You are on page 1of 16

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

 Video merupakan salah satu daripada media bergerak
yang menghasilkan imej yang realistik dan sangat
bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej.

 Video berupaya menunjukkan imej yang bergerak selain
mampu mempercepat dan melambatkan masa sesuatu
peristiwa yang telah dirakam.


PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Jenis-Jenis Kamera Video
1. Kamera video analog
2. Kamera video digital

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Kamera video analog
Kamera video jenis ini merakam imej dan
menyimpannya dalam bentuk analog.
Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam
bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti
format VHS, VHS-C, Hi 8 dan U-matic. Saiz kaset
ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada
pemain video yang sesuai dengannya sahaja.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Kamera video digital
Kamera video jenis ini merakam imej dan
menyimpannya dalam bentuk digital.
 Kamera ini menggunakan kaset video dalam
saiz yang kecil biasanya dalam format DVC
(Digital Video Cassette).
Kamera video ini boleh disambungkan terus ke
komputer dengan menggunakan kabel firewire.

 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO

1. Butang Zoom – merakamkan imej dekat objek tanpa bergerak
dan menghampiri secara fizikal.

2. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual.

3. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman
dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya.

4. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak
cahaya, menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini
menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor.

5. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg
menarik tetapi mungkin bukan warna asal.

6. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Teknik Pengambaran:
Jenis Jenis Shot

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Jenis Jenis Shot
PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Contoh; shot yang baik dan shot yang tidak elok.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Contoh; shot yang baik dan shot-shot yang tidak
elok.

JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA

• Panning

- Ialah cari point permulaan dan poin akhir, iaitu dari
mana bermulanya imej yang ingin dirakamkan dan di
poin mana rakaman itu berakhir

- - Kebiasaannya imej yang dirakam dengan
menggunakan teknik panning ialah imej yang bergerak
laju seperti pergerakan kereta lumba atau pertandingan
larian pecut.


JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA

 Pergerakan tilting
- - Untuk menunjukkan ketinggian bangunan, pokok,
cerun atau membandingkan beza dua objek yang
berlainan saiz.
- Pergerakan dolly
- - memerlukan anda menolak (dolly in) dan
mengundur (dolly out) kamera yang dipasang di
atas tripod beroda.
- Pergerakan truck
- - lensa kamera perlu berada dalam fungsi sudut
luar (wide angle) dan guna mod fokus automatik.
PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Jenis-jenis pergerakan kamera.

PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN
Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran;
1. Tetapkan Tujuan dan Objektif
2. Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan
3. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai
4. Menulis Skrip
5. Bersedia Membuat Penggambaran
6. Sediakan Bahan-Bahan Grafik
7. Sediakan Bahan dan Peralatan
8. Mulakan Penggambaran
9. Menyunting
10. Membuat Rakaman Audio
11. Prebiu
12. Gunakan Dalam Pengajaran
13. Penilaian
PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN