea
consecin.e asupra pl+.ii impo4itului pe pro1it $i a 0..!. #atorat+, inculpatul ".-. a #at #ispo4i.ie e=pres+,
impun3n# martorei s+ nre'istre4e suma la c7eltuieli #e#ucti/il+.
-entru a nu suporta consecin.e #e natur+ penal+ ori contra2en.ional+, conta/ila -.%. a re1u4at
nre'istrarea sumei #e 13;.,55.667 lei n mo#alitatea impus+ #e inculpat $i i-a solicitat #ispo4i.ie scris+,
ceea ce s-a $i nt3mplat. :a s13r$itul procesului 2er/al, inculpatul a men.ionat 5e 2a nre'istra pe pier#eri la
#e#ucti/ile semn3n# $i aplic3n# $tampila societ+.ii E1ila 61 #osar urm+rire penal+C. (lterior martora a 1+cut
nre'istrarea con1orm 2oin.ei inculpatului.
!ceste aspecte re4ult+ #in #eclara.iile constante ale martorei -rostean %leana #e la urm+rirea penal+ $i
instan.+ 9u i-am spus c+ nu tre/uie s+ trec la c7eltuieli #e#ucti/ile pentru a nu sc+#ea /a4a #e impo4itare,
iar acesta mi-a spus s+-i e=ecut #ispo4i.iile $i s+ le trec la c7eltuieli #e#ucti/ile E1ila 74 #osar instan.+C.
8o#ul n care inculpatul a impus nre'istrarea sumei la c7eltuieli #e#ucti/ile, i'nor3n# #ispo4i.iile le'ale,
pe acest aspect, a#use la cuno$tin.+ #e c+tre conta/ila societ+.ii comerciale, con#uce la conclu4ia c+ a
ac.ionat n acest 1el n scopul #e a se sustra'e #e la plata o/li'a.iilor 1iscale.
Cu pri2ire la mo#alitatea nre'istr+rii sumei, inculpatul a >usti1icat c+ s-a consultat cu >uristul societ+.ii,
a1irma.ie care nu are rele2an.+ $i nici nu a 1ost pro/at+.
-e #e alt+ parte, materialul pro/ator a#ministrat n cau4+ con1irm+ c+ inculpatul o/i$nuia s+ impun+
an'a>a.ilor $i alte opera.iuni nele'ale n acti2itatea #es1+$urat+ #e 5.C. 5.C. cu consecin.a o/.inerii #e
c3$ti'uri ilicite.
!st1el, martorul 0.%. I $o1er I a #eclarat c+ #up+ 1 mai 1996 a transportat cu inculpatul /a=uri cu .i'+ri
netim/rate n 'ara>ul acestuia, care ulterior au 1ost #istri/uite la unit+.i #e #es1acere, 1iin# 23n#ute #e su/
te$'7ea. !ceste aspecte sunt con1irmate $i #e martorii C.!. $i C.C. I 23n4+tori I care au relatat c+ #up+ 1
mai 1996, inculpatul le-a impus s+ 23n#+ .i'+ri 1+r+ tim/ru la un pre. mai mic #ec3t cel care se practica.
!ceste aspecte sunt #e natur+ s+ nt+reasc+ con2in'erea c+ inculpatul impunea an'a>a.ilor $i e1ectuarea
#e opera.iuni nele'ale cu consecin.a #iminu+rii impo4itelor $i a altor ta=e #atorate statului.
@apta inculpatului #e a nre'istra suma #e 13;.,55.637 lei la c7eltuieli #e#ucti/ile, n mpre>ur+rile
ar+tate, opera.iune e1ectuat+ n scopul sustra'erii #e la plata o/li'a.iilor 1iscale $i #e a ascun#e o/iectul
impo4a/il pentru a nu pl+ti 0..!. #atorat+, n#epline$te elementele constituti2e ale in1rac.iunii pre2+4ute #e
art. 12 #in :e'ea nr. ,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal.
Cum pentru aceste 1apte, sesi4area prin rec7i4itoriu s-a 1+cut cu in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art. 13 #in
:e'ea nr. ,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal, se 2a #ispune sc7im/area nca#r+rii >uri#ice n
in1rac.iunea men.ionat+ mai sus.
?n le'+tur+ cu pre>u#iciul cau4at #e inculpat, partea ci2il+ D.6.@.-.C.@.5. Dune#oara se a1l+ n liti'iu ci2il
cu inculpatul la Curtea #e !pel !l/a %ulia.
:a in#i2i#uali4area pe#epsei ce se 2a aplica inculpatului urmea4+ a se a2ea n 2e#ere pericolul social
concret al 1aptei comis+ #e inculpat $i #atele ce caracteri4ea4+ persoana acestuia, a1l3n#u-se la prima
nc+lcare a le'ii penale, urm3n# a-i aplica o pe#eaps+ orientat+ la limita minim+ a te=tului #e le'e
sanc.ionator.
5e aprecia4+ c+ scopul pe#epsei poate 1i atins $i 1+r+ e=ecutarea acesteia n #eten.ie, 1iin# n#eplinite $i
celelalte con#i.ii pre2+4ute #e art. ,1 Co# penal, ast1el c+ se 2a #ispune suspen#area con#i.ionat+ a
e=ecut+rii pe#epsei aplicate.
8oti2ul recursului n anulare cu pri2ire la con#amnarea inculpatului pentru in1rac.iunea pre2+4ut+ #e art.
12 #in :e'ea nr. ,7/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Co# penal const3n# n aceea c+ a retri/uit n perioa#a
iunie 1996 I martie 1997 un num+r #e 9 persoane 1+r+ a nscrie n e2i#en.a patrimonial+ a societ+.ii ntrea'a
sum+ pl+tit+, nu este ntemeiat.
-ro/atoriul a#ministrat nu con1irm+ aceast+ n2inuire.
*aportul #e e=perti4+ conta/il+ e1ectuat n 1a4a #e urm+rire penal+ a sta/ilit c+ n e2i#en.ele conta/ile
ale 5.C. 5.C. n perioa#a 1995 I 1997, $tatele #e plat+ au 1ost corect ntocmite re.in3n#u-se impo4itul pe
salarii n con1ormitate cu pre2e#erile le'ale.
&ici o alt+ pro/+ nu con1irm+ c+ inculpatul a retri/uit personalul an'a>at cu sume mai mari #ec3t cele
e2i#en.iate n statele #e plat+. 5olu.ia #e ac7itare pentru aceast+ in1rac.iune este corect+.
*ecursul n anulare #eclarat urmea4+ a 1i a#mis n con1ormitate cu art. 414
1
cu re1erire la art. 3,5
15
pct. 2
lit. # #in Co#ul #e proce#ur+ penal+, n sensul celor re.inute.
?n raport #e #ispo4i.iile art. 7 #in :e'ea nr. 26/199; se 2a #ispune trimiterea unei copii le'ali4ate #e pe
#ispo4iti2ul pre4entei #eci4ii la *e'istrul Comer.ului, pentru e1ectuarea nre'istr+rilor.
253 din 21 ianuai! 2--3 (8/@a n. 23-1'2--1)) a=4a>A +! @i>!Bu4 CCC.@;:./
FALSIFICAREA 8E ALIMENTE
NOT: - aleric+ Da/u, 0u#orel "o/oc 9noiu, #n"elciunea cu privire la calitatea mrfurilor. Falsificarea de
alimente sau alte produse. Deosebiri, *.D.-. nr. 1/2;;1, p.1;5
FALSIFICARE 8E MONE8E. N9EL%CIUNE. CONCURS
-unerea n circula.ie a mone#ei str+ine 1alsi1icate, #e c+tre o persoan+ care a cump+rat-o, ne$tiin# c+
este 1als+, constituie in1rac.iunea #e 1alsi1icare #e mone#e pre2+4ut+ n art. 2,2 alin. 2 raportat la art. 2,4 C.
pen., n concurs cu in1rac.iunea #e n$el+ciune.
2-&.'1" iu4i! 1" "5 *n 3P/ 4!5!6 n. &'1""2) +. 111
Not: Comentat+ n *e2.#r.com. nr. 11/1996,92.
%#em 7,7/1994 n Dreptul nr. 3/1995, p.92
(FALSIFICAREA 8E MONE8E. PUNEREA N CIRCULAIE) N9EL%CIUNE. CONCURS I8EAL 8E
INFRACIUNI.)
-unerea n circula.ie a unor mone#e 1alse, prin 23n4are, ntrune$te elementele constituti2e nu numai ale
in1rac.iunii pre2+4ute n art. 2,2 alin. 2, ci $i pe cele ale in1rac.iunii #e n$el+ciune pre2+4ute n art. 215 C.
pen., #eoarece cump+r+torul a 1ost in#us n eroare $i i s-a pricinuit o pa'u/+, iar inculpatul a urm+rit
reali4area unui 1olos material in>ust. ?ntruc3t ac.iunea, #atorit+ mpre>ur+rilor n care a a2ut loc $i urm+rilor pe
care le-a pro#us, ntrune$te elementele am/elor in1rac.iuni, sunt !plica/ile pre2e#erile art. 33 lit. / C. pen.
pri2itoare la concursul i#eal #e in1rac.iuni.
32('15 =!1uai! 1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. 3'1""() +. ((D Bu4.:ud.) 1..
Not: - 0.0eo#orescu, Consecinele penale ale unui cec fr acoperire n total sau n parte, Dreptul nr.
1;/199,, 99
(FALSIFICARE 8E MONE8%. 8EINERE 8E #ALORI FALSIFICATE. TENTATI#% LA INFRACIUNEA 8E
N9EL%CIUNE.)
De.inerea #e mone#+, cu $tiin.+ c+ este 1alsi1icat+, n 2e#erea punerii n circula.ie, constituie in1rac.iunea
pre2+4ut+ n art. 2,2 alin. 2 C. pen., c7iar #ac+ nu a 1ost pus+ n circula.ie.
?nainte #e a ncerca s+ 23n#+ mone#a 1alsi1icat+, 1+ptuitorii nu au comis tentati2a la in1rac.iunea #e
n$el+ciune, #eoarece lipse$te actul #e punere n e=ecutare a 7ot+r3rii #e a s+23r$i in1rac.iunea, con#i.ie
pre2+4ut+ n art. 2; C. pen.. 5u/ aspectul acestei in1rac.iuni, #eci, 1apta a r+mas n 1a4a actelor preparatorii,
nesanc.ionat+ #e le'e.
155( din 2- iuni! 1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. &'1""() 125
(FALSIFICARE 8E MONE8E SAU 8E ALTE #ALORI. N9EL%CIUNE. NU FALS 9I U$ 8E FALS.)
@aptele #e a nscrie n cecuri sume 1+r+ acoperire n contul /ancar $i 1olosirea lor pentru plata unor
m+r1uri cump+rate, constituie 3 in1rac.iuni a1late n concurs, $i anume #e 1alsi1icare #e cecuri pre2+4ut+ n
art. 2,2 alin. 1, #e punere n circula.ie a 2alorilor 1alsi1icate pre2+4ute n art. 2,2 alin. 2 $i #e n$el+ciune
pre2+4ut+ n art. 215 alin. 3 C. pen..
2&2 din 15 0a>i! 1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. &'1""() 1-(D Bul.jud.) 1."
(FALSIFICARE 8E MONE8E SAU ALTE #ALORI. TITLU PENTRU EFECTUAREA PL%ILOR. OR8IN 8E
PLAT%. 8EOSEBIRI)
)r#inul #e plat+ nu constituie titlu pentru e1ectuarea pl+.ilor n accep.iunea art. 2,2 C. pen. #eoarece,
potri2it *e'ulamentului "+ncii &a.ionale a *om3niei nr., #in 19 au'ust 1994, pentru a 1ace pl+.i pe /a4a
acestui or#in, 1+r+ putere circulatorie n sine, societatea /ancar+ este o/li'at+ s+ n#eplineasc+ anumite
opera.iuni 1+r+ #e care trans1erul sumei #e /ani nu se poate reali4a. ?n atare situa.ie, 1apta #e 1alsi1icare $i
1olosire a unui or#in #e plat+ constituie in1rac.iunea #e 1als n nscrisuri su/ semn+tur+ pri2at+ pre2+4ut+ #e
art. 29; alin. 1 C. pen., iar nu in1rac.iunile #e 1alsi1icare #e mone#e sau #e alte 2alori pre2+4ute #e art. 2,2
alin. 1 $i #e art. 2,2 alin. 2 C. pen.
2.3" din 2 au5u@> 1""" < 3'2---) 1"-
(FALSIFICARE 8E MONE8E SAU ALTE #ALORI. N9EL%CIUNE. PARTICIPAIE IMPROPRIE)
?ncre#in.area #e c+tre un a#ministrator #e societate comercial+, 1+r+ #isponi/il n cont, a unei 1ile cec
semnat+ #e el, n 2e#erea complet+rii ei cu 2aloarea m+r1ii ce urma a 1i ri#icat+ #e la 1urni4or, constituie at3t
participa.ie improprie la in1rac.iunea #e 1alsi1icare #e mone#e sau #e alte 2alori pre2+4ute #e art. 31 alin. 1
raportat la art. 2,2 alin. 1 $i 2 C.pen., c3t $i participa.ia improprie la in1rac.iunea #e n$el+ciune pre2+4ut+ #e
art. 31 alin. 1 raportat la art. 215 alin. 2 $i 3 C.pen., pentru am/ele cu aplicarea art. 13 C.pen., #ac+
persoana c+reia i s-a ncre#in.at 1ila C9C a completat-o $i a 1olosit-o ca instrument #e plat+.
.2" din 5 0a>i! 1""" < 3'2---) 12-
(FALSIFICAREA 8E MONE8E SAU ALTE #ALORI. N9EL%CIUNE PRIN EMITERE 8E CECURI F%R%
ACOPERIREA NECESAR%. 8EOSEBIRI. APLICAREA LE,II MAI FA#ORABILE)
!cti2it+.ile #e 1alsi1icare #e cecuri, ncriminat+ prin art. 2,2 alin. 1 C.pen., $i #e punere a acestora n
circula.ie, ncriminat+ prin alineatul 2 al aceluia$i articol, constituie, n urma mo#i1ic+rilor $i complet+rilor
a#use Co#ului penal prin :e'ea nr. 14; #in 14 noiem/rie 1996, in1rac.iunea #e n$el+ciune pre2+4ut+ #e art.
215 alin. 4 te4a % C.pen., prin care se sanc.ionea4+ 1apta #e emitere a unui cec asupra unei institu.ii #e
cre#it sau unei persoane, $tiin# c+ pentru 2alori1icarea lui nu e=ist+ po2i4ia sau acoperirea necesar+.
Cum sanc.iunea pre2+4ut+ pentru in1rac.iunile #e 1alsi1icare #e mone#e sau #e alte 2alori $i #e punere n
circula.ie #e 2alori 1alsi1icate, n 1ormele pre2+4ute la art. 2,2 alin. 1 $i la alin. 2 C.pen., este mai u$oar+
#ec3t sanc.iunea pre2+4ut+ pentru in1rac.iunea #e n$el+ciune pre2+4ut+ #e art. 215 alin. 4 C.pen., n raport
cu pre2e#erile art. 13 C.pen., re1eritoare la aplicarea le'ii mai 1a2ora/ile, 1aptele #e emitere $i #e punere n
circula.ie #e cecuri 1+r+ acoperire s+23r$ite anterior apari.iei :e'ii nr. 14;/1996 tre/uie nca#rate, #up+ ca4,
n art. 2,2 alin. 1 sau n art. 2,2 alin. 2 C. pen.
1-"" din 23 0a>i! 1""" < 3'2---) 1..
(FALSIFICAREA 8E MONE8E SAU ALTE #ALORI. OR8IN 8E PLATA)
)r#inul #e plat+ nu are, n sine, putere circulatoriem $i #eci nu poate ser2i, #irect, ca mi>loc #e plat+B el
nu constituie titlu pentru e1ectuarea pl+.ilor n sensul art. 2,2 C.pen.
&5&. din 12 n/i!01i! 2---
NotH -otri2it *e'ulamentului ".&.*. nr., #in 19 au'ust 1994.
(BILET LA OR8IN)
"iletul la or#in constituie un titlu pentru e1ectuarea pl+.ilor $i se nca#rea4+ n cate'oria 2alorilor la care
se re1er+ art. 2,2 C.pen.
33-" din 12 @!+>!01i! 2---) *n Bul.jud.)32&
(FALSIFICARE 8E #ALORI STR%INE PRIN PUNEREA ACESTORA N CIRCULAIE. N9EL%CIUNE.
E7ISTENA CONCURSULUI.)
%n1rac.iunea pre2+4ut+ n art. 2,2 alin. 2 C. pen., raportat 2,4 C. pen. const3n# n punerea n circula.ie
#e 2alori str+ine 1alsi1icate este n esen.+, prin toate elementele sale constituti2e, o n$el+ciune comis+ n
le'+tur+ cu circula.ia monetar+. De aceea, in1rac.iunea pre2. n art. 215 alin. 2 C. pen. nu poate 1i re.inut+ n
concurs, nici c7iar i#eal, ci ea este a/sor/it+ n aceasta.
1225 din 22 au5u@> 1" "1 *n 3P/ 4!5!6 n. 1'1""2) +. 12.
Not: - ?n acela$i sens, 0ri/.5upr., s.pen.#ec. nr. 1913/19,9, n Caietele 31=>.4U1, nr.6;
-entru participa.ie improprie, 2e4i d!;. n. &&'1".( a ;/0+4!>u4ui d! () *n C. 8.) 312
- @als n nscrisuri - n$el+ciune
Ti1. Su+.) @.+.) d!;. n. &.2'1".&
- 'ingouri de aur, la D. Ciuncan, n Dreptul nr. ,/1995, p. 51.
- Dec. C.5.A. nr. 2;4,/1995- ! se 2e#ea anali4a ei la D. Ciuncan, Fals de monede. #n"elciune. Concurs,
n *e2ista #e #rept comercial nr. 11/1996, p.92 $i urm.B
9miterea #e cecuri 1+r+ acoperire constituie, numai n$el+ciune, $i la C. 5ima, Calificarea !udiciar a
faptei de a emite un cec, -ro le'e nr. 4/1997, 5B
- 67.Diaconu, =nfraciunea de falsificare de monede, *.D.-. nr. 4/1996, 45B 8.5usman, #ncadrarea
!uridic a faptei de a emite un cec fr disponibil, Dreptul nr. 9/1997, p. 96B
0itlurile pu/lice trebuie emise de o /anc+ ori #e alte institu.ii #e cre#it competent E. -apa#opol, Not la
#ec.C!", 5.% pen. nr. 1,9/!/1997 n Culegere p.112 $i urm.C
- D. Ciuncan, @alsi1icare #e mone#e, *.D.-. nr. 4/1996, p.43.
- -unerea n circula.ie presupune, ntot#eauna, n$elarea /unei cre#in.e a celui c+ruia % s-a o1erit
mone#a, titlul sau 2aloarea 1alsi1icat+ presupune ie$irea 2alorii #in m3na o1ertantului $i primirea sa #e c+tre
cel in#us n eroareB ea implic+ o trecere real+ a pro#usului in1rac.iunii n st+p3nirea celui c+ruia i s-a a1lat o
sc7im/are e1ecti2+ a #etentorului. -3n+ atunci nu se poate 2or/i #ec3t #e o ncercare #e punere n
circula.ie. -rin urmare, pre4entarea la plat+ cu o mone#+ 1alsi1icat+, 1+r+ a se reu$i s+ 1ie acceptat+,
#eoarece 1alsul este o/ser2at nu constituie o in1rac.iune consemnat+, ci o tentativ E. -apa#opol n Codul
penal comentat "i adnotat? 2ol. %%, p.214C.
@apta poate 1i pri2it+, e2entual, ca o in1rac.iune consumat+ #e 1als n #eclara.ii.
:a u4ul #e 1als este su1icient+ n1+.i$area, #epunerea, pre2alarea #e un anume nscris.
@olosirea E291C este instantanee.
De asemenea, in1rac.iunea este consemnat+ ca #e.inere a 2alorilor 1alsi1icate n 2e#erea punerii n
circula.ie E2arianta 2 la 2,2 al.2 C.pen.C, #ac+ a e=istat o n#oial+ Erea-cre#in.+C #e 2iciere.
0entati2a la n$el+ciune se opre$te la pro#ucerea pa'u/ei.
- C. "utiuc, Deinerea "i punerea n circulaie a valorilor falsificate, *.D.-. nr. 3/199,, 74
9miterea unui cec 1+r+ acoperire nici nu constituie o contra1acere Epro#ucere prin imitareC, nici o alterare
Emo#i1icare material+C, #eci nu este 2,2, ci 215.
. -apa#opol, Not n C!", C.D. .+,,(, p.125 consi#er+ c+ ini.ial mo#alitatea era e=clus+ 1aptic Din
215, acum nou intro#us. Contra, .Don'oro4, Noul cod ... pre$entare comparatic, p.14;
Eincriminarea este asem+n+toare, #oar redactarea este mai concis+C.
Cecul are numai 1unc.ia #e instrument #e plat+, nu #e cre#it.
5t. C+rpenaru, Drept comercial rom6n, 9#.!ll, "ucuresti, 199,, p.516
P!n>u a =i a+!;ia>A ;a 0/n!dA) >i>4u4 >!1ui! @A =i aEu> anterior +u>!! d! ;i;u4aFi!.
. -apa#opol, Not, C!", C.D. .+,,(, p.125
Contra:
- %ncriminarea #in 2,2 alin. 2 are prioritate 1a.+ #e 215 E). :o'7in, 0. 0eo#or, Drept penal rom6n, -artea
special+, e#.1996, p.467C.
&oi apreciem >ust+ a1irma.ia la punerea n circula.ie de monede, nu de cecuri E1+r+ 2aloare circulatorie
ini.ial+B #ar un cec 1+r+ acoperire poate 1i I ime#iat - 1alsi1icatC #eci poate 1i re.inut+ - 1a.+ #e persoana
1alsi1icatorului, 1alsi1icarea #e mone#e, art. 2,2, separat, in#epen#ent la n$el+ciunea prin cecuri prin
emiterea unui instrument 1+r+ acoperire.
}?n$el+ciune n con2en.ii.
FAPT% PENAL%
Not: - 67. oinea, Caracterul penal al faptelor "i posibilitatea nlturrii acestuia, 1/1994, 27;.
- &. &u.u-8anea, D. )cta2ian, Fapt care nu pre$int pericolul social al unei infraciuni, 1/1994, 134.
- C. "+/+l+u, Criteriile de stabilire n concret a gradului de pericol social, Dreptulnr.7/199,, ,2
FA#ORI$ARE
Not: *.:upa$cu, edeapsa Aplicabil favori$atorului ma!or atunci c6nd autorul este minor, Dreptul nr.
2/199,, 77
- Costel &iculeanu, Doria Diaconescu, Corneliu 0urianu, osibilitatea comiterii infraciunii de favori$are a
infractorului de ctre persoana vtmat prin infraciune, Dreptul nr. 5/2;;1, p.173
ET%INUIRE. FA#ORI$ARE. CARACTERI$AREA INTENTIEI)
2332'1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. 1'1"".) 1-5
F%PTUITOR
NotH @+tuitorul este autorul care nu este cunoscut.
?n2inuitul este su/iect #e #repturi $i o/li'a.ii, 1+ptuitorul nu, #eoarece nu are #e ce e=ista ca#rul procesual
le'al n care el s+ ai/+ 2reun #rept sau o/li'a.ie, acest ca#ru n+sc3n#u-se o#at+ cu nceperea urm+ririi
penale, care coinci#e, #e re'ul+, cu pornirea procesului penal. 5punem #e rer'ul+ pentru c+, n
proce#ura pl3n'erii preala/ile, #eclan$area procesului nu implic+ $i nceperea urm+ririi .
- %. &ea'u, Drept procesual penal, tratat, 2;;2. p. 159
- :. -opescu, #nregistrrile audio-video, -ro le'e 3/2;;1, 12
FILOSOFIA 8REPTULUI
Not: - Dans Melsen 1eine 1ec2sle2re, EDoctrina pur+ a #reptuluiC, e#. %%.196;, retip+rit+ 1992,
Nsterreic7is7e 5taa 0ri/.5upr#ruc<erei, Dumanite, "ucure$ti, 2;;;.
Fi alte norme #ec3t cele care apar n 1orm+ #e le'i Esau or#onan.e cu caracter #e le'iC pot a2ea un
caracter anticonstitu.ional, put3n# 1i #in acest moti2 anulate, p.17,.
?ntruc3t le'ile 1un#amentate pot 1i le4ate, nu #oar prin le'i Esau or#onan.e cu caracter #e le'e ci $i prin
or#onan.e ce #uc la n#eplinirea unor le'i, prin acte a#ministrati2e sau #eci4ii >u#ec+tore$ti, p.17,.
)r#onan.e ale $e1ului statului, p.194.
9'alitatea, 'arantat+ #e Constitu.ie, a in#i2i4ilor supu$i or#inii #e #rept nu nseamn+ c+ ace$tia tre/uie
trata.i la 1el n normele sta/ilite pe /a4a Constitu.iei, mai ales n le'i. &u poate 1i 2or/a #e o asemenea
e'alitate, #at 1iin# c+ ar 1i a/sur# s+ impui tuturor acelea$i o/li'a.ii, 1+r+ s+ se .in+ cont #e unele #i1eren.e
Ecopii/a#ul.i, /+r/a.i/1emei, persoane s+n+toare psi7ic/persoane cu tul/ur+ri psi7iceC.
9ste 2or/a #e o e'alitate n ca#rul le'ii, p.179.
Cu 'aran.ia e'alit+.ii n faa le'ii nu se statuea4+ ns+ #ec3t c+ or'anele c7emate s+ aplicele'ea pot lua
n consi#erare #oar acele #i1eren.e care se 1ac c7iar n le'ile ce tre/uie !plicate.
-rin aceasta nu se statuea4+ nimic altce2a #ec3t principiul le'alit+.ii !plic+rii le'ii, imanent tuturor le'ilor,
#eci nimic altce2a #ec3t c+ normele tre/uie !plicate con1orm normelor.
&u se e=prim+ altce2a #ec3t sensul imanent normelor #e #rept.
- )mul este, prin li/ertate, asem+n+tor lui Dumne4eu Eca li/ertate #e 2oin.+ meta1i4ic+C, 211.
)mul are li/ertate pentru a #uce la n#eplinire prin li/era sa #eterminare 2oin.a lui Dumne4eu. ?n
supunerea 1a.+ #e Dumne4eu se a1l+ a#e2+rata li/ertate.
6.@.-uc7ta, Cursus der =nstitutionem, e#.1;, 1,73, 2ol. %, p.6, cit.apud D. Melsen, 211.
- !titu#inea Doctrinei -ure a Dreptului este o/iecti2ist-uni2ersalist+. 9a se concreti4ea4+ 1un#amental
asupra ntre'ului #rept n 2ala/ilitatea sa o/iecti2+ $i caut+ s+ n.elea'+ orice 1enomen in#i2i#ual #oar n
le'+tura sa sistematic+ cu celelalte, s+ recunoasc+ n 1iecare parte a #reptului 1unc.ia ntre'ului.
Dac+ n.ele'e #reptul ca or'anism, nu n.ele'e prin aceasta o cantitate oarecare suprain#i2i#uali4at+,
supraempiric+, ci e=clusi2 1aptul c+ #reptul este o or#ine $i c+, prin urmare, toate pro/lemele >uri#ice tre/uie
puse $i re4ol2ate ca pro/leme ale or#inii. 0eoria #reptului #e2ine n acest 1el o anali4+ structurat+ #eose/it
#e e=act+, a #reptului po4iti2, eli/erat+ #e orice >u#ecat+ etico-politic+ #e 2aloare.
D. Melsen, 1eine 1ec2sle2re, Doctrina pur a dreptului, Dumanitas, 2;;;,p.233.
-o4iti2itatea const+ n e=isten.a real+ $i n e1icacitatea normelor, D.Melsen, 247.
Fcoala istoric+ 'erman+ spune c+ #reptul nu este pro#us nici prin le'i1erare, nici prin cutum+, ci #oar
prin spiritul na.ional, c+ $i una $i cealalt+ proce#ur+ nu 1ac #ec3t s+ constate e=isten.a unui #rept a1lat #e>a
n 2i'oare. !ceea$i i#ee este sus.inut+ $i #e o teorie >uri#ic+ sociolo'ic+ 1rance4+, cu #i1eren.a c+ #reptul nu
ar 1i un pro#us al spiritului na.ional, ci #e o a$a-numit+ solidarit9 sociale.
:eon Du'uit '@:tat le droit ob!ectif et la loi positive, 19;1, p.,;, p.616.
!m/ele teorii sunt n 1on# #oar 2ariante ale teoriei #reptului na.ional al c+rei #ualism #intre un #rept
pro#us #e natur+ $i unul pro#us #e om se o'lin#e$te n #ualismul #intre #reptul pro#us #e spiritul na.ional
sau #e soli#aritate social+ $i #reptul repro#us prin le'i1erare sau o/i$nuin.+.
(8REPT FORMAL. 8REPT MATERIAL)
Denumim #rept 1ormal normele 'enerale prin care se re'lea4+ or'ani4area $i proce#ura instan.elor
>u#ec+tore$ti $i a#ministra.iilor, a$a numitul #rept ci2il $i #rept penal, #reptul a#ministrati2.
-rin #rept material n.ele'em normele 'enerale care #etermin+ con.inutul actelor >u#ec+tore$ti $i
a#ministrati2e $i care sunt #enumite n 'eneral #rept ci2il, #rept penal $i #rept a#ministrati2, cu toate c+
normele care re'lementea4+ proce#ura >u#ec+toreasc+ $i a#ministrati2+ nu sunt ntr-o m+sur+ mai mic+
#rept ci2il, penal $i a#ministrati2.
!ceste #repturi n 1apt pot 1i !plicate 1+r+ s+ 1ie !plicate n acela$i timp $i #reptul 1ormal, a#ic+ #reptul ce
re'lea4+ proce#ura prin care se !plic+.
D. Melsen, Doctrina pur a dreptului, 1eine 1ec2 3rib. 4uprla2re, Dumanitas, 2;;;, p.2,2.
9#Oin P. -atterson, Aurisprudence. Ben and =deas of t2e 'aC, "roo<lQn, 07e @oun#ation -ress,
%nc.1953, p.262.
!utoritatea politic+ a sistemului le'islati2 #epin#e $i #e situa.ia politic+ pre4ent+. 9l pune pro/lema
e1icien.ei unei or#ini #e #rept, nu al moti2ului 2ala/ilit+.ii.
-attersonH 0eoriei lui Melsen i lipse$te a a=iolo'ie le'islati2+.
MelsenH a$a cum con#i.iile transce#ental-lo'ice ale cunoa$terii realit+.ii naturale Ea lui MantC nu #etermin+
n nici un 1el con.inutul normelor >uri#ice, respecti2e al propo4i.iilor >uri#ice care #escriu normele >uri#ice. !$a
cum con.inutul le'ilor naturii nu poate 1i cunoscut+ #ec3t prin e=perien.+, tot a$a con.inutul propo4i.iilor
>uri#ice se poate cunoa$te #oar prin #reptul po4iti2 E1935;C.
&orma #e /a4+ Ea constituanteiC nu prescrie #reptului po4iti2 un anumit con.inut, cum nici con#i.iile
transce#ental-lo'ice ale e=perien.ei nu prescrie acestei e=perien.e un con.inut. ?n aceasta const+ #i1eren.a
ntre lo'ica transce#ental+ a lui Mant $i specula.ia meta1i4ic+ pe care el o respin'e, ntre teoria pur+ a
#reptului $i a teoriei >uri#ic+ meta1i4ic+ #e 'enul teoriei #reptului natural.
D.Melsen, p.24,-249.
- "etino Diamant, C6teva argumente n spi!inul te$ei c !urisprudena constituie i$vor de drept, Dreptul
nr. 4/2;;1, p.1;7.
- !l.C. +llim+rescu, 3ratat de enciclopedia dreptului, :umina :e=, "ucure$ti, 1999.
- . -a$ca, -role'omene n stu#iul #reptului penal, :umina :e=, "ucure$ti, 2;;;
FLA,RAN%
- D. C7ilea, %mportana alegerii corecte a momentului tactic de constatare flagrant a sv6r"irii
infraciunii de luare de mit, n -ro/leme #e criminalistic+ $i #e criminolo'ie, supliment al "ul.int.al -roc.
nr.3-4/19,,, p.59
}%n1rac.iuni 1la'rante
FRONTIERA 8E STAT
Not: - !. (n'ureanu, =nfraciuni. Dreptul nr. 4/1995, p.37B
- n grup, %. Dumitru 9/1995, p.7;B
- D. Diaconescu, Dreptul nr. 1;/1996, p.1;1B
- %. *etca, !specte procesuale, *.D.-. nr. 4/1996, 72 $i Dreptul nr. 4/1997,,1B
- D. Ciuncan, 3recerea frauduloas a frontierei. 3entativ. pluralitate constituit "i pluritate oca$ional.
Drup, n Dreptul nr. ,/1997, 115
- :e'ea nr.56/1992 art. 65-6,.
}Contra/an#+B %n1rac.iuni pre2+4ute n le'i specialeB 0recere 1rau#uloas+
(TRECEREA FRAU8ULOAS% A FRONTIEREI. PE8EPSIREA TENTATI#EI. CON8IIA S%#GR9IRII
FAPTEI N ,RUP)
-otri2it :e'ii 56/1992, tentati2a in1rac.iunii #e trecere 1rau#uloas+ a 1rontierei se pe#epse$te numai c3n#
este s+23r$it+ ntr-una #intre 1ormele cali1icate pre2+4ute n art. 67 $i 6,, ntre altele, #e c+tre persoane
constituite n 'rup. ?ncercarea #e trecere 1rau#uloas+ a 1rontierei #e c+tre #ou+ persoane nu n#epline$te
cerin.ele pre2+4ute n art. 6, alin. 1 lit. /, te4a a %%-a, #eoarece #ou+ persoane nu constituie un 'rupB ca
atare, tentati2a s+23r$it+ #e c+tre acesta nu se pe#epse$te.
1&" din 2& ianuai! 1""2 *n 3P/ 4!5!6 n. 3'1""() 22
- C. !#oc7i.ei, Consideraii privind complicitatea la infraciunea de contraband av6nd ca obiect trecerea
peste frontier a unor bunuri, ".%.A.5ucea2a, nr. 2/2;;1, p.95
- 67.oinea, =nfraciuni de trecere frauduloas a frontierei, Dreptul nr. 1;/;1, 113.
- ). -re#escu, =nfraciuni privind regimul frontierei de stat a 1om6niei, Dreptul nr. 1;/;1, 44.
- .:a4+r, =nfraciuni sv6r"ite n $ona frontierei de stat, Dreptul nr. 5/2;;2, 127
} %n1rac.iuni pre2+4ute n le'i speciale
FUNCIONAR
S.0i4.d!;. n. && din 1& iu4i! 1""( *n 3P/ 4!5!6 n. 2'1"".) 1"2D 3'1"".) 1-5
Not: - :uare #e mit+. 8ilitar n termen n ser2iciu #e santinel+ la -.C.0.@. @unc.ionar. 5u/iect acti2 al
in1rac.iunii
- C. pen. E242, 257, 25,, 263, 2,,, 2,9C E1unc.ionar pu/lic - C.pen.147, 272, 246-25;, 254, 257, 263,
2,,, 2,9C.
- Curtea Constitu.ional+ #ec. nr. 35/1994, #ec. nr. 1;,/1994 8.)1. nr. 339/1994, 1,/1994, 95/1994,
13,/1994 8.)1. nr. 6,/1995, 3,/1994, 11/1995, 8.)1. nr. 36/1995, 13;/1994, 8.)1. nr. 169/1995, ,1/1996,
76/1997 8.)1. nr. 236/1997B
- .C. 8itroi, 4ubiectul activ al infraciunilor de luare de mit "i primire de foloase necuvenite, -C!",
"ul.in1.>ur. nr. 1/1997, 37B
- Cu pri2ire la no.iunea #e Ral.i salaria.iR a se 2e#ea $i C.C. #ec. nr. 13, n 8.)1. nr. 6,/14.apr.1995B $i
#ec. nr. 35/1994, #e1initi2+ prin #ec. nr. 1;,/1994, n 8.)1. nr. 339/7 #ec. nr. 1994 $i #ec. nr. 1, $i 95/1994B
- me#ic, C.5.A., C.pen., #ec. nr. 9,3/1996
- a2ocat, C.C, #ec. nr. 57/1996, 8.)1. nr. 293/1996B 66, 124, 8.)1. nr. 325/1996
- !ct #e autoritate Ea#ministrati2C / act #e 'estiune la -. -er'u, 4inte$, n Dreptul nr. 4/1996,9; $i urm.B
- %. Dumitru, Funcionar public, Dreptul nr. 6/1997,66B
- 8. 6ri'orie, Botivele din +%7 n raport cu art. )+.
+
"i art. + din 'egea nr. ))*5,, Dreptul nr. 7/1997, p.
66B
- ! se 2e#ea, re1eritor la art. 25, C. pen., Curtea Constitu.ional+#ec. nr. ,1/1996B 76/1997, 8. 236/1997B
- 8. 6ri'ore, Noiunile de funcionar publicE "i de funcionarE n raport cu art. )+. C.pen. "i art. + din
'egea nr. ))*5, n -ro le'e nr. 2/1997,1;B
- C.C., #ec. nr. 2;, 5;/1994B 34/1995, n Cule'ereB
- D. Ciuncan, Funcionarul ca subiect la delapidare sau gestiune frauduloas, -ro le'e nr. 4/1997,24.
- . Da/u, 0. "o/oc-9noiu, 'imitele rspunderii penale a funcionarului bancar, *.D.-. nr. 1/1999, 67
- %. 8unteanu E%C, . -+tuleaE%%C, Discuii despre coninutul infraciunilor de serviciu prev$ute n art. )%( "i
)%, C.pen., Dreptul nr. 11/2;;2, p.113
(PA$A R.A. 9I A S.R.L.)
-ersonalul #e pa4+ al *.!. $i al societ+.ilor comerciale este asimilat n /a4a art. 2,, :. nr. 1,/1996, pe
timpul ser2iciului, persoanelor cu acti2it+.i ce implic+ e=erci.iul autorit+.ii pu/lice.
-rin sentin.a nr. 23, #in 22 mai 199,, 0ri/unalul Dol>, sec.ia penal+, a con#amnat pe inculpatul @.:.
pentru s+23r$irea in1rac.iunilor #e t3l7+rie pre2+4ut+ #e art. 211 alin. 2 lit. a $i # $i #e ultra> pre2+4ut+ #e art.
239 alin. 2 C. pen..
%nstan.a a re.inut c+, la 12 au'ust 1997, inculpatul, nso.it #e alte #ou+ persoane, a p+truns n #epo4itul
589%: Cernele, pentru a sustra'e sc3n#ur+ $i a 1ost prins #e pa4nicul D.@. %nculpatul l-a imo/ili4at pe acesta
prin 2iolen.+, timp n care ceilal.i au sustras sc3n#uri.
Curtea #e !pel Craio2a, sec.ia penal+, prin #eci4ia nr. 26 #in 21 ianuarie 1999 a a#mis apelurile
#eclarate #e procuror $i #e inculpat $i a nl+turat con#amnarea pentru ultra>, cu moti2area c+ pa4nicul nu are
calitatea #e 1unc.ionar pu/lic.
-rocurorul a #eclarat recurs, cu moti2area c+ instan.a #e apel tre/uia s+ men.in+ con#amnarea
inculpatului pentru s+23r$irea in1rac.iunii #e ultra>.
*ecursul este 1on#at.
Con1orm art. 239 alin. 2 C. pen., lo2irea sau orice acte #e 2iolen.+ precum $i 2+t+marea corporal+
s+23r$it+ mpotri2a unui 1unc.ionar pu/lic care n#epline$te o 1unc.ie ce implic+ e=erci.iul autorit+.ii #e stat,
a1lat n e=erci.iul 1unc.iunii, constituie in1rac.iunea #e ultra>.
-artea 2+t+mat+ n#eplinea 1unc.ia #e pa4nic la #epo4itul 589%: Cernele, atunci c3n# a 1ost a'resat.
%nstan.a #e apel a i'norat pre2e#erile :e'ii nr. 1,/1996 care ntre'e$te #ispo4i.iile Co#ului penal $i,
re1erin#u-se la pa4a o/iecti2elor, /unurilor $i 2alorilor, n art. 2, sta/ile$te c+ personalul #e pa4+ al re'iilor
autonome $i al societ+.ilor comerciale este asimilat pe timpul e=ercit+rii ser2iciului, persoanelor cu acti2it+.i
ce implic+ e=erci.iul autorit+.ii pu/lice.
@a.+ #e aceast+ preci4are, constat3n# c+ sunt ntrunite elementele constituti2e ale in1rac.iunii #e t3l7+rie
c3t $i ale celei #e ultra>, con#amnarea inculpatului #e c+tre prima instan.+ pentru s+23r$irea acestor
in1rac.iuni a 1ost le'al+.
2((5 din 3- iuni! 1""") Bul.jud.)+.22(
Not: - (n alt punct #e 2e#ere la C.5.A., 5.pen. #ec. nr. 1225 #in 3; martie 1999 E#os. &r. 1227/199,C I
$e1ul #e pa4+ la 5.C.5.!. nu este 1unc.ionar pu/lic, 1iin# asimilat acesteia c1.art. 2, #in :e'ea nr.1,/1996.
(FUNCIONAR STR%IN)
5tatul rom3n este o/li'at s+ asi'ure protec.ie 1unc.ionarilor consulari str+ini $i s+ i apere #e orice
atin'ere ori $tir/ire a reputa.iei lor.
?n aceste con#i.ii, 1unc.ionarii consulari a1la.i n e=ercitarea n#atoririlor speci1ice urmea4+ a 1i asimila.i
1unc.ionarilor sau altor salaria.i pre2+4u.i #e art. 14, alin. 2 raportatla art. 145 C.pen. $i #eci su/iec.i ai
in1rac.iunilor #e tra1ic #e in1luen.+.
23&3'1""5) 38!+>u46 n. 1'1""2(
(FUNCIONAR PUBLIC. NOTAR. NSCRIS OFICIAL. SER#ICIU 8E INTERES PUBLIC)
33(.'1"".) Bul.jud.) +.&.5
Not: - . e#ina$, 4tatutul funcionarului public, &emira, 199,, p.41
- F. "eli'r+#eanu, Dreptul nr. 1/1995, 15B Dreptul nr. 4/1997, 44 Efuncionarii publici sunt Rsalaria.iR
c1.contractului lor #e munc+, p3n+ la intrarea n 2i'oare a 5tatutuluiC
-raport de servicii, ast+4iB un contract in#i2i#ual #e munc+ EF."eli'r+#eanu, Dreptulnr.2/2;;;, 6CB
-1orm+ tipic+ a unui raport >uri#ic #e munc+ Ear7etip al raportului >uri#ic #e munc+C 5."el'r+#eanu,
Dreptul nr. 2/2;;;,7.
- @unc.ionar pu/lic S salariat /u'etar EF."eli'r+#eanu, Dreptul nr. 2/2;;;, 9C
- C. !#oc7i.ei, Consideraii privind complicitatea la infraciunea de contraband av6nd ca obiect trecerea
peste frontier a unor bunuri, ".%.A. 5ucea2a, 2/2;;1, p.95
- Dumitru Dum/a, =ncompatibilitile funciei publice cu alte funcii "i activiti cu scoplucrativ
reglementate prin 'egea nr. +((*+,,, privind statutul funcionarilor publici, Dreptul nr. 6/2;;1, p.47
- %oan 5antai, =mplicaii ale incidenei legii contenciosului administrativ asupra statutului funcionarului
public, Dreptul nr. 5/2;;1, p.1;;
- C. "3rsan, 4tatutul funcionarului public n Aurisprudena C.:.D./., *e2.#r.pu/lic nr., 1/1999, p.53
- C. 8an#a, 1aportul de serviciu al funcionarului public, *e2.#r.pu/lic nr. 1/2;;;, p.43
- 5imona Cristea, 4tatutul legal al funcionarului public, *e2.#r.pu/lic nr. 2/1999, 62B 1/199,, p.64
(ltra>. 5u/iect pasi2 al in1rac.iunii. @unc.ionar pu/lic asimilat EC.5.A.,,5.pen., #ec. nr. 1225 #in 3; martie
1999, cu note #e D. CiuncanB asile -+tulea, Dreptul nr. 9/2;;1, 139.
- D. "ert7TlTmQ E3rait9 9l9mentaire de droit administratef, -aris, 1926C mparte 1unc.iile pu/lice n 1unc.ii
#e autoritate $i 1unc.ii #e 'estiune.
- 8. +raru E3ratat de drept administrativ, 5ocec, 192,C arat+ c+ mp+r.irea aceasta este mai mult sau
mai pu.in ar/itrar+, #eoarece nu poate 9=plica toate 1enomenele #e or#in a#ministrati2 $i #uc la consecin.e
str+ine a#ministra.iei pu/lice.
@unc.iile pu/lice
- #e autoritate
- #e 'estiune, e=ecu.ie, ser2icii pu/lice, utilitate
pu/lic+
- ?n2estire ca titulari #e putere cu o anumit+ competen.+ Eca ntin#ere, limitare a puterii $i a
responsa/ilit+.iiC.
@unc.ionar pu/lic este persoana n2estit+ Eprin numire sau ale'ereC ntr-o 1unc.ie pu/lic+, ca autoritate,
ser2iciu pu/lic sau utilitate pu/lic+, #e #rept a#ministrati2 sau #in orice alt+ ramur+ a #reptului.
- ?n #reptul a#ministrati2 - n2estire le'al+B autoritateB apartenen.+
- ?n #reptul penal in#i1erent cum a 1ost n2estit+ orice persoan+ in#i1erent apartenen.a. E. Da/u,
1spunderea !uridic a funcionarului public, 6lo/al :e=.C
- er'inia e#ina$, Consideraii referitoare la modificrile "i completrile aduse 4tatutului funcionarilor
publici prin 'egea nr. +5+*)&&<, n Dreptul nr. 1;/2;;3, p. ,;
- Mennet7 Merna'7am, 1edescoperirea funciei publiceF recunoa"terea valorii unei instituii importante, n
"uletin #e in1ormare $i #ocumentare nr. 6/2;;3, p. 9,
- %. 5taiu, Noiunea de funcionar. Controverse, n *e2ista #e #rept penal nr. 4/2;;3, p. 32
(LUARE 8E MIT%. E7PERT TEHNIC. FUNCIONAR)
9=pertul #in ca#rul unui /irou local #e e=perti4e te7nice, #esemnat s+ e1ectue4e e=perti4e n cau4e
>u#iciare $i retri/uit su/ 1orma onorariului prin /iroul #e e=perti4e are calitatea #e 1unc.ionar $i poate 1i su/iect
acti2 al in1rac.iunii #e luare #e mit+
0ri/unalul Dol>, prin sentin.a penal+ nr.5,6 #in 17 noiem/rie 2;;;, sc7im/3n# nca#rarea >uri#ic+ a
1aptei inculpatului C.@. #in in1rac.iunea #e luare #e mit+ n aceea #e n$el+ciune pre2+4ut+ n art.215 alin.1
C.pen., l-a con#amnat n /a4a acestui te=t #e le'e.
%nstan.a a re.inut c+ inculpatul a 1ost numit n calitate #e e=pert #e "iroul #e e=perti4e >u#iciare Dol>,
ca s+-l a>ute pe >u#ec+torul sin#ic la e2aluarea unor /unuri care urmau s+ 1ie scoase la 23n4are prin licita.ie
pu/lic+.
:a 7 martie 1999, inculpatul a cerut lui ".8., #irector al unei societ+.i comerciale, nsemnate sume #e
/ani pentru ree2aluarea /unurilor la un pre. mai mic spre a-l a>uta s+ c3$ti'e licita.ia n con#i.ii a2anta>oase.
?ntruc3t ulterior inculpatul $i-a m+rit preten.iile, ".8. l-a #enun.at sesi43n# parc7etul $i poli.ia.
Curtea #e !pel Craio2a, prin #eci4ia nr.4;3 #in 26 septem/rie 2;;2, a a#mis apelul #eclarat #e
procuror $i a sc7im/at nca#rarea >uri#ic+ #at+ 1aptei n in1rac.iunea #e luare #e mit+ pre2+4ut+ n art.254
alin.1 C.pen. $i a con#amnat pe inculpat n /a4a acestui te=t #e le'e.
Deci4ia a 1ost atacat+ cu recurs #e procuror cu pri2ire la in#i2i#uali4area pe#epsei $i #e inculpat care
a sus.inut c+, a23n# calitatea #e e=pert te7nic, nu poate 1i consi#erat 1unc.ionar $i, #eci, su/iect acti2 al
in1rac.iunii #e luare #e mit+.
*ecursurile sunt ne1on#ate.
?n ceea ce pri2e$te recursul #eclarat #e inculpat, este #e o/ser2at c+, potri2it art.254 alin.1 C.pen.,
constituie in1rac.iune #e luare #e mit+ 1apta 1unc.ionarului care, #irect sau in#irect, pretin#e ori prime$te /ani
sau alte 1oloase care nu i se cu2in ori accept+ promisiunea unor ast1el #e 1oloase sau nu o respin'e, n
scopul #e a n#eplini, a nu n#eplini ori a nt3r4ia n#eplinirea unui act pri2itor la n#atoririle sale #e ser2iciu
sau n scopul #e a 1ace un act contrar acestor n#atoriri.
Con1orm art.147 alin.2 #in acela$i co#, prin 1unc.ionar se n.ele'e persoana men.ionat+ n alin.1,
a#ic+ 1unc.ionarul pu/lic, precum $i orice salariat care e=ercit+ o ns+rcinare n ser2iciul unei alte persoane
>uri#ice #ec3t cele pre2+4ute n art.145.
?n spe.+, #in pro/e re4ult+ c+ inculpatul este e=pert n ca#rul "iroului local #e e=perti4e te7nice Dol>,
a23n# specialitatea construc.ii ci2ile, in#ustriale $i a'ricole.
*aportul #e e=perti4+ se #epunea la >u#ec+torul sin#ic care apro/a onorariul $i #ispunea 2irarea
sumei n contul /iroului local #e e=perti4e >u#iciare, #e la care inculpatul ncasa onorariul.
Din #atele men.ionate re4ult+ c+ inculpatul a2ea calitatea #e 1unc.ionar n sensul le'ii penale, care a
primit o ns+rcinare retri/uit+ #e la /irou #e e=perti4e, iar n aceast+ calitate a pretins $i a primit #e la ".8. 2;
#e milioane #e lei pentru a su/e2alua /unurile, #eci s+ 1ac+ un act contrar n#atoririlor sale #e ser2iciu.
@apta $i mpre>ur+rile s+23r$irii ei, precum $i 2ino2+.ia inculpatului n s+23r$irea in1rac.iunii #e luare
#e mit+ 1iin# corect re.inute #e instan.a #e apel, iar pe#eapsa 1iin#, #e asemenea, corect in#i2i#uali4at+,
recursurile au 1ost respinse.
1(.5 din . a+i4i! 2--3
(LUARE 8E MIT%. LICHI8ATOR ?U8ICIAR. FUNCIONAR)
:ic7i#atorul >u#iciar al unei societ+.i comerciale, numit prin 7ot+r3re >u#ec+toreasc+, are calitatea #e
1unc.ionar $i poate 1i su/iect acti2 al in1rac.iunii #e luare #e mit+.
-rin sentin.a nr.71; #in 1, iulie 2;;2, 0ri/unalul "ucure$ti, sec.ia a %%-a penal+, a con#amnat pe
inculpatul C.0. pentru s+23r$irea in1rac.iunii pre2+4ute n art.6 #in :e'ea nr.7,/2;;; raportat la art.254 alin.1
C.pen.
%nstan.a a re.inut c+, la #ata #e 26 ianuarie 1999 inculpatul, e=pert conta/il, a 1ost numit lic7i#ator la
o societate comercial+ prin sentin.a ci2il+ a 0ri/unalului "ucure$ti, 1unc.ie pe care a n#eplinit-o p3n+ la 7
mai 2;;1.
!tri/u.iile n e=ercitarea 1unc.iei #e lic7i#ator nu au 1ost sta/ilite n 7ot+r3rea #e numire, inculpatul
#es1+$ur3n#u-$i acti2itatea n temeiul pre2e#erilor art.23 #in :e'ea nr.64/1995 care, la lit.i, se re1er+ la
23n4area /unurilor #in a2erea #e/itorului n con1ormitate cu pre2e#erile le'ii.
:a 4 mai 2;;1, C.. a sesi4at or'anele #e poli.ie cu pri2ire la 1aptul c+ s-a pre4entat la se#iul
societ+.ii comerciale pentru cump+rarea unor /unuri, c3n# inculpatul i-a pretins 4 milioane #e lei pentru
su/e2aluarea acestoraB /anii, n aceea$i 4i, au 1ost pre#a.i inculpatului, care a 1ost surprins asupra 1aptului.
Curtea #e !pel "ucure$ti, sec.ia % penal+, prin #eci4ia nr.763 #in 27 noiem/rie 2;;2, a respins apelul
inculpatului.
*ecursul #eclarat #e inculpat, cu moti2area c+ lic7i#atorul unei societ+.i comerciale nu are calitatea
#e 1unc.ionar, este ne1on#at.
9=amin3n# actele $i lucr+rile #e la #osar se constat+ c+ at3t instan.a #e 1on# c3t $i cea #e apel au
re.inut o situa.ie #e 1apt con1irmat+ #e pro/ele a#ministrate n cau4+, n raport cu care au #at o corect+
nca#rare >uri#ic+ 1aptei.
!st1el, potri2it art.147 alin.2 C.pen., prin 1unc.ionar se n.ele'e persoana men.ionat+ n alin.1,
precum $i orice salariat care e=ercit+ o ns+rcinare n ser2iciul unei alte persoane >uri#ice #ec3t cele
pre2+4ute n acel alineat.
Din pro/ele #osarului re4ult+ c+ inculpatul a 1ost numit prin 7ot+r3re >u#ec+toreasc+ n calitate #e
lic7i#ator pentru a se ocupa #e lic7i#area societ+.ii comerciale, aceast+ numire ec7i2al3n# cu o ns+rcinare
n ser2iciul unei persoane >uri#ice, alta #ec3t cele ar+tate n art.145 $i 147 alin.1 C.pen., aceasta put3n# 1i,
#eci, $i o societate comercial+.
Calitatea #e 1unc.ionar nu este le'at+ #e e=isten.a unui raport #e munc+ #e natura celui re'lementat
#e Co#ul muncii $i nici #e sta/ilirea unei retri/u.ii n con#i.iile co#ului, #eoarece, a$a cum re4ult+ #in art.147
alin.1, e=ercitarea atri/u.iei #e 1unc.ionar se poate 1ace cu orice titlu, in#i1erent cum a 1ost in2estit+ I prin
urmare $i n con#i.iile #in spe.+, printr-o 7ot+r3re >u#ec+toreasc+, $i 1+r+ a a2ea rele2an.+ #ac+ acti2itatea
este retri/uit+, in#i1erent #e mo#alitate, sau are caracter 'ratuit. Cea ce interesea4+ este 1aptul #ac+
persoana n cau4+ $i n#epline$te n acea calitate o/li'a.iile asumate.
5us.inerea inculpatului, n sensul c+ acti2itatea #e lic7i#ator al unei societ+.i comerciale ar 1i o
pro1esie li/eral+, #e natura celei #e a2ocat, este 're$it+, iar re1erirea la statutul a2ocatului, care nu poate 1i
consi#erat 1unc.ionar pu/lic ori 1unc.ionar, nu-$i '+se$te locul n spe.+.
@aptul c+ le'iuitorul a sta/ilit c+ unele pro1esii, cum este cea #e a2ocat, nu sunt incompati/ile cu
calitatea #e lic7i#ator >u#iciar tre/uie interpretat+ n sensul c+, n a1ar+ #e persoanele e=pres nominali4ate
n art., alin.1 #in )r#onan.a 6u2ernului nr.79/1999, ntre care a2ocatul $i e=pertul conta/il, nici o alt+
persoan+ numit+ lic7i#ator nu poate cumula 1unc.ia #e /a4+ ce o n#epline$te n mo# curent, cu cea #e
lic7i#atorB a$a#ar te=tul se re1er+ la cumulul #e 1unc.ii, ceea ce, n spe.+, este irele2ant, #eoarece a2ocatul,
#ac+ #e.ine $i 1unc.ia #e lic7i#ator >u#iciar, #o/3n#e$te prin aceasta calitatea #e 1unc.ionar.
-entru consi#erentele ce prece#, recursul inculpatului a 1ost respins.
1(.2 din . a+i4i! 2--3

CALITATEA 8E FUNCIONAR A A8MINISTRATORUL ASOCIAIEI 8E PROPRIETARI SAU 8E
LOCATARI . NCA8RAREA ?URI8IC% A FAPTEI ACESTUIA 8E NSU9IRE) FOLOSIRE
SAU TRAFICARE) N INTERESUL S%U ORI PENTRU ALTUL) 8E BANI) #ALORI SAU ALTE
BUNURI PE CARE LE ,ESTIONEA$% SAU LE A8MINISTREA$%

*epre4entantul 8inisterului -u/lic a sus.inut recursul n interesul le'ii, cer3n# s+ se #eci#+ n sensul c+
a#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari are calitatea #e 1unc.ionar, iar 1apta acestuia #e
nsu$ire, 1olosire sau tra1icare, n interesul s+u ori pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte /unuri pe care le
'estionea4+ sau le a#ministrea4+ constituie in1rac.iunea #e #elapi#are.
59CK%%:9 (&%09, #eli/er3n# asupra recursului n interesul le'ii, constat+ urm+toareleH
?n aplicarea #ispo4i.iilor art. 147 alin. 2 $i ale art. 215U1 #in Co#ul penal, instan.ele >u#ec+tore$ti s-au
pronun.at #i1erit cu pri2ire la mpre>urarea #ac+ a#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari are
calitatea #e 1unc.ionar, precum $i la nca#rarea >uri#ic+ a 1aptei acestuia #e nsu$ire, 1olosire sau tra1icare, n
interesul s+u ori pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte /unuri pe care le 'estionea4+ sau le a#ministrea4+.
!st1el, unele instan.e au consi#erat c+ a#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari nu are
calitatea #e 1unc.ionar n sensul pre2e#erilor art. 147 alin. 2 #in Co#ul penal, iar 1apta sa #e nsu$ire, 1olosire
sau tra1icare, n interesul s+u ori pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte /unuri pe care le 'estionea4+ sau le
a#ministrea4+ constituie in1rac.iunea #e 'estiune 1rau#uloas+ pre2+4ut+ #e art. 214 alin. 2 #in Co#ul penal.
5-a moti2at, n spri>inul acestui punct #e 2e#ere, c+ o atare 1apt+ nu ntrune$te con#i.iile re1eritoare la
su/iectul acti2 al in1rac.iunii #e #elapi#are, #eoarece atri/u.iile #e 'estionare a /unurilor asocia.iei #e
proprietari sau #e locatari nu l trans1orm+ pe a#ministrator n 1unc.ionar n accep.iunea pre2e#erilor art. 147
alin. 2 #in Co#ul penal.
!u 1ost $i instan.e care s-au pronun.at n sensul c+ prin con#uita sa ilicit+ #e nsu$ire, 1olosire sau tra1icare
a unor /unuri ce i-au 1ost ncre#in.ate #e mem/rii asocia.iei #e proprietari sau #e locatari a#ministratorul
asocia.iei #ispune pe ne#rept #e acele /unuri, comi.3n# ast1el in1rac.iunea #e a/u4 #e ncre#ere pre2+4ut+
#e art. 213 #in Co#ul penal.
?n 1ine, alte instan.e s-au pronun.at n sensul c+ a#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari are
calitatea #e 1unc.ionar n sensul art. 147 alin. 2 #in Co#ul penal, iar 1apta acestuia #e nsu$ire, 1olosire sau
tra1icare, n interesul s+u ori pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte /unuri pe care le 'estionea4+ sau le
a#ministrea4+ constituie in1rac.iunea #e #elapi#are pre2+4ut+ #e art. 215U1 #in Co#ul penal.
!ceste #in urm+ instan.e au proce#at corect.
-otri2it art. 147 alin. 2 #in Co#ul penal, Rprin VV1unc.ionarWW se n.ele'e persoana men.ionat+ n alin. 1R,
a#ic+ aceea care e=ercit+ permanent sau temporar, cu orice titlu, in#i1erent cum a 1ost n2estit+, o
ns+rcinare #e orice natur+, retri/uit+ sau nu, n ser2iciul unei unit+.i #intre cele la care se re1er+ art. 145,
Rprecum $i orice salariat care e=ercit+ o ns+rcinare n ser2iciul unei alte persoane >uri#ice #ec3t cele
pre2+4ute n acel alineatR.
Din coro/orarea #ispo4i.iilor cuprinse n cele #ou+ alineate ale art. 147 #in Co#ul penal re4ult+ ast1el c+
are calitatea #e R1unc.ionarR at3t persoana care este R1unc.ionar pu/licR n accep.iunea pre2e#erilor #in
primul alineat al acestui articol, c3t $i orice salariat care e=ercit+ o ns+rcinare n ser2iciul unei alte persoane
>uri#ice #ec3t Rautorit+.ile pu/lice, institu.iile sau alte persoane >uri#ice #e interes pu/licR, la care se re1er+
art. 145 #in Co#ul penal.
?n acela$i timp, tre/uie a2ut n 2e#ere c+, potri2it art. 34 alin. 1 #in :e'ea locuin.ei nr. 114/1996, Rcl+#irile
#e locuit pot 1i #ate #e proprietar n a#ministrarea unor persoane 1i4ice sau >uri#ice, asocia.ii, ser2icii pu/lice
sau a'en.i economici speciali4a.i ...R, iar prin alin. 2 lit. aC #in acela$i articol se pre2e#e c+ ntre o/li'a.iile
principale ale celor care le a#ministrea4+ este $i R'estionarea /unurilor $i a 1on#urilor /+ne$tiR.
0ot ast1el, prin art. 16 #in 5tatutul pri2in# or'ani4area $i 1unc.ionarea asocia.iei locatarilor, apro/at prin
Decretul nr. 3,7/1977, sunt sta/ilite atri/u.ii speci1ice #e 'estionar pentru a#ministratorul asocia.iei
locatarilor, pre2+43n#u-se, ntre altele, c+ acesta Rr+spun#e #e /una 1unc.ionare $i inte'ritatea p+r.ilor $i
instala.iilor #e 1olosin.+ comun+ #in cl+#ire, #e mi>loacele materiale ale asocia.ieiR, Rasi'ur+ ntocmirea
listelor lunare #e plat+ $i ncasarea cotelor #e contri/u.ie la c7eltuielile comuneR, Rse n'ri>e$te #e e1ectuarea
c7eltuielilor strict necesare acti2it+.ii asocia.ieiR $i Rasi'ur+ ntocmirea $i p+strarea e2i#en.elor asocia.ieiR.
)r, n raport cu aceste 2+#ite atri/u.ii #e 'estionar ale a#ministratorului asocia.iei #e proprietari sau #e
locatari, pre2+4ute n actele normati2e men.ionate, este e2i#ent c+ aceast+ persoan+ are calitatea #e
R1unc.ionarR n sensul pre2e#erilor art. 147 alin. 2 #in Co#ul penal, potri2it c+rora prin 1unc.ionar se n.ele'e $i
orice salariat care e=ercit+ o ns+rcinare n ser2iciul unei alte unit+.i #ec3t cele #e interes pu/lic.
-e #e alt+ parte, este #e o/ser2at c+ n art. 215U1 alin. 1 #in Co#ul penal se pre2e#e c+ in1rac.iunea #e
#elapi#are se s+23r$e$te prin Rnsu$irea, 1olosirea sau tra1icarea, #e c+tre un 1unc.ionar, n interesul s+u ori
pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte /unuri pe care le 'estionea4+ sau le a#ministrea4+R.
!$a 1iin#, #in moment ce a#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari are calitatea #e 1unc.ionar
cu 2+#ite atri/u.ii #e 'estionar $i #e a#ministrator, 1apta sa #e nsu$ire, 1olosire sau tra1icare, n interesul s+u
ori pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte /unuri #in cele pe care le 'estionea4+ sau a#ministrea4+ constituie
in1rac.iunea #e #elapi#are pre2+4ut+ #e art. 215U1 #in Co#ul penal.
?n consecin.+, n temeiul #ispo4i.iilor art. 26 lit. /C #in :e'ea Cur.ii 5upreme #e Austi.ie nr. 56/1993,
repu/licat+, precum $i ale art. 414U2 #in Co#ul #e proce#ur+ penal+, urmea4+ a se a#mite recursul n
interesul le'ii $i a se sta/ili c+ a#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari are calitatea #e
1unc.ionar, iar 1apta acestuia #e nsu$ire, 1olosire sau tra1icare, n interesul s+u ori pentru altul, #e /ani, 2alori
sau alte /unuri pe care le 'estionea4+ sau le a#ministrea4+ constituie in1rac.iunea #e #elapi#are.
-entru aceste moti2e , a#mite recursul n interesul le'ii #eclarat #e procurorul 'eneral al -arc7etului #e pe
l3n'+ Curtea 5uprem+ #e Austi.ie.
?n aplicarea pre2e#erilor art. 147 alin. 2 $i ale art. 215U1 #in Co#ul penal, sta/ile$teH
1. !#ministratorul asocia.iei #e proprietari sau #e locatari are calitatea #e 1unc.ionar.
2. @apta acestuia #e nsu$ire, 1olosire sau tra1icare, n interesul s+u ori pentru altul, #e /ani, 2alori sau alte
/unuri pe care le 'estionea4+ sau le a#ministrea4+ constituie in1rac.iunea #e #elapi#are.


Cu>!a Su+!0A d! ?u@>iFi! ) S!;Fii4! Uni>!) d!;iIia n. 3 din 2 d!;!01i! 2--2) +u14i;a>A *n
M/ni>/u4 O=i;ia4 n. 113 din 2& =!1uai! 2--3
} !/u4 n ser2iciuB :uare #e mit+B &e#enun.area unor in1rac.iuni