You are on page 1of 14

Chlamydophila pneumoniae kao

etioloki faktor u razvoju ateroskleroze


autor: Boo Kneevi
mentor: Jelena Vuini


Ivanova Korita, 7 10. mart 2014.
hronina, progresivna inflamatorna
bolest* velikih i srednje velikih arterija
formiranje plaka, vaskularno
remodelovanje, akutna i hronina
opstrukcija lumena, poremeen
protok krvi, smanjena oksigenacija
ciljnih tkiva
Uzronik bolesti KVS-a:
-ishemijska bolest srca ( AP, IM )
-periferna vaskularna oboljenja
-cerebrovaskularna oboljenja


*hronini inflamatorni odgovor
=>


mehanizam nedovoljno rasvijetljen
iz plakova izolovana bakterija Chlamydophila pneumoniae

- mikroorganizam
- bez elijskog zida
gornji RT
- izaziva respiratornih infekcija
donji RT


- infekcije este ve u djeijem uzrastu ( kolektivi, vrtii )
infekcija izaziva
monociti | endotelne elije | limfociti | glatko-miine elije
- razlog prouavanja
- cilj rasvjetljavanja mehanizma specifinog imunog
odgovora

Kako lijeimo bakterijske infekcije

tretman antibioticima:
-usporavanje inflamatornog procesa
-smanjenje koliine citokina
-smanjenje koliine faktora rasta

- tretman
- pacijenata
- pacijenata
- analiza krvi na , , , , ,
,
- pacijenti PLACEBO i AZM ( p.o. )

- analiza krvi: ODMAH, poslije 3 mjeseca, 2 godine nakon terapije

primjetne neznatne promjene u vrijednostima CRP-a i
tPA
EFEKAT AZM-a NA INFEKCIJU C. pneumoniae na nivou
ENDOTELA , kao ni regresija ni
stagnacija .
R A Z L O G:
:)