You are on page 1of 5

Novinartsvo je u biti istraivaka profesija

Postoji li ne-istraivako novinarstvo?


Traganje za istinom o neemu (nekome) pri emu se ukazuje na
krenje zakona i/ili etike.
Ono to neko eli skriti od javnosti.
Mobilizacija na akciju.
Propitivanje injenica na kojima se zasnivaju znaajne tvrdnje.
Korupcija
Traganje za skrivenim radnjama
Zloupotrebe ovlasti
Rupe u zakonu.
Istraivako novinarstvo rezultat je originalnog rada
novinara
Znatielja, iskrena elja da se dozna
Istraivake vijesti su rezultat aktivne potrage novinara za
informacijama.
Istraivako novinarstvo esto eli razotkriti neto to
drugi skrivaju ili o tome radije ute
U istraivakom novinarstvu objektivnost ne znai da e
novinar iznijeti dvije strane prie, ne objanjavajui pritom
tko su krivci, a tko rtve.


Novac
Mo
Strast
Mitska duboka grla:
- svjedok
- osvetnik
- pravednik
Opaanje
Dugotrajno istraivanje
Mediji
Novinari
Karakteristike novinarske informacije
Graanksa politika kultura:
- patrijarhalna svojstvena lokalnim sredinama
- podanika (klijentelistika) povjerenje u vlast
- participativna sudjelovanje u odluivanju
Novinarstvo nije vlast niti politika stranka
Psi uvari demokratije
Novinarstvo kao proces:
- identificiranja novosti
- prikupljanje materijala
- odabir iz prikupljenog materijala
- prezentacija


Podjela novinarstva na:
- deskriptivno (opisno) novinarstvo
- analitiko novinarstvo, koje sadri i
- istraivako novinarstvo
- interpretativno novinarstvo
Ko, ta, gdje , kada , kako , zato, kojim sredstvima, koje su posljedice
Istraivanje u novinarstvu:
- utvrivanja injenica unutar njihova drutvenog (socijalnog,
ekonomskog, politikog itd.) konteksta,
- utvrivanja odnosa izmeu injenica i njihova konteksta,
- analize tako dobivenih podataka,
- referiranja podataka i analize korisniku (itatelju/sluatelju/gledatelju).