You are on page 1of 41

COALA GIMNAZIAL GOTTLOB

Disciplina: Limba i literatura romn!"ro#esor: $ITI% MI&A'LA
Nr( )e ore*s!pt!mn!: +
COM"'T'N,' G'N'-AL'. /OCIAL' I CI0IC'
1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i
dialogat
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse
0ALO-I I ATIT%DINI
1 Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii
2 timularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
3 Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a
folosi limbajul ntr!o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere social
4 Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului
cultural
5 "ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural
CON,IN%T%-I
Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a #$$!a%
&% Lectura
&%&% Cartea ! obiect cultural% 'ditura(% Colecia(% )steriscul(% ubsolul de pagin(%
&%*% +eoria literar
&%*%&% Structura operei literare% tructuri n textele epice ,proce)ee )e le1are a sec2en3elor. timp, spaiu, mo)alit!3i )e caracteri4are a persona5elor- i lirice ,concordana
dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de aceasta-%
&%*%*% Figurile de stil% -epeti3ia #onetic! 6alitera3ia7( Meta#ora( &iperbola(
&%*%.% Versificaia% +ipuri de rim% -itmul( "iciorul metric 6bisilabic7( Tipuri )e ritm 6iambic i tro8aic7(
&%*%/% Genuri i specii. 0enurile epic i liric% pecii literare obligatorii1 nu2ela. imnul%
&%.% Textul
&%.%&% Texte literare ! populare i culte ! aparinnd diverselor genuri i specii%
&%.%*% Texte nonliterare: mersul trenurilor, (programul de spectacol%
e vor selecta 9:; te<te literare )e ba4!, destinate studiului aprofundat% 2ntre acestea vor fi incluse n
mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne% 'le pot fi nsoite de
scurte texte auxiliare ,literare sau nonliterare, inclusiv contemporane-% )utorii de manuale sau profesorii au libertatea s aleag texte!suport n msur s evidenieze noiunile
cuprinse la punctele &%*%* 3 &%*%4 i &%.%&% i &%.%*% )ceste texte trebuie s respecte urmtoarele criterii1 valoric!estetic, ormativ, adecvare la vrst%
2. Practica raional i funcional a limbii
*%&% Comunicarea oral
*%&%&% Structurarea textului oral. Textul dialogat i cel monologat. A)ec2area elementelor non2erbale la mesa5( Mo)alit!3i )e e<primare a pre#erin3elor i a opiniilor(
*%&%*% Situaia de comunicare% ituaia de comunicare dialogat i monologat ,actualizare-%
Rezumatul oral ,actualizare-%
?Dialo1ul #ormal i )ialo1ul in#ormal(
(e recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte )e 2orbire1
! susinerea unei conversaii ,direct sau telefonic-5
! prezentarea unor lucrri 6 materiale 6 activiti realizate individual sau n ec7ip5
! formularea de argumente sau contraargumente ntr!o discuie5
! stabilirea de comparaii sau de analogii5
! formularea unei opinii%
( Coninuturile marcate cu asterisc sunt facultative%
*%*% Scrierea
*%*%&% Procesul scrierii. )lctuirea planului unei lucrri pe o tem dat% Or1ani4area i
reor1ani4area unui te<t propriu% Cererea(
*%*%*% Contexte i forme de realizare
=ia )e lectur!( >"re4entarea unui e2eniment cultural ,lansare de carte, vernisaj al unei
expoziii, premiera unui spectacol de teatru, festiviti de premiere etc%-%
"escrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele i motivarea opiunilor%
Compuneri narative, descriptive i informative5 inserarea dialogului n compuneri%
Comentarea unor secvene din textele studiate5 comentarea semni#ica3iilor titlului5 rezumatul scris ,actualizare-, caracteri4are )e persona5%
2n toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiional sau de alt natur, de ordonare, de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine exclusiv de
opiunea autorului de manual i a profesorului% e recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul textului literar i nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al
valorilor stilistice, exigen absolut necesar, mai ales n cazul elementelor de lexic% Concepia pe care s!a ntemeiat prezentul curriculum este c, n coal, predarea!nvarea va
urmri 8limba n funciune9, n variantele ei oral i scris, normat i literar, iar nu 8limba ca sistem abstract9% $ntereseaz iziunea comunicati!pragmatic a prezentei
programe, nu predarea "n i pentru sine a unor 8cunotine gramaticale9, ci a#ordarea funcional i aplicati a acestora, n calitatea lor de elemente care contribuie la
structurarea unei comunicri corecte i eficiente% 2n acest sens, se recomand, n toate cazurile, exerciii de tip analitic ,de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere, de
difereniere- i de tip sintetic ,de modificare, de completare, de exemplificare, de construcie-% e vor evidenia aspecte innd de ortografie, de punctuaie i de ortoepie, de
exprimare corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare% e sugereaz ca, n prezentarea roblemelor noi, profesorul s actualizeze cunotinele asimilate anterior de
ctre elevi avnd ca baz texte lustrnd limba romn contemporan, pornind de la un text, de la o situaie concret de comunicare, i nu de la noiunile teoretice%
"imensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului textelor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai
eficient%
?ncepn) cu anul colar @AA9:@AAB se 2or respecta normele pre2!4ute )e DOOM. e)i3ia a II:a(
C( Elemente de construcie a comunicrii
.%&% $oiuni de sintax
Raporturile de coordonare i de subordonare n propoziie i n fraz%
%.&. 'exicul
/ensul cu2intelor Dn conte<t(
:ijloacele de mbogire a vocabularului%,actualizare-
"erivarea ,actualizare-% erii derivative ,aplicativ-%
Compunerea ,actualizare-%
c7imbarea valorii gramaticale sau conversiunea ,actualizare-%
?mprumuturile(
"leonasmul(
"aronimele(
Categorii semantice ,actualizare-% inonime% )ntonime% ;monime%
Cu2intele polisemantice( "olisemia i omonimia: asemnri i deosebiri%
>%nit!3i #ra4eolo1ice(
.%.% $oiuni de fonetic ,actualizare-%
=olosirea corect! a accentului Dn limba romn!( Nume proprii 1reit accentuate(
.%/% (orfosintaxa
.%/%&% Ver#ul ,actualizare-% )lte verbe copulative1 a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea%
Diate4ele: acti2!. pasi2! 6complementul )e a1ent7. re#le<i2! ,pronumele re#le<i2-%
:odurile% +impurile% <ersoana% =umrul ,actualizare-%
0alori e<presi2e ale 2erbului Dn )i#erite conte<te 6aplicati27(
0erbele personale i 2erbele impersonale( "ropo4i3ia #!r! subiect(
Locu3iunea 2erbal!(
>unciile sintactice ale verbului i ale locuiunii verbale la moduri personale ,predicat verbal, predicat nominal-, la mo)uri nepersonale 6subiect. nume pre)icati2. complement
)irect. complement in)irect. complemente circumstan3iale. atribut 2erbal7(
.%/%*% Su#stantiul ,actualizare-%
Locu3iunea substanti2al!( >unciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale ,subiect, complement direct, complement indirect, complemente circumstaniale de
de loc, de timp, de mod, atribut substanti2al 1eniti2al. prepo4i3ional. apo4i3ional-
.%/%.% Su#stitui ai su#stantiului%
.%/%.%&% Pronumele ,actualizare-
<ronumele personal, posesiv, demonstrativ% >orme i cazuri%
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal ne8ot!rt( =orme. ca4uri i #unc3ii sintactice(
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal ne1ati2( =orme. ca4uri i #unc3ii sintactice(
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal intero1ati2( =orme. ca4uri i #unc3ii sintactice.
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal relati2( "ronumele relati2 compus ceea
ce. Acor)ul pronumelui relati2( =orme. ca4uri i #unc3ii sintactice(
A)5ecti2ul pronominal )e Dnt!rire ,exerciii de acord-%
>uncii sintactice ale pronumelor ,subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complement circumstanial de loc, de timp i de mod, atribut pronominal
1eniti2al i atribut pronominal prepo4i3ional7(
.%/%.%*% $umeralul ,actualizare-% ?Alte tipuri )e numerale( >unciile sintactice ale numeralului%
.%/%/. )eterminanii su#stantiului
*d+ectiul ,actualizare-%
>Mi5loacele e<presi2e )e re)are a superlati2ului absolut Dn limba romn! actual!%
Locu3iunea a)5ecti2al!( >unciile sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale ,atribut adjectival, nume predicativ-%
.%/%4% Prile de or#ire neflexi#ile.
.%/%4%&% *der#ul ,actualizare-%
A)2erbele intero1ati2e. relati2e. >ne8ot!rte(
Locu3iunea a)2erbial!(
A)2erbele pre)icati2e i locu3iunile a)2erbiale pre)icati2e(
>unciile sintactice ale adverbului i ale locuiunii adverbiale ,complement circumstanial de mod, de timp, de loc, atribut adverbial, pre)icat 2erbal. nume pre)icati27( A)2erbe
#!r! #unc3ie sintactic!(
.%/%4%*% Prepoziia ,actualizare-%
Locu3iunea prepo4i3ional!( Regimul cazual%
.%/%4%.% Con+uncia ,actualizare-% Conjunciile i locu3iunile con5unc3ionale coordonatoare i u#ordonatoare.
.%/%4%/% ,nter+ecia ,actualizare-
/tructura anului colar @AEC: @AE+
/emestrul I /emestrul al II:lea

/!pt!mna Data /!pt!mna Data
I E9:@A(AF(@AEC I EA:E+(A@(@AE+
II @C:@B(AF(@AEC II EB:@E(A@(@AE+
III CA:A+(EA(@AEC III @+:@;(A@(@AE+
I0 AB(:EE(EA(@AEC I0 AC:AB(AC(@AE+
0 E+:E;(EA(@AEC 0 EA:E+(AC(@AE+
0I @E:@G(EA@AEC 0I EB:@E(AC(@AE+
0II @;:AE(EE(@AEC 0II @+:@;(AC(@AE+
0III A+:A;(EE(@AEC 0III CE(AC:A+(A+(@AE+
IH EE:EG(EE(@AEC COALA
ALT='L
AB(A+(@AE+:EE(A+(@AE+
H E;:@@(EE(@AEC 0ACAN,A D'
"-IM0A-
E@(A+(@AE+:@@(A+(@AE+
HI @G:@F(EE(@AEC IH @C:@G(A+(@AE+
HII A@:A9(E@(@AEC H @;(A+:A@(AG(@AE+
HIII AF:EC(E@(@AEC HI AG:AF(AG(@AE+
HI0 E9:@A(E@(@AEC HII E@:E9(AG(@AE+
H0 A9:EA(AE(@AE+ HIII EF:@C(AG(@AE+
H0I EC:EB(AE(@AE+ HI0 @9:CA(AG(@AE+
H0II @A:@+(AE(@AE+ H0 A@:A9(A9(@AE+
H0III @B:CE(AE(@AE+ H0I AF:EC(AG(@AE+
0acan3a
intersemestrial!
AE(A@(@AE+:AF(A@(@AE+ H0II E9:@A(AG(@AE+
0ACAN,A D'
0A-
@E(A9 I E+(AF(@AE+
"lani#icare calen)aristic!
Clasa a 0II:a
/tructura anului colar: *?&.6*?&/
Cursuri1 C9 de sptmni5 E++ de ore6an
/emestrul I: E; sptmni, + ore6sptmn = B@ de ore
/emestrul al II:lea: E; de sptmni + ore 6 sptmn = B@ de ore ,din care & mai *?&/, @ iunie *?&/ sunt zile libere-
ptmna B I EE aprilie @AE+1 COALA ALT='L : /A /TII MAI M%LT'. /A =II MAI B%N J ,activiti extracolare i extracurriculare, avnd orar
specific-5
Te4e: sem% $, pn pe @A )ecembrie @AEC ,spt% E+-%5 sem% $$, pn pe @C mai @AE+ ,spt% E+-
Zile libere1 & :ai *?&/, @ iunie *?&/
/emestrul I
%nitatea )e
Dn2!3are
Competen3e speci#ice Con3inuturi Nr( )e
ore
alocate
/!pt!mna Obser2a3ii
<rezentarea
programei i a
manualului5
recapitularea
materiei din anii
precedeni5
evaluare
predictiv5
actualizarea
cunotinelor
&%&% nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
*%/% adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog
sau monolog5
*%&% asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr!un mesaj oral5
<rezentarea i ndrumarea lecturii
'valuarea competenelor de lectur i de
nelegere a unui text literar6nonliterar
)ctualizarea cunotinelor
'valuare predictiv
9 I : II
%nitatea E
KCu2ntL )e
Tu)or Ar18e4i
&%&% nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
&%.% integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii5
&%/% sesizarea abaterilor de la normele limbii literare ntr!un mesaj
ascultat5
&%4% aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
*%*% valorificarea categoriilor semantice nvate n contexte diferite5
*%.% respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
*%/% adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog
sau monolog5
Cartea ! obiect cultural
olicitarea opiniei
=oiuni elementare de sintaxa propoziiei
i a frazei%
:odaliti de exprimare a preferinelor i
a opiniilor% )rgumentarea unui punct de
vedere
Aexicul
>onetica
>ia de lectur
@9
II
III: 0III
*%4% cooperarea n interaciunile de grup5
.%.% sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor
gramaticale i lexicale nvate, ntr!un text citit5
/%*% utilizarea corect i nuanat a categoriilor semantice nvate5
/%.% organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific5
/%4% folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii
textului5
%nitatea @
KIapa lui 0o)!L
)e Mi8ail
/a)o2eanu
&%4% aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
*%&% asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr!un mesaj oral5
*%.% respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
*%4% cooperarea n interaciunile de grup5
.%&% citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare,
demonstrnd nelegerea acestora5
.%*% recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului
epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric5
.%.% sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor
gramaticale i lexicale nvate, ntr!un text citit5
/%&% exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor5
/%.% organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific5
/%/% utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie%
tructuri n textele epice
#erbul
:onologul
@+ IH:HI0
%nitatea C
KAmintiri )in
copil!rieL )e Ion
Crean1!
&%&% nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
*%&% asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr!un mesaj oral5
*%.% respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
*%/% adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog
sau monolog5
.%&% citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare,
demonstrnd nelegerea sensului acestora5
.%*% recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului
epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric5
.%.% sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor
gramaticale i lexicale nvate, ntr!un text citit5
/%&% exprimarea, n scris, a propriilor opinii i atitudini5
/%/ utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
/%4% folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii
textului5
ubstantivul
)rticolul
"ialogul
ubstitui ai substantivului ,pronumele i
numeralul-
E9 H0:H0III
<regtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei
;bs%1 "iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului
C HI
;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur EA II:HI0
TOTAL O-' "' /'M'/T-%L I B@
/emestrul al II:lea
%nitatea )e
Dn2!3are
Competen3e speci#ice Con3inuturi Nr( )e ore
alocate
/!pt!mnaObser2a3
ii
%nitatea +
KC!lin #ile
)in po2esteL
)e Mi8ai
'minescu
&%&% nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
&%.% integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii5
&%4% aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
*%. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
*%/ adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau
monolog5
.%&% citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.%*% recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i
a procedeelor de expresivitate n textul liric5
.%. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale
i lexicale nvate, ntr!un text citit5
/%/ utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
ubstitui ai substantivului ,pronumele i
numeralul-
0enul liric
>iguri de stil% 'lemente de versificaie%
Concordana dintre forma grafic a
poeziei i ideea transmis de aceasta
"escrierea
"eterminanii substantivului ,adjectivul-
@; I:0II
%nitatea G
K"aa
&assanL )e
Geor1e
Cobuc
&%&% nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
&%.% integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii5
&%4% aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
*%. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
*%/ adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau
monolog5
.%&% citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.%*% recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i
a procedeelor de expresivitate n textul liric5
.%. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale
i lexicale nvate, ntr!un text citit5
/%/ utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
pecii ale genului epic 3 balada cult
<rile de vorbire neflexibile ,adverbul,
prepoziia, conjuncia i interjecia-
Or1ani4area i reor1ani4area unui te<t
propriu( Cererea
EC 0III:HI
%nitatea 9
&%4% aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
pecii ale genului epic ! nuvela
'lemente nonverbale n comunicarea oral
E@ HII:HI0
KDou! loturiL
)e I( L(
Cara1iale
*%&% asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr!un mesaj oral5
*%.% respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
*%4% cooperarea n interaciunile de grup5
.%&% citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd
nelegerea acestora5
.%*% recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i
a procedeelor de expresivitate n textul liric5
.%.% sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale
i lexicale nvate, ntr!un text citit5
/%&% exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor5
/%.% organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific5
/%/% utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie%
<rile principale de propoziie%
<redicatul
ubiectul
%nitatea B
KImn lui
te#an cel
MareL )e
0asile
Alecsan)ri
&%&% nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
&%.% integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii5
*%. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
*%4% cooperarea n interaciunile de grup5
.%&% citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.%*% recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i
a procedeelor de expresivitate n textul liric5
.%.% sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale
i lexicale nvate, ntr!un text citit
/%.% organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific5
/%/% utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
/%4% folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii
textului5
Imnul
<rile secundare de propoziie
)tributul
Complementul
>"re4entarea unui e2eniment cultural
EG H0:H0II
<regtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei
;bs%1 "iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului
C HIII
;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur 9 II:H0II
Total ore pentru semestrul al II:lea 9;
TOTAL O-'*AN E+A
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
-ecapitulare
/!pt!mna: I: II
Nr )e ore alocate: 9
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'2aluare
Timp
,nr%ore
-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
<rezentarea manualului i a programei &%&
*%&
*%/
;bservarea manualului
tabilirea de relaii ntre coninuturile
prevzute n program i parcurgerea lor
&
&
<rograma
colar,
manual
)ctivitate frontal
#erificarea competenelor de lectur i de
nelegere a unui text literar6nonliterar
.%&%
*%&%
Aectura expresiv a unor texte,
demonstrarea nelegerii textelor prin
participarea la discuii pe marginea lor i
prin rezolvarea unor cerine specifice
&
&
>ragmente
de texte
literare6
nonliterare
)ctivitate
individual
)ctivitate frontal
)ctivitate n grup
)precierea
rspunsurilor
)ctualizarea cunotinelor &%&
*%&
'xerciii de actualizare a cunotinelor .
&
*
>i de
lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
+est predictiv .%.
.%/
/%*
Rezolvarea exerciiilor propuse &
*
+est iniial )ctivitate
individual
'valuare
scris%
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea E
Nr )e ore alocate: @9
/!pt!mna: II: 0III: @C(AF:;(EE(@AEC
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'
2
a
l
u
a
r
e
Timp
,nr%ore
-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Cartea, obiect cultural%
8Cuvnt9 de +udor )rg7ezi, lectura
textului, vocabularul%
&%&
&%.
&%4
'xerciii de explicare a sensului
cuvintelor n context
'xerciii de identificare a cuvintelor
c7eie
&
*
:anual
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Cartea, obiect cultural
8Cuvnt9 de +udor )rg7ezi, analiza
textului%
&%&
&%.
&%4
'xerciii de nelegere a textului literar &
*
:anual
)uxiliare
didactice
Actiitate frontal
i indiidual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Cartea, obiect cultural
8Cuvnt9 de +udor )rg7ezi, interpretarea
textului%
&%&
&%.
&%4
'xerciii de interpretare a textului literar &
.
:anual
>ie de lucru
Actiitate frontal
i indiidual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur1 <ovestea crii% &%&
&%.
'xerciii de lectur corect i de
nelegere a unor texte literare%
&
.
>ie de lucru
Actiitate frontal
i indiidual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
olicitarea opiniei
:odaliti de exprimare a preferinelor i a
opiniilor% )rgumentarea unui punct de
vedere
&%&
&%.
&%4
'xerciii de identificare a structurilor
specifice solicitrii opiniei ntr!un text
literar6nonliterar
'xerciii de iniiere a unor dialoguri n
care se solicit6se ofer opinii
&
.
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
i pe grupe
)ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
=oiuni elementare de sintaxa propoziiei
i a frazei%
*%. 'xerciii de identificare a prepoziiilor i
conjuciilor i de explicare a rolului
acestora%
'xerciii de identificare a tipurilor de
propoziii%
&
.
:anualul%
>ie de
lucru%
)uxiliare
didactice%
)ctivitate
frontal%
)ctivitate
individual%

;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
=oiuni elementare de sintaxa propoziiei
i a frazei%
)plicaii%
*%. 'xerciii de segmentare a frazelor%
'xerciii de identificare a raporturilor
sintactice de coordonare i de
subordonare n propoziie i n fraz%
&
/
:anualul%
>ie de
lucru%
)uxiliare
didactice%
)ctivitate
frontal%
)ctivitate
individual%

;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul ,actualizare- *%*
*%.
*%4
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la structura vocabularului
limbii romne
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
:ijloacele interne de mbogire a
vocabularului
*%*
*%.
*%4
'xerciii de identificare a procedeelor de
mbogire a vocabularului
'xerciii de actualizare a noiunilor
teoretice referitoare la mijloacele interne
de mbogire a vocabularului
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
"erivarea ,actualizare-% erii derivative
,aplicativ-
*%*
*%.
*%4
'xerciii de identificare a cuvintelor
derivate din texte date
'xerciii de creare i de integrare n
context a cuvintelor derivate
'xerciii de creare a unor serii derivative
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
Compunerea ,actualizare-
*%*
*%.
*%4
'xerciii de identificare a cuvintelor
compuse din texte date
'xerciii de integrare n context a
cuvintelor compuse
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
c7imbarea valorii gramaticale sau
conversiunea ,actualizare-
*%*
*%.
*%4
'xerciii de identificare a cuvintelor
obinute prin conversiune n texte date
'xerciii de integrare n context a
cuvintelor obinute prin conversiune
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
)r7aisme% Regionalisme ,actualizare-
*%*
*%.
*%4
'xerciii de identificare a regionalismelor
i a ar7aismelor n texte date
'xerciii de integrare n context a
regionalismelor i a ar7aismelor
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur1 versuri dedicate
toamnei
.%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
4
Cri cu
poezii%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
?mprumuturile
*%*
*%.
*%4
.%.
'xerciii de identificare a unor cuvinte
mprumutate n texte date
'xerciii de identificare a sensului unor
mprumuturi din texte date
'xerciii de integrare n context a unor
mprumuturi
&
B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
Categorii semantice ,actualizare-%
inonime% )ntonime
*%*
*%.
*%4
/%*
'xerciii de identificare n texte date a
sinonimelor i antonimelor
'xerciii de integrare n context a seriilor
sinonimice
'xerciii de integrare n context a
antonimelor
&
B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
Categorii semantice% ;monimele%
Cu2intele polisemantice
*%*
*%.
*%4
/%*
'xerciii de difereniere a omografelor i
omofonelor
'xerciii de identificare n context a
omonimelor
'xerciii de identificare a sensurilor
cuvintelor polisemantice
&
B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
"olisemia i omonimia1 asemnri i
deosebiri
*%*
*%4
/%*
'xerciii de difereniere a omonimelor i
a cuvintelor polisemantice
'xerciii de integrare n context a
omonimelor i a cuvintelor polisemantice
&
B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
>%nit!3i #ra4eolo1ice
*%*
*%4
/%*
/%4
E!erciii de identificare a sensului
unitilor fra"eologice
E!erciii de utili"are a unitilor
fra"eologice
&
C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
"leonasmul( "aronimele
*%*
*%4
/%*
/%4
E!erciii de identificare a construciilor
pleonastice n diferite te!te
'xerciii de utilizare corect, n contexte
diferite, a paronimelor
&
C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aexicul
/ensul cu2intelor Dn conte<t
*%4
.%.
/%*
/%4
E!erciii de identificare a sensului unui
cunt n diferite conte!te
'xerciii de construire a unor contexte
diferite pentru a ilustra sensul propriu i
figurat al cuvintelor
&%
C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur% .%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
C
Cri cu
poezii%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
=oiuni de fonetic ,actualizare- /%* 'xerciii de identificare a diftongilor,
triftongilor i 7iatului%
'xerciii de desprire corect a
cuvintelor n silabe
&
D
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
=olosirea corect! a accentului Dn limba
romn!( >Nume proprii 1reit
accentuate
/%*
E!erciii de ortoepie
'xerciii de pronunare corect a
neologismelor
&
D
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
>ia de lectur /%. Realizarea unei fie de lectur, pornind
de la o oper citit
&
D
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)precierea
fielor de
lectur
.aluare /nitatea 0 *%*, .%.,
/%*, /%4
Rezolvarea de exerciii pe baza
noiunilor teoretice nsuite
&
D
>ie de
evaluare
)ctivitate
independent
)precierea
fielor de
evaluare
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea @
Nr )e ore alocate: @+
/!pt!mna: IH: HI0: EE(EE:@A(E@(@AEC
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'
2
a
l
u
a
t
e
Timp
,nr%
ore-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
tructuri n textele epice%
8$apa lui #od9 de :i7ail adoveanu%
Aectura textului, vocabularul%
.%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
"iscuii asupra evalurii lecturii
'xerciii de vocabular
&
@
:anual
0rila de
evaluare a
lecturii
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
8$apa lui #od9 de :i7ail adoveanu%
0enul epic ,actualizare-5 structura textului
epic
.%* 'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul epic
'xerciii de identificare a caracteristicilor
genului epic n textul studiat
'xerciii de delimitare a secvenelor
corespunztoare planurilor narative din
textul studiat
&
@
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
8$apa lui #od9 de :i7ail adoveanu%
Construcia subiectului5 aciune, conflict,
timp, spaiu
.%*
/%.
'xerciii de identificare a indicilor de
timp i spaiu al aciunii
'xerciii de rezumare a subiectului
&
@
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
8$apa lui #od9 de :i7ail adoveanu%
>"roce)ee )e le1are a sec2en3elor
.%*
/%.
'xerciii de identificare a etapelor
naraiunii i a sintagmelor care asigura
trecerea de la o secven la alta
&
@
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
8$apa lui #od9 de :i7ail adoveanu%
$nterpretarea textului%
&%4
/%&
/%.
'xerciii de comentare a sensului global
al textului
'xerciii de exprimare a opiniei n
legtur cu semnificaiile textului studiat
&
&?
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectur1 :i7ail adoveanu 8Eanul
)ncuei9%
*%. 'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&?
;pera
literar
8Eanul
)ncuei de
:i7ail
adoveanu%
>ie de lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<regtire pentru tez% /%&
.%.
'xerciii de recapitulare a materiei% *
&?
:anual%
>ie de lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aucrare scris pe semestrul $% *%.
.%*
Rezolvarea subiectelor de tez% &
&&
>ie de lucru%)ctivitate
individual
Corectarea
lucrrilor%
#erbul
)ctualizare% )lte verbe copulative ,a
ajunge, a iei, a se face, a rmne, a
nsemna, a prea-
.%.
/%/
'xerciii de utilizare corect a flexiunii
verbale
'xerciii de identificare a rolului verbelor
n enun
'xerciii de identificare a verbelor
predicative i nepredicative n texte date
'xerciii de identificare a verbelor
copulative n texte date
'xerciii de construire a unor enunuri cu
diverse verbe copulative
&
&&
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
Categorii gramaticale ale verbului% :odul,
timpul, persoana, numrul ,actualizare-%
:odul indicativ i timpurile lui
.%.
/%/
'xerciii de identificare a modului i
timpului verbelor n texte date
'xerciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul indicativ i la timpurile
indicativului n texte date
&
&&
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
Categorii gramaticale ale verbului% :odul
conjunctiv, modul condiional!optativ,
modul imperativ i timpurile lor% >uncii
sintactice ale verbelor la moduri personale
.%.
/%/
'xerciii de identificare a modurilor
,conjunctiv, condiional!optativ,
imperativ- i a timpurilor acestora n
texte date
'xerciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul conjunctiv,
condiional!optativ, imperativ i la
timpurile lor n texte date
&
&&
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%
:ircea ntimbreanu 8Recreaia mare9%
*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&*
;pera
literar
8Recreaia
mare9 de
:ircea
ntimbrean
u%
>ie de lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
Categorii gramaticale ale verbului%
:odurile nepersonale% >uncii sintactice
ale verbelor la moduri nepersonale
,subiect. nume pre)icati2. complement
)irect. complement in)irect.
complemente circumstan3iale. atribut
2erbal-
.%.
/%/
'xerciii de identificare a modurilor
nepersonale ale verbelor n texte date
'xerciii de analiz a verbelor la moduri
nepersonale i de stabilire a funciilor
sintactice
&
&*
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
Diate4ele( Diate4a acti2!( Diate4a pasi2!
6complementul )e a1ent7
.%.
/%/
'xeriii de stabilire a raportului dintre
subiect i aciune n funcie de interesul
emitorului
'xerciii de stabilire a corespondenei
ntre aciune, subiectul gramatical i
obiectul care suport aciunea
'xerciii de transformare a unor
construcii active n construcii pasive
'xerciii de identificare a autorului
aciunii verbului la diateza pasiv
'xerciii de identificare a
complementului de agent
&%
&*
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%
8>lorin scrie un roman9 de :ircea
Crtrescu%
*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&*
;pera
literar%
>ie de lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
Diate4a re#le<i2! 6pronumele re#le<i27 .%.
/%/
'xerciii de identificare a autorului
aciunii verbului la diateza reflexiv
'xerciii de transformare a unor
construcii active n construcii pasive
'xerciii de identificare a pronumelor
reflexive
&
&.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
0erbele personale i 2erbele
impersonale( "ropo4i3ia #!r! subiect
.%.
/%/
'xerciii de identificare a persoanei care
face aciunea n texte date
'xerciii de identificare a verbelor
personale i a verbelor impersonale n
texte date
'xerciii de analiz a verbelor personale
i impersonale
'xerciii de identificare a
perticularitilor proproiziiei fr subiect
&
&.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
#erbul
Locu3iunea 2erbal! .%.
/%/
'xerciii de identificare a sinonimelor
unor grupuri de cuvinte
'xerciii de identificare a locuiunilor
verbale n texte date
'xerciii de analiz a verbelor i
locuiunilor verbale din texte date
&
&.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
.aluare /nitatea & *%., .%.,
/%&, /%/
Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
&
&.
>i de
evaluare
)ctivitate
independent
)precierea
fielor de
evaluare
#erbul
0alori e<presi2e ale 2erbului Dn )i#erite
conte<te 6aplicati27
.%.
/%/
'xerciii de identificare a valorilor
expresive ale verbului n diferite contexte
'xerciii de construire a enunurilor din
care s rezulte valorile expresive ale
verbelor
&
&/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"iscutarea lucrrilor semestriale% Corectarea lucrrilor scrise de ctre elevi% &
&/
>ie de lucru )ctivitate
individual
)precierea
rspunsurilor%
:onologul
:onologul narativ &%4
*%&
'xerciii de identificare a
particularitilor monologului
'xerciii de construire a unui monolog
narativ
&
&/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
:onologul
:onologul informativ% Ftirea &%4
*%&
'xerciii de identificare a
particularitilor monologului informativ
i a modului de organizare a tirii ,ca
situaie de comunicare monologat-
&
&/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea C
Nr( )e ore alocate: E9
/!pt!mna: H0 I H0III: 9(AE(@AE+:CE(AE(@AE+
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'2aluare
Timp
,nr% ore-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
"escrierea subiectiv
8)mintiri din copilrie9 de $on Creang 3
lectura textului, vocabularul%
&%&
.%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
"iscuii asupra evalurii lecturii
&
&4
0rila de
evaluare a
lecturii
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectura aprofundat a textului1 8)mintiri
din copilrie9 de $on Creang 3 analiza
textului%
&%&
.%&
.%*
'xerciii de stabilire a sensului unui
cuvnt n context
'xerciii de utilizare a ac7iziiilor
lexicale noi
&
&4
:anualul
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectura aprofundat a textului1 8)mintiri
din copilrie9 de $on Creang%
<rocedee ale expresivitii% "escrierea
subiectiv ,caracteristici-%
.%&
.%*
/%4
'xerciii de identificare a procedeelor
artistice i de explicare a rolului lor
'xerciii de identificare a trsturilor
descrierii subiective din text
&
&4
:anualul
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"escrierea subiectiv i descrierea
obiectiv%
.%&
*%&
/%&
/%4
'xerciii de identificare a trsturilor
celor dou tipuri de descriere i de
comparare a lor
'xerciii de construire a unor texte de tip
descriptiv
&
&4
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%
Calistrat Eoga ! 8<e drumuri de munte9%

*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&B
;pera
literar%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
ubstantivul ,actualizare-
/%/
'xerciii de identificare a substantivelor,
a felului lor, a genului, numrului i
cazului acestora
'xerciii de construire a unor enunuri cu
substantive defective de singular6plural i
cu substantive colective
&
&B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
ubstantivul
Aocuiunea substantival /%/
/%4
'xerciii de identificare a sinonimelor
unor expresii din texte date
'xercitii de identificare a locuiunilor
substantivale n texte date
'xerciii de construire a unor enunuri cu
locuiuni substantivale
&
&B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
ubstantivul
>unciile sintactice ale substantivului i ale
locuiunii substantivale ,subiect,
complement direct, complement indirect,
complemente circumstaniale de loc, de
timp, de mod-
/%/
/%4
'xerciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale
substantivului6locuiunii substantivale
'xerciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea funciilor sintactice ale
substantivului 6locuiunii substantivale
&
&B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
ubstantivul
>unciile sintactice ale substantivului i ale
locuiunii substantivale ,atribut
substantival genitival, prepoziional,
apoziional-
/%/
/%4
'xerciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale
substantivului6locuiunii substantivale
'xerciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea funciilor sintactice ale
substantivului 6locuiunii substantivale
&
&C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
)rticolul ,actualizare- /%/
/%4
'xerciii de identificare a articolelor
'xerciii de construire de enunuri cu
diferite tipuri de articol
&
&C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"ialogul ,actualizare-
&%4
*%&
'xerciii de identificare a
particularitilor dialogului
'xerciii de construire a unui dialog
&
&C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"ialogul
trategii de meninere i de ntrerupere a
dialogului
&%4
*%&
'xerciii de construire a unui dialog
'xerciii de iniiere, meninere i de
ntrerupere a dialogului
&
&C
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
'lemente nonverbale n comunicarea oral% &%4
*%&
'xerciii de identificare a elementelor
nonverbale care apar n comunicarea
oral
'xerciii de construire a situaiilor de
comunicare oral cu folosirea de
elemente nonverbale
&
&D
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%

*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&D
;pera
literar%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
'valuare Unitatea . *%., .%.,
/%&, /%/
Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
*
&D
>i de
evaluare
)ctivitate
individual
)precierea
fielor de
evaluare
#E$E#%&'L al (()lea
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea +
Nr( )e ore alocate: @;
/!pt!mna: I I 0II: EA(A@:@;(AC(@AE+
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'2aluare
Timp
,nr% ore-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
tructuri n textele lirice
8Clin file din poveste9 de :i7ai
'minescu%
Aectura textului, vocabularul%
&%&
.%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
"iscuii asupra evalurii lecturii
'xerciii de vocabular
&
&
0rila de
evaluare a
lecturii
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectura aprofundat a textului1
8Clin file din poveste9 de :i7ai
'minescu%
0enul liric ,actualizare-% tructura textului
liric
&%&
.%*
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul liric
'xerciii de identificare a caracteristicilor
genului liric n textul studiat
&
&
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectura aprofundat a textului1 8Clin file
din poveste9 de :i7ai 'minescu%
'lemente de versificaie
+ipuri de rim% -itmul( "iciorul metric
6bisilabic7( Tipuri )e ritm 6iambic i
tro8aic7
&%&
*%&
.%*
'xerciii de identificare a elementelor de
versificaie
&
&
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
>iguri de stil% -epeti3ia #onetic!
6alitera3ia7
Meta#ora( &iperbola
&%&
.%*
'xerciii de identificare a figurilor de stil
'xerciii de interpretare a expresivitii
textului liric
&
&
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectura aprofundat a textulu1i 8Clin file
din poveste9 de :i7ai 'minescu 3
interpretarea textului%
&%&
.%&
.%*
'xerciii de interpretare a unor procedee
de expresivitate artistic
'xerciii de interpretare a mesajului
operei lirice
&
*
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%
Aectura unor poezii de :i7ai 'minescu%

*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
*
;pera
literar%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele personal /%/
.%.
*%.
*%/
'xerciii de identificare a pronumelui
personal
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui personal
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui personal
&
*
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul pronominal
posesiv
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal posesiv
'xerciii de difereniere a pronumelui
posesiv de adjectivul pronominal posesiv
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
posesiv
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
posesiv
&
*
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul pronominal
demonstrativ
/%/
.%.
*%.
*%/
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal demonstrativ
'xerciii de difereniere a pronumelui
demonstrativ de adjectivul pronominal
demonstrativ
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
demonstrativ
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
demonstrativ
&
.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul pronominal
ne7otrt
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal ne7otrt
'xerciii de difereniere a pronumelui
ne7otrt de adjectivul pronominal
ne7otrt
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
ne7otrt
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
ne7otrt
&
.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul pronominal
negativ%
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal negativ
'xerciii de difereniere a pronumelui
negativ de adjectivul pronominal negativ
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
negativ
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
negativ
&
.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur% *%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
.
;pera
literar%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal
intero1ati2
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal interogativ
'xerciii de difereniere a pronumelui
interogativ de adjectivul pronominal
interogativ
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
interogativ5
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
interogativ
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal
relati2( "ronumele relati2 compus ceea
ce
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal relativ
'xerciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"ronumele i a)5ecti2ul pronominal
relati2
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal relativ
'xerciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Acor)ul pronumelui relati2( Ca4uri i
#unc3ii sintactice
/%/
.%.
*%.
'xerciii de utilizare corect a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
&
/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
A)5ecti2ul pronominal )e Dnt!rire ,exerciii
de acord-
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a adjectivului
pronominal de ntrire
'xerciii de utilizare corect a formelor
adjectivului pronominal de ntrire
'xerciii de integrare n enunuri a
adjectivului pronominal de ntrire
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele ! consolidare /%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a funciilor
sintactice ale pronumelui
'xerciii de integrare n enunuri a
pronumelui cu diferite funcii sintactice
'xerciii de analiz sintactic i
morfologic a pronumelui i adjectivului
pronominal
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
=umeralul ,actualizare- /%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a diferitelor
tipuri de numerale
'xerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
=umeralul% >uncii sintactice /%/
.%.
*%.
'xerciii de scriere corect a unor
numerale
'xerciii de identificare a funciilor
sintactice ale numeralului
&
4
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
>Alte tipuri )e numerale 6numeralul
)istributi2. numeralul multiplicati2.
numeralul a)2erbial7
/%/
.%.
*%.
'xerciii de scriere corect a unor
numerale
'xerciii de identificare a diferitelor
tipuri de numerale
'xerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
&
B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<ronumele% =umeralul% Consolidare /%/
.%.
*%.
'xerciii de scriere corect a unor
numerale
'xerciii de identificare a diferitelor
tipuri de numerale
'xerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
&
B
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur% *%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
B
;pera
literar%
>ie de
lucru%
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
.aluare /nitatea 1 /%/, .%.,
*%.,
.%&%, .%*
Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
&
B
>i de
evaluare
)ctivitate
indepenedent
)precierea
fiei de
evaluare
)djectivul ,actualizare- /%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a adjectivelor
'xerciii de utilizare corect a
adjectivului
'xerciii de integrare a adjectivului n
enunuri
&
C
:anualul
>ie de lucru
<lane
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
2(i+loace expresie de redare a superlatiului
a#solut
/%/
.%.
*%.
/%4
'xerciii de identificare a adjectivelor la
diverse grade de comparaie
'xerciii de utilizare expresiv a limbii
&
C
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
'ocuiunea ad+ectial
Funciile sintactice ale ad+ectiului i ale
locuiunii ad+ectiale 3atri#ut ad+ectial4 nume
predicati5
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a adjectivului i a
locuiunii adjectivale
'xerciii de utilizare corect a
adjectivului i a locuiunii adjectivale
'xerciii de integrare n enunuri a
adjectivului i a locuiunii adjectivale
'xerciii de identificare a funciilor
sintactice ale adjectivului i ale locuiunii
adjectivale
&
C
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
)djectivul! consolidare /%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a adjectivului i a
locuiunii adjectivale
&
C
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea G
Nr( )e ore alocate: EC
/!pt!mna: 0III: HI: CE(AC: F(AG(@AE+
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'2aluare
Timp
,nr% ore-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
pecii ale genului epic5 balada cult 8<aa
Eassan9 de 0eorge Cobuc 3 lectura
textului, vocabularul%
.%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
"iscuii asupra evalurii lecturii
'xerciii de vocabular
&
D
0rila de
evaluare a
lecturii
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 balada cult
Aectura aprofundat a textului!suport%
8<aa Eassan9 de 0eorge Cobuc
Construcia subiectului% :oduri de
expunere%
.%&
.%*
'xerciii de formulare a ideilor principale
'xerciii de relaionare a ideilor
principale cu ideile secundare
'xerciii de rezumare a textului!suport5
'xerciii de identificare a momentelor
subiectului
'xerciii de identificare a trsturilor
genului epic
&
D
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 balada cult 8<aa
Eassan9 de 0eorge Cobuc
Mo)alit!3i )e caracteri4are a
persona5elor
.%*
/%&
/%.
'xerciii de identificare a modalitilor
de caracterizare a personajelor n textul
studiat5
'xerciii de identificare a trsturilor
personajelor din textul studiat
'xerciii de caracterizare a personajelor
din textul studiat
&
D
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 balada cult 8<aa
Eassan9 de 0eorge Cobuc
$nterpretarea nuvelei
.%*
/%&
/%.
'xerciii de identificare a
particularitilor speciei avnd n vedere
textul studiat
'xerciii de exprimare a opiniei asupra
semnificaiei globale a textului studiat
&
D
:anual
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
)dverbul ,actualizare- /%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a adverbelor
'xerciii de utilizare corect a adverbelor
'xerciii de integrare a adverbelor n
enunuri
&
@
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
A)2erbe intero1ati2e( A)2erbe relati2e
>A)2erbe ne8ot!rte
Locu3iunea a)2erbial!( A)2erbele
pre)icati2e( Locu3iunea a)2erbial!
pre)icati2!
/%/
.%.
*%.
'xerciii de identificare a adverbelor
relative, interogative i (ne7otrte
'xerciii de utilizare corect a adverbelor
relative, interogative i (ne7otrte
'xerciii de integrare n enunuri a
adverbelor relative, interogative i
(ne7otrte
&
@
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
>unciile sintactice ale adverbului i ale
locuiunii adverbiale ,complement
circumstanial de mod, de timp, de loc,
atribut adverbial, pre)icat 2erbal. nume
pre)icati2-% A)2erbe #!r! #unc3ie
sintactic!
/%/
.%.
*%.
'xercii de identificare a funciilor
sintactice ale adverbelor
'xerciii de identificare a adverbelor fr
funcie sintactic
&
@
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<repoziia ,actualizare-
Aocuiunea prepoziional% Regimul cazual
/%/
.%.
*%.
'xerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire neflexibile ,prepoziia-
'xerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
'xerciii de utilizare expresiv a limbii
&
@
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactie
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Conjuncia ,actualizare-
Aocuiunea conjuncional
/%/
.%.
*%.
'xerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire neflexibile ,conjuncia-
'xerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
&
&?
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nterjecia ,actualizare-%
>uncii sintactice%
/%/
.%.
*%.
'xerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire neflexibile ,interjecia-
'xerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
'xerciii de utilizare expresiv a limbii
&
&?
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Or1ani4area i reor1ani4area unui te<t
propriu( Cererea(
.%&
.%.
/%&
/%*
/%/
'xerciii de redactare a unei cereri n
diverse scopuri
&
&?
:anualul
>ie de lucru
)ctivitate frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%
8crisoarea $$$9 de :i7ai 'minescu%
*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&?
;pera
literar%
>ie de
lucru%
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
.aluare /nitatea 6 .%&, /%&,
/%*, /%/,
.%., .%.
Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
&
&&
>ie de
evaluare
)ctivitate
individual
)precierea
fiei de
evaluare
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea 9
Nr( )e ore alocate: E@
/!pt!mna: HI. HII: HI0: E@(AG: CA(AG(@AE+
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'2aluare
Timp
,nr% ore-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
pecii ale genului epic5 nuvela
8"ou loturi9 de $%A% Caragiale 3 lectura
textului, vocabularul%
.%&
.%*
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
"iscuii asupra evalurii lecturii
'xerciii de vocabular
&
&&
0rila de
evaluare a
lecturii
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 nuvela
Aectura aprofundat a textului!suport%
8"ou loturi9 de $%A% Caragiale%
Construcia subiectului% :oduri de
expunere%
.%&
.%*
'xerciii de formulare a ideilor principale
'xerciii de relaionare a ideilor
principale cu ideile secundare
'xerciii de rezumare a textului!suport5
'xerciii de identificare a momentelor
subiectului
'xerciii de identificare a trsturilor
genului epic
&
&&
:anual
>ie de lucru
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 nuvela
8"ou loturi9 de $%A% Caragiale%
Mo)alit!3i )e caracteri4are a
persona5elor
.%*
/%&
/%.
'xerciii de identificare a modalitilor
de caracterizare a personajelor n textul
studiat5
'xerciii de identificare a trsturilor
personajelor din textul studiat
'xerciii de caracterizare a personajelor
din textul studiat
&
&&
:anual
>ie de lucru
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 nuvela
8"ou loturi9 de $%A% Caragiale %
Caracteristicile speciei%
.%*
/%&
/%.
'xerciii de identificare a
particularitilor speciei avnd n vedere
textul studiat
'xerciii de exprimare a opiniei asupra
semnificaiei globale a textului studiat
&
&*
:anual
>ie de lucru
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
pecii ale genului epic5 nuvela
8"ou loturi9 de $%A% Caragiale %
$nterpretarea nuvelei
.%*
/%&
/%.
'xerciii de identificare a
particularitilor speciei avnd n vedere
textul studiat
'xerciii de exprimare a opiniei asupra
semnificaiei globale a textului studiat
&
&*
:anual
>ie de lucru
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Recapitulare pentru teza semestrial *%.%
/%&%
'xerciii de identificare a diferitelor pri
de propoziie
'xerciii de analiz a diferitelor pri de
propoziie
'xerciii de integrare n enunuri a
prilor de vorbire cu diferite funcii
sintactice
*
&*
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
+eza semestrial /%&
/%*
/%.
'valuare complexa cu diferite tipuri de
itemi
&
&.
>i de
evaluare
)ctivitate
individual
'valuare
sumativ
<redicatul verbal ,actualizare- *%.%
/%*%
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la predicatul verbal
'xerciii de identificare a predicatului
verbal exprimat prin diverse pri de
vorbire
'xerciii de analiz a predicatului verbal
'xerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de predicat verbal
&
&.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
<redicatul nominal ,actualizare-% *%.%
/%*%
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la predicatul nominal
'xerciii de identificare a predicatului
nominal
'xerciii de analiz a predicatului
nominal
'xerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de predicat nominal
&
&.
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
ubiectul ,actualizare- *%.%
/%*%
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la subiect
'xerciii de identificare a subiectului
exprimat prin diverse pri de vorbire
'xerciii de analiz a subiectului
'xerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de subiect
*
&.
&/
:anual
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
"roiectul unit!3ii )e Dn2!3are
%nitatea )e Dn2!3are: %nitatea B
Nr( )e ore alocate: EG
/!pt!mna HI0. H0 I H0II: @(A9:@A(A9(@AE+
Con3inuturi 6)etalieri7 Compet
en3e
speci#ic
e
Acti2it!3i )e Dn2!3are
-esurse
'2aluare
Timp
,nr% ore-
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Imnul
8$mn lui Ftefan cel :are9 de #asile
)lecsandri%
Aectura textului, vocabularul%
&%&
.%&
.%*
&%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
"iscuii asupra evalurii lecturii
'xerciii de vocabular
&
&/
0rila de
evaluare a
lecturii
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Aectura aprofundat a textului1 $mn lui
Ftefan cel :are9 de #asile )lecsandri%
)naliza textului%
.%&
.%*
'xerciii de identificare a cuvintelor!
c7eie
'xerciii de identificare a structurii
textului
&
&/
:anualul
>ie de lucru
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
$nvitaie la lectur%
8"eteapt!te, romneG9 de )ndrei
:ureanu%

*%.
/%&
'xerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile%
"iscuii asupra evalurii lecturii%
'xerciii de vocabular%
&
&/
;pera
literar%
>ie de
lucru%
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
)ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
)tributul ,actualizare- *%.%
/%*%
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la atribut
'xerciii de identificare a atributului
exprimat prin diverse pri de vorbire
'xerciii de analiz a atributului
'xerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de atribut
*
&4
:anualul
>ie de lucru
)ctivitate
frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
)tributul !consolidare /%/
.%.
*%.
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la atribut
'xerciii de identificare a atributului
exprimat prin diverse pri de vorbire
'xerciii de analiz a atributului
&
&4
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate pe
grupe
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Complementul ,actualizare- *%.%
/%*%
'xerciii de actualizare a noiunilor
referitoare la complementul
'xerciii de identificare a
complementului exprimat prin diverse
pri de vorbire
'xerciii de analiz a complementului
'xerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement
&
&4
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Complementul direct i indirect
Complementul de timp, de loc, de mod
Complementul de cauz, de scop
*%.%
/%*%
'xerciii de identificare a
complementului exprimat prin diverse
pri de vorbire
'xerciii de analiz a complementului
'xerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement
/
&B
:anualul
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
Recapitulare final% &%&
*%/
.%&
.%.
/%*
'xerciii de recapitulare a cunotinelor% .
&C
>ie de lucru
)uxiliare
didactice
)ctivitate
frontal
)ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
)precierea
rspunsurilor
;r la dispoziia profesorului% $ndicarea lecturilor pentru vacan &
&C