You are on page 1of 3

Tema Band Standard Prestasi Standard Pebelajaran Deskriptor Evidens

SAINS
BAHAN
2 Menganalisis
pengetahuan tentang
keupayaan objek dan
bahan menyerap air
6.1.3 Mengelas objek dan
bahan yang boleh menyerap
air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti

B2D5 B2D5E1
B2D5E2

NAMA : __________________________________ KELAS : ____________________
Lukiskan ( ) pada objek dan bahan yang boleh menyerap air dan lukiskan ()
pada objek dan bahan kalis air.
Objek

Menyerap air Kalis air
TisuSuduBenang

Plastik


Sapu tangan


BukuMangkukKhemah


Lesung batuKaca mata

Buaian
Pin