You are on page 1of 4

O

OBLIGAREA DE A NU PRSI LOCALITATEA


Not: - D. Ciuncan, Dreptul nr. 9/1995, p. 73;
- Al. Tuculeanu, Dreptul nr. 10/1996, p. 134; Dreptul nr. 10/2001, p. 146.
- .!". Aurel, Dreptul nr. 9/1996, p. 117
- Curtea C#n$titu%i#nal&, 'ec. nr. 71 (i 75 )n *.+,. nr. 131, re$pecti- *.+,. nr. 1.1/1996.
- /aula 0a-ric, Obligarea de a nu prsi localitatea, /CA1, 1ul. nr. 1/199., p. 35
- Ale2an'ru 3uculeanu, Obligaia de a nu prsi localitatea, /r# le4e nr. 3/2001, p. 5
Vezi i: *&$uri pre-enti-e.
OBTESC
Ter5enul #6(te$c e$te utili7at )n C#'ul penal (i )n alte c#n'i%ii, cu5 ar ,i intere$ #6(te$c.
8#%iunile 'e #6(te$c $au intere$ #6(te$c, luate ca atare nu $unt )n c#ntra'ic%ie cu C#n$titu%ia (i 'eci
'i$p#7i%iile le4ale care le utili7ea7& nu p#t ,i c#n$i'erate a6r#4ate, )ntruc9t ter5enul #6(te$c, 'e acea$t&
'at&, nu $e al&tur& ter5enului 'e a-ut :prin care, cre9n'u-$e # pr#tec%ie penal& 'i,erit& )ntre cate4#riile 'e
titulari ai pr#priet&%ii pri-ate, ,iin' )n c#ntra'ic%ie cu C#n$titu%ia $unt a6r#4ate;.
Curtea Constituional !e"# nr# $%&'(($
} /u6lic
O)ISIUNEA SESI*RII ORGANELOR +UDICIARE
Not: - <a$ile /&tulea, Obligaia de sesizare a organelor de urmrire penal ce revine aparatelor
specializate pentru efectuarea controlului financiar de stat, Dreptul nr. 10/2001, p.131
OPERA,II DE I)PORT SAU E-PORT
Not: =unt $upu$e re4ulil#r 'e licen%e #6li4at#rii> pr#'u$ele $trate4ice, nucleare, ?2pl#7i-e, t#2ice,
$tupe,iante, 'e(euri, unele #pera%ii c#5erciale, 6ancare, pentru 5#ti-e 'e pr#tec%ie a 5#ralei pu6lice, a
$&n&t&%ii (i a -ie%ii per$#anel#r, a 5e'iului (i $ecurit&%ii na%i#nale.
<e7i, 'e e2e5plu> Cartea societii comerciale, Tri6una ec#n#5ic&, 1995, p.265 (i ur5.
- @e4uli, D. Ciuncan, Dreptul nr. 6/1995, p.59;
- C#ntra-en%ie, A. =#caciu, Dreptul nr. 3/1997, p.9..
- =il-ia C#n'#r Cri$tea, 0icen%ele 'e A, )n @e-.'r.c#5. nr. 5/1995, p. 126.
/rin 0e4ea nr. 79/1993 @#59nia a a'erat la C#n-en%ia pentru inter7icerea (i )5pie'icarea #pera%iunil#r
ilicite 'e i5p#rt-e2p#rt (i tran$,er 'e pr#prietate al 6unuril#r culturale :B8?=C+, /ari$, 1970;. =tatele $unt
#6li4ate $& in$tituie un certi,icat $pecial 'e aut#ri7are a e2p#rtului.
C# Const# !e"# nr# '(&'(($ .n Culegere /# '0%.
} *etale pre%i#a$e; +pera%iuni cu 5etale pre%i#a$e;
OPERA,II INTER*ISE CU )ETALE PRE,IOASE
C#n$ecin%e la a6r#4area art. 37 'in D. 210/60. A6r#4area 'in D-0 9/.9 $e re,er& nu5ai la 5iCl#acele 'e
plat& $tr&ine.
12 !in '( ianuarie '((2 .n 3Pro le4e5 nr# 6&'((0 '77 sau '&'((0 (1
Not: 8ici 5#'i,ic&rile inter-enite )n c#n%inutul n#r5ei c#5plinit#are (i nici a6r#4area ei nu au -re#
i5p#rtan%& Curi'ic& a$upra n#r5ei 'e tri5itere, acea$ta ,iin%9n' in'epen'ent (i a-9n' # c#5plet& aut#n#5ie
:Dt. Dane(, )n @e-.'r.pen. nr. 1/1994, p. 131. A $e -e'ea (i 8. C#nea, )n Dreptul nr. 5/1992, p.73;;
- D. Ciuncan, Incriminarea operaiunilor interzise cu metale i pietre preioase, /r# le4e nr. 4/199., p.
1...
Vezi i: C.C.'ec. nr. 19/1993, )n Culegere, p.15.
8ABROGARE I)PLICIT A DECRETULUI 622&'(9%:
En ur5a a'#pt&rii D-0. nr. 54/1990 (i 0e4ii 31/197. tre6uie c#n$i'erat a6r#4at i5plicit.
2$6% !in 60 noie;<rie '((( .n Bul. jud# /#6(2.
Not: - /entru ca $& ,unc%i#ne7e a6r#4area tacit& nu e$te nece$ar ca re4le5entarea ulteri#ar& $& ,ie
neap&rat inc#5pati6il& cu cea anteri#ar&; e$te $u,icient& e2i$ten%a c"iar nu5ai a unui paraleli$5 )n le4i$la%ie,
pentru ca le4ea $u6$ec-ent& $& )nl&ture pe cea anteri#ar&.
:<. D#n4#r#7, Expl..., p.73-74;.
/9n& la 'ata a6r#4&rii e2pre$e a art. 50 lit. c )ncri5inarea $u67i$t& at9t ti5p c9t -#r e2i$ta #pera%iuni
inter=ise !e le4e. :<e7i (i +.B.!. nr. 190/2000. *.+,. nr. 572/2000; +B! nr. 295/2000, *.+,. nr. 707/2000;.
8)ETALE PRE,IOASE# )ONEDE DIN AUR# NEPREDARE#:
/re-e'erile 'in Decretul nr. 244/197. cu pri-ire la #6li4ati-itatea 'epunerii la 1.8. a 6unuril#r culturale
5#6ile cuprin79n' 5etale pre%i#a$e ,iin' a6r#4ate prin art. 9 'in D. 90/1990, per$#anele ,i7ice au 'reptul $&
'e%in& 5#ne'e 'in aur a-9n' ace$t caracter, c"iar 'ac& ele nu ,ac parte 'intr-# c#lec%ie, iar 'e%in&t#rul nu
e$te 5e56ru al $#ciet&%ii nu5i$5atice.
/rin $entin%a penal& nr..23 'in 16 aprilie 19.7, r&5a$& 'e,initi-& prin nerecurare, Fu'ec&t#ria 1ra(#- a
c#n'a5nat pe inculpatul ?.T. pentru $&-9r(irea in,rac%iunii 'e nepre'are a 5etalel#r pre%i#a$e pre-&7ut& )n
art. 50 lit. 1 rap#rtat la art. 67 'in Decretul nr. 244/197. (i art. 37 alin. 1 'in Decretul nr. 210/1960.
T#t#'at&, $-a 'i$pu$ c#n,i$carea 5#ne'el#r 'in aur ce au c#n$tituit #6iectul in,rac%iunii.
n$tan%a a re%inut c& inculpatul a '#69n'it 'e la 5a5a $a, cu c9te-a 7ile )nainte 'e 'ece$ul ace$teia,
$ur-enit la 17 iunie 19.0, 57 5#ne'e 'e aur pe care le-a 'e%inut ile4al, ,iin' 4&$ite la '#5iciliul $&u la 'ata
'e 17 ,e6ruarie 19.7.
Curtea =upre5& 'e Fu$ti%ie, $ec%ia penal&, prin 'eci7ia nr.19. 'in . ,e6ruarie 1991, a a'5i$ recur$ul
e2tra#r'inar (i a ca$at $entin%a, cu tri5iterea cau7ei pentru reCu'ecare )n -e'erea e,ectu&rii unei e2perti7e
care $& $ta6ilea$c& 'ac& 5#ne'ele erau inter7i$e la 'e%inere, iar prin #rice alte pr#6e 'ac& 5a5a
inculpatului a a-ut p#$i6ilit&%i 5ateriale $& '#69n'ea$c& a$e5enea -al#ri.
/rin $entin%a penal& nr. 2.45 'in 2. 'ece56rie 1992, Fu'ec&t#ria 1ra(#- a 'i$pu$ ac"itarea inculpatului
)n 6a7a art. 11 pct.2 lit. a rap#rtat la art. 10 lit. 6 C. pr. pen., cu 5#ti-area c& ,apta a ,#$t 'e7incri5inat& prin
art. 9 'in Decretul nr. 90/1990. T#t#'at&, a 'i$pu$ re$tituirea 5#ne'el#r c#n,i$cate.
Tri6unalul Fu'e%ean 1ra(#-, prin 'eci7ia penal& nr.466 'in 1 iunie 1993, a re$pin$ recur$urile 'eclarate
'e pr#cur#r (i 'e 1anca 8a%i#nal& a @#59niei.
E5p#tri-a ulti5el#r '#u& "#t&r9ri $-a 'eclarat recur$ )n anulare, )n te5eiul art. 409 (i art. 410 alin. 1
partea pct.6 (i . C. pr. pen., $u$%in9n'u-$e c& prin intrarea )n p#$e$ia 5#ne'el#r, a c&r#r 'e%inere era
inter7i$& (i nepre'area ace$t#ra, inculpatul a c#5i$ in,rac%iunea pentru care a ,#$t tri5i$ )n Cu'ecat&; )ntruc9t
$-a )5plinit ter5enul 'e pre$crip%ie a r&$pun'erii penale, tre6uia $& $e 'i$pun& )ncetarea pr#ce$ului (i
c#n,i$carea 5#ne'el#r.
@ecur$ul )n anulare nu e$te ,#n'at.
/#tri-it art. 17 'in Decretul nr. 244/197., per$#anele ,i7ice care '#69n'eau, )n c#n'i%iile le4ii, 5etale
pre%i#a$e, altele 'ec9t cele pre-&7ute )n art. 14, a-eau #6li4a%ia $& le pre'ea la pre%urile )n -i4#are la acea
'at&, 1&ncii 8a%i#nale a @.=.@., $au unit&%il#r 'e $tat aut#ri7ate 'e acea$ta, )n ter5en 'e 30 'e 7ile 'e la
#6%inere.
Acea$t& #6li4a%ie 'e pre'are a ,#$t a6r#4at& prin art. 9 'in Decretul nr. 90/1990, te2tul ne,&c9n' nici #
'i$tinc%ie )ntre $u6iectul ace$tei #6li4a%ii, re$pecti- per$#ane Curi'ice #ri per$#ane ,i7ice la care $e re,erea art.
17 'in Decretul nr. 224/197., $au per$#ane ,i7ice 5e56re ale =#ciet&%ii nu5i$5atice r#59ne, 'i$p#7i%iile
a-9n' caracter 4eneral. /rin ur5are, nu era nece$ar ca 5#ne'ele $& ,ac& parte 'intr-# c#lec%ie nu5i$5atic&
(i nici ca inculpatul $& ,i ,#$t 5e56ru al =#ciet&%ii nu5i$5atice r#59ne, ,iin' $u,icient ca 5#ne'ele $& ,ac&
parte 'in cate4#ria 6unuri culturale 5#6ile, cuprin79n' 5etale pre%i#a$e #ri pietre pre%i#a$e $au
$e5ipre%i#a$e.
n$tan%ele 'e Cu'ecat& au 'i$pu$ e,ectuarea -eri,ic&ril#r te"nice 'e $pecialitate, )n -e'erea $ta6ilirii
-al#rii culturale a 5#ne'el#r 'in $pe%&. A$t,el, )n c#5pletarea la rap#rtul 'e e2perti7& $e ,ace re,erire
e2pre$& la -al#area nu5i$5atic& 'e#$e6it& a cel#r 57 'e 5#ne'e, ele ,iin' cuprin$e )n Catal#4ul !#l'
C#in$ #, t"e G#rl', e'i%ia a -a, 'e @#6ert Hrie'6er4.
Cu5 prin Decretul nr. 90/1990 au ,#$t a6r#4ate pre-e'erile Decretului nr. 224/197., )n ceea ce pri-e(te
#6li4ati-itatea pre'&rii 6unuril#r culturale 5#6ile cuprin79n' 5etale pre%i#a$e, precu5 (i #rice alte 'i$p#7i%ii
c#ntrare, ne,iin' nece$ar nici ca 5#ne'ele $& ,ac& parte 'intr-# c#lec%ie, in$tan%ele au aCun$ c#rect la
c#nclu7ia ace$tuia, iar nu )ncetarea pr#ce$ului penal pentru inter-enirea pre$crip%iei.
Ca ur5are, e$te le4al& (i 5&$ura )nl&tur&rii 5&$urii 'e c#n,i$care a cel#r 57 'e 5#ne'e 'in aur.
006 !in 6 ;artie '((0 .n 3Pro le4e5 nr# '&'((1 1$
} C#n,i$care $pecial&; n,rac%iuni pre-&7ute )n le4i $peciale; *etale pre%i#a$e; +pera%iuni cu 5etale
pre%i#a$e;
ORDINUL LEGII I ORDINUL AUTORIT,II LEGITI)E
Not: - 8u au ,#$t inclu$e )n C#'ul penal 'in 196. printre cau7ele care )nl&tur& caracterul penal al ,aptei,
#r'inul le4ii (i c#5an'a aut#rit&%ii le4iti5e :art. 137 C. pen. anteri#r;. En pri5ul ca7, pr#6le5a r&$pun'erii
penale $e $#lu%i#nea7& )n $en$ul c& ,apta #r'#nat& 'e le4e nu p#ate c#n$titui in,rac%iune. C9n' e$te -#r6a
'e c#5an'a aut#rit&%ii, 'ac& acea$ta e$te 'at& pe te5eiul le4ii, ca )n ca7ul prece'ent, nu c#n$tituie
in,rac%iune, iar 'ac& #r'inul e$te ile4al, $e aplic& 'i$p#7i%iile 'e la a6u7ul )n $er-iciu pentru e2ecutant (i cel
'e la in$ti4are pentru per$#ana care a 'at #r'inul ile4al :<. D#n4#r#7, Noul cod, prezentare comparativ,
p.44;.
- . *#lnar, Ordinul legii i comanda autoritii legitime, @.D./. nr. 2/1997, p. 50.
- !e#r4eta !"e#r4"e, Despre ordinul legii i comanda autoritii legitime, @.D./. nr. 1/199., p. 32
- .T. Dte,&ne$cu, Inserarea clauzei de contiin n unele contracte individuale de munc, Dreptul nr.
2/1999, p. 56
8#i aprecie5 c& #6iec%ia 'e c#n(tiin%& e$te $u6)n%elea$& oricrui contract ne,iin' nece$ar& neap&rat
inclu'erea e2pre$& )ntr-un c#ntract 'e 5unc&.
A6aterile p#t ,i pri-ite ca abuz de drept 'in partea a56il#r c#ntractan%i.
8ici # 'er#4are nu e$te per5i$& prin c#ntract la 6unele 5#ra-uri pentru a56ii c#ntractan%i.
- Bnele ,apte nu p#t ,i ilicite, ,iin' )n'eplinite 'in #r'inul $uperi#rului. A$t,el, 'e pil'&, pr#cur#rul '& #r'in
$& ,ie are$tat& # per$#an&; caracterul ilicit al unei a$e5enea ,apte e$te )nl&turat, )n$& nu5ai 'ac& $unt
)ntrunite ur5&t#arele cerin%e> 1; #r'inul $& e5ane 'e la aut#ritatea le4iti5&, a'ic& 'e la #r4anul c#5petent;
2; #r'inul $& ,ie 'at #r4anului a-9n' c&'erea $& )l e2ecute; 3; #r'inul $& ,ie 'at cu re$pectarea ,#r5el#r
le4ale, a'ic&, 'e re4ul&, $& ,ie 'at )n $cri$ (i $& ,ie $e5nat 'e per$#ana 'e la care e5an&; 4; #r'inul $& nu
ai6& caracter vdit ilegal i abuziv; )n $,9r(it, 5; 5#'ul 'e e2ecutare a #r'inului $& nu ,ie ilicit (i $&-9r(it cu
culp& :*. ?lie$cu, !spunderea civil delictual, ?'. Aca'., 1972, p.15.-159;;
- !. Ant#niu, "istemul cauzelor care nltur vinovia, @.D./. nr. 2/1994, p. 41-42;
- 8#ul c#' penal ,rance7 :art. 122-4; c#n$acr& e2plicit e2i$ten%a #r'inului le4ii 'rept cau7& care )nl&tur&
re$p#n$a6ilitatea penal& a a4entului, cu e2cep%ia #r'inului manifestat ile4al :-. (i !. Ant#niu, #inovia,
p.211;.
H&ptuit#rul nu p#ate in-#ca pentru )nl&turarea -in#-&%iei #r'inul pri5it 'e la un $uperi#r, 'e#arece
principiul le4alit&%ii nu )n4&'uie nici 'area (i nici e2ecutarea un#r #r'ine ile4ale.
:<. D#n4#r#7, Expl$$$I#, p. 77; TF =atu *are, 'ec.pen.493/72, @.@.D. nr. 4/73, p. 176; +. 0#4"in, T.
T#a'er, Drept penal, 1996, p.345;.
lie <ir4il Furc&, Ordinul legal$ Ordinul ilegal$ Ordinul vdit ilegal$ Excesul de zel$ Consecine, /r# le4e
nr. 3/2000, p. 63
ORDONAN,A PROCURORULUI
Not: - 8. #ne$cu, D. Ciuncan, %i&loacele procedurale de realizare a confiscrii speciale cu referiri la
efectele ordonanei procurorului, )n @.@.D. nr. 4/19.1, p. .9.
- C#n,ir5are - C. pr. pen., art. 209
- A. C#cieru, 'doptarea soluiilor de scoatere de sub urmrire penal sau de ncetare a acesteia i forma
actului de soluionare, /r# le4e nr. 2/1990, 35
8ORDONAN, DE CON>ISCARE AUR SOLU,IONARE CI?IL# DEPIREA ATRIBU,IILOR PUTERII
+UDECTORETI:
/#tri-it art. 275-27. C. pr. pen. pl9n4erea )5p#tri-a 5&$uril#r (i actel#r 'e ur5&rire penal& $e a're$ea7&
pr#cur#rului care $upra-e4"ea7& acti-itatea #r4anului 'e cercetare penal&, iar )n ca7ul 5&$uril#r
pr#cur#rului c#5peten%a apar%ine pr#cur#rului $uperi#r.
En rap#rt cu ace$te 'i$p#7i%ii, $#lu%i#narea pl9n4erii 'e c&tre in$tan%ele Cu'ec&t#re(ti :"#t&r9ri ci-ile;,prin
c#n,i$carea #6iectel#r 'in aur, )nl&turarea 5&$urii.
C#n$tituie # 'ep&(ire a atri6u%iil#r, iar "#t&r9rile pr#nun%ate )n ace$t $en$ $unt l#-ite 'e nulitate. Ca
atare, ur5ea7& a $e a'5ite recur$ul )n anulare (i, )n ,#n', a $e re$pin4e ac%iunea ,#r5ulat& 'e recla5an%i.
C#S#+# !e"# "i@# nr# $900 !in 61 noie;<rie '((1
Not: A En $pe%& cererea a're$at& in$tan%ei nu e$te # pl9n4ere )5p#tri-a actel#r 'e ur5&rire penal&, ci #
ac%iune ci-il&.
ORDONAN,E
Not: - D. A. T#,an, !egimul &uridic aplicabil ordonanelor guvernului, Dreptul nr. 4/199., p. 36
ORGANI*ARE +UDECTOREASC
Not >- !". !#r4&neanu, (uterea &udectoreasc, @.D./. nr. 2/2001, p.22
- -I. Diac#ne$cu, Cu privire la natura &uridic a avizului ministrului &ustiiei pentru cercetarea,
perc)eziionarea,reinerea, arestarea i trimiterea n &udecat a magistrailor i notarilor publici, Dreptul
nr. 2/2002, p. 145
- /uterea Cu'ecat#rea$c& a r&5a$ $u6iect al in,luen%ei !u-ernului.
*e56rii C#n$iliului =uperi#r al *a4i$traturii , care c#ntr#lea7& $elec%i#narea, pr#5#-area, tran$,erul (i
$anc%i#narea Cu'ec&t#ril#r, $unt nu5i%i 'e c&tre parla5ent, 'intr-# li$t& pr#pu$& 'e c&tre in$tan%e (i parc"ete,
repre7entate )n C=*.
T#tu(i, 5ini$trul Cu$ti%iei pre7i'ea7& C=*, c"iar ,&r& 'rept 'e -#t, (i e$te (i cel care pr#pune (i c#ntr#lea7&
a4en'a C#n$iliului =uperi#r al *a4i$traturii. De a$e5enea, 5ini$trul Cu$ti%iei c#ntr#lea7&, prin le4e,
acti-itatea pr#cur#ril#r, care repre7int& (i # parte i5p#rtant& 'in 5e56rii C=*.
=i$te5ul Cu'iciar 'in @#59nia $e 6ucur& 'e # percep%ie lar4& ca ,iin' $la6, ine,icient (i a,ectat 'e c#rup%ie
$i$te5ic&. :Ra/ortul De/arta;entului !e Stat al SUA iunie 677$ ;
- JEn p#,i'a )56un&t&%iril#r, in'epen'en%a $i$te5ului Cu'iciar $e 4&$e(te )nc& )ntr-# $tare )n4riC#rat#are.
*ini$trul Cu$ti%iei 'e%ine puterea 'irect& a$upra nu5irii Cu'ec&t#ril#r. En a6$en%a un#r re4uli preci$e )n
reparti7area ca7uril#r $pre Cu'ec&t#ri, pre(e'in%ii 'e in$tan%e au # in,luen%& c#n$i'era6il& a$upra ace$t#ra.
JEn $epte56rie , !u-ernul a a'#ptat # n#ua 0e4e a #r4ani7&rii Cu'iciare, cu 5ulte a$pecte 6une. ?2i$t& )n$&
te5e i5p#rtante pe care le4ea nu le a6#r'ea7a )n 'etaliu. De aceea, re,#r5area $i$te5ului Cu'ec&t#re$c 'in
@#59nia e$te ne-#ie $&c#ntinue. :Ra/ortul !e tara al UE noie;<rie 677$ ;
- J*ini$terul Fu$ti%iei c#ntinu& $& ai6& aut#ritate centrali7at& (i inutil& a$upra in$tan%el#r, inter-ine )n pr#ce$ul
'e $elec%ie, pr#5#-are, 'e e-aluare a acti-it&%ii 5a4i$tra%til#r.
J/. =. D. a 'at in$truc%iuni 5a4i$tra%il#r 'e$pre cu5 tre6uie a6#r'ate anu5ite ca7uri (i $-a i5plicat )n
nu5irile (i 'e5iterile 'in $i$te5ul Cu'iciar.
Jn$titutul 8a%i#nal al *a4i$traturii, l#cul prin care trec tinerii p9n& $& aCun4& )n 5a4i$tratur&, e$te in,luen%at
p#litic, )n c#n'i%iile )n care #a5enii care au lucrat )n *ini$terul Fu$ti%iei p#t ,i nu5i%i Cu'ec&t#ri $au pr#cur#ri
,&r& $& 'ea e2a5en. :>ree!o; Bouse iulie 677$;
} *ini$ter /u6lic; /r#cur#r; Fu'ecata