You are on page 1of 2

UJI KAJI Pemerhatian

Oksigen Karbon Dioksida

Larut sedikit Lebih larut
berbanding oksigen

Tidak larut Sangat larut

Kayu uji menyala.

Oksigen membantu
dalam pembakaran
Kayu uji terpadam.

Karbon dioksida tidak
membanmtu dalam
pembakaran

Kayu uji menyala
dengan lebih marak.

Oksigen membantu
dalam pembakaran
Kayu uji terpadam.

Karbon dioksida tidak
membanmtu dalam
pembakaran

Tiada perubahan.

Oksigen ialah gas
neutral
Menukar kertas
litmus biru kepada
merah.

Karbon dioksida ialah
gas berasid

Tiada perubahan Menukar warna
penunjuk
bikarbonat
daripada merah
kepada kuning

Tiada perubahan Air kapur menjadi
keruh