You are on page 1of 2

Talumpati para sa Ikakasal: Sandalan Ng Bawat Isa Sa Oras Ng Problema

Dumating na kayo sa punto ng buhay na tinahak niyo na ang pinakamatapang na
gagawin ng isang tao, ang magpakasal. Kumbaga sa laro, sa lalake, GAME OVER ka na. Pero
START GAME ulit sa panibagong buhay na kasama ang iyong taong minamahal. Dito, 2 Players
na. Sa bawat laro ninyong dalawa, may mga stages na yang tinatawag. Sa una madali, tapos,
habang tumatagal, pahirap ng pahirap dahil sa dami ng balakid sa buhay. Pero makakayanan
niyo ito kasi dalawa kayong magtutulong dito.

Syempre nasa technology age na tayo, kaya dapat, ikumpara ito sa laro o teknolohiya na
meron tayo ngayon. Para mas madaling maintindihan ng mga mas bata sa atin dito.

Ito ang pinakamatapang na gagawin ng lalake sa buhay niya, ang magpagapos ng
relasyon dahil nakita na niya, nakuntento na siya, at nasabi niya sa sarili niyang “Ito na nga ang
Reyna ng aking buhay!”.

Sa babae naman, ito ang pinakamatinding desisyon na sasagutin niya. Kumbaga sa test
paper, Yes or No na lang, o kaya naman True or False. Kaso nahihirapan pa. Kailangan muna kasi
rebyuhin para tama ang sagot. Baka kasi sa oras na mali ang sagot, habangbuhay niya itong
pagsisihan.

At sa oras na magka-anak kayo, ikwento niyo kung paano kasaya magmahal, turuan sila
ng magagandang asal, at higit, sa lahat palakihin sila na may takot sa Diyos.

Kaya sa inyong dalawang bagong kasal, alagaan niyong dalawa ang isa’t-isa, mahalin ang
isat-isa, at intindihin ang kahinaan ng bawat isa. Kayo ang magsisilbing sandalan ng bawat isa sa
oras ng problema. Pinasok niyo ang mundo ng mag-asawa dahil alam ninyo sa mga sarili ninyo
na “kaya ko na”.

Laging ninyong tatandaan, normal sa mag-asawa ang may problema, kaya solusyunan
agad ito hangga’t maari. Normal lang sa mag-asawa ‘yan. Kaya sa bagong kasal. Mabuhay
kayong dalawa at maging maligaya.

At para sa lalake, Pare, Goodluck! Matinding responsibilidad ‘yan! Pero alam kong kaya
mo ‘yan!