You are on page 1of 1

Penyelarasan

- Memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran antara kelas
dalam setiap darjah.

Peranan
-Adakan perbincangan dengan guru mengenai:
i. Kefahaman tentang paduan PPM/tugasan.
ii. Kesesuaian instrument yang digunakan.
iii. Kefahaman tentang penskoran.
iv. Pemilihan Panduan PPM untuk penyelarasan skor.
v. Menyelaraskan skor guru dengan skor yang ditetapkan oleh LP

Pelaksanaan:
-Dijalankan sepanjang tahun.
-Sediakan jadual penyelarasan.
-Adakan perjumpaan dengan guru PBS pada bulan Mac/Jun/Sep/bila-bila masa perlu
berkaitan sebarang tidak keseragaman perekodan PPM, tugasan atau penskoran.
-Sediakan laporan untuk simpanan Fail Induk selepas setiap perjumpaan.