You are on page 1of 1

Laporan Penyediaan Gelanggang Bola Jaring

Tarikh:
Masa:
Tempat: Padang bola jaring
Pada kali ini, semua ahli permainan bola jaring telah berkumpul di padang
untuk menjalankan aktiviti membuat gelanggang bola jaring yang dibimbing oleh
Puan Rohaya.Sebelum memulakan tugasan tersebut, kami terlebih dahulu telah
mengambil peralatan yang diperlukan dari stor sukan.
Puan Rohaya telah memberi sedikit penerangan mengenai ukuran gelanggang
dan cara membuat gelanggang bola jaring. Selepas itu, kami telah memula
membahagi tugas agar aktiviti ini dapat dijalankan dengan lancar. Sebahagian ahli
telah ditugaskan untuk mengukur gelanggang di bawah arahan. kuran gelanggang
ialah !".#"m $ %#.&#m dan dibahagi kepada ! bahagian iaitu & kawasan gol dan
kawasan tengah. 'ami telah menggunakan tali dan kayu untuk membuat garisan
luar gelanggang. 'emudian, kami menggunakan mesin untuk meminyakkan garisan
mengikut ukuran tali yang dibuat.
Pada masa yang sama, sebahagian ahli bertugas untuk menukar jaring tiang
gol. Puan Rohaya telah berkongsi pengetahuan tentang jaring iaitu bahagian warna
putih yang lebih panjang perlu diikat di bahagian atas. (al ini kerana jaring yang
pendek akan kelihatan lebih kecil dan boleh menganggu pemain semasa
perlawanan.
'eseluruhannya, kami telah berjaya menyediakan dua gelanggang bola jaring
dengan bantuan dan kerjasama semua ahli. saha yang ditunjukkan oleh setiap ahli
amat dihargai dan ia merupakan pengalaman baru yang sangat bermakna.
)isediakan oleh,