You are on page 1of 4

G

GESTIUNE FRAUDULOAS
Not: - Gh. Voinea, R.D.P. nr. 3/1995, p.72; Dreptul nr. 2/199, p.72;
- Gh. !"an, Dreptul nr. 1/199, p.#3.
- $. %ar&u, 1/1997, 52.
- Ro'i(a )ar(i*a Petre*(u, Criterii de distingere ntre actele administrative de autoritate i actele de
gestiune ale statului +n Dreptul nr. 12/1992; 39.
- ,l. -u(uleanu, Ge*tionar (oopera.ie 'e (on*u/, Dreptul nr. 7/1990, 0;
- 1n*u2ire, 3.4. %u(ure*ti $/!! pen., 'e(. nr. 222/1992 +n Dreptulnr. 2/1995, 70;
- D. 5iun(an, 6un(.ionarul la 7e*tiune 8rau'uloa*9, Pro le7e nr. 0/1997, 20;
59r9u2ul nu a'/ini*trea:9 ;(on'u(e, 7o*po'9re2te<, (i (on*er"9 ;p9*trea:9, p9:e2te<.
- Gh. Voinea, ,&u:/7e*tiunea R.D.P. 3/1995, 73
(GESTIUNE FRAUDULOAS. DELAPIDARE. AVUT PUBLIC)
,"utul pu&li( e*te e=(lu*i" ;135 5on*titu.ie<. 5a atare, 1n*u2irea 'in 7e*tiunea $.5.Da(ia nu e*te
'elapi'are.
1/1994, n Cri!, Repertoriu II, 1"#
Not: - >. Dia(one*(u, 5riterii 'e 'i8eren.iere +ntre in8ra(.iunile 'e ? 2i 'elapi'are, Dreptul nr. 1/199#, #@
(GESTIUNE FRAUDULOAS. DELAPIDARE. CRITERII DE DISTINC$IE)
6apta in(ulpatului 'e a-2i +n*u2i *u/e 'e &ani 'in +n(a*9rile 89(ute +n (alitate 'e in*pe(tor i/po:ite 2i
ta=e, +n (a'rul unei a'/ini*tra.ii 8inan(iare, (on*tituie in8ra(.iune 'e 'elapi'are, iar nu in8ra(.iunea 'e
7e*tiune 8rau'uloa*9, 'eoare(e a a"ut (alitatea 'e 8un(.ionar (erut9 'e te=tul 'e le7e (are in(ri/inea:9
pri/a in8ra(.iune, iar +ntre atri&u.iile 'e *er"i(iu (e i-au re"enit a 8o*t 2i a(eea 'e a 7e*tiona *u/ele +n(a*ate.
Ar, +n (a:ul in8ra(.iunii 'e 7e*tiune 8rau'uloa*9, poate 8i *u&ie(t al a(e*teia ori(e per*oan9 (e are &unuri +n
(on*er"are *au a'/ini*trare, ne8iin' ne(e*ar *9 ai&9 (alitatea 'e 8un(.ionar.
1%%& 'in 14 ()ri*i+ 199#, n ,Pr- *+.+/ nr. 4/1999, 001 i'+2 nr. 1%#%/199#, n ,Pr- *+.+/ nr. 4/1999, 03
Not: Dr.Panteli/on 5ioia, Delimitarea infraciunii de gestiune frauduloas de infraciune de delapidare, P5,
3i/i2oara 15/2@@@, 3
GRA$IERE
(GRA$IERE. A45NARE)
- B nr. 3/199@ 2i 23/199@ *e apli(9 pentru 8apte penale *9"Cr2ite pCn9 la 22 'e(. #9, iar nu pCn9 la 'ata
a'opt9rii lor.
"36 'in # 2(r7i+ 1991 n ,Pr- *+.+/ nr. 1/1996, 166
(GRA$IERE. 8N9ELCIUNE)
Data (on*u/9rii in8ra(.iunii e*te 'ata pro'u(erii pa7u&ei, nu a(eea a in'u(erii +n eroare a pe'ep*ei
"9t9/ate.
5a atare, 'a(9 +n &a:a a(tului 8al*i8i(at la 9 'e(. 19#9 *-a 'i*pu* e8e(tuarea unei pl9.i la 1 'e(., 'ar,
e8e(ti", plata *-a e8e(tuat la 2 'e(., pe'eap*a nu poate 8i 7ra.iat9 +n te/eiul B. nr. 3/199@, potri"it (9ruia *e
7ra.ia:9 nu/ai 8aptele *9"Cr2ite pCn9 la 22 'e(. 19#9.
114" 'in "% ()ri*i+ 19 96 n ,Pr- *+.+/ nr. 1/1994, 10"
(GRA$IERE. 8NLTURAREA BENEFICIULUI. A4END 9I 8NC:ISOARE. DECRET ; LEGE NR.
6"/199%)
1n (a:ul nere*pe(t9rii (on'i.iei 'e a nu *9"Cr2i o nou9 in8ra(.iune (u inten.ie +n (ur* 'e 3 ani 'e la
7ra.iere, pe'eap*a 7ra.iat9 *e e=e(ut9 al9turi 'e pe'eap*a ,pli(at9 pentru noua in8ra(.iune, in'i8erent (9
(ea 'intCi e*te pe'eap*a +n(hi*orii, iar (ea 'e-a 'oua e*te pe'eap*a a/en:ii.
6609 'in " n-i+2<ri+ 19 96 n ,Pr- *+.+/ nr. 1/1994, 10
(GRA$IEREA PEDEPSEI 8N RAPORT DE DATA SV5R9IRII FAPTEI. APLICAREA DECRETULUI ;LEGE
NR. " 'in 4 IAN. 199%)
,rt. 01@ alin. 1, p(t.!, 5. pr.pen.
06& 'in 1% 2(r7i+ 9& n ,Pr- *+.+/ nr. 4/199&, #6
Not = Gra.ierea (on'i.ionat9 e*te /ai 8a"ora&il9 'e(Ct li&erarea (on'i.ionat9 la Plen 3R!%.$DPR. 'e(.+n
Dreptul nr. 2/19#7., 5.$.E., 'e( nr. 132/1993 +n Dreptul nr. 0/1990, p.11. 5.,.%u(ure*ti +n 5.D. 93,119;
,r7u/entarea 'in 'e(. +n'ru/are, e*te ri7uroa*9, la !. !one*(u, +n R.D.P. nr. 1/1990, 103. , *e "e'ea 2i
5. %ulai, R.D.P 2/1990, p. 133;
- Gra.iere in'i"i'ual9, !.4Cn'ru, Dreptul nr. 3/1997, 71.
- V. )i(ole*(u, Dreptulnr. 11/1997, 9@.
- B.137/1997, R. Bupa2(u, D. Bupa2(u, 4. Ei'o"u, Dreptul nr. 12/1997, .
- 5.B. Pope*(u, Graierea sanciunilor cu caracter administrativ, R.D.P. nr. 1/199#,
- ,.Dn7ureanu, Graierea condiionat, R.D.P. nr. 1/199#, 70
- ,. Dn7ureanu, Jurispruden i opinii doctrinare privind aplicarea unor acte normative de ~ cu inciden
n aplicarea dispoziiilor Legii nr. 1!"1##! ;!!<, Dreptul nr. 0/199#, 01
- R. Bupa2(u, $plicarea Legii nr. 1!"1##! privind graierea unor pedepse, Dreptul nr. 5/199#, 97
- ,urelia 4otoar(9, Graiere. %ecidiviti. Cazuri de aplicare a art. & din Legea nr. 1!"1##! privind
graierea unor pedepse' Dreptul nr. 5/199#, @7
- R. Bupa2(u, (ste aplica)il Legea nr. 1!"1##! i cu privire la amenzile contravenionale*, Dreptul nr.
/199#, 9
- V. )i(ole*(u, +nele dispoziii ale Legii nr. 1!"1##! privind graierea unor pedepse' Pro le7e nr.
2/199#, p. 21
- 4. $u*/an, $plicarea Legii nr.1!"1##! privind graierea unor pedepse, Pro le7e nr. 2/199#, p. 2#1
- ,.Dn7ureanu, Graierea individual, P5,3 Re".Fur. nr. #/199, p. 20
- V. )i(olae*(u, ,oua lege a ~, R.D.P. nr. 0/1997, p. 55
- V. Da&u, 3.%. Gnoiu, ?. -apt care nu prezint pericolul social al unei infraciuni, R.D.P. nr. 0/1997, p.
7@
- 3r. DCrFan, Legea nr. 1!"1##! privind graierea unor pedepse, Dreptul nr. 1/199#, p. #3
- G. Voinea, Data fi.at ca limit pentru )eneficiul graierii, Dreptul nr. 2/199#, 91 *tre(oar9 o eroare:
'ata 'e pCn9 la 2 /ai 1997 - i/pu*9 +n B. nr. 137/1997 e*te 2 ora @, *au 25 ora 20 'ar nu 25 /ai ora @
pentru (9 *-ar pier'e o :i; (u pri"ire la 'ata a'opt9rii a(tului 'e (le/en.9 "e:i 2i 3R!%.$DPR.,$.pen., 'e(. nr.
935/19#0 +n Consftuirea din anul 1#/0 a preedinilor tri)unalelor..., p.07<.
- ,. Dn7ureanu, Euri*pru'en.9 2i opinii doctrinare privind aplicarea unor acte normative de graiere
condiionat cu inciden n aplicarea dispoziiilor Legii nr. 1!"1##!, Dreptul nr. 3/199#, p. 72
- G. Voinea, Graierea. Limite de aplicare, R.D.P. nr. 1/199#, p. 03
- V.)i(ol(e*(u, 1ustragerea de la e.ecutarea pedepsei. Graiere, R.D.P. nr. 3/199#, p. 57
- D. 5iun(an, Graiere. %ecidiv, R.D.P. nr. 0/199#, p. 130; pl0/199#, 1#2;
- V. )i(ol(e*(u, 2n legtur cu aplicarea graierii prevzute de Legea nr. 1!"1##!' n situaia sustragerii
de la e.ecutarea pedepsei, Dreptul nr. 1@/199#, p. 123
- R. Bupa2(u, (.ceptarea de la graiere a infraciunii prevzut n art. 1!/ alin. C.pen. , Dreptul nr.
/2@@@, p.12@
- P. %a(iu ;!<, ,. Dn7ureanu H. Bun7a ;!!<, V. Papa'opol ;!!!<, $plicarea suspendrii e.ecutrii pedepselor
graiate condiionate, R.R.D. nr. 1/1971, #1-92
- B. %iro, Consideraii referitoare la efectele 3uridice ale graierii asupra suspendrii condiionate a
e.ecutrii pedepsei, R.R.D. nr. 1@/1972, p.1@3-1@#
- D. 5lo(oti(i, (fectele graierii condiionate asupra pedepselor privative de li)ertate a cror e.ecutare a
fost suspendat condiionat, R.R.D. nr. /19#2, p.1-2
- "e:i 2i 3R!%.$DPR.,$.pen., 'e(. nr. 732/75 R.R.D. nr. 9/1997, p.75
Ve:i 2i n-7( V. Papa'opol +n R+)+r7-ri!, p.190 ;tri/ite 2i la 'e(. nr. #35/1975, 3R!%.$DPR., *.p., 'e(.
nr. 52@@/71 R.R.D. nr. /72, p. 171<
- G. ,ntoniu, Comentariu, +n Pra(ti(a Fu'i(iar9 penal9, "ol.!!, p.70-75 2i p.7#
- 5. %ulai, Comentariu, +n Pra(ti(a Fu'i(iar9 penal9, "ol. !! p.2@9-211 (u toat9 Euri*pru'en.a
4(i (*+>=
- $t.Dane2, V. Papa'opol, 2ndividualizarea 3udiciar a pedepselor, p.23-23#
- 3ri&.$upr., Consftuirea din anul 1#/0 cu preedinii tri)unalelor ... i cu participarea procurorilor , p.1-
2 ;*e re:u/9 'e(. nr. 732/1975 2i 2@73/19#2<
Vezi i 3ri&. %ihor, 'e(. pen. nr. 27/1991 +n Dreptul 2/1992, p.#
- ,. Dn7ureanu, Gratiere (on'i.ionata, !!, R.D.P. nr. 2/199#, p.#7
n ,Pr- *+.+/ nr. 3R!%.$DPR, *.p.'e(. nr. 0@2/73 %epertoriu, p.0@1
- R. Bupa2(u, Garania msurii internrii ntr4un centru de reeducare i a msurii trimiterii ntr4o
s.s.m.reeducare' luate fa de minori' Dreptul nr. 11/199#, 119
- V. P9"9leanu, Garania unor pedepse, R.D.P. nr. 1/1999, 95
- D. 5iun(an, $plicarea graierii anterior nceperii e.ecutrii pedepsei, R.D.P. nr. 1/1999, 130
- Ra'u Bupa2(u, Din nou despre graierea i suspendarea condiionat a e.ecutrii pedepsei , Dreptul
nr. 7/2@@1, p.177
(GRA$IERE. RECIDIVI9TI)
Potri"it 'i*po:i.iilor (uprin*e +n art. 5 alin. 1 'in Be7ea nr. 137/1997, pre"e'erile re8eritoare la 7ra.ierea
total9 *au par.ial9 a unor pe'ep*e nu *e ,pli(9 re(i'i"i2tilor. ,(ea*t9 no.iune 'e*e/nea:9 atCt pe (ei
(on'a/na.i pentru in8ra(.iuni *9"Cr2ite +n *tare 'e re(i'i"9, (Ct 2i pe (ei (are *unt re(i'i"i2ti prin
(on'a/n9ri anterioare ;'i*tin(.ii 89(ute prin 'e(retele 'e 7ra.iere /ai "e(hi, 'e e=e/plu, nr. 222/197, nr.
115/1977<.
,2a 8iin', nu "or &ene8i(ia 'e 7ra.iere, pe 'e o parte, (on'a/na.ii pentru in8ra(.iuni *9"Cr2ite +n *tare 'e
re(i'i"9, 2i, pe 'e alt9 parte, per*oanele (are au *9"Cr2it anterior a'opt9rii 'e(retului nu a *au /ai /ulte
in8ra(.iuni, 'intre (are (el pu.in una 8o*t (o/i*9 +n *tare 'e re(i'i"9.
Drept (on*e(in.9, pe (Cn' (on'a/natul pentru o in8ra(.iune *9"Cr2it9 +n *tare 'e re(i'i"9 e*te e=(eptat
'e la 7ra.iere nu/ai +n (e pri"e2te a(ea*t9 pe'eap*9, re(i'i"i*tul prin (on'a/narea anterioar9 nu
&ene8i(ia:9 'e 7ra.iere, atCt +n (eea (e pri"e2te pe'eap*a ,pli(at9 pentru in8ra(.iunea *9"Cr2it9 +n *tare 'e
re(i'i"9, (Ct 2i +n (eea (e pri"e2te (elelalte pe'ep*e, ,pli(ate pentru 8apte penale (e nu au 8o*t (o/i*e +n
*tare 'e re(i'i"9, in(lu*i" pe'eap*a ,pli(at9 pentru in8ra(.iunea (e (on*tituie pri/ul ter/en al re(i'i"ei, 'a(9
n-a 8o*t e=e(utat9 +n +ntre7i/e *au 'elo(.
13&& 'in & 2(i 1999
Not: - 5. $i/a, +nele consideraii n legtur cu instituia graierii i rea)ilitarea 3udectoreasc n caz de
graiere, Dreptul nr. 5/2@@@, p. #7
- Ra'u Bupa2(u, (.ceptarea de la graiere a infraciunii prevzute de art. 1!/ alin. C. pen., Dreptul
nr. /2@@@, 1
(GRA$IERE. OBLIGA$IA INSTAN$EI DE A CONSTATA INCIDEN$A LEGII DE GRA$IERE. ULTRA?.
TENTATIV LA INFRAC$IUNEA DE O4OR CALIFICAT. LIPSA INTEN$IEI DE A UCIDE)
Prin *entin.a penal9 nr. 139 'in 27 /artie 199# a 3ri&unalului DolF, in(ulpatul P.G. a 8o*t (on'a/nat
pentru *9"Cr2irea in8ra(.iunilor pri"in' (ir(ula.ia pe 'ru/urile pu&li(e pre"9:ute 'e art. 3 alin. 1 2i art. 3#
alin. 1 'in De(retul nr. 32#/19 2i a in8ra(.iunii 'e lo"ire pre"9:ut9 'e art. 1#@ alin. 2 5. pen., a(ea*ta 'in
ur/9 prin *(hi/&area +n(a'r9rii Furi'i(e 'in tentati"9 la in8ra(.iunea 'e o/or (ali8i(at.
!n*tan.a a re.inut (9, la 22 iulie 199, in(ulpatul, 89r9 a a"ea per/i* 'e (on'u(ere, a (on'u* autoturi*/ul
*9u +n /uni(ipiul 5raio"a. 1ntru(Ct nu a a(or'at prioritate la tre(erea 'e pietoni, plutonierul 'e poli.ie $.A.,
a8lat la 3@ /, i-a 89(ut *e/nale 'e oprire.
!n(ulpatul a re'u* "ite:a, (reCn' i/pre*ia (9 "a opri, iar +n /o/entul +n (are *e a8la la 'i*tan.9 'e 1 - 2
/ 'e poli.i*t, a 89(ut /ane"re 'e e"itare a a(e*tuia, 'ar a a((elerat &ru*( 2i l-a lo"it (u partea lateral9 a
autoturi*/ului, 'up9 (are a p9r9*it lo(ul a((i'entului.
Partea "9t9/at9 a *u8erit o (ontu:ie la 7enun(hi pentru a (9rei "in'e(are au 8o*t ne(e*are # :ile 'e
+n7riFiri /e'i(ale.
5urtea 'e ,pel 5raio"a, prin 'e(i:ia penal9 nr. 1# 'in 23 noie/&rie 199#, a re*pin* apelurile 'e(larate
'e pro(uror 2i 'e in(ulpat, (u /oti"area (9 +n(a'rarea Furi'i(9 +n pre"e'erile art. 1#@ alin. 2 5. pen. e*te
(ore(t9, in'i"i'uali:area pe'ep*elor e*te (ore*pun:9toare, iar (u pri"ire la ne(on*tatarea 7ra.ierii, in*tan.a
'e apel a (on*i'erat (9, 'e "re/e (e apli(area pre"e'erilor Be7ii nr. 137/1997 nu a (on*tituit o&ie(tul
e=a/in9rii 'e (9tre pri/a in*tan.9, in(i'en.a 7ra.ierii ur/ea:9 a 8i (on*tatat9 pe (ale a'/ini*trati"9.
Prin re(ur*ul 'e(larat, pro(urorul a (riti(at hot9rCrea *u*.inCn' (9 *(hi/&area +n(a'r9rii Furi'i(e 'in
tentati"9 la in8ra(.iunea 'e o/or (ali8i(at e*te 7re2it9, iar in*tan.ele, prin hot9rCrile pronun.ate, tre&uiau *9
(on*tate 7ra.ierea (elorlalte in8ra(.iuni.
Pri"itor la a(e*te (riti(i *e (on*tat9 ur/9toarele:
1n(a'rarea Furi'i(9 'at9 'e (9tre pri/a in*tan.9 a 8aptei in(ulpatului 'e a (au:a p9r.ii "9t9/ate le:iunile
/en.ionate, +n (on'i.iile 'e 8apt (ore(t re.inute, e*te (ore(t9.
Din +/preFur9rile (on(rete +n (are a 8o*t (o/i*9 8apta nu re:ult9 (9 in(ulpatul a a(.ionat (u inten.ia
'ire(t9 *au in'ire(t9 'e a u(i'e "i(ti/a, a2a (u/ *e *u*.ine +n re(ur*ul pro(urorului. Di/potri"9, pro&ele
ate*t9 (9 el a 89(ut /ane"re pentru e"itarea lo"irii 8rontale, (u ur/9ri 7ra"e, peri(uloa*e pentru "ia.a
poli.i*tului, (eea (e +n*ea/n9 (9 nu a a((eptat u(i'erea a(e*tuia.
!nten.ia *a a 8o*t a(eea 'e a *e *u*tra7e 'e la (ontrolul lu(r9torului 'e poli.ie (are +l *o/a*e *9
oprea*(9 2i, (u a(ea*t9 o(a:ie, a8lCn'u-*e la 1 - 2 / 'e a(e*ta, a a/&alat /otorul, /ane"r9 prin (are 'e2i
nu a ur/9rit, a a((eptat po*i&ilitatea lo"irii lu(r9torului 'e poli.ie, (eea (e *-a 2i +ntC/plat.
5a atare, +n(a'rarea 8aptei +n tentati"9 la in8ra(.iunea 'e o/or (ali8i(at nu *e Fu*ti8i(9.
6apta in(ulpatului (are, prin /ane"rele 89(ute, a a((eptat po*i&ilitatea lo"irii lu(r9torului 'e poli.ie a8lat +n
e=er(itarea atri&u.iilor 'e *er"i(iu, +ntrune2te ele/entele (on*tituti"e ale in8ra(.iunii 'e ultraF pre"9:ut9 'e art.
239 alin. 2 5. pen., +n raport (u pre"e'erile a(e*tui te=t 'e le7e anterior /o'i8i(9rii prin Be7ea nr. 10@/199.
1n le79tur9 (u apli(area 'i*po:i.iilor Be7ii 'e 7ra.iere nr. 137/1997, atCta "re/e (Ct (ore(t *-a re.inut
"ino"9.ia in(ulpatului pentru in8ra(.iunile pentru (are a 8o*t (on'a/nat, tre&uia *9 *e 8a(9 apli(area
pre"e'erilor le7ii /en.ionate, (on*tatCn'u-*e (9 pe'ep*ele *unt 7ra.iate, apli(area a(e*tor pre"e'eri 8iin'
o&li7atorie pentru in*tan.9, ea neputCn' 8i l9*at9 +n *ea/a unei pro(e'uri a'/ini*trati"e, 'up9 r9/Cnerea
'e8initi"9 a hot9rCrii.
1n (on*e(in.9, hot9rCrile ata(ate au 8o*t (a*ate, (on8or/ (on*i'erentelor (e pre(e'.
6"9" 'in "% 2(i 6%%%
GRUP
Not= ; D. 5iun(an, 5recerea frauduloas a frontierei. 5entativ. pluralitate constituit i pluritate
ocazional. Grup, +n Dreptul nr. #/1997, 115
; )o.iunea 'e 7rup +n art. 1 D-B 01/199@, !. Du/itru, Dreptul nr. 9/1995, p.71.
} ,*o(iere pentru *9"Cr2irea 'e in8ra(.iun i; 6rontier9 'e *tat;3erori*/; 3re(erea 8rau'uloa*9 a
8rontierei 'e *tat