You are on page 1of 17

Knjige Biblija

73 66 24 Biblija
27 27 Novizavjet
46 39 24 Stari zavjet
K P Z
1 1 1 1. Tora; knjiga Mojsijeva - Postanak (Genesis)
1 1 1 2. Tora; knjiga Mojsijeva - Izlazak (Exodus)
1 1 1 3. Tora; knjiga Mojsijeva - Levitska (Leviticus)
1 1 1 4. Tora; knjiga Mojsijeva - Brojevi (Numeri)
1 1 1 1 5. Tora; knjiga Mojsijeva - Ponovljeni zakon (Deuteronomium)
1 1 1 6 Joua (Isus Navin)
1 1 1 7 Suci
1 1 1 8 Ruta
1 1 1 9 1-2 Samuel/Samuilo
1 1 9 1-2 Samuel/Samuilo
1 1 1 10 1-2 Kraljevi/carevi
1 1 10 1-2 Kraljevi/carevi
1 1 1 11 1-2 Ljetopisi/dnevnici
1 1 11 1-2 Ljetopisi/dnevnici
1 1 1 12 Ezra (1 Ezdra/Jedra)
1 1 12 Nehemiah (2 Ezdra/Jezdra)
1 1 1 13 Estera/Jestira
1 1 1 14 Job
1 1 1 15 Psalmi
1 1 1 16 Mudre izreke
1 1 1 17 Knjiga propovjednika
1 1 1 18 Knjiga o Solomonu (Pjesma nad pjesmama)
1 1 1 19 Izaija/Isaija
1 1 1 20 Jeremija
1 1 1 21 Tualjke/Pla Jeremijin
1 1 1 22 Ezekijel/Jezekilj
1 1 1 23 Daniel/Danilo
1 24 Manji proroci
1 1 Hoea/Osija
1 1 Joel/Joilj
1 1 Amos
1 1 Obadija/Avdija
1 1 Jona
1 1 Mihej
1 1 Nahum/Naum
1 1 Habakuk/Avakum
1 1 Sefanija/Sofonija
1 1 Hagaj/Agej
1 1 Zaharija
1 1 Malahija
Rimokatolike i pravoslavne ukljuuju, ali protestantske ukljuuju:
1 Tobija
1 Judita
1 1. Makabejci
1 2. Makabejci
1 Mudrost (Solomonova)
1 Sirah
1 Baruh, ukljuuje Poslanicu Jeremijinu (Dodaci Jeremiji)
46 39 24
Dodaci Danijelu/Danilu
Dodaci Esterii
Pravoslavna (Jerusalimski sinod) ukljuuje:
1. Jezdrina (v. Ezdra za druga imena)
3. Makavejci
4. Makavejci (u dodatku, ali ne kanonski)
Molitva Manasijina
Psalm 151
Ruska i etiopska pravoslavna ukljuuju:
2. Jezdrina (v. Ezdra za druga imena)
Etiopska pravoslavna Biblija ukljuuje:
Knjiga Jubileja
Enoh
Uredbe apostolske crkve
1-3 Meqabyan
Sirijska Peshitta Biblija ukljuuje:
Psalm 152-155
2. Baruh
++++++++++++++++++++++++
Stari zavjet - je dio Biblije kojim se podjednako slue idovi i krani.
Stari zavjet obuhvaa 39 protokanonskih (istovjetne s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih knjiga (protestanti ih zovu apokrifima). Dijelimo ih u knjige zakona, povijesne, mudrosne knjige, poeziju i proroke. Jedina razlika izmeu protestantske i h
Sadraj
1 Petoknjije - knjige zakona
2 Povijesne knjige
3 Mudrosne knjige
4 Proroke knjige
4.1 Glavni proroci
4.2 "Manji" proroci

Petoknjije - knjige zakona
idovska tradicija prvih pet knjiga Starog zavjeta naziva Torah (hrv. Zakon), a hrvatski naziv "Petoknjije" prijevod je grkog izraza Pentateuhos. Petoknjije se sastoji od sljedeih knjiga:
1. Knjiga Postanka/Postanja (Genesis)
Dijeli se na dvije cjeline: prva iznosi idovske predaje o stvaranju svijeta i prvih ljudi te
zavrava priom o opem potopu. Ima mitoloku tematiku, govori o odnosu ovjeka i Boga. Drugi je dio vezan uz povijesnu tematiku te prikazuje predaje iz ivota idovskog naroda.
2. Knjiga Izlaska (Exodus)
Druga i s vjerskog stajalita najvanija knjiga Petoknjija. Prvi dio tematski govori o Mojsijevu ivotu i bijegu idova iz Egipta, a drugi o sklapanju Sinajskog Saveza i daje se prikaz svih propisa kao i vjerskih obreda koji su njima doneseni.
3. Levitski zakonik (Leviticus)
4. Knjiga Brojeva (Numeri)
5. Ponovljeni zakon (Deuteronomii)
(u zagradama su navedeni latinski nazivi knjiga).
Povijesne knjige
6. Joua
7. Knjiga o Sucima
8. Ruta
9. Prva knjiga o Samuelu
10. Druga knjiga o Samuelu
11. Prva knjiga o kraljevima
12. Druga knjiga o kraljevima
13. Prva Knjiga Ljetopisa
14. Druga Knjiga Ljetopisa
15. Ezra/Jezdra
16. Nehemija/Nemija
17. Tobija (*)
18. Judita (*)
19. Estera/Jestira
20. Prva knjiga o Makabejcima (*)
21. Druga knjiga o Makabejcima (*)
Mudrosne knjige
22. Psalmi
23. Job/Jov
24. Mudre izreke
25. Propovjednik
26. Pjesma nad pjesmama
27. Knjiga Mudrosti (*)
28. Knjiga Sirahova (*)
Proroke knjige
Glavni proroci
29. Izaija/Isaije
30. Jeremija
31. Tualjke
32. Baruh (*)
33. Ezekiel/Jezekilja
34. Daniel/Danilo
"Manji" proroci
35. Hoea/Osija
36. Joel/Joilj
37. Amos
38. Obadija/Avdija
39. Jona
40. Mihej
41. Nahum/Naum
42. Habakuk/Avakum
43. Sefanija/Sofonija
44. Hagaj/Agej
45. Zaharija
46. Malahija
(*) knjige oznaene zvjezdicom ne postoje u protestantskoj inaici Biblije (kao niti u hebrejskom kanonu), to su tzv. apokrifne knjige
1 Petoknjije - knjige zakona
2 Povijesne knjige
3 Mudrosne knjige
4 Proroke knjige
4.1 Glavni proroci
4.2 "Manji" proroci
5 1 Petoknjije - knjige zakona
1 1. Knjiga Postanka/Postanja (Genesis)
1 2. Knjiga Izlaska (Exodus)
1 3. Levitski zakonik (Leviticus)
1 4. Knjiga Brojeva (Numeri)
1 5. Ponovljeni zakon (Deuteronomii)
16 Povijesne knjige
1 6. Joua
1 7. Knjiga o Sucima
1 8. Ruta
1 9. Prva knjiga o Samuelu
1 10. Druga knjiga o Samuelu
1 11. Prva knjiga o kraljevima
1 12. Druga knjiga o kraljevima
1 13. Prva Knjiga Ljetopisa
1 14. Druga Knjiga Ljetopisa
1 15. Ezra/Jezdra
1 16. Nehemija/Nemija
1 17. Tobija (*)
1 18. Judita (*)
1 19. Estera
1 20. Prva knjiga o Makabejcima (*)
1 21. Druga knjiga o Makabejcima (*)
7 Mudrosne knjige
1 22. Psalmi
1 23. Job/Jov
1 24. Mudre izreke
1 25. Propovjednik
1 26. Pjesma nad pjesmama
1 27. Knjiga Mudrosti (*)
1 28. Knjiga Sirahova (*)
Proroke knjige
Glavni proroci
1 29. Izaija/Isaije
1 30. Jeremija
1 31. Tualjke
1 32. Baruh (*)
1 33. Ezekiel/Jezekilja
1 34. Daniel/Danilo
"Manji" proroci
35. Hoea/Osija
36. Joel/Joilj
37. Amos
38. Obadija/Avdija
39. Jona
40. Mihej
41. Nahum/Naum
42. Habakuk/Avakum
43. Sefanija/Sofonija
44. Hagaj/Agej
45. Zaharija
46. Malahija
Stari zavjet obuhvaa 39 protokanonskih (istovjetne s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih knjiga (protestanti ih zovu apokrifima). Dijelimo ih u knjige zakona, povijesne, mudrosne knjige, poeziju i proroke. Jedina razlika izmeu protestantske i h
idovska tradicija prvih pet knjiga Starog zavjeta naziva Torah (hrv. Zakon), a hrvatski naziv "Petoknjije" prijevod je grkog izraza Pentateuhos. Petoknjije se sastoji od sljedeih knjiga:
zavrava priom o opem potopu. Ima mitoloku tematiku, govori o odnosu ovjeka i Boga. Drugi je dio vezan uz povijesnu tematiku te prikazuje predaje iz ivota idovskog naroda.
Druga i s vjerskog stajalita najvanija knjiga Petoknjija. Prvi dio tematski govori o Mojsijevu ivotu i bijegu idova iz Egipta, a drugi o sklapanju Sinajskog Saveza i daje se prikaz svih propisa kao i vjerskih obreda koji su njima doneseni.
(*) knjige oznaene zvjezdicom ne postoje u protestantskoj inaici Biblije (kao niti u hebrejskom kanonu), to su tzv. apokrifne knjige
Stari zavjet obuhvaa 39 protokanonskih (istovjetne s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih knjiga (protestanti ih zovu apokrifima). Dijelimo ih u knjige zakona, povijesne, mudrosne knjige, poeziju i proroke. Jedina razlika izmeu protestantske i h
Druga i s vjerskog stajalita najvanija knjiga Petoknjija. Prvi dio tematski govori o Mojsijevu ivotu i bijegu idova iz Egipta, a drugi o sklapanju Sinajskog Saveza i daje se prikaz svih propisa kao i vjerskih obreda koji su njima doneseni.
73 Biblija
46 Stari zavjet
27 Novi zavjet
46 Stari zavjet
1 1 Post Z P Knjiga Postanka
2 2 Izl Z P Knjiga Izlaska
3 3 Lev Z P Levitski zakonik
4 4 Br Z P Knjiga Brojeva
5 5 Pnz Z P Ponovljeni zakon
1 6 J Z P Joua
2 7 Suci Z P Suci
3 8 Rut Z P Knjiga o Ruti
4 9 1Sam Z P Prva knjiga o Samuelu
5 10 2Sam Z P Druga knjiga o Samuelu
6 11 1Kr Z P Prva knjiga o Kraljevima
7 12 2Kr Z P Druga knjiga o Kraljevima
8 13 1Ljet Z P Prva knjiga Ljetopisa
9 14 2Ljet Z P Druga knjiga Ljetopisa
10 15 Ezr Z P Knjiga Ezrina R Prije ljetopisa
11 16 Neh Z P Knjiga Nehemijina Prije ljetopisa
12 17 Tob D Tobija
13 18 Jdt D Judita
14 19 Est Z P Estera
15 20 1Mak D Prva knjiga o Makabejcima
16 21 2Mak D Druga knjiga o Makabejcima
1 22 Ps Z P Psalmi
2 23 Job Z P Job
3 24 Izr Z Mudre izreke
4 25 Prop z Propovjednik
5 26 Pj z Pjesma nad pjesmama
6 27 Mudr D Knjiga Mudrosti
7 28 Sir D Knjiga Sirahova
8 29 Iz Z Izaija
9 30 Z Jeremija
10 31 T z Tualjke
11 32 Bar D Baruh
12 33 Ez Z Ezekiel
13 34 Dn Z Daniel
14 35 Ho z Hoea
15 36 Jl z Joel
16 37 Am z Amos
17 38 Ob z Obadija
18 39 Jon z Jona
19 40 Mih z Mihej
20 41 Nah z Nahum
21 42 Hab z Habakuk
22 43 Sef z Sefanija
23 44 Hag z Hagaj
24 45 Zah z Zaharija
25 46 Mal z Malahija

27 Novi zavjet
1 1 Mt Evanelje po Mateju
2 2 Mk Evanelje po Marku
3 3 Lk Evanelje po Luki
4 4 Iv Evanelje po Ivanu
1 5 Dj Djela apostolska
2 6 Rim Poslanica Rimljanima
3 7 1Kor 1. poslanica Korinanima
4 8 2Kor 2. poslanica Korinanima
5 9 Gal Poslanica Galaanima
6 10 Ef Poslanica Efeanima
7 11 Fil Poslanica Filipljanima
8 12 Kol Poslanica Koloanima
9 13 1Sol 1. poslanica Solunjanima
10 14 2Sol 2. poslanica Solunjanima
11 15 1Tim 1. poslanica Timoteju
12 16 2Tim 2. poslanica Timoteju
13 17 Tit Poslanica Titu
14 18 Flm Poslanica Filemonu
15 19 Heb Poslanica Hebrejima
16 20 Jak Jakovljeva poslanica
17 21 1Pt 1. Petrova poslanica
18 22 2Pt 2. Petrova poslanica
19 23 1Iv 1. Ivanova poslanica
20 24 2Iv 2. Ivanova poslanica
21 25 3Iv 3. Ivanova poslanica
22 26 Jd Poslanica Jude apostola
23 27 Otk Otkrivenje
KATOLICI
. 73 . . . Biblija
. 46 . . . Stari zavjet
. 27 . . . Novi zavjet
PROTESTANTI
. 66 . . . Biblija
. 39 . . . Stari zavjet
. 27 . . . Novi zavjet
. 39 . . . Stari zavjet
1 1 Post Z P Knjiga Postanka
2 2 Izl Z P Knjiga Izlaska
3 3 Lev Z P Levitski zakonik
4 4 Br Z P Knjiga Brojeva
5 5 Pnz Z P Ponovljeni zakon
1 6 J Z P Joua
2 7 Suci Z P Suci
3 8 Rut Z P Knjiga o Ruti
4 9 1Sam Z P Prva knjiga o Samuelu
5 10 2Sam Z P Druga knjiga o Samuelu
6 11 1Kr Z P Prva knjiga o Kraljevima
7 12 2Kr Z P Druga knjiga o Kraljevima
8 13 1Ljet Z P Prva knjiga Ljetopisa
9 14 2Ljet Z P Druga knjiga Ljetopisa
10 15 Ezr Z P Knjiga Ezrina
11 16 Neh Z P Knjiga Nehemijina
12 17 Tob D Tobija
13 18 Jdt D Judita
14 19 Est Z P Estera
15 20 1Mak D Prva knjiga o Makabejcima
16 21 2Mak D Druga knjiga o Makabejcima
1 22 Ps Z P Psalmi
2 23 Job Z P Job
3 24 Izr Z Mudre izreke
4 25 Prop z Propovjednik
5 26 Pj z Pjesma nad pjesmama
6 27 Mudr D Knjiga Mudrosti
7 28 Sir D Knjiga Sirahova
8 29 Iz Z Izaija
9 30 Z Jeremija
10 31 T z Tualjke
11 32 Bar D Baruh
12 33 Ez Z Ezekiel
13 34 Dn Z Daniel
14 35 Ho z Hoea
15 36 Jl z Joel
16 37 Am z Amos
17 38 Ob z Obadija
18 39 Jon z Jona
19 40 Mih z Mihej
20 41 Nah z Nahum
21 42 Hab z Habakuk
22 43 Sef z Sefanija
23 44 Hag z Hagaj
24 45 Zah z Zaharija
25 46 Mal z Malahija

27 Novi zavjet
1 1 Mt Evanelje po Mateju
2 2 Mk Evanelje po Marku
3 3 Lk Evanelje po Luki
4 4 Iv Evanelje po Ivanu
1 5 Dj Djela apostolska
2 6 Rim Poslanica Rimljanima
3 7 1Kor 1. poslanica Korinanima
4 8 2Kor 2. poslanica Korinanima
5 9 Gal Poslanica Galaanima
6 10 Ef Poslanica Efeanima
7 11 Fil Poslanica Filipljanima
8 12 Kol Poslanica Koloanima
9 13 1Sol 1. poslanica Solunjanima
10 14 2Sol 2. poslanica Solunjanima
11 15 1Tim 1. poslanica Timoteju
12 16 2Tim 2. poslanica Timoteju
13 17 Tit Poslanica Titu
14 18 Flm Poslanica Filemonu
15 19 Heb Poslanica Hebrejima
16 20 Jak Jakovljeva poslanica
17 21 1Pt 1. Petrova poslanica
18 22 2Pt 2. Petrova poslanica
19 23 1Iv 1. Ivanova poslanica
20 24 2Iv 2. Ivanova poslanica
21 25 3Iv 3. Ivanova poslanica
22 26 Jd Poslanica Jude apostola
23 27 Otk Otkrivenje
KATOLICI
. 73 . . . Biblija
. 46 . . . Stari zavjet
. 27 . . . Novi zavjet
PROTESTANTI
. 66 . . . Biblija
. 39 . . . Stari zavjet
. 27 . . . Novi zavjet
. 39 . . . Stari zavjet
1 1 Post Z P Knjiga Postanka
2 2 Izl Z P Knjiga Izlaska
3 3 Lev Z P Levitski zakonik
4 4 Br Z P Knjiga Brojeva
5 5 Pnz Z P Ponovljeni zakon
1 6 J Z P Joua
2 7 Suci Z P Suci
3 8 Rut Z P Knjiga o Ruti
4 9 1Sam Z P Prva knjiga o Samuelu
5 10 2Sam Z P Druga knjiga o Samuelu
6 11 1Kr Z P Prva knjiga o Kraljevima
7 12 2Kr Z P Druga knjiga o Kraljevima
8 13 1Ljet Z P Prva knjiga Ljetopisa
9 14 2Ljet Z P Druga knjiga Ljetopisa
10 15 Ezr Z P Knjiga Ezrina
11 16 Neh Z P Knjiga Nehemijina
12 17 Tob D Tobija
13 18 Jdt D Judita
14 19 Est Z P Estera
15 20 1Mak D Prva knjiga o Makabejcima
16 21 2Mak D Druga knjiga o Makabejcima
1 22 Ps Z P Psalmi
2 23 Job Z P Job
3 24 Izr Z Mudre izreke
4 25 Prop z Propovjednik
5 26 Pj z Pjesma nad pjesmama
6 27 Mudr D Knjiga Mudrosti
7 28 Sir D Knjiga Sirahova
8 29 Iz Z Izaija
9 30 Z Jeremija
10 31 T z Tualjke
11 32 Bar D Baruh
12 33 Ez Z Ezekiel
13 34 Dn Z Daniel
14 35 Ho z Hoea
15 36 Jl z Joel
16 37 Am z Amos
17 38 Ob z Obadija
18 39 Jon z Jona
19 40 Mih z Mihej
20 41 Nah z Nahum
21 42 Hab z Habakuk
22 43 Sef z Sefanija
23 44 Hag z Hagaj
24 45 Zah z Zaharija
25 46 Mal z Malahija

27 Novi zavjet
1 1 Mt Evanelje po Mateju
2 2 Mk Evanelje po Marku
3 3 Lk Evanelje po Luki
4 4 Iv Evanelje po Ivanu
1 5 Dj Djela apostolska
2 6 Rim Poslanica Rimljanima
3 7 1Kor 1. poslanica Korinanima
4 8 2Kor 2. poslanica Korinanima
5 9 Gal Poslanica Galaanima
6 10 Ef Poslanica Efeanima
7 11 Fil Poslanica Filipljanima
8 12 Kol Poslanica Koloanima
9 13 1Sol 1. poslanica Solunjanima
10 14 2Sol 2. poslanica Solunjanima
11 15 1Tim 1. poslanica Timoteju
12 16 2Tim 2. poslanica Timoteju
13 17 Tit Poslanica Titu
14 18 Flm Poslanica Filemonu
15 19 Heb Poslanica Hebrejima
16 20 Jak Jakovljeva poslanica
17 21 1Pt 1. Petrova poslanica
18 22 2Pt 2. Petrova poslanica
19 23 1Iv 1. Ivanova poslanica
20 24 2Iv 2. Ivanova poslanica
21 25 3Iv 3. Ivanova poslanica
22 26 Jd Poslanica Jude apostola
23 27 Otk Otkrivenje