You are on page 1of 6

SEKOLAH KEBANGSAAN KERUNAI

33310 GERIK
PERAK DARUL RIDZUAN

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR


2013

AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM
KECEMERLANGAN UPSR 2013

PENGERUSI
PN. HJH. NORASHIKHEN BT IBRAHIM
( GURU BESAR )
NAIB PENGERUSI
PN. ZARIAH BT MOHD ISA
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )
NAIB PENGERUSI 1
TN. HJ. MOHD JOHA B CHE LOP
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )
NAIB PENGERUSI 2
PN. SARIDAH BT BASRI
( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
SETIAUSAHA
PN. NUR ASMA BT MOHAMED NOOR
BENDAHARI
EN. AWANG B ISMAIL
AJK
PN. MUZILINA BT MANSOR
PN. SITI HAMIDAH BT AHMAD
CIK SYAHAIZE BT MAHMUD
PN. NENSIAH BT AHMAD
PN. SAKINAH BT MOHD FADZIR
EN. ANUAR B ISMAIL
EN. MOHD RASHID
PN. ALSARINI BT IBRAHIM
EN. MOHD MARWAN RAZIF B MOHD MAZUKI
PN. WAN NOOR HAZIFAH BT WAN YAACOB
EN. AHMAD FAIZUL B ABDUL RAHMAN
EN. MUHD HAMIDI B ABD HAMID
PN. ROSIDAH BT MOHAMED NOOR
EN. NIK ANUAR B NIK HAMID

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2013

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

1.

1.1 Mesyuarat dan


Perbincangan

Dapat menyusun
aturkan program
dengan kemas
dan berkesan
Dapat mengenal
pasti masalamasalah yang
dihadapi dan
cara
penyelesaian
Post mortem
mata pelajaran
UPSR 2013
Membuat TOV
dan target untuk
2013

Semua guru
tahun 6

Guru Besar
PK 1
Penyelaras

2.

2.1 Taklimat
Ibubapa/
Penjaga

Memberi
maklumat
tentang program
tahun 6
Menyedarkan
peranan dan
tugas
ibubapa/penjaga
dalam
meningkatkan
kecemerlangan
murid
Mohon
kerjasama
ibubapa/penjaga
dalam
meningkatkan
prestasi murid
tahun 6

Ibubapa/Penjag
a Murid Tahun 6

Guru Besar
PK 1
Penyelaras
Guru Tahun 6

3.

3.1 Kelas
Bimbingan

Memastikan
murid dapat
melengkapkan
diri bagi
menghadapi
UPSR
Memberi input
tambahan
kepada murid

Semua murid
tahun 6

PK 1
Penyelaras
Guru Tahun 6

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

4.

4.1 Kursus
Motivasi

Murid dapat
membuat
persiapan diri
bagi proses P&P
Murid menyedari
tanggungjawab
sebagai seorang
pelajar
Murid tahun
menguruskan
masa bagi
menjalani proses
belajar

Murid tahun 6

PK 1
Penyelaras
Guru Tahun 6

5.

5.1 Teknik
Menjawab
Soalan

Murid dapat
mengetahui
teknik menjawab
soalan mengikut
format UPSR
Murid dapat
mengaplikasi
teknik menjawab
soalan yang
dipelajari semasa
menghadapi
UPSR

Semua murid
tahun 6

PK 1
Penyelaras
Guru Tahun 6

6.

6.1 Penilaian
Ujian
Diagnostik
Ujian
Bulanan
PKSR 1 &
PKSR 2
Ujian
Peningkatan
Ujian
Pengesanan
Ujian
Percubaan

Guru dapat
mengenalpasti
kelemahan murid
dan seterusnya
mengambil
tindakan yang
sewajarnya
Guru dapat
membentuk
kumpulan murid
mengikut
kebolehan bagi
proses P&P
Guru mendapat
maklum balas
prose P&P yang
dijalankan
Dapat melatih
murid menjawab
soalan format
UPSR

Semua murid
tahun 6

PK 1
Penyelaras
Guru Tahun 6

BIL
7.

8.

9.

AKTIVITI
7.1 Khemah ibadah
& Program
Qiamulail

8.1 Bacaan Yassin

9.1 Motivasi
Mingguan
( pagi Jumaat )

OBJEKTIF

SASARAN

Memberi
kesedran minda
dan semangat
kepada pelajar

Semua murid
tahun 6

Bertawakkal
kepada Allah
s.w.t setelah
berusaha sedaya
upaya
Memohon restu

Ibubapa/penjaga

Memberi
kesedaran dan
semangat
kepada murid

Semua murid
tahun 6

Semua guru

Semua murid
tahun6
Semua guru

PROGRAM / AKTIVITI KECEMERLANGAN UPSR 2013


BIL

PROGRAM / AKTIVITI

1.

Motivasi ibubapa / penjaga

2.

Motivasi murid

3.

Bengkel dan Teknik Menjawab Soalan

4.

Kelas Tambahan Pengayaan dan Bimbingan

5.

Ujian Bulanan, Ujian Pengesanan, Pra UPSR, Percubaan


UPSR

6.

Mengubahsuai soalan-soalan yang mencabar

7.

Bimbingan dan Kaunseling

8.

Program semas citu sekolah

9.

Khemah ibadah

10.

Bacaan Yassin

11.

Motivasi Pagi Jumaat

12.

Perkampungan UPSR

TINDAKAN

Guru Besar
PK 1
Penyelaras
Guru Agama

Guru Besar
PK 1
Penyelaras
Guru Tahun 6
Guru Agama

Guru Besar
PK 1
Penyelaras
Semua guru

PELAN BERTINDAK
PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2013
BIL

PERKARA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

1.

Mesyuarat & Perbincangan

2.

Ujian Diagnostik

3.

Ujian Bulanan

4.

Taklimat ibubapa / penjaga

5.

Kelas Bimbingan

6.

Motivasi Pagi Jumaat

7.

Motivasi

8.

Teknik Menjawab Soalan

9.

Ujian Pengesanan

10.

PKSR 1

11.

Ujian Percubaan

12.

Projek OPS UPSR


( Perkampungan UPSR )

13.

Khemah ibadah / Program


Qiamulail

14.

Majlis Bacaan Yassin

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*