You are on page 1of 1

B) PROFIL PERNIAGAAN

1. Nama Perniagaan
2. Nama Pemilik
1.
2.
3.
3. Alamat
4. Jenis Perniagaan
5. Tempoh Perakaunan
6. Tempoh Rekod
7. Modal Perniagaan
1.
2.
3.
8. Jumlah Pekerja
9. Status Perniagaan
10. Nama dan Alamat Bank
11. Nombor Akaun
12.
Ikatan Perjanjian
Perkongsian
Para pekongsi telah bersetuju dengan syarat-syarat
berikut:
1.
2.
3.
4.