You are on page 1of 31

T

TAXA DE TIMBRU JUDICIAR


Not: - D. Ciuncan I, C. Turianu II, Efectul nendeplinirii obligaiei de plat a ~ n cazul cererilor n vederea
declarrii recursului n anulare n cauze civile, Dreptul nr. 2/1998, p. 67
Este drept c eist der!"ri de la #ira$ul ele%ent de !#icialitate ce eist &ntr-un pr!ces ci$il, dar
anularea 'i%pus epres, eplicit de le"e( unui %e%!riu pentru cau)e eteri!are interesului supre% al le"ii
nu tre*uie s ai* e#ecte asupra !*li"a+iei pr!#esi!nale a pr!cur!rului de a ac+i!na din !#iciu.
,ici ! sanc+iune ad%inistrati$ nu p!ate a#ecta acti$itatea ex officio a -... 'n!ta I(.
/n cel de-al d!ilea artic!l se accentuea), 0udici!s, asupra distinc+iei dintre cerere 1i ac+iune, su*liniindu-
se tetul epres cun!scut, al art. 22 alin. 3 al 4e"ii nr.156/1997.
- .tulea, .lata taxelor judiciare de timbru, Dreptul nr. 6/1999, p. 36
- Cristin-,ic!lae .!pa, Discuii n legtur cu imposibilitatea instanei de fond de a da n debit taxele
judiciare de timbru datorat, Dreptul nr. 7/2222, p. 75
- -ircea 67ncu, Aspecte teoretice i practice privitoare la taxele judiciare de timbru, Dreptul nr. 5/2221,
p.123.
TINUIRE
Not8 9:. ;!inea , <esi)area instan+ei, =.D... nr. 5/199>, p. 129
Vezi i: Dec. Curtea C!nstitu+i!nal 59/1993.
(TINUIRE. FAVORIZARE. CARACTERIZAREA INTENIEI)
2332/1996 !"#$ %&'&( #. 1/199)* 1+,
(TINUIRE. DE-".UBIRI. -O/IDARITATE)
Tinuirea ne#iind ! #!r% a participa+iei, tinuit!rul nu p!ate #i !*li"at la plata desp"u*iril!r, s!lidar cu
aut!rul in#rac+iunii, dec7t &n rap!rt cu $al!area *unuril!r ce #ac !*iectul tinuirii, iar nu &n s!lidar la ac!perirea
&ntre"ului pre0udiciu cau)at prin in#rac+iune.
2)06 12 9 1&3&45#2& 1996* Bul. Jud.* 7.33+
TE8NIC /E.I-/ATIV
} 4e"istic #!r%al
TE/ECOMUNICAII
Not: - De#ini+ie8 !rice trans#er de se%ne, se%nale, scrieri, i%a"ini, sunete, date sau in#!r%a+ii de !rice
natur trans%ise &n t!talitate sau &n parte prin #ir, radi!, siste%e electr!%a"netice, #!t!electr!nice sau
#!t!!ptice.
=e)!lu+ia din 17 ianuarie 199> relati$ la interceptarea le"al a telec!%unica+iil!r a C!nsiliului ?niunii
Eur!pene, 96/C 329/21 &n @!urnal A##iciel des C!%%unautBs eur!pBennes, 5 n!ie%*rie 1996, #r. Cne
TENTATIVA
Not: - Ta%ara -anea, Reglementarea tentativei n dreptul penal romn, Dreptul nr. 5/2222, p. 71
- -i:ai Cndrei C!cain, Curic C!cain, !entativa" #nfraciunea autonom, =.D... nr. 3/2222, p. 79
- Ta%ara -anea, !entativa improprie, =D. nr. 1/2222, p. >2
- C. 4i*!tean, Este sau nu necesar ca desistarea s intervin nainte de descoperirea faptei$, &n =e$ista
de drept penal nr. 5/2223, p.76
TERMENE
} Crestare pre$enti$D Cercetare penalD C!rup+ieD -suri pr!cesualeD .arte $t%atD .l7n"ere c!ntra
acel!r pr!cur!ruluiD .!li+ie 0udiciar
TERORI-M
Not: - ;. D!*rin!iu, I. .ascu, !erorismul n perspectiva dreptului penal romn, Cnalele Ccade%iei de p!li+ie
Cl.I. Cu)a E, 199>, p.>
- C ;-a C!n#erin+ interna+i!nal pentru uni#icarea dreptului penal, -adrid, 15-22 !ct!%*rie 1933, Cctes
de la c!n#Brence, Editi!ns 1, .edp%e, 193>, p.52
- C!nstituie ter!ris% s$7r1irea #aptel!r pre$)ute de le"ea penal prin crearea unei tul*urri "ra$e a
!rdinii pu*lice prin inti%idare sau ter!are, prin crearea unei stri de panic, 1i prin alar%are 1i, prin
a%enin+area unei c!lecti$it+i cu un peric!l "ra$'c!ntest7nd. 4e"iti%itatea c!nstitu+i!nal pentru ! d!*7ndi &n
%!d in0ust un #!l!s(.
- C!n$en+ia interna+i!nal pentru repri%area #inan+rii ter!ris%ului, 8 dece%*rie 1999 F.
- =e)!lu+ia >2/16> C.9., A.,.?., 1> dece%*rie 1997.
- E >1/212
- E 59/62 din 9 dece%*rie 1995 1i anea, repr!duc7nd Declara+ia asupra %suril!r $i)7nd eli%inarea
ter!ris%ului interna+i!nal.
- C!n$en+ia asupra pre$enirii 1i repri%rii in#rac+iunil!r c!ntra pers!anel!r care se *ucur de ! pr!tec+ie
interna+i!nal, inclusi$ a"en+ii dipl!%atici. C.9., A.,.?., 15 dece%*rie 1973.
- C!n$en+ia interna+i!nal c!ntra lurii de !stateci C.9., A.,.?., 17 dece%*rie 1979.
- C!n$en+ia interna+i!nal asupra pr!tec+iei #i)ice de %aterii nucleare, ;iena, 3 %artie 1982.
- .r!t!c!l pentru repri%area un!r acte ilicite &n aer!p!rturi deser$ind a$ia+ia ci$il interna+i!nal,
c!%ple%entar c!n$en+iei, -!ntreal, 25 #e*ruarie 1982.
- C!n$en+ia pentru repri%area actel!r licite &ndreptate c!ntra securit+ii na$i"a+iei %ariti%e, =!%a, 12
%artie 1988.
- .r!t!c!l pentru repri%area actel!r ilicite c!ntra securit+ii plat#!r%el!r #ie situate pe plat!ul
c!ntinental, =!%a, 12 %artie 1988.
Circu%scrierea s#erei ter!ris%ului &n C!n$en+ia eur!pean pentru repri%area ter!ris%ului, <tras*!ur",
27 ianuarie 1977, art. 1 1i 2.
- C!n$en+ia pentru repri%area capturii ilicite de aer!na$e, 6a"a, 16 dece%*rie 1972D
- C!n$en+ia pentru repri%area de acte ilicite &ndreptate c!ntra si"uran+ei a$ia+iei ci$ile, -!ntreal, 23
septe%*rie 1971.
- acte ter!riste - art. 12, 4. nr. 15/1992, art. 3 lit. i, 4. nr. >1/1991.
- pentru pr!iectul de le"e pentru pre$enirea 1i repri%area actel!r de ter!ris%, adresa nr.5187. din
32.28.1996 a <.=.I., Ca*. dir. ctre C!%isia 0uridic, de nu%iri, disciplin, i%unit+i 1i $alidri.
- C!%ite !rice #apt care epri% identi#icarea cu sau si%patia pentru ! !r"ani)a+ie ter!rist, &ntr-un l!c
pu*lic sau de ! ase%enea %anier &nc7t pers!ane a#late &ntr-un l!c pu*lic s p!at $edea sau au)i ast#el de
%ani#estri de identi#icare sau si%patie, #ie prin ar*!rarea unui stea" sau ar*!rarea unui si%*!l sau a unui
sl!"an, sau int!narea un!r i%nuri sau scandarea un!r l!)inci sau !rice alte acte si%ilare care den!t &n %!d
e$ident identi#icarea cu si%patia pentru ! !r"ani)a+ie ter!rist 'Ard!nan+a nr.33 pri$ind pre$enirea
ter!ris%ului, -.A#. Israel nr. 25 din 29.29.1958, a%enda%entul la <ec. 5 - &n 1989 1i 1986,1993(.
Crt. 521-1 C.pen. #rance)8 C!nstituie acte de ter!ris% c!%ise prin inti%idare sau ter!are.....'GH(.
- C!n$en+ia interna+i!nal pentru repri%area atentatel!r ter!riste cu epl!)i$, A.,.?., Cd.9-l., 1>
dece%*rie 1997.
- .r!"ra% de asisten+ al ?niunii eur!pene pentru sus+inerea Cut!rit+ii palestiniene &n e#!rturile sale
pentru a lupta c!ntra ac+iunil!r ter!riste, ac+iuni c!%une, 29 aprilie 1997.
- #nternaional Enc%clopedia of terorism Iit)r!J Dear*!rn .u*lis:ers, C:ica"! K 4!nd!n, 1997.
- .!)i+ia c!%un a C!nsiliului ?.E. din 22 ianuarie 2221 rela+ii la C#"anst!n &n @!urnal !##iciel nr.4.221 din
23.21.2221, p.2221-2225.
- <ec+iunea 322 de#ine1te securitatea na+i!nal ca se%ni#ic7nd aprarea na+i!nal, rela+iile eterne sau
interesele ec!n!%ice ale <.?.C.
- '4e"ea pu*lic <.?.C. nr.125-132 se%nat de pre1.Clint!n la 25 aprilie 1996 asupra antiter!ris%ului 1i
pedepsei cu %!artea(.
- ?<IC L =e$ue lectr!niMue - D!ssiers -!ndiau la adresa &ttp'((usinfo"state"gov(journals.
- Ter!ris%ul - la adresa :ttp8/NNN."i"n - #r.c!%/ter!ri terr!ris%es de drept c!%un '-a#ia(.
- %ar"inal '%i1cri re$!lu+i!nareD C:e 9ue$araD OaderD Ori")ile r!1ii(
- p!litic 'I=CD ETC(
- de ":eril 're)isten+a a#"an(
- reli"i!s 'C?-D PPPlan(.
- @!s 4uis Iernande) Il!res, Repression of breac&s of t&e lau of )ar committed b% individuals, &n
Internati!nal =e$ieN !# t:e =ed Cr!ss, %ai - iunie 1991, p.257-293.
- -!na -aria .ri$niceru, Rspunderea penal n dreptul internaional, .!lir!%, p.122 1i ur%.
- EdNard 6Ja%s, !errorist and !errorism, 4!ndra, 197>, p.23 1i ur%.
- I. OliscenQ!, ,. @dan!$, !errorism and international 4aN, -!sc!$a, 1985, p.1>>.
- ;. Duculescu, !erorismul * o grav infraciune internaional, =.D... nr. 2/199>, 12.
- 9r. 9ea%nu, Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Ed. Ccade%iei, p.168 1i ur%.
- ;. Cre+u, Drept internaional penal, ed.Te%pus, Oucuresti 1996, p.255 1i ur%.
- D.tru -a)ilu, Dreptul pcii+ tratat, Cll OecQ.
- I. Cn":el, ;. Cn":el, Rspunderea n dreptul internaional, 4u%ina 4e, Oucure1ti, 1998, p.157 1i ur%.
- -.-!lea, Rspunderea internaional, p.121.
- I.Deac!nu, Drept internaional public, Ed. II, Ransa, 199>, p.281 1i ur%.
,.?sc!i, 9.Aprea, #ntroducere n dreptul internaional umanitar, Ed.Carte"a.
- -arc! <ass!li, Cnt!nie C.O!u$ier, ,o) does la) protect n )ar$+ -ases+ Documen !" ." and !eac&ing
/aterials on -ontemporan% 0ractice n #nternational ,umanitarian 1a), =ed Cr!ss, 9ene$e.
- 6ans-.eter 9asser, 0robition of terrorist ac !"." n internaional &umanitarian la) &n Internati!nal
=e$ieN !# t:e =ed Cr!ss, iulie-au"ust, 1986.
- C!n$en+ia de la 9ene$a din 16 n!ie%*rie 1937 pentru pre$enirea 1i repri%area ter!ris%ului.
- C!n$en+ia de la Sas:i"t!n din 2 #e*ruarie 1971 pri$ind pre$enirea 1i repri%area actel!r ter!riste.
- C!n$en+ia eur!pean pentru repri%area ter!ris%ului, <tras*!ur", 27 ianuarie 1977.
- 18 ?<CC 3277
=e)!lu+ia A,? 3235/TT;I din 18 dec.1972 distin"e ter!ris%ul interna+i!nal de lupta pentru
aut!deter%inare.
- I. Cl!1c, Dicionar de drept internaional public.
- Cctes de la ;e C!n#erence internati!nale p!ur l'uni#icati!n du dr!it pnal, -adrid, !ct!%*rie 193>,
.ed!ne, .aris 193>, @.C.=!u, rap!rt asupra ter!ris%ului, p.52 1i ur%. =ap:ael 4e%Qin, rap!rt, p.58 1i ur%.
- A. .redescu I, I. 4ascu II, C. <i%a III, #nfraciunile prevzute n 2"3" nr"454(6774 privind sancionarea
unor acte de terorism i a unor fapte de nclcare a ordinii publice+ Dreptul nr. 2/2222, 3
- Oeatrice Anica @arQa, !erorismul* crim sau delict internaional, Dreptul nr. 2/2222, p. 123
- I. 4ascu, Acte de terorism, 8oi incriminri, =D. nr. 1/2222, p. 99
Ter!ris%, pr!cedur, 0uridic+ie speciali)at &n 9er%ania L I instan+ nu este la curtea cu 0uri, ci la curtea
de apel 'A*erlands "eric:t (, art. 122 alin. 1 nr.6 din 4e"ea asupra !r"ani)rii 0udiciare '9;9 L 9eric& !" ."
verfassunggesetz (
/n Iran+a, cour d:assises #r 0ura+i, #!r%ate din 7 %a"istra+ pr!#esi!ni1ti '4. din 9 septe%*rie 1986,
ast)i, art. 726 L 2> C. pr. pen #r.(
- Irlanda de ,!rd L Diploc; -ourt" #r 0ura+i, 1973, '9.6!"an, C.SalQer, 0olitical violence and t&e la) n
#reland+ -anc:ester ?ni$ersitJ .ress, 1989
- D!c.C.E. 2221/931/.E<C8 .rin act ter!rist se &n+ele"e una din ur%t!arele #apte s$7r1ite inten+i!nat
care, prin natura sau prin &%pre0urrile &n care a #!st s$7r1it, p!ate a#ecta "ra$ ! +ar sau ! !r"ani)a+ie
interna+i!nal 1i care este sanc+i!nat ca atare &n dreptul intern8 sc!pul ur%rit de aut!ri tre*uie s pri$easc
inti%idarea &n %!d "ra$ a p!pula+ieiD c!nstr7n"erea &n %!d nele"iti% a puteril!r pu*lice sau a unei
!r"ani)a+ii interna+i!nale s &ndeplineasc sau s se a*+in s &ndeplineasc un act !arecareD desta*ili)area
&n %!d "ra$ sau distru"erea structuril!r #unda%entale p!litice, c!nstitu+i!nale, ec!n!%ice sau s!ciale ale
unei +ri sau !r"ani)a+ii interna+i!nale. C!ncret, ase%enea #apte c!nstau, &ntre altele, &n atentate la $ia+a
pers!anel!r a$7nd drept c!nsecin+ p!si*il %!arteaD atentate "ra$e la inte"ritatea #i)ic a pers!anel!rD
rpirea sau luarea de !statici cau)area de distru"eri %asi$e unei institu+ii "u$erna%entale sau pu*lice, unui
siste% de transp!rt, unei suprastructuri, inclusi$ unui siste% in#!r%atic, unei plat#!r%a #ie a%plasate pe
plat!ul c!ntinental, unui l!c pu*lic sau unei particularit+i suscepti*ile de a pune &n peric!l $ie+i !%ene1ti sau
de a pr!duce pierderi ec!n!%ice c!nsidera*ileD capturarea de aer!na$e, de na$e %ariti%e sau a alt!r
%i0l!ace de transp!rt &n c!%un sau pentru %r#uriD pr!ducerea, p!sesia, ac:i)i+ia, transp!rtul, #urni)area sau
utili)area de ar%e de #!c, epl!)i$, ar%e nucleare, *i!l!"ice sau c:i%ice, cercetarea 1i de)$!ltarea.
rsp7ndirea de su*stan+e pericul!ase sau pr!$!carea de incendii, inunda+ii sau epl!)ii, a$7nd ca e#ect
punerea &n peric!l a un!r $ie+i !%ene1tiD pertur*area sau &ntreruperea ali%entrii cu ap, electricitate sau cu
!rice alte resurse naturale #unda%entale a$7nd ca e#ect punerea &n peric!l a un!r $ie+i !%ene1tiD
a%enin+area de a reali)a unul dintre e#ectele artateD c!nducerea unui "rup ter!rist, participarea la acti$it+ile
unui "rup ter!rist, inclusi$ prin #urni)area de in#!r%a+ii de in#!r%a+ii sau de %i0l!ace %ateriale, sau prin
#inan+area le"at de aceste acti$it+i, a$7nd cun!1tin+ c aceast participare $a c!ntri*ui la acti$it+ile
cri%inale ale "rupului.
<e &n+ele"e prin "rup ter!rist ! as!cia+ie structurat a %ai %ult de d!u pers!ane, sta*ilit &n ti%p 1i
ac+i!n7nd &n %!d deli*erat &n $ederea s$7r1irii de acte ter!riste.
,!+iunea de as!cia+ie structurat dese%nea) ! !r"ani)a+ie care nu s-a c!nstituit &nt7%plt!r pentru a
c!%ite i%ediat un act ter!rist 1i care nu sta*ile1te &n %!d necesar r!luri #!r%al de#inite pentru %e%*rii si,
cu c!ntinuitate &n alctuirea sau cu structura ela*!rat.
8oul plan <igipirat * ntrebri i rspunsuri privind riposta la ameninrile teroriste, -. C. I., Oul.
in#!r%are 1i d!cu%entare nr. 3/2223, p. 6>
Dreptul internaional i lupta mpotriva terorismului, -. C. I., Oul. in#!r%are 1i d!cu%entare nr. 3/2223,
p. 88
} Ccte pre%er"t!areD Cs!ciereD C!ntra*andD Cri% !r"ani)atD /nre"istrriD -inister .u*lic
TORTUR
Not: - D!rin Acta$ian, #nfraciunea de tortur, .r! le"e nr. 1/1991, p. 152D
- ,u p!ate #i &nlturat pre)u%+ia caracterului vdit ile"al al unui !rdin $i)7nd, 0usti#ic7nd "en!cidul sau
t!rtura 'I. -!lnar, 2rdinul legii, =.D... nr. 2/1997, p. >8(D
- A. .redescu, #nfraciunea de tortur, Dreptul nr. 5/1999, p. 8>
- <u* in#luen+a !perei lui Oeccaria, &n 1772, 9usta$ III, re"ele <uediei, a des#iin+at t!rtura, &n 1776 -aria
Tere)a a des#iin+at-!, de ase%enea, &n unele pr!$incii.
'=!)a--i:aela <terie, Dimensiunea criminologic n opera lui -esare =eccaria, &n =e$.de cri%in!l!"ie
de cri%inalistic 1i de pen!l!"ie nr. 6/2222, p.19(.
TRAFIC DE DRO.URI
(TRAFIC DE -TU"EFIANTE. AUTORAT. COM"/ICITATE. /ATUR OBIECTIV)
A#erirea spre $7n)are a un!r pr!duse !ri su*stan+e stupe#iante, pri%ite de la alte pers!ane care le-au
intr!dus &n +ar c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de stupe#iante pre$)ut &n art. 312 alin. 1 C. pen., su* #!r%a
aut!ratului, iar nu c!%plicitate la aceast in#rac+iune.
2)), 12 26 $2&45#2& 199, !"#$ %&'&( #. 0/1996* 7. 12)
Not: - C!nstan+a C7rstea, 4. Cre+iu, !rafic de stupefiante i substane toxice, .CCT =e$. 0ur. ,r. 5/199>, p.
51
- 6!tr7rea #rance) din 22 septe%*rie 2221 re#erit!are la pr!ducerea, i%p!rtul, ep!rtul, de+inerea,
cesiunea, "ratuit sau !ner!s, ac:i)i+ia 1i transp!rtul anu%it!r a"en+i resp!nsa*ili de %aladii in#ec+i!ase,
%icr!!r"anis%e pat!"ene 1i t!ine, @.A. nr. 23 din 26 septe%*rie 2221, p. 1>221 1i &n &ttp'(())) 1egifrance.
- E. a"en+i in#ec+i!1i 1i %icr!!r"anis%e pat!"ene8 pesta, antraul, *rucel!)a, $ari!la, ai #e*rei
:e%!ra"ice.
- E.t!ine8 *!tulinice, enter!t!ineO ale sta#il!c!cului, sait!inele, ricina, t!ina di#teric.
(TRAFIC DE -TU"EFIANTE)
Iapta 'c!nsu%at!rului( de a de+ine #r drept :er!in &ntrune1te ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii
de tra#ic de stupe#iante pre$)ut &n art. 312 alin. 1 C.pen.
T.B. 9 II 7&.* 9&:.#.12,/1996* Culegere* 7.1,,
Not: -4ista pr!dusel!r 1i su*stan+el!r stupe#iante 'la acea $re%e I. 123/72, O.A#. 2>.5.72( repre)int un act
n!r%ati$ etrapenal care c!%pletea) c!ndi+iile de aplicare a disp!)i+iil!r penale.
T. @. C!nstan+a, dec. pen. nr. 162>/23.9.72, cu n!te Elena ,eculae 'I( 1i Rt. Dane1 'II(, &n =.=.D. nr.
3/72, p. 159D Cristiana Iili1anu, &n .ractic 0udiciar penal $!l. I, Ed. Ccad., 1988, p.226 1i -omentarii, la
p.228 'apreciat le"e nepenal(D C. Oar*u &n .ractic 0udiciar penal, $!l.II, Ed. Ccad., 1992, p. 272.
Dac nu se cun!a1te c!n+inutul pr!dusului eist culp, deci nu se aplic art. 312 C. pen. la T. @. <ucea$a,
dec. pen. nr. >82/82 &n ;. .apad!p!l, -. .!p!$ici, Repertoiu, p.116.
- 4ipsa pr!dusel!r t!ice repre)int un act n!r%ati$ etrapenal 'dar sin"ur acest caracter nu este de
natur a &nltura caracterul penal al #aptei.
Instan+a este !*li"at s ad%inistre)e pr!*e pe *a)a cr!ra, &n spe+, ea s &1i #!r%e)e c!n$in"erea
dac inculpatul a cun!scut sau nu c *unul #ace parte din cele inter)ise. /n spe+, inculpatul lucrea) la !
#ir% i%pe de pr!duse c:i%ice 1i cun!a1te caracterul t!ic al %ercurului.
200+ 12 6 $3:$45#2& 199, C.C#2;<* =:.C#2;<* Repertoriu de practic i literatur juridic, >$%.III
1990?1996* A#'&9929* 199)* 7.326?326* !"#$ %&'&( #. 3/1996* 7. )2
(TRAFIC DE -TU"EFIANTE)
<unt su*stan+e stupe#iante &n sensul art. 312 alin. 1 C.pen. su*stan+ele li%itati$ enu%erate &n
Instruc+iunile -.<. nr. 123/1972 1i Ardinul -inisterului <nt+ii nr. 53/1982, date &n aplicarea 4e"ii nr.
73/1969 pri$ind re"i%ul pr!dusel!r 1i su*stan+el!r stupe#iante. /ntre acestea este %en+i!nat c7nepa
indian, iar nu 1i speciile aut!:t!ne de c7nep, a cr!r culti$are este per%is. Ccest !rdin este &n
c!nc!rdan+ cu pre$ederile c!n$en+iil!r interna+i!nale la care se re#er parc:etul &n %!ti$area recursului.
Cst#el, &n C!n$en+ia c!ntra tra#icului ilicit de stupe#iante 1i su*stan+e psi:!tr!pe &nc:eiat la ;iena la 22
dece%*rie 1988 'la care =!%7nia a aderat prin 4e"ea nr. 118/1992( dup ce preci)ea) &n art. 1 lit. n( c
epresia planta de canna*is dese%nea) !rice plant din #a%ilia canna*is se rec!%and prin art. 3 pct. I 1i
II, ca pr+ile care ader la c!n$en+ie s &ncri%ine)e &ntre altele cultura plantei de canna*is &n sc!pul
pr!ducerii de stupe#iante. =e)ult cu claritate c sc!pul re"le%entrii &l c!nstituie descura0area pr!ducerii
de stupe#iante, care, p!tri$it le"isla+iei interne sunt, a1a cu% a% artat, nu &ns1i c7nepa aut!:t!n 'cu
c!n+inut redus de su*stan+e stupe#iante(, ci etractele, tincturile 1i r1inile de c7nep din !rice specie.
<eparat de aceste su*stan+e, aut!rit+ile interne c!%petente au inclus &n lista su*stan+el!r 1i pr!dusel!r
stupe#iante canna*is indiana de!arece, din aceast specie de c7nep cu c!n+inut ridicat de su*stan+e
stupe#iante, se #a*ric &n %!d !*i1nuit pr!dusele tra#icate pe pia+a dr!"uril!r.
/n c!nsecin+, &n c!ndi+iile re"le%entril!r &n $i"!are se c!nstat c pr!dusele !*+inute din %cinarea
#l!ril!r de c7nep aut!:t!n nu c!nstituie su*stan+ stupe#iant &n sensul art. 312 alin. 1 C.pen.
2063 12 1, 2<2& 1999 (1$9@# #. 002+/199))
A 9&9 3$:#@#:
- CA A%5@ I<%2@* 1&3. 7&. 90/A/6 @7#2%2& 1999
.rin c!n+inutul c:iar redus de su*stan+e :alucin!"ene 'tetra:idr!canna*in!lul( su*stan+ plasat su*
c!ntr!l interna+i!nal ca su*stan+ stupe#iant, pr!dusele !*+inute prin prelucrarea c7nepii c!%une c!nstituie
!*iect %aterial al in#rac+iunii de tra#ic de stupe#iante.
- De+inerea unei cantit+i de 1,32>1 "r canna*is din care s-au c!n#ec+i!nat +i"ri este sanc+i!nat &n *a)a
art. 312 C.pen. Cceast su*stan+ este supus re"i%ului 4e"ii nr. 73/1969 1i este a#lat pe lista anex la
C!n$en+ia unic pri$ind stupe#iantele.
Cantitatea %ic de su*stan+ stupe#iant 1i caracterul canna*isului, unul dintre cele %ai u1!are dr!"uri
se c!nstituie circu%stan+e reale atenuante.
T#25."#@B$>@* 9&:.7&.#.193 12 16 9&7:&45#2& 1996* 1&C22:2>D 7#2 &@7&%@#&.
Cana*isul este ! su*stan+ :alucin!"en plasat su* c!ntr!l interna+i!nal.
T#25. "#@B$>@* 9&:.7&.#.30 12 19 C&5#<@#2& 199).
Not: - ,ici ! pre$edere nu &ncalc principiul p!tri$it cruia in#rac+iunile la care se re#er c!n$en+ia sunt
de#inite, ur%rite 1i pedepsite c!n#!r% le"isla+iei na+i!nale.
- ,!r%ele te:nice din 4ista apr!*at prin I. 123/72 sunt epres %!di#icate prin 4e"ea nr. 118/1992.
- C!n$en+ia 1i 4e"ea r!%7n sanc+i!nea) pr!ducerea, #a*ricarea, etrac+ia, prepararea, !#erirea,
punerea &n $7n)are, distri*uirea, $7n)area, li$rarea, epedierea, epedierea &n tran)it, transp!rtul, i%p!rtul,
ep!rtul !ricrui stupe#iant pre$)ut &n 4e"ea nr. 118/1992.
(TRAFIC DE -TU"EFIANTE. MODA/ITATE DE -VER=IRE A ACE-TEI INFRACIUNI)
.r!ducerea, de+inerea sau !rice !pera+iune pri$ind circula+ia pr!dusel!r !ri su*stan+el!r stupe#iante,
c!%ise #r drept, c!nstituie %!dalit+i alternati$e de s$7r1ire a in#rac+iunii pre$)ute de art. 312 alin. 1
C.pen.
.rin ur%are, #apta inculpatului, de a de+ine d!u plicule+e cu :er!in c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de
stupe#iante pre$)ut de art. 312 alin. 1 C.pen., printr-! atare acti$itate reali)7ndu-se una din %!dalit+ile
alternati$e de s$7r1ire a acestei in#rac+iuni, aceea a de+inerii, #r drept care presupune 1i alte !pera+iuni
pri$ind circula+ia un!r ase%enea su*stan+e, de ase%enea inter)ise prin le"e, cu% sunt pr!curarea 1i
transp!rtul l!r.
1)6 12 26 2@<@#2& 1999* 2/2+++* 1+6* ;2 Bul. Jud.* 7.2)9
Not: - I!an 4ascu, 4aura-C!dru+a 4ascu, Extinderea incriminrii traficului de stupefiante, .r! le"e nr.
1/2221, p. 9D Dreptul nr. 12/2222, p.3
- 4aura- C!dru+a 4ascu, #nvestigatorul acoperit > o nou instituie introdus prin 1egea nr" 45?(6777
privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Dreptul ,=. 9/2222, p. 129
(TRAFIC DE DRO.URI. CON-UM "RO"RIU. "ROBE)
@mprejurarea c n locuina unei persoane se gsesc numeroase doze de stupefiante+ sume
importante de bani n lei i n valut diferit+ precum i faptul c din analiza toxicologic ce i s*a efectuat i
din examinarea sa psi&iatric rezult c aceasta nu este consumatoare de droguri+ constituie probe
suficiente pentru a se reine c a svrit infraciunea de trafic de droguri prevzut n art"6 lit"a din 1egea
nr"45?(6777"
Tri*unalul Oucure1ti, sec+ia I penal, a c!nda%nat pe inculpatul <.9. pentru
s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de dr!"uri pre$)ut &n art.2 alin.2 din 4e"ea nr.153/2222.
Instan+a a re+inut c, la 8 n!ie%*rie 2222, cu !ca)ia perc:e)i+iei e#ectuate la d!%iciliul inculpatului,
&n ca%era l!cuit de acesta s-au "sit 13 d!)e de :er!in, &n "reutate de 1,55 ".
/n a d!ua &ncpere a #!st identi#icat ! alt pers!an, I.-., "sindu-se 1i d!u serin"i :ip!ter%ice cu
ur%e de :er!in 1i ! #i!l spart cu ur%e de su*stan+e, precu% 1i un plic cu sare de l%7ie.
/n l!cuin+ s-au %ai "sit di#erite su%e de *ani L 6 %ili!ane de lei, 257 de d!lari &n *ancn!te de 22,
12, > 1i 1 d!lar 1i >2 de %rci &n *ancn!te de 22 1i 12 D-.
Din pr!*ele ad%inistrate a reie1it c inculpatul a de+inut :er!ina pentru a #i $7ndut 1i nu pentru
c!nsu% pr!priu, c!nclu)ie i%pus de cantitatea %are de dr!"uri 1i de su%ele de *ani "site, precu% 1i de
#aptul c anali)ele *i!l!"ice #cute inculpatului nu au e$iden+iat c!%pu1i speci#ici c!nsu%ului de :er!in.
Cpelul inculpatului a #!st respins de Curtea de Cpel Oucure1ti, sec+ia I penal, prin deci)ia nr.>1/C
din 18 #e*ruarie 2222.
=ecursul declarat de inculpat, cu %!ti$area c #apta sa tre*uia &ncadrat &n pre$ederile art.5 din
4e"ea nr.153/2222, de!arece dr!"urile "site la d!%iciliul su erau de+inute pentru c!nsu%ul pr!priu, este
ne#!ndat.
.!tri$it art.5 din 4e"ea nr.153/2222, c!nstituie in#rac+iune culti$area, pr!ducerea, #a*ricarea,
eperi%entarea, etra"erea, prepararea, trans#!r%area, cu%prarea sau de+inerea de dr!"uri, pentru
c!nsu% pr!priu, #r drept.
=e)ult, deci, c su*iectul acti$ al acestei in#rac+iuni este cali#icat, &n sensul c tre*uie s #ie
c!nsu%at!r de dr!"uri.
/n spe+, &ns, din pr!*ele ad%inistrate, 1i anu%e din *uletinul de anali) t!ic!l!"ic #cut
inculpatului 1i din ea%enul psi:iatric ce i s-a e#ectuat re)ult c inculpatul nu era c!nsu%at!r de dr!"uri,
ceea ce duce la c!nclu)ia c el a de+inut dr!"urile nu pentru c!nsu% pr!priu, ci pentru a le $inde.
Ia+ de cele &n$ederate, se c!nstat c &ncadrarea #cut de instan+ &n pre$ederile art.2 alin.2 din
4e"ea nr.153/2222 este c!rect, %!ti$ pentru care recursul a #!st respins.
2606 12 20 4@2 2++2
TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. DI-TINCIE
.entru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ este necesar nu%ai preci)area actului pentru a crui
&ndeplinire ur%ea) a se eercita in#luen+a #ptuit!rului iar, 1i nu, i%plicarea pers!anei asupra creia
in#luen+a ur%ea) a #i eercitat, a1a cu% se sus+ine &n %!ti$ele de recurs.
/n spe+, inculpatul a #!st c!nda%nat, printre altele, 1i pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+
pre$)ut de art. 2>7 C. pen.
/n #apt, s-a re+inut c inculpatul, ls7nd s se cread c are in#luen+ asupra #unc+i!naril!r $a%ali, a
pretins 1i a pri%it di$erse su%e &n lei 1i $alut de la %ai %ul+i cet+eni, &n sc!pul de a le pr!cura c:itan+e
$a%ale care s re)ulte c ace1tia 1i-au pr!curat aut!$e:iculele &n cau) anteri!r intrrii &n $i"!are a 6!tr7rii
9u$ernului nr. >15/1991.
/%p!tri$a :!tr7rii de c!nda%nare a declarat apel inculpatul, iar ap!i recurs, a%*ele #iind respinse ca
ne#!ndate.
Deci, prin deter%inarea actului este deter%inat, i%plicit, 1i pers!ana care &l $a &ndeplini, ca ur%are a
realei sau pretinsei in#luen+e a #ptuit!rului, 1i anu%e #unc+i!narul sau alt salariat &n a crui atri*u+ie de
ser$iciu intr &ndeplinirea acelui act.
9.42%.* 1&3. #. ,2 12 1) 1&3&45#2& 199, !"#$ %&'&( #. 0/1996* 13+ ;2 !D#&7:<%( #. 11 / 1996* 7.
13+
(/UARE DE MIT. DIFERENIERE FA DE ABUZ AN -ERVICIU =I TRAFIC DE INF/UEN. REVIZOR
VAMA/ CARE REINE FR DRE"T VA/UT =I "RETINDE =I "RIME=TE BUNURI DE /A
TURI=TI)
Iaptele inculpatului, re$i)!r $a%al, de a re+ine #r drept $alut 1i de a pretinde 1i pri%i *unuri de la
turi1ti, #!r+7ndu-i la aceasta prin re#u)ul ac!rdrii li*erului de $a%, c!nstituie in#rac+iunea de luare de %it
1i nu in#rac+iunea de a*u) &n ser$iciu 1i tra#ic de in#luen+, &n c!ncurs real.
T#25. B2B$#* 1&3. 7&. #. 3)3/1991* D#&7:<% #. 0/1992* 7. 66* 3< Not 1& V. "D:<%&@
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. BUNA?CREDIN)
4a &n1elciune, cel ce d *anii este de *un-credin+.
In#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ se de!se*e1te de cea de &n1elciune prin !*iectul su 0uridic care este
alctuit / rela+ii s!ciale / cate"!ria acel!ra de ser$iciu sau &n le"tur cu ser$iciul, &n ti%p ce &n1elciunea
$i)ea), eclusi$ patri%!niul.
/n ca)ul in#rac+iunii de &n1elciune pers!ana care d *anii sau *unurile este de *un-credin+, #iind
indus &n er!are de ctre aut!r, pe c7nd &n ca)ul tra#icului de in#luen+ cel care d *anii sau *unurile este de
rea-credin+ 1i ur%re1te ca aut!rul s deter%ine pe un #unc+i!nar s #ac sau s nu #ac un act ce intr &n
atri*u+iile sale de ser$iciu.
/n spe+, inculpatul, d7nd s &n+elea" c are trecere pe l7n" 1e#ii si, a pr!%is pr+ii $t%ate c $a
inter$eni pentru a-i !*+ine acesteia apr!*area cererii pentru instalarea unui p!st tele#!nic.
.ri%a instan+ c!nstat7nd c inculpatul nu a #cut altce$a dec7t s &n1ele pe partea $t%at, &ntruc7t
1e#ul su nu a$ea nici ! c!%peten+ pentru instalarea p!sturil!r tele#!nice, a sc:i%*at &ncadrarea 0uridic a
#aptei/art. 2>7 C. pen., &n art. 21> alin. 1 C. pen.
Cpelul declarat de pr!cur!r, pe c!nsiderentul c &n %!d "re1it s-a sc:i%*at &ncadrarea 0uridic, s-a
respins cu %!ti$area &n drept c pentru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ este necesar ca
#unc+i!narul pe l7n" care inculpatul are sau las s se &n+elea" c ar a$ea in#luen+, s #ie c!%petent a
re)!l$a #a$!ra*il preten+iile celui care s!licit inter$en+ia, ceea ce nu este ca)ul.
C.A. C$9:@F@* 1&3. 7&. 16+/1996* !D#&7:<%( #. 6/1996* 7. 12).
(TRAFIC DE INF/UEN. FUNCIONAR. CON-U/ A/ UNUI -TAT -TRIN)
Iunc+i!narii c!nsulari ai unui stat strin sunt #unc+i!nari &n sensul pre$ederil!r art. 2>7 1i art. 2>8 din C.
pen.
Ca atare, #apta de a se pre$ala de in#luen+a asupra unui #unc+i!nar din aceast cate"!rie, &n sc!pul
reali)rii un!r #!l!ase, c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art. 2>7 C. pen..
Tri*unalul Ti%i1, prin sentin+a penal nr. 795 din 17 n!ie%*rie 1998, a c!nda%nat pe inculpatul C.D.
pentru s$7r1irea in#rac+iunii de luare de %it pre$)ut de art. 2>5 alin. 1 C. pen.
Instan+a a re+inut c, la 32 ianuarie 1998, inculpatul, %edic "inec!l!" la <pitalul Ar1enesc I"et, a
pretins unei paciente, "ra$ide &n luna a IT-a, 122 de %rci pentru a ! asista la na1tere, care era i%inent.
Dup na1tere, inculpatul a insistat ca pacienta s-i plteasc su%a pretins, #iind prins &n #la"rant c7nd i
s-au &n%7nat *anii.
Curtea de Cpel Ti%i1!ara, prin deci)ia penal nr. 52/C din 1 #e*ruarie 1999, a respins apelul inculpatului.
.rin recursul declarat, inculpatul a sus+inut c #aptei i s-a dat ! "re1it &ncadrare 0uridic, ea &ntrunind
ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de pri%ire de #!l!ase necu$enite pre$)ut de art" 6AB C. pen.,
de!arece #!l!asele au #!st pri%ite dup asistarea pacientei la na1tere.
=ecursul nu este #!ndat.
/ncadrarea 0uridic a #aptei a #!st c!rect sta*ilit, de!arece inculpatul, %edic "inec!l!" la ! institu+ie
spitaliceasc de interes pu*lic din siste%ul -inisterului <nt+ii 1i, deci, #unc+i!nar pu*lic &n &n+elesul art"
45C alin. 1 C.pen., a pretins unei paciente, pentru sine, &n %!d direct, s-i dea ! su% &n $alut, care nu i se
cu$enea, &n sc!pul de a-i ac!rda asisten+ %edical de specialitate la na1tere, adic &n sc!pul de a &ndeplini
un act pri$it!r la &ndat!ririle sale de ser$iciu.
.retinderea acestei su%e de *ani de ctre inculpat &nainte de ac!rdarea asisten+ei %edicale, a
deter%inat &ncadrarea 0uridic a #aptei &n pre$ederile art. 2>5 alin. 1, 1i nu &n cele ale art. 2>6 C. pen.,
de!arece pentru eisten+a in#rac+iunii de luare de %it este su#icient ca #unc+i!narul s pretind *anii sau
#!l!asele care nu i se cu$in anteri!r &ndeplinirii actului pri$it!r la &ndat!ririle sale de ser$iciu, nea$7nd
i%p!rtan+ dac *anii sau #!l!asele pretinse au #!st pri%ite de acesta dup &ndeplinirea acelui act.
6!tr7rile pr!nun+ate &n cau) #iind le"ale 1i te%einice, recursul a #!st respins.
2303 12 26 9&7:&45#2& 19 9,* .. I$&93<* I. I$&93<* Probleme... 199!"
Vezi i: dec. Curtea C!nstitu+i!nal 138/-.A#. nr. 68/1995.
Not: ? 4. nr. 83/1992, asisten+a este !*li"at!rie
- I.Du%itru, @n legtur cu latura obiectiv a infraciunii de trafic de influen, Dreptul nr. >/1998, p. 89
(TRAFIC DE INF/UEN. CONFI-CARE. RE-TITUIREA VA/ORI/OR DATE AUTORU/UI)
/n ca)ul in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, *anc, $al!rile 1i !rice alte *unuri pri%ite de #ptuit!r se
c!n#isc. /In lipsa unei disp!)i+ii le"ale, aceste $al!ri nu se restituie pers!anel!r care le-au dat.
.!tri$it art. 2>7 alin. 2 'care #ace tri%itere la art. 2>6 alin. 2( din C!dul penal, *anii sau $al!rile pri%ite
de aut!rul in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ se c!n#isc. Cceast sanc+iune se rs#r7n"e, indirect, 1i asupra
cel!r care au dat $al!rile pentru a pr!#ita de tra#icul de in#luen+, acestea nerestituindu-se, le"ea
nepre$)7nd ! atare restituire.
/n spe+, a #!st declarat recurs &n anulare cu %!ti$area c *anii da+i inculpatului nu tre*uiau c!n#isca+i, ci
restitui+i pers!anel!r care i-au dat.
.entru c!nsiderentele artate, recursul &n anulare a #!st respins.
,66 12 6 4@#:2& 1996 !"#$ %&'&( #. 2/199)* 1)1* .. I$&93<* I. I$&93<* Probleme... 199!"* 7.
016 ;2 !D#&7:<%( #. 6/199)* 7. 100
Not: /n acest sens, a se $edea 1i Tri*.<upr., dec. &ndru%are 3/1973 &n =.=.D. nr. 6/1973, p.97D Tri*.<upr.,
<.pen. dec. nr. 77/1973, &n =.=.D. nr. 1/197>, p.67D T. %un. Oucure1ti s. II, dec. pen.723/1977 &n ;.
.apad!p!l, =epertoriu... p.382D Tri*.<upr., s.%il. dec. nr. 5/1972 &n =.=.D. nr. 7/1976, p.62D
- D. Ciuncan, !raficul de influen i nelciunea, =.D... nr. 3/1998, p. 32D
- 9:. -ateu+, ;. 9)dac, 2 problem privind interpretarea textului art" 6AC -"pen" privind infraciunea de
trafic de influen n lumina modificrilor intervenite prin 1egea nr" 457(4DDB, Dreptul nr. 12/1998, p. 115.
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. DIFERENIERE. CONCUR- DE INFRACIUNI)
.entru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ nu este necesar n!%inali)area #unc+i!narului asupra
cruia tra#icantul are in#luen+, #iind su#icient ca el s se re#ere la pretinsa sau reala in#luen+ ce ! are asupra
#unc+i!naril!r dintr-un ser$iciu &n c!%peten+a cruia intr re)!l$area s!licitrii tra#icului de in#luen+.
-!dul ase%nt!r de !perare &n %ulte ca)uri de tra#ic de in#luen+ este insu#icient pentru a de#ini !
inten+ie unic, &n c!ndi+iile &n care particularit+ile le"ate de ti%pul, l!cul 1i &%pre0urrile &n care s-au c!%is
#aptele, duc la c!nclu)ia c in#rac+iunea a #!st c!nsu%at, &n &ntre"i%e, &n #iecare ca) &n parte.
1+0+ 12 23 @7#2%2& 199)* 0/1999* 66* Bul. jud. 7.069 ;2 D#&7:<% #. 1+/1999* 7. 162
Not: -Tud!ra Oaltad!r Cri1an, 0ropunere de lege ferenda privind ncriminarea faptei cumprtorului de
influen, =.D... nr. 1/2222, p. 73D s!lu+ia este c!nsacrat &n art. 533-2 alin. 2 C.pen.#rance)D nu%ai
$7n)area de in#luen+ &n art. 356 C.pen.italian sau 532 C.pen.spani!l.
- dr. Ti*eriu C!nstantin -edeanu, Regimul juridic al foloaselor n cazul traficului de influen, .CC
Ti%i1!ara, =e$ista 0uridic nr. 1>/2222, 29
(TRAFIC DE INF/UEN. INDICAREA INDIRECT A FUNCIONARU/UI A-U"RA CRUIA -E
"RETINDE C -E VA EXERCITA INF/UENA)
.entru eisten+a in#rac+iunii nu este necesar a se indica nu%ele #unc+i!narului, #iind su#icient s se
indice, direct sau indirect, calitatea acestuia. .rin preci)area actului la care ur%ea) a #i deter%inat
#unc+i!narul se indic, indirect, calitatea acestuia re)ultat din c!%peten+a de a &ndeplini acel act, ceea ce
este su#icient pentru a se re+ine eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+.
.rin sentin+a penal nr.17 din 25 ianuarie 1997 a @udect!riei Ara$i+a, r%as de#initi$ prin neapelare,
inculpa+ii C.9. 1i 4.I. au #!st c!nda%na+i pentru s$7r1irea in#rac+iunii de &n1elciune pre$)ut de art. 21>
alin. 1 C. pen..
Instan+a a re+inut c, la 16 !ct!%*rie 199>, inculpa+ii au pretins pr+il!r $t%ate 1i ap!i au pri%it su%ele
de 622 de D- 1i 122.222 de lei pentru a inter$eni la p!li+ie 1i la parc:et &n $ederea punerii &n li*ertate a #iului
l!r a#lat &n curs de cercetare &n stare de arest.
=ecursul &n anulare declarat &n cau), cu %!ti$area c #apta tre*uia &ncadrat &n in#rac+iunea de tra#ic de
in#luen+, este #!ndat.
.!tri$it art. 2>7 C. pen., c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pri%irea !ri pretinderea de *ani sau
alte #!l!ase !ri acceptarea de pr!%isiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine !ri pentru altul, s$7r1it
de ctre ! pers!an care are in#luen+ sau las s se cread c are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar pentru
a-l deter%ina s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu.
Din interpretarea acestui tet re)ult c le"iuit!rul a c!ndi+i!nat eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de
in#luen+, &ntre altele, de &%pre0urarea ca #ptuit!rul s ai* in#luen+ sau s lase s se cread c are
in#luen+ asupra unui #unc+i!nar &n ale crui atri*u+ii s intre actul pentru care se pr!%ite inter$en+ia. Cceast
c!ndi+ie este &ndeplinit nu nu%ai atunci c7nd #ptuit!rul preci)ea) nu%ele #unc+i!narului, ci 1i c7nd acesta
este indicat prin calitatea sa, &n %!d direct sau indirect.
Din pr!*ele ad%inistrate &n cau) re)ult c inculpa+ii, pretin)7nd su%ele de *ani pr+il!r $t%ate, au
indicat direct, prin preci)area actului ce ur%a a #i &ndeplinit, calitatea pers!anel!r pe l7n" care &1i $!r
eercita in#luen+a &n $ederea punerii &n li*ertate pr!$i)!rie pe cau+iune a #iului l!r, ceea ce este su#icient
pentru ca, su* acest aspect, cerin+a le"al s #ie &ndeplinit.
/n c!nsecin+, #apta cel!r d!i inculpa+i c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ 1i nu aceea de
&n1elciune, &ntruc7t prin indicarea actului este indicat, &n %!d i%plicit, 1i pers!ana care &l $a &ndeplini, &n
rap!rt cu c!%peten+a acelui #unc+i!nar de a &ndeplini actul &n discu+ie.
23)3 12 1+ 2<2& 1999* !"#$ %&'&( #. 1/2++1* 7.11,
(TRAFIC DE INF/UEN. CONFI-CAREA BUNURI/OR CE AU FCUT OBIECTU/ TRAFICU/UI DE
INF/UEN)
/n ca)ul in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, &n rap!rt de pre$ederile art. 2>7 alin. 2 cu re#erire la art. 2>6
alin. 2 C.pen., *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri care au #cut !*iectul acestei in#rac+iuni se c!n#isc
t!tdeauna, iar atunci c7nd ele nu se "sesc, c!nda%natul este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani.
.rin sentin+a penal nr. 26 din 6 %ai 1997 a Tri*unalului C!$asna a #!st c!nda%nat inculpatul O.C.
pentru s$7r1irea a 6 in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+ pre$)ute de art. 2>7 C.pen.
Inculpatul a #!st !*li"at s restituie su%ele &n $alut 1i &n lei pers!anel!r de la care le-a pri%it &n
sc:i%*ul tra#icului de in#luen+ pr!%is.
<-a re+inut c &n peri!ada n!ie%*rie 199> - aprilie 1996, pre$al7ndu-se c are in#luen+ asupra un!r
#unc+i!nari ai a%*asadel!r =.I. 9er%ania 1i Alandei la Oucure1ti, inculpatul a pretins 1i pri%it de la 6
pers!ane su%e de *ani, &n $alut 1i &n lei, pentru a le #acilita !*+inerea $i)el!r de intrare &n acele +ri.
Curtea de Cpel Ora1!$, prin deci)ia penal nr. 132 din > n!ie%*rie 1997, a respins apelul declarat de
inculpat.
Declar7ndu-se recurs &n anulare, s-a sus+inut c &n %!d "re1it s-a dispus !*li"area inculpatului s
restituie su%ele d!*7ndite prin s$7r1irea in#rac+iunil!r de tra#ic de in#luen+.
=ecursul &n anulare este #!ndat.
/n c!n#!r%itate cu disp!)i+iile art. 2>7 alin. 2, cu re#erire la art. 2>6 alin. 2 C.pen., &n ca)ul in#rac+iunii de
tra#ic de in#luen+, *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite se c!n#isc, iar dac acestea nu se "sesc,
c!nda%natul este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani.
/n rap!rt cu aceste disp!)i+ii i%perati$e ale le"ii, instan+ele nu puteau s !*li"e pe inculpat la restituirea,
ctre cu%prt!rii de in#luen+, a su%el!r date de ace1tia pentru reali)area acti$it+ii &ncri%inate prin art. 2>7
C.pen., respecti$ pentru !*+inerea $i)el!r de plecare &n strintate, ci erau dat!are s dispun c!n#iscarea
acel!r su%e.
Ca ur%are, #iind &nclcate pre$ederile le"ale re#erit!are la !*li"ati$itatea %surii c!n#iscrii, recursul &n
anulare a #!st ad%is 1i, &nltur7ndu-se disp!)i+iile de !*li"are a inculpatului s plteasc desp"u*iri
pers!anel!r de la care a pri%it su%ele de *ani, s-a decis c!n#iscarea acel!r su%e 1i !*li"area inculpatului la
ac:itarea acest!ra ctre stat, cele &n $alut prin c!n$ertire &n ec:i$alentul l!r &n lei la cursul din %!%entul
pl+ii.
196+ 12 19 4@2 1999* !"#$ %&'&( #. 0/2+++
Not: - Ti*eriu-C!nstantin -edeanu, !rafic de influen" -onfiscare special, =.D... nr. 1/2221, p.8>
- Ti*eriu-C!nstantin -edeanu, -onfiscarea foloaselor necuvenite n cazul traficului de influen,
Dreptul nr. 3/2221, p.117
- Ti*eriu-C!nstantin -edeanu, -onfiscarea foloaselor necuvenite n cazul traficului de influen, .r!
le"e nr. 5/2221, p. 225.
Tra#ic de in#luen+. C$!cat, @uridica nr. 6/2222, p. 251.
- 9:. -ateu+, .intez privind traficul de influen, Dreptul nr. >/2222, p. 1>7
- Cl. .aicu, -onfiscarea special n cazul infraciunilor de primire de foloase necuvenite i trafic de
influen, Dreptul nr. 9/2222, p. 118
- Ti*eriu-C!nstantin -edeanu, Cdina ;elescu, !raficul de influen" Dinamica i efectele confiscrii
foloaselor, .r! le"e nr. 3/2222, p. 87-93
- ;. .tulea, 8ot, la dec, pen. nr. 383/1991, &n Dreptul nr. 5/1992, p. 76
- =. 4upa1cu, 3nele probleme privind aplicarea dispoziiilor legale referitoare la infraciunile de luare de
mit+ primire de foloase necuvenite i trafic de influen, &n Dreptul nr. > - 6/1995, p. 155
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. DETERMINAREA FUNCIONARU/UI A-U"RA CRUIA -E
"RETINDE C -E VA EXERCITA INF/UENA)
1. .entru eisten+a cerin+ei ca #ptuit!rul s in$!ce in#luen+a pe care ! are asupra unui #unc+i!nar, nu
este necesar ca el s preci)e)e nu%ele 1i atri*u+ia speci#ic a acestuiaD pentru eisten+a in#rac+iunii este
su#icient indicarea #unc+iei 1i aut!rit+ii, respecti$ a institu+iei a$7nd c!%peten+a de a &ndeplini un act &n
le"tur cu atri*u+iile de ser$iciu &n discu+ie.
2. .ri%irea de *ani, cu pr!%isiunea de a in#luen+a !#i+eri de p!li+ie spre a se !*+ine li*erarea unui arestat
sau pentru netri%iterea &n 0udecat a &n$inuitului, satis#ace cerin+a pre$)ut &n art. 2>7 C.pen., ca #apta s
se re#ere la atri*u+iile de ser$iciu ale #unc+i!narului asupra cruia #ptuit!rul pretinde c are in#luen+,
de!arece p!li+istul, de1i nu are atri*u+ia de a re$!ca arestarea !ri s s!lu+i!ne)e cau)a, p!ate ac+i!na &n
e#ectuarea cercetril!r &n a1a #el &nc7t s deter%ine luarea unei atare %suri sau ad!ptarea unei anu%ite
s!lu+ii de ctre pr!cur!r.
Tri*unalul Ora1!$, prin <entin+a penal nr. 221 din 5 dece%*rie 1997, a c!nda%nat pe inculpatul O.T.
pentru s$7r1irea a 1ase in#rac+iuni de &n1elciune pre$)ute &n art. 21> alin. 1 C.pen., prin sc:i%*area
&ncadrrii 0uridice din in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art. 2>7 din acela1i c!d.
Instan+a a re+inut c, &n anii 1995 1i 199>, inculpatul a pr!%is %ai %ult!r pers!ane c $a inter$eni la
cun!scu+ii pe care pretindea c-i are &n cadrul p!li+iei, pentru &n%atricularea un!r aut!turis%e %ai $ec:i de 8
ani, pentru restituirea per%isului de c!nducere ridicat, pentru netri%iterea &n 0udecat a un!r pers!ane sau
punerea &n li*ertate a cel!r aresta+i.
Tri*unalul a %!ti$at c #aptele &ncadrate prin rec:i)it!riu &n in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ nu
&ntrunesc ele%entele c!nstituti$e ale acestei in#rac+iuni, de!arece si%pla a#ir%a+ie a inculpatului c ar a$ea
rela+ii la p!li+ie, #r a indica ser$iciul la care ur%a s apele)e pentru reali)area actel!r la care s-a re#erit &n
discu+iile a$ute cu cele 1ase pers!ane interesate, nu este de natur a crea acest!ra certitudinea c este &n
%sur s inter$in pentru &ndeplinirea actului d!rit.
.rin deci)ia penal nr. 168 din 22 septe%*rie 1998 a Cur+ii de Cpel Ora1!$, apelul pr!cur!rului a #!st
ad%is, a #!st des#iin+at sentin+a 1i, re0udec7ndu-se cau)a, inculpatul a #!st c!nda%nat pentru s$7r1irea a
1ase in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+.
=ecursul declarat de inculpat &%p!tri$a acestei deci)ii a #!st respins prin deci)ia nr. 3621 din 1>
!ct!%*rie 1999 a Cur+ii <upre%e de @usti+ie, <ec+ia penal.
/%p!tri$a :!tr7ril!r pr!nun+ate &n cau) s-a declarat recurs &n anulare, cu %!ti$area c #aptele nu
&ntrunesc ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, ci pe cele ale in#rac+iunii de
&n1elciune, de!arece inculpatul nu s-a re#erit la $reun #unc+i!nar cu atri*u+ii speci#ice d!%eniului &n care a
pr!%is c $a re)!l$a anu%ite situa+ii ci a #cut d!ar a#ir%a+ii cu caracter "eneral cu pri$ire la acei #unc+i!nari.
=ecursul &n anulare este ne#!ndat.
.!tri$it art. 2>7 alin. 1 C.pen., in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ c!nst &n pri%irea !ri pretinderea de
*ani sau alte #!l!ase !ri acceptarea de pr!%isiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine !ri pentru altul,
s$7r1it de ctre ! pers!an care are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar pentru a-l deter%ina s #ac !ri s nu
#ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu.
Este nec!ntestat c inculpatul a pretins 1i pri%it *ani, &n t!ate cele 1ase ca)uri &n care instan+ele au
re+inut s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, pentru a deter%ina lucrt!rii din cadrul p!li+iei l!cale
asupra cr!ra a lsat s se cread c ar a$ea in#luen+, s re)!l$e &ntr-un anu%it #el situa+iile &n care erau
interesate pers!anele de la care a luat *anii.
/n aceast pri$in+ este de !*ser$at c, a1a cu% s-a artat &n deci)iile instan+ei de apel 1i de recurs,
t!ate cele 1ase pers!ane a$7nd interese pentru re)!l$area cr!ra au intrat &n le"tur cu inculpatul, au
declarat c i-au dat su%ele re+inute &n acele :!tr7ri. /n #iecare dintre ca)uri, inculpatul a #!st cel care a a$ut
ini+iati$a 1i a pretins *anii, cu care prile0 &i asi"ura pe cei cr!ra le lua *anii c le $a re)!l$a situa+iile &n care
erau interesa+i, asi"ur7ndu-i c, pentru aceasta, $a apela la cun!1tin+ele pe care le are la p!li+ie.
Dar, re#erirea pe care inculpatul ! #cea la spri0inul cun!1tin+el!r sale din p!li+ie nu a a$ut d!ar caracter
"eneral, cu% se arat &n recursul &n anulare, ci a pre)entat aspecte c!ncrete, de #iecare dat #iind su"erat
i%plicarea un!r pers!ane care #ceau credi*ile a#ir%a+iile sale &n le"tur cu in#luen+a de care pretindea c
se *ucur.
Cst#el, pentru restituirea per%isului de c!nducere suspendat, inculpatul a indicat nu%ele a d!i !#i+eri de
p!li+ie 1i al unei alte pers!ane, pretin)7nd c-i cun!a1te.
Ia+ de aceste pr!*e, din care re)ult c inculpatul a #cut at7t a#ir%a+ii cu caracter "eneral, &n sensul
c are cun!1tin+e la p!li+ie prin inter%ediul cr!ra p!ate re)!l$a situa+iile &n care cele 6 pers!ane sus-
%en+i!nate erau interesate, c7t 1i re#eriri c!ncrete la anu%i+i !#i+eri de p!li+ie, a#ir%a+ii credi*ile, #iind $)ut
&ntr-un ca) intr7nd la p!li+ie 1i ie1ind &ns!+it de un !#i+er, se i%pune c!nclu)ia c inculpatul era cun!scut ca !
pers!an a#lat &n rela+ii cu cadre ale p!li+iei, &nc7t pers!anele de la care a pretins 1i pri%it *anii puteau
crede c el a$ea in#luen+ asupra cadrel!r din p!li+ie.
De ase%enea, in$!carea lipsei de c!%peten+ a lucrt!ril!r de p!li+ie &n re)!l$area c:estiunil!r pri$ind
starea de li*ertate a un!r pers!ane cercetate sau &n le"tur cu tri%iterea l!r &n 0udecat nu are se%ni#ica+ia
ce i se atri*uie, c7t ti%p %!dul de e#ectuare a cercetril!r p!ate in#luen+a asupra lurii un!r atare %suri.
,u se p!ate c!nsidera, deci, c inculpatul s-a li%itat la inducerea &n er!are a per!anel!r respecti$e,
pentru a le deter%ina s-i dea *anii pretin1i, ci este d!$edit c el a pretins 1i luat *anii ls7nd s se cread
c are in#luen+ asupra un!r cadre ale p!li+iei, pentru a le deter%ina s re)!l$e situa+iile &n discu+ie.
Cu% aceste #apte &ntrunesc, prin c!n+inutul l!r c!ncret, cerin+ele &nscrise &n art. 2>7 alin. 1 C.pen., se
c!nstat c inculpatul a #!st c!nda%nat c!rect pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, &nc7t
criticile #!r%ulate nu p!t #i pri%ite.
/n c!nsecin+, recursul &n anulare a #!st respins.
1, 12 , C&5#<@#2& 2++1
(TRAFIC DE INF/UEN. BENEFICIAR DE REA?CREDIN. AN=E/CIUNE)
De!se*irea &ntre in#rac+iunile %en+i!nate c!nst &n aceea c pers!ana &n1elat este de *un-credin+,
#iind indus &n er!are de ctre #ptuit!r, c7t $re%e *ene#iciarul tra#icului de in#luen+ ur%re1te !*+inerea,
cu rea-credin+, a satis#acerii unui interes prin c!ruperea sau in#luen+area &n alt %!d a unui #unc+i!nar.
Cceast din ur% in#rac+iune su*)ist 1i &n ca)ul &n care #ptuit!rul se pre$alea) de un nu%e #icti$ al
#unc+i!narului asupra cruia pretinde a a$ea in#luen+, #iind su#icient s %en+i!ne)e atri*u+iile acestuia de
natur a #i apte s re)!l$e interesele celui care s!licit inter$en+ia.
.rin sentin+a penal nr. 32 din 21 ianuarie 1999 a Tri*unalului C!nstan+a, inculpata T.;. a #!st
c!nda%nat pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luent pre$)ut &n art. 2>7 C. pen.
Instan+a a re+inut c inculpata, a#l7nd c @.,., c!le" de ser$iciu, d!rea s !*+in ! l!cuin+ din cele
reparti)ate de pri%rie, s-a !#erit s-l a0ute, ls7nd s se cread c are cun!1tin+e 1i c p!ate inter$eni pe
l7n" un #unc+i!nar al pri%riei a$7nd ase%enea atri*u+ii, &n care sc!p i-a cerut 3 %ili!ane de lei pentru a-i
da acestuia.
4a 22 !ct!%*rie 1995, inculpata a c!ndus pe @.,. la un *l!c, sus+in7nd c ac!l! l!cuie1te #unc+i!narul
de la pri%rie, a pri%it su%a c!n$enit 1i a intrat &n i%!*ilD dup 1> %inute a re$enit spun7nd c pr!*le%a s-
a re)!l$at. Dup un an, la insisten+ele lui @.,., %a%a inculpatei a restituit *anii.
Curtea de Cpel C!nstan+a, prin deci)ia penal nr. 516 din 8 dece%*rie 2222, a ad%is apelul declarat de
inculpat 1i a sc:i%*at &ncadrarea 0uridic din tra#ic de in#luen+ /n in#rac+iunea de &n1elciune pre$)ut /n
art. 21> alin. '2( C. pen.
Instan+a de apel a re+inut c inten+ia inculpatei a &%*rcat #!r%a in#rac+iunii de &n1elciune reali)at prin
%i0l!ace #raudul!ase, &ntruc7t pentru a !*+ine *anii pretin1i s-a re#erit la ! pers!an cu nu%e #icti$,
nepre)ent7nd nici un ele%ent pe *a)a cruia partea $t%at s-1i #!r%e)e c!n$in"erea c ar a$ea
cun!1tin+e &n cadrul pri%riei.
=ecursul declarat de pr!cur!r este #!ndat.
.!tri$it art. 2>7 C. pen., in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ c!nst &n pri%irea sau pretinderea de *ani sau
alte #!l!ase pentru ca #ptuit!rul s-1i eercite in#luen+a pretins asupra unui #unc+i!nar.
In#rac+iunea de &n1elciune pre$)ut &n art. 21> C. pen. c!nst &n inducerea &n er!are a unei pers!ane
prin pre)entarea ca ade$rat a unei #apte %incin!ase sau ca %incin!as a unei #apte ade$rate, &n sc!pul
de a !*+ine un #!l!s %aterial in0ust.
Din ea%inarea cel!r d!u tete re)ult c, &n ca)ul in#rac+iunii de &n1elciune, pers!ana care d *anii
sau *unurile este de *un-credin+, #iind indus &n er!are de ctre #ptuit!r, pe c7nd &n ca)ul in#rac+iunii de
tra#ic de in#luen+ cel care d *anii sau *unurile este de rea-credin+ 1i ur%re1te ca aut!rul s deter%ine
#unc+i!narul s #ac sau s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu.
.entru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ este necesar, &ntre altele, ca in#luen+a de care se
pre$alea) #ptuit!rul s se re#ere la un #unc+i!nar ale crui atri*u+ii sunt de natur s per%it re)!l$area
#a$!ra*il a interesel!r celui care s!licit inter$en+ia, cerin+a le"ii #iind &ndeplinit 1i &n situa+ia &n care
#ptuit!rul nu-l cun!a1te pe #unc+i!nar, a %en+i!nat un nu%e #icti$ sau a #cut nu%ai re#erire la calitatea
acestuia.
/n spe+, inculpata a pri%it ! su% de *ani, pr!%i+7nd c, prin inter%ediul cun!1tin+el!r sale din cadrul
pri%riei, un #unc+i!nar din ser$iciul de spa+iu l!cati$ &i $a &nlesni reparti)area unei l!cuin+e din #!ndul l!cati$
al statului.
Ar, un ast#el de #unc+i!nar din pri%rie, dese%nat de inculpat ca direct!r la IC=C4, a$ea p!si*ilitatea
s &nlesneasc reparti)area unei l!cuin+e.
/n c!nsecin+, #apta inculpatei &ntrune1te ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, a1a
cu% c!rect a re+inut pri%a instan+D ca atare, recursul declarat de pr!cur!r a #!st ad%is 1i s-a dispus
c!nda%narea inculpatei pentru s$7r1irea acestei in#rac+iuni.
,03) 12 6 1&3&45#2& 2++1* C.-.J.* Buleti#ul juri$prude#%ei* 7. 216
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. DETERMINAREA FUNCIONARU/UI A-U"RA CRUIA -E
"RETINDE C -E VA EXERCITA INF/UENA)
1. .entru &ndeplinirea cerin+ei ca #ptuit!rul s in$!ce in#luen+a pe care ! are asupra unul #unc+i!nar nu
este necesar ca el s preci)e)e nu%ele 1i atri*u+ia acestuiaD pentru eisten+a in#rac+iunii este su#icient
indicarea #unc+iei 1i aut!rit+ii, respecti$ a institu+iei a$7nd c!%peten+a de a &ndeplini un act &n le"tur cu
atri*u+iile de ser$iciu &n discu+ie.
2. .ri%irea de *ani, cu pr!%isiunea de a in#luen+a !#i+eri de p!li+ie spre a se !*+ine li*erarea unui arestat
sau pentru netri%iterea &n 0udecat &n$inuitului &ndepline1te cerin+a pre$)ut &n art. 2>7 C.pen., ca #apta s
se re#ere la atri*u+iile de ser$iciu ale #unc+i!narului asupra cruia #ptuit!rul pretinde c are in#luen+,
de!arece p!li+istul, de1i nu are atri*u+ia de a re$!ca arestarea !ri de a s!lu+i!na cau)a, p!ate ac+i!na &n
e#ectuarea cercetril!r &n a1a #el &nc7t s deter%ine luarea unei atare %suri sau ad!ptarea unei anu%ite
s!lu+ii de ctre pr!cur!r.
Tri*unalul Ora1!$, prin sentin+a penal nr. 221 din 5.12.1997, a c!nda%nat pe inculpatul O.T. pentru
s$7r1irea a 1ase in#rac+iuni de &n1elciune pre$)ute &n art. 21> alin. 1 C. pen., prin sc:i%*area &ncadrrii
0uridice din in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art. 2>7 din acela1i c!d.
Instan+a a re+inut c &ntre anii 1995 1i 199> inculpatul a pr!%is %ai %ult!r pers!ane c $a inter$eni la
cun!scu+ii pe care pretindea c-i are &n cadrul p!li+iei, pentru &n%atricularea un!r aut!turis%e %ai $ec:i de 8
ani, pentru restituirea per%isului de c!nducere ridicat, pentru netri%iterea &n 0udecat a un!r pers!ane sau
punerea &n li*ertate a cel!r aresta+i.
Tri*unalul a %!ti$at c #aptele &ncadrate prin rec:i)it!riu &n in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ nu
&ntrunesc ele%entele c!nstituti$e ale acestei in#rac+iuni, de!arece si%pla a#ir%a+ie a inculpatului c ar a$ea
rela+ii la p!li+ie, #r a indica ser$iciul la care ur%a s apele)e pentru reali)area actel!r la care s-a re#erit &n
discu+iile a$ute cu cele 1ase pers!ane interesate, nu este de natur a crea acest!ra certitudinea c este &n
%sur s inter$in pentru &ndeplinirea actului d!rit.
.rin deci)ia penal nr. 168, din 22 septe%*rie 1998 a Cur+ii pe Cpel Ora1!$, apelul pr!cur!rului a #!st
ad%is, a #!st des#iin+at sentin+a 1i, re0udec7ndu-se cau)a, inculpatul a #!st c!nda%nat pentru s$7r1irea a
1ase in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+.
=ecursul declarat de inculpat a #!st respins prin deci)ia nr. 3621 din 1>.12.1999 a Cur+ii <upre%e de
0usti+ie, sec+ia penal.
/%p!tri$a :!tr7ril!r pr!nun+ate &n cau) s-a declarat recurs &n anulare, cu %!ti$area c #aptele nu
&ntrunesc ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, ci pe cele ale in#rac+iunii &n1elciune,
de!arece inculpatul nu s-a re#erit la $reun #unc+i!nar cu atri*u+ii speci#ice d!%eniului &n care a pr!%is c $a
re)!l$a anu%ite situa+ii, ci a #cut d!ar a#ir%a+ii cu caracter "eneral cu pri$ire la acei #unc+i!nari.
=ecursul &n anulare este ne#!ndat.
.!tri$it art. 2>7 alin. l C. pen., in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ c!nst &n pri%irea !ri pretinderea de *ani
sau alte #!l!ase !ri acceptarea de pr!%isiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine !ri pentru altul,
s$7r1it de ctre ! pers!an care are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar pentru a-l deter%ina s, #ac !ri s
nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu.
Este nec!ntestat c inculpatul a pretins 1i pri%it *ani, &n t!ate cele 1ase ca)uri &n care instan+ele au
re+inut s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, pentru a deter%ina lucrt!ri din cadrul p!li+iei l!cale
asupra cr!ra a lsat s se cread c ar a$ea in#luen+ s re)!l$e &ntr-un anu%it #el situa+iile &n care erau
interesate pers!anele de la care a luat *anii.
/n aceast pri$in+ este de !*ser$at c, a1a cu% s-a artat &n deci)iile instan+el!r de apel 1i recurs, t!ate
cele 1ase pers!ane a$7nd interese pentru re)!l$area cr!ra au intrat &n le"tur cu inculpatul, au declarat
c i-au dat su%ele re+inute &n acele :!tr7ri. /n #iecare dintre ca)uri, inculpatul a #!st cel care a a$ut ini+iati$a
1i a pretins *anii, cu care prile0 &i asi"ura pe cei cr!ra le lua *anii c le $a re)!l$a situa+iile &n care erau
interesa+i, asi"ur7ndu-i c, pentru aceasta, $a apela la cun!1tin+ele pe care le are la p!li+ie. Dar, re#erirea pe
care inculpatul ! #cea la spri0inul cun!1tin+el!r sale din p!li+ie nu a a$ut d!ar caracter "eneral, cu% se arat
&n recursul &n anulare, ci a pre)entat aspecte c!ncrete, de #iecare dat #iind su"erat i%plicarea un!r
pers!ane care #ceau credi*ile a#ir%a+iile sale &n le"tur cu in#luen+a de care pretindea c se *ucur. Cst#el,
pentru restituirea per%isului de c!nducere suspendat inculpatul a indicat nu%ele a d!i !#i+eri de p!li+ie 1i al
unei pers!ane, pretin)7nd c-i cun!a1te.
Ia+ de aceste pr!*e, din care re)ult c inculpatul a #cut at7t a#ir%a+ii cu caracter "eneral &n sensul c
are cun!1tin+e la p!li+ie prin inter%ediul cr!ra p!ate re)!l$a situa+iile &n care cele 6 pers!ane sus-
%en+i!nate erau interesate, c7t 1i re#eriri c!ncrete la anu%i+i !#i+eri de p!li+ie, a#ir%a+ii credi*ile, #iind $)ut
&ntr-un ca) intr7nd la p!li+ie 1i ie1ind &ns!+it de un !#i+er, se i%pune c!nclu)ia c inculpatul era cun!scut ca !
pers!an a#lat &n rela+ii cu cadre ale p!li+iei, ast#el &nc7t pers!anele de la care a pretins 1i pri%it *anii
puteau crede c el a$ea in#luen+ asupra cadrel!r din p!li+ie.
De ase%enea, in$!carea lipsei de c!%peten+ a lucrt!ril!r de p!li+ie &n re)!l$area c:estiunil!r pri$ind
starea de li*ertate a un!r pers!ane cercetate sau &n le"tur cu tri%iterea l!r &n 0udecat nu are se%ni#ica+ia
ce i se atri*uie, c7t ti%p %!dul de e#ectuare a cercetril!r p!ate in#luen+a asupra lurii un!r atare %suri.
,u se p!ate c!nsidera, deci, c inculpatul s-a li%itat la inducerea &n er!are a pers!anel!r respecti$e,
pentru a le deter%ina s-i dea *anii pretin1i, ci este d!$edit c el a pretins 1i luat *anii, ls7nd s se cread,
c are in#luen+ asupra un!r cadre ale p!li+iei, pentru a le deter%ina s re)!l$e situa+iile &n discu+ie.
Cu% aceste #apte &ntrunesc, prin c!n+inutul l!r c!ncret, cerin+ele &nscrise &n art. 2>7 alin. 1 C. pen., se
c!nstat c inculpatul a #!st c!nda%nat c!rect pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, a1a &nc7t
criticile #!r%ulate nu p!t #i pri%ite.
/n c!nsecin+, recursul &n anulare a #!st respins.
C$47%&:<% 1& 9 G<1&3D:$#2* 1&3. #. 1, 12 ,.+2.2++1* !C<#2&#<% G<1232@#( #. 3/2++2* 7. 1+1
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. DIFERENIERE)
De!se*irea &ntre in#rac+iunile de tra#ic de in#luen+ 1i &n1elciune c!nst &n aceea c pers!ana &n1elat
este de *un-credin+, #iind indus &n er!are de ctre #ptuit!r, c7t $re%e *ene#iciarul tra#icului de in#luen+
ur%re1te !*+inerea, cu rea-credin+, a satis#acerii unui interes prin c!ruperea sau in#luen+area &n alt %!d a
unui #unc+i!nar.
Cceast din ur% in#rac+iune su*)ist 1i &n ca)ul &n care #ptuit!rul se pre$alea) de un nu%e #icti$ al
#unc+i!narului asupra cruia pretinde a a$ea in#luen+, #iind su#icient s %en+i!ne)e atri*u+iile acestuia de
natur a #i apte s re)!l$e interesele celui care s!licit inter$en+ia.
.rin sentin+a penal nr. 32 din 21.21.1999 a Tri*unalului C!nstan+a, inculpata T.;. a #!st c!nda%nat
pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art. 2>7 C. pen.
Instan+a a re+inut c inculpata, a#l7nd c @. ,., c!le" de ser$iciu, d!rea s !*+in ! l!cuin+ din cele
reparti)ate de pri%rie, s-a !#erit s-l a0ute, ls7nd s se &n+elea" c are cun!1tin+e 1i c p!ate inter$eni pe
l7n" un #unc+i!nar al pri%riei a$7nd ase%enea atri*u+ii, &n care sc!p i-a cerut 3 %ili!ane de lei pentru a-i
da acestuia.
4a 22 !ct!%*rie 1995, inculpata a c!ndus pe @.,. la un *l!c, sus+in7nd c ac!l! l!cuie1te #unc+i!narul
de la pri%rie, a pri%it su%a c!n$enit 1i a intrat &n i%!*ilD dup 1> %inute a re$enit spun7nd c pr!*le%a s-
a re)!l$at. Dup un an, la insisten+ele lui @.,., %a%a inculpatei a restituit *anii.
Curtea de Cpel C!nstan+a, prin deci)ia penal nr. 516 din 8.12.2222, a ad%is apelul declarat de
inculpat 1i a sc:i%*at &ncadrarea 0uridic din tra#ic de in#luen+ &n in#rac+iunea de &n1elciune pre$)ut &n
art. 21> alin. 2 C. pen.
Instan+a de apel a re+inut c inten+ia inculpatei a &%*rcat #!r%a in#rac+iunii de &n1elciune reali)at prin
%i0l!ace #raudul!ase, &ntruc7t pentru a !*+ine *anii pretin1i. s-a re#erit la ! pers!an cu nu%e #icti$,
nepre)ent7nd nici un ele%ent pe *a)a cruia partea $t%at s-1i #!r%e)e c!n$in"erea c ar a$ea
cun!1tin+e &n cadrul pri%riei.
=ecursul declarat de pr!cur!r este #!ndat.
.!tri$it art. 2>7 C. pen., in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ c!nst &n pri%irea sau pretinderea de *ani sau
alte #!l!ase pentru ca #ptuit!rul s-1i eercite in#luen+a pretins asupra unui #unc+i!nar.
In#rac+iunea de &n1elciune pre$)ut &n art. 21> C. pen. c!nst &n inducerea &n er!are a unei pers!ane
prin pre)entarea ca ade$rat a unei #apte %incin!ase sau ca %incin!as a unei #apte ade$rate, &n sc!pul
dea !*+ine un #!l!s %aterial in0ust.
Din ea%inarea cel!r d!u tete re)ult c, &n ca)ul in#rac+iunii de &n1elciune pers!ana care d *anii
sau *unurile este de *un-credin+, #iind indus &n er!are de ctre #ptuit!r, pe c7nd &n ca)ul in#rac+iunii de
tra#ic de in#luen+ cel care d *anii sau *unurile este de rea-credin+ 1i ur%re1te ca aut!rul s deter%ine
#unc+i!narul s #ac sau s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu.
.entru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ este necesar, &ntre altele, ca in#luen+a de care se
pre$alea) #ptuit!rul s se re#ere la un #unc+i!nar ale crui atri*u+ii sunt de natur s per%it re)!l$area
#a$!ra*il a interesel!r celui care s!licit inter$en+ia, cerin+a le"ii #iind &ndeplinit 1i &n situa+ia &n care
#ptuit!rul nu-l cun!a1te pe #unc+i!nar, a %en+i!nat un nu%e #icti$ sau a #cut nu%ai re#erire la calitatea
acestuia.
/n spe+, inculpata a pri%it ! su% de *ani, pr!%i+7nd c prin inter%ediul cun!1tin+el!r sale din cadrul
pri%riei, un #unc+i!nar din ser$iciul de spa+iu l!cati$ &i $a &nlesni reparti)area unei l!cuin+e din #!ndul l!cati$
al statului.
Ar, un ast#el de #unc+i!nar din pri%rie, dese%nat de inculpat ca direct!r la IC=C4, a$ea p!si*ilitatea
s &nlesneasc reparti)area unei l!cuin+e.
/n c!nsecin+, #apta c!%is de inculpat &ntrune1te ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de
in#luen+, a1a cu% c!rect a re+inut pri%a instan+D ca atare, recursul declarat de pr!cur!r a #!st ad%is 1i s-a
dispus c!nda%narea inculpatei pentru s$7r1irea acestei in#rac+iuni.
,03) 12 6.12.2++1* !C<#2&#<% G<1232@#( #. 11/2++2 7. )>
(AC8ITARE. /I"-A UNUI E/EMENT CON-TITUTIV A/ INFRACIUNII. INEXI-TENA FA"TEI. TRAFIC
DE INF/UEN)
.ri%irea un!r #!l!ase, dar nu pentru a deter%ina un #unc+i!nar s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n
atri*u+iile sale de ser$iciu, ci &ntr-un sc!p licit, c!nstituie te%ei pentru ac:itare &n *a)a art. 12 alin. 1 lit. d C.
pr. pen., din lipsa unui ele%ent c!nstituti$ al in#rac+iunii, iar nu &n te%eiul art. 12 alin. 1 lit. a, pentru
ineisten+a #aptei, de $re%e ce #apta, pri%irea de #!l!ase, eist &n %aterialitatea ei, dar nu &ntrune1te
ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii.
Inculpatul I.I. a #!st tri%is &n 0udecat pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art.
2>7 C.pen., re+in7ndu-se c, &n #e*ruarie 1997, a pretins 1i pri%it un calculat!r de la <.-., pr!%i+7ndu-i &n
sc:i%* c $a u)a de in#luen+a ce ! a$ea asupra pri%arului pentru a-l deter%ina s-i apr!*e un spa+iu
c!%ercial.
<esi)at cu 0udecarea cau)ei, Tri*unalul Oucure1ti, sec+ia II penal, prin sentin+a nr. 1>7 din 22
septe%*rie 1997, a dispus ac:itarea inculpatului &n te%eiul art. 11 pct. 2 lit. a rap!rtat la art. 12 alin. 1 lit. a C.
pr. pen., c!nsider7nd c #apta nu eist.
<-a %!ti$at c din pr!*ele ad%inistrate re)ult c de%ersul inculpatului pentru apr!*area spa+iului
c!%ercial s!licitat de <.;. s-a #cut &n li%ita atri*u+iil!r ce-i re$eneau &n calitate de c!nsilier %unicipal 1i c
nu eist le"tur &ntre acel de%ers 1i pri%irea calculat!rului, acesta #iindu-i dat cu titlu de &%pru%ut 1i c
din nici ! pr!* nu re)ult c inculpatul s-ar #i pre$alat c ar a$ea in#luen+ asupra pri%arului.
Curtea de Cpel Oacu, in$estit cu 0udecarea apelului declarat de pr!cur!r, &n ur%a str%utrii cau)ei, a
ad%is apelul prin deci)ia penal nr. 6 din 1> ianuarie 1999 1i a c!nda%nat pe inculpat pentru in#rac+iunea
%en+i!nat.
=ecursul inculpatului a #!st ad%is prin deci)ia nr. 2986 din 27 iunie 2222 a Cur+ii <upre%e de @usti+ie,
<ec+ia penal, a #!st casat deci)ia instan+ei de apel 1i s-a %en+inut sentin+a prin care s-a dispus ac:itarea
inculpatului.
?lti%a deci)ie a #!st atacat cu recurs &n anulare, cu %!ti$area c aprecierea c!rect a pr!*el!r
ad%inistrate i%pune c!nclu)ia c s!lu+ia de ac:itare a inculpatului este c!nsecin+a unei "ra$e er!ri de #apt.
Cceast critic nu este #!ndat.
Din ea%inarea pr!*el!r ad%inistrate &n cau) nu se p!ate re+ine c inculpatul a pri%it calculat!rul de la
<.;. &n sc:i%*ul eercitrii de ctre acesta de in#luen+e asupra pri%arului, pentru a-l deter%ina s apr!*e
spa+iul c!%ercial s!licitat de acesta.
Ca ur%are, se i%pune a se c!nstata c inculpatul a pri%it calculat!rul cu titlu de &%pru%ut, a1a cu% au
re+inut pri%a instan+ 1i instan+a de recurs, iar nu &n sc:i%*ul pr!%isiunii c $a inter$eni pentru ac!rdarea
spa+iului c!%ercial s!licitat.
Dar, acceptarea d!$edit a calculat!rului, c:iar cu titlu de &%pru%ut, nu 0usti#ic s!lu+ia pri%ei instan+e,
%en+inut de instan+a de recurs ca ur%are a casrii deci)iei de c!nda%nare pr!nun+at &n apel, de ac:itare
pentru %!ti$ul c #apta i%putat nu eist.
/n ade$r, !*+inerea calculat!rului &n ast#el de c!ndi+ii, c:iar dac nu c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de
in#luen+, de!arece lipse1te inten+ia in#rac+i!nal ce caracteri)ea) latura su*iecti$ a in#rac+iunii pre$)ute
&n art. 2>7 C.pen., i%pune c!nclu)ia c, t!tu1i, #apta eist, dar nu &ntrune1te, su* aspectul laturii su*iecti$e,
ele%entele c!nstituti$e ale unei in#rac+iuni, #iind incidente pre$ederile art. 12 alin. 1 lit. d C. pr. pen.
/n c!nsecin+, ac:itarea inculpatului &n te%eiul art. 12 alin. 1 lit. a C. pr. pen. #iind "re1it, recursul &n
anulare a #!st ad%is, au #!st casate :!tr7rile pr!nun+ate &n cau) 1i s-a sc:i%*at te%eiul ac:itrii &n sensul
c!nsiderentel!r ce preced.
C$47%&:<% 1& 9 G<1&3D:$#2* 1&3. #.1 12 6 2@<@#2& 2++2
(TRAFIC DE INF/UEN. CONFI-CARE)
.!tri$it art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin. 2 C.pen., *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite de
#ptuit!r se c!n#isc, &n natur sau prin ec:i$alent *nesc, dup ca), 1i nu se restituie *ene#iciaril!r tra#icului
de in#luen+ care denun+ aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire penal s #i #!st sesi)at.
/n rap!rt cu pre$ederile %en+i!nate, deci)ia de &ndru%are nr. 3/1973 nu p!ate c!nstitui un te%ei pentru
nec!n#iscarea $al!ril!r 1i restituirea l!r pers!anei care le-a dat.
.rin sentin+a penal nr. 86 din 13 #e*ruarie 2221 a Tri*unalului O!t!1ani, inculpata C.C. a #!st
c!nda%nat pentru s$7r1irea a trei in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+ pre$)ute &n art. 2>7 C.pen. 1i !*li"at
s restituie di#erite su%e de *ani *ene#iciaril!r tra#icului de in#luen+.
/n ceea ce pri$e1te *unurile ce au #cut !*iectul tra#icului de in#luen+, instan+a a %!ti$at c, din %!%ent
ce pers!anele care le-au dat au denun+at #aptele aut!rit+il!r %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire penal s #i
#!st sesi)at, iar prin deci)ia de &ndru%are nr. 3/1973 s-a statuat c, &ntr-! ase%enea situa+ie, *unurile nu se
c!n#isc, se i%pune !*li"area inculpatei s plteasc cel!r trei pr+i $t%ate su%ele de *ani 1i,
c!ntra$al!area cel!rlalte *unuri pe care le-a !*+inut de la acestea.
Cpelul inculpatei a #!st respins prin deci)ia penal nr.123 din 2 aprilie 2221 a Cur+ii de Cpel <ucea$a.
=ecursul declarat de inculpat a #!st respins prin deci)ia nr. 3356 din 26 iunie 2221 a Cur+ii <upre%e de
@usti+ie, <ec+ia penal.
/%p!tri$a :!tr7ril!r pr!nun+ate &n cau) s-a declarat recurs &n anulare, cu %!ti$area c su%ele de *ani
pri%ite de inculpat tre*uiau c!n#iscate.
=ecursul &n anulare este #!ndat.
.!tri$it art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin. 2 C.pen., &n ca)ul s$7r1irii in#rac+iunii de tra#ic de
in#luen+ *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite se c!n#isc, iar dac acestea nu se "sesc, c!nda%natul
este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani.
=a+iunea acestei disp!)i+ii c!nst &n aceea c *unurile date #ptuit!rului #ac parte din cele date pentru a
deter%ina s$7r1irea unei in#rac+iuni sau pentru a rsplti pe in#ract!r 1i care, !ricu%, sunt supuse c!n#iscrii
speciale p!tri$it art. 118 lit. c C.pen.
C1a #iind, &n c!n#!r%itate cu disp!)i+ia cu caracter !*li"at!riu din art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin.
2 C.pen., instan+ele tre*uiau s dispun c!n#iscarea su%el!r de *ani 1i a cel!rlalte *unuri care au #cut
!*iectul in#rac+iunil!r de tra#ic de in#luen+ s$7r1ite de inculpat, iar nu s dispun !*li"area acesteia s
plteasc su%ele de *ani cu titlu de desp"u*iri, pers!anel!r care le-au dat, c!nsiderate "re1it ca #iind pr+i
ci$ile.
/n aceast pri$in+, este de !*ser$at c aplica*ilitatea pre$ederil!r art. 2>> alin. > C.pen., p!tri$it cr!ra
*anii, $al!rile 1i !rice alte *unuri care au #cut !*iectul in#rac+iunii de dare de %it se restituie %ituit!rului
dac denun+ aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire penal s #i #!st sesi)at, nu p!ate #i etins
1i la ca)ul c7nd *anii, $al!rile sau *unurile respecti$e sunt date pentru tra#ic de in#luen+, &ntruc7t nici &n art.
2>7 C.pen., care &ncri%inea) in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+, 1i nici &n $re! alt disp!)i+ie a le"ii nu este
pre$)ut ! atare restituire.
Ca ur%are, re#erirea prin c!nsiderentele sentin+ei la deci)ia de &ndru%are nr. 3/1973 nu 0usti#ic
nec!n#iscarea su%el!r de *ani 1i a c!ntra$al!rii cel!rlalte *unuri ce au #cut !*iectul tra#icului de in#luen+,
ast#el c s!lu+ia de !*li"are a inculpatei s plteasc su%ele respecti$e *ene#iciaril!r tra#icului de in#luen+
este c!ntrar le"ii.
C1a #iind, se c!nstat c, su* acest aspect, s-a #cut ! "re1it aplicare a le"ii, :!tr7rile pr!nun+ate #iind
supuse ca)ului de casare pre$)ut &n art. 38>
9
alin. 1 pct. 17
1
C. pr. pen., c!respun)7nd te%eiului &nscris &n
art. 512 alin. 1 partea I pct. 7
1
din acela1i c!d, in$!cat &n recursul &n anulare.
/n c!nsecin+, recursul &n anulare a #!st ad%is 1i s-a dispus c!n#iscarea su%el!r de *ani.
C$47%&:<% 1& 9 G<1&3D:$#2* 1&32H2@ #.112 12 6 $3:$45#2& 2++2
Not: 1. A*iectul 0uridic special al in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ &l c!nstituie rela+iile s!ciale a cr!r
#!r%are 1i de)$!ltare se &nte%eia) pe ncrederea i prestigiul de care tre*uie s se *ucure !rice #unc+i!nar
1i !rice salariat care eercit ! &nsrcinare n serviciul unei persoane juridice+ cerin+e pentru reali)area
cr!ra este necesar &nlturarea !ricrei suspiciuni care s-ar putea crea cu pri$ire la acti$itatea acest!ra prin
s$7r1irea #aptei pre$)ute &n art. 2>7 C.pen.
/n sc:i%*, !*iectul 0uridic special al in#rac+iunii de &n1elciune &l c!nstituie rela+iile s!ciale pri$ind strict
patri%!niul un!r pers!ane '#i)ice sau 0uridice( rela+ii care iau na1tere 1i se des#1!ar pe *a)a *unei-
credin+e a su*iec+il!r acest!r rap!rturi, a &ncrederii ce 1i-! ac!rd recipr!c ntre ei #r a i%plica &n %!d real
p!)i+ia un!r unit+i sau pers!ane 0uridice ter+e 'ca su*iecte pasi$e su*sidiare( de ctre a%*ii participan+i sau
cel pu+in de ctre su*iectul acti$ al inducerii &n er!are.
2. /n ca)ul in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ su*iectul pasi$ este pers!ana 0uridic, iar &n su*sidiar
funcionarul deter%inat &n a crui atri*u+ie de ser$iciu intr &ndeplinirea unui act anu%it sau un #unc+i!nar
care p!ate #i deter%inat prin preci)area actului pentru a crei &ndeplinire ur%ea) a se eercita in#luen+a8
c:iar dac nu a #!st indicat epres su*iectul pasi$ su*sidiar este su#icient deter%inarea actului, a s#erei de
atri*u+ii unui #unc+i!nar anu%e, sin"urul care are ase%enea atri*u+ii, 1i deci #c7ndu-se p!si*il indicarea
'c:iar i%ediat( a #unc+i!narului.
3. Interesul cu%prt!rului de tra#ic intr &n c!n#lict cu interesele s!ciale, pu*liceD &n lipsa unui interes
real+ le"iti% sau c:iar nele"iti%, #apta $a c!nstitui ! &n1elciune sau, e$entual, un 1anta0, &n #unc+ie de
%an!perele #!l!site, respecti$ de %et!dele #!l!site de aut!r &n sc!pul !*+inerii #!l!sului %aterial in0ust
1
.
5. ,u c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic in#luen+a a#ir%at de in#ract!r asupra un!r acti$it+i 3& 2:#D
9C&#@ @:#25<F22%$# %&'@%& @%& @%:$# $#'@&
2
, sau dup ce #unc+i!narul, &n cadrul atri*u+iil!r sale le"ale,
&ndeplinise de0a actul
3
.
/n ase%enea situa+ii, #aptele p!t c!nstitui in#rac+iunea de &n1elciune, dac cu%prt!rul de tra#ic nu a
a$ut cun!1tin+ de nec!nc!rdan+a dintre relatrile tra#icantului 1i realitate, 1i deci a #!st 21<9 &#$@#& '1i a
su#erit un pre0udiciu(
5
.
>. ,e apr!pie% ast#el de ele%entul deter%inant de deli%itare a cel!r d!u in#rac+iuni, 1i anu%e crearea
unei stri de pericol pentru activitatea persoanei juridice &n serviciul creia se afl subiectul pasiv subsidiar
'$i)at de tra#icant indicat n!%inal sau deter%inat i%plicit(, stare de peric!l ce c!nst &n atin"erea adus prin
expunerea reputaiei 1i c!rectitudinii anu%it!r #unc+i!nari 1i a un!r pers!ane 0uridice deter%inate la
nencredere i suspiciuni
A
"
Ari de c7te !ri se c!nstat c ! pers!an care are in#luen+a sau las s se cread c are in#luen+
asupra unui #unc+i!nar pri%e1te !ri pretinde #!l!ase sau accept pr!%isiuni pentru a-l deter%ina pe acel
#unc+i!nar s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n atribuiile sale de serviciu+ $!% #i &n pre)en+a cel pu+in a
unui tra#ic de in#luen+.
<pune%, cel pu+in, &ntruc7t tra#icul in#luen+ei p!ate c!eista cu alte in#rac+iuni, n concurs"
1
C se $edea, de ee%plu, T. <., <.pen., dec. nr. 2287/1972, &n -"D", p. 512 1i &n =.=.D. nr. 9/1972, p. 1>9D D. Ciuncan, !raficul de
influen i nelciunea+ &n =.D...nr. 3/1998, p. 32
2
C se $edea, de ee%pluD T<, C!l. pen., dec. nr. 52/1972, &n -"D"E+ p. 381D T. re". <ucea$a, dec. pen. nr. 1379/196>, &n @.,. nr.
12/196>, p. 16>.
Este necesar ca #unc+i!narul 'pe l7n" care inculpatul are sau las s se &n+elea" c ar a$ea in#luen+( s #ie c!%petent a re)!l$a
#a$!ra*il preten+iile celui care s!licit inter$en+ia 'C. Cpel C!nstan+a, dec. pen. nr. 162/1996, &n Dreptul nr. 6/1997, p. 128 1i dec. nr.
129/1996, cit. supra(.
3
Tri*. re". Oanat, dec. pen. nr. 2235/1963, &n @.,. nr. 1/196>, p. 172D C:iar dac nu este %en+i!nat nu%ele #unc+i!narului, #iind
su#icient s #ie deter%ina*il 'T. <., <.pen., dec. nr. 19/1973, &n =.=.D. nr. 2/1975D T.@. Il#!$, dec. nr. 62/1969, &n =.=.D. nr. 5/1969, p.
18>DC. Cpel Ora1!$, dec. pen. nr. 1>/C/1996, cit. apud T:.-re0eru 1.a., #nfraciunile de corupie++ CllOecQ, 2222, p. 226(. Dac #apta s-a
s$7r1it dup &ndeplinirea actului pute% a$ea ! &n1elciune 'A.4!":in, T.T!ader, Drept penal romn, .artea special, ed. a I;-a, Ransa,
2221, p. 515D T:.-re0eru 1.a., #nfraciunile de corupie, p. 3>(. C.<.@., <.pen., prin dec. nr. 2672/1999, cit. apud T:.-re0eru 1.a.,
#nfraciunile de corupie+ p. 232, a re+inut c!ncursul dac nu%ai unii #unc+i!nari au #!st n!%inali)a+i. 4a &n1elciune, cel ce d este de
*un-credin+, &n er!are 'C.<.@., <.pen.,dec. nr. >538/2221, &n Dreptul nr. 5/2223, p. 225(.
4
T. re". -ara%ure1, dec. pen. nr. 2>3/1962, &n @.,., nr. 8/1963, p. 172.
5
<. Pa:ane, #nfraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul+ &n ;. D!n"!r!) 1.a. Explicaii te!retice ale -odului penal r!%7n, $!l.
I;, .artea special+ Editura Ccade%iei, Oucure1ti, 1972, p. 1>6.
Cst#el, &n ca)ul &n care tra#icantul cu%pr #a$!area unui #unc+i!nar pentru &ndeplinirea unui act pri$it!r la
&ndat!ririle sale de ser$iciu, el se #ace $in!$at 1i de in#rac+iunea de dare de %it
6
, sau de in#rac+iunea de
pri%ire de #!l!ase necu$enite 'dac #unc+i!narul pri%e1te #!l!asele dup ce a &ndeplinit un act &n $irtutea
#unc+iei 1i la care era !*li"at, dar 1i dup ce se s$7r1ise in#rac+iunea de tra#ic(.
Dac tra#icantul inter$ine e#ecti$ pe l7n" #unc+i!nar pentru a-l deter%ina la ! ac+iune ilicit, ne a#l% &n
#a+a unui c!ncurs &ntre un tra#ic de in#luen+ 1i ! insti"are la in#rac+iunea de abuz n serviciu
C
"
De ase%enea, tra#icul de in#luen+ tre*uie sanc+i!nat &n c!ncurs cu infraciunea de nelciune dac
tra#icarea repre)int un %i0l!c de a%"ire pentru ! inducere &n er!are
8
.
6. ,u !rice inter$en+ie, c:iar re%unerat!rie, este ilicit. .ers!anele care inter%edia) pe l7n" aut!rit+i
&n $irtutea pr!#esiei l!r nu intr &n cadrul pr!:i*iti$ al le"ii
9
.
7. Dup cu% arta%, in#rac+iunea aduce atin"ere un!r acti$it+i de interes public+ #r a de#ini interesul
dec7t prin tri%itere la art. 15> C. pen.
/n acest artic!l, prin pu*lic &n+ele"e% nu nu%ai t!t ce pri$e1te aut!rit+ile pu*lice, institu+iile sau alte
pers!ane 0uridice de interes public+ "esti!narea pr!priet+ii pu*lice, serviciile de interes public+ precu% 1i
*unurile de !rice #el declarate de le"e de interes pu*lic.
<unte% de prere c prin interes pu*lic, &n sensul art. 15> C.pen., se &n+ele"e un drept recun!scut de
le"e re#lect7nd ! necesitate s!cial care i%pune instituirea de acti$it+i de ser$icii de utilitate c!lecti$ de
ctre autoritile publice prin %i0l!ace de drept ad%inistrati$, &n !r"ani)area un!r ser$icii la ni$el statal,
rspun)7nd un!r ne$!i c!%unitare, sau u)ului pu*lic, &n ser$iciul statului 1i al s!ciet+ii ci$ile.
C!nsider% re#erirea la institu+ii ca inutil, aceste entit+i !per7nd &n re"i% de aut!rit+i pu*lice, de
aut!rit+i aut!n!%e ale ad%inistra+iei l!cale sau &n re"i% de re"ii aut!n!%e sau de s!ciet+i c!%erciale
12
.
/n c!nsecin+, interesul pu*lic pri$e1te !rice pers!an 0uridic, altele dec7t societile comerciale n
relaii civile sau comerciale"
8. Discu+ia are i%p!rtan+ dac !*ser$% c !*iectul inter$en+iei, interesul real al cu%prt!rului
in#luen+ei pri$e1te un funcionar+ pu*lic sau pri$at
11
.
C!nsider% c s!lu+ia unei e$idente nec!relri &ntre !cr!tirea interesului pu*lic 1i !rice #unc+i!nar sau
alt salariat c!nst &n ideea enun+at %ai sus8 nu orice inter$en+ie, c&iar re%unerat!rie, este ilicit"
Discreditarea #unc+i!naril!r care ac+i!nea) &n interes pu*lic p!ate pri$i nu nu%ai pe #unc+i!narul unei
aut!rit+i pu*lice, ci 1i pe #unc+i!narul unei s!ciet+i c!%erciale 'care ac+i!nea) &nt!tdeauna ca un %andatar
al patr!nului(.
Este p!si*il ca un #unc+i!nar al unei pers!ane 0uridice de drept pri$at s #ie su*iectul unei tra#icri a
#unc+iei8 este ca)ul actelor ce d!*7ndesc regim de acte publice"
Cst#el, actele c!%erciale &nt!c%ite &n $ederea i%p!)itrii, $%uirii, &naintate 'sau care tre*uie
pre)entate( unei aut!rit+i pu*lice p!t #i !*iect al tra#icului #unc+iei 'de ee%plu, prin #alsi#icri(
12
.
De ase%enea, actele de dreptul %uncii &nc:eiate de #unc+i!narul pri$at p!t pri$i ad%inistra+ii pu*lice,
cu% ar #i cele &n d!%eniul pr!tec+iei s!ciale, al asi"urril!r s!ciale etc. 'de ee%plu, se tra#ic:ea)
&nt!c%irea unui act #als de pensii, de al!ca+ii, de 1!%a0 etc.(.
Ccesta este sensul lar" al interesului pu*lic care tre*uie s se ai* &n $edere la c!recta &ncadrare
0uridic a un!r %an!pere #raudul!ase.
6
#bidem+ 9:. Dr7n", D. 4ucinescu, C!%entariu, &n C!lecti$, -odul penal al R"."R" comentat i adnotat+ .artea special $!l. 1,
Editura Rtiin+i#ic 1i Encicl!pedic, Oucure1ti, 1977, p. 122.
7
=e%iterea unei su%e de *ani unui #unc+i!nar, din partea unei pers!ane, pentru ca acesta s &ndeplineasc un act pri$it!r la
&ndat!ririle sale de ser$iciu, &ntrune1te ele%entele c!%plicit+ii la in#rac+iunea de luare de %it, iar nu ale in#rac+iunii de tra#ic de
in#luen+, &ntruc7t ini+iati$a ilicit+ii apar+ine #unc+i!narului.'T. <., <.pen., dec. nr. 153>/1983, &n -"D", p. 257-258(D a se $edea 1i <.
Pa:ane, op"cit"+ p. 1>6 pentru a*u).
8
#bidem" .este plata in#luen+ei, pretinde '%incin!s( un #!l!s 1i pentru #unc+i!nar, a%"irea prin care s-a s$7r1it 1i tra#icarea
c!nstituind prin ea &ns1i ! &n1elciune, iar tra#icul ser$e1te ca %i0l!c #raudul!s pentru reali)area a%"irii '&n c!ncurs(.
9
C se $edea discu+iile parla%entare la Ca%er, rap!rtul d - lui 6. C)na$!rian la ad!ptarea art. 2>2 din C!dul Car!l al II-lea, &n
C.=descu 1.a. -odul penal -arol al ##*lea adn!tat, $!l. II, .artea special+ p. 15>D a se $edea 1i I. I!nescu - D!l0, -omentare, &n
C.=descu 1.a., loc" cit"+ p. 158.
10
Cu pri$ire la d!%eniul pu*lic a se $edea 4.9iur"iu, Domeniul public+ Editura Te:nic, Oucure1ti, 1997, p. 69 1i ur%.
Cu pri$ire la ser$iciile pu*lice a se $edea C.I!r"!$an, !ratat de drept administrativ+ ,e%ira, Oucure1ti 1996, p. 193 1i p. 126.
<u*linie% c institutele de cercetri sunt !r"ani)ate ca ser$icii pu*lice 'de &n$+%7nt - institute peda"!"ice c!n#!r% Decretului nr.
228/1976D de %edicin le"al - Decretul nr. 556/1966(D ca pers!ane 0uridice '#unda+ii( pe *a)a le"ii pers!anei 0uridice din 1925D cele %ai
%ulte, ca =.C. &n cadrul sau su* c!!rd!narea un!r interese 'Institutul ,a+i!nal de Cercetare - De)$!ltare Clinic! - Iar%aceutic, p!tri$it
6.9. nr. 1315/1996(D cele %ai %ulte ca s!ciet+i c!%erciale 'a se $edea 6.9. nr. 1285/1992D 6.9. 122/1991 %!di#icat prin A.9. nr.
2>/199>(. Cst)i, re"i%ul as!cia+iil!r 1i #unda+iil!r este acela re"le%entat prin A. 9. nr. 26/2222, %!di#icat 1i c!%pletat prin. A.9. nr.
37/2223.
.7n la re!r"ani)area l!r $!r a$ea, "eneric, re"i%ul =.C.
11
/n sensul su*iectului pasi$ su*sidiar li%itat d!ar la !r"ani)a+ii de stat 1i pu*lice a%inte1te ;. D!*rin!iu, &n -orupia n dreptul
penal romn+ Ctlas 4e, Oucure1ti, 199>, p. 312.
12
;!r c!nstitui #alsuri &n &nscrisuri !#iciale c!ntra#acerile sau alterrile de ti%*ru sec, 1tan+ri, c!%p!stri, per#!rri, denu%iri de
!ri"ine, titluri de *anc, %en+iuni pri$ind *re$etele, !rice acte ce pr!duc e#ecte 0uridice care pri$esc aut!rit+ile pu*lice 1i sunt depuse la
acestea sau sunt &nt!c%ite 7&:#< @3&9:& @<:$#2:DF2 'cu% ar #i declara+iile de i%p!)itare, c:itan+ele #iscale, declara+iile $a%ale, actele
de pr!tec+ie s!cial sau asi"urri s!ciale etc.(.
/n c!nsecin+, prerea n!astr este c tra#icul in#luen+ei &n siste%ul C!dului penal pri$e1te un #unc+i!nar
pu*lic sau !rice salariat al unei pers!ane 0uridice, 3@#& &I&#32:D $ 9D#32@#& 1& 9&#>232< 1& 2:&#&9
7<5%23.
.rin art. 7 alin. '2( L pentru darea de %it L, prin art. 8 L pentru %ana"eri, direct!ri, ad%inistrat!ri,
cen)!ri sau alte pers!ane cu atri*u+ii de c!ntr!l la !rice a"ent ec!n!%ic &n sens lar" L 1i prin art. 8
1
din
4e"ea nr. 78/2222, c!ndi+ia interesului pu*lic a #!st &nlturat. De ase%enea, tre*uie s a%inti% 1i
c!%peten+a sta*ilit p!tri$it art. 13 din Ard!nan+a de ur"en+ nr. 53/2222 'c#. art. 3 din !rd!nan+(.
9. /n ca)ul &n care &nscrisul pe care &l #!l!se1te #ptuit!rul nu este #als, ci %incin!s nu se p!ate re+ine
in#rac+iunea de #als
13
. ,u tre*uie s se c!n#unde #!l!sirea de acte scrise %incin!ase cu ser$irea de &nscrisuri
#alse.
9. 1. .entru #apta de a #i circulat cu un aut!$e:icul ne&n%atriculat, &nscris &n circula+ie su* un alt nu%r
de &n%atriculare 1i su* un alt nu%r de 1asiu 1i %!t!r, &ntr-! spe+, inculpatul a #!st tri%is &n 0udecat pentru
s$7r1irea in#rac+iunil!r pre$)ute &n art. 3> alin. 1 1i 2 din Decretul nr. 328/1966, repu*licat, &n c!ncurs cu
in#rac+iunea de #als %aterial &n &nscrisuri !#iciale pre$)ut &n art. 288 C.pen.
/n cele ce ur%ea) &n+ele"e% s ne !pri% asupra in#rac+iunii de #als %aterial. /n d!ctrin s-a !*ser$at c
#alsi#icarea - prin %!ntarea unei t*li+e cu un alt nu%r - ca ac+iune de alterare a ade$rului nu este
incri%inat prin art. 3> alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, de1i aceast #apt pre)int ase%nri cu ac+iunea
c!nstituti$ a in#rac+iunii de #als %aterial. <-a sus+inut c nu se p!ate re+ine #alsul, &ntruc7t nu s-a s$7r1it.
asupra unui &nscris
15
. Dup prerea aut!rului, prin le"ea special s-a incri%inat d!ar #!l!sirea nu%rului #als
de &n%atriculare, adic u)ul de #als.
9. 2. /ntre*area care se ridic este dac nu%rul de 1asiu sau de %!t!r, precu% 1i placa %ineral!"ic
'nu%rul de &n%atriculare
1>
( sunt 93#29<#2 &n sensul dreptului penal.
/n se%ni#ica+ia cea %ai lar", prin &nscrisuri se &n+ele"e !rice se%n %aterial, $i)i*il 1i per%anent care
ser$e1te la trans%iterea "7ndului
16
. /n sens penal, &ns, le"iuit!rul a incri%inat d!ar #alsi#icarea scrierii
#!netice, adic a un!r si%*!luri literale sau ci#rice ce repre)int ! suit de se%ne ata1ate ideil!r
17
.
Cceasta &nsea%n c nu p!t c!nstitui !*iect %aterial sau pr!dus al in#rac+iunil!r de #als &n &nscrisuri -
c:iar dac sunt suscepti*ile s epri%e idei sau s repre)inte anu%ite #apte sau situa+ii - desenele,
#!t!"ra#iile, r*!0urile, ur%ele %ateriale etc.
18
Ari de c7te !ri &nscrisul 'pe :7rtie, p7n), sticl, ta*l, plastic etc.( c!n+ine un ele%ent %aterial c!nst7nd
din litere
19
sau ci#re care repre)int c!n$en+i!nal ! idee de sine sttt!are, ca atare, decur"7nd dintr-un
ansa%*lu l!"ic, el $a repre)enta !*iect %aterial 'sau pr!dus( al unei in#rac+iuni de #als &n &nscrisuri.
Dac un nu%r #als &n &n%atriculare, prin n!r%ele %et!d!l!"ice de re"le%entare p!art sau $a purta
inscrip+ia I.9..., el este un &nscris !#icial &n sensul art. 288 rap!rtat la art. 1>2 al. 2 C.pen., ca &nscris ce
e%an de la ! institu+ie pu*lic, #iind pr!duct!r de e#ecte 0uridice 'c:iar 1i penale(.
Dac plcile %ineral!"ice nu $!r c!n+ine &nse%nul !#icial, ele r%7n, dup prerea n!astr, si%ple
&nscrisuri su* se%ntur pri$at &n sens lar", #r rele$an+ penal.
/n sens penal, ele nu c!nstituie !*iect %aterial al unei in#rac+iuni de #als pre$)ute &n art. 292 C. pen.,
&ntruc7t, de1i e%an de la ! pers!an particular, de1i sunt suscepti*ile de a pr!duce e#ecte 0uridice 'dreptul
de a c!nduce pe cile pu*lice(, ele nu p!art ! se%ntur
22
4@<93#29D.
/n ca)ul &n care inculpatul se pre)int la &n%atriculare cu ! n!u p!ans!nare '#als(, peste nu%rul de
1asiu sau %!t!r real, el s$7r1e1te #als &n declara+ii.
C7nd atestarea %incin!as pr!$ine din declara+ii #alse ale un!r pers!ane pre)ente, participante la
&nt!c%irea de ctre #unc+i!nar a &nscrisului, #apta nu este #als intelectual, ci #als &n declara+ii.
Dac se re#er &n %!d #als la ! situa+ie pre%is ineistent, nu #als, atunci &nscrisul nu este &nt!c%it, ci
pls%uit, c!ntra#cut &n &ntre"i%e 'deci ar #i #als %aterial(, ceea ce nu este ca)ul n!stru
21
.
/n c!nsecin+, dac un c!nduct!r aut! circul cu un certi#icat de &n%atriculare eli*erat pentru un alt
aut!$e:icul, iar aut!$e:iculul are #alsi#icat p!ans!narea, $a eista in#rac+iunea de c!nducere pe dru%urile
pu*lice a unui aut!$e:icul ne&n%atriculat pre$)ut &n art. 3> alin. 1 din Decretul nr. 328/1966.
13
C se $edea D.4ucinescu, -omentariu, &n C!dul penal c!%entat 1i adn!tat, partea special, $!l. I, p. 321D ;. D!n"!r!), #nfraciuni
contra avutului personal sau particular, &n Eplica+ii te!retice... $!l. III, .artea special, 1971, p. >33DD. Ciuncan, @nelciunea prin
cecuri, &n Dreptulnr. 3/1995, p. 92.
14
C. Turianu, #nfraciuni contra siguranei circulaiei rutiere+ Editura Rtiin+i#ic 1i Encicl!pedic, Oucure1ti, 1986, p. 82.
15
-. Dan, 8umr fals de nmatriculare+ &n =.D..., nr. 2/1996, p. 55D D. Ciuncan, -irculaia rutier+ Fals material, &n =.D... nr.
2/1998, p. 118 1i ur%.
16
=.9arraud, !raite t&eoriGue et pratiGue du droit penal francais, <ireJ, 1922, t. I;, p. 121 1i ur%.D ;. .apad!p!l, -omentariu, &n
C!lecti$, C!dul penal c!%entat 1i adn!tat, .artea special, $!l. II, p. 255D ;..apad!p!l, 0robleme generale privind infraciunile de fals
n nscrisuri, &n =.=.D. nr. 12, 1973, p. 31.
17
=.9arraud, op" cit"+ p. 122-123.
18
;..apad!p!l, op" cit+ p. 255.
19
=.9arraud, op" cit"+ p. 122.
20
;. .apad!p!l, op" cit"+ p. 27>.
21
/n acest sens, a se $edea ;. D!n"!r!), #nfraciuni de fals+ &n C!lecti$, Explicaii teoretice"""+ $!l. I;, p. 53> 1i ;. .apad!p!l,
-omentarii+ &n op" cit"+p" 266 1i 292D =.9arraud, op" cit+ $!l. I;, p. 157.
Cst)i, in#rac+iunea de punere &n circula+ie sau c!nducerea pe dru%urile pu*lice a unui aut!$e:icul
ne&n%atriculat este pre$)ut &n art. 77 din Ard!nan+a de ur"en+ nr. 19>/2222
22
.
C7nd c!nducerea p!art asupra unui aut!$e:icul cu nu%r #als de &n%atriculare, aprecie% c &n cau)
sunt &ntrunite c!ndi+iile a%*el!r in#rac+iuni, at7t a celei pre$)ute &n alineatul 1, c7t 1i a celei pre$)ute &n
alineatul 2, &n c!ncurs ideal
23
, dar nu $!% a$ea #als %aterial &n &nscrisuri !#iciale, &ntruc7t placa de
identi#icare, de1i este un &nscris 'nu un se%n %aterial(, ea nu este un &nscris !#icial.
Este p!si*il ca p!)i+ia denun+t!rului s nu #ie aceea a unei pers!ane de *un-credin+, de ee%plu,
atunci c7nd nici ! pers!an nu a #!st indus &n er!are, 1tiindu-se #!arte *ine, de la &nceput, c, le"al, este
i%p!si*il &n%atricularea. =ecar!sarea d un nu%r n!u car!seriei, nu %!t!rului, aut!%!*ilului.
Dup prerea n!astr, #apta nu p!ate #i pri$it ca un tra#ic de in#luen+ atunci c7nd a"entul de p!li+ie nu
a$ea de ce s lase i%presia unei in#luen+e asupra nici unui #unc+i!nar, #unc+i!nar care !ricu% nu a$ea atare
atri*u+ii de ser$iciu 1i nici un #als intelectual &ntruc7t a"entul de p!li+ie nu a$ea atri*u+ii de ser$iciu le"ate de
=C=, nu era &n eerci+iul $reun!r atri*u+ii de ser$iciu.
.ers!ana care alctuie1te &n &ntre"i%e un &nscris !#icial se c!nsider de ctre Tri*unalul <upre% c
3$:#@C@3& :$:@%2:@:& @3:<%
25
.
C"entul de p!li+ie se p!ate #ace $in!$at de un a*u) &n ser$iciu, iar pri%ul pr!prietar de s$7r1irea
in#rac+iunii de 7<&#& 32#3<%@F2& 9@< 3$1<3&#&@ 7& 1#<4<#2%& 7<5%23& @ <<2 @<:$>&B23<%
&4@:#23<%@:. <e p!ate re+ine deci #alsul %aterial '1i insti"area la #als( al un!r &nscrisuri !#iciale 1i su*
se%ntur pri$at 'placa %ineral!"ic(.
Iaptele nu sunt de c!%peten+a pr!cur!rului .arc:etului ,a+i!nal Cntic!rup+ie p!tri$it art. 13 alin. 2 lit. *(
din Ard!nan+a de ur"en+ nr. 53/2222, cu %!di#icrile ulteri!are dac din pr!*at!riu nu re)ult c a pr!%is 'a
a%intit de( spri0inul alt!r pers!ane.
(A"/ICAREA /E.II AN TIM" AN CAZU/ UNUI TRAFIC DE INF/UEN -VER=IT ANTERIOR INTRRII
AN VI.OARE A /E.II NR. 161/2++3)
.!tri$it art. 6
1
din

4e"ea nr. 78 din 8 %ai 2222 pentru pre$enirea, desc!perirea 1i sanc+i!narea #aptel!r
de c!rup+ie
2>
pr!%isiunea, !#erirea sau darea de *ani, de daruri !ri alte #!l!ase, direct sau indirect, unei
pers!ane care are in#luen+ sau las s se cread c are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar, pentru a-l
deter%ina s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu, se pedepse1te cu &nc:is!are de
la 2 la 12 ani.
Oanii, $al!rile sau !rice alte *unuri care au #cut !*iectul in#rac+iunii pre$)ute la alin. '1( se c!n#isc, iar
dac acestea nu se "sesc, c!nda%natul este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani.
Iptuit!rul nu se pedepse1te &ns dac denun+ aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire s #i
#!st sesi)at pentru acea #apt, ca) &n care *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri se restituie pers!anei care le-a
dat
26
.
.e de alt parte, p!tri$it art. 2>7 C. pen., pri%irea !ri pretinderea de *ani sau alte #!l!ase, !ri acceptarea
de pr!%isiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine !ri pentru altul, s$7r1it de ctre ! pers!an care
are in#luen+ sau las s se cread c are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar sau alt salariat, pentru a-l
deter%ina s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu, se pedepse1te cu &nc:is!are de
la unu la > ani.
Disp!)i+iile art. 2>6 alin. 2 se aplic &n %!d c!respun)t!r
27
.
/n acti$itatea practic s-a ridicat pr!*le%a aplicrii le"ii &n ti%p &n ca)ul unei #apte s$7r1ite anteri!r
intrrii &n $i"!are a 4e"ii nr. 161/2223. .!tri$it art. 13 C. pen,. &n ca)ul &n care de la s$7r1irea in#rac+iunii
p7n la 0udecarea de#initi$ a cau)ei au inter$enit una sau %ai %ulte le"i penale, se aplic le"ea cea %ai
#a$!ra*il. C7nd le"ea anteri!ar este %ai #a$!ra*il, pedepsele c!%pli%entare care au c!resp!ndent &n
le"ea penal n!u se aplic &n c!n+inutul 1i li%itele pre$)ute de aceasta, iar cele care nu %ai sunt
pre$)ute &n le"ea penal n!u nu se %ai aplic.
C!relati$ in#rac+iunii de luare de %it, la darea de %it %ituit!rul nu se pedepse1te dac denun+
aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire s #i #!st sesi)at pentru acea in#rac+iune, iar *anii, $al!rile
sau !rice alte *unuri se restituie pers!anei care le-a dat . <i%ilar, &n ca)ul cu%prt!rului de tra#ic care
22
.u*licat &n -!nit!rul !#icial al =!%7niei, .artea I, nr. 9>8 din 28 dece%*rie 2222
23
.entru s!lu+ia in#rac+iunii c!%plee, 9e!r"eta -arc!$, #nfraciuni svrite n cadrul circulaiei rutiere, &n =.=.D. nr. 2, 1968, p. 38-
39D nu%ai pentru alin. 2, a se $edea 4idia Oarac, loc" cit+ &n =.D..., nr. 5, 199>, p. 67-68D -oncursul ideal+ ;..apad!p!l, -ulegere de
practic, 1991, p. 139-152.
24
Tri*. <upre%, dec. &ndru%. nr. 1/1972. C se $edea, &n acela1i sens+ 0ractica judiciar penal, $!l. III, de 9.Cnt!niu 1.a., Editura
Ccade%iei, Oucure1ti, 1992, p. 256
25
.u*licat &n -!nit!rul A#icial al =!%7niei, .artea I, nr. 219 din 18 %ai 2222, %!di#icat prin Ard!nan+a nr. 83 din 29 au"ust 2222,
pu*licat &n -!nit!rul A#icial al =!%7niei, .artea I, nr. 52> din 1 septe%*rie 2222 1i %!di#icat 1i c!%pletat prin 4e"ea nr. 161/2223
pri$ind unele %suri pentru asi"urarea transparen+ei &n eercitarea de%nit+il!r pu*lice, a #unc+iil!r pu*lice 1i &n %ediul de a#aceri,
pre$enirea 1i sanc+i!narea c!rup+iei, pu*licat &n -!nit!rul A#icial al =!%7niei, .artea I, din 21 aprilie 2223
26
Crtic!lul 6
1
a #!st intr!dus prin 4e"ea nr. 161/2223.
27
Oanii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite se c!n#isc, iar dac acestea nu se "sesc, c!nda%natul este !*li"at la plata
ec:i$alentului l!r &n *ani.
denun+ aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire s #i #!st sesi)at pentru acea #apt, *anii, $al!rile
sau !rice alte *unuri care au #cut !*iectul in#rac+iunii se restituie pers!anei care le-a dat .
C!nsider% c &n situa+ia unei #apte s$7r1ite anteri!r intrrii &n $i"!are a 4e"ii nr. 161/2223 nu se aplic
le"ea %ai #a$!ra*il pentru *unul %!ti$ c in#rac+iunea pre$)ut &n art. 6
1
nu eista. Cplicarea &n ti%p a le"ii
penale pune &nt!tdeauna #a+ &n #a+ cel pu+in d!u le"i succesi$e, ceea ce aici nu este ca)ul, pre%isele
ne#iind identice. /ntr-un ase%enea ca) &1i $a "si aplicarea 7#23272<% @3:2>2:DF22 %&'22 7&@%&
28
. .entru
situa+ia anteri!ar intrrii &n $i"!are a 4e"ii nr. 161/2223, disp!)i+iile art. 2>6 alin. 2 se aplic &n %!d
c!respun)t!r
29
. /n #a$!area cu%prt!rului de in#luen+ nu se p!ate in$!ca un tet care #ace re#erire la !
incri%inare ineistent. .entru ! ase%enea #apt nu $a eista nici ! tri%itere &n 0udecat, 1i deci nici nu $!r
eista alte c!nsecin+e #a$!ra*ile sau nu.
/n c!nclu)ie, crede% c *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite 9& 3$C293D, iar dac acestea nu se
"sesc, c!nda%natul este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani &n ca)ul s$7r1irii unei in#rac+iuni de tra#ic
de in#luen+ s$7r1it anteri!r 4e"ii nr. 161/2223.
Not: - 9:. -ateu+, .intez privind represiunea traficului de influen n reglementarea actual i n
perspectiv, Dreptul nr. >/2222, p. 1>7
(TRAFIC DE INF/UEN. AC8ITARE. /I"-A UNUI E/EMENT CON-TITUTIV A/ INFRACIUNII.
INEXI-TENA FA"TEI.)
.ri%irea un!r #!l!ase, dar nu pentru a deter%ina un #unc+i!nar s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n
atri*u+iile sale de ser$iciu, ci &ntr-un sc!p licit, c!nstituie te%ei pentru ac:itare &n *a)a art. 12 alin. 1 lit. d din
C!dul de pr!cedur penal, din lipsa unui ele%ent c!nstituti$ al in#rac+iunii, iar nu &n te%eiul art. 12 alin. 1 lit.
a, pentru ineisten+a #aptei, de $re%e ce #apta, pri%irea de #!l!ase, eist &n %aterialitatea ei, dar nu
&ntrune1te ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii.
/n #apt, inculpatul I.I. a #!st tri%is &n 0udecat pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ pre$)ut
&n art. 2>7 C!d penal, re+in7ndu-se c, &n #e*ruarie 1997, a pretins 1i pri%it un calculat!r de la <.-.,
pr!%i+7ndu-i &n sc:i%* c $a u)a de in#luen+a ce ! a$ea asupra pri%arului pentru a-l deter%ina s-i apr!*e
un spa+iu c!%ercial.
<esi)at cu 0udecarea cau)ei, Tri*unalul Oucure1ti - <ec+ia a II-a penal, prin <entin+a nr. 1>7 din 22
septe%*rie 1997, a dispus ac:itarea inculpatului &n te%eiul art. 11 pct. 2 lit. a rap!rtat la art. 12 alin. 1 lit. a
din C!dul de pr!cedur penal, c!nsider7nd c #apta nu eist.
<-a %!ti$at c din pr!*ele ad%inistrate re)ult c de%ersul inculpatului pentru apr!*area spa+iului
c!%ercial s!licitat de <.;. s-a #cut &n li%ita atri*u+iil!r ce-i re$eneau &n calitate de c!nsilier %unicipal 1i c
nu eist le"tur &ntre acel de%ers 1i pri%irea calculat!rului, acesta #iindu-i dat cu titlu de &%pru%ut 1i c
din nici ! pr!* nu re)ult c inculpatul s-ar #i pre$alat c ar a$ea in#luen+ asupra pri%arului.
Curtea de Cpel Oacu, &n$estit cu 0udecarea apelului declarat de pr!cur!r, &n ur%a str%utrii cau)ei, a
ad%is apelul prin Deci)ia penal nr. 6 din 1> ianuarie 1999 1i a c!nda%nat pe inculpat pentru in#rac+iunea
%en+i!nat.
=ecursul inculpatului a #!st ad%is prin Deci)ia nr. 2986 din 27 iunie 2222 a Cur+ii <upre%e de @usti+ie -
<ec+ia penal, a #!st casat deci)ia instan+ei de apel 1i s-a %en+inut sentin+a prin care s-a dispus ac:itarea
inculpatului.
?lti%a deci)ie a #!st atacat cu recurs &n anulare, cu %!ti$area c aprecierea c!rect a pr!*el!r
ad%inistrate i%pune c!nclu)ia c s!lu+ia de ac:itare a inculpatului este c!nsecin+a unei "ra$e er!ri de #apt.
Cceast critic nu este #!ndat.
Din ea%inarea pr!*el!r ad%inistrate &n cau) nu se p!ate re+ine c inculpatul a pri%it calculat!rul de la
<.;. &n sc:i%*ul eercitrii de ctre acesta de in#luen+e asupra pri%arului, pentru a-l deter%ina s apr!*e
spa+iul c!%ercial s!licitat de acesta.
Ca ur%are, se i%pune a se c!nstata c inculpatul a pri%it calculat!rul cu titlu de &%pru%ut, a1a cu% au
re+inut pri%a instan+ 1i instan+a de recurs, iar nu &n sc:i%*ul pr!%isiunii c $a inter$eni pentru ac!rdarea
spa+iului c!%ercial s!licitat.
Dar acceptarea d!$edit a calculat!rului, c:iar cu titlu de &%pru%ut, nu 0usti#ic s!lu+ia pri%ei instan+e,
%en+inut de instan+a de recurs ca ur%are a casrii deci)iei de c!nda%nare pr!nun+at &n apel, de ac:itare
pentru %!ti$ul c #apta i%putat nu eist.
/n ade$r, !*+inerea calculat!rului &n ast#el de c!ndi+ii, c:iar dac nu c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de
in#luen+, de!arece lipse1te inten+ia in#rac+i!nal ce caracteri)ea) latura su*iecti$ a in#rac+iunii pre$)ute
&n art. 2>7 C!d penal, i%pune c!nclu)ia c, t!tu1i, #apta eist, dar nu &ntrune1te, su* aspectul laturii
su*iecti$e, ele%entele c!nstituti$e ale unei in#rac+iuni, #iind incidente pre$ederile art. 12 alin. 1 lit. d din C!dul
de pr!cedur penal.
28
4e"ea penal se aplic in#rac+iunil!r s$7r1ite &n ti%pul c7t ea se a#l &n $i"!are.
29
Oanii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite se c!n#isc, iar dac acestea nu se "sesc, c!nda%natul este !*li"at la plata
ec:i$alentului l!r &n *ani.
/n c!nsecin+, ac:itarea inculpatului &n te%eiul art. 12 alin. 1 lit. a din C!dul de pr!cedur penal #iind
"re1it, recursul &n anulare a #!st ad%is, au #!st casate :!tr7rile pr!nun+ate &n cau) 1i s-a sc:i%*at
te%eiul ac:itrii &n sensul c!nsiderentel!r ce preced.
C<#:&@ -<7#&4D 1& J<9:2F2&* C$47%&:<% 1& 9 G<1&3D:$#2* 1&32H2@ 7&@%D #. 1 12 6 2@<@#2& 2++2
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. DETERMINAREA FUNCIONARU/UI A-U"RA CRUIA -E
"RETINDE C -E VA EXERCITA INF/UENA)
1. .entru eisten+a cerin+ei ca #ptuit!rul s in$!ce in#luen+a pe care ! are asupra unui #unc+i!nar, nu
este necesar ca el s preci)e)e nu%ele 1i atri*u+ia speci#ic a acestuiaD pentru eisten+a in#rac+iunii este
su#icient indicarea #unc+iei 1i aut!rit+ii, respecti$ a institu+iei a$7nd c!%peten+a de a &ndeplini un act &n
le"tur cu atri*u+iile de ser$iciu &n discu+ie.
2. .ri%irea de *ani, cu pr!%isiunea de a in#luen+a !#i+eri de p!li+ie spre a se !*+ine li*erarea unui arestat
sau pentru netri%iterea &n 0udecat a &n$inuitului, satis#ace cerin+a pre$)ut &n art. 2>7 C!d penal, ca #apta
s se re#ere la atri*u+iile de ser$iciu ale #unc+i!narului asupra cruia #ptuit!rul pretinde c are in#luen+,
de!arece p!li+istul, de1i nu are atri*u+ia de a re$!ca arestarea !ri s s!lu+i!ne)e cau)a, p!ate ac+i!na &n
e#ectuarea cercetril!r &n a1a #el &nc7t s deter%ine luarea unei atare %suri sau ad!ptarea unei anu%ite
s!lu+ii de ctre pr!cur!r.
/n #apt, Tri*unalul Ora1!$, prin <entin+a penal nr. 221 din 5 dece%*rie 1997, a c!nda%nat pe inculpatul
O.T. pentru s$7r1irea a 1ase in#rac+iuni de &n1elciune pre$)ute &n art. 21> alin. 1 C!d penal, prin
sc:i%*area &ncadrrii 0uridice din in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art. 2>7 din acela1i c!d.
Instan+a a re+inut c, &n anii 1995 1i 199>, inculpatul a pr!%is %ai %ult!r pers!ane c $a inter$eni la
cun!scu+ii pe care pretindea c-i are &n cadrul p!li+iei, pentru &n%atricularea un!r aut!turis%e %ai $ec:i de 8
ani, pentru restituirea per%isului de c!nducere ridicat, pentru netri%iterea &n 0udecat a un!r pers!ane sau
punerea &n li*ertate a cel!r aresta+i.
Tri*unalul a %!ti$at c #aptele &ncadrate prin rec:i)it!riu &n in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ nu
&ntrunesc ele%entele c!nstituti$e ale acestei in#rac+iuni, de!arece si%pla a#ir%a+ie a inculpatului c ar a$ea
rela+ii la p!li+ie, #r a indica ser$iciul la care ur%a s apele)e pentru reali)area actel!r la care s-a re#erit &n
discu+iile a$ute cu cele 1ase pers!ane interesate, nu este de natur a crea acest!ra certitudinea c este &n
%sur s inter$in pentru &ndeplinirea actului d!rit.
.rin Deci)ia penal nr. 168 din 22 septe%*rie 1998 a Cur+ii de Cpel Ora1!$, apelul pr!cur!rului a #!st
ad%is, a #!st des#iin+at sentin+a 1i, re0udec7ndu-se cau)a, inculpatul a #!st c!nda%nat pentru s$7r1irea a
1ase in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+.
=ecursul declarat de inculpat &%p!tri$a acestei deci)ii a #!st respins prin Deci)ia nr. 3621 din 1>
!ct!%*rie 1999 a Cur+ii <upre%e de @usti+ie, <ec+ia penal.
/%p!tri$a :!tr7ril!r pr!nun+ate &n cau) s-a declarat recurs &n anulare, cu %!ti$area c #aptele nu
&ntrunesc ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, ci pe cele ale in#rac+iunii de
&n1elciune, de!arece inculpatul nu s-a re#erit la $reun #unc+i!nar cu atri*u+ii speci#ice d!%eniului &n care a
pr!%is c $a re)!l$a anu%ite situa+ii ci a #cut d!ar a#ir%a+ii cu caracter "eneral cu pri$ire la acei #unc+i!nari.
=ecursul &n anulare este ne#!ndat.
.!tri$it art. 2>7 alin. 1 C!d penal, in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ c!nst &n pri%irea !ri pretinderea de
*ani sau alte #!l!ase !ri acceptarea de pr!%isiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine !ri pentru altul,
s$7r1it de ctre ! pers!an care are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar pentru a-l deter%ina s #ac !ri s nu
#ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu.
Este nec!ntestat c inculpatul a pretins 1i pri%it *ani, &n t!ate cele 1ase ca)uri &n care instan+ele au
re+inut s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, pentru a deter%ina lucrt!rii din cadrul p!li+iei l!cale
asupra cr!ra a lsat s se cread c ar a$ea in#luen+, s re)!l$e &ntr-un anu%it #el situa+iile &n care erau
interesate pers!anele de la care a luat *anii.
/n aceast pri$in+ este de !*ser$at c, a1a cu% s-a artat &n deci)iile instan+ei de apel 1i de recurs,
t!ate cele 1ase pers!ane a$7nd interese pentru re)!l$area cr!ra au intrat &n le"tur cu inculpatul, au
declarat c i-au dat su%ele re+inute &n acele :!tr7ri. /n #iecare dintre ca)uri, inculpatul a #!st cel care a a$ut
ini+iati$a 1i a pretins *anii, cu care prile0 &i asi"ura pe cei cr!ra le lua *anii c le $a re)!l$a situa+iile &n care
erau interesa+i, asi"ur7ndu-i c, pentru aceasta, $a apela la cun!1tin+ele pe care le are la p!li+ie.
Dar, re#erirea pe care inculpatul ! #cea la spri0inul cun!1tin+el!r sale din p!li+ie nu a a$ut d!ar caracter
"eneral, cu% se arat &n recursul &n anulare, ci a pre)entat aspecte c!ncrete, de #iecare dat #iind su"erat
i%plicarea un!r pers!ane care #ceau credi*ile a#ir%a+iile sale &n le"tur cu in#luen+a de care pretindea c
se *ucur.
Cst#el, pentru restituirea per%isului de c!nducere suspendat, inculpatul a indicat nu%ele a d!i !#i+eri de
p!li+ie 1i al unei alte pers!ane, pretin)7nd c-i cun!a1te.
Ia+ de aceste pr!*e, din care re)ult c inculpatul a #cut at7t a#ir%a+ii cu caracter "eneral, &n sensul
c are cun!1tin+e la p!li+ie prin inter%ediul cr!ra p!ate re)!l$a situa+iile &n care cele 6 pers!ane sus-
%en+i!nate erau interesate, c7t 1i re#eriri c!ncrete la anu%i+i !#i+eri de p!li+ie, a#ir%a+ii credi*ile, #iind $)ut
&ntr-un ca) intr7nd la p!li+ie 1i ie1ind &ns!+it de un !#i+er, se i%pune c!nclu)ia c inculpatul era cun!scut ca !
pers!an a#lat &n rela+ii cu cadre ale p!li+iei, &nc7t pers!anele de la care a pretins 1i pri%it *anii puteau
crede c el a$ea in#luen+ asupra cadrel!r din p!li+ie.
De ase%enea, in$!carea lipsei de c!%peten+ a lucrt!ril!r de p!li+ie &n re)!l$area c:estiunil!r pri$ind
starea de li*ertate a un!r pers!ane cercetate sau &n le"tur cu tri%iterea l!r &n 0udecat nu are se%ni#ica+ia
ce i se atri*uie, c7t ti%p %!dul de e#ectuare a cercetril!r p!ate in#luen+a asupra lurii un!r atare %suri.
,u se p!ate c!nsidera, deci, c inculpatul s-a li%itat la inducerea &n er!are a per!anel!r respecti$e,
pentru a le deter%ina s-i dea *anii pretin1i, ci este d!$edit c el a pretins 1i luat *anii ls7nd s se cread
c are in#luen+ asupra un!r cadre ale p!li+iei, pentru a le deter%ina s re)!l$e situa+iile &n discu+ie.
Cu% aceste #apte &ntrunesc, prin c!n+inutul l!r c!ncret, cerin+ele &nscrise &n art. 2>7 alin. 1 C!d penal, se
c!nstat c inculpatul a #!st c!nda%nat c!rect pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, &nc7t
criticile #!r%ulate nu p!t #i pri%ite.
/n c!nsecin+, recursul &n anulare a #!st respins.
1, 12 , C&5#<@#2& 2++1
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. ACT OFICIA/. AN-CRI-URI -UB -EMNTUR "RIVAT)
.entru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ este necesar nu%ai preci)area actului pentru a crei
&ndeplinire ur%ea) a se eercita in#luen+a #ptuit!rului, iar nu 1i indicarea pers!anei asupra creia $a #i
eercitat, de!arece prin deter%inarea actului, este deter%inat &n %!d i%plicit 1i pers!ana care &l $a
&ndeplini ca ur%are a relei sau pretinsei in#luen+e a #ptuit!rului 1i anu%e #unc+i!narul sau alt salariat &n a
crui atri*u+ie de ser$iciu intr &ndeplinirea acelui act.
/n #apt, prin sentin+a penal nr. 169/1997 Tri*unalul Ti%i1 a c!nda%nat pe inculpat la 2 ani &nc:is!are
pentru in#rac+iunea pre$)ut de art. 21> alin. 2 C!d penal cu aplicarea art. 51 alin. 2 C!d penal, art. 13 C!d
penal 1i art. 37 lit. a C!d penal, prin sc:i%*area &ncadrrii 0uridice din art. 2>7 C!d penal cu aplicarea art. 51
alin. 2 1i art. 21> alin. 1 C!d penal cu aplicarea art. 51 alin. 2 C!d penal.
/n *a)a art. 288 alin. 1 C!d penal cu aplicarea art. 51 alin. 2 C!d penal, cu aplicarea art. 13 C!d penal 1i
art. 37 lit. a C!d penal a %ai #!st c!nda%nat inculpata la 2 ani &nc:is!are.
.ri%a instan+ a re+inut ur%t!arele8 inculpata a sus+inut &n #a+a pr+il!r $t%ate care a$eau ne$!ie de
l!cuin+e, c are cun!1tin+e 1i rela+ii la =e"ia Cut!n!% ?=OI< Ti%i1!ara, unde cun!a1te ! #unc+i!nar cu
prenu%ele de Cna 1i la .ri%rie, unde cun!a1te un #unc+i!nar Cleandru 1i prin inter%ediul cr!ra le p!ate
!*+ine aparta%ente &n sc:i%*ul un!r su%e de *ani. .entru a #i credi*il, a artat acest!ra ! list cuprin)7nd
%ai %ulte aparta%ente 1i case pr!prietate de stat precu% 1i ! le"iti%a+ie cu antetul ?=OI<, din care re)ulta
c este #unc+i!nar la aceast unitate. .rin acest pr!cedeu a pri%it &n luna septe%*rie 1995 su%a de 3.222
D-, &n luna iulie 1996 su%a de 2.222 D-, &n luna au"ust su%a de 2.>22 D- 1i &n luna !ct!%*rie 1996 su%a
de 2.>22 D- de la pr+ile $t%ate.
Inculpata a &nt!c%it pentru #iecare dintre pr+ile $t%ate, c!ntracte de &nc:iriere #alse pri$ind atri*uirea
de spa+ii l!cati$e din #!ndul l!cati$ de stat.
.ri%a instan+ a c!nsiderat c #aptele inculpatei de a s!licita 1i de a pri%i su%e de *ani de la pr+ile
$t%ate, ur%area pr!%isiunii c prin inter%ediul rela+iil!r sale $a reali)a !*+inerea un!r c!ntracte de
&nc:iriere a un!r aparta%ente din #!ndul l!cati$ de stat, a%"indu-i c este #unc+i!nar la ?=OI<, &nt!c%ind
&n #als c!ntractele de &nc:iriere, c!nstituie in#rac+iunea de &n1elciune pre$)ut de art. 21> alin. 2 C!d penal
cu aplicarea art. 51 alin. 2 C!d penal 1i nu in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pre$)ut de art. 2>7 C!d
penal, sc:i%*7nd &n acest sens &ncadrarea 0uridic.
.arc:etul de pe l7n" Tri*unalul Ti%i1 a declarat apel, de!arece &n %!d "re1it pri%a instan+ a sc:i%*at
&ncadrarea 0uridic.
.!tri$it art. 2>7 alin. 1 C!d penal, pri%irea !ri pretinderea de *ani sau #!l!ase, !ri acceptarea de
pr!%isiuni de daruri, direct sau indirect, pentru sine !ri pentru altul, s$7r1ite de ctre ! pers!an care are
in#luen+ sau las s se cread c are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar sau salariat, pentru a-l deter%ina s
#ac !ri s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile sale de ser$iciu c!nstituie in#rac+iune de tra#ic de in#luen+.
Din pr!*ele ad%inistrate re)ult c, prin acte repetate, inculpata a pretins 1i pri%it de la %ai %ulte
pers!ane di$erse su%e de *ani, pentru a le pr!cura l!cuin+e, ls7nd s se cread c are in#luen+ la ?=OI<
1i la .ri%rie, unde ar #i #unc+i!nar.
Curtea de Cpel Ti%i1!ara a ad%is apelul declarat de parc:et, s-a des#iin+at sentin+a pri%ei instan+e 1i &n
re0udecare, s-a re+inut s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ pre$)ut de art. 2>7 alin. 1 C!d penal cu
aplicarea art. 51 alin. 2 C!d penal.
De ase%enea, pri%a instan+ a "re1it c7nd a re+inut in#rac+iunea pre$)ut de art. 288 alin. 1 dat #iind
#aptul c inculpata nu a #alsi#icat un act !#icial, c!ntractele &nt!c%ite de ea, date pr+il!r $t%ate, nea$7nd
acest caracter &n sensul art. 1>2 alin. 2 C!d penal, ast#el c aceast #apt se &ncadrea) &n disp!)i+iile art.
292 C!d penal - in#rac+iunea de #als &n &nscrisuri su* se%ntur pri$at.
C<#:&@ 1& A7&% T242;$@#@* 1&32H2& 7&@%D #. 1)+ 12 12 C&5#<@#2& 199)* 7<5%23@:D Culegere de
decizii pe a#ul 199&. A @3&%@;2 9&9 C<#:&@ -<7#&4D 1& J<9:2F2&* 1&32H2@ 9&3F2&2 42%2:@#& #. ,2 12 1)
1&3&45#2& 199,* Buleti#ul Juri$prude#%ei* Culegere de decizii* E12:<#@ "#$&4@* B@2@ M@#& 1996* 7.
2+)* C<#:&@ 1& A7&% C%<G* 1&32H2@ 7&@%D 213/1996* !R&>29:@ 1& 1#&7: 7&@%( #. 0/199)* B<3<#&;:2 199)*
7. 10)* C<#:&@ -<7#&4D 1& J<9:2F2&* -&3F2@ 42%2:@#D* 1&32H2@ #. ,2/199,* !R&>29:@ 1& 1#&7: 7&@%( #.
2/1996* 7. 131. D. C2<3@* 'ra(icul de i#(lue#% i )#elciu#ea* !R&>29:@ 1& 1#&7: 7&@%( #. 3/199)*
B<3<#&;:2 199) 7. 31 J 33
(TRAFIC DE INF/UEN. CONFI-CARE. RE-TITUIREA VA/ORI/OR DATE AUTORU/UI)
/n ca)ul in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, *anii, $al!rile 1i !rice alte *unuri pri%ite de #ptuit!r se
c!n#isc. /n lipsa unei disp!)i+ii le"ale, aceste $al!ri nu se restituie pers!anel!r care le-au dat.
/n #apt, prin sentin+a penal nr. 35 din 8 aprilie 1996 a Tri*unalului Alt, inculpatul D.E. a #!st c!nda%nat
pentru s$7r1irea %ai %ult!r in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+ pre$)ute &n art. 2>7 alin. 1 din C!dul penal.
Instan+a a re+inut c inculpatul, &n peri!ada ianuarie - %artie 1995, a pretins 1i pri%it de la 11 pers!ane
su%ele de 2.162 D- 1i 911.222 lei, ls7nd s se &n+elea" c are in#luen+ pe l7n" pre1edintele sindicatului
&n le"tur cu selec+i!narea 1i tri%iterea cu pri!ritate a pers!anel!r respecti$e, pe *a) de c!ntract de
%unc, &n strintate.
<u%ele de *ani au #!st c!n#iscate &n *a)a art. 2>7 alin. 2 din C!dul penal.
Curtea de Cpel Crai!$a, sec+ia penal, prin deci)ia nr. 183 din 29 au"ust 1996, a respins apelul
inculpatului.
=ecursul &n anulare declarat &n cau), cu %!ti$area c *anii inculpatului nu tre*uiau c!n#isca+i, ci
restitui+i pers!anel!r care le-au dat, este ne#!ndat.
.!tri$it art. 2>7 alin. 2 din C!dul penal, *anii sau $al!rile pri%ite de aut!rul in#rac+iunii se c!n#isc.
Cceast sanc+iune se rs#r7n"e, indirect, 1i asupra cel!r care au dat $al!rile pentru a pr!#ita de tra#icul
de in#luen+, acestea nerestituindu-se, de!arece le"ea nu pre$ede ! ase%enea restituire.
/n c!nsecin+, recursul &n anulare ur%ea) a #i respins.
,66 12 6 4@#:2& 1996* 7<5%23@:D Culegere de decizii ;2 !D#&7:<%( #. 6/199)* 7. 100
(TRAFIC DE INF/UEN. AN=E/CIUNE. E/EMENTE DE DIFERENIERE)
/n apelul su, inculpatul U.C. sus+ine c "re1it a #!st c!nda%nat pentru in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+
pre$)ut de art. 2>7 C!d penal, &ncadrarea 0uridic c!rect a #aptel!r sale #iind &n in#rac+iunea de
&n1elciune pre$)ut, de art. 21> C!d penalD aceasta &ntruc7t !#i+erul de p!li+ie indicat de el pe l7n" care a
pretins c ar putea a$ea in#luen+e, nu a$ea &n atri*u+iile de ser$iciu p!si*ilitatea restituirii per%isului de
c!nducere ridicat de p!li+ie de la cu%prt!rul de in#luen+.
Cpelul este ne#!ndat, ur%7nd a #i respins &n c!nsecin+.
.entru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ este necesar ca #unc+i!narul pe l7n" care inculpatul
are !ri las s se cread c ar a$ea in#luen+, s lucre)e la ! institu+ie &n atri*u+iile creia intr re)!l$area
c:estiunii &n discu+ie. ,ici %car nu se cere ca #unc+i!narul respecti$ s #ie deter%inat, &n %!d c!ncret, cu
nu%ele.
Ar, &n spe+, este clar c ser$iciul tra#icat 'red!*7ndirea per%isului de c!nducere aut!( era &n aria
atri*u+iil!r p!li+iei, indicarea unui anu%e !#i+er care nu a$ea atri*u+ii speci#ice &n %aterie de circula+ie #iind
lipsit de se%ni#ica+ie pentru eisten+a in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+.
/n anali)a #aptel!r, pentru reali)area unei c!recte &ncadrri 0uridice, tre*uie a$ut &n $edere c &n
c!n+inutul speci#ic al in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ p!t apare ele%entele de a%"ire 'cel &n cau) nu se
*ucur de in#luen+ pe l7n" #unc+i!narul respecti$, pe care nici nu-l cun!a1te(, ceea ce &ns nu sc:i%*
c!n#i"ura+ia 0uridic a in#rac+iunii, #iind eclus &ncadrarea 0uridic &n in#rac+iunea de &n1elciune.
C<#:&@ 1& A7&% B#@;$>* 1&32H2@ 7&@%D #. 1,/@ 12 2) C&5#<@#2& 1996* 7<5%23@:D C<#:&@ 1& A7&%
B#@;$>* Juri$prude#%a* 1996
(TRAFIC DE INF/UEN.CONFI-CARE)
.!tri$it art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin. 2 C. pen., *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite de
#ptuit!r se c!n#isc, &n natur sau prin ec:i$alent *nesc, dup ca), 1i nu se restituie *ene#iciaril!r tra#icului
de in#luen+ care denun+ aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire penal s #i #!st sesi)at.
/n rap!rt cu pre$ederile %en+i!nate, deci)ia de &ndru%are nr. 3/1973 nu p!ate c!nstitui un te%ei pentru
nec!n#iscarea $al!ril!r 1i restituirea l!r pers!anei care le-a dat.
/n #apt, prin sentin+a penal nr. 86 din 13 #e*ruarie 2221 a Tri*unalului O!t!1ani, inculpata C.C. a #!st
c!nda%nat pentru s$7r1irea a trei in#rac+iuni de tra#ic de in#luen+ pre$)ute &n art. 2>7 C. pen. 1i !*li"at
s restituie di#erite su%e de *ani *ene#iciaril!r tra#icului de in#luen+.
/n ceea ce pri$e1te *unurile ce au #cut !*iectul tra#icului de in#luen+, instan+a a %!ti$at c, din %!%ent
ce pers!anele care le-au dat au denun+at #aptele aut!rit+il!r %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire penal s #i
#!st sesi)at, iar prin deci)ia de &ndru%are nr. 3/1973 s-a statuat c, &ntr-! ase%enea situa+ie, *unurile nu se
c!n#isc, se i%pune !*li"area inculpatei s plteasc cel!r trei pr+i $t%ate su%ele de *ani 1i,
c!ntra$al!area cel!rlalte *unuri pe care le-a !*+inut de la acestea.
Cpelul inculpatei a #!st respins prin deci)ia penal nr. 123 din 2 aprilie 2221 a Cur+ii de Cpel <ucea$a.
=ecursul declarat de inculpat a #!st respins prin deci)ia nr. 3356 din 26 iunie 2221 a Cur+ii <upre%e de
@usti+ie, <ec+ia penal.
/%p!tri$a :!tr7ril!r pr!nun+ate &n cau) s-a declarat recurs &n anulare, cu %!ti$area c su%ele de *ani
pri%ite de inculpat tre*uiau c!n#iscate.
=ecursul &n anulare este #!ndat.
.!tri$it art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin. 2 C. pen., &n ca)ul s$7r1irii in#rac+iunii de tra#ic de
in#luen+ *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri pri%ite se c!n#isc, iar dac acestea nu se "sesc, c!nda%natul
este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani.
=a+iunea acestei disp!)i+ii c!nst &n aceea c *unurile date #ptuit!rului #ac parte din cele date pentru a
deter%ina s$7r1irea unei in#rac+iuni sau pentru a rsplti pe in#ract!r 1i care, !ricu%, sunt supuse c!n#iscrii
speciale p!tri$it art. 118 lit. c C. pen.
C1a #iind, &n c!n#!r%itate cu disp!)i+ia cu caracter !*li"at!riu din art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin.
2 C. pen., instan+ele tre*uiau s dispun c!n#iscarea su%el!r de *ani 1i a cel!rlalte *unuri care au #cut
!*iectul in#rac+iunil!r de tra#ic de in#luen+ s$7r1ite de inculpat, iar nu s dispun !*li"area acesteia s
plteasc su%ele de *ani cu titlu de desp"u*iri, pers!anel!r care le-au dat, c!nsiderate "re1it ca #iind pr+i
ci$ile.
/n aceast pri$in+, este de !*ser$at c aplica*ilitatea pre$ederil!r art. 2>> alin. > C. pen., p!tri$it cr!ra
*anii, $al!rile 1i !rice alte *unuri care au #cut !*iectul in#rac+iunii de dare de %it se restituie %ituit!rului
dac denun+ aut!rit+ii #apta %ai &nainte ca !r"anul de ur%rire penal s #i #!st sesi)at, nu p!ate #i etins
1i la ca)ul c7nd *anii, $al!rile sau *unurile respecti$e sunt date pentru tra#ic de in#luen+, &ntruc7t nici &n art.
2>7 C. pen., care &ncri%inea) in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+, 1i nici &n $re! alt disp!)i+ie a le"ii nu este
pre$)ut ! atare restituire.
Ca ur%are, re#erirea prin c!nsiderentele sentin+ei la deci)ia de &ndru%are nr. 3/1973 nu 0usti#ic
nec!n#iscarea su%el!r de *ani 1i a c!ntra$al!rii cel!rlalte *unuri ce au #cut !*iectul tra#icului de in#luen+,
ast#el c s!lu+ia de !*li"are a inculpatei s plteasc su%ele respecti$e *ene#iciaril!r tra#icului de in#luen+
este c!ntrar le"ii.
C1a #iind, se c!nstat c, su* acest aspect, s-a #cut ! "re1it aplicare a le"ii, :!tr7rile pr!nun+ate #iind
supuse ca)ului de casare pre$)ut &n art. 38>
9
alin. 1 pct. 17
1
C. pr. pen., c!respun)7nd te%eiului &nscris &n
art. 512 alin. 1 partea I pct. 7
1
din acela1i c!d, in$!cat &n recursul &n anulare.
/n c!nsecin+, recursul &n anulare a #!st ad%is 1i s-a dispus c!n#iscarea su%el!r de *ani.
C$47%&:<% 1& 9 G<1&3D:$#2* 1&32H2@ #. 112 12 6 $3:$45#2& 2++2
(TRAFIC DE INF/UEN. INDIVIDUA/IZAREA "EDE"-EI. AN=E/CIUNE)
.rin sentin+a nr. 72 din 12 aprilie 2222, inculpatul O.D. a #!st c!nda%nat de Tri*unalul Ou)u la 2 ani
&nc:is!are pentru in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+, pre$)ut de art. 2>7 alin. 1 C. pen.
/n *a)a art. 86
1
C. pen. s-a dispus suspendarea eecutrii pedepsei su* supra$e":ere pe durata
ter%enului de &ncercare de 5 ani, c!n#!r% pre$ederil!r art. 86
2
C. pen., str"7ndu-i aten+ia asupra
c!nsecin+el!r nerespectrii disp!)i+iil!r art. 86
5
C. pen.
C #!st c!n#iscat, &n te%eiul art. 2>7 alin. 2 1i art. 2>6 alin. 2 C. pen. ! su% de *ani 1i inculpatul a #!st
!*li"at la plata c:eltuielil!r 0udiciare.
.entru a pr!nun+a ast#el, pri%a instan+ a re+inut c, la 0u%tatea lunii septe%*rie 2222, inculpatul a
e#ectuat unele lucrri de )idrie &n "!sp!dria un!r pers!ane dintr-! c!%un din 0ude+ul Ou)u.
Cu aceast !ca)ie el a a#lat c un cun!scut al #a%iliei a #!st tri%is &n 0udecat de ctre .arc:etul de pe
l7n" @udect!ria Ou)u pentru c!%iterea unei in#rac+iuni, iar d!sarul a$ea ter%en la @udect!ria Ou)u
&ntr-una din )ilele lunii !ct!%*rie 2222.
?lteri!r, #a+ de %ai %ulte pers!ane, inculpatul a a#ir%at c p!ate inter$eni pentru a aplica ! pedeaps
cu &nc:is!are a crei eecutare s #ie suspendat c!ndi+i!nat, ls7nd s se cread c are in#luen+ asupra
0udect!rului respecti$.
/n $ederea sta*ilirii c!ndi+iil!r &n care ur%a s ai* l!r inter$en+ia, partea $t%at s-a &nt7lnit de %ai
%ulte !ri cu inculpatul &ntr-un l!cal situat $is-a-$is de Tri*unalul Ou)u, unde i-a pre)entat di$erse pers!ane
despre care spunea c sunt a$!ca+i 1i care &1i epri%au prerea c &n ca)ul in#rac+iunil!r respecti$e,
aplicarea unei pedepse cu suspendarea c!ndi+i!nat a eecutrii este "reu de reali)at.
/n acest c!ndi+ii 1i &%pre0urri, inculpatul a creat c!n$in"erea pr+ii $t%ate c se i%punea inter$en+ia
pe l7n" 0udect!rul respecti$.
De!arece ter%enul de 0udecat se apr!pia, partea $t%at a insistat ca inculpatul s #ac inter$en+ia
respecti$.
Iiind de ac!rd, acesta i-a cerut celui tri%is &n 0udecat >2 d!lari <?C 1i $al!area &n lei a &nc >2 d!lari,
din care a pri%it 1.>22.222 lei.
/ntruc7t la 1edin+a de 0udecat ce a ur%at cau)a a #!st a%7nat, partea $t%at s-a c!n$ins c
inculpatul nu a #cut nici ! inter$en+ie 1i la insisten+ele ei, acesta i-a restituit su%a pe care ! pri%ise.
/%p!tri$a s!lu+iei, .arc:etul de pe l7n" Tri*unalul Ou)u a declarat apel, sus+in7nd c :!tr7rea nu
este te%einic &n ce pri$e1te cuantu%ul pedepsei 1i %!dul ei de eecutare.
Cpelul a #!st ad%is 1i prin deci)ia nr. 297 din 25 iunie 2222 au #!st &nlturate pre$ederile art. 86
1
, 86
3
1i
86
5
C. pen., ast#el &nc7t inculpatul ur%ea) s eecute pedeapsa de 2 ani &nc:is!are &n re"i% de deten+ie.
Cprt!rul a sus+inut c la indi$iduali)area pedepsei, instan+ele tre*uia s ai* &n $edere, pe l7n"
"ra$itatea #aptei 1i pers!ana inculpatului.
<u* acest aspect, el a artat c recurentul este *!lna$ psi:ic care rspunde penal, dar %aladia de care
su#er tul*urri de pers!nalitate tip p!li#!r% nu pre)int re%isie nici!dat 1i necesit trata%ent, inclusi$
internri lunare.
=ecursul nu este #!ndat.
Instan+a a +inut sea%a de peric!lul s!cial sp!rit al #aptei c!%ise, precu% 1i %!dul &n care a ac+i!nat
inculpatul.
Cst#el, %!dul c!ncret &n care a ac+i!nat, u1urin+a cu care a indus &n er!are pe partea $t%at, #c7nd-!
s cread t!t ti%pul c are in#luen+ asupra 0udect!rului, d!$ede1te a*ilitate &n ceea ce pre$ede s$7r1irea
acestui "en de in#rac+iuni '&n1elciune(.
/n acela1i ti%p, instan+a a +inut sea%a 1i de atitudinea nesincer pe care recurentul a a$ut-! &n ti%pul
pr!cesului penal, sus+in7nd c a pri%it *anii pentru ser$iciile pe care le-a #cut pr+ii $t%ate 'a dus-! la
ar:i$a tri*unalului 1i i-a pre)entat di$er1i a$!ca+i( sus+inere care a #!st c!ntra)is de pr!*ele ad%inistrate &n
cau).
62) 12 13 C&5#<@#2& 2++3 (1$9@# #. 313+/2++2)* @C%@:D 7& 92:&?<% ***.$cj.ro
(TRAFIC DE INF/UEN. AM"RUMUT. ART. 11 "CT. 2 /IT. A RA"ORTAT /A ART. 1+ /IT. C DIN CODU/
DE "ROCEDUR "ENA/)
.rin sentin+a penal nr. 6>6 din 1 iulie 2222 a Tri*unalului Oucure1ti, <ec+ia a II-a penal, inculpata
<.E... a #!st c!nda%nat la pedeapsa de 5 ani &nc:is!are 1i 2 ani inter)icerea drepturil!r pre$)ute de art.
65 lit. a, * C!d penal pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ pre$)ut de art. 2>7 alin. 1 cu
aplicarea art. 51 alin. 2 1i art. 37 lit. * C!d penal.
C!n#!r% art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 118 lit. d C!d penal s-a dispus c!n#iscarea de la inculpat a
su%ei de 13.922.222 lei !*+inut prin s$7r1irea in#rac+iunii.
Inculpata <.E... a lsat-! s cread pe %art!ra -.C. c &i p!ate !*+ine ! reparti+ie pentru ! l!cuin+ &n
Oucure1ti, &ntruc7t are in#luen+ asupra un!r #unc+i!nari din cadrul ser$iciului l!cati$ al .ri%riei -unicipiului
Oucure1ti.
/n acest sc!p, inculpata a pretins 1i pri%it, &n %!d repetat, &n peri!ada au"ust L dece%*rie 1998, su%a
de 13.922.222 lei.
<itua+ia de #apt 1i $in!$+ia inculpatei au #!st sta*ilite pe *a)a %aterialului pr!*at!r ad%inistrat &n cau)8
pl7n"erea 1i declara+iile denun+t!arei -.C., declara+iile %art!ril!r ..;. 1i U.9.T., c:itan+a su* se%ntur
pri$at &nt!c%it de inculpat, declara+iile acesteia.
Inculpata nu a recun!scut s$7r1irea in#rac+iunii, sus+in7nd c su%a de *ani pri%it #ace !*iectul unui
c!ntract de &%pru%ut.
Curtea de Cpel Oucure1ti, <ec+ia a II-a penal, prin deci)ia penal nr. >68 din 11 septe%*rie 2222, a
respins ca ne#!ndat apelul declarat de inculpat, dispun7nd deducerea arestului pre$enti$ la )i 1i !*li"area
apelantei la plata c:eltuielil!r 0udiciare ctre stat.
/%p!tri$a acestei deci)ii a declarat recurs &n ter%en le"al inculpata, s!licit7nd ad%iterea acestuia,
casarea :!tr7ril!r pr!nun+ate 1i, pe #!nd, ac:itarea sa &n te%eiul disp!)i+iil!r art. 11 pct. 2 lit. a C!d
pr!cedur penal rap!rtat la art. 12 lit. c C!d pr!cedur penal.
Te%eiul 0uridic al recursului &l c!nstituie disp!)i+iile art. 38>
9
pct. 17 1i 15 C!d pr!cedur penal.
Ea%in7nd recursul, Curtea c!nstat c acesta nu este #!ndat.
Declara+iile denun+t!arei 1i cele ale %art!ril!r care au &%pru%utat-! cu su%e de *ani pentru a #i re%ise
inculpatei &n $ederea cu%prrii in#luen+ei acesteia L se c!r!*!rea) pe deplin &n descrierea &%pre0urril!r &n
care s-a c!%is #apta, a #unc+iil!r pers!anel!r %enite a re)!l$a pr!*le%a l!cati$, nu%ite de ctre <.E..., a
c!n#ir%rii c:iar de ctre aceasta din ur% a pri%irii su%el!r de *ani 1i a sc!pului &n care le-a pretins .
C:itan+a &nc:eiat &ntre pr+i 1i prin care - su* nu%ele de I.E., a1a cu% &1i declinase identitatea L
inculpata recun!a1te c a &%pru%utat su%a de 22 %ili!ane lei de la -.C. c!nstituie un su*ter#u"iu la care a
recurs #ptuit!area care a ur%rit, ast#el, ca pe de ! parte, s atri*uie un caracter licit pri%irii su%el!r de
*ani, iar pe de alt parte, s %en+in ilu)ia *unel!r sale inten+ii a#ir%7nd c su%a &nscris a #!st pltit
#unc+i!naril!r pu*lici, iar actul ! $a a0uta la recuperarea ei '#.13 d!sarul instan+ei de #!nd(.
.entru aceste c!nsiderente, Curtea c!nstat c instan+a de 0udecat a #cut ! c!rect aplicare a le"ii
c!nstat7nd &ntrunite ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ 1i dispun7nd c!nda%narea
inculpatei pentru s$7r1irea acesteia, &n te%eiul disp!)i+iil!r art. 2>7 alin. 1 cu aplicarea art. 51 alin. 2 C!d
penal.
Instan+a de 0udecat a a$ut &n $edere criteriile "enerale de indi$iduali)are a pedepsei, pun7nd &n
cu%pn at7t peric!lul s!cial c!ncret al in#rac+iunii s$7r1ite, %!dalitatea in"eni!as &n care inculpata 1i-a
reali)at inten+iile, c7t 1i datele le"ate de pers!ana acesteia, recurenta #iind ! pers!an &n $7rst de 61 ani,
care a %ani#estat nesinceritate pe parcursul pr!cesului penal.
=ecurenta inculpat este recidi$ist, #iind c!nda%nat &n 1992 pentru s$7r1irea in#rac+iunil!r de tra#ic
de in#luen+ 1i #als &n declara+ii pri$ind identitatea, ceea ce c!n#ir% #aptul c n!ua in#rac+iune dedus
0udec+ii nu c!nstituie un accident &n eisten+a sa, ci ! d!$ad a unui %!dus $i$endi 1i a unei perse$eren+e
in#rac+i!nale care 0usti#ic cuantu%ul pedepsei aplicate 1i %!dul de eecutare dispus prin pri$are de li*ertate.
/n acest %!d, este asi"urat 1i reali)area sc!pului c!erciti$-educati$ al sanc+iunii penale, &ncri%inate cu
disp!)i+iile art. >2 C!d penal.
,16 12 0 C&5#<@#2& 2++3 (D$9@# #. 0,96/2++2)* @C%@:D 7& 92:&?<% ***.$cj.ro
(TRAFIC DE INF/UEN. -ITUAIE DE FA"T)
Tri*unalul D!l0, prin sentin+a penal nr. 396 din 16 iunie 1999, a c!nda%nat pe inculpatul D.D. la 2 ani
&nc:is!are, pentru in#rac+iunea de &n1elciune, pre$)ut de art. 21> alin. 1 din C!dul penal.
/n *a)a art. 81 1i 82 din C!dul penal, eecutarea pedepsei a #!st suspendat, c!ndi+i!nat.
Instan+a a re+inut, &n esen+, c &n luna %artie 1998, inculpatul a cerut 1i pri%it su%a de 3 %ili!ane de lei,
de la nu%ita <.O., creia i-a pr!%is c $a inter$eni la 1e#ul p!li+iei din Cala#at, ca s nu-i tri%it #iul &n
0udecat.
.arc:etul de pe l7n" Tri*unalul D!l0 a declarat apel, %!ti$7nd c #apta inculpatului &ntrune1te
ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, pre$)ut de art. 2>7 alin. 1 din C!dul penal.
Curtea de Cpel Crai!$a, prin deci)ia penal nr. 26 din 27 ianuarie 2222, a ad%is apelul, a casat
:!tr7rea atacat 1i l-a c!nda%nat pe inculpat, &n *a)a art. 2>7 alin. 1 din C!dul penal, la 2 ani de
&nc:is!are.
Inculpatul a declarat recurs, %!ti$7nd c &n %!d "re1it a #!st sc:i%*at &ncadrarea 0uridic a #aptei 1i a
#!st pri$at de li*ertate.
Curtea <upre% de @usti+ie Lsec+ia penal, prin deci)ia nr. 3682 din 28 septe%*rie 2222, a ad%is
recursul, a casat deci)ia atacat 1i a tri%is cau)a, spre re0udecare, la Curtea de Cpel Crai!$a.
Curtea de Cpel Crai!$a, prin deci)ia penal nr. 26 din > #e*ruarie 2222, a ad%is apelul declarat de
.arc:etul de pe l7n" Tri*unalul D!l0 &%p!tri$a sentin+ei penale nr. 396 din 16 iunie 1999 a aceluia1i tri*unal,
a des#iin+at sentin+a 1i l-a c!nda%nat pe inculpat la 2 ani de &nc:is!are, pentru in#rac+iunea de tra#ic de
in#luen+ pre$)ut de art. 2>7 alin. 1 din C!dul penal, cu aplicarea art. 71 din acela1i c!d.
.e *a)a declara+iil!r date de <.O. 1i de %art!rul T.C., instan+a de apel a sta*ilit c, atunci c7nd a cerut 1i
pri%it su%a de 3 %ili!ane lei de la <.O., inculpatul a lsat s se cread c are in#luen+ asupra
c!%andantului .!li+iei Cala#at, pe care &l $a putea deter%ina s nu-i &nt!c%easc d!sar penal #iului ei.
Inculpatul declar recurs, %!ti$7nd c &n %!d "re1it instan+a a sc:i%*at &ncadrarea 0uridic a #aptei
sale, din in#rac+iunea de &n1elciune &n in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ 1i c, la #el de "re1it, a #!st pri$at de
li*ertate, de1i se p!ate reeduca 1i #r eecutarea pedepsei.
=ecursul nu este #!ndat.
Instan+a de apel a re+inut c!rect situa+ia de #apt, pe care a cali#icat-! c!respun)t!r 1i a d!)at 0ust
pedeapsa aplicat inculpatului.
<-a sta*ilit, #r du*iu, c #iul O.<. a s$7r1it #apte penale pe ra)a terit!rial a .!li+iei %unicipiului
Cala#at, care l-a cercetat 1i c recurentul s-a pre$alat de in#luen+ asupra c!%andantului acelei p!li+ii,
pr!%i+7nd c ! s inter$in la el s siste)e cercetrile, #apt pe care ! recun!a1te.
016 12 29 2@<@#2& 2++3 (D$9@# #. )31/2++2)* @C%@:D 7& 92:&?<% ***.$cj.ro
(TRAFIC DE INF/UEN. E/EMENTE/E CON-TITUTIVE A/E INFRACIUNII. /ATURA -UBIECTIV.
-ITUAIA DE FA"T)
Tri*unalul 9!r0, prin sentin+a penal nr. 25 din 13 #e*ruarie 2221, a c!nda%nat pe inculpatul ?.C. la 3 ani
&nc:is!are, pentru c!%iterea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, pre$)ut 1i pedepsit de art. 2>7 alin. 1, cu
aplicarea art. 37 lit. a din C!dul penal.
C aplicat disp!)i+iile art. 71 1i art. 65 din C!dul penal.
C re$!cat %sura suspendrii c!ndi+i!nate a eecutrii pedepsei de 2 ani, aplicat prin sentin+a penal
nr. 1>27/1999 a @udect!riei T".@iu, pentru art. 21> alin. 3 din C!dul penal.
C cu%ulat pedeapsa de 3 ani cu pedeapsa de 2 ani, inculpatul ur%7nd s eecute > ani &nc:is!are.
C c!n#iscat de la inculpat su%a de 1.>22.222 lei 1i l-a !*li"at la 822.222 lei, c:eltuieli 0udiciare ctre stat.
6!tr7nd ast#el, instan+a a re+inut, &n #apt, c &n luna %ai 2222, O.D. s-a deplasat cu aut!utilitara cu nr.
de &n%atriculare 31-9@->>36, pr!prietate pers!nal, &n $ederea e#ecturii inspec+iei te:nice la =e"istrul Cut!
=!%7n, Iiliala T".@iu, unde, dup ce a ac:itat la caseria acestei unit+i taa pentru rap!rtul de inspec+ie
te:nic &n su% de 522.222 lei, s-a pre)entat la standul de pr!*e pentru $eri#icarea n!el!r %!t!rului a
c!nstatat c aceast instala+ie era de#ect.
/n incinta unit+ii a purtat discu+ii cu %ai %ulte pers!ane pri$ind aceast situa+ie, inclusi$ cu inculpatul
care s-a pre)entat ca #iind an"a0at al =C= Iiliala T".@iu.
/ntruc7t eistau pr!*le%e cu $eri#icarea n!el!r %!t!rului, inculpatul i-a relatat lui O.D. c prin
cun!1tin+ele pe care le are &n cadrul =C= p!ate re)!l$a trecerea %a1inii prin standul de pr!*e 1i !*+inerea
rap!rtului de eperti) te:nic 1i a rap!rtului de inspec+ie, pentru care s-a deplasat la un l!cal pu*lic din
incinta unde inculpatul a pri%it su%a de 1.>22.222 lei 1i d!sarul cu d!cu%entele de identi#icare ale %a1inii,
acesta pun7nd la disp!)i+ia lui O.D., nu%rul tele#!nului %!*il pentru a se interesa ulteri!r de re)!l$area
ca)ului.
A*ser$7nd c inculpatul nu re)!l$ pr!*le%a, O.D. l-a c!ntactat de %ai %ulte !ri pe inculpat cer7ndu-i
s restituie actele 1i su%a de *ani, ini+ial, inculpatul a re#u)at, &ns, dup %ai %ulte insisten+e i-a restituit
d!sarul, %ai pu+in d!$ada care +ine l!c de certi#icat de in%atriculare 1i su%a de *ani pri%it, ceea ce l-a
deter%inat pe O.D. s sesi)e)e !r"anele de ur%rire penal.
/%p!tri$a acestei sentin+e a declarat apel, &n ter%en le"al, inculpatul care, prin aprt!r 1i pers!nal, !
c!nsider nete%einic 1i nele"al, de!arece nu sunt &ntrunite ele%entele c!nstituti$e ale in#rac+iunii, ne#iind
reali)at latura su*iecti$ 1i s!licit ac:itarea, iar &n su*sidiar, sc:i%*area &ncadrrii 0uridice a #aptei, &n
in#rac+iunea de &n1elciune, pre$)ut de art. 21> alin. 1 din C!dul penal.
Curtea de Cpel Crai!$a, prin deci)ia penal nr. 526 din 25 au"ust 2221 a respins, ca ne#!ndat, apelul
inculpatului, c!nstat7nd c instan+a de #!nd &n *a)a pr!*at!riil!r ad%inistrate, a &ncadrat c!rect #apta 1i a
aplicat inculpatului ! pedeaps ce este &n c!nc!rdan+ cu aceste pr!*at!rii 1i cu criteriile de indi$iduali)are
pre$)ute de le"e, iar $in!$+ia inculpatului, su* #!r%a inten+iei directe, a #!st sta*ilit pe *a)a pr!*el!r de la
d!sar, care se c!r!*!rea) &n parte 1i cu declara+iile inculpatului.
/n ter%en le"al, inculpatul a declarat recurs ne%!ti$at.
Cprt!rul a reiterat %!ti$ele de nele"alitate 1i nete%einicie ale :!tr7ril!r, anali)ate 1i cu prile0ul
0udecrii apelului 1i anu%e a c!ntestat s$7r1irea in#rac+iunii, in$!c7nd #aptul c ceea ce a &ntreprins
inculpatul, nu a #!st &n sc!pul de a !*+ine un #!l!s %aterial &n sc:i%*ul eercitrii un!r acte de in#luen+, ci &n
#apt, a #!st un sc:i%* de ser$icii pentru care &i era dat!r pr+ii $t%ate O.D., &ntruc7t &i e#ectuase
derati)area la unitatea unde acesta lucra, iar partea $t%at cun!1tea c el nu lucrea) la =e"istrul Cut!
=!%7n L 9!r0, 1i a s!licitat ac:itarea.
Curtea c!nstat recursul ne#!ndat, ur%7nd a #i respins.
Din anali)a pr!*at!riului ad%inistrat &n cau) 'pr!ces-$er*al de sesi)are din !#iciu, pl7n"erile 1i
declara+iile pr+ii $t%ate, declara+iile %art!ril!r, rap!rtul de inspec+ie te:nic, d!$ad, ade$erin+,
c!r!*!rate &n parte 1i cu declara+iile inculpatului( re)ult #r nici un du*iu c inculpatul a pretins 1i a pri%it
de la O.D. su%a de 1.>22.222 lei, ls7ndu-l s cread c are in#luen+ pe l7n" #unc+i!narii =.C.=. 9!r0 1i
p!ate s !*+in rap!rtul de inspec+ie te:nic pentru aut!utilitara %arca T; 15I cu nr. de &n%atriculare 31 9@
>>36.
<us+inerea inculpatului, &n sensul c su%a pri%it ur%a s ! #!l!seasc pentru ac:itarea tael!r
a#erente ser$iciil!r =.C.=., este in#ir%at at7t de declara+iile %art!ril!r O.C.D. 1i C.9., pre)en+i la discu+iile
dintre inculpat 1i partea $t%at c7nd i-a #!st &n%7nat inculpatului su%a de 1.>22.222 lei, c7t 1i de #aptul
c taa pentru inspec+ia =C= #usese ac:itat anteri!r de partea $t%at, situa+ie cun!scut de ctre
inculpat.
3)0 12 2) 2@<@#2& 2++3 (D$9@# #. 0+26/2++1)* @C%@:D 7& 92:&?<% ***.$cj.ro
(TRAFIC DE INF/UEN. CONTRACT DE AM"RUMUT. ART. 1+ /IT. A DIN CODU/ DE "ROCEDUR
"ENA/. ART. ), COD "ENA/. ANU/AREA -U-"ENDRII CONDIIONATE A
EXECUTRII "EDE"-EI ANTERIOARE DE 1 AN ANC8I-OARE. CONCUR- DE
INFRACIUNI)
Cprt!rul a lsat la aprecierea instan+ei s!lu+i!narea recursului declarat de parc:et &n ce pri$e1te
neaplicarea art. 8> C!d penal 1i respin"erea acestuia cu pri$ire la indi$iduali)area pedepsei, pe care !
c!nsider c!rect.
/n ce pri$e1te recursul declarat de inculpat aprt!rul a cerut ac:itarea acestuia, &n *a)a de!arece nu a
s$7r1it #apta, aceasta nea$7nd caracter penal ci ci$il, eist7nd d!u c!ntracte de &%pru%ut.
/n #apt, prin sentin+a penal nr. 157/ 2> #e*ruarie 2222 pr!nun+at de Tri*unalul Oucure1ti, sec+ia I-a
penal s-a dispus sc:i%*area &ncadrrii 0uridice a #aptel!r s$7r1ite de ctre inculpatul -.I. din art. 2>7 cu
aplicarea art. 33 lit. a 1i 37 lit. a C!d penal &n art. 2>7 cu aplicarea art. 33 lit. a C!d penal tet &n *a)a cruia
inculpatul a #!st c!nda%nat la pedeapsa re)ultant de 3 ani &nc:is!are.
<-a re+inut c, &n peri!ada dece%*rie 2222 L &nceputul lunii %artie 2221, pre$al&ndu-se de in#luen+a pe
care ! a$ea asupra inspect!rului ..E., de la ser$iciul <pa+iu l!cati$ din cadrul .ri%riei Oucure1ti, inculpatul
a pretins 1i pri%it de la d!u pers!ane su%ele de 3222 d!lari 1i >22 d!lari &n $ederea !*+inerii un!r l!cuin+e.
.rin deci)ia penal nr. 576/8 au"ust 2222 s-au respins ca ne#!ndate apelurile declarate de pr!cur!r 1i
de inculpat.
/%p!tri$a acest!r :!tr7ri au declarat recurs .arc:etul de pe l7n" Curtea de Cpel Oucure1ti 1i
inculpatul.
Critica .arc:etului $i)ea) trei aspecte8
- neaplicarea disp!)i+iil!r art. 8> C!d penal.
- neaplicarea disp!)i+iil!r art. 6> C!d penal.
- nete%einicia pedepsei aplicate inculpatului.
Inculpatul a criticat deci)ia su* aspectul "re1itei c!nda%nri 1i a s!licitat ac:itarea p!tri$it disp!)i+iil!r
art. 12 lit. a C!d pr!cedur penal c!%*inat cu art. 11 pct. 2 lit. a.
Ea%in7nd cau)a &n rap!rt de %!ti$ele in$!cate anali)ate prin pris%a disp!)i+iil!r art. 38>
9
pct. 15 1i 17
1
C!d pr!cedur penal, c!nstat c recursul declarat de pr!cur!r este #!ndat iar recursul declarat de inculpat
este ne#!ndat.
4u7nd &n discu+ie recursul declarat de pr!cur!r se c!nstat c este #!ndat nu%ai su* aspectul neaplicrii
disp!)i+iil!r art. 8> C!d penal, p!tri$it cr!ra dac se desc!per c cel c!nda%nat %ai s$7r1ise !
in#rac+iune &nainte de pr!nun+area :!tr7rii prin care s-a dispus suspendarea sa p7n la r%7nerea de#initi$
a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa &nc:is!rii c:iar dup epirarea ter%enului de &ncercare,
suspendarea c!ndi+i!nat a eecutrii pedepsei se anulea).
Cu%, #aptele care #!r%ea) !*iectul cau)ei au #!st s$7r1ite &n inter$alul dece%*rie 2222 L %artie 2221
iar pedeapsa de un an &nc:is!are cu aplicarea art. 81 C!d penal pentru s$7r1irea in#rac+iunii pre$)ut de
art. 213 C!d penal a r%as de#initi$ prin deci)ia nr. 32> la data de > %artie 2221 se i%punea aplicarea
disp!)i+iil!r art. 8> alin. 1 C!d penal respecti$ anularea suspendrii c!ndi+i!nate a pedepsei de un an
&nc:is!are.
C7t pri$e1te critica $i)7nd neaplicarea disp!)i+iil!r art. 6> C!d penal Curtea aprecia) c este
ne&nte%eiat &ntruc7t, pe de ! parte aplicarea acest!r disp!)i+ii nu este !*li"at!rie, iar pe de alt parte, nici
nu se i%pune a$7ndu-se &n $edere natura 1i &%pre0urrile s$7r1irii in#rac+iunii 1i datele ce caracteri)ea)
pers!ana inculpatului.
,ici indi$iduali)area pedepsei nu se i%pune a #i re$)ut, pedeapsa de 3 ani &nc:is!are #iind apt a
reali)a sc!pul pre$)ut de le"iuit!r ast#el cu% este circu%scris &n disp!)i+iile art. >2 C!d penal.
=ecursul inculpatului este ne#!ndat.
<us+inerea acestuia c su%ele de *ani au #!st luate cu titlu de &%pru%ut nu p!t #i pri%ite, din pr!*ele
ad%inistrate &n cau) re)ult7nd #r nici un du*iu c aceste su%e au #!st pretinse de inculpat pentru a #i
date un!r #unc+i!nari de la <pa+iul l!cati$ &n $ederea #acilitrii !*+inerii un!r l!cuin+e.
,ici critica cu pri$ire la indi$iduali)area pedepsei nu este &nte%eiat, pedeapsa aplicat #iind !rientat
ctre %ini%ul special pre$)ut de le"e iar reducerea acesteia nu se 0usti#ic &n rap!rt de criteriile pre$)ute
de art. 72 C!d penal.
C1a #iind, p!tri$it disp!)i+iil!r art. 38>
1>
pct. 2 lit. d $a ad%ite recursul declarat de .arc:etul de pe l7n"
Curtea de Cpel Oucure1ti &%p!tri$a deci)iei penale nr. 576/C din 8 au"ust 2222 a Cur+ii de Cpel Oucure1ti
pri$ind pe inculpat. <e $a casa deci)ia atacat 1i sentin+a penal nr. 157/2> #e*ruarie 2222 a Tri*unalului
Oucure1ti nu%ai cu pri$ire la !%isiunea aplicrii disp!)i+iil!r art. 8> C!d penal &n sensul c!nsiderentel!r cu
%en+inerea cel!rlalte disp!)i+ii ale :!tr7ril!r.
332 12 23 2@<@#2& 2++3 (D$9@# #. 0396/2++2)* @C%@:D 7& 92:&?<% ***.$cj.ro
(TRAFIC DE INF/UEN. CONFI-CAREA BUNURI/OR CE AU FCUT OBIECTU/ TRAFICU/UI DE
INF/UEN)
/n ca)ul in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+, p!tri$it pre$ederil!r art. 2>7 alin. 2 rap!rtat la art. 2>6 alin. 2 C.
pen. *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri care au #cut !*iectul acestei in#rac+iuni se c!n#isc, iar atunci c7nd
ele nu se "sesc, c!nda%natul este !*li"at la plata ec:i$alentului l!r &n *ani.
1966 12 19 4@2 1999* .. I$&93<* I. I$&93<* Probleme... 199!"* 7. 016
(TRAFIC DE INF/UEN . CIRCUM-TANE "ER-ONA/E NEMOTIVATE)
.rin sentin+a penal nr. 27 din 15 aprilie 1995, d!sar nr. 1173/1993, Tri*unalul Ial!%i+a, a c!nda%nat pe
,. Il. la ! pedeaps re)ultant de 1 an 1i 6 luni &nc:is!are, pe care a sp!rit-! cu 6 luni &nc:is!are, ur%7nd a
#i eecutat pedeapsa de 2 ani &nc:is!are. Inculpatul a c!%is ! in#rac+iune de &n1elciune 'art. 21> alin. 2
C!d penal( 1i una de tra#ic de in#luen+ 'art. 2>7 C!d penal(, a#late &n c!ncurs real.
C!n#!r% art. 86
7
C!d penal, s-a dispus ca pedeapsa s #ie eecutat prin %unc c!rec+i!nal, &n cadrul
<.C. V6er%esV <l!*!)ia, +in7ndu-se sea%a de circu%stan+ele pers!nale ale inculpatului. .arc:etul de pe
l7n" Tri*unalul Ial!%i+a, a declarat apel critic7nd :!tr7rea, su* aspectul cuantu%ului pedepsei,
ne%!ti$area circu%stan+el!r pers!nale 1i "re1ita sta*ilire a eecutrii pedepsei prin %unc c!rec+i!nal,
dat #iind "ra$itatea #aptel!r c!%ise 1i antecedentele penale ale inculpatului.
Curtea de apel a ad%is apelul 1i a des#iin+at sentin+a, a c!nstatat c instan+a de #!nd nu a %!ti$at
circu%stan+ele pers!nale, iar din pr!*ele d!sarului acestea nu eist, 1i %en+in7nd pedeapsa aplicat a
dispus eecutarea prin deten+ie.
C<#:&@ 1& A7&% B<3<#&;:2* -. I 7&@%D* 1&32H2@ 7&@%D #. 2+0 12 19 $3:$45#2& 1990 (D$9@# #.
99,/1990)
( TRAFIC DE INF/UEN . ADMINI-TRAIE "UB/IC)
.ri%irea !ri pretinderea de *ani sau alte #!l!ase !ri acceptarea de pr!%isiuni, de daruri, direct sau
indirect, pentru sine !ri pentru altul, s$7r1it de ctre ! pers!an care are in#luen+ sau las s se cread
c are in#luen+ asupra unui #unc+i!nar pentru a-l deter%ina s #ac !ri s nu #ac un act ce intr &n atri*u+iile
sale de ser$iciu c!nstituie in#rac+iunea de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n &n art.2>7 C.pen. rap!rtat la art.6
din 4e"ea nr.78/2222.
/n #apt, s-a re+inut c &n luna iulie 2221, inculpata a pretins 1i pri%it su%a de 5.>22.222 lei,
pentru a inter$eni pe l7n" I. E. , c!nsilier 0uridic la .re#ectura Clra1i, &n sc!pul ur"entrii 1i s!lu+i!nrii
unei cereri de desp"u*iri #!r%ulate de aceasta.
/n luna aprilie 2222, inculpata a pri%it su%a de 1.222.222 lei pentru a inter$eni pe l7n"
!r"anele de p!li+ie &n $ederea instru%entrii !perati$e a unui d!sar penal.
Cceea1i inculpat a pri%it su%a de 2.222.222 lei pentru a inter$eni la !r"anele de p!li+ie ale
I...@. Clra1i L <er$iciul .!li+iei =utiere, &n sc!pul !*+inerii unui per%is de c!nducere aut! .
Instan+a a dispus c!nda%narea inculpatei la trei pedepse de c7te 2 ani &nc:is!are pentru
s$7r1irea in#rac+iunil!r pre$)ute &n art.2>7 alin.1 C.pen. rap!rtat la art.6 din 4e"ea nr.78/2222 cu aplicarea
art.33 lit.a C.pen. /n *a)a art.81-82 C.pen.,instan+a a dispus suspendarea c!ndi+i!nat a eecutrii pedepsei
aplicate inculpatei pe ! durat de 5 ani, ter%en de &ncercare.
/n *a)a art.118 lit.d C.pen.,instan+a a c!n#iscat de la inculpat su%a de 322.222 lei.
T#25<@%<% CD%D#@;2 , 9&:2F@ 7&@%D #., 12 29 2@<@#2& 2++3* 1$9@#<% #.6++/2++2* 1&C22:2>D
7#2 &@7&%@#&.
( TRAFIC DE INF/UEN . CADRE MI/ITARE)
.arc:etului ,a+i!nal Cntic!rup+ie L <er$iciul terit!rial Ti%i1!ara a #!st tri%is &n 0udecat &n stare de
li*ertate inculpatul pentru c!%iterea in#rac+iunii pre$)ute &n art.2>7 C.pen.rap!rtat la art.6 din 4e"ea
nr.78/2222.
/n #apt s-a re+inut c &n cursul lunii %ai 2221, inculpatul a pretins 1i pri%it su%e de *ani '>2
D- 1i respecti$ 122 D-( de la %ai %ulte pers!ane, pentru a le #acilita an"a0area la ! unitate %ilitar.
/n *a)a art.12 lit." C.pr.pen., s-a dispus &ncetarea pr!cesului penal &ntruc7t a inter$enit
decesul inculpatului.
T#25<@%<%<2 T242; * 9&:2F@ 7&@%D #.03) 12 1) 2<2& 2++3
( TRAFIC DE INF/UEN . CERTIFICAT MEDICO?/E.A/)
/n calitate de !#i+er de p!li+ie, &n peri!ada 13 #e*ruarie / 25 %artie 2223, inculpatul a
pretins su%a de >.222.222 lei, &n sc:i%*ul pr!%isiunii c $a inter$eni pe l7n" pers!ane c!%petente din
cadrul <er$iciului de -edicin 4e"al Tele!r%an L Cleandria, pentru a deter%ina eli*erarea unui certi#icat
%edic!-le"al cu c7t %ai pu+ine )ile de &n"ri0iri %edicale necesare $indecrii $icti%ei accidentului de circula+ie
pr!dus de denun+t!r, &n sc!pul !*+inerii unei situa+ii c7t %ai #a$!ra*ile acestuia &n d!sarul penal pe care-l
instru%enta.
.rin sentin+a penal nr.5> din 3 iulie 2223 pr!nun+at &n d!sarul nr.1327/2223, Curtea de
Cpel Oucure1ti a dispus c!nda%narea inculpatului la pedeapsa de 1 an 1i 6 luni &nc:is!are pentru
s$7r1irea in#rac+iunii pre$)ute &n art.2>7 C.pen.c!%*inat cu art.> 1i art.7 pct.3 din 4e"ea nr.78/2222.
Curtea <upre% a ad%is recursul declarat de ..,.C. 1i a %a0!rat pedeapsa la > ani
&nc:is!are.
C<#:&@ -<7#&4D 1& J<9:2F2& 1&32H2@ 7&@%D #.,139 12 11 $2&45#2& 2++3 7#$<F@:D 1$9@#<%
#.3,))/2++3

(TRAFIC DE INF/UEN . OFIER DE "O/IIE)
/n calitate de !#i+er al .!li+iei de Ir!ntier C!nstan+a, &n peri!ada aprilie-iunie 2222 ,
inculpatul a pri%it su%a t!tal de 5.>22 W, pr!%i+7nd c prin rela+iile pe care le are la !r"anele de p!li+ie
rutier 1i a =C=, $a asi"ura &n%atricularea &n 0ude+ul Ial!%i+a sau &n %unicipiul Oucure1ti a unui aut!turis%
O-S pr!curat &n strintate #r d!cu%ente le"ale. ?lteri!r, a recun!scut #a+ de s!licitant c nu reu1e1te
s &n%atricule)e aut!turis%ul, situa+ie &n care l-a preluat 1i l-a dat ap!i unei pers!ane din T7r"u -ure1
sc:i%*7nd su%a de 5.>22 W 1i aut!turis%ul O-S cu un aut!turis% @eep 9rand C:er!Qee n!u, despre
care s-a d!$edit c pr!$ine prin sustra"ere de la <C C. C. <=4 Oucure1ti.
.rin sentin+a penal nr.36 din 15 iulie 2223 Curtea de Cpel C!nstan+a a c!nda%nat pe
inculpat la ! pedeaps de 3 ani &nc:is!are cu eecutare &n re"i% de deten+ie pentru in#rac+iunea pre$)ute &n
art.2>7 C.pen.1i a dispus c!n#iscarea su%ei de 5.>22 d!lari ?<D.
Instan+a supre% a respins ca ne#!ndat recursul inculpatului.
C<#:&@ -<7#&4D 1& J<9:2F2& * -&3F2@ 7&@%D* 1&32H2@ 7&@%D #.,1+9 12 11 $2&45#2& 2++3
( TRAFIC DE INF/UEN . ADMINI-TRAIE "UB/IC)
.arc:etului ,a+i!nal Cntic!rup+ie L<er$iciul terit!rial Aradea a tri%is &n 0udecat &n stare
de li*ertate inculpatul pentru c!%iterea in#rac+iunii pre$)ute &n art.2>7 alin.1 C.pen.cu re#erire la art.1 pct.1
lit.a, art.6 1i 7 pct.3 din 4e"ea nr.78/2222.
/n #apt, s-a re+inut c inculpatul , c!%andant de "rup &n cadrul C!rpului 9ardienil!r .u*lici Oi:!r, &n
cursul lunii n!ie%*rie 2222, a pretins 1i pri%it de la d!u pers!ane su%a de 122 W 1i 1.522.222 lei,
pr!%i+7ndu-le c $a inter$eni la C!nsiliul @ude+ean Oi:!r, la pers!ane cu #unc+ii de c!nducere, pentru a #i
%en+inu+i &n #unc+ia de c!%andan+i de deta1a%ente &n C!rpului 9ardienil!r .u*lici, ls7nd s se &n+elea" c
asupra acest!r pers!ane are in#luen+ 1i p!ate deter%ina acest #apt.
Inculpatul a #!st c!nda%nat la ! pedeaps re)ultant de 2 ani &nc:is!are, suspendat
c!ndi+i!nat, &n *a)a art.81 - art.82 C.pen.
T#25<@%<% B2B$#* 9&:2F@ 7&@%D #.1, 12 2+ 2@<@#2& 2++3 * de#initi$ prin neapelare.

TRAFIC DE INF/UEN. DENUNTOR. NECONFI-CAREA VA/ORI/OR -I BUNURI/OR DATE
F"TUITORU/UI

/n ca)ul denun+rii de ctre cel care a dat *anii 1i *unurile #ptuit!rului, acestea se restituie &n te%eiul
art. 6
1
alin.5 din 4e"ea nr.78/2222, celui care le-a dat, 1i nu se c!n#isc.
Curtea de Cpel Oucure1ti, sec+ia I penal, prin sentin+a nr.5> din 3 iulie 2223, a c!nda%nat pe
inculpatul T.-. pentru s$7r1irea in#rac+iunii de tra#ic de in#luen+ pre$)ut &n art.2>7 C.pen. rap!rtat la art.>
1i art.7 pct. 3 din 4e"ea nr.78/2222.
Instan+a a re+inut c, la 25 %artie 2223, inculpatul, !#i+er de p!li+ie, a pretins lui R.-. su%a de >
%ili!ane de lei spre a inter$eni pe l7n" un cadru %edical din ser$iciul %edic!-le"al pentru ca &n rap!rtul ce
se $a &nt!c%i s se %en+i!ne)e ! durat su* 62 de )ile a trata%entului %edical necesar unei pers!ane
accidentate de R.-. /nainte de predarea *anil!r, acesta a denun+at #apta !r"anului de p!li+ie.
=ecursul declarat de pr!cur!r, &ntre altele pentru %!ti$ul c &n :!tr7rea nu s-a c!nse%nat c *anii
da+i de denun+t!r au #!st restitui+i acestuia este #!ndat.
/n ade$r, :!tr7rea este c!ntrar le"ii, de!arece p!tri$it disp!)i+iil!r cuprinse &n art.6
1
alin. 5 din
4e"ea nr.78/2222, intr!dus prin 4e"ea nr.161 din 21 aprilie 2223, *anii, $al!rile sau !rice alte *unuri se
restituie pers!anei care le-a dat, atunci c7nd se denun+ aut!rit+ii #apta de c!rup+ie %ai &nainte ca !r"anul
de ur%rire s #i #!st sesi)at pentru acea #apt.
.ri%a instan+ a !%is s c!nstate c su%a de > %ili!ane de lei a #!st restituit denun+t!rului R.-.,
#apt c!nse%nat &n rec:i)it!riu.
/n c!nsecin+ recursul pr!cur!rului a #!st ad%is 1i s-a c!nse%nat &n deci)ie restituirea ctre
denun+t!r a *anil!r da+i inculpatului.
,139 12 11 $2&45#2& 2++3
TRAFIC DE "ER-OANE
Not: - I. 4ascu, !rafic de persoane, =.D... nr. 3/2222, p. 6>
- I. 4ascu, !rafic de persoane, Dreptul nr. 7/2222, p. 12
- -ariana O!ier, #nfraciuni privind traficul de persoane, &n Dreptul nr. 9/2223, p. 152
- -i:aela .tru1, Claudia-Il!rina ?1$at, #ncidena dispoziiilor art" ?6D din -odul penal+ dup intrarea n
vigoare a 1egii nr" BCH(6774 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, &n Dreptul nr. 12/2223,
p. 181
TRAN-FER A/ "ER-OANE/OR CONDAMNATE
Cererile de trans#erare se trans%it direct &ntre %inisterele de 0usti+ie #r ! pr!cedur 0udect!reasc.
CAB* 9 II 7&.* 1&3. #. 62/A/1996* Culegere* 7. 360
Not: /n acela1i sens, C.<.@., s.p.dec. nr. 172>/1996 &n Dreptul nr. 11/1997, p. 129D CCO dec. nr. 586/1996
&n -ulegere, p. 328D CCO dec. nr. >1/C/1996, &n -ulegere, p. 329
TRECEREA FRAUDU/OA- A FRONTIEREI
/ncercarea de trecere #raudul!as de ctre d!u pers!ane nu &ndepline1te cerin+ele art. 68 alin. 1 lit. *
te)a a II-a, de!arece d!u pers!ane nu c!nstituie un "rupD ca atare, tentati$a s$7r1it de ctre acestea nu
se pedepse1te.
@udect!ria Crad, prin sentin+a penal nr. 722 din 6 %artie 199>, a c!nda%nat pe inculpa+ii ..E. 1i ..D.
pentru s$7r1irea tentati$ei la in#rac+iunea de trecere #raudul!as a #r!ntierei de stat pre$)ut &n art. 22 C.
pen. rap!rtat la art. 68 lit. * din 4e"ea nr. >6/1992.
Instan+a a re+inut c, &n )iua de 12 n!ie%*rie 1995, inculpa+ii au &ncercat s treac #raudul!s #r!ntiera de
stat prin ;a%a ,dlac.
=ecursul &n anulare declarat &n cau) este #!ndat.
.!tri$it art. 6> din 4e"ea nr. >6/1992, intrarea sau ie1irea din +ar prin trecerea #raudul!as a #r!ntierei
de stat c!nstituie in#rac+iune, iar disp!)i+iile art. 68 alin. 1 lit. * pre$d #!r%e a"ra$ate ale acestei in#rac+iuni,
c7nd trecerea #raudul!as este s$7r1it de ctre pers!ane &nar%ate sau c!nstituite &n "rup &n acest ca),
este pedepsit 1i tentati$a, p!tri$it alin. 2.
Din pr!*ele ad%inistrate &n cau) re)ult c inculpa+ii, :!tr7ndu-se s treac #raudul!s #r!ntiera prin
;a%a ,dlac, au pr!#itat de cea+, au tiat prelata re%!rcii unui aut!%ar#ar care ur%a s ias din +ar 1i s-
au ascuns &n interi!r, #iind desc!peri+i la c!ntr!lul $a%al.
Din tetul de le"e incri%inat!r re)ult c, pentru a se putea pedepsi &n cau) tentati$a, #apta tre*uie s
#ie s$7r1it de un "rup, deci de ! pluralitate c!nstituit din cel pu+in trei pers!ane, ceea ce nu este ca)ul.
/n c!nsecin+, #apta cel!r d!i inculpa+i de a #i &ncercat s treac #raudul!s #r!ntiera nu c!nstituie
in#rac+iune, ci c!ntra$en+ie, ast#el cu% se pre$ede &n art. 69 lit. a din 4e"ea nr. >6/1992, situa+ie &n care
0udect!ria tre*uia s dispun ac:itarea inculpa+il!r.
109/1996* Bul. Jud.* 7.19,
Not: - I. -ic, !recerea frauduloas a frontierei .CC Ti%i1!ara8 =e$. 0ur. nr. 5/199>, p. 12
- C. I!nat, !recerea frauduloas a frontierei+ .CCT =e$. 0ur. nr. 5/199>, p. 16
- D. .!pa, Car%en X7rlea, .CCT =e$.0ur. nr. 5/199>, p. 21
- Crpad <eleQ, .CCT =e$.0ur. nr. 5/199>, p. 2>
- T. <i":ertu, .CCT =e$. 0ur. nr. 5/199>, p. 27D
- .. .alcu .CCT =e$. 0ur. nr. 5/199>, p. 32D
- 9rup. pluralitate c!nstituit sau !ca)i!nal, la D. Ciuncan, Not, &n Dreptul nr. 8/1997, p. 11>.
- 4. nr. >6/1992 art. 6>-68
?)ul pa1ap!artel!r e%ise de !r"ani)a+ii ineistente, aut!c!nstituite, deci nerecun!scute !#icial
'.rincipatul Catalaniei, Ar". Int. a =!%il!r, S!rld <er$ice Cut:!ritJ, Ane Dipl!%atic .assap!rt( repre)int !
fraud. .rin trecere #raudul!as se &n+ele"e #ie trecerea prin alte l!curi, #ie trecere pe ascuns, #ie #!l!sirea
unor mijloace ilicite pentru inducerea &n er!are a !r"anului de c!ntr!l.
.rin #raud p!ate a$ea &n+elesul de ascundere #i)ic, dar 1i de ascundere a ade$ratei identit+i
'd!cu%ente #alse(.
;a eista concurs cu uzul de fals dac d!cu%entul 'sau $i)a( este #alsi#icat de alt pers!an.
<u* acest aspect nu se p!ate spune c 4. nr. >6/1992 nu ar ac!peri ! atare realitate, ne#iind nici !
re#erire la sanc+i!nare, prin tet de le"e special a trecerii #r!ntierei cu d!cu%ente #alse 'D. .!pa, Car%en
T7rlea, &n .CC Ti%i1!ara, .CC Oucure1ti, #nfraciuni specifice zonelor de frontier, <i%p!)i!n Ou)ia1, 199>,
..D. 53(.
/n ca)ul in#rac+iunii c!%plee eist tentati$ c7nd eecutarea acesteia privit n ansamblul ei nu este
dus p7n la capt 1i re)ultatul nu se pr!duce 'ca)ul tenta+iei per#ecte sau i%per#ecte a a%*el!r #apte, al
#aptei a*s!lute c!nsu%ate 1i a*s!r*ante tentate sau a*s!r*+iei tentate 1i a*s!r*an+ei c!nsu%ate(. ;e)i 9.
Cnt!niu !entativa, p. 292D ;. D!n"!r!), Explicaii, I, p. 295-29>.
- 4a c!ncursul cu u)ul de #als, acesta se c!nsu% d!ar la c!ntr!l. Dac nu eist u), nu eist nici
#raud la intrare. ;a eista c!ncurs tentati$ cu in#rac+iune c!nsu%at '&ncercare de intrare prin u) de #als(.
- 9ra+iana Isac, .aula 4a$ric, !entativa la infraciunea de trecere frauduloas a frontierei, .r! le"e nr.
1/2222, p. 59
(TRECERE FRAUDU/OA- A FRONTIEREI. COM"/ICITATE. RACO/ARE. CONCUR- DE
INFRACIUNI)
=ac!larea &n $ederea trecerii #raudul!ase a #r!ntierei 1i c!%plicitatea la trecerea #raudul!as a #r!ntierei
sunt in#rac+iuni distincte, pre$)ute de art. 67 alin. 2 din 4e"ea nr. >6/1992 1i de art. 26 C. pen. rap!rtat la
art. 68 lit. * din aceea1i le"e, a#late &n c!ncurs.
.rin sentin+a penal nr. >19 din 13 iulie 1998, Tri*unalul Ti%i1 a c!nda%nat, &ntre al+ii, pe inculpatul ,.<.
pentru s$7r1irea in#rac+iunii de rac!lare &n $ederea trecerii #raudul!ase a #r!ntierei pre$)ut de art. 67 alin.
2 din 4e"ea nr. >6/1992 1i l-a ac:itat pentru c!%plicitate la in#rac+iunea de trecere #raudul!as a #r!ntierei
pre$)ut de art. 26 C. pen. rap!rtat la art. 68 lit. * din 4e"ea nr.>6/1992.
Instan+a a re+inut c, &n %ai 1998, inculpatul a #!st s!licitat de ! pers!an din strintate s a0ute rude
ale sale s a0un" din =!%7nia &n Custria.
Inculpatul a luat le"tura cu aceste pers!ane, pe care le-a ")duit 1i a cerut un!r c!inculpa+i s le treac
peste "rani+ &n ?n"aria, ceea ce ace1tia au #cut.
Curtea de Cpel Ti%i1!ara, prin deci)ia penal nr. 589/C din 32 n!ie%*rie 1998, nu a ad%is apelul
pr!cur!rului cu pri$ire la ac:itarea inculpatului, c!nsider7nd c!rect s!lu+ia su* acest aspect, cu %!ti$area
c in#rac+iunea pre$)ut de art. 67 alin. 2 din 4e"ea nr. >6/1992, pentru care inculpatul a #!st c!nda%nat,
are caracterul unei in#rac+iuni c!%plee care a*s!ar*e c!%plicitatea la in#rac+iunea de trecere #raudul!as a
#r!ntierei pentru care a #!st ac:itat.
=ecursul declarat de pr!cur!r &%p!tri$a s!lu+iei de ac:itare este #!ndat.
.!tri$it art. 26 C. pen., c!%plice este pers!ana care, cu inten+ie, &nlesne1te sau a0ut &n !rice %!d la
s$7r1irea unei #apte pre$)ute de le"ea penal.
Din pr!*ele ad%inistrate &n cau) re)ult c inculpatul a #acilitat ")duirea &n )!n a pers!anel!r care
au trecut #raudul!s #r!ntiera, a luat le"tura cu c!inculpa+ii care le-au clu)it pe acestea la trecerea
#r!ntierei, a transp!rtat cu aut!turis%ul su p7n &n apr!pierea #r!ntierei ! parte din c!%p!nen+ii "rupului,
acti$it+i ce intr &n c!n+inutul c!%plicit+ii la in#rac+iunea de trecere #raudul!as a #r!ntierei.
Cceast acti$itate %aterial este distinct de c!n+inutul in#rac+iunii pre$)ute de art. 67 din 4e"ea nr.
>6/1992 1i a c!ntri*uit &n %!d direct la s$7r1irea de ctre ceilal+i inculpa+i a in#rac+iunii pre$)ute de art. 68
lit. * din aceea1i le"e, ac:itarea inculpatului pentru aceast #apt #iind "re1it.
2)60 12 , 2<%2& 1999* !"#$ %&'&( #. 1/2++1* 7. 116
} Cplicarea le"ii &n ti%pD C!ntra*andD Ir!ntierD 4e"e te%p!rar
TRIMITEREA AN JUDECAT
- Este cel %ai i%p!rtant %!%ent al ur%ririi penale
C.C.* 1&3. #. 20/1999* M.OC. #. 136/1999* C.D.8 1999* 7.32,
Not: - D. Ciuncan, -ercetarea+ reinerea+ arestarea+ perc&eziionarea sau trimiterea n judecat n cazuri
derogatorii de la procedura de drept comun, .r! le"e nr. 3/2222, p. 51