‫בס"ד‬

‫זריקה לבית הדשן‬
‫חשבון רש"י‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫כבש‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫צפון‬
‫מערב‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫בית הדשן‬

‫מזרח‬
‫דרום‬

‫‪1‬‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫קרן‬
‫דרומית‬
‫מערבית‬
‫אמה‬
‫היסוד‬
‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫חוץ מן העולים לג'‬
‫דברים הללו‬
‫שעולים דרך מערב‬
‫ויורדים דרך מערב‬

‫הזריקה היא אלכסון של ‪23 x 21‬‬
‫שזה שווה לאלכסון של ‪22 x 22‬‬
‫וכל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא‬
‫‪ 3 + 30.8 = 1.4 x 22‬טפחים = ‪ 31‬אמה וטפח‬
‫והיינו דפריך טפי מתלתין וחדא הויין‬
‫ומשנינן מקום גברא לא קחשיב‬
‫והוי להו טפח יותר משלשים‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 21.5‬אמות‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬
‫בית הדשן‬

‫כבש‬

‫‪ 22‬אמות‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫אמה‬
‫היסוד‬
‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫‪ 23‬אמות‬

‫‪1x1‬‬

‫עליית הכהן‬
‫לראש המזבח‬

‫‪ 5‬אמות ‪ 1‬אמה‬

‫קרן‬
‫דרומית‬
‫מערבית‬

‫‪ 21‬אמות‬

‫ה‬
‫לבי זרי‬
‫ת ה קה‬
‫ד‬
‫שן‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224x32‬‬
‫‪30 x 30‬הכהן‬
‫אמה העובד‬
‫אמה‬
‫‪ 28‬אמות‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224x32‬‬
‫‪30 x 30‬הכהן‬
‫אמה העובד‬
‫אמה‬
‫‪ 28‬אמות‬

‫‪ 23‬אמות‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬
‫‪ 28‬אמות‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫עליית הכהן‬
‫לראש המזבח‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫בית הדשן‬

‫חשבון רש"י‬
‫המדויק‬

‫ה‬
‫לבי זרי‬
‫ת ה קה‬
‫ד‬
‫שן‬

‫מזבח החיצון‬
‫ובית הדשן‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫זבחים סד‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫קרן‬
‫דרומית‬
‫מערבית‬
‫אמה‬
‫היסוד‬
‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫חוץ מן העולים לג'‬
‫דברים הללו‬
‫שעולים דרך מערב‬
‫ויורדים דרך מערב‬

‫הזריקה היא אלכסון של ‪23 x 21.5‬‬
‫)‪ 31.48 = √(232 + 21.52‬אמות‬
‫והיינו דפריך טפי מתלתין וחדא הויין‬
‫ומשנינן מקום גברא לא קחשיב‬
‫והוי להו )‪ 30.07 = √(222 + 20.52‬אמות‬
‫אם כוללים הירידה בקו ישר בחשבון‬
‫הוי להו )‪ 32.02 = √(112 + 30.072‬אמות‬

‫בס"ד‬

‫זריקה לבית הדשן‬
‫חשבון תוס'‬
‫מקום הילוך המדויק‬

‫חשבון התוס'*‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫רגלי הכוהנים‬

‫כבש‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב מזרחי‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 22.5‬אמות‬

‫‪ 22‬אמות‬

‫‪ 22‬אמות‬

‫הכהן‬
‫העובד‬
‫אמה‬
‫היסוד‬
‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬
‫כבש קטן‬
‫לסובב מערבי‬
‫חוץ מן העולים לג'‬
‫דברים הללו‬
‫שעולים דרך מערב‬
‫ויורדים דרך מערב‬

‫ל הז‬
‫בי רי‬
‫ת ה קה‬
‫ד‬
‫שן‬

‫עליית הכהן‬
‫לסובב המערבי‬

‫בית הדשן‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫בית הדשן‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬
‫‪ 28‬אמות‬

‫עליית הכהן‬
‫לסובב המערבי‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬
‫‪ 28‬אמות‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב מזרחי‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫קרן‬
‫דרומית‬
‫מערבית‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫קרן‬
‫דרומית‬
‫מערבית‬
‫הכהן‬
‫העובד‬
‫אמה‬
‫היסוד‬
‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬
‫כבש קטן‬
‫לסובב מערבי‬
‫חוץ מן העולים לג'‬
‫דברים הללו‬
‫שעולים דרך מערב‬
‫ויורדים דרך מערב‬

‫ל הז‬
‫בי רי‬
‫ת ה קה‬
‫ד‬
‫שן‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫הזריקה היא אלכסון של ‪22 x 22.5‬‬
‫)‪ 31.47 = √(222 + 22.52‬אמות‬
‫והיינו דפריך טפי מתלתין וחדא הויין‬
‫ומשנינן מקום גברא לא קחשיב‬
‫והוי להו )‪ 30.05 = √(212 + 21.52‬אמות‬
‫אם כוללים הירידה בקו ישר בחשבון‬
‫הוי להו )‪ 31.10 = √(82 + 30.052‬אמות‬

‫הזריקה היא אלכסון של ‪22 x 22‬‬
‫וכל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא‬
‫‪ 3 + 30.8 = 1.4 x 22‬טפחים = ‪ 31‬אמה וטפח‬
‫והיינו דפריך טפי מתלתין וחדא הויין‬
‫ומשנינן מקום גברא לא קחשיב‬
‫והוי להו טפח יותר משלשים‬

‫* כך נ"ל מתוך דבריו בתוד"ה יותר סד‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫זבחים סד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סד‬

‫כבשים קטנים‬
‫שיטת רש"י‬
‫מקום הילוךוהרמב"ם‬

‫שיטת התוס'‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫רגלי הכוהנים‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫הסובב‬
‫אמה‬
‫קרנות‬

‫רגלי הכוהנים‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫רש"י ד"ה שני זבחים דף סב‪:‬‬

‫תוד"ה יותר זבחים סד‪.‬‬

‫אותו שפונין בו לסובב יצא במזרחו של כבש לימין ויוצא ומתחיל‬
‫בשפולו של כבש ונמשך ועולה באלכסון עד שמגיע לסובב והפונה ליסוד‬
‫יוצא למערבו להוליך בו שירים של חטאת שיורד מן המזבח פונה‬
‫לשמאלו ליסוד דרומי ומתחיל לצאת בשיפולו של כבש רחוק מן המזבח‬
‫כדי שיהא נוח לשפע ולירד ליסוד‪.‬‬

‫פי' בקונטרס כשהיתה במזרח היה עומד בסובב לפי שבמזרח היה כבש‬
‫קטן שפנה על סובב אבל במערב לא היה לו כבש לשמאל לפנות בו‬
‫לסובב וצריך לעלות לראש המזבח ולעמוד בדרומית של קרן והכי תנן‬
‫במסכת סוכה )דף מח‪ (.‬גבי נסכים עלה בכבש ופנה לשמאלו ולא תנן בהו‬
‫ופנה לסובב ונראה דאין משם ראי' שלא היה כבש לסובב במערב אם‬
‫כן כשהיה נותן ארבע מתנות שבחטאת ותנן פרק איזהו מקומן )לעיל דף‬
‫נג‪ (.‬פנה לסובב גבי חטאת וכשהיה מגיע לקרן מערבית דרומית היה‬
‫צריך לחזור על עקיבו ולכך נראה דהיה שם כבש אבל קשה דלא חשיב‬
‫ליה לעיל )סב‪ (:‬גבי שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש‪.‬‬

‫רש"י ד"ה צבר שם סד‪.‬‬
‫‪...‬לפי שיש לו כבש קטן במזרח לפנות הימנו לסובב אבל לצד המערב אין לו‬
‫]כבש[ לפנות לסובב‪...‬‬

‫רמב"ם בית הבחירה ב‪,‬יד‬
‫ושני כבשים קטנים יוצאים ממנו שבהם פונים ליסוד ולסובב ומובדלין מן‬
‫המזבח כמלא נימא‪...‬‬

‫‪3‬‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫כבש‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫שיטת התוס'‬
‫מקום הילוךע"פ התו"י‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫צורת הבית לתו"י והחנוכת הבית‬
‫כדי ליישב את קושיית התוספות על עצמם מהמימרא דרב‬
‫יהודה שרק היו שני כבשים קטנים‪ ,‬הסבירו שבאמת היו‬
‫שלשה כבשים אבל רק שנים מהם התחברו לכבש הגדול‪.‬‬