You are on page 1of 2

Eitim, deiim srecindeki bir toplumun en nemli, en stratejik ve en belirleyici unsurudur.

lkemizde, eitim konusunda ciddi skntlarn, risklerin ve bunun yan sra nemli frsatlarn
yaand bir dnemden geiyoruz. Bugnn dnyasnda yaayan insanlar olarak ok byk
bir deiim ve dnm olgusuna da tanklk ediyoruz ayn zamanda. ok muhtemeldir ki, bu
deiim hz en azndan bir sre daha aynen devam edecek gibi grnyor, belki daha da
hzlanacak. Dolaysyla bu an insanlar olarak bizler, bu deiim olgusunu en iyi ekilde
anlama, anlamlandrma ve ona uygun modeller, yntemler ve paradigmalar gelitirme gibi bir
sorumlulukla kar karyayz.

bilgi anda ise bilgi ve bilgisayar olmutur.
Bilgi ann eitimi yaratc ve yeniliki insanlar yetistirmeyi temel ama edinmektedir. leri
teknoloji rnleri eitimde nemli bir yer tutmaktadr.
Eitim kalp bilgilerin aktarld bir sre deil aratrmay, deneycilii, yaratcl ve
buluuluu tevik eden bir srele ilerlemelidir.
Devir artk teknolojiyi her alanda en verimli ekilde kullanma devri. zellikle eitim, teknolojinin
en ok kullanlmas gereken alanlardan biri. nk eitimde teknoloji kullanm anlamay
kolaylatryor, pek ok konuyu somutlatryor, bilgiye en hzl ekilde ulama imkan sunuyor,
geni kitlelere ulaarak dijital uurumun azalmasna yardmc oluyor. Ayrca bireysel
yetkinliklerin artmasn salayarak bilgi toplumu iin gereken insan kaynan daha yetkin bir
hale getiriyor.
Bu devirde eitimde teknoloji kullanmayan toplumlarn bireyleri, pek ok temel yetkinlie sahip
olamayacaklar, bu da hem ekonomik hem de toplumsal anlamda geri kalml getirecek. Bu
nedenle gereken altyapnn tamamlanmas ve teknoloji kullanmn ulusal eitim stratejinin
nemli bir paras haline gelmesi gerekiyor.
Eitimde ada seviyeyi yakalamann en nemli koulu teknoloji.
Teknoloji artk eitimde eitmenler, okullar ve kitaplar kadar vazgeilmez bir ara.
Biliim teknolojileri, bir toplumun gelimilik gstergelerinin banda geliyor. Eitim
srelerinde etkili ve anlaml bir renmenin olabilmesi iin var olan yeni teknolojiyi
kullanabilmek, aslnda insanlk tarihi boyunca nemli oldu. Bundan 5000 yl nce Smer
tabletlerinde bulunan 2 bin eit resimsel-grafik sembol, 1000 yl nce mzik ve drama ile
eitim, 500 yl nce matbaa basks, 40 yl nce eitsel televizyon, gibi unsurlar eitimde yeni
teknolojiler olarak kabul edildi. Gnmzde ise her trl sanal ortam eitim teknolojisi olarak
kullanmak mmkn. Yani eitimde teknoloji deyince sz konusu olan sadece bilgisayar
kullanm deil. Bu bilgisayarlarn etkin kullanm, eitim ve retim hayatn kolaylatran
yazlmlar, biliimin temel alnarak oluturulduu yazl ve grsel ierikler, internet, internet
zerinden oluturulan platformlar, eitmenlerle internet zerinden haberleme imkan veren
teknolojiler, bunlarn yan sra iPod, PDA gibi cihazlar da eitim teknolojileri kavram iinde yer
alyor.
Teknoloji, tm eitsel sorunlar stesinden
gelebilecek bir zm olmamasna ramen; gnmzde teknolojiler, retim ilerinde
kullanlmas gerekli
aralar haline gelmilerdir (Kirschner ve Selinger, 2003). Eitim sistemlerinde teknolojiden
yararlanabilmek
iin ise nitelikli retmen yetitirilmesi gerekmektedir.
Teknoloji, eitimde ilerlemeyi salamak iin nemli bir role sahiptir. Bu yzden eitimcilerin
kendi
alma alanlaryla teknolojiyi birletirmelerine gereksinim vardr (Akkoyunlu, 2002).
nmzde eitim bilgi teknolojileri dzleminde ekilleniyor. Dijital teknoloji eitime zgn ve
deiken ereveler iziyor. Kitlelerin eitimi yannda dijital sistem bireye zel eitim verecek
kadar gelitirilmitir. Kimse eitimin dna itilmemektedir. Kaliteli eitim alm insan says,
yani insan sermayesi (Human Capital) bir gelimilik lsdr