You are on page 1of 2

SMK TAMAN TASIK

JALAN TASIK TAMBAHAN 2
68000 AMPANG
SELANGOR DARUL EHSAN
Di bawah 1BestariNet, sekolah-sekolah akan dilengkapi
dengan penyelesaian bersepadu yang membolehkan penga-
jaran, pembelajaran, kolaborasi dan pengurusan pentadbiran
dijalankan di Internet menerusi Virtual Learning Environment
(Frog VLE), yang boleh diakses di sekolah atau dimana-mana
sahaj a yang mempunyai capai an I nt er net .

Bagaimana komponen penyelesaian pendidikan ini
dijalankan secara bersepadu?
Kohort 1 >> 22 SEPT - JAM 10.00-12.00 TGH
DI MAKMAL KOMPUTER 1
Kohort 2 >>25 SEPT - JAM 2.00 HINGGA 4.00
DI MAKMAL KOMPUTER 1 DAN 2
Kohort 3 >>26 SEPT - JAM 11.00 HINGGA 1.00
DI MAKMAL KOMPUTER 1 DAN 2
Kohort 4>>O2 OKT - JAM 2.00 HINGGA 4.00
DI MAKMAL KOMPUTER 1 DAN 2
Fasilitator :
Roiamah bt Basri
GPICT SMK Taman Tasik
019...6355 694
Get Started
YesID
Password
Tetingkap laman anda akan dibuka.
Klik Edit...Settings.Tekan key atau
utk tukar tema site anda.
Beri Tugasan pada murid
Kongsi bahan
Skala Kesukaran
Kedudukan forum teratas
Pelajar menyiapkan tugasan ALERT
3.Selesai
Assingment—semak jika tugasan telah dihantar
Berjaya dihantar—Hijau
Guru semak tugasan
Klik Tajuk tugasan.
Klik nama utk semak
Klik
Soalan & jawapan dipapar. OK
1.Taip comment, mark.
Next Save.
Klik utk tutup. Next
1. Taip jawapan pada kotak
2. Klik disket
Selesai semua
2.Tutup